NX14 Stavern – Larvik – Sandefjord

Comments

Transcription

NX14 Stavern – Larvik – Sandefjord
Stavern – Larvik – Sandefjord – Sem – Kopstad – Drammen – Oslo
Gyldig fra 25.04.16
Stavern......................................................
Larvik jb.st..............................................................
Larvik sentrumsterminal...........................
Nordbyen................................................................
Elveveien ESSO.....................................................
Øya (Colorline, se fotnote x).............................
Skreppestad...........................................................
Tjøllingvollen..........................................................
Hemkrysset............................................................
Granholmen...........................................................
Ranvik......................................................................
Sandefjord rb.st........................................
Fokserød..................................................................
Sem E18..................................................................
Ank. buss fra Horten. Rute 02.........................
Kopstadkrysset Horten..............................
Drammen Bangeløkka........................................
Høvik krk.................................................................
Lysaker E18 sydsiden..........................................
Sjølyst båtopplaget..............................................
Filipstadvn. (Color Line Hjortnes)....................
Vika Atrium............................................................
Dokkveien...............................................................
Oslo bussterminal.....................................
Oslo bussterminal....................................
Oslo lufthavn Gardermoen....................
Bagasje
Bagasje
Barnevogn
Barnevogn
WC kvinne og mann
Sikkerhetsbelte
WC mann
Mineralvann
og aviser
Bagasje
WC kvinne
Møteplass
Barnevogn
Stellerom
Flasker og bokser
Rømningsvei
mot høyre
Venterom
Mor og venstre
barn
Nødutgang
Matavfall
Kafé
WC
Sikkerhetsbelte
Sikkerhetsbelte
Stillesone
Mandag – fredag
05:00
06:00
05:11p
06:11p
05:13p
06:13p
05:16p
06:16p
05:20p
06:20p
05:21x
06:21x
05:22
06:22
05:27
06:27
05:35
06:35
05:38
06:38
05:42
06:42
05:55
06:55
06:03
07:03
06:15
07:16
06:17
07:17
06:30k
07:33k
07:00ab
|
07:22a
08:25a
07:25a
08:28a
07:28a
08:31a
07:29a
08:32a
07:30a
08:33a
07:31a
08:34a
07:40
08:43
09:35f
08:35f
09:35f
08:35f
WC mann
WC mann
Mineralvann og aviser
Mineralvann og aviser
Rullestolrampe
Oppbevaringsboks
Oppbevaringsboks
Hittegods
Hittegods
Møteplass
Møteplass
Høretelefon
Handicap
Mobiltelefon
WC
kvinne og forbud
mann
WiFiWC
Trådløs
mannsone
Blind
WC kvinne
Nødutgang høyre
Nødutgang høyre
Rømningsvei mot venstre
Rømningsvei mot venstre
Rømningsvei mot høyre
Rømningsvei mot høyre
Bagasjetralle
Ski
Kafé
Kafé
ømningsvei mot venstre
Ski
Ski
WC kvinne og mann
WC kvinne og mann
Venterom
Venterom
Nødutgang venstre
Nødutgang venstre
Hittegods
Handicap
Handicap
Brannøks
Oppbevaringsboks
Bagasjetralle
forbud
Sikkerhetsbelte
Restaurant
Restaurant
Brannslukningsappparat
Hittegods
Mineralvann
og aviser
Søppel
Høretelefon
Synshemmet
Stellerom
Stellerom
Mor og barn
Mor og barn
Kort
Møteplass
Førerhund tillatt
Bagasjetralle
Kartong og papp
Kartong og papp
Elektrisk avfall
Elektrisk avfall
Flasker og bokser
Flasker og bokser
Billetter
Nødutgang
høyre
RømningsveiPil
mot venstre
Informasjon
Rømningsvei
mot høyre
Papir
Restaurant
Plast
Stellerom
Restavfall
Mor
og barn
Matavfall
Matavfall
Teleslynge
Brannøks
Ikke
ben på sete
Billetter
WC kvinne
WC kvinne
Høretelefon
Høretelefon
WC
WC
Mobiltelefon forbud
Mobiltelefon forbud
Avis gjenbruk
Bagasjetralle
Bagasjetralle
Prioriterte
seter
WC
Brannøks
Brannøks
Mobiltelefon
forbud
Prioriterte
seter
Billetter
Billetter
Prioriterte
seter
Bagasjetralle
forbud
Bagasjetralle forbud
Bagasjetralle forbud
Stillesone
07:30
07:41p
07:43p
07:46p
07:50p
07:51x
07:52
07:57
08:05
08:08
08:12
08:25
08:33
08:46
08:57
09:03k
09:33ab
09:55a
09:58a
10:01a
10:02a
10:03a
10:04a
10:13
11:05f
11:05f
Brannslukningsappparat
Brannslukningsappparat
WiFi Trådløs sone
Pil
Pil
Søppel
Papir
Papir
Plast
Plast
Kioskautomat
Brannslukningsappparat
Kort
Pil
Informasjon
Stillesone
Stillesone
WiFi Trådløs sone
WiFi Trådløs sone
Søppel
Søppel
Rullestolrampe
Kort
Kort
Blind
Informasjon
Informasjon
Synshemmet
Restavfall
Restavfall
Førerhund tillatt
Teleslynge
10:00
10:11p
10:13p
10:16p
10:20p
10:21x
10:22
10:27
10:35
10:38
10:42
10:55
11:03
11:15
11:27
11:30k
12:00ab
12:22a
12:25a
12:28a
12:29a
12:30a
12:31a
12:40
13:35f
13:35f
Rullestolrampe
Rullestolrampe
Blind
Blind
Bagasje
Synshemmet
Synshemmet
Barnevogn
Avis gjenbruk
Førerhund tillatt
Førerhund tillatt
Venteromseter
Prioriterte
Teleslynge
Teleslynge
Nødutgang venstre
Prioriterte seter
Ikke ben på sete
Ikke ben på sete
Kafé seter
Prioriterte
Kartong
og papp
Kioskautomat
13:20
13:31p
13:33p
13:36p
13:40p
13:41x
13:42
13:47
13:55
13:58
14:02
14:15
14:23
14:35
14:27
14:50
15:20ab
15:42a
15:45a
15:48a
15:49a
15:50a
15:51a
16:00
16:55f
16:55f
Avis gjenbruk
Avis gjenbruk
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Handicap
WC kvinne og mann
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Ski
Sikkerhetsbelte
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Oppbevaringsboks
Hittegods
Kioskautomat
Kioskautomat
Nødutgang høyre
15:45
15:56p
15:58p
16:01p
16:05p
16:06x
16:07
16:12
16:20
16:23
16:27
16:40
16:48
17:00
16:57
17:15
17:45ab
18:07a
18:10a
18:13a
18:14a
18:15a
18:16a
18:25
19:35f
19:35f
Rømningsvei mot venstre
Restaurant
Stellerom
Elektrisk avfall
Flasker og bokser
18:15
18:26p
18:28p
18:31p
18:35p
18:36x
18:37
18:42
18:50
18:53
18:57
19:10
19:18
19:30
WC mann
Mineralvann
og aviser
Bagasje
Toalett finnes bak i bussen,
se lys for ledig/opptatt.
Bagasje
Bagasje
Barnevogn
Barnevogn
19:45
|
20:43a
20:46a
20:49a
20:50a
20:51a
20:52a
21:00
21:10f
21:55f
Rømningsvei
mot høyre
Venterom
Matavfall
Kafé
Elektrisk avfall
Flasker og bokser
Matavfall
Papir
Plast
Restavfall
Ikke ben på sete
Kartong og papp
Mineralvann og aviser
Mineralvann og aviser
Stillesone
Hittegods
Hittegods
Møteplass
Møteplass
Blind
WC kvinne
Nødutgang høyre
Nødutgang høyre
Rømningsvei mot venstre
Rømningsvei mot venstre
Rømningsvei mot høyre
Rømningsvei mot høyre
Kafé
Kafé
Brannøks
Oppbevaringsboks
Restaurant
Restaurant
Brannslukningsappparat
Hittegods
Elektrisk avfall
Elektrisk avfall
Billetter
Nødutgang
høyre
RømningsveiPil
mot venstre
Papir
Restaurant
Plast
Stellerom
Elektrisk avfall
Flasker og bokser
Stillesone
Stillesone
Rullestolrampe
Rullestolrampe
Mobiltelefon forbud
Mobiltelefon forbud
WiFi Trådløs sone
WiFi Trådløs sone
Blind
Blind
Mineralvann
og aviser
Søppel
Bagasjetralle
Bagasjetralle
Bagasjetralle forbud
Bagasjetralle forbud
Prioriterte
seter
WC
Stillesone
Søppel
Søppel
Synshemmet
Synshemmet
Rullestolrampe
Brannøks
Brannøks
Brannslukningsappparat
Brannslukningsappparat
Mobiltelefon
forbud
Prioriterte
seter
WiFi Trådløs sone
Kort
Kort
Førerhund tillatt
Førerhund tillatt
Stellerom
Stellerom
Mor og barn
Mor og barn
Førerhund tillatt
Bagasjetralle
Billetter
Billetter
Pil
Pil
Prioriterte
seter
Bagasjetralle
forbud
Søppel
Informasjon
Informasjon
Synshemmet
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Prioriterte seter
NX14
Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord Sem - Kopstad - Drammen - Oslo
• med forbindelse til Oslo Lufthavn og
Torp flyplass
Prioriterte seter
Blind
Vis hensyn ved bruk av
mobiltelefon.
Kort
Møteplass
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Avis gjenbruk
Gratis utlån av aviser og salg
av mineralvann.
Høretelefon
Synshemmet
Avis gjenbruk
Avis gjenbruk
Avis gjenbruk
Vi har gratis trådløst nett på
bussen.
WiFiWC
Trådløs
mannsone
Bagasjetralle
forbud
Sikkerhetsbelte
WC
WC
Høretelefon
Høretelefon
Rullestolrampe
Oppbevaringsboks
Oppbevaringsboks
Bagasjetralle
Ski
WC kvinne
WC kvinne
Vennligst respekter påbudet
med sikkerhetsbelte når
bussen kjører.
Mobiltelefon
WC
kvinne og forbud
mann
a: Bare for avstigning. p: Kun påstigning. b: Forbindelse med lokalbuss til Drammen sentrum. f: Kjøres av Flybussen.
x: Busstopp Øya er ca 1000m fra Colorline terminalen i Larvik. Følg vei 40 fram til vei 303 og busstopp Øya ligger 100m til høyre på vei 303.
k: Kopstad ekspressbusstopp har god bussforbindelse til/fra Horten, stor parkering og døgnåpen kafé på bensinstasjon.
I tillegg til nevnte stoppesteder betjenes alle holdeplasser mellom Stavern og Sandefjord.
NX14
Sikkerhetsbelte
Sikkerhetsbelte
WC mann
WC mann
Høretelefon
Handicap
Ma-Ti-On-To: Bytte til BY8 på Grelland til Oslo
Kartong og papp
WC
WC kvinne og mann
WC kvinne og mann
Venterom
Venterom
Kartong og papp
Kartong og papp
Mor og venstre
barn
Nødutgang
Ski
Ski
WC kvinne
Nødutgang venstre
Nødutgang venstre
Møteplass
Barnevogn
Handicap
Handicap
Repro og trykk: 07 Aurskog AS, opplag 10.000
NX14
Teleslynge
Teleslynge
Kioskautomat
Kioskautomat
Prioriterte seter
Av-/påstigning i Oslo og Akershus
På vei mot Oslo stopper NX 14 for avstigning
på signal ved alle holdeplasser mellom Høvik
kirke og Dokkveien.
På vei mot Stavern stopper NX 14 for
påstigning på signal ved alle holdeplasser
mellom Dokkveien og Ramstadsletta ESSO
unntatt Høvik stasjon.
Flasker og bokser
Flasker og bokser
Informasjon
Rømningsvei
mot høyre
Restavfall
Mor
og barn
Matavfall
Matavfall
Teleslynge
Brannøks
Papir
Papir
Plast
Plast
Kioskautomat
Brannslukningsappparat
Kort
Førerhund tillatt
Prioriterte seter
Pil
Informasjon
Teleslynge
Kioskautomat
Ikke
ben på sete
Billetter
Restavfall
Restavfall
Ikke ben på sete
Ikke ben på sete
Korresponderende ruter:
Billetter til/fra Oslo Lufthavn og til/fra Torp
flyplass kan du kjøpe på nettbuss.no.
Rute 02 til/fra Horten: vkt.no / tlf 177
Matavfall
Papir
Plast
Restavfall
Ikke ben på sete
Vi kjører for deg!
nettbuss.no
Rutetabell gyldig fra 25.04.2016
Stavern – Larvik – Sandefjord – Sem – Kopstad – Drammen – Oslo
Gyldig fra 25.04.16
Stavern....................................................
Larvik jb.st............................................................
Larvik sentrumsterminal.........................
Nordbyen..............................................................
Elveveien ESSO...................................................
Øya (Colorline, se fotnote x)...........................
Skreppestad.........................................................
Tjøllingvollen........................................................
Hemkrysset..........................................................
Granholmen.........................................................
Ranvik....................................................................
Sandefjord rb.st......................................
Fokserød................................................................
Sem E18................................................................
Ank. buss fra Horten. Rute 02.......................
Kopstadkrysset Horten............................
Drammen Bangeløkka......................................
Høvik krk...............................................................
Lysaker E18 sydsiden........................................
Sjølyst båtopplaget............................................
Filipstadvn. (Color Line Hjortnes)..................
Vika Atrium..........................................................
Dokkveien.............................................................
Oslo bussterminal...................................
Oslo bussterminal..................................
Oslo lufthavn Gardermoen..................
Lørdag
07:00
07:11p
07:13p
07:16p
07:20p
07:21x
07:22
07:27
07:35
07:38
07:42
07:55
08:03
08:15
07:57
08:30k
09:00ab
09:22a
09:25a
09:28a
09:29a
09:30a
09:31a
09:40
10:10f
10:55f
09:00
09:11p
09:13p
09:16p
09:20p
09:21x
09:22
09:27
09:35
09:38
09:42
09:55
10:03
10:15
09:57
10:30k
11:00ab
11:22a
11:25a
11:28a
11:29a
11:30a
11:31a
11:40
12:10f
12:55f
11:00
11:11p
11:13p
11:16p
11:20p
11:21x
11:22
11:27
11:35
11:38
11:42
11:55
12:03
12:15
11:57
12:30k
13:00ab
13:22a
13:25a
13:28a
13:29a
13:30a
13:31a
13:40
14:10f
14:55f
13:00
13:11p
13:13p
13:16p
13:20p
13:21x
13:22
13:27
13:35
13:38
13:42
13:55
14:03
14:15
13:57
14:30k
15:00ab
15:22a
15:25a
15:28a
15:29a
15:30a
15:31a
15:40
16:10f
16:55f
15:00
15:11p
15:13p
15:16p
15:20p
15:21x
15:22
15:27
15:35
15:38
15:42
15:55
16:03
16:15
15:57
16:30k
17:00ab
17:22a
17:25a
17:28a
17:29a
17:30a
17:31a
17:40
18:10f
18:55f
17:00
17:11p
17:13p
17:16p
17:20p
17:21x
17:22
17:27
17:35
17:38
17:42
17:55
18:03
18:15
17:57
18:30k
19:00ab
19:22a
19:25a
19:28a
19:29a
19:30a
19:31a
19:40
20:10f
20:55f
Søndag
08:00
08:11p
08:13p
08:16p
|
|
|
|
|
|
|
|
08:30
08:42
08:55k
|
09:47a
09:50a
09:53a
09:54a
09:55a
09:56a
10:05
10:30f
11:10f
09:00
09:11p
09:13p
09:16p
09:20p
09:21x
09:22
09:27
09:35
09:38
09:42
09:55
10:03
10:15
10:30k
11:00ab
11:22a
11:25a
11:28a
11:29a
11:30a
11:31a
11:40
11:50f
12:33f
11:00
11:11p
11:13p
11:16p
11:20p
11:21x
11:22
11:27
11:35
11:38
11:42
11:55
12:03
12:15
12:30k
13:00ab
13:22a
13:25a
13:28a
13:29a
13:30a
13:31a
13:40
13:50f
14:33f
13:00
13:11p
13:13p
13:16p
13:20p
13:21x
13:22
13:27
13:35
13:38
13:42
13:55
14:03
14:15
13:57
14:30k
15:00ab
15:22a
15:25a
15:28a
15:29a
15:30a
15:31a
15:40
15:50f
16:33f
15:00
15:11p
15:13p
15:16p
15:20p
15:21x
15:22
15:27
15:35
15:38
15:42
15:55
16:03
16:15
17:57
16:30k
17:00ab
17:22a
17:25a
17:28a
17:29a
17:30a
17:31a
17:40
17:50f
18:33f
17:00
17:11p
17:13p
17:16p
17:20p
17:21x
17:22
17:27
17:35
17:38
17:42
17:55
18:03
18:15
17:57
18:30k
19:00ab
19:22a
19:25a
19:28a
19:29a
19:30a
19:31a
19:40
19:50f
20:33f
19:00
19:11p
19:13p
19:16p
19:20p
19:21x
19:22
19:27
19:35
19:38
19:42
19:55
20:03
20:15
19:57
20:30k
21:00ab
21:22a
21:25a
21:28a
21:29a
21:30a
21:31a
21:40
....
....
a: Bare for avstigning. p: Kun påstigning. b: Forbindelse med lokalbuss til Drammen sentrum. f: Kjøres av Flybussen. x: Busstopp Øya er ca 1000m fra Colorline terminalen i Larvik. Følg vei 40 fram til vei 303
og busstopp Øya ligger 100m til høyre på vei 303. k: Kopstad ekspressbusstopp har god bussforbindelse til/fra Horten, stor parkering og døgnåpen kafé på bensinstasjon.
I tillegg til nevnte stoppesteder betjenes alle holdeplasser mellom Stavern og Sandefjord.
Vær vennlig å gi synlig tegn til sjåføren ved holdeplassen.
Ruteopplysning og kundesenter:
t: 05070
e: [email protected]
nettbuss.no
NX14
Mandag – fredag
09:40f 11:40f
10:10f
12:20f
10:25
12:30
10:30p 12:35p
10:33p
12:38p
10:40p 12:40p
10:43p
12:43p
10:46p 12:46p
10:49p 12:49p
|
13:15b
11:46k
13:46k
12:00
14:30
11:56
13:56
12:08
14:08
12:18
14:18
12:24
14:24
12:29
14:29
12:33
14:33
12:40
14:40
12:45
14:45
12:46
14:46
12:48a
14:48a
12:51a
14:51a
12:54a 14:54a
12:56a
14:56a
13:01a
15:01a
13:09
15:09
14:40f
15:00
15:05p
15:08p
|
15:13p
15:16p
15:19p
|
16:16k
16:30/ 17:00
16:26
16:38
16:48
16:54
16:59
17:03
17:10
17:15
17:16
17:18a
17:21a
17:24a
17:26a
17:31a
17:39
15:00f
15:40f
16:15
16:20p
16:23p
|
16:28p
16:31p
16:34p
|
17:31k
18:00
17:41
17:53
18:03
18:09
18:14
18:18
18:25
18:30
18:31
18:33a
18:36a
18:39a
18:41a
18:46a
18:54
16:00f
16:40f
17:15
17:20p
17:23p
|
17:28p
17:31p
17:34p
18:00b
18:31p
19:00
18:41
18:53
19:03
19:09
19:14
19:18
19:25
19:30
19:31
19:33a
19:36a
19:39a
19:41a
19:46a
19:54
18:40f
19:20f
19:30
19:35p
19:38p
|
19:43p
19:46p
19:49p
20:15b
20:46k
22:00
20:56
21:08
21:18
21:24
21:29
21:33
21:40
21:45
21:46
21:48a
21:51a
21:54a
21:56a
22:01a
22:09
20:30f
21:10f
21:20
21:25p
21:28p
|
21:33p
21:36p
21:39p
|
22:36k
23:00
22:46
22:58
23:08
23:14
23:19
23:23
23:30
23:35
23:36
23:38a
23:41a
23:44a
23:46a
23:51a
23:59
Kundekategorier
21:00f
21:40f
22:00
22:05p
22:08p
|
22:13p
22:16p
22:19p
22:45b
23:16
23:26
23:38
23:48
23:54
23:59
00:03
00:10
00:15
00:16
00:18a
00:21a
00:24a
00:26a
00:31a
00:39
Barn under 3 år (gratis)
0 – 2 år
Barn
3 – 15 år
Ungdom
16 – 28 år
Voksen
29 – 66 år
Honnør*
67 år +
*Personer som har fylt 67 år eller personer med gyldig honnørkort
fra NAV.
Total prisoversikt, regler og kjøp av billett finner
du på nettbuss.no.
De billigste billettene kjøper du på nettbuss.no.
a: Bare for avstigning. p: Bare for påstigning. b: Forbindelse
med lokalbuss fra Drammen sentrum. f: Kjøres av Flybussen.
k: Kopstad ekspressbusstopp har god bussforbindelse til/fra
Horten, stor parkering og døgnåpen kafé på bensinstasjon.
I tillegg til nevnte stoppesteder betjenes alle holdeplasser
mellom Sandefjord og Stavern.
Kjøres kun Ma-Ti-On-To av BY8 fra plattform 29 på Oslo bussterm. Bussbytte til NX14 kl. 22:21 på Grelland Kjøres kun fredager.
NX14
Kjøp billett på mobiltelefon
Billetter
Oslo – Drammen – Kopstad – Sem – Sandefjord – Larvik – Stavern
Gyldig fra 25.04.16
Oslo lufthavn Gardermoen..................
Oslo bussterminal..................................
Oslo bussterminal...................................
Dokkveien.............................................................
Vika Atrium..........................................................
Filipstadvn. (Color Line Hjortnes)........................
Sjølyst rundkjøring.............................................
Lysaker E18 nordsiden......................................
Ramstadsletta ESSO..........................................
Drammen Bangeløkka......................................
Kopstadkrysset Horten............................
Avg. buss til Horten/Åsgårdstrand................
Sem E18................................................................
Fokserød................................................................
Sandefjord rb.st......................................
Ranvik....................................................................
Granholmen.........................................................
Hemkrysset..........................................................
Tjøllingvollen........................................................
Skreppestad.........................................................
Øya (Colorline)....................................................
Elveveien ESSO...................................................
Nordbyen..............................................................
Larvik sentrumsterminal.........................
Larvik jb.st............................................................
Rødberg/Tenvik..................................................
Stavern....................................................
Oslo – Drammen – Kopstad – Sem – Sandefjord – Larvik – Stavern
Gyldig fra 25.04.16
Oslo lufthavn Gardermoen..................
Oslo bussterminal..................................
Oslo bussterminal...................................
Dokkveien.............................................................
Vika Atrium..........................................................
Filipstadvn. (Color Line Hjortnes)........................
Sjølyst rundkjøring.............................................
Lysaker E18 nordsiden......................................
Ramstadsletta ESSO..........................................
Drammen Bangeløkka......................................
Kopstadkrysset Horten............................
Avg. buss til Horten/Åsgårdstrand................
Sem E18................................................................
Fokserød................................................................
Sandefjord rb.st......................................
Ranvik....................................................................
Granholmen.........................................................
Hemkrysset..........................................................
Tjøllingvollen........................................................
Skreppestad.........................................................
Øya (Colorline, se fotnote x)...........................
Elveveien ESSO...................................................
Nordbyen..............................................................
Larvik sentrumsterminal.........................
Larvik jb.st............................................................
Rødberg/Tenvik..................................................
Stavern....................................................
Lørdag
10.00f
10.40f
11:00
11:05p
11:08p
11:10p
11:15p
11:16p
11:19p
11:45b
12:16k
13:00
12:26
12:38
12:48
12:54
12:59
13:03
13:10
13:15
13:16
13:18a
13:21a
13:24a
13:26a
13:31a
13:39
12.00f
12.40f
13:00
13:05p
13:08p
|
13:13p
13:16p
13:19p
13:45b
14:16k
15:00
14:26
14:38
14:48
14:54
14:59
15:03
15:10
15:15
15:16
15:18a
15:21a
15:24a
15:26a
15:31a
15:39
14.00f
14.40f
15:00
15:05p
15:08p
|
15:13p
15:16p
15:19p
15:45b
16:16k
17:00
16:26
16:38
16:48
16:54
16:59
17:03
17:10
17:15
17:16
17:18a
17:21a
17:24a
17:26a
17:31a
17:39
16.00f
16.40f
17:00
17:05p
17:08p
|
17:13p
17:16p
17:19p
17:45b
18:16k
19:00
18:26
18:38
18:48
18:54
18:59
19:03
19:10
19:15
19:16
19:18a
19:21a
19:24a
19:26a
19:31a
19:39
18.00f
18.40f
19:00
19:05p
19:08p
|
19:13p
19:16p
19:19p
19:45b
20:16k
21:00
20:26
20:38
20:48
20:54
20:59
21:03
21:10
21:15
21:16
21:18a
21:21a
21:24a
21:26a
21:31a
21:39
20.30f
21.10f
21:20
21:25p
21:28p
|
21:33p
21:36p
21:39p
22:05b
22:36k
23:00
22:46
22:58
23:08
23:14
23:19
23:23
23:30
23:35
23:36
23:38a
23:42a
23:44a
23:46a
23:51a
23:59
Søndag
10.30f
11.10f
11:00
11:05p
11:08p
11:10p
11:15p
11:16p
11:19p
11:45b
12:16k
12:26
12:38
12:48
12:54
12:59
13:03
13:10
13:15
13:16
13:18a
13:21a
13:24a
13:26a
13:31a
13:39
1. Nettbuss app lastes ned fra
App Store eller Google Play
2. Åpne appen
3. Velg destinasjon fra og til, samt dato
4. Trykk på ”Finn reise”
5. For flere avganger, velg ”Senere avg”
eller ”Tidligere avg”
6. Velg kundekategori og antall billetter
7. Velg “Kjøp disse billettene”
8. Logg deg inn med brukernavn og
passord, eller kjøp
uten å logge inn.
9. Få billetten tilsendt
på mobil eller e-post.
NB! Billettkjøpet
går raskere når du
er registrert kunde.
Din kontaktinformasjonen
er da ferdig utfylt.
nettbuss.no
t: 05070
e: [email protected]
Ruteendringer i perioden
12.00f
12.40f
13:00
13:05p
13:08p
|
13:13p
13:16p
13:19p
13:45b
14:16k
15:00
14:26
14:38
14:48
14:54
14:59
15:03
15:10
15:15
15:16
15:18a
15:21a
15:24a
15:26a
15:31a
15:39
14.00f
14.40f
15:00
15:05p
15:08p
|
15:13p
15:16p
15:19p
15:45b
16:16k
17:00
16:26
16:38
16:48
16:54
16:59
17:03
17:10
17:15
17:16
17:18a
17:21a
17:24a
17:26a
17:31a
17:39
16.00f
16.40f
17:00
17:05p
17:08p
|
17:13p
17:16p
17:19p
17:45b
18:16k
19:00
18:26
18:38
18:48
18:54
18:59
19:03
19:10
19:15
19:16
19:18a
19:21a
19:24a
19:26a
19:31a
19:39
18.00f
18.40f
19:00
19:05p
19:08p
|
19:13p
19:16p
19:19p
19:45b
20:16k
21:00
20:26
20:38
20:48
20:54
20:59
21:03
21:10
21:15
21:16
21:18a
21:21a
21:24a
21:26a
21:31a
21:39
20.00f
20.40f
21:00
21:05p
21:08p
|
21:13p
21:16p
21:19p
21:45b
22:16k
23:00
22:26
22:38
22:48
22:54
22:59
23:03
23:10
23:15
23:16
23:18a
23:21a
23:24a
23:26a
23:31a
23:39
22.00f
22.40f
23:00
23:05p
23:08p
|
23:13p
23:16p
23:19p
23:45b
00:16k
00:26
00:38
00:48
00:54
00:59
01:03
01:10
01:15
01:16
01:18a
01:21a
01:24a
01:26a
01:31a
01:39
01.05.16
05.05.16
14.05.16
15.05.16
16.05.16
17.05.16
Off. høytidsdag
Kr. himmelfartsdag
Pinseaften
1. pinsedag
2. pinsedag
Grunnlovsdag
Søndagsruter
Lørdagsruter
Lørdagsruter
Søndagsruter
Lørdagsruter
Søndagsruter første avgang fra Stavern kl.13.00
og første avgang fra Oslo
kl.17:00
Lørdagsruter. Siste avgang
fra Stavern kl.11.00 og siste
avgang fra Oslo kl.15.00
24.12.16
Julaften
25.12.16
26.12.16
31.12.16
1. juledag
2. juledag
Nyttårsaften
Ingen avganger
Lørdagsruter
Lørdagsruter. Siste avgang
fra Stavern kl.13.00 og siste
avgang fra Oslo kl.17.00
01.01.17
13.04.17
14.04.17
15.04.17
16.04.17
17.04.17
1. nyttårsdag
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskeaften
1. påskedag
2. påskedag
Lørdagsruter
Lørdagsruter
Ingen avganger
Lørdagsruter
Søndagsruter
Søndagsruter