Årsmelding H. M. Aarhønen 2011 1

Comments

Transcription

Årsmelding H. M. Aarhønen 2011 1
H.M.Aarhønen
Hennes Majestet Aarhønen er linjeforeningen til studentene ved Bygg- og Miljøteknikk ved NTNU.
Linjeforeningen ble stiftet i 1913 og har siden den gang søkt å fremme de studentsosiale aktiviteter ved
universitetet. H.M. Aarhønen drives av studenter valgt på den årlige generalforsamlingen i månedsskiftet
februar/mars. Foreningen er organisert med fire styrer; Hovedstyret, Industrikontakten, Krostyret og AKTstyret. Krostyret er ansvarlig for å drive Aarhønekroa på Moholt. Industrikontakten er foreningens bindeledd
til næringslivet. Dette styret beskjeftiger seg hovedsakelig med å arrangere bedriftspresentasjoner. En annen
viktig oppgave er å hjelpe studentene med å skaffe sommerjobber. Hovedstyret har det overordnede
ansvaret for den daglige driften av linjeforeningen. AKT-styret er Aarhønens Kulturelle Teater. Disse setter
hvert år opp en revy i forbindelse med H.M. Aarhønens fødselsdag. Organisering I tillegg finnes det flere lag og grupper under Hennes Majestet Aarhønens vinger. Hovedstyret har siste år bestått av: Kanzler:
Vice-Kanzler:
Krosjef:
Financeminister: Notarius Publicus: Ceremonimester: Skogvokter:
Redacteur:
Sjæfus Blæstus: Nettmester:
Arve Grinden
Fredrik Hausmann
Petter Tran Fredrik Dalen Elin Nordby Salvesen
Henrik Tune
Skjalg Steinar Graasvold Bjørkvoll
Kristina Molland Edvardsen
Gørild Kristiansen Eide Henrik Hartmann Krostyret har siste året bestått av: Krosjef:
Økonomisjef: Barsjef:
Innkjøpssjef: Petter Tran Karen Wibe Due Petter Kolling Johansen
Mats Helland
Industrikontakten har siste året bestått av: Leder:
Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Elin Spildo Jonas Stene Pettersen Elisabeth Hovde
Ingeborg Bølviken Vegard Solberg
Rikke Ellingsen
Maria Lindøen
AKT-styret har siste året bestått av:
Revysjef:
Økonomisjef:
Teknisk sjef:
Styremedlem:
Styremedlem:
Medlemstall Leiv-Jørgen Husøy Martin Dons Johan Henrik Martens Anette Mari Thomassen Jørgen Gravseth Espnes
Linjeforeningen har siste år fått 152 nye medlemmer.
Aktiviteter Hovedstyret Åretur (16. jan - 20. jan)
Den årlige turen med linjeforeningen til Åre. Meget populært, 135 billetter ble solgt ut. Turen ble godt
gjennomført til tross for noe kommunikasjonsproblemer med Åre-Skiweek. Været var for det meste
oppholds, men lite snøfall førte til at skiforholdene ikke var så gode.
Bursdagfesten (12. feb) Dette arrangementet er til ære for Hennes Majestet og den dagen Hun kom til oss gjennom de doble
glassvinduene i nåværende aud. H1 den 31. januar i 1913. Dette er også kvelden når vi hedrer de av
medlemmene som har gjort en særdeles god jobb. Det ble i år opphøyd én ny høyhet, Morten Engen, og
Steinar Nordal fikk tildelt sin andre grein. Festen ble avholdt på Britannia Hall og det var ca. 130 personer
tilstede. Bursdagsfesten ble også i år sponset av Veidekke. H.H. Høy Gang, Arild Holm Clausen, stilte i år
opp som dommer i Rettssaken. H.H. FUS i alt stilte som aktor og H.H. Fundamentalisten stilte som forsvarer,
noe som gjorde rettsaken meget teatralsk. Bandet UFO spilte som vanlig opp til dans og mange prøvde seg
på dansegulvet. Generalforsamlingen (22. feb.)
Dette er et allmøte i foreningen der styrene legger frem og får godkjent regnskap, årsplan og budsjetter. Det
avholdes også valg til nye styrer.
Aarhøne-Lekene (ÅL) (13. mars) Samarbeid mellom Hovedstyret og Krostyret. Rundt 80 deltakere, lavere deltakelse enn normalt grunnet VM
i Oslo og mange bortreiste. Varierende vær, men god stemming. Luftige svev og hard konkurranse på
runden. Etter badstue og middag, ble det både peiskos og dans. 17. mai Byggstudentene var samlet til felles frokost i regi av Hovedstyret før vi gikk under Aarhønens fane i
borgertoget i Midtbyen. Fadderordning For å integrere nye studenter i studiemiljøet, og gjøre de kjent med Trondheim, arrangerte Hovedstyret som
vanlig fadderperiode for alle nye første- og fjerdeklassinger, samt faddere. Infokveld på Gløshaugen (15. aug.) De nye studentene ble samlet i auditorium på Gløshaugen for å få nyttig informasjon om linjeforeningen,
fadderperioden og livet som student generelt. Senere på kvelden gikk vi i samlet flokk til Aarhønekroa for å
mingle Immatrikulering (16. aug.) Etter immatrikuleringa ble H.M. Aarhønens tilblivelse, Krøniken, dramatisert og Regenten ble presentert. Så
ble de Råtne Ægg delt inn i faddergrupper før vi gikk samlet til Aarhønekroa. Utdeling av Prøvelsene (17. aug.) De nye studentene var samlet i et auditorium og fikk utdelt Prøvelsene av Hovedstyret før de på kvelden fikk
tid til å forberede disse. Omvisning i Nidarosdomen (18. aug.) Det var dårlig oppmøte på fra de nye fjerdeklassingene på denne dagens omvisning i Nidarosdomen.
Grilling før omvisning på Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum (19. aug.) De nye fjerdeklassingene deltok på grilling og omvisning på Sverresborg museum. Låvefest på Ler (19. aug.)
Fellesareangement mellom Hovedstyret og Krostyret. Fremo gård på Ler ble leid inn, og lydanlegg og
drikkevarer ble hentet fra Aarhønekroa. Busser ble satt opp fra Lerkendalsbygget, og fremme ved låven ble
det arrangert blant annet melkespannkasting og konebæring. Et meget populært arrangement og alle 150
billetter ble utsolgt. Faddervorspiel og langåpent på Aarhønekroa (20. aug.) Fadderne laget aktiviteter for hver sin faddergruppe. På kvelden var det langåpent på Aarhønekroa. Quizkveld på Bodegaen (21. aug.) En vellykket quizkveld ble avholdt for alle de nye studentene i Bodegaen på Studentersamfundet. Meget
godt oppmøte, Aarhønens kaffekrus ble gitt i premie til vinnerlaget.
Sandvolleyballturnering (22. aug.) Turneringen ble avholdt i Dødens Dal. Det var muligheter for grilling på på tønnegrill som Aarhønekroa stilte
med. Under hele turneringen ble det underholdt med musikk og kommentarer på AKTs lydanlegg.
Førsteklassingene sørget selv for å dele seg inn i lag og vinnerlaget fikk sangboken Aarhøneklukk i premie.
Bli-kjent-i-byen (23. aug.)
Nytt av året. Faddergruppene fikk i oppgave å gå fra landemerke til landemerke i byen og ta et kreativt bilde
på hvert sted. Den gruppen med de beste bildene ble tildelt Aarhønens kaffekrus i premie. Etter endt runde
fikk gruppene muligheten til å ta en tur i Pirbadet til rabatterte priser. Godt oppmøte på runden men dårligere
oppmøte på Pirbadet.
Rebusløp (24. aug.) Representanter fra bl.a. Vandrende Bjelke, AKT, Hovedstyret og Bygg:Verksted sto rundt omkring i byen med
hver sin post med morsomme aktiviteter. Faddergruppene gikk fra post til post og løste oppgaver før alle ble
samlet på Peppes Pizza i Kjøpmannsgata for å spise pizza og ha en hyggelig kveld. Peppes (stilte med
gavekort til vinnerne av rebusløpet) og sponset oss også med t-skjorter til fadderne. Go-cart og bowling (25. aug.) Faddere, fadderbarn og representanter fra Hovedstyret reiste med buss til Heimdal for å kjøre go-cart og
konkurrere i bowling. Et populært arrangement med godt oppmøte. Prøvelser i Nordre Gate (27. aug.) De nye første- og fjerdeklassingene viste frem resultatene av Prøvelsene for en stolt jury bestående av
Hovedstyrets medlemmer. Årets resultater var meget gode og besto av f.eks. utedo, vannsklie, Rockheim i
miniatyr og sauna. På kvelden var det langåpent på Aarhønekroa for å markere avslutningen av
fadderperioden. Omvisning på Dahls bryggerier (30. aug.) De nye fjerdeklassingene fikk omvisning på Dahls bryggerier med ølsmaking. Swingkurs (31. aug.) For å forberede de nye studentene på Immatrikuleringsballet ble det arrangert swingkurs. Mange var
interesserte i dette og arrangementet fikk godt oppmøte. Immatrikuleringsballet (14. sept.)
Dette er festen til ære for de nye studentene der de taes opp som medlemmer i linjeforeningen. Festen ble
avholdt i Storsalen på Samfundet. Til denne anledningen ble alle som studerer ved linjen, høyheter og
styrene i de andre linjeforeningene invitert. Festen er blitt svært populær særlig blant eldre studenter, og alle
de 450 billettene ble derfor raskt utsolgt. Steinar Nordal stilte som vanlig opp som Regent, og Erik Lund stilte
for første gang på mange år som Overpunsjbollemester.
Juleverksted (13. des.)
Som en pause i eksamenslesingen arrangerte Hovedstyret juleverksted for alle studentene på Bygg- og
Miljøteknikk. Hovedstyret stilte med pepperkaker, gløgg og utstyr og materialer til julekort og pynt. Mange var
innom i løpet av dagen og mot slutten ble juletreet pyntet. Eksamensskjeggekonkurransen (13. desember)
I løpet av eksamensperioden sparer mange av guttene til skjegg. I den anledning arrangerte Hovedstyret en
konkurransen med tre klasser der man kunne melde seg på og bli premiert for sin innsats. Få stilte men det
ble god stemning med utdeling av sjokolade til vinnerne av hver klasse.
Spikers Kårner
Det ble gitt ut 6 utgaver av Spikers Kårner i løpet av året. Disse inneholdt artikler og bilder fra de fleste store
arrangementene Aarhønen har hatt, i tillegg til en del av happeningene på Aarhønekroa på Moholt. Aktiviteter Industrikontakten
GENERELT OM ÅRET
Industrikontakten har i perioden 2011/2012 bestått av Elin Spildo (Leder), Elisabeth Hovde (Nettansvarlig,
U3-Støtte til PC-kjøp), Vegard Solberg (R2-Rekruttering), Maria Lindøen (Bedriftspresentasjonsansvarlig),
Rikke Ellingsen (U2- Støtte til sommerjobb/NLR styremedlem), Ingeborg Skarholt Bølviken (R3- Ta vare på
studentene/Linjesamarbeidet) og Jonas Stene Pettersen (Økonomiansvarlig). Vi har hatt møter omtrent en
gang i uken. NÆRINGSLIVSRINGEN (NLR)
Industrikontakten har alltid en representant i Næringslivsringens styre. I år har dette vært Rikke Ellingsen. I
tillegg har Industrikontakten tett samarbeid med Næringslivsringen i følgende prosjekter:
R2- REKRUTTERING
Prosjektleder: Bjørn G. Petersen, Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologiØke andelen søkere til
byggstudiet av de ungdommer som hver vår er kvalifisert til å søke om opptak.Utarbeidelse av
brosjyremateriell og deltagelse på utdanningsmesser.Industrikontaktens representant: Vegard Solberg R3-TA VARE PÅ STUDENTENE
Prosjektleder: Frode Berg, Skanska ASAForsterke studentenes tilknytning til næringen og skape følelse av
tilhørighet og oppfølgning fra 1.årskull. Fornøyde studenter er våre beste ambassadører. Har ansvar for
1.klasseekskursjonen til bedrifter.Industrikontaktens representant: Ingeborg Skarholt Bølviken
U2-STØTTE TIL SOMMERJOBB
Prosjektleder: Even Myhre, Statens VegvesenSørge for at alle byggstudentene ved NTNU som ønsker det
får tilbud om relevant sommerjobb.Industrikontaktens representant: Rikke Ellingsen
U3-STØTTE TIL PC-KJØP
Prosjektleder: Lillian Fjerdingen, NæringslivsringenStøtte til innkjøp av PC i studietiden.Industrikontaktens
representant: Elisabeth HovdeGjeninnført i år, studenter som begynner i 1.klasse og nye 4.klassinger får
tilbud om 1000,- til støtte av PC-kjøp.
ÅRSMELDING INDUSTRIKONTAKTEN
Det siste året kan igjen sies å ha vært en suksess for Industrikontakten. Det har siden sist generalforsamling
vært avholdt 24 bedriftspresentasjoner (4 stk. våren 2011 etter generalforsamlingen 22.februar, 14 stk.
høsten 2011 og 6 stk. hittil i 2012). Det er planlagt ytterligere 4-5 bedriftspresentasjoner denne våren (hvorav
en i samarbeid med Hovedstyret i forbindelse med sponsoravtalen med Veidekke). Nytt av året er at
Industrikontakten har arrangert bedriftspresentasjoner der bespisningen etterpå foregår på restauranter i
byen. Dette har blitt svært godt mottatt av studentene. Det har også blitt arrangert en
lunsjbedriftspresentasjon. Vi har også formidlet stillingsannonser til studentene, både våren og høsten 2011
og våren 2012. Vi får fortsatt gode tilbakemeldinger på hvordan opplegget til Industrikontakten er. Prikk- og
innloggingsstystemene innført høsten 2009 er fortsatt i bruk. Prikksystemet sørger for at studenter som
melder seg på bedriftspresentasjoner også møter opp. Vi har ikke opplevd store tekniske problemer med
dette systemet i år. Etter kartlegging av hva NLR kan bidra med til byggstudentene ble PC-støtten gjeninnført i år. Studentene
som startet i år og året før har fått tilbud om en støtte på 1000 kr mot fremvisning av kvittering av PC-kjøp. Det blir arrangert ekskursjon for 1.klasse til forskjellige byggeplasser 15.mars. I år går turen til Statens
vegvesen/NCC – Løsmassekulvert E6, Statens vegvesen/Skanska – Strindheimtunnelen og KBS-senteret.
Dette er ulike prosjekter der 1.klassingene får se hva en sivilingeniør gjør ute på en byggeplass. I 2011 fikk ikke alle som ville det relevant sommerjobb. Da sommerjobbhjelpen startet sitt arbeid var det 33
studenter uten jobb, 6 studenter stod uten relevant jobb til slutt, det er betydelig færre enn året før da 34 stod
uten relevant jobb. I år har industrikontakten prøvd å presisere at sommerjobbhjelpen kun er en hjelp, og at
man ikke kan forvente å få en jobb levert i hånden. Målet er fortsatt å kunne tilby relevant sommerjobb til alle
som ønsker, men at studentene må forvente å gjøre en del av jobben selv. I forbindelse med
sommerjobbprosjektet ble det arrangert HMS-kurs. I tillegg ble det arrangert et informasjonsmøte og et
oppstartsmøte for sommerjobbhjelpen. Formålet med møtene var å gi råd og tips til hvordan studentene
skulle gå frem for å skaffe seg sommerjobb, og for å få en oversikt over hvor mange som hadde fått
tilbakemeldinger fra bedriftene. Disse møtene vil også bli holdt i år. Industrikontakten vil ikke arrangere HMSkurs i år, da HMS-kurs er innført i obligatorisk fag. Det har også i år blitt arrangert jobbsøkerkurs, med det
formål at studentene skal være bedre rustet i jobbsøkerprosessen. Industrikontakten var i år som i fjor behjelpelig med innloggingssystemet til BM-dagen. Industrikontakten har
også i år, som tidligere, hatt et samarbeid med Excom i forbindelse med bedriftspresentasjoner. Excom har
hatt ansvar for serveringshjelp i kantina og får lønn for dette. Vi har fortsatt samarbeidet med tilsvarende organisasjoner som Industrikontakten i andre linjeforeninger i det
såkalte Linjesamarbeidet. Industrikontakten deltar også i Kontrollenhetsmøtet til Teknologiporten for
samarbeid der. Lederen i Industrikontakten sitter også i hovedstyret for BPC (The Bedpres Central,
innloggingssystemet Industrikontakten bruker).
350 000,- av Industrikontaktens midler ble overført til H.M Aarhønens Fond i 2011.
Aktiviteter Aarhønekroa
o 11. februar 2011: Vors før Byggrevyen for styrer fra andre linjeforeninger
o 19. februar 2011: Avslutningsfest for avtroppende Krostyre
o 12.mars 2011: O’Store. Ca 40 stk på det meste
o 26 .mars 2011:
Sportaften(Langåpent). ca 60 stk på det meste
o 2.april 2011: KICK-OFF Malaysia. 70-80 stk
o 8.april 2011: Semesteravsluttning. ca 40 stk på det meste
o 15.august 2011: Grilling etter info kveld. Ca. 90-100 stk
o 16.august 2011: Bli kjent med faddergruppe + Grilling. Ca. 160 stk o 20.august 2011: Langåpent. Ca. 110stk
o 27.august 2011: Langåpent. Ca. 120stk
o Nedstengt av SiT Bolig 1.september – 31.oktober
o 12. november 2011: Langåpent: Raveparty. Ca 90 stk
Aktiviteter AKT
Årets styre besto av:
Revysjef : Økonomisjef: Teknisk sjef: Innholdsansvarlig: PR-ansvarlig: Leiv Jørgen Husøy
Marin Dons
Johan Henrik Martens
Anette Thomassen
Jørgen Gravseth Espnes
I 2012 satte AKT opp sin 14. forestilling, Byggrevyen 2012 + Pant
I denne perioden har AKT hatt følgende arrangement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- Infomøte 08.09.11
- To myldremøter 09.11.11 og 17.11.11
- Hyttetur til Lyngbråten 6.-8. jan 2012
- Øvinger hver mandag, onsdag, lørdag og søndag etter jul fram til revyen
- Intensivuke i Verkstedhallen 3.-8. feb 2012
- Revy i Verkstedhallen 9.-11. feb 2012
I våren 2011 kjøpte AKT en ny mikser, et kjøp som senere viste seg å være en suksess for lyden på revyen.
Sommer 2011 var det lekkasje og vannskade på AKT-rommet, noe som førte til at enkelte gjenstander ble
kastet. Den nye mikseren ble sjekket med god hjelp fra FK på Samfundet.
Byggrevyen 2012 besto av ca 55 deltagere i år også, med bla 4 førsteklassinger og flere nye fra senere
årskull. Dette er positivt for rekruttering og det forteller om at AKT er noe for alle årstrinn.
Infomøtet i september og myldremøtene i november viste seg å være veldig positive for både det sosiale
livet rundt revyen og selve innholdet i revyen, ettersom mange gode ideer kom fram.
På hytteturen over jul ble det satt stort fokus på det sosiale samholdet. Det ble gjennomført quiz,
lagkonkurranser med rebusløp og fremføring av selvskrevne sketsjer. Navnet + Pant kom AKT fram til ved
votering i fellesskap. Navnet + Pant var aktuelt med tanke på miljøfokus i media og det faktum at
avfallshåndtering og resirkulering er en del av utdanningen studenter ved bygg-og miljøteknikk kan ta.
Det ble oppdaget i slutten av januar at symaskinen til AKT er borte, letingen fortsetter.
Revyen ble i år også holdt i Verkstedhallen med fulle forestillinger 9. og 10. februar med premierefest på
Gossip den 9. og med vors og fest for styrene på Gossip den 10. februar. Den 11. februar var noe færre folk i
salen. Det ble solgt bortimot 600 billetter til årets revy.
Annet
BYGGBANG
ByggBang har i 2011 bestått av:
Morten Engen – Lead gitar
Fredrik Hausmann – Trommer
Carl Otto Høifors – Rytmegitar
Simen Skavang – Vokal
Paal André Slette – Bass
På byggrevyen var følgende også involvert:
Øyvind Bentås – Saksofon
Stine Halleraker – Trombone
Jonas Stene Petterson – Tangenter
Ellen Øfsdahl – Fløyte
Foruten å ha vært det musikalske bidraget til byggrevyen har ByggBang spilt følgende to konserter:
10. mars – Helga på Singsaker Studenterhjem
1.
november – Musikerlåfte på Samfundet
VANDRENDE BJELKE
Vandrende Bjelke er en turgruppe for byggstudenter, organisert under H.M Aarhønen, men er økonomisk
uavhengig. Gruppen er organisert med et styre bestående av fem personer, turledere og medlemmer. Styret
skal sørge for drift, økonomi og koordinering av turer. Styret har møter ved behov, ca hver måned.
Turlederne skal arrangere turer avtalt på turmøte hvert semester. Medlemmene betaler for hver tur de er
med på, det er ingen medlemsavgift. Formålet er å skape et samhold mellom tur- og friluftsinteresserte
byggstudenter. En håper og kunne lage et enda bedre samhold på tvers av klassetrinn samt å gi et
alkoholfritt fritidstilbud. Organisering
Styret har bestått av:
Leder: Mari WigestrandNestleder/økonomiansvarlig: Bjørn Kristian Fiskvik BacheBlæstesjef: Martin DonsSekretær/
nettansvarlig: Sunniva LoråsUtstyrsansvarlig: Lars Johnsgård
Jensen
Turledere – 12 stk vårsemester 201014 stk høstsemester 2010Årsmelding 2010/2011
·
Generalforsamling – valg av styre
·
Turmøte vår 2011
·
Turmøte høst 2011
Turer 2011
Økonomi
Vi har fått penger fra R3 for kalenderåret 2011. Gruppen blei sponset med 20 000,- og dette har blitt brukt til
å redusere egenandel på turer under året. HM Aarhønen har støttet gruppen med 5000,- til leie av buss til 1.
klassetur. BYGG:VERKSTED
Året 2011 har Bygg:Verksted hatt mye nytt på programmet. Blant nyutviklede kurs er peiskurs, kjelkekurs,
sykkelverksted og trappekurs. Juleverkstedet fikk også en ny vri da vi arrangerte et eget juleverksted uten
om H. M. Aarhønens tradisjonelle. I tillegg til dette har Bygg:Verksted vært med på å skrive historeie i H. M.
Aarhønens rike med bidrag til reisingen av bygghytta, ved dugnadsarbeid og utlån av verktøy.
HYTTEKOMITEEN
Året 2011 har vært et hektisk år for hele komiteen hvor målet om egen hytte for linjeforeningen er kommet
mye nærmere. Tidlig i januar ble tomtekjøpet på Selbu gjennomført som planlagt. Allerede i februar ble det holdt
arkitektkonkurranse for alle arkitektstudenter på NTNU. Konkurransen førte til hele 17 bidrag! Bidragene ble
bedømt av en jury bestående av to arkitekter fra Pir II, en professor ved konstruksjonsteknikk, en professor
ved arkitekt og to medlemmer av hyttekomiteen. Bidraget "Ut i skogen opp i veggen" ble kåret som vinner. Våren og sommeren ble i samarbeid med arkitektene brukt til prosjektering, kalkulering og planlegging av
dugnadsarbeid for høsten. I samarbeid med Multiconsult og Pir II arkitekter ble alle søknader og tegninger
godkjente og ferdige i tide til byggestart i august. Alt arbeid på hytta er gjennomført av studenter på dugnad fra midten av august til starten av november. De
har jobbet i grupper på fem, hvor en har fungert som leder. Arbeidsperiodene har i snitt vart fire dager, hvor
de har bodd på tomten i lavvo. Totalt har i overkant av 70 studenter lagt ned over 3500 arbeidstimer i løpet
av perioden. Denne formidable innsatsen førte til at målet om ferdig hytte utvendig før vinteren ble nådd.
I februar 2012, starter vi med vårens dugnadsjobbing. Målet for dette semesteret er ferdig isolering, plasting
og påforing innvendig. Videre vil komiteen i samarbeid med arkitektene jobbe med innvendig prosjektering
og planlegging av dugnadsarbeid for høsten. Til høsten vil dugnadsarbeidet igjen intensiveres slik at målet
om ferdig hytte til 31. januar 2013 blir nådd. Økonomi
Aarhønen knyttet i april til seg Vedal som sin finansielle samarbeidspartner. De bidrar med 350 000 NOK i
rene sponsormidler og 150 000 NOK som et rentefritt lån. Pengene fra Vedal gjør det, sammen med 500
000 NOK fra fondet, mulig å realisere hytteprosjektet. Hytteprosjektets økonomi ser ved utgangen av året
bra ut, og vi ligger noe under budsjett. Gode avtaler med Kjelstad, Coop Byggmix, Glava, UCO og Statens
Vegvesen rettet opp en litt skjev start. Ved slutten av året fikk komiteen innvilget en søknad om å utvide rammene for prosjektet med 100 000 NOK.
Økningen var for å kunne gjøre investeringer som vil gi betydelig nivåheving av det ferdige resultatet.
Næringslivsringen (NLR) ønsket å sponse dugnadsarbeidet, ca 68'000 er dermed innvilget fra NLR til
dugnad. Dette er i tillegg til at NLR har støttet kostnader i forbindelse med prosjektering, omtrent 47'000.
FK STEINDØLENE HERRER
FK Steindølene har lagt bak seg ein solid sesong sportsleg, der laget enda på 3. plass i studentligaen. Dette
er klar forbetring av fjorårets 8. plass, og noko me er særs nøgde med. Treningsmengda i sesong har ligge
på ca. 1 trening i veka, avhengig av kor tett kampprogrammet har vore. Vinterstid har me hatt fast trening
kvar fredag i Nidarøhallen, i tillegg til at me har skrudd opp mengda til to økter no fram mot sesongstart.
Me har også designa ei flunkande ny heimeside som etter planen skal vera oppe å gå til sesongstart 2012.
Informasjonen er stort sett den same, men presentasjonen blir oppgradert merkbart. I tillegg har me plan om
få lagt inn ein live-tabell.
Det har også blitt tatt initiativ til å starta opp eit andrelag, som stort sett vil bli drive som ein eigen klubb.
Heldigvis doblar ikkje alle utgiftene seg, men økonomisk er det ein utfordring. Saka blir jobba med, og
forhåpentlegvis så ordnar det seg innan kort tid. Me prøver i utgangspunktet å framstå som éin klubb ovanfor
vår lojale sponsor NCC, men om det ikkje løyser seg må me sjå på korleis me eventuelt kan løysa det på
andre måtar. Ettersom 1. og 2. laget har forskjellige treningstilbod o.l., så ser me det som hensiktsmessig at
økonomien så langt som mogleg vert åtskilt. Det er fleire ting ved å vera to lag i ein klubb me av manglande
erfaring ikkje veit korleis me skal løyse enno, så slik sett blir neste sesong ekstra spennande.
FK Steindølene har som mål å gå i null i kvart år, slik at eigenkapitalen vert ivaretatt. I år og i fjor slapp me
dog overraskande nok å betala for leige av kamparena pga eigarskifte (klarert skriftleg med Trondheim
kommune svært nyleg), derav eit ganske pent og uventa overskot.
Tabell
1
Pareto
1 1
1 0
3 2
52 13
3
9
3
7
2
Placebo
1
9 2 2
3
64 22
4
2
2
9
3
Steindølene
1
7 2 4
3
34 37
-3
2
3
4
Janus
1
6 2 5
3
31 31
0
2
0
5
NTNUI 4
1
6 2 5
3
27 36
-9
2
0
6
Energi
1
5 4 4
3
39 27
1
2
1
9
7
Petroleum
1
6 1 6
3
27 31
-4
1
9
8
Marin
1
5 2 6
3
38 37
1
1
7
9
NTNUI 3
1
5 2 6
3
25 30
-5
1
7
1
0
BI-Trondheim
1
5 2 6
3
29 35
-6
1
7
1
1
Pareto 2
1
4 2 7
3
21 36
-1 1
5 4
1
2
Datakameraten
e
1
4 2 7
3
20 35
-1 1
5 4
1
3
T.Ø.H. 2
1
1
3 0
3
0
26 43
-1
9
7
1
4
Realkameraten
e
1
1
2 0
3
1
22 42
-2
6
0
FK STEINDØLENE DAMER
FK Steindølenes jentelag har gjennomført sin første sesong i bedriftsserien i 3.divisjon. De endte opp på
1.plass med hele 33 poeng og 81-5 i målforskjell. Bedriftsserien besto av 7 lag, hvorav 6 var studentlag fra
NTNU og TØH, og det ble spilt dobbelt serie. Jentelaget har gjennom sesongen hold ca. en trening i uken i
duedalen og på idrettssenteret på Gløshaugen.
HISTORIEBOKKOMITEEN
2011 har vært et bra år for Historiebokkomiteen, som nå teller ti personer fordelt på alle klassetrinn.
Komiteen har vært i kontakt med eldre Høyheter for å høre deres historier fra gamle dager, hentet ut
informasjon fra arkivet og skaffet flere relevante bøker. Skrivingen er i gang og boken skal bli klar til januar
2013. Mot slutten av 2011 ble det innledet forhandlinger med en hovedsponsor og kontakten med trykkeri og
forlag ble opprettet.
BETON
Beton har i 2011 ikke gjennomført noe opptak, men har derimot opptrådd på bursdagsfest, ÅL og
immatrikuleringsball.
SEMEN
Semen har gjennomført to opptak og fått seks nye medlemmer. Semen har ikke opptrådd på noen
arrangementer.
NÆRINGSLIVSRINGEN
Samarbeidet med NLR har blitt opprettholdt og har også i år gitt linjeforeningen myea god støtte. Dette er da
i form av økonomisk støtte, kurs og sommerjobber. Representanter fra Hovedstyret og Industrikontakten har
også sittet i ulike undergrupper i NLR som det fremkommer av årsmeldingen til Industrikontakten.
REDD BARNA
H. M. Aarhønen har også i år vært fadder for Redd Barna.
ÅRSPLAN
Årsplan for 2012 vil bli satt opp av det nye styret i etterkant av generalforsamlingen.
BUDSJETT
Budsjett for 2012 vil bli satt opp av det nye styret i etterkant av generalforsamlingen.
NYE EIENDELER
Aarhønens Kulturelle Teater har kjøpt inn en ny lydmikser med støtte fra NLR, dette er av den grunn at
leiekostnader i forbindelse med revyen skal minke.
EKSTRAORDINÆRT
Etter lekkasje i slutten av sommeren ble 86 Aarhøneklukk vannskadet, på grunn av feil i varmeanlegget i
AKT-rommet. Det er uklart om NTNU vil dekke dette tapet.

Similar documents