Godisnje izvjesce za 2008. godinu

Transcription

Godisnje izvjesce za 2008. godinu
TANKERSKA PLOVIDBA D.D.
Godišnje izvješće
2008.
Sadržaj
str.
Izvješće Uprave – 3
Izvješće Nadzornog odbora – 15
Konsolidirani financijski izvještaji -16
Godišnje izvješće o stanju
Grupe
uz izvješće o poslovanju u 2008
3
Pozicija Društva
Društvo je srednje veliki brodar poznat na svjetskom tržištu po kvaliteti u izvršavanju svojih usluga.
Trenutna flota društva sadrži 16 brodova od čega 10 tankera i 6 brodova za rasuti teret ukupne
nosivosti 1,3 milijuna tona. Prosječna starost flote iznosi 8 godina.
Red.
br.
Ime broda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
HRVATSKA
ALAN VELIKI
DONAT
OLIB
DUGI OTOK
FRANKOPAN
PETAR ZRINSKI
DALMACIJA
KORNATI
SALI
VELEBIT
PRIVLAKA
MOLAT
NIN
DIKLO
NOVIGRAD
Izgrađen
2005
2004
2007
2009
2008
1995
1994
1996
1999
1994
1990
2005
2000
2000
2000
2003
Starost
Ukupna nosivost
4
5
2
0
1
14
15
13
10
15
19
4
9
9
9
6
166.447
149.995
166.188
94.999
94.666
101.605
101.605
96.168
99.981
110.461
42.249
27.112
28.000
28.000
27.321
27.112
Vrsta
Tip
Tanker
Tanker
Tanker
Tanker
Tanker
Tanker
Tanker
Tanker
Tanker
Tanker
Bulk carrier
Bulk carrier
Bulk carrier
Bulk carrier
Bulk carrier
Bulk carrier
Suezmax
Suezmax
Suezmax
Aframax
Aframax
Aframax
Aframax
Aframax
Aframax
Aframax
Handymax
Handysize
Handysize
Handysize
Handysize
Handysize
Društvo nastavlja provoditi svoj plan razvoja koji, između ostalog, sadrži slijedeće ciljeve: obnova flote;
stvaranje i zadržavanje kvalitetnih pomoraca; stvaranje učinkovite uprave; rezanje nepotrebnih troškova
radi dovođenja troškova na razinu svjetskog standarda za slične flote; stvaranje potrebitih novčanih
pričuva i moderno upravljanje novcem; rad na stvaranju pravnog okvira brodarskog poslovanja i
položaja pomoraca po uzoru na pomorske zemlje svijeta i priprema za ulazak Hrvatske u EU.
4
Kroz obnovu flote, usavršavanje pomoraca i uredskog osoblja, Društvo radi na održavanju i
unapređenju kvalitete i učinkovitosti poslovanja s posebnim naglaskom na sigurnost plovidbe i brizi za
teret.
Tržište
Odlični poslovni rezultati tvrtke u 2008. godini odraz su prije svega visokih vozarina na tržištu brodova
za suhi teret u prvoj polovici godine, te iznenađujuće stabilnog tržišta tankera koje je usprkos uvjetima
globalne recesije i minimalnom rastu potražnje za sirovom naftom zadržalo relativno visoku razinu
vozarina tokom cijele godine. Generalni pad vozarina u segmentu rasutih tereta gotovo da nije utjecao
na rezultate u 2008. godini budući su svi brodovi bili u dugoročnim brodarskim (time charter) ugovorima
zaključenim u ranijim razdobljima.
Iako je 2008. počela izvrsno za vlasnike brodova s rasutim teretom, u drugoj polovici došlo je do kraha
tržišta, te su vozarine pale za više od 90% a pad vrijednosti brodova se procjenjuje na između 60-65%.
Razlog ovog naglog pada je najveća globalna recesija u posljednjih najmanje 26 godina. Globalna
potražnja za čelikom je naglo pala i rezultirala je padom proizvodnje za nezabilježenih 18% između
trećeg i četvrtog kvartala 2008. godine. Kao rezultat ovih okolnosti globalna trgovina rasutim teretima je
pala za 8% u četvrtom kvartalu što je najveći pad u novijoj povijesti. Donji graf pokazuje kretanje
vozarina za Panamax brodove za prijevoz ugljena u količini od 70.000 tona na tri svjetske rute.
Na drugoj strani tankersko tržište je tokom cijele 2008. zadržalo stabilne i relativno visoke vozarine. Iako
su vozarine pale u posljednjem kvartalu tankersko spot tržište je ostvarilo odličan prosjek vozarina u
kojem su aframaxi ostvarili prosjek od gotovo USD 50.000 dnevno. Globalna kriza nije značajnije
utjecala na tankersko tržište zbog niza izvanrednih okolnosti u rasponu od utjecaja uragana, do
ekoloških incidenata i povećanja korištenja tankera za skladištenje nafte, takozvanog „floating storagea“.
Relativno visoka razina vozarina za tankere održala se do kraja prvog kvartala 2009., kada je padajuća
globalna potražnja za sirovom naftom i rapidno povećanje svjetske tankerske flote rezultiralo velikim
padom vozarina. Spot razina vozarina za pojedina putovanja broda tipa aframax je pala na ispod USD
10.000 dnevno. Krajem drugog kvartala zabilježen je lagani rast vozarina ali je još prerano za zaključiti
da li je to početak dugoročnijeg trenda ili samo kratkotrajni blagi oporavak. Donji graf pokazuje kretanje
vozarina za aframax tankere za prijevoz sirove nafte u količini od 80.000 tona na tri svjetske rute po WS
(svjetskoj skali).
5
Tržište brodova za rasuti teret je imalo katastrofalni početak godine, vozarine su pale ispod operativnih
troškova te se bilježio povećani broj brodova koji su stavljeni izvan eksploatacije zbog preniskih
vozarina. Međutim kineski program stimuliranja ekonomije rezultirao je povećanim uvozom rasutih
tereta i blagim oporavkom vozarina od najnižih razina krajem 2008. i početkom 2009. godine.
Pad tržišta vozarina rezultirao je i padom vrijednosti brodova. Iako je točne vrijednosti brodova teško
procijeniti zbog minimalne aktivnosti kupnje i prodaje, sigurno je da su vrijednosti brodova za rasuti teret
pale za oko 70% u odnosu na vrhunac 2008., dok je pad vrijednosti tankera bio značajno blaži odnosno
oko 20-25%. Donji graf prikazuje kretanje cijena 5 godina starih brodova (svijetloplava crta capsize,
crvena Panamax, tamno plava handymax i zelena handy)
Za budućnost brodarskog tržišta odlučujuće je (i) oporavak potražnje za prijevozima i (ii) povećanje
ponude prijevoza.
Potražnja
Potražnja se za prijevozima urušila zbog svjetske financijske krize koja je zaustavila financiranje
pomorske trgovine. Postupno dolazi do konsolidiranja financijskog sustava, ali se financijska kriza
prelila u realno gospodarstvo. Bitno su smanjenje stope rasta, povećala se nezaposlenost i smanjila
potražnja za sirovinama, energentima i gotovim proizvodima, pa time i za pomorskim prijevozima roba.
6
Oporavak svjetske privrede je neizvjestan. Sve je više upozorenja da će taj oporavak biti dug i
postupan. Neki predviđaju čak L tip oporavka, tvrdeći da su potrebne bolne strukturalne reforme u
najvećim svjetskim privredama kako bi se došlo do zdravog oporavka realne privrede, umjesto još
jednog ulagačkog mjehura.
Na primjer, do sada je Vlada SAD-a utrošila $4.2 trilijuna za spašavanje financijskog sustava što je,
usporedbe radi, više od svote (korigirane za inflaciju) utrošene od strane SAD-a za financiranje drugog
svjetskog rata. Ukupno za borbu protiv ove recesije najveće od one 1929., američka je Vlada do sada
potrošila, pozajmila ili obećala $12.8 trilijuna, što je blizu BND iz 2008 koji je izračunat na $14.2 trilijuna.
Ekonomisti tvrde jedno je spriječiti potpuni kolaps financijskog sustava, a drugo je napraviti temelje za
zdrav rast realne ekonomije. Dugovi države, banaka, tvrtki i građana su preveliki i potrebne su
strukturalne reforme koje će promijeniti obrasce ekonomskog života i životne navike (npr. kućanstva u
SAD štede svega 4% od svog prihoda, a trebala bi štedjeti 10%), a to će uzeti puno vremena. Bez
oporavka gospodarstva SAD-a, kao najvećeg u svijetu, po mišljenjima mnogih, nema značajnijeg
oporavka privrede ni u ostatku svijeta.
S duge strane, ima i optimista koji misle da veliki stimulacijski paketi koje su vlade svih značajnijih
svjetskih ekonomija uložili u oživljavanje svojih privreda mogu kroz sinergijski učinak dovesti do bržeg
oporavka svjetske privrede koji bi mogao poprimiti i V oblik.
Ponuda
Za vrijeme snažne ekspanzije svjetskog gospodarstva predvođenog velikim rastom u Kini i drugim
azijskim zemljama naručeno je mnogo novogradnji u postojećim ali i novoutemeljenim
brodogradilištima. Jeftini i lako dostupni krediti banaka naručiteljima među kojima je bio i veliki broj
spekulanata privučenih stalnim rastom cijena novogradnji naveo je mnoge ulagače na naručivanje
brodova temeljem uplaćenih predujmova, čak prije nego su pribavili zajmove za financiranje cijele
kupoprodajne cijene. Veliki broj narudžbi zabrinjavao je znatan broj tradicionalnih brodara.
Međutim, u međuvremenu se ostvario najgori scenarij. Umjesto prevelike ponude prijevoza zbog
isporuke naručenih brodova, došlo je do kolapsa potražnje zbog financijske krize. Sada kad se
financijska kriza postupno rješava, problem prevelikog broja naručenih brodova ostaje, u kombinaciji s
velikim padom i vjerojatno sporim oporavkom potražnje za pomorskim prijevozima.
Donja tablica pokazuje da su narudžbe tankera oko 40% postojeće flote.
Tankerska flota Na kraju godine Knjige narudžbi i očekivane isporuke ‐nosivost u milijunima tona 2005 2006 2008 Broj Nosivost
Broj Nosivost VLCC 200.000+ 137,7 142,4 148,1 153,8 527 156,7
228 70,6 45,1% 16,9 21,6 32,2 Suezmax 120‐200.000 48,9 52,5 54,9 55,4 366 55,7
169 26,4 47,4% 9,5 7,5 9,4 Aframax 80.000‐120.000 67,7 71,4 76,6 81,1 793 82,4
228 25,1 30,4% 9,7 9,6 5,8 Panamax 60‐80.000 18,7 21,3 24,0 26,2 374 26,4
119 8,7 33,0% 3,6 1,8 3,3 Small 10‐60.000 70,2 75,7 82,0 90,7 2927 91,6
1021 33,5 36,5% 14,8 11,7 7,0 od kojih: Specijaliziran >10.000 22,9 25,8 29,4 33,8 1365 34,3
620 15,9 46,5% 7,0 5,5 3,4 <10.000 18,3 18,7 19,4 20,2 7680 20,3
425 2,7 13,4% 1,9 0,6 0,2 UKUPNA FLOTA >10.000 343,2 363,3 385,6 407,2 4987 412,8
1765 164,3 39,8% 54,5 52,2 57,7 od kojih: Jednostruka oplata 100,0 69,4 932 68,9
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Dvostruka oplata 243,3 269,3 300,1 336,2 4055 344,1
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 94,0 2007 1.ožu.09 85,4 % flote 2009 2010 2011+ 7
Stanje u segmentu suhe tonaže još je nepovoljnije. Tu naručena flota iznosi oko 70% postojeće.
Suha flota Na kraju godine Knjige narudžbi i očekivane isporuke 2005 2006 2008 Broj Nosivost
Capesize 100.000+ 111,0 121,1 131,5 143,6 834 145,8
826 Panamax 60‐100.000 93,6 101,6 108,1 114,5 1554 114,6
Handymax 40.000‐60.000 66,9 71,8 77,1 83,2 1736 Handysize 10‐40.000 73,6 73,9 75,9 77,2 368,5 392,6 418,5 UKUPNA FLOTA 345,2 2007 1.ožu.09 ‐nosivost u milijunima tona Broj Nosivost % flote 2009 2010 2011+ 153,6 105,3% 30,8 61,4 61,4 734 59,7 52,1% 10,4 23,0 26,3 84,5
927 52,1 61,6% 16,5 19,0 16,5 2843 75,7
899 28,3 37,3% 9,1 9,1 10,1 6967 420,7
3386 293,7 69,8% 66,8 112,4 114,4 Odustajanje od gradnji i slanje brodova u rezalište izgleda neće značajnije umanjiti višak brodova na
tržištu. Intervencije pojedinih država iskrivljuju tržne zakone. Npr. Kineska vlada pomaže svoja
brodogradilišta i brodare na način da za brodove od kojih su odustali strani naručitelji unatoč plaćanju
predujmova daju kredite domaćim brodarima koji preuzimajući ugovore dobivaju jeftinije brodove. Tako
će ti brodovi ući u svjetsku flotu iako su originalni naručitelji od njih odustali.
Trenutno je 3,8% tankera povučeno iz plovidbe u raspremu, 5,2% brodova za prijevoz suhih tereta, i
čak 15% brodova za prijevoz automobila. Međutim, ako se nastavi razdoblje niskih vozarina i topljenje
gotovinskih zaliha kod brodara sve veći broj brodova će morati biti povučen iz plovidbe.
Zaključno možemo reći da je budućnost svjetskog tržišta pomorskih prijevoza jako neizvjesna i da
brodari trebaju maksimalno čuvati gotovinske zalihe kako bi bili u stanju preživjeti moguće duže
razdoblje niskih vozarina. Tek kad vozarine za brodarske ugovore na rok od 1- 3 godine dosegnu razine
isplative za brodare i tu se stabiliziraju kroz neko vrijeme moći će se kazati da je kriza u brodarstvu
prošla.
Uvjeti poslovanja
Na ostvarene rezultate su utjecala i smanjena cijena goriva u drugoj polovici godine kao posljedica
smanjene potražnje za sirovom naftom. Međutim troškovi održavanje, popravaka i posade i dalje bilježe
porast uzrokovan padom US dolara i povećanom potražnjom zbog povećane svjetske flote. Međutim u
uvjetima recesije u 2009. godini očekujemo stabilizaciju rasta troškova.
Obnova flote
Društvo trenutno ima u narudžbi dva broda za prijevoz rasutih tereta handy bulk carriera nosivosti svaki
37.500 DWT u Kini isporuke kraj 2009. i početak 2010.; dva broda za prijevoz rasutih tereta handy bulk
carriera od 35.000 DWT svaki, u Koreji kraj 2009. i početak 2010.; dva tankera za prijevoz naftnih
derivata od po 50.000 DWT svaki u Koreji isporuke 2010. i 2011., te dva tankera za prijevoz naftnih
derivata od po 51.800 DWT u 3. Maju u Hrvatskoj isporuke 2010. i 2011.
8
Zbog promijenjenih okolnosti na tržištu, Društvo je uspjelo dogovoriti s brodogradilištima u Koreji
korekciju cijena, te je tako cijena brodova za rasuti teret koje se grade u SPP brodogradilištu smanjena
za 5,2 milijuna dolara po brodu uz raniju isporuku, dok je cijena brodova za prijevoz naftnih derivata
smanjena za 1,25 milijuna dolara po brodu.
9
Brodovi za prijevoz naftnih derivata koji se grade u 3. Maju financirati će RH, a cijena brodova će biti u
visini tržišne cijene u trenutku isporuke brodova.
Rad na stvaranju pravnog okvira brodarskog poslovanja i položaja pomoraca po uzoru
na pomorske zemlje svijeta
Za poslovanje i razvoj gospodarstva važan je stabilan i stimulativan pravni okvir. Vlada Republike
Hrvatske dovršava izgradnju pravnog okvira poslovanja brodarstva po uzoru na model EU. Moderan
pristup uređenju brodarstva koristiti će brodarima i pomorcima, te će otkloniti zapreke u razvoju ove
grane prometa kojoj se u svijetu, pa i unutar EU pridaje sve veća pozornost zbog njene ključne uloge u
globalizaciji svjetske privrede.
Rizici
U svom uobičajenom poslovanje društvo je izloženo tržišnom, valutnom, kamatnom, kreditnom,
kadrovskom i ekološkom riziku.
Tržišni rizik
Na poslovanje Društva najviše utječe tržišni rizik. Brodarsko tržište karakterizira cikličnost te se periodi
visokih vozarina izmjenjuju s periodima niskih vozarina. Budući da je ponuda brodskog prostora
neelastična odnosno vrijeme potrebno za izgradnju novih brodova je relativno dugo, događaju se
situacije da je ponuda u nerazmjeru s potražnjom.
Na tržištu brodski prijevoza pojavila nova velesila Kina. Kina je sebi postavila za cilj da postane najveći
svjetski brodograditelj, međutim uz pomoć Vlade kineski brodari preuzimaju naručene i otkazane
novogradnje, a počeli su kupovati i polovne brodove. Uz jeftinu radnu snagu i snažnu domaću privredu
iza sebe za predvidjeti je jaki rast kineske trgovačke mornarice u budućnosti.
Zbog trenutne globalne recesije potražnja za brodskim prostorom je u padu, dok ponuda stalno raste
zbog velikog broja brodova koji su naručeni u vrijeme visokog tržišta što će rezultirati periodom relativno
niskog tržišta.
Međutim Društvo je umanjilo ovaj rizik ugovaranjem dugoročnih ugovora za dio svoje flote.
Valutni rizik
Društvo posluje na inozemnom tržištu te su ostvareni prihodi gotovo u cijelosti denominirani u
američkim dolarima. Na drugoj strani značajan dio komercijalnih troškova je denominiran u eurima dok
je trošak uprave gotovo u cijelosti kunski. Ovaj nerazmjer između prihoda i rashoda izlaže društvo
valutnom riziku i ima utjecaj na rezultat poslovanja međutim u usporedbi s utjecajem tržišnog rizika je
minoran te društvo ne provodi aktivnu zaštitu izloženosti valutnom riziku.
Kamatni rizik
Društvo je izloženo fluktuacijama kamatnih stopa po dugoročnim kreditima s promjenjivom kamatnom
stopom.
Slobodna novčana sredstva društva su investirana u obveznice i kratkoročne i dugoročne bankovne
depozite. Dospijeća ovih depozita su usklađena s dospijećem obveza po dugoročnim kreditima.
10
Društvo trenutno nema ugovorene instrumente za zaštitu od kamatnog rizika budući je procijenjeno da
je trenutno rizik povećanja kamatnih stopa na dolar minimalan, te će društvo ostvariti bolji financijski
rezultat zadržavanjem promjenjivih kamatnih stopa.
Kadrovski rizik
Pomanjkanje stručnih pomoraca je identificirano kao najveći problem suvremenog pomorstva. Društvo
ulaže u obuku pomoraca i stvaranje dobrih uvjeta rada kako bi u konkurenciji svjetskih brodarskih
društava zadržalo svoje pomorce. Sukladno planu Društva radi se na mjerama za poboljšanje
zadovoljstva pomoraca na poslu i statusom u Društvu. Kvaliteta pomoraca jedan je od najjačih
elemenata afirmacije Društva na tržištu.
Kreditni rizik
Kreditni rizik društva je uglavnom povezan s potraživanjima od kupaca, međutim društvo nema
značajnu koncentraciju kreditnog rizika budući da radi s velikim brojem kupaca/unajmitelja. Dugoročni
ugovori (time charter) se ugovaraju samo s prvoklasnima unajmiteljima koji su najčešće velike naftne
kompanije.
Kreditni rizik za likvidna sredstava je ograničen na bankovne depozite kod banaka s visokim ratingom i
uglavnom državnim vlasništvom ili suvlasništvom.
Rizik likvidnosti
Društvo sve svoje obveze podmiruje uredno i na vrijeme. Anticipirajući nadolazeću ekonomsku krizu
društvo je stvorilo veliku novčanu rezervu, te na 31.12.2008 udio novca i novčanih ekvivalenata u
imovini je iznosio visokih 19% u iznosu od 602,9 milijuna kuna. Koeficijenti ubrzane i tekuće likvidnosti
iznose visokih 1,90 i 1,96.
Rizik zaštite okoliša
Budući da je osnovna djelatnost društva prijevoz nafte i naftnih derivata društvo je izloženo značajnom
riziku zaštite okoliša. Kako bi minimizirali ovaj rizik društvo kontinuirano ulaže u održavanje, obnovu
flote i kontinuirano radi na edukaciji pomoraca.
Rizik po sudskim sporovima
Društvo ne vodi materijalno značajne sudske sporove.
Rizik promjene energenata
Američka administracija je odlučila pokrenuti zamjenu tehnologija u energetici što će, računa se, otvoriti
nova radna mjesta i smanjiti ovisnost Amerike o fosilnim gorivima. Iako ova zamjena energenata neće
biti trenutna, ne smije se zaboraviti da se povijest ubrzava i da se trendovi puno brže ostvaruju nego u
prošlosti, pa se tako i tehnologije brzo razvijaju i uvode. Računa se će trebati oko 5 godina za uvođenje
ekonomski isplativog automobila neovisnog o fosilnim gorivima i 14 godina da se napravi zamjena
klasičnih automobila novima. Kakao će se trendovi smanjenja korištenja fosilnih goriva odraziti na
prijevoz sirove nafte i derivata ostaje da se vidi, ali o tome će trebati voditi računa.
Ulaganja izvan brodarstva
Društvo je steklo 29,13% dionica u brodogradilištu Viktor Lenac koje je izašlo iz stečaja i time pomoglo
njegovu opstanku. U brodogradilištu se radi na uređenju velikog doka i poboljšanju učinkovitosti rada.
Vjerujemo da će s obzirom na stanje brodo-popravljačkih kapaciteta na Sredozemlju brodogradilište
11
imati dovoljno posla i da će uz primjereno ustrojstvo rada i tehnološku modernizaciju uspješno poslovati
i razvijati se.
Ulaganje u turizam kroz gradnju turističkog odmarališta Nin je u fazi ishođenja urbanističkih suglasnosti.
Planiran je inovativan jedinstveni turistički proizvod koji koristi sve prednosti našeg kraja, i kao poseban
brend trebao bi pobuditi interes na tržištu i stvoriti grupe klijentele koja bi koristila razne aspekte ponude
tako da bi odmaralište radilo tijekom cijele godine. Društvo je usporilo investiciju zbog trenutačne
ekonomske situacije, te će početak izgradnje ovisiti o brzini oporavka gospodarstva.
Kodeks korporativnog upravljanja
Društvo je u postupku donošenja vlastitog kodeksa korporativnog upravljanja. Trenutno stanje
korporativnog upravljanja u društvu je opisano u upitniku o kodeksu korporativnog upravljanja koje je
društvo dostavilo Zagrebačkoj burzi. Izvješće je dostupno na internet stranicama Zagrebačke burze (
www.zse.hr ).
12
Tankerska plovidba d.d. – poslovanje u 2008. godini
I.
OSVRT NA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
Sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (“MSFI”)
objavljenim u Narodnim novinama Republike Hrvatske izrađena su temeljni financijski izvještaji i to:
Račun dobiti i gubitka
Bilanca
Izvještaj o tijeku novca
Izvještaj o promjenama kapitala
Bilješke uz financijske izvještaje
II.
DIONICE
Temeljni kapital Društva je podijeljen na 626.385 dionica nominalne vrijednosti 600,00 kn po dionici.
Na dan 31.12.2008. godine ukupno je bilo 2.100 dioničara.
Strane osobe raspolagale su sa 520.102 odnosno 83,03%.
Mali dioničari su vlasnici 53.901 odnosno 8,60% dionica, Hrvatska trgovačka društva 8.755 odnosno
1,40% dionica, vlastite dionice Društva 11.000 odnosno 1,76%, a financijske institucije i ostali su u
svom posjedu imali 32.627 odnosno 5,21% dionica.
III.
OSVRT NA BILANCU I RAČUN DOBITI I GUBITKA
a) Bilanca
Na dan 31.12.2008. godine knjigovodstvena vrijednost aktive i pasive iznosila je ukupno 3,192 milijardi
kuna.
• U aktivi je ova vrijednost raspoređena na dugotrajnu imovinu u visini od 2,275 milijardi kuna
odnosno 78% vrijednosti ukupne aktive i kratkotrajnu imovinu u iznosu od 716 milijuna kuna
odnosno 22% ukupne aktive.
U strukturi dugotrajne imovine sa 92% vrijednosti sudjeluju brodovi i novogradnje.
U strukturi kratkotrajne imovine zalihe sudjeluju sa 3%, potraživanja sa 9 %, financijska imovina sa 3%,
a novac i novčani ekvivalenti sa 85%
•
Pasiva se sastoji od glavnice i rezervi u iznosu od 1,708 milijardi kuna, odnosno 53% ukupne
pasive, dugoročnih obveza u iznosu od 1,113 milijardi kuna, odnosno 35% ukupne pasive te
kratkoročnih obveza u iznosu od 370 milijuna kuna odnosno 12% ukupne pasive.
13
Kapital i rezerve su podijeljeni na temeljni kapital u ukupnom iznosu od 375.831.000 kn, te rezerve za
vlastite dionice, revalorizacijske, zakonske i ostale rezerve, zadržanu dobit i dobit tekuće godine u
iznosu od ukupno 1.331.834.822 kuna.
Dugoročne obveze se odnose uglavnom na kredite banaka za kupnju brodova koji iznose ukupno 1,074
milijardi kuna.
Odnos duga i tržišne vrijednosti flote na kraju 2008. godine je još povoljniji u odnosu na knjigovodstveni,
i zalog je dugoročnog i stabilnog poslovanja poduzeća.
Kratkoročne obveze se odnose na obveze prema dobavljačima, radnicima, obveze za poreze i
doprinose i slično.
b) Račun dobiti i gubitka
Prihodi iz redovnog poslovanja su u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu za 6,4% viši i iznose
ukupno 1,146 milijardu kuna.
Uzimajući u obzir samo prihode od prodaje povećanje u odnosu na prethodnu godinu je veće i iznosi
ukupno 18,3%
U strukturi prihoda prihod od vozarina i danguba sudjeluje sa 88,8% ukupnog prihoda.
U 2008. godini društvo nije ostvarivalo prihode od prodaje brodova.
Ukupni troškovi iz redovnog poslovanja su u 2008. godini u odnosu na iste u 2007. godini za 1,1% niži i
iznose ukupno 883 milijuna kuna.
U strukturi troškova iz redovnog poslovanja materijalni troškovi i troškovi prodane robe sudjeluju s 19%,
troškovi osoblja s 27%, amortizacija s 21%, te ostali troškovi s 33% ukupnih troškova iz redovnog
poslovanja.
Na kraju možemo zaključiti da je firma u 2008. godini poslovala izuzetno uspješno, bilanca je
uravnotežena, sa odnosom duga i imovine koji je zalog stabilnog poslovanja na dugi rok, stvorene su
rezerve za promišljanje daljnjeg razvoja firme.
IV.
NOVČANI TIJEK
Društvo je bilo likvidno tijekom cijele godine u kojoj je došlo do smanjenja novca za 23,9 milijuna kuna.
Stanje novca i novčanih ekvivalenata na dan 31.12.2008. godine iznosi 611,4 milijuna kuna.
U Zadru, 23. lipnja 2009. godine
Ive Mustać, Predsjednik Uprave
14
15
Konsolidirani financijski izvještaji
na dan 31. prosinca 2008. godine
16
Sadržaj
Odgovornost za financijske izvještaje
3
Izvješće neovisnog revizora
4
Konsolidirani račun dobiti i gubitka
5
Konsolidirana bilanca
6
Konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku
7
Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala
9
Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje
10-39
Propisani obrasci financijskih izvještaja
40-44
ODGOVORNOST ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji za 2008. godinu budu sastavljeni u skladu s
Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja („MSFI”), koje je objavio Odbor za
Međunarodne računovodstvene standarde tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog
stanja i rezultata poslovanja Grupe za to razdoblje.
Na temelju provedenih istraživanja, Uprava opravdano očekuje da Grupa ima odgovarajuća
sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava je
izradila financijske izvještaje pod pretpostavkom neograničenosti vremena poslovanja Grupe.
Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna:
• za odabir i potom dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;
• za davanje razumnih i opreznih prosudbi i procjena;
• za primjenu važećih standarda financijskog izvještavanja i za objavu i objašnjavanje svakog
značajnog odstupanja u financijskim izvještajima; te
• za izradu financijskih izvještaja uz pretpostavku o neograničenosti vremena poslovanja, osim
ako je neprimjereno pretpostaviti da će Grupa nastaviti svoje poslovne aktivnosti.
Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s
prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj i rezultate poslovanja Grupe, kao i njihovu
usklađenost sa Zakonom o računovodstvu (NN 109/07) i Međunarodnim standardima financijskog
izvještavanja.
Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Grupe, te stoga i za poduzimanje razumnih
mjera radi sprječavanja i otkrivanja pronevjera i ostalih nezakonitosti.
Uprava je odobrila financijske izvještaje za izdavanje dana 23. lipnja 2009. godine.
Tankerska plovidba d.d.
Božidara Petranovića 4
23000 Zadar
Republika Hrvatska
23. lipnja 2009. godine
Potpisano u ime Grupe,
Ive Mustać
Predsjednik Uprave
3
4
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
(Za godinu završenu 31. prosinca 2008. godine)
u kunama
Opis
Bilješka
Sij.-pro. 2008
Sij-pro. 2007
2
3
4
5
1.146.169.873
1.077.622.047
6,4
1.098.650.359
47.519.514
928.941.064
148.681.023
18,3
-68,0
(808.747.672)
(790.491.987)
2,3
5
(174.260.557)
(146.695.356)
18,8
6
7
(197.743.910)
(183.229.830)
(39.406)
(253.473.969)
(216.800.396)
(163.460.333)
0
(263.535.902)
-8,8
12,1
-3,8
337.422.201
287.130.100
17,5
1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
PRIHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
Prihodi od prodaje
Ostali prihodi
TROŠKOVI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
Materijalni troškovi i troškovi prodane
robe
Troškovi osoblja
Amortizacija
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja
Ostali troškovi
3
4
8
08/07
+/- %
6=4/5
3.
REZULTAT IZ POSLOVANJA
4.
NETO FINANCIJSKI
(TROŠKOVI)/PRIHODI
9
(15.163.264)
(71.212.379)
78,7
4.1.
4.2.
Financijski prihodi
Financijski troškovi
9
9
58.943.605
(74.106.869)
30.606.149
(101.818.528)
92,6
27,2
5.
DOBIT/(GUBITAK) OD ULAGANJA U
PRIDRUŽENA DRUŠTVA
14
20.206.889
6.
DOBIT/(GUBITAK) IZ REDOVNOG
POSLOVANJA PRIJE POREZA
342.465.826
215.917.721
58,6
7.
POREZ NA DOBIT
154.042
422.862
8.
PRIPISANO MANJINSKOM INTERESU
95.097
122.146
9.
DOBIT/(GUBITAK) OD
NEPREKINUTOG POSLOVANJA
342.216.687
215.372.713
10.
DOBIT/(GUBITAK) OD
OBUSTAVLJENE AKTIVNOSTI
0
0
11.
DOBIT/(GUBITAK) ZA RAZDOBLJE
342.216.687
215.372.713
548,75
343,83
Zarada po dionici (kuna)
10
11
58,9
58,9
Bilješke na stranicama 10 – 39 čine sastavni dio ovih konsolidiranih financijskih izvještaja
5
KONSOLIDIRANA BILANCA
(Na dan 31. prosinca 2008. godine)
u kunama
Opis
IV.
V.
2
IMOVINA
DUGOTRAJNA IMOVINA
NEMATERIJALNA IMOVINA
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
ULAGANJA U PRIDRUŽENA DRUŠTVA
FINANCIJSKA IMOVINA
POTRAŽIVANJA
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
KRATKOTRAJNA IMOVINA
ZALIHE
FINANCIJSKA IMOVINA
POTRAŽIVANJA OD KUPACA I OSTALA
POTRAŽIVANJA
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI
IMOVINA NAMIJENJENA ZA PRODAJU
C.
UKUPNA IMOVINA
D.
IZVANBILANČNI ZAPISI
1
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
B.
I.
II.
III.
A.
I.
II.
III.
IV.
B.
C.
I.
II.
III.
IV.
V.
D.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
GLAVNICA I OBVEZE
GLAVNICA I REZERVE
DIONIČKI KAPITAL
KAPITALNE REZERVE
REZERVE
ZADRŽANA DOBIT
MANJINSKI INTERES
DUGOROČNE OBVEZE
ZADUŽENJA NA KOJA SE OBRAČUNAVAJU
KAMATE
PRIMANJA ZAPOSLENIH
REZERVIRANJA
OSTALE DUGOROČNE OBVEZE
ODGOĐENE POREZNE OBVEZE
KRATKOROČNE OBVEZE
ZADUŽENJA NA KOJA SE OBRAČUNAVAJU
KAMATE
TEKUĆE OBVEZE POREZA NA DOBIT
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I OSTALE
OBVEZE
FINANCIJSKE OBVEZE
PRIMANJA ZAPOSLENIH
REZERVIRANJA
OBVEZE NAMIJENJENE ZA PRODAJU
Bilješka
Na dan
31.12.2008
4
Na dan
31.12.2007
5
08/07
+/- %
6=4/5
2.475.303.301
18.805.274
2.328.091.323
61.520.503
66.886.201
0
0
716.476.173
20.325.403
21.669.934
63.099.597
2.046.788.865
17.401.289
1.907.090.973
105.398
122.191.205
0
0
712.079.185
23.200.428
12.872.890
40.747.133
20,9
8,1
22,1
58269,7
-45,3
611.381.239
0
635.258.734
0
-3,8
3.191.779.474
2.758.868.050
15,7
24
15.080.268
0
19
1.707.665.822
375.831.000
0
224.474.028
1.107.360.794
407.353
1.113.290.812
1.086.151.839
1.447.073.216
375.831.000
0
235.640.935
835.601.281
417.820
1.040.735.847
1.040.706.720
-4,7
32,5
-2,5
7,0
4,4
20
0
29.127
27.109.846
0
370.415.487
261.875.382
0
29.127
0
0
270.641.167
184.781.680
36,9
41,7
21
128.121
108.411.984
382.432
85.477.055
-66,5
26,8
0
0
0
0
0
0
0
0
3
12
13
14
15
16
15
17
18
20
24
0,6
-12,4
68,3
54,9
18,0
E.
UKUPNO OBVEZE
1.483.706.299
1.311.377.014
13,1
F.
UKUPNO GLAVNICA I OBVEZE
3.191.779.474
2.758.868.050
15,7
G.
IZVANBILANČNI ZAPISI
15.080.268
0
24
Bilješke na stranicama 10 – 39 čine sastavni dio ovih konsolidiranih financijskih izvještaja
6
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU
(Za godinu završenu 31. prosinca 2008. godine)
u kunama
1
Opis
Bilješka
Sij.-pro. 2008
Sij.-pro. 2007
08/07
+/- %
2
3
4
5
6=4/5
I.
POSLOVNE AKTIVNOSTI
1.
Dobit/gubitak razdoblja poslije
poreza
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
342.216.687
215.494.859
58,8
10
7
154.042
183.229.830
422.862
163.460.334
12,1
14
0
(20.206.889)
0
0
27.268
(84.788.008)
2.440
0
44.243.115
39.406
39.680.919
0
11,5
Dobit od poslovanja prije promjena
radnog kapitala
549.800.996
334.270.966
64,5
Povećanje/smanjenje zaliha
Povećanje/smanjenje kratkotrajnih
potraživanja
Povećanje/smanjenje kratkoročnih
obveza
Ostalo povećanje/smanjenje
novčanog tijeka
Plaćeni porez na dobit
Plaćene kamate
Primljene kamate
2.875.024
3.870.953
(1.904.180)
(3.883.351)
-251,0
-199,7
57.497.607
23.674.521
142,9
(124.750.236)
(49.046.019)
154,4
(321.037)
(72.561.468)
16.655.177
(205.298)
(64.898.137)
29.842.912
56,4
11,8
-44,2
433.067.016
267.851.413
61,7
21,7
Usklađivanje za:
Trošak poreza na dobit
Amortizaciju nekretnina, postrojenja
i opreme
Amortizaciju nematerijalne imovine
Dobit/gubitak od ulaganja u
pridružena društva
Dobit/gubitak od prodaje nekretnina,
postrojenja, opreme i nematerijalne
imovine
Dobit/gubitak od prodaje
vrijednosnih papira i udjela (dionica)
Troškove/prihode od kamata (neto)
Umanjenje vrijednosti potraživanja
od kupaca
NOVČANI TOK OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI
9,14
9
II.
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI
1.
Kupnja nekretnina, postrojenja i
opreme
Kupnja nematerijalne imovine
Primici od prodaje dugotrajne
imovine
Neto izdaci/primici od
kupnje/prodaje financijske imovine
Primici od dividendi i udjela u dobiti
Dani krediti
Naplata danih kredita
Ostali izdaci/primici od investicijskih
aktivnosti
(546.915.106)
(449.404.278)
0
1.250
(6.216.795)
110.690.346
(30.708.826)
(10.801.831)
184,3
300.000
(39.069.902)
28.092.185
39.974.819
300.096
(2.356.800)
4.081.045
(19.428)
0,0
1557,8
588,4
-205858,8
NOVČANI TOK OD
INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
(548.325.580)
(353.727.653)
55,0
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (nastavak)
(Za godinu završenu 31. prosinca 2008. godine)
u kunama
1
Opis
Bilješka
Sij.-pro. 2008
Sij-pro. 2007
08/07
+/- %
2
3
4
5
6=4/5
III.
FINANCIJSKE AKTIVNOSTI
1.
Primici od izdavanja vlasničkih i
dužničkih financijskih instrumenata
Primici od zaduženja na koja se
obračunavaju kamate
Otplate zaduženja na koja se
obračunavaju kamate
Primici/izdaci od prodaje/otkupa
vlastitih dionica
Plaćene dividende
Ostali primici/izdaci od financijskih
aktivnosti
0
0
319.856.397
481.353.684
33,6
(208.104.600)
(191.116.760)
8,9
19(ii)
(5.170.000)
0
19(vi)
(34.504.874)
0
(34.446.473)
0
0,2
0
NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI
72.076.923
255.790.451
71,8
IV.
EFEKT PROMJENE TEČAJA NA
NOVAC I NOVČANE
EKVIVALENTE
19.304.146
(44.917.888)
143,0
V.
UKUPNO
SMANJENJE/POVEĆANJE
NOVCA (I+II+III+IV)
(23.877.495)
124.996.323
119,1
VI.
STANJE NOVCA I NOVČANIH
EKVIVALENATA 01. SIJEČNJA
635.258.734
510.262.411
VII.
STANJE NOVCA I NOVČANIH
EKVIVALENATA 31. PROSINCA
611.381.239
635.258.734
2.
3.
4.
5.
6.
18
Bilješke na stranicama 10 – 39 čine sastavni dio ovih konsolidiranih financijskih izvještaja
8
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
u kunama
Dionički
kapital
Bilješka 19(i)
Na dan 1. siječnja 2007.
Dobit tekuće godine
Smanjenje dug. mat. imovine
Neto promjena fer vrijednosti
financijske imovine
raspoložive za prodaju
Tečajne razlike od preračuna
inozemnog poslovanja
Ukupno priznati prihodi i
rashodi za 2007.
Kupnja vlastitih dionica
Objavljena dividenda (Bilješka
18(vi))
Na dan 31. prosinca 2007.
Dobit tekuće godine
Smanjenje dug. mat. imovine
Neto promjena fer vrijednosti
financijske imovine
raspoložive za prodaju
Tečajne razlike od preračuna
inozemnog poslovanja
Ukupno priznati prihodi i
rashodi za 2008.
Kupnja vlastitih dionica
Nagrade zaposlenicima
Objavljena dividenda (Bilješka
18(vi))
Na dan 31. prosinca 2008.
Vlastite
dionice
Bilješka 19(ii)
Kapitalna
dobit
Zakonske i
ostale rezerve
Bilješka 19(iii)
Revalorizacijske
rezerve
Bilješka 19(iv)
Rezerve iz
preračuna
Bilješka 19(v)
Nerealizirani
gubitak/dobitak od
imovine raspoložive za
prodaju
Zadržana
dobit
Raspodjeljivo
imateljima
glavnice
Raspodjeljivo
imateljima manjinskog
interesa
Ukupno
glavnica
375.831.000
-
-
47.791.550
522.649.673
(185.151.764)
-
654.679.744
1.415.800.203
378.801-
1.416.179.004
-
-
-
-
(81.840.857)
-
-
215.372.713
-
215.372.713
(81.840.857)
122.146
-
215.494.859
(81.840.857)
-
-
-
-
-
-
12.984.436
-
12.984.436
-
12.984.436
-
-
-
-
-
(80.792.103)
-
-
(80.792.103)
-
(80.792.103)
65.846.335
-
-
-
-
(81.840.857)
(80.792.103)
12.984.436
215.372.713
65.724.189
122.146
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(34.451.175)
(34.451.175)
(83.127)
(34.534.302)
375.831.000
-
-
47.791.550
440.808.816
(265.943.867)
12.984.436
835.601.282
1.447.073.217
417.820
1.447.491.037
-
-
-
-
(26.128.698)
-
-
342.216.687
-
342.216.687
(26.128.698)
95.097
-
342.311.784
(26.128.698)
-
-
-
-
-
-
(8.463.563)
-
(8.463.563)
-
(8.463.563)
-
-
-
-
-
28.595.354
-
-
28.595.354
-
28.595.354
-
-
-
-
(26.128.698)
28.595.354
(8.463.563)
342.216.687
336.219.780
95.097
336.314.877
-
-
(5.170.000)
-
-
-
-
(36.000.000)
(5.170.000)
(36.000.000)
-
(5.170.000)
(36.000.000)
-
-
-
-
-
-
-
(34.451.175)
(34.451.175)
(105.564)
(34.556.739)
375.831.000
-
(5.170.000)
47.791.550
414.680.118
(237.348.513)
4.520.873
1.107.366.794
1.707.671.822
407.353
1.708.079.175
Bilješke na stranicama 10 – 39 čine sastavni dio ovih konsolidiranih financijskih izvještaja
9
Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31. prosinca 2008.
godine (čine sastavni dio konsolidiranih financijskih izvještaja)
Bilješka 1: OPĆI PODACI TANKERSKA PLOVIDBA d.d. Zadar („Društvo“) je dioničko društvo osnovano i sa sjedištem u
Republici Hrvatskoj. Sjedište Društva je u Zadru, Božidara Petranovića 4.
Dionice Društva kotiraju na službenom tržištu Zagrebačke burze.
Osnovna djelatnost Društva je:
1. Prijevoz robe (tereta) morem i priobaljem
2. Prijevoz putnika morem i priobaljem
3. Usluge u pomorskom prometu:
− Spašavanje i tegljenje brodova;
− Opskrba brodova, brodica, odnosno jahti pogonskim gorivom;
− Peljarenje u obalnom moru Republike Hrvatske;
− Međunarodni cestovni prijevoz robe (tereta);
− Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini: brodova, brodske opreme i inventara,
tehničke opreme i rezervnih dijelova za njihovo održavanje, servis i popravak;
− Uvoz za vlastite potrebe uredske opreme, kancelarijskog materijala i pribora;
− Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima.
Na dan 31. prosinca 2008. godine Grupa je imala 989 zaposlenika i to: 161 zaposlenika u
administraciji, 69 pomoraca u redovnom radnom odnosu i 759 pomoraca na ugovor.
(31.12.2007. 1.037 zaposlenika i to: 156 zaposlenika u administraciji, 71 pomoraca u redovnom
radnom odnosu i 810 pomoraca na ugovor).
Članovi Nadzornog odbora tijekom 2008. godine i do izdavanja ovih izvještaja bili su:
Svetko Koščica
Dragan Gaćina
Lenko Milin
Ivan Pupovac
Mladen Vučetić
Predsjednik
Član
Član
Član
Član
Uprava se sastoji od tri člana:
Ive Mustać
Ivica Čičmir-Vestić
Petar Kragić
Predsjednik Uprave
Član Uprave za financije
Član Uprave za pravne poslove i osiguranja
10
Vlasnička struktura Društva na dan 31. prosinca 2008. godine bila je kako slijedi:
Broj
dionica
519.104
11.000
10.484
7.935
5.155
Vlasnički
udio %
82,87
1,76
1,67
1,27
0,82
za
3.143
0,50
PBZ d.d./I-skrbnički zbirni račun klijenta
Raiffeisenbank Austria d.d./zbirni skrbnički račun-
1.787
1.001
0,29
0,16
826
0,13
805
65.145
626.385
0,13
10,40
100,00
Silba Participations B.V.
Vlastite dionice
PBZ d.d./Skrbnički zbirni račun klijenta
Paktor d.o.o.
Societe Generale-Splitska banka d.d./Allianz
ZB d.o.o. za AZ Obvezni mirovinski fond
Zagrebačka banka d.d./za
Invest
d.o.o.
upravljanje portfeljima
za SP
Zagrebačka banka d.d./zbirni
skrbnički račun za
Unicredit bank Austria AG
Čorić Danko
Ostali
Ukupno
Ovi financijski izvještaji za razdoblje koje je završilo 31. prosinca 2008. godine uključuju
financijske izvještaje društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d i njegovih ovisnih društava u
inozemstvu (trgovačka brodarska društva koja posluju u međunarodnoj plovidbi), kojima
društvo TANKERSKA PLOVIDBA d.d. upravlja iz jedinstvenog sjedišta poslovne uprave pod
jedinstvenim imenom i vodstvom, te za koja je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati
financijske izvještaje za cjelovito poslovanje u tuzemstvu i inozemstvu sukladno članku 429.
stavak 3. Pomorskog zakonika (“Narodne novine” br. 181/04., 76/07. i 146/08.), drugih ovisnih
društava te udjela Grupe u pridruženim društvima.
Financijske izvještaje odobrila je Uprava dana 23. lipnja 2009. godine za izdavanje Nadzornom
odboru. Utvrđivanje financijskih izvještaja Uprava i Nadzorni odbor prepuštaju Glavnoj
skupštini.
Računovodstvene politike dane u nastavku, primijenjene su dosljedno za sva razdoblja
prezentirana u ovim konsolidiranim financijskim izvještajima.
Bilješka 2: OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Osnovne računovodstvene politike primijenjene na sastavljanje financijskih izvještaja navedene
su niže u tekstu:
a) Osnove izvješćivanja
Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim
standardima financijskog izvještavanja (“MSFI”) objavljenim u Narodnim novinama Republike
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
11
Hrvatske primjenom konvencije povijesnog troška (trošak nabave), uz izuzetke financijske
imovine raspoložive za prodaju koja se iskazuje po fer vrijednosti.
Financijski izvještaji su pripremljeni na temelju neograničenosti trajanja poslovanja.
Financijski izvještaji su prezentirani u hrvatskim kunama (Kn).
Priprema financijskih izvještaja u skladu s MSFI zahtijeva od Uprave stvaranje prosudbi,
procjena i pretpostavki koje utječu na primjenu politika i iznosa objavljenih za imovinu, obveze,
prihode i troškove. Procjene i uz njih vezane pretpostavke temelje se na povijesnom iskustvu i
raznim ostalim čimbenicima, za koje se smatra da su razumni u danim okolnostima, rezultat
kojih čini polazište za stvaranje procjena o vrijednosti imovine i obveza, koje se ne mogu dobiti
iz drugih izvora. Stvarni rezultati se mogu razlikovati od takvih procjena.
Spomenute procjene i uz njih vezane pretpostavke su predmet redovitog pregleda. Utjecaj
korekcije procjene priznaje se u razdoblju u kojem je procjena korigirana ukoliko korekcija
utječe samo na razdoblje u kojem je napravljena ili u razdoblju u kojem je napravljena korekcija
i budućim razdobljima ukoliko korekcija utječe na tekuće i buduća razdoblja.
Određeni iznosi prihoda i rashoda te bilančnih stavaka prepravljeni su u odnosu na prošlu
godinu radi prilagodbe prezentaciji tekuće godine.
Financijski izvještaji uključuju financijski izvještaj društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d. ZADAR
i slijedećih ovisnih društava u vlasništvu Tankerske plovidbe:
• trgovačka brodarska društva koja posluju u međunarodnoj plovidbi
1. PULZAR MARITIME CORPORATION, MONROVIA, LIBERIA
2. PULZAR MARITIME TWO LIMITED, VALLETTA, MALTA
3. CORISLES SHIPPING CORPORATION LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
4. DONAT MARITIME CORPORATION, MONROVIA, LIBERIA
5. DIADORA SHIPPING COMPANY LTD., MONROVIA, LIBERIA
6. RIVA SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
7. RIVA G. SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
8. RIVA N. SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
9. RIVA TANKER SHIPPING COMPANY LTD., MONROVIA, LIBERIA
10. FONTANA SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
11. PUNTA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
12. PUNTA TWO MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
13. DALMATIA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
14. AENONA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
15. DONAT MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
16. JADERA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
17. ANASTASIA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
18. TEUTA SHIPPING COMPANY LTD, MONROVIA, LIBERIA
• ostala trgovačka društva
19. ALAN SHIPPING COMPANY LIMITED, LONDON, ENGLESKA
20. RTD D.O.O., ZADAR, HRVATSKA
21. REKREACIJSKO TURISTIČKI CENTAR NIN D.O.O., NIN, HRVATSKA
22. STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O., ZADAR, HRVATSKA
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
12
Sva navedena društva su u 100% vlasništvu Tankerske plovidbe, izuzev društva “Stambeno
gospodarstvo Tanker” d.o.o. Zadar u kojem Tankerska plovidba ima 33,67% vlasništva i
kontrolirajući utjecaj.
Knjigovodstvo društava sa sjedištem u Liberiji i Malti vodi se u USD po propisima Republike
Hrvatske, a knjigovodstvo društva sa sjedištem u Engleskoj vodi se u GBP po engleskim
propisima. Stavke bilance stanja i računa dobiti i gubitka preračunavaju se po srednjem tečaju
HNB na dan bilanciranja, koji je 31.12.2008. bio 5,155504 kn za 1 US$ i 7,484595 kn za 1 GBP
(31.12.2007. tečaj: 4,985456 kn za 1 US$ i 9,963453 kn za 1 GBP).
b) Strane valute
Transakcije u stranoj valuti preračunate su u domaću valutu primjenom srednjeg tečaja
Hrvatske narodne banke na datum transakcije. Novčana imovina i obveze u stranoj valuti
preračunate su u domaću valutu po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na
datum bilance. Dobitak ili gubitak nastao iz promjene tečaja nakon datuma transakcije
evidentira se u računu dobiti i gubitka u sklopu financijskih prihoda odnosno financijskih
rashoda.
Imovina i obveze, prihodi i rashodi te novčani tokovi inozemnih subjekata preračunati su u
domaću valutu po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na kraj godine, osim u
slučaju značajnijih fluktuacija tečaja tijekom razdoblja, kada se primjenjuje tečaj na dan
transakcije. Sve tečajne razlike, nastale ovakvim preračunom, prikazuju se na zasebnoj poziciji
unutar glavnice.Tečajne razlike nastale preračunom neto ulaganja u inozemne subjekte
priznaju se unutar glavnice pod rezervama iz preračuna. Prilikom prodaje inozemnog subjekta,
tečajne razlike priznaju se u računu dobiti i gubitka.
c) Nematerijalna imovina
Goodwill koji nastaje kod poslovnog spajanja predstavlja višak troška stjecanja u odnosu na
udio Grupe u fer vrijednosti neto utržive imovine stečenog ovisnog društva ili pridruženog
društva na datum kupnje.
Goodwill nastao stjecanjem ovisnog društva iskazan je u okviru nematerijalne imovine. Vezano
uz pridružena društva, goodwill je uključen u knjigovodstvenu vrijednost ulaganja u pridruženo
društvo.
Goodwill se iskazuje po trošku umanjenom za akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti.
Goodwill je raspoređen na jedinice koje stvaraju novac te se testira jednom godišnje kako bi se
utvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija o umanjenju njegove vrijednosti. Goodwill je alociran
na one jedinice koje stvaraju novac od kojih se očekuje da će ostvariti koristi od poslovnog
spajanja u kojem je goodwill kreiran.
Kada Grupa otuđi dio jedinice koja stvara novac, goodwill povezan s prodanom aktivnosti se:
• uključuje u knjigovodstveni iznos tog dijela pri utvrđivanju dobiti ili gubitka od otuđenja, i
• mjeri temeljem relativne vrijednosti otuđenog dijela na dan otuđenja i zadržanog dijela jedinice
koja stvara novac.
Nematerijalna imovina stečena od strane Grupe, sa konačnim vijekom upotrebe, iskazana je po
trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju i umanjenje vrijednosti imovine.
Nematerijalna imovina sastoji se od software-a čiji je procijenjeni očekivani vijek upotrebe 5
godina. Naknadni troškovi kapitaliziraju se samo ako povećavaju buduće ekonomske koristi
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
13
povezane sa sredstvom. Svi ostali troškovi predstavljaju trošak u računu dobiti i gubitka u
razdoblju kada su nastali.
Trošak amortizacije se priznaje u računu dobiti i gubitka primjenom linearne metode tijekom
procijenjenog očekivanog vijeka upotrebe pojedinih stavaka nematerijalne imovine od datuma
kada je raspoloživa za upotrebu.
d) Nekretnine, postrojenja i oprema
Pojedinačni predmet nekretnina, postrojenja i opreme, koji zadovoljava kriterije priznavanja kao
imovina, mjeri se po trošku nabave. Trošak nabave uključuje sve troškove neposredno
povezane s dovođenjem sredstava u namjeravanu uporabu.
Stvari i oprema se evidentiraju kao dugotrajna imovina ako im je vijek uporabe dulji od jedne
godine i pojedinačna vrijednost veća od 2.000 kuna.
Nakon početnog priznavanja kao imovine, pojedinačni predmet nekretnine, postrojenja i
opreme iskazuje se po iznosu troška umanjenog za akumuliranu amortizaciju i akumulirane
troškove umanjenja vrijednosti.
Dobici i gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme priznaju se unutar ostalih prihoda ili
troškova u računu dobiti i gubitka ovisno o ostvarenom rezultatu. Kad se revalorizirana imovina
prodaje, iznosi koji su uključeni u revalorizacijske rezerve se transferiraju u zadržanu dobit.
Naknadni izdaci vezani za već priznati predmet nekretnina, postrojenja i opreme kapitaliziraju
se kao povećanje vrijednosti imovine u slučaju kada je vjerojatno da će zbog tih dodatnih
izdataka pritjecati dodatne buduće ekonomske koristi i kada ti izdaci unapređuju stanje imovine
iznad originalno priznatog. Svi ostali naknadni troškovi priznaju se u rashod u period kada su
nastali.
Amortizacija se obavlja pojedinačno za svako značajnije sredstvo (brodove) i to prema
amortizacijskom vijeku od 16 godina za tankere i amortizacijskom vijeku od 20 godina za
bulkcarriere umanjenom za ostatak vrijednosti starog željeza - "scrap", vodeći računa o radu u
tri smjene, a prema odluci Nadzornog odbora na IV. sjednici 1995. godine, dok se za manja
sredstva amortizacija obavlja grupno.
Amortizacija se obračunava prema predviđenom vijeku uporabe i iz toga izvedenim stopama
ovisno o skupini i podskupini materijalne imovine, a primjenom linearne metode.
Amortizacija je obračunana u okviru stopa utvrđenih Zakonom o porezu na dobit (Nar. nov.,
177/04., 90/05. i 57/06.) i to po stopama:
- građevinski objekti
2%
- transportna sredstva
20%
- računala i telekomunikacijska oprema
25%
- uredski uređaji
20%
- namještaj
10%
Amortizacija imovine započinje kada je imovina spremna za uporabu.
Zemljište se ne amortizira jer se smatra da ima neograničeni vijek trajanja. Imovina u pripremi
predstavlja nedovršenu imovinu i iskazuje se po trošku nabave.
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
14
e) Ulaganja u ovisna i pridružena društva
Ovisna društva su društva u kojima Društvo, posredno ili neposredno, ima kontrolu nad
njihovim aktivnostima. Kontrola je postignuta ukoliko Društvo upravlja financijskim i poslovnim
politikama društva tako da se ostvare koristi od njihovih aktivnosti. Ovisna društva su
konsolidirana od datuma kada je kontrola prenesena na Grupu te isključena iz konsolidacije od
dana gubitka kontrole.
Pridruženim društvima smatraju se društva u kojima Društvo ima značajan utjecaj, ali nema
kontrolu (uobičajeno ulaganja uz vlasnički udio u iznosu od 20% do 50% u temeljnom kapitalu
društva). Značajan utjecaj je moć sudjelovanja u odlukama o financijskim i poslovnim
politikama subjekta u koje je izvršeno ulaganje, ali ne predstavlja kontrolu ili zajedničku
kontrolu tih politika. Ulaganja u pridružena društva iskazuju se metodom udjela.
Sve transakcije među članicama eliminiraju se pri konsolidaciji financijskih izvještaja.
f) Financijska imovina
Ulaganja su razvrstana u sljedeće kategorije: ulaganja koja se drže do dospijeća, ulaganja koja
se drže radi trgovanja i ulaganja raspoloživa za prodaju.
Ulaganja s određenim ili odredivim plaćanjima i određenim dospijećem kod kojih Društvo ima
pozitivnu namjeru i sposobnost držati ih do dospijeća, s iznimkom zajmova i potraživanja koja
potječu od Društva, razvrstana su kao ulaganja koja se drže do dospijeća.
Ulaganja koja se uglavnom stječu u svrhu ostvarivanja dobiti iz kratkoročnih promjena u cijeni,
razvrstana su kao ulaganja koja se drže radi trgovanja. Sva ostala ulaganja, osim zajmova i
potraživanja koja potječu od Društva, razvrstana su kao raspoloživa za prodaju.
Ulaganja koja su raspoloživa za prodaju razvrstana su kao kratkoročna imovina ako ih Uprava
Društva ima namjeru realizirati u roku od 12 mjeseci od datuma bilance. Svaka kupovina i
prodaja ulaganja priznaje se na datum podmirenja.
Ulaganja se prvo iskazuju po nabavnoj cijeni, a to je fer vrijednost naknade koja je dana za njih,
uključujući troškove transakcije.
Ulaganja koja su raspoloživa za prodaju i ulaganja koja se drže radi trgovanja nakon početnog
priznavanja se knjiže po svojoj fer vrijednosti bez smanjenja za troškove transakcije na temelju
njihove tržišne cijene na datum bilance.
Dobici ili gubici nastali svođenjem na fer vrijednost ulaganja raspoloživih za prodaju priznaju se
direktno u rezerve društva koje se vode za tu namjeru, sve dok se ulaganje ne proda ili otuđi na
drugi način, ili sve dok se ne bude smatralo umanjenim. U trenutku prodaje kumulativni dobitak
ili gubitak koji je ranije bio priznat u kapitalu (rezervama) uključuje se u neto dobit odnosno
gubitak za odgovarajuće razdoblje.
Financijska imovina i financijske obveze priznaju se u bilanci Društva kad je Društvo postalo
stranom ugovora o financijskom instrumentu. Iako, u slučaju normalne kupnje ili prodaje
(kupnja ili prodaja financijske imovine pod ugovorom čiji uvjeti zahtijevaju dostavu imovine
unutar vremenskog perioda utemeljenog zakonskim propisima ili sporazumom na uključenom
tržištu), dan namire je bitan za inicijalno priznavanje ili nepriznavanje. Financijska imovina se
prestaje priznavati kada je novac prikupljen ili prava da se primi novac od imovine je istekao.
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
15
Financijska obveza se prestaje priznavati kada je ugovorna obveza otkazana ili je istekao rok
za priznavanje.
g) Zalihe
Zalihe se vrednuju po nižoj vrijednosti između troška nabave i neto ostvarive vrijednosti. Zalihe
materijala i rezervnih dijelova, te sitnog inventara se iskazuju po stvarnim troškovima nabave.
Utrošak materijala i rezervnih dijelova obračunava se metodom FIFO. Sitni inventar otpisuje se
u cijelosti kod stavljanja u uporabu.
Trošak nabave ukjučuje troškove nabave zaliha i trošak njihova dovođenja na postojeću
lokaciju i stanje.
h) Potraživanja
Potraživanja predstavljaju prava na naplatu određenih iznosa od kupaca ili drugih dužnika kao
rezultat poslovanja društva. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja su iskazana prema fer
vrijednosti dane naknade i knjiže se po amortiziranom trošku, nakon ispravka za umanjenje
vrijednosti. Ispravak vrijednosti zastarjelih i spornih potraživanja vrši se pojedinačno za svako
potraživanje kada je neizvjesna naplata djelomičnog ili ukupnog iznosa potraživanja temeljem
procjene menadžmenta.
i) Umanjenje vrijednosti imovine
Knjigovodstveni iznos imovine Društva, osim zaliha i odgođene porezne imovine, pregledava
se na svaki datum bilance kako bi se utvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija o umanjenju
njihove vrijednosti. Ukoliko indikacije postoje, procjenjuje se nadoknadivi iznos imovine.
Imovina koja podliježe obračunu amortizacije se pregledava za umanjenje vrijednosti uvijek
kada događaji ili promjene u okolnostima indiciraju da knjigovodstvena vrijednost sredstva
možda neće biti nadoknadiva.
Gubitak iz umanjenja vrijednosti priznaje se u računu dobiti i gubitka kada knjigovodstveni
iznos imovine ili jedinice koja stvara novac premašuje njegov nadoknadivi iznos. Ti gubici od
umanjenja imovine se prikazuju u računu dobiti i gubitka.
Nadoknadivi iznos goodwilla, nematerijalne imovine s neograničenim vijekom upotrebe i
nematerijalne imovine koja još nije u upotrebi procjenjuje se na svaki datum bilance.
Priznati gubici od umanjenja vrijednosti koji se odnose na pojedine jedinice koje stvaraju novac
raspoređuju se tako da prvo umanje knjigovodstvenu vrijednost goodwilla raspoređenog na
jedinicu koja stvara novac (ili grupu jedinica), a nakon toga proporcionalno umanjuju
knjigovodstvenu vrijednost ostale imovine unutar jedinice (ili grupe jedinica).
U slučaju kada je umanjenje fer vrijednosti imovine raspoložive za prodaju priznato izravno u
glavnicu, a postoje objektivni dokazi da je imovini umanjena vrijednost, razlika između troška
stjecanja (neto od otplate glavnice i amortizacije) i trenutne fer vrijednosti, umanjenu za gubitke
od umanjenja vrijednosti prethodno priznate u računu dobiti i gubitka, se prebacuje iz kapitala u
račun dobiti i gubitka.
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
16
Nadoknadivi iznos ulaganja Društva koja se drže do dospijeća te potraživanja vrednovanih po
amortiziranom trošku utvrđuje se kao sadašnja vrijednost procijenjenih budućih novčanih
tokova, diskontiranih originalnom efektivnom kamatnom stopom (odnosno efektivnom
kamatnom stopom izračunatom prilikom početnog priznavanja te financijske imovine). Tekuća
potraživanja se ne diskontiraju.
Nadoknadivi iznos ostale imovine je neto utrživa cijena ili vrijednost u upotrebi, ovisno o tome
koji je iznos viši. Vrijednost u upotrebi se procjenjuje diskontiranjem procijenjenih novčanih
primitaka i izdataka koristeći diskontnu stopu prije poreza koja odražava trenutnu tržišnu
procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike specifične za pojedinu imovinu. Za imovinu koja
ne generira nezavisne novčane primitke, nadoknadivi iznos se određuje temeljem grupe
sredstava kojoj ta imovina pripada.
Gubitak od umanjenja vrijednosti koji se odnosi na vrijednosne papire koji se drže do dospijeća
ili na potraživanja koja se iskazuju po amortiziranom trošku ukida se ukoliko se naknadno
povećanje nadoknadive vrijednosti može objektivno povezati s događajem nastalim nakon što
je gubitak od umanjenja vrijednosti priznat.
Gubitak od umanjenja vrijednosti koji se odnosi na ulaganje u glavničke instrumente
klasificirane kao raspoložive za prodaju ne ukida se u računu dobiti i gubitka. Ukidanje gubitka
od umanjenja imovine izravno se odobrava glavnici.
Ukoliko se poveća fer vrijednost dužničkog instrumenta klasificiranog kao raspoloživog za
prodaju i povećanje se može dovesti u vezu s događajem koji je nastao nakon što je gubitak od
umanjenja vrijednosti priznat u računu dobiti i gubitka, gubitak se ukida, a ukidanje priznaje u
računu dobiti i gubitka.
Gubitak od umanjenja vrijednosti koji se odnosi na goodwill se ne ukida.
Gubitak od umanjenja vrijednosti koji se odnosi na ostalu imovinu ukida se ukoliko postoje
naznake da su gubici od umanjenja vrijednosti (procijenjeni na svaki datum bilance) priznati u
prethodnom razdoblju smanjeni ili više ne postoje. Gubitak od umanjenja vrijednosti ukida se
ako je došlo do promjene u procjenama korištenim pri utvrđivanju nadoknadive vrijednosti.
Ukidanje gubitka od umanjenja vrijednosti priznaje se do iznosa koji ne premašuje
knjigovodstvenu vrijednost imovine koja bi bila utvrđena, nakon umanjenja za amortizaciju, da
nije priznat gubitak od umanjenja vrijednosti.
j) Novac i novčani ekvivalenti
Novac i novčani ekvivalenti, za potrebe bilance i izvještaja o novčanom tijeku, obuhvaćaju
novac u blagajni i stanja na računima kod banaka, te visoko likvidna ulaganja koja se lako
pretvaraju u poznate iznose novca s prvobitnim dospijećima od tri mjeseca ili manje i koja
podliježu neznatnom riziku promjene vrijednosti.
k) Dionički kapital
Dionički kapital se sastoji od redovnih dionica. Direktni zavisni troškovi povezani sa izdavanjem
redovnih dionica priznaju se kao smanjenje kapitala.
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
17
Iznos naknade plaćene za otkup dioničkog kapitala, uključujući direktne zavisne troškove,
priznaje se kao umanjenje u kapitalu i rezervama. Otkupljene dionice klasificiraju se kao
vlastite dionice i predstavljaju odbitnu stavku od ukupnog kapitala i rezervi.
l) Zaduženja na koja se obračunavaju kamate
Zaduženja na koja se obračunavaju kamate se početno mjere po fer vrijednosti primljenog
novca, umanjeno za pripadajuće transakcijske troškove. U budućim razdobljima se iskazuju po
amortiziranom trošku, primjenom metode efektivne kamatne stope. Sve razlike između
primitaka (umanjeno za troškove transakcije) i otkupne vrijednosti priznaju se u računu dobiti i
gubitka tijekom trajanja zaduženja primjenom efektivne kamatne stope.
m) Rezerviranja
Rezerviranje se priznaje samo u slučaju da Društvo ima postojeću obvezu (pravnu ili izvedenu)
kao rezultat prošlog događaja i ako postoji vjerojatnost da će biti potreban odljev sredstava koja
čine gospodarske koristi kako bi se obveza podmirila, a moguće je napraviti pouzdanu procjenu
iznosa obveze.
Iznosi rezerviranja se utvrđuju diskontiranjem očekivanih budućih novčanih tokova korištenjem
diskontne stope prije poreza koja odražava tekuću tržišnu procjenu vremenske vrijednosti
novca i, gdje je primjenjivo, rizika specifičnih za obvezu.
n) Obveze prema dobavljačima i ostale obveze
Obveze prema dobavljačima se početno mjere po fer vrijednosti, a naknadno po amortiziranom
trošku.
o) Primanja zaposlenih
Obveze za doprinose u obvezni mirovinski fond se uključuju kao trošak u račun dobiti i gubitka
u razdoblju u kojem se nastali.
Obveze za bonuse zaposlenika priznaju se kao rezerviranja troškova na temelju formalnog
plana Društva, kada se na temelju ranijih iskustava Uprave, odnosno ključnih zaposlenika,
može realno očekivati da će bonusi biti isplaćeni te kada se iznos bonusa može procijeniti prije
objave financijskih izvještaja. Za obveze za bonuse, se očekuje da će biti podmirene kroz 12
mjeseci od datuma bilance, a priznaju se u iznosu za koji se očekuje da će biti isplaćen.
Obveze za kratkoročne primitke zaposlenicima se ne diskontiraju i priznaju se kao trošak kada
se usluga pruži.
Rezervacija se priznaje u iznosu za koji se očekuje da će biti plaćen kao kratkoročni novčani
bonus ili plan podjele profita ukoliko Društvo ima sadašnju zakonsku ili izvedenu obvezu
plaćanja tog iznosa kao rezultat izvršene usluge u prošlosti od strane zaposlenika i ukoliko se
obveza može pouzdano izmjeriti.
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
18
p) Priznavanje prihoda
Prihodi od prodaje iskazuju se u neto iznosu umanjeni za povrate, rabate i diskonte, kao i
poreze direktno povezane sa prodajom proizvoda i izvršenih usluga i predstavljaju iznos
fakturiran trećim osobama. Prihod se priznaje u trenutku kada su dobra otpremljena, usluga
izvršena, te kada su značajni rizici i koristi od vlasništva preneseni na kupca.
Kod pružanja usluga prihod se priznaje prema stupnju izvršenja usluge, odnosno kada ne
postoji značajna neizvjesnost u pogledu pružanja usluge ili pripadajućih troškova.
Prihodi od vozarina se ostvaruju u dva osnovna oblika: time charter i voyage charter. Prihodi
ostvareni od time chartera obuhvaćeni su prema metodi dovršenosti ugovora iz razloga što ne
postoji neizvjesnost glede naknade koja će proisteći iz pružanja usluga jer se T/C najamnina
naplaćuje unaprijed za ugovoreno vremensko razdoblje od 15 dana ili mjesec dana. Ista
metoda primijenjena je i u slučaju voyage chartera.
q) Najmovi
Najmovi nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine gdje Društvo prihvaća gotovo
sve koristi i rizike vlasništva klasificiraju se kao financijski najmovi. Financijski najmovi
kapitaliziraju se po procijenjenoj sadašnjoj vrijednosti pripadajućih plaćanja najmova. Svako
plaćanje najma razvrstava se na obveze i financijske rashode kako bi se dobila konstantna
stopa na preostalo financijsko stanje. Pripadajuća obveza za najamninu, umanjena za
financijske rashode iskazuje se u ostalim dugoročnim obvezama. Kamatna komponenta
financijskog rashoda tereti račun dobiti i gubitka tijekom razdoblja najma. Nekretnine,
postrojenja, oprema i nematerijalna imovina stečeni po ugovoru o financijskom najmu
amortiziraju se tijekom korisnog vijeka imovine.
Najmovi imovine kod kojih koristi i rizike vlasništva zadržava najmodavac klasificiraju se kao
poslovni najmovi. Plaćanja po osnovi poslovnih najmova terete račun dobiti i gubitka po
pravocrtnoj metodi tijekom trajanja najmova. Ako se poslovni najam raskine prije isteka roka
najma, sva plaćanja najmodavcu u obliku kazne priznaju se kao trošak u razdoblju u kojem je
došlo do raskida.
r) Neto financijski (troškovi)/prihodi
Neto financijski (troškovi)/prihodi obuhvaćaju obračunatu kamatu na kredite i zajmove, prihode
od kamata na investirana sredstva, prihode od dividendi, dobitke i gubitke od tečajnih razlika,
dobitke i gubitke uslijed promjene fer vrijednosti financijske imovine iskazane po fer vrijednosti
u računu dobiti i gubitka.
Prihod od kamate se priznaje u računu dobiti i gubitka primjenom metode obračunatih prihoda,
uzimajući u obzir efektivni prinos na imovinu. Prihod od dividendi priznaje se u računu dobiti i
gubitka na datum kada je ustanovljeno pravo Društva na isplatu dividende.
s) Oporezivanje
Društvo obračunava obvezu za porez na dobit u skladu s hrvatskim zakonom.
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
19
Porez na dobit za godinu sastoji se od tekućeg poreza i odgođenog poreza. Porez na dobit
iskazuje se u računu dobiti i gubitka do iznosa poreza na dobit koji se odnosi na stavke unutar
glavnice kada se trošak poreza na dobit priznaje unutar glavnice.
Tekući porez predstavlja očekivanu poreznu obvezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za
godinu, koristeći poreznu stopu važeću na dan bilance i sva usklađenja porezne obveze iz
prethodnih razdoblja. Iznos odgođenog poreza izračunava se metodom bilančne obveze, pri
čemu se uzimaju u obzir privremene razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i
obveza za potrebe financijskog izvještavanja i iznosa koji se koriste za potrebe izračuna
poreza. Iznos odgođenog poreza temelji se na očekivanoj realizaciji ili namirenju
knjigovodstvene vrijednosti imovine i obveza, korištenjem poreznih stopa koje se primjenjuju ili
uglavnom primjenjuju na datum bilance.
Odgođena porezna imovina priznaje se u visini u kojoj je vjerojatno da će se ostvariti buduća
oporeziva dobit dostatna za korištenje imovine. Odgođena porezna imovina umanjuje se za
iznos za koji više nije vjerojatno da će se moći iskoristiti kao porezna olakšica.
t) Dividende
Dividende se priznaju u izvještaju o promjenama kapitala i prikazuju kao obveza u razdoblju u
kojem su odobrene od dioničara Društva.
u) Državne potpore
Državne potpore povezane s imovinom - nabavkom brodova prezentiraju se u bilanci kao
odbitne stavke pri izračunavanju knjigovodstvenog iznosa imovine. Potpora se priznaje kao
prihod, tijekom vijeka upotrebe imovine koja se amortizira, smanjenjem troška amortizacije.
v) Usporedni podaci
Tamo gdje je bilo potrebno, usporedni podaci su reklasificirani kako bi se postigla dosljednost u
prikazivanju podataka s podacima tekuće financijske godine i ostalim podacima.
z) Standardi, tumačenja i izmjene objavljenih standarda koji još nisu važeći
Objavljeni su određeni standardi, izmjene i tumačenja postojećih standarda koji stupaju na
snagu za razdoblje koje počinje na dan ili nakon 1. siječnja 2008. godine, a koje Društvo nije
prethodno usvojilo jer isti nisu objavljeni u Narodnim novinama u skladu sa Zakonom o
računovodstvu.
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
20
Bilješka 3: PRIHODI OD PRODAJE Vozarine na domaćem tržištu
Vozarine na inozemnom tržištu
- od toga: time charter
voyage charter
Prihodi od prodaje - povezana
poduzeća
UKUPNO
2008
0
1.088.765.391
545.522.211
543.243.180
9.884.968
u kunama
2007
0
918.408.175
445.813.496
472.594.679
10.532.889
1.098.650.359
928.941.064
Bilješka 4: OSTALI PRIHODI Prihod od najma
Prihodi od najma posade
Naplata otpisanih potraživanja
Prihodi od otpuštanja revalorizacijskih
pričuva
Prihodi od naplaćenih šteta
Dobit
od
prodaje
nekretnina,
postrojenja i opreme
Ostalo
UKUPNO
2008
63.739
3.090.772
8.367
38.161.009
u kunama
2007
77.412
14.605.282
94.336
36.902.315
2.187.824
0
3.521.952
84.788.008
4.007.803
47.519.514
8.691.626
159.213.820
Bilješka 5: MATERIJALNI TROŠKOVI I TROŠKOVI PRODANE ROBE Utrošene sirovine i materijal
Utrošena energija
Troškovi prodane robe
Trošak sitnog inventara
UKUPNO
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
2008
55.825.804
117.262.085
1.133.018
39.650
174.260.557
u kunama
2007
50.397.080
94.954.887
1.199.201
144.188
146.695.356
21
Bilješka 6: TROŠKOVI OSOBLJA Neto plaće zaposlenika u redovnom
radnom odnosu
Plaće pomoraca na ugovor
Porezi i doprinosi iz plaća
Doprinosi na plaće
Otpremnine
Naknade zaposlenicima (putni troškovi,
dnevnice)
UKUPNO
2008
33.479.993
u kunama
2007
38.645.529
103.006.454
24.314.705
10.985.551
4.857.576
21.009.631
101.441.277
32.725.627
14.007.233
8.465.389
21.515.341
197.743.910
216.800.396
Bilješka 7: AMORTIZACIJA Amortizacija nekretnina, postrojenja i
opreme:
- po redovnim stopama
- otpuštanje revalorizacijske rezerve
UKUPNO
2008
u kunama
2007
145.068.821
38.161.009
183.229.830
125.229.323
36.902.315
163.460.333
Bilješka 8: OSTALI TROŠKOVI Prijevozne i PTT usluge
Usluge održavanja
Najam prostora
Lučki troškovi
Agencijske pristojbe
Troškovi ukrcaja i iskrcaja tereta
Provizije brokerima i agentima
Premija osiguranja
Bankarske usluge
Donacije
Gubitak pri prodaji dugotrajne imovine
Ostalo
UKUPNO
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
2008
9.810.464
47.918.683
943.933
75.645.404
8.470.738
1.441.000
39.198.589
19.966.616
5.671.560
7.837.663
27.268
36.542.051
253.473.969
u kunama
2007
9.968.580
47.324.206
1.110.628
79.905.237
9.111.262
1.511.882
31.897.025
19.830.177
8.156.383
8.383.904
0
46.336.618
263.535.902
22
Bilješka 9: NETO FINANCIJSKI (TROŠKOVI)/PRIHODI Financijski prihodi
Kamate
Kamate – povezana društva (Bilješka 22)
Prihod od dividende
Neto dobici od tečajnih razlika
Ostali financijski prihodi
Ukupni financijski prihodi
Financijski troškovi
Kamate
Neto gubici od tečajnih razlika
Ostali financijski troškovi
Gubitak od otuđenja udjela -povezana
društva (Bilješka 14)
Ukupni financijski troškovi
NETO FINANCIJSKI (TROŠKOVI)/PRIHODI
2008
u kunama
2007
24.789.559
466.967
300.000
32.899.008
488.071
58.943.605
30.103.589
0
257.900
97880
146.780
30.606.149
(69.987.712)
(4.116.716)
0
(2.441)
(69.931.288)
(31.887.240)
0
0
(74.106.869)
(101.818.528)
(15.163.264)
(71.212.379)
Bilješka 10: POREZ NA DOBIT Člankom 429. stavkom 1. Pomorskog zakonika (“Narodne novine” br. 181/04., 76/07. i 146/08.)
propisano je da trgovačka društva koja su registrirana i obavljaju brodarsku djelatnost ne
plaćaju porez na dobit koju ostvare od iskorištavanja brodova u međunarodnoj plovidbi.
Prema odredbama članka 429. stavcima 2. i 3. Pomorskog zakonika trgovačka društva iz
stavka 1. istoga članka ne plaćaju porez na dobit koju ostvare od prodaje brodova, od prodaje
dionica ili udjela u trgovačkim brodarskim društvima koja posluju u međunarodnoj plovidbi, kao
niti na dobit od dividende od dionica koje imaju u trgovačkim brodarskim društvima koja posluju
u međunarodnoj plovidbi. Ako društva iz stavka 1. istoga članka upravljaju navedenim udjelima
iz jedinstvenog sjedišta poslovne uprave pod jedinstvenim imenom i vodstvom, dužno je voditi
poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje za cjelovito poslovanje u tuzemstvu i
inozemstvu.
Slijedom gore navedenog, po poreznoj prijavi za 2008. godinu Društvo nije imalo obvezu
plaćanja poreza na dobit u Hrvatskoj.
Porez na dobit odnosi se na porez na dobit društva Alan Shipping Company Limited u Velikoj
Britaniji u iznosu od 114.657 kn i društva “Stambeno gospodarstvo Tanker” d.o.o. Zadar u
iznosu od 39.385 kn .
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
23
Porezno gubici ovisnih društava ističu 5 godina nakon godine u kojoj su nastali. Raspoloživost
poreznih gubitaka u budućim razdobljima za Grupu je kako slijedi:
Porezni gubici
Porezni gubitak
31.12.2008. g.
Porezni gubitak
31.12.2009. g.
Porezni gubitak
31.12.2010. g.
Porezni gubitak
31.12.2011. g.
Porezni gubitak
31.12.2012. g.
Porezni gubitak
31.12.2013. g.
Ukupno
iz
2003.g
ističe
730.628
iz
2004.g
ističe
1.020.813
iz
2005.g
ističe
1.152.266
iz
2006.g
ističe
1.172.345
iz
2007.g
ističe
1.413.459
iz
2008.g
ističe
2.299.548
7.789.059
Bilješka 11: ZARADA PO DIONICI Dobit za godinu
Vagana sredina ukupnog broja dionica na kraju
godine
Zarada po dionici (kuna)
2008
342.216.687
623.635
2007
215.372.621
626.385
548,75
343,83
Društvo prikazuje podatke o osnovnoj zaradi po dionici za redovne dionice. Osnovna zarada po
dionici se računa dijeleći dobit za godinu primjenjivu za redovne dionice s prosječnim brojem
redovnih dionica tijekom razdoblja.
Osnovna i potpuno razrijeđena zarada po dionici su jednake budući da Društvo nema
razrjedivih potencijalnih običnih dionica.
Ponderirani prosječni broj dionica je izračunat kako slijedi:
Dionice, isključujući vlastite dionice, na dan 1.
siječnja
Efekt kupnje vlastitih dionica tijekom godine
Ponderirani prosječni broj dionica
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
2008
626.385
2007
626.385
11.000
0
623.635
626.385
24
Bilješka 12: NEMATERIJALNA IMOVINA u kunama
Nematerijalna
imovina
Goodwill
Nabavna vrijednost
Na dan 1. siječnja 2007.
Povećanja
Prijenos imovine u pripremi
Smanjenja
Efekti promjene tečaja
Na dan 31. prosinca 2007.
6.168.114
6.168.114
Na dan 1. siječnja 2008.
6.168.114
Povećanja
Prijenos imovine u pripremi
Smanjenja
Efekti promjene tečaja
Na dan 31. prosinca 2008.
6.168.114
Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti
Na dan 1. siječnja 2007.
Trošak za godinu
Umanjenje vrijednosti
Smanjenja
Efekti promjene tečaja
Na dan 31. prosinca 2007.
-
Nematerijalna
imovina u
pripremi
Ukupno
2.224.561
2.224.561
2.864.324
6.368.851
0
0
0
9.233.175
11.256.999
6.368.851
0
0
0
17.625.850
2.224.561
2.224.561
9.233.175
1.403.985
0
0
0
10.637.160
17.625.850
1.403.985
0
0
0
19.029.835
224.561
224.561
-
224.561
0
0
0
0
224.561
Na dan 1. siječnja 2008.
Trošak za godinu
Umanjenje vrijednosti
Smanjenja
Efekti promjene tečaja
Na dan 31. prosinca 2008.
Knjigovodstvena vrijednost
Na dan 1. siječnja 2007.
Na dan 31. prosinca 2007.
-
224.561
224.561
-
224.561
0
0
0
0
224.561
6.168.114
6.168.114
2.000.000
2.000.000
2.864.324
9.233.175
11.032.438
17.401.289
Na dan 1. siječnja 2008.
Na dan 31. prosinca 2008.
6.168.114
6.168.114
2.000.000
2.000.000
9.233.175
10.637.160
17.401.289
18.805.274
Nematerijalna imovina u pripremi odnosi se na projekt zdravstveno turistički centar Ninsko
blato.
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
25
Bilješka 13: NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA u kunama
Zemljište i
zgrade
Postrojenja i
oprema
Ulaganja u
nekretnine
Imovina u
pripremi
Ukupno
Nabavna vrijednost
Na dan 1. siječnja 2007.
Povećanja
Prijenos imovine u pripremi
Smanjenja
Efekti promjene tečaja
Na dan 31. prosinca 2007.
21.521.201
5.479.899
11.021.068
(149.452)
(170.999)
37.701.718
2.583.862.834
258.231.438
(115.371.907)
(272.327.505)
2.454.394.859
10.764.913
1.689.403
12.454.316
189.337.263
445.871.895
(270.941.909)
(18.807.561)
345.459.687
2.794.721.298
462.116.707
(115.521.359)
(291.306.065)
2.850.010.581
Na dan 1. siječnja 2008.
Povećanja
Prijenos imovine u pripremi
Smanjenja
Efekti promjene tečaja
Na dan 31. prosinca 2008.
37.701.718
1.188.632
(1.758.829)
37.131.522
2.454.394.859
345.781.998
(1.105.707)
82.185.156
2.881.256.306
12.454.316
(3.098.573)
9.355.744
345.459.687
545.562.695
(346.970.630)
11.777.566
555.829.317
2.850.010.581
545.562.695
(1.105.707)
89.105.320
3.483.572.889
Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti
Na dan 1. siječnja 2007.
Trošak za godinu
Umanjenje vrijednosti
Smanjenja
Efekti promjene tečaja
Na dan 31. prosinca 2007.
6.993.210
553.302
(147.484)
7.399.028
969.739.073
162.907.030
(96.074.345)
(101.051.179)
935.520.580
-
-
976.732.284
163.460.333
-
-
(96.074.345)
(101.198.663)
942.919.608
Na dan 1. siječnja 2008.
Trošak za godinu
Umanjenje vrijednosti
Smanjenja
Efekti promjene tečaja
Na dan 31. prosinca 2008.
7.399.028
716.357
(400.415)
7.714.970
935.520.580
182.513.473
(1.077.190)
30.809.732
1.147.766.596
-
-
942.919.608
183.229.830
-
-
(1.077.190)
30.409.317
1.155.481.565
Na dan 1. siječnja 2007.
Na dan 31. prosinca 2007.
14.527.991
30.302.690
1.614.123.761
1.518.874.279
0
12.454.316
189.337.263
345.459.687
1.817.989.015
1.907.090.973
Na dan 1. siječnja 2008.
Na dan 31. prosinca 2008.
30.302.690
29.416.552
1.518.874.279
1.733.489.710
12.454.316
9.355.744
345.459.687
555.829.317
1.907.090.973
2.328.091.323
Knjigovodstvena vrijednost
Tijekom 2008. i 2007. nije bilo kapitaliziranih troškova zaduživanja.
Imovina u pripremi uključuje troškove gradnji brodova – tankera br. 461, S-5054 i S-5065 i bulkcarriera br. H-4034, H-4035, JES06C-031 i JES06C-032 u iznosu od 555.334.801 kuna te
troškove izgradnje poslovne građevine – Centralno skladište u Gaženici u iznosu od 494.516
kuna.
Na dan 31. prosinca 2008. godine neto knjigovodstvena vrijednost unajmljene imovine iznosi
204.614 kuna (2007.: 363.178 kuna).
Ukupna neto knjigovodstvena vrijednost imovine nad kojom postoji založno pravo za kredite je
1.743.954.346 kuna (2007.: 1.748.667.143 kuna).
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
26
Bilješka 14: ULAGANJA U PRIDRUŽENA DRUŠTVA Neto knjigovodstvena vrijednost ulaganja u pridružena društva uključuje:
31. prosinca 2008.
Iznos u
Vlasnički
kunama
udio %
1.
2.
Tanker and Trading
Services, Beč,
Austrija
Brodogradilište Viktor
Lenac d.d., Rijeka,
Hrvatska
UKUPNO
31. prosinca 2007.
Iznos u
Vlasnički
kunama
udio %
105.398
61.520.503
39,00%
29,13%
61.520.503
105.398
Društvo je po okončanju stečaja Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. dana 07.04.2008. godine
steklo 3.529.782 dionica nominalne vrijednosti 10,00 kn što predstavlja 28,45% temeljnog
kapitala društva. Društvo je kupilo u 2008. godini još 84.930 redovnih dionica tako da na dan
31.12.2008. godine ima u vlasništvu 3.614.712 dionica odnosno 29,13% udjela u kapitalu.
Društvo je kupilo još 118.071 dionica, a koje nisu registrirane u vlasništvu Društva kod SKDD
d.d. na dan 31.12.2008. godine. Ukupna naknada za stjecanje je 41.313.614 kuna, a uključuje
iznos plaćen u novcu od 14.203.767 kuna i maksimalna buduća plaćanja od 27.109.847 kuna
koja dospijevaju sukladno programu restrukturiranja i razvoja (vidi Bilješku 24).
Promjene ulaganja u pridruženo društvo Grupe tijekom godine bile su kako slijedi:
u kunama
Neto knjigovodstvena vrijednost
Trošak ulaganja
Udio u dobiti pridruženog društva
Knjigovodstvena vrijednost ulaganja
2008
41.313.614
20.206.889
61.520.503
Skraćeni prikaz financijskih informacija pridruženog društva:
u kunama
Ukupna imovina
Ukupne obveze
Prihodi
Dobit
2008
267.841.302
95.216.854
422.470.850
94.381.695
U ožujku 2008. godine Društvo je prodalo cjelokupan udjel u društvu Tanker and Trading
Services za iznos od 102.958 kuna, što je rezultiralo gubitkom od prodaje od 2.440 kuna.
Gubitak od prodaje je prilazan kao financijski trošak (Bilješka 9).
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
27
Bilješka 15: FINANCIJSKA IMOVINA Dugotrajna
Ulaganja raspoloživa za prodaju
Ulaganja koja se drže do dospijeća
Ukupno ulaganja
Stambeni krediti zaposlenicima osigurani
Dani krediti zgradama - neosigurani
Krediti učenicima i studentima
Dani krediti – povezana društva (Bilješka
2008
6.067.677
0
6.067.677
2.942.383
u kunama
2007
14.537.364
0
14.537.364
3.183.950
396.184
1.281.503
0
739.540
956.783
0
4.620.070
51.553.202
4.645.252
66.886.201
4.880.273
87.626.486
15.147.082
122.191.205
22)
Ukupno dani krediti
Depoziti i jamčevine
Ostala dugotrajna ulaganja
Ukupno financijska imovina
dugotrajna
-
Ulaganja raspoloživa za prodaju se vrednuju po fer vrijednosti, osim one koja nije predmet
trgovanja na aktivnom tržištu, a koja je priznata po amortiziranom trošku umanjenom za
umanjenje vrijednosti.
Krediti zaposlenima odobreni su za kupnju stanova uz rok dospijeća do 30 godina, a vrednuju
se po amortiziranom trošku (neto od rezervacije za umanjenje vrijednosti) korištenjem tržišne
kamatne stope za diskontiranje.
Depoziti i jamčevine predstavljaju novčane depozite kao osiguranja za izdane bankovne
garancije.
Kratkotrajna
Ulaganja raspoloživa za prodaju
Ulaganja koja se drže do dospijeća
Ukupno ulaganja
Dani krediti
Dani krediti - neosigurani
Dani krediti – povezana društva (Bilješka
2008
107.323
0
107.323
2.282.142
670.033
13.500.000
u kunama
2007
107.334
0
107.334
12.408.708
356.848
0
16.452.175
2.714.798
2.395.638
21.669.934
12.765.556
0
0
12.872.890
22)
Ukupno dani krediti
Depoziti i jamčevine
Ostala kratkoročna ulaganja
Ukupno financijska imovina
kratkotrajna
-
Depoziti i jamčevine predstavljaju novčane depozite kao osiguranja za izdane bankovne
garancije.
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
28
Bilješka 16: ZALIHE 2008
18.301.021
515.839
169.525
457.768
1.339.018
(457.768)
20.325.404
Gorivo i mazivo
Materijal
Rezervni dijelovi
Sitni inventar
Prehrambeni artikli
Ispravak vrijednosti sitnog inventara
UKUPNO
u kunama
2007
21.301.692
430.196
169.525
438.148
1.299.015
(438.148)
23.200.428
Bilješka 17: POTRAŽIVANJA OD KUPACA I OSTALA POTRAŽIVANJA Potraživanja od kupaca – bruto
Potraživanja od kupaca – umanjenje vrijednosti
Potraživanja od kupaca - neto
Potraživanja od kupaca - povezana društva
2008
43.250.915
(39.406)
43.211.509
0
u kunama
2007
29.839.370
0
29.839.370
0
(Bilješka 22)
Potraživanja od zaposlenika
Potraživanja od države
Unaprijed plaćeni troškovi
Obračunati prihodi
Ostala potraživanja
Ostala potraživanja – povezana društva
(Bilješka
370.894
6.499.065
677.389
9.474.324
2.324.955
541.461
407.662
6.602.526
317
855.810
3.041.448
63.099.597
40.747.133
22)
UKUPNO
Uključeno u iznos potraživanja od kupaca su potraživanja u iznosu od 303.023 kuna (2007.:
676.009 kuna) koja su dospjela na datum bilance, a za koje nije kreirana rezervacija za
umanjenje vrijednosti. Kod tih potraživanja nije bilo značajne promjene u kvaliteti potraživanja i
ista se smatraju naplativima. Društvo ne raspolaže instrumentima osiguranja naplate za ta
potraživanja.
Starosna struktura dospjelih potraživanja za koja nije kreirana rezervacija:
1 -90 dana
91 -180 dana
181 - 365 dana
Preko 365 dana
UKUPNO
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
2008
313.577
308.261
0
295.005
916.843
u kunama
2007
315.915
302.498
1.441
669.975
1.289.829
29
Starosna struktura umanjenja vrijednosti potraživanja:
1 -90 dana
91 -180 dana
181 - 365 dana
Preko 365 dana
UKUPNO
2008
0
0
0
39.407
39.407
u kunama
2007
0
0
0
0
0
2008
1.248.927
0
41.451.249
511.333
43.211.509
u kunama
2007
1.732.912
0
27.590.221
516.237
29.839.370
Struktura potraživanja od kupaca prema valuti:
HRK
EUR
USD
Ostale valute
UKUPNO
Bilješka 18: NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI Novac u banci
Novac u blagajni
Depoziti
UKUPNO
2008
328.007.247
637.209
282.736.783
611.381.239
u kunama
2007
75.311.594
473.351
559.473.789
635.258.734
Bilješka 19: GLAVNICA I REZERVE (i)
Na dan 31. prosinca 2008. godine odobren, izdan i uplaćen dionički kapital obuhvaćao
je 626.385 redovnih dionica (2007.: 626.385). Sve dionice imaju nominalnu vrijednost
od 600,00 kuna.
Vlasnici redovnih dionica imaju pravo na dividende, koje se objavljuju povremeno, te
na jedan glas po dionici na sastancima Društva.
Matično društvo Tankerske plovidbe d.d. je Silba Participations B.V., društvo osnovano
u Nizozemskoj.
Krajnje matično društvo je Betriebsstiftung Tankerska Plovidba d.d. Privatstiftung,
društvo sa sjedištem u Austriji. Korisnici su zaposlenici Tankerske plovidbe d.d.
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
30
(ii)
Na dan 31. prosinca 2008. godine, Društvo je imalo u vlasništvu 11.000 vlastitih
dionica (31. prosinca 2007.: 0). Vlastite dionice predstavljaju 1,76% dioničkog kapitala
(2007.: 0%)
(iii)
Na dan 31. prosinca 2008. godine iznos zakonskih rezervi unutar zakonskih i ostalih
rezervi bio je 18.791.550 kuna (2007.: 18.791.550 kuna). Zakonska rezerva je nastala
u skladu sa hrvatskim zakonima koji zahtijevaju da se 5% dobiti za godinu prenese u
ovu rezervu sve dok ona ne dosegne 5% izdanog dioničkog kapitala. Zakonska
rezerva, u iznosu od 5% izdanog dioničkog kapitala, može se koristiti za pokrivanje
gubitaka tekuće i prethodnih godina.
Zakonske i ostale rezerve uključuju 29.000.000 kuna (2007.: 29.000.000 kuna) rezervi
za vlastite dionice koje se ne mogu koristiti za raspodjelu dioničarima.
(iv)
Revalorizacijska rezerva na dan 31. prosinca 2008. godine u iznosu od 406.705.731
kuna (31. prosinca 2007.: 430.193.354 kuna) je kreirana na temelju revalorizacije
brodova provedene 2003. i 2004. godine. Otpuštanje revalorizacijske rezerve u računu
dobiti i gubitka u iznosu od 38.161.009 kuna (2007.: 36.902.315 kuna) predstavlja
razliku između amortizacije zasnovane na revaloriziranom knjigovodstvenom iznosu
sredstva i amortizacije zasnovane na prvobitnom trošku sredstva.
(v)
Rezerve iz preračuna obuhvaćaju sve tečajne razlike proizašle iz konverzije
financijskih izvještaja inozemnih poslovnih subjekata.
(vi)
Dana 29. kolovoza 2008. godine na Glavnoj skupštini odobrena je dividenda po dionici
u iznosu od 55 kuna što ukupno iznosi 34.451.175 kuna (2007.: 55 kuna po dionici,
ukupno 34.451.175 kuna za 2006. godinu).
(vii)
Na dan 31. prosinca 2008. godine zadržana dobit Društva iznosila je 1.095.310.996
kuna (2007.: 840.851.448 kuna), odnosno zadržana dobit Grupe iznosila je
1.107.366.794 kuna (2007.: 835.601.282 kuna).
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
31
Bilješka 20: ZADUŽENJA NA KOJA SE OBRAČUNAVAJU KAMATE Dugoročna zaduženja na koja se
obračunavaju kamate
Neosigurani zajmovi
Financijski najam
Osigurani krediti banaka
Neosigurani krediti banaka
UKUPNO
2008
u kunama
2007
38.014
1.085.749.174
364.651
1.086.151.839
180.697
1.026.542.511
13.983.512
1.040.706.720
Kratkoročna zaduženja na koja se
2008
2007
obračunavaju kamate
Neosigurani zajmovi
1.150.000
1.150.000
Financijski najam
97.734
127.482
Tekući dio dugoročnih zaduženja na koja se obračunavaju kamate
Osigurani krediti banaka
243.120.245
170.385.553
Neosigurani krediti banaka
17.507.079
13.118.645
UKUPNO
261.875.058
184.781.680
Ukupno zaduženja na koja se
obračunavaju kamate
1.348.026.897 1.225.488.400
Uvjeti otplate zaduženja na koja se obračunavaju kamate na dan 31. prosinca 2008. su kako
slijedi:
u kunama
Ukupno
Osigurani krediti banaka
Neosigurani krediti
banaka
Neosigurani zajmovi
Financijski najam
Na dan 31. prosinca
2008.
1.329.234.070
1 godina ili
manje
243.120.245
2 -5 godina
17.507.079
17.507.079
1.150.000
135.748
1.150.000
97.734
38.014
1.348.026.897
261.875.058
705.650.284
705.612.270
Više od 5
godina
380.501.555
380.501.555
Osigurani krediti banaka imaju većinom varijabilnu kamatnu stopu temeljenu na LIBOR-u i
EURIBOR-uvećanom za margin koji se kreće od 1% do 1,35%.
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
32
Bilješka 21: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I OSTALE OBVEZE
Obveze prema dobavljačima
Obveze
prema
dobavljačima
povezana društva (Bilješka 22)
Obveze prema zaposlenicima
Doprinosi i porezi
Primljeni predujmovi
Obračunati troškovi
Ostale obveze
UKUPNO
–
2008
29.716.307
0
u kunama
2007
24.232.899
0
17.237.499
9.437.101
6.165.703
8.386.353
37.469.021
108.411.984
18.516.285
13.375.102
18.351.453
10.728.553
272.763
85.477.055
2008
4.741.809
2.409.434
17.383.932
5.181.132
29.716.307
u kunama
2007
3.665.204
1.897.802
15.239.973
3.429.920
24.232.899
Struktura obveza prema dobavljačima prema valuti:
HRK
EUR
USD
Ostale valute
UKUPNO
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
33
Bilješka 22: ODNOSI S POVEZANIM STRANKAMA
u kunama
Ovisna društva i ključni dioničari
Prodaja povezanim društvima
Prodaja ovisnim društvima
Prodaja pridruženim društvima
Prodaja ključnim dioničarima
Kupnja od povezanih društava
Kupnja od ovisnih društava
Kupnja od pridruženih društava
Kupnja od ključnih dioničara
Potraživanja od povezanih društava
Potraživanja od ovisnih društava
Potraživanja od pridruženih društava
Potraživanja od ključnih dioničara
Obveze prema povezanim društvima
Obveze prema ovisnim društvima
Obveze prema pridruženim društvima
Obveze prema ključnim dioničarima
Dani krediti
Stambeno gospodarstvo Tanker d.o.o.
RTD d.o.o.
Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Ukupno dani krediti povezanim društvima
2008
2007
0
466.967
0
466.967
0
0
0
0
0
6.677.506
0
6.677.506
0
10.962
0
10.962
0
541.461
0
541.461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.500.000
13.500.000
0
0
0
0
Transakcije između povezanih društava obavljaju se po uobičajenim tržišnim uvjetima.
Ključni menadžment
Ključni menadžment Društva uključuje izvršno poslovodstvo, koje se sastoji od članova Uprave
i direktora glavnih organizacijskih jedinica.
Ukupan iznos naknada ključnom menadžmentu za 2008. godinu iznosi 19.668.546 kuna.
Članovi izvršnog poslovodstva i Nadzornog odbora imali su u vlasništvu 192 običnu dionicu na
kraju godine. Tijekom godine Nadzorni odbor ostvario je naknade u iznosu 515.239 kuna.
Društvo nije dalo kredite članovima Nadzornog odbora.
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
34
Bilješka 23: FINANCIJSKI INSTRUMENTI
Grupa je, uslijed svojih aktivnosti, izložena čitavom nizu financijskih rizika: tržišnom riziku
(uključujući valutni, kamatni i cjenovni rizik), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Izloženost
valutnom, kamatnom i kreditnom riziku javlja se tijekom redovnog poslovanja Grupe.
Politika upravljanja rizicima povezana s upravljanjem financijskim sredstvima, može se ukratko
prikazati kako slijedi:
Valutni rizik
Valutni rizik je rizik od promjene vrijednosti financijskih instrumenata uslijed promjene tečaja.
Grupa djeluje na međunarodnoj razini i izložena je promjenama vrijednosti američkog dolara jer
je značajan dio potraživanja i inozemnih prihoda iskazan u ovoj valuti. Nadalje, Grupa ima i
određeni broj ulaganja u inozemna ovisna društva, čija je neto imovina izložena valutnom
riziku. Trenutno važeće politike Grupe ne uključuju aktivnu zaštitu od rizika.
Učinak 10%-tne promjene tečaja valuta u odnosu na USD na otvorene monetarne stavke
denominirane u USD ne bi imao materijalno značajan utjecaj na dobit Grupe.
Kamatni rizik
Kamatni rizik je rizik od promjene vrijednosti financijskih instrumenata uslijed promjene tržišnih
kamatnih stopa. Rizik kamatnih stopa kod tijeka novca je rizik da će troškovi kamata na
financijske instrumente biti promjenjivi tijekom razdoblja. Budući da Grupa svoja likvidna
sredstva ulaže u depozite s kratkim rokom dospijeća, ovaj rizik je ograničen na ulaganja u
obveznice Grada Zadra i dugoročne depozite kod financijskih institucija (bilješka 15).
Kreditni rizik
Kreditni rizik je rizik od neispunjavanja obveza jedne strane u financijskom instrumentu, a što bi
moglo prouzročiti nastanak financijskog gubitka drugoj strani. Maksimalna izloženost kreditnom
riziku iskazana je u visini vrijednosti svake pojedine financijske imovine u bilanci. Osnovna
financijska imovina Grupe sastoji se od novca i stanjima na računima kod banaka, potraživanja
od kupaca i ostalih potraživanja te ulaganja. Kreditni rizik kod likvidnih sredstava je ograničen
jer je druga strana najčešće banka koju su međunarodne agencije ocijenile s visokim kreditnim
rejtingom. Kreditni rizik Grupe uglavnom je povezan s potraživanjima od kupaca. Iznosi ovih
potraživanja iskazani su u bilanci umanjeni za ispravak vrijednosti sumnjivih i spornih
potraživanja. Grupa nema značajne koncentracije kreditnog rizika, budući je svoju izloženost
raspršila na velik broj drugih strana i klijenata.
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
35
Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti, koji se smatra rizikom financiranja, je rizik od poteškoća s kojima se Grupa
može susresti u prikupljanju sredstava za podmirivanje obveza povezanih s financijskim
instrumentima. Grupa ima značajne dugoročne obveze po kreditima na koje se obračunavaju
promjenjive kamate koje izlažu Grupu riziku tijeka novca.
Fer vrijednost
Procjene Uprave o fer vrijednosti financijske imovine i obveza, zajedno s knjigovodstvenom
vrijednosti prikazanoj u bilanci su kako slijedi:
u kunama
Bilješka
Financijska imovina raspoloživa za prodaju
Ulaganja u ovisna i pridružena društva
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja
Osigurani krediti zaposlenicima
Ostali krediti i predujmovi
Obveze iz zaduženja na koje se računaju kamate
Ostale dugoročne obveze
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze
15
14
17
15
15
20
24
21
2008.
Knjigovodstvena Fer vrijednost
vrijednost
6.175.000
6.175.000
41.313.614
41.313.614
63.099.597
63.099.597
2.942.383
2.942.383
25.170.752
25.170.752
1.348.026.897 1.348.026.897
27.109.847
27.109.847
108.411.984
108.411.984
Fer vrijednost financijske imovine i obveza se temelji na kotiranoj tržišnoj cijeni na datum
bilance, ukoliko je ista raspoloživa. Gdje tržišna cijena nije raspoloživa, Grupa procijenjuje fer
vrijednost na osnovi javno raspoloživih informacija iz vanjskih izvora ili na osnovi metode
diskontiranih novčanih tokova gdje je primjenjivo.
Za potraživanja/obveze koje imaju preostali vijek do dospijeća kraći od jedne godine smatra se
da vrijednost odgovara fer vrijednosti. Sva ostala potraživanja/obveze se diskontiraju kako bi se
utvrdila fer vrijednost.
Upravljanje kapitalom
Primarni cilj upravljanja kapitalom Grupe je osigurati potporu poslovanju i maksimalizirati
vrijednost dioničarima. Grupa upravlja kapitalom i radi prilagodbe u svjetlu promjena
ekonomskih uvjeta. Da bi zadržalo ili prilagodilo strukturu kapitala, Grupa može prilagoditi
isplate dividendi dioničarima, povrat kapitala dioničarima ili izdati novu emisiju dionica. Nije bilo
promjena u ciljevima, politikama i procesima tijekom godina završenih 31. prosinca 2008. i 31.
prosinca 2007. godine.
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
36
Bilješka 24: UGOVORENE I POTENCIJALNE OBVEZE
Ugovorene obveze za nabavu dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine
Obveze nabave nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine prema ugovorima s
dobavljačima koji još nisu realizirani na dan 31. prosinca 2008. godine bio je:
Novogradnje
UKUPNO
2008
333.255.284
333.255.284
u kunama
2007
912.342.052
912.342.052
Ugovorene obveze po poslovnim najmovima, gdje je Grupa najmoprimac
Grupa ima ugovorne obveze po ugovorima o operativnom najmu nekretnina. Ukupna buduća
minimalna plaćanja po neopozivim poslovnim najmovima su kako slijedi:
Do 1 godine
Između 1 i 5 godina
Nakon 5 godina
UKUPNO
2008
619.079
1.268.053
0
1.887.132
u kunama
2007
723.821
1.842.977
0
2.566.798
Tijekom 2008. godine prikazano je 943.933 kuna troška vezanog za poslovne najmove (2007.:
1.110.628 kuna).
Ugovorene obveze po poslovnim najmovima, gdje je Grupa najmodavac
Društvo iznajmljuje poslovne prostore u Zadru. Ukupni budući minimalni primici po neopozivim
poslovnim najmovima su kako slijedi:
Do 1 godine
Između 1 i 5 godina
Nakon 5 godina
UKUPNO
2008
56.229
71.185
88.981
216.395
u kunama
2007
64.332
257.327
321.659
643.318
Tijekom 2008. godine prikazano je 63.739 kuna prihoda vezanog za poslovne najmove (2007.:
77.412 kuna).
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
37
Ugovorne obveze za kapitalna ulaganja
Kao rezultat ulaganja u “Brodogradilište Viktor Lenac” d.d., na dan 31. prosinca 2008. godine
Društvo ima ugovorne obveze za kapitalna ulaganja kako slijedii:
“Brodogradilište Viktor Lenac” d.d.
UKUPNO
2008
15.080.268
15.080.268
u kunama
2007
0
0
Uljanik i Tankerska su u postupku kupnje od Ministarstva financija Republike Hrvatske preuzeli
obvezu da dio kupoprodajne cijene (58.279.315 kuna tj. 29.139.657,50 kuna svaki) ulože u
daljnji tehnološki razvoj brodogradilišta u skladu s programom restrukturiranja i razvoja i to u
roku ne dužem od 5 godina. Temeljem sporazuma između Tankerske i Uljanika, Tankerska je
preuzela na sebe da uloži potrebna sredstva u iznosu od 43.199.047 kuna s time da za iznos
od 28.118.779 kuna stekne dionice društva od Uljanika, tako da obje strane steknu
pretvaranjem potraživanja u udjele temeljem stečajnog plana, isti broj dionica.
Iznos od 27.109.847 kuna (2007.: 0) prikazan je u okviru dugoročnih obveza prema društvu
“Uljanik” d.d. Pula, a iznos od 15.080.268 kuna u okviru pozicije izvanbilačnih zapisa.
Potencijalne obveze
Na dan 31. prosinca 2008. godine, Društvo je bilo uključeno u nekoliko sporova vezanih uz
poslovanje, te za ozljede na radu. Uprava vjeruje, temeljem savjeta svoje pravne službe, da
konačni ishod ovih tužbi ne bi trebao imati značajan nepovoljan ujecaj na financijske izvještaje
Društva.
Društvo je primilo državnu potporu za tri broda pod uvjetom da iste ne proda najmanje pet
godina od dana primopredaje, koji uvjet Društvo ima namjeru poštivati. Petogodišnji period
završava 15. siječnja 2009., 9. lipnja 2010 i 27. srpnja 2012. U slučaju neispunjavanja ovog
uvjeta, Društvo se obvezuje izvršiti povrat sredstava s pripadajućom zakonskom zateznom
kamatom i to kako slijedi: 5.100.000 US$, 5.100.000 US$ i 5.400.000 US$.
Bilješka 25: ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PROSUDBE
U procesu primjene računovodstvenih politika Grupe, Direktori su napravili sljedeće prosudbe,
odvojeno od onih koje uključuju procjene, a koje imaju najznačajniji utjecaj na iznose prikazane
u financijskim izvještajima:
Priznavanje prihoda
Prihod se priznaje u trenutku kada su dobra otpremljena odnosno izvršena usluga, te kada je
značajni dio rizika i koristi vlasništva nad dobrima prenesen na kupca. Procjena očekivanog
povrata robe i ostalih popusta oduzima se od prihoda od prodaje i evidentira se kao
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
38
ukalkulirane obveze ili rezerviranja. Takve procjene rađene su na bazi analize postojećih
ugovornih ili zakonskih obveza, povijesnog kretanja i iskustva Grupe.
Porez na dobit
Kalkulacija poreza na dobit je rađena na osnovi interpretacije Grupe trenutno važećih pravila i
zakona.
Umanjenje vrijednosti potraživanja
Procjena nenadoknadivog iznosa od prodaje roba i usluga radi se na dan bilance (i mjesečno)
prema procijenjenoj vjerojatnosti naplate sumnjivih potraživanja. Svaki klijent procjenjuje se
zasebno obzirom na svoj status (npr. klijent je blokiran, pravni postupak je započet),
potraživanja koja su dospjela na naplatu, fazu u kojoj je pravni spor, te obzirom na osiguranja
plaćanja (npr. mjenica).
Rezerviranja za potencijalne obveze
Grupa priznaje rezerviranja kao rezultat sudskih sporova pokrenutih protiv Grupe za koje je
izvjesno da će dovesti do odljeva sredstava kako bi se namirila potraživanja od Grupe i ako se
iznosi mogu pouzdano procijeniti. Prilikom procjene rezerviranja, Grupa uzima u obzir
profesionalni pravni savjet.
Bilješka 26: DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE
Dana 21.01.2009. Društvo je zaključilo Sporazum o suradnji na zajedničkoj provedbi projekta,
kojim su se osnažili ugovori o gradnji dva 50.000 dwt Product Oil/Chemical tankera
(novogradnje br. 711 i 712) u okvirnom iznosu od 108.000.000 US$ - 54.000.000 US$ svaki, s
time da se konačna cijena utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti brodova u trenutku isporuke.
Dana 05.02.2009., aframax tanker nosivosti 94.999 dwt - novogradnja 461 (Olib) ispručena je
od strane brodogradilišta Društvu.
Dana 13.02.2009. Društvo je sklopilo Ugovor o potpori za gradnju broda za novogradnje 460
(Dugi Otok) i 461 (Olib) u iznosu od 28.268.238 kuna svaki sa predviđenim rokom isplate 2009.
i 2010. godine.
Dana 12.03.2009. Društvo je sklopilo Ugovor o potpori za gradnju broda za novogradnje 711 i
712 u iznosu od 22.562.837 kuna (711) i 23.860.183 kuna (712) sa predviđenim rokom isplate
2011. i 2012. godine.
Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)
za 2008. godinu
39
Navigacija kroz Excel
datoteku, List -->
Opci
Bilanca
RDG
PodDop
NT_I
NT_D
PK
Novosti
Uputa
Kontrole
Djel
Opcine
Sifre
Prom
ListaMB
BILANCA
Obrazac
stanje na dan 31.12.2008.
POD-BIL
Obveznik: 03144836; TANKERSKA PLOVIDBA D.D.
Naziv pozicije
1
AOP
Rbr.
oznaka
bilješke
Prethodna godina
(neto)
Tekuća godina
(neto)
2
3
4
5
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
001
0
0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)
002
2.046.788.865
2.455.096.412
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
003
12
17.401.289
18.805.274
1. Izdaci za razvoj
004
0
0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
005
0
0
3. Goodwill
006
6.168.114
6.168.114
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
007
0
0
5. Nematerijalna imovina u pripremi
008
9.233.175
10.637.160
6. Ostala nematerijalna imovina
009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
010
13
2.000.000
2.000.000
1.907.090.973
2.328.091.323
1. Zemljište
011
1.619.963
1.597.653
2. Građevinski objekti
012
28.682.727
27.818.898
3. Postrojenja i oprema
013
1.513.118.242
1.728.609.501
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
014
5.639.989
4.764.161
5. Biološka imovina
015
0
0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
016
0
10.783.252
7. Materijalna imovina u pripremi
017
345.459.687
545.046.065
8. Ostala materijalna imovina
018
116.049
116.049
9. Ulaganje u nekretnine
019
12.454.316
9.355.744
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 027)
020
122.296.603
108.199.815
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
021
14
105.398
41.313.614
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
022
15
0
0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
023
4. Ulaganja u vrijednosne papire
024
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.
025
6. Vlastite dionice i udjeli
026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
027
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)
0
0
15
14.537.364
6.067.677
15
92.506.759
56.173.272
15
0
0
15.147.082
4.645.252
028
0
0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
029
0
0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
030
0
0
3. Ostala potraživanja
031
0
0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)
032
0
0
033
711.223.058
706.324.460
I. ZALIHE (035 do 041)
034
23.200.428
20.325.403
1. Sirovine i materijal
035
23.200.428
20.325.403
2. Proizvodnja u tijeku
036
0
0
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi
037
0
0
4. Gotovi proizvodi
038
0
0
5. Trgovačka roba
039
0
0
6. Predujmovi za zalihe
040
0
0
7. Ostala imovina namijenjena prodaji
041
0
0
39.891.006
52.947.884
29.839.370
43.211.509
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)
042
16
17
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
043
2. Potraživanja od kupaca
044
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
045
0
0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
046
407.662
370.894
5. Potraživanja od države i drugih institucija
047
6.602.526
6.499.065
6. Ostala potraživanja
048
3.041.448
2.324.955
049
572.346.679
304.406.717
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (050 do 056)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
050
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
051
541.461
0
0
15
0
13.500.000
0
0
107.334
107.323
572.239.345
288.403.756
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
052
4. Ulaganja u vrijednosne papire
053
15
5. Dani zajmovi, depoziti i slično
054
15,18
6. Vlastite dionice i udjeli
055
7. Ostala financijska imovina
056
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA
059
0
0
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)
060
2.758.868.050
3.171.572.585
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
061
0
15.080.268
0
0
15
0
2.395.638
057
18
75.784.945
328.644.456
058
17
856.127
10.151.713
24
Reklasificirani financijski izvještaji prema Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja
40
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)
062
1.447.491.036
1.687.866.286
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
063
375.831.000
375.831.000
II. KAPITALNE REZERVE
064
0
0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
065
47.791.550
42.621.550
1. Zakonske rezerve
066
18.791.550
18.791.550
2. Rezerve za vlastite dionice
067
29.000.000
29.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
068
0
5.170.000
4. Statutarne rezerve
069
0
0
5. Ostale rezerve
070
0
0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
071
187.849.385
181.852.478
V. ZADRŽANA DOBIT
072
620.228.568
765.144.107
VI. PRENESENI GUBITAK
073
0
0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE
074
215.494.859
322.104.895
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE
075
IX. MANJINSKI INTERES
076
295.674
312.256
B) REZERVIRANJA (078 do 080)
077
29.127
29.127
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
078
29.127
29.127
2. Rezerviranja za porezne obveze
079
0
0
3. Druga rezerviranja
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)
080
0
0
081
1.040.706.720
1.113.261.685
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
082
0
0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
083
0
0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
084
1.040.706.720
1.086.151.839
4. Obveze za predujmove
085
0
0
5. Obveze prema dobavljačima
086
0
0
6. Obveze po vrijednosnim papirima
087
0
0
7. Ostale dugoročne obveze
088
0
27.109.846
8. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)
19
20
24
089
0
0
090
259.912.614
362.029.134
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
091
21
0
0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
092
20
1.192.019
1.150.324
260.725.058
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
093
20
183.589.661
4. Obveze za predujmove
094
21
18.351.453
6.165.703
5. Obveze prema dobavljačima
095
21
24.232.899
29.716.307
6. Obveze po vrijednosnim papirima
096
0
0
7. Obveze prema zaposlenicima
097
21
18.516.285
17.237.499
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
098
21
13.375.102
9.437.101
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu
099
21
474.393
36.526.258
0
0
180.802
1.070.884
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
100
11. Ostale kratkoročne obveze
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
101
21
102
21
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)
103
10.728.553
8.386.353
2.758.868.050
3.171.572.585
0
15.080.268
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
104 24
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
105
1.447.073.216
1.687.458.933
2. Pripisano manjinskom interesu
106
417.820
407.353
Reklasificirani financijski izvještaji prema Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja
41
Navigacija kroz Excel
datoteku, List -->
Opci
Bilanca
RDG
PodDop
NT_I
NT_D
PK
Novosti
Uputa
Kontrole
Djel
Opcine
Sifre
Prom
ListaMB
RAČUN DOBITI I GUBITKA
Obrazac
za razdoblje 01.01.2008. do 31.12.2008.
POD-RDG
Obveznik: 03144836; TANKERSKA PLOVIDBA D.D.
Naziv pozicije
1
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)
AOP
Rbr.
oznaka
bilješke
2
3
107
1. Prihodi od prodaje
108
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga
109
3. Ostali poslovni prihodi
110
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje
i gotovih proizvoda
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje
i gotovih proizvoda
3. Materijalni troškovi (115 do 117)
3,4
Prethodna godina
Tekuća godina
4
5
1.077.621.995
1.146.169.873
929.018.476
1.098.714.098
0
0
148.603.519
47.455.775
111
790.491.987
808.747.672
112
0
0
113
0
0
4
114
358.161.267
381.771.669
a) Troškovi sirovina i materijala
115
5
145.496.155
173.127.539
b) Troškovi prodane robe
116
5
1.199.201
1.133.018
117
8
211.465.911
207.511.112
118
6
c) Ostali vanjski troškovi
4. Troškovi osoblja (119 do 121)
186.819.666
171.786.703
a) Neto plaće i nadnice
119
140.086.806
136.486.447
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
120
32.725.627
24.314.705
c) Doprinosi na plaće
5. Amortizacija
121
14.007.233
10.985.551
122
7
163.460.333
183.229.830
6. Ostali troškovi
123
6,8
68.358.262
61.151.094
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)
124
0
39.406
125
0
0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
8. Rezerviranja
126
0
39.406
0
0
9. Ostali poslovni rashodi
128
8
13.692.459
10.768.970
129
9
30.606.149
58.943.605
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa
s povezanim poduzetnicima
130
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
131
30.459.369
57.988.567
466.967
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
132
0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)
133
0
0
5. Ostali financijski prihodi
134
146.780
488.071
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)
V.
127
135
9
101.818.528
74.106.869
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
136
0
2.441
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama
137
101.818.528
74.104.428
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine
138
0
0
4. Ostali financijski rashodi
139
0
0
140
92
0
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
141
0
0
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)
142
1.108.228.236
1.205.113.478
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)
143
892.310.515
882.854.541
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)
144
215.917.721
322.258.937
X.
145
0
0
422.862
154.042
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)
XI. POREZ NA DOBIT
146
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)
147
215.494.859
322.104.895
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)
148
0
0
10
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE
149
215.372.713
322.009.798
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU
150
122.146
95.097
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE
151
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU
152
Reklasificirani financijski izvještaji prema Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja
42
Navigacija kroz Excel
datoteku, List -->
Opci
Bilanca
RDG
PodDop
NT_I
NT_D
PK
Novosti
Uputa
Kontrole
Djel
Opcine
Sifre
Prom
ListaMB
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
Obrazac
u razdoblju 01.01.2008. do 31.12.2008.
POD-NTI
Obveznik: 03144836; TANKERSKA PLOVIDBA D.D.
Naziv pozicije
1
AOP
Rbr.
oznaka
bilješke
2
3
Prethodna godina
Tekuća godina
4
5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza
001
2. Amortizacija
002
3. Povećanje kratkoročnih obveza
003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
004
3.870.953
5. Smanjenje zaliha
005
2.875.024
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)
7
215.494.859
322.104.895
163.460.334
183.229.830
23.674.521
57.497.607
006
007
402.629.714
569.578.309
1. Smanjenje kratkoročnih obveza
008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja
009
3. Povećanje zaliha
010
1.904.180
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (007-012)
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (012-007)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
011
173.908.658
155.815.440
012
179.696.189
155.815.440
013
222.933.525
413.762.869
014
0
0
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
015
110.690.346
1.250
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
016
0
102.958
3. Novčani primici od kamata
017
4. Novčani primici od dividendi
018
300.097
300.000
019
4.081.045
68.067.003
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)
3.883.351
020
115.071.488
68.471.211
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
021
455.621.082
546.915.106
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
022
10.801.831
30.811.783
023
2.376.228
39.069.902
024
468.799.141
616.796.791
025
0
0
026
353.727.653
548.325.580
481.353.684
319.856.397
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (020-024)
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (024-020)
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
029
030
481.353.684
319.856.397
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
031
191.116.760
208.104.600
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
032
34.446.473
34.504.874
3. Novčani izdaci za financijski najam
033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
034
19(vi)
19(ii)
5.170.000
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (030-036)
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (036-030)
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
035
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
040
0
62.485.788
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
041
510.262.411
635.258.734
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
042
124.996.323
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
044
036
225.563.233
247.779.474
037
255.790.451
72.076.923
038
0
0
039
124.996.323
0
23.877.495
18
635.258.734
Reklasificirani financijski izvještaji prema Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja
611.381.239
43
Navigacija kroz Excel
datoteku, List -->
Opci
Bilanca
RDG
PodDop
NT_I
NT_D
PK
Novosti
Uputa
Kontrole
Djel
Opcine
Sifre
Prom
ListaMB
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
Obrazac
POD-PK
od 01.01.2008. do 31.12.2008.
Obveznik: 03144836; TANKERSKA PLOVIDBA D.D.
Naziv pozicije
1
AOP
Rbr.
oznaka
bilješke
Prethodna godina
2
3
1. Upisani kapital
001
19(i)
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti
002
003
19(ii,iii)
47.791.550
42.621.550
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
19(vii)
19(vii)
620.524.243
765.462.363
5. Dobit ili gubitak tekuće godine
004
005
215.494.859
322.104.895
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
006
19(iv)
440.808.816
414.680.118
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
007
12.984.436
4.520.873
1.713.434.904
1.925.220.799
-265.943.867
-237.348.513
008
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
009
010
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
13. Zaštita novčanog tijeka
012
14. Promjene računovodstvenih politika
014
015
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
19(v)
4
Tekuća godina
5
375.831.000
375.831.000
013
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
016
017
-265.943.867
-237.348.513
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu
018
1.447.073.217
1.687.464.933
019
417.820
407.353
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Reklasificirani financijski izvještaji prema Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja
44