SØRLANDET OSLO

Comments

Transcription

SØRLANDET OSLO
rutetider va?r 2015:Layout 1
14-01-15
14:05
Side 1
HØYTIDSRUTER VÅREN 2015
DIREKTEBUSSER
Vi kjører i utgangspunktet disse avgangene med direktebusser
mellom de nevnte steder. Det gjelder imidlertid kun 1 buss pr avgang, og vi setter ikke opp ekstra busskapasitet som direktebusser.
Plassgarantien gjelder på ordinær avgang, men vi tar forbehold om
at også direktebussen på enkeltavganger må ta med reisende til
andre holdeplasser for å utnytte den totale busskapasiteten og i
størst mulig grad unngå tomkjøring. Direktebussene vil normalt ha
20-30 min kortere reisetid.
VEIARBEID E-18
I forbindelse med mye veiarbeid langs hele E 18 kan det dessverre
oppstå forsinkelser i forhold til oppsatt ruteplan. Dette skyldes forhold utenfor vår kontroll og vi ber våre passasjerer holde av ekstra
tid ved eventuelle korresponderende busser. Vi gjør oppmerksom på
at fredager mot Kristiansand er spesielt utsatt for større forsinkelser.
29.03. Palmesøndag Kjøres som vanlig søndag
Kjøres som mandag, tirsdag og onsdagsrute
30., 31. og 01.04.
02.04. Skjærtorsdag, 03.04. Langfredag, 01.05., 14.05. Kristi Himfartsdag,
05.04. 1. Påskedag, 24.05. 1. Pinsedag og 17. mai kjøres slik:
• Fra Kristiansand: kl 07.00, 09.00, 11.00, 13.00 og 17.00
• Fra Oslo kl 09.00, 11.00, 13.00, 15.00 og 17.00
Kjøres vanlig lørdag
04.04. Påskeaften
Kjøres som vanlig søndag
06.04. 2. Påskedag
Kjøres som vanlig lørdag
23.05. Pinseaften
25.05. 2. Pinsedag
Kjøres som vanlig søndag
RUTETABELLEN GJELDER FRA
22. januar t.o.m. 17. juni 2015
FRA KR 270,–
SØRLANDET
OSLO
MOBILVETT:
Av hensyn til dine medpassasjerer ber vi deg begrense mobilbruken om bord i bussen.
Innstill gjerne mobilen på lydløs, eller svak ringetone. Snakker du, snakk lavt!
HUSK Å GI TYDELIG STOPPTEGN!
GRATIS INTERNETT PÅ BUSSEN
Vi kan nå tilby gratis trådløst internett på de fleste avganger. Dette
er under stadig utbygging, og vi påberoper oss ikke noe ansvar for
tilkoblings- og nettverksproblemer utenfor vår kontroll.
FASTE LAVE PRISER PÅ ALLE AVGANGER
KLIPPEKORT 10 klipp kr 2.700,-
dvs.
kun kr 270,-
/ tur!
KLIPPEKORT 5 klipp kr 1.600,-
dvs.
kun kr 320,-
/ tur!
Gode rabattordninger ved kjøp av tur/returbillett
Komplett pristabell finner du på vår nettside www.konkurrenten.no
Klippekortene med kvittering er gyldige på alle avganger.
Minstetakst enkeltbillett kr 140,-.
Plassgaranti - billett kjøpes direkte av sjåføren.
Forhåndsbestilling kun nødvendig ved grupper på 7 eller flere.
Utdrag av vår reisekalender
25.03. Cote D`Azur & Nice
28.03. Gdansk
28.03. Østersjøkysten
28.03. Praha
01.04. Vejle, Flensburg og Odense
01.04. Kroatia, Dubrovnik
18.04. Trekkspillshow i Viborg
29.04. Holland
02.05. Mallorca
06.05. Til Tyrol med Åsetrallen
18.05. Riga
20.05. Toscana
24.05. Krakow
31.05. Praha
08.06. Tyskland & Tsjekkia
20.06. Nordkapp & Lofoten
10.07. Praha
10.07. Gdansk
13.07. Koƚobrzeg og Berlin
01.08. Tallinn
08.08. Lofoten & Bodø
20.08. Gdansk
26.07. BUGA med blomster og prakt / Berlin
12 dg kr 13.330,8 dg kr 6.770.10 dg 8.990,8 dg kr 6.200,4 dg 4.440,9 dg 10.440,4 dg kr 4.880,7 dg fra kr 7.990,13 dg fra kr 10.990,10 dg kr 9.550,7 dg fra kr 5.290,12 dg fra kr 10.990,8 dg fra kr 5.220,8 dg fra kr 5.880,10. dg fra kr 9.990,13 dg fra kr 16.550,8 dg fra kr 5.990,8 dg fra kr 5.990,10 dg fra 9.990,7 dg fra kr 5.490,12 dg fra kr 13.990,8 dg fra kr 5.990,6 eller 7 dg fra kr 7.330,-
HUSK: ved tidlig bestilling kan det være penger å spare!
Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.
NYHET
Vi gir ungdomsrabatt t.o.m. 19 år. Du kan forhåndsbestille dine reisebilletter på www.konkurrenten.no og www.nor-way.no om du ønsker!
Vi legger stadig inn nye turer i reisekalenderen!
Hold deg oppdatert på www.touring.no eller ved å kontakt oss!
For påmelding og nærmere informasjon, kontakt:
Risdal Touring, Transportvegen 17, 4735 Evje. Telefon 37 93 15 15, www.touring.no
Gratis
g
internett o
strøm
Vi tar
skylden
for de lave
prisene!
rutetider va?r 2015:Layout 1
14-01-15
14:05
NB! Avganger i gult kjøres
ikke daglig, kun de dager
som står oppført!
GYLDIG
FRA
22. JANUAR
TIL OG MED
17. JUNI
Side 2
Kun
torsdag,
fredag,
lørdag,
søndag
15.00
15.03p
15.05p
15.08p
DIREKTE
BUSS
kun
fredag,
søndag
15.00
–
–
–
17.00
17.03p
17.05p
17.08p
DIREKTE
BUSS
Kun
kun
fredag,
fredag, søndag
søndag
19.30
17.00
19.33p
–
19.35p
–
19.38p
–
13.00
13.03p
13.05p
13.08p
09.25p
09.40p
11.00
11.03p
11.05p
11.08p
11.25p
11.40p
DIREKTE
BUSS
kun
fredag,
søndag
13.00
–
–
–
13.25p
13.40p
–
–
15.25p
15.40p
–
–
17.25p
17.40p
–
–
19.55p
20.10p
08.00pa
08.18p
08.30pa
08.40p
10.00pa
10.18p
10.30pa
10.40p
12.00pa
12.18p
12.30pa
12.40p
14.00pa
14.18p
14.30pa
14.40p
13.55
–
–
–
16.00pa
16.18p
16.30pa
16.40p
15.55p
–
–
–
18.00pa
18.18p
18.30pa
18.40p
17.55p
–
–
–
20.30pa
20.48p
21.00pa
21.10p
08.30pb7
08.55pa
09.20a
09.25pa
09.45pa
10.30pb7
10.55pa
11.20a
11.25pa
11.45pa
12.30p
12.55pa
13.20ax6
13.25pa
13.45pa
14.30p
14.55pa
15.20ax6
15.25pa
15.45pa
–
–
–
–
–
–
16.55pa
17.20a
17.25pa
17.45pa
–
–
–
–
–
18.30px6
18.55pa
19.20ax6
19.25pa
19.45pa
–
–
–
–
–
20.45p
21.25pa
–
21.55pa
22.15pa
Ringdalskrysset, busshpl. i kryss E18 / avkjørsel nr. 44 10.10a
Fokserød, v/Shell
10.20a
12.10a
12.20a
14.10a
14.20a
16.10a
16.20a
–
–
18.10a
18.20a
–
–
20.10a
20.20a
–
–
22.40a
22.50a
Tønsberg Sem E18 Aulerød / avkjørsel nr. 37
10.35a
12.35a
14.35a
16.35a
–
18.35a
Kopstad-krysset, bussholdeplass v/Statoil
Bangeløkka (Drammen), under E18-broen
10.45a
11.15a
12.45a
13.15a
14.45a
15.15a
16.45a
17.15a
–
–
18.45a
19.15a
–
–
20.45a
21.15a
–
–
23.15a
23.45a
FRA RISØR MOT OSLO:
Ruten kjøres med minibuss og fra Tollboden om Viddefjell. Det er avgang fra Risør
rutebilstasjon 30 min før avgangstid i Vinterkjær (se øverst i rubrikken hvilke dager
bussen går).
Høvik, bussholdeplass v/Høvik Kirke
Lysaker, bussholdeplass E18
Sjølyst, bussholdeplass v/E18 Sjølyststranda
Oslo Bussterminal, Galleri Oslo
Color Line – Hjortneskaien
11.40a
11.43a
11.45a
11.55
12.00a
13.40a
13.43a
13.45a
13.55
15.40a
15.43a
15.45a
15.55
17.40a
17.43a
17.45a
17.55
–
–
–
17.30
19.40a
19.43a
19.45
19.55
–
–
–
19.30
21.40a
21.43a
21.45a
21.55
–
–
–
21.30
00.10a
00.13a
00.15a
00.25
FRA OSLO MOT RISØR:
Tilbringertjeneste fra Vinterkjær til Risør på alle avganger (se øverst i rubrikken hvilke
dager bussen går). Gi beskjed til sjåfør ved påstigning. Ved forsinkelse kan det bli
ventetid opp mot 30 min. på Vinterkjær.
Alle
dager
Alle
dager
Alle
dager
Oslo Bussterminal, Galleri Oslo
Color Line – Hjortneskaien
Sjølyst, bussholdeplass E18
Lysaker, bussholdeplass E18
Høvik, bussholdeplass v/Esso Ramstadsletta
09.00
–
09.08p
09.10p
09.15p
11.00
11.05p
11.08p
11.10p
11.15p
13.00
–
13.08p
13.10p
13.15p
Bangeløkka (Drammen), under E18-broen
Kopstad-krysset, v/Statoil (Anropstyrt - se Annen info)
Tønsberg Sem E18 Aulerød / avkjørsel nr. 37
Fokserød, v/Shell
Ringdalskrysset, busshpl. i kryss E18 / avkjørsel nr. 44
09.40p
10.08p
10.18p
10.35p
10.42p
11.40p
12.08p
12.18p
12.35p
12.42p
13.40p
14.08p
14.18p
14.35p
14.42p
–
–
Telemarksporten, bussholdeplass
Skjelsvik bussterminal
Påstigning Kragerø rtb.st. NB! Se Tilbringertjeneste
Tangen bussterminal
Avstigning Kragerø rtb.st. NB! Se Tilbringertjeneste
11.15pa
11.20pa
11.30px7
11.58pa
12.20ax7
13.15pa
13.20pa
13.30px6
13.58pa
14.20ax6
15.15pa
15.20pa
15.30px6
15.58pa
16.20ax6
Brokelandsheia, bussholdeplass E18
Vinterkjær ved Risør. NB! Se Tilbringertjeneste
Fiansvingen ved Tvedestrand
Arendal Falck, Harebakken
12.10ab
12.20pa
12.33a
12.50pa
14.10ab
14.20pa
14.33a
14.50pa
16.10ab
16.20pa
16.33a
16.50pa
Grimstad, bussholdeplass Øygårdsdalen
Lillesand, Gaupemyr bussholdeplass
13.10a
13.25a
15.10a
15.25a
17.10a
17.25a
Dyreparken, bussholdeplass, E18 v / Rica
Hånes-krysset, bussholdeplass E18
Bjørndalsletta, bussholdeplass E18
Kristiansand rutebilstasjon
13.42a
13.45a
13.50a
13.55
15.42a
15.45a
15.50a
15.55
17.42a
17.45a
17.50a
17.55
Alle
dager
Alle
dager
Kristiansand rutebilstasjon
Bjørndalsletta, bussholdeplass E18
Hånes-krysset, bussholdeplass E18
Travparken, busshpl. sidevei ved Quality
Lillesand, Gaupemyr busshpl. v/ny E18
Grimstad, bussholdeplass Øygårdsdalen
07.00
07.03p
07.05p
07.08p
07.25p
07.40p
09.00
09.03p
09.05p
09.08p
Arendal Falck, Harebakken
Fiansvingen ved Tvedestrand
Vinterkjær ved Risør. NB! Se Tilbringertjeneste
Brokelandsheia, bussholdeplass E18
Påstigning Kragerø rtb.st. NB! Se Tilbringertjeneste
Tangen bussterminal
Avstigning Kragerø rtb.st. NB! Se Tilbringertjeneste
Skjelsvik bussterminal
Telemarksporten, bussholdeplass
[email protected]
Alle
dager
Alle
dager
DIREKTE
kun
fredag
søndag
13.00
–
–
–
–
Alle
dager
23.05a
20.35a
DIREKTE
torsdag,
fredag,
søndag
17.00
–
–
–
–
Torsdag,
fredag,
lørdag,
søndag
19.30
–
19.38p
19.40p
19.45p
Kun
fredag,
søndag
15.00
–
–
–
–
Alle
dager
unntatt
lørdag
17.00
–
17.08p
17.10p
17.15p
–
–
–
–
–
17.40p
18.08p
18.18p
18.35p
18.42p
–
–
–
–
–
15.40p
16.08p
16.18p
16.35p
16.42p
–
–
–
20.10p
20.38p
20.48p
21.05p
21.12p
22.10p
22.38p
22.48p
23.05p
23.12p
–
–
–
–
–
17.15pa
17.20pa
17.30p
17.58pa
18.20a
–
–
–
–
–
19.15pa
19.20pa
19.45px6
19.58pa
20.20ax6
–
–
–
–
–
21.45pa
21.50pa
–
22.28pa
–
23.45pa
23.50pa
–
00.28pa
–
18.10ab
18.20pa
18.33a
18.50pa
–
–
–
18.40a
20.10ab
20.20pa
20.33a
20.50pa
–
–
–
20.40a
22.40ab
22.50pa
23.03a
23.20pa
00.40ab
00.50pa
01.03a
01.20pa
–
–
19.10a
19.25a
–
–
21.10a
21.25a
–
–
23.40a
23.55a
01.40a
01.55a
–
–
–
17.30
19.42a
19.45a
19.50a
19.55
–
–
–
19.30
21.42a
21.45a
21.50a
21.55
–
–
–
21.30
00.12a
00.15a
00.20a
00.25
02.12a
02.15a
02.20a
02.25
–
–
–
16.40a
Alle
dager
DIREKTE
fredag,
søndag
15.00
–
15.08p
15.10p
15.15p
21.30
–
21.38p
21.40p
21.45p
FORKLARING & TEGN:
p = kun påstigning
a = kun avstigning
s = kun søndag
b = påstigning kun ved bestilling tlf. 37 93 15 15
x6 = ikke lørdager.
x7 = ikke søndager
b7 = søndager må bestilles senest 1 time før avgang ved å ringe Kragerø
Taxi på tlf. 35 98 12 40 (uten ekstra kostnader for kundene).
BILLETTKONTROLL:
Billett oppbevares under hele reisen. Legitimasjon, studentkort m. gyldig
semester, samt honnørkort fremvises ved kontroll. Billettkontrollør kan
komme på underveis.
TILBRINGERTJENESTE:
ARENDAL/HAREBAKKEN:
Lokalruter.
Sjekk rutetider på tlf. 177, eller på nettsiden www.177-agder.no
FRA TVEDESTRAND TIL FIANSVINGEN OG MOTSATT VEI:
Lokalruter.
Sjekk rutetider på tlf. 177, eller på nettsiden www.177-agder.no
FRA KRISTIANSAND TIL RISØR
Det er tilbringertjeneste fra Vinterkjær til Risør på alle avganger, (se øverst i rubrikken
hvilke dager bussen går)
FRA KRAGERØ MOT OSLO – se også i rutetabellen for nærmere henvisning:
Til avgangene kl 16.55 fra Tangen mot Oslo er der IKKE tilbringertjeneste fra Kragerø.
Tilbringertjeneste søndager kl. 08.30 og kl. 10.30 fra Kragerø, må bestilles senest 1
time før avgang ved å ringe Kragerø Taxi på tlf. 35 98 12 40 – uten ekstra kostnad
for kundene.
FRA OSLO TIL KRAGERØ – se også i rutetabellen for nærmere henvisning:
Vær oppmerksom på unntak lørdager og søndager. Les derfor nøye i rutetabellen og
bokstavkodene betyr under «FORKLARING & TEGN» øverst på denne siden.
FRA / TIL KRAGERØ FOR REISENDE FRA / TIL SØRLANDSBYENE:
Vær oppmerksom på unntak lørdager og søndager. Les derfor nøye i rutetabellen og
bokstavkodene betyr under «FORKLARING & TEGN» øverst på denne siden.
COLOR LINE – HJORTNESKAIEN, OSLO:
Vår avgang kl. 07.00 fra Kristiansand kjører alle dager helt opp til Color Line sin
passasjerterminal på Hjortneskaien i Oslo (cruiseferjene til / fra Kiel), med ankomst
dit ca. kl. 11.50. Avgangen fra Oslo Bussterminal kl. 11.00 er hver dag oppom og
henter på samme sted kl. 11.05. Forhåndsbestilling kun nødvendig for grupper med
7 personer eller flere.
KOPSTADKRYSSET:
Stoppestedet er anropstyrt. Trykk på en knapp for å bli med bussen sørover. Veiledning på holdeplassen.
ANNEN INFORMASJON:
• Sykler kan medbringes for kr. 250,- uansett strekning.
• Ingen plassgaranti for sykkel og kun i følge med reisende passasjer.
• Levende dyr betaler takst som barn og må vike for evt. allergikere. Ingen plassgaranti.
• Du kan forhåndsbestille billetter på www.konkurrenten.no og www.nor-way.no.
Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og endring av takster.