Kotoribski vjesnik 76

Comments

Transcription

Kotoribski vjesnik 76
KOTORIPSKI VJESNIK
KOTORIBA - MEĐIMURSKI CVJETNJAK
S povodomS povodom
Blaženka Zvošec, načelnica Općine Kotoriba
Poštovani Kotoripčani!
Pred nama su Dani Kotoribe, a ujedno potreba i prilika da vam se
obratim.
Ponajprije bih htjela naglasiti ono čime možemo biti zadovoljni u
proteklom razdoblju .
Osobno sam zadovoljna s realizacijom projekata koji su u tijeku,
a to su: gradnja škole i sportske dvorane, daljnja gradnja kanalizacije,
uređenje knjižnice, sanacija krovišta dječjeg vrtića, uređenje doma kulture,
daljnja infrastruktura u mjestu i industrijskoj zoni (elektrifikacija,
plinofikacija, cestovna mreža), komunalno uređenje mjesta. Za naredno
razdoblje u planu je uređenje mrtvačnice te okoliša na mjesnom groblju,
kao i adaptacija zgrade bivše policijske uprave .
Napominjem da se prioriteti određuju, prije svega, prema
financijskim mogućnostima kao i prema potrebama mjesta u cjelini. Iz
svega navedenog može se zaključiti da se nastavlja kontinuitet u realizaciji
projekata, a rezultati govore u prilog tome da se samo zajedničkim
zalaganjem svih može postići i realizirati sve zacrtano. Pri tom ne mislim
samo na rad u Općini, nego i u svim sferama društva. Osobno me raduje i
svako novootvoreno radno mjesto; u pogonu „MTČ-a“ Štrigova u
Sajmišnoj ulici, uskoro će početi s radom i novi pogon tvrtke „Megametal“
u prijašnjoj zgradi „MTČ-a“, a gradnja se otvorila i u industrijskoj zoni
„Jug“. Gradnjom novih objekata i postrojenja PZ-a u industrijskoj zoni
ujedno će se otvoriti nova radna mjesta, a sve je to preduvjet da mladi i
nezaposleni imaju mogućnost zapošljavanja u svome mjestu.
Unatoč svemu pozitivnom, ogorčena sam na reagiranje
pojedinaca koji sve dobre i pozitivne pomake nastoje omalovažavati i
ocrniti, kad već projekte ne mogu zaustaviti i spriječiti. Međusobnim
nadmudrivanjem i prepucavanjem ništa se ne postiže, a to nam je u ovim
teškim vremenima najmanje potrebno. Želja mi je da se sva ta negativna
energija usmjeri u pozitivnom pravcu te je krajnje vrijeme da pojedinci
izađu iz tamnih „okova“ prošlih vremena. Svi oni koji razmišljaju
pozitivno i razumno, mogu ići naprijed, ali, naravno, ne sami. Samo
zajedništvom, međusobnim uvažavanjem, poštovanjem i tolerancijom
moguć je prosperitet društva u cjelini (od odgoja i obitelji do radne sredine i
političkog života). Primjer tome nalazimo u radu kotoripskih udruga koje
svojim kontinuiranim radom i zajedništvom doprinose kvaliteti i bogatstvu
društvenog života mjesta. To dokazuju svojim predanim radom tijekom
cijele godine i time zavređuju i pohvalu i podršku svih nas u Kotoribi. Kao i
svake godine, tako i ove godine za Dane Kotoribe uključit će se veći dio
njih u bogati program .
Nakon više od desetak godina rada na općinskim obilježjima, ove
godine uspjeli smo usuglasiti i definirati općinska službena heraldička
obilježja: grb i zastavu općine .Bilo je mnogo kvalitetnih prijedloga, ideja i
rješenja te se nastojalo sve to uobličiti i objediniti u konačnom rješenju.
Nastojali smo objediniti povijesno-geografska obilježja sa sakralnim i
autentičnim obilježjima uz stroge heraldičke norme te dobiti suglasnost
Hrvatskog državnog arhiva. Na grbu općine dominira utvrda Kotori koja je
prema povijesnim zapisima bila drvene građe s četiri kule a podignuta je u
16. stoljeću kao štit u obrani od najezde Turaka. U unutrašnjosti utvrde bila
je smještena kapelica kao
Potvrda važnosti
kršćanstva već tada, a na temeljima tadašnje tvrđave nastaje današnje
naselje Kotoriba te otuda potječe i sam naziv mjesta .U donjem dijelu grba
simbol je vode koja je uvelike imala utjecaj na razvoj mjesta, a ima i danas,
dok zelena boja u podlozi simbolizira bogatstvo prirodnog okruženja i
zaštićenog okoliša. Zastava općine također je plave boje koja je simbol
vodenog okruženja, a određuje i blizinu dviju rijeka: Mure i Drave.
Ovakvim općinskim obilježjima obuhvaćeni su uglavnom svi važni
elementi vezani uz povijesni značaj, posebnost, smještaj ,okruženje te
naziv mjesta.
Ovogodišnje Dane Kotoribe započet ćemo svečanim
blagoslovom grba i zastave na svetoj misi u našoj župnoj crkvi na dan
Uznesenja Sv. Križa 14. rujna, a nakon svečane mise održat će se svečana
sjednica Općinskog vijeća.
Uz blagoslov općinskih obilježja nadam se da će ovi Dani
Kotoribe donijeti i duhovni mir svima nama. Stoga nemojmo pokleknuti
pred malodušnošću, zadržimo onaj dio dostojanstva koji određuje da se
čovjek može zvati ČOVJEKOM!
U tom duhu dragim Kotoripčanima u zemlji i u svijetu želim
uputiti čestitku za blagdan Uznesenja Sv. Križa i Dan općine!
Vaša načelnica
IZGRADNJA KANALIZACIJE PREMA NOVOJ ŠKOLI
Pred završetkom su radovi na izgradnji kanalizacije prema
novoj školi i sportskoj dvorani u dužini 535 metara. Vrijednost
radova je cca milijun kuna u što je uključena i izgradnja prepumpne
kuna, od kojih je 200.000,00 kuna osiguralo Ministarstvo kulture.
Radovi bi trebali biti gotovi do 15. rujna ove godine, a u narednom
razdoblju ostaje da se izvedu preostali radovi na unutarnjem
uređenju Doma kulture (spuštanje stropa, osvjetljenje i ozvučenje,
uređenje poda i postavljanje novi sjedalica) čime bi bili završeni
radovi na obnovi Doma kulture.
IZGRADNJA ŠKOLE I SPORTSKE DVORANE
Izgradnja škole i sportske dvorane započela je prije tri
godine izgradnjom temelja školske zgrade i sportske dvorane.
Krajem prošle godine nastavljeni su radovi na izgradnji škole i
sportske dvorane. Podsjećamo da je nastavak radova ugovoren na
temelju provedenog postupka javne nabave od strane Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa, a kao najpovoljniji izvoditelj radova
izabrana je tvrtka «Međimurje-inženjering» iz Čakovca. Ukupno
ugovorena vrijednost radova na izgradnji škole, sportske dvorane i
okoliša iznosi 17.550.474,74 kuna, a prema sporazumu i ugovoru
radove će s 9.396.766,67 kuna sufinancirati Ministarstvo, te
Međimurska županija i Općina Kotoriba svaka po 4.076.854,04
kuna. U vrijednost radova nije uključena oprema za školu i sportsku
dvoranu koja je procijenjena na iznos od 4.200.000,00 kuna za čiju
nabavu je obvezu preuzelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa. Tijekom izgradnje škole i dvorane, ugovoreni su i radovi na
dogradnji prostora kako bi se stvorili uvjeti za jednosmjenski rad
škole. Svi dosad obavljeni radovi, uključujući cijenu zemljišta,
projekte, nabavu oprema, uređenje okoliša, kao i dogradnja škole za
jednosmjenski rad iznose oko 28 milijuna kuna. Radovi na školi i
sportskoj dvorani su u završnoj fazi, pa je objektivno očekivati da će
biti dovršeni do kraja godine kada se očekuje i službeno otvaranje
škole i sportske dvorane.
RADOVI NA SANACIJI NASIPA UZ RIJEKU MURU
stanice. Radove na izgradnji kanalizacije prema novoj školi i
sportskoj dvorani, osim Općine, trebali bi financirati i
Fond za regionalni razvoj i «Hrvatske vode».
REKONSTRUKCIJA NISKONAPONSKE MREŽE I
IZGRADNJA TRAFOSTANICA
Prema planu HEP DP «Elektre» Čakovec ove godine izvest
će se radovi na rekonstrukciji niskona-ponske mreže u Dugoj ulici.
Rekonstruirat će se nisko-naponska mreža s obje strane ulice u
dužini 1.577 metara, te izgraditi nova trafostanica na ulazu u Dugu
ulicu. Isto tako, planira se izgraditi i nova trafostanica u Sajmišnoj
ulici kojom će se zamijeniti postojeća trafostanica kod
«Međimurjeplet-Mura». Sve radove će u cijelosti financirati
«Hrvatska elektroprivreda».
RADOVI NA OBNOVI DOMA KULTURE
Radovi na obnovi Doma kulture (kino dvorani) odvijaju se
u više faza, a potrebna financijska sredstva za radove je gotovo u
cijelosti osiguralo Ministarstvo kulture. Tako su u proteklih 5
godina izvedeni radovi na vanjskom uređenju (krovište i fasada),
uređenju sanitarnog čvora i ulaznog hola te uređenju grijanja. Ove
godine nastavljeni su
radovi na unutarnjem
uređenju Doma kulture, pa
su tako u tijeku radovi na
uređenju bine-pozornice i
prostora ispod bine u Domu
kulture (kino dvorani). Na
temelju javnog natječaja
ugovoreni su radovi u
vrijednosti 221.879,57
Prošle godine obavljeni su radovi na navozu potrebnih
količina materijala za sanaciju nasipa, a ove godine obavljeni su
radovi na ugradnji materijala u nasip. Tako je najkritičniji dio
nasipa od granice s Općinom Goričan do «Siladijevog kota» u
dužnici cca 7 kilometara povišen za 1 metar te proširena kruna
nasipa sa 3 na 5 metara. Sredstva za cjelokupne radove osigurale
su «Hrvatske vode».
IZGRADNJA PRVOG POSLOVNOG OBJEKTA U
«PODUZETNIČKOJ ZONI JUG»
Nakon što su prodane sve parcele u postojećoj «Poduzetničkoj
zoni ISTOK» (Sajmišna ulica), otvorena je nova «Poduzetnička zona
JUG» na ulazu u Kotoribu. U protekle dvije godine u novoj zoni kao I. faza
uređenja zone isparcelirano je 13 parcela, od kojih je već 10 prodano, a za
potrebe tih parcela izvedena je potrebna komunalna infrastruktura
(asfaltirana prometnica, izgrađena trafostanica s javnom rasvjetom, te
izvedena plinska i vodovodna mreža) čime su stvoreni uvjeti za početak
gradnje poslovnih objekata. Početkom prošlog mjeseca u «Poduzetničkoj
zoni JUG» počela je izgradnja prvog objekta, postrojenja za prihvat,
čišćenje i sušenje žitarica i uljarica čija
vrijednost je 4,3 milijuna kuna. Investitor
je Poljoprivredna zadruga Čakovec, a
projekt u 50 postotnom iznosu financira
predpristupni fond Europske unije
SAPHARD. Puštanje postrojenja u pogon
očekuje se početkom listopada ove
godine. Njime će poljoprivrednici donjeg
Međimurja dobiti najmodernije
postrojenje koje će im znatno olakšati
plasman žitarica i uljarica kao i
mogućnost sjetve drugih kultura.
Pripremio: M. Rusak
Snimio: M. Grubić
DRAGE KOTORIPČANKE I KORORIPČANI !
HRVATSKA STRANKA NEZAPOSLENIH KOTORIBA
Približavaju nam se Dani Općine Kotoriba, dani kada bi svaki
mještanin Kotoribe trebao osjećati veselje, radost, blagostanje,
zadovoljstvo…. Da li je to tako? Da! Zadovoljni možemo biti samo
zbog činjenice da je pred završetkom izgradnja zgrade nove osnovne
škole i sportske dvorane, projekt vrijedan 20,5 milijuna kuna. Najveći
doprinos izgradnji nove škole i sportske dvorane dao je međimurski
župan Josip Posavec, predsjednik međimurskog HNS-a.
Zahvaljujući njegovom trudu i zalaganju, nastava će se od
iduće školske godine odvijati u jednoj smjeni, što znači, veći standard za
najmlađe. I zato, ovim putem veliko mu HVALA!
Čime nismo zadovoljni? U proteklih nekoliko godina
Kotoribpm je poharalo veliko olujno nevrijeme zvano PRETVORBA:
Ona je uništila naše gospodarstvo, a posljedice će se osjećati godinama.
Naši „veliki“ privatnici „šerifovski“ su zavladali. Izgubljeno je preko
1000 radnih mjesta, radnici su ostali bez plaća, uplaćenih poreza i
doprinosa. Oni (ne)sretniji, koji su uspjeli zadržati posao, ne primaju
plaću mjesecima, a možda i godinama. Za svoj rad dobivaju plaću po
sistemu „roba za robu“, odnosno na nivou prvobitne zajednice.
Danas se pitamo je li to blagostanje na kotoripski način? Želimo li nešto
bolje? Da! Kako?
Uskoro će parlamentarni izbori. Dragi Kotoripčani, izađite na
izbore i svojim glasom izaberite život dostojan čovjeka, izaberite
blagostanje kakvo zaslužuju mještani Kotoribe. Glasujte za one iza čijih
riječi stoje i djela, koji imaju program i znanje kako da ostvare zacrtane
ciljeve.
HNS-ov kandidat za premijera je Radomir Čačić.
Od javljanja u prošlom broju Kotoripskoga vjesnika, HSN je
provela niz aktivnosti. Nadopunjen je program rada prijedlozima
članova stranke i mnogih stanovnika Kotoribe.
Primili smo mlade članove koji su voljni djelovati u Forumu mladih
Kotoribe koji se trebao osnovati prije nekoliko mjeseci, ali to nije
ostvareno.
Naši su članovi sudjelovali na javnoj tribini u Čakovcu gdje je o
aktualnoj situaciji u Hrvatskoj govorio predsjednik HSN Anto Anušić.
HSN u svom programu ima i humanitarno djelovanje pa su članovi
naše stranke posjetili Dom za starije i nemoćne osobe te korisnicima
Doma donijeli poklone, a održan je i kulturnoumjetnički program uz
recitacije i nekoliko glazbenih točaka. HSN zahvaljuje Klaudiji Vidović,
prof., na realizaciji glazbenog programa. Ovaj je posjet financijski
potpomoglo ALIANZ osiguranje.
Sudjelovali smo i u pripremanju „fiš paprikaša“ za Dane šibe i ribe i
osvojili 3. mjesto. (Nažalost, nagrada je ukradena prije nego što smo je
primili.)
Za Dane Kotoribe želimo vam dobru zabavu s članovima vaše
obitelji, s rodbinom i prijateljima!
OO HSN Kotoriba
SVIM MJEŠTANIMA ČESTITAMO KOTORIPSKO KRIŽEVO
I DANE KOTORIBE!
OOHNS Kotoriba
Ružica Beliga
Cijenjeni Kotoripčani, želimo vas pozdraviti ma gdje se nalazili.
Brzo nam prolazi vrijeme koje neki mjere izdavanjem Kotoripskog
vjesnika. Naši stavovi su bili da ne koristimo Vjesnik za međustranačka
prepucavanja, ali, budući da oporba to želi, i ovaj puta ćemo se osvrnuti
na neke činjenice koje oni smatraju neistinitim. Bunili su se zbog toga
što ne potpisujemo naše tekstove u Vjesniku. To je zato što tekstove
pišemo u ime stranke, odnosno ogranka HDZ-a te nije potrebno da se
netko posebno legitimira. Zašto je oporbu pogodio tekst iz prošlog broja,
to samo oni znaju. Obično se kaže da istina boli, a čini se da je istina samo
ono što oni rade i govore, pa bi po njima bilo dobro vratiti se u ona
njihova vremena i uvesti cenzuru. Osim toga, znamo da u Vijeću nisu
predlagali ništa konstruktivnog što bi moglo biti dobro za Kotoribu,
nego su protiv svih predloženih prijedloga. Izgleda da su oni sebi uzeli u
zadatak pronalaziti i brojiti pogreške i dijeliti packe.Ako se realno
osvrnemo i želimo procijeniti činjenice, Kotoriba nikada nije dobila
toliko novaca kao što je dobila u posljednje dvije- tri godine. Škola i
dvorana nisu mala stvar, a vidimo da se preuređuje i kino dvorana. Dalje
se nastavlja sa sanacijom nasipa, cesta prema Goričanu je na pomolu, a
isto tako radi se i na projektu mosta preko Mure. Ako se sve ovo zbroji, to
su milijunske svote koje baš nije jednostavno isposlovati i dovesti u
Kotoribu, a jasno je da su, možda neki poslovi izgubili prioritet, ali samo
za dogledno vrijeme.
Moramo se osvrnuti i na novoosnovanu Stranku nezaposlenih,
koja, vjerujemo, ima u svom programu otvaranje novih radnih mjesta.
Znamo da je to mukotrpan i dugotrajan proces. No, ne znamo da li to
mogu ostvariti umirovljenici kojima je radni vijek završio i nismo baš
sigurni da
se to može činiti obilaženjem kuća i bahatim
omalovažavanjem drugih stranaka. Umjesto da budu kreativni i
afirmativni, da daju prijedloge i ideje, oni su se upustili u političku
agitaciju. Neka im je sa srećom.
HDZ je i ove godine obilježavao događanja na karauli iz
vremena početka rata. To je događaj koji ne bi smio pasti u zaborav.
Stoga su priređene različite sportske aktivnosti koje su okupile veliki
broj ljudi.
Želimo, dragi Kotoripčani, da prisustvujete događanjima za
Dane Kotoribe bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali, da pokažemo
zajedništvo i slogu i da svatko tko nam dođe kao gost osjeti naše
pripadanje Kotoribi .
Ogranak HDZ-a Kotoriba
OPĆINSKI OGRANAK HSLS-A KOTORIBE čestita
svim Kotoripčanima Križevo i Dane općine Kotoriba i
poziva Vas da dođete sa svojim obiteljima i prijateljima kako
biste svojim prisustvom uveličali ove dane.
DOSLJEDNOST
Biti dosljedan, iskren s neskrivenim namjerama i stavovima
teško je u današnjem životu, a posebno u politici. Mi u HSU-u
poštujemo najveći od svih zakona, a to je ZAKON PROGRESIVNOG RAZVOJA. Prema tom zakonu u širokom kontekstu stvari,
čovjek starenjem postaje mudriji, a društvo bolje. Teško je prihvatiti
ovu definiciju i složiti se s njome ako nekog sputava odgoj,
obrazovanje ili svjetonazor koji se kosi s ovakvim uvjerenjem. No, u
pravilu naše iskustvo govori da svi kad-tad spoznamo da je ta istina,
zapravo, nešto od čega se ne može pobjeći. Ukazivanjem na
negativnosti u društvu u kojem živimo i želimo boljitak i napredak nije
negativnost, kako se to često želi prikazati, već pokušaj da se iznađu
bolja rješenja od onih kako je sebi netko zacrtao, smatrajući da je samo
to i jedino dobro i moguće rješenje te sve drugo odbacuje i smatra
neprihvatljivim.
HSU ima za temeljni princip podržati sve pozitivno i napredno i
ne priklanja se ideologijama koje često za nas na neprihvatljiv način
podcjenjuju, vrijeđaju i omalovažavaju druge samo iz njima znanih
nemoralnih razloga.
Kako objasniti ignoriranje pozitivnih prijedloga u interesu
Kotoribe, prijedloga ljudi iz oporbe u razna tijela i komisije koji bi
svojim znanjem itekako doprinijeli ostvarenju pozitivnih rezultata, ali
ih u tome sprječava osam ruku „automata“ koji žive u uvjerenu da
njihova vladavina nema kraja.
Zato nas članove HSU-a, umirovljenike i one koji će to postati,
brine briga što će biti s nama, kako da se izborimo za život dostojan
čovjeka, stvaraoca svega što nas okružuje, a napose života koji svaki
pojedinac zaslužuje. Razmišljajući o sebi i svom statusu, moramo
donijeti pravičnu odluku da na predstojećim izborima krenemo na
biračko mjesto i podržimo one ljude koji će znati i htjeti braniti naša
ljudska prava i prava iz domene socijale i zdravstva, kako bi se stvorili
uvjeti za dostojanstven život u društvu u kojem mi živimo.
HSU ima ljude koji su svojim znanjem i zalaganjem za opće
dobro i dobro svih ugroženih dokazali da su istinski borci za napredak i
boljitak našeg društva i zaslužuju vaše povjerenje.
SREĆA JE NAKLONJENA ODVAŽNIMA!
ZATO VAM ŽELIMO MIR I SREĆU U OBITELJIMA, TE
MNOGO RADOSTI POVODOM DANA KOTORIBE!
HSU- KOTORIBA
IRENA MALTAR
SDP KOTORIBE
Proteklo razdoblje od 4 mjeseca u OOSDP-a imali smo niz
aktivnosti od kojih ću spomenuti samo najvažnije. Bili smo sudionici i
aktivni učesnici izvanredne izborne konvencije u kojoj smo birali novog
predsjednika stranke, pošto nas je prerano napustio drug, prijatelj i
istinski socijal-demokrata gospodin Ivica Račan.
Izabravši Zorana Milanovića za predsjednika stranke, povećao
se interes mladih za aktivno učešće u radu stranke na nivou Hrvatske, pa
tako i u kotoripskoj organizaciji.
Sredinom rujna upriličit ćemo prijem desetak novih članova u
redove stranke.
U mjesecu lipnju organizirali smo piknik za članove i
simpatizere. Domaćin i odličan organizator bio je , svima nama znani,
drug Baja.
Vrlo aktivno i konstruktivno u Općinskom vijeću ukazivali smo
na probleme što vladajuća garnitura najčešće nije prihvaćala i uporno
nas ignorirala, a sve je kulminiralo na 21. sjednici Općinskog vijeća na
kojoj su vladajući pokazali svoje pravo lice. U listu Međimurje od
28.08.2007. korektno je sažeta konferencija za javna glasila pa možete
tamo pročitati detalje. Uspjeli smo dokazati da smo cijelo vrijeme bili u
pravu kad smo načelnici i Poglavarstvu ukazivali na nezakonite radnje
koje su provodili što potvrđuje izvješće Ureda državne uprave i nalaz
Državne revizije. Da imaju i malo morala, vladajući bi podnijeli ostavke
jer njihove greške i propusti su neoprostivi.
U OOSDP-a se priprema za konvenciju koja će se održati krajem
rujna s temom „Izbori 2007.“
KOTORIPSKI LUMENI
- prijem učenika kod općinske načelnice Kotoribe, sudionika
županijskih i državnih natjecanja
Hvala vam za postignuto !
U ponedjeljak (4. lipnja) načelnica Općine Kotoriba Blaženka
Zvošec priredila je prijem za trideset učenika i njihovih mentora iz OŠ-e
Kotoriba koji su tijekom ovoškolskih učeničkih natjecanja izborili
plasman na županijska, odnosno državna natjecanja. U tome su se
iskazali učenici iz: matematike, informatike, hrvatskog jezika, kemije,
biologije, Lidrana, likovne kulture i Školske zadruge. Darujući im
prigodne nagrade, načelnica je izrazila ponos na njihova dostignuća
zahvalivši im što su upravo znanjem pronijeli ime Kotoribe županijom i
van njenih granica. Posebno su istaknuti Ivan Jambrešić, učenik VIII. b,
i Saša Smrk, učenik VII. b razreda, koji su uz pomoć mentorice
Karoline Horvat Sačić izborili pravo sudjelovanja na Državnom
natjecanju iz matematike u Krku. U ime nagrađenih riječi zahvale
općinskom čelništvu Kotoribe uputila je ravnateljica OŠ-e Snježana
Matoš, prof.,kazavši kako i ovaj, treći po redu, prijem pokazuje dobro
suradnju lokalne zajednice i osnovnoškolske ustanove.- Vjerujem da,
kada uskoro preselimo u novu školsku zgradu i bolje radne uvjete da će
novi rezultati nadmašiti postignute- naglasila je.
Tekst i snimka: Mladen Grubić
Svi nagrađeni s mentorima i općinskim čelnicima
Svim mještanima Kotoribe upućujemo iskrene čestitke povodom
Dana općine sa željom da ih provedu u druženju i prijateljskom
ozračju.
Za OOSDP Kotoriba:
Dobriša Zvošec
PRVI FESTIVAL GLAZBE U OŠ-i KOTORIBA
Glazbene čarolije poklonili mamama
Na sam Majčin dan u OŠ-i Kotoriba održan je prvi Glazbeni
festival imena Glazbena čarolija. Inicirala ga je profesorica glazbene
kulture Klaudija Vidović u čemu je imala veliku potporu učiteljskog
kolektiva. Želja nam je da ova glazbena priredba preraste u
dugogodišnju tradiciju i da Kotoriba i kotoripska škola postanu po njem
prepoznatljivi- naglasila je inicijatorica.
Prvi festival bio je posvećen mamama i sav je odisao glazbom pa
su gledatelji u prepunoj dvorani Doma kulture uživali u pjesmi, plesu,
svirci različitih glazbenih stilova i oblika. Veličina priredbe je u tome što
su sva ta glazbena izvođenja prezentirali učenici od prvog do osmog
razreda, a kao posebnost i iznenađenje bio je nastup Pjevačke skupine
učitelja, koji je glede njihove pojave na pozornici i kvalitete izvođenja
kod gledatelja izazvao buru oduševljenja.
Posebnost priredbe je u tome što su konferansu vodili mladi
učitelji Maja Milovanović i Robert Katanec samo zato da bi ravnomjerno podijelili teret zahtjevne priredbe koja je već na startu pronašla
plodno tlo.
Tekst i snimke: Mladen Grubić
SPORTSKI DAN U OŠ-i KOTORIBA
Započeli s jogom
U OŠ-i Kotoriba održan je Sportski dan u koji su uz učenike i
djelatnike škole bili uključeni i roditelji. Prvi su sportskim aktivnostima
prionuli djelatnici škole za koje je Danijela Krobot, prof. TZK-e, održala
sat joge. Opušteni njome, učitelji i učenici predmetne nastave vozili su
se biciklima uz murski nasip, a u tome su ih podržali i roditelji. Za one iz
razredne nastave organizirane su dječje igre u mjesnom Sportskom
parku. Sportsko druženje je završilo nogometnim utakmicama učiteljica
i učitelja s djevojkama i dečkima iz završnih razreda.
Zabilježio: M. Grubić
Pjevali i učitelji VIS «osmašica»
Joga za učitelje
VATROGASCI S UČENICIMA
ZAKLADA FUNDAK
Posljednjeg dana Mjeseca zaštite od požara OŠ-u Kotoriba
posjetili su pripadnici mjesnog DVD-a. Susreli su se s tristotinjak
učenika kako bi ih upozorili na protupožarne opasnosti, podučili ih u
prevenciji, a potom im demonstrirali gašenje pojedinih vrsta požara.
Naš dolazak među učenike je tradicionalan istaknuo je Stanislav
Vugrinčić, zapovjednik DVD-a, istaknuvši vrlo dobru suradnju s ovom
ustanovom iz koje se upravo ovih dana popunjava vatrogasni pomladak.
Najboljima novac Zaklade
Tekst i snimka:M. Grubić
Prije 11 godina supružnici Emilija i Stanislav Fundak,
Kotoripčani koji žive u SAD-u, oformili su svoju Zakladu u koju su
uplatili 10.000 američkih dolara. Njome su odlučili iz kamata glavnice
nagrađivati najbolje završene učenike OŠ-e Kotoriba. Njihova
ovogodišnja završna priredba bila je prigoda da im ravnateljica OŠ-e
Snježana Matoš, prof., uruči nagrade prema pravilima Zaklade. Tako je
najboljem učeniku Ivanu Jambrešiću iz VIII. b razreda pripalo 700 kuna,
što je 50% kamate, 420 kuna je dobio Siniša Novak također iz VIII. b
razreda, što je 30% kamate, dok je 20 % od kamate pripalo Ani Pongrac
iz istog razreda koja je dobila 280 kuna.
Tekst i snimka: M. Grubić
Dobili novac Zaklade
TREĆE VATROGASNE IGRE BEZ GRANICA U KOTORIBI
Vatrogasci se igrali
DVD-o Kotoriba u nedjelju 26. kolovoza bilo je uzoran
organizator i domaćin Trećih vatrogasnih igara bez granica koje su
okupile 16 ekipa, 13 u muškoj i 3 u ženskoj konkurenciji, a bile su iz
Međimurske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske županije i
Republike Mađarske. U takvoj konkurenciji više uspjeha su imali gosti
iz drugih županija pa su u muškoj konkurenciji pobijedili vatrogasci iz
DVD-a Konjščina, drugi su bili pripadnici DVD-a Donji Mihaljevec, a
treći Domaji. U konkurenciji žena pobjednice su bile natjecateljke iz
Domaja, Koprivničko-križevačke županije, potom slijede vatrogaskinje
DVD-a Čakovec, dok su treće bile natjecateljke iz mađarskih Murskih
Križevaca. Spomenute ekipe osvojile su pehare različitih vrijednosti u
trajno vlasništvo, dok je prijelazni pehar natjecanja pripao vatrogascima
iz Konjščine. Što su pokazale igre? Premda su bile šaljiva karaktera, za
prestiž, prije svega, trebala je spretnost, brzina, snaga, a i umijeće
baratanja vatrogasnom opremom. Pokazale su i to da svake godine na
natjecanje dolazi sve više ekipa koje obećavaju da će doći i dogodine jer
je to za njih nešto novo i različito od standardnih vatrogasnih vježbi.
Pohvale svima ,jer natjecanje po vremenskim uvjetima kakvi su bili u
nedjelju, nije bilo nimalo lako, a kritike Kotoripčanima jer su u
zanemarivom broju došli pogledati ovu manifestaciju koja se odvijala na
prostorima kod mjesnog Dječjeg vrtića. Igre je otvorila općinska
načelnica Kotoribe Blaženka Zvošec.
Tekst; M. Grubić, Snimio; D. Habuš
DAN OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA
Izostao roditeljski pljesak
Izvođači kolažnog zabavnog programa i njihovi voditelji iz
OŠ-e Kotoriba ostali su razočarani jer je na njihovu završnu školsku
priredbu organiziranu povodom
REDAKCIJA
Dana škole došlo tek 30-tak
roditelja. Dvorana je zjapila
poluprazna što nije omelo učenike Glavni i odgovorni urednik:
Alen Fuš
da sve svoje znanje i naučeno preko
izvannastavnih aktivnosti prezeUredništvo:
ntiraju na pozornici. Pljesak
Mladen Grubić
malobrojnih nije izostao, no ostala je
Bernarda Habuš
gorčina s pitanjem: Za koga su djeca
Anica Jauk
program pripremala? Ravnateljica
Marijan Rusak
ustanove Snježana Matoš, prof.,
iznijela je presjek školskog rada,
Grafički urednik:
dječjih aktivnosti i njihovih uspjeha
Dobriša Habuš
preko učeničkih natjecanja gdje su
neki dostigli i državnu razinu. Glede
Lektorica:
toga valjalo je doći zapljeskati i
Anica Jauk
takvima, valjalo je zapljeskati
njihovim voditeljima, učiteljima za
Za izdavača:
sav ugrađeni trud da kotoripski
Blaženka Zvošec
osnovci s ponosom mogu na svakom
međuškolskom ogledu reći: Mi smo
Internet:
iz OŠ-e Kotoriba! Veći pljesak je
http://www.kotoriba.hr
izostao, no to ni u kojem slučaju ne
e-mail:
će umanjiti daljnje ambicije djece i
[email protected]
zaposlenika OŠ-e Kotoriba. Onima
koji tog predvečerja nisu došli,
Oblikovanje i tisak:
prepuštamo da se sami odrede jesu li
Georg, Novigrad Podravski
postupili istinski, roditeljski.
tel: 098/1678 038
Tekst i snimke: Mladen Grubić
List izlazi 3 puta godišnje.
BLAGOSLOV SLIKE SV. IGNACIJA LOJOLSKOG - ŽUPNA
CRKVA 7 ŽALOSTI BDM I SV. KRIŽA
Biskup Mrzljak blagoslovio zavjetnu sliku sv. Ignacija
O slici i umjetniku Berberoviću govorio isusovac o. Tonči Trstenjak
Kotoriba, (IKA) - Varaždinski biskup Josip Mrzljak blagoslovio
je 29. srpnja u župnoj crkvi Sedam žalosti BDM i Sv. Križa u Kotoribi
prigodom blagdana sv. Ignacija Lojolskog zavjetnu sliku osnivača Družbe
Isusove, ulje na platnu poznatog hrvatskog slikara Osmana Berberovića.
Sliku je u povodu 450. obljetnice svečeve smrti darovala obitelj Ignaca i
Mire Marđetko.
Na početku svečanog misnog slavlja, nakon pozdrava domaćega
župnika Ljubana Škraba, o slici i umjetniku govorio je isusovac o. Tonči
Trstenjak, istaknuvši duboku duhovnost koju je umjetnik uspio snažno
izraziti kistom i bojom. Pritom je spomenuo dvojicu isusovaca rođenih u
Kotoribi u drugoj polovici 18. st.: Ignaca Sentmartonija, kartografa
Amazonije, i Ignaca Sentmartonija Mlađeg, pisca prve hrvatske kajkavske
gramatike. Obojica su svojom rukom prigodom ulaska u novicijat napisali
da su roda "horvatskoga" i da govore "horvatski". Novi varažadinski
biskup, koji je prvi put posjetio Kotoribu, u propovijedi je govorio o
važnosti štovanja svetaca u Crkvi, jer oni su nam uzori kršćanskog života i
zagovornici u nebu. Na kraju mise okupljenima se obratio provincijal
Hrvatske pokrajine Družbe Isusove o. Ivan Koprek, istaknuvši najvažnije
svetačke crte na liku sv. Ignacija. U koncelebriranom misnom slavlju uz
biskupa Mrzljaka sudjelovalo je i desetak svećenika iz Donjomeđimurskog dekanata zajedno s dekanom preč. Antunom Hoblajem,
župnikom u Prelogu. Za sve uzvanike potom je u parku župnog dvora
priređen prigodni domjenak na kojem je župni zbor izveo splet crkvenih i
narodnih popijevki iz Međimurja.
Sudjelovali: Provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove p.
Ivan Koprek, dekan Donjomeđimurskog dekanata Antun Hoblaj i
svećenici iz dekanata i gosti.
Na misi prisutni: donator slike sv. Ignacija Lojolskog Ignac Marđetko sa
suprugom Mirom; autor slike Osman Berberović sa suprugom.
NAJAVA
U subotu 22. rujna 2007. održat će se proslava godišnjica
40 godina kontinuiranog djelovanja mješovitog zbora, 20 godina
smrti kantora Vinka Baloga i 10 godina djelovanja sadašnjeg
kantora Damira Kadije. Svetu misu u 18 sati služit će župnik Joža
Balog rođeni Kotoripčanin, a kao gosti nastupit će zbor Župe
Blaženog Alojzija Stepinca iz Koprivnice.
Crkva je uvijek gajila lijepo pjevanje koje popraćuje Sv.
misu i druge liturgijske čine. Poznata je ona lijepa izreka: "Tko lijepo
pjeva, dvostruko moli."Crkva se raduje i pjeva kod rođenja čovjeka,
kliče i pjeva kad stupa u brak, a pjesmom ga ispraćuje kod njegove
smrti.
Prema župnoj spomenici, u Kotoribi se također oduvijek
gajila lijepa crkvena popijevka.
Prvi mješoviti pjevački zbor spominje se već posvetom ovih
današnjih orgulja 1902. god. Nažalost, najčešće zbog političkih
okolnosti zbor je u više navrata prestajao djelovati.
Ovaj današnji četveroglasni mješoviti pjevački zbor
osnovan je 1967. god. za vrijeme župnika Ignacija Zadravca, čiji
jubilej ove godine slavimo (40 god. kontinuiranog djelovanja). Zbor
broji 34 aktivna člana od kojih je 21 ženskih i 13 muških članova.
Lijepo i skladno pjevanje nije moguće bez dobrog i stručnog
voditelja, a jedan od njih bio je i nadaleko poznat orguljaš i skladatelj
Vinko Balog čiju 25. godišnjicu smrti (1982.-2007.) također ove
godine slavimo kao i 10. godišnjicu vođenja zbora sadašnjeg mladog
kantora Damira Kadije, kojemu čestitamo.
ODLIČNI UČENICI U OSNOVNOJ ŠKOLI KOTORIBA
1A-razred, učiteljica Adela Horvat, Hrešć Mihael, Hunjadi Erika,
Matijanec Ida, Maltar Mišel, Matoš Aleksandar, Matotek Filip, Rebrek
Dora, Rebrek Lovro, Petković Mihael,Virgej Iva, Vlašić David.
3A-razred, učiteljica Jelena Habuš, Bogomolec Karlo, Dežđek
Doroteja, Hudiček Maja, Sabol Matija, Špoljarić Josip, Tišler Hrvoje,
Žinić Karlo, Marđetko Anamaria, Nađ Dario, Nađ Dora,Vidović Sandro.
1B-razred, učiteljica Draženka Golub, Fabić Benjamin, Horvat Sabina,
Jambrešić Tomislav, Legin Mihovil, Mikulan Monika, Plačko Lorena,
Hodak Franciska, Nikić Jan, Radmanić Paula, Šebestijan Dijana, Valpatić
Borna, Volar Dario.
3B-razred, učiteljica Ivanka Cmrečki, Fundak Viktorija, Kvakan
Danijel, Lisjak Karla, Matoš Nataša, Radmanić Ana, Ujlaki Neven, Latin
Toni, Škoda Katarina.
2A-razred, učiteljica Martina Toplek, Hozjak Ines, Hrašćanec Dino,
Martinčević Ema, Pintarić Marko, Matoš Nikolina, Posavec Elena.
4A-razred, učiteljica Željka Matulin, Zadravec Leon, Kovač Vanja,
Savić Elena, Siladi Sanja, Škoda Darija, Ujlaki Lora, Fabić Gabrijel,
Marđetko Aleksandra, Petković Suzana, Rebrek Karlo, Setnik Samanta,
Smrk Paulo, Škoda Irena.
2B-razred, učitelj Mladen Grubić, Fuš Petar, Janković Emil, Markač
Monika, Matoš Ozana, Zvošec Adrijan, Klara Kedmenec, Šajn Doris.
4B-razred, učiteljica Snježana Filipašić, Kanižaj Bruno, Trojko Ivan,
Latin Joana, Sabolić Stela, Stojkov Karlo, Vidović Lana.
4C-razred, učitelj Robert Katanec, Dravec Paula, Maltar Tena, Rodek
Tanja, Mikulan Renato, Pongrac Elizabeta, Ptiček Filip.
6B-razred, razrednica Ksenija Cvija, prof.,Bogdan Lidija, Ćukič Tea,
Dolenčić Iva, Fuš Hinko, Habuš Matija, Matoš Matej, Siladi Nikola,
Tilošanec Ivan, Vidović Anja.
7A-razred, razrednica Danijela Krobot, prof., Čukulic Marija,
Jakupak Ivan, Tišler Robert, Vojvoda Jelena, Horvat Barbara, Hrašćanec
Dario, Petković Danijela, Petković Josip.
5A-razred, razrednica Romina Volar, Fundak Michelle, Hertelendi
Valentina, Sabol Gabrijela, Spahija Sara, Ujlaki Marko, Žinić Anamarija,
Zvošec Vitomir, Vojvoda Marta.
7B-razred, razrednica Milovanović Maja, prof., Hederić Ivan, Plačko
Luka, Radmanić Denis, Sabolić Viktorija, Saša Smrk, Golub Igor,
Radmanić Karlo.
5B-razred, razrednica Karmen Somi, prof., Bartolić Ivan, Čukulic
Tamara, Frančić Erika, Kanižaj Filip, Kvakan Martina, Munka Bruno,
Smrk Ines, Šebestijan Mateja, Valpatić Ela, Fundak Sara, Herc Luka,
Špilak Minea.
6A-razred, razrednica Klaudija Vidović, prof., Hodak Lucija, Novak
Boris, Radmanić Filip, Seličanec Renata, Trojko Vinko, Čukulic Silvija,
Pintarić Timica, Ujlaki Leo.
8A-razred, razrednica Terezija Ujlaki, Dolenčić Karla, Horvat Nikola,
Munka Igor, Nađ Iva, Škoda Silvija, Ujlaki Vinko, Vugrinčić Petra,
Zadravec Tajana.
8B-razred, razrednica Karolina Horvat Sačić, Frančić Glorija,
Gregurec Žaklina, Habuš Vedrana, Hegediš Sabrina, Jambrešić Ivan,
Krznar Ines, Markač Petra, Matotek Emanuel, Novak Siniša, Pongrac Ana,
Radmanić leona, Rusak Stjepan, Trojko Barbara.
10
KOTORIPSKI VJESNIK
11. IZBORNA SKUPŠTINA KLA «NADA» IZ KOTORIBE
ŽENE NA 30 U HLADU
Predsjednik Josip Forauer
Emisija HTV-a , uživo iz Kotoribe 2. srpnja 2007. prikazala je
život Kotoribe i turističke mogućnosti najsjevernijeg cvijetnjaka
Hrvatske, sa svim njezinim ljepotama, specifičnostima, načinom
življenja, ljepotom izgovorene kajkavštine na kotoripski način, ljepote
narodne nošnje, plesa, pečenja ribe i pripreme kolača, do prekrasnih
ručnih radova koje su napravile vrijedne ruke naših žena, bilo je pravo
slavlje za oko i dušu gledatelja diljem Hrvatske. Aktivnosti Društva
žena Kororibe očituju se u sudjelovanju žena od tradicijskih vrednota do
uključivanja u humanitarni rad, te realizacije zacrtanog programa.
Za Dane Kotoribe Kotoripčani i njihovi gosti imat će prigodu
posjetiti stalnu postavu ETNO ZBIRKE koja je prihvaćena od građana,
a uvažava je kao kulturno dobro i Ministarstvo kulture Republike
Hrvatske, koje je odobrilo sredstva za kupnju računala za evidentiranje i
pohranu podataka etno predmeta koje su darovali Kotoripčani kako bi
sačuvali tradicijske vrijednosti za buduća pokoljenja.
Izvršni odbor društva donio je zaključke da se do kraja godine
realiziraju svi zacrtani zadaci, a jedan od njih je organizacija izleta i
mogućnost posjeta kazalištu u Zagrebu ili Varaždinu.
Prigodom DANA KOTORIBE mnogo lijepih trenutaka svim
Kotoripčanima i njihovim gostima želi Društvo žena Kotoribe.
Irena Maltar
Njihova najveća pobjeda je pobjeda nad alkoholom i uspješna
apstinencija, rečeno je na 11. izbornoj godišnjoj skupštini članova KLA
Nada iz Kotoribe. Skupština je započela kulturnim programom u kojem
su sudjelovali mali zbor OŠ Kotoriba i Kotoripske mažoretkinje. O
proteklom jednogodišnjem radu kluba govorio je predsjednik Josip
Forauer. Zacrtani program je u cijelosti realiziran. Uz raznolike sadržaje,
posebno je istaknuo obilježavanje Mjeseca borbe protiv alkohola i
drugih ovisnosti koji se obilježava u suradnji s OŠ Kotoriba. Obiteljsku
terapiju polazi 10 obitelji i 1 samac, a velike riječi pohvale upućene su
dugogodišnjoj terapeutkinji Veroniki Matotek koja svojim radom pruža
članovima nesebičnu pomoć i jednako se zalaže za svakog člana kluba.
V. Matotek ističe zajedništvo, jer su na taj način jači, što je u odvikavanju
od alkohola itekako potrebno. Klub će i u narednom mandatu voditi
Josip Forauer, dopredsjednik će biti Milan Radmanić, a poslove tajnice
obavljat će Zlatica Jakupak. Za godinu dana apstinencije diplome su
primili obitelji Mikulan i Pongrac, što je izmamilo suze radosnice i
gromki pljesak podrške. Uz općinske čelnike, predstavnike udruga i
društava liječenih alkoholičara cijele sjeverozapadne Hrvatske kao i iz
susjedne Slovenije, gost skupštine bio je Damir Vodopivec, dopredsjednik Saveza klubova liječenih alkoholičara RH.
Alen Fuš
PRIJATELJI STARI GDJE STE
Stihovi ove pjesme koja pojačava rad srca i omekša dušu, putokaz su u
našim razmišljanjima, našim planovima i našem djelovanju u podružnici
MUH podružnice Kotoriba. Svoje smo aktivnosti osmislili kako odgovara
našim članovima, koji uz sve nedaće koje nosi treća životna dob , nađu
načina kako da sebi i drugima ublaže i uljepšaju trenutke opuštanja, stvore i
osmisle vrijeme za sport i rekreaciju, zabavu, ples i pjesmu, odmaranje i
kupanje u toplicama, smijeh uz viceve i zborno pjevanje u autobusu te tako
svoju svakodnevnicu uljepšaju, ublaže i stvore si život ljepšim i podnošljivijim.
Posebno smo ponosni što sve to dijelimo s dragim prijateljima iz
Nedeljišća, koji su nam bili dragi gosti kod Mlina, gdje smo se natjecali u
disciplinama: pikadu za žene, kartanju bele, kuglanju, igranju šaha,
streljaštvu, večeri uz pjesmu i ples i tako uživali u trenucima sreće koju smo
podijelili uz obećanje i dogovor da sljedeći susret bude u Nedeljišću.
Svoju aktivnost popunjavamo u društvenom , kulturnom, sport-skom
i svim drugim aktivnostima u Kotoribi sa željom za zajedništvom,
tolerancijom i uvažavanjem različitosti da bi nam život bio ljepši, lakši i
podnošljiviji.
PRIJATELJI STARI GDJE STE ??? Pridružite nam se u našim
razmišljanjima i aktivnostima, uljepšajte život sebi i oko sebe i budite
nositelji i sudionici pozitivnih stremljenja, jer LIJEPE MISLI IZGRAĐUJU
LIJEPU DUŠU.
Irena Maltar
Povodom Dana Kotoribe upućujemo čestitke i želimo sreću i svako
dobro svim KOTORIPČANIMA u domovini i u svijetu u ime MUH-e
podružnice Kotoriba
Predsjednik: Josip Matulic
HVALEVRIJEDNA GESTA TEREZIJE PIŠPEK (82) IZ
KOTORIBE
Hvala za kovačnicu
Ovih dana je 82- godišnjoj Tereziji Pišpek, Bernarda Habuš,
predsjednica TZ-e Općine Kotoriba, uputila riječi zahvale, uručivši joj
prigodni poklon i cvijeće za darovanu kovačnicu čija je nasljednica
gospođa Pišpek.
Vlasnik objekta «Pišpekova kovačnica», u Ulici kralja Tomislava
40, postala je Općina Kotoriba, a služit će kao dio turističke ponude
mjesta. Ovom gestom sam željela mjestu ostaviti nešto što će podsjećati
na prošlost i ono «kak je to negda bilo» i da se sačuva sjećanje na
obiteljsku tradiciju. Za mene je to neprocjenjiva vrijednost koja može
biti sačuvana samo na ovaj način - kazala je tom prigodom, dodavši kako
je njezin pokojni suprug Viktor u njoj radio od 1950. do 1990. godine.
KUD KOTORIBA
Cilj, djelatnost i aktivnosti KUD-a Kotoriba promicanje je i
unapređivanje kulture i očuvanje etno-baštine na području općine i
županije. Ostvaruje se brojnim nastupima diljem Lijepe naše gdje
predstavljaju Kotoribu i Međimurje te pripremanjem programa vezano
uz različita društvena događanja.
U razdoblju od proljeća ( uskrsni broj Kotoripskog vjesnika ) do
kraja kolovoza KUD je ostvario vrlo velik broj nastupa, što je iziskivalo
puno proba, te odlazaka na nastupe ( većinom subotom ili nedjeljom ).
KUD Kotoriba u ovom je razdoblju zabilježio nastupe ili
snimanja gdje se predstavljala Kotoriba i Međimurje:
29.04.2007. Smotra folklora Slatina,
06.05.2007. Kotoriba nastup za Majčin dan tamburaši,
09.06.2007. Dječja smotra folklora Mala Subotica dječja skupina,
20.05.2007. „Dani šibe i ribe 2007.“ Kotoriba nastup u kolaž programu
folklorna i tamburaška sekcija,
26.05.2007. Kratečko Lonjsko polje smotra nastup folklorne i tamburaške sekcije,
10.06.2007. Međimursko proščenje Zagreb folklorna i tamburaška
sekcija,
07.07.2007. Đakovački vezovi nastup folklorne i tamburaške sekcije
(jedini predstavnici i Međimurja Hrvatske u subotnjem programu),
14.07.2007. „Miholjačko sijelo“ Donji Miholjac nastup folklorne i
tamburaške sekcije
21.i 22.07.2007. Međunarodna smotra folklora Zagreb ( zajednički
nastup s Puhačkim ansamblom Belica ) jedan od KUD-ova predstavljen
SKUPŠTINA TZ OPĆINE KOTORIBA
Izabrano Turističko vijeće
Na skupštini TZ Općine Kotoriba jednoglasno je prihvaćeno
izvješće o financijskom poslovanju u 2006. godini koje je
prezentirala predsjednica Bernarda Habuš. Ostvareni su prihodi u
iznosu od 78.466,98 kuna, dok su rashodi iznosili 73.270,63 kune.
Članovi skupštine prihvatili su program rada za ovu godinu. Uz
promotivne aktivnosti, sudjelovanju na sajmovima, izleta i druženja,
nabrojane su sve važne manifestacije: Kotoripski fašenk, Dan
planeta Zemlje, Dani šibe i ribe, Dani općine Kotoriba, Dani kruha i
Božićni koncert na otvorenom, a spomenute su i manifestacije koje
bi trebalo poduprijeti: Vuzmenka, Mažoret show, Malonogometni
noćni turnir i Smotra narodnih običaja. Predsjednica B. Habuš ističe
da će mnoge aktivnosti biti usmjerene na uređenju mjesta i
ekološkim akcijama na zaštiti okoliša. Spomenuti su i razvojni
projekti, a svakako treba istaknuti obnovu Pišpekove kovačnice koja
je darovnim ugovorom od strane Terezije Pišpek darovana Općini
Kotoriba. Obnova kovačnice kandidirana je na raspisani natječaj
Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka. Financijski plan za
2007. godinu težak je 228.200,00 kuna, no u njemu su uključeni svi
projekti za koje se očekuje financijska potpora, dok se rad TZ-a
Kotoribe isključivo financira prikupljenom članarinom. Na
skupštini su izabrani članovi Turističkog vijeća koje broji 9
članova. Uz predsjednicu, dva člana imenuje Poglavarstvo, a
šest biraju članovi skupštine. Od strane općine delegirani su
Zoran Radmanić i Marijan Rusak, od obvezatnih članova to su
Dejan Valpatić i Branko Pogorelec, dok su iz redova
dragovoljnih članova u vijeće izabrani Vilenka Maltar,
Draženka Golub, Stanislav Vugrinčić i Dragutin Filipašić.
Kako je istaknuta još kandidatura da član vijeća bude Vilko
Cmrečki, Marijan Rusak povukao je svoje članstvo, pa je na
sjednici Poglavarstva, za člana od strane općine, izabran
V.Cmrečki. U nadzorni odbor imenovani su Blaženka Zvošec,
Martinka Škoda i Marijan Ujlaki, a Bernarda Habuš i Vilenka
Maltar sudjelovat će u radu Skupštine TZMŽ.
Alen Fuš
kroz radionicu plesa za sve posjetitelje.
Sudjelovanja na drugim događanjima: sudjelovanje na SV.misi i
procesiji za Tijelovo (Kotoriba, 07.06.2007).; sudjelovanje na SV.misi
povodom prvog posjeta biskupa i posvete slike ( Kotoriba, 27.07.2007. ).
Snimanja : snimanje ispred crkve (Kotoriba 07.06. snimio Vido Bagur),
snimanje za Čakovečku televiziju „100% međimursko“ folklorna i
tamburaška sekcija i dječja folklorna sekcija ), sudjelovanje u emisiji „
+30 u hladu“ koja je išla direktno iz Kotoribe na prvom pogramu HRT-a,
a bio je i prijenos na satelitu.
Najava: 22.09. nastup u Mađarskoj Sumarton tamburaška
sekcija, 17. i 18.11.(studeni) 2007. organizacija Smotre narodnih običaja
Ove godine upisivat će se mlađa i starija folklorna grupa u
suradnji s OŠ Kotoriba, a voditelji će biti Danijela Sabol i Željka
Matulin. Pozivamo sve koji žele biti članovi KUD-a da se jave
voditeljicama u OŠ Kotoriba.
Snimila: B.H.
AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI
NESEBIČAN I HUMAN ČIN
OOCK Kotoriba, 23.08. po drugi puta ove godine uspješno je
realizirala akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Ovaj puta, zbog potrebe
veće količine krvi, Gradsko društvo CK Čakovec ustupilo je akciju
Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu Zagreb.
Akciji se odazvalo 64 osoba, odbijeno je šestero zbog
zdravstvenih problema, te je prikupljeno 58 doza krvi.
Iz Crvenog križa upućuju zahvalu dobrovoljnim darivateljima
krvi u ime svih kojima je darovana krv spasila život ili im je pomogla u
bržem ozdravljenju.
Ukoliko i vama, koji još niste dali krv, zdravlje dozvoljava,
pridružite se najhumanijoj skupini dobrovoljnih darivatelja krvi.
U KOTORIBI OBILJEŽEN SVJETSKI DAN ROMA
Svjetski dan Roma obilježava se 08. travnja, a Romi koji žive na području Općine
Kotoriba u dva su vikenda organizirali proslavu spomenutog dana. U Kotoribi danas živi više
od 300-tinjak Roma, veći broj ih živi u Romskom naselju, dok su neki svoj dom pronašli u
mjestu.
Podršku došao dati Goran Karan
Vijeće romske nacionalne manjine Općine Kotoriba kojem je na čelu Nedeljko
Horvat, organiziralo je proslavu Svjetskog dana Roma. Velika želja predsjednika Nedeljka
Horvata je osnivanje humanitarne zaklade za pomoć romskoj djeci. Upravo s tom namjerom,
na Uskrs je u Kotoribu stigao poznati pjevač Goran Karan koji je na igralištu odigrao nogomet
s romskom populacijom, družeći se s najmlađim Romima. Veliko mi je zadovoljstvu što sam
danas među ovim divnim ljudima i uvijek mogu računati na moju podršku bio je kratak Goran
Karan. Iako je bio najavljen humanitarni koncert, isti se nije održao zbog prohladnog vremena
Tekst:Anica Jauk, snimka: Alen Fuš
i slabije posjećenosti. Na Uskrsni ponedjeljak nastavljena je velika romska veselica ispod
šatora koji je bio postavljen na ulazu u Kotoribu. U poslijepodnevnim satima održan je
prigodni program uz nastup Bajaške skupine Paduri, gostiju iz Republike Mađarske, romsku
poeziju i prigodnu izložbu dječjih radova, te koritarskih radova i alata. U večernjim satima
održan je 1.Romski bal uz gostovanje i svirku romskih glazbenih sastava.
KOTORIPSKI KORPIĆI NAJBOLJI
Kada su
školske zgrade zatvorile vrata, druženju
donjomeđimurskih mališana nije došao kraj. Prije nego su se definitivno
rastali i otišli na ljetni raspust, za njih je Društvo žena Amalija Kranjec iz
Svete Marije u mjesnom Sportskom parku priredilo tradicionalnu priredbu
imena Ljetne dječje igre. Riječ je o igrama koje okupljaju mališane uzrasta
od 3. do 6. razreda koji preko vježba spretnosti, brzine, preciznosti, ali i
znanja žele donijeti primat svojoj sredini. Ovogodišnji pobjednici su
mališani iz Kotoribe natjecateljskog imena Korpići, drugo mjesto pripalo je
gostima priredbe koji su došli iz mađarskog pograničnog naselja Sumarton.
Treće mjesto dijele Bistrići i Dravići iz Donjeg Vidovca i Donje Dubrave,
dok su posljednji bili domaći natjecatelji koji se godinama natječu pod
imenom Mangići. Osim igara, gledateljstvu su se predstavili mali folkloraši i
pjevači KUD-a Ivan Mustač-Kantor Sveta Marija te mali tamburaši i
folkloraši iz Mađarske. Ova priredba se održava po sedmi puta i svaki puta u
drugoj sredini i pod okriljem drugog organizatora. U Kotoribi i Donjem
Vidovcu djecu okupljaju udruge Društva Naša djeca, dok u Svetoj Mariji i
Donjoj Dubravi to čine društva žena. Riječi dobrodošlice stotini mališana i
njihovih voditelja, te gledateljima uputila je domaćica priredbe i
predsjednica svetomarskih žena Đurđica Slamek.
Ekipu pobjednika je vodila Jasminka Ujlaki.
Tekst i snimka: M. Grubić
Svjetski dan Roma obilježila udruga «Za bolje sutra»
Tjedan dana kasnije udruga «Za bolje sutra» koja okuplja više od 100-tinjak
članova, a vodi je Damir Ignac, također je obilježila Svjetski dan Roma. U Domu kulture u
Kotoribi upriličen je prigodni program u kojem su sudjelovali: KUD Zlatna korita, Bajaška
kazališna skupina Paduri, učenici OŠ Kotoriba i PŠ Donji Vidovec, latinoameričke plesove
otplesali su Kristina i Davor, a dojmljiv je bio nastup gostiju iz Republike Mađarske Cigansko
sunce iz Nagykanizse, koji su uz pjesmu, predstavili standardni romski ples. Nakon svečane
priredbe odigran je malonogometni turnir na kojem su igrali i gosti iz Murakerestura. Program
i zabava nastavljeni su ispod šatora gdje su gosti uživali u svirci glazbenog sastava Gizi iz
Slavonskog Broda.
Tekst:Alen Fuš, snimka: M. Grubić
MAŽORET SHOW U KOTORIBI
Praznik mažoret plesa
Udruga Kotoripske mažoretkinje po drugi put je bila uspješan organizator Mažoret show-a
koji je minule nedjelje održan u Domu kulture u Kotoribi. Mame, tate, bake, djedovi i
prijatelji došli su tog nedjeljnog poslijepodneva uživati u čarolijama mažoret plesa kako bi
dali podršku svojim djevojčicama. Uz domaće mažoretkinje, svoje nastupe odlično su
odradile i mažoretkinje iz Preloga, Štrigove i Svetog Martina na Muri. Kao posebni gosti,
predstavila se mlada međimurska rock grupa Larva. Zahvalnice za neprekidni petogodišnji
rad uručene su mažoretkinjama iz Kotoribe: Eli Valpatić, Eriki Frančić, Ivi Nađ, Petri
Vugrinčić, Gabrijeli Sabol, Anamariji Žinić, Michelli Fundak i sestrama Jeleni i Marti
Vojvoda. Program je na simpatičan način vodila Edita Farkaš Nikić. Od prikupljenog
novca od sponzora i ulaznica kupljene su nove trenirke za mažoretkinje. Predsjednica
Andrijana Valpatić i trenerica Kotoripskih mažoretkinja Tanja Valpatić zadovoljne su
ovogodišnjom priredbom koja će biti tradicionalna te ih raduje što su njihove mažoretkinje
prepoznatljive diljem Međimurja, a i šire. Zahvaljuju se svim sponzorima.
Tekst i snimka: Alen Fuš
IN MEMORIAM
DOBROVOLJNI PRILOG ZA «KOTORIPSKI VJESNIK»
Lojzek, hvala ti za sve !
MATOTEK JOSIP iz Kanade
FIŽULIĆ BRANKA iz Zagreba
KATARINA I JOSIP MARĐETKO iz Australije
MALIĆ MARICA I STEN iz Australije
MARKAČ ROK iz Kanade
MATJANEC MARIJA iz Australije
BALOG ALOJZIJE iz Njemačke
KOVAČ KATARINA iz Njemačke
POGORELEC IGNAC I ANA iz Australije
RENDARIĆ TEREZA iz Australije
SABOL IVAN iz Australije
IVAN I VESNA RAJHER iz Australije
JONH I VESNA VIDOVIĆ iz Australije
BLAŽ I EMILIJA VIDOVIĆ iz Australije
ŠKODA ZLATKO I MARICA iz Australije
U ponedjeljak ujutro, 20.
kolovoza, srčani je udar u 58. godini
prekinuo život Alojzija Sabola iz
Kotoribe. Kod prijatelja, sumještana i
suradnika znan je kao Lojzek pa i
Zlatko. Mnogo njih, dan poslije,
okupilo se na mjesnom groblju na
njegovom posljednjem ispraćaju.
On je
Kotoripčanima bio
Zlatko,hvala u ime
sinonim za Kotoripski vjesnik,
Kotoripčana !
općinsko informativno glasilo, čije je
izdavanje s grupom suradnika
pokrenuo prije 20 godina, a na njemu je kao grafički urednik radio
do pred dvije godine. Zaslužan je što su novine iz godine u godinu
bivale sve kvalitetnije, sadržajnije i ljepšeg izgleda. Sva svoja
znanja, sposobnosti i umijeća grafičara zaposlenog u
čakovečkom Zrinskom d.d. ugrađivao je u «svoj Kotoripčan».
Uživao je radeći na njemu, a u tajne tiskarstva uvodio je one koji o
tome nisu znali gotovo ništa. Mjerio je s njima cicere, slagao i
prekrajao stranice, nosio često pakete novina na vlak s još
svježom tiskarskom bojom samo da bi one što prije došle do
svakog kućanstva njegove rodne Kotoribe. Bio je uporan, radin i
nedostižan. „Lojzek je, prije svega, bio čovjek i stručnjak, grafički
urednik čije će ime ostati u mnogim edicijama koje je Zrinski
tiskao“, rečeno je u oproštajnom govoru njegovih suradnika.
Hvala ti, Zlatko, u ime tvojih sumještana, u ime onih s
kojima si surađivao!
Svaki novi broj «Kotoripskog vjesnika» neizostavno će
probuditi sjećanje na tebe i bit će ti vječiti «dužnik».
(MG)
JANAF PONOVNO DONATOR
Nakon prošlogodišnje donacije za pristupnu stazu od crkve do
starog farofa, gospođa Irena Maltar, član Nadzornog odbora JANAFa,ponovno uspijeva u svojoj nakani da pomogne u rješavanju problematike
oko Dječjeg vrtića Kotoriba.Kako je neophodno mijenjanje krovišta
zgrade vrtića ,kao i zastarjelo igralište u sklopu istog ,donacija od dvadeset
tisuća kuna bit će utrošena za hitnu sanaciju krovišta ,s nadom da će se naći
domaći gospodarstvenici koji bi pomogli oko uređenja igrališta, koje vapi
za novim i suvremenijim sadržajima.
U istoj donaciji poklonjena su i dva računala za Knjižnicu i
čitaonicu,kako bi korisnici ,djeca i odrasli imali što bolji i lakši pristup
internetu , a samim time i novim saznanjima u informatici.
Ovom prigodom zahvaljujemo gospođi Maltar i Janaf-u na
pomoći koju Kotoripčani znaju cijeniti..
Tekst:Bernarda Habuš, snimka: M. Grubić
100,00 kan. dolara
100,00 kuna
50,00 dolara
50,00 dolara
200,00 dolara
100,00 kuna
200,00 kuna
200,00 kuna
50,00 dolara
150,00 kuna
50,00 dolara
50,00 dolara
50,00 dolara
50,00 dolara
400,00 kuna
BLAGAJNIK:Ljubica Maltar
KK „SAMURAI“
Još jedna sezona je iza njih… ponosno se mogu pohvaliti naši kotoripski karatisti
koji usprkos brojnim školskim obvezama uživaju u treninzima koje kao od šale
nazivaju rekreacijom, a turnire i natjecanja doživljavaju kao izazov za uživanje u
dobrom društvu i priliku za stjecanje novih iskustava i pobjeda. Karatisti
“Samuraia“ sudjelovali su na međunarodnom natjecanju u Zagrebu (8.
memorijalnom kupu poginulim bojovnicima grada Zagreba), kupu Krapinskozagorske županije, 8. međunarodnom kupu Osijeka, Kroacija kupu Zagreba gdje
su se istaknuli i među brojnim natjecateljima iz Slovenije, BiH, Mađarske, Italije
i Makedonije, kupu SZ Hrvatske u Nedelišću te prvenstvu SZ Hrvatske u Ivancu.
Mogu se pohvaliti da su na svim tim natjecanjima osvojili zavidne rezultate.
Najuporniji karatisti koji se natječu na svim redovnim natjecanjima bilježe i
dobre rezultate. To su: Elena Savić, Leon Zadravec, Nikola Horvat, Siniša
Novak, Borko Beliga i Denis Radmanić, a nisu manje vrijedni ni: Boris Novak,
Tomica Pintarić, Renato Mikulan, Ivan Bartolić, Neven Kučan, Ivan Trojko,
Minea Špilak, Ana Radmanić, Karla Lisjak, Irena Kovač, Danijel Kvakan,
Marko Bartolić i Matea Škoda. Među njima najmlađi, također su svoje 1.
natjecanje uspješno završili i osvojili prve medalje: Ema Zadravec, Ela Valpatić,
Luka Herc, Martina Kvakan, Borna Valpatić i Jan Nikić. Pred njima je još puno
napornog rada i treniranja da bi dostigli uspjehe starijih uzora iz svog kluba, a već
su na dobrom putu za to. Svi navedeni polagali su ispite za više pojaseve ne bi li
se više istaknuli u svojim borilačkim umijećima. Njihovu spretnost i znanje
ocjenjivao je vrsni ispitivač Vlado Bošnjak. Poslije državnog prvenstva
održanog 25.3.2007. naši karatisti nastupili su na 6 natjecanja i osvojili 13 prvih,
13 drugih i 15 trećih mjesta. Ni za ovogodišnje vrijeme ljetnih praznika nisu
dozvolili da im padne kondicija pa su prvi put polazili i kondicijske treninge koje
je vodio gospodin Miljenko Vidović. Svoju ljubav prema karateu, najvrjedniji
karatisti: Minea, Elena, Borko, Nikola, Neven, Ivan i Leon, nisu mogli napustiti
ni za vrijeme ljetovanja te su svoja umijeća podigli za još koju stepenicu u karate
kampu u Umagu gdje su izmijenili iskustva s brojnim karatistima iz cijele
Hrvatske. Brigu o njima u kampu vodili su gospođa Sandra Špilak i trener Franz
Siladi. Nadajmo se da će im biti od koristi jer se upravo spremaju za prvi
ovosezonski turnir Međimurje open u Čakovcu (1.9.) iza kojeg dolaze: 4. kup
Kotoribe (15.9.) i Kadetsko državno prvenstvo u Zadru na koje se spremaju
Nikola i Borko. Prethodna sezona bila im je doista plodna, želimo im da tako
nastave u predstavljanju Kotoribe i kotoripskih karatista diljem lijepe naše.
(Đis)
STRUČNA PROMJENA U SENIORSKOM SASTAVU
GRANIČAR/ELLABA
Dušan Sraka
Nakon Roberta Čižmešije,
koji je više godina vodio seniorski
sastav NK Graničar/ Ellaba iz
Kotoribe, njihov novi učitelj bit će
Dušan Sraka (42) iz Otoka. On je
do sada vodio visoko pozicionirani
sastav Podravine iz Ludebrega koji
se natjecao u IV. HNL-sjever/zapad
u rangu gdje i njegov novi klub, a
bio je trener još nekih međimurskih
nogometnih klubova u kojima je
ostavljao evidentne i uspješne
tragove.
Tekst i snimka: M. Grubić
DVODNEVNI NOGOMETNI TURNIR - DOMOVINSKA
ZAHVALNOST - U KOTORIBI
Pobjeda domaćinu
NK Graničar/Ellabo Kotoriba, član IV. HNL-sjever/zapad, kao
organizator i domaćin postao je pobjednikom dvodnevnog
tradicionalnog nogometnog turnira Domovinska zahvalnost. Pobjednik
je postao pobjedom nad nogometašima Trnave iz Goričana, momčadi iz
istog ranga natjecanja, rezultatom 7:6 tek nakon izvođenja
jedanaesteraca pošto je u regularnom dijelu susret završio 3:3. Taj uspjeh
su ostvarili: Šupljika, Latin, Trstenjak, Radmanić, Horvat, Car, Dražen
Hertelendi, Danijel Hertelendi, Kos, Nađ, Zvošec, Dolenec, Knez,
Vidović, Krznar, Zadravec i Šajan. Trener: Dušan Sraka. Treće mjesto je
pripalo NK Vidovčan iz Donjeg Vidovca, članu II. ŽNL-istok, koji je u
borbi za tu poziciju svladao Kraljevčan 38 iz D. Kraljevca, člana istog
ranga natjecanja, rezultatom 4:0. Prvog dana domaći su pobijedili
Kraljevčan 38 rezultatom 5:1, a Trnava Vidovčan 2:0. Pehare za prva tri
mjesta kapetanima momčadi je uručio klupski predsjednik Josip Kos.
Tekst i snimka: M. Grubić
IGRALI SE DJECA I ODRASLI-OTVORENA ZABAVNA ŠKOLA
NOGOMETA 2007. U KOTORIBI
Doviđenja u Donjem Vidovcu !
Riječima iz naslova je općinski načelnik Donjeg Vidovca Josip
Grivec obznanio da će ova sredina, po uzoru na Kotoribu, dogodine
prihvatiti domaćinstvo svojevrsnog okupljana mališana u Otvorenoj
zabavnoj školi nogometa- OPEN FUN FOOTBALL SCUOOLS 2007.
Obećanjem je bio ponukan zadovoljstvom dvjestotinjak polaznika koji su
već u petak (10.VIII) kazali da jedva čekaju iduću godinu, nove susrete,
druženja, igre, zabave i prijateljstva. Sve to im je bilo ponuđeno od 6.- 10.
kolovoza u kotoripskom Sportskom parku uz potporu mjesnog NK
Graničar/Ellabo.
Tih dana od 9 do 14 sati iz tog su okruženja odzvanjali veseli
zvuci glazbe, dječje cike, a zeleni je travnjak bio prekriven djecom i
odraslima u jednakim živopisnim majicama i kapama. Sve je vrvjelo od
neprestanih pokreta, lopti u zraku i na tlu. To su bili polaznici spomenute
škole koji su ovamo došli iz same Kotoribe, Donje Dubrave i Donjeg
Vidovca čije su općine novčano pomogle realizaciju zahtjevnog, ali
zabavnog programa. Tu je bilo i 22-je djece i njihovih učitelja iz OŠ-e
Nikola Zrinski iz mađarskih Murskih Križevaca. Svi su oni bili uzrasta od
3.- 6. r. OŠ-e, no našlo se je tu i mlađih.
Okupila ih je takva Središnja škola za Hrvatsku koja ima svoj
ured u Zagrebu čiji je voditelj Velimir Suban dva dana bio u kontaktu s
polaznicima otišavši iz Kotoribe prepun dojmova. Oduševila me brojnost
jer u ovo doba godine, pod ovim vremenskim uvjetima nije mala stvar
okupiti toliko djece, no njihov odnos prema radu, njihova ozarena lica
govore sve. Raduje me što je ovdje čak 60 djevojčica koje uspješno kroz
igru svladavaju elemente nogometne igre i drugih igara jer je program
koncipiran tako što se 70% njegovog dijela odnosi na nogometne
elemente, a ostatak na druge zabavne igre. Zadovoljstvo na licima djece je
povratna informacija kaže Josip Piskač, instruktor škole za sjeverozapadu Hrvatsku koji dodaje da su OŠ-a Kotoriba i ovdašnji NK
Graničar/Ellabo test za ovaj projekt položili u jesen prošle godine kada su
na sličan način obilježili Dan šećerne bolesti pokazavši kako se samo
kretanjem i fizičkim aktivnostima može biti zdrav, zadovoljan, a to im je
potrebno upravo sada kada su daleko od školskih klupa.
Moto škole je Dijete u centru. Isprepletene aktivnosti provodilo je
12 educiranih trenera i isto toliki broj njihovih pomoćnika koji su radom na
12 postaja, rotacijama kroz određeni vremenski period, provodili program
koji je svaki dan nudio nešto novokaže lider škole Franjo Farkaš.
Prostor i rječnik nam nisu dostatni da bi opisali tu novinu koja je
ušla u Međimurje, a koja se još provodi u 20-tak hrvatskih centara. Suban,
završeni polaznik danske Akademije za masovni nogomet, kaže kako se
projekt od 1998. g. provodi u 14 europskih zemalja, a u našoj zemlji je
prisutan petu godinu. U Međimurje smo htjeli doći već 2003. godine, no
nismo imali razumijevanja određenih struktura premda je škola sastavnica
UEFE, priznata od ministarstava obrazovanja, odgoja i obrazovanja,
zdravstva i socijalne skrbi dodaje s uvjerenjem da će kotoripska priča biti
pričana i u drugim sredinama i da će ovakvo ljetno okupljanje imati svoj
nastavak i dogodine u ovom istočno međimurskom kutku.
Raduje i to što su uz polaznike gotovo svakodnevno bili čelnici
spomenutih općina te iz dana u dan i sve više roditelja koji su pljeskom
popratili svečanost podjele diploma posljednjeg dana škole.
Tekst i snimke: Mladen Grubić
MEĐIMURSKA LIGA STRIJELACA U GAĐANJU LETEĆIH
GLINENIH META
Šesto kolo u Kotoribi
Šesto kolo Lige strijelaca MŽ-e čiji je organizator njen Lovački savez
održano je prvog dana srpnja u Kotoribi uz uzorno domaćinstvo tamošnjeg LD
Jarebica. Ovom kolu se je odazvalo 20 ekipa iz Međimurske, Varaždinske i
Koprivničko-križevačke županije.
U ekipnom natjecanju pobijedili su lovci Vepra iz Rasinje s 39
pogođenih meta, drugi su bili strijelci Fazana iz Nedelišća koji su pogodili dvije
mete manje, a treći strijelci Prepelice iz Male Subotice s 35 pogođene mete.
Potonji natjecatelji vode u ukupnom poretku sa pogođene 134 mete. Iza njih
slijede Fazani iz Štrigove sa 117 pogođenih meta, treći su lovci iz varatišinečkog
Zeca koji su pogodili 116 meta, četvrti su članovi LD Zec Mursko Središće sa
112 pogodaka, a peti su Fazani iz Draškovca sa 104 pogođene mete.
U konkurenciji «desetke ekipno-pojedinci» 1. mjesto je osvojio Josip
Filipec iz Vepra Rasinja, drugi je bio Dragutin Branilović iz Fazana Nedelišće,
a treći Stanko Branda iz LD Fazan Štrigova.
U natjecanju gađanja «desetki pojedinačno» pobijedio je Ivica Varga,
slijedi Stanko Branda, potom Ivan Rabar, Mladen Pongrac i Drago Habjan.
U tzv. «fair playu» pobjednik je Dragutin Matulic iz LD Jarebica
Kotoriba.
Lovci su iskušali svoje sposobnosti u gađanju zračnom puškom. Ovdje
je najbolji bio Mladen Pongrac, drugi Josip Štefić, a treći Ivica Varga.
Svi spomenuti natjecatelji i ekipe nagrađeni su vrijednim nagradama
domaćina.
Tekst i snimke: Mladen Grubić
TRADICIONALNI MALONOGOMETNI TURNIR U ČAST
DRŽAVNIH BLAGDANA
Cjelodnevni turnir
U petak 22. lipnja jedini registrirani međimurski malonogometni klub
imena MNK 75 Kotoriba organizirao je tradicionalni Malonogometni turnir
posvećen Danu antifašističke borbe i Danu državnosti.
Okupio je osam malonogometnih heterogenih sastava nogometaša koji
preferiraju tu vrstu igre. U takvoj konkurenciji najbolji su bili nogometaši
Dubravčana iz Donje Dubrave (Nenad Kvakan, Dražen Horvat, Nikola Pišpek,
Tihomir Nestić, Dominik Miser, Filip Fabić, Petar Žinić, Stanislav Žinić i
Mario Brljak) jer su u borbi za primat turnira porazili momčad Dream teama
rezultatom 5:1. Treći su bili nogometaši imena Treneri koji su za tu poziciju,
rezultatom 2:3 svladali momčad okupljenu pod imenom Ajax.
Turnir je trajao cijeli dan, igran je na igralištu OŠ-e Kotoriba, a sve je
susrete sudio Stjepan Gerić iz Hrastovskog.
Tekst i snimka: M. Grubić
ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „S O M“
KADETI „SOM-a“ PRVACI HRVATSKE!
12.TURNIR STREETBALL OPEN-KOTORIBA 2007.
Bicikli pobjednici
Košarkaški klub Kotoriba organizirao je 12. turnir Streeetball
open Kotoriba 2007. To je natjecanje koje poprima sve širi krug
učesnika pa su se ove godine u konkurenciji osam ekipa na njemu
pojavili i natjecatelji iz Zagreba te jedna ženska iz Novigrada
Podravskog. U takvoj konkurenciji pobijedili su natjecatelji imena
Biciklin (Renato Lukša, Boris Majcen, Božidar Međimurec) koji su
došli iz Donje Dubrave. Drugi su bili natjecatelji Radin grafike , a treći
Hahar. Oni su nagrađeni prigodnim peharima organizatora, a pehar za
fairplay je pripao ženskoj ekipi Garo iz Novigrada Podravskog.
Natjecanje je održano u kotoripskom Sportskom parku pod električnom
rasvjetom.
Tekst i snimka: M. Grubić
Pobjednički sastav iz Donje Dubrave
Športsko ribolovno društvo „SOM“ Kotoriba je nizu svojih sjajnih
rezultata pridodalo još jedan, možda i najvrjedniji do sada. To je naslov
ekipnog prvaka Hrvatske u kategoriji kadeta. Prvaci smo postali na Sletu
kadeta HŠRS-a u Garešnici, održanom od 29.06.07. do 01.07.07. Nastupilo
je 27 ekipa koje su kroz izlučna natjecanja stekle pravo nastupa. Našu
ekipu je vodio Dragutin Filipašić, a nastupili su Nikola Filipašić, Edwin
Dravec, Tomislav Fundak i na izlučnim natjecanjima Karlo Radmanić.
Rezultat je to koji sportaši Kotoribe do sada nisu imali, pa se njime
izuzetno ponosimo.
Juniorska ekipa u sastavu Nikola Filipašić, Vanja Radmanić i
Edwin Dravec također je bila uspješna. Bili su prvi u Županiji i drugi na
zoni, što je značilo plasman na Završnicu kupa HŠRS-a u Bilju. Vođeni
istim kapetanom kao i kadeti, juniori su u Bilju osvojili 8. mjesto u
Hrvatskoj.
Prva seniorska ekipa vodi u 2. saveznoj ligi HŠRS-a. Do kraja
lige preostalo je još samo zadnje kolo u Sisku. Imamo lijepu šansu
ponovno se vratiti u 1. saveznu ligu. Druga seniorska ekipa je završila
natjecanje u prvoj županijskoj ligi gdje je zauzela solidno 7. mjesto.
Seniori su u Kup natjecanjima došli do Zone , a trebala im je
samo mrvica sreće da odu u Završnicu kupa HŠRS-a.
U pojedinačnoj županijskoj ligi za kadete Nikola Filipašić je
osvojio 2. mjesto, a Edwin Dravec 8. Nikola Filipašić vodi dva kola prije
kraja, u pojedinačnoj kadetskoj ligi HŠRS-a.
Osim
službenih
nastupa,
uspješno smo organizirali i dva
prijateljska kup natjecanja, te smo
nastupili i na nekoliko isto takvih.
Uz ove izuzetno dobre
sportske rezultate, u društvu smo
posebno zadovoljni proširenjem
ribičkog doma. Nadogradili smo
jednu veliku prostoriju i produžili
terasu na kojoj je ugrađen veliki
roštilj. Time će naš dom biti još
funkcionalniji i interesantniji za
nas, ali i za ostale Kotoripčane.
Zahvaljujemo svim prijateljima društva koji su nam u tome
pomogli.
ZA DANE KOTORIBE SVIMA
BISTRO!
ŠRD „SOM“ KOTORIBA
U KOTORIBI ODRŽANI DANI ŠIBE I RIBE
Ove godine rekordan broj posjetitelja
Kotoriba je danas prepoznatljiva po šibi, vodi i ribi, a zbog duge tradicije koju Kotoriba čuva još i danas, ove su godine po 4. puta organizirani Dani šibe i ribe.
Manifestacija je postala tradicionalna, a organizatori su TZ Općine Kotoriba, TZ Međimurske županije i općina Kotoriba. Za gastronomsku ponudu ove je godine bila
zadužena Udruga Žužička te se već od ranih jutarnjih sati širio miris pečene ribe. Pripremljeno je oko 300 kilograma ribe, od čega treba izdvojiti kotoripski specijalitet
šaran na rašljama. Dani šibe i ribe započeli su natjecanjem predstavnika političkih stranaka u pripremanju „fiš paprikaša“. Najbolji „fiš“ pripremio je HDZ, drugo
mjesto pripalo je HSU i HSLS-u, dok je treće mjesto osvojio HSN.
I ove je godine bio atraktivan bazen s ribama u centru Kotoribe u kojem su posjetitelji mogli «vodičnjakom» uloviti ribu. Posebna zanimljivost bila je i
mogućnost pletenja vlastite košare. Uz brojne izlagače, svoj rad predstavile su školske zadruge iz OŠ Kotoriba i OŠ Murakerestur iz Republike Mađarske. U
poslijepodnevnim satima organiziran je zabavni program u kojem su sudjelovali mališani iz Dječjeg vrtića Kotoriba, mali zbor, plesna i folklorna skupina OŠ
Kotoriba, Kotoripske mažoretkinje, članovi folklorne i tamburaške sekcije KUD-a Kotoriba i glazbeni sastav «Dead end» u kojem sviraju i pjevaju četiri djevojke:
Tajana, Glorija, Vedrana i Petra. U sklopu Dana šibe i ribe održan je okrugli stol na temu « Razvoj turističkog proizvoda na temelju tradicijskih vrijednosti».
Moderator je bio tajnik TZMŽ Rudi Grula koji je u svom izlaganju iznio da su za prepoznatljiv i dobar turistički proizvod potrebni: turistička atrakcija, smještaj,
gastronomska ponuda, animacija i destinacijski menadžment. Svi sudionici okruglog stola mišljenja su da najistočniji kraj Međimurja ima svoju prepoznatljivu
tradicijsku vrijednost koju bi trebalo prezentirati kroz turističke sadržaje. Dobrodošlicu svim gostima, izlagačima i posjetiteljima uputila je načelnica općine
Blaženka Zvošec. U ovu uspješnu organizaciju uloženo je puno rada dobrovoljnih članova Turističkog vijeća Kotoribe na čelu s predsjednicom TZ Bernardom Habuš
i mjesnih udruga, a najveće priznanje im je bilo mnoštvo posjetitelja, najviše dosada. Dani šibe i ribe nastavljeni su zajedničkom veselicom ispod šatora koji je bio
postavljen u centru Kotoribe.
snimka: D.Habuš , tekst:Alen Fuš

Similar documents

Kotoripski vjesnik br. 79

Kotoripski vjesnik br. 79 čvor na katu općinske zgrade, postavljena nova stubišna ograda i izvedeni soboslikarski radovi u holovima općinske zgrade. m.r. Snimio: Mladen Grubić

More information

Aktualnosti iz industrije

Aktualnosti iz industrije U ime Plive nagradu je preuzeo Mihael Furjan, predsjednik uprave Plive koji se zahvalio svim prisutnima te istaknuo: “Velika mi je čast danas biti ovdje i u ime svih kolega u Plivi preuzeti nagradu...

More information