Kvartalsrapport

Comments

Transcription

Kvartalsrapport
Kvartalsrapport
Sept (Q3) 2015
Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond
investeringsprofil
Fonden placerar i nya, mindre hyresbostäder i tillväxtcentra i Finland. Värdeutvecklingen i fonden
består dels av avkastningen från hyresverksamheten och dels av bostädernas eventuella värdeuppgång.
förvaltarkommentar
Fonden fortsatte att växa kraftigt under Q3 2015
och fondens kapital uppgår nu till nästan 550
miljoner euro. Fonden har avtalat om köp av totalt
2481 bostäder, av dessa var 1658 bostäder färdiga i
slutet av september. A-seriens värdeökning Q3 2015
var 2,25 % och C-seriens 2,40 %. Kumulativ
värdeökning från fondens start 31.12.2012 för
A-serien är 29,42 % och för C-serien 31,82 %.
Den senaste tiden har många prognoser visat att
det behövs mycket fler bostäder i tillväxtcentrum
än vad man tidigare uppskattat. Vi tror att
regeringen kommer att försöka öka bostadsproduktionen genom att begränsa medborgarnas
möjlighet att besvära sig över stadsplaneringen.
Detta skulle ha en positiv effekt på hela bostadsmarknaden, dels genom att öka antalet intressanta
objekt på marknaden och dels genom att medföra
kostnadsinbesparningar för byggbolagen eftersom
onödiga besvärsprocesser minskar i antal.
Fonden har tillsammans med NCC utarbetat ett helt
nytt koncept för bostadsköp. Detta prövas för
första gången i Vanda bredvid Dickursby järnvägsstation och går i korthet ut på att man istället för
att köpa sin bostad direkt av NCC kan hyra den av
bostadsfonden för maximalt tre år och sedan köpa
den av fonden. Fonden får på detta sätt bra
bostäder på bra ställen, god hyresavkastning och
en relativt säker försäljning av bostaden till
hyresgästen inom maximalt tre år. Detta är ett
utmärkt exempel på hur bra samarbetet fungerar
med byggbolagen. Fondens framgång säkerställs
genom detta goda samarbete.
Antti Valkama & Stefan Wiklund
Portföljförvaltare
avgifter
Förvaltningsavgift A-andel
övriga kostnader A-andel
Förvaltningsvagift C-andel
andelsvärde 30.09.2015
Bostädernas storleksfördelning
(antal & %)
(A): 125,64
(C): 127,97
historisk avkastning*
3 mån (A)
2,25 %
12 mån (A)
9,85 %
Sedan starten (A)
29,42 %
3 mån (C)
2,40 %
12 mån (C)
10,49 %
Sedan starten (C)
31,82 %
< 40 m2
369
40-50 m2
796
32,1 %
50-60 m2
598
24,1 %
60-70 m2
344
13,9 %
över 70 m2
374
15,1 %
Totalt
14,9 %
2 481 100,0 %
*) Historisk avkastning är ingen
garanti för framtida avkastning.
Bostadsinnehav, geografisk fördelning (%)
3%
2% 1%
3%
Huvudstadsregionen
5%
Tammerfors
6%
Jyväskylä
Kuopio
9%
Tavastehus
Lahtis
71 %
Åbo
Rovaniemi
riskindikator
1
2
3
4
5
LÅG
6
7
hög
fondfakta
Fondbolag
Ålandsbanken Fondbolag Ab, FO-nr 1471362-6
Hemort
Mariehamn
Förvaringsinstitut
Ålandsbanken Abp
Tillsynsmyndighet
Finansinspektionen i Finland
Revisor
KPMG Ab
Fondens registreringsland
Finland
Fondens startdatum
31.12.2012
Fondförmögenhet
487,6 MEUR
varav andelsägarnas kapital
273,1 MEUR
varav belånat kapital
214,5 MEUR *
2,25 %
0,60 %
1,50 %
övriga kostnader C-andel
0,60 %
Teckningsprovision
2,00 %
Handelsprovision, vid inlösen
* innefattar ej belåning på icke färdigställda bostäder
<1 år
4%
Minimiteckning A-andel
500 EUR
> 1 år < 3 år
3%
Minimiteckning C-andel
500 000 EUR
> 3 år < 5 år
2%
Antal andelsägare
4 656 st
> 5 år
1%
ISIN-koder
FI4000052428 (A)
FI4000052469 (C)
Handelsprovisionen betalas tillbaka till fonden. Handelsprovisionen bestäms enligt placeringstid.
Prestationsbaserat arvode
20 % av den årliga avkastningen som överstiger 5 %
Ålandsbankens fonder tillämpar FN:s principer för ansvarsfulla placeringar (United Nations Principles for Responsible Investment). Vi förbinder oss att beakta hanteringen
av miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed vid alla våra placeringsbeslut.
Kontakta oss:
Finland Tfn +358 204 29 011, [email protected]
ÅLAND Tfn +358 204 29 011, [email protected]
Sverige Tfn +46 8 791 48 00, [email protected]
Fonden förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Fondprospektet samt mer information finns på Ålandsbankens samtliga
kontor och på www.alandsbanken.fi och alandsbanken.se. Fonden marknadsförs och säljs av Ålandsbanken Abp i egenskap
av ombud för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna.

Similar documents