Referat 10.06.2015 - Varhaug Idrettslag

Comments

Transcription

Referat 10.06.2015 - Varhaug Idrettslag
REFERAT FRA HOVEDSTYRET
Møtenummer:
Frammøtte:
Forfall:
Sted:
Dato/Kl:
5 - 2015
Morten Jelsa, Edel Espeland Kartevold, Mona Ueland, Hilde Dubland,
Astrid Knutsen Håland, Kjell Tore Skretting, Ken Tore Tunheim, Stig
Varhaug og Eva Hegre
Morten Jelsa
Onsdag 10. juni 2015, kl. 20.00 – 23.45
31/15 Godkjenning av referat fra 06.05.15 og innkalling til 10.06.15
Godkjent uten kommentarer.
32/15 Godkjenning av referat fra gruppene i tidsrommet 06.05.15 - 10.06.15
Godkjent uten kommentarer.
33/15 Økonomi pr. 10.06.15
Vi ligger litt etter på sponsorsiden. Mona og Eva har gjort grep for å frigjøre mer tid til
dette arbeidet.
Veldig kjekt med rekordstor påmelding til Lars Gaute fotballskule.
Vi har dette året sett nøye på utgiftene og inntektene i forbindelse med 17.mai. Vi sitter
igjen med omtrent 29000kr i pluss.
For arrangementet «Syng deg glad» sitter vi igjen med over 30000kr.
34/15 Hall – status fremdrift/økonomi
Morten og Mona skal sette seg ned sammen med noen som har god kunnskap om det
byggtekniske. Dette for å få eksakte summer på det vi ønsker å kjøpe. Etter dette må vi
innkalle til et ekstraordinært årsmøte for å få fullmakt til å gå videre i prosessen.
Fullmakten som er gitt fra før er på 8,8millioner.
Vi ser nå at taket over hoppegropen er for lavt og venter på en pris for å kunne løfte
taket i denne delen. Morten og Mona kaller inn Ingve og Oddgeir til møte for å avgjøre
dette.
24/15 17.mai 2015
Vi har hatt en grundig evaluering av 17.mai. Skuffende at flere ikke møtte opp uten å gi
beskjed, samt at en del meldte forfall dagen før uten å finne stedfortreder. Samtidig var
det veldig positivt at flere unge gutter og jenter fra 6.-9.trinn gjorde en kjempeinnsats på
kort varsel. Det er utfordrende å organisere dugnaden på 17.mai. Idrettslaget bruker
veldig mye tid og krefter på å få denne dagen vellykket. Etter sommeren, i oktober, vil vi
kalle inn 17.mai komiteen og skulemusikkorpset for å samtale om hvordan neste
arrangement kan gjennomføres.
21/15 Varhaugmarken 2015
Salget av is og brus på standen var på 1930kr. Inntekter på loddsalget ble 8285kr. Til
neste år tenker vi å ha litt frukt stående, samtidig som vi selger lodd. Brus og is selger de
på andre stander. Veldig bra å ha standen vår i målområdet.
På kvelden var det en del folk i ølteltet. Vi er ennå usikker på inntektene. Vi møtte på
noen utfordringer, men tar dette med i evalueringen. Vi fikk inn 733kr i tips til hallen.
Veldig god lyd på å ha ølteltet i stasjonen og at Varhaugmila hadde endret løype.
Vi må til neste år passe på å avtale hvem som rigger ned standen.
22/15 Nordsjørittet 2015
I teltet ved jernbanebroen selger vi grillmat, brus, is og kaffe. Mona kjøper grillkull. Kjell
Tore og Reidar kjører ned grillene, kjøleskap, isboks, servietter, grillutstyr, isboks på
magen og VIL flagg lørdag morgen. Mona og Eva legger det klar på lageret fredag.
Kent kommer kl.11.00. Mona skaffer en person til fra kl.13.00. Edel står på stand fra ca.
11.00 – 16.00. Morten er med fra kl.11.00.
35/15 Innkjøp av bord og benker
Varhaug idrettslag har kjøpt inn en del border og benker. Veldig bra! Ved at disse kan
leies ut, tjener vi fort inn disse utgiftene. Før vi starter med utlån må vi få en palle/tralle
til å frakte de med. Det koster 50kr for å leie en benk eller et bord.
36/15 Mat på dugnad
Dersom en går dugnad på over 4 ½ time i regi av hovedstyret, ønsker vi at dugnadsfolk
kan få en pølse i brød og en brus, eller tilsvarende.
37/15 Fiksing av kunstgressbanen
Kunstgressbanen har sluppet. Stig ringer for å be de fikse den.
Eventuelt
Casinovakter Jærmessa
Hilde hjelper til å finne Casinovakter.
Tennisbanen
Nettet er nå oppe og banene klar til bruk.
Brusautomat
Den er nettopp fikset. Eva melder fra om at vi trenger ny automat dersom denne
kommer i ustand nok en gang.
Vimpler til Lyngdalcup
Vi gir kun vimpler til lag en møter i bronsefinale eller finale. Astrid sender mail til
fotballgruppa.
Neste møte i hovedstyret: onsdag 12.august kl. 20.00
____________________
________________________
Morten Jelsa
Stig Varhaug
____________________
Astrid Knutsen Håland
________________________
Kjell Tore Skretting
____________________
Hilde Dubland
________________________
Edel Espeland Kartevold
_____________________
Ken Tore Tunheim