Vi kjører for deg! TE14 Stavern – Larvik – Sandefjord – Sem

Comments

Transcription

Vi kjører for deg! TE14 Stavern – Larvik – Sandefjord – Sem
Bagasje
Bagasje
Barnevogn
Barnevogn
Handicap
Ski
WC kvinne og mann
Sikkerhetsbelte
WC mann
WC kvinne
Mineralvann
og aviser
Bagasje
Hittegods
Møteplass
Barnevogn
Rømningsvei mot venstre
Restaurant
Stellerom
Elektrisk avfall
Flasker og bokser
Mor og venstre
barn
Nødutgang
Matavfall
Kafé
Kartong og papp
TE14
WC
Sikkerhetsbelte
Sikkerhetsbelte
Stillesone
WC mann
WC mann
Mineralvann og aviser
Mineralvann og aviser
Rullestolrampe
Oppbevaringsboks
Oppbevaringsboks
Hittegods
Hittegods
Møteplass
Møteplass
Mobiltelefon
WC
kvinne og forbud
mann
WiFiWC
Trådløs
mannsone
Blind
WC kvinne
Nødutgang høyre
Nødutgang høyre
Rømningsvei mot venstre
Rømningsvei mot venstre
Rømningsvei mot høyre
Rømningsvei mot høyre
Bagasjetralle
Ski
Rømningsvei
mot høyre
Venterom
Ski
Ski
WC kvinne og mann
WC kvinne og mann
Høretelefon
Handicap
Kafé
Kafé
Nødutgang høyre
Handicap
Handicap
Venterom
Venterom
Nødutgang venstre
Nødutgang venstre
Oppbevaringsboks
Toalett finnes bak i bussen,
se lys for ledig/opptatt.
Stavern – Larvik – Sandefjord – Sem – Kopstad – Drammen – Oslo
Brannøks
Oppbevaringsboks
Bagasjetralle
forbud
Sikkerhetsbelte
Restaurant
Restaurant
Brannslukningsappparat
Hittegods
Mineralvann
og aviser
Søppel
Høretelefon
Synshemmet
Stellerom
Stellerom
Mor og barn
Mor og barn
Kort
Møteplass
Førerhund tillatt
Bagasjetralle
Kartong og papp
Kartong og papp
Elektrisk avfall
Elektrisk avfall
Flasker og bokser
Flasker og bokser
Billetter
Nødutgang
høyre
RømningsveiPil
mot venstre
Informasjon
Rømningsvei
mot høyre
Papir
Restaurant
Plast
Stellerom
Restavfall
Mor
og barn
Elektrisk avfall
Flasker og bokser
Matavfall
Matavfall
Matavfall
Teleslynge
Brannøks
Ikke
ben på sete
Billetter
Papir
WC kvinne
WC kvinne
Høretelefon
Høretelefon
WC
WC
Mobiltelefon forbud
Mobiltelefon forbud
Stillesone
Stillesone
WiFi Trådløs sone
WiFi Trådløs sone
Prioriterte
seter
WC
Brannøks
Brannøks
Mobiltelefon
forbud
Prioriterte
seter
Billetter
Billetter
Prioriterte
seter
Bagasjetralle
forbud
Bagasjetralle forbud
Bagasjetralle forbud
Stillesone
Brannslukningsappparat
Brannslukningsappparat
WiFi Trådløs sone
Pil
Pil
Søppel
Søppel
Søppel
Rullestolrampe
Kort
Kort
Blind
Informasjon
Informasjon
Synshemmet
Papir
Papir
Plast
Plast
Kioskautomat
Brannslukningsappparat
Kort
Førerhund tillatt
Pil
Informasjon
Teleslynge
Plast
Blind
Blind
Bagasje
Avis gjenbruk
Bagasjetralle
Bagasjetralle
Rullestolrampe
Rullestolrampe
Restavfall
Restavfall
Restavfall
Synshemmet
Synshemmet
Barnevogn
Avis gjenbruk
Førerhund tillatt
Førerhund tillatt
Venteromseter
Prioriterte
Teleslynge
Teleslynge
Nødutgang venstre
Prioriterte seter
Avis gjenbruk
Avis gjenbruk
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Handicap
WC kvinne og mann
Sikkerhetsbelte
Mineralvann
og aviser
Bagasje
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Oppbevaringsboks
Hittegods
Rømningsvei mot venstre
Restaurant
Stellerom
Møteplass
Barnevogn
Kartong
og papp
Kioskautomat
Elektrisk avfall
Flasker og bokser
Ikke ben på sete
Matavfall
Kafé
Kartong og papp
WC
Sikkerhetsbelte
Sikkerhetsbelte
Stillesone
WC mann
WC mann
Mineralvann og aviser
Mineralvann og aviser
Rullestolrampe
Oppbevaringsboks
Oppbevaringsboks
Hittegods
Hittegods
Møteplass
Møteplass
WiFiWC
Trådløs
mannsone
Blind
WC kvinne
Nødutgang høyre
Nødutgang høyre
Rømningsvei mot venstre
Rømningsvei mot venstre
Rømningsvei mot høyre
Rømningsvei mot høyre
Kafé
Kafé
Brannøks
Oppbevaringsboks
Kartong og papp
Kartong og papp
Restaurant
Restaurant
Brannslukningsappparat
Hittegods
Elektrisk avfall
Elektrisk avfall
Billetter
Nødutgang
høyre
RømningsveiPil
mot venstre
Papir
Restaurant
Plast
Stellerom
Elektrisk avfall
Flasker og bokser
Mineralvann
og aviser
Søppel
WC
WC
Stillesone
Stillesone
Rullestolrampe
Rullestolrampe
Høretelefon
Høretelefon
Mobiltelefon forbud
Mobiltelefon forbud
WiFi Trådløs sone
WiFi Trådløs sone
Blind
Blind
Bagasjetralle
Bagasjetralle
Prioriterte
seter
WC
Bagasjetralle forbud
Bagasjetralle forbud
Stillesone
Søppel
Søppel
Synshemmet
Synshemmet
Rullestolrampe
Brannøks
Brannøks
Mobiltelefon
forbud
Prioriterte
seter
Brannslukningsappparat
Brannslukningsappparat
WiFi Trådløs sone
Kort
Kort
Førerhund tillatt
Førerhund tillatt
Stellerom
Stellerom
Mor og barn
Mor og barn
Førerhund tillatt
Bagasjetralle
Billetter
Billetter
Prioriterte
seter
Bagasjetralle
forbud
Pil
Pil
Søppel
Informasjon
Informasjon
Synshemmet
Prioriterte seter
Prioriterte seter
TE14
Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord Sem - Kopstad - Drammen - Oslo
• med forbindelse til Gardermoen
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Blind
Vis hensyn ved bruk av
mobiltelefon.
Kort
Møteplass
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Avis gjenbruk
Gratis utlån av aviser og salg
av mineralvann.
Høretelefon
Synshemmet
Avis gjenbruk
Avis gjenbruk
Avis gjenbruk
Vi har gratis trådløst nett på
bussen.
Mobiltelefon
WC
kvinne og forbud
mann
Bagasjetralle
forbud
Sikkerhetsbelte
WC kvinne
WC kvinne
Vennligst respekter påbudet
med sikkerhetsbelte når
bussen kjører.
Høretelefon
Handicap
Bagasjetralle
Ski
Rømningsvei
mot høyre
Venterom
Mor og venstre
barn
Nødutgang
Ski
Ski
WC kvinne og mann
WC kvinne og mann
Venterom
Venterom
Nødutgang venstre
Nødutgang venstre
Kioskautomat
Kioskautomat
Nødutgang høyre
Handicap
Handicap
WC kvinne
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Ski
17.00
17.11p
17.13p
17.16p
17.20p
17.21x
17.22
17.27
17.35
17.38
17.42
17.55
18.03
18.15
18.30
19.00ab
19.22a
19.25a
19.28a
19.29a
19.30a
19.31a
19.40
19.50f
20.33f
Barnevogn
Barnevogn
WC mann
Ikke ben på sete
Ikke ben på sete
Kafé seter
Prioriterte
Bagasje
Bagasje
Repro og trykk: 07 Aurskog AS, opplag 10.000
TE14
Gyldig fra 02.03.15
Mandag – fredag
Stavern.................................................................. 05.00
06.00
07.00
09.00
11.00
13.00
15.00
Larvik jb.st............................................................ 05.11p
06.11p
07.11p
09.11p
11.11p
13.11p
15.11p
Larvik sentrumsterminal.................................. 05.13p
06.13p
07.13p
09.13p
11.13p
13.13p
15.13p
Nordbyen.............................................................. 05.16p
06.16p
07.16p
09.16p
11.16p
13.16p
15.16p
Elveveien ESSO................................................... 05.20p
06.20p
07.20p
09.20p
11.20p
13.20p
15.20p
Øya (Colorline, se fotnote x)........................... 05.21x
06.21x
07.21x
09.21x
11.21x
13.21x
15.21x
Skreppestad......................................................... 05.22
06.22
07.22
09.22
11.22
13.22
15.22
Tjøllingvollen........................................................ 05.27
06.27
07.27
09.27
11.27
13.27
15.27
Hemkrysset.......................................................... 05.35
06.35
07.35
09.35
11.35
13.35
15.35
Granholmen......................................................... 05.38
06.38
07.38
09.38
11.38
13.38
15.38
Ranvik.................................................................... 05.42
06.42
07.42
09.42
11.42
13.42
15.42
Sandefjord rb.st................................................ 05.55
06.55
07.55
09.55
11.55
13.55
15.55
Fokserød................................................................ 06.03
07.03
08.03
10.03
12.03
14.03
16.03
Sem E18................................................................ 06.15
07.15
08.15
10.15
12.15
14.15
16.15
Kopstadkrysset Horten................................... 06.30
07.30
08.30
10.30
12.30
14.30
16.30
Drammen Bangeløkka...................................... 07.00ab
|
09.00ab 11.00ab 13.00ab 15.00ab 17.00ab
Høvik krk............................................................... 07.22a
08.22a
09.22a
11.22a
13.22a
15.22a
17.22a
Lysaker E18 sydsiden........................................ 07.25a
08.25a
09.25a
11.25a
13.25a
15.25a
17.25a
Sjølyst båtopplaget............................................ 07.28a
08.28a
09.28a
11.28a
13.28a
15.28a
17.28a
Filipstadvn. (Color line Hjortnes)................... 07.29a
08.29a
09.29a
11.29a
13.29a
15.29a
17.29a
Vika Atrium.......................................................... 07.30a
08.30a
09.30a
11.30a
13.30a
15.30a
17.30a
Dokkveien............................................................. 07.31a
08.31a
09.31a
11.31a
13.31a
15.31a
17.31a
Oslo bussterminal............................................. 07.40
08.40
09.40
11.40
13.40
15.40
17.40
Oslo bussterminal.................................. 07.50f
08.50f
09.50f
11.50f
13.50f
15.50f
17.50f
Oslo lufthavn Gardermoen.................. 08.33f
09.33f
10.33f
12.33f
14.33f
16.33f
18.33f
a. Bare for avstigning. b. Forbindelse med lokalbuss til Drammen sentrum. f. Kjøres av Flybussen.
I tillegg til nevnte stoppesteder betjenes alle holdeplasser mellom Stavern og Sandefjord. p. Kun påstigning.
x. Øya er ca 1000m fra Colorline terminalen. Følg vei 40 fram til vei 303 og busstopp Øya ligger 100m til høyre på vei 303.
Teleslynge
Teleslynge
Kioskautomat
Kioskautomat
Prioriterte seter
Av-/påstigning i Oslo og Akershus
På vei mot Oslo stopper linje 14 for avstigning
på signal ved alle holdeplasser mellom Høvik
kirke og Dokkveien.
På vei mot Stavern stopper linje 14 for
påstigning på signal ved alle holdeplasser
mellom Dokkveien og Ramstadsletta ESSO
unntatt Høvik stasjon.
Flasker og bokser
Flasker og bokser
Informasjon
Rømningsvei
mot høyre
Restavfall
Mor
og barn
Matavfall
Matavfall
Matavfall
Teleslynge
Brannøks
Ikke
ben på sete
Billetter
Papir
Papir
Papir
Plast
Plast
Kioskautomat
Brannslukningsappparat
Kort
Førerhund tillatt
Prioriterte seter
Pil
Informasjon
Teleslynge
Kioskautomat
Plast
Restavfall
Restavfall
Restavfall
Ikke ben på sete
Ikke ben på sete
Ikke ben på sete
Rutetider korresponderende ruter
SAS Flybussen: www.flybussen.no/Oslo eller
ring 40 00 11 66
Vi kjører for deg!
nettbuss.no
Rutetabell gyldig fra 02.03.2015
Stavern – Larvik – Sandefjord – Sem – Kopstad – Drammen – Oslo
Gyldig fra 02.03.15
Lørdag
Stavern.................................................................. 07.00
09.00
11.00
13.00
15.00
17.00
Larvik jb.st............................................................ 07.11p
09.11p
11.11p
13.11p
15.11p
17.11p
Larvik sentrumsterminal.................................. 07.13p
09.13p
11.13p
13.13p
15.13p
17.13p
Nordbyen.............................................................. 07.16p
09.16p
11.16p
13.16p
15.16p
17.16p
Elveveien ESSO................................................... 07.20p
09.20p
11.20p
13.20p
15.20p
17.20p
Øya (Colorline, se fotnote x)........................... 07.21x
09.21x
11.21x
13.21x
15.21x
17.21x
Skreppestad......................................................... 07.22
09.22
11.22
13.22
15.22
17.22
Tjøllingvollen........................................................ 07.27
09.27
11.27
13.27
15.27
17.27
Hemkrysset.......................................................... 07.35
09.35
11.35
13.35
15.35
17.35
Granholmen......................................................... 07.38
09.38
11.38
13.38
15.38
17.38
Ranvik.................................................................... 07.42
09.42
11.42
13.42
15.42
17.42
Sandefjord rb.st................................................. 07.55
09.55
11.55
13.55
15.55
17.55
Fokserød................................................................ 08.03
10.03
12.03
14.03
16.03
18.03
Sem E18................................................................ 08.15
10.15
12.15
14.15
16.15
18.15
Kopstadkrysset Horten................................... 08.30
10.30
12.30
14.30
16.30
18.30
Drammen Bangeløkka...................................... 09.00ab 11.00ab 13.00ab 15.00ab 17.00ab 19.00ab
Høvik krk............................................................... 09.22a
11.22a
13.22a
15.22a
17.22a
19.22a
Lysaker E18 sydsiden........................................ 09.25a
11.25a
13.25a
15.25a
17.25a
19.25a
Sjølyst båtopplaget............................................ 09.28a
11.28a
13.28a
15.28a
17.28a
19.28a
Filipstadvn. (Color line Hjortnes)................... 09.29a
11.29a
13.29a
15.29a
17.29a
19.29a
Vika Atrium.......................................................... 09.30a
11.30a
13.30a
15.30a
17.30a
19.30a
Dokkveien............................................................. 09.31a
11.31a
13.31a
15.31a
17.31a
19.31a
Oslo bussterminal............................................. 09.40
11.40
13.40
15.40
17.40
19.40
Oslo bussterminal.................................. 10.10f
12.10f
14.10f
16.10f
18.10f
20.10f
Oslo lufthavn Gardermoen.................. 10.53f
12.53f
14.53f
16.53f
18.53f
20.53f
a. Bare for avstigning. b. Forbindelse med lokalbuss til Drammen sentrum. f. Kjøres av Flybussen.
I tillegg til nevnte stoppesteder betjenes alle holdeplasser mellom Stavern og Sandefjord. p. Kun påstigning.
Vær vennlig gi synlig tegn til sjåføren ved holdeplassen.
Søndag
08.20
09.00
11.00
13.00
15.00
17.00
08.31p
09.11p
11.11p
13.11p
15.11p
17.11p
08.33p
09.13p
11.13p
13.13p
15.13p
17.13p
08.36p
09.16p
11.16p
13.16p
15.16p
17.16p
|
09.20p
11.20p
13.20p
15.20p
17.20p
|
09.21x
11.21x
13.21x
15.21x
17.21x
|
09.22
11.22
13.22
15.22
17.22
|
09.27
11.27
13.27
15.27
17.27
|
09.35
11.35
13.35
15.35
17.35
|
09.38
11.38
13.38
15.38
17.38
|
09.42
11.42
13.42
15.42
17.42
|
09.55
11.55
13.55
15.55
17.55
08.50
10.03
12.03
14.03
16.03
18.03
09.02
10.15
12.15
14.15
16.15
18.15
09.15
10.30
12.30
14.30
16.30
18.30
|
11.00ab 13.00ab 15.00ab 17.00ab 19.00ab
10.07a
11.22a
13.22a
15.22a
17.22a
19.22a
10.10a
11.25a
13.25a
15.25a
17.25a
19.25a
10.13a
11.28a
13.28a
15.28a
17.28a
19.28a
10.14a
11.29a
13.29a
15.29a
17.29a
19.29a
10.15a
11.30a
13.30a
15.30a
17.30a
19.30a
10.16a
11.31a
13.31a
15.31a
17.31a
19.31a
10.25
11.40
13.40
15.40
17.40
19.40
10.30f
11.50f
13.50f
15.50f
17.50f
19.50f
11.10f
12.33f
14.33f
16.33f
18.33f
20.33f
x. Øya er ca 1000m fra Colorline terminalen. Følg vei 40 fram til vei
303 og busstopp Øya ligger 100m til høyre på vei 303.
19.00
19.11p
19.13p
19.16p
19.20p
19.21x
19.22
19.27
19.35
19.38
19.42
19.55
20.03
20.15
20.30
21.00ab
21.22a
21.25a
21.28a
21.29a
21.30a
21.31a
21.40
....
....
TIMEkspressen Linje 14 kjøres av:
Nettbuss Ekspress AS
Ruteopplysning og kundesenter:
t: 05070
e: [email protected]
nettbuss.no
TE14
14.00f
15.00f
14.40f
15.40f
15.00
16.00
15.05p
16.05p
15.08p
16.08p
|
|
15.13p
16.13p
15.16p
16.16p
15.19p
16.19p
|
|
16.16
17.16
16.26
17.26
16.38
17.38
16.48
17.48
16.54
17.54
16.59
17.59
17.03
18.03
17.10
18.10
17.15
18.15
17.16
18.16
17.18a
18.18a
17.21a
18.21a
17.24a
18.24a
17.26a
18.26a
17.31a
18.31a
17.39
18.39
f. Kjøres av Flybussen.
16.00f
18.00f
16.40f
18.40f
17.00
19.00
17.05p
19.05p
17.08p
19.08p
|
|
17.13p
19.13p
17.16p
19.16p
17.19p
19.19p
17.45b
19.45b
18.16
20.16
18.26
20.26
18.38
20.38
18.48
20.48
18.54
20.54
18.59
20.59
19.03
21.03
19.10
21.10
19.15
21.15
19.16
21.16
19.18a
21.18a
19.21a
21.21a
19.24a
21.24a
19.26a
21.26a
19.31a
21.31a
19.39
21.39
p. Bare for påstigning.
Kjøp billett på mobiltelefon
Billetter
Oslo – Drammen – Kopstad – Sem – Sandefjord – Larvik – Stavern
Gyldig fra 02.03.15
Mandag – fredag
Oslo lufthavn Gardermoen.................. 08.00f
10.00f
12.00f
Oslo bussterminal.................................. 08.40f
10.40f
12.40f
Oslo bussterminal............................................. 09.00
11.00
13.00
Dokkveien............................................................. 09.05p
11.05p
13.05p
Vika Atrium.......................................................... 09.08p
11.08p
13.08p
Filipstadvn. (Color Line Hjortnes)........................ |
11.10p
|
Sjølyst rundkjøring............................................. 09.13p
11.15p
13.13p
Lysaker E18 nordsiden...................................... 09.16p
11.16p
13.16p
Ramstadsletta ESSO.......................................... 09.19p
11.19p
13.19p
Drammen Bangeløkka...................................... 09.45b
11.45b
13.45b
Kopstadkrysset Horten................................... 10.16
12.16
14.16
Sem E18................................................................ 10.26
12.26
14.26
Fokserød................................................................ 10.38
12.38
14.38
Sandefjord rb.st................................................. 10.48
12.48
14.48
Ranvik.................................................................... 10.54
12.54
14.54
Granholmen......................................................... 10.59
12.59
14.59
Hemkrysset.......................................................... 11.03
13.03
15.03
Tjøllingvollen........................................................ 11.10
13.10
15.10
Skreppestad......................................................... 11.15
13.15
15.15
Øya (Colorline).................................................... 11.16
13.16
15.16
Elveveien ESSO................................................... 11.18a
13.18a
15.18a
Nordbyen.............................................................. 11.21a
13.21a
15.21a
Larvik sentrumsterminal.................................. 11.24a
13.24a
15.24a
Larvik jb.st............................................................ 11.26a
13.26a
15.26a
Rødberg/Tenvik.................................................. 11.31a
13.31a
15.31a
Stavern.................................................................. 11.39
13.39
15.39
a. Bare for avstigning b. Forbindelse med lokalbuss fra Drammen sentrum.
Kundekategorier
20.20f
21.00f
21.20
21.25p
21.28p
|
21.33p
21.36p
21.39p
22.05b
22.36
22.46
22.58
23.08
23.14
23.19
23.23
23.30
23.35
23.36
23.38a
23.42a
23.44a
23.46a
23.51a
23.59
Barn under 3 år (gratis)
0 – 2 år
Barn
3 – 15 år
Ungdom
16 – 28 år
Voksen
29 – 66 år
Honnør*
67 år +
Sykkel/hund – barnebillett
*Personer som har fylt 67 år eller personer med gyldig honnørkort
fra NAV.
Total prisoversikt, regler og kjøp av billett finner
du på nettbuss.no.
De billigste billettene kjøper du på nettbuss.no.
NB! Billettkjøpet
går raskere når du
er registrert kunde.
Din kontaktinformasjonen
er da ferdig utfylt.
Oslo – Drammen – Kopstad – Sem – Sandefjord – Larvik – Stavern
Gyldig fra 02.03.15
Lørdag
Oslo lufthavn Gardermoen.................. 10.00f
12.00f
14.00f
16.00f
18.00f
20.30f
Oslo bussterminal.................................. 10.40f
12.40f
14.40f
16.40f
18.40f
21.10f
Oslo bussterminal............................................. 11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
21.20
Dokkveien............................................................. 11.05p
13.05p
15.05p
17.05p
19.05p
21.25p
Vika Atrium.......................................................... 11.08p
13.08p
15.08p
17.08p
19.08p
21.28p
Filipstadvn. (Color Line Hjortnes)........................ 11.10p
|
|
|
|
|
Sjølyst rundkjøring............................................. 11.15p
13.13p
15.13p
17.13p
19.13p
21.33p
Lysaker E18 nordsiden...................................... 11.16p
13.16p
15.16p
17.16p
19.16p
21.36p
Ramstadsletta ESSO.......................................... 11.19p
13.19p
15.19p
17.19p
19.19p
21.39p
Drammen Bangeløkka...................................... 11.45b
13.45b
15.45b
17.45b
19.45b
22.05b
Kopstadkrysset Horten................................... 12.16
14.16
16.16
18.16
20.16
22.36
Sem E18................................................................ 12.26
14.26
16.26
18.26
20.26
22.46
Fokserød................................................................ 12.38
14.38
16.38
18.38
20.38
22.58
Sandefjord rb.st................................................. 12.48
14.48
16.48
18.48
20.48
23.08
Ranvik.................................................................... 12.54
14.54
16.54
18.54
20.54
23.14
Granholmen......................................................... 12.59
14.59
16.59
18.59
20.59
23.19
Hemkrysset.......................................................... 13.03
15.03
17.03
19.03
21.03
23.23
Tjøllingvollen........................................................ 13.10
15.10
17.10
19.10
21.10
23.30
Skreppestad......................................................... 13.15
15.15
17.15
19.15
21.15
23.35
Øya (Colorline).................................................... 13.16
15.16
17.16
19.16
21.16
23.36
Elveveien ESSO................................................... 13.18a
15.18a
17.18a
19.18a
21.18a
23.38a
Nordbyen.............................................................. 13.21a
15.21a
17.21a
19.21a
21.21a
23.42a
Larvik sentrumsterminal.................................. 13.24a
15.24a
17.24a
19.24a
21.24a
23.44a
Larvik jb.st............................................................ 13.26a
15.26a
17.26a
19.26a
21.26a
23.46a
Rødberg/Tenvik.................................................. 13.31a
15.31a
17.31a
19.31a
21.31a
23.51a
Stavern.................................................................. 13.39
15.39
17.39
19.39
21.39
23.59
a. Bare for avstigning b. Forbindelse med lokalbuss fra Drammen sentrum. f. Kjøres av Flybussen.p. Bare for påstigning.
I tillegg til nevnte stoppesteder betjenes alle holdeplasser mellom Sandefjord og Stavern.
Vær vennlig gi synlig tegn til sjåføren ved holdeplassen.
Søndag
10.30f
11.10f
11.20
11.25p
11.28p
11.30p
11.33p
11.36p
11.39p
12.05b
12.36
12.46
12.58
13.08
13.14
13.19
13.23
13.30
13.35
13.36
13.38a
13.41a
13.44a
13.46a
13.51a
13.59
nettbuss.no
t: 05070
e: [email protected]
I tillegg til nevnte stoppesteder betjenes alle holdeplasser mellom Sandefjord og Stavern.
TE14
1. Nettbuss app lastes ned fra
App Store eller Google Play
2. Åpne appen
3. Velg destinasjon fra og til, samt dato
4. Trykk på ”Finn reise”
5. For flere avganger, velg ”Senere avg”
eller ”Tidligere avg”
6. Velg kundekategori og antall billetter
7. Velg “Kjøp billett”
8. Logg deg inn med brukernavn og
passord, eller kjøp
uten å logge inn.
9. Få billetten tilsendt
på mobil eller e-post.
Ruteendringer i perioden
12.00f
12.40f
13.00
13.05p
13.08p
|
13.13p
13.16p
13.19p
13.45b
14.16
14.26
14.38
14.48
14.54
14.59
15.03
15.10
15.15
15.16
15.18a
15.21a
15.24a
15.26a
15.31a
15.39
14.00f
14.40f
15.00
15.05p
15.08p
|
15.13p
15.16p
15.19p
15.45b
16.16
16.26
16.38
16.48
16.54
16.59
17.03
17.10
17.15
17.16
17.18a
17.21a
17.24a
17.26a
17.31a
17.39
16.00f
16.40f
17.00
17.05p
17.08p
|
17.13p
17.16p
17.19p
17.45b
18.16
18.26
18.38
18.48
18.54
18.59
19.03
19.10
19.15
19.16
19.18a
19.21a
19.24a
19.26a
19.31a
19.39
18.00f
18.40f
19.00
19.05p
19.08p
|
19.13p
19.16p
19.19p
19.45b
20.16
20.26
20.38
20.48
20.54
20.59
21.03
21.10
21.15
21.16
21.18a
21.21a
21.24a
21.26a
21.31a
21.39
20.00f
20.40f
21.00
21.05p
21.08p
|
21.13p
21.16p
21.19p
21.45b
22.16
22.26
22.38
22.48
22.54
22.59
23.03
23.10
23.15
23.16
23.18a
23.21a
23.24a
23.26a
23.31a
23.39
22.00f
22.40f
23.00
23.05p
23.08p
|
23.13p
23.16p
23.19p
23.45b
00.16
00.26
00.38
00.48
00.54
00.59
01.03
01.10
01.15
01.16
01.18a
01.21a
01.24a
01.26a
01.31a
01.39
02.04.15
03.04.15
04.04.15
05.04.15
06.04.15
01.05.15
14.05.15
17.05.15
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskeaften
1. påskedag
2. påskedag
Offentlig høytidsdag
Kr. himmelfartsdag
Grunnlovsdag
23.05.15
24.05.15
25.05.15
Pinseaften
1. pinsedag
2. pinsedag
Søndagsruter
Ingen avganger
Lørdagsruter
Søndagsruter
Søndagsruter
Søndagsruter
Søndagsruter
Søndagsruter med
første avgang fra
Stavern kl.13.00 og
første avgang fra Oslo
kl.17.00.
Lørdagsruter
Søndagsruter
Søndagsruter

Similar documents