Planprosjekt i Aust-Agder v/ Kjersti Nordskog

Comments

Transcription

Planprosjekt i Aust-Agder v/ Kjersti Nordskog
Planprosjekt Østregionen –
Aust-Agder
• Målsetning: Fullstendige, sømløse
planbaser i SOSI 4.5 for alle 5
kommuner
• Kommunene har funnet frem gamle
planer, skannet, klippet, digitalisert
og nummerert
• Samfinansiering mellom kommunene
selv, tilskudd fra Fylkeskommunen,
Fylkesmannen og eksterne parter
• Startet sommeren 2014
• Planlagt ferdig sommeren 2015
• Spørsmål?
Kontakt Kjersti Nordskog (prosjektleder)
[email protected]
Tlf: 32 11 85 52

Similar documents