smiraj za još 520 nevinih srebreničkih žrtava

Transcription

smiraj za još 520 nevinih srebreničkih žrtava
Godina IX, broj 193
- 15.07.2012. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM
(bez PDV-a)
17. godišnjica od GENOCIDA u Srebrenici
SMIRAJ ZA JOŠ 520 NEVINIH SREBRENIČKIH ŽRTAVA
Reagovanje Roma –
korisnika projekta
stambenog zbrinjavanja
UPRKOS PROTESTIMA,
IZGRADNJA KUĆA U
NASELJU BARE ĆE SE
NASTAVITI
Semir Tukulić, predsjednik
Savjeta MZ Brnjic
BRNJIC ĆE GLASATI
ZA POLITIKU KOJA JE
VODILA RAČUNA O
SVOJIM MJEŠTANIMA
Postavljene stolice
na stadionu pod
Vardom
Kultura i sport opet
pod istim krovom?!
UVODNIK
KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj
www.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos
u njegovanju slobode govora i razvoju
štampanih medija na području općine
Kakanj, kao i široj promociji općine
Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan
općine Kakanj, dobile općinsko priznanje
“Plaketa sa diplomom”
Izdavač:
Kakanjske novine doo Kakanj
Direktor:
Fikret Kadrić
Glavni i odgovorni urednik:
Faris Sikirić
Redakcija:
Eldin Omeragić
Azerin Salihbegović
Emerin Ahmetašević
Amina Kulović
Alma Kahvedžić
Saradnici:
Ivica Pekić
Adib Zekić
Maid Goralija
Almir Imamović
Sanela Smajić
Abdurahman Zukan
Emina Dedić
Nađa Kovačević
Ahmed Kovač
Darko Jurić
Alen Zečević
Mirsad Mujagić
Hamid Hadžić
List izlazi svakih 15 dana.
Adresa redakcije:
Šehida br. 5
Kakanj
Telefon/fax:
032 554-878
E-mail:
[email protected]
Fotografije:
Redakcija
Grafička obrada i DTP:
“Labirint” d.o.o. Zenica
KAKANJSKE NOVINE
Štampa:
“Labirint” d.o.o. Zenica
(labirintzenica@gmail.com)
Rukopisi, fotografije i diskete se ne vraćaju.
List je 08.07.2004. godine, u skladu
sa Zakonom o informisanju, a na
osnovu rješenja broj 10-40-14367/04
upisan u evidenciju javnih glasila
Bosne i Hercegovine pod rednim
brojem 41.
Na osnovu mišljenja Federalnog
ministarstva obrazovanja i nauke broj
05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine
“Kakanjske novine” su proizvod na
koji se ne plaća porez na promet
proizvoda.
Žiro račun:
134-020-0000083244 kod IK banke Zenica
2
Pismo Adele Omerović ocu,
žrtvi genocida
O tome što se jula 1995. godine, u samo nekoliko dana, desilo u Srebrenici,
Haški je tribunal rekao svoje. Političari, svako na svoj način, još govore o tome.
O osjećajima kćerki i sinova onih što su jula ‘95. pobijeni i u masovne grobnice
zatrpani, niko ni riječi. Stoga i donosimo pismo koje je svom ocu Fadilu Omeroviću, ubijenom jula ‘95. u Srebrenici, napisala njegova kćerka Adela. Imala
je godinu i pol kad su je ostavili bez oca. Nije ga zapamtila.
Ne pamtim.
Nemam ni jednu uspomenu.
Ni jedan zagrljaj.
Ni jedna riječ, ni nježna ni gruba.
Ništa.
I još pokušavam da zatvorim oči i da sklopim tvoj lik.
Priznajem, ne ide, pa onda prestanem pokušavati.
Još jedna godina je prošla.
Još jednom ću stati ispred onog mjesta gdje ti mirno spavaš zauvijek.
Još poneka suza i ona stara bol.
Nikad nisi bio tu, ali i dalje stoji u srcu ona praznina, koju nikad niko neće popuniti.
Nisi bio tu da vidiš moje prve korake ni da čuješ moje prve riječi.
Nisi nikada vidio ni jedan moj uspjeh ili poraz.
Nisam ti mogla ispričati moj san:
Došao si i pokucao na prozor, nasmijao mi se. Probudila sam se i krenula da ti otvorim i
onda sam shvatila da te nema.
Sanjala sam nekog čovjeka, bez lica, bez imena, koji je došao samo na trenutak... i ponovo nestao.
I te riječi - tata, babo, otac. Nikad nisam imala priliku da ih kažem, nažalost.
Teško je shvatiti kako su druge djevojčice imale nekog ko će ih voditi za ruku, čuvati,
igrati se s njima, ko će ih braniti od svega.
Ja nisam imala nikog.
I uvijek sam se pitala zašto?
Kako neko može imati pravo da oduzme nečiji život?
Kako iko na ovom svijetu može biti toliko hrabar da uzme nečiju sudbinu, sreću, ljubav?
Kako je neko mogao uzeti dio moje duše, dio mojih nadanja i snova?
Ko je to uzeo sve one tvoje riječi, zagrljaje, naše zajedničke uspomene od mene?
Nedostaješ mi da me gledaš kako odrastam, da budeš ponosan na mene i da mi kažeš kad griješim.
Rado bih zamijenila sve što sada imam, za jednu uspomenu s tobom.
Samo jedan trenutak, jedna riječ, jedan zagrljaj.
Nedostajao si mi jučer, nedostaješ mi danas, nedostajaćeš mi sutra.
Nemam ni jednu uspomenu na tebe, ali te čuvam.
Tu, u mojoj duši, niko te ne može uzeti.
I nekad, znam da ćemo se sresti, tamo na onom boljem mjestu, gdje si sada pošteđen bola,
koji mi živi osjećamo.
I znam da ćeš me onda zagrliti i pružiti mi ljubav koju su mi drugi uzeli.
Ti si dao svoj život da bih ja danas bila ovdje, gdje sam, i hvala ti.
Hvala ti za sve ono što bi mi pružio, samo da si imao priliku.
broj 193, 15.07.2012.
AKTUELNO
I ove godine Kakanjci na „Maršu mira“ i „Biciklističkom maratonu“
Iz Kaknja je u subotu, 7. jula tekuće
godine, ispred Centralnog spomen
obilježja šehidima Kaknja krenulo 46
učesnika “Marša mira-Srebrenica
2012”. Brojni građani Kaknja ispratili
su autobus koji je učesnike odvezao
do Nezuka odakle su krenuli pješke
put Srebrenice. Prije samog polaska,
učesnicima ovogodišnjeg marša obratio se glavni imam Medžlisa IZ Kakanj
Sulejman ef. Čeliković, govoreći o samom pohodu.
- On se održava u sklopu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini, s
ciljem odavanja počasti žrtvama genocida, te podsjećanja na stravične zločine. I grad Kakanj se svake godine
pridružuje pohodu i nadam se da će
narednih godina biti još veći broj učesnika, kazao je ef. Čeliković.
Organizaciju odlaska na “Marš
mira-Srebrenica 2012” pomogli su
Merhamet Kakanj, Ak-Saray, te Organizacija šehida i poginulih boraca
općine Kakanj, te privrednici. 14
bicklista iz ovog grada zaputili su se
put Bihaća odakle su zajedno sa drugim biciklistima iz cijele Bosne i Hercegovine krenuli prema Srebrenici.
U Memorijalnom centru Potočari
11. jula 2012. godine, ukopano je 520
žrtava genocida. Među žrtvama koje
su ukopane, najmlađi su petorica dječaka koji su imali samo 15 godina
kada su ubijeni. S ovim ukopom, u
Memorijalnom centru ukupno je sahranjeno 5.657 žrtava masovnog ubijanja čiji posmrtni ostaci su, nakon
ekshumacija tokom proteklih godina,
identificirani. Evo šta su o svojim utiscima izjavili neki od učesnika ovih
pohoda.
Hariz Dautbašić
- Veliki broj članova moje porodice
i rodbine nastradao je prilikom proboja iz Srebrenice. Svake godine, od prve
dženaze koja je obavljena u Potočarima, do ove godine, ukopa se neko od
moje familije. Prošle godine je to bio
brat, ove godine je to daidžić. O prijateljima i komšijama da ne govorim.
Tako da za mene to uvijek predstavlja
veliku bol, ali istovremeno mi daje
broj 193, 15.07.2012.
Učesnici pješačkog i biciklističkog pohoda pred polazak iz Kaknja
godina je suorganizator odlaska na
Marš mira u Srebrenicu. Kao i ranijih
godina, odlazak je organizovan uz
svesrdnu pomoć privrednika sa područja općine Kakanj kojima se ja u ime
svih učesnika iz Kaknja zahvaljujem.
Marš mira je protekao u miru, u tišini,
ali u suzama i tuzi zbog saznanja kroz
šta su sve prolazili preživjeli Srebreničani.
Dautbašić: Velika bol
Harun Osmanbegović
- Ovaj put po meni bi trebao da
prođe svaki Bošnjak i da vidi i ne zaboravi kroz šta su prošli ti ljudi. Svakom čovjeku je teško kad ide tim putem pa tako je bilo i meni a pogotovu
kada sam prolazio pored grobnica ili
puta gdje je ubijeno nekoliko stotina
ljudi. Ovom prilikom želim da pozovem sve ljude a ponajviše našu omladinu da se idućih godina uključe u
Osmanbegović (u kačketu) i Mandžuka odlazak na ovaj put i da ga pređu i
prenose svoje utiske ali i ono što se
(naslonjen na vozilo, desno):
Suosjećanje sa patnjama Srebreničana tamo desilo drugima. A ja, ako Bog da,
planiram i narednih godina da nastavim ovaj put.
Senad Kobilica
- Moram spomenuti izuzetnu organizaciju i sposobnost tima BBK Extreme-Kakanj, kako biciklistima tako i
logistici. Parola ¨DA SE NIKAD NE
ZABORAVI I NE PONOVI¨ pronešena
je kroz više od petnaest gradova a i
mnogo dalje krzo srca hrabrih i jakih
Kobilica: Pronešena poruka
snage da u svakom maršu mira uče- mladića i djevojaka, dječaka i djevojčica, deda i nana, koji u srcu nose Bostvujem.
snu i Hercegovinu kao svoju jedinu i
Tahir Mandžuka
- Organizacija porodica šehida i najljepšu domovinu...
Pripremili Az.S. i F.S.
poginulih boraca općine Kakanj već 6
3
KAKANJSKE NOVINE
Od Nezuka do Potočara i od Bihaća do
Srebrenice u spomen nevinim žrtvama
AKTUELNOSTI
Rudnik Kakanj
UGOVORENA IZGRADNJA NOVIH CESTOVNIH PRIJELAZA
Rudnik mrkog uglja Kakanj
potpisao je ugovor o izgradnji dva
potpuno nova cestovna prijelaza
na industrijskoj pruzi kojim se
transportuje ugalj sa Površinskog
Kopa „Vrtlište“ prema Pogonu
„Separacija“. Riječ je o cestovnom
prijelazu u Mjesnoj zajednici Doboj i cestovnom prijelazu u Mjesnoj zajednici Željeznička stanica.
Prvi se nalazi na lokaciji Kulovića
put, a drugi, u neposrednoj blizini
Željezničke stanice, na mjestu kojeg svi Kakanjci nazivaju „kod
Kahve“. Uređenje ovih cestovnih
prijelaza podrazumijeva nabavku,
montažu, ugradnju opreme i in-
stalaciju uređaja za osiguranje.
Ugovoreni poslovi trebaju biti
završeni 90 dana od dana potpisivanja ugovora. Izvođač radova
je firma Step d.d. Sarajevo. Prije
dva mjeseca, Rudnik mrkog uglja
„Kakanj“ je nabavio novu dizel
lokomotivu, a od kraja februara
na ovoj dionici se obavlja transport uglja željeznicom u okviru
tehničko tehnoloških proba vezanih za realizaciju izgradnje pretovarnog sistema. Na ovaj način
intenziviran je saobraćaj na rudničkom industrijskom kolosijeku
gdje se nalaze ova dva prijelaza.
Pošto su oba veoma ferkventana
Prelaz kod Kahve
Prelaz u MZ Doboj II
Edin Buza, predsjednik Savjeta MZ Doboj
Čestitam na potezu
menadžmentu Rudnika
KAKANJSKE NOVINE
“U više navrata prethodnih godina
mi smo od Željeznica Federacije BiH
tražili da se riješe ovi prelazi u cilju bezbjedonosnijeg stanja na prelazu u MZ
Doboj a i Kakanjske novine su to konstantno pratile i ja im se zahvaljujem.
Drago mi je što je potpisan ovaj
ugovor kojim će konačno biti riješen
jedan od sigurnosnih saobraćajnih
prelaza i “gorući problem” koji se
vuče decenijama u našoj mjesnoj
zajednici. To je odavno “kritični prijelaz” kojeg koristi
veliki broj djece i omladine posebno u toku školske
godine. Koristim priliku da u ime Savjeta Mjesne zajednice i njenih stanovnika čestitam menadžmentu Rudnika na ovom potezu. Prema rasporedu radova imamo u
planu i rekonstrukciju ove ulice i to iz sredstava u
okviru “Prijateljskog okruženja” sa JP Elektroprivreda
BiH, tako da će ovaj putni saobraćajni pravac u podružnici Doboj 2 biti kvalitetno i dugoročno riješen”.
4
Rudnik mrkog uglja „Kakanj“
nabavio novu dizel lokomotivu
i pošto u njihovoj neposrednoj blizini živi veliki broj stanovnika iz
ove dvije mjesne zajednice, u Rudniku su se odlučili na ovaj korak
isključivo u interesu sigurnijeg i
bezbjednijeg korištenja prijelaza od
strane svih učesnika u saobraćaju.
- Odlučili smo se realizirati ove
dvije investicije, koje se isključivo
odnose na sigurnost građana, u
skladu sa našim opredjeljenjima
okolinskog razvoja uz uvažavanje
zahtjeva lokalne zajednice i standarda koji propisuju ovu oblast, kaže
direktor Rudnika Kakanj Mirsad
Jašarspahić. Press RMU Kakanj
Rizah Haračić, predsjednik Savjeta MZ Bićer
Rudnik je omogućio
“izgradnju godine” za
ove mjesne zajednice
“Izgradnja “rampi” na
ovim prelazima je jedan od
najboljih projekata za ovu
godinu i mještani na čelu sa
Savjetom MZ Bićer će biti
bezbijedniji i sigurniji, kako
pješački, tako i drumskim
saobraćajem proći ovim dijelom prema Kaknju. Ovaj prelaz “kod Kahve” je inače i veza sa drugom MZ
Povezice, te je u tom dijelu mnogo oštećen na
cestovnom prelazu. Uglavnom, nama je trabalo
ovo rješenje sa savremeno instaliranom tehnologijom, jer je aktivna i druga traka koja prevozi ugalj. Rudnik je omogućio izgradnju godine
za ove mjesne zajednice“. H.H.
broj 193, 15.07.2012.
AKTUELNOSTI
Direktoru Tvornice cementa Kakanj uručeno prestižno priznanje
Branimir Muidža – najmenadžer decenije
BiH i regiona.
„Ovo je, prije svega, veliko priznanje za Tvornicu cementa Kakanj i
svakako dodatni motiv i izazov za
dalji rad. Tvornica cementa Kakanj,
koja djeluje u okviru HeidelbergCementa – jednog od najvećih svjetskih
proizvođača građevinskih materijala
– u proteklih je deset godina izrasla u
veoma uspješnu kompaniju koja je
prešla granice Bosne i Hercegovine i
postala veoma respektabilna u međunarodnim okvirima. Velika mi je čast
i privilegija biti u društvu najvećih kao
što su prošlogodišnji laureat, dr. Ivo
Josipović, predsjednik Republike Hrvatske, te ovogodišnji dobitnici priznanja gospodin Filip Vujanović, predsjednik Crne Gore, gospodin Toni
Meggle, vlasnik kompanije Meggle, i
Šarik Tara, vlasnik kompanije ENKA,“
rekao je Branimir Muidža.
Priznanje “Ličnost godine regiona”
dobio je predsjednik Republike Crne
Gore Filip Vujanović. Podsjetimo da je
predsjednik Republike Hrvatske, dr.
U Termoelektrani „Kakanj“ završena akcija
dobrovoljnog davanja krvi
Četrdeset pet članova Sekcije dobrovoljnih
darivalaca krvi darovalo ovu dragocjenu tečnost
Sekcija dobrovoljnih darivatelja krvi
Termoelektrane „Kakanj“ organizovala je drugu redovnu akciju darivanja
krvi u tekućoj godini. Odazvao se 51
darivatelj, 45 je dalo krv, a njih šest iz
zdravstvenih razloga ovoga puta to
nije moglo učiniti. O radu ove sekcije
njen predsjednik Amir Alajbegović
kaže da Sekcija organizuje tri redovne
akcije darivanja krvi u jednoj godini.
- Obično se to čini za Kantonalnu
bolnicu u Zenici i Federalni zavod za
transfuziju krvi iz Sarajeva. Osim ovih
redovnih darivanja krvi mi se odazivamo i na vanredne akcije za potrebe
Kantonalne bolnice u Travniku, bolnice
u Novoj Biloj, Opće bolnice u Gračanici,
Centra za srce BH u Tuzli. Osim ovih
darivanja članovi Sekcije se odazovu na
svaki zahtjev uposlenika TE “Kakanj“ i
članova njihovih porodica, kao i građana naše opštine. Nikada nikoga nismo
odbili, bilo kada i bilo koga, kada je
trebala naša pomoć, ističe Alajbegović.
Na svakoj akciji darivanja krvi povebroj 193, 15.07.2012.
Sekcija broji 136 članova
ćava se članstvo u Sekciji. Tako je danas
u TE Kakanj ovoj akciji se priključilo pet
novih darivatelja krvi. Sekcija trenutno
broji 136 članova od kojih 11 iz zdravstvenih razloga ne mogu darivati krv. Ukupno 125 članova redovno daruje krv.
Sekcija je dobitnik mnogih priznanja i to
od Općinskog vijeća Kakanj, Crevnog
križa općine Kakanj, Civilne zaštite Ze-do
kantona, Crvenog križa Srednjobosanskog kantona i Crvenog križa Federacije
BiH. Tokom akcije direktor Termoelektrane „Kakanj“ Hasan Čaušević posjetio
je dobrovoljne darovaoce krvi. Az.S.
Ivo Josipović, prošlogodišnji laureat
ovog prestižnog priznanja za zalaganje
na stvaranju boljih odnosa i boljih uslova za poslovanje i ekonomiju između
država u regionu. Press TC Kakanj
Za sve prvačiće na području
ZDK će biti obezbijeđeni
besplatni udžbenici
Ministarstvo za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport ZDK potpisalo je, kao i
ostala kantonalna resorna ministarstva na
području Federacije BiH, Ugovor o realizaciji projekta nabavke besplatnih udžbenika za učenike prvih razreda devetogodišnje osnovne škole sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke.
- Na području Zeničko- dobojskog
kantona u prvi razred školske 2012/13.
godine, po oba nastavna programa, će
krenuti oko 3 500 djece. Ministarstvo je
već pristupilo realizaciji nabavke udžbenika za prvačiće i oni će dobiti udžbenike
do početka školske godine. Naše ministarstvo će i dalje, u okviru mogućnosti,
brinuti o porodicama koje školuju svoju
djecu, istakao je Mirko Trifunović, resorni ministar.
Federalno ministarstvo obrazovanja
će za nabavku udžbenika svim učenicima
prvih razreda devetogodišnjeg osnovnog
obrazovanja u Zeničko- dobojskom kantonu obezbijediti 76 684 KM. Kantonalno
resorno ministarstvo se obavezuje da će
obezbijediti sredstva u jednakom ili većem iznosu, odnosno, razliku iznosa neophodnog za nabavku besplatnih udžbenika. Pres služba ZDK
KAKANJSKE NOVINE
Na tradicionalnom, 26.-om po redu,
izboru najuspješnijih menadžera i
kompanija jugoistočne i srednje Evrope u 2012. godini, direktor Tvornice
cementa Kakanj i generalni direktor
HeidelbergCementa za BiH i Hrvatsku, Branimir Muidža, dobio je priznanje „Najmenadžer decenije“. Ova nagrada dodjeljuje se ljudima koji su
više godina zaredom osvajali prestižna
priznanja ‘Najmenadžer godine’ i tako
dokazali da su, istinski, zaslužili priznanje. Svečana ceremonija je održana
5.7. u sarajevskom Hotelu “Holiday
Inn”, uz prisustvo brojnih menadžera
iz zemalja Evrope i većeg broja privrednih, političkih i javnih ličnosti iz
5
AKTUELNOSTI
Nastavak 46. sjednice Općinskog vijeća Kakanj
Rebalans Budžeta za 2012. godinu ponovo vraćen na doradu
Bit će i treći nastavak sjednice
Dana 04.07.2012. godine, u srijedu, održan je nastavak
46. sjednice OV-a Kakanj. Na nastavku rada sjednice vijećnici su razmatrali preostalih 8 tačaka.
Upitan početak nove grijne sezone u Kaknju?
20. tačka dnevnog reda bila je informacija o stanju duga
JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj prema JP “Elektroprivrede BiH”
sa prijedlogom plana otplate. Napomene je iznio direktor JP
“Grijanje” gospodin Kasim Alajbegović. Dug u iznosu od
992.463,00 KM treba biti isplaćen do početka naredne grijne
sezone, a što je zahtjev “Elektroprivrede”. U diskusiji su
učestvovali klubovi vijećnika SDP-a, SDA, Stranke za BiH i
HDZ-a, uputivši direktoru grijanja i nadležnim općinskim
službama mnogo pitanja. Bilo je i komentara da je nelogično
da građani Kaknja “Termoelektrani” plaćaju komercijalne
cijene isporučene toplotne energije bez ikakvih ustupa od
strane “Termoelektrane”. O složenosti stanja u “Grijanju”
govori i dvosatna rasprava na ovu tačku dnevnog reda.
Nakon pauze usvojen je jedinstven zaključak kolegija da se
prihvati ova informacija, te da se urgira u “Elektroprivredi”
da se dogovori ponuđeni reprogram duga “Grijanja” kako
ne bi došao u pitanje početak naredne grijne sezone.
Kasim Alajbegović i drugi odustali od tužbe prema
svom Preduzeću
U nastavku je prezentirana informacija o okončanju
sudskog postupka tužitelja Kasima Alajbegovića, Refika
Hudutija i drugih radnika JP “Grijanje”, obzirom da je
tužitelj Kasim Alajbegović povukao tužbu, a zaključena je
sudska nagodba po kojoj je Grijanje obavezno da isplati
tužiteljima razliku plaće i regresa za period 01.08.2008. do
31.08.2011. godine, ukoliko se preduzeće privatizuje, ukoliko radnik dobije otkaz ili u slučaju pripajanja preduzeća
ili bilo koje statusne promjene JP “Grijanje” Kakanj. Informacija je usvojena uz zaključak kluba vijećnika SDP-a da
se upozori uprava i sindikalna organizacija “Grijanja”, da
se ispoštuje kolektivni ugovor kako se ne bi desile slične
situacije, odnosno da se da saglasnost na isplatu plate od
strane sindikata.
Bez zaključka je usvojena informacija o stanju kulture i
sporta na području općine Kakanj.
Za rekonstrukciju puta Kakanj – Tršće potrebno oko 2 i
pol miliona KM
Informacija o investicijskoj vrijednosti rekonstrukcije
lokalnog puta Kakanj – Tršće, bila je sljedeća tačka dnevnog
reda. Na osnovu predračunske vrijednosti projektantskih
kuća, projekat rekonstrukcije radio bi se u pet faza ukupne
Iz Matičnog ureda Kakanj
vrijednosti cirka 2 i pol miliona KM. Informacija je nakon
kratke diskusije usvojena.
Kakanjskim borcima vratiti prava koja zaslužuju
Uslijedila je rasprava o realizaciji sredstava boračkih
populacija sa viših nivoa vlasti i iz Budžeta općine Kakanj
za 2011. godinu. Vijećnik SDP-a, Vernest Karzić, iznio je
informacije kako je općina Kakanj neravnopravno tretirana,
u odnosu na druge općine Kantona, te da Kaknju, s obzirom
na doprinos u odbrani zemlje, pripadaju mnogo značajnija sredstva. Informacija je usvojena uz zaključak da odjel
Ministarstva odbrane BiH proslijedi Ministarstvu za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona spiskove sa imenima
pripadnika boračkih populacija, jer se na osnovu broja
pripadnika vrši raspored sredstava po općinama Kantona.
Vijeće je dalo saglasnost za izbor i imenovanje Senada
Čišije za direktora JU “Gradska biblioteka” Kakanj, a nakon
ranije završene konkursne procedure.
Također je za dva mjeseca produžen mandat predsjednika i članova UO JU “Gradska biblioteka”.
Razriješeni su dužnosti članovi komisija OV-a i to: Sejfudin Mehić – predsjednik Komisije za budžet i finansije,
Slaven Katičić – član Komisije za statut i propise, Perica
Subašić – član Komisije za budžet i finansije i Stjepan Tomić
– član Komisije za etički kodeks.
O Budžetu se opet nije raspravljalo!
Izjašnjavanje o prijedlogu izmjena i dopuna Budžeta
Općine Kakanj za 2012. godinu, te Prijedlogu odluke o
izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za
2012. godinu ponovo su prolongirali i to pred održavanje
47. sjednice OV-a. Ovom prilikom izneseni su samo određeni amandmani, ali bez glasanja.
Najviše je rasprave bilo oko rasporeda sredstava za
boračke populacije. Klub vijećnika SDA bio je stava da
se u Budžet uvrste i Organizacija demobilisanih boraca
i Organizacija nezaposlenih demobilisanih boraca. Klub
vijećnika HDZ-a imao je prijedlog da se sredstva namijenjena za porodice poginulih pripadnika HVO-a dijele
sa Udrugom RVI HVO-a. O ovim, kao i ostalim amandmanima, vijećnici će se izjašnjavati pred održavanje
naredne sjednice OV-a.
Na kraju rada, vijećnici su raspravljali o Prijedlogu programa utroška sredstava za podsticaje u poljoprivredi za
2012. godinu u ukupnom iznosu od 90.000,00 KM. I o ovoj
tačci vijećnici će se naknadno izjašnjavati, a i termin održavanja sjednice bit će naknadno utvrđen. M.G.
Vjenčani u junu 2012. godine
KAKANJSKE NOVINE
U periodu 1 - 30. juni 2012. godine u Kaknju brak su sklopili:
Zahirović Senaid i Gebauer Nathalie Barbara, Husika Asmir i Skeledžija Belma, Aliefendić Emir i Kovačević Selma,
Rojo Rušid i Trako Melisa, Begić Semir i Kasapović Belkisa, Vehab Samir i Safunđija Belinda, Zahirović Suad i Spahić
Jasminka, Gül Kayhan i Hasanspahić Sumeja, Pačariz Zakir i Hadžo Anela, Hrustić Ferid i Talić Armina, Rakita Slavko i Brkić Berka, Škulj Vehid i Bečirović Adela, Demir Vedad i Čeliković Dželila, Dervišević Emir i Berbić Emina, Radoš
Zoran i Lukić Nerma, Penjić Emir i Mušanović Medina, Skopljaković Husein i Oručević Jasmina, Čeliković Zikret i
Neimarlija Merhunisa, Čišija Akif i Šahinović Nermina, Husika Vedad i Kubat Mukadesa, Behramović Senadin i Kovač Izudina, Duraković Senahid i Serdarević Aida, Jašarspahić Dinko i Salkić Belma, Bečak Armin i Saldum Nermina,
Tunjić Josip i Ivanović Ivana, Kadić Elmin i Hodžić Meliha, Obralija Almir i Karzić Sanela.
6
broj 193, 15.07.2012.
AKTUELNOSTI
Šumski požar na granici Kaknja i Zavidovića
Nadljudski napori kakanjskih vatrogasaca
Od prošlog utorka u gašenju požara svaki dan učestvuju profesionalci Vatrogasne jedinice Kakanj i dobrovoljci iz Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Kakanj. Teren je nepristupačan i požaru se ne mogu približavati
motorna vatrogasna vozila. Vatrogasci se na prirodnim izvorima, potocima i kamionima koji prilaze požarištu na udaljenost od pet do deset
kilometara, snabdjevaju vodom,
koju nose na leđima u vatrogasnim
naprtnjačama i onda iz njih gase
požar. Pored toga u gašenju požara
Oprečni podaci o području
obuhvaćenim požarom
učestvuju i radnici ŠPD-a Ze-do kantona. Lokacije na kojima su vatrogasci intervenirali su: Tvrtkovac, Podborje, Crni vrh i Bakoš. Svaki dan
vatra bude djelimično ugašena, ali se
tokom noći, kada prestaje intervencija vatrogasaca, širi.
O području obuhvaćenom požarom postoje oprečni podaci. Na
sjednici Štaba Civilne zaštite rečeno
da je to 40 hektara, a televizijskoj
ekipi koja se približila požarištu saopšten je podatak od 80 hektara.
Pošto se vatra gasi danju, ona se tokom noći pomjera i ta površina se
neprestano povećava. Mada se radi
o tromeđi Zenice, Zavidovića i Kaknja, požarno područje se nalazi samo u rejonu općine Kakanj. Naseljena mjesta za sada nisu ugrožena.
Šumsko privredno društvo Zeničko dobojskog kantona poduzima mjere koje se odnose na zvanično obavještavanja svih nadležnih
institucija o izbijanju i razmjerama
Kakanjski vatrogasci: Danju ugase,
noću se vatra proširi
požara. Iz ovog preduzeća obavijesti o požaru biti dostavljene na sve
nivoe vlasti i to od Općine Kakanj
i općinskog načelnika Kaknja do
Federalne vlade i federalnog premijera. Pošto je primjećeno da je u
blizini požarišta bilo pucanja iz
lovačkog oružja, zaključeno je da
se obavijesti Lovačko društvo o
zaustavljanju svih aktivnosti na
području obuhvaćenim požarom i
posljedicama požara. Az.S.
Nezadovoljstvo mještana Karaulskog Polja
Idejno rješenje dijela
regionalnog puta nije u skladu
sa zahtjevima mještana
broj 193, 15.07.2012.
- Na javnoj raspravi
obećano je da će se iznaći mogućnost da put ide
duž rijeke Bosne. Mi
tražimo samo da se ispoštuje dogovoreno, kaže
Bečirhodžić.
U razgovoru koji je
uslijedio rečeno je da će se
naći načina da se ovaj
problem zaobilaznice riješi na prihvatljiv način za
obje strane.
- Žao nam je što se dogodilo ovako, te što ste na
ovaj način došli da tražite
svoja prava. I mi u Općini
smo prije dva dana primili ovo idejno rješenje, te ga
nismo uspjeli u potpuno-
Neformalna grupa mještana Karaulskog Polja na
sastanku u Općini Kakanj
sti izanalizirati. Ipak, ono
što je činjenica jeste to da
je ovo rješenje u potpunosti drugačije nego što smo
mi poslali sa javne rasprave povodom ovog pitanja.
I u našem je interesu da
pomognemo vama građanima u vašim problemima, ali morate znati da
regionalni put nije u nadležnosti Općine, te da
nam tek predstoji velika
borba kada je ovo u pitanju. Mi ćemo se povodom
ovog problema očitovati
JP Autoceste FBIH, te ćemo tražiti objašnjenje zašto su nam poslali samo
ovo idejno rješenje koje ne
odgovara građanima, rekao je Nurčo Kurtović,
pomoćnik načelnika za
urbanizam, geodetske i
imovinsko-pravne poslove. Az.S.
7
KAKANJSKE NOVINE
Grupa mještana mjesne zajednice Donji Kakanj, ogranak Karaulsko
Polje, tražili su hitan sastanak u Općini Kakanj
kako bi se riješio problem dijela regionlnog
puta 445 koji prolazi
kroz ovo naseljeno mjesto. Delegaciju su primili Nurčo Kurtović, Alma
Bašić, te Ferid Trako.
Neformalni zastupnik
ove grupe ljudi Senad
Bečirhodžić kaže da je
ovaj sastanak upriličen
povodom dostavljenog
idejnog rješenja zaobilaznice koje prolazi kroz
njihovo naselje.
AKTUELNOSTI
Semir Tukulić, predsjednik Savjeta MZ Brnjic
Brnjic će glasati za politiku koja je
vodila računa o svojim mještanima
Stanovnici lokaliteta Laze žive u kućama koje su ispucale od klizišta
Mjesna zajednica Brnjic broji cca.
2.100 stanovnika, a nju čine četiri podružnice: Brnjic, Pedići, Jarevice i Bašići.
Kakvu saradnju imate sa lokalnom
samoupravom, Općinskim vijećem i
Općinom Kakanj?
- Saradnja sa lokalnom samoupravom
i Općinskim vijećem te Općinom Kakanj,
moglo bi se reći da je na veoma zavidnom nivou, zbog toga što u Općinskom
vijeću participira 8 vijećnika koji su
upravo sa ovoga područja i da nam općinske službe izlaze rado u susret u rješavanju naših gorućih problema.
Kakva je saradnja sa političkim
predstavnicima iz Vlade ZDK?
- Saradnja do prethodnih Općih izbora, znajući kakav je bio odnos vlasti
ZDK je bila bolja, konstruktivnija po
pitanju relalizacije određenih zacrtanih
KAKANJSKE NOVINE
Brnjic: Putna komunikacija gorući
problem
projekata. Danas je ta relacija mnogo
drugačija i narod Brnjica nije zadovoljan kao prije.
Evidentno je da Brnjic godinama
vodi “bitku”sa neriješenom infrastrukturnom i da se to pitanje ponovo
aktuelizira iz godine u godinu? Do
kada će trajati agonija građana za rješavanje ovog Vašeg ogromnog problema?
- U prethodnom periodu ova MZ-a
nije imala riješenu infrastrukturu, odnosno podružnice su bile potpuno zapostavljene od strane izvršne i zakonodavne vlasti. Ulaskom naših predstavnika u Općinsko vijeće dosta toga je
urađeno, ali još ni blizu nije zadovojavajućem stanju. Bila su obezbijeđena
sredstva općinskim budžetom za rješavanje ovih problema i ovom prilikom
molio bih organe sa viših nivoa vlasti
Kantona i Federacije da nam pomognu
rješavanju naših problema, a to je putna
8
komunikacija Brnjic Kakanj, pa i ostalo.
Kakav će biti stav stanovnika Brnjica prema lokalnim političarima u narednom periodu budući da su ove
godine lokalni izbori?
- Stanovnici Brnjica će, naravno,
izaći na izbore i dati će svoj glas onim
političarima i onim političkim strukturama koje su imale najviše sluha, htijenja i volje u rješavanju naših problema,
a ja mislim da se oni znaju prepoznati.
Imaju li stanovnici Brnjica nekih
posebnih zahtijeva ili potreba za normalniji život?
- Stanovnici Brnjica imaju veliku
želju za napredak, a to je prvo da se
zaustavi masovno iseljavanje naših
mještana, što je postala opća pojava, a
razlozi su:
• putna komunikacija, što je najosnovnije i najneophodnije u ovom
vremenu,
• kanalizaciona mreža,
• javna rasvjeta, i dr.
Već drugi mandat obnašate funkciju predsjednika mjesne zajednice.
Kakav je recept za to očito povjerenje
koje imaju u Vas Vaše komšije?
- Bez obzira što sam predsjednik
Savjeta MZ-Brnjic, ja svoju funkciju
obavljam transparentno i javno. Sve se
radi javno i u skladu sa statutom MZ.
Na Savjetu MZ se iznesu i detaljno
iskristališu svi problemi, odnosno projekti a iste apliciramo prema lokalnoj
samoupravi. Narod treba posjećivati,
pitati, slušati i sve njihove probleme
iznositi javno. Eto u čemu je suština
povjerenja u dva mandata. U vrijeme
mog mandata je dosta toga realizovano
pa evo nabrojaću neke od projekata:
• asfaltiranje dijela puta Dom Podpedići, te puta autobuska stanica Bukovac-Jarevice,
• rekonstrukcija puta Dom-Kamenolom Trgošped,
• kanalizacija Laze, Pedići, Brnjic,
• dio javne rasvjete, mjesto Radina,
• potporni zid Jarevice,
• kablovska televizija.
Ovdje bih se zahvalio našim vijećnicima, općinskom načelniku, pomoćniku
načelnika, Odsjeku za poduzetništvo,
društvene djelatnosti eko zaštitu i inspekcijske poslove i ostalim općinskim
službama.
Ima li nešto posebno značajno što bi
Semir Tukulić
Moj stav kao predsjednika Savjeta
MZ-Brnjic je da sve što se radi na teritoriji općine Kakanj, da se radi javno i
transparentno i svaki detaljić mora biti
predstavljen široj javnosti po pitanju
realizacije raznih projekata, zapošljavanja, ugovaranja projekata, saradnje
i svega ostalog. U Općini se moraju
utvrditi prioriteti u svim MZ i tako
ih rješavati bez imalo subjektivnosti i
predrasuda i političke opredijeljenosti.
volio iznijeti u širu kakanjsku javnost?
- Cilj svih nas je ta prokleta putna
komunikacija koja se rješava evo već
dvadeset godina, ali od nje je vrlo malo
urađeno. Drugo, molimo, tražimo i na
kraju zahtijevamo da se do potpune
rekonstrukcije i izgradnje iste, postojeća maksimalno održava.
U kolikoj su mjeri sela u Brnjicu
zaštićena od klizišta, jer u prethodnih
nekoliko godina Općina Kakanj je
predlagala izradu elaborata geološke
strukture na lokalitetu Laze?
- Elaborat je izrađen od strane instituta Tuzla gdje je dato područje Laze ispitano od strane istog i proglašeno trenutno najaktivnijim klizištem na teritoriji
općine Kakanj. Na ovoj lokaciji nalazi se
mnogo objekata, kuća, mahom ispucalih
koje nisu uopće za stanovanje ali ipak tu
ljudi žive, jer nemaju gdje. Kao predsjednik MZ Brnjic, zbog alarmantnosti situacije pozivam sve strukture izvršne i zakonodavne vlasti, kako Općine tako i
Kantona i Federacije, da priteknu ovim
ljudima u pomoć jer se nalaze u bezazlaznoj situaciji. Hamid Hadžić
broj 193, 15.07.2012.
AKTUELNOSTI
Reagovanje Roma – korisnika projekta „Za stambeno zbrinjavanje“
Romi su ogorčeni i nezadovoljni
„blokadom“ mještana naselja Bare
Povodom novonastale
situacije u vezi sa izgradnjom romskih kuća u naselju Bare (blokada od strane
mještana), reagovali su i
izabrani korisnici, dobitnici projekta „Za stambeno
zbrinjavanje“, a ispred
romske populacije se očitovao i vijećnik – Ahmetović
Dževad.
Irmela Ahmetović (Željeznička Stanica)
- Od oca sam šehida koji je poginuo u proteklom
ratu u BiH, a izgradnja
kuće za moju porodicu, na
ovom lokalitetu je bila
izgleda samo isanjan san.
Nemamo krov nad glavom,
moje dvoje djece i moj suprug. Ja svaki dan strahujem od toga da zajedno sa
djecom ne budem na ulici,
jer se vlasnik doma u kojem
živim svaki dan može vratiti. Veoma sam nezadovolj-
na sa novonastalom situacijom i ponašanjem stanovnika naselja Bare. Ovo je
dokaz, da niti dan-danas
Romi nisu dobro došli, a
nerazumljivo je da stanovnici Bara ovako dočekuju
svoje buduće komšije.
Seid Huseinović (Željeznička Stanica)
- Invalid sam 100 %, i
zarađujem da prehranim
svoju porodicu, tako što
prosim po gradovima BiH.
Ja živim u drvenom kontejneru i sramota je da nakon
svih odluka općinskih vlasti i obezbijeđenih sredstava, na ovakav način imamo
situaciju da smo danas
trebali već useliti u jedine
nam vlastite domove, a
situcija je zbog nekoliko
pojedinaca okrenula list u
drugom pravcu. Treba ih
pitati: Da li mogu mirno
spavati poslije ovog?
Početkom 60-tih do 80-tih godina preko pedeset
romskih porodica boravilo na ovom lokalitetu
Misija OSCE-a je proteklih nekoliko dana boravila u Kaknju
povodom nastale situacije u Barama. Izrazili su svoje nezadovoljstvo o neprihvatanju ovog projekta u uredu Općine
Kakanj. Tražili su od struktura Općine brže reagovanje ka
uspostavljanju rješenja. Isti dan posjetili su PS Kakanj, a na
sastanku su inicirali da „bojkot“ na realizaciji ovog projekta
prekine a počinioci prekršajno kazne.
broj 193, 15.07.2012.
Zekir Ramić (Varda)
- Demobilisani sam borac, otac petero djece. Ovim
putem izražavam svoje
ogorčenje zbog kašnjenja na
izgradnji kuća i one u kojoj
sam već trebao biti. Dao
sam četiri godine svog života za ovu zemlju, za svoj
grad. Došao sam u situaciju
da nemam novaca za plaćanje stanarine već neko vrijeme, a porodica od 12 članova nema gdje sutra. Da li
je normalno da samo nekoliko stanovnika može zaustaviti izgradnju objekata
koji vrijede oko pola miliona maraka. Vijećnici su
dali ovlasti za izgradnju,
nismo mi, a domovi su prijeko potrebni.
Dževad Ahmetović (
vijećnik ispred nacionalnih
manjina u OV-u Kakanj)
- Na 45. sjednici Općinskog vijeća iznešeni su svi
akti i mnogo se polemisalo
oko sporne lokacije isključivo „sporne“ samo za stanovnike naselja Bare. Ja ne
vidim poslije ovog svega
zbog čega se ti stanovnici
„bune“, jer je početkom 60tih do 80-tih godina preko
pedeset romskih porodica
boravilo na ovom lokalitetu.
Odlukom Općinskog vijeća
izabrana je ova lokacija a
projekat je već trebao biti
implementiran.
Neshvatljivo je da su
mještani naselja Bare izrazili nezadovoljstvo na tuđem, odnosno našem dodijeljenom zemljištu, a koje je
općinsko. Nezadovoljstvo i
ogorčenje za ovakvo ponašanje mještana su izrazili
svi korisnici a i mnogi građani Kaknja. Ovo je diskriminacija direktno nad 67
Dževad Ahmetović:
Uprkos protestima,
izgradnja će se nastaviti
korisnika ovih 10 kuća po
svakom osnovu, te za oko
3.000 Roma koji žive u Kaknju. Svi bismo mi htjeli da
imamo isto, ali želje se jedno a realnosti drugo. Mogle
su se desiti mnoge neugodne situacije, kada je izgradnja blokirana. Romi su se u
više navrata okupljali i
grupisali kako bi stvari
uzeli u svoje ruke, a bilo ih
je čak do 500. Kao predstavnik sam oštro regoavao da
se Romi povuku i hvala
Bogu, uspio sam. Romi su
bili jedinstveni da blokiraju
kompletnu strukturu institucija Općine Kakanj. Strasti su se smirile a mi očekujemo pozitivna rješenja, u
protivnom će biti drugačije.
Neatrpljivo čekamo da će
policijski službenici uraditi
svoj dio posla, kako bi suzbili i kaznili ove pojedince
koji pokušavaju uvesti „nemire“ na ovom lokalitetu.
Gradnja će se nastaviti uz
organizovano obejzbjeđenje koje će prema sadašnjoj
situaciji osigurati policijski
službenici. Hamid Hadžić
9
KAKANJSKE NOVINE
Uprkos „neosnovanim“ protestima izgradnja će se nastaviti sa povećanim mjerama sigurnosti
AKTUELNOSTI
Hajrudin Čaluk,
predsjednik Općinske
izborne komisije Kakanj
Za Lokalne izbore 2012. bit
će izdvojeno 108.501,00 KM
Iznos do 50.000,00 KM za naknade i obaveze članovima izbornog procesa
KAKANJSKE NOVINE
Na zahtjev mnogobrojnih
čitalaca koji nisu u mogućnosti
da provjere ili imaju informacije o tome kako se vrši finansiranje i realizacija lokalnih izbora,
upit smo poslali na adresu Općine Kakanj, za Dženitu Berbić
(šef Odsjeka za Budžet Općine
Kakanj), međutim iz Općine su
nam dali odgovor da na ta pitanja samo može odgovoriti nadležni predsjednik Općinske izborne komisije Hajrudin Čaluk
(šef Odsjeka za administraciju
Kakanj MUP-a Zeničko-dobojskog kantona).
Isplatu troškova Općinskoj
izbornoj komisiji za sada
Općina vrši „sukcesivno“!
Gospodine Čaluk, koji su to
izvori sredstava koji pokrivaju
sprovođenje lokalnih izbora?
- Jedini i osnovni izvori sredstava za finansiranje lokalnih
izbora su planirana budžetska
sredstva odobrena u skladu s
odredbama Izbornog zakona.
U čemu se ogleda izrada
troškovnika?
- Mi prvenstveno moramo
sačiniti plan utroška sredstava
10
Čaluk: Potrebno je blagovremeno
planirati sva sredstva u cilju
nesmetanog sprovođenja Izbora
za sprovođenje lokalnih izbora
na osnovu niza parametara:
recimo, prema broju biračkih
mjesta, članova i zamjenika. U
ovu strukturu su uključeni troškovi zakupa biračkih – glasačkih mjesta, prevoz svih članova
uključenih u cjelokupan izborni
proces, dan prije i na dan izbora, troškovi oglašavanja u lokalnim medijima, printanim, elektronskim itd. Ovdje su uključeni edukacija i obuke potencijalnih članova biračkih odbora,
tehnička oprema te štampanje
izbornih plaketa.
Kakav je način implementacije tih sredstava?
- Služba za finansije nama
sukcesivno uplaćuje tekuće
troškove, neposredno prije
samog sprovođenja izbora vrši se transfer svih planiranih i
nemijenjenih sredstava Općinskoj izbornoj komisiji. Tim
sredstvima raspolaže i odgovorna je struktura svih članova
i kompletna Općinska izborna
komisija.
Koliki je iznos iz budžeta
Općine Kakanj namijenjen za
predstojeće lokalne izbore?
- Taj iznos je tačno 108.501,00
K M . O d o vo g i z n o s a , s k o r o
50.000,00 KM ide na isplatu za
naknade članovima i zamjenicima izbornog procesa, uz plaćene doprinose shodno finansijskim propisima.
Da li ovaj iznos na neki način opterećuje Budžet za ovu
godinu i trpi li naredna budžetska godina u bilo kakvom sektoru ovu realizaciju?
- Izborna procedura propisana je Izbornim zakonom koji je
donesen od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i za lokalne i opće izbore.
U ovom slučaju je potrebno
b l a g o v r e m e n o p l a n i r a t i s va
sredstva u cilju nesmetanog
sprovođenja.
U čemu se sagleda izvještavanje na kraju?
- U skladu sa zakonom rad
svih sudionika izbornog procesa je transparentan i javan, tako
da svako može izvršiti uvid u
zakonitost trošenja ovih budžetskih sredstava. Mi smo otvoreni
za kompletnu kakanjsku i širu
javnost. Hamid Hadžić
broj 193, 15.07.2012.
AKTUELNOSTI
Srednjoškolac sa trinaest godina
Na svečanosti proglašenja učenika generacije u Osnovnoj muzičkoj
školi „Avdo Smajlović“ u Visokom,
krajem maja, mlada Kakanjka Melika Buza je proglašena učenikom
generacije. O Meliki se mnogo pisalo u Kakanjskim novinama, te smatramo da ovo priznanje treba da
bude objavljeno jer to i zavrjeđuje.
Na samom početku svog muzičkog obrazovanja Melika učestvuje
na mnogobrojnim takmičenjima,
počevši od kantonalnih preko federalnih te internacionalnih takmičenja gdje osvaja brojne nagrade.
Na zadnjem takmičenju ove godine, zajedno sa Ajnom Balešić i
Hanom Huskić s kojima čini „Kakanj kamerni trio“, na federalnom
takmičenju je osvojila prvo mjesto.
Cilj Melike je Beč
Posebno drago takmičenje Meliki je ono iz Banja Luke. Naime,
Melika je u kategoriji solo klavir na
Internacionalnom takmičenju osvojila prvo mjesto u konkurenciji takmičarki iz srednjih škola, u klasi
prof. Srednje muzičke škole iz Zenice, Lejle Alajbegović –Šečerović,
što joj je na osnovu ovog takmičenja
omogućilo upis u Srednju muzičku
školu u Zenicu. Bez obzira na to,
uz nastavničko odobrenje, Melika
će nastaviti pohađati deveti razred
osnovne muzičke škole. Na taj
način je Melika
postala najmlađi
učenik Srednje
muzičke škole u
Zenici, sa nepunih trinaest godina.
„Melikin cilj
je da studira u
Beču. Sve što voli je klasična muzika, sviranje
Melika Buza:
Najmlađi učenik klavira i violine“
Srednje muzičke - ističu njeni roditelji.
škole u Zenici
Melika bi se
ukratko zahvalila svima onima
koji su joj za vrijeme osnovnog
školovanja kao i takmičarskog
procesa pomogli. Prije svega se
zahvaljuje svojim roditeljima koji
su u ovim teškim vremenima našli načina da pomognu svom djetetu kako bi njen talent bio prepoznat. Zahvala ide i brojnim profesorima i nastavnicima u Melikinom procesu obrazovanja. Ona se
zahvaljuje i generalu Jovanu Divjaku čiji je stipendista, direktoru
JU Gradska biblioteka Senadu
Čišiji, firmi Delta Petrol i firmi
Trgošped. Emerin Ahmetašević
Kakanjke uključene u projekat „Ruka ruci“
64 vrijedne domaćice na ovaj način pokušavaju popraviti kućni budžet
Nevladina organizacija „Žene za
žene International – Sarajevo“, u Kaknju realizira projekat „Ruka ruci“
čija suština je u radnom angažmanu
žena u kućnoj radinosti. Prošlog mjeseca projekat je predstavljen ženama
Kaknja, a za vrlo kratko vrijeme u
njega su uključene na desetine vrijednih domaćica koje na ovaj način pokušavaju popraviti kućni budžet. „Žene
za žene International – Sarajevo“ obezbjeđuje materijal i nacrte za izradu
odjevnih predmeta ručnim pletenjem.
Svaka od žena, koja u skladu sa standardima za izradu odjevnih predmeta
kvalitetno odradi posao, naplaćuje
adekvatnu novčanu naknadu.
U Kaknju su, nakon dva dolaska
predstavnica „Žene za žene International – Sarajevo“, u projekat uključene
broj 193, 15.07.2012.
64 žene, a
moguće je i
dalje uključivanje zainteresiranih žena. Koordinator projekta u Kaknju je
Naila Demir.
Sa KakanjkaNaila Demir,
ma koje su
koordinator projekta već prihvatile učešće u projektu, iz Sarajeva rade
Rabija Fejzić i Jasenka Numanović.
One su pregledale prve radove, izrazile zadovoljstvo viđenim, dale upute
za poboljšavanje kvaliteta rada, i očekuju, prilikom slijedećeg susreta, iduće sedmice, još bolje i kvalitetnije
urađene odjevne predmete. Az.S.
U saradnji JU za kulturu i
obrazovanje Kakanj i Biroa
za zapošljavanje Kakanj
POČEO KURS
KROJENJA I ŠIVENJA
Devetnaest polaznica kursa za
krojenje i šivenje l Već nekoliko godina ove dvije ustanove
imaju odličnu saradnju
Polaznice kursa jako motivirane
Kurs krojenja i šivenja je plod dugogodišnje saradnje JU za kulturu i obrazovanje
Kakanj i Biroa za zapošljavanje Kakanj.
Samim tim, ovo je još jedan u nizu odličnih
projekata koji imaju za cilj animiranje i
obuku određene ciljne skupine u cilju njihovog obrazovanja u određenom domenu
kako bi lakše došli do posla. Više o tome
kazali su nam direktor JU za kulturu i obrazovanje Izet Fejzović i direktor Biroa za
zapošljavanje Husein Kadrić.
“Mi smo već nekoliko generacija nezaposlenih osoba iškolovali u različitim oblastima
koji su pohađali kurseve za tehničke sekretare, engleski jezik, informatiku... Ovog puta
smo imali više prijedloga za obuke; računovodstvo jezici, krojenje i šivenje... Mi smo se
odlučili za ovaj zadnji jer smatramo da će
žene najprije ostvariti neku korist iz ovog
posla. Kada bi samo svojoj porodici i komšijama učinili uslugu, imat će korist. Jako su
motivisane. Ovaj kurs će biti možda i najuspješniji kurs” - rekao je direktor JU za kulturu i obrazovanje Kakanj, Izet Fejzović.
“Kroz ovaj kurs trenutno prolazi devetnaest žena sa evidencije Biroa za zapošljavanja Kakanj. Potrudili smo se da zajedničkim snagama nađemo kvalitetnog i adekvatnog predavača. Sve polaznice su prezadovoljne ovim kursem i kažu da će sa ovog
kursa ponijeti značajno znanje koje će im
pomoći i dati šansu da se prije zaposle. Mi
imamo odličnu saradnju sa ovom ustanovom. Ovo je najpraktičniji način sprovođenja kursa. Nama je cilj da polaznice ponesu
pozitivno iskustvo i da se bar jedna trećina
od njih uspije zaposliti” - rekao je direktor
Biroa za zapošljavanje Husein Kadrić.
Jako puno žena nije prijavljeno na Biro za
zapošljavanje, ali ono što brine je da je preko
50%, dakle preko 3.100 žena na evidenciji
Biroa za zapošljavanje uz tendenciju rasta
broja nezaposlenih, pogotovo, uzimajući u
obzir da je kraj školske godine i da će mnoge
djevojke biti prijavljene na evidenciju Biroa
za zapošljavanje. Emerin Ahmetašević
11
KAKANJSKE NOVINE
Melika Buza, učenik generacije u OMŠ “Avdo Smajlović“ Visoko
AKTUELNOSTI
Političke igre ili realnost?
Kultura i sport opet pod istim kr
KAKANJSKE NOVINE
Pojavile se špekulacije među općinskim vijećnicima o spajanju nekada razdvojene JU za kulturu
Prije tačno četiri godine (2.
juli 2008.), JU za kulturu i sport
Kakanj je odlukom tadašnjeg
saziva Općinskog vijeća, razdvojena u JU za kulturu i obrazovanje i JP Kakanj sport.
Već odranije je „otcijepljena“
Gradska biblioteka koja je bila
u sklopu jedinstvene ustanove,
te je ona postala JU Gradska
biblioteka Kakanj koju za razliku od navedene dvije koje
finansira Općina Kakanj, finansira Kanton.
Dugotrajan i možemo reći
bolan proces, gdje se izgleda
više razmišljalo politički nego
ekonomski i racionalno, naišao
je tada na podijeljene kritike
javnosti. Jedni su bili striktno
protiv te podjele, mišljenja da se
pravi nova firma kako bi se već
unaprijed zaposlili već određeni
ljudi, i oni koji su smatrali da je
to jednostavno nelogičan potez
predlagača, ponajviše zbog
ekonomske situacije.
Danas se već između redova i u određenim krugovima
priča o ponovnom spajanju
ove dvije firme. Odluka da se
istraži ova problematika je
proistekla iz konstatnih previranja oko rekonstrukcije prijeko potrebnog parketa Sportske
dvorane u kojoj će čak naša
četiri kluba igrati najviši rang
takmičenja (OK Kakanj, ŽOK
Kakanj, KK Kakanj, RK Kakanj). Ovi klubovi svojim radom demonstriraju sportski
kvalitet u ovom gradu i bilo bi
apsurdno i totalno nezamislivo pratiti njihov“poraz“ neigranja na domaćem terenu.
Direktor tadašnje JU za
kulturu i sport Izet Fejzović je
bio vidno razočaran i potišten
odlukom Vijeća za ovaj potez
ponajviše jer je ova ustanova
pozitivno poslovala. Tada smo
ga pitali:
12
Izet Fejzović, direktor JU za
kulturu i obrazovanje Kakanj
Šta mislite o razdvajanju
JU za kulturu i sport u JP za
kulturu i JP Kakanj sport?
- Kao što ste već rekli, JU za
kulturu i sport se odvojila u JU za
kulturu, edukaciju i nauku i u JP
Kakanj sport. Ja sam bio uključen
u izradu elaborata i lično smatram
da je JU za kulturu trebalo ostaviti sa Sportskom dvoranom, a da
se JP Kakanj sport trebalo baviti
pitanjem ski lifta, ali takva je odluka donesena od strane osnivača
i ja se nadam ako se ispune sva
obećanja osnivača da će se ova
ustanova finansirati iz općinskog
budžeta, jer se do sada JU finansirala i od usluga dvorane. Treba
voditi računa o tome da je prije
jedan čovjek vodio i dvoranu i ski
lift, a sada će se tu pojaviti mnogo
više ljudi, jer JP prema Zakonu o
Naslovnica Kakanjskih od
prije tačno 4 godine
Elvedin Šehagić, direktor JP
Kakanj sport
JP treba imati direktora i pomoćnike direktora, admininstraciju s
većim brojem radnika. Tako je
zamislio osnivač i nadam se da će
oni moći da rade normalno.
Smatrate li da će ovim razdvajanjem doći do vidnog
napretka sporta, odnosno
kulture?
- Ne mislim da će doći do nekog
vidnog napretka. Vidjet ćemo. Ja
bih to prepustio malo vremenu.
Obzirom da sam dugo u ovom
poslu, ne bih rekao da će biti evidentno napredovanje. Želja je
osnivača da dođe do napretka, a to
će opet vrijeme pokazati. Kako će
se u JP sport finansirati klubovi i
ostalo, ja to ne znam. Nama je
obećano da ćemo se finansirati
uglavnom iz budžeta, a mi ćemo
raditi kao što smo i do sada, a ako
bude šanse i sredstava.
Četiri godine poslije, direktoru Fejzoviću smo postavili
pitanje: „Kako komentarišete
špekulacije pojedinih vijećnika o spajanju nekada jedinstvene ustanove koja je podijeljena?
„Prvi put čujem za te špekulacije. Ne znam da li su one zvanične ili ne. O spajanju JU za
kulturu i obrazovanje i JP Kakanjsport u jedno kao što je prije bilo
JU za kulturu i sport – mislim da
je o tome trebalo razmišljati prije
nekoliko godina kada se to razdvajalo. Trebalo se razmišljati više
ekonomski i racionalno a ne politički. Lakše je napraviti nešto
novo nego sastavljati razbijenu
cjelinu. Lično mislim da od toga
nema ništa, ali u ovoj državi nije
ništa nemoguće tako da je moguće da se to ponovo desi. Mislim da
to ne bi bilo više isto, najviše zbog
trenutnog broja uposlenika.“
Gospodin Elvedin Dinko
Šehagić, ratni komadant, major, je tada na prijedlog političkih stranaka u OV-u izabran
za prvog i do sada jedinog
direktora JP Kakanj sport. Interesantno za spomenuti je i to
da je projekat izgradnje gradskog bazena ušao u nadležnost
ove, tad novopečene firme. Od
izgradnje bazena ostale su
samo riječi. Tada smo gosp.
Šehagića pitali:
Koliko će podjela sada već
bivše JU za kulturu i sport
doprinijeti sveukupnom kvalitetnijem radu obe institucije, JU za kulturu, edukaciju i
nauku, i JP Kakanj sport?
- Prije same podjele ove ustanove je napravljen elaborat o
društvenoj opravdanosti formiranja nove firme, odnosno izdvajanje sporta iz JU za kulturu. Time
je omogućeno da se JU za kulturu
bavi svojom nadležnošću, tj. kulturom, a JP Kakanj sport da se
naravno bavi svojom glavnom
nadležnošću, a to je kakanjski
sport namijenjen kako omladini
tako i ostalim. Mi smo prošle godine u okviru poboljšanja aktivne
fizičke kondicije i zdravlja našeg
stanovništva, na lokalitetu Ponijera izgradili ski lift. Samim tim,
ski lift ulazi u nadležnost JP Kakanj sport. Tim postupkom, ovo
preduzeće obuhvata gradsku
dvoranu i u ovim trenucima, ski
lift, a vrijeme će pokazati koliko će
se te nadležnosti još proširiti zavisno od potreba našeg grada i
građana u njemu.
broj 193, 15.07.2012.
KULTURA
u i sport Kakanj
Ko preuzima odgovornost
izgradnje olimpijskog sportskog bazena, a čija je gradnja
najavljena još davne 19891990.? U čijoj je nadležnosti
taj projekat?
- Građani Kaknja znaju da je
još u onom sistemu bio pokrenut
davne 1989. godine projekat izgradnje sportskog bazena. Sada u
ovom trenutku možemo reći da taj
projekat još uvijek postoji i sa sigurnošću možemo reći da je taj
bazen za potrebe građana Kaknja
u strategiji izgradnje u narednom
periodu. Taj bazen će, naravno,
ući u nadležnosti JP Kakanj sport,
a njegovo mjesto izgradnje bi
trebalo biti u blizini gradske dvorane, tako je bilo dogovoreno.
Gospodin Šehagić nije
izgledao mnogo iznenađen
kada smo mu prenijeli informaciju o špekulacijama ponovnog spajanja dvije firme u
jednu. Njegov odgovor je bio
kratak, precizan i koncizan,
aludirajući na to daje već upoznat sa eventualnim špekulacijama.
„Sve što je u interesu kulture
i sporta prihvatam. Ja sam razmišljanja u smislu poboljšanja kulturnog i sportskog života u cjelini
na području općine Kakanj“ –
kratko je prokomentarisao.
Šta se u suštini krije iza ovih
špekulacija, u ovom trenutku
je teško reći. Da li je ovo još
jedna u nizu političkih igara,
samilost prema JU za kulturu
iobrazovanje zbog nemogućnosti osnivača, Općine Kakanj,
da iznađe sredstva u vezi rekonstrukcije Doma kulture, ili
nezvanične informacije o lošem
poslovanju JP Kakanj sport, ili
možda nešto treće, teško je reći.
Međutim, činjenica je da će se
ovakvih i sličnih previranja
desiti još mnogo do izbora.
Emerin Ahmetašević
broj 193, 15.07.2012.
Datum: 02.07.2012. god.
OTVORENO PISMO NAČELNIKU OPĆINE KAKANJ
g.dinu Jašarspahić Mensuru Suriju
Poštovani g. dine Načelniče,
Kakanjskoj javnosti upućena je vijest kojom Vi dovodite u pitanje realizaciju projekta rekonstrukcije
parketa u Sportskoj dvorani i obnovu kuglane.
Vaše obrazloženje da nema novca ne stoji, jer podsjećamo Vas, Općinsko vijeće je usvajanjem Budžeta
za 2012. godinu opredijelilo potrebne novce za taj projekt i time stvorilo sve pretpostavke za realizaciju ovog projekta.
Dakle, potrebna sredstva postoje.
Napominjemo da u posljednih deset godina Načelnik i općinske službe nisu obezbjeđivali finansijska
sredstva za održavanje sportske dvorane i kuglane, te da su ovo prva ozbiljnija sredstva kojim bi trebalo našu sportsku dvoranu i kuglanu dovesti u funkcionalno stanje.
Upozoravamo kakanjsku javnost da će ovakav odnos Načelnika i drugih odgovornih ljudi u procesu
realizacije ovog projekta najviše koštati kakanjsku mladost koja organizirana u mnogobrojne sportske
klubove postiže zavidne rezultate. Pitamo, gdje će sutra naši sportski klubovi obaviti pripreme za
predstojeću takmičarsku sezonu.
10. Festival folklora „Zenica 2012“
Učešće uzela dva udruženja iz Kaknja
U Zenici je krajem mjeseca juna, pod organizacijom
Kulturno-umjetničkog društva „Željezara“ Zenica, priređen tradicionalni 10. Festival folklora „Zenica 2012“.
Pored domaćina festivala, učešće su uzela i dva
društva iz Kaknja, Hrvatska folklorna skupina
„Bobovac“ i KUD „Fadil Dogdibegović Dikan“,
Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ Zenica,
KUD mladih „Bosiljak“ Derventa, Ansambl“Bosnia
folklor“ Zenica i KUD „Zora“Struge-Gorica.
Iz Dikana su rekli kako su i pored teških uslova
i slabog finansiranja udruženja, i ovaj put uz pomoć
lokalnih privrednika zajedno sa HFS „Bobovac“
uspjeli predstaviti Kakanj na tradicionalnom festivalu folklora u Zenici. Emerin Ahmetašević
Zajednička fotografija članova Dikana
KO NE ČITA POSTAJE RUŽAN!
(Piše Alen Zečević)
Jedna od posebnosti našeg grada svakako je Gradska biblioteka, koja
svojim djelovanjem, iako u maloj sredini, stavlja Kakanj u red onih gradova
koji baštine ljubav prema knjigama. Svakako da su korijeni institucionalne
brige o književnim i drugim pisanim djelima na općini Kakanj jako stari prvenstveno misleći na kulturnu djelatnost sutješkog samostana, a svijest o
vrijednosti pisane riječi stoljećima je potvrđivana doprinosom običnog čovjeka. Gradska biblioteka Kakanj, čiji sam i ja redovan korisnik usluga, mnoge
je posjetioce, naročito one koji su dolazili u prolazu tražeći rijetke knjige,
iznenadila fondom knjiga koje već godinama stoje na raspolaganju širem čitateljstvu. U prilog tome govori reprezentativan podatak da u svojoj arhivi Kuća lijepe riječi
Gradska biblioteka Kakanj ima oko 45.000 knjiga iz najrazličitijih opusa: historije, književnosti (kako domaće tako
i svjetske ), poezije, umjetnosti, kao i velik broj djela iz oblasti religije, filozofije, prirodnih i društvenih nauka. Ovako impresivnim podacima ne mogu se pohvaliti čak ni mnogo veći gradovi u Bosni i Hercegovini, pa prema tome
Kakanj može poslužiti kao primjer a njegova biblioteka kao model savremenog bibliotekarstva.
Svakako da slika ne bi bila potpuna bez da spomenemo one koji svojim radom i gostoprimstvom gradsku biblioteku čine srdačnim domaćinom. Upravo zbog toga, svjestan zasluga i odgovornosti koju ima ova ustanova za
naše društvo, odlučio sam napisati ovaj tekst kao izraz lične zahvalnosti za njen doprinos i uspješan rad. Saradnja
sa njenim uposlenicima obilježila je i moje školovanje, i svaki moj budući napor ići će u pravcu naše tješnje saradnje
i promociji našeg grada u širim društvenim i naučnim krugovima.
Čini mi se da velik broj građana Kaknja još uvijek nije svjestan značaja i uloge gradske biblioteke u formiranju
društvene svijesti. Nasuprot tome efektivi su vidljivi: vrijednost i kvalitet je prepoznat da prestižnim obrazovnim
institucijama u BiH, gdje mnoge poznate ličnosti i ugledni univerzitetski profesori našu biblioteku ocjenjuju kao
jednu od najbogatijih a naše studente kao uspješne. Jedne prilike nađoh tekst cijenjenog dr. Ibrahima Kajana, koji
je upravo u prostorijama Gradske biblioteke imao promociju svog književnog romana ‘’Katarina kraljica bosanska’’,
naslovljen kao ‘’Ko ne čita postaje ružan!’’. Tekst je objavljen u časopisu ‘’Behar’’ (objavljeno u Behar Journal, prilog
Beharu br. 23, str. 6; 1998). Sadržina mi se jako dopala pa sam se, uz prethodnu saglasnost autora, odlučio za ovu
priliku poslužiti istim naslovom. On će reći da je naša biblioteka, istinski, kuća lijepe riječi!
13
KAKANJSKE NOVINE
rovom?!
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
OPĆINSKA ORGANIZACIJA SDA KAKANJ
AKTUELNOSTI
Kad neće Općina Kakanj, hoće građani...
„Benat“ će biti ponovno u funkciji
Mještani mjesne zajednice Kakanj 2 ovih dana samoinicijativno započeli su sa
čišćenjem najpoznatijeg kakanjskog bazena koji je nosio
naziv „Benat“. Benat je izgrađen prije 60 godina, a
služio je za potrebe Rudnika
Kakanj i tadašnje Seperacije
i Stare jame. Izgrađen je u
koritu rijeke Zgošće i gene- Građani u akciji čišćenja
racije Kakanjaca odrasle se u na ovom najpoznatijem kupalištu
u gradu rudara. Prije rata bazen je postao odlagalište raznog
smeća, a kompletna željezna kontrukcija završila je na otpadu
kod Džanga. Općina Kakanj imala je namjeru izgraditi bazen
zatvorenog tipa za potrebe građana, ali je i ovaj kao i brojni
projekti ostao samo mrtvo slovo na papiru.
- Od trenutka kada je JP „Vodokom“ Kakanj svu kanalizacionu mrežu obuhvatio u našoj mjesnoj zajednici i u Zgošći, stekli
su se kakvi-takvi uslovi da se bazen
ponovno stavi u funkciju. Nastojat
ćemo svojim vlastitim sredstvima
ponovno ugraditi željeznu branu i
s vremena na vrijeme čistiti i ispuštati vodu iz bazena. Očekujemo u
narednim danim pomoć lokalnih
biznismena u mašinama koje teba
Rešad Beganović:
da prodube korito i odvuku otpad,
Očekujemo i pomoć
kaže Rešad Beganović, jedan od
inicijatora akcije. Az.S.
lokalnih biznismena
Na prugama redovnog saobraćaja
svakodnevni zastoj
Lokalni voz na relaciji Kakanj
– Zenica kasni po dva sata
Željeznice Federacije BiH
u posljednjih nekoliko dana
imaju velike probleme sa lokalnim vozovima koji se
„kvare“. Već nekoliko dana
lokalni voz na relaciji Kakanj
– Zenica kasni i pravi velike
probleme u željezničkom
saobraćaju, gdje su evidentni
veliki finansijski gubici, rekao
nam je jedan od mašinovođa. Na podstanici Lašva voz
Studenti, radnici i ostali stajao tri sata
putnici su negodovali na činjenicu da skoro svaki dan dođe
do određenih kvarova na popularnom „olimpiku“, jer revizori naplate karte a putnici putuju od Kaknja do Zenice čak
po dva i tri sata, prelazeći sa jednog (pokvarenog) na drugi
(ispravni) voz. Uvjerili smo se u to nedavno, putujući prema
Zenici koji je u oba pravca kasnio puna tri sata. Putujući
prema Zenici kvar se desio prije stanice „Modrinje“, gdje je
„pukla mreža“, a od Zenice prema Kaknju desio se kvar na
podstanici „Lašva“, i tek nakon tri sata čekanja, putnici su
presjeli na drugi voz koji je došao iz Zenice. Nekolicina
Kakanjaca je čak prije otišla „stopom“, čekajući na autoputu za svoj prevoz kući. Hamid Hadžić
Internacionalni univerzitet Travnik
- za život prepun mogućnosti
jedinice i to Pravni fakultet i Fakultet
za medije i komunikaciju. Ovaj Univerzitet pruža puno mogućnosti za studiranje, počev od studiranja na daljinu do
najsavremenijih oblika studiranja po
svjetskim standardima, a Pravni fakultet kao njegova organizaciona jedinica
postaje respektabilni fakultet i pruža
mogućnost i studentima, profesorima Internacionalni univerzitet Travnik
i saradnicima da u punom kapacitetu
Adresa:
Bunar bb, - Dolac
iskažu svoje mogućnosti i želje u obla72 270 Travnik
sti pravnih nauka, između ostalog i u
Kontakt
telefoni:
stručnom časopisu koji će Pravni fakulStudentska služba
tet pokrenuti u septembru ove godine.
Savremeni uslovi školovanja
Na Internacionalnom Univerzitetu u
travniku djeluju sljedeći fakulteti:
• Ekonomski fakultet
• Saobraćajni fakultet
• Ekološko fakultet
• Fakultet za medije i komunikaciju
• Pravni fakultet
• Fakultet za privrednu i tehničku
logistiku
KAKANJSKE NOVINE
Počeci Univerziteta datiraju iz 2006.
godine osnivanjem Fakulteta za privrednu i tehničku logistiku. Neposredno nakon toga, počinje sa radom Ekonomski fakultet u Travniku i uz konstantni i predani rad menadžmenta i
stručnog tima Univerziteta, Ministarstvo obrazovanja je odobrilo otvaranje
Saobraćajnog fakulteta, a sa akademskom 2010/2011. i Ekološkog fakulteta,
kojim se studijski program proširuje na
nastavno-naučne oblasti biotehničkih
nauka. Od akademske 2011/2012. godine IUT dobiva još dvije organizacione
14
00387 30 540 586
00387 61 984 876
Pravna služba
00387 30 540 597
Fax
00387 30 540 587
Info centar - Sarajevo
00387 33 717 010
00387 61 556 867
broj 193, 15.07.2012.
POLICIJSKI BILTEN
U naselju Zgošća
Yugo sletio u kanal
Dvije osobe zadobile su teže tjelesne
ozljede u saobraćajnoj
nezgodi koja se dogodila 2. jula tekuće godine, oko 17 i 30 sati,
u naselju Zgošća nadomak Kaknja. Prema
informacijama sa mjesta događaja, vozilo
Yugo (357-T-896) krećući se iz pravca Kaknja prema Tršću iz za
sada neutvrđenih razloga u jednoj oštroj
krivini sletilo je sa
kolovoza. U vozilu su
su nalazila dva mladića. Riječ je o Erminu
Čobi, dok je drugo li-
Yugo u kanalu
ce inicijala M.A.
Odmah nakon dojave na mjesto nezgode
stiglo je vozilo hitne
pomoći koje je povrijeđene prevezlo u Dom
zdrvalja Kakanj odakle
su transportovani do
Kantonalne bolnice
Zenica na dalji medi-
Kriminalitet
vozila golf 4, registarskih oznaka
HHNT 810, vlasništvo T.Z. Izvršen je
uviđaj od strane istražitelja Policijske
stanice Kakanj.
- Dana 11.07.2012. godine, u
Policijsku stanicu Kakanj obratio
se B.I. iz mjesta Brežani i prijavio
da je u proteklih sedam dana, iz
njegove kuće izvršena krađa pištolja marke “Browning M-70” cal.
7,65 mm, te određene količine
zlatnog nakita. Izvršen je uviđaj od
strane istražitelja Policijske stanice
Kakanj. (www.mupzdk.gov.ba)
Saopćenje za javnost
Koristeći se ranijim policijskim iskustvima koja se odnose na sigurnost ljudi
i imovine u vrijeme kada nastupe visoke
temperature, može se zaključiti da je u
ovim periodima izražena problematika
koja se odnosi na nedozvoljenu paljevinu
i upotrebu otvorenog plamena.
Zbog visokih temperatura veoma lahko
dolazi do zapaljenja stvari i predmeta, a i
požar se veoma brzo širi i teško je kontrolisati, odnosno gasiti isti. Poučeni ranijim
iskustvima, od bezazlene paljevine nekih
stvari i predmeta dolazi do velikih požara
u kojima nastupi velika materijalna šteta i
dolazi do povređivanja lica.
Obavještavamo sve građane općine
Kakanj da će službenici policije, uz saradnju sa nadležnim iz šumarstva, preduzimati zakonom propisane mjere i
radnje s ciljem sprečavanja ovakvih
paljevina, i u tom smislu sankcionisati
sva fizička lica koja budu kršilam zakonom propisana pravila.
Koristimo ovu priliku da vas podsjetimo na odredbe Krivičnog zakona Federacije BiH, kojim se u članu 317. stav 1. navodi: Izazivanje šumskog požara – Ko
izazove šumski požar zbog kojeg nastupi šteta velikih razmjera, ili istovremeno
izazove više šumskih požara, kaznit će
se kaznom zatvora od jedne do deset
godina zatvora.
S tim u vezi obavještavamo sve građane općine Kakanj da se suzdrže od upotrebe otvorenog plamena u blizini stvari
i predmeta koji su lahko zapaljivi, te da
na taj način spriječimo požare i sl.
KAKANJSKE NOVINE
- Dana 04/05.07.2012. godine, u
mjestu Bijele Vode, od strane NN lica
izvršeno je krivično djelo teška krađa
u štalu, vlasništvo H.B., iz koje je otuđeno tele. Izvršen je uviđaj od strane
istražitelja Policijske stanice Kakanj.
- Dana 11.07.2012. godine, u mjestu Bištrani, izvršena je teška krađa u
štalu, vlasništvo F.E., iz koje je otuđena
junica. Izvršen je uviđaj od strane
istražitelja Policijske stanice Kakanj.
- Dana 11.07.2012. godine, u mjestu
Varda, ispred porodične kuće, izvršena
je teška krađa putničkog motornog
cinski tretman. Mjesto
nezgode obezbijedili
su službenici PS Kakanj, a u pomoć su bili
pozvani i profesionalni
vatrogasci iz Kaknja.
Dok je trajao uviđaj,
saobraćaj je bio preusmjeren na obližnji alternativni put. Az.S.
Policijska stanica Kakanj
broj 193, 15.07.2012.
15
REAGOVANJA
DEMANTI
OD SUBOTE DO SUBOTE
na članak „19. godišnjica
od svirepog ubistva sedmero civila u Poljanima“,
koji je potpisan inicijalima Az.S., a objavljen
u Kakanjskim novinama
br. 191, od 15.06.2012.
godine
Gospodine uredniče,
od prijatelja sam saznao za gore navedeni članak i pročitavši ga, zgrozio se.
Naime, u članku je objavljeno da sam
naredio egzekuciju sedmero ljudi, civila,
koji su, kako piše, svirepo ubijeni u Poljanima kod Kraljeve Sutjeske, početkom
juna 1993. godine. Navodim dio
članaka:„Branko Pendić, nastavnik tjelesnog odgoja, u to vrijeme komandir
policije, koji je naredio egzekuciju i danas slobodno hoda po ovoj zemlji, a Sud
Bosne i Hercegovine još nikada nije
pokrenuo istragu o ovom svirepom
zločinu.“
Naime, 1993. godine nisam bio zapovjednik odnosno „komandir“ vojne
policije, kako je navedeno u članku, a to
da nisam naredio egzekuciju suvišno je
i napominjati.
Bio sam zapovjednik vojne policije
HVO u Kaknju do 17.11.1992. godine, a
od tog datuma nadalje bio sam u Vitezu
na drugoj dužnosti. Šaljem Vam dokument koji to potvrđuje.
Zaprepašten sam činjenicom da je
novinar mogao napisati, a vi odobriti tiskanje i objavu članka (u kojem me se
optužuje za tako gnjusan, sablastan zločin,
s kojim nemam apsolutno nikakve veze,
a predstavlja tešku i ozbiljnu optužbu te
baca ljagu na moje ime), bez da ste provjerili bar činjenicu jesam li u to vrijeme bio
zapovjednik vojne policije, a da ne govorim o dokazima koje trebate imati da biste
tvrdili da je netko počinio zločin.
Napominjem još jednu činjenicu – za
vrijeme kada sam ja bio zapovjednik, od
strane vojne policije HVO nije nastradao
ni jedan pripadnik muslimanskog naroda. Muslimani i hrvati tada i nisu bili u
međusobnom ratu.
Suosjećam sa ožalošćenima i mislim
da krivci moraju odgovarati za počinjeni zločin, ali u članku ste optužili odnosno teško oklevetali nevinu osobu, a to
je ozbiljna stvar.
Zahtijevam da najhitnije objavite ovaj
demanti u cijelosti u Kakanjskim novinama, kako u tiskanom tako i u elektronskom obliku, kao i ispriku.
Lijepi pozdrav,
Branko Pendić
KAKANJSKE NOVINE
Odgovor na demanti od Az.S.
Poštovani gospodine Pendiću, niste me uvjerili vašim „papirnatim“dokazom
da niste odgovorni za svirepo ubistvo Bošnjaka u Poljanima. Drago mi je da
ste se javili kako bi vas Sud BiH mogao pronaći na vašoj adresi u Vitezu. Postavio bih vam samo jedno pitanje! Zašto ste otišli iz Kaknja ako niste saučesnik
u ubistvima. Mnogi Kakanjci se pitaju: Zašto! Sjećam vas se sa onim revolverom
kada ste dolazili u Štab TO Kakanj kako biste pregovarali o nenapadanju. Mislim da nema potrebe da se „prepucavamo“ preko, kako vi kažete glasila, iliti
novina, kako mi kažemo. Imaju nadležne institucije i svjedoci, pa kada Sud
BiH odluči da niste bili u Poljanima i niste odgovorni za ubistva, ja ću vam se
JAVNO IZVINUTI. DO TADA UŽIVAJTE U LJEPOTAMA VITEZA I NJEGOVE
OKOLINE... Naravno, do dolaska SIPE.
Srdačno vas pozdravljaju inicijali Az.S.
16
Evo i ja odlučih napisati nešto
„pametno“o ovom našem „lipom“ Kaknju, neiscrpnom izvoru informacija.
Eto, ja kao mlada osoba ili relativno
mlada ako uzmemo u obzir da su, ako
se tako može reći, spolne granice uveliko
pomjerene, želim da upoznam javnost o
jednom problemu ili možda bolje reći
jednom „trendu“koji se javio u svijetu i
u našem gradu. Naime, iako je ovo jako
mala sredina, ovaj naš Kakanj je postao
mjesto gdje u „noćnom životu“ ili narodski rečeno „izlascima“uživaju djeca koja
uopšte ne izgledaju tako pa zbog toga
maločas rekoh da su spolne granice
pomjerene. Ako uđete u bilo koji kakanjski kafić, odnosno kafanu, možete vidjeti djevojke „tip-top“ sređene, našminkane, “utegnute“ ili možda, opet bolje rečeno, onako kako to svi razumiju. Možete, dakle, vidjeti djevojke koje su obučene na “sve na izvol’te“ a u prosjeku te
„djevojke“ imaju po petnaest pa do
osamnaest godina. Onda se zapitate
kakvo je ovo naše društvo i gdje to sve
skupa vodi.
O ovom problemu niko ne razmišlja,
zapravo ta pojava nikome ni ne predstavlja problem. Ali, kada se nečije „dijete“,
tobože djevojčica od 15-16 godina, uda za
tamo nekog „minđušara“, onda će se
savjesni roditelji te iste djevojčice zabrinuti i nadasve zgroženi nečim takvim
poslati ovu našu „miliciju“za tim otmičarem njihova djetata, za „mladoženjom“,
pa će onda prihvatiti činjenicu kao takvu
i nikog nije briga što će ta djevojčica,
sada“žena“, roditi dijete, prekinuti školovanje i tako redom... I kako onda možemo
reći da „na mladima svijet ostaje“, na
kojim to mladima, zar da svijet ostane na
nedoškolovanoj djeci, 15-godišnjim mamama koje su preskočile djetinjstvo?!
Meni se ta ideja lično ne sviđa. Mislim da
se ovom problemu treba posvetiti dosta
pažnje, počevši od obrazovnih institucija,
roditelja, do policije.
Ali, da ovu „malu priču“ ipak malo
pozitivnije sagledamo, reći ću da „noćni
život“ koji traje od nekih 19:00 h pa do
23:00 h zna biti „super“, samo bi se možda trebao zvati „skoro pa do ponoći“
noćni život. Zaključak svega ovoga bi bio
da sve ima svoj poredak i red, djeca
trebaju da znaju gdje im je mjesto, a o
tome bi trebali odlučivati njihovi skrbnici, znate one „pametnije“ osobe od djece,
nekad se zvaše roditelji. A mladi, punoljetni mladi, trebali bi dobiti priliku da
uživaju u pravom noćnom izlasku, životu, koji bi trebao trajati znatno duže od
23:00 h, a da poslije 23:00 h ne dolazi
policija da pokvari ono malo zadovoljstva mladima koji se pokušavaju zabaviti od subote do subote. IlmaTopalović
broj 193, 15.07.2012.
BESPLATNI MALI OGLASI
Besplatne male oglase možete
poslati sms porukom: 061/362-654
i na e-mail: [email protected]
• Otkupljujem sve vrste katalizatora od
auta po povoljnim cijenama. Tel: 063952-422;
• Prodajem Vikendicu na Ponijerima Jejice, 5x4 metra kvadratna sa 600
metara kvadratnih zemljišta, uz glavni put, voda ,struja , vlasništvo 1/1.
Cijena 50000 KM. Kontakt Tel.061
412 796;
• Prodajem ugaonu sećiju 3x3 u dobrom
stanju. Cijena 300 KM. Tel: 061-239993;
• Prodajem dvije parcele u Dumancu
pogodne za izgradnju kuće. Tel: 062706-837;
• Pravim željezne i inox ograde. Tel: 063043-434;
• Prodajem 3 duluma zemlje u Kaknju
kod Željezničke stanice. Tel: 056-373012;
• Prodajem 335 kvadrata zemlje u naselju Doboj. Tel: 061-390-094;
• Prodajem motokultivator Labin 14 i
kosilicu dizel. Tel: 062-984-430;
• Radio bih kao dostavljač. Tel: 062-713-476;
• Prodaja i dostava svih vrsta frakcija,
savskog pijeska, pijeska za estrih. Prodajem dječija kolica marke Graco skoro nova-ženska. Tel: 061-153-442;
• Prodajem 250 kvadrata zemlje na Vrhevlju, ulaz sa glavnog puta. Tel: 061692-943;
• Prodajem dvije vertikalne rashladne
vitrine marke Coca cola i Fruktal. Tel:
032-559-674;
• Prodajem Audi 80 1,6 TDI, model
1989., registrovan do 15.11.2012. Tel:
061-994-694;
• Kupujem 10 metara grabovih drva.
Ponude slati na tel: 032-559-216 od
16:00 do 22:00 sata;
• Elektroenergetičar: izrada novih i po-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pravka starih elektro instalacija, montaža automatskih osigurača, popravka
el.uređaja. Veoma povoljno. Tel: 062891-548;
Vršim unutrašnje uređenje stanova
sve od regipsa, moleraja, gletovanja
i laminata. Vrlo povoljno i kvalitetno.
Tel: 061-842-965;
Prodajem kuću u naselju Doboj, pored
autoputa. Cijena po dogovoru.
Tel: 061-608-059;
Prodajem Golf 4 TDI 66 KW, model
2000., karavan tek uvezen, ABS, klima, plaćeno sve do registracije. Cijena
7.600 KM. Tel: 061-763-487;
Prodajem parcelu na Vrhevlju ili mijenjam za zemljište u Kaknju. Tel: 061063-267;
Izdajem poslovni prostor u novogradnji, potpuno i savremeno opremljen,
pogodan za sve vrste zanimanja. Tel:
061-462-055;
Prodajem trosjed, dvosjed i fotelju.
Tel: 061-769-625;
Pokretna islamska knjižara nudi vam:
serdžade, hamajlije, tespihe svih vrsta, ilmihale, audio i video kasete, suru
„Bekaru“ na kasetama i CD-u, surme,
mevlude, „Veliki tumač snova“, mirise,
razne zbirke dova, privjeske, Kur’an na
transkripciji – kućna dostava na području Kaknja. Tel: 061-750-142;
Prodajem: krov, podnjaču za varou,
nastavak, hranilice. Cijena 8 KM. Ramovi u refuzi 0,50 KM jelovi. Nukleus
sa 5 ramova 25 KM. Tel: 062-505-989;
Prodajem kuću 7x8 u Kaknju sa okućnicom od 320 kvadrata ili mijenjam za
manji stan u Zenici. Nova gradnja. Tel:
062-521-281;
Prodajem zemljište 520 kvadrata u
mjestu Bečirhodžići/Mioce. Preko
puta bivše elementare. Zemljište je
pogodno za izgradnju kuće. Tel: 062343-395;
Prodajem drvene postaklene prozore
120x140, 180x140, 120x80, balkonska vrata 80x200, unutrašnja vrata
70x200, 90x200. Nalazimo se kod Cr-
SJEĆANJE
Hadži Ismet
(sin hadži Hamida) Hadžić
Dana 07.07.2012. godine navršilo se
punih pet godina kako dedo,
pradedo i oče, nisi sa nama. Neka ti
Allah dž.š. podari lijepi Džennet na
drugom svijetu. El-Fatiha!
Unuk Hamid i sin Hajrudin sa porodicom
broj 193, 15.07.2012.
kvenjaka/Haljinići. Tel: 063-412-873;
• Vršimo usluge ručnog malterisanja
kvalitetno i povoljno. Tel: 061-362609;
• Prodajem poluopremljenu vikendicu
na Ponijerima 90 kvadrata. Cijena 330
KM po kvadratu. Prodajem 4 parcele
za vikendice na Jejicama po 200 kvadrata. Cijena 22 KM po kvadratu. Tel:
061-615-265;
• Pravim sve vrste namještaja tapaciranog, popravljam sve vrste starog namještaja i montiram sve vrste pločastog namještaja. Tel: 062-944-747;
• Povoljno prodajem novoizgrađenu vikendicu na 280 m2 zemlje sa svim priključcima, lokacija Vrhevlje uz glavnu
cestu. Tel: 062-942-082;
• Šator za 200 osoba sa inventarom, razglasom uz ugostiteljsku uslugu serviranja, radimo na lokaciji po vašem izboru. Tel: 061-290-329;
• Prodajem zemljište 1.000 kvadrata u
Tičićima-Polje. Tel: 061-492-081;
• Prodajem Peugeot 405 model 1991.,
registrovan do 13.10.2012., u odličnom stanju. Tel: 061-409-085;
• Ford Eskort dizel, model 1992., 44 KW,
registrovan do kraja godine. Tel: 062143-397;
• Reno Skenik DCI dizel, model 2001.,
registrovan do 10.2012., full oprema,
metalik boja. Cijena 7.700 KM. Tel:
062-521-281;
• Prodaje se kuća sa popratnim objektima i 1200 kvadrata zemlje na Željezničkoj stanici, a može i zamjena za
manji stan u Zenici ili Sarajevu. Tel:
062-487-227 i 032-245-612;
• Prodajem renoviran trosoban stan 76
kvadrata u naselju TE Kakanj. Tel: 061716-066;
• Prodajem Peugeot 206 benzin 1,1
model 1991. Cijena 5.500 KM. Passat
3 dizel 1,9 model 1991. Cijena 3.900
KM. Alfa Romeo 146 benzin 1,4 model
1997. Cijena 4.500 KM. Mercedes 123
200D. Cijena 1.600 KM. Tel: 063-046747;
• Prodajem kuću i baštu 500 kvadrata na
Vrbici/Zgošća. Tel: 061-611-620;
• Prodajem satelitsku antenu sa resiverom. Tel: 062-010-172;
• Prodajem vikendicu Ponijeri/Jejice 40
kvadrata i 600 kvadrata zemlje uz glavni put, voda, struja. Cijena 40.000 KM.
Tel: 061-412-796;
• Prodajem Mazdu 626 TD, model 1997.,
registrovana. Tel: 062-424-823;
• Vršim unutrašnje uređenje stanova
sve od regipsa, moleraja, gletovanja i
laminata. Tel: 061-842-965;
• Vršimo usluge zidanja i malterisanja.
Tel: 062-486-733;
• Tražim stan pod zakup. Tel: 061-231-128;
• Izdajem poslovni prostor 40 kvadrata,
posjeduje centralno grijanje, parking
prostor. Tel: 062-235-942.
17
KAKANJSKE NOVINE
OGLASI/SJEĆANJE
KAKANJSKE NOVINE
ZABAVA
18
broj 193, 15.07.2012.
Trgošped d.o.o. Kakanj
tel: 00387 61 772100,
fax: 00387 32 559045
www.trgosped.com.ba,
e-mail: [email protected]
Novo: Građevinski materijali
Popust na gotovinsko plaćanje 3%
Besplatan prijevoz kupljene robe
Iz ponude izdvajamo:
• sve za vrt
• boje i lakovi
• mašine i alati
• vodomaterijal
• centralno grijanje
• keramika i sanitarija
• građevinski materijali
Ako želite uspješno poslovanje na polju transporta, trgovine, izgradnje, proizvodnje
betona i asfalta, nazovite prihvatljivog i povjerljivog poslovnog partnera
PZU “MGM APOTEKE“
KAKANJSKE NOVINE
Ulica A.Izetbegovića 63
Tel: 032 557-360;
557-361
Ulica 311. Lahke brigade bb
Tel: 032 558-970
broj 193, 15.07.2012.
19
SPORT
Tema broja: Analiza protekle te najava naredne sezone u klubovima na području Kaknja (1/2)
KAKANJSKE NOVINE
Odbojkaši, košarkaši i rukometaši
donijeli najviše radosti
Kako smo to već radili
i prethodne godine, tako
ćemo i ove godine, pred
godišnji odmor koji našoj
redakciji dolazi u mjesecu
augustu, napraviti kratak
osvrt na prethodnu sezonu, te uvod u narednu
sezonu kada su u pitanju
sportski kolektivi na području naše opštine. Već
više od mjese dana je prošlo od kada su pojedini
klubovi u Kaknju na zasluženoj pauzi, te se već
uveliko pripremaju za
nove sezone koje se nalaze
ispred njih.
Najplodonosnija godina
kada je u pitanju sport u
Kaknju
Sezona 2011/2012. zasigurno je jedna od najplodonosnijih u historiji ovog
grada. Tu činjenicu imali
smo priliku pisati u nekoliko prethodnih godina.
Pored dvostruke krune
ekipe OK Kakanj, čak pet
klubova iz Kaknja plasiralo se u viši rang takmičenja
i to: RK Kakanj, KK Kakanj,
ŽOK Kakanj, OA Kakanj te
Kuglaški klub Kakanj. U
sezoni 2011/2012. najviše
radosti domaćoj publici
zasigurno su donijeli odbojkaši Odbojkaškog kluba
iz Kaknja. Ova ekipa, kako
smo već imali priliku pisati u nekoliko prethodnih
brojeva, donijela je po četvrti put uzastopno u naš
grad dvostruku titulu,
osvojivši prvenstvo te kup
naše države. Ipak, da i ovaj
uspjeh ima trunku gorčine
najbolje su pokazale dvije
utakmice play offa protiv
ekipe Napretka iz Odžaka
kada je domaća publika,
20
Odbojkaši OK Kakanj
većinom, okrenula leđa
svojim pulenima, te navijala za gostujuću ekipu iz
Odžaka. Ipak, za razliku
od prethodnih sezona kada je uprava OK Kakanj
bila gluha na takvo ponašanje, već u pomenutoj
sezoni su počeli u svoj roster da ubacuju pojedine
igrače iz svoje škole odbojke, što bi u konačnici trebalo da vrati publiku u
dvoranu u Kaknju, ali i
njihovu lojalnost prema
ovom klubu koja je davno
izgubljena zbog lošeg odnosa prema nekadašnjim
ikonama kluba, ali i manjku domaćih igrača u rosteru ove ekipe.
Ekipa OK Kakanj nam
je pokazala da je za nešto
takvo sposobna, posebno
kroz rezultate u omladin-
Rukometni klub Kakanj
skim selekcijama, a imena
poput Đakovca, Krivokape, Bjelopoljaka, Mustafića itd. zasigurno su imena
koja bi u narednom vremenu polako trebala da
sazriju i postanu okosnica
ovog renomiranog kluba.
Što se naredne sezone tiče,
ekipa OK Kakanj ima još
nekoliko mjeseci do početka prvenstvenog takmičenja, pa samim tim i nema
previše aktivnosti u ovom
ljetnom periodu. Što se
ekipe tiče, za očekivati je
da u ekipi ostane većina
igrača koji su nosili ekipu
OK Kakanj tijekom protekle sezone, a prema informacijama do kojih smo
došli, bit će pravo veliki
posao ukoliko se na kormilu ekipe uspije zadržati
trener Nenad Kovačević.
Rukometaši RK Kakanj
u skoro nemogućim
uslovima ostvarili
plasman u Premier ligu
Od samog svoj nastanka, ekipa RK Kakanj, na
čelu sa izrazito agilnom
upravom, krenula je sa
gradnjom „zdravog tkiva“
koje bi trebalo da bude
okosnica kluba u budućnosti. Da nisu pogriješili
sa takvom strategijom
dokazalo se već prije tri
sezone. Prije dvije sezone
već su uspjeli da od nekih
igrača naprave internacionale, a o kakvom se radu
priča najbolje pokazuje i
činjenica da su iz ove ekipe čak tri igrača nosila, ili
još uvijek nose boje nekadašnjeg velikana bh. rukometa, ekipe Bosna BH Gas.
Ipak, najvažniji uspjeh
stigao je u prošloj sezoni.
U sezoni u kojoj je ekipa
RK Kakanj imala godišnji
budžet koji je na nivou,
koji pojedini igrači nekih
od klubova zarade za samo jednu sezonu, ekipa
RK Kakanj uspjela je po
prvi put u historiji izboriti
plasman u najelitnije takmičenje u BIH, što je
svakako najveći dokaz o
kvalitetu rada ovog kluba.
Prije nekoliko dana kadeti
ove ekipe vratili su se sa
turnira u Granolleresu
gdje su ostvarili zapažene
rezultate, što još više imponuje upravi ovog kluba.
Što se pak naredne sezone tiče, da bi ekipa RK
Kakanj normalno učestvovala u istoj bit će potrebno
60.000KM više negoli ove
sezone, a iz uprave su najavili da će prije sezone
broj 193, 15.07.2012.
SPORT
Ženski Odbojkaški klub Kakanj
broj 193, 15.07.2012.
menutih ekipa u narednoj
godini zasigurno ne treba
očekivati previše. OK Kakanj bi mogao ponovo
odbraniti titule, ali RK
Kakanj, OA Kakanj, ŽOK
Kakanj i KK Kakanj će se
vjerovatno boriti za goli
opstanak u svojim ligama.
Što se drugog dijela ove
male analize i uvoda tiče,
više pažnje ćemo obratiti
na manje popularne sportove, ali i na ekipu Rudara,
koja će i 13. sezonu zaredom startati u Prvoj ligi
FBIH. Pažnju ćemo usmjeriti i ka borilačkim sporto-
Omladinska akademija Kakanj
Obe ekipe su teret svojih
sezona iznijele na domaćem igračkom kadru.
Što se naredne sezone
tiče, ekipa ŽOK Kakanj
već je odredila novog trenera za Almira Begića.
Ipak, bit će interesantno
sa kakvim će kadrom ekipa ŽOK Kakanj ući u novu sezonu, posebno uzme
li se u obzir to da će nekoliko igračica startovati sa
svojim obavezama na
studijima što bi trenera
Begića moglo staviti na
velike muke. Što se OA
Kakanj tiče, situacija je
takva da ova ekipa i sa
igračkim kadrom koji posjeduje zasigurno može
da igra u Prvoj ligi FBIH.
Najbolji dokaz za to je i
činjenica da je mladi Belmin Begić iz ovog kluba
otišao u Katar.
Bilo kako bilo, od po-
vima te probati iz sijaseta
medalja izvući one najsjajnije, te malo se pozabaviti
i pojedinačnim sportovima u kojima su nas ove
godine ponovno ugodno
iznenadili Nerma Čaluk,
te posebno ove godine,
Amel Tuka, koji je na
Evropskom prvenstvu
ubilježio plasman među
24 najbrža takmičara na
starom kontinentu u disciplini trčanja na 800 metara. Ovim ciklusom kroz
dva broja spustit ćemo
konačnu zavjesu na ono
što je ostalo iza nas, te
uvesti vas u sva događanja
koja ćemo pratiti u narednoj sezoni, te tako na najbolji mogući način vas
ostaviti da sami pratite sve
ono sto će se dešavati, dok
naša redakcija bude na
zasluženom godišnjem
odmoru.
21
KAKANJSKE NOVINE
Ekipa Košarkaškog kluba Kakanj
održati još jednu skupšti- Sparsa ekipa KK Kakanj
nu na kojoj će razmotriti pokazala je da ima kvalisve opcije prije negoli kre- tetu da se takmiči u Ligi
nu sa takmičenjem u Pre- 14, te su na kraju i uspjeli
mier ligi. Ipak, ono što je to da ostvare. Za razliku
bitno, publika u Kaknju od prethodnog nastupa u
(koja nije položila ispit sa najjačem košarkaškom
praćenjem ove ekipe u takmičenju, ove godine bi
prethodnim sezonama) će se trebalo pripaziti na dopo prvi put imati priliku vođenje potencijalnih „pogledati najjače ekipe sa jačanja“, da se ne dogode
područja BIH, a domaći slučajevi poput Rizvića ili
igrački kadar bi trebao da nekih drugih.
bude još jedna od preporuŠto se ove sezone tiče, i
ka za što bolju posjetu kada sezona u KK Kakanj počije ova ekipa u pitanju.
nje tek za par mjeseci, pa
KK Kakanj se ekspresno
trenutno i nema nekih
vratio u elitno
bitnih dešavanja. Ipak,
takmičenje
akcenat na cijelu sezonu
Ekipa KK Kakanj godi- dat će odgovor nastavlja li
nu dana je igrala u elitnom Peljto igrati u ekipi KK
košarkaškom takmičenju, Kakanj ili će se pridružiti
prvih 7 kola bili su apso- nekoj drugoj ekipi, jer
lutna senzacija, ali više od onim što je pokazao u
toga nisu mogli. Ekipa KK prošloj sezoni, dokazao je
Kakanj ispala je u A1 ligu. da zaslužuje da igra u neIpak, prošle sezone su kim od najvećih ekipa na
naučili neke stvari, promi- području naše države.
jenili dio rostera, doveli ŽOK Kakanj i OA Kakanj
par provjerenih mladih dokazali da smo „grad
igrača, i povratak u elitno odbojke“
košarkaško takmičenje u
Dvije ekipe koje su
BIH im je bio na dohvat pored RK Kakan zasigurruke. U samoj završnici u no „najkakanjskije“ su
utakmicama protiv ekipe ekipe ŽOK Kakanj te OA
Kakanj. Obe ekipe u svoja prvenstva ušle su nekako stidljivo, posebno
se to odnosi na ekipu
ŽOK Kakanj. Obe ove
ekipe pod ovim imenima
takmiče se tek dvije sezone, i obe ekipe su u prvim
sezonama pokazale da
posjeduju kvalitete za
nešto više. Trebala im je
godina dana da to i naprave. Ekipa ŽOK Kakanj
će tako naredne sezone
igrati u Premier ligi BIH
za odbojkašice, dok će
OA Kakanj igrati u Prvoj
ligi FBIH za odbojkaše.
SPORT
SPORTSKI PREGLED IZMEĐU DVA BROJA
Ekipa Rudara startovala s
pripremama za novu sezonu Kemal Hafizović novi
Uređuje: Eldin Omeragić
Foto: Mirsad Mujagić
Prozivkom koja je održana 9.
jula počele su pripreme za novu
sezonu ekipe FK Rudar iz Kaknja.
Na prozivci koju je održao novi šef
struke Kemal Hafizović, pojavilo se
20 igrača, od toga 14 je bilo onih
koji su igrali prošle sezone. Ostalih
6 imena popunili su povratnici sa
posudbe i to: Bajramović, Merdić te
Goralija iz ekipe Mladosti, te golman Harun Strika koji je neko vrijeme branio boje Rudara iz Breze.
Preostali broj igrača popunili su
igrači iz podmlatka ekipe Rudara.
Ipak, na prozivci se pojavilo jedno
novo ime, a radi se o Edvinu Šabotiću. Šabotić je prinova koja će
igrati na poziciji štopera, a u ekipu
Rudara stigao je iz ekipe GOŠK-a u
kojoj je bio jedan od najboljih igrača.
Inače, Šabotić je svoju karijeru gradio preko ekipa: Famos, Sašk, Olim-
da su u posljednje četiri godine u
Rudaru u prosjeku mijenjali po dva
trenera po sezoni, onda je ovo nezadovoljstvo čak i opravdano. Ipak,
ukoliko se uzme u obzir da je ekipa
Rudara i prije dvije sezone, kada su
se borili za opstanak, imala više
posjetilaca zbog toga što su im igrali domaći igrači, nego prošle sezone,
onda je orijentacija uprave na domaći kadar, zapravo i dobro rješenje.
Najbolje riješenje bi trebalo biti
negdje između, a prema onom što
se moglo vidjeti na pomenutoj prozivci, ekipa Rudara svoj bi roster
trebala popuniti barem sa još dva
igrača i to po jednim u srednjoj te u
napadačkoj liniji. Svoje prve nastupe
u sezoni 2012/2013. ekipa Rudara
imat će 15. i 16. jula na turniru u
Ilijašu, gdje će pored ekipe Rudara
nastupiti još i ekipe Veleža, Bosne iz
KAKANJSKE NOVINE
Slika sa prvog treninga ekipe Rudara
pik i GOŠK. Prema onome što se
moglo vidjeti na prozivci, ekipa
Rudara zasigurno će u narednu
sezonu ući slabija negoli je to bio
slučaj prethodnih sezona. Od pojačanja iz svih prethodnih sezona,
jedini koji su ostali da brane boje
ekipe Rudara, a proteklih sezona su
dovedeni kao pojačanja su Bajro
Spahić te Samir Duro. Zeleno-crne
su napustili: Duraković, Duvnjak,
Pjanić, Begić, Čulov, Nemeljaković,
te Matović.
Što se samog igračkog kadra tiče, domaći nogometni stručnjaci su
podijeljenog mišljenja. Prije svega,
mnogi zamjere radu uprave Rudara prethodnih godina, kada je kroz
klub prodefilovalo mnoštvo „pojačanja“ među kojima su bili igrači
koji definitivno nisu zalužili da
nose dres ekipe Rudara, ali i igrača
čijih se usluga ekipa Rudara olako
riješila. Doda li se tome i činjenica
22
Visokog te domaćina, ekipe Ilijaša,
sa kojom ekipa Rudara i igra svoju
prvu utakmicu.
Za kraj treba istaknuti i to da je
u prostorijama NS FBIH obavljeno
žrijebanje parova za narednu sezonu, a mi vam u nastavku teksta
donosimo raspored utakmica ekipe
Rudara za narednu sezonu.
1. kolo: FK Rudar – NK Podgrmeč
2. kolo: HNK Čapljina – FK Rudar
3. kolo: FK Rudar – NK Troglav
4. kolo: HNK Branitelj – FK Rudar
5. kolo: FK Rudar – NK Jedinstvo
6. kolo: FK Rudar – NK Vitez
7. kolo: FK Radnički – FK Rudar
8. kolo: FK Rudar - FK Sloboda
9. kolo: NK Iskra – FK Rudar
10. kolo: FK Rudar - FK Krajina
11. kolo: NK Krajišnik – FK Rudar
12. kolo: FK Rudar – FK Budućnost
13. kolo: FK Goražde – FK Rudar
14. kolo: FK Rudar – NK Bratstvo
15. kolo: NK Bosna - FK Rudar
trener ekipe Rudara
Hafizović i Pačariz, novi stručni štab za
ovu sezonu
Nakon što je Mirnes Buza podnio ostavku
na mjesto trenera Rudara, Rudar je 15-tak
dana bio bez šefa struke. Ipak, uprava Rudara je u tom vremenu vagala ponude, pa je
tako na kormilo ekipe Rudara stigao proslavljeni Kemal Hafizović. Inače, Hafizović je jedan od izuzetno cijenjenih trenera na prostoru BIH, a svoju trenersku karijeru počeo je
graditi, baš kao i fudbalsku, upravo u ekipi
Rudara, koju je preuzeo u sezoni ‘86/87. U
svojoj trenerskoj karijeri, osim ekipe Rudara
vodio je još i ekipe Čelika i to u pet navrata,
dva puta Velež, te po jednom Travnik i Krajišnik iz Velike Kladuše. Ekipu Krajišnika
vodio je sa mnogo uspjeha, te je ovu ekipu
uveo u Prvu ligu FBIH, ali najveći uspjeh sa
istom mu je plasman u 1/4 finale Kupa BIH,
u prethodnoj sezoni.
Po dolasku u ekipu Rudara, po prvi put u
poslijeratnoj historiji, za portal Kakanj live
Hafizović je izjavio:
„ Moja je želja da stvorim kakanjski Rudar,
čiji će igrači “ginuti” na terenu i kojima će biti
čast što nose “zeleno-crni” dres kao što je bio
slučaj s mojom generacijom koja sigurno
spada među najuspješnije u historiji kluba.
Svjestan sam da me čeka «rudarski» posao, ali
ja vjerujem da ću uz podršku igrača, klupskog
rukovodstva i navijača uspjeti Rudaru vratiti
stari sjaj i da nove tribine neće ubuduće djelovati sablasno kao dosad“.
Projekat stvaranja ekipe od domaćeg igračkog kadra pokazao se neuspiješnim prije
dvije godine, kada je ekipa Rudara u posljednjem kolu izborila opstanak. Ipak, ovaj stručnjak će morati da dokaže da u Kaknju ima
fudbalskog potencijala, te da u ovoj sezoni
pokuša ostvariti što bolji plasman, posebno
uzme li se u obzir da su male šanse da ekipa
Rudara ove godine izbori plasman u Premier
ligu. Hafizović bi trebao ekipu Rudara da
vodi u naredne dvije sezone, dok će mu pomoćnik biti Džemal Pačariz.
broj 193, 15.07.2012.
SPORT
Emir Hadžić pojačao
redove FK Sarajevo
Postavljene stolice na
stadionu pod Vardom
Nakon što je firma Sport-X, prema potpisanom ugovoru, sa malim zakašnjenjem ipak isporučila stolice za
stadion ekipe Rudara, postalo je evidentno, ma koliko
bilo nevjerice prema istom, da će stadion pod Vardom,
konačno dobiti sjedeća mjesta prema svim propisima u
BIH. Iako je još prošle sezone najavljeno da klubovi u
Prvoj ligi FBIH neće moći igrati bez određenog broja
sjedećih mijesta, to se nije dogodilo pa je većina klubova,
pa tako i FK Rudar, igralo bez sjedećih mijesta. Ipak, ove
godine ekipa Rudara, svoje će navijače ipak imati priliku poslati na plastične stolice, što će biti po prvi put u
historiji ovog kluba.
Već nekada na početku novog milenijuma „raspalile“
su se nade da će ekipa Rudara na svome terenu imati sjedeća mjesta, štaviše prikupljale su se i novčane donacije za
kupovinu stolica, ali do postavljanja stolica trebalo je čekati čak polovinu 2012. godine. Ipak, i to se na kraju dogodilo, pa je zapadna tribina stadiona pod Vardom dobila
svoje novo ruho. Stolice, njih 2.000, već su postavljene te
krase zapadnu tribinu. Kao što možete vidjeti i na slici
stolice su postavljene tako da zelena boja krasi pozadinu,
a crnom bojom su ispisana slova imena ekipe Rudara. Ipak,
niti ovih 2.000 stolica neće biti dovoljno ukoliko ekipa
Rudara ove godine izbori plasman u Premier ligu. Naime,
prema odluci Komiteta za normalizaciju Nogometnog
saveza BIH, klubovi koji igraju u Premier ligi moraju na
tribinama, od ove sezone, imati 3.000 stolica. Bilo kako
bilo, mjesec juli ostat će upisan zlatnim slovima u historiju
ekipe Rudara kao mjesec u kojem je stadion pod Vardom
dobio svoja prva plastična sjedeća mjesta.
broj 193, 15.07.2012.
Taekwondo klub Nur bilježi nove uspjehe
U klubu 6 novih majstora taekwondoa
Kakanjski Taekwondo klub Nur, nastavlja sa kvalitetnim radom u svojoj struci, a to najbolje dokazuju i rezultati koji su ostvareni u Donjem Vakufu, gdje se održalo
polaganje za crne pojaseve. U subotu 30.06.2012. godine,
u Donjem Vakufu održano je polaganje za crne pojaseve,
koje je organizovao TKD Savez BiH. Iz TKD kluba “Nur”
na polaganje je izašlo 6 članova koji su uspješno položili
crni pojas 1. dan, a oni su: Amar Kubat, Sumeja Fejzić, Minela Čeliković, Ammar Kubat, Evelin Piljug te Fahrudin
Nikolić. Ispitivač na polaganju crnih pojaseva bio je gospodin Anđelko Vučenik, nosilac crnog pojasa 7. dan.
Taekwondo klub “Nur” bogatiji je još za 6 majstora
taekwondoa koji su uporno radeći i trenirajući ovaj olimpijski sport položili crne pojaseve.
“Ja im od srca čestitam i želim sve najbolje u njihovom
daljem radu”, riječi su trenera TKD kluba “Nur” Halima
Fejzića.
Na kraju turnira klub je zasluženo osvojio i 3 pehara
i to: mlađe kadetkinje 1. mjesto, kadeti za osvojeno 2.
mjesto, te sveukupan plasman kluba na 2. mjesto. Turnir
je sudila Sumeja Mujić članica kluba, dok su takmičare
predvodili treneri Halim Fejzić, Adnan Kozlo i Haris
Mušija. Ovom prilikom Kakanjske novine se izvinjavaju
ovom klubu na lapsusu iz prošlog broja (br.192, stranica
21.) gdje smo u tekstu (Pregršt medalja na turniru u Bugojnu), slučajno preskočili nabrojati i zlatnu medalju
Adija Šehagića. Ovom mladom borcu čestitamo i ujedno
se izvinjavamo na lapsusu.
23
KAKANJSKE NOVINE
Postavljeno 2.000 stolica
Nakon samo
pola godine provedene u mađarskom Honvedue,
Emir Hadžić
promijenio je
klub pa je prije
10-tak dana potpisao ugovor sa
ekipom Sarajeva,
te na ovaj način Emir Hadžić u skoku na utakmici
pojačao redove između Hiberniansa i Sarajeva koja je
istih u borbi za odigrana na Malti
što bolji plasman u Premier ligi, te u kvalifikacijama za Europa ligu. Da je Hadžić pravo pojačanje za ovaj klub pokazao
je već i u utakmicama pretkola Europa lige, koje je Sarajevo
igralo protiv ekipe Hiberniansa sa Malte, gdje je Hadžić u
dvije utakmice postigao 3 gola.
Dvadesetsedmogodišnji napadač u Sarajevo dolazi iz
mađarskog Honveda, a ranije je igrao za kakanjski Rudar,
Željezničar, Celje, Čelik, Panetolikos, NK Istru i Honved. Ovim
prelaskom u redove Sarajeva, Hadžić je, iako je to u posljednje vrijeme nije toliko velika stvar, postao jedan od nekolicine
igrača koji su imali priliku nastupati u oba sarajevska kluba.
Uzme li se u obzir da je nastupao i za zenički Čelik, jasno je
da je Hadžić obišao gotovo sve klubove velikane u našoj državi, što dovoljno govori o kvalitetu ovog napadača.
Ramazanska vaktija
Ramazan 1433.h.g. - Juli/avgust 2012.god.
(Izvor: Takvim za 2012.)
je:
inice
ž
-P
d
b
a
Ćev P i S&M :
NI
S&M
I ME
Sp
Svim muslimanima i
muslimankama želimo sretne i
berićetne ramazanske dane
kti
r va
o
z
on
20
ILJA
RSK
OŠT
R
IFTA
S
IJA
A
SUP A PORC
K
VELI NADA
LIMU A 5 KM
:
N
TEL
A
CIJE
N
E
LI
DŽB 3-347 I -131
U
R
NA 62-00
-877
0
062

Similar documents

242-243 - Kakanjske novine

242-243 - Kakanjske novine utvrđuju obveznici, visina i način „I ranije su postojale određene inicijative mogu se trošiti za projekte koji su od inizdvajanja i usmjeravanja dijela pri- i razgovori. Oni su se uglavnom odno- t...

More information

kn 215.indd - Kakanjske novine

kn 215.indd - Kakanjske novine kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom” Izdavač: Kakanjske novine doo Kakanj Direktor: Fikret Kadrić Glav...

More information