Rutetabell BY8

Comments

Transcription

Rutetabell BY8
Ruteendringer i perioden
01.05.16
05.05.16
14.05.16
15.05.16
16.05.16
17.05.16
24.12.16
Off. høytidsdag
Kr. himmelfartsdag
Pinseaften
1. pinsedag
2. pinsedag
Grunnlovsdag
Julaften
Søndagsruter
Lørdagsruter
Lørdagsruter
Søndagsruter
Lørdagsruter
Søndagsruter
Lørdagsruter med: Siste
tur fra Borgheim kl.12.45
Siste tur fra Oslo kl.15.00
25.12.16
26.12.16
31.12.16
1. juledag
2. juledag
Nyttårsaften
Ingen avganger
Lørdagsruter
Lørdagsruter. Avgang
kl.20.55 og kl.23.00
kjøres ikke
01.01.17
13.04.17
1. nyttårsdag
Skjærtorsdag
Lørdagsruter
Lørdagsruter. Avgang
kl.20.55 og kl.23.00
kjøres ikke
14.04.17
15.04.17
Langfredag
Påskeaften
Ingen avganger
Lørdagsruter. Avgang
kl.20.55 og kl.23.00
kjøres ikke
16.04.17
17.04.17
1. påskedag
2. påskedag
Søndagsruter
Søndagsruter
BY8/NX8
Tjøme sentrum (v/Spar)..................
Sundene.................................................
Kjøpmannskjær (v/Kiwi)...................
Borgheim...............................................
Teiehøyden............................................
Kanalen...................................................
Tønsberg jb............................................
Tønsberg jb...........................................
Kjellekrysset..........................................
Sem kirke...............................................
Skjeggestad nord................................
Revetal...................................................
Svinevoll.................................................
Barkost....................................................
Kronlia....................................................
Høvik kirke.............................................
Lysaker....................................................
Sjølyst......................................................
Filipstadvn. (Color Line Hjortnes)...
Vika Atrium...........................................
Dokkveien..............................................
Oslo Bussterminal..............................
a:
p:
f:
NX:
BY:
(Tjøme) - Nøtterøy - Tønsberg -Oslo
Mandag - fredag
BY
NX
BY
BY
NX
|
| 07:55
|
|
|
| 08:02p
|
|
|
| 08:06p
|
|
05:30 06:45 08:15p 09:40 12:45
05:35p 06:50p 08:20p 09:45p 12:50p
05:36p 06:51p 08:21p 09:46p 12:51p
05:40p 06:55p 08:25p 09:50p 12:55p
05:45p 07:00p 08:30p 09:55p 13:00p
05:46p 07:01p 08:31p 09:56p 13:01p
05:48 07:03 08:33 09:58 13:03
05:58 07:13 08:43 10:08 13:13
06:03 07:18 08:48 10:13 13:18
06:08 07:23 08:53 10:18 13:23
06:13 07:28 08:58 10:23 13:28
06:18 07:33 09:03 10:28 13:33
07:05a 08:25a 09:50a 11:15a 14:20a
07:08a 08:28a 09:53a 11:18a 14:23a
07:11a 08:31a 09:56a 11:21a 14:26a
07:12af 08:32af 09:57af 11:22af 14:27af
07:13a 08:33a 09:58a 11:23a 14:28a
07:15a 08:35a 10:00a 11:25a 14:30a
07:23 08:43 10:08 11:33 14:38
BY
BY
| 14:15
| 14:22p
| 14:26p
13:45 14:35p
13:50p 14:40p
13:51p 14:41p
13:55p 14:45p
14:00p 14:50p
14:01p 14:51p
14:03 14:53
14:13 15:03
14:18 15:08
14:23 15:13
14:28 15:18
14:33 15:23
15:25a 16:10a
15:28a 16:13a
15:31a 16:16a
15:32af 16:17af
15:33a 16:18a
15:35a 16:20a
15:43 16:28
Kun avstigning
Kun påstigning
Avstigning i rundkjøring v/ Filipstadvegen, E18
Normal Ekspressbuss
Komfortbuss (Avvik på busstype kan forekomme pga service på busser)
Vi tar forbehold om endringer på avgangen. Se nettbuss.no/rutesøk
NX
|
|
|
17:30
17:35p
17:36p
17:40p
17:45p
17:46p
17:48
17:58
18:03
18:08
18:13
18:18
19:05a
19:08a
19:11a
19:12af
19:13a
19:15a
19:23
BY
|
|
|
19:05
19:10p
19:11p
19:15p
19:20p
19:21p
19:23
19:33
19:38
19:43
19:48
19:53
20:43a
20:46a
20:49a
20:50af
20:51a
20:52a
21:00
Lørdag
NX
BY
NX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07:35 09:45 12:45
07:40p 09:50p 12:50p
07:41p 09:51p 12:51p
07:45p 09:55p 12:55p
07:50p 10:00p 13:00p
07:51p 10:01p 13:01p
07:53 10:03 13:03
08:03 10:13 13:13
08:08 10:18 13:18
08:13 10:23 13:23
08:18 10:28 13:28
08:23 10:33 13:33
09:10a 11:20a 14:20a
09:13a 11:23a 14:23a
09:16a 11:26a 14:26a
09:17af 11:27af 14:27af
09:18a 11:28a 14:28a
09:20a 11:30a 14:30a
09:28 11:38 14:38
BY
14:25
14:32p
14:36p
14:45p
14:50p
14:51p
14:55p
15:00p
15:01p
15:03
15:13
15:18
15:23
15:28
15:33
16:20a
16:23a
16:26a
16:27af
16:28a
16:30a
16:38
NX
BY
|
|
|
|
|
|
17:45 20:55
17:50p 21:00p
17:51p 21:01p
17:55p 21:05p
18:00p 21:10p
18:01p 21:11p
18:03 21:13
18:13 21:23
18:18 21:28
18:23 21:33
18:28 21:38
18:33 21:43
19:20a 22:30a
19:23a 22:33a
19:26a 22:36a
19:27af 22:37af
19:28a 22:38a
19:30a 22:40a
19:38 22:48
Søndag
NX
NX
|
|
|
|
|
|
07:35 12:45
07:40p 12:50p
07:41p 12:51p
07:45p 12:55p
07:50p 13:00p
07:51p 13:01p
07:53 13:03
08:03 13:13
08:08 13:18
08:13 13:23
08:18 13:28
08:23 13:33
09:10a 14:20a
09:13a 14:23a
09:16a 14:26a
09:17af 14:27af
09:18a 14:28a
09:20a 14:30a
09:28 14:38
BY
|
|
|
14:45
14:50p
14:51p
14:55p
15:00p
15:01p
15:03
15:13
15:18
15:23
15:28
15:33
16:20a
16:23a
16:26a
16:27af
16:28a
16:30a
16:38
BY
NX
BY
| 18:25
|
| 18:32p
|
| 18:36p
|
17:45 18:45p 19:45
17:50p 18:50p 19:50p
17:51p 18:51p 19:51p
17:55p 18:55p 19:55p
18:00p 19:00p 20:00p
18:01p 19:01p 20:01p
18:03 19:03 20:03
18:13 19:13 20:13
18:18 19:18 20:18
18:23 19:23 20:23
18:28 19:28 20:28
18:33 19:33 20:33
19:25a 20:25a 21:20a
19:28a 20:28a 21:23a
19:31a 20:31a 21:26a
19:32af 20:32af 21:27af
19:33a 20:33a 21:28a
19:35a 20:35a 21:30a
19:43 20:43 21:38
BY8/NX8
Tjøme – Nøtterøy –
Tønsberg – Oslo
Vi kjører for deg!
nettbuss.no
Rutetabell gyldig fra 25.04.2016
Oslo - Tønsberg - Nøtterøy - (Tjøme)
Mandag - fredag
BY
NX
BY
Oslo Bussterminal.............................. 07:40 10:15 11:00
Dokkveien.............................................. 07:45p 10:20p 11:05p
Vika Atrium........................................... 07:47p 10:23p 11:08p
Filipstadvn. (Color Line Hjortnes)...
| 10:25p
|
Sjølyst...................................................... 07:51p 10:28p 11:13p
Lysaker.................................................... 07:54p 10:31p 11:16p
Ramstadsletta...................................... 07:57p 10:34p 11:19p
Kopstad.................................................. 08:47a
|
|
Kronlia....................................................
| 11:19 12:04
Barkost....................................................
| 11:22 12:07
Svinevoll.................................................
| 11:27 12:12
Revetal...................................................
| 11:34 12:19
Skjeggestad nord................................
| 11:36 12:21
Sem kirke...............................................
| 11:50 12:35
Kjellekrysset.......................................... 09:02a 11:51a 12:36a
Tønsberg jb........................................... 09:10a 11:53a 12:38a
Tønsberg jb............................................ 09:10a 11:53a 12:38a
Kanalen................................................... 09:13a 11:56a 12:41a
Teiehøyden............................................ 09:15a 11:58a 12:43a
Borgheim............................................... 09:20 12:02 12:47a
Kjøpmannskjær (v/Kiwi)...................
|
| 12:55a
Sundene.................................................
|
| 12:58a
Tjøme sentrum (v/Spar)..................
|
| 13:08
a:
p:
NX:
BY:
BY
11:45
11:50p
11:53p
|
11:58p
12:01p
12:04p
|
12:49
12:52
12:57
13:04
13:06
13:20
13:21a
13:23a
13:23a
13:26a
13:28a
13:32
|
|
|
NX
15:15
15:20p
15:23p
|
15:28p
15:33p
15:36p
|
16:24
16:27
16:32
16:39
16:41
16:55
16:56a
16:58a
16:58a
17:01a
17:03a
17:07
|
|
|
BY
16:15
16:20p
16:23p
|
16:28p
16:33p
16:36p
|
17:24
17:27
17:32
17:39
17:41
17:55
17:56a
17:58a
17:58a
18:01a
18:03a
18:07
|
|
|
Kun avstigning
Kun påstigning
Normal Ekspressbuss
Komfortbuss (Avvik på busstype kan forekomme pga service på busser)
Vi tar forbehold om endringer på avgangen. Se nettbuss.no/rutesøk
BY
17:15
17:20p
17:23p
|
17:28p
17:33p
17:36p
|
18:24
18:27
18:32
18:39
18:41
18:55
18:56a
18:58a
18:58a
19:01a
19:03a
19:07
19:15a
19:18a
19:28
NX
19:30
19:35p
19:38p
|
19:43p
19:46p
19:49p
|
20:34
20:37
20:42
20:49
20:51
21:05
21:06a
21:08a
21:08a
21:11a
21:13a
21:17
|
|
|
BY
21:20
21:25p
21:28p
|
21:33p
21:36p
21:39p
|
22:24
22:27
22:32
22:39
22:41
22:55
22:56a
22:58a
22:58a
23:01a
23:03a
23:07
|
|
|
Lørdag
NX
10:15
10:20p
10:23p
10:25p
10:28p
10:31p
10:34p
|
11:19
11:22
11:27
11:34
11:36
11:50
11:51a
11:53a
11:53a
11:56a
11:58a
12:02
|
|
|
BY
12:00
12:05p
12:08p
|
12:13p
12:16p
12:19p
|
13:04
13:07
13:12
13:19
13:21
13:35
13:36a
13:38a
13:38a
13:41a
13:43a
13:47a
13:55a
13:58a
14:08
NX
15:00
15:05p
15:08p
|
15:13p
15:16p
15:19p
|
16:04
16:07
16:12
16:19
16:21
16:35
16:36a
16:38a
16:38a
16:41a
16:43a
16:47
|
|
|
BY
17:00
17:05p
17:08p
|
17:13p
17:16p
17:19p
|
18:04
18:07
18:12
18:19
18:21
18:35
18:36a
18:38a
18:38a
18:41a
18:43a
18:47
|
|
|
NX
BY
20:00 23:00
20:05p 23:05p
20:08p 23:08p
|
|
20:13p 23:13p
20:16p 23:16p
20:19p 23:19p
|
|
21:04 00:04
21:07 00:07
21:12 00:12
21:19 00:19
21:21 00:21
21:35 00:35
21:36a 00:36a
21:38a 00:38a
21:38a 00:38a
21:41a 00:41a
21:43a 00:43a
21:47 00:47
|
|
|
|
|
|
Søndag
NX
10:15
10:20p
10:23p
10:25p
10:28p
10:31p
10:34p
|
11:19
11:22
11:27
11:34
11:36
11:50
11:51a
11:53a
11:53a
11:56a
11:58a
12:02
|
|
|
Alt ligger til rette for
en behagelig reise
Billetter
NX
15:00
15:05p
15:08p
|
15:13p
15:16p
15:19p
|
16:04
16:07
16:12
16:19
16:21
16:35
16:36a
16:38a
16:38a
16:41a
16:43a
16:47a
16:55a
16:58a
17:08
BY
17:00
17:05p
17:08p
|
17:13p
17:16p
17:19p
|
18:04
18:07
18:12
18:19
18:21
18:35
18:36a
18:38a
18:38a
18:41a
18:43a
18:47
|
|
|
BY
NX
BY
20:00 21:00 22:00
20:05p 21:05p 22:05p
20:08p 21:08p 22:08p
|
|
|
20:13p 21:13p 22:13p
20:16p 21:16p 22:16p
20:19p 21:19p 22:19p
|
|
|
21:04 22:04 23:04
21:07 22:07 23:07
21:12 22:12 23:12
21:19 22:19 23:19
21:21 22:21 23:21
21:35 22:35 23:35
21:36a 22:36a 23:36a
21:38a 22:38a 23:38a
21:38a
| 23:38a
21:41a
| 23:41a
21:43a
| 23:43a
21:47
| 23:47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kundekategorier
Barn under 3 år (gratis)
Barn
Ungdom
Voksen
Honnør*
0 - 2 år
3 - 15 år
16 - 28 år
29 - 66 år
67 år +
Fri tilgang til trådløst nettverk
Total prisoversikt, regler og kjøp av billett finner
du på nettbuss.no.
De billigste billettene kjøper du på nettbuss.no
Kontantfri buss
BY8 er en kontantfri buss. Vi anbefaler at du kjøper billett på
nettbuss.no eller på vår app før reisen.
De billigste billettene kjøper du på nettbuss.no.
Du kan også kjøpe billett ombord med kredittkort, men ikke
med kontanter. Vi aksepterer BankAxept, Visa og MasterCard/
Eurocard.
Om du må betale med kontanter finner du mer informasjon
om dette på nettbuss.no
Komfortable seter i ekte skinn
Alle plassene har arbeidsbord
2–3/punkt sikkerhetsbelte på alle
plasser
* Personer som har fylt 67 år eller personer med gyldig honnørkort fra NAV.
Repro og trykk: 07 Media – 07.no, 2016. Opplag 10 000.
BY8/NX8
God seteavstand
Du kan legge ned setet
Strømuttak til PC på alle plasser
Avansert klimaanlegg gir
behagelig temperatur hele året
Det er toalett om bord
Vi kjører Nettbuss express på noen
avganger. Disse bussene har ikke samme
seteløsning som Bus4You, men du
kjenner igjen reiseopplevelsen og det
hyggelige vertskapet ombord.
nettbuss.no
Ruteopplysning tlf. 177/05070
e: [email protected]

Similar documents