Information till högstadieskolor

Comments

Transcription

Information till högstadieskolor
Information till högstadieskolor
Linköpings högstadieskolor erbjuds till hösten 2015 att gå med i kontraktskrivningsmetoden
Tobaksfri duo. Arbetet drivs och samordnas av Enheten för hälsoanalys som är en del av Region
Östergötland. Metoden vänder sig till skolor som vill förebygga tobaksbruk bland elever och
eftersträva en tobaksfri skolmiljö. Nedan beskrivs förväntningar på deltagande skolor och förslag på
utveckling och förstärkning av metodarbetet. Ni finner även kontaktuppgifter till tobaksavvänjare
och rekommendationer om användbara hemsidor. Vår förhoppning är att vi genom lokalt samarbete
ska kunna uppnå tobaksfria skolor och bidra till en tobaksfri norm bland ungdomar.
Tobaksfri duo – skolans grundinsats
Deltagande skolor behöver ha minst en metodansvarig som har möjlighet att:
 Vara kontaktperson, planera och leda metodarbetet på skolan.
 Informera elever och föräldrar om metoden och skapa tillfälle för kontraktskrivning.
 Förvara kontrakt och förmedla medlemsuppgifter till Enheten för hälsoanalys.
 Bidra till metodutvärdering.
Tobaksfri duo - utvecklingsförslag
Tillsätt en arbetsgrupp som arbetar med tobaksfrågan – låt det inte hänga på en ensam individ.
Involvera elever i metodarbetet genom att utse elevambassadörer/förebilder och samarbeta
med skolans elevrådsrepresentanter.
Arrangera egna skolaktiviteter som exempelvis tävlingar och prisutlottningar.
Uppmärksamma den årliga Tobaksfria veckan (vecka 47) och tobaksfria dagen 31 maj.
Levandegör eller upprätta en Tobakspolicy - ta vid behov stöd av Linköpings kommuns
utvecklingsstrateg Anders Netin [email protected] eller
folkhälsostrateg Susanne Stålhammar [email protected]
Integrera tobaksfrågan i undervisningen -använd Tobaksfri duos handledning samt ”Snacka går
ju” eller andra materail från skolverket via http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-ochhalsa/elevhalsan/andt
Bjud in ”Nettorna” (Fritidsledare Anneth Hassling och Annette Wisting) för tobaksinformation till
föräldramöten eller i klassbesök. För mer information kontakta [email protected]
eller [email protected]
Besök eller bjud in Linköpings ungdomsmottagning.
Låna en tobaksutställning från Enheten för hälsoanalys via [email protected]
Erbjud tobaksavvänjning på skolan eller hänvisa till ungdomsmottagning och tobaksavvänjare på
närliggande vårdcentraler och folktandvårdskliniker.
Vill ni erbjuda tobaksavvänjning på skolan men saknar kompetens kan ni anmäla intresse att gå
en tobaksavvänjningskurs via Enheten för hälsoanalys, kontakt
[email protected]
Tobaksavvänjare i centrala länsdelen:
Ungdomsmottagningen i Linköping. Sari Asa- Nicolaisen, diplomerad tobaksavvänjare, Tel: 010-103 7657.
Folktandvården. Individuellt alternativt i grupp. Kostnad: 100 kr per tillfälle. Kostnadsfritt för barn och ungdom.
Folktandvården Ekholmen
Christina Wärnelius
Fahime Abedi
Tel: 010-105 87 50
Folktandvården Kisa
Agneta Persson
Tel: 010-105 59 90
Folktandvården Lambohov/Ryd
Susanne Holm
Tel: 010-105 87 30
Centrum för Oral Rehabilitering
Torkelbergsgatan 11, Linköping
Sivan Larsson Hanqvist
Tel: 010-105 88 50
Folktandvården Rimforsa
Eva Lena Köhl
Tel: 010-105 95 34
Folktandvården Ljungsbro
Lina Jarledal Blom
Tel: 010-105 94 94
Vårdcentraler. Individuellt alternativt i grupp. Kostnad: 100 kr per tillfälle. Kostnadsfritt för barn och ungdom.
Capio Vårdcentralen Berga
Susanne Edvardsson
Viktoria Sparv
Tel: 010-105 96 10
Tel: 010-103 56 98
Vårdcentralen Johannelund
Lisbeth Ottosson
Anna Palm
Tel: 010-103 56 30
Tel: 010-105 96 70
Vårdcentralen Kisa
Margareta Wallman
Josefin Petri
Tel: 010-105 94 60
Vårdcentralen Kungsgatan
Eva Malm
Tel: 010-103 50 07
Vårdcentralen Skäggetorp
Britta Thoren
Sanna Eldh
Tel:010-105 92 10
Vårdcentralen Kärna
Britta Krantz
Tel: 010-105 94 70
Vårdcentralen Lambohov
Åsa Nordesjö
Tel: 010-103 52 62
Vårdcentralen Nygatan
Ewa Nordensten
Tel: 010-103 94 72
Vårdcentralen Ryd
Rose-Marie Magnussen
Eva Amberin
Tel: 010-105 96 60
Vårdcentralen Valla
Britta Thorén
Erika Tegner
Eva Ström
Tel: 010-105 96 80
Vårdcentralen Åtvidaberg
Ingrid Risarp
Kerstin Johansen
Ing-Marie Kempe
Tel: 010-103 58 43
Vårdcentralen Linghem
Ingrid Marie Hult
Tel:010-105 96 30
CityAkuten
Malin Ericsson
Tel:013-460 65 35
Vårdcentralen Ljungsbro
Anneli Vesterbacka
Tel: 010-105 94 90
Användbara hemsidor
Tobaksfakta - oberoende tankesmedja med artiklar om tobak. Prenumenera gärna på nyhetsbrevet.
Här finns även information om Tobacco Endgame/ Rökfritt Sverige 2025.www.tobaksfakta.se
Folkhälsomyndigheten – fakta, information och publikationer.
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/
Nätverket Hälsofrämjande (HSN) -verktygslåda. http://www.hfsnatverket.se/sv/verktyg/
Skolverkets information om tobak och korta filmklipp om ämnesintegrering av ANDT och tobaksfri
skolmiljö. http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/andt
ÖPP/EFFEKT – Ett evidensbaserat föräldrakunskapsprogram om gränssättning och gemensamma
överenskommelser i en skolklass för att hålla ungdomar borta från tobak och andra normbrytande
beteenden. www.effekt.org
Filmen Tobakens barn och handledningsmaterial finns att beställa via Filmcentrum riks.
http://riks.filmcentrum.se/filmkatalogen/film/2863/tobakens-barn/
No Smoking Generation – fristående och ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja
använda tobak. www.nonsmoking.se
Tobaksnolla – No Smoking Generations verktygslåda för hur skolan, föräldrar, fritidsgård och
föreningar kan jobba för tobaksfrihet hos ungdomar www.tobaksnolla.se
UMO - Ungdomsmottagningen på nätet med fakta om tobak, alkohol och droger och appen
Fimpaaa! http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/
Drugsmart - Sveriges största ungdomssajt om alkohol och andra droger. Webbplatsen drivs av CAN
centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. www.drugsmart.com

Similar documents