Årsmelding FAU Kvislabakken skole, skoleåret 2014/2015

Comments

Transcription

Årsmelding FAU Kvislabakken skole, skoleåret 2014/2015
Årsmelding FAU Kvislabakken skole, skoleåret 2014/2015
FAU skoleåret 2014/2015:
Leder: Vibeke Hansen
Nestleder: Trond Aarsland
Sekretær: Gunnar Ørholm
Kasserer: Siv Merethe Sagen
Revisor: Anita Sølna
Foreldrekontakter:
1. trinn: Gunnar Ørholm (FAU) og Audhild Dullum
2. trinn: Torhild Bratland (FAU) og Cornelia Vikan
3. trinn: Morten Johansen (FAU) og Monica Foros
4. trinn: Elisabeth H. Eriksen (FAU) og Hanne Hansen
5. trinn: Hanne Karijord og Therese Rygg
6. trinn: Harald Trettenes (FAU) og Åse Helen Monsø
7. trinn: Trond Aarsland (FAU) og Margit Elverum



Det er avholdt 6 FAU møter i løpet av skoleåret, alle med rektor Helen Barbala til stede
første del av møtet.
FAU har 2 representanter i skolens samarbeidsutvalg (leder og nestleder).
FAU har en egne plass på skolenett. Her legges alle møtereferat ut.

Aktiviteter:
o
o
o
o
o
o
2.trinn – karneval
3.trinn – sykkeldag
4.trinn – 17. mai arrangement
5.trinn – julegrantenning
6.trinn – islegging av skøytebanen
7.trinn – nyttårsball for 5.-7. trinn

FAU har skaffet hjelp til skolelunch i Grunnskoleuka.

I uke 10 og 11 arrangerte FAU hobbykurs for alle elevene på skolen. Stort oppmøte og også i
år et populært tiltak. Kurene gikk over to uker med følgende temaer:
o
o
o
o
o
o
Speideren
Cupcakes
Programmering
Vår-ruller
Tae kwon do
Småsløyd
o
o
o
Klatring
Zumba
Skiteknikk (dette kurset gikk ikke pga snømangel)

Saker som har blitt tatt opp i løpet av skoleåret:
o Grunnskoleuka
o Grillområde ved gapahuken
o Plan for uteområdet
o Handlingsplan mot mobbing - forskjell på konflikt og mobbing
o Voksne skaper vennskap
o Leie av gymsal
o Svømming – sykling til svømming
o BMX bane
o Musikkanlegg i gymsalen
o Skolefoto
o Elevundersøkelser
o Resultat nasjonale prøver
o Leirskole
o Budsjett
o Leksehjelp
o Trafikksikkerhet og sykling til skolen
o Gymsalutstyr
o Sponsing av fotballnett Tangmoen
o Hobbykurs

Større innkjøp som er gjort av FAU i skoleåret 2014/2015:
o Nytt lydanlegg til bruk i gymsalen
o PC som benyttes i møtene til å skrive referat.
Stjørdal 5.6.2015
Vibeke Hansen
Leder FAU Kvislabakken skole