Kotoripski vjesnik br. 79

Transcription

Kotoripski vjesnik br. 79
INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE KOTORIBA, Kotoriba, 10. rujna 2008. *www.kotoriba.hr* broj 79
120 GODINA VATROGASTVA DVD-a KOTORIBA
Foto OBSCURA
Čestitamo Dane općine Kotoriba !
Snimio: Mladen Grubić
NK GRANIČAR PROSLAVIO 80. ROĐENDAN
RIJEČ NAČELNICE
Poštovani čitatelju,
... dolazi kraj ljeta, a s njim još jedna prigoda da vam se obratim te da vas pozdravim s nekoliko riječi. Ova
godina za svakog je bila posebna iz nekog razloga, tako i za našu Kotoribu. Ovu ćemo godinu pamtiti po dovršenju
škole i sportske dvorane, po velikim jubilejima 120. godišnjici rada i djelovanja DVD-a Kotoribe, 80-oj godišnjici
rada i djelovanja NK Graničar, ali i po drugim događajima. Osobito s ponosom ističemo vrlo aktivan rad svih
udruga te cijele godine u kontinuitetu imamo i hvalevrijednih događaja, manifestacija, priredbi, natjecanja, a
posebno raduje činjenica da se velika pažnja posvećuje radu s mladima. Kao i svake godine, tako i ove i uz Dane
Kotoribe, udruge i pojedinci dali su sebi truda te će se i ovi Dani općine obilježiti na najsvečaniji način. Vjerujem da će
svaki od posjetitelja pronaći ponešto za sebe.
Na stranicama ovog lista, pronaći ćete program događanja, a i doznati sve aktualnosti o radu Općine. Osvrt
bih samo htjela dati na to da uz sve napore koje ulažemo u relizaciju projekata, ipak nismo zadovoljni s
dinamikom realizacije svega zacrtanog. No, kako je to i u svakodnevnom životu, moramo se naoružati
strpljenjem, ali i dalje težiti višem i boljem. Već smo se mnogo puta u životu uvjerili da sve ima svoje mjesto,
vrijeme i značenje. Tako mnogo primjera mogli bismo navesti u kojima možemo osjetiti i doživjeti da svime
upravlja neka viša sila i da sve što se događa, događa se upravo s nekim razlogom koji nam nije «možda» očit i
vidljiv istog trenutka, ali s vremenom uviđamo smisao istog. Mnogim stvarima bivamo toliko puta
nezadovoljni, razočarani, ali ipak kasnije uviđamo zašto to biva upravo tako.
Zato, dragi čitatelju ovih redaka, sagledajmo stvari sa svih strana prije negoli donesemo neki ishitreni
sud i procjenu, jer stvari više puta nisu onakve kakvima se čine u prvom trenutku. Okrenemo li se malim
stvarima, naoružani strpljenjem, vjerom, tolerancijom te međusobnim uvažavanjem hrabro možemo
prevladati sve nepogode i poteškoće koje se pred nas postavljaju. U tom duhu dragim Kotoripčanima u
domovini i u svijetu upućujem iskrene čestitke uz blagdan Križeva i Dana općine!
Vaša načelnica Blaženka Zvošec
PROGRAM
“DANI KOTORIBE 2008.”
Petak, 12. rujna 2008.
- 19:00 sati - svečana sjednica Općinskog vijeća i Poglavarstva Općine Kotoriba
povodom «Dana Kotoribe» uz dodjelu općinskih priznanja u prostorijama
Doma kulture (kino dvorani) u Kotoribi;
- 20:00 sati - zabavni program za mlade (ROCK VEČE) pod šatorom kod crkve u
Kotoribi u organizaciji Moto kluba «Rolling fish» uz nastup sastava
«Kula» i «Larva».
Subota, 13. rujna 2008.
- 11:00 sati - «5. karate kup sjeverozapadne Hrvatske – za mlađe uzraste» u sportskoj
dvorani (društvenom domu) u organizaciji Karate kluba «Samuraj» Kotoriba;
- 16:30 sati - prvenstvena nogometna utakmica u sportskom parku između NK
«Graničar-Ellabo» i NK «Čukovec 77» iz Čukovca.
- 18:00 sati - zabava pod šatorom kod crkve u Kotoribi u organizaciji Košarkaškog
kluba Kotoriba, svira sastav «Međimurski vrući kaj».
Nedjelja, 14. rujna 2008.
- 09:00 sati - izložba etno-predmeta u prostorima «Starog farofa», nadopunjena
izložbom fotografija pod nazivom «Vremeplov Društva žena Kotoribe» u
organizaciji Društva žena Kotoriba. (izložba otvorena do 19:00 sati);
- 09:00 sati - pokazno-prodajna izložba malih životinja sa «živom tombolom» pod
šatorom kod crkve u Kotoribi u organizaciji udruge «Međimurska lastavica»
(izložba otvorena do 19:00 sati);
-11:00 sati - Sveta misa u župnoj crkvi;
-15:00 sati - mimohod sudionika popodnevnog programa pod šatorom od Knjižnice i
čitaonice Kotoriba do šatora kod Dječjeg vrtića Kotoriba (Puhačkog orkestra
Goričan, «Kotoripskih mažoretkinja», te članova KUD-a iz Ludbrega);
-15:30 sati - kolaž program pod šatorom (nastup «Kotoripskih mažoretkinja», KUD-a
iz Ludbrega i Puhačkog orkestra Goričan), uz podjelu nagrada Turističke
zajednice Općine Kotoriba za najljepše uređeni prozor, balkon i okućnicu;
-17:00 sati - zabava pod šatorom kod crkve u Kotoribi u organizaciji
Košarkaškog kluba Kotoriba, svira sastav «Međimurski vrući kaj».
OPASKA
Gode pohvale, bole pokude
Već prije 21. godinu kada je pokrenuto
izdavanje mjesnog informativnog glasila Kotoripski
vjesnik, išlo se s idejom da ono bude, prije svega,
kroničar svih zbivanja u Kotoribi, da zapiše i snimi
što se u Kotoribi događalo u jednom određenom
periodu, od broja do broja. Tako smo radili, tako
smo ostali i opstali zahvaljujući čitateljima koji
sufinanciraju izlaženje glasila, zahvaljujući vama
koji nas čitate i podržavate, a nerijetko i surađujete.
Glede toga posebno gode pohvale onih
koji pozdravljaju koncepciju Kotoripskog vjesnika
jer je za njih svaki pročitani članak događaj, makar
se dogodio i prije tri mjeseca, događaj je za njih jer
će ostati trajno zapisan i ukoričen, pogotovo za one
Kotoripčane koji su daleko od nas, a vjerno nas
prate i čitaju. Lijepo je i zanimljivo danas pročitati o
nečemu što se dogodilo od Božića do Uskrsa 1993.
godine ili od Uskrsa do Dana Kotoribe 2006. godine.
U posljednje vrijeme pojavili su se ljudi,
nažalost, i iz vodećih općinskih tijela, kojima
koncepcija ne odgovora pa je snagom osobnosti i
političke stranke kritiziraju . To peče i boli, pogotovo,
kada se takvi komentari iznose kuloarski mimo
mjerodavnih tijela. Bilo bi nam drago kada bi ti
kritičari bili i sukreatori nečeg boljeg, pozitivnijeg,
ovako…..?!
Stoga je i namjera ove opaske da vas
pozovemo na suradnju kako bismo zajednički bili
još bolji. Uvažit ćemo svaki argumentirani
prijedlog, ali ćemo i dalje ostati pri prvotnoj
koncepciji toj da je Kotoripski vjesnik još uvijek
samo kroničar našeg jučer, danas i sutra.
Za uredništvo:
Mladen Grubić,
član, pokretač i idejni začetnik glasila
IZ RADA OPĆINE
Nastavak izgradnje kanalizacije
Nastavak izgradnje prometnica u «Poduzetničkoj zoni JUG»
S obzirom da se priprema sanacija nerazvrstanih cesta na
području Općine, pa tako i sanacija asfalta po Ulici P. Miškine prema
novoj školi u kojoj još nije izgrađena kanalizacija. Prije sanacije ulice
potrebno je izvesti kanalizaciju kako se ne bi naknadno oštetio
novopostavljeni asfalt. Općina je načelno dogovorila izgradnju
kanalizacije po cijeloj ulici u dužini 391 metar, a procijenjena vrijednost
radova je oko 400.000,00 kuna bez PDV-a. Projekt izgradnje kanalizacije
u Ulici P. Miškine Općina je prijavila na natječaj Fonda za regionalni
razvoj od kojeg se očekuje osiguranje 50 % potrebnih sredstava. Kako je
za navedenu izgradnju kanalizacije izrađena projektna dokumentacija i
izdana građevna dozvola, radovi bi se trebali izvesti još ove godine.
m.r.
Nakon asfaltiranja dijela prometnica u «Poduzetničkoj zoni
JUG», ove godine nastavljeni su radovi na asfaltiranju prometnice u
vrijednosti cca 190.000,00 kuna za što je gotovo u cijelosti sredstva
osiguralo Ministarstvo gospodarstva. Radi informacije, u novoj
«Poduzetničkoj zoni JUG» do sada je prodano 12 parcela, izgrađen je
jedan objekat, a u pripremi je izgradnja još dvaju objekata.
m.r.
Izgradnja pješačko-biciklističke staze u dijelu
Ulice kralja Tomislava
Nakon što su u proteklom razdoblju izgrađene pješačkobiciklističke staze uz županijsku i lokalnu cestu duž cijele Kotoribe,
pojavila se potreba da se pješačko-biciklistička staza uredi i s druge strane
dijela Ulice kralja Tomislava od rampi do kinodvorane uz koju je s jedne
strane već izgrađena prva pješačko-biciklistička staza u Kotoribi prije
gotovo trideset godina. Za potrebe izgradnje navedene pješačkobiciklističke staze u tijeku je izrada projektne dokumentacije, a radove bi
trebali sufinancirati u jednakim omjerima Općina i Županijska uprava za
ceste, koje su za te namjene u ovoj godini osigurale ukupno 300.000,00
kuna. Nakon izrade projektne dokumentacije i provedenog postupka
javne nabave, ove godine izvedeni će biti radovi u vrijednosti
raspoloživih sredstava. Ovaj projekt će se provoditi u više faza u
zavisnosti od raspoloživih sredstava, a uz stazu uredit će se i više
parkirališnih mjesta kod kinodvorane i zdravstvene stanice.
m.r.
Uređena vijećnica i prostorija Općine
Prošla sjednica Općinskog vijeća održana je prvi put u
novouređenoj vijećnici. Naime, nakon gotovo četrdeset godina uređena
je prostorija u kojoj se održavaju sjednice Općinskog vijeća kako bi se
stvorili uvjeti za normalan rad vijećnika koji do sada nisu imali gdje držati
materijale za sjednicu jer vijećnici nisu imali stolove već su materijale
držali na koljenima. U sklopu uređenja vijećnice, postavljen je parket,
spušten strop, uređeno grijanje i rasvjeta, te nabavljen novi namještaj
(stol i stolice). Uz uređenje vijećnice, nakon petnaest godina korištenja,
uređene su i prostorije Općine u kojima je postavljen parket, postavljene
nove zavjese i izvedeni soboslikarski radovi. Isto tako sredstvima pričuve
koje se uplaćuju za održavanje poslovnih prostora, uređen je sanitarni
čvor na katu općinske zgrade, postavljena nova stubišna ograda i izvedeni
soboslikarski radovi u holovima općinske zgrade.
m.r.
Snimio: Mladen Grubić
Snimio: Mladen Grubić
Pripremni radovi za sanaciju nerazvrstanih cesta
Radovi na obnovi Doma kulture
Radovi na obnovi Doma kulture (kinodvorani) odvijaju se u više
faza, a potrebna financijska sredstva za radove do sada je gotovo u
cijelosti osiguralo Ministarstvo kulture. Tako su u proteklih 5 godina
izvedeni radovi na vanjskom uređenju (krovište i fasada), uređenju
sanitarnog čvora i ulaznog hola, uređenju grijanja, a prošle godine
izvedeni su radovi na uređenju bine-pozornice i prostora ispod bine u
Domu kulture (kinodvorani). Ove godine nastavit će se radovi na
unutrašnjem uređenju Doma kulture tijekom kojih bi se trebao urediti i
spustiti strop, te u njega ugraditi instalacije i uređaje za rasvjetu,
ozvučenje, grijanje i hlađenje. Vrijednost radova se procjenjuje na oko
300.000,00 kuna, od kojih je 200.000,00 kuna osiguralo Ministarstvo
kulture. Radovi bi trebali započeti nakon Dana Kotoribe i biti završeni u
roku 45 dana. Nakon završetka radova na uređenju i spuštanju stropa, u
narednom razdoblju ostaju preostali radovi na unutrašnjem uređenju
Doma kulture (osvjetljenje i ozvučenje, uređenje poda i postavljanje
novih sjedalica) čime bi bili završeni radovi na obnovi Doma kulture.
m.r.
U prošlom broju «Kotoripskog vjesnika» upoznali smo
mještane da je Općina s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka
zaključila Ugovor o zajedničkom financiranju programa «Integralni
razvoj lokalne zajednice – EIB II» prema kojem će se sanirati
nerazvrstane ceste na području Općine Kotoriba u vrijednosti neto
7.000.000,00 kuna (s PDV-om 8.540.000,00 kuna). Prema navedenom
Ugovoru o zajedničkom sufinanciranju, projekt sanacije nerazvrstanih
cesta financirat će se u omjeru: Općina 40 %, Ministarstvo 60 %, a projekt
će se realizirati u naredne dvije godine. Općina je za projekt sanacije
nerazvrstanih cesta na području Općine kandidirala slijedeće dionice
nerazvrstanih cesta: spoj Ulice 3. travnja i A.Stepinca, spoj Nove ulice i
I.G.Kovačića, spoj Ulice kralja Tomislava i A.Stepinca (Katanščica), spoj
Ulice R.Boškovića i K.P.Krešimira IV, nastavak Sajmišne ulice do
Ribičkog doma, te dio Ulice P.Miškine radi prilaza novoj školi. Kako je
prema navedenom ugovoru Općina obvezna izraditi potrebnu projektnu
dokumentaciju, Općina je naručila izradu idejnih projekata sanacije
nerazvrstanih cesta. Izrada je pri kraju, a s obzirom na dugu proceduru
revizije projekata, natječaja i izbora izvođača radova, samo izvođenje
radova započet će početkom iduće godine.
m.r.
NATJEČAJI
Na temelju članka 8. Odluke o subvencijama u poljoprivredi na
području Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” br.
3/08.), Općinsko poglavarstvo Općine Kotoriba, raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu subvencija u poljoprivredi
na području Općine Kotoriba u 2008. godini
1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava (subvencije) za
okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, nabavu sistema za
navodnjavanje poljoprivrednih kultura, te nabavu voćnih sadnica u
slijedećim iznosima:
- 1.500,00 kuna po jednom hektaru zemljišta kupljenog u
svrhu okrupnjavanja postojećih parcela kupnjom
susjednog zemljišta ili zamjenom susjednog zemljišta,
- 30 % vrijednosti sistema za navodnjavanje “kap na kap”,
odnosno 20 % vrijednosti sistema za navodnjavanje “tifon”,
- 2,00 kune po komadu sadnica, osim za sadnice oraha za
koju subvencija iznosi 20,00 kuna po komadu.
2. Uvjeti za odobravanje subvencije:
Zahtjev za subvenciju može podnijeti komercijalno
poljoprivredno gospodarstvo s prebivalištem, odnosno sjedištem na
području Općine Kotoriba koje je upisano u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstva u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, a koja
zadovoljava slijedeće uvjete:
- da su u razdoblju od 15.11.2007. do 15.11.2008. godine
kupili ili zamijenili susjedno poljoprivredno zemljište, i/ili
nabavili sistem za navodnjavanje i/ili posadili voćne
sadnice,
- da se poljoprivredno zemljište, sistem za navodnjavanje,
odnosno posađene voćne sadnice za koje traže subvenciju
nalaze na području Općine Kotoriba,
- da je minimalna površina poljoprivrednog zemljišta za koju
se traži subvencija za okrupnjavanje 0,20 hektara u jednom
komadu,
- da je minimalna površina poljoprivrednog zemljišta za koju
se traži subvencija za nabavu sistema za navodnjavanje
«kap na kap» u voćarstvu 0,50 hektara, a za povrtlarstvo i
cvjećarstvo 0,20 hektara,
- da su posadili voćni sadni materijal SA (standardne
kvalitete) i to: najmanje 800 komada sadnica jabuka ili
najmanje 350 komada sadnica kruške, breskve, šljive i
trešnje ili najmanje 200 komada sadnica lijeske ili najmanje
1.000 komada sadnica kupine ili najmanje 100 komada
sadnica oraha.
Iz sustava subvencije za okrupnjavanje poljoprivrednog
zemljišta izuzete su sve poljoprivredne površine u vlasništvu Republike
Hrvatske i one poljoprivredne površine koje su u prostornim
dokumentima Općine Kotoriba utvrđene kao građevinska područja.
Najviši godišnji iznos subvencija koju jedan korisnik može
ostvariti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta iznosi 4.500,00
kuna, za nabavu sistema za navodnjavanje “kap na kap” 10.000,00 kuna
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A KOTORIBA
Na temelju zaključka Općinskog poglavarstva Općine
Kotoriba od 7. kolovoza 2008. godine, objavljuje se
JAVNI POZIV
ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA
“SPOMEN OBILJEŽJA SVIM KOTORIPČANIMA KOJI SU
UMRLI, POGINULI I NESTALI”
1. Idejno-oblikovno rješenje spomen obilježja potrebno je
prikazati na podlogama u kolor varijanti, prikazati položaj u odnosu na
prostor i predložiti veličinu i vrstu materijala. Uz likovno rješenje
potrebno je priložiti i pismeno obrazloženje s kratkim opisom.
po hektaru, a za nabavu sistema za navodnjavanje “tifon” 15.000,00 kuna,
s time da maksimalni godišnji iznos svih subvencija po jednom korisniku
iznosi 15.000,00 kuna.
Visina sredstava razmjerno će se smanjiti ako ukupni zahtjevi
premaše maksimalno dozvoljena proračunska sredstva.
3. Potrebna dokumentacija:
- obrazac zahtjeva za dodjelu subvencija (obrazac se može
dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kotoriba),
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, a za
obiteljsko gospodarstvo i dokaz o obvezniku poreza na
dohodak,
- dokaz o prebivalištu / sjedištu na području Općine Kotoriba,
- broj bankovnog računu i naziv banke podnositelja zahtjeva,
- uz zahtjev za subvenciju za okrupnjavanje zemljišta još
treba priložiti: kupoprodajni, odnosno zamjendbeni ugovor
ovjeren kod javnog bilježnika i prijavljen kod nadležne
Porezne uprave, zemljišno-knjižni izvadak za vlastito i
kupljeno ili zamijenjeno zemljište, te kopiju katastarskog
plana za vlastito i kupljeno ili zamijenjeno zemljište,
- uz zahtjev za subvenciju za nabavu sistema za
navodnjavanje još treba priložiti: račun ili ovjerenu
presliku računa o nabavi sistema za navodnjavanje, a za
sistem «kap na kap» i zemljišno-knjižni izvadak za vlastito
ili ugovor o zakupu za zakupljeno zemljište ovjeren kod
javnog bilježnika, te kopiju katastarskog plana za zemljište
na kojem je postavljen sistem za navodnjavanje,
- uz zahtjev za subvenciju za nabavu voćnih sadnica još treba
priložiti: račun ili ovjerenu presliku računa o kupnji sadnog
materijala, deklaraciju sadnog materijala, zemljišnoknjižni izvadak za vlastito ili ugovor o zakupu za
zakupljeno zemljište ovjeren kod javnog bilježnika, te
kopiju katastarskog plana za zemljište na kojem su
posađene voćne sadnice.
4. Rok za podnošenje zahtjeva:
Zahtjev se podnosi do 15. studenog 2008. godine.
5. Naziv tijela kojemu se podnosi zahtjev:
Općina Kotoriba, Jedinstveni upravni odjel Općine,
Kolodvorska 4, s naznakom «Zahtjev za subvencije u poljoprivredi».
Zahtjevi koji neće imati priloženu svu traženu dokumentaciju ili
ne udovoljavaju uvjetima iz ovog natječaja, neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Kotoriba ili na broj telefona 040 / 682-247.
KLASA: 421-03/08-01/01
URBROJ: 2109/9-08-1
Kotoriba, 24. lipnja 2008.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
2. Smještaj spomen obilježja – oproštajni trg na groblju u
Kotoribi.
3. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe.
4. Rok predaje natječajnih radova je 15.10. 2008. godine.
Prijave slati u zatvorenim omotnicama poštom bez osobnih podataka pod
šifrom s naznakom “Idejno rješenje spomen obilježja – ne otvarati” na
adresu: Općina Kotoriba, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba.
5. Pravovremeno pristigle prijedloge ocijenit će Općinsko
poglavarstvo Općine Kotoriba do 15.11.2008. godine i javno objaviti
najbolje rješenje sa šifrom, kojim će se pozvati predlagatelj za dostavu
kopije rješenja.
6. Najbolje rješenje nagradit će se u neto iznosu 3.000,00 kuna.
Ukoliko niti jedan od natječajnih radova ne zadovolji kriterije, Općinsko
poglavarstvo Općine Kotoriba ima pravo ne dodijeliti nagradu.
Natječajna dokumentacija se ne vraća.
IZ STRANAČKOG ŽIVOTA
ZAJEDNO KROZ DANE KRIŽEVA
ŽELIMO LI DRUGAČIJE I BOLJE ?!
Jesensko križevsko proščenje prigoda je da se prisjetmo
što je sve u Kotoribi učinjeno, što nam je činiti, i da li smo
naučli nešto od drugih. Najprije bismo se upitali kako se
pripremamo za naše proščenje. Svakako ne možemo biti
zadovoljni, ako smo imali prilike vidjeti kako to radi Sveta
Marija ili Draškovec koji imaju događanja uz proščenje cijeli
tjedan, koja su privukla veliki broj kako domaćih ljudi tako i
stranaca. Mi smo se, izgleda, umorili od organzacije te probamo
živjeti kao gradska sredina i baš nas briga kako će se što događati.
Mi se jednostavno zatvaramo i otuđujemo jedni od drugih,
umjesto da zbijemo glave skupa i da učinimo život u Kotoribi
kvalitetnijim i ugodnijim.
Često puta se u razgovoru čuju optužbe kako se u
Kotoribi ništa ne radi i kako mjesto ne napreduje. Takve
kritičare bismo samo podsjetili što je sve napravljeno, čijim
sredstvima i tko je taj novac izborio za Kotoribu. Milijunske
svote su pristigle u Kotoribu proteklih godina, ali se to ne vidi ni
ne čuje, odnosno, lakše je kritizirati nego nešto učiniti ili, ne daj
Bože, pohvaliti. Možemo krenuti od crkve koja je obnovljena
izvana, osim tornja. Cjelokupni iznos, oko 500 tisuća kuna, dalo
je Ministarstvo kulture o čemu je odlučio sam ministar Biškupić
prilikom posjeta Kotoribi. Pola milijuna kuna utrošeno je u Dom
kulture i Knjižnicu također iz Ministarstva kulture. Ministarstvo
gospodarstva dalo pak je 90% sredstava za Industrijsku zonu i
prilaznu cestu. Industrijska zona se ne popunjava, možda,
željenom brzinom unatoč velikim ulaganjima, ali znamo da kod
nas nije napravljena cestovna povezanost Kotoribe koju su nam
osporavali pojedinci iz SDP-a. Oni se danas javljaju kao veliki
kritičari, ali usprkos tome, nakon deset godina borbe dobili smo
kategoriziranu cestu makar na papiru i nadamo se da više neće
biti inspekcija ni prijavljivanja kad se počne s radom. U
gospodarstvu nije sve tako crno kako bi neki htjeli, jer unazad
dvije godine porastao je broj zaposlenih na području općine za
oko 200-tinjak radnih mjesta.
Hvalevrijedno općinsko glasilo „Kotoripski vjesnik“ izlazi prigodno u
povodu božićnih i uskrsnih blagdana, te u povodu jesenskog Križeva - Dana općine
Kotoriba. Ono predstavlja kronologiju svih važnijih događaja od zadnjeg izlaženja
lista, a također je i poveznica Kotoripčana u mjestu i svijetu.
Često se tada na stranicama predviđenim za političke stranke pojavljuju
članci nepoznatih autora sakrivenih iza skraćenica naziva pojedinih političkih
stranaka koji optužuju, u najmanju ruku, za izdaju općinskih i državnih interesa, koja
se očituje u postavljanju pitanja i traženju objašnjenja vezanih uz trošenje i
raspodjelu sredstava svakog stanovnika općine - sredstava općinskog proračuna. U
ovakvim okolnostima političke kulture, pristojnost i beskrajno okretanje drugog
obraza, gubi svaki smisao te smo odlučili, upravo u ovom broju, iznijeti nekoliko
činjenica s kojima stanovništvo Kotoribe mora biti upoznato. Kotoripčani na temelju
najsvježijih poteza aktualne vlasti moraju razlučiti odluke koje služe interesima
pojedinaca na štetu društva u cjelini. Primjer toga je adaptacija društvenog objekta
neplaniranim proračunskim sredstvima u svrhu stambenog zbrinjavanja privatne
osobe zaposlene u privatnoj firmi uz paralelno odbijanje zamolba od strane
Poglavarstva da se objekt bivše policijske postaje da na korištenje udrugama tako
dugo dok se ne iskristalizira konačna namjena prostora koji godinama zjapi prazan i
neiskorišten.
Kako je moguće da se prometna problematika ulice Gradić, rješava
jednostranim postavljanjem „STOP“ žardinjere, opet u interesu pojedinca, a ne
sagledavanjem šireg konteksta problema ili donošenjem adekvatne odluke
općinskog organa, koji ima sve ingerencije sukladno prometnim i zakonskim
odredbama donijeti rješenje u interesu svih koji tamo žive i ostalih građana kojima
pristup i prolaz tom prometnicom ne smije biti onemogućen?
Kako je moguće raspisivanje javnog natječaja idejnog rješenja spomenobilježja o kojem nije postignut konsenzus, niti utvrđena točna namjena, te kome i
gdje se treba postaviti i što simbolizirati?
Kako je moguće, pitaju se roditelji koji su razočarani zbog toga što njihova
djeca neće početak školske godine započeti u novoj školskoj zgradi dovršenoj u
veljači ove godine, jer do danas dana aktualna vlast nije uspjela osigurati
financiranje i realizirati opremanje škole i sportske dvorane. Postoji bojazan, da osim
nesposobnosti, razlog kašnjenja opremanja škole i dvorane leži i u namjernom
odugovlačenju za period prije lokalnih izbora, što je apsurdno i nedopustivo.
Nedopustivo je i da smo jedinstveni u Hrvatskoj po nepostojanju dječjeg igrališta
iako su u općinskom proračunu osigurana sredstva za uređenje dječjih igrališta, ali su
utrošena u druge svrhe.
Svojim radom u Općinskom vijeću i istupima u sredstvima javnog
informiranja upozoravali smo na ove i slične „bisere“ kojima za ovog mandata nema
kraja, a vladajući ističu svoja jednosmjerna razmišljanja, samovolju, osobne interese,
bahatost i aroganciju kao jednu od najvećih čovjekovih vrednota koju je moguće
iskusiti tek sklapanjem ugovora koji osiguravaju vlast čitavu jednu vječnost - jedan
mandat - čak 4 godine. Obični smrtnici ne mogu znati kakav je okus pobjede i
zahtjevnost vladanja, dogovaranja i donošenja prevažnih odluka.
Kao predstavnici oporbenih stranaka u Općinskom vijeću smatramo da se
problem funkcioniranja svih djelatnosti u nadležnosti Općine može posložiti na
efikasan način jedino uvažavanjem svakog čovjeka, dijalogom, spremnošću na
kompromise i odgovornošću u kojoj obnašatelji vlasti moraju znati da su izabrani kao
predstavnici i zaposlenici birača, kojima podnose račune za svoje poteze, a naročito
za raspolaganje i trošenje općinskih sredstava.
Zakon propisuje nadležnosti, obveze i odgovornosti svih karika u lancu koji
se naziva vlast. Općinsko vijeće predstavlja najviše tijelo svake općine, bez čijeg
znanja i odluka je nemoguće poduzeti bilo kakav korak. Općinsko poglavarstvo
priprema odluke koje usvaja Općinsko vijeće i brine se o njihovom provođenju.
Općinski načelnik odgovoran je za rad Poglavarstva i funkcioniranje Općine, za
poštivanje zakonskih akata i izglasanog općinskog proračuna. Sve odluke donesene
mimo Općinskog vijeća, sve transakcije koje nisu predviđene općinskim
proračunom predstavljaju kršenje zakona, za koje u ovoj zemlji još nijedan načelnik
nije odgovarao pred zakonom. Tijela kao što su Općinsko poglavarstvo i Općinsko
vijeće s pripadajućim radnim tijelima i komisijama predstavljaju mehanizme za
raspoređivanje bremena odgovornosti, mehanizme koje mudar čovjek i pametan
političar zna koristiti.
Na temelju svega što se dešavalo za mandata ove vlasti ne razumijemo zašto
se ti mehanizmi uporno ignoriraju i guše od strane onih koji bi trebali biti primjer u
poštivanju zakonitosti. Vjerujemo da će novo izabrana vlast u prvim neposrednim
lokalnim izborima u 2009. godini označiti kraj ovakvog vladanja u općini Kotoriba.
Želimo vam ugodne dane uz proščenje, pozovite i pogostite
prijatelje, jer mi to znamo, da i oni vide da poštujemo taj
blagdan i da nam mnogo znači.
HRVATSKA STRANKA NEZAPOSLENIH
U proteklom razdoblju HSN OO Kotoribe izabrala je
delegate za sabor naše stranke. Predloženo je i nekoliko članova
za kandidate na funkcije HSN u županijskoj organizaciji i na
državnoj razini.
Predsjedništvo je donijelo odluku da se godišnja
skupština održi u drugoj polovici rujna. Na skupštini ćemo
usvojiti okvirni plan za lokalne izbore.
Za križevsko proščenje želimo svim građanima Kotoribe
sretan i veseo provod.
Dan antifašističke borbe 22.6. bio je obilježen i od strane
Foruma mladih SDP-a (FM SDP) ove godine u Kotoribi. Nakon
iskazivanja počasti i sjećanja na pale borce polaganjem vijenca,
mladi su nastavili druženje u kotoripskom nogometnom parku
uz sportske igre te svirku UDTU grupe i Rock Angelsa.
Druženje je bilo upotpunjeno besplatnim grahom. FM SDP-a
sudjelovao je i u organizaciji odbojkaškog turnira održanog
2.8.2008. Turnir je rezultirao velikim odazivom i dobrom
zabavom. Pomogao je i kotoripskim košarkašima u održavanju
tradicionalnog Streetballa.
Osnivačka konvencija održana je 11.4.2008., a druženje
mladih forumaša nastavilo se u Caffe baru „Car" uz svirku DeaD
Enda i Free Objecta.
Predsjednica FM SDP-a je Pongrac Jelena, potpredsjednik Marđetko Nenad,a tajnica Zadravec Tajana. Danas broji
petnaestak članova uz redovita priključenja novih članova.
Jelena Pongrac
Žiteljima općine Kotoriba čestitamo Dan općine!
S punom odgovornošću, imenom i prezimenom:
za SDP: Dobriša Zvošec
za HSU: Irena Maltar
za HSS: Zvonimir Siladi
PODUZETNIŠTVO
MEGAMETAL
U bivšoj Tvornici konfekcije čakovečkog MTČ-a u Kotoribi
proizvodi se poljomehanizacija.
Umjesto tekstila proizvodi za poljoprivredu
Prostori bivše Tvornice konfekcije iz poslovnog sustava MTČ-a
d.d. Čakovec šest godina su u Kotoribi bili podsjetnik na jednu uspješnu
proizvodnu sredinu. Nažalost, podsjećali su i na vrijeme kada je iz tih
prostora trebalo otići preko tristotinjak ljudi različitih stručnih profila, s
najviše tekstilaca, jer su ušli u „žrvanj“ privatizacije na hrvatski način.
Od zdanja su bivši zaposlenici okretali glave, a potom nisu ni trebali jer je
raslinje činilo svoje.
Iako rodom iz Nedelišća, to
nije mogao mirno promatrati
poslovni i uspješni poduzetnik,
danas 58-godišnji Stjepan Novak.
- Prošle godine kupio sam te
proizvodne prostore veličine
3.600 četvornih metara kako bih u
njih preselio proizvodnju
poljomehanizacije koja se do sada
odvijala u sjedištu tvrtke
Megametal u Nedelišću, čiji sam
vlasnik i direktor - kaže Stjepan.
Dodaje da je do sada proizvodnim
pogonima i prodajnim prostorima
obuhvaćeno tek 70% prostora s
intencijom daljnjeg proširenja, što
znači i novo zapošljavanje do 40
djelatnika. - Kosilice, krunjače
kukuruza, voćne preše, rasipače
Stjepan Novak
mineralnih gnojiva, kotlove Alfa i
još nekolicinu proizvoda s palete proizvoda opslužuje 28 djelatnika
većinom ljudi metalske struke - kaže vlasnik i napominje da je vodio
računa da zaposlenje dobiju domicilni stručnjaci te je njih polovica iz
Kotoribe, odnosno okolice. Napominje da mu je u tome desna ruka 31 godišnji sin Tomislav u kojem vidi nasljednika kako je on davne 1971.
godine polako odmjenjivao svoga oca, koji je kao kovač 1966. godine
postavio temelje današnjoj suvremenoj proizvodnji suvremene
mehanizacije koja se danas koristi na našim poljima, no sve je više ima na
poljima Srbije, BIH, Makedonije, Mađarske i Češke kamo se proizvodi
najčešće plasiraju, a u tijeku su pregovori s poslovnim partnerima iz
Rumunjske i Grčke. - Tržište je sve zahtjevnije pa modernizaciji
proizvodnje poklanjamo dužnu pozornost - kaže Stjepan pokazujući nam
netom montiranu liniju za plastifikaciju dijelova koja se nalazi na prvom
katu zgrade i koja će zahtijevati rad u dvije smjene.
Danas Kotoripčani s ponosom gledaju na tu zgradu, pogotovo jer
je postala izvor egzistencije nezaposlenima i zbog toga jer je ponovno
mjesni ukras.
Prostori gotove robe
Stjepan mnogo putuje što iziskuje priroda posla. Isto tako to
svakodnevno čini iz Nedelišća u Kotoribu, no u svemu tome mora imati
vremena za svoja dva hobija. - Bavim se sportskim letenjem od 1985.
godine. Prije 10 godina počeo sam se baviti i lovom - kaže Stjepan i
dodaje kako preko hobija akumulira neophodnu radnu energiju.
Tekst i snimke: Mladen Grubić
CVJEĆARNICA KAMELIJA
Deset godina uz vas u najljepšim, ali i najtužnijim trenucima
Prije deset godina sestre Kristina Matijačić i Mirjana Vugrinčić,
nakon završene škole za cvjećara, otvorile su vlastitu cvjećarnicu kod
kotoripskog groblja imena «Kamelija». Uz vlasnice, u cvjećarnici danas
rade Nikolina Cenko i Ivanka Žinić. Njihov rad s cvijećem iz kojeg
stvaraju maštovite bukete prepoznatljiv je nadaleko. U ponudi imaju
veliki izbor lončanica, rezanog cvijeća, svilenih i suhih aranžmana,
lampiona, nakita i bižuterije, a kod njih možete nabaviti i suvenire s
motivima Kotoribe ( ukrasni tanjuri, flaše i sl.). Za najmlađe imaju veliki
izbor igračaka kao i raznih poklona za rođendane i svadbe. Ukoliko
planirate vjenčanje ,«Kamelija» nudi izradu kitica, vjenčanih buketa te
svih ostalih dekoracija. Cvjećarnica je tu za vaše radosne i najljepše
trenutke, ali i one najteže pružajući svu pogrebnu uslugu. Rado se
uključuju u sve općinske manifestacije, pa razne dekoracije njihovih ruku
djelo krase pozornice, stolove i prostore. Radno vrijeme cvjećarnice je od
ponedjeljka do petka od 8 – 18 sati te subotom od 8 – 16 sati. Vlasnice
najavljuju proširenje cvjećarnice što će donijeti još veću, bolju i
kvalitetniju ponudu.
Tekst i snimke: A. Fuš
DVD KOTORIBA
120 GODINA VATROGASTVA U KOTORIBI
Ove godine DVD-o Kotoriba pod pokroviteljstvom Općine
Kotoriba obilježilo je 120 godina osnutka i humanog rada. Pripreme za
obilježavanje tog jubileja trajale su čitave godine. Svečanost je započela
u petak svetom misom služenom za sve vatrogasce i za sve one koji su još
uvijek tu prisutni. Nakon mise održana je svečana sjednica u Domu
kulture Kotoriba. Sjednicu je otvorio predsjednik DVD-a Gabrijel Friščić
nakon što je Crkveni zbor otpjevao hrvatsku i vatrogasnu himnu. Sjednici
su prisustvovali uz članove DVD-a Kotoriba i gosti iz susjednih društava,
članovi DVD-a Murakeresztur, tajnik VZMŽ gospodin Drago Trupković,
članovi Poglavarstva i članovi Izvršnog vijeća Općine Kotoriba,
zamjenik načelnice gospodin Radmanić Zoran, kao i predstavnici
kotoripskih udruga. Nakon uvodnog pozdrava, tajnik društva gospodin
Sović Saša podnio je izvještaj o 120 godišnjem radu društva. Društvo je
osnovano daleke 1888. godine i malo se DVD-a u Republici Hrvatskoj
može pohvaliti takvim jubilejem. Osnivač je bio Jakob Hiršler, vlasnik
pilane u Kotoribi, a uz njega su još bili mjesni obrtnici i trgovci. Osnovni
cilj im je bio zaštita imovine od eventualnih vatrenih nesreća. Prvi
predsjednik društva bio je Jakob Hiršler, nakon njega Vjekoslav Nađ, dok
je zapovjednik bio Josip Cicelji. Među osnivače možemo još ubrojiti
Stjepana Maltara, Josipa Kočiša, Pavla Rodeka, Franju Siladija i Vinka
Baloga . Oni su u svoje redove okupili 33 Kotoripčana koji su i prije toga
neorganizirano koristili primitivnu vatrogasnu štrcaljku. 1890. godine
nabavljena je šprica na dva kotača , a 1892. godine nabavljena je zaprežna
šprica na četiri kotača. Obje šprice sačuvane su do danas i svjedoci su
vremena iz kojeg potječe društvo.
Društvo je oformilo limenu glazbu koja je ujedno bila i nosilac
kulturnog i zabavnog života mjesta. Za svoj predan rad 1931. godine
društvo je dobilo zlatnu medalju za građanske zasluge. 1951. godine
posredstvom Josipa Horvata, zaposlenog u Vatrogasnoj brigadi u
Zagrebu, društvo je kupilo autocisternu kapaciteta 3000 litara vode te je
na upotrebu predana 1. svibnja iste godine.
Na prvom tečaju za vatrogasne časnike u povijesti Međimurja,
dva su Kotoripčana završila tečaj 1932. godine u Prelogu i to Mijo Pišpek
i Valent Fundak.
Osim obrane od požara, vatrogasci sudjeluju aktivno i u obrani
od elementarnih nepogoda. 1965. godine, kada je Kotoribu zadesila
katastrofalna poplava, bili su glavni nosioci organizirane obrane. To se
isto dogodilo 2005. godine kada su vatrogasci kao organizirana udruga
bili glavni nosioci zaštite od poplave.
Posebnu pažnju društvo pridaje mladim naraštajima koji se rado
uključuju u rad društva. Prije 30 godina osnovana je vatrogasna mladež, a
glavni mentor bio je gospodinom Jauk Julije. Uz naporan i predani rad
redali su se mnogi uspjesi. Kao kruna spomenutog rada i najveći uspjeh u
povijesti društva ostvaren je 1995. godine sudjelovanjem ženskog
odjeljenja vatrogasne mladeži na VATROGASNOJ OLIMPIJADI U
ITALIJI U GRADU ARCO. Cijelu ekipu uspješno su vodili mentori
Anica i Julije Jauk.
Za svoj rad društvo je primilo mnoga priznanja: 1931. godine
Zlatnu medalju za građanske zasluge, 1978. godine Orden Zasluga za
narod sa srebrnim zrakama, 1995. godine Plaketu Kotoribe - mladež,
1998. godine Plaketu Kotoribe, 1998. godine Zlatnu vatrogasnu medalju
HVZ-e, 2005. godine Povelju Županije međimurske.
U narednom razdoblju vatrogasce Kotoribe čekaju veliki zadaci
na zaštiti od požara, na obuci članstva kao i nabava nove opreme,
prvenstveno nabava jedne nove autocisterne jer DVD-o Kotoriba ima
autocisternu proizvodnje 1978. g. Ove godine darovano je jedno tehničko
vozilo od Javne vatrogasne postrojbe iz Čakovca proizvodnje1965.
godine. Nedavno nas je Vatrogasna zajednice Županije međimurske u
svom dopisu obavijestila da je Vlada donijela odluku o nabavi novih
navalnih vozila i autocisterni za dobrovoljna društva uz financiranje 50
prema 50, što znači, ako smo zainteresirani za nabavku vozila, naša
Općina trebala bi financirati 50 posto udjela za izabrano navalno vozilo.
Smatramo da ovu priliku ne bismo smjeli propustiti te se kandidirati za
nabavku u narednih pet godina.
Nakon podnesenog izvještaja o 120. godišnjem radu društva,
sjednicu su obogatili kulturnoumjetničkim programom KUD Kotoriba i
recitatori Osnovne škole Kotoriba koje je pripremila za nastup ANICA
JAUK. Nakon pozdravnih riječi gostiju, uslijedila je podjela zahvalnica
udrugama i sponzorima kao i plakete članovima društva. Statue
vatrogasca dobili su mlađi članovi društva i to: MATIJA ZADRAVEC,
SERGEJ POLUPANOV, IVAN LOVREK, TOMISLAV FUNDAK,
DANIEL SMOLEK, BORIS HEGEDIŠ, MAJA VIDOVIĆ, SAŠA
KARLOCI, BOJAN VUGRINČIĆ, MARIO HERTELENDI, ALEN
MATOTEK, BORIS LATIN, ZORAN SELIČANEC, ALEKSANDAR
FUŠ, MARIJAN RODEK, MLADEN RODEK, NENAD PINTARIĆ,
STEVO ŠKODA, ZVONKO MALTAR, STJEPAN LUKŠA I GORAN
ŠTEFOK. Vatrogasni plamen za zasluge u gašenju požara primili su
slijedeći vatrogasci: IVAN HABUŠ, STJEPAN NAĐ, IVAN FUNDAK,
ZLATKO MILOVANOVIĆ, LJUDEVIT PLAČKO, JOSIP NOVAK,
ZLATKO BELIGA, LJUBO CENKO, ANTUN UJLAKI, MARIO
MUNKA, ZORAN FUNDAK, GORAN GAŠPARIĆ, DAMIR
DOLENEC, ŽELJKO SREBRNJAK, FRANJO LUC I MARIO FUŠ.
Plačko Ljudevit dobio je diplomu VATROGASNOG ČASNIKA.
Plakete društva za posebne zasluge u razvoju vatrogastva i zaštite od
požara primili su: ANICA JAUK, JULIJE JAUK, STANKO
VUGRINČIĆ I GABRIJEL FRIŠČIĆ. Plakete povodom 120. obljetnice
dobila su slijedeća društva: DVD MURAKERESZTUR, DVD
KONJŠČINA, VZŽM ČAKOVEC, JVP ČAKOVEC. Podijeljene su i
zahvalnice udrugama i pojedincima povodom 120. godišnjice i to: KUD
KOTORIBA, NK GRANIČAR ELABO KOTORIBA, ŠRD SOM
KOTORIBA, ŽUŽIČKA KOTORIBA, MAŽORETKINJE KOTORIBA,
LD JAREBICA, KOTORIBA, TURISTIČKA ZAJEDNICA
KOTORIBA, KARATE KLUB SAMURAJ KOTORIBA, CRKVENI
ZBOR KOTORIBA i pojedincima HABUŠ DOBRIŠI, NAĐ JOSIPU,
HORVATIĆ JOSIPU, GRUBIĆ MLADENU I FUŠ ALENU. I
sponzorima su podijeljene zahvalnice i to: CVJEĆARNICI KAMELIJA
KOTORIBA, ALU - BRAVARIJI LISJAK, SUŠARI SILADI,
PRODAVAONICI LUG KOTORIBA, JIL SOKOVIMA DONJA
DUBRAVA, INSTAL PROMETU KANIŽAJ.
U znak zahvalnosti za pokroviteljstvo 120. obljetnice društva
plakete su primili sponzori : ELKOS KOTORIBA, MURASPID D.O.O
HODOŠAN I TRANŠPED D.D. ZAGREB.
Svečanost proslave nastavljena je i u subotu. U poslijepodnevnim satima vatrogasci su se okupili na igralištu NK GRANIČAR
ELABO. Proslavi su prisustvovala 23 DVD-a, tajnik HRVATSKE
VATROGASNE ZAJEDNICE GOSPODIN GABRIJEL ŠPEHAR,
zapovjednik VZŽM gospodin Ivan Krištofić, načelnica općine Kotoriba
Blaženka Zvošec kao i mnogobrojni gosti i mještani Kotoribe. Program je
započeo zajedničkim mimohodom vatrogasaca, KUD-a Kotoribe u
pratnji limene glazbe, a mimohod su uljepšale Kotoripske mažoretkinje.
U programu su sudjelovali učenici OŠ Kotoriba, KUD Kotoriba i
Kotoripske mažoretkinje. Nakon povratka na igralište, uslijedila je
svečanost upriličena za taj dan na kojoj se također pročitao izvještaj o 120.
godišnjem radu. Nakon pozdravnih riječi gostiju: načelnice Općine
Blaženke Zvošec, tajnika Hrvatske vatrogasne zajednice GABRIJELA
ŠPEHARA, zapovjednika VZMŽ Ivana Krištofića podijeljene su
medalje istaknutim članovima društva i to: brončanu vatrogasnu medalju
primili su KNEZ MAJA I DORNIK JOSIPA, srebrnu medalju primio je
RADMANIĆ ŽELJKO, zlatne vatrogasne medalje HVZ primili su
GOLUBIĆ JOSIP i DOMINIĆ JOSIP, brončane vatrogasne plamenice
primili su SINIŠA HEDERIĆ, IVICA SOVIĆ, VUK NENAD I LATIN
DRAGO, srebrne vatrogasne plamenice primili su, SAŠA SOVIĆ ,
MILJENKO VIDOVIĆ, VILKO CMREČKI, ZDRAVKO CMREČKI,
SAMIR NAĐ I ANTUN UJLAKI . Zlatnu vatrogasnu plamenicu HVZ
primili su SLAVKO SPAHIJA I STANKO VUGRINČIĆ. Medalju za
posebne zasluge HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE PRIMIO JE
FRIŠČIĆ GABRIJEL. Načelnica Općine Kotoriba predala je
predsjedniku VELIKI GRB KOTORIBE, tajnik Hrvatske vatrogasne
zajednice predao je DVD-u Kotoriba najveće vatrogasno odlikovanje
POVELJU «MIRKA KOLARIĆA». Zapovjednik VZŽM gospodin
IVAN KRIŠTOFIĆ predao je PRIZNANJE za 120. godina rada društva.
Bilo je tu i mnogo drugih poklona od društava i sponzora. Zahvaljujemo
se svim sponzorima koji su nam pomogli u organizaciji proslave kao što
su TRANŠPED, D.D. Zagreb, MURASPID Hodošan, ELKOS Kotoriba i
drugi. Zahvaljujemo i svima vama koji nam pomažete iz godine u godinu
novčanim prilozima i svojim razumijevanjem i podrškom.
Nadamo se da vas nismo razočarali svojim radom i postignutim
uspjesima na raznim vatrogasnim natjecanjima. Želja nam je i dalje biti
uspješni u radu i ulijevati vam svima povjerenje i spoznaju da na nas
možete računati u svakom trenutku.
Predsjednik DVD-a: Gabrijel Friščić
Snimio: D. Habuš
IZ NAŠE ŠKOLE
USPJEH UČENIKA U
ŽUPANIJSKA NATJECANJA
ŠKOLSKOJ GODINI 2007./08.
1. Tehnička kultura
REGIONALNO NATJECANJE
(Karmen Somi, prof.)
1. Odbojka (Danijela Krobot, 1. Tomica Pintarić, 7.a
prof.) (1. mjesto u Županiji i
(2. mjesto)
3.mjesto na Regiji)
2. Povijest (Romina Volar)
1. Denis Radmanić (kapetan)
1. Igor Golub, 8.b (2.mjesto)
2. Igor Golub
2. Ivan Hederić, 8.b (2.mjesto)
3. Karlo Radmanić
4. Danijel Kranjec
3. Matematika (Karolina Horvat
5. Luka Plačko
Sačić, Ivanka Cmrečki)
6. Luka Zvošec
1. Karla Lisjak, 4.b
7. Jakov Fabić
2. Lana Vidović, 5.b
8. Ivan Hederić
3. Hinko Fuš, 7.b
9. Ivan Tilošanec
4. Saša Smrk, 8.b
10. Karlo Nikić
11. Luka Fundak
4. Kemija (Ksenija Cvija, prof.)
12. Hinko Fuš
1. Anja Vidović, 7.b
2. Denis Radmanić, 8.b
3.
4.
Saša Smrk, 8.b ( 3. mjesto u
Županiji)
Josip Petković, 8.b
8. Ana Radmanić
9. Katarina Škoda
10. Neven Ujlaki
5. Biologija (Ksenija Cvija, prof.) 8. Likovna kultura (Nada
1. Ivan Jakupak, 8.a
Bogojević, Draženka
Golub)
6. Informatika (Karmen Somi,
1. Saša Smrk, 8.b
prof.)
2. Gabrijela Sabol, 6.a
1. Hinko Fuš, 7.b
3. Lucija Hodak, 7.a
2. Matija Habuš, 7.b
4. Lorena Plačko, 2.b
3. Nikola Siladi, 7.b
9. Učeničko zadrugarstvo
7. LIDRANO (Ivanka Cmrečki)
(Snježana Filipašić i Adela
1. Jasmin Balog, 4.b
Horvat)
2. Sonja Bogdan
1. Lora Ujlaki, 5b
3. Viktorija Fundak
2. Samanta Setnik, 5b
4. Danijel Kvakan
3. Irena Škoda, 5b
5. Toni Latin
6. Karla Lisjak
Snježana Matoš, prof.
7. Nataša Matoš
IZ NAŠE ŠKOLE
GLAZBENA ČAROLIJA
Učenici OŠ-e Kotoriba svaki puta uz Majčin dan za mame
pripremaju priredbe. Lani su započeli priredbom kojoj su se pridružili
pjesmom i njihovi učitelji, a isto su ponovili i ove godine. Priredba je
nazvana Glazbena čarolija i to s pravom jer je brojne gledatelje očarala
ljepotom izvođenja glazbenih ostvarenja iz grla onih najmlađih pa do
onih koji ih uče pjevati, pisati, čitati, crtati, računati….
Priredbu je pokrenula Klaudija Vidović, profesorica glazbene
kulture u OŠ-i Kotoriba.
(MG)
S ovogodišnje priredbe
NAGRADA FUNDAK NAJBOLJIM OSMAŠIMA
Novčane nagrade Saši, Denisu i Ivanu
Još od 1996. godine na završnoj svečanosti učenika osmih
razreda OŠ-e Kotoriba najboljim učenicima tijekom osnovnoškolskog
obrazovanja dijele se novčane nagrade iz Zaklade Fundak. Nju su
oformili supružnici Emilija i Stanislav Fundak, Kotoripčani, koji žive u
SAD-a. U nju su uplatili 10.000 američkih dolara, a njome su odlučili iz
kamata glavnice nagrađivati najbolje. Izradu kriterija za odabir najboljih
prepustili su školi. Prema školskim kriterijima prvu nagradu u visini od
655 kuna dobio je Saša Smrk, učenik VIII.b razreda. Druga nagrada u
visini od 393 kune pripala je njegovom razrednom kolegi Denisu
Radmaniću, dok je Ivan Hederić, učenik istog razreda, dobio 265 kuna.
Novac im je uručila ravnateljica OŠ-e Kotoriba Snježana Matoš, prof.
Tekst i snimka: M. Grubić
Oni su najbolji - Saša, Ivan i Denis (s lijeva)
KROS NISU PRESKOČILI
Pretposljednjeg dana nastave, dva dana prije dolaska ljeta,
učenici razredne nastave održali su svoj proljetni kros kao posljednju
zajedničku obvezu. Bila je to točka na pregršt sportskih aktivnosti
tijekom ove školske godine. Pobijedili su svi jer su svladali dužinu staze,
jer su prkosili vrućini, a bilo je i onih koji su se pitali:- Pa kaj ja tak jako
dalko morem bežati ?
Zabilježio: M. Grubić
Pobjeda masovnosti
UČENIČKA ZADRUGA MURA
Učenička zadruga Mura OŠ-e Kotoriba djeluje pet godina i
okuplja 50-ak učenika. Oni svoje kreativne sposobnosti iskazuju kroz
dvije likovne i cvjećarsku sekciju, a uz njih postoji ona koja izrađuje
nakit. Sav njihov presjek mogao se vidjeti na ovogodišnjoj smotri
učeničkih zadruga MŽ-e gdje je osvojeno treće mjesto koje ih je odvelo
na Državnu smotru. Uz to su učenice Irena Horvat, Samanta Setnik i
Lora Ujlaki predstavile i projekt Od ključeca do gotovog proizvoda.
Ključec je mali dio stabljike vrbove šibe koja se stavlja u zemlju da bi iz
nje izrasla šiba koja se potom oblikuje. Uz učenike za postignute
rezultate zaslužne su njihove voditeljice-učiteljice: Danijela Krobot,
Draženka Golub, Snježana Filipašić i Adela Horvat.
O svemu tome je govorila
na redovitoj izvještajnoj
godišnjoj skupštini predsjednica zadruge Danijela
Krobot.
Svaki zadrugar je na kraju
skupštine nagrađen majicom
sa zadružnim logotipom. (na
slici)
Zabilježio: M. Grubić
TRADICIJA: Tradicionalni prijam za osnovce Kotoribe
DAROVITI KOD OPĆINSKE NAČELNICE
Blaženka Zvošec, općinska načelnica Kotoribe, slijedom
tradicije i na kraju ove školske godine priredila je prijam za učenike OŠ-e
Kotoriba koji su u različitim segmentima svoga djelovanja postigli
uspjehe na županijskoj i državnoj razini. S njima su bili i njihovi mentori
čije zasluge su u tome nemjerljive. Uspjesi su postignuti u odbojci za
dječake, tehničkoj kulturi, povijesti, matematici, kemiji, biologiji,
Lidranu, likovnoj kulturi i učeničkom zadrugrastvu. Na prijamu je bilo
nešto manje od četrdesetak učenika i devetero njihovih mentora, izuzev
mentorice i djece nižih razreda scensko-recitatorske grupe. - Ponosni
smo na vas što ime našeg mjesta na taj način prenosite diljem županije i
šire- kazala je načelnica Zvošec dajući im prigodne poklone.
Ravnateljica OŠ-e Kotoriba Snježana Matoš, prof., u zahvali za
općinsku gestu kazala je kako je i to dokaz da Općina Kotoriba brine o
školi obećavši još bolje rezultate u novim suvremenim školskim
prostorima.
U ime Općinskog poglavarstva Kotoribe čestitke „lumenima“
uputio je i njegov član Miljenko Fuš, poglavar zadužen za rad općinskih
udruga i suradnju s ostalim općinskim institucijama.
Tekst i snimke: M. Grubić
Kotoripski lumeni s mentorima.
OŠ KOTORIBA
ONI SU ODLIKAŠI…
1.a
1.a Razrednica: Željka Matulin
Fundak Karlo, Hodak Klara, Hudiček Matej, Nestić Josipa, Somi Luka, Trojko
Franjo, Vlašić Luka, Vojvoda Veronika, Zadravec Ema, Žinić Jelena
1.c
1.c Razrednik: Damir Kos
Amić Melita, Bogdan Leonarda, Ignac Karolina, Ignac Robert, Oršoš Valent
2.b
2.b Razrednica: Draženka Golub
Fabić Benjamin, Hertelendi Nives, Hodak Franciska, Horvat Sabina,
Jambrešić Tomislav, Legin Mihovil, Mikulan Monika, Nikić Jan, Plačko Lorena,
Radmanić Paula, Šebestijan Dijana, Valpatić Borna, Volar Dario
3.b
3.b Razrednik: Mladen Grubić
Fuš Petar, Janković Emil, Kedmenec Klara, Maltar Mateo, Markač Monika,
Matoš Ozana, Šajn Doris, Zvošec Adrian
1.b
1.b Razrednica: Snježana Filipašić
Dežđek Roberto, Dornik Katja, Jurina Elena, Klarić Erik, Koprek Ana, Latin
Aksel, Mikulan Hana, Rodek Matija, Škoda Erwin, Vojvoda Viktorija
2.a
2.a Razrednica: Adela Horvat
Hrešć Mihael, Hunjadi Erika, Matjanec Ida, Maltar Mišel, Matoš Aleksandar,
Matotek Filip, Petković Mihael, Rebrek Dora, Rebrek Lovro, Virgej Iva
3.a
3.a Razrednica: Danijela Sabol
Hozjak Ines, Hraščanec Dino, Martinčević Ema, Matoš Nikolina, Pintarić Marko,
Posavec Elena
4.a
4.a Razrednik: Robert Katanec
Balog Elena, Bogomolec Karlo, Dežđek Doroteja, Hudiček Maja, Nađ Dario,
Nađ Dora, Sabol Matija, Špoljarić Josip, Tišler Hrvoje, Vidović Sandro, Žinić
Karlo
5.a
4.b
4.b Razrednica: Ivanka Cmrečki
Fundak Viktorija, Kvakan Danijel, Lisjak Karla, Matoš Nataša, Radmanić Ana,
Škoda Katarina, Ujlaki Neven
5.a Razrednica: Ankica Fundak
Dravec Paula, Klarić Eugen, Kovač Vanja, Marđetko Aleksandra, Pongrac
Elizabeta, Škoda Darija, Špoljar Ana, Trojko Ivan
5.b
5.b Razrednica: Karolina Horvat Sačić
Kanižaj Bruno, Kovač Irena, Latin Joana, Maltar Emil, Mikulan Renato,
Ptiček Filip, Sabolić Stela, Siladi Sanja, Stojkov Karlo, Ujlaki Lora
6.a
6.a Razrednica: Romina Volar
Fundak Michelle, Hertelendi Valentina, Sabol Gabrijela, Spahija Sara,
Škoda Mateja, Ujlaki Marko, Vojvoda Marta, Žinić Anamarija
7.a
6.b
6.b Razrednica: Karmen Somi
Bartolić Ivan, Čukulic Tamara, Fundak Sara, Herc Luka, Kvakan Martina,
Munka Bruno, Smrk Ines, Šebestijan Matea, Špilak Minea, Valpatić Ela
7.a Razrednica: Klaudija Vidović
Hodak Lucija, Novak Boris, Pintarić Tomica, Radmanić Filip, Seličanec Renata,
Trojko Vinko, Ujlaki Leo
7.b
7.b Razrednica: Ksenija Cvija
Bogdan Lidija, Čukić Tea, Dolenčić Iva, Fuš Hinko, Habuš Matija, Matoš Matej,
Nikić Karlo, Siladi Nikola, Tilošanec Ivan, Vidović Anja
8.a
8.a Razrednica: Danijela Krobot
Čukulic Marija, Horvat Barbara, Hrašćanec Dario, Jakupak Ivan, Petković
Danijela, Petković Josip, Tišler Robert, Vojvoda Jelena
8.b
8.b Razrednica: Nikolina Fuš Zvošec
Golub Igor, Hederić Ivan, Njari Lana,
Plačko Luka, Radmanić Denis,
Radmanić Karlo, Sabolić Viktorija,
Smrk Saša
IZ ŽUPE
TIJELOVO U KOTORIBI
Blagdan Tijelovo svetkovina je Presvetog Tijela i Krvi Kristove.
Tijelovo je uspomena i svečano slavljenje prvog Velikog četvrtka
Isusove posljednje večere sa svojim učenicima. On je na toj večeri
izrekao svoju oporuku u kojoj nam je ostavio svoje tijelo i svoju krv u
obliku kruha i vina za našu duševnu okrepu. Za slavljenje te tajne vjere,
presvete euharistije, crkva je odredila poseban dan. Tijelovska procesija
u kojoj sudjeluje svećenik, vjernici, prvopričesnici u svojim bijelim
odorama, članovi KUD-a u narodnim nošnjama i vatrogasci sastavni je
dio blagdana Tijelovo .
Vlč. Toni Štefan predvodio je na svetkovinu Tijelova svečano
euharistijsko slavlje u 8 sati u crkvi Sedam Žalosti Bl. Djevice Marije i
Sv. Križa, a nakon toga i tijelovsku procesiju.
SUSRET KATOLIČKE MLADEŽI
Ugostili katoličku mladež
U sklopu susreta Hrvatske katoličke mladeži, čiji je domaćin
26.-27. travnja bila Varaždinska biskupija, gotovo sve župe smjestile su
sudionike u svoje domove.
Mladi, koji su se okupili u Varaždinu na 5. susretu hrvatske
katoličke mladeži, u nedjelju su sudjelovali u programu po župama gdje
su bili smješteni i slavili misu sa svojim domaćinima.
Župa Kotoriba ugostila je mlade iz Orahovice i mlade iz Župe sv.
Terezije od djeteta Isusa iz Zagreba.
Prije misnog slavlja u crkvi Sedam Žalosti Blažene Djevice
Marije i Sv. Križa izveden je program kojim su se predstavili gosti. Župni
zbor, zbor mladih, VIS Sveti Križ i KUD Kotoriba također su bili
sudionici programa. Goste je pozdravio župnik Ljuban Škraba. Nakon
razmjene lijepih riječi i poklona te prije rastanka u sportskoj dvorani u
Donjem kraju pripremljen je zajednički ručak.
(A.Fuš)
HVALA ŠTO STE DIO SEBE
DALI KOTORIBI
Ivan Sabol
Đurđica Matotek
Josip Dominić – Bric
DOBROVOLJNI PRILOG ZA «KOTORIPSKI VJESNIK»
1. HORVAT MARICA
2. KANIŽAJ VINKO
3. MARĐETKO AUGUST
4. TKALEC MLADEN I IVANKA
5. BORKO IRENA
BADANJEK ANA
7. HORVAT STJEPAN
8. PLAČKO FRANJO
9. MARĐETKO JOSIP
10. MATULIC STJEPAN
11. MARĐETKO IGNAC
12. GREGUREC TOMICA
13. MALIĆ KATARINA I VINKO
14. NAĐ ALOJZ
15. KRESINGER EMILIJA
iz Australije
iz Darde
iz Zagreba
iz Njemačke
iz Australije
iz Australije
iz Jablanovca
iz Australije
iz Australije
iz Australije
iz Švedske
iz Australije
iz Australije
iz Australije
iz Australije
500,00 kuna
100,00 kuna
100,00 kuna
500,00 kuna
20,00 dolara 6.
50,00 dolara
100,00 kuna
250,00 kuna
50,00 dolara
200,00 kuna
300,00 kuna
300,00 kuna
20,00 dolara
100,00 dolara
100,00 dolara
BLAGAJNIK: Ljubica Maltar
DOBROVOLJNO DARIVANJE
KRVI - PRIKUPLJENO 69
DOZA KRVI
U akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Kotoribi u ponedjeljak
19.05.2008. prikupljeno je 69 doza
te dragocjene tekućine. Akciju je
organiziralo Gradsko društvo
Crvenog križa Čakovec u suradnji s
općinskim Crvenim križom. Krv je
došlo dati 76 darivatelja, no zbog
zdrastvenih razloga njih 7 je
odbijeno.
AJ
IZ DRUŠTVENOG ŽIVOTA
KONSTITUIRAN SAVJET MLADIH OPĆINE KOTORIBA
ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE
Prva predsjednica Josipa Dornik
Nezainteresirani Kotoripčani
Pod predsjedanjem Blaženke Zvošec, općinske načelnice
Kotoribe, u petak (4.4.) održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih
Općine Kotoriba. Za predsjednicu je tajnim glasovanjem izabrana 24godišnja Josipa Dornik.
Nju je u to savjetodavno tijelo Općinskog vijeća kandidiralo
DVD-o Kotoriba. Njezin zamjenik biti će 21- godišnji Boris Latin iz
Udruge Žužićka.
Uz njih Savjet čine Nikola Filipašić iz ŠRD-a Som, Nenad
Marđetko, Forum mladih SDP-a, Janja Trstenjak, prof. iz OŠ-e Kotoriba,
Tanja Valpatić, Kotoripske mažoretkinje i Laura Zvošec ETŠ Čakovec.
Na istoj sjednici članovi Savjeta jednoglasno su prihvatili svoj
Poslovnik po kojem će raditi u narednom dvogodišnjem mandatu.Osnivanjem ovog tijela, mladi će dobiti mogućnost i prostor za rješavanje
svojih konstruktivnih prijedloga i ideja. Općina Kotoriba bit će im u
svakom trenutku na raspolaganju, što znači da će im pomagati u raduistaknula je pred mladima općinska načelnica.
Za formiranje Savjeta mladih bio je raspisan javni poziv. U njemu
mogu biti mladi od 15. do 29. godine života. Bira ga Općinsko Vijeće
tajnim glasovanjem.
Tekst i snimka: M. Grubić
Irena Maltar, Amalija Zvošec, Ljubica Maltar, Ljiljana
Marđetko, Nevenka Balog, Josip Forauer i Franjo Matan, potpisnik
ovih redova i njegov kolega bili su ljudi koji su u utorak navečer podno
bine mjesnog Društvenog doma nazočili predavanju na temu Rak pluća i
kronične bolesti pluća. Organizatori su mu bili Društvo žena Kotoribe i
Županijska liga protiv raka. Predavač je bio dr. Miroslav Horvat, šef
Pulmološkog odjela Županijske bolnice Čakovec.
Nažalost vrijedno, poučno i nadasve jednostavno predavanje,
pristupačno svakome slušali su pobrojani.
Upravitelj Lige dr. Husein Saghir rekao je da pušači zaziru od
takvih skupova, a oni koji su nepušači, smatraju da se taj gorući problem
njih ne tiče. - Predavanje je organizirano u cilju prevencije. Na Zapadu su
takva predavanja veoma skupa, dok mi na njih olako gledamo. Održao
bih ga da je bio prisutan i jedan slušatelj, jer bi i njemu proširio horizonte
o štetnosti konzumiranja nikotina- rekao je dr. Saghir.
- Rak pluća vodeći je po smrtnosti između pet vrsta najčešćih
karcinoma pa je tako prije dvije godine čak 60% pacijenata Pulmološkog
odjela umrlo od te opake bolesti, a čak 87% bili su pušači.- kazao je dr.
Horvat istaknuvši ekstremni porast oboljelih kod žena i da je to jedina
bolest za koju, nažalost, nema metode ranog otkrivanja najgorega. Stoga
su takvi edukativni skupovi preventiva. Zabrinjava i porast bolesti i
smrtnosti kod kroničnog bronhitisa od čega obolijeva više od 10.000
stanovnika Međimurske županije, bolest se ne shvaća ozbiljno, a
smrtnost je u zadnjem
Predavanje pred sramotno desetljeću u porastu. malim brojem Kotoripčana Nema dijela tijela koji ne
može biti pod utjecajem
štetnosti pušenja - rekao
je na kraju dr. Horvat
upozorivši na nisku
medijsku zainteresiranost za taj gorući
problem.
Tekst i snimka:
Mladen Grubić
UDRUGA "ZA BOLJE SUTRA"
U Kotoribi obilježen Svjetski dan Roma
Svjetski dan Roma - 8.travnja, obilježava se od 1971. godine jer
je toga datuma u Londonu održan prvi Svjetski kongres Roma. Romi su
danas najveća europska manjina s oko 10 milijuna pripadnika te
sačinjavaju nešto više od 5 posto europskog stanovništva.
U općini Kotoriba živi oko 400 Roma, dok Udruga "Za bolje sutra" ima
stotinjak članova. Članovi udruge na čelu sa predsjednikom Damirom
Ignacom i ove su godine organizirali proslavu Dana Roma.
Kulturno-zabavni program održan je u kotoripskom Domu
kulture. U programu su sudjelovali članovi KUD-a Zlatni biseri iz
Kotoribe, poznati romski sastav Črne strele iz Trnovca te plesači i
recitatori Zvjezdana, Nena, Violeta, Snježana, Nino i Zoran.
Program je znalački vodila Edita Farkaš Nikić. Pozdravne riječi
uputio je predsjednik udruge Damir Ignac, dok je ispred Općine
Kotoriba Rome pozdravila predsjednica OV-a Snježana Matoš, prof.,
koja je istaknula dobru zajedničku suradnju, pohvalila je aktivan rad i
zalaganje predsjednika Damira Ignaca te pozvala Rome na buduću
suradnju za dobrobit djece.
Posebni gosti bili su Tarja Svard-Ylilehto, voditeljica tima za
poboljšanje pristupa obrazovanju i mogućnostima zapošljavanja za
pripadnike romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i romski
stručnjak Trajko Petrovski koji su naglasili da je ova godina - godina
romske edukacije. Nakon kulturno-zabavnog programa, održana je
zajednička veselica ispod šatora koji je bio postavljen kod Ribičkog
doma ŠRD-a Som. U svojim stihovima učenica OŠ Kotoriba Nena Ignac
poručila je: Pružite nam priliku kako biste otvorili i upoznali dobrotu i
dubinu romskog srca.
A. Fuš
RAFTING NA MURI
17. svibnja na rijeci Muri održao se Sedmi međunarodni rafting
kup na kojem su sudjelovali učenici međimurskih srednjih škola te škola
iz Slovenije i Mađarske. Veslalo se ukupno 32 kilometra - dijelom Mure
od Goričana, Kotoribe do Donje Dubrave. Osim samog natjecanja,
domaćini su u mjestima uz Muru sudionicima pripremili i dodatne
zabavne i sportske programe. U Kotoribi su ih dočekali članovi DVD-a
Kotoriba .
Tekst i snimka: D. Habuš
IZ DRUŠTVENOG ŽIVOTA
REALIZIRANI NASTUPI KUD-A KOTORIBA
24.03.2008. GOSTOVANJE SVIH SEKCIJA U KONJŠČINI
U sklopu gostovanja organizirano je hodočašće u Mariju Bistricu
gdje smo bili prisutni na svetoj misi koju je predvodio biskup dubrovački
mons. Želimir Puljić. Svojim smo prisustvom kao hodočasnici uveličali
čin posvete triju zvona, a nakon toga posjetili smo samostan
Karmeličanki, što nam ostaje u trajnoj uspomeni i sjećanju. Kao znak
našega hodočašća u Mariju Bistricu kupljena je velika svijeća koju smo
našoj crkvi darovali na svetoj misi 27.04.2008. u sklopu susreta Hrvatske
katoličke mladeži. Sam cjelovečernji program (folklor, tamburaši,
dramska) izveden je vrlo kvalitetno i na veliko zadovoljstvo naših dragih
domaćina DVD-a KONJŠČINA.
27.04.2008.
Sudjelovanje na svetoj misi povodom susreta Hrvatske katoličke
mladeži. Na svetoj misi izvedene su pjesme: «Cesta mira» i «Međimurje
malo» te je darovana svijeća.
25.05.2008.
Dani šibe i ribe – nastup tamburaša i folkloraša
06.06.2008.
Nastup tamburaša na svečanoj sjednici povodom obilježavanja
120-te obljetnice DVD-a KOTORIBA
07.06.2008.
Sudjelovanje u mimohodu vatrogasnih društava i nastup
folkloraša i tamburaša na centralnoj proslavi 120-te obljetnice DVD-a
KOTORIBA
08.06.2008.
Međimursko proščenje u Zagrebu. Sudjelovanje na svetoj misi u
nošnjama, a vrlo kvalitetan nastup folkloraša i tamburaša realiziran je u
sklopu proščenja na Opatovini.
21.06.2008.
Nastup u Markuševcu u sklopu proslave 85-te obljetnice rada i
postojanja prijateljskog društva «PRIGOREC» iz Markuševca.
28.06.2008.
Županijska smotra folklora u Donjoj Dubravi. Realiziran je na
opće zadovoljstvo nas kudovaca dugo pripremani projekt. Naime, dio
programa nastupa plesača po prvi je puta u povijesti Smotre folklora
izveden uz pratnju svirača na češalj. Taj povratak u prošlost, kada je
sviranje na češalj bilo svakodnevno i masovno prisutno u našem
podneblju, fantastično je primljeno od strane prosudbene komisije te
ocijenjeno ocjenom «izvanredno troglasno sviranje». Svirači na češljima
su bili: Ljudevit Sabolić, Zvonimir Brkljačić i Vinko Horvat.
29.06.2008.
Prvi puta nastupamo na Međunarodnoj smotri u Oriovcu (kod
Slavonskog Broda). Smotra je posvećena žetvenim običajima. U sklopu
nastupa uspostavljen je kontakt s Hrvatskim kulturno - umjetničkim
ZAJEDNIŠTVOM DO BOLJE KVALITETE ŽIVOTA
Članovi MUH-a podružnice Kotoriba ostvaruju svoj program
realicijom izleta, a posebnu vrijednost imaju druženja s ostalim
prijateljskim podružnicama, što potvrđuje naše opredjeljenje za
toleranciju i razumijevanje kao najveće vrijednosti života.
Na susretu u Sv.Mariji 17.07.2008. učestvovale su podružnice
D.Vidovca, D.Dubrave i Kotoribe uz odličnu organizaciju i raznolikost
sadržaja. Susret je bio za pamćenje jer su se naši učesnici okitili
trofejima-bokalima za osvojeno II. mjesto u kuglanju, II. mjesto u pikadu,
II. i III. mjesto u beli i I. mjesto pojedinačno u pikadu - medalju je osvojila
gđa FRANCISKA REBOK te II. mjesto u ukupnom plasmanu.
Na susret u G.Dubravi „KOD JELENE“ 17.08.08.g. gdje su se
susrele podružnice: Čakovec - Jug, Strahoninec, Šenkovec, Ivanovec,
Nedelišće i Kotoriba protekao je u prijateljskoj atmosferi i nadmetanjima
te ostao trajno u sjećanjima i osvojenim trofejima. U disciplinama: pikado,
streljaštvo, šah i kuglanje na visećoj kuglani osvojeno je: II. mjesto
pojedinačno - Maltar Slavica - pikado, II. mjesto šahisti te III. mjesto
pojedinačno - Fran Blaž u kuglanju.
I dalje nastavljamo sa svojim aktivnostima sa željom da nam se
pridruži što više novih članova, jer samo zajedništvom možemo stići do
cilja koji smo si zacrtali, a to je ljepša i bolja kvaliteta našeg života.
društvom iz Kukinja u Mađarskoj koje smo društvo mi organizatoru
smotre i preporučili da bude sudionikom.
06.07.2008.
Veličanstveni «Đakovečki vezovi».
Sudjelujemo na
«vezovima» kao predstavnik Međimurske županije. Od 59 društava
sudionika u mimohodu odabrano je 12 koji sudjeluju u revijalnom
programu među kojima smo i mi. Našim je nastupom i završio prvi dio
revijalnog prijepodnevnog programa.
12.07.2008.
Već nekoliko godina uzastopno nastupamo na «Miholjačkom
sijelu» u Donjem Miholjcu što potvrđuje zadovoljstvo organizatora
našom kvalitetom nastupa.
01.08.2008.
Nastup tamburaša povodom proslave 80-te obljetnice
nogometnog kluba «GRANIČAR».
Predsjednik KUD-a Vinko Horvat
SVIM KOTORIPČANIMA, MA GDJE BILI, ŽELIMO DA DANE
KOTORIBE SPROVEDU U DRUŠTVU OBITELJI I DRAGIH
PRIJATELJA U OZRAČJU SREĆE I OSOBNOG ZADOVOLJSTVA
(predsjednik MUH Kotoriba, Josip Matulic)
Irena Maltar
IZ DRUŠTVENOG ŽIVOTA
U NEDJELJU 20.TRAVNJA U KOTORIBI ODRŽAN TREĆI
MAŽORET SHOW
Sklad koraka dvjestotinjak mažoretkinja
Udruga Kotoripske mažoretkinje u nedjelju 20. travnja bila je
besprijekorni organizator i domaćin Mažoret showa - susreta mažoret
sastava domaćina i iz Preloga, Nedelišća, Koprivnice, Štrigove i
Murskih Križevaca. Toga dana je pozornicom mjesnog Doma kulture
prošlo 200-injak djevojčica i djevojaka koje su svojim skladnim
koracima, pokretima, koreografijama i šarenim odorama pokazale sve
čari i ljepotu ovoga plesa. U tome posebne zasluge pripadaju njihovim
trenericama Tanji Petković (Prelog), Manuleli Stričak i Vedrani
Horvat (Nedelišće), Snježani Sremec (Koprivnica), Aleksandri
Komar-Rebernik (Štrigova), Anici Andrašek (Murski Križevci) i
Tanji Valpatić (Kotoriba).
Bilo je to njihovo treće domaćinstvo koje iz godine u godinu
pokazuje sve veću kvalitetu i napredak sudionika, što se posebno odnosi
na domaćice, odnosno njihove tri kategorije djevojčica, kadetkinja i
juniorki, njih ukupno 59. Besprijekornosti priredbe svoj su obol dali
brojni sponzori i donatori. Svima njima, kao i sudionicima, posebne
zahvalnice pred brojnim gledateljima je uručila Andrijana Valpatić,
predsjednica Kotoripskih mažoretninja. Priredbu je uz prigodne riječi
dobrodošlice otvorila općinska načelnica Blaženka Zvošec, dodavši
kako se Kotoriba ponosi svojim mažoretkinjama. Program je znalački
vodio Alen Fuš, novinar i voditelj lokalnog Radija Međimurje.
Tekst: Mladen Grubić
DRUŠTVO ŽENA KOTORIBA
1. lipnja 2008. u organizaciji "DRUŠTVA ŽENA" Kotoriba,
krenulo je 50 žena put Zagreba, na izložbu cvijeća "FLORAART" na
Bundeku. U prelijepom perivoju, uz staro i novo jezero, u hladovini
krošnji drveća uz aleje i gredice divnih cvjetnih kompozicija, prikaza
starih zanata, prodajne izložbe ukrasa i umjetnina na temu cvijeća do
prodaje sadnica i presadnica stotine vrsta cvijeća, mašti i ljepoti nije bilo
kraja.
Dan za opuštanje, odmor i ispunjenje želja da se ponese u svoj
vrt, na svoj balkon, prozor i gredicu koja lijepa i nova sadnica, brzo prođe.
U povratku pune dojmova i sretne što smo zajedno, svratile smo u
PREPELICU kraj Preloga, gdje smo uz ručak, pjesmu i ples upotpunile
lijepi trenutak našeg života sa željom da takvih susreta i druženja bude
što više.
Irena Maltar
BIVŠI OVISNICI: Klub liječenih alkoholičara Nada
Kotoriba vraća nadu za novi život
Mimohod sretnih obitelji
U dvorani mjesnog Doma kulture članovi Kluba liječenih
alkoholičara Nada Kotoriba održali su 12. godišnju izvještajnu skupštinu.
Najuzvišeniji trenutak na svakom takvom skupu je trenutak kada obitelji,
odnosno njihov član koji je okrenuo leđa alkoholu, dobivaju priznanja za
svoje godišnje apstinencije. Ovoga puta su priznanja, cvijeće i istinski
stisak ruke terapeutkinje Veronike Matotek i klupskog predsjednika
Josipa Forauera primile obitelji: Antuna Jakupaka za 15 godina ,
Darka Pongraca za 4 i Tomislava Mikulana za 2 godine apstinencije.
Veličina Antuna Jakupaka je u tome što je on najzaslužniji za osnivanje
kluba u Kotoribi.- Ti su dečki najveći pobjednici, jer pobijediti sebe,
promijeniti dosadašnji stil života je nešto najteže- kazala je klupska
terapeutkinja Veronika Matotek. Naglasila je kako je ta borba teška i
neizvjesna i da se ona u klubu odvija pod biblijskim citatom «Bog nam
nije dao duh bojažljivosti, već duh snage, ljubavi i trijeznosti».- U našem
klubu trenutno obiteljsku terapiju prima 12 obitelji i 1samac. Svi mi koji
smo se vratili svojim obiteljima, jer nismo pokleknuli, jer nismo skrivali
svoju prošlost, danas Kotoribom hodamo ponosno, uzdignute glavenaglasio je Josip Forauer. – Dokazivali ste se ovih godina i danas ste u
Općini prepoznati- rekao je Zoran Radmanić, zamjenik općinske
načelnice Kotoribe.
Svake godine dvorana Doma kulture u Kotoribi, gdje se skupovi
održavaju, biva sve punija jer u nju osim članova i njihovih gostiju dolaze
i drugi sumještani kako bi im čestitali i dali potporu na putu ustrajnosti.
Ono što posebno veseli i raduje je dolazak djece, ne samo apstinenata već i
osnovnoškolaca koji svojim programom pridonose radosti susreta i
druženja. Tako su i ovoga puta taj trenutak uveličali školski zborski
pjevači pod vodstvom Klaudije Vidović, prof., i pedesetak Kotoripskih
mažoretkinja koje je vodila Tanja Valpatić.- Ne pamtim toliku djecu na
takvim skupovima, tako veliki prostor za godišnja okupljanja. To mora
biti radost i potpora da ustrajete na započetom putu- kazao je Zlatko
Toplavić iz Zagreba, čovjek koji apstinira 34 godine i koji je
dopredsjednik Saveza klubova liječenih alkoholičara Grada Zagreba.
Skup je pozdravio i Damir Vodopivc, dopredsjednik Saveza klubova
liječenih alkoholičara RH.
Tekst: Mladen Grubić
IZ SPORTA
FITNESS ACTIVE KOTORIBA I DALJE U VRHU
HRVATSKOG BODYBUILDINGA
Klub je na inicijativu zaljubljenika u bodybuilding Danijela
Maltara počeo s radom 1998. godine u maloj teretani, ali s pravim
temeljima i voljom za razvoj i napredak. Tijekom proteklih 10 godina
kontinuirano se ulagalo u vlastite prostore za trening i u stjecanje novih
znanja koja su ključna u bavljenju bodybuildingom i fitnessom. Ovo je
rezultiralo rastom zanimanja za bavljenje ovim sportom tako da danas u
Kotoribi redovito trenira 50-ak članova kluba što je izrazito velik broj za
malu sredinu kao što je Kotoriba. Velik broj ljudi koji trenira u klubu
rezultirao je i brojnošću predstavnika kluba na natjecanjima. Do sada je
za klub nastupilo niz natjecatelja iz Kotoribe i iz Čakovca, Preloga,
Koprivnice i drugih sredina. Natjecatelji su osvajali medalje na gotovo
svim natjecanjima promovirajući tako Kotoribu i Međimurje u cijeloj
RH i u inozemstvu. Ipak, ni jedan natjecateljski rezultat ne bi bio
postignut bez znanja i iskustva, te pravilnog trenerskog pristupa Danijela
Maltara, višestrukog prvaka Hrvatske sa zapaženim nastupima i
odličjima osvojenim na nizu natjecanja u inozemstvu: u Slovačkoj,
Austriji, Sloveniji, Švicarskoj, Bugarskoj, BiH i drugdje.
U proljetnom dijelu sezone nastavljen je niz vrhunskih rezultata.
Pet članova kluba nastupilo je na svim natjecanjima održanim u regiji u
proljetnom dijelu sezone i ostvarilo odlične rezultate.
Danijel Maltar je nastupio 20. travnja na „Grand Prix Austria“ u
Traunu i osvojio srebrnu medalju u kategoriji do 90 kg. Odličnu formu
potvrdio je i 27. travnja na „Noći šampiona“ u Bjelovaru gdje je osvojio
zlato u kategoriji do 85 kg. Ovaj dio sezone je zaključio odličnim
nastupima na državnom prvenstvu održanom 10. svibnja u Zagrebu gdje
je osvojio srebro i na natjecanju „Bihać open“ održanom 17. svibnja
osvojivši broncu. Jugoslav Preradović je postigao najbolju formu do
sada što je rezultiralo osvajanjem zlata u kategoriji do 87 kg na
natjecanju u Sisku održanom 11. svibnja te u kategoriji do 75 kg u Bihaću.
Ovome treba pridodati i srebro osvojeno na „Grand Prix Austria“ u
kategoriji classic bodybuilding i broncu osvojenu na „Noći šampiona“ u
Bjelovaru u kategoriji do 85 kg. Ostvarivanje odličnih rezultata u
budućnosti zajamčeno je uključivanjem u natjecanja mladih članova
kluba. Tako su u proljetnom dijelu sezone boje Fitness Active-a branila i
3 juniora: Domagoj Lukan, Pero Tomas i Božić Dario. Lukan je na
Državnom prvenstvu osvojio 5. mjesto preko 75 kg, Tomas 2. preko 75
kg, a Božić 2. do 75 kg. Tomas i Božić su nastupili i u Bihaću gdje su
osvojili 4. odnosno 2. mjesto.
Uz ostvarene rezultate dodatni dokaz kvalitete kluba je i
pozivnica koju je Maltar kao jedini predstavnik Hrvatske dobio za
nastup na „Coloseum Muscle Festu“ koji se održao 31. kolovoza u
pulskoj Areni. Radilo se o trodnevnoj manifestaciji koja se sastojala od
prezentacije niza sportova snage u kojoj su sudjelovali predstavnici 15
europskih zemalja. Događaj su prenosile nacionalne TV kuće i
Eurosport što je bila dodatna prilika za promociju Kotoribe i Međimurja
kao sportske sredine.
Članovi kluba najavljuju uspješne nastupe i
slijedeće godine kada će se
za natjecanja pripremati
juniori Saša Siladi, Domagoj
Lukan i drugi od kojih će
nekima ovo biti prvi nastup.
Od seniora će boje kluba
braniti Aleksandar Fuš koji
je znatno napredovao u
posljednjih nekoliko godina
te najavljuje dobre rezultate
za slijedeću godinu.
Klub će i dalje raditi
kvalitetno, a u provedbi
svojih aktivnosti očekuje
veću financijsku podršku
lokalne i regionalne sredine
pošto se radi o izrazito
zahtjevnom i skupom sportu.
Ivan Plačko
KULINARSVO - ŠRD SOM
SOMIJADA U KOTORIBI
U ovoj sredini više desetljeća djeluje Športsko ribolovno društvo
Som. Od prošle godine su ustrojili Dan društva nazvavši ga Somijada.
Održava se posljednjeg srpanjskog vikenda. Bio je to dan kada je
terasom njihovog doma prošlo više stotina namjernika da bi iskušali
riblje specijalitete među kojima je primarno mjesto, što je i razumljivo,
zauzimao som. Pojedeno ga je više desetaka kilograma, a sve je bilo do
dugo u noć začinjeno svirkom glazbenog sastava Meteori.
Tekst i snimka: M. Grubić
UDRUGA LJUBITELJA PRIRODE I RIBOLOVA ŽUŽIČKA
Pregled naših dosadašnjih aktivnosti
Naša aktivnost kontinuirano traje od sudjelovanja u Fašenskoj
povorci pa do nedavnog domaćinstva 5. kola u sportskom ribolovu za II.
županijsku ribolovnu ligu-istok. Svima je u sjećanju naša grupna maska
u Fašenskoj povorci kojom smo ponovno potvrdili svoju kreativnost i
organizatorske sposobnosti te smo i na taj način zadivili brojno
gledateljstvo.
Uskrsne blagdane obilježili smo ribolovnim natjecanjem u
krugu svojih simpatizera, podupirajućih članova i članova naših obitelji.
Ponovno smo položili veliki ispit na tradicionalnoj turističkoj, sportskoj
i zabavnoj manifestaciji Dani šibe i ribe pogotovo u segmentu gastro
ponude koju je probalo više stotina namjernika.
Da bismo djeci približili čari i ljepote prirode i ribolova na bari
Žužička, a u sklopu suradnje s mjesnom OŠ-om, ugostili smo učenike
trećih razreda u okviru njihovog integriranog nastavnog dana na temu
Vode u zavičaju. Osim što su učenici ribu lovili, i ulovili, oni su je i kušali.
U način pripreme ih je uveo autor priloga.
Potkraj kolovoza organizirali smo tradicionalno društveno
natjecanje za kadete i seniore u koje se uključilo 16 natjecatelja koji su
bili i nagrađeni. Rezultati su slijedeći:
KADETI. 1. Nino Paheh, 2. Robert Beliga, 3. Patrik Škoda
SENIORI: 1. Boris Embreuš, 2. Josip Perenc, 3. Krešimir Zvošec.
Bili smo domaćini 5. kola županijske ribolovne lige –istok, a poredak
ekipa bio je slijedeći:
1. ŠRD-o Štuka
Donja Dubrava
2. ŠRD-o Smuđ
Draškovec
3. ŠRD Ostriž
Cirkovljan
Tekst: B. Matoš
Snimio: M. Grubić
IZ SPORTA
KOŠARKAŠKI KLUB KOTORIBA
LOVAČKI SAVEZ MEĐIMURJA-ŽUPANIJSKA LIGA
STRIJELACA U DISCIPLINI TRAP
Dobriša Zvošec i dalje predsjednik
U 7. kolu pobjednici Štrigovčani
Dobriša Zvošec i u naredne četiri godine bit će predsjednik
Košarkaškog kluba Kotoriba i to samo zato što je u minule četiri godine
konsolidirao redove kotoripske košarke i što je uspješno vodio KK
Kotoriba. To povjerenje dobio je na izbornoj godišnjoj skupštini kluba.
Dopredsjednici će biti Miljenko Fuš i Dražen Mlakar, a uz njih u novo
su čelništvo ušli Bojan Zvošec i Boris Pogorelec. Govoreći o minulom
jednogodišnjem radu, predsjednik je istaknuo da su sve planske zadaće u
cijelosti ispunjene, a ono što posebno raduje, početak je kontinuiranog
rada s mladima koji su se uključili u Ligu mlađih kadeta KS Međimurske
županije. Govorio je pohvalno o njihovom radu i trenerima Goranu
Munki i Franji Zvošecu koji su dječake, koji su do nedavno znali samo
u mjestu tapkati košarkašku loptu, doveli i do prvih pobjeda u
spomenutom natjecanju. Radili su gotovo u nikakvim uvjetima te je
njihov dolazak na košarkašku scenu još vrjedniji. Seniorski sastav pod
vodstvom Bojana Zvošeca natjecao se u B-1 Liga sjever i na kraju
natjecanja zauzeo vrlo dobro 6. mjesto.
Za kotoripsku košarku od jeseni dolaze novi dani. Imat ćemo
uvjete na kojima će nam mnogi zavidjeti, neće biti više gostovanja i
korištenja dvorane u susjednoj Donjoj Dubravi, konačno ćemo biti pravi
domaćini - kazao je Zvošec. Najavio je time skoro otvaranje nove
sportske dvorane građene u sklopu mjesne osnovnoškolske zgrade.
Rečeno je da za zadovoljstvo postignutim, zahvalnost duguju brojnim
sponzorima i donatorima, a posebno Općini Kotoriba.
Skup je pozdravio Saša Repalust, predsjednik KS Međimurske
županije, koji je također izrazio radost nove dvorane jer je KK klub
Kotoriba bogate tradicije od preko 30 godina zaslužuje i zavrjeđuje.
Proglašena je i najbolja klupska petorka koju čine: Alen Zvošec, Boris
Pogorelec, Franjo Zvošec, Dražen Mlakar i Goran Munka.
Nažalost, nova sportska dvorana će još neko vrijeme biti «sanak
pusti» jer će njeno otvaranje uslijediti tek početkom nadolazeće godine.
Tekst i snimka: M. Grubić
Lovačko društvo Jarebica Kotoriba bilo je prve srpanjske nedjelje
organizator i domaćin strijelcima iz 24 lovačkih društava Međimurja
koji su došli na 7. kolo Županijske lige strijelaca u disciplini trap koji
Lovački savez MŽ-e provodi već nekoliko godina unatrag. U takvoj
konkurenciji su u ekipnom natjecanju najbolje rezultate postigli strijelci
Lovačkog društva Fazan iz Štrigove pogodivši 41 leteću metu. Drugo
mjesto je pripalo prvoj ekipi Fazana Draškovec, a treće Lisici iz
Đelekovca. U najatraktivnijoj disciplini gađanju «desetki» pojedinačno
je najbolji bio Tihomor Marijančić iz Lisice Đelekovec, drugi je Ivica
Varga iz Zeca Vratišinec, a treći Robert Đuranec iz istoga društva. U
ekipnom gađanju «desetki» pobijedio je Damir Varga iz Kune Legrad,
drugi je bio Nikola Srnec iz čakovečkog Zeca, a treći Ivica Varga iz
Zeca Vratišinec. Gađalo se i zračnom puškom. U tri hica najbolji je bio
Viktor Horvat iz Fazana Štrigova s 29 krugova, drugi je bio Stanko
Balent iz Fazana Draškovec jer je pogodio 28 krugova, a treće je mjesto
pripalo Zlatku Buljanu iz čakovečkog Zeca. Natjecanje je trajalo čitav
dan pri temperaturi od 33 stupnja C pa neki lovci nisu dočekali podjelu
nagrada koju je izvršio predsjednik društva domaćina Ljubomir Grgec.
Tekst i snimka: Mladen Grubić
KOŠARKAŠKA TRADICIJA U KOTORIBI
Pobjednici „Očevid za ekipu“
Slijedeći tradiciju Košarkaški klub Kotoriba po 13. puta je u
mjesnom sportskom parku organizirao Stretball open Kotoriba.
Natjecanje je ove godine okupilo 12 natjecateljskih ekipa iz svih dijelova
Međimurja i šire. Organizirano je i natjecanje u gađanju „trica“. U takvoj
konkurenciji pobijedila je čakovečka ekipa imena Očevid za ekipu
(Belović, Tolić, Stanić, Megla), drugo mjesto pripalo je košarkašima
čakovečke Ekipe za očevid, a treće ekipi Termostila iz Donje Dubrave.
Spomenute ekipe primile su nagrade organizatora kao i Kristijan
Gomzi iz Čakovca koji je bio najbolji u gađanju «trica» između dvadeset
natjecatelja.
Tekst: M. Grubić
S natjecanja u Kotoribi
DOMOVINSKA ZAHALNOST-ČETVERODNEVNI
NOGOMETNI TURNIR U KOTORIBI
Pobijedio Vidovčan iz Donjeg Vidovca
Od 2. do 5. kolovoza trajao je četverodnevni nogometni turnir
Domovinska zahvalnost čiji je uspješni organizator i domaćin bio NK
Graničar/Ellabo Kotoriba. Zaslužni pobjednik je momčad Vidovčana
iz Donjeg Vidovca, član I. županijske nogometne lige NS Međimurja,
koja je u finalu svladala županijskog drugoligaša Dravu iz Donjeg
Mihaljevca rezultatom 5:0. Treći su nogometaši Trnave iz Goričana koji
su do toga mjesta došli pobjedom nad
Čukovcem 77 rezultatom 3:0. Obje
momčadi se natječu u IV. HNL-sjever.
Ovogodišnji turnir je bio posvećen i 80oj obljetnici kluba domaćina, a okupio je
nogometne sastave iz: Legrada, Donje
Dubrave, Donjeg Vidovca, Donjeg
Mihaljevca, Čukovca, Goričana i
Cirkovljana. Bio je vrlo dobro posjećen
pa je kroz 4 dana u mjesni sportski park
došlo više od tisuću posjetitelja.
Skupocjene pehare sudionicima završnice uz riječi zahvale predao je klupski
Josip Kos i Drako Kuzmić, predsjednik Josip Kos.
Tekst i snimka: M. Grubić
kapetan Vidovčana
IZ SPORTA
KK SAMURAJ-KOTORIBA
KK Samuraj započeo je 2008.godinu s turnirom u Samoboru Grand Prix Croatia 19.01.2008. na kojem je učestvovalo 1370
natjecatelja, 139 klubova iz 15 zemalja.
Nakon toga su slijedili turniri:
- Kup Mladosti-Ivanić Grad (24.02.2008.)
- Cro cup-Nedelišće (05.03.2008.)
- Prvenstvo Hrvatske za mlađe uzraste u Rijeci (29.03.2008.)
- 16. Rijeka kup (27.04.2008.)
- Croatia cup (24.05.20008.)
- Postojna
- Bratislava
- dva kola Lige sjeverozapadne Hrvatske
U prvoj polovici godine, na svim tim turnirima osvojeno je:
- 9 prvih mjesta
- 2 druga mjesta
- 3 treća mjesta
LJETO UZ JEZERO
Mladi okupili odbojkaše
Ljetne vrućine i sparine, kupanje te druženje uz kotoripsku „Šodericu“
potaknule su minulog vikenda grupu mladih Kotoripčana da tamo
prirede turnir u odbojci na pijesku. U sve popularnijem sportu učešće je
uzelo 18 natjecateljskih parova. Zanimljivo natjecanje trajalo je više od
12 sati, a bilo je popraćeno i nizom popratnih sadržaja koje su osmislili
vrijedni organizatori. Pobijedio je natjecateljski par Dobravski dečki iz
Donje Dubrave, a činili su ga Romano Čižmešija i Marin Bašić. Drugi
je bio par imena Pizzerija Majo, Nikola Pišpek i Siniša Seličanec, treći
par Matko i D, Marijan Matešić i Damir Matotek. Iza njih plasirao se
par Marko Habuš i Goran Munka s natjecateljskim imenom Điem.
Paru Radmanići, Željko i Denis Radmanić, pripalo je peto mjesto, dok
su šesti bili Alen Zvošec i Marko Horvat s natjecateljskim imenom
Becks. Njih smo spomenuli jer su dobili nagrade sponzora i donatora.
Ljudi su prepoznali njihovu akciju i ideju te će turnir postati ljetna
tradicija Kotoribe s ciljem da okupi što više mladih iz drugih sredina.
Tekst i snimke: M. Grubić
s time da je na natjecanjima u Postojni i Bratislavi sudjelovao samo jedan
natjecatelj Horvat Nikola.
17.06.2008. dvadeset članova KK Samuraj pristupilo je
polaganju ispita za viši pojas. Ispitivači su bili gosp. Vlado Bošnjak,
trener Nebojša Bošnjak i pomoćni trener Dragan Rajher.
Za crni pojas 1. dan majstor karatea položio je Horvat Nikola.
Taj pojas dobiva se nakon najmanje 8 god. napornog treniranja , umne
zrelosti i polaganja teorijskog i praktičnog dijela pred tročlanom
komisijom licenciranih trenera.
Drugi dio godine KK Samuraj-Kotoriba započinje već 07.
kolovoza treninzima na žalost u staroj dvorani OŠ Kotoriba, a prvi turnir
je 06.09. u Čakovcu -«Međimurje open». Nakon toga je 5. «KUP
KOTORIBE» koji će se održati u vrijeme obilježavanja dana Kotoribe,
ali nažalost u staroj školskoj dvorani. Slijedi još 18 turnira diljem cijele
Hrvatske a najvažniji u kojima će učestvovati članovi KK Samurj su :
- Zagreb karate fest TOP TEN (04.10.2008.)
- Prvenstvo Hrvatske-ml. uzrasti, kadeti, juniori (11.10.2008.) u
Zagrebu
- CRO OPEN otvoreno prvenstvo Hrvatske (25.10.2008.) u
Zagrebu
- PH juniori (22.11.2008.) u Nedelišću
- PH kadeti (29.11.2008.) u Splitu
MNK 75
Turnir osvojila ekipa Ajaxa
Malonogometni klub 75 bio je na Dan državnosti organizator
tradicionalnog malonogometnog turnira. Na turniru je sudjelovalo devet
ekipa, a isti je igran na školskom igralištu u Donjem kraju. U utakmici za
treće mjesto ekipa Dream teama je, nakon boljeg izvođenja sedmeraca,
bila bolja od Caffe bara Still. U finalnoj utakmici ekipa Ajaxa bila je
uvjerljiva protiv ekipe imena Najljepši rezultatom 3:0. MNK 75 za
najbolje je osigurao novčane nagrade. Za prvo mjesto nagrada je bila 600
kuna, za drugo 300, dok je trećeplasirana ekipa osvojila 200 kuna.
Utakmice turnira sudio je Josip Kedmenec iz Svete Marije.
A.Fuš
NK GRANIČAR-ELLABO KOTORIBA
JUBILEJ: OSAMDESETA OBLJETNICA NK
GRANIČAR/ELLABO KOTORIBA
Pljesak za godine i rezultate
Prve kolovoške večeri, svečanom sjednicom svih klupskih
struktura, gostiju i uzvanika obilježen je 80-i rođendan NK
Graničar/Ellabo Kotoriba, jednog od najstarijih nogometnih klubova u
ovom dijelu Hrvatske. Aktualni predsjednik Josip Kos naglasio je da je
ponosan i sretan što je na čelu kolektiva kroz koji su prošle generacije
mladih nogometnih entuzijasta koji su pisali klupsku povijest. To su u
životu čovjeka godine za ponos, no kada takve godine obilježava jedna
sportska sredina, onda su one još vrjednije. Izrazio je posebnu radost što
su se te večeri na jednom mjestu okupili oni koji su dio bogate klupske
povijesti i oni koji su netom zakoračili na travnjak mjesnog sportskog
parka. Kronološku klupsku povijest iznio je sportski direktor kluba
Robert Čižmešija.
Ona ima svoje obilježje i karakteristike. Klub je osnovan u
svibnju 1928. godine pod imenom Sloga, a među osnivačima se spominju:
Ivan Matjanec, Stjepan Farkaš, Ivan Plačko, Đuro Šalamon, Rok
Vlašić, Ivan i Valent Horvat, Adolf Juričan, Mirko Varga, Janko Ćuk,
Nandi Winhofer, dr. Arnuš Brandl i drugi. Bavljenje sportom u
Kotoribu privuklo je mlade iz Međimurja i Podravine jer su u to vrijeme u
Međimurju bila svega 4-5 nogometnih klubova. Ljubav prema sportu je
nadjačala ondašnje ekonomske i organizacijske teškoće.
Sloga mijenja ime u Graničar 1932. godine, klub dobiva pisana
pravila od kojih se nekih i danas pridržava, a ime iz te godine još uvijek
ponosno nosi. Doduše, s vremenom su mu bila pridodana neka
sponzorska, no srž je u granici- kotoripskom simbolu.
-Bilo je mnogo rangova natjecanja kroz koje je klub prolazio, bilo je
uspona i padova. Imali su ih seniori i juniori, no do sada najvećim
klupskim uspjehom možemo smatrati natjecateljsku sezonu 1988./89.
kada seniorski sastav osvaja naslov prvaka u ondašnjoj Zagrebačkoj
regiji-sjever i plasman u Hrvatsku nogometnu ligu-sjever, što je bio 4.
rang natjecanja u bivšoj državi-istaknuo je Čižmešija. Za taj uspjeh
zaslužna je generacija nogometaša: Ivan Milovanović, Zdravko
Šupljika, Josip Kuzmić, Josip Kedmenec, Pavao Igrec, Dragutin Nađ,
Damir Pongrac, Tomo Zvošec, Ivan i Miljenko Vidović, Miroslav
Kedmenec, Željko Matotek, Danijel Fundak, Marijan Rusak, Robert
Čižmešija, Mladen Zadravec, Mladen Golub i Vinko Legin.
Današnju generaciju čine u velikoj većini igrači ponikli u
klupskim redovima. Trenutno klub okuplja 80-ak registriranih igrača, od
čega 60-ak u mlađim uzrastima, nažalost, nemaju veteransku ekipu kojom
su se godinama ponosili. Klub djeluje pod imenom Graničar/Ellabo jer od
lani ima i generalnog sponzora poduzeće Ellabo Zagreb. Seniorski sastav
natječe se u IV. HNL-sjever.
Iskorišten je trenutak da se istaknu klupski čelnici, predsjednici i
tajnici koji su u zadnjih 30- ak godina uspješno vodili klub, dok imena
ranijih, nažalost, nisu dostupna. Predsjednici su bili: Stjepan Jarni,
Antun Čižmešija (pokojni), Josip Kečak (pokojni) Boro Juzbašić,
Franjo Čižmešija, Dragutin Dominić, Antun Fundak (pokojni),
Vinko Ujlaki, Željko Kos, Vinko Legin, Ljubomir Grgec, Robert
Čižmešija, Zdravko Rep, Zvonko Pišpek i Josip Kos.
Tajnici su bili: Mladen Grubić, Ljubomir Grgec, Antun
Čižmešija (pokojni), Ladislav Fundak, Marijan Rusak, Robert
Čižmešija, Danijel Fundak, Dražen Sabol, Roberto Ujlaki, Dražen
Mlakar, Željko Kos i Krešimir Fundak.
Svi živući predsjednici bili su u radnom predsjedništvu
svečanoga skupa koji je u ime Općine pozdravila načelnica Blaženka
Zvošec, Nogometnog saveza Međimurja dopredsjednik Nenad Marčec i
Nogometnog središta Varaždin Josip Piskač. Bili su tu i predstavnici
susjednih nogometnih klubova.
Svim gostima skupa, institucijama i udrugama podijeljene su
velike klupske zastavice, a svakom pojedincu mala jubilarna.
Izveden je kraći kulturno - zabavni program kojem su obol dali
tamburaši KUD-a Kotoriba, Nikolina i Hinko Virgej, te Zvonimir
Dravec.
Prije svečanosti na središnji križ mjesnog groblja za sve pokojne
članove kluba položen je vijenac i zapaljene su svijeće.
Tekst i snimke: Mladen Grubić
DANI ŠIBE I RIBE
"Kotoriba, Kotoriba, ti si ljepi cvetnjak moj,
Dani šibe i ribe ponos su tvoj!”
-Dalko se za nas čuje, dalko se za nas zno.
Peti pot v maju, Dani šibe i ribe v kotoripskem kraju!Turistička zajednica Općine Kotoriba u suradnji s Općinom
Kotoriba, TZ Međimurske županije i Hrvatskom turističkom zajednicom
uz organizacijsku potporu kotoripskih udruga, ove je godine po peti puta
organizirala manifestaciju Dani šibe i ribe.
Višestoljetna tradicija košaraštva u Kotoribi i potreba očuvanja
naših rijeka i voda u kojima je očuvan bogati riblji fond okosnica su ove
nadaleko prepoznatljive manifestacije. Tako je Kotoriba danas
prepoznatljiva po šibi, vodi, ribi i prvoj željezničkoj pruzi. Smjer razvitka
vidi se kao sajam tradicijskog zanata, kulture, gastro ponude i ekološkog
očuvanja prirode. Ove su godine Dani šibe i ribe trajali od 22. do 25.
svibnja. U četvrtak, na Tijelovo, članovi Udruge ljubitelja prirode i
ribolova "Žužička" bili su organizatori Igara na vodi koje su održane na
novoj šudrani u "Siladijevom kotu".
U igrama su sudjelovale udruge iz Kotoribe i susjednih općina.
Petak je bio rezerviran za mlade. U šatoru, koji je bio postavljen u centru
Kotoribe, održana je rock večer za mlade uz svirku grupe Rock Angles i
DJ-a Đuru. Subotnji program organizitali su članovi ŠRD-a Som.
Na šodergrabi kod Ribičkog doma održano je ribičko natjecanje pod
nazivom "Mura nas spaja" u kojem su sudjelovale ribičke udruge iz
mjesta uz Muru, s hrvatske i mađarske strane. Nakon 20 godina ponovno
se okupio sastav Meteori koji su, uz tamburaše KUD-a Kotoriba, priredili
nezaboravnu veselicu na terasi Ribičkog doma. Posebni specijalitet tog
dana je bila somovina.
Centralna manifestacija održana je u nedjelju. Sve je započelo
kuhanjem „fiša“ novinara Sjeverozapadne Hrvatske. Natjecalo se 7 ekipa,
a najbolji „fiš“ pripremili su novinari Radija Stubice. Prikupljeni novac
od prodaje „fiša“ bit će uplaćen na račun humanitarne zaklade Katruža.
Karatisti Samuraja prezentirali su karate sport, dok je u prostorijama
Knjižnice i čitaonice održan okrugli stol na temu "Turistički razvoj
ruralnog područja" koji je vodio direktor REDEE Matija Derk. U
poslijepodnevnim satima prikazan je kulturno - zabavni program u kojem
su sudjelovale mažoretkinje iz Goričana, Kotoribe i Preloga, KUD
Kotoriba, Pjevački zbor "Maleni" iz Preloga, pjevački zborovi i folklorna
sekcija OŠ Kotoriba, Dječji vrtić Kotoriba i glazbeni sastav Rock Angles.
Posjetiteljima i izlagačima obratili su se načelnica Kotoribe
Blaženka Zvošec, predsjednica TZMŽ Sandra Herman i saborski
zastupnik, predsjednik Skupštine MŽ i počasni građanin Kotoribe
Vladimir Ivković. Uz mnoštvo sadržaja, svakako treba napomenuti
bogatu gastronomsku ponudu za koju su bili zaduženi majstori za ribu iz
Žužičke. Najveći interes bio je za šaranom na rašljama koji je pripremljen
na kotoripski način, a na meniju je bila i ostala murska riba. U četiri je
dana pripremljeno više od pola tone ribe. Posebna nedjeljna atrakcija bila
je mogućnost lova ribe u bazenu i pletenje najveće ribe od šibe. Treba
spomenuti dobrovoljni rad i trud koji je uložen od strane članova
Turističkog vijeća i kotoripskih udruga kako bi ovogodišnja manifestacija
u potpunosti opravdala svoj cilj. Da je ona uspjela, svjedoči i veliki broj
izlagača i posjetitelja iz svih krajeva.
Alen Fuš
Snimio: D. Habuš