MÄTNINGS- TEKNIKER

Comments

Transcription

MÄTNINGS- TEKNIKER
MÄTNINGSTEKNIKER
Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Komplett utbildning inom
MÄTTEKNIK OCH UTSÄTTNING
Mätningstekniker ansvarar självständigt för utsättning/inmätning och koordinatberäkning av olika byggprojekt. Du
ingår i projektets arbetslag och har nära samarbete med
kollegor. Som produktionsutsättare jobbar du t.ex. med
broar, VA och vägbyggnad. Du har god förståelse för hur
en byggarbetsplats fungerar, i vilken ordning saker och ting
skall göras och vad som kräver mm, cm och dm anpassning.
MÄTNINGSTEKNIKER BEHÖVS HÄR:
Broar
VA
Vägbyggnad
Uppdatering av stomnät
Kartor och fastigheter
Mark- och anläggningsjobb
Husutsättning
Byggverksamhet
Du sätter grunden till bygget!
Så här söker du till utbildningen:
För att passa som Mätningstekniker ska du:
Din handläggare på Arbetsförmedlingen gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning om utbildningen är rätt väg
för dig att gå.
Ha ett engagemang för att lära dig yrket
Ha klarat gymnasiets matematik
till och med nivå B/2/C
Ha datorvana
Ha god fysik för att arbeta ute och bära utrustning
Kunna läsa, skriva och tala god svenska
Vara bra på att samarbeta
Kunna planera och organisera
Kunna tillgodogöra dig engelsk text
För att avgöra om dina förkunskaper är tillräckliga
och att du passar för yrket, kallas du till en testmodul.
Det som testas är grundläggande språkkunskaper,
matematik och data.
Du får ingående information om yrket och vilka jobbmöjligheter som finns. Studiebesök och besök av yrkesfolk
ger dig kännedom om branschen och vilka olika arbetsmoment som yrket innebär.
Efter testmodulen börjar Arbetsmarknadsutbildning.
Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Grunden läggs
med matematik, data, geodesi och byggteknik.
För att klara utbildningen bör du ha förkunskaper motsvarande
gymnasiets matematik B.
2015.08
www.ya.se
INFO om utbildningen – VÄND
INFO
om utbildningen
MÄTNINGSTEKNIKER
UTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Testmodul
Bedömning av att dina förkunskaper och förutsättningar
räcker för att klara utbildningen.
Test i svenska, matematik, data mm
Grundutbildning
Utbildningen ska leda till att du får följande kunskaper:
Kunna utföra grundprojektering av en byggnad, såväl
ritningsmässigt som utsättningsmässigt.
Kunna medverka vid vägprojektering, utsättningsmässigt
samt beräkningsmässigt
Ha grundläggande kunskaper inom byggnadsmaterial
lära och byggteknik för såväl nybyggnad som fastighets
värderingar
Kunna utföra mätningsarbeten vid större kommunala
exploateringsområden
Kunna förstå och omsätta bygg och anläggnings AMA
i praktiken
KONTAKT YRKESAKADEMIN:
Göteborg
J A Wettergrens gata 14
Västra Frölunda, Göteborg
Viss praktisk och teoretisk utbildning
sker i Gråbo, Göteborg
Stockholm Tullgårdsgatan 12
Hammarby, Stockholm
UTBILDNINGENS LÄNGD:
Testmodul – rikttid 2–4 veckor
Grundutbildning – rikttid 20 veckor
Kontaktperson:
Data Geodesi
Matematik
Geodesi påbyggnad
Viss praktisk och teoretisk utbildning
sker vid Hakungekrossen, Åkersberga
Göteborg Samuel Ingesson, 023-586 27,
[email protected]
Stockholm Delaware Mindland, 023-586 13,
[email protected]
Fastighetsteknik
Byggteknik
Jämställdhet och miljö
Arbetsplatsförlagt lärande – rikttid 8 veckor
ANSÖKAN TILL UTBILDNINGEN SKER VIA
DIN HANDLÄGGARE PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN.
YrkesAkademin
finns i hela landet.
Huvudkontoret i Falun:
Post: Box 127
791 23 Falun
Tel:
023-585 00
E-post: [email protected]
www.ya.se