Anders Bredesen Hatlelid

Comments

Transcription

Anders Bredesen Hatlelid
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
[email protected]
29. juni 2015 15:07
Postmottak KUD
Høringsuttalelse (Ref 15/1432) – forslag om endringer i helligdagsloven
for å tillate søndagsåpne butikker
Anders Bredesen Hatlelid
[email protected]
Folke Bernadottes vei 12b
Jeg ønsker IKKE at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker!
Ut i fra det jeg har lest og hørt om global oppvarming, er en begrensning av CO2
utslippene det viktigste vi kan foreta oss idag med tanke på kommende generasjoner.
Hvis vi skal la et fritt marked styre den fossile avhengigheten vår, vil vi med stor
sannsynlighet ikke klare å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.
Søndagsåpne butikker vil kanskje øke Norges bruttonasjonalprodukt noe, men det vil
også øke utslippene av CO2. Hva tror Regjeringen vil være viktigst for folk i år 2100, en
marginal økonomisk vekst i Norge i midten av 2010-tallet, eller en beboelig planet?