Program-og-deltakerliste-Fagdag-samferdsel

Comments

Transcription

Program-og-deltakerliste-Fagdag-samferdsel
FAGDAG – Samferdsel
Fylkestingsalen
Fylkesbygget, Strandvegen 13, Tromsø 05.05.2015
(10:00-15:30)
Program
1000 Registrering, kaffe
1015 Velkommen
v/Fylkeskartsjefen, Arne Olav Berg
1030 Forvaltning av samferdsels data i kommunens FKB basene - Vegnett,
Veg og TraktorvegSti samt Rutebasen, hva er forskjellen og hvordan forvalte
disse i kommunen. SOSI 4.5 Hva er nytt? v/Anita Høie, Kartverket, Hamar
1120
Pause
1125 Vegnettsforvaltning – veien videre
v/Henrich B. Biørn, Samferdselsseksjonen i Kartverket
1215 Lunsj
1300 Fra kommune til kart
v/Martin Ljosdal, Stavanger kommune
1350 Pause
1355 Tromsø Brann og Redning - Om viktigheten av en komplett og ajourført
vegnettbase
v/Charles Jacobsen, Tromsø Brann og Redning
1430 Pause m/ frukt/kake
1445
Forvaltning av FKB Veg og ferdigveg data
v/Merethe Rødum, Kartverket Tromsø
1515 Oppsummering
www.geoforum.no/lokalavdelinger/troms
Fagdag - Samferdsel - Fylkestingsalen 05. mai 2015
Fornavn
May
Helga
Odd-Eilif
Charles
Dag-Ivar
Bjørnulf
Lars Halvor
Heinrich
Anita
Arne Olav
Mark
Merethe
Steinar
Dag Åsmund
Mikkel Arne
Harald
Bengt
Karles L.
Åmund
Torgeir
Antje
Jan Arild
Martin
Terje
Sten Jarle
Roald
Gørill
Espen
Janike
Hans Petter
Guri
Stig Tore
Etternavn
Qvive
Gåre
Olsen
Jacobsen
Andreassen
Alvheim
Uthus
Biørn
Høie
Berg
Bowler
Rødum
Vaadal
Farstad
Kristiansen
Bjørhusdal
Richardsen
Pettersen
Rognli
Lunde
Meschke
Øverli
Ljosdal
Bakke
Jensen
Johansen
Karlsen
Larsen
Rype
Tollefsen
Woll
Moe
Firmanavn
Alta kommune
Balsfjord kommune
Berg kommune
Brann og redning, Tromsø kommune
Bydrift, Tromsø kommune
Fylkesmannen i Troms
Hammerfest Kommune
Kartverket
Kartverket Hamar
Kartverket Tromsø
Kartverket Tromsø
Kartverket Tromsø
Kartverket Tromsø
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lenvik kommune
Lenvik kommune
Lenvik kommune
Lyngen kommune
Nordreisa kommune
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen Region nord
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Tromsø Kommune
Tromsø kommune
Tromsø kommune
Tromsø kommune
Tromsø kommune
Tromsø kommune
Tromsø kommune
Tromsø kommune park og veg

Similar documents