Biogradski glasnik - broj 56

Transcription

Biogradski glasnik - broj 56
BIOGRADSKI GLASNIK ||| GODINA VIII ||| BROJ 56 ||| STUDENI 2010 ||| GRAD BIOGRAD NA MORU ||| CIJENA 6kn
Biogradski planinari u posljednje vrijeme sve su aktivniji - ovdje ih možemo vidjeti pri usponu na drugi po redu
najviši vrh Velebita Sveto brdo. Opširnije na 15. str.
Na nedavnim Danima hrvatskog turizma u Rovinju, Biograd je postao dobitnikom
vrijedne nagrade - Plavog cvijeta sa srebrnim znakom. Priznanje gradonačelniku
Ivanu Knezu uručio je Niko Bulić, direktor Hrvatske turističke zajednice. Str. 8.
Trideset i jedan polaznik Dječjeg vrtića “Bodulić” raduje se svakom danu
provedenom u vrtiću. Imaju i razloga za to - dobili su novouređeni vrtić kojem
će uskoro, nadamo se, stići i nova unutarnja oprema..
Više o tome na str. 7.
U OVOM BROJU:
Biograđani na sajmovima u prijateljskim gradovima - Dugom Selu i
Grubišnom Polju
“Dani kruha” u biogradskim Školama
Održani seminari o europskim pretpristupnim fondovima
ŠRU “Podlanica” - Novi štapovi za još bolje rezulatate
Planinarsko druŠtvo “Belveder” - Planinarenjem do zdravlja
Biogradskiglasnik
2 | STUDENI 2010
Seminar “Za razvoj ruralnih krajeva”
Pripreme za natječaje koji predstoje
U organizaciji Grada Biograda na Moru i
Hrvatskog farmera d.d., a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, ribar-
rađivanjem s gradonačelnikom Ivanom
Knezom. Vidimo da ovaj grad uspješno
radi na svojem “brandu” i promidžbi
Konzultant za IPARD Dalibor Georgievski, gradonačelnik Ivan Knez i predsjednica
Hrvatskog farmera Dijana Katica.
stva i ruralnog razvoja, u prostoru gradske
vijećnice održan je seminar pod nazivom
“Za razvoj ruralnih krajeva”. Temeljni cilj
seminara bila je edukacija i informiranje
stanovnika ruralnih područja o provedbi
IPARD i LEADER programa ali i svih onih
čije je djelovanje usmjereno k ruralnom
razvoju i ruralnom turizmu.
- Oko četrdeset sudionika je nazočno
ovom seminaru iz različitih područja
– poduzetnici koji se bave određenom
poljoprivrednom aktivnošću, predstavnici raznih općina i gradova, turističkih
zajednica, razvojnih agencija i ostalih
institucija. Teme današnjeg seminara
su IPARD i LEADER programi Europske
unije te, dakako, njihova implementacija. Izražavam zadovoljstvo održavanjem
ovog seminara upravo u Biogradu i su-
i mogu reći da su jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave koje osim
klasičnog grba ima i osmišljen vizualni
identitet i logotip kojeg promiče i u nekim drugim aktivnostima. – kazala je u
uvodu Dijana Katica, predsjednica Hrvatskog farmera. Suorganizatori ovog skupa
su udruga “Klub članova Selo”, tvrtka
“AgroCom Consult” iz Zagreba i Hrvatska
mreža za ruralni razvoj.
Agronom Dalibor Georgievski iz konzultantske tvrtke “AgroCom Consult” govorio
je o IPARD programu i njegovim prioritetima, mjerama te primjerima dobre prakse. O
drugoj temi ovog skupa, LEADER programu, govorila je Višnja Jelić-Mück iz Hrvatske mreže za ruralni razvoj. Istakla je opće
značajke LEADER-a, provedbu, osnivanje
LAG-ova te izdvojila primjere dobre prakse.
- Zahvaljujem se gospođi Katici i Hrvatskom farmeru što su odlučili organizirati seminar u gradu Biogradu. Edukacijske skupove ove vrste, kao što znate,
rado ćemo prihvatiti, ne samo radi šire
zajednice, već ponajprije zbog naših
djelatnika. Grad Biograd potiče mlade
ljude da se bave ovom problematikom,
pripremanjem projekata, da se upoznaju
s LEADER programom i načinom kako
osnovati lokalnu akcijsku grupu (LAG).
Nalazimo se još u početnoj fazi, eto,
LAG “Laura” postoji već dvije godine,
međutim, država ga nije, nažalost, u
potpunosti pratila kada govorimo o financijskom dijelu. Mi u Gradu Biogradu
smo zadovoljni s našim djelatnicima koji
rade na pripremi spomenutih projekata
te se nadam da ćete i vi na današnjem
seminaru dobiti puno korisnih informacija upravo od ljudi koji se bave time kao
i od vlasnika obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava, voditelja zadruga i na
taj način uspješno se kandidirati na
natječajima Europske unije. – istakao
je gradonačelnik Ivan Knez.
Seminaru, uz ostale, nazočio je i predsjednik “Laure” Radoslav Bobanović, zasad,
jedine registrirane lokalne akcijske grupe
na biogradskom području. Govorio je o
potencijalima europskih pretpristupnih i
strukturnih fondova te preprekama koje
je nužno svladati pri ostvarivanju cilja –
“povlačenju” nepovratnih financijskih
sredstava. Prioriteti spomenutog LAG-a
su razvoj održivog ruralnog turizma, gospodarstvenog i prehrambenog sektora,
malih i srednjih tvrtki, društveni i kulturni
razvoj baštine, poboljšanje uvjeta okoliša
i razvoj i edukacija ljudskih potencijala.
Na svršetku ovog cjelodnevnog seminara
sudionicima su uručena priznanja.
• S. Mišulić
In memoriam
Ivo Mišulić
(1936-2010)
Nakon kratke bolesti 24. studenoga u 75. godini preminuo je
u Zadru dugogodišnji novinar
i urednik “Hrvatskoga radija
Zadar” Ivo Mišulić.
Rođen je 9. listopada 1936.
godine u Turnju. Novinarsku
karijeru započeo je u “Narodnom
listu” 1960, a dvije godine kasnije
postaje članom Hrvatskoga novinarskog društva.
Kao komentator i urednik informativnoga programa “Radio
Zadra” djeluje od njegovog
osnutka 1968. do umirovljenja
2001. Generacijama mlađih novinara bio je učitelj i mentor.
15. sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda
Otkup zemljišta, uspostavljanje
postrojbe civilne zaštite...
Održana je sjednica Gradskog vijeća Grada
Biograda s dnevnim redom od sedam točaka.
Između ostalog, vijećnici su prihvatili odluke
o kupnji dviju nekretnine na području Biograda – zemljišta na Kumentu neophodnog
za izgradnju sustava odvodnje u tom
dijelu grada te zemljišta u Zadarskoj
ulici nužnog za rekonstrukciju spomenute ulice. Izgradnja sustava odvodnje na Kumentu , odnosno, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,
kako je istakao gradonačelnik Ivan
Knez, iznimno je bitno, ponajprije,
zbog skorašnje prijave na natječaj
jednog od europskih fondova čija
su novčana sredstva namijenjena za
izgradnju upravo objekata i uređaja
komunalne infrastrukture. Kod projekta rekonstrukcije Zadarske ulice
idejno rješenje je zgotovljeno te bi uskoro
i lokacijska dozvola trebala biti ishođena.
U nastavku sjednice, vijećnici su usvojili odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
prodaju zemljišta u Trgovačkoj zoni. Radi se o
tvrtki Bagar d.o.o. koja je spomenutu nekretninu površine od oko 1800 četvornih metara
otkupila za 910.000 kuna. Na njoj planiraju,
kako su i naznačili u poslanoj ponudi, izgraditi trgovinski centar. Nakon objave natječaja u tisku, pristupilo se otvaranju
ponuda pri čemu je utvrđeno da je
Bagar jedini ponuditelj te nije bilo
potrebe za licitacijom.
Isto tako, vijećnici su prihvatili i
odluku o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite. Radi se operativnim
snagama zaštite i spašavanja s 30
pripadnika civilne zaštite za čije
popunjavanje je odgovorna Državna uprava za zaštitu i spašavanje.
Na završetku sjednice prihvaćen je
program rada Savjeta mladih.
• S.M.
Osim toga, bio je i dopisnik
“Sportskih novosti”, “Vjesnika”,
“Večernjeg lista”, “Slobodne
Dalmacije” i drugih glasila.
Ono po čemu će ostati zapamćen
je zalaganje za integraciju “Radio
Zadra” u sustav ondašnje “Radiotelevizije Zagreb”.
Istinski domoljub, uključio se u
Domovinski rat kao ratni izvjestitelj i član Kriznoga štaba tadašnje
Općine Biograd na Moru, a 1991.
imenovan je i glavnim urednikom
“Radio Biograda”.
Nakon umirovljenja svoju energiju i iskustvo uložio je u list
“Biogradski glasnik” čiji je bio
utemeljitelj i vlasnik.
Biogradskiglasnik
2010 STUDENI | 3
14. sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
Izvješće o radu, trgovačka zona, nazivi ulica...
Dnevni red održane sjednice sadržavao je
osam točaka. Između ostalog, uz devet glasova i dva protiv, prihvaćeno je polugodišnje
izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje
od siječnja do lipnja ove godine. Na ovu točku
dnevnog reda, osvrnula se vijećnica Anka
Merdić kazavši kako je izvješće trebalo biti
sastavljeno više s gledišta funkcije gradonačelnika i njegovog djelokruga s obzirom
na promjene u Zakonu o lokalnoj i područnoj
samoupravi i posebnim ovlastima koje nove
odredbe donose te da je bilo potrebno navesti
i ono što se planiralo ostvariti a nije se uspjelo u tome ili je ostvareno samo djelomično.
Isto tako, predložila je da se uvede jednom
tjednom termin u trajanju od jednog sata
za sastanke građana s gradonačelnikom ili
nekim od mjerodavnih djelatnika iz Jedinstvenog upravnog odjela kako bi ih mogli
uputiti k rješavanju nekih svojih problema.
Prepostavljam da se ovo pitanje odnosi na
naša predizborna obećanja. Obećali smo
građanima da ćemo sprovesti odvajanje komunalnog otpada pa smo nabavili “zelene
i plave kante”. Nadamo se da ćemo sljedeće
godine kupiti i novi kamion s dvije komore
kojim će se plastični i papirni otpad moći
odvoziti odjedanput. Zatim smo obećali da
će građani dobiti svoj poštanski sandučić
koji će biti jednoobrazan s čime se i građani
slažu. Ti sandučići služit će za dostavu “Bošaninih” letaka i ostalih obavijesti. Zatim,
obećali smo da ćemo u staru jezgru ulagati
onoliko koliko budemo imali sredstava.
Eto, južni dio poluotoka smo riješili više
od polovice. Izgrađen je novi dječji vrtić na
Kosi, evo, i uređaj za odvodnju je otpočeo
s radom. Heliodrom je izgrađen, nadamo
se da ćemo odlagalište otpada na Baštijunskom brigu što prije sanirati, lokacijska
dozvola za golfsko igralište je izdana i oče-
kujemo oko 10 milijuna kuna komunalnog
doprinosa. Turističkom naselju Crvena
luka smo pomogli pri ishodovanju građevinske dozvole. Radi se o investiciji od 32
milijuna eura. Uskoro počinju s radovima.
Nekoliko velikih trgovinskih centara je
otvoreno u Biogradu. Postoji mogućnost da
se otvori još jedan. Postavljena je i rasvjeta
uz magistralu. Svaki građanin nam može
reći što mu je potrebno u njegovoj ulici te
uvijek nastojimo odmah reagirati i riješiti
Nadalje, usvojena je odluka o nazivima ulica
i trgova u gradu Biogradu budući da su dinamičnom gradnjom nastale pretpostavke
za stvaranje novih ulica i trgova. Neke ulice
su novoizgrađene, međutim, nemaju nazive. Sukladno novom prostornom planu
uređenja neke ulice će se tek izgraditi te
smo ih imenovali unaprijed. Pri davanju
naziva, vodili smo se postojećim imenima
ulica koje se nalaze u neposrednoj blizini
novonastalih. – kazao je predsjednik Odbora
problem. Udruge građana pratimo, medijski kao grad smo izuzetno zastupljeni.
Eto, primili smo i priznanje od Hrvatske
turističke zajednice, za drugo osvojeno
mjesto. Za prvo će još puno trebati raditi.
Mislim da su građanima vrata gradske
uprave uvijek bila otvorena. Međutim,
ako postoje netko tko bi htio razgovarati
s gradonačelnikom, slobodno me pozovite
uz obveznu najavu o kakvoj se temi radi.
za imenovanje ulica i trgova Nikola Tomić.
Zatim je donešena odluka o prodaji osam
građevinskih zemljišta u Trgovačkoj zoni uz
Jadransku magistralu. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva izdalo je Rješenje o izdvajanju državnog
šumskog zemljišta iz šumskogospodarskog
područja u svrhu izgradnje poslovne zone.
Grad Biograd radi osiguravanja sredstava za
naknadu za izdvajanje zemljišta kao potica-
nja razvojnih djelatnosti i otvaranja novih
radnih mjesta pristupio je prodaji predmetnih
čestica. – navodi su u obrazloženju. Početna
cijena u suglasnosti s Poreznom upravom
je određena i iznosi 68 eura po četvornom
metru. Isto tako, u ravnini hotela Biograd
predviđena je izgradnja kružnog toka za što
je već izrađeno idejno rješenje. Odluka je
usvojena jednoglasno. Između ostalog, uz
osam glasova za i tri glasa protiv, usvojen je
i zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Biograd.
Prije usvajanja, vijećnik Danijel Karabatić u
amandmanu je predložio da se na radno mjesto psihologa primi jedan izvršitelj s punim
radnim vremenom umjesto na 5 sati tjedno
što nije prihvaćeno.
Savjetovali smo se s pravnom službom
Grada Biograda koja nam je obrazložila
da radno mjesto s 5 sati tjedno prema
Zakonu o radu postoji. Naposljetku smo
donijeli odluku da pravilnik usvojimo uz
napomenu da je, prema našem mišljenju,
5 sati vrlo malo za rad psihologa te da će se
ta satnica u budućnosti povećati na puno
radno vrijeme. – kazala Melanija Ražov-Radas, predsjednica Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća.
Također, prihvaćena je i odluka o gradskim
porezima o kojima će ubuduće brinuti djelatnici Odsjeka za gospodarstvo i financije
Grada Biograda radi što učinkovitije naplate, utvrđivanja, evidencije, nadzora i ovrhe
spomenutih poreza. U gradske poreze, prema
Zakonu o financiranju lokalne i područne
samouprave, ubrajaju se: porez na potrošnju,
porez na tvrtku ili naziv i porez na korištenje
javnih površina kojeg u biogradskom slučaju
predstavlja naknada za zakup javnih površina.
• S. Mišulić
Aktualni sat
Kućni otpad, uređenje plaža, glazbari...
Vijećnica i dopredsjednica Gradskog vijeća Anka Merdić pitala je
zbog čega se komunalni otpad odvozi jednom tjedno zbog čega
pojedini građani negoduju, pritom ustvrdivši da se plastični
i papirni otpad može odvoziti i rijeđe. Predložila je da se, kao
i ranije, kontejeneri za krupni otpad postave svaki tjedan na
više točaka u gradu.
Prema obavljenim anketama među građanima, zaključili
smo kako nema potrebe odvoziti otpad dvaput tjedno te da
je jedanput tjedno dovoljno. Osim toga, troškove je potrebno
snižavati tamo gdje je moguće, tj. broj djelatnika “Bošane”
svesti na optimalni broj. Većina građana s kojima sam razgovarao je rekla da im je dovoljno odvoziti otpad svaki drugi
tjedan. – odgovorio je gradonačelnik Ivan Knez.
Ja i moji suradnici iz tvrtke “Bošana” koji rade isključivo na
problematici komunalnog otpada smatramo da, uz redovit
odvoz papirne, kartonske, plastične ambalaže i ambalaže koja
je u sustavu povrata, nema potrebe da se otpad odvozi češće od
jednom tjedno. Zbog promjene strukture cijene, odvoz otpada
se smanjio dok se srazmjerno tome povećao udio papirne,
kartonske i plastične ambalaže. Cijena posude od 120 litara
je ostala ista. Usporedivši s prijašnjim načinom odvoza, broj
odvoza se čak i povećao s 11 na 12 puta. Oni građani kojima je
nedovoljna posuda od 120 litara mogu zadužiti veću od 240
litara što povećava račun za 15-20 kuna. Vezano za odlaganje
krupnog otpada, umjesto na prijašnje četiri lokacije, sada
građani tu vrstu otpada mogu odložiti u kontejnere i posude
koje se nalaze u kampu Sv. Dominik tijekom cijelog dana.
Građani ovakav način odlaganja krupnog otpada u većini
podržavaju. – kazao je direktor “Bošane” Krunoslav Pešić.
Ista vijećnica pitala je kada će biti uređen novi dio gradskog
groblja budući da građani plaćaju naknadu za taj novi dio groblja
te kako napreduje prodaja preostalih grobnica. Krunoslav Pešić
kazao je kako Grad Biograd ima u planu dovršiti novi dio groblja,
međutim, u ovom trenutku nema dovoljno novčanih sredstava.
Dodao je da grobnih mjesta za prodaju ima još dosta – više od 80
ali da prodaja ne ide zamišljenim tijekom. Građanima je ponuđena
otplata troška kupljenih ukopnih mjesta u suradnji s jednom
od banaka što nije zaživjelo jer građani, kako je rekao Pešić,
nevoljko pristaju biti dužnici bankama već radije tvrtki “Bošani”.
Vijećnik Danijel Karabatić pitao je postoji li mogućnost, s obzirom
na povećanje gostiju, da se svake godine uredi oko 200 metara
plaže na potezu od Slanice do Primorja.
Upoznati smo s tim problemom. Kako je Biograd putem medija
prepoznat kao privlačno odredište, u njemu tijekom turističke
sezone ne borave samo naši gosti već i oni iz susjednih općina,
Zadra, Benkovca, odnosno iz cijele biogradske okolice. Velik
broj gostiju nam se i požalio da nemaju, da tako kažem, gdje
staviti “šugaman”. Posljednjih dana bio sam zauzet brojnim
sastancima održanim u Županiji i Zagrebu na kojima je bila
riječ upravo o granicama pomorskog dobra. Bez tih granica
niti jedan posao ne možemo raditi, odnosno, dobiti građevinsku dozvolu. Odlučili smo ići jednim sigurnijim putem koji će
dugoročno riješiti pitanje biogradskih kupališta. Trenutno
radimo na plaži Bošana te se nadam da ćemo uspjeti. Uz
rješavanje granica pomorskog dobra, usporedo izrađujemo detaljni plan uređenja koji će, nadam se, uskoro biti na
javnom uvidu te radimo na ishodovanju lokacijske dozvole
nakon čega slijedi studija o utjecaju na okoliš. Nadam se do
svibnja ili lipnja sljedeće godine da ćemo imati građevinsku
dozvolu nakon čega slijedi raspisivanje natječaja. O tome smo
obavijestili čak i tvrtku Ilirija ako je zainteresirana za spomenuto. Nakon plaže Bošane, uslijedila bi Dražica. Za očekivati
je zbog izmjena u prostornom planu uređenja i raspravâ koje
se moraju prema zakonu održati te zbog izrade urbanističkog
plana, da nećemo sve radnje moći obaviti do ljeta 2011. već
onog 2012. godine. Zadarska županija donosi odluku o dodjeli
dugoročne koncesije sukladno projektima. Plaža Soline neće
ići tako brzo, tek 2013. godine. Za ovu sezonu planiramo
izraditi plan oborinske mreže i mreže odvodnje kako bismo
ispunili uvjete za Plavu zastavu. Zajedno sa Solinama, u planu
je i obalni pojas ispred kampirališta “Park Soline”. - rekao
je gradonačelnik Knez.
Danijel Karabatić pitao je postoji li u skorijoj budućnosti mogućnost izgradnje pristaništa za velike jahte s obzirom na veliko
zanimanje elitnih gostiju za Biogradom. Gradonačelnik Knez
odgovorio je kako o tome odlučuje Zadarska županija kroz županijski prostorni plan te da Grad Biograd nije u mogućnosti po tome
pitanju ništa napraviti. Dodao je kako je bilo zahtjeva građana
za proširenjem ili izmjenom namjene nekog prostora, međutim,
odgovorili su im kako zahtjev moraju proslijediti nadležnom
ministarstvu te ako ono pozitivno odgovori, Grad Biograd će se
tom odlukom i složiti. Dodao je kako potreba za ovom vrstom privezišta zasigurno postoji te je za očekivati, ako se ispune uvjeti,
da bude smješten u turističkim zonama Kumenat 1 i Kumenat 2.
Pored toga, Karabatića je zanimalo nalazili se računa Grada Biograda u blokadi te, ako jest, zbog čega.
Istina je da je u blokadi. Radi se o oko 2 milijuna kuna duga
prema Hrvatskim vodama. Već smo podmirili gotovo sedamdeset posto iznosa te očekujemo da će za oko deset dana račun
biti odblokiran. – kazao je Knez.
Nadalje, vijećnicu Merdić zanimao je rad Gradske glazbe te mogućnost njenog aktivnijeg djelovanja.
Gradska glazba je takva kakva je. Ona ima svoju povijest i tradiciju. Radi se o udruzi građana koja ima svojeg predsjednika
i radna tijela. U posljednje vrijeme u aktivnostima koje je Grad
Biograd provodio oni se, nažalost, nisu pojavili, odnosno, jako
rijetko. Ne znam čemu je tome razlog budući da iz gradskog
proračuna dobivaju značajna sredstva. No, treba uzeti u obzir
da ljudi rade te ne može se uvijek naći slobodnog vremena.
Smatram da je ključni problem što se godinama nije radilo
na pomlatku te je nastao generacijski jaz. Stariji glazbari su
pomalo već umorni i imaju brojne obiteljske obveze. Teško
je u ovom trenu aktivnije pokrenuti Gradsku glazbu, no ako
članovi udruge to mogu, mi ćemo im rado pomoći. – kazao
je gradonačelnik Ivan Knez.
• Stjepan Mišulić
Biogradskiglasnik
4 | STUDENI 2010
Športsko-ribolovna udruga “Podlanica”
Novi štapovi za još bolje rezultate
Usporedivši dosadašnje rezultate u kategorijama do 16 i 21 godine, biogradska “Podlanica” nalazi se među
četiri najboljih u Hrvatskoj
U povodu zapaženih uspjeha članova
Športsko-ribolovne udruge “Podlanica”
postignutih tijekom ove godine, gradonačelnik Grada Biograda Ivan Knez
primio je najuspješnije športske ribolovce Šimu Bobića, Jeru Brzića i Franu
nog prvaka do 16 godina - mladog
Jeru Brzića. Pored toga, Šime Bobić i
Frane Bogdanić osvajači su brončane
medalje na prvenstvu Hrvatske u disciplinima “štap s obale” i “štap iz brodice” što govori o svestranosti naših
pritom zahvalivši se gradonačelniku
Knezu i Gradu Biogradu na podršci.
“Podlanica” broji više od 400 članova
od čega ih se tridesetosmero natječe u
svim kategorijama: U-12, U-16 i U-21.
Vaši rezultati su potvrda da bez rada
nema uspjeha. Bez obzira na bolje ili
lošije financijsko stanje, uvijek izdvajamo sredstva, ne samo za udrugu “Podlanica”, već i za sve ostale
građanske udruge u Biogradu. Rad
udruga, svakako, mora biti podržan
od struktura vlasti. Stoga smo odlučili pomoći vam u nabavci novih natjecateljskih štapova i ostale opreme
neophodne za postizanje još boljih
rezultata. – istakao je gradonačelnik
Knez.
Mirko Rudić, uz ostalo, iznio je i prijedlog promidžbenih aktivnosti u školama
u cilju poticanja mladih na bavljenje
športskim ribolovom.
Ovom športu treba posvetiti puno vremena i ljubavi. Zahtijeva odricanja
želite li postići nešto više. Eto, do kvalitetne opreme nije lako doći, međutim, bez nje se ne možete ravnopravno
boriti s natjecateljima iz europskih
zemalja. – rekao je Šime Bobić.
Članovima “Podlanice”, uz obećanu
pomoć, gradonačelnik Knez uručio je
prigodne darove zaželjevši ima nove
uspjehe.
• S. Mišulić
Voditelj škole udičarenja Željko Domitrović, predsjednik kluba Mirko Rudić, Frane
Bogdanić, Jere Brzić, Šime Bobić i gradonačelnik Ivan Knez.
Bogdanića, voditelja škole udičarenja
Željka Domitrovića te predsjednika kluba Mirka Rudića.
Uspjesi Športsko-ribolovne udruge
“Podlanica” tijekom 2010. godine
rezultat su stalnog rada naše škole
udičarenja. Možemo se pohvaliti da
u svojim redovima imamo državnog
prvaka i reprezentativca u kategoriji
do 21 godine - Šimu Bobića i držav-
natjecatelja. Možemo reći kako se, da
tako kažem, naša športsko-ribolovna
obitelj širi, prije svega, zahvaljujući
iznimnim rezulatima svrstavši se tako
u vrh hrvatskog športskog ribolova
na moru. Pri tome se nadamo, s obzirom na nadarenost koju pokazuju
naši članovi škole udičarenja, da će
zapaženih rezultata biti i više. – kazao
je predsjednik “Podlanice” Mirko Rudić
Iznimni ovogodišnji rezultati “Podlanice”, sigurni smo, bit će poticaj svim članovima
kluba da ostvare još bolje rezultate.
Sjednica Savjeta mladih Grada Biograda
Poboljšati položaj mladih
Za novu predsjednicu biogradskog Savjeta mladih pri Gradskom vijeću Grada
Biograda na Moru jednoglasno je izabrana Martina Stevanja, dok je Franka Troskot izabrana za dopredsjednicu. Pored
novog vodstva, usvojen je i program rada
za 2011. godinu u kojem stoje sljedeće
aktivnosti: suradnja sa županijskim Savjetom mladih i drugim savjetodavnim
tijelima mladih u Hrvatskoj, savjetovanje s organizacijama mladih o temama
bitnim za mlade, suradnja s tijelima Grada Biograda o politici prema mladima,
izrada web stranice i njeno postavljanje
na Internet kao informativnog medija
namijenjenog mladima, obilježavanje
prigodnih datuma vezanih za mlade te
ostale aktivnosti važne za rad i poboljšanje položaja mladih.
Savjet mladih ima važnu ulogu u radu
Gradskog vijeća Grada Biograda, poglavito kada se radi o pitanjima o
životu i djelovanju mladih u gradu
Biogradu. Vrlo je bitan subjekt kada je
riječ o mladima. Članovi savjeta mogu
sudjelovati na sjednicama Gradskog
vijeća, davati prijedloge jer vi, uostalom, predstavljate savjetodavno tijelo
kojeg je osnovalo Gradsko vijeće Grada
Biograda. – kazala je voditeljica Odsjeka
za društvene djelatnosti i lokalnu samo-
dih u Biogradu, predlaganje Gradskom
vijeću onih programa i mjera koje se
odnose na unaprjeđenje statusa mla-
Članovi Savjeta mladih i voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti i lokalnu
samoupravu Grada Biograda Nevenka Lukin.
upravu Grada Biograda Nevenka Lukin.
Djelokrug rada Savjeta mladih obuhvaća
raspravljanje o pitanjima položaja mla-
dih u društvenoj zajednici te rješavanje
ostalih bitnih pitanja vezanih za mlade.
Zahvaljujem se na ukazanom povje-
renju i izboru za predsjednicu Savjeta mladih. Nadam se da ću zajedno
s ostalim članovima pomoći u osmišljavanju novih sadržaja za mlade u
gradu Biogradu kako bismo, između
ostalog, potaknuli one koji se školuju
da se vrate u svoj grad i pridonesu njegovom razvitku te aktivno sudjeluju
u donošenju odluka kako Grada Biograda, tako i mlađe populacije. Želimo
poduzeti korake kako bi mladi nakon
školskih obveza što manje provodili
slobodnog vremena u “kafićima”, te
istodobno se više usmjerili na kvalitetnije i korisnije aktivnosti kao što je
sudjelovanje u raznim radionicama,
okruglim stolovima i ostalom. Pritom će imati prigodu iznijeti svoje prijedloge i zamisli o poboljšanju života
mladih. Savjet mladih je radi njih tu
kako bi prenio Gradskom vijeću Grada
Biograda iskazane prijedloge i mišljenja mladih. – naglasila je predsjednica
savjeta Martina Stevanja.
Članovi Savjeta mladih su: Martina Števanja, Franka Troskot, Ivana Mitrović,
Antonija Radas, Davor Šarić, Marko
Tomić i Marta Erlić.
• S. Mišulić
Biogradskiglasnik
2010 STUDENI | 5
6 | STUDENI 2010
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
Biogradskiglasnik
Općina Sv. Filip i Jakov
Usprkos krizi, radovi idu dalje
Kako i ističe općinsko čelništvo, započeti
glavni infrastrukturni projekti u Općini
Sv. Filip i Jakov nastavljaju se unatoč ekonomskoj krizi koja je, donekle, usporila
Igor Pedisić
njihovu realizaciju, no ne i zaustavila.
Bez obzira na negativne utjecaje recesije,
proračun Općine Sv. Filip i Jakov bogatiji
je za 9 milijuna kuna zahvaljujući financijskim sredstvima osiguranim iz resornih
ministarstava, Zadarske županije, Hrvatskih voda, Hrvatske elektroprivrede i
europskih pretpristupnih fondova. Tome
treba dodati i uspješno smanjenje manjka
u proračuna za vrijednih 500 tisuća kuna
te činjenicu da račun nije bio blokiran
bez obzira na gospodarstveno stanje u
cijeloj državi.
U Sv. Filip i Jakovu krenuli su radovi
na sanaciji jedne od naopasnijih”crnih
točaka” u Hrvatskoj – glavnog ulaza u
mjesto. Radove na sjecištu državne ceste
D8 i županijske ceste, koja vodi prema
Sikovu i Raštanima te prema središtu
mjesta, izvodi splitska tvrtka “Asfaltna
cesta” prema projektu tvrtke “ZG-projekt”
iz Zagreba dok su investitor, dakako, Hrvatske ceste.
- Vrijednost radova je oko 3 i po milijuna kuna. Planirano trajanje izvođenja
radova je 90 radnih dana što znači da
bi trebalo biti završeno do kraja ove godine što, dakako, ovisi i o vremenskim
prilikama. Rješenje ovog problema za
nas je itekako bitno uzevši u obzir da
je na tom raskrižju smrtno stradalo 16
osoba. Uložili smo puno truda kako bi
riješili ovaj problem te, takoreći, nije
bilo dana da nismo nazivali kako bi
potakli nadležne da se započne s rekonstrukcijom. Imovinsko-pravni odnosi s
vlasnicima susjednih zemljišta su riješeni, ugovori su potpisani te, koliko
znam, većini su Hrvatske ceste novčana
sredstva isplatili. – kazao je načelnik
Općine Sv. Filip i Jakov Igor Pedisić.
Usprkos recesijskim vremenima, općinski
projekti ne staju, štoviše, uspješno napreduju. Uskoro će biti gotov glavni projekt
za prvu i drugu fazu izgradnje odvodnje u
Svetom Petru te za drugu fazu, odnosno,
izgradnju sekundarne mreže odvodnje za
Turanj i Sv. Filip i Jakov. Izrada projektne
dokumentacije stajat će 500 tisuća kuna.
Usporedo s tim, uslijedit će dovršetak radova na vodovodnoj mreži Sikovo–Raštane Donje, to jest, na dionici Raštane
Donje-Tičevo-Veterinci–Podvršje. Izrada
projektne dokumentacije je gotova te se
očekuje objava natječaja za najpovoljnijeg izvođača radova. Unaprijed je osigurano pola milijuna kuna za obnovu ceste
Mjesno groblje u Turnju će se proširiti čime će se dobiti 134 nova ukopna mjesta.
među ostalog, izgradnju mrtvačnice,
ceremonijalnog trga, dva nova grobna
polja s ukupno 134 betonske grobnice
te uređenje svih pješačkih zona. Vrijednost projekta iznosi oko 5 milijuna
kuna. Pored toga, ishođena je lokacij-
“Crna točka” prometne mreža Hrvatske uskoro će biti prošlost.
Sikovo–Raštane Donje kako bi se dovela
u stanje prije radova.
- Proširenje mjesnog groblja u Turnju započet će vrlo skoro, početkom
siječnja iduće godine i obuhvaća, iz-
ska dozvola za izgradnju mrtvačnice na
groblju u Sv. Filip i Jakovu. Uskoro bi
trebala započeti izrada glavnog projekta. Vrijednost zahvata je milijun kuna.
Isto tako, u suradnji s “Komunalcem”
dovedena je i voda na turanjsko groblje.
– dodaje načelnik Pedisić.
U suradnji sa Županijskom upravom za
ceste izgradit će se pristupna cesta između Turnja i Sv. Filip i Jakova koja vodi
od magistrale do nove školske zgrade.
Ovaj zahvat, svakako, će najviše koristiti
osnovnoškolcima čime će se biti zadovoljeni uvjeti sigurnosti djece u prometu.
Postojeći makadamski put će se rekonstruirati te će se dobiti prometnica u dužini od 800 metara s rasvjetom i nogostupom. Lokacijska dozvola je ishođena te se
uskoro očekuje i realizacija.
- Postavljena je oko 800 tisuća kuna vrijedna niskonaponska trafostanica na
prostoru autokampa “Đardin” koja će,
zasigurno, poboljšati funkcioniranje
elektroenergetske mreže na predjelu
Primorja. Osim toga, za stanovnike otočića Bapca zbio se povijesni događaj
koji će, ne treba govoriti, puno toga
donijeti. Naime, radi se o dovođenju
električne struje na spomenuti otočić.
Vrijednost ove investicije HEP-a iznosi
3 milijuna kuna. – zaključio je Pedisić.
Za koncesionara za održavanje javne rasvjete izabran je najpovoljniji ponuđač
– tvrtka “Marex elektrostroj” iz Zadra.
Ugovor je sklopljen na godinu dana s
mogućnošću produljenja.
• S. Mišulić
Donešen nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Sv.Filip i Jakov
Izmjene i dopune u interesu gradnje
Nedavno je Općina Sv.Filip i Jakov donijela nacrt konačnog prijedloga izmjena
i dopuna općinskog prostornog plana.
Sukladno proceduri, konačni prijedlog
poslan je ministarstvima te županijskim
i državnim ustanovama kako bi iskazali
svoje mišljenje i dali suglasnost. Nakon
toga, slijedi potvrda spomenutog plana
od strane Ministarstva zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva.
- Mi u Mjesnom odboru Sv.Filip i Jakov
zadovoljni smo konačnim prijedlogom
izmjena i dopuna plana, poglavito, što
smo aktivno sudjelovali u izradi plana
posredovavši između mještana i lokalne samouprave oko rješavanja njihovih
primjedbi. Možemo ustvditi kako je
veći dio primjedbi ipak prihvaćen. Novosti u Prostornom planu su zone guste
gradnje kojima se definira izgrađeni
dio na Ulici, Rabatinu i Primorju te
povećani koeficijenti izgrađenosti koji
su, nažalost, bili smanjeni u prošloj
inačici plana te time smanjili dinamiku gradnje u naselju, što obiteljskih
kuća, što turističkih kapaciteta. Sada
ovakav Prostorni plan Općine Sv. Filip
i Jakov, kada govorimo o mjestu Sv.
Filip i Jakov, ipak zadovoljava većinu
stanovnika što, dakako, treba biti i prioritet. Stoga, vjerujemo da će gradnja,
koja posljednjih godina, možemo reći,
nije tekla onom dinamikom kakvom je
trebala, ipak krenuti nabolje te istodobno potaknuti “punjenje” općinskog
proračuna. Isto tako, uvjereni smo,
lakše će se legalizirati već izgrađeni
postojeći objekti. Na kraju treba istaći
da su interesi većine stanovnika ipak
bili presudniji što svakako kod donošenja bilo kakvih promjena treba biti
na prvom mjestu. – kazao je Filip Đinđić,
predsjednik Mjesnog odbora Sv. Filip i
Jakov.
• S.M.
Biogradskiglasnik
2010 STUDENI | 7
OPĆINA PAŠMAN
Osnovna škola “Vladimir Nazor” Neviđane
Dvanaest računala za uspješnije učenje
U povodu Međunarodnog dana štednje,
30. listopada, Erste banka darovala je
Osnovnoj školi “Vladimir Nazor” dvanaest računala sa skenerima. U nazočnosti
zamjenika načelnika Općine Pašman Nikolina Bašića i djelatnika škole, vrijedna
sredstva za rad ravnateljici škole prof.
Andreji Krnić uručila je direktorica poslovnice Erste banke na zadarskoj Kalelargi Goranka Štrmelj.
- Današnja donacija znači nam puno.
Do ovog trena, imali smo 10 računala
na raspolaganju što znači da se nastava odvijala tako da se dvoje učenika
koristilo jednim računalom što, složit
ćete se, nije dobro. Odsada će svaki
učenik imati svoje računalo i na taj
način moći pratiti nastavu i usvajati
nova znanja puno uspješnije. – kazala je ravnateljica Krnić zahvalivši se na
hvalevrijednoj pomoći. Goranka Štrmelj, između ostalog, ustvrdila je da se,
doduše, radi o rabljenim računalima ali
vrlo kvalitetnim i održavanim uređajima
na kojima su oni do jučer obavljali svoj
bankarski posao. Dodala je da vjeruje da
će u potpunosti zadovoljiti potrebe učenika barem do neke njihove zahtjevnije
faze i odluke da se, možda, jednog dana
i profesionalno posvete računalstvu.
- Šest računala ćemo postaviti u in-
Zamjenik općinskog načelnika Nikolino Bašić, predstavnica Erste banke Goranka Štrmelj
i ravnteljica škole Andreja Krnić prigodom svečanog uručenja računala.
formatičku učionicu, najmanje dva
bit će na raspolaganju čitaonici dok
za preostale ćemo još razmisliti jer
nas je ovo darivanje pomalo i zateklo,
dakako, ugodno. Inače, s Erste bankom uspješno surađujemo već dvije
godine. Lanjske godine darovali su
nam novčana sredstva u iznosu od
4 tisuće kuna od čega smo jedan dio
iskoristili za troškove pregradnje čitaonice. Ovim zahvatom dobili smo
odgovarajući prostor za čitaonicu i
prostor za održavanje roditeljskih
sastanaka. Ova nam je adaptacija bila
jako bitna budući da naša škola ima
puno učenika-putnika, preciznije, od
ukupno 156 učenika, njih 126-ero putuje od mjesta stanovanja do škole.
Do dolaska autobusa, što nam je vrlo
važno, učenici borave u spomenutoj
čitaonici i nisu na hladnom zraku, a
uz to su zaokupirani korisnim sadržajima koje naša knjižnica i čitaonica
pružaju. – dodala je ravnateljica Krnić.
• S. Mišulić
Školska športska dvorana u Neviđanima i dječji vrtić u Dobropoljani
Tribine i oprema za dvoranu postavljeni,
uređen okoliš vrtića
U športskoj dvorani Osnovne škole “Vladimir
Nazor” postavljene su tribine u vrijednosti
od oko 170 tisuća kuna. Troškove je snosila
Uprava za otočni i priobalni razvoj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a svoj
je doprinos dala i Općina Pašman, odnosno,
Zadarska županija u iznosu od 4 tisuće kuna.
- Postavljanjem tribina i ostale opreme dvorana je u cjelosti završena upravo onako kako
smo i planirali. O visokim standardima koji
su pri izgradnji i opremanju zadovoljeni najbolje govori činjenica da su dvorane Osnovne
škole Biograd i ova naša u Neviđanima jedine
zadovoljile kriterije za održavanje skorašnje
Školske košarkaške lige. - kazao je načelnik
Općine Pašman Nedjeljko Medić.
Osim tribina, dvorana sada raspolaže i drugom vrhunskom opremom te uključuje : dva
gola, dva koša s električnom upravljanjem,
semafor, strunjače, oprema za svlačionice,
velik broj lopti, 6 stolova za stolni tenis, gimnastička pomagala kao što su “konjići” i
grede i ostalo.
- Eto, mogu reći da dvorana izgleda kao iz
mojih dječačkih snova. Kao djeca sanjali
smo ovakav prelijep prostor za bavljenje
raznim sportovima. Dvorana, osim za
školsku djecu koja će se njome koristiti
do 15 sati, bit i namijenjena i za športaše
i rekreativce i to od 15 sati nadalje. U tom
terminu njom će upravljati Javna komunalna ustanova “Otok Pašman”. Cijena
korištenja u komercijalne svrhe bit će svakako snižena. – rekao je zamjenik načelnika
Općine Pašman Nikolino Bašić.
Novi Dječji vrtić “Bodulić” u Dobropoljani je
u funkciji već neko vrijeme te, kada se u potpunosti opremi, očekuje se svečano otvaranje
za otočnu zajednicu iznimno bitnog objekta.
- Centralno grijanje je postavljeno, no
nedostaje nam nova unutarnja oprema.
Doduše, pomoć u opremanju bila nam
je obećana s nekoliko strana, međutim,
nije ostvarena. Okoliš vrtića je uređen
novčanim sredstvima Ministarstva mora,
prometa i infrastrukture u iznosu od 177
Opremljenost nove dvorane vrlo je dojmljiva. Sada, za pretpostaviti je, učenici s još više
nestrpljenja čekaju sat tjelesne kulture.
tisuća kuna. Radove je obavila tvrtka “Lavdara” dok je centralno grijanje postavila
tvrtka “Rogić-gradnja” iz Zadra. Troškove
ugradnje grijanja, oko 70 tisuća kuna, u
potpunosti je “pokrila” Općina Pašman
kao i trošak povećanje snage električne
energije u vrijednosti 30 tisuća kuna što bi
ih kroz godišnja doba te ih potičemo na
učenje i rad, dakako, na način prilagođen
njihovoj dobi. Unosimo prirodu unutra
kako bi djeca osjetila što bolje povezanost
čovjeka i prirode. U vremenu između toga,
pjevamo, brojimo i veselimo se... – kazala
je ravnateljica vrtića Milena Ćosić.
U uvjetima kakve pruža novi dječji vrtić u Dobropoljani, radost ali i razvoj
djece su zajamčeni.
značilo da je u ovoj posljednjoj fazi ulaganje od strane Općine Pašman bilo oko 100
tisuća kuna. – istakao je načelnik Medić.
Od početka izgradnje vrtića, ministarstvo je
sudjelovalo sa 800 tisuća kuna dok je Općina
Pašman uložila nešto više od 400 tisuća kuna.
Uzevši u obzir posljednje troškove, vrijednost
cjelokupne investicije iznosi gotovo milijun
i 600 tisuća kuna.
- Nova zgrada dječjeg vrtića od velikog je
značenja za sve stanovnike Općine Pašman, posebno za najmlađe i njihove roditelje. Djeca, kao što možete vidjeti, imaju
kvalitetan i prostran prostor neophodan za
socijalizaciju i njihov razvoj. Što se kod nas
radi? Kao što to i obično činimo, vodimo
Upisano je 31 dijete raspoređenih u dvije
skupine – mlađu i predškolsku. Novi vrtić
ima dvije odijeljene prostorije za boravak
djece, sanitarni čvor posebno prilagođen
njihovom uzrastu, sanitarni čvor za djelatnike te kuhinju koja će stupiti u funkciju ako
bude potrebe za dužim boravkom djece. Treba
istaknuti kako se radi o vrlo prostranom vrtiću budući da uvelike premašuje minimalnu
površinu po djetetu propisanu pravilnikom.
Ona iznosi 2,50 četvorna metra dok je minimalna površina 1,80. Uz to, organiziran je
i prijevoz djece od kuće do vrtića i natrag,
dakako, uz pratnju savjesnih odgajateljica
čime se rijetko koji vrtić u Zadarskoj županiji
može pohvaliti.
• S. Mišulić
Biogradskiglasnik
8 | STUDENI 2010
Seminar o IPARD programu
Korisni savjeti za što bolju pripremu
U organizaciji Grada Biograda na Moru
i UNDP-a Hrvatska održan je seminar
“IPARD 2011. – EU fond za razvoj poljoprivrede”. O brojnim temama vezanim za
spomenuti pretpristupni program Europske unije govorio je najtraženiji samostalni
konzultant i stručnjak za IPARD program
u Hrvatskoj Kristijan Mavrek.
Gospodin Mavrek angažiran je od strane
UNDP-a – Programa Ujedinjenih naroda
za razvoj kako bi se potencijalni korisnici IPARD-a, od jedinica lokalne samouprave, poljoprivrednika, malih poduzetnika do obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava, mogli što kvalitetnije
pripremiti za nadolazeće natječaje u
siječnju i tijekom proljeća 2011. godine. Predavanje je otvoreno za sve one
koji žele čuti koje radnje je potrebno
obaviti da bi se moglo prijaviti na natječaj. – kazao je stručni suradnik u Gradu Biogradu Ivan Čupić. Kristijan Mavrek,
između ostalog, govorio je o mjerama 101,
103, 301 i 302. unutar IPARD programa
pri čemu je pojasnio namjenu pojedine
mjere, maksimalni iznosi potpore, tko se
može prijaviti i kada se očekuju objave
novih natječaja. Pored toga bilo je riječi i o
zakonskoj regulativi, definiranju projekta,
prikupljanju dokumentacije, elementima
koja svaka ponuda mora sadržavati, provedbi projekta, isplati novčanih sredstava
te o ostalim bitnim odredbama.
Sljedećih godinu dana provest ću vrijeme na području četiri dalmatinske županije i pomagati svakome onome tko
je zainteresiran da se prijavi za IPARD
program, dakako, u suradnji sa stručnjacima iz Grada Biograda. – istakao je
Mavrek.
Uz mjere 101. i 103. namijenjenih primarnoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih
proizvoda, IPARD program od početka
2011. godine bit će proširen s dvije dodatne mjere – 301. i 302. Nove mjere
usmjerene su ka ulaganju u komunalnu
infrastrukturu i razvoj ostalih ruralnih
gospodarskih aktivnosti kao što su seoski
turizam, tradicijski obrti, izravna prodaja
na gospodarstvu, mali pogoni za preradu
na gospodarstvu, obnovljivi izvori energije
i slično.
• S. Mišulić
Biograđani u posjetu Grubišnom polju
Veliko zanimanje posjetitelja sajma za Biograd
Gradonačelnik Biograda na Moru Ivan
Knez sa suradnicima te direktor Turističke zajednice grada Biograda Ivo Eškinja
sudjelovali su na osmom po redu “Gospodarskom sajmu - Sajmu siru” održanom
u prijateljskom gradu Grubišnom Polju.
Dvodnevni sajam održan je krajem studenoga i pritom je sudjelovalo je 35 izlagača.
Veliku pozornost posjetitelja privukla je
“Dalmatinska večer” u organizaciji predstavnika grada Biograda. Mirisi tunjevine
sa žara i ugodni zvukovi tradicijskih pjesama s dalmatinskog podneblja u izvedbi
klape “Romanca” bili su poziv velikom broju znatiželjnika da se približe bogatom
biogradskom štandu. Uz kušanje tunjevina
ali i ostalih gastronomskih posebnosti od
suhih smokava do kroštula, posjetiteljima
su podijeljeni brojni promidžbeni turistički
materijali.
Uz promidžbene aktivnosti, gradonačelnik Knez se susreo i s gradonačelnikom
Grubišnog Polja Zlatkom Mađeruhom i
njegovim suradnicima pri čemu se razgovaralo o učvršćivanju suradnje na području
gospodarstva, kulture i turizma dvaju prijateljskih gradova.
- Biograd kao turističko odredište itekako je prepoznat u ovom dijelu Hrvatske.
Tijekom održavanja “Sajma sira” mnogi su nam prilazili kako bi se pohvalili
sudjelovanjem na biogradskom “Enoeko-gastro-etno stolu”, na posljednjem
izdanju “Noćnjaka” održanom upravo
u našem gradu te na “Prijateljskim susretima” kada su gostovali predstavnici
Grubišnog Polja. Možemo reći da smo
uistinu uspostavili prijateljske odnose s
Grubišnopoljcima koji su, možemo reći,
prema nama iskazali iznimnu gostoljubivost. – kazao je stručni suradnik u Gradu
Biogradu Ivan Čupić.
Grubišno Polje broji 7 i po tisuća stanovnika i od davnina je poznat kao stočarski kraj
s tradicionalnom proizvodnjom mlijeka,
mesa i sira. Najpoznatija tvrtka s područja
Grubišnog Polja, svakako, je “Zdenka d.d.”
iz Velikih Zdenaca koja se bavi preradom
mlijeka i prehrambenom proizvodnjom.
Osim stočarstva, okosnicu gospodarstva
ovog kraja čini i poljodjelstvo. Područje Grubišnog polja broji, vjerovali ili ne,
gotovo 1300 obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava.
• S.Mišulić
Gradonačelnik Ivan Knez i direktor Turističke zajednice grada Biograda Ivo Eškinja
Biogradu drugo mjesto u ekološko-edukativnoj akciji “Volim Hrvatsku” Hrvatske turističke zajednice
Vrijedno priznanje Biogradu
Na ovogodišnjim Danima hrvatskog
turizma održanima u Rovinju, Biograd je osvojio Plavi cvijet sa srebrnim znakom za najuređenije mjesto u kategoriji od 3 do 10 tisuća
stanovnika. Ovo posebno vrijedno
priznanje gradonačelniku Biograda Ivanu Knezu uručio je direktor
Hrvatske turističke zajednice Niko
Bulić. Uz gradonačelnika Kneza,
svečanoj dodjeli godišnjih turističkih nagrada nazočio je i direktor
Turističke zajednice grada Biograda
Statua Plavi cvijet sa srebrnom znakom
zasluženo ide u Biograd
Ivo Eškinja. Zadovoljstvo uručenom
nagradom Knez i Eškinja nisu krili
jer biogradski turizam prati uzlazna
putanja još od 1995. godine i završetka Domovinskog rata. Milijunto,
toliko željeno, noćenje ove godine nije ostvareno, međutim, dobri
izgledi su da se ta brojka dostigne
već sljedeće sezone.
Kako je i gradonačelnik Knez ustvrdio, ovo priznanje od iznimnog je
značenja no pritom je i dodao da
još puno truda treba uložiti da bi
se osvojio Plavi cvijet sa zlatnim
znakom.
Osim grada Biograda, vrijedno
priznanje dobio je obiteljski autokamp “Oaza mira” iz Draga. Riječ
je o akciji “Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku” Hrvatske radiotelevizije i Hrvatske gospodarske
komore u kojoj je spomenuti kamp
u vlasništvu Ante Barešića osvojio
drugo mjesto u kategoriji kampova
srednje veličine.
• S.M.
Biogradskiglasnik
2010 STUDENI | 9
Biograd Boat Show 2010
Rekordnih 247 izloženih plovila
Ovogodišnji dvanaesti “Biograd Boat Show” svečano je otvoren u nazočnosti brojnih uzvanika
i gostiju. U ime organizatora sajma, goste je
pozdravio predsjednik uprave Ilirije Goran Ražnjević. Između ostalih, svečanosti su nazočili
predstavnici Ministarstva turizma, Ministarstva
mora, prometa i infrastrukture, Zadarske županije, Županijske komore Zadar, pokrovitelja sajma, turistički djelatnici i ostali cijenjeni gosti.
Nautika u Biogradu stara je onoliko koliko je
stara u Hrvatskoj. Nitko nema čast izreći tu
rečenicu kao što to imamo, mi, Biograđani.
Prije 35 godina tvrtka Ilirija je postala pionir
nautičkog turizma izgradnjom hotelske lučice
i nabavkom prve čarter flote od 40 plovila.
Tog trenutka učinila je Biograd kolijevkom
nautičkog turizma. Danas, 35 godina poslije,
Biograda na Moru, Turističke zajednice grada
Biograda i građana Biograda. U tom smjeru
ćemo i nastaviti. – kazao je gradonačelnik Ivan
Knez proglasivši sajam otvorenim.
Tijekom sva četiri dana sajma održana su brojna
zbivanja. Između ostalog, u zapadnom dijelu
marine u organizaciji Grada Biograda i Turističke
zajednice grada Biograda priređen je Festival
tradicije i izvornosti. U Kapetanskom klubu
održani su brojne sjednice stručnih subjekata
iz područja nautičkog turizma. Jedna od njih
bila je i reizborna sjednica Udruženja pružatelja usluga smještaja na plovilima pri Hrvatskoj
gospodarskoj komori na kojoj je izabrano novo
vodstvo. Na mjesto dosadašnjeg predsjednika
Željka Jerata izabran je Ivica Jurašin dok će
umjesto Mira Šangulina funkciju dopredsjednika
obnašati Gordan Borčilo. Na početku sjednice
Vrijedno priznanje pred početak sjednice “čarteraša” primio je tehnički direktor marine
Šime Mandić.
od nekadašnjih tisuću nautičara, tek pokoji
više 1975. godine, ove godine pohodit će grad
Biograd i marinu Kornati više od 55 tisuća nautičara. Biograd u hrvatskom turizmu čini 8
posto ukupnog broja nautičara. On je postao,
ne samo kolijevkom, već i središtem nautičkog turizma. – kazao je predsjednik uprave
Ilirije Goran Ražnjević.
Prigodnim riječima uzvanicima su se obratili i pozdravili ih načelnica Sektora nautičkog
turizma Ministarstva turizma Ana Ilijić te Mirko Valda, načelnik Uprave za zaštitu plovidbe
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
Zahvaljujem vodstvu Ilirije na ustrajanju u
ovom projektu. Mi kao Grad Biograd priključili smo se ovom projektu za što najviše zaslužan dogradonačelnik Marijan Stopfer. Ovaj
projekt nije samo projekt Ilirije već i Grada
sjednice marini Kornati dodijeljeno je posebno
priznanje za aktivnosti u promicanju nautičkog
turizma u sklopu akcije “Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku” koju zajedno organiziraju
HRT i HGK. Nagradu u ime biogradske marine
primio je tehnički direktor Šime Mandić. Pored
toga, održana je i sjednica Udruženja turističkih
brodara kojom prigodom je također izmijenjeno
vodstvo. Umjesto Lea Lemešića, spomenutim
udruženjem će predsjedati Miro Šangulin koji je
tom prigodom istakao da će nastaviti suradnju
s resornim ministarstvima s ciljem rješavanja
problematike malih brodara što je od zajedničkog gospodarstvenog interesa svih turističkih
brodara.
Osim organizatora sajma, zadovoljstvo sklopljenima poslovima i ostvarenim novim poslovnim
konatktima nisu krili ni neki od domaćih izla-
Iznimno velikom broju posjetitelja ovogodišnjeg sajma pogodovalo je i lijepo vrijeme.
Svečanom otvaranju u restoranu marine Kornati nazočili su brojni gosti.
gača.
Naša tvrtka izlaže na biogradskom sajmu
već petu godinu u skladu s našim razvojem
i izmjenama u ponudi. Naša specijalnost su
brodske tende. Možemo reći da smo, uzevši u obzir ekonomske okolnosti, zadovoljni
odazivom posjetitelja, posebno potencijalnih
poslovnih partnera. Uvijek negdje tu u blizini su klijenti koji se vraćaju što je za našu
tvrtku vrlo pozitivno ali dolaze nam i novi.
Već osam godina radimo u marini Kornati i
ugovorni smo partneri te, mogu kazati, da
uspješno održavamo suradnju s postojećim
ali i s novim strankama. Čovjek koji prepozna
kvalitetu uvijek će se vratiti. Sajam je vrlo dobro posjećen i možemo reći da smo zadovoljni
zamršena, ima dosta nelojalne konkurencije,
međutim, nosimo sa svime kao i svi drugi – s
malo više truda i muke. – istakao je direktor
“Škvera Kuštera” Damir Kuštera.
Direktor sajma Milan Šangulin vrlo je pozitivno
rezimirao dvanaesto izdanje najvećeg nautičkog
sajma po broju plovila u Hrvatskoj.
Tijekom svih jedanaest godina od prvog nautičkog sajma do danas, bilježimo neprekidni
rast. Moram priznati da sam se ove godine i
malo pribojavao s obzirom na situaciju općenito, međutim, ponosno možemo reći da je
svake godine sve bolji i veći. Tome je, svakako,
pridonijelo iznimno lijepo vrijeme i dobra
volja izlagača te smo zahvaljujući tome uspjeli, po meni, prirediti najbolji “Biograd Boat
U natkrivenom prostoru u zapadnom dijelu marine izložene brodice privukle se
mnoge interesente.
učinjenim. – kazala je Nikolina Morožin-Tokić
iz biogradske tvrtke “Argola”.
Između ostalih brojnih domaćih već tradicionalnih izlagača, svoja atraktivna plovila izložili su
i djelatnici brodograditeljske tvrtke “Kuštera”.
Sudjelujemo na “Biograd Boat Showu” već
od druge godine njegovog postojanja, dakle, od 2000. godine. Kako smo započeli s
proizvodnjom plastičnih brodica, tako smo
i nastupali na biogradskom sajmu što predstavlja značajni kontinuitet jer ipak se radi
o našem, biogradskom sajmu. Kao domaći
proizvođači želimo to održati ali istodobno
sajam nam je vrlo zanimljiv jer “Biograd Boat
Show” usitinu daje puno. Po meni, ovo je
jedan od rijetkih sajmova s dušom. Izlagali
smo na mnogim sajmovima od Splita, Rijeke
i drugih gradova, međutim, ovo je nešto što
nam najviše odgovara. Sklopili smo dosta
poslova primjerenih trenutnom ekonomskom stanju. Situacija na tržištu jest malo
Show” dosad. Ovogodišnji sajam obilježio je
rekordan posjet što treba zahvaliti i našem
sve većem iskustvu i dobro osmišljenoj ponudi, zatim, raznolikost ponude od zbivanja,
izložbe, zabave i ostalih događanja. Možemo
reći da je tijekom četiri dana bila doista lijepa
nautička fešta.
Sajam je imao i međunarodni karatkter. Kada
sam spoznao da su ljudi došli posjetiti sajam
ne samo iz susjednih država već i iz Irske, Finske, Nizozemske i ostalih europskih zemalja,
tada smo spoznali da ipak nešto značimo na
tržištu. Uspjeli smo okupiti 247 plovila na
jednom mjestu što je također naša rekordna
brojka u odnosu na prošle godine, čini mi
se, za nekoliko brodova. To nam je drago jer
vidimo da hrvatsko tržište nije splasnulo kao
što su mnogi rekli već smo pokazali da domaće
tržište itekako ima dovoljno snage. – kazao je
direktor sajma Milan Šangulin.
• Stjepan Mišulić
Biogradskiglasnik
10 | STUDENI 2010
Posjet 5. Sajmu obrtništva i poduzetništva u Dugom Selu
Sajam – prigoda za promidžbu grada
Biogradski dogradonačelnik Marijan
Stopfer, direktor Turističke zajednice grada Biograda Ivo Eškinja s
Hrvatske, a kao poseban gost i gradprijatelj predstavljen je Biograd.
Kao predstavnici grada Biograda
Predstavnici grada Biograda - ugostitelj Vjekoslav Bašić, dogradonačelnik Marijan
Stopfer, uljar Marino Mijat i direktor Turističke zajednice Ivo Eškinja na
biogradskom štandu.
ostalim članovima izaslanstva grada
Biograda sudjelovali su na Sajmu
obrtništva i poduzetništva u prijateljskom gradu Dugom Selu. Na
trodnevnom sajmu okupilo se više
od stotinu izlagača iz svih dijelova
imali smo bogat štand s izloženim
promidžbenim turističkim materijalima. Štand je tijekom sva tri
dana održavanja sajma, možemo
reći, bio jako dobro posjećen. Pored toga, posjetiteljima smo pri-
premanjem morskih specijaliteta
na žaru predstavili dio izvorne
dalmatinske kuhinje. To je učinilo naše izlagačko mjesto najposjećenijim od svih ugostiteljskih
štandova. Središnji dio sajamskog
programa bilo je krštenje mošta u
povodu obilježavanja Sv. Martina
– zaštitnika grada Dugog sela. –
kazao je dogradonačelnik Stopfer.
Dugoselski sajam u sportskoj dvorani svečano je otvorio župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.
Osim spomenutog, Biograđani su
posjetiteljima ponudili i degustaciju maslinovog ulja s biogradskog
područja. Član Udruge maslinara i
uljara “Orkula” Marino Mijat izložio
je ekološko maslinovo ulje vlastite
proizvodnje te su brojni posjetitelji
iskoristili prigodu da ga iskušaju.
Osim sajamskog dijela, dogradonačelnik Stopfer susreo se u prostorijama gradske vijećnice s gradonačelnikom Dugog Sela Vladom
Kruhakom i njegovim suradnicima.
Tijekom sajma Biograđani su rado
porazgovarali s posjetiteljima koje
je privukao njihov štand. U razgovoru moglo se čuti da su mnogi od
njih već posjetili Biograd i iskazali
zadovoljstvo viđenim i ugodnim boravkom, međutim, u velikom broju
bilo je i onih koju su najavili dolazak
već sljedeće godine jer su, kako su
kazali, čuli kako je Biograd ugodna sredina u kojem vrijedi provesti
odmor.
Isto tako, kako nam je rekao dogradonačelnik Stopfer, Biograd je
tijekom tri sajamska dana dobio
značajni medijski prostor na lokal-
Bogat stol simbol je Biograda otkada se
održava manifestacija “Eno-ekogastro-etno stol” poznata širom Hrvatske.
Tako je bilo i na dugoselskom sajmu...
nom Radio Martinu te na televiziji
u emisiji Županijska panorama što
su Biograđani vješto iskoristili za
kvalitetnu promidžbu Biograda kao
jednog od naprivlačnijih turističkih
odredišta na Jadranu.
• S.M.
Biogradskiglasnik
OGLASI
2010 STUDENI | 11
12 | STUDENI 2010
Biogradskiglasnik
Biogradskiglasnik
KULTURA I PROSVJETA
2010 LISTOPAD | 13
Gradska knjižnica Biograd
Biološka raznolikost – vrijednost
koju treba očuvati
Jedna od poruka predavanja bila je i: Upoznajte se za zaštićenim vrstama kako bi ih mogli prepoznati i štititi!
U povodu godine biološke raznolikosti
u Gradskoj knjižnici održano je stručno predavanje pod nazivom “Biološka
raznolikost i zaštićena područja u Za-
darskoj županiji”. Ekologinja iz Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Zadarske županije Morana Babajko govorila
je o značaju očuvanja bioraznolikosti
i njenom utjecaju na čovjeka te o zaštićenim područjima u našoj županiji
pritom posebno istakavši ona koja se
nalaze u Biogradu i njegovoj okolici: drvored čempresa u Ulici Franje Tuđmana
u Biogradu i perivoj Borelli u Sv. Filip i
Jakovu. Oni su 1964. godine proglašeni
spomenicima parkovne arhitekture dok
će park-šuma Soline to postati uskoro.
Godina 2010. posvećena je bioraznolikosti na globalnoj razini. Konvencija o
biološkoj raznolikosti jedan je od najbitnijih međunarodnih propisa o zaštiti prirode. Glavni joj je cilj očuvanje
i unaprjeđenje cjelokupne biološke
raznolikosti razumnim iskorištavanjem prirodnih dobara na načelima
održivosti. Konvencija je stupila na
snagu 1993. godine, a Hrvatski sabor
ju je usvojio 1996. Pojam biološke raznolikosti označava različitost života
na Zemlji uključujući životinje, biljne
vrste, ekološke sustave i krajolike.
Imamo sreću da je Hrvatska biološki
vrlo raznolika i u tom smislu jedna
je od najbogatijih zemalja u Europi.
– kazala je ravnateljica knjižnice Jelka
Sipina.
Sudionicima predavanja prikazan je i
kratki film o biljnim i životinjskim vrstama te ekološkim sustavima jednog od
svjetskih središta bioraznolikosti – Jadranskog mora. U njemu je zabilježeno
5 do 6 tisuća vrsta, većinom algi i životinja. Livade morske cvjetnice Posidonia
oceanica smatraju se područjem najveće
bioraznolikosti u Sredozemlju.
Obilježavanjem godine posvećene biološkoj raznolikosti želi se upozoriti
na zabrinjavajuću ugroženost i ubrzano osiromašavanje vrsta i ekoloških
sustava. Zbog toga je najviše ugrožen
upravo – čovjek.
• S. Mišulić
Likovna izložba u Zavičajnom muzeju
Izložba koja po svemu drukčija
U Zavičajnom muzeju svečano je otvorena
izložba Likovne udruge “Art-Forum” iz Zadra pod nazivom “Interkulturalna art-promocija – Biograd n/M 2010.”. Izložbu čine
Kolega, Tomislav Košta, Branko Kuštera,
Sylvia Perović, Stjepan Radić, Nebojša Ružić
Varda, Lella Sambunjak, Mario Tomas, Rade
Zrilić i Boris Žuža.
čovjek ne nalazi prave riječi s kojima bi
se izrazio, zapravo, ovdje se radi o porukama svake slike. Razmišljao sam prije
izložbe koji je razlog tome, možda upravo
to što je autora puno pa je svatko nastojao
sebe što bolje predstaviti te, zasigurno,
pokazati svoje najbolje umjetničko djelo. – kazao je ravnatelj muzeja Draženko
Samardžić.
Ova izložba predstavlja nastavak slične
izložbe održane u kolovozu ove godine
u Zadru pod nazivom “Interkulturalna
art-promocija”. Njezin smisao je da se
sudjelovanjem umjetnika iz različitih
odredišta, na neki način, predstavi globalni značaj umjetnosti – istakao je likovni umjetnik i i predsjednik udruge prof.
Boris Žuža zahvalivši se Zavičajnom muzeju,
Ravnatelj muzeja Draženko Samardžić, predsjednik likovne udruge Boris Žuža i pjesnik
i umjetnički fotograf Branko Antunović
umjetnička djela osamnaestero umjetnika
iz Hrvatske i inozemstva koji putem svojih
likovnih kreacija šalju poruku umjetnosti
o mogućnostima zajedništva na načelima
sveopćih ljudskih vrijednosti i umjetničkog predstavljanja kao poželjnog primjera
međukulturalne suradnje. Ovim događajem spomenuta udruga obilježava petnaest
godina djelovanja a njeni članovi koji su
ovom prigodom predstavili svoje radove su:
Branko Antunović, Consuela Barbosa, Milan
Ciglar, Florenca Giusti, Ivan Golac, Stipe
Golac, Ante Grancarić, Bo Halbirk, Ksenija
Kada smo jutros došli u prostor muzeja,
bili smo vrlo ugodno iznenađeni izložbenim postavom iz razloga što je po svemu
drukčiji. Ove godine je do sada u Zavičajnom muzeju priređeno 11 izložaba
od kojih je svaka na svoj način željela
nam nešto kazati, međutim, ova je doista
posebna. Jednom riječju, nametnula se
unijevši živost što, složit ćete se sa mnom,
znači radost. Netko je jednom rekao da
slika govori kao tisuću riječi, međutim, izložba ovih slika govori, recimo to
tako,govori nekoliko tisuća riječi. Često
Sudionici svečanog otvaranja izložbe
Članovi biogradskog Kulturno-umjetničkog
društva “Kralj Tomislav” izvedbom tradicijskih pjesama stvorili su ugodno ozračje
dok je pjesnik i umjetnički fotograf Branko
Antunović izrecitirao dvije autorske pjesme
– “Prolaznost” i “Da mi je postat’ tić maleni”.
pokroviteljima izložbe Gradu Biogradu na
Moru i Turističkoj zajednici grada Biograda
te brojnim posjetiteljima.
Izložba “Interkulturalna art-promocija” do
sada je održana u Zagrebu, Zadru i Benkovcu.
• Stjepan Mišulić
14 | STUDENI 2010
Biogradskiglasnik
KULTURA I PROSVJETA
Dani kruha u biogradskim školama
Kruh naš svagdašnji
U biogradskim školama tradicionalno je
priređena manifestacija “Dani kruha – dani
zahvalnosti za plodove zemlje” posvećena
kruhu i plodovima zemlje kao izrazu život-
kruha, peciva, kolača i brojnim plodovima zemlje, izloženi su i literarni radovi
učenika s temom kruha. Kruh kao simbol
životne snage blagoslovio je don Nikola
Kruh i plodove zemlje blagoslovio je don Nikola Tokić.
ne i duhovne snage.
Mi smo ove godine u suradnji s našim
pekarima i, dakako, tvrtkom “Vrana”
organizirali priredbu “Dani kruha –
dani zahvalnosti za plodove zemlje”.
U njoj sudjeluju, uz učenike Srednje
škole, “Kroštula” iz Pakoštana, “Duo
peka” iz Biograda, pekarnice “Adriatic”,
“Luigi”, “Tvornica kruha Zadar” i “Vrana”. Nadam se da ćemo i iduće godine
nastaviti kao i do sada te vjerujem da
će učenici, osim što se mogu upoznati s
raznolikošću krušnih proizvoda, ovdje
vidjeti i pšenicu, kukuruz, ječam, proso
i ostale poljoprivredne kulture koje su
se nekada običavale više sijati na našim
poljima, kako na poljoprivrednom dobru
Vrana, tako i kod individualnih poljoprivrednih proizvođača. – kazao je ravnatelj
Srednje škole Biograd prof. Božo Došen.
Uz stolove prepunih različitim vrstama
Tokić, župnik župe sv. Ivana. Nakon blagoslova, učenici su zajedno s nastavnicima
i ravnateljem posjetili bolesnike u Speci-
Prof. Josip Brtan
jalnoj bolnici za ortopediju i darovali ih
kruhom i ostalim krušnim proizvodima.
Isto su učinili i u Sv. Filip i Jakovu u Centru
za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov i pritom
Moja poruka vama je: cijenite kruh, nemojte ga bacati, a ako ponekad i ostane,
poklonite ga onima kojima imaju domaće životinje jer i one se hrane kruhom.
Veselo je bilo ozračje među osnovnoškolcima na ovogodišnjim “Danima kruha”.
razveselili štićenike.
Gotovo u isto vrijeme započeli su “Dani
kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje” i u biogradskoj osnovnoj školi.
Smotri kruha smo posvetili izložbu učeničkih radova, kratki kulturno-umjetnički program, izložbu kruha, blagoslov
kruha i, na završetku, blagovanje kruha. Dragi učenici, posebno vama naglašavam, kako se dobiva kruh. Danas, vaše
mame koje su ovdje s nama, imaju malo
vremena zamijesiti i ispeći kruh ali zato
postoje pekare koje peku kruh. Vi svi,
posebno naši prvaši, posjetite pekare
i pogledajte kako se tamo radi. Da bi
došli do brašna, moramo sijati pšenicu
u polju, kada naraste, moramo je žeti,
skladištiti u silose, mljeti u mlin nakon
čega dobivamo – brašno. Od brašna vaše
mame i pekari pripremaju kruh kojeg
ste, kako vidim, jako lijepo izložili ovdje.
Kruh i čovjek su neodvojivi jer nam je
kruh potreban svaki dan – kruh naš
svagdašnji. Želim da se ovdje ugodno
provedete, zabavite i blagujete kruh. –
rekao je ravnatelj Osnovne škole Biograd
prof. Josip Brtan.
U nastavku priredbe nastupili su učenici
razveselivši nazočne svojim izvedbama
posebno pripremljenim za ovu prigodu.
Učenici 1. c razreda otpjevali su prigodne
stihove pjesme “Mlin”. Nakon nastupa “prvašića”, učenica Mira Bešenić odrecitirala
je “Pjesmu o kruhu”, dok su učenice Petra
Šarić i Lucija Plazonić otpjevale pjesme
“Kruše života” i “Kruh na stolu”. Pjesmu
“Makovnjača” odrecitirala je učenica 3. a
razreda Anamarija Pilipović.
Izložene brojne vrste kruha i ostalih krušnih proizvoda koje su pripremile majke
učenika blagoslovio je don Nikola Tokić.
• S. Mišulić
Visoka škola za poslovanje i upravljanje “Baltazar Adam Krčelić”
Trideset troje novih studenata
U prostorijama Srednje škole Biograd održano
je uvodno predavanje treće po redu akademske
godine biogradskog stručnog studija Poslovanja i upravljanje. U ime visoke škole studente, predsjednika Upravnog vijeća i dobitnika
ovogodišnje nagrade za životno djelo Grada
Zaprešića mr.sc. Vinka Morovića, profesore i
ugledne goste pozdravio je dekan prof. dr.sc.
Nikola Skledar. Pritom je ukratko predstavio
visoku školu govoreći o nastavnom planu i
mogućnostima nastavka školovanja te novim
studentima zaželio uspješan rad.
Središnji događaj bilo je zanimljivo predavanje
s temom “Uloga turizma u hrvatskom gospodarstvu” kojeg je održao profesor Visoke
škole “Baltazar Adam Krčelić” dr.sc. Dragoljub
Amidžić.
Ove godine upisano je trideset i troje studenata što govori o nastavku rasta zanimanja
mladih ali i starijih koji žele ulaganjem u
znanje napredovati na radnom mjestu. Kao
i na Ekonomskim fakultetima u velikim sveučilišnim središtima Hrvatske, završetkom
biogradskog stručnog studija Poslovanje i
upravljanje usmjerenja Poslovna ekonomija
i financije stječe se titula stručnog prvostupnika ekonomije.
Kako kažu biogradski studenti, s nestrpljenjem očekuju dan kada će se “domoći” vrijednog “papira”. Do tada, svjesni su, treba
prionuti poslu i svladati prepreke koje su pred
njima. Sudeći prema njihovoj iznimnoj usredotočenosti na uvodnom predavanju, za vjerovati je da će u tome i uspjeti!
•S.M.
Biogradskiglasnik
ŠPORT
2010 STUDENI | 15
Planinarsko društvo “Belveder”
Planinarenjem do zdravlja
Planinarsko društvo “Belveder” iz Biograda djeluje od 2007. godine i, sudeći prema
brojnim organiziranim izletima u posljednjih
godinu dana ali i najavama budućih planova,
predstavljaju jednu od, zasigurno, najaktivnijih udruga u gradu. Pod vodstvom predsjednika Roberta Pejića i člana društva Roberta
općina grada Biograda. Nedavno je sklopljena
suradnja s Planinarskim društvom “Gromovača” iz Otočca.
Prva udruga koja je uspostavila suradnju
na temelju nedavno potpisane Povelje o
prijateljstvu i suradnji Biograda i Otočca
jest upravo Planinarsko društvo “Belve-
svatko može pronaći sve informacije o, između ostalog, budućim izletima, članstvu
te planinarenju općenito. Isto tako, postavljena je i oglasna ploča u blizini biogradske
ribarnice s izloženim fotografijama nedavnih
aktivnosti.
• Stjepan Mišulić
U sjećanje na tragično preminule vatrogasce - sudjelovanje u izgradnji suhozida
u obliku Svetog Križa.
Robert Pelicarić i Robert Pejić
Pelicarića, nakon obavljenih potrebnih radnji
pri registraciji udruge i usklađivanja s novim
Zakonom o udrugama, “Belveder” počinje
postojati, što se kaže, i “na papiru”. Bilo je to
2009. godine kada postaje članom Hrvatskog
planinarskog kluba. Otada jedino planinarsko društvo u Biogradu s više od 50 članova
različite dobi biva sve aktivnije.
U posljednjih godinu dana organizirali
smo brojne skupne izlete u kojima je sudjelovalo od djece do starijih članova društva.
Spomenut ću neke od njih: Nacionalni park
Sjeverni Velebit i uspon na Zavižan, zatim
najviša planina u Hrvatskom Zagorju Ivanščica i posjet dvorcu Trakošćan, Škraping
na Pašmanu i tako dalje. Pored toga, sudjelovali smo i u humanitarnoj akciji u spomen na stradale vatrogasce na Kornatima
te zajedno s ostalima iz Zadarske županije
izgradili posljednji 12. križ. Nosilac ove
akcije, govoreći o udrugama iz Biograda,
bilo je Planinarsko društvo “Belveder”.
Pritom su nam se rado pridružili i pomogli
članovi Moto-kluba “Duhova”, Torcide Biograd i Javne vatrogasne postrojbe Biograd.
Dakako, vrijednu pomoć nam je pružio
Grad Biograd i Turistička zajednica grada
Biograda – kazuje Robert Pejić.
Članovi društva doista su različitih životnih
dobi – od djece osnovnoškolskog uzrasta
do umirovljenika. Zanimljivost je, kako dodaje predsjednik “Belvedera”, da su žene
kao planinarke puno aktivnije u odnosu na
muškarce, poglavito one srednjih godina.
Istina, brojnost ženâ najviše je vidljiva na,
razumljivo, manje zahtjevnim izletničkim
pohodima.
Kako ističu sugovornici, PD “Belveder” nastoji ostvariti suradnju i s drugim planinarskim
društvima. Uspješno surađuju s planinarskim
društvima “Babulj” iz Bibinja i “Paklenica”
iz Zadra. Također se žele povezati i s planinarima iz brojnih prijateljskih gradova i
i da imaju i mjesta gdje će doći do bitnih
informacija, a to su, dakako, internetska
stranica i oglasna ploča. Nastojimo da naši
članovi budu neovisni o vodstvu udruge
te da sami mogu organizirati neki izlet,
dakako, u skladu s radnim i ostalim obvezama. – dodaje Robert Pelicarić.
der”. Prigodom svečane sjednice koja se
održala u povodu Dana grada Otočca, uručena nam je zahvalnica koja je označila
početak uspješne suradnje dviju udruga.
Konkretno, naši članovi će se moći, ta-
Planovi za buduće razdoblje su proširenje
ponude pogodnosti koje se mogu ostvariti
članskom iskaznicom, zatim, širenje međunarodne suradnje s planinarima iz Bosne i
Hercegovine, Austrije, gdje je grad Biograd
Pohod na Zavižan prošle jeseni - članovi PD “Belveder”
koreći, besplatno koristiti planinarskim
domom Careva kuća u Nacionalnom parku
Sjeverni Velebit. – ističe Pelicarić.
Osim s “Gromovačom”, ostvarena je suradnja i s Planinarskim društvom “Škamnica”
iz Brinja. Članovi “Belvedera” nedvano su
posjetili Brinje prigodom svečanog otvaranja novomarkirane staze u okolici mjesta.
Brinjski i otočački planinari posjetit će uskoro
Biograd kada će zajedno s biogradskim kolegama obilježiti Međunarodni dan planinâ,
10. prosinca, izletima na Bokolje i Kamenjak.
Naš cilj je da članovima učinimo planinarenje pristupačnijim, odnosno, da povoljnije
mogu kupiti opremu, ulaznice u parkove,
da imaju niže troškove spavanja i hrane u
planinarskim domovima. Također, želimo
prijatelj s gradom Bad Ischlom, i Njemačke i
prijateljskom općinom Kressbronn. “Belveder” već surađuje s bihaćkim planinarskim
društvom “Runolist” a isto namjeravaju postići i s nekim od planinarskih društava iz
Slovenije.
Suradnja s Gradom Biogradom je iznimno
dobra, prati nas i Turistička zajednica grada Biograda, pomažu nam poduzetnici i
tvrtke kao npr. Duo Peka i Ilirija. Možemo
reći da su naše aktivnosti, doista, prepoznate kako od domaćih subjekata tako i
od drugih planinarskih društava iz cijele
Hrvatske. – zaključio je predsjednik društva
Robert Pejić.
Objavljena je i “Belvederova” internetska
stranica na adresi www.pd-belveder.hr gdje
Članarina i pogodnosti
- Za razliku od svih drugih udruga,
postajanjem članom Planinarskog
društva “Belveder”, ostvaruju se
popusti na noćenje i hranu u svim
planinarskim domovima na području
Republike Hrvatske i susjedne
Slovenije i Bosne i Hercegovine.
Pored toga, članovi su osigurani
u slučaju nesretnih slučajeva.
Nadalje, članovi dobivaju popust
pri posjetu gotovo svih nacionalnih parkova i parkova prirode u
Hrvatskoj. Konkretno, ulaznica za
Nacionalni park Plitvice stoji 110
kuna dok za naše članove iznosi
50 kuna bez obzira posjećuje li se
nacionalni park u organizaciji našeg
planinarskog društva ili individualno. Radi se o nacionalnim parkovima Učka, Risnjak, Paklenica i
parkovima prirode Velebit, Lonjsko
polje, Medvednica i Papuk. Nadamo
se da ćemo uskoro dogovoriti suradnju i s nacionalnim parkovima Krka
i Kornati i Parkom prirode Vransko
jezero. Osim toga, popust se može
ostvariti pri kupnji u trgovinama
športske opreme Hervis u Šibeniku i
Zadru i Iglu šport u cijeloj Hrvatskoj.
Trenutno smo u pregovorima s
Intersportom. Želim reći da se članarinom ne stječe samo članstvo
u udruzi već i brojne pogodnosti.
Težimo k tome da član bude individualan te da ne ovisi o skupnim
izletima u organizaciji udruge već
da može biti aktivan i kao pojedinac surađujući, pritom, i s drugim
članovima planinarskih društava u
Hrvatskoj. – rekao je Robert Pelicarić.
Iznos godišnje članarine je 50 kuna
dok umirovljenici, studenti i učenici
plaćaju 30, a članovi obitelji, radi se
o tzv. obiteljskoj članskoj iskaznici,
plaćaju 20 kuna po članu.
U organizaciji Udruge za zaštitu okoliša “Hippocampus”
Očišćen Jaz
U suradnji s Gradom Biogradom i komunalnom tvrtkom “Bošana”, članovi biogradske
Udruge za zaštitu okoliša “Hippocampus” pokrenuli su akciju čišćenja podmorja u lučici
Jaz. Deset ronilaca, članova bibinjskog Ronilačkog kluba “Sv. Roko” i Društva za podvodne
sportove Zagreb vrijedno su očistili morsko dno od svakojakog otpada – boca, akumulatora,
U prostorijama Zadarske županije
Navodnjavanje Vranskog polja
otvara oko 2700 radnih mjesta
Zadarski župan Stipe Zrilić i državni tajnik
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Zdravko Krmek
potpisali su 10 milijuna kuna vrijedan Sporazum o sufinanciranju programa izrade
bude završen – istakao je državni tajnik
Zdravko Krmek.
Projekt navodnjavanja Vranskog polja jedan
je od najvećih zahvata od devet zadanih
u Planu navodnjavanja Zadarske župani-
Sudionici ekološke akcije zadovoljni nakon uspješno obavljenog posla.
Cilj je izvršen - Jaz je čist!
stolica, vrša, automobilskih guma čak i jednog “ferala” za noćni ribolov! No, ipak, među
hrpom otpada isticao se “kapitalac” – odbačeni izvanbrodski motor!
- Ovom akcijom želimo potaknuti građane i goste na savjesnije gospodarenje otpadom jer time će zasigurno pridonijeti zaštiti čovjekovog okoliša i stvaranju ugodnijeg okruženja za življenje. Nakon Jaza, pripremamo akciju čišćenja i na drugim
lokacijama u gradu. – kazao je predsjednik udruge “Hippocampus” Željko Domitrović.
Hvalevrijednoj akciji pridružili se i članovi službe pomoći i dostave na moru “EmergenSea”
koji su svojom suvremenom opremom pripomogli da se ova ekološka akcija uspješno
sprovede.
•S.M.
Potpisivanje sporazuma od iznimne je važnosti za razvoj biogradskog zaleđa.
projektne dokumentacije sustava navodnjavanja Vranskog polja. Većinu novčanih
sredstava, 80 posto, osigurat će ministarstvo i Hrvatske vode dok će ostatak “pokriti” Zadarska županija i jednice lokalne
samouprave – gradovi Biograd i Benkovac
te općine Sv. Filip i Jakov, Sukošan i Pakoštane. Izrada projektne dokumentacije trajat će dvije godine, a kako je riječ o ekološki
osjetljivom području, potrebno je izraditi i
studiju utjecaja na okoliš.
Uz dobre prinose na poljoprivrednim
površinama, sustav navodnjavanja osigurava i radna mjesta. Na svaki hektar
navodnjavane površine je u prosjeku potrebno, dakako ovisno o kulturi koja se
uzgaja, između 0,3 i 0,9 radnika. Ako pomnožimo, recimo , prosječnu vrijednost
koja iznosi 0,6 s 4 i po tisuće hektara,
dobivamo velik broj radnika koji će biti
potrebni kada ovaj projekt jednog dana
je. U prvoj inačici plana navodnjavanja
spomenutog polja iz 2007. godine bilo je
određeno izraditi sustav za 400 hektara
ovog vrijednog poljoprivrednog zemljišta,
no ovim sporazumom odlučeno je da se ta
površina poveća na 4 i po tisuće hektara.
Projektna dokumentacija, kada bude zgotovljena, sadržavat će od izvedbenog i glavnog projekta, studije utjecaja na okoliš do
građevinske dozvole. Uz to, s obzirom da se
radi o zemljištu koji je 93 posto u privatnom
vlasništvu, kroz ovaj sporazum osigurat
će se i financijska sredstava za održavanje
javnih rasprava. Projekt će se kandidirati na
natječajima pretpristupnih fondova Europske unije, a kako je državni tajnik Zdravko
Krmek i naglasio, projekti ove vrste imaju
dobru uspješnost na natječajima europskih
fondova te pritom dodao da će vrijednost
cjelokupnog ulaganja biti od 60 do 80 milijuna kuna.
• S. M.
Obilježavanje obljetnice stradanja u Vukovaru i Škabrnji
Prisjećanje na Vukovar
i Škabrnju
I ove godine, na dan pada Vukovara i Škabrnje 18. studenoga, učenici Srednje
škole Biograd u znak sjećanja na poginule civile i hrvatske branitelje položili su
vijence i zapalili svijeće duž ulice koja nosi naziv herojskog grada – Vukovara.
Pred početak mimohoda i paljenja svijeća pred svakom kućom u Vukovarskoj
ulici na Kosi, ravnatelj škole Božo Došen prisjetio se stradanja stanovnika Gradaheroja i onih koji su ga hrabro branili. Uz njih, zapaljene svijeće u dvorištima
svojih kuća istakli su i brojni stanari spomenute ulice te na taj način odali počast
stradalima zajedno s učenicima. Molitvu za poginule održao je župnik župe sv.
Ivana don Nikola Tokić.
Učenici Srednje škole Biograd prisjetili su se hrvatskih žrtava u Vukovaru i Škabrnji
polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća.