Ursemmers in beeld - Historische Kring Ursem

Transcription

Ursemmers in beeld - Historische Kring Ursem
AKKERBOUW
1942 Jan Kroon, aan het kuulen op het land van zijn vader, in de Schermer. Op de
1942 Vermoedelijk Leen Kroon aan het eggen, in de Schermer, met twee paarden.
achtergrond de boerderij van Gert de Jong en het huis van Fons de Block.
1942 Aan het aardappels poten op het land, in de Schermer bij Kroon, met twee
paarden. Op de achtergrond links de boerderij van Koeckhoven en in het
1943
Aardappel-rooitijd bij Koopman aan de Ursemmerweg. Vlnr. Truus, Kees, Marie
en vader Jan Koopman, voor Kees Groen, Gre en Jaap Nat en Adam Konijn.
midden de boerderij van Jan Groot.
1977 Na de bollen wordt het land weer opnieuw ingezaaid, hier door een loon
bedrijf bij Klaas Komen aan de Noorddijkerweg
1944 Het dorsen van de tarwe bij Kroon in de Schermer. Op de stroowagen staat
Leen Kroon, op de dorsmachine staan Dirk de Jong en ................
1944 Hier de dorsmachine van de andere kant, duidelijk te zien de aandrive-riem
naar de tractor. Op de machine Leen Kroon.
1947 Moos Kroon bij de Fordson Major tractor, hier samen met Jan Eldering die bij
hun werkte.
B O L L E N T E E LT
1955 Jan Mooij en Trijntje Mooij-van Meurs, hier op hun bollenveld in de Schermer.
1958 Het uitploegen van tulpenbollen op het land van Gert Seijts aan de
1963 Vera Groot en Kees Vlaar aan het tulpen koppen op het land van Jaap
1965 Niek Blank aan het tulpen koppen op het land van Adriaan van Diepen.
Wogmeerdijk. Achter de ploeg Gert Seijts en de dochters Nelleke en Lida
Berkhout, met op de achtergrond de Noorddijk. Vlnr. het dubbelwoonhuis van
Met op de achtergrond de schuren van de Gebr.Koppes en de bakkerij van
en opa Gerrit Seijts.
Jan Stam, Jan de Boer, de boerderij van Jaap Vet, de boerderij van Jan Stam,
Jaap Stam.
Dorus en Alie Vlaar en de boerderij van Piet Schaap.
1989 Evert Langereis en Annie Blaauboer aan het selecteren in de tulpenbaan op
1969 Bollen planten, op bedden van vijf regels, Jan Dol op de Ransomes rupstractor
en Theo Dol op de plantmachine. Op de achtergrond het huis van Jan Tessel.
1977 Bollen uitploegen, door Niek Blom, hier op het land van Klaas Komen aan de
Noorddijk. Met op de achtergrond hun boerderij.
1980 Loonwerk op het land van Jaap Berkhout aan de Leet, tulpen koppen.
Hier Theo Dol met een kopmachine achter een Steyer tractor.
hun land aan de Uitgang. Op de achtergrond de boerderij van Pater en de
kassen en schuren van Langereis.
BOUW
1914 Hier zien we de bouw van een woning aan de Drechterlandsedijk (nr. 1), met
1920 Hier de timmermanswerkplaats van Arie Hille, met links achter Dirk Kooij.
1949 Het bouwen van de boerderij van Cees Paauw aan de Walingsdijk door Dorus
vlnr. Jaap Ruijter, Antoon Groot, Gert Kenter, Piet Leegwater, Dorus
Met duimstok en tekening Simon Wijte, ................, ................, ................ en
Hoogewerf. Vlnr. Piet Hoogewerf, Cor Rodenburg, Jan Hoogewerf, Cees
Hoogewerf en Oudjer Commandeur. Goed te zien is het bouwen van een half-
rechts met bril Jaap Wijte.
Paauw, Piet Vendel, Freek Rodenburg, Hannes Hogeling, Niek Timmer en Dirk
steens muur, die met muurankers en balken aan de vloer- en zolderbalken
1950 Het slaan van een paal met de handhei, voor een aanbouw bij Dorus
Hoogewerf. Vlnr. Bertus Hoogewerf, ................, Niek Dudink en Piet Hoogewerf.
Hessing.
werden bevestigd. Deze woning werd gebouwd voor veldwachter Piet Saal.
1954 De bouw van bejaarden woningen aan de 11 oktoberstraat, met vlnr.
1957 De bouw van woningen aan de Drinksmeer te Rustenburg, door bouwbedrijf
1969 Schilder werkzaamheden aan de pas gebouwde RAIFFEISENBANK. In het
1969 De eerste steenlegging van de nieuwe bavoschool door pastoor van de Engh.
Arend Bouwsma, Gert de Boer, Piet Hoogewerf, Piet Vendel, Gerard Hoogland.
Hoogewerf. Vlnr. Piet Vendel, Bertus hoogewerf, Jan Seijts, ................, Harm
midden op de ladder Willem Hagedorn. Naast de entree Arie Groot. De andere
De man rechts (gedeeltelijk zichtbaar) is Meindert Mak, lid van de gemeente-
Zittend: Dirk Leek, Harm Vendel en Jan Schuitenmaker.
Vendel en Piet Hoogewerf, hier bezig met het leggen van dakpannen.
twee zijn nog niet bekend.
raad. Op de achtergrond huis en schuren van Hans Stam.
BRANDWEER
1951 De brandweergroep van Ursem, met boven vlnr. Jan Bontje, Piet Groen, Bertus
1951 Een omgebouwde wapencarrier uit 1943, diende vanaf 1951 als eerste
1964 Het korps van de brandweer van Ursem met vlnr. staand: Jan Hoogewerf,
Vormer en Jan Dol. Midden: Niek Mulder, Oud Commandeur en Cor Mak.
autospuit, genomen op de Walingsdijk. Met vlnr. Arie Hille, Chiel Witte en
Niek Timmer, Jaap van Mol, Jan van Diepen, Henk Ursem, Arie Jong, Dirk
Staand: Kees Koppes, Jacob Schaap, Bertus Lenting, burgemeester Nolet, Cor
Tinus Klaver. In de auto: Willem Schouten en Jan Hoogewerf. Ernaast:
Bakker en Willem Schouten. Knielend: Arie Hille (commandant), Joop Witte,
Boots (chauffeur), Gert de Graaf, Henk Rens, Arie Hille, Willem Schouten en
Jan van Diepen, Cees Koppes, Niek Mulder, Arie Jong en Dirk Bakker.
Adam Konjin, Tinus Klaver, Niek Mulder, Bertus Vormer, Arie Immink en Chiel
Bernard Mak.
1967 Brand in de werkplaats van Arie Hille aan de Walingsdijk, genomen vanaf
de Mijzerdijk.
Witte.
1972 Het brandweerkorps van Ursem met op de achterste rij vlnr. Dirk Bakker, Adam
1975 Brandweergroep van Ursem. Vlnr. Jaap van Mol, Chiel Witte, Niek Timmer,
1991 Het korps van de vrijwillige brandweer van Ursem, met op de achtergrond de
Konijn, Arie Immink, Arie Jong, Arie Groot, Sjaak de Moel, Sjaak Steur en
Sjaak de Moel, Adam Konijn, Siem Dol, Sjaak Steur, Joop Witte, Arie Immink,
................ Middelste rij: Ben Beemsterboer, Joop Stam, Jan van Diepen, Niek
................, Joop Stam, Arie Groot, Hans Stam, Jan Hoogewerf, Meindert (Wals)
oude spuit, hier voor de woning van Arie Hille, Walingsdijk 10, met vlnr. Hans
Gerard Baas, Nico Aaij, Harrie Vendel, Hans Stam, Robert Laan, Sjaak de Moel,
Timmer, burgemeester de Nijs, Arie Hille, Siem Dol, en Jaap van Mol. Gehurkt:
Timmer, Theo (Thijs) Groot, burgemeester de Winter, Jan van Diepen, Arie
Stam, Chiel Witte. Op de wagen: Jan Hoogewerf en Arie Hille, dan Meindert
Cees Spaansen, Cas Beek, voor: Dirk Bakker, Jan de Witte, Theo Bibo en Kees
Chiel Witte, Jan Hoogewerf, Tinus Klaver, Joop Witte en Meindert (Wals) Timmer.
Hille, Arie Jong, Kees Ursem en ................
(Wals) Timmer, Jan van Diepen. Voor: de nieuwe commandant Joop Stam.
Ursem.
1975 Ter gelegenheid van het afscheid van Arie Hille en Jan Hoogewerf. Met de
pastorie en de Ned. Herv. Kerk. Vlnr. Johan Conijn, Jos de Boer, Sjaak Braas,
DORPSGEZICHT
1911 De Rustenburgerdijk. Rechts de boerderij van Aldert Tessel en Jacobus Stuijt.
Uiterst links het schildersbedrijf van Piet Vredenburg, de winkel van Klaas Post
1923 De Walingsdijk, gezien vanaf de Jan Vetbrug. Links de bakkerij van Wijert
Klaver, de kapberg van Klaas de Haan en het huis van Jaap Evers.
en op de achtergrond nog twee boerderijen. De mensen op de voorgrond zijn
1924 De Buurt - Drechterlandsedijk, vlnr: Cees Borst uit Obdam, Em en Jo Borst,
1925 Rustenburg - Drechterlandsedijk. Links de timmerwinkel van Wijnand Klaver, later Nico Bakker
vader Simon Borst, ................, ................, Jan Baas, ................, Gert Hoogewerf,
waar tevens potten en pannen werden verkocht, het 2e pand, iets achteruit met de ronde topgevel,
Jan Lenting, Rieka Lenting en Geer Beerepoot.
is de kruidenierswinkel van Werners, later Jacob de Jong, het 3e huis is de bakkerij van Dirk Vlaar,
nog niet bekend.
voorheen van Pieter Knip, daarachter volgt (moeilijk zichtbaar) een dubbel pand van schilder Willem
Stroomer, achter de grote boom het huis van Anton de Groot en Maartje Liefting, later Klaas de Wit.
Op de foto hun oudste dochter Gre en haar jongste broertje Jan en zus Stien, de ander is een
onbekend buurmeisje. Op de achtergrond herkennen we de in 1919 gebouwde ophaalbrug.
1930 Het centrum van Noorddijk, waar tot 1963 altijd de Noorddijkerkermis werd
gevierd. Links het woonhuis van Jan de Boer, op de achtergrond de
boerderij van Klaas Klaver en rechts het café ‘De Drie Roeiers’ van Jas Kuijper.
1963 De Buurt - Noorddijk. Vlnr. Adrie Koppes, Trudy Baas, Willy Dol, Johanna Stam
Op de weg staan vlnr. Jas Kuijper, postbode Gert de Graaf, Neeltje de BoerMul met Jo de Boer, Marie Swinkels, Tonia Kuijper-Vendel, Lies Hoedjes,
Toon Kuijper en ..................
en Anneke Stuijt. Op de achtergrond de boerderij van Gert Koelemeij, Simon
1942 Schermer - Ursemmerweg. Vlnr. Jan Warrink, Fets Meijer, Jeane Nat-Wijtman
en Gerrit Nat op de brug. Op de achtergrond de boerderij van Jan Buis.
1975 De Ruitersstraat. Rondrit door het dorp vooraf gegaan door de drumband van
van Diepen en de Brouwers en het huisje van Cor Kooij en de Openbare
Ursem, dan de leden van de brandweer, bij het afscheid van Arie Hille en Jan
Lagere School.
Hoogewerf.
KERK
1925 Inhuldiging van pastoor de Meulder, ingehaald via de Walingsdijk. Links op
de voorgrond meester Oud, veldwachter Pieter Saal, de koetsier............., lange
1936 De feestelijke intocht van pastoor van den Oord ter gelegenheid van zijn
zilveren priesterfeest ( hier met hoed), bij de Rooie brug op de Walingsdijk.
1937 Begrafenis van pastoor Wilhelmus Polder (1889-1937), dragers: Gerbrand
Bakker, ................, Jan Groot, Leen Kroon , Jan Stam
1946 12 1/2 jarig priesterfeest van kapelaan Simon Peereboom, voor het ouderlijk
huis (thans de Rustenburcht). Met vlnr. Niek en Ans Peereboom, vader Klaas
Jan Groot kerkmeester en pastoor de Meulder.
Peereboom, Nel Vlugt, Antje Peereboom-Zuijdam, Doortje Peereboom, Nel
Peereboom-Groot, ................, Piet Peereboom en kapelaan Simon Peereboom.
Op de achtergrond de St. Bavoschool.
1943 Ter herinnering aan de Retraite in de R.K.Kerk te Ursem, 27 maart 1943. Vlnr. voorste rij: Em Blank, Marie de Boer, Annie Hollenberg, Nel Vlaar,
Mien Hoogewerf, Annie Spil, Aagt Beerepoot, Alie van Diepen, Co Mulder, Agnes Kroon, ................, ................, ................, Jo Dol, Trien Dol,
Middelste rij: pater .........., Corneel van Dam, Gre Zuurbier, .............., Trien Stuyt, Nel Schaap Cd. Aagt van Dam, Jo Groot, Marie Hoogewerf, Truus
Stam, .........., Dora Schaap Cd., .........., Gre Bakker, .........., Gre Wever, .............., .............., Alie van Diepen, Trien Koppes Kd, Marie Koppes, Nel
1955 Inhalen van priester Cor Koppes voor het ouderlijk huis aan de Noorddijk, met
Immink, pastoor van Haaster, ..........., Trien van Diepen, Jopie Kenter, Trien Commandeur, .........., Corry Konijn, .........., Duijfje Kraakman, ............,
de bruidjes vlnr. Corrie Stam, Johanna Stam, Lia Schaap, Nelleke Vlaar, Jopie
.........., Bets Kenter Jd., Bets kenter (Mijzen), Alie Vlaar, Alie van Diepen, Jo Spil, ............, Marie Pater, Cilia Schaap, pater ........., Achterste rij: ...........,
de Vries, Ans van Diepen, Corrie Roskam, Aat en Joke Schaap, mevr. Aaf
van Diepen met vlnr. Burgemeester Jansen, ................, Deken Stammeijer,
Annie Pater, .........., Marie Mak, Jo de Jong, Corrie Groot, Nel Ursem-Immink, Jo Konijn, Truus Tessel, Marie Koopman, Aagt Timmer, Marie Bakker Gd.,
Stam-Hille was de verzorgster, pastoor van Haaster, neomist Cor Koppes,
Kapelaan de Haan, ................, Piet Bakker (wethouder), Pastoor van den Burg
en Verkenners de Bisschop van Haarlem, mgr. van Doodewaard naar de kerk
............, Vera Koopman, ...... ......, Trien Oud, Griet Hille, Annie Stam, Jaantje Knijn, Nel Hille, ............., Gemma van den Heuvel.
burgemeester Nolet en vader Jaap Koppes.
en familie. Uiterst rechts Niek Roskam.
voor de plechtige eucharistieviering.
1961 Intocht Pastoor van der Burg, vanaf de Noorddijkerweg ter hoogte van Klaas
1962 Bij het eeuwfeest van de St.Bavo parochie (1862-1962), begeleiden de Welpen
KERMIS
.... Katjeskermis te Rustenburg. Dit vermaak werd gehouden naast het logement
1930 Alkmaarse kermis. Vlnr. ..........., Gre de Groot, ..........., Anne de Boer, ...........,
van Jan Kok. Duidelijk zichtbaar, de twee ramen van de zogenaamde
..........., Cilia Schaap, Klaas Vethaak en ............ Zittend: Trien Groot, Alie Vlaar
‘Schermerkamer’. Deze kamer werd gebruikt door het polderbestuur, na de
en Griet Mulder.
1948 Ursemmer kermis. Staand vlnr. Piet Blank, Thaam Mak, Jaap Berkhout, Arie
Immink, gehurkt: Klaas Tessel, Adam Konijn, Toon Kuijper, en Jan Hoogewerf.
1951 Noorddijker kermis op de brug bij Jas Kuijper, met vlnr. Tinie Stam uit de
Zuidermeer, Jan van der Lee, Thea Stam, Bertus Konijn, Joop Schaap, Trien
Hoogewerf, Jaap Schaap. In het midden: Gert de Jong en zittend: Marie Stam,
schouw werd hier de maaltijd gebruikt.
Annie Kuijper, Jopie Konijn, Piet Wever, Thea Groot uit Zandwerven en Cor
Schaap. Op de motor Jan Stuijt van verzekeringen.
1955 Rustenburger kermis. Vlnr. Trien Commandeur, Nel Vlaar, Bets Blank, Marie
Hoogewerf Kld., Jo Groot Adr., Gre van der Heijden, Jo Konijn Ddr, Corrie
Groot Adr., Nel van de Nes, Gre Groot Adr., Riet Groot Adr., Janny
Koeckhoven, Trien Commandeur, Ciel Korfage en Mien Hoogewerf.
1961 Ursemmer kermis bij Toon Oudejans, café ‘De Roode Leeuw’, met vlnr. Nel
1960 Noorddijkerkermis. Meindert Mak hier als muzikant, voorop in de polonaise.
Achter Meindert: Ina Poland, Siem Dol, Theo Dol, Arie Vet.
Stuijt, Truus Luitjes, Ankie Rolvink, Marga Luitjes, Jouke Potma, Jacqueline de
Boer, Sjaak Commandeur, Tiny Bakker, Lida Dekker en Marian Rolvink.
1963 Ursemmerkermis, hier in café ‘De Landbouw‘.
M I D D E N S TA N D
1910 Hendricus Petrus van der Doorn (rijtuigenmaker), hier samen met vrouw en
kinderen voor zijn huis en werkplaats aan de Schermerdijk.
1925 Foto genomen voor de kruidenierswinkel van Dirk Koning aan de Walingsdijk.
Met vlnr. Jan Dol, Dirk en Klaas Koning, Mietje Stam, Anne Nooij, Nel en Jan
1930 Jas Kuijper, kruidenier en kastelein te Noorddijk, hier met bakfiets aan de
Drechterlandsedijk.
1930 Smederij en het houten woonhuis van Bertus Lenting aan de
Drechterlandsedijk, in de smederijdeur staan vlnr. Henk, Jan, vader Bertus,
Koning. De mannen erachter zijn Dirk Koning. De laatste is nog niet bekend.
Riek en Geertje Lenting. De deur van de woning gaf toegang tot de fietsenwinkel, de rest werd gebruikt als woonruimte.
1938 Groep middenstanders die een dagje uit zijn naar Schiphol. Bovenste rij vlnr. Dorus Hoogewerf, Grietje Sweep, Geertje Lenting, Marie Ruijter,
1961 Opening van de verbouwde winkel van Jaap en Bets Mulder door burgemeester
1962 Het personeel van Adam Konijn en Mien Hoogewerf, met vlnr. staand:
Naatje Sweep, Tonia Vendel, Aaf van der Meij, Emma Sistermans (met hoed), Marie Seijts, Agje Commandeur, Betje Prinse, Marie Mauriks en
Janssen en hun zoontje Jos. Met vlnr. Aaltje Mulder-Berkhout, Jaap Mulder Sr.,
Jacqueline de Boer, Ben Mak, gastarbeider Peter Mc Kinney uit Nieuw Zeeland
Klaas Luitjes. Onderste rij: Gert de graaf (chauffeur), Rikus Luitjes, Evert Sweep, Jas Kuijper, Bertus Lenting, Klaas Langedijk, Chris de Goede,
Cor Ursem, Piet Bakker, Bets Mulder-Jonker, Adam Konijn, kapelaan Theo de
met Anja Konijn, Nel Dol, Coen de Boer, Tineke Konijn, Mien Hoogewerf en
Haan, Jaap Mulder, ............ en de verbouwer Jan Hoogewerf.
Adam Konijn. Voor: Niek Veldboer, Cees Ursem, Bertus Oud en Nel Venneker.
Klaas Commandeur, Kees Bakker en Piet Dekker.
1945 Riet Immink, de zus van Arie als melkmeisje, hier met Rikus Luitjes op de bakfiets.
MUZIEK
1923 Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’ uit Ursem. Van boven af, vlnr. Kees Mak, Gert Hoogewerf, Willem
Overboom, Siem Knijn. Tweede rij: Oudjer Commandeur, Kees Overboom, Herman Vendel, ...............,
1935 Zangvereniging van Ursem, achterste rij: Nel Hille, Anne Hoogewerf, Duw Oud, Niek Komen, Marie Spil, Jan Stam, Joop Hille, Marie Mulder,
1958 Oprichting Dameskoor in het huis van meester Nico Oud. Vlnr. boven: Nel
1965 Zangkoor-uitje, hier bij het standbeeld 1813 in Den Haag met vlnr. bovenste rij: Bertus Hoogewerf, Regina Buis-Ligthart, Arie Buis, Mien
Marie Ruiter, Gert Hoogewerf, Annie Spil, ...... Appelman, Jan Mulder, Agie Beerepoot, Nico de Lange, Marie Snoek, Cor Beerepoot. Middelste
Hoogewerf-Korfage, Tinie Tessel-van Baar, Trien Koppes-de Boer, Anna Klaver-
Hoogewerf-Ruiter, Niek Stam, Cor Stam, Trees Mak-Stuijt, Thaam Mak, Gitta Mak-Botman, Cees Mak, Mien Stuijt-Langedijk, Arie Stuijt, Jan
Jan Berger, Jan Overboom. Derde rij: Dirk Langedijk, Pe Dol, Nico Oud, Dhr.Uiterst (dirigent) Jan
rij: Dirk Bakker, Duijfje Kraakman, Eef Mulder, Gre Hille, Niek Nooij, Gerda Mulder, ......... Vis, Anne Hoogewerf, Trien Mulder. Voorste rij: Gre
Doodeman, ..........., Gitta Bes-Groot, Bets Veldboer-Blank, Bets Mulder-Jonker.
Koppes en Arie Immink. Tweede rij: Sijf Blank, Gert Stuijt, Piet Schaap en Joop Tessel. Derde rij: Jan Vlaar, organist Wil Does, Piet Vlaar, Trien
Vendel, Gert Kenter. Vierde rij: Piet Oud, Jan Spil, Dirk Seijts, Gerard Klaver en Cor Mulder.
Mulder, Jan Oud, Aaf Hille, Mien Ruiter, Bertus Hoogewerf, Co Beerepoot, Arie Stuyt, Niek Zuurbier.
Midden: Jo Borst, Marie Vlaar-Vlaar, Jo Zuurbier-Admiraal, Martina Oud-van
Vlaar-Bakker, Agnes Hille-Kroon, Trien Stuijt-Schuitenmaker, Corrie de Boer-Quax, Tinie Tessel-van Baar, Dirk de Boer, Willem Hagedorn, Ria
der Elst, Trien Spil, Nelie Oud, Gre Koppes-Wever, meester Nico Oud, Jo Blok-
Hagedorn-Bosma, Riet Immink-Rood, Gre Vendel-Vlaar en Toon Vendel. Vierde rij: Gert Hoogewerf, Jan van Gestel, Tinus Klaver, Jaap Schaap, Arie
de Nijs, Tinie Witte-Boots. Voor: Jo Vlaar, Doortje Peereboom, Trien Stuijt,
1980 Bejaardenkoor ‘Cantate Senior’ in het bejaardenhuis van Ursem, met vlnr. achterste rij mannen: Cees Mak, Jaap Vet, Hendrik Hemminga, Cor
1975 Drumband van Ursem. Bovenste rij: Werner van de Bijl, Adrie koppes, Jouke Hottinga,
Mien Hoogewerf-Ruiter, Truus de Boer-van Riel.
Hille, pastoor van der Eng, Joop Schaap-Groot, Jaap Klaver, Anne Klaver-Doodeman, Ans Dol-Stam, Joop Dol, Alie Stam-Mauriks, Mart Klaver-Mul.
Voorste rij: Jan Overboom, Geertje Overboom-Dam, mevr. van Gestel-van Poecke en Marie Stuijt-Bleeker.
Stam, Dirk de Boer, meester Dirk Appel (dirigent), Dirk Schaap en Dhr.Schoneveld. Tweede rij: Gerrit Schaap, Cor Beerepoot, Cor Ursem,
Tineke Konijn, Aad Klaver, Yvonne Schaap, Bertus Roselaar, Fred Broertjes, Anja Konijn,
Christien Ursem-Oud, Mv. de Jong-Kostelijk. Derde rij dames: Trien Besseling-de Boer, Anna Buijs-van Rossum, Corrie de Boer-Quax, Cornelia
John Bruin, Henry Bakker, Anny Bel, Antoinette Dol. Onderste rij: Sandra Dol, .............,
Schaap-Groenveld, Bien Saveneije, Mevr.Smink, Marie Spil, Pietje Groot-van Kampen, Trijntje Ettema-Mantel, Sijtje Broertjes-Olij, Trijntje Bol-
Johan Rus, Ton Houniet, Norbert van de bijl, Arie Bom, Francis Stam, Ruud Sminck,
Pilkes en Alie Stam-Mourits. Voorste rij zittend: Leen Vendel-Commandeur, Immetje de Graaf-van der Leek, Angenita Appel-Vuijk, Toos
Carolien Tessel, Tr. Stam, Rigobert Schaap, ............., de Wit. Liggend Afra Hoogewerf
Mulder-Jak, Bets Groot-Bischop, Annie Spil en Agie Schaap-Schouten.
2004 Zangkoor ‘Eigen wijs’. Vlnr. Patricia Timmer-Hagedoorn, Greet Niesten, Mariska ............, Karina Laan, Bets Blom-Potjes, Yvonne Koppes- Heddes,
Jose Olij-Dol, Martine Koppes-de Witte, Marion Prenen, Antoinette Braas-Dol, Carlien Stuijt, Tineke Vroegop, Ria Spil-Spruit, Tiny Stam, Wilma,
Lengers, Trudy Wever-Mol, Anita van der Lee, Tia van der Lee, Susan Rus-Dol, Tiny Bijvoet, Jolanda van de Nes, Ingrid Baltus-Stam, Laura Hoek,
1985 Let’s dance, de band van Kees Rus, Natasja Rus, George Vlaar en Patrick Rus
Angelique Stuyt-Mosch, Marlene Heddes-Dol.
OORLOGSJAREN
1938 Lou Vlaar (1919-1944) tijdens de mobilisatie in 1938. Overleden in 1944 aan tbc.
1941 De post per arreslee bezorgen in Schermerhorn, daar werd voor verdere
distributie gezorgd, links Gert de Graaf
1942 Jaap de Boer, hier als vrachtschipper, varend bij de brug van Jas Kuijper. Links
boven het café ‘De Drie Roeiers’, en rechts de boerderij van Arie Komen waar
1942 Ursemmerweg. Het sjouwen van melkbussen deden Gerrit Nat en zijn vrouw
Jeane Nat-Wijtman samen.
toen Jan Leeuw op boerde.
1943 PLECHTIGE H.COMMUNIE, 6e klas St.Bavoschool. Voorste rij vlnr. Arie Conijn, Cor Schaap, Jan
van de Lee, Piet Groot, Sijf Veldboer, Klaas van Baar, Jan Koeckhoven, Jan Tessel, Piet Blank en
Dirk Kenter. Tweede rij: Bets Groot, Marie Schaap, ..........., Gre Mak, Trien Poland, ..............,
1944 Verzetsploeg, afdeling Hoorn, vlnr. staand: Piet Wijte (commandant), Jan
Trien Vis, Marie Dol. Derde rij: .............., Lies Kenter, Annie Timmer, Truus Tessel, Gre Mak,
Mulder, Jan Bakker, Jaap Ruijter, Klaas van Zutphen, Siem Vlaar, Piet Mulder,
Gaath Witte, ................, ............., Trien Dekker, Alie Groen, Tinie Oudejans, ................, Annie
Jan Ruwinkel, Jan Koning, Jan Zuurbier, Gerrit Seijts, Cor Vlaar, .........., Gert
Koppes, Truus Groot. Vierde rij: ..............., Gitta Dol, Toos Zuurbier, ..............., .............., Vroon
Timmer, Piet Brakenhof, Harm de Vries (op de motor). Knielend: H. van
Jong, ..............., Annie van Diepen, Annie Kuijper, Vera Hoedjes, Sjaan van de Lee, meester
Bart Blok, pastoor Jan van Haaster. Bovenste rij: Klaas Komen, Jan van der Bijl, ...............,
Klaas Borst, .................., Gerrit Mak, Kees Schaap, Siem Ligthart.
Zutphen, .........., Nico Nooij, Jan Hoogewerf, Cees van Loon, Henk Kok, Jaap
1943 Sloop van de onbewoonbaar verklaarde woning van Klaas Langedijk (thans
Noortddijkerweg 18), met Jaap Ruijter, Piet Hoogewerf en Cees Commandeur.
Mulder. Liggend: Arie Korrel, Dirk Luitjes, Wim de Jong, Sijf Veldboer, Niek
Schaap.
1945 Hier de vrachtwagen (Reo) van Jaap de Graaf, die in de oorlog volledig onder
het stroo was gestopt en er daarna met de vlag in top onder vandaan kwam.
POLDERWERKEN
1922 Werkverschaffing. Genomen van de sloot voor (thans Noorddijkerweg nr.92),
1929 Overtocht van de baggermolen W243, vervaardigd bij de machine-fabriek ‘De
met vlnr. Jan Rood, Klaas Rijkes (staat op zijn land), Arie Aaij (van
Hollandse IJssel’ te Oudewater, vanuit de Schermerboezem in de
Rustenburg), Dirk Jong, Ouwe Jes (van Rustenburg), Gert Seijts (de singer) en
Ursemmerpolder, over het terrein van het electrische-gemaal ‘De Ruijter’.
Jaap Jonker (van de Jonkerbrug). Op de achtergrond de boerderij van Klaas
Personen vlnr. Arie Hille, Piet Poland en Gert Oud. Onder: Dirk Kooij en twee
Rijkes
jongens.
1931 Grind lossen op de Noorddijk, met vlnr. Dirk Seijts en Piet Poland in dienst bij
aannemer Arie Hille, aan het werk voor de polder Ursem.
1935 Werkverschaffing, met o.a. Andries Stoop, Chris de Goede, Dirk Jong, ............
en Arie Immink. Bagger verwijderen uit een droog gelegde sloot.
1960 Schouwheren of bestuur van de Diaconie van de Ned. Herv. Kerk, met vlnr.
1940 Baggermolen van de Polder Ursem aan het baggeren in de buurt van
1938 Hier wordt door de Firma Ooms een gat gegraven voor de opritten naar de
Gerard Veldmanbrug te Rustenburg. Rechts staat Gerrit Nat, het gat is er nog.
Arie Vet eigenaar van de moterschuit, Jelle de Vries, Jan Mooij, Jaap Vet,
Zuidspierdijk. Links Jan Tessel, die op zijn land staat. De baggermannen waren
Gerrit Koelemeij, Gert de Graaf, Albert Lubbinge en Egbert Jonker. Op de
Klaas Zoon en aan de lier Jan Dol. Rechts op hun land staan Jan Klaver en
achtergrond de woning van de hoofdonderwijzer van de Openbare Lagere
zoon Arie.
School.
1989 Wiebe Bom, visserman in de binnenwateren rond Ursem.
POLITIEK
1903 Vermoedelijk het inhalen van burgemeester Laan, vanuit de Schermer,
1905 Klaas Laan, zoon van Sijvert Laan en maaike Winkel, geb. 06-12-1838 te
Ursemmerweg. Op de achtergrond de boerderij van burgemeester Laan, thans
Sijbecarspel, overl. 01-02-1914 te Ursem, gehuwd met Neeltje Couwenhoven,
de boerderij van Van Dam.
burgemeester van Ursem 1903 t/m 1913. (foto WFA)
1913 100 JAAR ONAFHANKELIJKHEIDSFEEST Foto genomen op de buurt. Op de bok
Jan Koelemeij. De zeven dames zijn nog niet bekend
vrouw, mevr. van den Heuvel-Wijers. Zesde op de Tweede rij is Jan Stam
(Noorddijk 39). Eerste op de vierde rij is Johan Hille.
1968 Ursem akkoord met ruilverkaveling. Veel stemgerechtigden en belangstellenden
1979 Laatste gemeenteraad van Ursem. Vlnr. Marcel Jansen, Johan de Jong, Harm
tijdens de stemmingsbijeenkomst in Ursem. Aanwezig waren ook burgemeester
de Nijs (tweede van rechts) en burgemeester Straathof van Hensbroek (tweede
van links).
1918 Installatie van burgemeester D.F.C.F. van den Heuvel met naast hem zijn
Vendel, Jan Schilder, Ben van Oosten, Jan Schaap Czn, Nic Bes, burgemeester
1970 Burgemeester H.J. de Nijs spelt bij dhr. Hendrik Velkers de Koninklijke
Onderscheiding op.
1979 Laatste B en W van Ursem. Vlnr Jan Schaap Czn, Burgemeester de Winter,
Meindert Mak
Balthazar de Winter, Meindert Mak, Frieda Hoogendoorn-Meijer, Wijk van
Klaveren, Pim de Ridder en John Bruin. (foto WFA)
DE PRINSES
1929 Vlnr. Arie van Baar, Jan Molenaar, Tamis van Baar, Jan Haring (poeltje).
Voor: Jaap Berkhout en Jaap Oud (kip).
1929 Jo Schurer en Freek van de Kooij. Foto van Klaas Brouwer (botermaker), geboren
1950 Vlnr. Klaas Brouwer (botermaker), Jan van Baar, Jan Nijholt en Albert
in 1902. Begonnen in Stegerda (17 jaar), gewerkt bij ‘De Prinses’ 1929 - 1967.
1969 Melkontvangst met Jaap Veldboer en Bertus IJdel.
Lubbinge, in de botermakerij van ‘De Prinses‘.
1982 Het afranden van de kaas, met Peter Koeckhoven en Gert Mak, in de kaasmakerij
1978 Melkontvangst met Piet Aaij, de laatste melkbussen.
1982 Wichert van Veenen, kaasmaker.
1982 Jaap Jong, condenseur (wei indikken).
van ‘De Prinses‘.
SCHOOL
1918 De Openbare Lagere School vlnr. achterste rij: Cees Verdwaald, Siemen van Doorn, Egbert Jonker, Piet Koning, Jan de Goede, Gerrit Broertjes
1934 Schoolreisje van de Openbare School naar Camperduin, vlnr. achterste rij: Klaas de Wit, Simon de Jong, Roelof Wams, Gert de graaf, juffrouw
1935 Tweede klas St. Bavoschool, derde rij: o.a.Kees Groen, Trien Pater, Corrie Schaap, Tonia van Dam, Cato van Dam. Tweede rij: o.a. Cor Kenter,
Niek Commandeur, J.... Jonker, Piet Koning, Meindert Mak. Voorste rij o.a. Wim Vlaar.
1947 Kleuterschool. Vlnr. achterste rij: juffrouw Stoets, Ben Mak, Bertus Groot, Sijf Oud, Siem Bot, Piet Borst, Jan van der Heijden, Niek Veldboer, Pim
Johan Langereis, Jo van Dord, Floor van de Linden, Siewert Jonker. Vierde rij: meester Medemblik, Klaas Saal, Baukje Saal, Henk van Doorn, Klaas
Harting, meester Kriek, derde rij: Jan Lubbinge, Jan Stoop, Piet Nat, Annie Bas, Piet Idsardi, Gre Koelemeij. Tweede rij: Nelie Kok, Jan Hakhof,
Sneeboer, Henk Bouma, Gerrit de Jong, Jaap Koelemeij, Wim Wessemius, Gerrit Koelemeij, Cor de Gier, Cees Aaij, Rinderd Bouma, Jan Buis,
Marie Blom, Gerrit Kooij, Jan Wams, Kees Smink, Marie Kluit, Jaap Nat, Iet Nierop, Pieter van der Linden, Bets Kok. Eerste rij: Gerbrand van
Oudejans, Gre Luitjes, Annie Groot. Daarvoor: Jan Kager, .........., Hans Baas, Peter Leeuw, Kees Groot, Sjaak de Git, Ans Dol, Dick Oud, Janny Vlaar,
juffrouw Nel Bruin. Derde rij: Piet Koelemeij, .......... Bouma, Daatje Wessemius, Cornelia Joon, Marie Koelemeij, Allie Broertjes, Anne de Waal, Ma
Mol, Gre Brouwer, Barend Evers, Annie Stoop, Bets Schurer, Gre Nat, Marie Broertjes, Vrouk Idsardi.
Ria de Schepper, Trudy Bolten, Gerrie Zuijdam, Aad Bontje, Piet Boots Gz., Theo Bot, Jan van der Hall, Tiny Blok, ................., Lida Blok, Tiny Groot,
Koelemeij, Aafje Speur, Annie Gunder, Fijtje van Leijen, Annie Vos, Jan Vet. Tweede rij: Rika Muis, .......... Bouma, Nelie Kok, .......... Bouma, Grietje
Oudejans, Piet Oud, Ria Koning, Afra Hoogewerf, Annie Neefjes, Taam Wever, Afie Groot, Peter Dol, Daaf van Diepen, Jan Bontje, Trudy
Ans Kager, Jopie Blank, Piet Boots Pz, Jan Kuiper, Niek Ursem, Lies Aaij, Nel Schaap Dd, Tiny Hoogewerf, Jan Schaap, Kees Vlaar, Tiny Koelemeij,
de Waal, Gre van Leijen, Trijntje Speur, Annie Starreveld, Annie Voogd, Jannie van Leijen, Griet Vet. Eerste rij: Arie Vet, Adriaan Kok, Maartje Muis,
Rinus Borst, Ina Poland, Evert Vendel, Truus Boots.
Grietje de Gier, Geertje van Doorn, Aafje Bom, Gerrit Leegwater, Jan Reus, Arie Muis, Cor Vos, Henk Reus en ..........
1985 Zesde Klas van de Langereisschool. Vlnr. achterste rij: meester Henk Kuulkers, Deborah Poppen, Sarah van Wieringen, Mike Heimerickx, Eric
1964 Vierde klas st Bavo school, vlnr achterste rij: Loes de Boer, Marriet Bakker, Thea Buis, Thea Hoogewerf, Ada Prinse, Lida Seijts, meester Jaap
1977 Vierde klas B van st Bavo school, met juffrouw ............ en meester Leo Kneppers. Daarvoor: Sandra Dol, Rob Kenter, Patricia Hagendoorn,
Gazan, Menno van Wijk, Niels Busink, Timo de Deugd, Martijn Jacobs, Jeroen Knaven, Marco Baars. Tweede rij: Melonia Pancras, Mirjan
Wijnker, derde rij: Els Koning, Anneke Stuijt, Sjanneke Potjes, Hanneke Koppes, Tineke Bakker, Rinie Klaver, Willy de Groot, Elly Koopman,
Sjaak van Diepen, Corinda Braas, Angelique Braas, Andre Huiberts, Lia de Block, Jim Dol, Marian van Diepen, Gertruud van Leijen. Tweede rij:
Oosterom, Natasja Verweij, Iris Meijer, Carolien Bakker, Wendy Vet, Ingeborg Braun, Jennifer ten Have, Yvonne Hoogendorp, Mariska van de
Broertjes, meester Mul, Johan van der Hoek, Willem Stoop. Midden: Piet Vet, Lies Aaij, Riet Wiersma, Wil Vet, Toos Smink, Tinie Koelemeij, Tinie
Henriette van Diepen, Thea Ursem, tweede rij: Peter Conijn, Piet Komen, Theo Kager, Jos Berkhout, Jos Beerepoot, Nico Zuijdam, John Borst,
Marco Grooteman, Paulien Kenter, Herbertjan Konijn, Sandra Vendel, Theo Poland, Irene Beers, Jack Luitjes, Tina Gibson. Eerste rij: Sonja
Roest, Jeroen Gijzen. Eerste rij: Herman de Jongh, Johnny Mak, Amber Kroon, Danny de Rooij, Tine de Jongh, Kirsten Valkonet, Kristin Sproet en
Vet, Afie Leegwater. Voor: Siem de Jongh, Peter Mul, Ernst Ettema, Hans Bakker, Hedde Nicolai.
eerste rij: Henk Luitjes, Koos Vlaar, Jan Rijk, Adrie van Diepen Az, Adrie van Diepen Pz, Peter Klaver, Kees Koning en Jos Vlaar.
Vlaar, Petrus Dol, Ron Wever, Marcel Schaap, Mark Wijnker, Ronald Koppes, Sjon Kenter, Anita van Dam.
Debbie Henders.
1955 Vierde, vijfde en zesde klas Openbare Lagere School. Vlnr. bovenste rij: Cor Broertjes, Wiebe Bom, Arie Vet, John Velkers, Karel Nicolai, Willem
SCOUTING
1947 De eerste groep Verkenners met hun leiders Kees Roskam en Klaas Meester.
1952 Verkenners patrouille ‘Reigers’ bij de tent, met rechts leider Kees Roskam.
Verder zijn te herkennen, Niek Luitjes, Cor Timmer, Wies en Joop de Block,
1957 Het 10 jarig bestaan van de ‘Don Boscogroep’ 1947-1957, hier een foto van de hele groep, welpen, verkenners en hun
1962 Bij het eeuwfeest van de St.Bavo parochie (1862-1962), begeleiden de Welpen
begeleiders. Achterste rij: Piet Schaap, Jan de Boer, Arie Groot, .........., .........., Sjoerd Brandenburg, Niek Peereboom,
en Verkenners, de Bisschop van Haarlem mgr. van Doodewaard naar de kerk
Rinus Boots, Jan Kager, Aad Bontje, Piet Boots, kapelaan Theo de Haan, Piet Borst, ..........., Ton Dol, Theo Potman, Kees
voor de plechtige eucharistieviering. Leidsters Truus Wever, Irene de Block en
Ursem, Derde rij: ..........., Paul de Jong, Sjaak de Jong, .........., Johan de Jong. Tweede rij: Ans Peereboom, ............, Nico
welpen: Jan Schouten, John Borst, Kees Mulder, Peter Conijn, Tom Bakker,
Groot, Ko Vendel, Nico Mulder, Kees Vlaar, Kees Luitjes, ..........., Henk Bakker, Ko Bakker, Kees Koning. Voorste rij:
Kees Koning, Paul Conijn, Sjaak de Jong, Peter Luitjes.
..........., Kees Bakker, .........., Jos de Boer, Koen de Boer, .........., .........., Klaas Meester.
1986 De gidsen met leidsters bij de opening van het jeugdgebouw. Links burgemeester J.E. Castemiller en echtgenote.vlnr: Miranda Ursem, Wendy Schouten,
1986 De Opening van het jeugdgebouw. Hier worden de vlaggen gehesen door
1972 Het 25 jarig bestaan van de ‘Don Boscogroep’ (1947-1972) met hier de leiding
Kees-Jan van Baar van de luchtverkenners (driekleur), Tineke Conijn-Komen
1986 De luchtverkenners, bij de opening van het jeugdgebouw, met vlnr. Bram
Martine .........., Jenny de Lange, Sandra Hollenberg, Chantal de Boer, Larissa
achter de tafel, vlnr. Paul Conijn, Riek Meester-van Boxtel, Klaas Meester,
van de gidsen (scoutingvlag) en Anja Klaver-Schilder van de welpen (welpen-
Beemsterboer, Kees-Jan van Baar, Arno Spaansen, Mike Schouten, ..........,
de Boer, Anita Blank, Masja Mulder, Antonique Koning. Achter: Nan Berkhout
Anneke Stuijt, Marijke Meester, Joke Klaver en ............
vlag). Op de achtergrond de groepen.
.........., ........... Daar achter de gidsen. Op de voorgrond enkele Welpen.
en Tineke Konijn, voor: Martin de Lange.
SPORT
1915 De Ursemmer Ruitervereniging, met vlnr. Piet Braakman, Cor Boots, Cor (hup)
1947 Ruitervereniging Ursem, opgericht in 1947 met als voorz. Gerrit Seijts (singer)
1949 V. V. Ursem, kampioenschap van het 1e elftal naar de 2e klasse. Met vlnr.
Knijn, Dorus van de Lee, Pe Dol, Pe van Dam, Klaas Broertjes, Arie Buijs, Dirk
Simon Groot en Niek van der Bijl sr. Op de foto vlnr. Instructeur Gert de Jong.
boven: Siem Stoop, Klaas Stoop, Meindert Kluit, Jan Broertjes Klzn.(aanv.),
Blank en Jaap Buijs, met er achter de winkel van Toon Vendel, genomen voor
Staand: Lies van der Bijl, Janny Koeckhoven, Riet Groot en Joop Dol. Zittend:
Wieger van Veenen, Jaap Schuurman, Nico Broertjes Klzn.(begeleider.). Voor:
de oude St.Bavoschool.
Hannes Paauw, Jan Groot, Jan Hoedjes en Nico van der Bijl.
Cees Aaij, Bram Duiveman, Gerrit Bom, Louis van Mol (keeper), Cor Broertjes
1961 Spelmoment van St.Bavo, met vlnr. Cor Wever, speler van de tegenstander,
Adam Konijn en keeper Harm Vendel.
Gzn. en Jaap van Mol. Zij werden in 1953 ongeslagen kampioen te
Oosthuizen.
1965 Schaatsen op het wijde water t.o. de R.K.Kerk, met op de achtergrond het
huis van Cor Schaap, wat toen nog dubbel bewoond werd. Samen met Piet
1985 Kampioenschap van het 1e elftal van S.C.Dynamo naar de 1e klasse, met vlnr.
Wever en daar achter Wed Stuijt-Kreuk en dochter Trien. Vlnr. staand: Lia
boven: Maarten Kluit, Wim de Joode (trainer), Frank Bruynesteijn, Gerrit
Luitjes, Truus de Boer, Loes de Boer, Astrid de Boer, Gerie Koppes, ............,
1969 Handbalteam van Ursem, met staand vlnr. Nel Dol, Wil Hoogewerf, Ria Ursem,
Afra Bakker, ............, Dirk Meester, Dirk Vlaar, ............., Ton Mulder, ............
Trudy Mulder, Lida Mulder en Nelleke Hoogewerf. Zittend; Dirk de Boer.
Zittend: Joke Mak, Elly Schuitemaker, Elly Mulder, Carla Schouten, .............,
Gehurkt: Jopie Groot (Koopman), Lia Schaap, Nelleke Mulder, Lida Stam en
gevolleybald op het groentje in de Ruijtersstraat. Aan de opslag is Jan
John de Boer, Gerard Koppes, (pupil v.d.week), Theo van der Himst, Marcel
Gerda Borst.
Boud Corvelijn.
Hoogewerf en rechts loopt Jan Meester
Schaap en Niek Bakker.
Bakker (keeper), Gustaaf Elmond, Jos Mulder, Sjieuwke Huisman, Ron Schaap,
1977 Sport Real, een gebeuren waar iedereen aan mee kon doen. Hier wordt er
Rein Oldenburg en Chris Kuijpens (grensr.). Voor: Cees Immink, Aitze Bouma,
TONEEL
1915 De toneelvereniging voor de Bavoschool aan de Drechterlandsedijk, met vlnr.
1926 Toneelstuk ‘Repelsteeltje’, gespeeld door de kinderen van de Openbare
1935 Eendracht maakt macht, vlnr. .........., Jan Bakker, .........., Jan Mulder,
Gre Mulder, Gert Hoogewerf en Gerrit Seijts.
1946 Toneelvereniging, bij café ‘De Landbouw’, met bovenste rij, vlnr. Cor
Arie Braas (snelle Arie), Piet Oud, Klaas Komen, Gerrit Mulder, Arie Buijs,
school. Op de achterste rij vlnr. Marie Buis, Iet Sneeboer, Annie Starreveld,
Dorus Prinse en Jan Stam. Knielend: Jan Dol, Kees Rijkes en Ben Loos.
Geertje van der Doorn, Baukje Saal, Maartje E. Koelemeij, ............, meester
Bakker Cz. en Jan Kroon. In het midden Nel van de Nes en Mien Hoogewerf,
Piet de Ruijter. Voor hem Muus Blom, Grietje Vet, Maartje Muis, Klaar
de TWEE WEZEN. Voorste rij: Marie Koopman, Gert Seijts, Jo Jong, Jan Oud,
Koelemeij en Betje Muis.
Beerepoot, Gert Hoogewerf, Klaas Nooij, Dirk Bakker Cz. Jan Bakker Cz. Cor
Corrie Groot Adr. Jo Spil en Jo Groot Adr.
1952 Uitstapje van de toneelvereniging St.Bavo naar Oud-Valkenveen. Op de bovenste
rij vlnr. Luus Dol, Joop Koning, Gert de Boer, Cees Langedijk, Jo Komen en Jopie
1965 Toneeluitje van de toneelvereniging Ursem. Vlnr. achterste rij: Toon Vendel, Piet Vendel, Coen de Boer, Dirk Kenter, Adam Konijn, Vroon Vlaar,
1990 Toneelvereniging Ursem met de hele groep op Texel. Van boven naar onder vlnr. Truud Willemse-Mulder, Anneke Vonk-Tiebie, Truus Groot-
1995 Toneelvereniging Ursem, met het stuk ‘Kontakt met Kootje’, met vlnr. Gre van
Bakker. Tweede rij: Annie Kuijper, Ben Hagedorn, Efie de Lange, Klaas Borst,
Jaap Mulder, Jan vendel, Jacqueline de Boer, Henk Bakker. Derde rij: Annie Stokman, Gre de Vries, Sjaak Commandeur, Ria Kenter, Kees
Ursem, Jan Groot, Cor Vendel, .........., .........., Klaas Nooij, Gre van der Bijl-de Vries, Truus Vendel-Boots, Harry Willemse, Gre Nooij-Mosch,
der Bijl-de Vries, Dick Kenter, Truud Willemse-Mulder, Tim Kenter, Annie
Roos Commandeur, Meindert Mak, ................, Adam Konijn, Jo Konijn, Annie
Bakker, Marie van Baar, Toon Koning, Lia de Boer, Jos de Boer, Gerda Seijts, Peter de Boer,. Tweede rij: Sijf Veldboer, Dirk Bakker, Bets Blank,
Antoinet van der Bijl-Roelofsen, Tim Kenter, .............., Annelies Middelie-Slijkerman, Aagt Kenter-van der Hurk, Peter Middelie, ................,
Kenter-Timmer, Dirk Kenter, Nico Groot en Dirk Bom. Voor: ...............,
Zuurbier, Gerard Oudejans, Toos Jak, chauffeur Jan Dilleman en Niek Mulder.
Jan van der Bijl, Annie Timmer, Mien Hoogewerf, Aagt van der Hurk, Karel Kenter. Eerste rij: Gre Vlaar, Afie de Winter, Meindert Mak, Rie
..........., Leo Kneppers, Karel Kenter, Werner van der Bijl, Annie Kenter-Timmer, F...... Vonk, Hans Termaat, Hilde Kenter-Zut, ..................., Nico
.................., Truus Groot-Ursem, Nel van der Molen, Amber Kroon. Liggend:
Derde rij: Jaap de Boer.
Wever, Truus van Riel, Theo Potma, Jaap de Boer, Gre Mosch, Klaas Nooij en chauffeur ....... Vlaar.
van der Bijl, .............., Gerard van Diepen, Dirk kenter, Ineke Sentveld, Marie-Ceciel van Diepen-Kenter, Dirk Bom.
Marie-Ceciel van Diepen-Kenter.
TUINBOUW
1925 Vermoedelijk een uitje van de Hollandse Maatschappij van Landbouw en de Land en Tuinbouw Bond.
Een excursie met tuinders uit Ursem naar het glastuinbouw gebied te Loosduinen. Vlnr. achterste rij:
1937 Koppiestijd op de bouw, met vlnr. Dirk Baas, Henk van Braam, Arie Muis,
Kobus Brandhof en Johan Langereis, waar ze aan het piepers rooien waren.
1955 Gert Seijts met zijn vader Gerrit Seijts in de moterschuit, samen terug van het
bouwland.
1955 Jan Boots met de tweewielige-tractor en Piet Boots op de wagen, genomen
bij het huis van Piet Boots.
ass. voorlichter Baud, chauffeur .........., .........., Dirk Bom, Jan Schaap, Jan Koelemeij, ..........., .............,
Arie Mienes, Siewert Jonker, Jaap Koppes, Egbert Jonker. Middenste rij: ..........., Jaap Vet, Dirk Schaap,
Johan langereis, Piet kluft, meester Ruiter, Jacob Schaap, Arie Kluft, Gerard Schaap, Piet Boots, Cees
Schaap, Cor mak, Arie de Boorder. Voorste rij: Gerbrand Boots, Arie Boots, Jaap de Boer, Louw
Koppes, ....... Mulder, ..............., ................
1960 Jaap Berkhout op zijn land in een perceel aardappelen, met op de achter1960 Vlnr. Jan Boots, Meindert (Wals) Timmer, Piet Boots Gz., Piet Boots Pz. In het
1957 Uitzoeken van rode bieten, met vlnr.. Niek Boots, Jan Boots en vader Piet Boots.
grond de Noorddijk. Vlnr. het huis van de wed. Breggie de Graaf-Rijs, wed.
midden Annie en Nel Boots. Op de tractor Dick Schut (loonwerker uit het
Anne de Vries-Seure, de kapberg van Klaas van Diepen en het bedrijf van
Kruis), hier met een witlofpenen-plant machine.
Jelle de Vries.
1963 Het tuinbouwbedrijf van Johan Langereis met vlnr. Arie Muis, Jaap Klaver,
Arie Meester, Gerrit Blokdijk, Evert en vader Johan Langereis.
V E E T E E LT
1910 Dieuwertje Brouwer met melkwagentje, op de Noorddijk voor hun huis. Op de
1917 Dorus Vlaar, aan het schapenmelken bij Floor Koelemeij aan Noorddijk
1933 Uitje met boeren van fouragehandelaar Willem (Erwt) Overboom, vertegen-
ahtergrond links, het huis van Jan van Diepen en rechts, de boerderij van
woordiger van Zwaardenmaker. Vlnr. Gerbrand Bakker, Cees Oud, Dorus van
Lourens Schilder, bewoond door Cees Leek.
der Lee, Willem Overboom (met kaal hoofd), Kees Stuijt, Laurens van Dam,
1941 Het haren van de zeis door Gerrit Nat.
Jaap (Snot) Groot, Gert Koelemeij, Gert Vet, Piet van Diepen, Jaap Stuijt, Jan
Koopman, Jaap Oud, Pe Dol, Gert Hoogewerf, Niek Dol, Jan Stam, Kees Tessel.
Boven: Jan van Dam en de chauffeur van de bus.
1967 Transport van koeien, met de praam naar het land door Klaas Komen en Jan
Stam Nz. Op de achtergrond de schuur van Niek Dol en de stolp van Jacob
1955 Gert Koelemeij in het melkschuitje, hier bij huis op de Gouw.
Schaap op Noorddijk
1968 Pieter Koppes van de Noorddijk met zijn gezin en de prijskoe. Vlnr. Ans,
Ineke, Koos, Pieter Koppes, Trien Koppes-de Boer en Jan.
1975 Koeien melken op het land. Hier met Klaas Komen, John, Fred Knevel en Carla
Komen, op de achtergrond het huis van Piet Wever aan de Noorddijk.
VERENIGINGSLEVEN
Het bestuur van de Oranjevereniging te Ursem, met vlnr; Jan Oud, Gert de Groot,
1935 Rokers vereniging ‘St.Deus Dedit’ (landarbeidersbond). Met v.v.n.a. links: pater Nolascus, Dirk Seijts, Vok Deen, Klaas Zoon, Toon Groen, .......
1935 Dames van de ‘Graal’, (Katholieke jonge vrouwen), opgericht door de vrouwen van Nazereth. Opgeheven 10 mei 1940. Vlnr. bovenste rij:
1950 Damesgroep bij het jeugdgebouw op de Buurt Noorddijkerweg. Met vlnr: pastoor J.van Haaster, Miep Roskam, (niet zichtbaar), Martha Seijts,
.......... Kuijper, Gert Weel, Jaap Groot, Jan Ruijter, ............, Bertus Lenting, Arie vet,
Van der Heijden, ............, Joop van der Heijden, Theo Luitjes, Chris de Goede, ............, .............., Rechts: Dorus Prinse, Cor Mak (de visser),
Doortje Peereboom, Corneel Komen, Marie van Dam, Corneel Seijts, Anne Hoogewerf Ldr., Duw Mulder, Trien Spil, Leidster ?, Geertje
Joop Roskam, Tinie Witte, .................., Hannie Dol, Gre Vlaar, Annie Neefjes, Tonia van der Lee, Nel Schaap, Jopie Dol, Bep Timmer, Marie Schaap.
Arie Buijs, Gert Vet, ............ en Jan Schouten. Zittend: Lou van Dam en Willem
Willem Schouten, Dirk Luitjes, Kees Immink, Arie Buis (canero), Gerrit Seijts (glazen Gerrit), Tinus Luitjes, Cor de Jong, Arie Mak, Bertus Vlaar,
Beerepoot, Marie Spil, Duw Oud, ............,............ Voorste rij: Anne Hoogewerf Kd., ............, Schouten, Marie Seijts, Annie Mulder Pd, Trien
Midden: Annie Groot, Luus van Diepen, Joop Schaap, Marie de Block, Dora Groot, Dora Schaap, Trien Stuijt, Jopie Kenter, Jo Vlaar en Truus
Stromer.
Piet Groen, Klaas Langedijk, in zaal Mulder.
Mulder Jd, Co Beerepoot, Neeltje Hille, Annie Spil, Grietje Hille, Grietje Mulder, Aaf Hille, Grietje Zuurbier, Agie Beerepoot, .........Schouten,
Kuijper. Voor: Nel van der Lee, Martha Dol, Gre Tessel,Bets Vendel, Lies Tessel, ................., Mien Hoogewerf en ................
Jaantje Swart, Marie Mulder, .................., Annie Hille.”
1957 Leden van de dameskrans in de optocht voor de dorpsfilm. Eerste rij: Nantje
Koelemeij-Nierop, Sijtje Broertjes-Olij, Foekje Schurer-de Vries, Maaike
1955 Vlnr. Agie Schaap-Schouten, Alie Vlaar, Anne Klaver-Doodeman, Tonia Kuijper-
Langereis-Vormer. Tweede rij: Luitje Lubbinge-Broer, Grietje Hemminga-
1990 Uitje van de gymnastiekclub van Ursem naar het Streekbos te Grootebroek. Met vlnr. Leen Kager-Mul, Germa Hollenberg-Conijn, Truus
1969 Land en Tuinbouw Bond, afd. Ursem. Staande vlnr. Sijvert Seijts, Piet Stam,
Koeckhoven-Conijn, Agnes Hille-Kroon, Ria Luitjes-Groot, Jopie Prins-Bisschop, Nel van Diepen-Stam, Flora Balk-Klomp, Nel Vendel-Groot, Riet Jong-
Vendel, Marie Schaap-Groenveld, Trien Seijts-Molenaar, hier op een avond van
Jansma, Dieuwertje Kluit-van der Oord. Derde rij: Corrie Aaij-Visser, Marie
Harm Bakker en Jan Neefjes. Zittend: Jan Koeckhoven, Gerrit Seijts, Cees
Hinke, ................., Guurt de Jong-Schrama, Thea Ursem-Noordeloos, Ada Borst-Smit, Marian Oud-Hoedjes. Zittend in de bootjes: Marry Zegers, Bea
de R.K.Vrouwengilde.
Volger-Kluit en Lenie Leegwater-Blokker.
Schaap, Nico van der Bijl en Lou Conijn, hier in cafe ‘De Landbouw’.
Barnik, Margriet Boots-Nooij, Annie Langereis-Blaauboer, Lina Timmer-Kenter, Gerda Pennekamp-Borst, Em Paauw-Tessel en Janny de Graaf.
W AT E R T R A N S P O R T
1915 De overhaal. Dirk Aaij gaat hier met zijn ‘halve praam’ de weg over richting de
1936 De overhaal van de Ursemmerpolder naar de Berkhouterpolder op De Goorn.
1940 Schuit in de sluis De Goorn/Avenhorn. Van de Berkhouter-polder naar de
1946 In de boot, varend op de sloot achter het gemeentehuis. Met vlnr. Siem Borst,
Ursemmerpolder. Simon Bijman bedient de motor, de twee mannen op de
Bij het huis staan Anna Overboom-de Boer met dochter Nel en Cees
Ursemmer-polder. In de schuit Vera de Boer en Jan de Git. Voor in de schuit
Mien en Piet Hoogewerf, Mien en Aagt Groot en Piet Mulder. Op de achter-
achtergrond zijn Piet Sneeboer en Piet Wonder. Op de achtergrond de boerderij
Overboom, op de schuit met baalen aardappelen.
Jaap de Boer.
grond de huizen aan de Ruijtersstraat met vlnr. wed.Jansje Dekker-Boots,
van Tessel.
Harm de Vries, Piet Bakker, Piet Duin, Gert de Jong, Cor Mak, Chris de Goede,
? Glasbergen en Jan Beerepoot.
1955 Vriendinnen van Trien Seijts-Molenaar, met vlnr. Sien Glas, ...... Karsten, Vera
Karsten, Trien Molenaar, .................., ................., hier bezig met een rondvaart
door de Ursemmerpolder, bij de brug bij Piet Wever. De moterschuit werd
bestuurd door Gerrit Seijts.
1956 Dorus de Boer (vrachtvaarder) in de schuit met zijn vrouw, Marie de BoerJonk, achter zijn schuur aan de Noordijk.
1967 Transport van koeien met de praam naar het land, door Klaas Komen en Jan
1960 Jan en Ton Mulder, in de boot van politie Siemers op ‘t Wijdt.
Stam Nz.
WEGTRANSPORT
1925 Jan Dol, met de brik ter kerke. Links naast hem de brik van Arie Komen en
rechts het café van Jaap Mulder.
1928 Gert en Jaap de Graaf, bij hun eerste vrachtauto (CHEVROLET). Hier bij
1930 Meindert Timmer als buschauffeur op de lijndienst Alkmaar - Hoorn.
1951 Piet Boots en Marie Boots-Slijkerman en hun zoon Piet. In de wagen zit hun
café ‘De Roode Leeuw’ en het wolwinkeltje van Afie en Mietje Stam en
Via Stompetoren, Rustenburg, Ursem, Avenhorn, De Goorn, Berkhout en
de winkel/boerderij van Dirk Koning.
omgekeerd. Voor café ‘Noordholland’ van Maarten de Boer aan de Kanaaldijk
zoon Jan aan de Walingsdijk.
t.o. de oude Friese brug te Alkmaar.
1961 De nieuwe vrachtwagen (BEDFORD) van de man die er voor staat, Jaap de
1952 Vader Dorus Hoogewerf met zijn zonen Jan en Piet, bij hun eerste auto.
Graaf te Noorddijk. Bgv. 40-jarig bestaan van de bodedienst Ursem-Alkmaar.
1970 Transportbedrijf ‘Seignette en Sombroek’, vlnr. Fijke de Vries, Piet de Jong,
Nico Schouten en Niek Sombroek.
1995 Transportbedrijf van Bertus Konijn te Noorddijk, ter gelegenheid van het 50jarig bestaan. Met vlnr. Jolanda, Nico, Bertus en Herbert-Jan Konijn.