Helhedsindsats for udsatte familier Styrelsen for

Comments

Transcription

Helhedsindsats for udsatte familier Styrelsen for
Helhedsindsats for udsatte familier
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
10 kommuner deltager
Sådan ser familierne ud
1
23
Assens
Forsøget med en helhedsorienteret indsats skal hjælpe
særligt udsatte familier så de kan få hverdagen,
økonomien og familielivet til at hænge sammen, og så
forældrene på sigt kan få en større tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Brøndby
456
Hedensted
10 kommuner deltager i forsøget og har visiteret i alt 245
familier til projektet. Målgruppen er familier hvor enten en
eller begge forældre får offentlig forsørgelse og hvor der
er komplekse sociale og helbredsmæssige problemer i
familien. Her vises, hvordan familierne i projektet typisk
ser ud.
Projektet i tal
243/
289/
520/
Familier
40
pct.
9
Kolding
78
Randers
7
8
Lolland
3
4
Silkeborg
5
10 9
Thisted
Familier med Familier med
to forsørgere enlige forsørgere
Voksne
10
Furesø
2
1
6
Skive
Antal børn per familie
60
pct.
3%
Børn og
unge
9%
36%
Mere end 7 ud af 10 voksne er på kontanteller uddannelseshjælp (75
%)
< 1 barn
20%
2 børn
3 børn
4 børn
5 børn eller
derover
8 pct. er i beskæftigelse. Resten (18 pct.)
modtager en anden offentlig ydelse.
De fleste børn har en tilknytning til skole
eller dagtilbud
31%
1% 3%
28%
Dagtilbud
Grundskole
De voksne har typisk moderate problemer i forhold til
funktionsniveau – og har flere problemer end børnene
68%
Ungdomsuddannelse
Ingen tilknytning til skole eller dagtilbud
De voksne
27 %
8,9 år
30%
Børnenes gennemsnitsalder
45 %
46%
24%
Børnene/de unge
D = Svære problemer
C = Moderate
problemer
B = Lette problemer
17 %
D = Svære problemer
32 %
C = Moderate
problemer
37 %
B = Lette problemer
24 %
Førskolebørn
(0-5 år)
Skolebørn
(6-12 år)
Teenagere/unge
(13-17 år)
4%
A = Ingen problemer
12 %
A = Ingen problemer

Similar documents