Vi kjører for deg! NX14 Stavern – Larvik – Sandefjord

Comments

Transcription

Vi kjører for deg! NX14 Stavern – Larvik – Sandefjord
Stavern – Larvik – Sandefjord – Sem – Kopstad – Drammen – Oslo
Gyldig fra 28.09.15
Mandag – fredag
Stavern.................................................................. 05:00
06:00
07:30
10:00
13:15
16:00
18:30
Larvik jb.st............................................................ 05:11p
06:11p
07:41p
10:11p
13:26p
16:11p
18:41p
Larvik sentrumsterminal.................................. 05:13p
06:13p
07:43p
10:13p
13:28p
16:13p
18:43p
Nordbyen.............................................................. 05:16p
06:16p
07:46p
10:16p
13:31p
16:16p
18:46p
Elveveien ESSO................................................... 05:20p
06:20p
07:50p
10:20p
13:35p
16:20p
18:50p
Øya (Colorline, se fotnote x)........................... 05:21x
06:21x
07:51x
10:21x
13:36x
16:21x
18:51x
Skreppestad......................................................... 05:22
06:22
07:52
10:22
13:37
16:22
18:52
Tjøllingvollen........................................................ 05:27
06:27
07:57
10:27
13:42
16:27
18:57
Hemkrysset.......................................................... 05:35
06:35
08:05
10:35
13:50
16:35
19:05
Granholmen......................................................... 05:38
06:38
08:08
10:38
13:53
16:38
19:08
Ranvik.................................................................... 05:42
06:42
08:12
10:42
13:57
16:42
19:12
Sandefjord rb.st................................................ 05:55
06:55
08:25
10:55
14:10
16:55
19:25
Fokserød................................................................ 06:03
07:03
08:33
11:03
14:18
17:03
19:33
Sem E18................................................................ 06:15
07:15
08:46
11:15
14:30
17:15
19:45
Ank. buss fra Horten. Rute 02....................... 06:23
07:23
08:57
11:27
14:27
16:57
18:57
Kopstadkrysset Horten................................... 06:30k
07:33k
09:03k
11:30k
14:45k
17:30k
20:00k
Drammen Bangeløkka...................................... 07:00ab
|
09:33ab 12:00ab 15:15ab 18:00ab 20:30ab
Høvik krk............................................................... 07:22a
08:25a
09:55a
12:22a
15:37a
18:22a
20:52a
Lysaker E18 sydsiden........................................ 07:25a
08:28a
09:58a
12:25a
15:40a
18:25a
20:55a
Sjølyst båtopplaget............................................ 07:28a
08:31a
10:01a
12:28a
15:43a
18:28a
20:58a
Hjortnes v/E18 (Color Line Hjortnes)............ 07:29a
08:32a
10:02a
12:29a
15:44a
18:29a
20:59a
Vika Atrium.......................................................... 07:30a
08:33a
10:03a
12:30a
15:45a
18:30a
21:00a
Dokkveien............................................................. 07:31a
08:34a
10:04a
12:31a
15:46a
18:31a
21:01a
Oslo bussterminal............................................. 07:40
08:43
10:13
12:40
15:55
18:40
21:10
Oslo bussterminal.................................. 07:50f
08:50f
10:30f
12:50f
16:10f
18:50f
21:30f
Oslo lufthavn Gardermoen.................. 08:35f
09:35f
11:15f
13:35f
16:55f
19:35f
22:15f
a. Bare for avstigning. b. Forbindelse med lokalbuss til Drammen sentrum. f. Kjøres av Flybussen. p. Kun påstigning
x. Busstopp Øya er ca 1000m fra Colorline terminalen i Larvik. Følg vei 40 fram til vei 303 og busstopp Øya ligger 100m til
høyre på vei 303.
k: Kopstad ekspressbusstopp har god bussforbindelse til/fra Horten, stor parkering og døgnåpen kafé på bensinstasjon.
I tillegg til nevnte stoppesteder betjenes alle holdeplasser mellom Stavern og Sandefjord.
Bagasje
Bagasje
Barnevogn
Barnevogn
Handicap
Ski
WC kvinne og mann
Sikkerhetsbelte
WC mann
Mineralvann
og aviser
Bagasje
WC kvinne
Hittegods
Møteplass
Barnevogn
Rømningsvei mot venstre
Restaurant
Stellerom
Elektrisk avfall
Flasker og bokser
Rømningsvei
mot høyre
Venterom
Mor og venstre
barn
Nødutgang
Matavfall
Kafé
Kartong og papp
NX14
WC
Sikkerhetsbelte
Sikkerhetsbelte
Stillesone
WC mann
WC mann
Mineralvann og aviser
Mineralvann og aviser
Rullestolrampe
Oppbevaringsboks
Oppbevaringsboks
Hittegods
Hittegods
Møteplass
Møteplass
Høretelefon
Handicap
Mobiltelefon
WC
kvinne og forbud
mann
WiFiWC
Trådløs
mannsone
Blind
WC kvinne
Nødutgang høyre
Nødutgang høyre
Rømningsvei mot venstre
Rømningsvei mot venstre
Rømningsvei mot høyre
Rømningsvei mot høyre
Bagasjetralle
Ski
Kafé
Kafé
Nødutgang høyre
Ski
Ski
WC kvinne og mann
WC kvinne og mann
Venterom
Venterom
Nødutgang venstre
Nødutgang venstre
Oppbevaringsboks
Handicap
Handicap
Brannøks
Oppbevaringsboks
Bagasjetralle
forbud
Sikkerhetsbelte
Restaurant
Restaurant
Brannslukningsappparat
Hittegods
Mineralvann
og aviser
Søppel
Høretelefon
Synshemmet
Stellerom
Stellerom
Mor og barn
Mor og barn
Kort
Møteplass
Førerhund tillatt
Bagasjetralle
Kartong og papp
Kartong og papp
Elektrisk avfall
Elektrisk avfall
Flasker og bokser
Flasker og bokser
Billetter
Nødutgang
høyre
RømningsveiPil
mot venstre
Informasjon
Rømningsvei
mot høyre
Papir
Restaurant
Plast
Stellerom
Restavfall
Mor
og barn
Elektrisk avfall
Flasker og bokser
Matavfall
Matavfall
Matavfall
Teleslynge
Brannøks
Ikke
ben på sete
Billetter
Papir
WC kvinne
WC kvinne
Høretelefon
Høretelefon
WC
WC
Mobiltelefon forbud
Mobiltelefon forbud
Stillesone
Stillesone
WiFi Trådløs sone
WiFi Trådløs sone
Prioriterte
seter
WC
Brannøks
Brannøks
Mobiltelefon
forbud
Prioriterte
seter
Billetter
Billetter
Prioriterte
seter
Bagasjetralle
forbud
Bagasjetralle forbud
Bagasjetralle forbud
Stillesone
Brannslukningsappparat
Brannslukningsappparat
WiFi Trådløs sone
Pil
Pil
Søppel
Søppel
Søppel
Rullestolrampe
Kort
Kort
Blind
Informasjon
Informasjon
Synshemmet
Papir
Papir
Plast
Plast
Kioskautomat
Brannslukningsappparat
Kort
Førerhund tillatt
Pil
Informasjon
Teleslynge
Plast
Blind
Blind
Bagasje
Avis gjenbruk
Bagasjetralle
Bagasjetralle
Rullestolrampe
Rullestolrampe
Restavfall
Restavfall
Restavfall
Synshemmet
Synshemmet
Barnevogn
Avis gjenbruk
Førerhund tillatt
Førerhund tillatt
Venteromseter
Prioriterte
Teleslynge
Teleslynge
Nødutgang venstre
Prioriterte seter
Avis gjenbruk
Avis gjenbruk
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Handicap
WC kvinne og mann
WC mann
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Ski
Sikkerhetsbelte
Mineralvann
og aviser
Bagasje
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Oppbevaringsboks
Hittegods
Møteplass
Barnevogn
Kioskautomat
Kioskautomat
Nødutgang høyre
Rømningsvei mot venstre
Rømningsvei
mot høyre
Venterom
Ikke ben på sete
Ikke ben på sete
Kafé seter
Prioriterte
Kartong
og papp
Kioskautomat
Restaurant
Stellerom
Elektrisk avfall
Flasker og bokser
Ikke ben på sete
Mor og venstre
barn
Nødutgang
Matavfall
Kafé
Kartong og papp
Toalett finnes bak i bussen,
se lys for ledig/opptatt.
Bagasje
Bagasje
Barnevogn
Barnevogn
Handicap
Handicap
WC kvinne og mann
WC kvinne og mann
Ski
Ski
WC kvinne
Sikkerhetsbelte
Sikkerhetsbelte
WC
WC mann
WC mann
Mineralvann og aviser
Mineralvann og aviser
Stillesone
Oppbevaringsboks
Oppbevaringsboks
Hittegods
Hittegods
Møteplass
Møteplass
WiFiWC
Trådløs
mannsone
Blind
WC kvinne
Nødutgang høyre
Nødutgang høyre
Rømningsvei mot venstre
Rømningsvei mot venstre
Rømningsvei mot høyre
Rømningsvei mot høyre
Kafé
Kafé
Brannøks
Oppbevaringsboks
Kartong og papp
Kartong og papp
Bagasjetralle
forbud
Sikkerhetsbelte
Restaurant
Restaurant
Elektrisk avfall
Elektrisk avfall
Billetter
Nødutgang
høyre
RømningsveiPil
mot venstre
Papir
Restaurant
Plast
Stellerom
Elektrisk avfall
Mineralvann
og aviser
Søppel
Brannslukningsappparat
Hittegods
Flasker og bokser
Stillesone
Stillesone
Rullestolrampe
Rullestolrampe
Mobiltelefon forbud
Mobiltelefon forbud
WiFi Trådløs sone
WiFi Trådløs sone
Blind
Blind
Bagasjetralle
Bagasjetralle
Bagasjetralle forbud
Bagasjetralle forbud
Prioriterte
seter
WC
Stillesone
Søppel
Søppel
Synshemmet
Synshemmet
Rullestolrampe
Brannøks
Brannøks
Brannslukningsappparat
Brannslukningsappparat
Mobiltelefon
forbud
Prioriterte
seter
WiFi Trådløs sone
Kort
Kort
Førerhund tillatt
Førerhund tillatt
Stellerom
Stellerom
Mor og barn
Mor og barn
Førerhund tillatt
Bagasjetralle
Billetter
Billetter
Pil
Pil
Prioriterte
seter
Bagasjetralle
forbud
Søppel
Informasjon
Informasjon
Synshemmet
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Prioriterte seter
NX14
Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord Sem - Kopstad - Drammen - Oslo
• med forbindelse til Oslo Lufthavn og
Torp flyplass
Prioriterte seter
Blind
Vis hensyn ved bruk av
mobiltelefon.
Kort
Møteplass
Prioriterte seter
Prioriterte seter
Avis gjenbruk
Gratis utlån av aviser og salg
av mineralvann.
Høretelefon
Synshemmet
Avis gjenbruk
Avis gjenbruk
Avis gjenbruk
Vi har gratis trådløst nett på
bussen.
Mobiltelefon
WC
kvinne og forbud
mann
Bagasjetralle
Ski
WC
WC
Høretelefon
Høretelefon
Rullestolrampe
Høretelefon
Handicap
Nødutgang venstre
Nødutgang venstre
WC kvinne
WC kvinne
Vennligst respekter påbudet
med sikkerhetsbelte når
bussen kjører.
Venterom
Venterom
Repro og trykk: 07 Aurskog AS, opplag 10.000
NX14
Teleslynge
Teleslynge
Kioskautomat
Kioskautomat
Prioriterte seter
Av-/påstigning i Oslo og Akershus
På vei mot Oslo stopper NX 14 for avstigning
på signal ved alle holdeplasser mellom Høvik
kirke og Dokkveien.
På vei mot Stavern stopper NX 14 for
påstigning på signal ved alle holdeplasser
mellom Dokkveien og Ramstadsletta ESSO
unntatt Høvik stasjon.
Flasker og bokser
Flasker og bokser
Informasjon
Rømningsvei
mot høyre
Restavfall
Mor
og barn
Matavfall
Matavfall
Teleslynge
Brannøks
Papir
Papir
Plast
Plast
Kioskautomat
Brannslukningsappparat
Kort
Førerhund tillatt
Prioriterte seter
Pil
Informasjon
Teleslynge
Kioskautomat
Ikke
ben på sete
Billetter
Restavfall
Restavfall
Ikke ben på sete
Ikke ben på sete
Korresponderende ruter:
Billetter til/fra Oslo Lufthavn og til/fra Torp
flyplass kan du kjøpe på nettbuss.no.
Rute 02 til/fra Horten: vkt.no / tlf 177
Matavfall
Papir
Plast
Restavfall
Ikke ben på sete
Vi kjører for deg!
nettbuss.no
Rutetabell gyldig fra 28.09.2015
Stavern – Larvik – Sandefjord – Sem – Kopstad – Drammen – Oslo
Gyldig fra 28.09.15
Lørdag
Søndag
Stavern.................................................................. 07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
08:00
09:00
Larvik jb.st............................................................ 07:11p
09:11p
11:11p
13:11p
15:11p
17:11p
08:11
09:11p
Larvik sentrumsterminal.................................. 07:13p
09:13p
11:13p
13:13p
15:13p
17:13p
08:13
09:13p
Nordbyen.............................................................. 07:16p
09:16p
11:16p
13:16p
15:16p
17:16p
08:16
09:16p
Elveveien ESSO................................................... 07:20p
09:20p
11:20p
13:20p
15:20p
17:20p
|
09:20p
Øya (Colorline, se fotnote x)........................... 07:21x
09:21x
11:21x
13:21x
15:21x
17:21x
|
09:21x
Skreppestad......................................................... 07:22
09:22
11:22
13:22
15:22
17:22
|
09:22
Tjøllingvollen........................................................ 07:27
09:27
11:27
13:27
15:27
17:27
|
09:27
Hemkrysset.......................................................... 07:35
09:35
11:35
13:35
15:35
17:35
|
09:35
Granholmen......................................................... 07:38
09:38
11:38
13:38
15:38
17:38
|
09:38
Ranvik.................................................................... 07:42
09:42
11:42
13:42
15:42
17:42
|
09:42
Sandefjord rb.st................................................. 07:55
09:55
11:55
13:55
15:55
17:55
|
09:55
Fokserød................................................................ 08:03
10:03
12:03
14:03
16:03
18:03
08:30
10:03
Sem E18................................................................ 08:15
10:15
12:15
14:15
16:15
18:15
08:42
10:15
Ank. buss fra Horten. Rute 02....................... 07:57
09:57
11:57
13:57
15:57
17:57
Kopstadkrysset Horten................................... 08:30k
10:30k
12:30k
14:30k
16:30k
18:30k
8:55k
10:30k
Drammen Bangeløkka...................................... 09:00ab 11:00ab 13:00ab 15:00ab 17:00ab 19:00ab
|
11:00ab
Høvik krk............................................................... 09:22a
11:22a
13:22a
15:22a
17:22a
19:22a
09:47a
11:22a
Lysaker E18 sydsiden........................................ 09:25a
11:25a
13:25a
15:25a
17:25a
19:25a
09:50a
11:25a
Sjølyst båtopplaget............................................ 09:28a
11:28a
13:28a
15:28a
17:28a
19:28a
09:53a
11:28a
Hjortnes v/E18 (Color Line Hjortnes)............ 09:29a
11:29a
13:29a
15:29a
17:29a
19:29a
09:54a
11:29a
Vika Atrium.......................................................... 09:30a
11:30a
13:30a
15:30a
17:30a
19:30a
09:55a
11:30a
Dokkveien............................................................. 09:31a
11:31a
13:31a
15:31a
17:31a
19:31a
09:56a
11:31a
Oslo bussterminal............................................. 09:40
11:40
13:40
15:40
17:40
19:40
10:05
11:40
Oslo bussterminal.................................. 10:10f
12:10f
14:10f
16:10f
18:10f
20:10f
10:30f
11:50f
Oslo lufthavn Gardermoen.................. 10:55f
12:55f
14:55f
16:55f
18:55f
20:55f
11:15f
12:35f
a. Bare for avstigning. b. Forbindelse med lokalbuss til Drammen sentrum. f. Kjøres av Flybussen. p. Kun påstigning.
x. Busstopp Øya er ca 1000m fra Colorline terminalen i Larvik. Følg vei 40 fram til vei 303 og busstopp Øya ligger 100m til høyre på vei 303.
k: Kopstad ekspressbusstopp har god bussforbindelse til/fra Horten, stor parkering og døgnåpen kafé på bensinstasjon.
I tillegg til nevnte stoppesteder betjenes alle holdeplasser mellom Stavern og Sandefjord.
Vær vennlig å gi synlig tegn til sjåføren ved holdeplassen.
11:00
11:11p
11:13p
11:16p
11:20p
11:21x
11:22
11:27
11:35
11:38
11:42
11:55
12:03
12:15
12:30k
13:00ab
13:22a
13:25a
13:28a
13:29a
13:30a
13:31a
13:40
13:50f
14:35f
13:00
13:11p
13:13p
13:16p
13:20p
13:21x
13:22
13:27
13:35
13:38
13:42
13:55
14:03
14:15
13:57
14:30k
15:00ab
15:22a
15:25a
15:28a
15:29a
15:30a
15:31a
15:40
15:50f
16:35f
15:00
15:11p
15:13p
15:16p
15:20p
15:21x
15:22
15:27
15:35
15:38
15:42
15:55
16:03
16:15
17:57
16:30k
17:00ab
17:22a
17:25a
17:28a
17:29a
17:30a
17:31a
17:40
17:50f
18:35f
17:00
17:11p
17:13p
17:16p
17:20p
17:21x
17:22
17:27
17:35
17:38
17:42
17:55
18:03
18:15
17:57
18:30k
19:00ab
19:22a
19:25a
19:28a
19:29a
19:30a
19:31a
19:40
19:50f
20:35f
19:00
19:11p
19:13p
19:16p
19:20p
19:21x
19:22
19:27
19:35
19:38
19:42
19:55
20:03
20:15
19:57
20:30k
21:00ab
21:22a
21:25a
21:28a
21:29a
21:30a
21:31a
21:40
....
....
Ruteopplysning og kundesenter:
t: 05070
e: [email protected]
nettbuss.no
NX14
Oslo – Drammen – Kopstad – Sem – Sandefjord – Larvik – Stavern
Gyldig fra 28.09.15
Mandag – fredag
Oslo lufthavn Gardermoen.................. 09:20f
11:40f
14:00f
15:20f
16:20f
19:00f
21:00f
Oslo bussterminal.................................. 10:00f
12:20f
14:40f
16:00f
17:00f
19:40f
21:40f
Oslo bussterminal............................................. 10:15
12:45
15:00
16:15
17:15
20:00
22:00
Dokkveien............................................................. 10:20p
12:50p
15:05p
16:20p
17:20p
20:05p
22:05p
Vika Atrium.......................................................... 10:23p
12:53p
15:08p
16:23p
17:23p
20:08p
22:08p
Filipstadvn. (Color Line Hjortnes)........................ 10:25p
12:55p
|
|
|
|
|
Sjølyst rundkjøring............................................. 10:28p
12:58p
15:13p
16:28p
17:28p
20:13p
22:13p
Lysaker E18 nordsiden...................................... 10:31p
13:01p
15:16p
16:31p
17:31p
20:16p
22:16p
Ramstadsletta ESSO.......................................... 10:34p
13:04p
15:19p
16:34p
17:34p
20:19p
22:19p
Drammen Bangeløkka...................................... 11:00b
13:30b
|
|
18:00b
20:45b
22:45b
Kopstadkrysset Horten................................... 11:31k
14:01k
16:16k
17:31k
18:31k
21:16k
23:16k
Avg. buss til Horten/Åsgårdstrand................ 12:00
14:30
16:30/ 17:00 18:00
19:00
22:00
Sem E18................................................................ 11:41
14:11
16:26
17:41
18:41
21:26
23:26
Fokserød................................................................ 11:53
14:23
16:38
17:53
18:53
21:38
23:38
Sandefjord rb.st................................................. 12:03
14:33
16:48
18:03
19:03
21:48
23:48
Ranvik.................................................................... 12:09
14:39
16:54
18:09
19:09
21:54
23:54
Granholmen......................................................... 12:14
14:44
16:59
18:14
19:14
21:59
23:59
Hemkrysset.......................................................... 12:18
14:48
17:03
18:18
19:18
22:03
00:03
Tjøllingvollen........................................................ 12:25
14:55
17:10
18:25
19:25
22:10
00:10
Skreppestad......................................................... 12:30
15:00
17:15
18:30
19:30
22:15
00:15
Øya (Colorline, se fotnote x)........................... 12:31
15:01
17:16
18:31
19:31
22:16
00:16
Elveveien ESSO................................................... 12:33a
15:03a
17:18a
18:33a
19:33a
22:18a
00:18a
Nordbyen.............................................................. 12:36a
15:06a
17:21a
18:36a
19:36a
22:21a
00:21a
Larvik sentrumsterminal.................................. 12:39a
15:09a
17:24a
18:39a
19:39a
22:24a
00:24a
Larvik jb.st............................................................ 12:41a
15:11a
17:26a
18:41a
19:41a
22:26a
00:26a
Stavern.................................................................. 12:54
15:24
17:39
18:54
19:54
22:39
00:39
a. Bare for avstigning b. Forbindelse med lokalbuss fra Drammen sentrum. f. Kjøres av Flybussen. p. Bare for påstigning.
k: Kopstad ekspressbusstopp har god bussforbindelse til/fra Horten, stor parkering og døgnåpen kafè på bensinstasjon.
x. Bussen kjører på forespørsel helt ut til Color Line terminalen for avstigning.
I tillegg til nevnte stoppesteder betjenes alle holdeplasser mellom Sandefjord og Stavern.
NX14
Kjøp billett på mobiltelefon
Billetter
Kundekategorier
Barn under 3 år (gratis)
0 – 2 år
Barn
3 – 15 år
Ungdom
16 – 28 år
Voksen
29 – 66 år
Honnør*
67 år +
*Personer som har fylt 67 år eller personer med gyldig honnørkort
fra NAV.
Total prisoversikt, regler og kjøp av billett finner
du på nettbuss.no.
De billigste billettene kjøper du på nettbuss.no.
NB! Billettkjøpet
går raskere når du
er registrert kunde.
Din kontaktinformasjonen
er da ferdig utfylt.
Vær vennlig gi synlig tegn til sjåføren ved holdeplassen.
nettbuss.no
t: 05070
e: [email protected]
Oslo – Drammen – Kopstad – Sem – Sandefjord – Larvik – Stavern
Gyldig fra 28.09.15
Lørdag
Søndag
Oslo lufthavn Gardermoen.................. 10.00f
12.00f
14.00f
16.00f
18.00f
20.30f
10.00f
12.00f
14.00f
16.00f
18.00f
20.00f
Oslo bussterminal.................................. 10.40f
12.40f
14.40f
16.40f
18.40f
21.10f
10.40f
12.40f
14.40f
16.40f
18.40f
20.40f
Oslo bussterminal............................................. 11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
21.20
11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
Dokkveien............................................................. 11.05p
13.05p
15.05p
17.05p
19.05p
21.25p
11.05p
13.05p
15.05p
17.05p
19.05p
21.05p
Vika Atrium.......................................................... 11.08p
13.08p
15.08p
17.08p
19.08p
21.28p
11.08p
13.08p
15.08p
17.08p
19.08p
21.08p
Filipstadvn. (Color Line Hjortnes)........................ 11.10p
|
|
|
|
|
11.10p
|
|
|
|
|
Sjølyst rundkjøring............................................. 11.15p
13.13p
15.13p
17.13p
19.13p
21.33p
11.15p
13.13p
15.13p
17.13p
19.13p
21.13p
Lysaker E18 nordsiden...................................... 11.16p
13.16p
15.16p
17.16p
19.16p
21.36p
11.16p
13.16p
15.16p
17.16p
19.16p
21.16p
Ramstadsletta ESSO.......................................... 11.19p
13.19p
15.19p
17.19p
19.19p
21.39p
11.19p
13.19p
15.19p
17.19p
19.19p
21.19p
Drammen Bangeløkka...................................... 11.45b
13.45b
15.45b
17.45b
19.45b
22.05b
11.45b
13.45b
15.45b
17.45b
19.45b
21.45b
Kopstadkrysset Horten................................... 12.16k
14.16k
16.16k
18.16k
20.16k
22.36k
12.16k
14.16k
16.16k
18.16k
20.16k
22.16k
Avg. buss til Horten/Åsgårdstrand................ 13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
Sem E18................................................................ 12.26
14.26
16.26
18.26
20.26
22.46
12.26
14.26
16.26
18.26
20.26
22.26
Fokserød................................................................ 12.38
14.38
16.38
18.38
20.38
22.58
12.38
14.38
16.38
18.38
20.38
22.38
Sandefjord rb.st................................................. 12.48
14.48
16.48
18.48
20.48
23.08
12.48
14.48
16.48
18.48
20.48
22.48
Ranvik.................................................................... 12.54
14.54
16.54
18.54
20.54
23.14
12.54
14.54
16.54
18.54
20.54
22.54
Granholmen......................................................... 12.59
14.59
16.59
18.59
20.59
23.19
12.59
14.59
16.59
18.59
20.59
22.59
Hemkrysset.......................................................... 13.03
15.03
17.03
19.03
21.03
23.23
13.03
15.03
17.03
19.03
21.03
23.03
Tjøllingvollen........................................................ 13.10
15.10
17.10
19.10
21.10
23.30
13.10
15.10
17.10
19.10
21.10
23.10
Skreppestad......................................................... 13.15
15.15
17.15
19.15
21.15
23.35
13.15
15.15
17.15
19.15
21.15
23.15
Øya (Colorline, se fotnote x)........................... 13.16
15.16
17.16
19.16
21.16
23.36
13.16
15.16
17.16
19.16
21.16
23.16
Elveveien ESSO................................................... 13.18a
15.18a
17.18a
19.18a
21.18a
23.38a
13.18a
15.18a
17.18a
19.18a
21.18a
23.18a
Nordbyen.............................................................. 13.21a
15.21a
17.21a
19.21a
21.21a
23.42a
13.21a
15.21a
17.21a
19.21a
21.21a
23.21a
Larvik sentrumsterminal.................................. 13.24a
15.24a
17.24a
19.24a
21.24a
23.44a
13.24a
15.24a
17.24a
19.24a
21.24a
23.24a
Larvik jb.st............................................................ 13.26a
15.26a
17.26a
19.26a
21.26a
23.46a
13.26a
15.26a
17.26a
19.26a
21.26a
23.26a
Stavern.................................................................. 13.39
15.39
17.39
19.39
21.39
23.59
13.39
15.39
17.39
19.39
21.39
23.39
a. Bare for avstigning b. Forbindelse med lokalbuss fra Drammen sentrum. f. Kjøres av Flybussen. p. Bare for påstigning.
k: Kopstad ekspressbusstopp har god bussforbindelse til/fra Horten, stor parkering og døgnåpen kafè på bensinstasjon. x. Bussen kjører på forespørsel helt ut til Color Line terminalen for avstigning.
I tillegg til nevnte stoppesteder betjenes alle holdeplasser mellom Sandefjord og Stavern.
1. Nettbuss app lastes ned fra
App Store eller Google Play
2. Åpne appen
3. Velg destinasjon fra og til, samt dato
4. Trykk på ”Finn reise”
5. For flere avganger, velg ”Senere avg”
eller ”Tidligere avg”
6. Velg kundekategori og antall billetter
7. Velg “Kjøp disse billettene”
8. Logg deg inn med brukernavn og
passord, eller kjøp
uten å logge inn.
9. Få billetten tilsendt
på mobil eller e-post.
Ruteendringer i perioden
22.00f
22.40f
23.00
23.05p
23.08p
|
23.13p
23.16p
23.19p
23.45b
00.16k
00.26
00.38
00.48
00.54
00.59
01.03
01.10
01.15
01.16
01.18a
01.21a
01.24a
01.26a
01.39
24.12.15
25.12.15
26.12.15
31.12.15
01.01.16
24.03.16
25.03.16
26.03.16
27.03.16
28.03.16
01.05.16
05.05.16
14.05.16
15.05.16
16.05.16
17.05.16
Julaften
Lørdagsruter siste avgang
fra Stavern kl.11:00 og
siste avgang fra Oslo
kl.15:00.
1.juledag
Ingen avganger
2.juledag
Lørdagsruter
Nyttårsaften
Lørdagsruter siste avgang
fra Stavern kl.13:00 og
siste avgang fra Oslo
kl.17:00.
1.nyttårsdag
Lørdagsruter
Skjærtorsdag
Lørdagsruter
Langfredag
Ingen avganger
Påskeaften
Lørdagsruter
1. påskedag
Søndagsruter
2. påskedag
Søndagsruter
Off. høytidsdag
Søndagsruter
Kr. himmelfartsdag Lørdagsruter
Pinseaften
Lørdagsruter
1. pinsedag
Søndagsruter
2. pinsedag
Lørdagsruter
Grunnlovsdag
Søndagsruter første avgang fra Stavern kl.13.00
og første avgang fra Oslo
kl.17:00