Lekseplan Trosvik skole

Comments

Transcription

Lekseplan Trosvik skole
Lekseplan Trosvik skole
6. trinn
Uke 35
Vannhjul kan omdanne energi.
Læringsmål
Norsk
Matematikk
Engelsk
Naturfag
Samfunnsfag
Sosial ferdighet
Mandag
Tirsdag
Norsk:
Matematikk:
Engelsk:
Onsdag
Torsdag
Norsk:
Matematikk:
Norsk:
Engelsk:
Fredag
Matematikk:
Engelsk:
Uka
Engelsk:
M&H
Øveord:
Info
Kunne forenkle dobbel konsonant.
Kunne gjøre overslag og regne i hodet.
Å bli kjent med radio på engelsk, og hvordan man intervjuer noen.
Kunne gi eksempler på hvordan energi kan omdannes.
Kunne navnet på 3 politiske partier i Norge.
Kunne skape et godt klassemiljø.
Lekser
NB:
Bokslukerprisen; les s. 6-12. Gjør oppgaven i “Boka om
bøker”.
Oppgavebok s. 6-7; oppg. 1.14, 1.15 og 1.19.
Gloser: Skriv opp og øv godt på disse glosene:
Step 1: alle glosene på s. 8 i TB.
Step 2: badgers=grevlinger, poison=gift,
invented=funnet opp, improved=blitt bedre,
fought=slåss, leftovers=matrester, tough=tøff,
healthy=sunn, wealthy=rik
Step 3: incident=hendelse, customers=kunder,
ravishing=fortryllende, rags=filler, outfits=antrekk,
queuing up=lage kø, casualties=sårede, paw=pote,
injuries=skader, crumbs=smuler, attics=loft.
Språkbok s. 136, oppg. 5b og c.
Oppgavebok s. 8; oppg. 1.24 og 1.25.
Tekstbok; les s. 6-7. Oppg. L; a-e s. 8.
Textbook: Les og oversett teksten.
Step 1: s. 8. CD 1, lydspor 1 i Fronter.
Step 2: s. 9-11. CD 1, lydspor 2 i Fronter.
Step 3: s. 15-16. CD 1, lydspor 3 i Fronter.
Oppgavebok s. 9; oppg 1. 29 – 1.30
Workbook: Skriv i E-boka di.
Step 1: gjør oppgave nr. 1.
Step 2: gjør oppgave nr. 9.
Step 3: gjør oppgave nr. 16 b.
Husk at det er lurt å høre på teksten du har i lekse på
CD på Fronter. CD’en ligger i engelskrommet.
Grove scones. Husk innesko og strikk til langt hår.
Vi går en liten
tur til
Bratliparken
og spiser
matpakka der.
Ingen endring
i skoletider.
sykkel-sykler, svømme-svømte, grønn-grønt, nøkkel-nøkler, klemme-klemte, tjukketjukt, tygge-tygde, puddel-pudler.
 Det har vært en god oppstart på nytt skoleår for 6. trinn. Vi håper
fortsettelsen blir like bra.
 Hassen er ny elev på trinnet og skal gå i 6c. Han begynner mandag 24.
august og vi ønsker han velkommen!
 Som tidligere informert skulle Lucas begynne på trinnet. Han har startet på
en annen skole.
 3. september blir skoletiden fra kl. 0800 – ca. kl. 1400 for hele trinnet. Vi skal
på Inspiria.
www.trosvikskole.no
Tlf til trinnet: 69307346
Tlf til skolen: 69307330
Lekseplan Trosvik skole
www.trosvikskole.no
Tlf til trinnet: 69307346
Tlf til skolen: 69307330