Product catalogue - GIZ

Transcription

Product catalogue - GIZ
Catalogue of products and services
ASTTEH
NI
K
A
G
PLASTTECHNICS
GP SLOVENIANCLUSTER
PL
ZD
RO
SLOVENIJA
Murska Sobota
Gornja
Radgona
ROSINA d.o.o.
Davograd
Au
Y
Trzic
Velenje
Radovljica
Slovenske Konjice
Regoršek s.p.
Tolmin
Rogatec
Celje
Kranj
Skofja Loka
Trbovlje
Domzale
Nova Gorica
Ljubljana
Idrija
Litija
Zidani Most
Sevnica
Hr
Krsko
Ajdovscina
It
Bambič Blaž s.p.
Ribnica
Kocevje
Izola
Piran
Brezice
Novo Mesto
Cerknica
Sezana CARPLAST d.o.o.
Ilirska Bistrica
Salvi Edvin s.p.
Koper
FACULTIES, INSTITUTIONS / Fakultete, inštitucije
UNIVERSITY OF LJUBLJANA Faculty of chemistry
UNIVERSITY OF LJUBLJANA Faculty of natural sciences
UNIVERSITY OF LJUBLJANA Faculty of mechanical engineering
NATIONAL INSTITUTE OF CHEMISTRY LJUBLJANA
UNIVERSITY OF MARIBOR Faculty of mechanical engineering
UNIVERSITY OF MARIBOR Faculty of chemistry
UNIVERSITY OF MARIBOR Faculty of Economics and Business
THE RESEARCHERS' ASSOCIATION OF SLOVENIA
TECOS SLOVENIAN TOOL AND DIE DEVELOPMENT CENTRE
NAVODNIK d.o.o.
INJECTION MOLDING
BAMBIČ BLAŽ s.p.
CARPLAST d.o.o
DAPLAST d.o.o.
ELKOPLAST Darjo Fornazarič s.p.
GEBERIT d.o.o.
KOLEKTOR GROUP d.o.o.
KOVINOPLASTIKA DEPLAST s.p.
KOVINOPLASTIKA IVAN POVŠE s.p.
LIV PLASTIKA d.o.o.
MAKOP d.o.o.
MEDICOP d.o.o.
OPLAST OFENTAVŠEK TONE s.p.
PEPI - PLAST d.o.o.
PLANA d.o.o.
PLASTRO d.o.o.
POLYCOM d.o.o.
SECA PLAST d.o.o.
ŠIBO d.o.o.
TEHNOS d.o.o.
TBP d.d.
TRISO d.d.
VARSPOJ d.o.o.
EXTRUSION
GABRIELLA TRČEK s.p.
ISOKON d.o.o.
KUM-PLAST d.o.o.
LAJOVIC TUBA EMBALAŽA d.d.
LIV PLASTIKA d.o.o.
MAKOP d.o.o.
MINERVA d.d.
PANPLAST d.o.o.
PEPI - PLAST d.o.o.
REGORŠEK MARJANA s.p.
STARPLAST d.o.o.
TBP d.d.
TERMOPLASTI PLAMA d.d.
TOTRA PLASTIKA d.d.
UTEKSOL d.o.o.
BLOW MOULDING
PLASTENKA d.o.o.
PLASTIK d.d.
STRAMEX PET d.o.o.
Ljutomer
Ptuj
Slovenska Bistrica
Jesenice
Bovec
Lendava
Maribor
Slovenj Gradec
Hu
Metlika
Crnomelj
THERMOFORMING, VACUUMFORMING
MARSON d.o.o.
MATIC EMBALAŽA d.o.o.
PANPLAST d.o.o.
PLASTOFORM d.o.o.
ROTOMOULDING
APLAST d.o.o.
ROTO-PAVLINJEK d.o.o.
RUBBER, ELASTOMERS
ETI GUM d.o.o.
SAVATECH d.o.o.
COMPOSITES
ADRIA MOBIL d.o.o.
AVTO NAD d.o.o.
JOHNSON CONTROLS-NTU d.o.o.
KOLPA d.d.
GLIDER SERVICE s.p.
REGENERACIJA d.o.o.
TECHNOL d.o.o
TRIVAL KOMPOZITI d.o.o.
VEPLAS d.d.
MATERIALS
AKRIPOL d.d.
BIMEX d.o.o.
EDIT d.o.o.
ISOKON d.o.o.
TANIN d.d.
TBP d.d.
POLYCHEM d.o.o.
SAVATECH d.o.o.
TERA d.o.o.
UTEKSOL d.o.o.
SERVICES
CARPLAST d.o.o
Dr. EKO d.o.o.
KARBON d.o.o.
STARPLAST d.o.o.
MACHINES AND TOOLS
DEA SEŽANA s.p.
FEROPLAST s.p.
HIDEX d.o.o.
SALVI ORODJARSTVO - PLASTIKA s.p.
ŠIBO d.o.o.
TERA d.o.o.
TEHNOS d.o.o.
MARKETING
ERA KOPLAS d.o.o.
IZVIR d.o.o.
ROSINA d.o.o.
VARSPOJ d.o.o.
Slovenian plasttechnics cluster
FACULTIES, INSTITUTIONS / Fakultete, inštitucije
Companies, institutions
Izdelki in storitve
Products and services
UNIVERSITY OF LJUBLJANA Faculty of chemistry / UNI LJ Fakulteta za kemijo
Aškerþeva 5
1000 Ljubljana
Tel: 01 241-9100
Fax: 01 241-9220
E-mail: [email protected]
www.uni-lj.si
Contact: Dr. Krajnc Matjaž
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERSITY OF LJUBLJANA Nat. technical faculty / UNI LJ Naravoslovna tehniška fakulteta
Aškerþeva 12
1000 Ljubljana
Tel: 01 470-4500
Fax: 01 425-8114
E-mail: [email protected]
www.uni-lj.si
Contact: Dr. Lamut Jakob
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERSITY OF LJUBLJANA Faculty of mechanical engineering / UNI LJ Fakulteta za strojništvo
Aškerþeva 6
1000 Ljubljana
Tel: 01 477-1200
Fax: 01 251-8567
E-mail: [email protected]
www.uni-lj.si
Contact: Dr. Kuzman Karl
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
NATIONAL INSTITUTE OF CHEMISTRY LJUBLJANA / KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA
Hajdrihova ul.19
1000 Ljubljana
Tel: 01 476-0200
Fax: 01 425-7069
E-mail: [email protected]
www.ki.si
Contact: Dr. Huskiþ Miro
Projekti
Meritve
Izobraževanje
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERSITY OF MARIBOR Faculty of mechanical engineering / UNI MB Fakulteta za strojništvo
Smetanova ul.17
2000 Maribor
Tel: 02 220-7500
Fax: 02 220-7990
E-mail: [email protected]
www.uni-mb.si
Projekti
Meritve
Izobraževanje
RR
UNIVERSITY OF MARIBOR Faculty of chemistry / UNI MB Fakulteta za kemijo
Smetanova ulica 17
2000 Maribor
Tel: 02 229-4400
Fax: 02 252-7774
E-mail: [email protected]
www.uni-mb.si
Projects
Measurements
Education
Research&development
Contact: Dr. ýrtomir Stropnik
Projekti
Meritve
Izobraževanje
RR
UNIVERSITY OF MARIBOR Faculty of Economics and Business / UNI MB Ekonomsko-poslovna fak.
Razlagova ul. 14
2000 Maribor
Tel: 02 229-0000
Fax: 02 229-0319
E-mail: [email protected]
www.uni-mb.si
Contact: Dr. Križman Alojz
Projects
Measurements
Education
Research&development
Contact: Dr. Radonjiþ Gregor
Projekti
Meritve
Izobraževanje
RR
THE RESEARCHERS' ASSOCIATION OF SLOVENIA / ZDRUŽENJE RAZISKOVALCEV SLOVENIJE
Štefanova 12
1000 Ljubljana
Tel: 01 421-1200
Fax: 01 421-1204
E-mail: [email protected]
www.zdr-raziskovalcev.si
1
Projekti
Meritve
Izobraževanje
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
Contact: Dr. Tancig Peter
Projects
Measurments
Education
Research&development
Slovenian plasttechnics cluster
Companies, institutions
Izdelki in storitve
Products and services
TECOS SLOVENIAN TOOL AND DIE DEVELOPMENT CENTRE
RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA SLOVENIJE
Contact: Mag. Nardin Blaž
ƒ Izvajanje digitalizacij in Reverse
engineeringa
ƒ 2D risanje in 3D modeliranje (IDEAS, Cimatron...)
ƒ Programiranje NC strojev
(Cimatron,...)
ƒ Izdelava orodij za preoblikovanje
kovin in brizganje plastike
ƒ Konstruiranje plastiþnih izdelkov
in orodij
ƒ Izvajanje simulacij na podroþju
brizganja plastike (Moldflow),
preoblikovanja ploþevine (PamStamp), tlaþnega litja (Pam-Cast);
ƒ Seminarji na podroþju plastike,
ploþevine, proizvodnje orodij
Organizacija mednarodnih
konferenc (ICIT)...
Kidriþeva 25
3000 Celje
Tel: 03 490-0920
Fax: 03 426-4611
E-mail:
[email protected]
www.tecos.si
ƒ 3D Scanning and Reverse Engineering
Applications
ƒ 2D sketching and 3D modelling (IDEAS, Cimatron...)
ƒ NC machines programming
ƒ (Cimatron,...)
ƒ Making tools for injection molders
and metal transformers
ƒ Construction of plastic parts and
molds
ƒ Simulations for injection molders
(Moldflow), transformers of sheet
metals (Pam-Stamp) and pressure die
casting (Pam-Cast)
ƒ Seminars on plastics, sheet metals,
toolmaking
ƒ Organisation of international
conferences (ICIT...)
Contact: Kopþiþ Mateja
NAVODNIK d.o.o.
Partizanska 27
3000 Celje
Tel: 03 425-8400
Fax: 03 425-8409
E-mail: [email protected]
www.navodnik.si
Priroþnik “Plastik orodjar”
Katalog “Plastika, guma,
kemikalije, orodja, oprema”
Revija PLAST FORMA
Manual “Plastik orodjar”
Catalogue “Plastics, rubber,
chemicals, tools, equipment”
Magazine PLAST FORMA
INJECTION MOULDING / Brizganje
Contact: Bambiþ Blaž
BAMBIý BLAŽ s.p.
BAMBIý BLAŽ s.p.
Novomeška c. 7
8310 Šentjernej
Tel: 07 308-1244,
Fax: 07 308-1244
E-mail:
[email protected]
Brizgani izdelki do 150 g za
farmacevtsko, elektro
industrijo in široko potrošnjo
Contact: Zavnik Robert
CARPLAST d.o.o
CARPLAST d.o.o.
Kolodvorska cesta 27
6230 Postojna
Tel: 05 720-4644
Fax: 05 726-1084
E-mail: [email protected]
Tehniþni polizdelki za
industrijo
Gibljive cevi iz PVC
Medicinska oprema
Sekundarni PA 6 in PA 6.6
PA z 30% SV
Technical semifinished
products for industry
Flexible PVC pipes
Medical equipment
Secondary PA6 and PA6.6
PA with 30 % GF
Contact: Kamenik David
DAPLAST d.o.o.
DAPLAST d.o.o.
Injection moulded parts up
to 150 g for pharmaceutical
and electro industry,
consumer goods
Legen 23
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Tel: 02 882-1010
Fax: 02 885-3590
E-mail: [email protected]
www.daplast.si
Brizgani deli za belo tehniko,
avtomobilsko industrijo
Injection moulded parts for
white technics, automotive ind.
Contact: Fornazariþ Darjo
ELKOPLAST Fornazariþ Darjo s.p.
Ulica 9. septembra 246
5290 Šempeter pri Gorici
Tel: 05 393-7337
Fax: 05 393-7336
E-mail: [email protected]
www.elkoplast.com
Mini kartuše za polnjenje
razliþnih tipov silikonov
Plast.izdelki za sanitetno ind.
(avt. kovþki za prvo pomoþ)
Otroški program (škarjice,
žveþila, dude, ropotuljice,
stekleniþke iz PC, PP, PE,
PS, itd.)
Tehnološko zahtevni plast.
izdelki za avtom. industrijo
2
Small cartridges for filling
various types of silicones
Plastic prod. for sanitary ind.
(car first-aid-kit box)
Program for children
(scissors, chewers, pacifiers,
baby rattles, bottles made of
PC, PP, PS, etc.)
Demanding plastic products
for automotive industry
Slovenian plasttechnics cluster
Companies, institutions
Izdelki in storitve
Contact: Urbanþiþ Marjan
GEBERIT d.o.o.
GEBERIT d.o.o.
Products and services
Smolnik 17
2342 Ruše
Tel: 02 669-0200, fax: 02 669-0236
E-mail: [email protected]
Kopalniška oprema
Cevi za kanalizacijo
Cevi za vodovod
Izplakovalniki
Furniture for bathrooms
Canalization pipes
Conduit pipes
Flushing devices
Contact: Bolko Radovan
KOLEKTOR GROUP d.o.o.
Vojkova 10
5280 Idrija
Tel: 05 375-0100
Fax: 05 375-0150
E-mail: [email protected]
www.kolektorgroup.com
Komutatorji
Feriti in navitja
Elektronika
Duroplasti in termoplasti
Mehatronika
Commutators
Ferrites and wounds
Electronics
Duroplasts and termoplasts
Mechatronics
Contact: Drofenik Jurij
KOVINOPLASTIKA DEPLAST JURIJ DROFENIK s.p.
Imeno 69/a
3254 Podþetrtek
Tel: 03 819-1330
Fax: 03 819-1332
E-mail: [email protected]
Razliþni brizgani tehniþni
izdelki: pokrovi, posode,
lijaki, ohišja, gumbi, držala,
zobniki, tuljavniki
Different technical injection
moulded parts: lids, funnels,
containers, housings,
buttons, handles, gear
wheels
Brizgani deli za gospodinjske
aparate (Bosch, Siemens),
zobniki za aparate
Injection moulded parts for
household appliances
(Bosch, Siemens), gear
wheels for appliances
Contact: Povše Ivan
KOVINOPLASTIKA IVAN POVŠE s.p.
Reþica ob Paki 34
3327 Šmartno ob Paki
Tel: 03 891-5140
E-mail: [email protected]
Contact: Rebec Janez
LIV PLASTIKA d.o.o.
Industrijska cesta 2
6230 Postojna
Tel: 05 728-3800
Fax: 05 728-3801
E-mail: [email protected]
www.liv.si
Sesalniki in pribor, WC
splakovalniki, sanitarni in
kuhinjski sifoni, ekstrudirane
cevi in profili, brizgani deli
za avtomobilsko industrijo
Vacuum cleaners and
accessories, flush tanks and
armatures, sanitary and sink
traps, extruded pipes and
profiles, injection moulded
parts for automotive industry
Contact: Resnik Maks
MAKOP d.o.o.
Kokaljeva ulica 4
1230 Domžale
Tel: 01 724-8432
Fax: 01 721-4697
E-mail: [email protected]
www.tradepoint.si
Plastiþno pohištveno okovje,
sanitarni izdelki - emblemi,
tuš cevi, tesnila, obroþki,
dušilci, plastiþne podloge
za papir, deli za kolesa,
razstavljiva kolena za PN
cevi, cevi, profili, pipete, idr.
Fittings for furniture, sanitary
products (shower pipes, seals,
o-rings, dampers etc.), films
for lining of paper, bicycle
parts (pedals, tapes, handles),
elbows for PN pipes, pipes,
rods and beams, pipettes etc.
Contact:Podlunšek Aleksander
MEDICOP d.o.o.
Obrtna ulica 43
9000 Murska Sobota
Tel: 02 531-1203, fax: 02 531-1726
E-mail: [email protected]
www.medicop.si
Medicinska oprema za
podroþje uporabe
medicinskih plinov
reševalna vozila
Medical equipment for
medical gases, rescue
vehicles
Contact: Ofentavšek Anton
OPLAST OFENTAVŠEK TONE s.p.
Tepanje 63
3210 Slovenske Konjice
Tel: 03 757-2000
Fax: 03 575-4729
E-mail: [email protected]
www.oplast.si
Orodje kot pribor: izvijaþi,
preizkuševalci toka, plastiþni
tulci, plastiþni nastavki za
kladiva, raþne
Embalaža
Navijalci rolet
Tool kit: screwdrivers,
electric current testers,
plastic sleeves, plastic
accessories for hammers
Packaging
Roller blind winders
Contact: Škrinjar Alojz
PLANA d.o.o.
Poþehova 27A
2000 Maribor
Tel: 02 2297 100, fax: 02 2297 105
E-mail: [email protected]
www.plana.si
3
Lonþki, sklede, korita,
platoji, sejalnice, zalivalke,
mreže, biokompostniki,
zalivalne cevi, dišeþe sveþe
Small pots, bowls, mangers,
sowings, watering cans, nets,
biocomposters, watering
tubes, perfumed candles
Slovenian plasttechnics cluster
Companies, institutions
Izdelki in storitve
Products and services
Contact: Eržen Matej
PEPI - PLAST d.o.o.
Cesta goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici
Tel: 05 393 51 20
Fax: 05 393 51 21
E-mail: [email protected]
Brizganje, ekstrudiranje:
slamice za pijaþe, embalaža
za živila, zip zadrge, nosilni
roþaji za zbirno embalažo
Kontrola, pakiranje þip kartic
Razvoj in izdelava specialnih
strojev in naprav
Injection moulding, extrusion:
straws for drinks, packaging
for food, zip zippers, carrying
handles for assembly packaging
Check, packing of chip cards
Development, producing of
special machines and devices
Contact: Strozak Benjamin
PLASTRO d.o.o.
Žarova cesta 16
3320 Velenje
Tel: 03 586-9224
Fax: 03 897-3061
E-mail: [email protected]
www.plastro.si
Igraþe
Galanterija za
konfekcijo (gumbi,
sponke,...)
Karabini za zastave, mreže
sponke za delovne obleke
Toys
Fancy goods for readymade-clothing (buttons,
braces…)
Nets, clips for working
clothes
Contact: Stanonik Iztok
POLYCOM d.o.o.
Poljane nad Škofjo Loko 76
4223 Poljane nad Škofjo Loko
Tel: 04 5070 600
Fax: 04 5070 626
E-mail: [email protected]
www.polycom.si
Brizgani deli za
avtomobilsko in elektro
industrijo, deli za
gospodinjske aparate,
deli za precizno merilno
tehniko
Injection moulded parts for
automotive and electro
industry, parts for household
appliances, parts for
precision measuring
instruments
Contact: Sadar Andrej
SECA PLAST d.o.o.
Podšmihel 1
3270 Laško
Tel: 03 733-8450
Fax: 03 733-8460
E-mail: [email protected]
www.secaplast.si
Izolacijske cevi - secaflex,
izdelki za farmacevtsko
industrijo, nadometne
omarice, izdelki za
prehrambeno industrijo,
lakiranje izdelkov za belo
tehniko in športno industrijo
Insulation tubes – secaflex,
products for pharmaceutical
industry, electric cabinets,
products for food industry,
lacquering of sport and
white technique products
Contact: Šifrar Boštjan
ŠIBO d.o.o.
Kidriþeva cesta 90
4220 Škofja Loka
Tel: 04 502-1200
Fax: 04 502-1205
E-mail: [email protected]
www.sibo.si
Zaporke (koniþne, nizke,
cilindriþne oz. stand up,
preklopne oz. flip-top), rame
za laminatne tube
Izdelava zahtevnih, visoko
kvalitetnih in sodobnih orodij
Caps (conical, low,
cylindrical - stand up,
switching - flip-top, etc),
shoulders for laminate tubes
Production of high quality
modern tools
Contact: Kisovar Anton
TEHNOS d.o.o.
Cesta ob železnici 1
3310 Žalec
Tel: 03 713-3050
Fax: 03 713-3060
E-mail: [email protected]
Polizdelki iz gume,
termoplastiþne gume,
termoplastov in v
kombinaciji guma-plastikakovina
Proizvodnja opreme:
drobilci-mlini, sušilci,
separatorji, skladišþni regali
Proizvodnja orodij
Semifinished parts of rubber,
thermoplastic rubber,
thermoplastic and in
combination rubber-plasticmetal (53 to 2200 t)
Production of equipment:
mills, dryers, separators,
storage racks
Tool production
Contact: Šavli Bogdan
TBP d.d.
Kidriþeva 14
2230 Lenart v Slo. Goricah
Tel: 02 729-1950
Fax: 02 729-1980
E-mail: [email protected]
www.tbp.si
PVC trda folija, prozorna ali
obarvana, ugodna za
preoblikovanje (za farmacijo,
prehrambeno industrijo),
PVC embalaža, PVC cevi
Bovdeni za prometna
sredstva in gradbeno
mehanizacijo, jeklene vrvi,
rezervni deli za avtomobile
in motocikle
4
PVC hard foil, transparent or
coloured, good for
transforming (for pharmacy
and food industry), PVC
package, PVC pipes
Bowden cables for motor
vehicles, motor cycles and
bicycles, agricultural
machinery, building and
transport machining, steel ropes
Slovenian plasttechnics cluster
Companies, institutions
Izdelki in storitve
Contact: Lenart Jože
TRISO d.d.
Pameþe 153
2380 Slovenj Gradec
Tel: 02 884-1382
Fax: 02 884-1825
E-mail: [email protected]
www.triso.si
Risalni pribor za šole in
šolarje, deli za gospodinjske
aparate in drugi tehniþni
izdelki, merilne letve...
Drawing accessories for
schools, parts of household
appliances, measuring rods
Contact: Kos Uroš
VARSPOJ d.o.o.
VARSPOJ d.o.o.
Products and services
Kneža 8/A
5216 Most na Soþi
Tel: 05 380-6405
Fax: 05 380-6415
E-mail: [email protected]
Brizganje plastiþnih izdelkov
za belo tehniko in
ventilacijske sisteme
Injection moulding of plastic
parts for white technics and
ventilation systems
EXTRUSION / Ekstrudiranje
Contact: Trþek Gabriella
GABRIELLA TRýEK s.p.
Cesta v gorice 35
1000 Ljubljana
Tel: 01 242-8360
Fax: 01 242-8362
E-mail: [email protected]
Ekstrudiranje profilov,
cevi, tesnil...
Extrusion of profiles,
tubes, seals...
Contact: Gorinšek Avgust
ISOKON d.o.o.
Mestni trg 5/a
3210 Slovenske Konjice
Tel: 03 757-1100
Fax: 03 575-4572
E-mail: [email protected]
www.isokon.si
Stiskane plošþe PE, PPO
Strojne komponente (vodilne
krivulje, profili za transp.
naprave, filter plošþe, þrpalke
za kemikalije, ipd)
Ekstrudirane plošþe PE, PP,
ABS, plošþe s polnili
Pressed plates PE, PP
Mechanical equipment parts
(cams, parts for conveying
equipment, filter plates,
pumps etc.)
Extruded plates PE, PP,
ABS, plates with fillers
Prešernova cesta 1
1410 Zagorje ob Savi
Tel: 03 566-9610
Fax: 03 566-4330
E-mail: [email protected]
http://users.volja.net/kumplast/
Ekstrudirani profili
Pohištveni profili in okovje:
regulirne noge, nosilci,
kotniki, roþaji, dekorativni
elementi, pokrivne kapice
Extruded profiles
Furniture profiles and
fittings: regulation feet,
holders, corners, handles,
decorative elements,
overlaid caps
Contact: Ule Jože
KUM-PLAST d.o.o.
Contact: Mag. Gruden Milan
LAJOVIC TUBA EMBALAŽA d.d.
Verovškova 66, 1000 Ljubljana
Tel: 01 568-1118
Fax: 01 568-5150
E-mail: [email protected]
www.tuba.si
Tube iz lahkih kovin
Plastiþne tube
Embalaža za kozmetiko
Embalaža za farmacijo
Light metal tubes
Plastic tubes
Cosmetics packaging
Pharmacy packaging
Contact: Rebec Janez
LIV PLASTIKA d.o.o.
Industrijska cesta 2, 6230 Postojna
Tel: 05 728-3800
Fax: 05 728-3801
E-mail: [email protected]
www.liv.si
Sesalniki in pribor, WC
splakovalniki, sanitarni in
kuhinjski sifoni, ekstrudirane
cevi in profili, brizgani deli
za avtomobilsko industrijo
Vacuum cleaners, flush
tanks, sanitary and sink
traps, extruded pipes and
profiles, injection moulded
parts for automotive industry
Ložnica pri Žalcu 37
310 Žalec
Tel: 03 713-6200
Fax: 03 713-6202
E-mail: [email protected]
www.minerva.si
PE cevi za distribucijo pitne
vode, cevi za plinovode, cevi
za kanalizacijo, PE jaški in
požiralniki, PVC rebraste
drenažne cevi in fitingi, PE
in PVC cevi za zašþito
kablov
PE pipes for potable water
systems, pipes gas systems,
canalization pipes, PE shafts,
PVC drainage pipes and
fittings, PE and PVC cable
protection pipes
Contact: ýurþiü Savo
MINERVA d.d.
5
Slovenian plasttechnics cluster
Companies, institutions
Izdelki in storitve
Contact: Resnik Maks
MAKOP d.o.o.
Kokaljeva ulica 4
1230 Domžale
Tel: 01 724-8432
Fax: 01 721-4697
E-mail: [email protected]
www.tradepoint.si
Plastiþno pohištveno okovje,
sanitarni izdelki - emblemi,
tuš cevi, tesnila, obroþki,
dušilci, plastiþne podloge
za papir, deli za kolesa,
razstavljiva kolena za PN
cevi, cevi, profili, pipete, idr.
Fittings for furniture, sanitary
products (shower pipes, seals,
o-rings, dampers etc.), films
for lining of paper, bicycle
parts (pedals, tapes, handles),
elbows for PN pipes, pipes,
rods and beams, pipettes etc.
Contact: Jarc Uroš
PANPLAST d.o.o.
Adamiþeva cesta 42
Grosuplje 1290
Tel: 01 786-2500
Fax: 01 786-3443
E-mail: [email protected]
Folije iz dvoosno orientiranega
PP debeline do 1 mm, folije iz
PS debeline do 2 mm
Plastiþne posodice za živila
Blister, transportna embalaža
PP biaksial oriented foils
with thickness to 1 mm, PS
foils with thickness to 2 mm
Bottles, boxes, containers
Cesta goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici
Tel: 05 393 51 20
Fax: 05 393 51 21
E-mail: [email protected]
Brizganje, ekstrudiranje:
slamice za pijaþe, embalaža
za živila, zip zadrge, nosilni
roþaji za zbirno embalažo
Kontrola, pakiranje þip kartic
Razvoj in izdelava specialnih
strojev in naprav
Injection moulding, extrusion:
straws for drinks, packaging
for food, zip zippers, carrying
handles for assembly packaging
Check, packing of chip cards
Development, producing of
special machines and devices
Contact: Eržen Matej
PEPI - PLAST d.o.o.
Contact: Regoršek Matej
REGORŠEK MARJANA s.p.
EKSTRUZIJA
REGORŠEK
Products and services
Tepanjski vrh 27
3210 Slovenske Konjice
Tel: 03 759 -2600
Fax: 03 759-2599
E-mail: [email protected]
www.regorsek-profili.si
Profili za elektro industrijo,
kovinsko industrijo,
embalažne cevi, cevi za
vodo, cevi za gorivo,
pohištveni profili
Profiles for electro industry,
metal industry
Packaging pipes, water
pipes, fuel pipes, furniture
profiles
Contact: Stariha Franc
STARPLAST d.o.o.
Vajdova ul. 26
8333 Semiþ
Tel: 07 356-8210
Fax: 07 356-8211
E-mail: [email protected]
Elektriþne izolirne cevi,
profili in cevi vseh vrst, tulci
za navijanje vlaken v
tekstilni industriji,
pokrovi za luþi
Electroinsulation pipes,
profiles in pipes, discs for
fibre winding in textile
industry,
covers for lights
Contact: Šavli Bogdan
TBP d.d.
Kidriþeva 14
2230 Lenart v Slo. Goricah
Tel: 02 729-1950
Fax: 02 729-1980
E-mail: [email protected]
www.tbp.si
PVC trda folija, prozorna ali
obarvana (za farmacijo,
prehrambeno industrijo),
PVC embalaža, PVC cevi
Bovdeni za prometna
sredstva in gradbeno
mehanizacijo, jeklene vrvi,
rezervni deli za avtomobile
PVC hard foil, transparent or
coloured (for pharmacy and
food industry), PVC
package, PVC pipes
Bowden cables for motor
vehicles, agricultural mach.,
building and transport
machining, steel ropes
Contact: Jože Ceglar
TERMOPLASTI PLAMA d.d.
Podgrad, 6244 Podgrad
Tel: 05 7149-302
Fax: 05 7149-303
E-mail: [email protected]
www.ter-plama.si
PE folije
PE reklamne vreþke
PE dezenirane folije
PE foils
PE advertising bags
PE foils with patterns
Contact: Janez Anžur
TOTRA PLASTIKA d.d.
Trpinþeva ulica 39
1000 Ljubljana
Tel: 01 587-4250
Fax: 01 587-4259
E-mail: [email protected]
www.totraplastika.si
6
Vodovodne, plinske, zašþitne
in kanalizacijske cevi iz PE
Sistemi iz PP za talno
ogrevanje in razvod tople
pitne vode iz
Sistemi iz PVC za
vodovode in kanalizacijo
Water, gas, protection and
sewage pipes made of PE
Systems for floor heating
and distribution pipes for
drinking water made of PP
Water piping and
sewage systems made of PVC
Slovenian plasttechnics cluster
Companies, institutions
Izdelki in storitve
Products and services
Contact: Peretin Štefan
UTEKSOL d.o.o.
Pohorska cesta 6a
2380 Slovenj Gradec
Tel: 02 884-2451
Fax: 02 884-4102
E-mail: [email protected]
www.uteksol.si
Proizvodnja termoplastiþnih
elastomerov (SBS, SEBS...)
Ekstrudiranje in brizganje
termoplastov (PVC, PP, PS,
SBS, PE, ABS...)
Spodnji deli obutve
(podplati, okvirci, pete)
Production of thermoplastic
elastomers (SBS, SEBS,...)
Extrusion and injection
moulding of thermoplasts
(PVC, PP, PS, SBS, PE, ABS...)
Shoe soles, frames and
heels for shoemaking ind.
BLOW MOULDING / Pihanje
Contact: Kaplja Franc
PLASTENKA d.o.o.
Cesta Radomeljske þete 55
1235 Radomlje
Tel: 01 729 5858
Fax: 01 729 5860
E-mail: [email protected]
Pihani izdelki do 60 litrov:
kanistri 3 - 26 l, baloni 50 60 l, plastenke 0,10 - 2,5 l,
doze 0,25 - 25 l,
zalivalke 1,5 - 10 l
Pokrovi, zamaški
Blow moulded products up
to 60 l : jerrycan 3-26 l,
ballons 50-60 l, plastic
bottles from 0,10 l up to 2,5
l, buckets from 0,25 up to 25
l; sprinkling cans (1,5 to 10 l)
Lids and stoppers
Kolodvorska cesta 9
5213 Kanal
Tel: 05 330-2600
Fax: 05 330-2620
E-mail: [email protected]
www.plastik.si
Brizgani izdelki: razliþne
košare, izdelki za belo
tehniko; vedra do 30
uporabna v kemiþni in
prehrambeni industriji
Pihani izdelki: plastenke in
roþke razliþnih oblik, sodi do
prostornine 150 l, rezervoarji
za motorno industrijo;
embalaža z UN atestom-za
skladišþenje in transport
nevarnih snovi
Injection moulded parts:
buckets 0,5 to 27 l, parts for
white technics, containers
for food and chemical
industry
Blow moulded parts:
bottles and cans of different
shapes, petrol cans,
jerrycans, doses, packaging
with UN attestation for
storehouse and transport of
dangerous substances
Contact: Tomšiþ Darko
PLASTIK d.d.
Contact: Strašek Zvonko
STRAMEX PET d.o.o.
Mestinje 7, 3241 Podplat
Tel: 03 812-1580, fax: 03 812-1587
E-mail: [email protected]
PET plastenke
PET plastic bottles
THERMOFORMING, VACUUMFORMING / Termoformiranje
Contact: Planinšek Marjan
MARSON d.o.o.
Novaþanova 4, 3202 Ljubeþna
Tel: 03 546-1573, fax: 02 427-0035
E-mail:[email protected]
www.marson.si
Tehnološka embalaža, ohišja
za medicinske aparate,
tehniþni izdelki, blister
embalaža
Technical packaging,
housings for medical
equioment, blister packaging
Contact: Filipiþ Matija
MATIC EMBALAŽA d.o.o.
Koprska ulica 94
1000 Ljubljana
Tel: 01 256-2388, fax: 01 256-2387
E-mail: [email protected]
www.maticembalaza.si
Prozorna embalaža,
blister embalaža
Transparent packaging,
blister packaging
Contact: Jarc Uroš
PANPLAST d.o.o.
Adamiþeva cesta 42
1290 Grosuplje
Tel: 01 786-2500
Fax: 01 786-3443
E-mail: [email protected]
Folije iz dvoosno
orientiranega PP debeline do
1 mm, folije iz PS do 2 mm
Plastiþne posodice za živila,
Blister embalaža,
Transportna embalaža
7
PP biaksial oriented foils
with thickness to 1 mm, PS
foils with thickness to 2 mm
Bottles, boxes, containers,
blister packaging, transport
packaging
Slovenian plasttechnics cluster
Companies, institutions
Izdelki in storitve
Products and services
Contact: Gregorþiþ Franc
PLASTOFORM d.o.o.
Šmarjeta 64
8220 Šmarješke Toplice
Tel: 07 384 42 10
Fax: 07 384 42 230
E-mail: [email protected]
Izdelki iz plastiþnih mas in
pleksi stekla za motorna
vozila, prikolice, reklamne
namene
Products from plastics and
plexi glass for motor
vehicles, trailers, advertising
purposes
ROTOMOULDING
Contact: Zdravko Zagožen
APLAST d.o.o.
Petrovþe 115/a
3301 Petrovþe
Tel: 03 713-2450
Fax: 03 713-2454
E-mail: [email protected]
www.aplast.si
PE jaški za kanalizacijo in
vodovod, telekomunikacijo,
za elektro infrastrukturo,
peskolovi, oljni lovilci,
rezervoarji za vodo, greznice
PE canalization,
telecommunication and
electrical infrastructure
shafts, storage tanks,
scrubbers, oil hunters
Contact: Matjaž Pavlinjek
ROTO-PAVLINJEK d.o.o.
Goriþka ulica 150
9000 Murska Sobota
Tel: 02 525-2181
Fax: 02 525-2170
E-mail: [email protected]
www.roto.si
Roto izdelki
Rotomoulding parts
RUBBER, ELASTOMERS / Guma, elastomeri
Contact: Mag. Stupan Janez
ETI GUM d.o.o.
Obrezija 5
1411 Izlake
Tel: 03 565-7590
Fax: 03 567-4195
E-mail: [email protected]
www.eti.si
Filtri za avtomobilsko
industrijo, tesnila ventilskih
stebel, tesnila za glave
avtomobilskih motorjev,
silikonske kape za žaromete,
pretoþna tesnila gasilskih
armatur, pokrovi olja na
motorju, þepi (FPM-kovina)
Plastic filters for automotive
industry, valve stem seals,
motor head seals for car
engines, silicon caps for car
front lights, seals for fire
extinguishing armatures,
stock breeding nipples etc.
Contact: Kveder Dušan
SAVATECH d.o.o.
Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj
Tel: 04 206 5361
Fax: 04206 6436
E-mail: [email protected]
www.sava.si
8
Gumeni izdelki: plašþi za
skuterje, mopede, kolesa,
industrijska vozila, polna
kolesa, avtomobilske
zracnice, stiskani izdelki,
kavþukove zmesi,
transportni trakovi za
rudarstvo in gradbeništvo,
polni in penasti tesnilni
profili za gradbeništvo,
obloge valjev za papirno,
lesno, gradbeno in drugo
industrijo, gumena
farmacevtska embalaža,
izdelki za zašþito in
reševanje, ofsetna guma za
tiskarsko industrijo, tesnila
Kemiþni izdelki:
lepila in finiši za þevljarsko
industrijo, visoko
zmogljivi premazi na osnovi
siloksana
Rubber products: scooter,
motorcycle, bicycle and
industrial tyres, inner tubes,
solid tyres, automotive
tubes, moulded products,
rubber compounds,
transport belts for building
and mining ind., solid and
sponge rubber beams and
rods for building industry,
roller linings for paper,
timber graphic and other
industries, rubber
pharmaceutical packaging,
environmental protection
products, offset rubber for
printing industry, seals
Chemical products:
adhesives and finishes for
shoemaking ind.,
advanced siloxane based
coatings
Slovenian plasttechnics cluster
Companies, institutions
Izdelki in storitve
Products and services
COMPOSITES / Kompoziti
Contact: Lukšiþ Stanislav
ADRIA MOBIL d.o.o.
Belokranjska 4
8000 Novo mesto
Tel: 07 393-7100
Fax: 07 393-7200
E-mail: [email protected]
www.adria-mobil.com
Prikolice, polprikolice,
avtodomi, karoserije za
vozila
Trailers, half-trailers,
caravans, automobile carbodies
Contact: Muhiþ Karel
AVTO NAD d.o.o.
Valvasorjeva ul. 73
2000 Maribor
Tel: 02 429-2930
Fax:02 420-2531
E-mail: [email protected]
www.avtonad.si
Nadgradnje vozil v
samonosilni izvedbi iz
sendviþev poliesterpoliuretan-poliester debeline
od 20 do 150 mm
Upbuildings of vehicles in
self-supporting construction
made of sandwiches
polyester-polyurethanepolyester, widths 20 to 150mm
Contact: Dušan Grabnar
JOHNSON CONTROLS-NTU d.o.o.
Pod gradom 1
2380 Slovenj Gradec
Tel: 02 882-4500
Fax: 02 884-2700
E-mail: [email protected]
www.randburg.com/si/johnson_ge.html
Sedeži in nasloni iz
poliuretanov po TEM 10
tehnologiji, naslonjala za
glavo po tehnologijah
direktnega penjenja in
konvencionalnem postopku,
prevleke (ROVER, X 65
zglavniki)
Automotive interior parts:
polyurethane seats and arms
(TEM 10 technology,
technology of direct
foaming...), coatings
Contact: Beliþiþ Andrej
KOLPA d.d.
Rosalnice 5
8330 Metlika
Tel: 07 369-2100
Fax: 07 369-2166
E-mail: [email protected]
www.kolpa.si
Kopalniška oprema iz
akrilnega stekla (tuš kabine,
kopalne kadi, umivalniki,
kopalniško pohištvo),
kuhinjski pomivalniki in
material za opremo
interierjev iz kompoz. mat.
Acrylic based furniture for
bathrooms (shower cabins,
bath-tubs, wash-stands,
small cases), composite
based kitchen sinks
Contact: Novak Franc
GLIDER SERVICE s.p.
Alpska cesta 43,4248 Lesce
Tel: 04 535-3400, fax: 04 535-3410
E-mail: [email protected]
www.gliderservice-novak.si
Popravila letal iz kompozitov
Repair of planes with
composites
Contact: Bergant Jože
REGENERACIJA d.o.o.
Kamniška cesta 47
1217 Vodice
Tel: 04 5317-080
Fax: 04 5318-935
E-mail:
[email protected]
www.regeneracija.si
Jaški in kanalizacijske cevi,
razbremenilniki in
usedalniki, koalescentni
lovilci olj, lovilci mašþob,
þistilne naprave, eno- in
dvoplašþne cisterne, filtri za
vodo, posode za protitoþno
þišþenje plinov, silosi in
posode za razsuti material
Shafts and polyester tubes for
canalizations, pumps,
dischargers and sinking
devices, coalescent oil
hunters, purifying plants,
tanks, water filters,
containers for counterstream
gas cleaning, containers for
strewn materials
Contact: Baruca Edvin
TECHNOL d.o.o
Polje 5/a
6310 Izola
Tel: 05 662-5340
Fax: 05 662-5341
E-mail: [email protected]
www.technol.si
Pešþeni tlaþni filtri za
preþišþevanje vode, diatomejski
filtri, ionski izmenjevalci,
cisterne, rezervoarji za vse
vrste tekoþin, silosi,
vodohrani, okrogli in
pravokotni bistrilniki, pralniki
plinov, biološke þistilne
naprave, usedalniki, oljni lovilci
9
Pressure sand filters for
filtration of water, ion
exchangers, tanks for all
kind of liquids, storage
tanks, silo, scrubbers,
water depurators,
biological purifying plants,
sinking devices,
oil hunters
Slovenian plasttechnics cluster
Companies, institutions
Izdelki in storitve
Products and services
Contact: Pavloviþ Vladimir
TRIVAL KOMPOZITI d.o.o.
Bakovnik 3
1241 Kamnik
Tel: 01 831-4394
Fax: 01 831-2294
E-mail: [email protected]
www.trival-kompoziti.si
Kompozitni vleþeni profili,
kompozitne navite cevi,
predvleke za vleþenje kablov,
pohodne rešetke,
kompozitna sidra
Composite pultruded beams
and rods, filament wind
tubes, draw rods, composite
grating, composite anchors
Contact: Vedenik Franc
VEPLAS d.d.
Štrbenkova 1
3320 Velenje
Tel: 03 898-5806
Fax: 03 898-5830
E-mail: [email protected]
www.veplas.si
Jambori za jadralne deske
Kadi za vodne terapije, nego
Tobogani
Karoserijski deli vozil
Deli za gradbeništvo
Specialne visokozahtevne
þelade in zašþitni jopiþi
Masts for sailing boards
Bath tubs for water therapies
Toboggans
Car-body parts
Building and construct. parts
Special high-exacting
helmets and protective jackets
MATERIALS / Materiali
Contact: Krvavica Robert
AKRIPOL d.d.
Prijateljeva cesta 11
8210 Trebnje
Tel: 07 348 1600
Fax: 07 348-1653
E-mail: [email protected]
www.akripol.si
Lite akrilne plošþe, liti
poliamidi (palice, plošþe,
cevi), svetlobne kupole in
trakovi, protihrupne ograje,
termoformirani izdelki,
drobne galanterije
Cast acrylic sheets, cast PA
(rods, sheets, tubes), light
domes and belts, sound
barriers, thermoformed
products
Contact: Klanjšek Damjan
BIMEX d.o.o.
Gaji 32
3000 Celje
Tel: 03 541-1838
Fax: 03 541-6470
E-mail: [email protected]
www.bimex.si
Veleprodaja tehniþnih
termoplastov
Sale of technical
thernoplasts
Contact: Lesjak Dušan
EDIT d.o.o.
Šešþe 22, 3312 Prebold
Tel: 03 703 21 50
Fax: 03 703 21 57
E-mail: [email protected]
Prodaja vseh vrst folij
Sale of all types of foils
Contact: Gorinšek Avgust
ISOKON d.o.o.
Mestni trg 5/a
3210 Slovenske Konjice
Tel: 03 757-1100
Fax: 03 575-4572
E-mail: [email protected]
www.isokon.si
Stiskane plošþe PE, PPO
Strojne komponente (vodilne
krivulje, profili za
transportne naprave, filter
plošþe, þrpalke za
kemikalije, ipd)
Ekstrudirane plošþe PE, PP,
ABS, plošþe s polnili
Pressed plates PE, PP
Mechanical equipment parts
(cams, parts for conveying
equipment, filter plates,
pumps etc.)
Extruded plates PE, PP,
ABS, plates with fillers
Vodni ekstrakti pravega
kostanja (tanin za strojenje,
za dodatek h krmi, þišþenje
vin in staranje konjakov),
furfural, elektroliti Keratan
za keramiko, premazi
Biotan za zašþito lesa na
vodni osnovi, lesni elementi
iz kostanjevega in
hrastovega lesa
Water extracts of natural
chetsnut (tannin for tanning,
additive for stern,
purification of wine),
furfural, electrolytes for
ceramics, protection coatings
for wood on water basis,
wood elements from
chestnut and oak tree
Contact: Ivan Mirt
TANIN d.d.
Hermanova 1
8290 Sevnica
Tel: 07 816-4410
Fax: 07 816-4445
E-mail:[email protected]
www.tanin.si
10
Slovenian plasttechnics cluster
Companies, institutions
Izdelki in storitve
Products and services
Contact: Šavli Bogdan
TBP d.d.
Kidriþeva 14
2230 Lenart v Slo. Goricah
Tel: 02 729-1950
Fax: 02 729-1980
E-mail: [email protected]
www.tbp.si
PVC trda folija, prozorna ali
obarvana (za farmacijo,
prehrambeno industrijo),
PVC embalaža, PVC cevi
Bovdeni za prometna
sredstva in gradbeno
mehanizacijo, jeklene vrvi,
rezervni deli za avtomobile
PVC hard foil, transparent or
coloured (for pharmacy and
food industry), PVC
package, PVC pipes
Bowden cables for motor
vehicles, agricultural mach.,
building and transport
machining, steel ropes
Contact: Cukjati Bojan
POLYCHEM d.o.o.
Parižlje 20/b
3313 Braslovþe
Tel: 03 705-0317
Fax: 03 705-0316
E-mail: [email protected]
Zastopstvo za: silikoni,
poliuretani, epoksi
brusna, polirna in loþilna
sredstva, steklena mata,
tkanina in roving, coremat,
diamantna orodja, valjþki
Representative for: silicones,
polyurethanes, epoxy,
grinding, polishing and
separating means, glass mat,
fabric and roving, coremat,
diamond tools, rollers
Contact: Ilija Dimitrievski
SAVATECH d.o.o.
Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj
Tel: 04 206 5361
Fax: 04206 6436
E-mail: [email protected]
www.sava.si
Gumeni izdelki: plašþi za
skuterje, mopede, kolesa,
industrijska vozila, polna
kolesa, avtomobilske
zracnice, stiskani izdelki,
kavþukove zmesi, transportni
trakovi za rudarstvo in
gradbeništvo, polni in penasti
tesnilni profili za
gradbeništvo, obloge valjev
za papirno, lesno, gradbeno
in drugo industrijo, gumena
farmacevtska embalaža,
izdelki za zašþito in
reševanje, ofsetna guma za
tiskarsko industrijo, tesnila
Kemiþni izdelki: lepila in
finiši za þevljarsko industrijo,
visoko zmogljivi premazi
na osnovi siloksana
Rubber products: scooter,
motorcycle, bicycle and
industrial tyres, inner tubes,
solid tyres, automotive
tubes, moulded products,
rubber compounds, belts for
building and mining
industry, solid and sponge
rubber beams and rods for
building industry, roller
linings for paper, timber
graphic and other industries,
rubber pharmaceutical
packaging, environmental
protection products, offset
rubber for printing industry,
seals
Chemical products:
adhesives and finishes for
shoemaking industry,
advanced siloxane based
coatings
Contact: Leban Marijan
TERA d.o.o.
Volþe 138/a
5220 Tolmin
Tel: 05 380-0300
Fax: 05 380-0311
E-mail: [email protected]
www.tera.si
Termoplastiþni granulati
Stroji za predelavo plastike,
rezervni deli, transportni
trakovi in sortirne enote,
temperirni agregati, hladilni
sistemi, sušilni sistemi,
sesalno dozirne naprave,
dozatorji, mlini, þrpalke,
separatorji, manipulatorji,
silosi, mešalniki
Thermoplastic materials
Plastic transforming
machines, spare parts,
transport bands and sorting
units, temper aggregates,
cooling systems, sucking
dosing devices, mills,
pumps, separators,
manipulators, silos, mixers
Contact: Peretin Štefan
UTEKSOL d.o.o.
Pohorska cesta 6a
2380 Slovenj Gradec
Tel: 02 884-2451
Fax: 02 884-4102
E-mail: [email protected]
www.uteksol.si
11
Proizvodnja termoplastiþnih
elastomerov (SBS, SEBS...)
Ekstrudiranje in brizganje
termoplastov (PVC, PP, PS,
SBS, PE, ABS...)
Proizvodnja spodnjih delov
obutve (podplatov,
okvircev, pet)
Production of thermoplastic
elastomers (SBS, SEBS,...)
Extrusion and injection
moulding of thermoplasts
(PVC, PP, PS, SBS, PE, ABS...)
Shoe soles, frames and
heels for shoemaking
industry
Slovenian plasttechnics cluster
Companies, institutions
Izdelki in storitve
Products and services
SERVICES / Storitve
Contact: Zavnik Božidar
CARPLAST d.o.o
CARPLAST d.o.o.
Kolodvorska cesta 27
6230 Postojna
Tel: 05 720-4644
Fax: 05 726-1084
E-mail: [email protected]
Tehniþni polizdelki za
industrijo
Gibljive cevi iz PVC
Medicinska oprema
Sekundarni PA 6 in PA 6.6
PA z 30% SV
Technical semifinished
products for industry
Flexible PVC pipes
Medical equipment
Secondary PA6 and PA6.6
PA with 30 % GF
Contact: Peterman Simon
Dr. EKO d.o.o.
Zaloška cesta 191, 1000 Ljubljana
Tel: 01 528-2074, GSM: 041 536966
E-mail: [email protected]
www.dr.eko.si
Odvoz odpadnega papirja in
plastike, komisijsko
uniþevanje in reciklaža.
Recycling of plastics
Contact: Vodopivec Boris
HIDEX d.o.o.
Ljubljanska cesta 4
8000 Novo Mesto
Tel: 07 332 17 07
Fax: 07 337 61 71
E-mail: [email protected]
Servisiranje, vzdrževanje in
nadgradnja strojev za
brizganje plastike na
podroþju hidravlike,
pnevmatike in elektronike.
Servicing, maintenance and
upgrading of machines for
plastics industry on
hydraulics, pneumatics and
electronics subsystems.
Contact: Lenart Franci
KARBON d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320 Velenje
Tel: 03 898-2119
Fax: 03 586-9152
E-mail: [email protected]
Recikliranje plastike,
Razgradnja izrabljenih
motornih vozil, þiste
tehnologije uporabe premoga
Recycling of plastics
Contact: Stariha Franc
STARPLAST d.o.o.
Vajdova ul. 26
8333 Semiþ
Tel: 07 356-8210
Fax: 07 356-8211
E-mail: [email protected]
Elektriþne izolirne cevi,
profili in cevi vseh vrst, tulci
za navijanje vlaken v
tekstilni industriji, pokrovi za
luþi
Electroinsulation pipes,
profiles in pipes, discs for
fibre winding in textile
industry, covers for lights
MACHINES AND TOOLS / Stroji in orodja
Contact: Milan Škapin
DEA SEŽANA s.p.
Partizanska cesta 82
6210 Sežana
Tel: 05 730-1000
Fax: 05 730-1001
E-mail: [email protected]
www.dea.si
Transportni sistemi za
granulate, sušilne, hladilne
naprave, granulatorji, transp.
trakovi, separatorji, temper.
naprave, manipulatorji in
roboti, stroji za brizganje
plastike, dozatorji in mešalci
za granulate
Transport systems for
granular materials, dryers,
cooling devices, granulators,
transport belts, separators,
temperature devices,
manipulators and robots,
injection moulding mach.,
dozators and mixers
Mošþanci 28
9202 Maþkovci
Tel: 02 551-8033
Fax: 02 551-8034
E-mail: [email protected]
Orodja za brizganje
Brizg. izdelki: tankostenska
posoda, pisarniški pribor,
piknik pribor, stojala za
namizne zastavice
Injection moulding tools
Injection moulded products:
thin-walled containers,
office stationery, picnic
service, stands for table flags
Contact: Sabotin Franc
FEROPLAST s.p.
Contact: Šifrar Špela
ŠIBO d.o.o.
Kidriþeva cesta 90
4220 Škofja Loka
Tel: 04 502-1200
Fax: 04 502-1205
E-mail: [email protected]
www.sibo.si
Zaporke (koniþne, nizke,
cilindriþne oz. stand up,
preklopne oz. flip-top), rame
za laminatne tube
Izdelava zahtevnih, visoko
kvalitetnih in sodobnih orodij
12
Caps (conical, low,
cylindrical - stand up,
switching - flip-top, etc),
shoulders for laminate tubes
Production of high quality
modern tools
Slovenian plasttechnics cluster
Companies, institutions
Izdelki in storitve
Contact: Salvi Edvin
SALVI ORODJARSTVO - PLASTIKA s.p.
SALVI EDVIN
Products and services
Klanec 2
6310 Izola
Tel: 05 640-3566
Fax: 05 640-3567
E-mail: [email protected]
Orodja za: avtomobilsko
industrijo, brizganje plastike,
farmacevtsko ind.., gumarstvo,
izdelavo embalaže, modele
Varnostne vezi, zapiralke
CAD modeliranje projektiranje plastiþnih izdelkov
in orodij
Izdelava orodij za
najpreciznejše in miniat.izd.
Brizganje na strojih do 70 ton
s.p.
Tools for: autoindustry,
injection moulding, pharmacy
industry, rubber industry,
producing packaging, models
Safety bindings, cocks
CAD modeling – projecting of
plastic products and tools
Tools for precise and
miniature products
Injection moulding on
machines up to 70 tons
Contact: Leban Marijan
TERA d.o.o.
Volþe 138/a
5220 Tolmin
Tel: 05 380-0300
Fax: 05 380-0311
E-mail: [email protected]
www.tera.si
Termoplastiþni granulati
Stroji za predelavo plastike,
rezervni deli, transportni
trakovi in sortirne enote,
temperirni agregati, hladilni
sistemi, sušilni sistemi,
sesalno dozirne naprave,
dozatorji, mlini, þrpalke,
separatorji, manipulatorji,
silosi, mešalniki
Thermoplastic materials
Plastic transforming
machines, spare parts,
transport bands and sorting
units, temper aggregates,
cooling systems, sucking
dosing devices, mills,
pumps, separators,
manipulators, silos, mixers
Contact: Kisovar Anton
TEHNOS d.o.o.
Cesta ob železnici 1
3310 Žalec
Tel: 03 713-3050
Fax: 03 713-3060
E-mail: [email protected]
Polizdelki iz gume,
termoplastiþne gume,
termoplastov in v
kombinaciji guma-plastikakovina
Proizvodnja opreme:
drobilci-mlini, sušilci,
separatorji, skladišþni regali
Proizvodnja orodij
Semifinished parts of rubber,
thermoplastic rubber,
thermoplastic and in
combination rubber-plasticmetal (53 to 2200 t)
Production of equipment:
mills, dryers, separators,
storage racks
Tool production
MARKETING / Trženje
Contact: Dremel Aleš
ERA KOPLAS d.o.o.
Prešernova 10
3320 Velenje
Tel: 03 896-0240
Fax: 03 896-0294
E-mail: [email protected]
www.era.si
Kooperacija
Marketing
Prodaja materialov in
polizdelkov iz plastike,
kovine, lesa, prodaja
zašþitnih sredstev
Contact: Kaþ Janko
IZVIR d.o.o.
Ul. Ivanke Uranjek 2
3310 Žalec
Tel: 03 713-3100
Fax: 03 713-3113
E-mail: [email protected]
Investicijsko, poslovno,
finanþno in trgovsko
svetovanje
Investicijski programi,
priprava in ocena
Investment, business,
financial and commercial
advice
Investment programs,
preparation and estimation
Contact: Jakopiþ Franc
ROSINA d.o.o.
ROSINA d.o.o.
Cooperation
Marketing
Sale of materials and
semifinished products of
plastics, metal, wood
Razlagova 23
2000 Maribor
Tel: 02 250-8685
Fax: 02 250-8684
E-mail: [email protected]
Marketing, kooperacija
Posredovanje pri prodaji,
pri izvajanju kalibriranja
instrumentov, izvajanje
kontrole kakovosti v proizv.
obratih, sodno izvedenstvo za
podroþje strojev in strojne
opreme, tehniþno svetovanje
13
Marketing, cooperation
Sales agency
Quality control in production
Injection moulding
Extrusion
Thermoforming
Blow moulding
Roto moulding
Thermoplasts
Rubber
Composites
Mouldmaking
Research & development
Design of products, tools
and technologies
CAE

Similar documents

www.rollerteam.it

www.rollerteam.it LOCKER (USEFUL OPENING) Garage Locker Gas Locker Locker Variable volume locker Locker in top bunk INSTALLATIONS Suction hood with built-in light Burners (*= with electric lighting) / gas oven / gri...

More information

results_all - Timing Mojstrana

results_all - Timing Mojstrana FINAL RESULTS LIST CANOE SINGLE (C1) MEN U23 White Water Arena - Flattach Rank

More information