FASTIGHETS- UTBILDNING

Comments

Transcription

FASTIGHETS- UTBILDNING
FASTIGHETSUTBILDNING
Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN
ETT FRITT YRKE
Att jobba inom Fastighetsbranschen är fritt. Utearbete växlas
med innearbete och många kundkontakter. I jobbet ingår
service till kund/hyresgäst, mindre reparationer, utemiljö och
besiktningar. Det gäller att både ha tålamod och att vara
diplomatisk. Utbildningen ger kunskaper om bl.a. byggnader,
tekniska anläggningar, dokumentation, service, drift, underhåll
och arbete i närhet med kunder och boende. I jobbet ingår
även enklare budgetansvar, så det är bra om du kan hantera
Word och Excel för den administrativa delen. Utbildningen
är för dig som är serviceintresserad och lösningsorienterad.
Yrkesrollen Du kommer att vara Fastighetsägarens ansikte
på fältet som ansvarar för inre och yttre skötsel, genomför
underhåll och ser till att hyresgästerna känner sig trygga
och nöjda i sin boendemiljö.
Din uppgift är även att sköta fastighetens system så att det
fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens
förväntningar.
ETT SERVICEYRKE!
Ena dagen skottar du snö, nästa dag byter du ut en spis,
sedan besiktas en lägenhet.
När du väljer att omskola eller utbilda dig till ett jobb inom
fastighetsbranschen väljer du att arbeta i en bransch med
många olika arbetsuppgifter.
För att du ska trivas med ditt yrkesval och passa i den här
branschen ska du:
Gilla ständiga förbättringar.
Vara en positiv person som är lätt att samarbeta med.
Vara flexibel och inge förtroende.
Vara serviceorienterad och ha förståelse för vad det innebär att arbeta i människors hem.
Kunna ta egna initiativ och vara självgående.
Kunna prioritera.
Gilla att ha många bollar i luften.
Kombination av yrkesrollerna Inom många fastighetsbolag, förvaltningsbolag och kommuner är ofta yrkesrollen en
kombination av det som tidigare var husvärdens, besiktningsmannens, fastighetsvärdens, fastighetsskötarens och fastighetsteknikers arbetsuppgifter.
Viktigaste av allt Den sociala kompetensen är den
viktigaste biten. Man kan vara hur bra som helts på att fixa
spisar snabbt och enkelt, men den sociala kompetensen är
ändå den viktigaste biten. Man måste kunna bemöta alla
typer av människor.
Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer
om arbetsmarknadsutbildningen.
Om du är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös kan du i
vissa fall ta del av en arbetsmarknadsutbildning. Utbildningen
syftar till att öka din möjlighet att få ett arbete och underlätta
för arbetsgivarna att få arbetskraft med rätt kompetens.
Din arbetsförmedlare gör en arbetsmarknads­politisk bedömning av din arbetssituation och tar hänsyn till din bransch,
dina erfarenheter och den konjunktur som råder. Utifrån det
av­gör han eller hon om en arbetsmarknadsutbild­ning är ett
bra sätt att öka dina möjligheter att få ett arbete.
www.ya.se
INFO om utbildningen – VÄND
INFO
om utbildningen
FASTIGHETSUTBILDNING
UTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Yrkesutbildningen föregås av en testmodul, rikttid på 1–4 veckor.
I modulen ingår studiebesök, information om yrket, teoretiska
och praktiska tester som leder till en individuell utbildningsplan
för de deltagare som går vidare till utbildningen.
Den individuella utbildningsplanen sätts ihop utifrån utbildningens olika moduler.
YRKESUTBILDNING
– rikttid 40 veckor
Utbildningen ger bla kunskaper om uppbyggnad och funktion
i tekniska anläggningar, dokumentation, service,
drift och underhåll samt arbete i närhet med kunder och boende.
I utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL-praktik)
med 30 % av den totala utbildningstiden. Under praktiken/APL
får deltagarna möjlighet att utveckla de teoretiska kunskaperna
så att de blir omsatta till praktiska färdigheter och nya praktiska
kunskaper.
YrkesAkademin levererar teoretisk utbildning,
Arbetsplatsen står för den praktiska utbildningen
via APL/praktik.
Kontakta oss:
Liselotte Backlund, Tel: 023-585 18,
E-post: [email protected]
JÖNKÖPINGLINKÖPING
KALMARVÄSTERVIK
KRISTIANSTADVÄXJÖ
Fredrik Törngren, Tel: 0721-87 78 17
E-post: [email protected]
BORÅS
SKÖVDE
Delaware Mindland, Tel: 023-586 13
E-post: [email protected]
STOCKHOLM/SUNDBYBERG
Inriktningen på utbildningen kan variera mellan orterna.
YrkesAkademin
Finns i hela landet.
Huvudkontoret Falun: Box 127, 791 23 Falun
Tel: 023-585 00, E-post: [email protected]
2015.11
www.ya.se