Pobierz

Transcription

Pobierz
 Sygna
tura
Nazwisko i Imię
1.
BIEBOW Hans
2.
BIEBOW Hans
3.
BIEBOW Hans
4.
BIEBOW Hans
5.
Dr BÜHLER Josef
6, 6 a.
Dr BÜHLER Josef
7.
BĄK Józef
8.
BLUM Josef
Wilhelm
9.
BLUM Josef
Wilhelm
10.
BLUM Josef
Wilhelm
11.
BRUDER Mordko
12.
BÖTTCHER
Herbert
BÖTTCHER
Herbert
13.
14.
CZERNIEJEWSKI
Ludwik
15.
CZERNIEJEWSKI
Ludwik,
ZWIERZYK Ignacy
16.
FISCHER Ludwik,
LEIST Ludwik,
MEISINGER Józef,
DAUME Maks
PROCESY PRZESTĘPCÓW WOJENNYCH
Stanowisko
Data
Miejscowość Zawartość
Język
Szef cywilnej
administracji niemieckiej
w getcie łódzkim
Szef cywilnej
administracji niemieckiej
w getcie łódzkim
Szef cywilnej
administracji niemieckiej
w getcie łódzkim
Szef cywilnej
administracji niemieckiej
w getcie łódzkim
Szef urzędu Generalnego
Gubernatora w Krakowie
(Chef des Amtes des
Generalgouverneur)
Szef urzędu Generalnego
Gubernatora w Krakowie
(Chef des Amtes des
Generalgouverneur)
1947
Łódź
Przewód sądowy.
polski,
niemiecki
1947
Łódź
polski
1947
Łódź
Hitlerowski plan eksterminacji
ludności żydowskiej w „Kraju
Warty”.
Przemówienie obrońcy.
1947
Łódź
Uzasadnienie wyroku.
Sentencja wyroku.
polski
1948
Kraków
Akt oskarżenia.
polski
1941
Berlin
Okólnik wydany przez Bühlera.
Ekspertyza Nachmana Blumentala
„Tak zwany Rząd Generalnego
Gubernatorstwa a kwestia
żydowska”.
Wyciąg z akt procesu Bühlera,
zapiski dotyczące dokumentów
niemieckich.
polski,
niemiecki
Dozorca pracowników
narodowości żydowskiej
w Puszczykowie
Zastępca dowódcy SS i
policji na dystrykt
radomski
Zastępca dowódcy SS i
policji na dystrykt
radomski
Zastępca dowódcy SS i
policji na dystrykt
radomski
Policjant żydowski w
Wieluniu
Dowódca policji i SS
dystryktu radomskiego
Dowódca policji i SS
dystryktu radomskiego
1951
Poznań
Akt oskarżenia.
polski
1947
Radom
Akt oskarżenia.
polski
1947
Radom
Przewód sądowy.
polski
1947
Radom
Sentencja i uzasadnienie wyroku.
polski
1947
Łódź
Protokół rozprawy głównej.
polski
1949
Radom
polski
1949
Radom
Komendant obozu
żydowskiego w Białym
Orle pow. Rawicz
Komendant obozu
żydowskiego w Białym
Orle pow. Rawicz,
Dozorca w tym obozie
Kierownicy
indywidualnych i
zbiorowych zabójstw
osób cywilnych –
szczególnie ludności
1952
Rawicz
•
Akt oskarżenia.
•
Zeznania świadków
Ekspertyza biegłego A. Rozenberga
„Odpowiedzialność niemieckich
władz policyjnych za Zagładę Żydów
w dystrykcie radomskim”.
Akt oskarżenia.
1952
Rawicz
Sentencja wyroku.
polski
1946
Warszawa
Akt oskarżenia.
polski
polski
1 polski
polski
17.
FISCHER Ludwik,
LEIST Ludwik,
MEISINGER Józef,
DAUME Maks
18.
FISCHER Ludwik,
LEIST Ludwik,
MEISINGER Józef,
DAUME Maks
19.
FISCHER Ludwik,
LEIST Ludwik,
MEISINGER Józef,
DAUME Maks
20.
FISCHER Ludwik,
LEIST Ludwik,
MEISINGER Józef,
DAUME Maks
21.
FISCHER Ludwik,
LEIST Ludwik,
MEISINGER Józef,
DAUME Maks
22.
FISCHER Ludwik,
LEIST Ludwik,
MEISINGER Józef,
DAUME Maks
23.
FISCHER Ludwik,
LEIST Ludwik,
MEISINGER Józef,
DAUME Maks
24.
FISCHER Ludwik,
LEIST Ludwik,
MEISINGER Józef,
DAUME Maks
25.
FRIEDEL Fritz
Gustaw
26.
FRIEDEL Fritz
Gustaw
27.
FRIEDEL Fritz
Gustaw
żydowskiej
Kierownicy
indywidualnych i
zbiorowych zabójstw
osób cywilnych –
szczególnie ludności
żydowskiej
Kierownicy
indywidualnych i
zbiorowych zabójstw
osób cywilnych –
szczególnie ludności
żydowskiej
Kierownicy
indywidualnych i
zbiorowych zabójstw
osób cywilnych –
szczególnie ludności
żydowskiej
Kierownicy
indywidualnych i
zbiorowych zabójstw
osób cywilnych –
szczególnie ludności
żydowskiej
Kierownicy
indywidualnych i
zbiorowych zabójstw
osób cywilnych –
szczególnie ludności
żydowskiej
Kierownicy
indywidualnych i
zbiorowych zabójstw
osób cywilnych –
szczególnie ludności
żydowskiej
Kierownicy
indywidualnych i
zbiorowych zabójstw
osób cywilnych –
szczególnie ludności
żydowskiej
Kierownicy
indywidualnych i
zbiorowych zabójstw
osób cywilnych –
szczególnie ludności
żydowskiej
Kierownik trzech
referatów wydziału
gestapo w urzędzie szefa
policji bezpieczeństwa w
okręgu białostockim
(Kommandeur Sipo i SD)
Kierownik trzech
referatów wydziału
gestapo w urzędzie szefa
policji bezpieczeństwa w
okręgu białostockim
(Kommandeur Sipo i SD)
Kierownik trzech
referatów wydziału
1946
Warszawa
Ekspertyza dra Józefa Kermisza
„Likwidacja żydostwa
warszawskiego”.
polski
1946
Warszawa
Odpis zeznań L. Firchera “Der
Jüdischer Wohnbezirk in Warschau“.
polski
1946
Warszawa
Ekspertyza H. Wessera „Stan
aprowizacyjny, warunki zdrowotne i
śmiertelność w getcie w czasie
okupacji”.
polski
1946
Warszawa
Ekspertyza adwokata B. Mosiężnika
„Praca przymusowa? obozy pracy i
szopy”.
polski
1946
Warszawa
Ekspertyza adwokata B. Mosiężnika
„Szkody żydowskie w Warszawie w
okresie międzywojennym”.
polski
1946
Warszawa
Ekspertyza mgr T. Berenstein
„Utworzenie getta w Warszawie i w
dystrykcie warszawskim.
Przesiedlenia w pierwszym okresie
(do czerwca 1942)”.
polski
1946
Warszawa
Ekspertyza mgr T. Berenstein
„Sytuacja ludności żydowskiej w
Warszawie i w dystrykcie
warszawskim (od października 1939połowa 1942)”.
polski
1946
Warszawa
Ósmy dzień rozprawy. Zeznania:
świadek Maślanko.
polski
1949
Białystok
Personalia.
polski,
żydowski,
niemiecki
1949
Białystok
Protokół przesłuchania.
polski
1949
Białystok
Akt oskarżenia.
polski
2 28.
FRIEDEL Fritz
Gustaw
29.
FRIEDEL Fritz
Gustaw
30.
FRIEDEL Fritz
Gustaw
31.
FRIEDEL Fritz
Gustaw
32.
FRIEDEL Fritz
Gustaw
33.
FRIEDEL Fritz
Gustaw
34.
FRIEDEL Fritz
Gustaw
35.
FRIEDEL Fritz
Gustaw
36.
FRIEDEL Fritz
Gustaw
37. a
FRIEDEL Ludwik ,
MACHOLL i
gestapo w urzędzie szefa
policji bezpieczeństwa w
okręgu białostockim
(Kommandeur Sipo i SD)
Kierownik trzech
referatów wydziału
gestapo w urzędzie szefa
policji bezpieczeństwa w
okręgu białostockim
(Kommandeur Sipo i SD)
Kierownik trzech
referatów wydziału
gestapo w urzędzie szefa
policji bezpieczeństwa w
okręgu białostockim
(Kommandeur Sipo i SD)
Kierownik trzech
referatów wydziału
gestapo w urzędzie szefa
policji bezpieczeństwa w
okręgu białostockim
(Kommandeur Sipo i SD)
Kierownik trzech
referatów wydziału
gestapo w urzędzie szefa
policji bezpieczeństwa w
okręgu białostockim
(Kommandeur Sipo i SD)
Kierownik trzech
referatów wydziału
gestapo w urzędzie szefa
policji bezpieczeństwa w
okręgu białostockim
(Kommandeur Sipo i SD)
Kierownik trzech
referatów wydziału
gestapo w urzędzie szefa
policji bezpieczeństwa w
okręgu białostockim
(Kommandeur Sipo i SD)
Kierownik trzech
referatów wydziału
gestapo w urzędzie szefa
policji bezpieczeństwa w
okręgu białostockim
(Kommandeur Sipo i SD)
Kierownik trzech
referatów wydziału
gestapo w urzędzie szefa
policji bezpieczeństwa w
okręgu białostockim
(Kommandeur Sipo i SD)
Kierownik trzech
referatów wydziału
gestapo w urzędzie szefa
policji bezpieczeństwa w
okręgu białostockim
(Kommandeur Sipo i SD)
B.d.
1949
Białystok
Ekspertyza dra Szymona Datnera.
polski
1949
Białystok
Sprawozdanie z procesu napisane
przez J. Białostockiego.
żydowski
1949
Białystok
Zeznanie oskarżonego o Steblowie
(SS-Scharführer) i Wisowie (SSScharführer).
niemiecki
1949
Białystok
Zeznanie oskarżonego o getcie
białostockim.
niemiecki
1949
b. d.
Ekspertyza „Stosunki polityczne w
Bezirk Białystok w latach 19411944”.
polski
1949
b. d.
Opis walk w czasie likwidacji getta
białostockiego, spisany przez
oskarżonego.
polski,
niemiecki
1949
b. d.
Zeznanie oskarżonego o ruchu oporu
w getcie białostockim- część dotyczy
likwidacji getta.
niemiecki
1949
1966
b. d.
polski,
niemiecki
1949
b. d.
Notatki o getcie
białostockim, spisane przez
skazanego w 7 zeszytach
•
2 pisma Głównej Komisji
Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Polsce do
ŻIH
Zeznanie skazanego o członku
Judenratu Baraschu
b. d.
b. d.
Opracowanie dra Szymona Datnera
„Materiały. Friedel, Macholl i
polski
•
3 niemiecki
MELZER
Praca w obozie zagłady
w Chełmnie
Praca w obozie zagłady
w Chełmnie
Praca w obozie zagłady
w Chełmnie
Komendant obozu w
Płaszowie
1950
Poznań
1950
Poznań
Protokół rozprawy głównej.
polski
1950
Poznań
Wyrok.
polski
41.
GIELOW Herman
Fryderyk
GIELOW Herman
Fryderyk
GIELOW Herman
Fryderyk
GOETH Amon
Melzer- nowe źródła do badań
historycznych okręgu
białostockiego”.
Akt oskarżenia.
1946
b. d.
polski
42.
GOETH Amon
1946
b. d.
43.
GOETH Amon
1946
b. d.
44.
GOETH Amon
1946
b. d.
Przesłuchanie biegłego prof. Ehrlicha
polski
45.
GOETH Amon
1946
b. d.
Protokół rozprawy głównej.
polski
46.
GOETH Amon
Komendant obozu w
Płaszowie
Komendant obozu w
Płaszowie
Komendant obozu w
Płaszowie
Komendant obozu w
Płaszowie
Komendant obozu w
Płaszowie
Przemówienie Przewodniczącego
Najwyższego Trybunału
Narodowego.
Ekspertyza biegłego Michała
Borwicza.
Zeznania N. Pempera.
1946
b. d.
polski
47.
GOETH Amon
1946
b. d.
48.
GOETH Amon
1946
b. d.
Rozprawa w dniu 28.08. 1946 r.
polski
49.
GOETH Amon
1946
b. d.
Rozprawa w dniu 30.08.1946 r.
polski
50.
GOETH Amon
1946
b. d.
Wyciąg z opinii.
polski
51.
GOETH Amon
1946
b. d.
GOETH Amon
1946
b. d.
Przemówienie prokuratora
Siwierskiego.
Wyrok.
polski
52.
53.
GOETH Amon
Komendant obozu w
Płaszowie
Komendant obozu w
Płaszowie
Komendant obozu w
Płaszowie
Komendant obozu w
Płaszowie
Komendant obozu w
Płaszowie
Komendant obozu w
Płaszowie
Komendant obozu w
Płaszowie
Protokół zeznań świadków: Sarna
Moniek, Sarna Juda, Jurysta Henek,
Jurysta Berek, Szlamowicz Chaim,
Szlamowicz Natek, Zelmanowicz
Moritz, Huppert Moniek, Ryba Szaja,
Kant Saul, Wasserman Maurycy,
Huppert Juda, Spielman Chaim,
Kempler Józef, Korczyn Fryda, Korn
Maria, Brojges (Brojder) Josek,
Spokojny Juliusz, Stopnicka Lucia,
Friedman Felicja, Bleiweis Szmul,
Landerer Felicja, Friedman Kalman,
Schwimmer Estera, Jremer
Anna,Zuckerbrod Izaak,Derdyk
Simon, Warenberg Leon, Vogelhut
Henryk, Lewkowicz Józef, Pozner
Boruch, Scheinbach Herman Jakub,
Honig Daniel, Silbiger Zygmunt,
Salzberg Chaim, Zimet Dawid.
Rozprawa w dniu 27.08.1946 r.
1946
b. d.
polski
54.
GÓRNIEWICZ
Józef
Kat ludności żydowskiej
Baranowicz
1947
Wrocław
55.
GÓRNIEWICZ
Józef
Kat ludności żydowskiej
Baranowicz
1947
b. d.
3 kopie teczek przebiegu procesu w
dniach 27, 28, 30.08., zeznania
biegłych, Borwicza Michała i
Tempera M.
Indywidualne i zbiorowe mordy
obywateli polskich i jeńców
wojennych. Akt oskarżenia i
uzasadnienie.
Ekspertyza S. Trunka „Plan
eksterminacji ludności żydowskiej na
ziemiach polskich”.
38.
39.
40.
polski
polski
polski
polski
polski
4 polski
polski
56.
GUT Józef
Volksdeutsch, sołtys
Izbicy, pow. Krasnystaw
1946
Lublin
57.
HEIDENREICH
Maks Karol
Kierownik robót w
Sokółce
1948
Łódź
HACKMAN
Herman
RYAN Hermine
HESEMEYER
Eilert
SS-Hauptsturmführer
SS-Aufseherin
1975
Köln
Włocławek- Komendant
miejscowy oddziałów
szturmowych
Komendant obozu w
Oświęcimiu
Komendant obozu w
Oświęcimiu
Komendant obozu w
Oświęcimiu
Komendant obozu w
Oświęcimiu
1947
57 a
58.
59.
HÖSS Rudolf Franz
Ferdinand
HÖSS Rudolf Franz
Ferdinand
HÖSS Rudolf Franz
Ferdinand
HÖSS Rudolf Franz
Ferdinand
60.
61.
62.
Mordowanie ludności
żydowskiej – własnoręcznie
zastrzelił Bergmana Tojwla,
Goldbergową, Hermanową
i dorożkarza imieniem
Jojsze.
•
Akt oskarżenia.
•
Protokół przesłuchania
świadka: Laskowski
Władysław, Beglajter
Szmul.
Znęcał się nad ludnością w
Ozorkowie. Protokół rozprawy
głównej.
Hackman i inni w procesie obozu na
Majdanku
polski
Wrocław
Akt oskarżenia- mordowanie Żydów,
likwidacja getta.
polski
1947
Warszawa
Akt oskarżenia.
polski
1947
b. d.
Plan rozprawy i wykaz dowodów.
polski
1947
b. d.
Uzasadnienie aktu oskarżenia.
polski
1947
b. d.
polski
1950
Szczecin
Ekspertyza N. Blumentala
„Ekspertyza złożona na procesie
przeciwko 40-tu zbrodniarzom
wojennym z Oświęcimia”.
Protokoły przesłuchania świadków i
wyrok.
1950
Poznań
Sentencja wyroku. Protokół rozprawy
głównej
polski
1950
Warszawa
Akt oskarżenia.
niemiecki
1949
Ciechanów
Zeznanie Waldemara Macholla.
Zeznanie Paula Melzera.
polski,
niemiecki
1949
Poznań
Sentencja wyroku.
polski
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
Opinia A. Eisenbacha.
Ekspertyza H. Wassera w sprawie
działalności Żydowskiej
Samopomocy Społecznej (ŻSS) w
czasie okupacji.
Ekspertyza H. Wassera „ O Służbie
Porządkowej w getcie warszawskim”.
Memoriał opozycyjnej grupy w łonie
Służby Porządkowej w sprawie
uzdrowienia stosunków na odcinku
policyjnym.
Ekspertyza J. Trunka o stanie
sanitarnym ludności żydowskiej,
zagęszczeniu terenu i śmiertelności
do chwili utworzenia getta.
polski
polski
63.
IZYDORCZYK
Antoni
64.
KNIAZIEWICZ
Bolesław
65.
KOCH Erich
66.
KOCH Erich
67.
68.
69.
KOZŁOWSKI
Sylwester
KORN Ludwik
KORN Ludwik
Vorarbeiter – brygadzista
w obozach w Zaborowie
i Radzyniu
Funkcjonariusz
hitlerowski policji
pomocniczej w
Parafianowie pow.
Dzisna
Gauleiter Ostpreussens
und des sogenanten
Bezirkes Ciechanów
Gauleiter Ostpreussens
und des sogenanten
Bezirkes Ciechanów
Wydawał Żydów w ręce
Niemców.
b. d.
b. d.
70.
KORN Ludwik
b. d.
b. d.
b. d.
71.
KORN Ludwik
b. d.
b. d.
Łódź
72.
KORN Ludwik
b. d.
b. d.
Łódź
•
polski
niemiecki
polski
5 polski
polski
polski
73.
KRAMPF Rudolf
Zastępca szefa cywilnej
administracji niemieckiej
w getcie łódzkim
1945
b. d.
74.
KUCZYŃSKI
Friedrich
1947
Sosnowiec
74 a
KRÜGER W. Eryk
Referent dla spraw
żydowskich w urzędzie
pełnomocnika
Reichsführera SS i szefa
policji niemieckiej ds.
przymusowego
zatrudniania obcych
narodowości
Volksdeutsch, burmistrz
Dobrej
1949
Poznań
75.
KUHNE Gustaw
Dyrektor HASAGU
1948
76.
77.
78.
79.
LARYSZ Gertruda
LARYSZ Gertruda
LARYSZ Gertruda
LIPHARDT Fritz
Wilhelm
Blokowa w Stutthofie
Blokowa w Stutthofie
Blokowa w Stutthofie
Komendant Sipo i SD
1947
1947
1947
1946
Kamienna pow.
Częstochowa
B. d.
B. d
B.d.
Szczecin,
Warszawa
80.
MACHOLL
Waldemar Artur
August
MACHOLL
Waldemar Artur
August
MACHOLL
Waldemar Artur
August
MACHOLL
Waldemar Artur
August
Komisarz policji
pogranicznej
Hauptsturmführer
Komisarz policji
pogranicznej
Hauptsturmführer
Komisarz policji
pogranicznej
Hauptsturmführer
Komisarz policji
pogranicznej
Hauptsturmführer
1947
Białystok
1947
84.
MACHOLL
Waldemar Artur
August
85.
Protokoły rozprawy
sądowej wraz z kopiami
•
Rękopis protokołu
•
Sentencja wyroku
Uczestniczył w masowej likwidacji
ludności żydowskiej na Górnym
Śląsku.
polski
Brał udział w przeprowadzeniu
egzekucji Żydów i zbiorowym ich
wysyłaniu do krematorium w
Chełmnie.
Akt oskarżenia.
polski
Akt oskarżenia.
Protokół rozprawy głównej.
Sentencja wyroku.
Protokół przesłuchania,
przemówienie Delegata Polskiej Misji
Wojskowej Badania Niemieckich
Zbrodni Wojennych.
Akt oskarżenia.
(działał w okręgu białostockim)
polski
polski
polski
polski
Białystok
Protokół rozprawy głównej.
polski
1947
Białystok
Protokoły przesłuchań świadków.
polski
1947
Białystok
polski,
żydowski
Komisarz policji
pogranicznej
Hauptsturmführer
1947
Białystok
MACHOLL
Waldemar Artur
August
MACHOLL
Waldemar Artur
August
Komisarz policji
pogranicznej
Hauptsturmführer
Komisarz policji
pogranicznej
Hauptsturmführer
1947
Białystok
1947
Białystok
87.
MACHOLL
Waldemar Artur
August
Komisarz policji
pogranicznej
Hauptsturmführer
1947
Białystok
88.
MAYER Hans
Georg
Szef policji niemieckiej
w Pabianicach, szef
cywilnej administracji
1947
Łódź
Ekspertyza dra Szymona
Datnera
•
Działalność w rejonie
Suwałki
Protokół przesłuchania oskarżonego,
protokoły przesłuchań świadków.
Kopie zarządzeń hitlerowskich,
zeznania Amiela Szymona
•
Życiorys Macholla
•
O przestępczej działalności
Kocha Ericha
•
O układzie i stosunkach
politycznych w
województwie białostockim
w czasie okupacji
•
O organizacji i rozwoju
służby bezpieczeństwa w
okresie rządów narodowosocjalistycznych
•
Akt oskarżenia
•
Protokół rozprawy głównej
•
Rękopis ekspertyzy Sz.
Datnera „O procesie
Hauptsturmführera
Macholla w Białymstoku”.
Sentencja wyroku.
81.
82.
83.
86.
•
polski
niemiecki
•
6 polski
polski
polski,
niemiecki
niemiecki
polski
polski
89.
MACIARZ
Grzegorz- Polak
MICHALSKI
Władysław
90.
91.
MULARSKI Józef,
NOWAK Leon,
PERZYŃSKI
Edward
92.
Dr NEUMANN
Fritz
LIEBEHENSCHEL
Artur,
GRABNER
Maksymilian,
AUMEIER Hans,
MOCKEL Karl
Ernst, MANDEL
Maria, KRAUS
Franz Xaver,
KREMER Johann
Paul, MÜNCH
Hans, MUHSFELD
Erich,
KIRSCHNER
Herman, KOCH
Hans, SEUFERT
Karl, JOSTEN
Heinrich,
GEHRING
Wilhelm, MÜLLER
Kurt Hugo,
PLAGGE Ludwig,
LORENZ Eduard,
LÄTSCH Otto,
BUNTROCK Fritz
Wilhelm,
BOGUSCH August,
GÖTZE Paul,
SZCZUREK Paul,
SCHRÖDER
Richard, BRANDL
Teresa,
ORŁOWSKI Alice,
DANZ Luise,
LÄCHERT
Hildegard,
HOFFMAN Hans,
LECHNER Anton,
KOLLMOR Josef,
NEBBE Detlef,
LUDWIG Herbert,
BÜLOW
Aleksander,
BREITWIESER
Artur,
SCHUMACHER
Hans, WODERIND
94.i
94.a
getta
Policjant niemiecki w
Mińsku Litewskim
Nadzór nad robotnikami
przymusowymi w
Owińskach (pow.
Poznań), dawny zakład
psychiatryczny
b. d.
Zarząd nad obozami
pracy na terenie Poznania
Załoga obozu Auschwitz
1948
Poznań
Wyrok.
polski
1950
Poznań
Akt oskarżenia i wyrok.
polski
1949
Bukowie, gmina
Kunów, powiat
Ostrowiecki
polski
1948
B. d.
b. d.
Oświęcim
Akt oskarżenia
(zamordowanie 12 Żydów)
•
Notatki z rozprawy
•
Akt oskarżenia,
uzasadnienie
Akt oskarżenia i zeznanie
oskarżonego.
Akt oskarżenia.
Organizacja procesu zagłady w
Oświęcimiu.
•
7 polski,
niemiecki
niemiecki
Adolf, ROMEIKAT
Franz, DINGEN
Erich, WEBER
Johannes,
JESCHKE Karl.
ORECHIWSKI vel
ORZECHOWSKI
Aleksander
95.
PAVLU Rudolf,
KRAMER Józef,
FRÖHNER
Eberhard, WOLF
Paul, LANGE N.,
LÖBACH Józef,
SALITTER Emil,
MARETTE Willy,
URBASCH N.,
KASPRZYCKI
Gustaw, JAKOBI
Heinrich
PAVLU Rudolf,
KRAMER Józef,
FRÖHNER
Eberhard, WOLF
Paul, LANGE N.,
LÖBACH Józef,
SALITTER Emil,
MARETTE Willy,
URBASCH N.,
KASPRZYCKI
Gustaw, JAKOBI
Heinrich
PAVLU Rudolf,
KRAMER Józef,
FRÖHNER
Eberhard, WOLF
Paul, LANGE N.,
LÖBACH Józef,
SALITTER Emil,
MARETTE Willy,
URBASCH N.,
KASPRZYCKI
Gustaw, JAKOBI
Heinrich
PAVLU Rudolf,
KRAMER Józef,
FRÖHNER
Eberhard, WOLF
Paul, LANGE N.,
LÖBACH Józef,
SALITTER Emil,
MARETTE Willy,
URBASCH N.,
KASPRZYCKI
Gustaw, JAKOBI
Heinrich
PAVLU Rudolf,
KRAMER Józef,
FRÖHNER
Eberhard, WOLF
Paul, LANGE N.,
96.
97.
98.
99.
100.
Szef ukraińskiej policji i
członek gestapo we
Włodzimierzu
1949
Lublin
Akt oskarżenia
Protokół przesłuchania
świadka Matesiuka
Tadeusza
•
Sentencja wyroku
Spisy Żydów przeznaczonych do
wysiedlenia z Krakowa od listopada
1940 do kwietnia 1941
polski
Stadthauptmann
Krakowa i inni.
1947
Kraków
Stadthauptmann
Krakowa i inni.
1947
Kraków
Oryginalne niemieckie dokumenty i
tłumaczenia dotyczące różnych
problemów Krakowa.
polski,
niemiecki
Stadthauptmann
Krakowa i inni.
1947
Kraków
Odpis akt dotyczących Pavlu z
protokołem przesłuchania świadków
w tym dr M. Weicherta.
polski
niemiecki
Stadthauptmann
Krakowa i inni.
1947
Kraków
Odpisy tłumaczeń, zarządzeń,
okólników i obwieszczeń.
polski
Stadthauptmann
Krakowa i inni.
1947
Kraków
Oryginalne dokumenty i odpisy oraz
tłumaczenia o zbrodniach Pavlu i
innych oskarżonych.
polski,
niemiecki
•
•
polski
8 LÖBACH Józef,
SALITTER Emil,
MARETTE Willy,
URBASCH N.,
KASPRZYCKI
Gustaw, JAKOBI
Heinrich
PAVLU Rudolf,
KRAMER Józef,
FRÖHNER
Eberhard, WOLF
Paul, LANGE N.,
LÖBACH Józef,
SALITTER Emil,
MARETTE Willy,
URBASCH N.,
KASPRZYCKI
Gustaw, JAKOBI
Heinrich
PAVLU Rudolf,
KRAMER Józef,
FRÖHNER
Eberhard, WOLF
Paul, LANGE N.,
LÖBACH Józef,
SALITTER Emil,
MARETTE Willy,
URBASCH N.,
KASPRZYCKI
Gustaw, JAKOBI
Heinrich
PAVLU Rudolf,
KRAMER Józef,
FRÖHNER
Eberhard, WOLF
Paul, LANGE N.,
LÖBACH Józef,
SALITTER Emil,
MARETTE Willy,
URBASCH N.,
KASPRZYCKI
Gustaw, JAKOBI
Heinrich
PAVLU Rudolf,
KRAMER Józef,
FRÖHNER
Eberhard, WOLF
Paul, LANGE N.,
LÖBACH Józef,
SALITTER Emil,
MARETTE Willy,
URBASCH N.,
KASPRZYCKI
Gustaw, JAKOBI
Heinrich
PAVLU Rudolf,
KRAMER Józef,
FRÖHNER
Eberhard, WOLF
Paul, LANGE N.,
LÖBACH Józef,
SALITTER Emil,
101.
102.
103.
104.
105.
Stadthauptmann
Krakowa i inni.
1947
Kraków
Zarządzenie o utworzeniu w
Krakowie niemieckiej dzielnicy
mieszkaniowej. (przekład na j. polski)
polski,
niemiecki
Stadthauptmann
Krakowa i inni.
1947
Kraków
„Świadectwo” o niemieckości
Krakowa- referat R. Pavlu.
polski,
niemiecki
Stadthauptmann
Krakowa i inni.
1947
Kraków
O wysiedleniu Żydów z Krakowa i o
utworzeniu krakowskiej dzielnicy
żydowskiej.
polski,
niemiecki
Stadthauptmann
Krakowa i inni.
1947
Kraków
Pismo mające świadczyć o
niemieckości Krakowa.
polski,
niemiecki
Stadthauptmann
Krakowa i inni.
1947
Kraków
Protokół oględzin „Mitteilungen des
Stadthauptmanns der Stadt Krakau”,
celem ustalenia czy i jakie
zarządzenia władz okupacyjnych
niemieckich godzą w interes i dobro
Narodu Polskiego.
polski
9 MARETTE Willy,
URBASCH N.,
KASPRZYCKI
Gustaw, JAKOBI
Heinrich
PIOTROWSKI
Andrzej,
SMUL Wojciech
106.
Dozorcy niemieckiego
obozu pracy
przymusowej w Lesznie
1951
Leszno
Schupo w Olsztynie i
Inowrocławiu, gestapo,
Einsatzkommando
Udział w likwidacji getta
warszawskiego i w akcji
„Reinhardt”
1948
3.11.1941
Inowrocław
Poznań
Chełmno
Warszawa
Akt oskarżenia
Sentencja wyroku
Protokół przesłuchania
świadka
Praca przy ekshumacji i likwidacji
zwłok z masowych grobów, praca
przy krematorium w Chełmnie.
Wyjątki z wyroku Trybunału
Wojskowego NR. II w Norymberdze
w sprawie przeciwko O. Pohlowi /SS
WVHA./ dot. spraw żydowskich wraz
z protokołem oględzin dokumentu
przez Skorzyńskiego, członek
Głównej Komisji Badan Zbrodni
Niemieckich w Polsce.
Protokół przesłuchaniarozstrzeliwanie ludności żydowskiej
w Łunińcu.
Akt oskarżenia.
polski
•
•
•
107.
PILER Walter
107 a.
POHL Oswald
108.
RACKIEWICZ
Piotr
Policjant niemiecki
1951
b. d.
109.
SEIFERT Franz
Anton Otto,
CZARNULLA
Erich
SEIFERT Franz
Anton Otto,
CZARNULLA
Erich
SEIFERT Franz
Anton Otto,
CZARNULLA
Erich
SEIFERT Franz
Anton Otto,
CZARNULLA
Erich
SEIFERT Franz
Anton Otto,
CZARNULLA
Erich
SIRING Jan
Cywilna administracja
niemiecka w getcie
łódzkim
1947
Łódź
Poznań
Cywilna administracja
niemiecka w getcie
łódzkim
1947
Łódź
Poznań
Protokół rozprawy głównej.
polski
Cywilna administracja
niemiecka w getcie
łódzkim
1947
Łódź
Poznań
Sentencja wyroku.
polski
Cywilna administracja
niemiecka w getcie
łódzkim
1947
Łódź
Poznań
Wyrok .
polski
Cywilna administracja
niemiecka w getcie
łódzkim
1947
Łódź
Poznań
Uzasadnienie votum separatum J.
Długoszka.
polski
Żandarm w
Szczebrzeszynie
1945
Katowice
polski
SPALTENHOLZ
Horst, OPEL Karl,
BROSOWSKI
Willi, DOERING
Georg,
GUENTHER
Heinz, NICKE
Johannes, PRASSE
Walter, RETHKE
Friede, SCHUMAN
Ernst,
TAEUSCHER
Herbert,
WALTHER
Gustaw,
WUNDERLICH
Hasag, Częstochowa
1947
b. d.
Wyciąg z protokołu
przesłuchania oskarżonego.
•
Protokół przesłuchania
świadka.
Akty oskarżenia o morderstwo i
znęcanie się.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
•
10 polski
polski
polski
polski
niemiecki
Albert,
SPORRENBERG
Jakub
116.
SS-Gruppenführer i od
16.08.1943 r. do
22.07.1944 r. dowódca
SS i Policji na
Lubelszczyźnie.
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
1950
Lublin
Akt oskarżenia. Protokół rozprawy
głównej.
polski
1951
Warszawa
Stenogram rozprawy.
polski
1951
Warszawa
polski
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
1951
Warszawa
Akt oskarżenia
Protokół rozprawy głównej
Mowa obrońcy J. Stroopa
mowa obrońcy F. Konrada
ostatnie słowo oskarżonych
wyrok
mowa prokuratora L.
Pennera
•
mowa prokuratora J. Ruska
Akt oskarżenia.
1951
Warszawa
Rozprawa w dniach 19.07.1951 i
20.07.1951 r.
polski,
niemiecki
1951
Warszawa
Raport Stroopa (ze zbioru B.
Marka)Ekspertyza dyrektora ŻIH
prof. B. Marka „Likwidacja getta
warszawskiego, powstanie i rola
Stroopa”.
•
Ekspertyza dyrektora ŻIH
prof. B. Marka „Likwidacja
getta warszawskiego,
powstanie i rola Stroopa”.
•
Ekspertyza biegłego Artura
Einsenbacha w sprawie
Franza Konrada
•
Pytania do biegłego
•
Ekspertyza biegłego Artura
Einsenbacha w sprawie
Franza Konrada
•
Pytania do biegłego
Opinia w sprawie doktryn rasizmu w
świetle nauki, prof. J. Czekanowski
prof. L. Hirszfeld Pomoc demokracji
polskiej dla powstańców w getcie
warszawskim.
Ekspertyza prof. L. Hirszfeld „Pomoc
demokracji polskiej dla powstańców
w getcie warszawskim”.
Opracowanie H. Wassera „Jak
powstawał ruch oporu w getcie
warszawskim na tle życia społecznopolitycznego, kulturalnooświatowego i organizacji
społecznych”.
Opracowanie H. Wassera „Jak
powstawał ruch oporu w getcie
warszawskim na tle życia społecznopolitycznego, kulturalnooświatowego i organizacji
społecznych”. „Geneza powstania w
polski
117.
STROOP Jurgen,
KONRAD Franz
117
STROOP Jurgen,
KONRAD Franz
118.
STROOP Jurgen,
KONRAD Franz
119.
STROOP Jurgen,
KONRAD Franz
120.
STROOP Jurgen,
KONRAD Franz
121.
STROOP Jurgen,
KONRAD Franz
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
1951
Warszawa
122.
STROOP Jurgen,
KONRAD Franz
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
1951
Warszawa
123.
STROOP Jurgen,
KONRAD Franz
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
1951
Warszawa
124.
STROOP Jurgen,
KONRAD Franz
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
1951
Warszawa
125.
STROOP Jurgen,
KONRAD Franz
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
1951
Warszawa
a.
•
•
•
•
•
•
•
11 polski
polski
polski
polski
polski
polski
126.
STROOP Jurgen,
KONRAD Franz
127.
STROOP Jurgen,
KONRAD Franz
128.
STROOP Jurgen,
KONRAD Franz
129.
STROOP J.,
KONRAD F.
130.
Getcie Warszawskim i jego
przebieg”. Ekspertyza dr. Józefa
Kiermisza.
Ekspertyza dra J. Kermisza „Geneza
powstania w Getcie Warszawskim i
jego przebieg”.
Stroop Aktion B. Mark „ Polityczne
stosunki w podziemnym ruchu oporu
getta warszawskiego do powstania”.
B. Mark „ Polityczne stosunki w
podziemnym ruchu oporu getta
warszawskiego do powstania”.
Zenanie Fr. Konrada w sprawie jego
udziału w ludobójstwie w Getcie
Warszawskim ( tłumaczenie
legalizowane z języka niemieckiego).
Protokół w sprawie utworzenia
dzielnicy żydowskiej w Warszawie
(getta).
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
1951
Warszawa
1951
Warszawa
1951
Warszawa
1951
Warszawa
STROOP J.,
KONRAD F.
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
1951
Warszawa
131.
STROOP J.,
KONRAD F.
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
1948
Warszawa
Protokół oględzin dziennika
Generalnego Gubernatora Hansa
Franka.
polski
132.
STROOP J.,
KONRAD F.
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
1948
Warszawa
polski
133.
STROOP J.,
KONRAD F.
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
1948
Warszawa
134.
STROOP J.,
KONRAD F.
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
1948
Warszawa
135.
STROOP J.,
KONRAD F.
b. d.
Warszawa
136.
STROOP J.,
KONRAD F.
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
Protokół z dnia 7.09.1948 r. w
sprawie traktowania Żydów,
likwidacji getta w Warszawie i akcji
„Reinhardt”.
Protokół w sprawie dokonania
oględzin fotokopii i dowód
sprawozdań z działalności
Ostindustrie (przemysł wschodni) G.
m. b. H. w Lublinie.
Referat „Rozwiązanie europejskiej
kwestii żydowskiej”- tłumaczenie z
niemieckiego. „Die Endlösung der
Europeischen Judenfruge. Opracował
Inspektor Statystycznego Korheer.
Zeznanie w sprawie przygotowania
„Akcji Stroopa”.
1940
Warszawa
Dziennik urzędowy Szefa Okręgu
Warszawskiego. Zarządzenie o
utworzeniu dzielnicy żydowskiej w
mieście Warszawa. Okólnik o
ustaleniu godziny policyjnej dla
Żydów.
polski
137.
STROOP J.,
KONRAD F.
1942
Warszawa
STROOP J.,
KONRAD F.
b. d.
Warszawa
Pismo o powstaniu Rady Pomocy
Żydom przy Pełnomocniku Rządu w
Kraju.
Pismo w sprawie szantażystów i
potrzeby walki z szantażystami.
polski
138.
139.
STROOP J.,
KONRAD F.
1951
Warszawa
Analiza niemieckiej organizacji
„Selbstschutz”.
Polski
140.
STROOP J.,
KONRAD F.
b. d.
Warszawa
Przemówienie prokuratura Jana
Ruska.
polski
141.
STROOP J.,
KONRAD F.
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
b. d.
Warszawa
Przemówienie prokuratura Generalnej
Prokuratury L. Pennera.
polski
12 polski
polski
polski
polski
niemiecki
polski
polski
polski
polski
142.
STROOP J.,
KONRAD F.
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
Eksterminacja Żydówlikwidacja getta
warszawskiego
1951
Warszawa
Wyrok.
polski
1951
Warszawa
polski,
niemiecki
SZYMAŃSKI
Feliks Wiktor
SZYMANOWSKI
Feliks Wiktor
Dr WEICHERT
Michał
Dr WEICHERT
Michał
Dozorca robotników
żydowskich
b. d.
1950
Warszawa
Różne urywane zapiski i
notatki- maszynopisy i
rękopisy.
•
Odpisy raportów dziennych
Stroopa
•
Raport Stroopa- odpis.
Sentencja wyroku.
1961
Warszawa
polski
Prezes ŻSS
1946
Kraków
Oskarżony o zamiar pozbawienia
życia
Protokół rozprawy głównej.
Prezes ŻSS
1946
Kraków
Odpisy korespondencji ŻSS z
Czerwonym Krzyżem.
polski
Dr WEICHERT
Michał
Dr WEICHERT
Michał
Prezes ŻSS
1946
Kraków
Ekspertyza H. Wassera o roli ŻSS.
polski
Prezes ŻSS
1946
Kraków
Ogólniki i instrukcje w sprawie
działalności ŻSS.
polski
149.
Dr WEICHERT
Michał
Prezes ŻSS
1946
Kraków
polski
150.
Dr WEICHERT
Michał
Dr WEICHERT
Michał
Dr WEICHERT
Michał
VOGL Karol
RIEDL Jakub
Prezes ŻSS
1946
Kraków
Prezes ŻSS
1946
Kraków
Ekspertyza N. Blumenthala „ Czy i w
jakim stopniu wpłynęło powstanie i
działalność ŻSS na
nieuświadamianie Żydów
węgierskich, słowackich i innych
przywożonych do Polski w celu
wyniszczenia”.
Ekspertyza A. Eisenbacha „ O roli
ŻSS”.
Wyrok.
Prezes ŻSS
b. d.
Kraków
Kasacja prokuratora.
polski
Funkcjonariusze
niemieckiej firmy
budowlanej „Lager i
Werner”
Funkcjonariusze
niemieckiej firmy
budowlanej „Lager i
Werner”
Obóz w Zgorzelcu
1948
Poznań
Protokół rozprawy głównej i
sentencja wyroku.
polski
1949
Poznań
Protokół rozprawy głównej.
polski
1948
Łódź
b.d.
b. d.
Różne pisma w sprawie getta.
niemiecki
b. d.
b. d.
Denuncjował Żydów i Polaków na
terenie Firleja.
Potwierdzenie odbioru papierów
wartościowych.
polski
Wyciąg z protokołu ŻIH 3032
Współpraca z okupantem, pomoc
Biebowowi, pobicie dr. Weiskopfa,
kiedy Weiskopf targnął się na
Biebowa- zeznania świadków.
polski
143 i
143 a.
STROOP J.,
KONRAD F.
144.
144. a
145.
146.
147.
148.
151.
152.
153.
154.
VOGL Karol
RIEDL Jakub
155.
156.
ZUNKER
Wienfried Joachim
CZECH Herman
Dr ALBERT
157.
ANDRZEJEWSKI
Policja, Łodź
SS-Brigadefuhrer
Sierżant W.P.
158.
ARTZ
Burmistrz Ozorkowa
b. d.
b. d.
159.
AST Jakub
DANZYGIER
b. d.
b. d.
b. d .
•
•
•
polski
polski
Protokół rozprawy głównej
zeznania świadków
polski
polski
polski
niemiecki
13 160.
BADIAN
Prezes Judenratu w
Truskawcu
b. d.
b. d.
161.
BAYER Józef
b. d.
b. d.
162.
163.
BAYER Erich
BAUER Franz
Oberwachtmeister policji
w Łodzi
b. d.
Oberwachtmeister Schupo
1948
1942
Łódź
b. d.
164.
BAESSLER
1949
b. d.
166.
BEDNAREK
Starszy werkschutzu w
„Hucie Raków”
Blokowy w Auschwitz
b. d.
b. d.
167.
BECKER
b.d.
b. d.
168.
BECKER
Kripo, Łódź, Sosnowiec,
Lublin
Generalleutnant policji w
Krakowie
Bełżec
Wyciąg z protokołu ŻIH 2199.
Oskarżenie o współpracę z
okupantem- zeznanie Turskiej
Heleny.
Pismo do zarządu getta w Łodzi o
sprzedaż futra.
Oskarżony o mordowanie Żydów.
Donosi o zastrzeleniu przez niego
Żyda.
Oskarżony o znęcanie się nad
Żydami.
Oskarżony o zastrzelenie robotnika
na ulicy.
Wyciąg z pamiętnika Abrama
Zalchendlera.
Zbrodnie Beckera.
1942,
1954
b. d.
Wrocław
Korespondencja 1942 r.
b. d.
polski
Załoga Auschwitz
1945
Oświęcim
b. d.
b. d.
Jedwabne
Mord Żydów miasteczka Jedwabne
powiatu łomżyńskiego.
polski
172.
BEER,
ZIPPENFENNING
Rudolf, ANDREAS
Adam, BENDIG
Josef,
FILIPKOWSKI
Heinrich,
GARITONOW
Paul, JAGUSCHEK
Albert, GOTSCH
Friedrich,
DOMBROWSKI
Oskar
BOROWSKI
Wacek
BOROWSKI
Mietek
BENCKE
Lista niemieckich przestępców
wojennych w Bełżcu.
O ostatniej egzekucji komunistów
austriackich i polskich w Oświęcimiu.
Volksdeutsch
b. d.
b. d.
polski
173.
BERGER
Kreisbauernführer
b. d.
b. d.
Dr Filip Friedman „Zagłada Żydów
lwowskich”.
Wyścig koni w Lublinie.
174.
BECKER
Funkcjonariusz policji w
getcie łódzkim
1940
b. d.
Doniesienie karne.
Niemiecki
175
BASSLER
Treuhänder (powiernik) w
fabryce „Kon-Kon”
1949
Częstochowa
polski
175.
BERGER
b. d.
b. d.
b. d.
Oskarżony o dopuszczenie się
przestępczej działalności, zeznania
świadków.
Zbrodnie w Zelowie.
176.
BERKO Anton
Leiter Arbeitsamtu w
Bochni
b. d.
1948
Czeski Cieszyn
Zabójstwa Żydów
polski
b. d.
Biłgoraj
polski
Vorarbeiter w zakładach
ostrowieckich
Żona szefa gestapo w
Drohobyczu,
SS-Hauptscharführer,
Gestapo, SD
Członek załogi w
Treblince, Bełżcu lub
Sobiborze
b. d.
b. d.
Lista przestępców wojennych z
Biłgoraja.
Współpraca z okupantem.
1948
b. d.
Zbrodnie w Drohobyczu.
polski
1950
Warszawa
Korespondencja Głównej Komisji
Badania Ybrodni Niemieckich w
Polsce z ŻIH. Zdaje się, że jest
polski
169.
170.
171.
a.
178.
179.
BLUMENSZTOK
Ezriel
BLOCK Józefina,
DENGG Friedrich,
GABRIEL Josef
180.
180 a
De BRUIJNOUBOTER Paul
Georg- Holender
polski
niemiecki
polski
polski,
niemiecki
polski
polski
polski,
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
polski
14 181.
Dr BRADFISCH
Oberbürgmeister Łodzi
b. d.
b. d.
182.
BRAND Anton
Zastępca szefa gestapo w
Stanisławowie
b. d.
b. d.
183.
BRANDT Anton
Zastępca szefa gestapo w
Stanisławowie
1947
Wiedeń
184.
SS
b. d.
Majdanek
185.
BRAUNSZTEIN
(kobieta)
BUCHENMAYER
b. d.
b. d.
186.
187.
BUESCHER
BROSSMAN
Kierownik getta w
Radomiu
Załoga obozu Auschwitz
Załoga obozu Auschwitz
1943
1943
b. d.
b. d.
188.
BÜHLER
1941
b. d.
189.
BARTH Józef
1947
Lublin
190.
BAUER Franz
Szef urzędu Generalnego
Gubernatora w Krakowie
(Chef des Amtes des
Generalgouverneur)
SS-Oberscharführer na
Majdanku
b. d.
1948
b. d.
191.
BAUMBLIT
Symcha
b. d.
1947
b. d.
192.
BERGER Johannes
1948
Łódź
193.
BAUMGARTNER
Willi
Amtskommissar w
Zelowie
b. d.
1948
Warszawa
194.
BERGIN
1947
195.
196.
BIBERSTEIN i
jego syn
BOSKO Karol
Szef komando w
więzieniu w Wohlau
b. d.
197.
obywatelem holenderskim i dla
zatarcia śladów zbrodniczej
działalności obrzezał się.
Likwidacja getta w Łodzi- wyciąg z
pamiętnika 302/80
•
Zeznanie o likwidacji
Żydów: Nadler Fryderyk,
Szauder Bernard, Berber
Dawid.
•
Życiorys Brandta.
•
Zeznania: Ludmerer Alicji,
Ludmerer Josefa, Wojcika
Feliksa, GladszternGwiazdkowski Jerzy.
•
Faktografia zbrojnego
oporu w Warszawie.
Znęcanie się nad więźniami obozu,
zeznanie: Teich Golda.
Oskarżony o różne zbrodnie.
polski
polski,
niemiecki
polski,
niemiecki
polski
polski
Notatka sprawozdawcza.
Rozkaz SS o uznanie dla pracownika
obozu.
Okólnik w sprawie wyeliminowania
Polaków i Żydów z GG.
niemiecki
niemiecki
polski
b. d.
Zeznanie w sprawie zbrodni
dokonanych na Majdanku.
Dokument w którym Bauer przyznaje
się do mordowania Żydów.
Współpraca z gestapo- ma na
sumieniu setki wymordowanych
Żydów w Kraśniku. Zeznania
świadków.
Udział w mordowaniu i wysiedleniu
Żydów.
Branie udziału w masowych
egzekucjach ludności żydowskiej na
Górnym Śląsku.
Znęcanie się i mordowanie więźniów.
b. d.
Kraków
Współpraca z gestapo w Płaszowie.
polski
b. d.
1947
b. d.
polski
BAYER Erich
b. d.
1948
Łódź
198.
BRYLYCH Rudolf
Kolaborant i prowokator.
1947
Kraków,
Sosnowiec
199.
BECKER, ERTEL,
SCHTANGEL,
STIECH Franz,
WAGNER Gustaw,
DENK
BARTHEL,
BIER
Austriacy
1947
Łódź
Ambasada Czechosłowacji chce go
przekazać polskim urzędom.
(Borysław, Drohobycz)
Zeznanie A. Auerbacha o działalności
Bayera w Konstantynowie Łódzkim.
List wachmistrza SS Kletta napisany
przed samobójstwem. Opisuje w nim
swoje zbrodnie i zbrodnie Brylycha
Rudolfa.
Pismo Centralnej Żyd. Komisji
Historycznej.
Niemieccy fabrykanci
1947
Warszawa
dopuszczali się zbrodni na
robotnikach w miastach Zwickau i
Gabersdorf.
polski
200.
15 niemiecki
niemiecki
polski,
angielski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
201.
BEYER alias
BAIER Wilhelm
202.
BERNHOFF EdgarEstończyk
BEYER Jerzy
(Georg de BEYER)
Dr BILOBRAN i
jego córka Irena
203.
204.
SS-Oberscharführer –
oficer sądowy w
Oświęcimiu
Adwokat, sędzia
specjalny
adwokat
1947
Augsburg
Wydawał masowe wyroki śmierci,
pismo Polskiej Misji Wojskowej.
polski
1947
Warszawa
Działał w Łodzi.
polski
1947
Warszawa
polski
Współpraca z gestapo w
Łucku
1947
b. d.
W czasie wojny miał kolizje z
ruchem podziemnym.
Udział w wymordowaniu 30 tys.
Żydów oraz 12 tys. jeńców
radzieckich w Łucku.
Zeznania: Geller Welwl, Bursztok
Etla,Komar Nesiek, Gersztejn Szyja,
Bereza Michał.
Zamordowali widłami partyzanta
Żyda Perlmutera Herszka we wsi
Stefanów pow. Opoczno, zeznania:
Zalctrejger Zelman, Cygielfarb
Herszek Majer.
Pismo Prokuratora Sądu Okręgowego
w Krakowie o nadesłanie materiałów.
polski
205.
BROLA Roch i jego
żona
b. d.
1947
Łódź
206.
Dr BUKSCH Ilza
Frieda
1947
Kraków
206 a
Dr S.
FASS,
WERNER
CYMERMAN
Szloma
Osobista sekretarka dra
Frauendorfera, szefa
Departamentu Pracy w
Urzędzie Pracy w
Krakowie
b. d.
b. d.
b. d.
Rzeź w Baranowiczach we wrześniu
1942 r.
żydowski
b. d.
1948
Warszawa
żydowski,
polski
Współpraca z Niemcami
1948
b. d.
Wyrok Sądu Obywatelskiego przy
CKŻP na ww. za zbrodnie dokonane
w czasie okupacji w Bełżcu,
Budzyniu, Wieliczce.
Zeznania: dr Karol Buczński, Michał
Silberg
Kripo, Łódź
Oberscharführer w
Oświęcimiu
Cywilna administracja
niemiecka w getcie
łódzkim
1941
b. d.
b. d.
b. d.
niemiecki
niemiecki
1941
1947
Łódź
Odpisy meldunków.
Raport o ostatnim gazowaniu –
październik 1944
•
Akcja wymordowania
dzieci do lat 10-, zeznania:
Tron Mendel
•
Różne oświadczenia
•
Oskarżony o współpracę z
okupantem
•
Oskarżony o współpracę z
okupantem w Birkenau
Zeznanie policji niemieckiej z
10.05.1940 o strzelaniu do Żydów
opuszczających getto.
Zarządzenie o meldowaniu mienia
żydowskiego.
Alfabetyczny spis pracowników
Kriminalpolizeistelle.
O kastracji, sterylizacji i operacji
usunięcia jajników.
Pismo dra W. Grabskiego
207.
208.
CHOMOWA
AugustynaUkrainka
CHWIALKOWSKI
KLAUSEN
209.
210.
211.
CZARNULLA
Erich,
SEIFERT Franz
212.
DAWIDOWICZ,
TEICH
Judenrat
b. d.
Bielsko
Birkenau
213.
D`HEIL
SS-Obersturmführer,
Łódź
1940
b. d.
214.
Dr DENGEL
1940
b. d.
215.
DERLICH
1941
b. d.
216.
Prof. SCHUMAN
Prof. DERING
DENGG ,
GABRIEL,
BLOCK,
WENZEL,
KUTSCHMANN,
HECKEL, BEER,
HIRTSCHULZ,
KLEINEDER,
KRAUSE i inni z
Prezydent miasta
Warszawy
Kripo,
Łódź
Lekarze w Auschwitz
1945
b. d.
b. d.
1948
Łódź
217.
16 polski
polski
polski
polski
niemiecki
polski
niemiecki
polski
niemiecki
polski
polski
218.
Drohobycza
DREIER
219.
Szef gestapo w
Katowicach
b. d.
Katowice
polski
Warszawa
O zbrodniczej działalności
Dreiera –zeznanie:
Krakowski Abraham,
Gelberger Leon
•
O wysiedleniu z Jaworznazeznanie: Grünbaum Eli
Lager w Borkach k/Tarnopola,
zeznanie: Heliezer Helena
Zeznania o dokonanych zbrodniach
przez wyżej wymienionego
Okradanie z żywności ludzi
pracujących w szopach, zeznanie:
Lewin Adolfa
Sprawa o ekstradycję.
DYGA
SS, Ślązak
b. d.
b. d.
220.
DITTBERNER
SS, Lututów
1948
Wrocław
221.
Inż. EFROS
b. d.
b. d.
b. d.
222.
EGE Karol
1947
223.
Inż. EINHORN I.
224.
ERBER Houstka
Komisarz policji w
Lublinie
Kierownik Domu
Noclegowego, Stawki 15
SS, Będzin
b. d.
Warszawa
Sprawozdanie o śmiertelności
niemiecki
b. d.
Będzin
polski
Stadthauptmann Lublina,
Kreishauptmann Lublina
1943
b. d.
Jak Żydzi Będzina stawiali opór przy
deportacji. Zeznanie: Messer Ida
Spis stanowisk służbowych
225.
226.
Dr ENGLAENDER
Kurt,
ZIEGENMEYER
Fridrich
ESPLER
Komendant obozu w
Kurowicach
Likwidator mienia
żydowskiego w Kołomyi
SS-Hauptsturmführer,
kierownik akcji likwidacji
getta w Przemyślu
b. d.
b. d.
Wyciąg z prot. 1702
polski
227.
ERTEL
b. d.
b. d.
Zeznanie: Likwornik Dawid
polski
228.
FELLENZ
b. d.
b. d.
polski
FEHRINGER Toni
Kapo w Płaszowie
b. d.
b. d.
230.
FISCHER
Lekarz obozowy w
Auschwitz
b. d.
b. d.
231.
Gestapo, Chrzanów
b. d.
b. d.
232.
DREHER,
KRONAU,
KAIMS, FREITAG,
PAIKE
FRYCZ
Jak zamordowano prezesa Judenratu
w Przemyślu dra Duldiga, akcja
lipcowa 1942 r., zeznania: Goldman
Herman, Schattner Marek.
Znęcanie się nad Żydami zeznanie:
Mirowska Sabina, Nass Rosa
O traktowaniu chorych i o selekcji do
komór gazowych. Zeznanie: Sznajder
Anszel, Rosena Izraela, Kenigsberg
Janka
Zamordowanie 150 Żydów, zeznanie:
Reifer Samuel.
229.
b. d.
b. d.
FRITSCHE
b. d.
b. d.
234.
Dr FISCHER
1939
b. d.
235.
FITZ Edward
Gubernator dystryktu
warszawskiego
Volksdeutsch, Łopatyn
1947
Warszawa
236. a
FRIEDEL Fritz
Gustaw
Kat getta białostockiego
1949
b. d.
FRIEDRICH Otto,
Gestapo
b. d.
b. d.
O okrucieństwach i znęcaniu się,
zeznanie: Becher Noach.
Wysiedlenie Żydów. Zeznanie:
Koziołek Wilhelm.
Dziennik urzędowy z dnia 21.11.1939
w sprawie majątków żydowskich.
Pismo Ministerstwa Spraw
Żydowskich w związku z pismem
Poselstwa Republiki
Czechosłowackiej, zapytujące o dane
z okresu okupacji o ww.
•
Kat białostockiego getta, w
więzieniu w Białymstoku
(mps, str. 2),
•
Ekspertyza Szymona
Datnera
•
Protokół przesłuchania
•
Friedel w Białymstoku
Akcja wysiedlenia do Płaszowa i
polski
233.
SS-Unterscharführer na
Majdanku
Leutnant w Opolu
236
•
17 polski
polski
polski
polski
niemiecki
polski
polski
polski
polski
polski
polski
żydowski,
polski
polski,
BARCH
237.
FUCHS
Szef gestapo w Łodzi
b. d.
Łódź
238.
FUCHS
b. d.
b. d.
239.
FOGLER Erich
Otto
GARBER
Aleksander,
VENHODA Franz
GARTNER Józef
Wachtmeister schupo w
Tomaszowie Maz.
b. d.
1948
Warszawa
Schupo w Stryju
1948
Gliwice
Gestapo w Lublinie
1947
Wiedeń
b. d.
Galicja
SS-Untersturmführer, szef
oddziału politycznego w
Oświęcimiu
S.D.
1947
Kraków
1947
Wiedeń
SS
1947
Wiedeń
Przestępstwa gospodarcze
1947
Warszawa
Polak, dyrektor szopu
„Waldemar Schmidt”
b. d.
Warszawa
240.
241.
242.
akcja likwidacji Żydów w Gorlicach.
Zeznania : Białywłos Samuel,
Buchsbaum Izrael.
O różnych zbrodniach, likwidacji
dzieci, likwidacji getta; zeznania:
Granek Genek, Tron Mendel ,
Feldman Abraham, Wołkowski
Konstanty, Taflowicz Liza.
b. d.
niemiecki
Różne morderstwa w Poznaniu,
sprawa ekstradycji z ZSSR.
Osobiście mordują Żydów w czasie
likwidacji getta w Stryju. Zeznania:
Brenner Aron, Brenner Mojżesz.
Pismo Misji Politycznej PRL w
Wiedniu w sprawie informacji o
wyżej wymienionym.
Spis przestępców wojennych , którzy
byli czynni w dystrykcie Galicja,
sporządzony alfabetycznie wg
miejscowości. Lista schupowców ze
Stanisławowa i Stryja.
Brał też udział w likwidacji getta w
Sosnowcu.
polski
Pismo o ekstradycję i zeznanie dra
Rosdolskiego.
Pismo misji politycznej RP w
Wiedniu do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie,
podejrzani o różne zbrodnie.
polski,
niemiecki
polski
Współpraca z okupantem. Zeznanie:
Wachowak Edmund.
W getcie znęcał się nad Żydami.
Wydawał ich na wysłanie do
Treblinki. Zeznania: Sznejer Dawid.
Likwidacja Żydów getta w Kaliszu.
Zeznanie: Gros Mosze.
Zamordowanie 6 kobiet żydowskich.
Zeznanie: general Mond Bernard.
polski
polski
polski
polski
polski
niemiecki
243.
GRABNER
Maksymilian
244.
247.
GESCHWANDTN
ER Alois Leopold
GERHARD
Friedrich,
HOREICI Max,
MULLER Rudolf,
FISCHER Kurt.
GROLNISCH
Herbert
GRATIS
248.
GOEHLER
Szef gestapo w Kaliszu
b. d.
b. d.
249.
GRUNOW
Gerhard,
JECK
GABRIEL,
LANDAU
Gestapo
1946
Kraków
Gestapowcy, którzy
kierowali likwidacją
ludności żydowskiej w
Drohobyczu, Samborze,
Stryju i innych miastach
Członkowie t.zw.
„trzynastki”.
b. d.
b. d.
Zeznanie: Hilcz L. K., Eidler
Bronisław, Wajngerten Józef, Welker
Aron, Eidler Perla, Cukier Zofia,
Brenner Aron, Mayer Izydor.
polski
b. d.
Warszawa
Oskarżeni o współpracę z gestapo.
Do grupy tej należeli też Mendel
Julian, Zelik Heller. Szterfeld założył
Dom Wytwórczo-Handlowy z
wspólnikami: Szpant Roland,
Wroński Jakub, Silberberg Róża,
Bergman Helel, Szeps Zygmunt,
Amsterdam Róża.
polski
Komisarz
Sonderabteilung w getcie
łódzkim
1940
Łódź
245.
246.
250.
251.
GANCWAJCH
Abraham, SZPANT
Roland, WROŃSKI
Jakub,
SILBERBERG
Róża, BERGMAN
Helel, SZEPS
Zygmunt,
AMSTERDAM
Róża, HELLER
Zelik, MANDEL
Julian.
GERTLER Dawid
252.
•
Kopie dokumentów
pisanych przez Getlera do
gestapo. Getler winien jest
18 polski,
niemiecki
polski
polski
polski
polski,
żydowski,
niemiecki
253.
254.
GNATT
GOEHLER
O.D.
Szef gestapo w Kaliszu
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
255. a
GLOBKE Hans
Jozef Maria
Urzędnik Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych III
Rzeszy
Gettoverwaltung w Łodzi
1963
Berlin
1941
Łódź
255.
256.
GEBAUER Fritz
b. d.
1948
Lwów
257.
GRUNNOW
b. d.
b. d.
Tarnów
258.
GRZYMEK
Komendant obozu
b. d.
b. d.
259.
HAASE
SS-Sturmbannführer w
Bochni
b. d.
b. d.
260.
261.
HANCKA
HALAMA Adolf
Polizei Oberwachtmeister
Niemiec, obywatel polski
1940
b. d.
b. d.
b. d.
262.
HEYDEN Józef
Kapo z Dachau
1947
Warszawa
263.
HERTEL josef
b. d.
b. d.
264.
HERTRAMPF
Friedrich
1947
b. d.
265.
HEINRICH
Komendant Schupo w
Kołomyi
Główny sekretarz oflagu
dla oficerów francuskich
w Mahrisch-Fruban ? na
Morawach i w Waldstadt
k/ Legnicy dla Anglików
SS
b. d.
Kraków,
Tarnów
266.
HEITZINGER
Franz
Oberleutnant Schupo w
Brysławiu, Drohobyczu,
1947
Wiedeń
wielu zbrodni- odpisy są
dowodami dokonanych
przez niego zbrodni.
•
Protokół przesłuchania
Zeznania: Seidintrager Izak
Zeznania: Gros Mojżesz i Traube
Hersz.
Proces przed sądem w NRD.
polski
polski
niemiecki
Spis alfabetyczny
urzędników niemieckich,
zatrudnionych w
Gettoverwaltung
•
Alfabetyczny spis policji
kryminalnej.
Zbrodnie popełnione w getcie
lwowskim / obóz janowski/ zeznanie:
•
Inż. Hirschhorn Bernard
•
Wyciąg z pamiętnika
Szajewicz Ireny.
Zbrodnie dokonane w getcie w
Tarnowie , zeznanie: Izrael Izak.
Zbrodnie dokonane przez
wymienionego: Szebnie, k. Tarnowa,
Płaszów, Lwów, Przemyślany,
zeznania: Schoenberg Edmund,
Anisfeld Marek, Bluth Tadeusz,
Wolfgang Adolf, Szuster Dora,
Landerer Abraham Wilhelm,
Hescheles Janina, Weber Karolina,
Licht Józef,
Altsziler henrykStricker Lipa.
Dokonane zbrodnie. Zeznania:
Mondhajt Henryk
Anisfeld Marek, Weiss Leon,
Landerer Abraham, Hilfstein Chaim
Salpeter Leib, Grinberg Władysław,
Polier Herman.
Różne raporty
Zbrodnie dokonane na ludności
polskiej i żydowskiej w Radomsku.
Zeznanie: Grossman Uszer.
Zeznanie: Złonkiewicza Bronisław- o
doświadczeniach „medycznych”
dokonanych przez dr Müllerstarta ,
zamordowanie pułkownika A.
Ponińskiego.
Zbrodnie dokonane w getcie w
Kołomyi, zeznanie: dr Markus Adolf
b. d.
niemiecki
Zbrodnie dokonane w getcie
krakowskim i w Tarnowie, zeznania:
Erlich Samuel, Salpeter Leib i
Mondheit Henryk.
Wydawał rozkazy by podwładni brali
udział w akcjach eksterminacyjnych.
polski
•
19 polski
polski
polski
polski
niemiecki
polski
polski
polski
polski
polski
267.
HILDEBRAND
268.
HIRSCH
269.
HOEFLE
270.
HOFMAN Anton i
DIETRICH
270
HOFFMAN Erik
Walter Fritz
271.
HUBER
272.
HOLZER Johan
273.
Stryju, Kołomyi i
Stanisławowie
SS-Sturmführer,
Tarnopol, Drohobycz,
Lwów
b. d.
b. d.
Dyrektor policji w
Krakowie
Szef specjalnego oddziału
SS „Einsatz Reinhardt”.
Kierownik wysiedlania w
Lublinie, znany jako szef
Vernichtungskommando
b. d.
1943
b. d.
b. d.
b. d.
1943
b. d.
Komendant obozu pracy
przymusowej dla Żydów
w Blachowni
Wachmistrz policji
niemieckiej w Łodzi
Schutzpolizei, Kielce,
Ostrowiec
1948
HUBSCHMANN
Hans
274.
275.
a.
Mordowanie Żydów. Zeznania: Ochs
Abraham, Zeiler Izydor, Glizon
Jakub, Goldwasser Ignacy, profesor
Bem Feliks.
Zarządzenia o organizowaniu getta i
inne.
Zeznania: Warman Zygmunt, dr
Reichert.
polski
polski,
niemiecki
Gliwice
Egzekucja Żydów w
Lublinie. Zeznanie: L.
Fajersztajn
•
Wyciąg rozkazu z 1943 r.
Sentencja wyroku i uzasadnienie.
1940
b. d.
Różne meldunki.
niemiecki
1946
Kielce
polski
SS-Oberscharführer,
Dębica
1947
b. d.
Dr JAFFE
Członek Judenratu
1948
b. d.
JAGUSCHEK
Albert,
SS-Rottenführer,
Oświęcim,
kierownik referatu pracy
Żydów w dystrykcie
krakowskim
Komendat Bahnschutzu
gestapo, Kraków,
Tarnów, Mielec
b. d.
1943
b. d.
Akt oskarżenia
postanowienie
Zeznania świadków: Kersz
Hersz, Leśnicki Boruch,
Kerbel Sara, Liberman
Szmul, Eisenberg Pinchas,
Wiślicki Szyja.
Pismo Polskiej Misji Wojskowej w
Augsburgu o dane o wyżej
wymienionym.
Współpraca z okupantem we
Lwowie.
Zarządzenie, dotyczące używania
broni.
Materiały Wojewódzkiej Żydowskiej
Komisji Historycznej w Krakowie.
b. d.
1946
Kraków
b. d.
Zeznanie: Weinreb Zew.
Różne dokumenty zbrodni. Jeck
Oskar osobiście zabił Goldfingera
Mojżesza.
Zeznania: Mond Bernard, Bernfeld
Hanny, Kapusty Zygmunta,
Mandelbaum Bruchy, Leśniowskiego
Henryk.
Pismo Związku Nauczycielstwa
Polskiego o zbrodniach wyżej
wymienionego.
Wniosek o ekstradycję.
polski
b.d.
Osobiście mordował Żydów,
przeprowadzał „akcje” w getcie.
Zeznania: Kudewitzki B., Kudewitzki
L., Wolkin Jakob, Blaszko Batia,
Pogorelski Iser.
Współpracownik Stroopa, akcje w
getcie warszawskim.
Pismo Misji Politycznej PRL o dane
o wyżej wymienionym, podejrzany o
współpracę z okupantem.
polski
LEONHARD John
276.
277.
JACOBS
JECK Oskar,
GRUNOW Gerhard
278.
JAREMKIEWICZ
Jerzy
Ukrainiec
b. d.
Piotrków
279.
JUNG Mina
1946
Warszawa
280.
p. Józef
Łączniczka AL od
10.1944 r., kolaborantka
Naczelnik litewskiego
oddziału przy SD, Litwin,
Baranowicze
b. d.
b. d.
281.
Dr KAH
SS-Sturmbannführer
1945
Warszawa
282.
KARPISEK Otokar
Czech, kolaborant,
Kraków
1947
Warszawa
•
•
•
•
20 polski,
niemiecki
polski,
niemiecki
polski
polski
polski
niemiecki,
polski
polski
polski
niemiecki
polski
283.
KATZMAN,
ENGELS,
STAWICKI
WEPKE,
WILLHAUS,
ROKITA
KAUL,
HOFFMAN,
LANGER
KATARCZYŃSKI
Mietek,
KAROSIEWICZ
Franciszek
KEUCK Walter
Rudolf
SS-Generalmajor
SS-Hauptsturmführer
SS-Obersturmführer
SS-Untersturmführer
Obóz janowski
b. d.
b. d.
Akcja w obozie janowskim, wyciąg z
pamiętnika Ireny Szajewicz.
polski
SS-Unterführer ?,
Buchenwald
1945
b. d.
Znęcanie się nad obozowiczami.
niemiecki
Blokowi w Auschwitz
b. d.
b. d.
Mordowanie więźniów obozu.
polski
Komendant Schupo w
Łodzi
1942
b. d.
polski,
niemiecki
287.
KOERBEL
Abraham Loeb
(KARGUL Marian)
Kolaborant, Ostrowiec
1947
b. d
288.
KERSTEN
Wilhelm,
RECKMAN
Richard
KERSCH,
SANETZKI,
STRAUSS
KLIK
KLUGE Józef
SS-Obersturmführer,
gestapo
1947
Dzierżoniów
Dokumenty o przestępczej
działalności Keucka
•
Pismo Biebowa o
organizowaniu obozu w
Pabianicach
•
Instrukcje w sprawie
odbycia kar
•
Pismo do dyrekcji
więzienia dla dra Krömera
•
Raporty Schupo z Łodzi
•
Zapytanie ziomkostwa
Ostrowca w Argentynie o
zachowanie się Kargula w
czasie okupacji
•
Zeznania Grynberga i
korespondencja
ziomkostwa ostrowieckiego
w Toronto
•
Sprzedaż żywności
przeznaczonej dla getta za
paskarskie ceny i
wymuszanie pieniędzy u
Żydów
Dopuszczali się różnych zbrodni na
Żydach z Łukowa.
Burmistrz Tczewa
SS, z-ca burmistrza
SS
SS-Unterscharführer
Inżynier, KrakówPłaszów
1947
Tczew
polski
b. d.
1947
Mielec
Kraków
KOBIAK
p. Józef
KOHN Arnost
Szpieg gestapo,
Baranowicze
Kapo w Auschwitz,
obywatel Czechosłowacji
b. d.
b. d.
Dopuszczali się zbrodni na Polakach,
pismo Komisariatu Głównego M.O.
do MSZ.
Zeznanie: Streim Markus.
Znęcanie się nad robotnikami
polskimi, zatrudnionymi przy
budowie dworca kolejowego
Kraków-Płaszów.
Zeznanie: Jankielewicz Rubin.
1947
Warszawa
polski
294.
KOEBERLING
Karl
Kierownik Metalabteilung
w getcie łódzkim
b. d.
Warszawa
295.
KOŁACZKOWSKI
Kazimierz
Kolaborant,
współpracował z gestapo
1945
Białystok
Pismo ambasady Czechosłowacji
proszące o dane w sprawie
zachowania się ww. w Oświęcimiu
Korespondencja i zeznanie w sprawie
zachowania się ww. jako kierownika
Metalabteilung w łódzkim getcie,
zeznanie: Radzyner Mosze.
Razem z gestapo zabrał 3-letnie
dziecko Mikołaja Sochora, które
zostało zamordowane (żona Sochora
była Żydówką, Sochor był Polakiem).
284.
285.
286.
289.
290.
291.
292.
293.
•
21 żydowski,
polski
polski
polski
polski
polski
polski,
żydowski
polski
296.
b. d.
b. d.
b. d.
Kołomyja
297.
KONRAD Franz
SS-Obersturmführer
b. d.
Warszawa
298.
KONDRACZUK
Stach
Volksdeutsch, sołtys
Biszewa
1948
b. d.
299.
KNICKI
(KNITZKY)
Inżynier, komendant Sipo
1941
Lublin,
Szczecin
300.
Kapo w Oświęcimiu
1947
b. d.
301.
KOZIELCZYK
Jakub
b. d.
Schupo, Kraków
1947
Wiedeń
302.
303.
BERGER
KRAUPATZ Alfred
b. d.
b. d.
1941
1947
Kraków
Wiedeń
304.
Dr KRÄMER
Stadthauptmann der Stadt
Krakau
1943
b. d.
305.
b. d.
1947
Kraków
306.
KRAUSE Richard,
Z Wiednia
KRAUSE
1945
Oświęcim
307.
b. d.
SS-Hauptscharführer,
Oświęcim
Kripo, Łódź
1941
b. d.
308.
KROUPA Johann
Kapitan, komendant
miasta Mosty Wielkie
1947
Linz
309.
b. d.
b. d.
1947
Wiedeń
310.
KRUGER Willi,
BRAND
Gestapo, Stanisławów
b. d.
b. d.
311.
KRUMEY Herman
SS-Obersturmführer,
Łódź
1942,
1943,
1946
Warszawa
Zwolnienie przez sąd
Koraczkowskiego i odowołanie się od
tej decyzji Sochora, pismo dra Sz.
Datnera w tej sprawie.
Spis przestępców wojennych w czasie
okupacji w Kołomyi i spis tych
przestępców, którzy znajdują się w
więzieniu w Wiedniu.
•
Zeznanie: Loew Karolina.
Zbrodnie w getcie
warszawskim.
•
Przesłuchanie oskarżonego
•
Pismo Brukiera Motla o
przekazanie ww. władzom
sądowym
•
Pismo Brukiera do dra J.
Wojnowskiego o
zbrodniach dokonanych
przez Kondraczuka
•
Zamordowanie Żydów z
Domu Starców, zeznanie
Turkieltauba Symchy
•
Pismo w sprawie Żydów
wysiedlonych ze Szczecina
z 1941 r.
Ambasada Czechosłowacji prosi o
informacje i miejsce pobytu ww.
Lista pracowników Schupo w
Krakowie oraz innych zbrodniarzy
wojennych.
Wysiedlenie Żydów z Krakowa.
Pismo Misji Politycznej PRL w
Wiedniu o dane o ww.
•
Obwieszczenia o poborze
do pracy
•
O obozie w Pustkowiu
Współpraca z gestapo, denuncjacje,
zeznania: Janina Hermanowa
Zeznanie: dr Wenger Albert
Częściowy alfabetyczny spis
funkcjonariuszy Kripo w Łodzi.
Pismo Żydowskiej Komisji
Dokumentacyjnej w Linzu- jak kpt
Kroupa z narażeniem życia ratował
Żydów, przez co został skazany na
śmierć.
Korespondencja Internationales
Komitee für Jüd. KZ-ler Und
Flüchtlinge w Wiedniu z Centralną
Żydowską Komisją Historyczną w
Łodzi w sprawie przestępców
wojennych.
Kaci ludności żydowskiej
Stanisławowa i okolicy. Zeznania:
Nadler Fryderyk, Dattner Roman,
Baron Szymon, Lam Lili, Selinger
Israel, Laster Julia, Hamburg Ozjasz,
Gutstein Chaim.
•
Pismo Centralnej Komisji
Badań Zbrodni
Niemieckich do
22 polski,
niemiecki
polski
polski
polski,
niemiecki
polski
polski,
niemiecki
niemiecki
polski
niemiecki
polski
niemiecki
niemiecki
polski
polski
b. d.
polski,
niemiecki
312.
KRZYCKI,
STURM
Gestapo
SS-Oberscharführer,
Majdan Tatarski
Zarządcy schroniska w
Zakopanem
b. d.
b. d.
313.
KUHN Franz,
KUHN Hansi
1947
Wiedeń
314.
KUCZYŃSKI
Friedrich
Akcja eksterminacyjna na
terenie Zagłębia
Dąbrowskiego
1947
Katowice
315.
KUNDE,
PILARCZYK,
KERNER Theo,
HEINEMEYER
gestapo, Bochnia Kraków
b. d.
b. d.
316.
KÜNZEL
1941
b. d.
317.
KUSCHKA vel
GUTSCHKA,
RAUFTLER Paul
RICHNAU Franz
Wachmistrz żandarmerii,
Radogoszcz
SS, Łódź
1946
Wiedeń
Oberwachtmeister
1945,
1949
Białystok
KWIATKOWSKI
Stanisław,
ŚLIZA Jędrzej,
Czyżniak Stanisław,
ŁUKAZIK
Władysław
LANDAU,
GABRIEL
Sołtys wsi Chalabina ?,
Osiemborów
b. d.
b. d.
SS, Drohobycz
b. d.
b. d.
320.
LANDSDORFER,
ROMMELMAN
SS
SS-Unterscharführer,
obóz w Zakliczynie
b. d.
Zakliczyn
321.
LANGE Rudolf
Sołtys gminy Zelów
b. d.
b. d.
322.
323.
LANKES
LECH Jan
majster niemiecki
b. d.
b. d.
b. d.
Kraków
Wieś Gózd,
pow. Biłgoraj
324.
325.
LENZ Stanisław
LERCH Wacław
b. d.
1947
Warszawa
b. d.
326.
LEIBHOLD
(LEIPHOLD)
szantażysta
Komisarz niemiecki we
wsiach Szymanowice i
Oleśnica pow. Konin
SS-Lagerführer obozu w
Wieliczce
b. d.
b. d.
327.
LEIDERITZ Peter,
WEISSMAN,
FROST,
Szef gestapo w Kołomyi
b. d.
Kołomyja
317
a.
318.
319.
Ministerstwa
Sprawiedliwości o
zatrzymanie ww.
•
meldunki
Wyciąg z pamiętnika Idy Glikstein
„Życie na Majdanie Tatarskim”.
polski
Znęcał się nad personelem
zatrudnionym w schronisku na
Kalatówkach.
•
Pismo Prokuratury Sądu
Okręgowego o dane o ww.
•
Segregacja i wysiedlenie z
Dąbrowy Górniczej,
zeznanie: Rozen Izrael.
•
Wyciąg z pamiętnikamordy w getcie
krakowskim
•
Akcja likwidacji, zeznanie
Epsteina Leona
Pokwitowanie otrzymania 1051
Żydów
Pismo z prośbą o dane o ww.
polski
Zeznania Richnaua Franza,
Oberwachtmeistra o likwidacji
Żydów w Kownie i Mińsku.
Wydawali Żydów, zeznania:
Schwarzberg Szymon.
niemiecki
„Akcja”, kierowanie akcją
likwidacyjną w Drohobyczu.
Zeznania: Erna Klinger.
Znęcali się nad ludźmi w obozie w
Zakliczynie k/ Tarnowa i w
Płaszowie,
Zeznanie: Maurycy Perlman.
Współpraca z okupantem, znęcanie
się nad ludnością polską i żydowską,
zeznania: Ornaf Czesław, Wiśniewski
Ignacy, Bronowski R., pismo w
sprawie ekstradycji
Znęcał się nad Żydami.
Wydał Niemcom dziewczynę i
rodzinę żydowską. Zeznanie: Markus
Szlajcher
List gończy, współpraca z Niemcami.
Pismo Ministerstwa Spraw
Zagranicznych do Ministerstwa
Sprawiedliwości o referencje w ww.
Kat obozu w Wieliczce, osobiście
wieszał ludzi. Zeznania: Wienier
Mirka, dr Hilfstein Chaim, Lermer
Anna.
•
Kaci ludności żydowskiej w
Kołomyi i okolicach
•
Jak Ukraińcy pastwili się i
polski
polski
polski
niemiecki
niemiecki
polski
23 polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
KOPYĆ,
HALLERBACH.
328.
LINDNER
Heinrich,
SS-Hauptscharführer
b. d.
Obóz Góra św.
Anny
329.
LISOWSKI
Aleksander, Polak
b. d.
b. d.
Sokołów
Podlaski
330.
LEIST
Pełnomocnik Szefa
Okręgu na m. Warszawę
1941
Warszawa
331.
Dr LOSACKER
Ludwik
Szef Okręgu Lubelskiego
19411942
Lublin
332.
WORTHOFF,
WALTER,
Dr STURM,
KNITZKY,
KALICH
SS-Obersturmführer,
SS-Untersturmführer,
SS-Untersturmführer,
SS-Unterscharführer
1942
Lublin
333.
RYDEL,
HANTKE
SS-Untersturmführer,
SS-Unterscharführer
b. d.
Lublin
334.
b. d.
b. d.
b. d.
Łódź
335.
LOCHNERT Anton
SS-Untersturmführer
b. d.
Łódź
336.
LENZ Stanisław
Na usługach gestapo
b. d.
Warszawa
337.
MACIAK
Szantażysta
b. d.
b. d.
mordowali Żydów,
zeznania: Likwornik Dawid
•
O losie Żydów, którzy
uciekli do Rumunii,
zeznania: Gärtner J.
•
Kaci Żydów Katowic i
Sosnowca, zeznania: Kac
Lejzor, Mittelman Samuel,
Krakowski Abraham,
Samuel Reifer, Landau
Józef, Mincer Katarzyna,
Markowicz Artur,
Grinkraut Joel.
•
Odpisy meldunków.
•
Podejrzany o
zamordowanie lub wydanie
w ręce Niemców siedmiu
Żydów
•
Zeznanie: Kopyto Józef
Dziennik obwieszczeń:
•
Zezwolenie w sprawie
transportu do getta
warszawskiego
•
Zakaz sprzedawania
towarów Żydom
•
Ograniczenie ulic getta
Zarządzenia:
•
Ograniczenie przebywania
Żydów w okręgu lubelskim
•
Godzina policyjna
Wyciągi dotyczące przestępców
wojennych w Lublinie:
•
2 protokoły zebrań Rady
Żydowskiej w Lublinie
31.03.1942 r.
•
Zeznania o zbrodniach
Worthoffa, dra Sturma,
Knitzkiego, Kulicha
Obóz przy ul. Lipowej 7
•
Zbrodnie Globocnika,
Handkego, Rydla,
Schramma i innych
•
Praca przy zakładaniu
obozu na Majdanku i
stosunek Judenratu do
żydowskich jeńców
wojennych, zeznania:
Frider Roman, Zyskind
Pinkus, Berger Józef
•
Lista zbrodniarzy
wojennych i
funkcjonariuszy Schupo w
Łodzi
•
Zeznania: Płotek Helena,
Borensztajn Szmul
Kierował podpaleniem getta
lwowskiego.
List gończy- był na usługach tajnej
policji niemieckiej, szantażysta i
szmalcownik.
Szantażował i wydawał Niemcom
Żydów i Polaków, Stefanówka
24 polski,
niemiecki
polski
polski
polski,
niemiecki
polski
polski
polski,
niemiecki
polski,
francuski
polski
polski
338.
b. d.
b. d.
1947
Majdanek
339.
340.
MAROCK
MATTNER Walter
SS-Oberscharführer
b. d.
1942
1947
Lublin
b. d.
340
MAREJKO Jan/
Iwan
Burmistrz Dawidgródka
b. d.
Warszawa
341.
MATERN Kurt
SA
1947
Kwiejce
342.
MENGELE Josef
b. d.
b. d.
343.
MÜLLER
SS-Hauptsturmführer,
Birkenau
Szef gestapo w Tarnopolu
b. d.
b. d.
344.
MÜLLER Maks
b. d.
345.
346.
MEIERHOFER
MICHJŁOWICZ
Olga, Jugosławia
MÜLLER
SS-Sturmbannführer,
Kraków
b. d.
Kolaborantka
a.
347.
348.
349.
351.
352.
353.
355.
356.
357.
niemiecki
polski
b. d.
polski
polski
polski
b. d.
1942
1947
b. d.
Warszawa
Lublin, o zbieraniu odzieży.
Eksperymenty medyczne.
niemiecki
polski
SS-Oberscharführer,
Auschwitz
Obóz w Blyżynie
Likwidowali getto w
Borysławiu
1945,
1948
b. d.
1947
Warszawa
Znęcanie się nad więźniami obozu.
polski
b. d.
Linz
Znęcanie się nad więźniami obozu.
Getto w Borysławiu.
Zeznania: Scheiner Cesia, Reder
Filip,
polski
polski
Wydawali Żydów,
działali w Piastowie.
b. d.
1948
b. d.
Zeznanie: Wetser R.
polski
b. d.
Łódź
Zeznanie: Lerner Icek, w sprawie
morderstwa, których dopuszczali się
ww. w Komarówce.
polski
Mieszkanka Felnicy,
wydawała Żydów
SS-Oberscharführer,
SS-Unterscharführer
Gebietskommissar In
Wilno Stadt Und Land
b. d.
Warszawa
Zeznanie: Fuks Ignacy.
polski
b. d.
b. d.
polski
b. d.
b. d.
MUSIAŁOWSKI
Zdzisław vel Alfons
HILLER
NEMEC Henryk
Szef kuchni w obozie Fort
Radziwiłł
1948
Włocławek
Zeznanie: Rozenblum Chaim, obóz
Stutthof.
Zeznanie: Monchajt Perl, Notik
Maria, Żelnikow Abraham,Gurewicz
Necha Mina, Stejman L.
Zeznanie: Idzikowski Mordka
Działał w Borysławiu,
komendant ukraińskiej
milicji
1948
b. d.
polski
NEUBAUER
MÜHLENS
SS-Oberscharführer,
SS-Obersturmführer,
1947
Urzędów
Zeznanie: Grabiec Ignacy,
deprawował żydowskich chłopców
jako homoseksualista, grabieże i
morderstwa.
Zamordowali Aleksandra Hevelke,
zeznania Alojzy Hevelke.
MUEHLENS,
WANIGER
MURER Franz
354.
polski,
niemiecki
Zeznania: Basar Zwi, Lind Leopold,
Ochs Abraham.
Zeznanie: Scharf Izrael.
MINCNBERG
MITAS,
NEMEC Henryk,
PÖLL,
NEUMAJER
MŁOTEK Tadeusz,
TYROL Józef
MŁYNARCZYK
Franciszek,
KAPCZUK Piotr,
Wawrzyniec i
Tomasz
MUCHA
350.
k/Tarczyna.
•
Lista niemieckich
przestępców wojennych z
Majdanka
•
Lista świadków
Potwierdzenie odbioru odzieży.
•
Protokół przesłuchania
świadka
•
Uczestniczył w masowej
likwidacji Żydów z
Mogiłowa
•
Wyjątki z listów Mattnera,
w których opisuje dokonane
zbrodnie
Dopuścił się różnych zbrodni
przeciwko Żydom w Dawidgródku.
Zeznania: Murawczyk Aron.
Znęcanie się nad Polakami w
Czarnkowie, zeznania: Graś
Stanisław, Jankowiak Maria, Graś
Leon.
Zeznania: Gertner Szaja.
polski
polski,
niemiecki
polski
polski
25 358.
NEUMAN Fritz
359.
OBLADEN
360.
OBLADEN
361.
OŁEKSIN
Zygmunt, Ukrainiec
362.
Stutthof
Szef lagrów w okolicy,
Poznania, Fort Radziwiłł
1947
Łódź
b. d.
b. d.
Wyciąg z pamiętnika.
1947
b. d.
b. d.
Szef referatu ds.
żydowskich w Opatowie
Kiel., Wysiedlał Żydów z
Opatowa Kieleckiego
Szef referatu ds.
żydowskich w Opatowie
Kieleckim
Starosta ukraińskiego
powiatu Rawy Ruskiej,
major Dywizji Hałyczyna
Auschwitz
Zeznania: Idzikowski Mordka,
Żurawski M., Kluska Kałma,
Honigman Hela.
Zeznanie: Erlichman Henryk,
1947
Warszawa
362
Dr
OBERLAENDER
Theodor
Organizator Legionu
Ukraińskiego, oficer
łącznikowy Nachtigall
b. d.
b. d.
363.
PAVLU Albert
Stadthauptmann Krakowa
1948
b. d.
364.
PANKIEWICZ
Stanisław
Nadzorca w obozie w
Borkach Wielkich
1947
Bukareszt
365.
Dr BUCZYŃSKI
Karol
(POHORILLE),
Dr PECZENIK
Karol
PEH Ferdinand
Członek Judenratu w
Tarnopolu
Oficer żydowskiej milicji
w getcie warszawskim
1948
b. d.
Firma, drzewo
celulozowe i
włókiennicze
Członek SD, komisarz
policji kryminalnej w
Gdyni
SS, Tomaszów Maz.
1947
a.
366.
polski
polski
polski
Lista niemieckich przestępców
wojennych z Auschwitz.
Wycinki prasowe: Le Monde,
Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Stolica, Życie Warszawy, Odra,
Przegląd Kulturalny, Tygodnik
Zachodni, Trybuna Ludu, Nowa
Kultura.
Zeznania: Dawid Raab, Leszczower
Benjamin, Heller Ascher, Goldman
Majer,Wirski Henryk, Reich M.,
•
Protokół przesłuchania
oskarżonego
•
Zeznania: Kreiner Jakub,
Gelber Szaja Mechel.
Zeznanie: Jakub Zajd.
polski,
niemiecki
polski,
niemiecki,
francuski.
b. d.
Pismo Misji Politycznej RP w
Wiedniu do MSZ.
polski
1947
b. d.
polski
1947
b. d.
Pismo Polskiej Misji Wojskowej do
Najwyższego Trybunału Narodowego
w Warszawie.
Pismo MSZ do Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Kolaborant
Zadenuncjował
ukrywających się Żydów
Likwidowali getto w
Borysławiu
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
1947
b. d.
1945
b. d.
367.
PETERS Ewald
Alfons
368.
PETERKA Josef
369.
370.
PINKUS
PILAWSKI Józef
371.
372.
PÖLL Józef,
NEMEC Henryk,
MITAS Leopold,
NEUMEIER
Ferdinand.
POINTER Fryderyk
373.
POKORNY Karl
374.
POLACZEK
Orstgruppenleiter w
Olkuszu, Kreisleiter w
Katowicach
nadzorca w Auschwitz
375.
b. d.
Płaszów
1947
b. d.
376.
b. d.
Płaszów
b. d.
b. d.
polski
Zeznania: Radzyński Henryk, Zajf
Mordka, wieś Bełek gmina Mierzwin
Zeznania: Grabiec Ignacy, Armel
Sonia, Frysz Jonas, Speicher
Adolf,Oberlender Filip.
polski
polski
polski
polski
niemiecki
polski
polski
Pismo Okręgowej Komisji Badania
Zbrodni Niemieckich w Łodzi do
Prokuratora Sądu Okręgowego w
Tarnowie.
Pismo MSZ do Ministerstwa
Sprawiedliwości.
polski
Wyciąg z zeznań: Smoleń Kazimierz,
Wolken Otto.
Lista przestępców wojennych z obozu
Płaszów
Zeznanie: Staszewski Józef
polski,
niemiecki
polski
polski
26 polski
377.
PROCH
378.
PROFIT Franz
379.
380.
381.
382.
383.
384.
SS-Hauptscharführer w
Rabce
Inżynier, Oberhutten
Konzern
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
Przemyśl
b. d.
1948
b. d.
Radom
RAJCZYK Sura
SIECKO Oleś
i inni
RAUSER Wiktor
vel
WIKTOROWICZ
Wiktor
RANFTLER Paul
b. d.
Blokowa w Birkenau
Burmistrz Rakowa
1947
b. d.
1948
Wiedeń
b. d.
Białystok
SA, udział w likwidacji
getta warszawskiego
1947
Augsburg
19401941
1948
b. d.
1947
b. d.
1947
b. d.
Zeznanie: inż. Stefan Blassberg o
obozie w Rabce.
Znęcał się nad robotnikami w
Gliwicach, Bielsku i Krakowie.
Pismo MSZ do Ministerstwa
Sprawiedliwości i Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego.
Zeznania: Ilona Mandel o Schupo w
Przemyślu
Lista przestępców wojennych.
Zeznanie: Irena Krancowa.
Lista zbrodniarzy z Rakowa.
polski
Pismo Polskiej Misji Wojskowej
Badania Niemieckich Zbrodni
Wojennych do Centralnego Komitetu
Wykonawczego PPS.
Różne meldunki.
polski
Zeznanie: Szapiro Mendel,
Hirschberg-Gombińska Stanisława.
Doniesienie Ogólnopolskiego
Komitetu Ziomkostw Żydów
Łukowskich do CKŻP.
polski,
francuski
polski
Donos Petera Langera, oskarżony o
pobicia.
Znęcał się nad pracującym u niego
Polakiem.
Zeznania: Kalasch Albert, Mastelarz
St.
Akt oskarżenia.
polski
Wyciąg z książki Filipa Friedmana
„Zagłada Żydów lwowskich”.
Różne meldunki, pismo Polskiej
Misji Wojskowej dla Spraw Zbrodni
Wojennych do Żydowskiego Biura
Historycznego w Łodzi.
Wyciąg z pamiętnika Zofii Minc.
polski
polski
polski,
niemiecki
polski
polski
polski
386.
RAWICKI
Mieczysław
RECKMANN
Richard,
KERSTEN Wilhelm
387.
REESE Karl
Leiter obozu na Rynku
Bałuckim
Zarządzający szopem w
getcie warszawskim
SS, prowadził
przedsiębiorstwo
budowlane w Łukowie,
Gestapo
Policjant niemiecki
388.
RESE Ryszard
Rolnik
b. d.
b. d.
389.
b. d.
1946
b. d.
391.
REISPER Juliusz
b. d.
b. d.
392.
RIBBE Friedrich
Wilhelm
Komisarz Gospodarczy
we Lwowie
Radca gubernatorstwa w
Radomiu
Komisarz Gospodarczy
we Lwowie
Zastępca szefa cywilnej
administracji niemieckiej
w getcie łódzkim
1947
390.
REISP (REISPER)
Juliusz
REISS Martin
1942,
1947
Łódź
393.
RICHTER
b. d.
b. d.
394.
RIECK Willi Kurt
Ernst
kommandoführer,
Auschwitz
SS-Hauptsturmfuhrer,
Auschwitz
1947
b. d.
395.
396.
RIEMAN Friedrich
RIEDEL
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
397.
RÜBE Adolf
b. d.
b. d.
Zeznanie: Smolar Grzegorz.
398.
399.
400.
REUTER Johann
ROJTER Fritz
ROEDER
b. d.
1947
1964
b. d.
b. d.
b. d.
Zeznanie: Steinlauf Emil.
Zeznanie: Omiotek Eugeniusz
Zeznanie: Spektor Józef.
401.
402.
RÖDER
ROKITA
Gestapo, Tarnopol
SS-Unterscharführer,
Lublin
Likwidacja getta w
Mińsku
Gestapo, Nowy Sącz
listonosz poczty polowej
Lagerkommendant GrossRosen,
SS-Hauptsturmfuhrer
Komisarz, Łódź
SS-Untersturmführer,
Trembowla
Pismo Polskiej Misji Wojskowej do
Najwyższego Trybunału Narodowego
w Warszawie.
Zeznanie: Blum Malwina.
Meldunki.
1942
b. d.
b. d.
b. d.
Meldunki.
Wyciąg z pamiętnika Ireny
Szajewicz,
Zeznania: Dresdner Fani, Zeiler
Izydor, Katz Klara, Szmajuk Marek,
Sapińska Halina.
385.
b. d.
27 polski
niemiecki
polski
polski
polski
niemiecki
polski,
niemiecki
polski
polski
polski,
niemiecki
polski
polski
niemiecki
niemiecki
polski
403.
ROMMELMAN
Gestapo, Tarnów
b. d.
b. d.
404.
ROSENBAUM
Wilhelm
RUCKER Rudolf
RUFF August
SS-Untersturmführer,
Rabka
Kripo, Katowice
Dozorca obozu w
Dornbirn, Austria
Kreishauptmann
dystryktu warszawskiego
b. d.
405.
406.
polski
b. d.
Zeznania:Izrael Izak, Mansdorf Josek,
Tesse Marceli, Teichtal Mendel,
Faber Moszek.
Zeznanie świadka.
1947
1947
b. d.
b. d.
Pismo Misji Politycznej RP do MSZ.
Protokół przesłuchania świadków.
polski
polski
1947
b. d.
Różne meldunki., odpisy
obwieszczeń, zeznanie świadków:
Steckman Rubin, Kutnowski Szlama.
Zeznanie: Bajtel Majer.
polski,
niemiecki
Fragment korespondencji, Lublin
Zamordował przechowywanych przez
siebie Żydów, Brzeziny gm.
Komarówka. Zeznania: Lerner Icek.
niemiecki
polski
polski
407.
RUPPRECHT
Herman
408.
RUTOWSKI vel
RUS
SACH
SADOWSKI Jan
Prezes Judenratu w
Grzymałowie
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
1947
b. d.
Łódź
SADŁOWSKI Jerzy
SALABAN Orest
SANETZKI Bruno,
KERSCH
SENKEL Emil
SEIDMAN Abusz
Policja granatowa
b. d.
SS, Tczew
b. d.
1943
1947
Mława
b. d.
Warszawa
Oberlejtnant, żandarmeria
Milicjant żydowski
1948
1946
Warszawa
Gliwice
416.
SEIFERT vel
SCHEIFERT
Heinrich
Treuhandstelle w getcie
łódzkim
1948
b. d.
417.
418.
419.
SIMLEINER
SIEBART
SIENNICKI
Kapo w Płaszowie
SS-Oberscharführer
Arbeitsamt, Łódź
b. d.
b. d.
1947
b. d.
b. d.
b. d.
420.
SIERADZYŃSKI
Jan
SOCHACZEWSKI
Abraham
SORGE Manfred
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
Odpisy obwieszczeń, Kraków.
polski
423.
Sztubowy bloku 19 w
Birkenau
Kierownik Arbeitsamtu,
Kraków
b. d.
b. d.
b. d.
polski,
niemiecki
423.
b. d.
b. d.
b. d.
Lista członków Schupo ze Stryja,
zeznania: Eidler Stanisław, Wajs
Maksymilian, Sussholz Moses, Wien
Bernhard.
Lista członków gestapo i SD
działających na terenie Polski.
424.
b. d.
b. d.
b. d.
425.
b. d.
1946
b. d.
426.
b. d.
1947
b. d.
427.
b. d.
b. d.
b. d.
428.
b. d.
1947
b. d.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
421.
422.
a
polski
polski
niemiecki
niemiecki
Meldunek.
Oskarżeni o mordowanie Polaków.
Protokół przesłuchania podejrzanego.
Działalność w Borszczowie.
Zeznania: Steinberg Bronisław,
Steinberg I.
Pismo Okręgowej Komisji Badania
Zbrodni Niemieckich w Łodzi do
Głównej Komisji Badania Zbrodni
Wojennych w Warszawie.
Zeznanie: Sterngast Józef.
Wyciąg z protokołu.
Zeznania:Klugman Aleksander,
Grunberg Ruta, Hirszman L.,
Krakowski, Poznańska, Bursztyn.
Oskarżony o grabież majątków
żydowskich. Zeznanie: Lewin Fajga.
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
Spis przestępców wojennych
znajdujących się w więzieniach w
Austrii.
Lista podejrzanych o przestępstwa
wojenne, aresztowanych przez
władze amerykańskie w
amerykańskiej strefie okupacyjnej
Niemiec
Lista niemieckich przestępców
wojennych z Chełmna.
Lista przestępców wojennych
internowanych w Dachau z krótkimi
charakterystykami niektórych z nich.
Lista niemieckich przestępców
wojennych z obozu w Sobiborze.
28 angielski,
polski,
niemiecki
niemiecki
polski
polski
polski
polski
429.
430.
STANGEL
Komendant w Sobiborze
b. d.
b. d.
431.
STEIFEL Moses
1947
b. d.
432.
STIECH Franz
1946
b. d.
Wyciąg z zeznań: Faber Marian.
polski
433.
STREHLKE Willi
Milicja żydowska w
Bolszowcach
Szef oddziału
politycznego w Krakowie
b. d.
Protokół zeznań: Roth Leopold, Roth
Dawid, Meisels, Welker Artur,
Weisengrun Eleazar, Horn, lista
kolaborantów z Sambora.
Zeznania: Tajgman Karol, Maliński
Józef, Stefaniuk Ja.
Zeznania: Bezen Motie.
1947
b. d.
polski
434.
STRĄCICKI
Wasyl,
BODNAR
Eugeniusz
b. d.
1947
Łódź
435.
STREEGE,
WIEDERWALD
Rudolf,
1948
b. d.
435. a
SPORRENBERG
Jakub
Hauptmann Schupo w
Stanisławowie,
Hauptwachtmeister
Schupo w Stanisławowie
SS-Gruppenführer
Oskarżony o mordowanie
partyzantów polskich i radzieckich.
Pismo Polskiej Misji Wojskowej do
Głównej Komisji Badania
Niemieckich Zbrodni Wojennych.
Oskarżeni o zbrodniczą działalność w
Mostach Wielkich. Zeznania:
Majcher Katarzyna, Stajmar Zofia,
Mroczyńska Katarzyna, Kokoszyńska
Stefania, Pawelski Tomasz, Piszczak
Stefania, Roth Chaim.
Zeznania: Zimmerman Józef, Szauder
Bernard, Berber Dawid.
1950
Warszawa
polski
436.
STROJEWSKI
b. d.
b. d.
b. d.
437.
STROMBERG,
FUKS
STOHR
SS-Hauptscharführer,
getto łódzkie
b. d.
1943
b. d.
1942
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
SS-Untersturmführer,
getto w Lublinie
Milicjant ukraiński,
Tłuste
Milicja niemiecka w
Sępolnie
Arbeisamt, Lwów
1948
b. d.
Oskarżony o pacyfikację 43
wsi, rozstrzelanie 42 000
Żydów na Majdnaku, w
Piniatowej i Trawnikach.
•
Akt oskarżenia
•
uzasadnienie
Niemiec z Poznania, oskarżony o
zabójstwa w Krakowie.
Spis poświadczenia dostawy
produktów i zeznanie: Praport Berek.
Odpis raportu o zastrzeleniu Żyda w
Lubieniu.
Spis świadków zbrodni w obozie w
Stutthofie
Zeznania: Zentes Theodor
b. d.
b. d.
Zeznania: Rozenblatt R., Landman
Rachela.
polski
1946
b. d.
1947
b. d.
Pomagała Żydom.
b. d.
b. d.
1947
b. d.
Rabowanie mienia, znęcanie się nad
dziećmi żydowskimi.
Zeznania: Bergson Mieczysław.
1942
b. d.
wyciąg z listy członków kripo, Łódź.
niemiecki
1948
1941
1940
b. d.
b. d.
b. d.
polski
niemiecki
niemiecki
1947
b. d.
Zeznanie: Ralko Antonina.
Odpis dowodu kupna. Łódź.
Odpis sprawozdania z zatrzymania
Żyda, getto łódzkie.
Oskarżony o mordowanie Polaków.
438.
439.
440.
SYMALLA Peter
441.
SCHAB,
KRUCIAK
SCHACHTSCHEI
NER Otto
SCHAPIRO Sylwia
442.
443.
444.
SCHARF Ernst
SCHUMACHER
SCHEBECK Franz
445.
446.
447.
448.
449.
SCHIEDUNG
Karol
SZLAPAK
SCHMITT Heinrich
SCHMIDT
450.
SCHMIDT Emil
b. d.
1946
Burmistrz w Prużanach
SS-Unterscharfuhrer,
kierownik aprowizacji
Auschwitz
Kripo
Burmistrz Stanisławowa
Oberwachtmeister
Inspektor celny na
granicy GG i ZSRR, wieś
Dębna k. Sanoka
•
29 polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski,
niemiecki
niemiecki
polski
niemiecki
polski,
niemiecki
polski,
niemiecki
polski
polski
polski
451.
SCHNEIDER
Rudolf Emanuel
z-ca szefa gestapo w
Zawierciu
452.
453.
SCHNEIDER
SCHNEIDER Hans
454.
455.
1948
b. d.
b. d.
1942
1947
b. d.
b. d.
SS-Schütze
b. d.
1943
b. d.
b. d.
b. d.
456.
SCHNUR Andreas
SCHUBER,
SCHULZ
SCHULZ August
b. d.
1943
b. d.
457.
SCHULZ Fritz
b. d.
b. d.
458.
SCHULZ Richard
vel ROSCHER
Właściciel szopu w
warszawskim getcie
SS-Obersturmbannfuhrer,
kripo
1947
b. d.
459.
SCHUPKI
SS
b. d.
b. d.
460.
b. d.
1947
b. d.
461.
462.
b. d.
b. d.
1947
b. d.
b. d.
b. d.
SS-Sturmbannführer lub
SS-Sturmscharführer,
Auschwitz
SS-Oberscharführer, obóz
na Lipowej 7
SS-Obersturmführer
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
Likwidator obozu na Lipowej 7.
polski
1947
b. d.
polski
SS-Obersturmführer
1945
b. d.
SCHWEMM Otto
Oskar
SZMERLING,
KARMIOŁ,
ROZENBERG
SCHWIND
Heinrich
b. d.
1947
b. d.
Komendant milicji
żydowskiej
b. d.
b. d.
Abteilungsleiter, getto
łódzkie
b. d.
b. d.
TABAKSBLATT
E.
TAG Gustaw
Getto łódzkie
1947
b. d.
Funkcjonariusz schupo,
SS-Hauptscharführer
1947
b. d.
Załoga Birkenau
b. d.
b. d.
473.
TAUBER,
DREKSLER
Dr THÜMMLER
b. d.
1944
b. d.
474.
TESAR Franz
SD, Radom
1947
b. d.
475.
TOMANEK,
Gestapo
b. s.
b. d.
Znęcał się nad robotnikami
przymusowymi.
Zbrodnie w getcie przemyskim.
Zeznania: Bień Marian, Kreiselman
Jan, Fleiszer Julian, Kraut Pinkas.
Getto łódzkie. Zeznania: Góralczyk
Stanisław, Czerniak M.
Policja żydowska w getcie
warszawskim. Zeznanie: Rubinsztajn
Majer.
Likwidacja getta, zbrodnie policji
żydowskiej. Zeznania: Margulies
Markus, Tron Mendel, Klejman
Judel,
Korespondencja E. Tabaksblatta z
Hilarym Sztrowajsem.
Katowice, Lublin, Żytomierz. Pismo
Polskiej Komisji Wojskowej Badania
Niemieckich Zbrodni Wojennych do
Prokuratury Najwyższego Trybunału
Narodowego.
Zeznania: Kenigsberg Janka, Minc
Zofia, Kanner Sala, Pietreczuk Wiera.
List gończy za Edwardem Augustem
Kollarem. Katowice
Mordowanie Żyódw radomskich.
Zeznania: Rakocz Szlama, Furman
Icek, Goldberg Oskar.Warschauer
Anschel.
Likwidacja miasteczek Tłuste i
463.
SCHÜTTER
464.
SCHRAMM
465.
SCHWARTZ
Gerhard
SCHWAMBERGE
R Josef
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
Pismo Delegatury Wojewódzkiej
Komitetu Żydowskiej w Zawierciu do
Prezydium Wojewódzkiego Komitetu
Żydowskiego.
Różne sprawozdania, Łódź.
Oskarżony o znęcanie się nad
robotnikami, Kraków.
kopia rozkazu.
Zbrodniarze z Krakowa.
polski
Odpis korespondencji z Czarnullą,
Łódź.
Zeznania: Truskier Eugenia,
Midelburg Irma, Kurdasiewicz Julian.
Pismo Prokuratury Najwyższego
Trybunału Narodowego do
Prokuratury Sądu Okręgowego w
Katowicach, oskarżony o zbrodnie w
Katowicach.
Zbrodnie w getcie rzeszowskim.
Zeznania: Glettner Izak, Rand Julian.
Lista funkcjonariuszy schupo z
Drohobycza, Borysławia, Złoczowa,
Mogilowa, Kołomyi.
Lista funkcjonariuszy schupo z Łodzi.
Lista funkcjonariuszy schupo z
Krakowa.
niemiecki
niemiecki
polski
niemiecki
polski
polski,
angielski
polski
polski
polski
polski
niemiecki
niemiecki
30 polski
polski
polski
polski,
niemiecki
polski
polski
polski
niemiecki
polski
polski
POHL
475. a
TOBBENS Walter
S.
TYMCZYSZYN
Rudolf i Jarosław
Właściciel szopu
1943
b. d.
Gestapo, SS
1948
b. d.
TROSSMAN Hans
Komisarz Rzeszy dla
tworzenia cen, Łódź
1965
b. d.
b. d.
b. d.
b. d
Polizeidirektor, Lwów
Polizeiführer, Lwów
1947
b. d.
480.
b. d.
1940
b. d.
481.
b. d.
b. d.
b. d.
476.
477.
478.
479.
URLICH Robert,
WEBER M.
niemiecki
Zagłada w Monasterzyskach. Pismo
Powiatowego Komitetu Żydów w
Legnicy do CKŻP, Wydział Prawny.
Tłumaczenie z „Frankfurter
Rundschau”, Trossman jest
dyrektorem Bundestagu. Fotokopie
dokumentów niemieckich.
Świadkowie z obozu w Treblince i
Skarżysku Kamiennej.
Zeznania: Litman Celestyn,
Regenstreif Leopold, Regenstreif
Sydonia, Diengott Izak, Diengott
Dawid, Diengott Rena, Panzer Jakub,
Panzer Dawid, Schonfeld Joachim,
Pismo o dostarczenie z getta
łódzkiego Żydów do budowy
autostrady Frankfurt-Poznań.
Lista ukraińskich studentów w
Wiedniu i Ukraińców w Austrii.
Zeznania: Kaufman Herman,
Kornfeld Ludwik, Koenig Pola,
Kornfeld Henryk.
Zagłada Żydów w Stryju.
polski
Znęcał się nad więźniami, Płock i
Ciechanów.
Znęcanie się nad więźniami.
Jan Baryła oskarżony o
zamordowanie ukrywających się u
niego Żydów Gomulińskich i
Grajcerów w wiosce Łazów gm.
Maluszyn.
Zagarnęli fabrykę Cukiermana,
zeznanie: Mira Laskowska z d.
Cukierman.
Oskarżeni o współpracę z Niemcami.
Zeznanie: Braw Dawid, Faber
Marian.
polski
polski
niemiecki
polski,
niemiecki
polski
polski,
niemiecki
polski
polski
niemiecki
niemiecki
482.
UNGER Ludwig
Zarządca komisaryczny
firmy Emanuel Wachs
483.
VENHODA Franz,
GARBER Aleks,
CHRISTAMENT
Josef
VEIGL Josef
b. d.
1948
b. d.
SS-Oberscharführer
1946
b. d.
485.
486.
VIKTORIN Franz
VOIGT,
BARZA Jan
Gestapo, Zakopane
SS-Hauptsturmführer
1947
1947
b. d.
b. d.
487.
SIWICCY,
VOCKRODT
b. d.
b. d.
b. d.
488.
Judenrat w Bochni
b. d.
b. d.
489.
490
491.
WEISS Symche,
GUTFREUND
Jakub,
RICHTER Gedalie
VOSS
VOSS Rudolf
Dr WAECHTER
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
b. d
Obóz w Pustkowiu.
492.
WACHTEL Izrael
SS-Brigadenführer
b. d.
Szef Okręgu
Krakowskiego
Kolaborant
1948
b. d.
493.
WAGNER,
KREWE
WAGNER Gustaw,
STANGEL
Referent
Zollfahndungstelle
SS-Oberscharführer,
Załoga Sobiboru
b. d.
b. d.
Oskarżony o wydanie 40 żydowskich
rodzin, Borysław.
Zbrodnie w Krakowie i Wieliczce.
b. d.
b. d.
Zeznania: Maliński Józef, Lichtman
Icek, Cukierman Herszel, Metz Zelda,
Merensztajn Moszek, Podchlebnik
Salomon.
polski
WALBAUM Józef
Kierownik Wydziału
Zdrowie przy Rządzie GG
1947
b. d.
Pismo Prokuratury Sądu Okręgowego
w Krakowie do Centralnej Komisji
polski
484.
494.
495.
b. d.
Czortków. Zeznania: Kenigsberg
Hilary, Kenigsberg Maria,
Rosenzweig Emil.
Pismo w sprawie wysiedlenia.
Odpisy zarządzeń o wysiedleniu.
31 polski,
niemiecki
polski
polski
polski
polski
polski
polski
Historycznej Żydowskiej w Łodzi.
Oskarżony o zamordowanie dziecka.
Zeznanie: Weiser Isak.
Zbrodnie we Lwowie. Zeznanie:
Dentel Jakub.
496.
WALTKE
SS
1946
b. d.
497.
WALTKE Oskar
b. d.
b. d.
498.
WAJGENSZPERG
Naftuli Hersz
WANG Michał i
Mendel
SS-Hauptscharfuhrer,
Referent dla spraw
żydowskich we Lwowie.
Judenrat w Łodzi, OD
b. d.
b. d.
Zeznanie: Grynberg Szyja.
b. d.
1948
b. d.
Sprzeczne zeznania na temat
działalności ww. w Stryju. Zeznznia:
Wolfinger Julia, Wolfinger Józef,
Feldman Leon, Eidler
BronisławLusthaus Moses, Wiksel
Herman.
Wyciąg z książki L. Wieliczkiera pt.
„Brygada śmierci”. Wyciąg z
pamiętnika I. Szajewicz. Wyciąg z
książki F. Friedmana pt. „Zagłada
Żydów lwowskich”.
Zbrodnie we Lwowie. Zeznania:
Hofman Michał, Tadanier Emil, Tune
Zygmunt, Hecht Tosia, Kirsztajn
Berl, Sobol-Masłowska.
Znęcanie się nad robotnikami fabryki
w Mielcu. Zeznania: Reich Zygmunt.
499.
polski
polski
polski
500.
WARZOG
SS-Oberscharführer,
komendant obozu
janowskiego
b. d.
b. d.
501.
WEBER Heinz,
SZAPIRO Sylwia
Kierownik Arbeitsamtu i
jego sekretarka
1947
b. d.
502.
SS-Oberscharführer.
Załoga fabryki w Mielcu
b. d.
b. d.
Kripo, Łódź
Schupo, Borysław
1940
1947
b. d.
b. d.
Odpis listy funkcjonariuszy.
Zbrodnie schupo w Borysławiu.
Zeznania: Wolf Samuel, Halpern
Gustaw,
niemiecki
polski
505.
HERING,
WECK,
STEIN,
LANG,
KARGE,
SELMAN,
OJWEKE,
WALTER
WEGNER
WEIGL,
SPRINGER,
MITAS,
POLL,
NEMEC,
NEUMAJER,
GULDAN
WEISS Maks
1947
b. d.
Werbował robotników
przymusowych.
polski
506.
WEISSINGER L.
1947
b. d.
Grabież mienia żydowskiego.
polski
507.
WENIGER
(kobieta)
WENDLER
Richard
Kierownik Oddziału
Urzędu Pracy w
Piotrkowie
Zarządca komisaryczny
firmy Cyns i Ehrlich,
Tarnów
Kripo, Łódź
1940
b. d.
Odpis listy personalnej kripo z Łodzi.
niemiecki
Prawnik, gubernator
dystryktu lubelskiego
1940,
1948
b. d.
niemiecki
Volksdeutsch, Dziekan
Rady Adwokackiej w
Warszawie
b. d.
1947
b. d.
Odpisy meldunków. Pismo
Ministerium für Politische Befreiung
do Central Committee of Liberated
Jews In the American Occupied
Zone.
Współpraca z gestapo, Warszawa.
Zeznanie: Teodora Żukowska.
1946
b. d.
Wydawali Żydów w ręce Niemców.
Nadarzyn.
polski
SS-Rottenführer
b. d.
1943
1947
b. d.
b. d.
Odpis rozkazu.
Oskarżony o zamordowanie
ukrywających się u niego Żydów,
Ostrowiec.
niemiecki
polski
503.
504.
508.
509.
WENDORFF von,
Eduard Wilhelm
510.
WYDERKA Józef,
Stefan, Ignacy,
Karol
WERNER Eduard
WIKTOROWICZ
511.
512.
32 polski
polski
polski
polski
513.
WILHAUS
b. d.
b. d.
b. d.
514.
WIECZOREK
b. d.
b. d.
515.
WIECZOREK Józef
Dział polityczny obozu
Auschwitz
b. d.
b. d.
b. d.
516.
WIEDERWALD
Rudolf
WIESE Herman
Hauptwachtmeister
schupo w Stanisławowie
Gestapo, Tomaszów Maz.
1948
b. d.
1948
b. d.
b. d.
1947
b. d.
520.
WIPPERT
1947
b. d.
521.
WITZKY Karl
Wilhelm,
FRIEDRICH Josef
WOEHRMANN
Johannes
Sekretarz gestapo,
Gestapo, Kraków
Załoga obozu w
Płaszowie
Oberleutnant schupo,
Borysław
Załoga Auschwitz,
gestapo
1948
519.
WIND Józef,
WILSH Johann
WILLY
1947
b. d.
Schupo, Katowice i
Poznań
1947
b. d.
SS-Rottenfuhrer,
Auschwitz
OD
1943
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
517.
518.
522.
523.
WOLF M.
524.
WOLFOWICZ vel
WOLAŃSKI
Zdenek
Zbrodnie we Lwowie, powieszenie
członków Judenratu. Wyimek z
pamiętnika I. Szajewicz.
Egzekucja więźniów z Monowic.
polski
Oskarżony o mordowanie Żydów w
Stawiskach.
Rozstrzeliwanie Żydów na cmentarzu
w Stanisławowie.
Pismo Prokuratury Sądu Okręgowego
w Piotrkowie do ŻIH.
Oskarżeni o aresztowanie Orłosia
Mariana, który ukrywał Żydów.
Przedruk z „Jüdische Zeitung”.
polski
polski
Lista świadków zbrodni w
Borysławiu. Zeznanie: Birger Golda.
Podejrzany o zbrodnie w Auschwitz,
Podejrzany o zbrodnie w Krakowie i
Jarosławiu.
Pismo Polskiej Misji Wojskowej
Badania Niemieckich Zbrodni
Wojennych do Prokuratury
Najwyższego Trybunału
Narodowego.
Odpis listy służby.
526.
WOLLSEGGER
Ferdynand
Regierungspraesident w
GG
1947
b. d.
527.
WOROBKIEWICZ
Roman
Kolaborant, burmistrz
Czortkowa
1948
b. d.
528.
b. d.
1947
b. d.
529.
WUERCKER
Albert
WYCIOREK Józef
Kierownik polityczny w
Auschwitz
1947
b. d.
530.
ZAJFMAN Abram
Kolaborant
b. d.
b. d.
531.
ZAJBERT Mietek
b. d.
b. d.
532.
ZAPPE Herbert
Kierownik wydziału
gospodarczego
SS-Unterscharführer,
Pozytywne oceny zachowania
Wolfowicza. Zeznania: Jakubiak
Henryk, Rubinsztajn Majer, Kirsztejn
Maria.
Lista strażników obozu w
Wolfenbeutel
Pismo MSZ do Ministerstwa
Sprawiedliwości, pismo
Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji
Historycznej w Krakowie do ŻIH.
Pismo Centralnego Komitetu
Uwolnionych Żydów w
Amerykańskiej Strefie Okupacyjnej
Niemiec do Brygadier-Generala
Charlesa Saltzmana, Podsekretarza
Stanu, Wydział Okupowanych Ziem,
Departament Stanu USA, pismo
Central Committee of Liberated Jews
In the American Occupied Zone In
Germany do CKŻP. Zeznania:
Seitenberg Bernard, Trajner
Abraham, Iger Joel, Fuchs Henryk
Oskarżony o zamordowanie kilku
Polaków w Ostrowie Wielkopolskim.
Pismo Internationales Komitee für
Jüd. Kz-ler und Flüchtlinge Poln. Jüd.
Hilfskomitee do Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Wyszukiwał Żydów w kryjówkach,
odbierał im mienie. Zeznanie:
Grynberg Szyja.
Wyciąg z zeznań Kleimana Judla.
1943
b. d.
Odpis rozkazu.
525.
33 polski
polski
polski
polski,
żydowski
polski
polski
polski
polski
polski
polski,
polski
polski,
niemiecki
polski,
żydowski
polski
polski
polski
polski
Auschwitz
SS-Oberscharführer,
Płaszów
533.
ZDROJEWSKI
(STROJEWSKI)
534.
535.
Dr ZENKTELLER
Roman
ZIEGLER
536.
ZIEGLER Friedrich
Inspektor pracy, getto
warszawskie.
b. d.
536. a
ZISENIS
537.
niemiecki
polski
b. d.
b. d.
1946,
1947
b. d.
b. d.
Zezniania: Siegman Samuel, Reiter
(Gross) Jakub, Markiewicz Wilek,
Lieberman Erwin, Hilfstein Chaim.
Zeznania: dr Goldberg, Satner Józef.
b. d.
Wyciąg z zeznania Cukier Edwardy.
polski
1947
b. d.
polski
Hauptmann
1943
b. d.
Kreishauptmann okręgu
lubelskiego
z-ca szefa kripo- Biała P.,
kripo- Mogiłów,
burmistrz Mostów.
1940
b. d.
538.
ZIEGENMEYER
Frierdrich
ZICKMUND Otto,
MATTNER Walter,
STRĄCICKI Wasyl
1947
b. d.
539.
ZIMMERMAN
Volksdeutsch
b. d.
b. d.
540.
ZÖRNER,
WENDLER,
MÜLLER,
ZENTKELLER
Roman
ZWIERZYNY vel
ZWIERCZYNY
Gubernator w Lublinie,
Starosta Częstochowy,
1942
Zbrodnie w Jarosławiu. Pismo MSZ
do Ministerstwa sprawiedliwości.
Odpis wniosku o odznaczenie za
udział w likwidacji getta
warszawskiego.
Odpisy meldunków o wysiedleniach z
Krakowa.
Pisma Misji Politycznej RP do
Ministerstwa Sprawiedliwości.
Zeznania: Silber Emil, Wischnitzer
Isak, Grinwald Herman, dr Spindel,
Wischnitzer Pepi.
Wyciąg z zeznania: Lichtig Berta, o
zbrodniach w Mielcu
Odpisy zarządzeń niemieckich z
Lublina, wyciągi z zeznań:
Koniecpoler Dawid, Brechner
Samuel, lista świadków z Sosnowca
Szef bezpieczeństwa
Zakładów Ostowieckich
1946
b. d.
polski
542.
ZYLBERBERG
Maks
Kapo, Auschwitz
1947
b. d.
543.
ŻYTO (ZITO) Józef
Właściciel fabryki „Zito`s
Mechanische Werkstatte”
w getcie warszawskim.
1947
b. d.
544.
b. d.
19391941
b. d.
545.
b. d.
b. d.
b. d.
546.
b. d.
b. d.
b. d.
547.
b. d.
1957
b. d
548.
b. d.
1947
b. d.
549.
b. d
1942-
b. d.
Pismo CKŻP do Głównej Komendy
Policji w Wiedniu, oskarżenie o
znęcanie się nad robotnikami
przymusowymi.
Oskarżony o mordowanie więźniów.
Lista świadków: Gryncwajg Regina,
Ajdels Bernard, Finkielsztajn Jakub.
Pismo Polskiej Misji Wojskowej
Badania Niemieckich Zbrodni
Wojennych do Żydowskiej Centralnej
Komisji Historycznej. Zeznania:
Sznejer Dawid.
Odpisy zarządzeń, pism okólnych,
odpisy z dzienników urzędowych
dotyczące dyskryminacji Żydów.
Alfabetyczny spis oskarżonych o
zbrodnie wojenne z krótkimi
notatkami.
Spis przestępców wojennych,
przeciwko którym wszczęto
postępowanie sądowe w RFN do dnia
03.02.1965 r.
Schupo Und GestapoKriegsverbrecher von Stanislau vor
dem Wiener Volksgericht.
Wykaz esesmanów i strażników
niemieckich z obozów
koncentracyjnych, spis przestępców
wojennych z okresu okupacji, wykaz
urzędników, pracowników i
konfidentów gestapo, wykaz
członków gestapo w Drohobyczu,
lista zbrodniarzy niemieckich z
dystryktu radomskiego.
Pokwitowania za wpłacenie kwot dla
541.
Lekarz z Auschwitz
Lekarz z Auschwitz
34 polski
polski,
niemiecki
niemiecki
polski
polski
polski,
niemiecki
polski
polski
polski,
niemiecki
polski
niemiecki
niemiecki
polski,
niemiecki
niemiecki
550.
b. d.
1943
1942
551.
b. d.
b. d.
19401943,
19471953
b. d.
552.
b. d.
1947
b. d
Zarządu Getta w Łodzi.
Przewody sądowe i kilka wyroków
śmierci na Żydów za opuszczenie
terenu getta w Radomiu.
Różne pisma: przekwalifikowanie
Żydów do pracy na roli, werbunek
siły roboczej do Rzeszy, dostarczanie
odzieży dla Żydówek pracujących na
folwarku, sprawy przesiedleń,
podniesienie racji żywnościowych w
getcie warszawskim, podania i
zbiorowe pisma, kwestionariusz o
obozach, wycinki prasowe.
Korespondencja wychodząca ŻIH.
553.
b. d.
b. d
Korespondencja wychodząca ŻIH.
Warszawa
Sentencja wyroku. Denuncjowała
Polaków ukrywających Żydów.
Przewód sądowy.
Dokumenty z procesu.
Wyrok.
b. d.
niemiecki
polski,
niemiecki,
francuski,
angielski
polski,
żydowski
polski,
żydowski
polski
Kolaborantka
554.
555.
556.
ŻUKOWSKA
Wanda
EICHMANN Adolf
EICHMANN Adolf
EICHMANN Adolf
19481949
1945
SS-Obersturmbannführer
SS-Obersturmbannführer
SS-Obersturmbannführer
1961
1961
1961
Jerozolima
Jerozolima
Jerozolima
557.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
19601962
b. d
558.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
1962
Jerozolima
559.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
1961
Jerozolima
560.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
Jerozolima
561.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
Jerozolima
Przewód sądowy. BRAK
niemiecki
562.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
Jerozolima
Przewód sądowy. BRAK
niemiecki
563.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
Jerozolima
Przewód sądowy. BRAK
niemiecki
564.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
Jerozolima
Przewód sądowy. BRAK
niemiecki
565.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
Jerozolima
Przewód sądowy. BRAK
niemiecki
566.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
Jerozolima
Przewód sądowy. BRAK
hebrajski
567.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
Jerozolima
Przewód sądowy. BRAK
hebrajski
568.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
Jerozolima
Przewód sądowy. BRAK
hebrajski
569.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
Jerozolima
Przewód sądowy. BRAK
hebrajski
570.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
1961,
1962
1961,
1962
1961,
1962
1961,
1962
1961,
1962
1961,
1962
1961,
1962
1961,
1962
1961,
1962
1961,
1962
1961,
Wycinki prasowe: Le Monde, Journal
de Geneve, Humanite, France
Observateur, Le Figaro, Die Welt,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die
Woche, Neue Züricher Zeitung,Życie
Warszawy, Nowa Wieś, Tygodnik
Powszechny, Przekrój, Tygodnik
Zachodni, Polityka, Życie Literackie,
Stolica, Kurier Polski, Przegląd
Kulturalny, Świat, Panorama,
Żagiew, Film, Nowa Kultura,
Kierunek, Trybuna Ludu, Odra.
Protokoły posiedzeń nr 1-6,
duplikaty.
Biuletyn z procesu Adolfa Eichmanna
i protokoły apelacji przed Sądem
Najwyższym.
Przewód sądowy. BRAK
Jerozolima
Przewód sądowy. BRAK
hebrajski
553 a.
35 niemiecki
niemiecki
hebrajski,
angielski
polski,
francuski,
niemiecki
hebrajski
żydowski
niemiecki
1962
1961,
1962
1961,
1962
1961,
1962
1961,
1962
1961,
1962
571.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
572.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
573.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
574.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
575.
EICHMANN Adolf
SS-Obersturmbannführer
576.
GLOBKE Hans
1963
Berlin
577.
Urzędnik w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych III
Rzeszy
b. d.
b. d.
b. d.
578.
b. d.
b. d.
b. d
579.
b. d.
b. d.
b. d.
580.
b. d.
b. d.
b. d.
581.
b. d.
b. d.
b. d.
582.
b. d.
b. d.
b. d.
583.
b. d.
b. d.
b. d.
Jerozolima
Przewód sądowy. BRAK
hebrajski
Jerozolima
Przewód sądowy. BRAK
hebrajski
Jerozolima
Przewód sądowy. BRAK
hebrajski
Jerozolima
Przewód sądowy. BRAK
hebrajski
Jerozolima
Schluss-Ausfuhrungen In der
Strafsache gegen Adolf Eichmann vor
dem Distrikt-Gericht In Jerusalem,
vorgelegt von dr R. Servatius.
Wyciąg z protokołu procesu.
niemiecki
Kartoteka funkcjonariuszy SS i
NSDAP, lit. A- Z.
Lista imienna przestępców
wojennych z miejscowości i obozów:
Baranów, Bełchatów, Bełchatów,
Bełżec, Bendsburg Będzin), BergenBelsen, Biała Podlaska, Białystok,
Biłgoraj, Bliżyn, Bochnia.
Lista imienna przestępców
wojennych z miejscowości i obozów:
Bóbrka, Brody, Buchenwald, Budzyń,
Chełmno, Chołcza, Czchów,
Częstochowa, Czortków, Dachau,
Dęblin, Drohobycz, Dynawerk
(Ryga), Chełm, Gabelsdorf,
Flossenburg, Friedensdorf, Gdańsk,
Gliwice, Gorlice.
Lista imienna przestępców
wojennych z miejscowości i obozów:
Görlitz, Gross-Rosen, Gundehsdorf,
Horodenka, Izbica, Jaktorów, Janów,
Jasło, Jaworzno, Kamionka, Kielce,
Kiełbasiny, Klementów, Klewań,
Knyszyn, Kobryń, Kołomyja, Kosów,
Kostopol, Kowno, Kraków, Kraśnik,
Królewiec, Kurowice, Kutno, Lublin,
Lidwipol, Lwów, Łagisza, Łańcut,
Łask, Łódź.
Lista imienna przestępców
wojennych z miejscowości i obozów:
Majdanek, Mauthausen, Mielec,
Międzyrzec Podlaski, Mościce,
Neuengamme, Neustadt Orla, Nowy
Sącz, Obrzyce, OranienburgSachsenhausen, Ostrowiec, Oświęcim
(Auschwitz), Obrzyce.
Lista imienna przestępców
wojennych z miejscowości i obozów:
Parczew, Parschnitz, Prokocim,
Prużana, Przemyśl, Pustków, Radzyń,
Rejowiec, Równe, Ryga, Rzeszów,
Sachsenhausen, Sandomierz, Skała
Podolska, Skarżysko-Kamienna,
Poniatowa, Poznań, Podwołczyska,
Płaszów, Piła, Sobibór, Sosnowiec,
Starachowice, Stryj, Stutthof.
Lista imienna przestępców
niemiecki
36 niemiecki
polski
polski
polski
polski
polski
polski
584.
b. d.
b. d.
b. d.
585.
b. d.
b. d.
b. d.
586.
b. d.
1945
b. d.
587.
b. d.
b. d.
b. d.
588.
STIEF
Gestapo, Radom
1946
Radom
589.
DMITRENKO Piotr
vel SUCHONIECKI
Jan,
OSYCZAŃSKI
Mikołaj vel
ŁUSZYŃSKI
Stanisław,
MELNIK Teodozy
vel JANKOWSKI
Kazimierz
KRIZONS Helmut
Georg
Załoga Treblinki
1954
Warszawa
Getto łódzkie
1983
Ascheberg
DRUKER Dawid
Pisarz blokowy w
1947
b. d.
590.
591.
wojennych z miejscowości i obozów:
Suchedniów, Szebnie, Szydłowiec,
Tarnopol, Tarnów, Tomaszów Maz.,
Toroszyn, Treblinka, Trembowla,
Warszawa, Wieliczka, Wilno,
Włocławek, Wyszków, Zabłocie,
Zakopane, Zambrów, Zasław,
Zschachwitz k. Drezna, Żółkiew,
Żurawno.
Lista niemieckich przestępców
wojennych w miejscowościach i
obozach: Althammer, Grossmalowitz,
Czarny Stok, Bernburg, Brzuchowice,
Bydgoszcz, Brande, Regne k. Dessau,
Berdechów, Dąbrowa Tarnowska,
Dębica, Dęblin, Dolina, Dynawerk
(Ryga), Chełm, Gabelsdorf,
Gręboszów, Guzen, Kalisz,
Jasinówek, Koźminek, Königsberg,
Komin, Krzesinki, Łęczyca,
Lichtewerden, Kulikowo, Mszana,
Łomża, Raduń, Sasów, Małecko,
Neuwelt, Niederhagen, Markuszów,
Niepołomice, Ozorków, Oberstadt,
Opole, Ozorków, Otwock, Pińsk,
Piotrków, Pionki, Schpatenfeld,
Sępolno, Puławy, Radomyśl,
Ravensbrück, Pomiechówek,
Rozwadów, Rahatyn, Raków,
Siedliszcze, Sieradz, Sokołów, Sokal,
Słomniki, Stanisławów, Świerz,
Tajchany, Tłuszcz, Wąwolnica, Wola
Duchacka, Włodawa, Weimhunger,
Zamość, Fort Radziwiłł (Poznań),
Wolbrom, Wierzbno, Węgrów,
Wołkowysk, Wieluń, Zdołbunów,
Zduńska Wola.
Lista Polaków, którzy
współpracowali z Niemcami.
Materiały Polskiej Agencji Prasowej
„Druga polska lista przestępców
wojennych”, „Trzecia lista
przestępców wojennych w Polsce”.
Wyciągi z procesu norymberskiego: z
tomu III i VII.
Zeznania w sprawie organizacji Sipo i
SD dystryktu radomskiego.
Wyrok.
Postanowienie w sprawie
postępowania karnego,
uwierzytelnione tłumaczenie z
niemieckiego.
Pismo Trybunału Wojskowego w
polski
polski
polski
niemiecki
polski
polski
polski
polski
37 Birkenau
592.
GOLDBERG Fredi
Kapo w Blechhammer
19491950
b. d.
593.
SS-Aufseherin w
Ravensbrück
SS-Sturmbannführer
b. d.
b. d.
594.
HAASE Erna
Margerethe
LINDE Kurt
1947
b. d.
595.
KOZISEK Fritz
1947
b. d.
596.
QUIEL Richard,
Kierownik warsztatów
„Hanomag” w Krakowie
SS-Hauptscharführer,
gestapo
SS-Sturmbannführer,
kripo.
SS i Polizeiführer w
Poznaniu
1947
b. d.
1964
Flensburg
Szef biura personalnego i
komendant Werschutzu,
Volksdeutsch
b. d.
1947
b. d.
b. d.
b. d.
BASELER Albert
597.
REINEFARTH
Heinz
598.
WENKE
599.
Prayżu do CKŻP, tłumaczenie z
francuskiego.
Korespondencja z Beneficiencia
Israelita de Panama, zeznania: Mincer
Katarzyna, Brandstteter G.
Wezwanie do składania zeznań w jej
sprawie.
Odpis pisma Prokuratury Sądu
Okręgowego w Krakowie do CŻKH
w Łodzi. Oskarżony o mordowanie
robotników przymusowych i gwałty
na kobietach niemieckich.
Pismo MSZ do Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Oskarżeni o przestępstwa w
Krakowie i Lwowie. Pismo
Prokuratora Najwyższego Trybunału
Narodowego do CŻKH w Łodzi.
Zbrodnie w Warszawie i Poznaniu.
Korespondencja Der
Untersuchungsrichter bei dem
Landgericht In Flensburg do Centre
de Documentation Juive
Contemporaine w Paryżu.
Znęcanie się nad robotnikami
przymusowymi w fabryce w
Warszawie Ursus.
Lista Niemców z Sobiboru.
38 polski,
angielski
niemiecki
polski
polski
polski
niemiecki
polski
polski

Similar documents

w praktyce - European Court of Human Rights

w praktyce - European Court of Human Rights składający się z ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich lub ich stałych przedstawicieli w Strasburgu

More information