Titel Document

Transcription

Titel Document
Oudercomite
Woordje van de voorzitster
De eerste schooldag ligt alweer een tijdje achter ons.
Ondertussen nadert het
nieuwe jaar met rasse schreden, en verwelkomen we de maand december met veel
vreugde. Voor onze kinderen is dit immers een van de DE leukste maanden van het
jaar. Sinterklaas, Kerstmis, vakantie,…
Ook als oudercomité hebben we niet stilgezeten de afgelopen 3 maanden.
In
augustus waren we nog een gans weekend actief op de batjes. Naast onze
traditionele fuif,kon iedereen proeven van onze vernieuwde formule, met ondermeer
het streekbierencafé en voor de cultuurliefhebbers was er zelfs een aperitiefconcert!
Dankzij het prachtige weer en onze vele vrijwilligers waren al deze activiteiten een
groot succes!
In oktober was er de tweede editie van het Breughelfestijn en het werd een
gigantisch succes! Zoals beloofd gaat de opbrengst hiervan naar de schoolreis van
onze kinderen(dit zullen jullie op de factuur van mei/juni 2012 terug kunnen vinden).
In december was er traditiegetrouw de kwis.
Meer dan 40 ploegen waren
ingeschreven voor de 11e editie. Volgende groepen vielen in de prijzen : Kermit is
ook groen; The family Boys & girl & Wardje Welle. Bij deze nogmaals proficiat!
Maar ook in 2012 zijn we van de partij! Zo zal er terug een klusjesdag georganiseerd
worden op 17 maart 2012. En op 22 april wordt er terug een heuse fietshappening
voor het ganse gezin georganiseerd.
Als oudercomité proberen we ook milieubewust om te gaan met papier. Vandaar
dat we vanaf dit schooljaar de ouders de mogelijkheid bieden om Basis digitaal te
ontvangen.
Wie hieromtrent nog vragen heeft, mag mij gerust contacteren via
volgend
mailadres [email protected]
Ik wens jullie alvast een prachtig eindejaar en een vreugdevol 2012!
Namens het oudercomité
Vicky Sevenhant
Schooljaar 2011-2012 Basis nr 1
V.U. Vicky Sevenhant – Groenestraat 29 8210 Zedelgem
-1-
Directeur
Woordje van …
Beste meisjes en jongens,
Beste ouders,
Beste vrienden en sympathisanten,
bieden deze infoavonden flinke mogelijkheden om
de zorgwerking binnen onze school toe te lichten.
Dankzij een gezonde communicatiemix van ouders
als ervaringsdeskundigen en juffen en meesters
als onderwijsprofessionals, wensen we de
opvoeding en de schoolloopbaan van onze meisjes
en jongens als ons gemeenschappelijk belang te
beschouwen.
De prima verzorgde schoolvieringen en de
maandelijkse bezinning over de klassen heen
versterkten alweer ons christelijk schoolproject.
Voor het zesde leerjaar stond veilig verkeer in de
kijker tijdens het fietsparcours. Heel wat van onze
leerlingen bleken keien in veiligheid op de weg en
werden, tot onze eigenste trots, gelauwerd tijdens
de verkeershappening van Het Houtsche.
Heel
wat
projecten,
al
dan
niet
klassendoorbrekend, zoals de dag van respect, het
India-project, Missio,… kregen in de VBS Het Dorp
alweer een extra touch.
Tijdens de opendeurweek voor ouders in de
kleuterafdeling was het genieten geblazen van de
gezellige hartelijkheid die ontegensprekelijk
blakerde in de onderlinge interactie tussen
kleuters, ouders en kleuterjuffen. De tedere
spontaniteit in de innige omgang met onze
kleinsten moet vertrouwen scheppen om hen
wegwijs te maken in de warme school die we zijn.
We zijn eveneens telkens van harte verheugd
nieuwe peuters met hun ouders te mogen
verwelkomen in onze schoolfamilie tijdens de
instapdagen.
Ook een niet te onderschatten meerwaarde voor
onze
school
zijn
de
vele
naschoolse
sportactiviteiten op woensdagnamiddag en
vrijdagavond. De bijzonder grote opkomst van
onze leerlingen tijdens dergelijke activiteiten
spreekt boekdelen.
Bovendien waren Sinterklaas en zijn Pieten bij hun
bezoek aan onze school danig onder de indruk
van de aangename atmosfeer waarin onze
schoolwerking zich bevindt. De drukke agenda’s
van alle klassen en leerjaren moet ik
vanzelfsprekend
niet
toelichten
aangezien
iedereen wel beseft tot welk gevarieerd
programma het onwaarschijnlijk engagement van
ons schoolteam leidt. Hoed af!
Na een bijzonder geslaagde onderwijsdoorlichting
tijdens het schooljaar 2010-2011 werd onze school
tijdens de maand november van het huidig
De kranten staan er vol van! Waarom er dan ook
geen melding van maken in onze schoolkrant?
Voilà. Na 541 dagen is het eindelijk zover. De
moeilijke federale onderhandelingen zitten erop.
Er is een regeerakkoord en we hebben dan
uiteindelijk toch een nieuwe regering. Hiermee
heeft ons land de eeuwige zekerheid van
vermelding in het Guiness Book Of World Records.
Negentien goedgevulde portefeuilles, waaronder
dertien ministers en zes staatssecretarissen,
werden verdeeld. Deze regeringsploeg zal
gedurende 914 dagen pogen ons land te regeren.
We wensen hen alle succes toe en rekenen erop
dat deze equipe gezegend mag worden met een
flinke dosis vakmanschap en werklust om er
samen het beste van te maken en de eindmeet
van de legislatuur te behalen in juni 2014, tevens
het einde van een schooljaar.
Ook het eerste trimester van het schooljaar 20112012 zit erop. Binnen ons schoolteam met
tweeëndertig
portemonneekes,
waaronder
zesentwintig
onderwijsdeskundigen
en
zes
dienstsecretarissen
onderhoud,
opvang
en
toezicht, waren zware onderhandelingen echter
niet nodig om er een toptrimester van te maken.
Zo kunnen we terugblikken op 76 dagen
onderwijsplezier, eveneens gezegend met een pak
vakmanschap, overleg en alom geprezen werklust.
En ja, zo bereiken wij telkens opnieuw, zonder
veel poeha, in juni van welk jaar dan ook, de
eindmeet van een schooljaar.
Een terugblik op het eerste trimester!
Na een grondige voorbereiding tijdens de maand
augustus en een fijne opendeurdag, geanimeerd
door onze dierbare oudervereniging, vlogen we er
al van de eerste september in met een hartelijke
ontvangst van al onze meisjes en jongens voor de
start van een nieuw werkjaar. Een aangepaste
receptie mocht op deze eerste schooldag niet
ontbreken. De vele september-infoavonden, die
het schoolteam als een must beschouwen, gaven
de klastitularissen de gelegenheid om onze ouders
te informeren over de werking binnen de
verschillende leerjaren van zowel de kleuter- als
van de lagere afdeling. Ook voor het zorgteam
-2-
schooljaar onderworpen aan een diepgaande
inspectie rond preventie, veiligheid, hygiëne en
welzijn. Ik moet eerlijkheidshalve getuigen dat
een dergelijke inspectie ‘een stevige boterham’ is,
om maar niet te zeggen ‘een heel brood’. Ik ben
verheugd te kunnen meedelen dat onze school
ook bij deze inspectie het gunstig advies ‘1’ heeft
bekomen. Dat doet deugd!
Alhoewel ik dit al heel regelmatig deed, wens ik
graag, in naam van het schoolteam en alle
kinderen van onze school, toch nog eens in
herhaling te vallen en een bijzonder woord van
dank te richten aan alle beminnelijke ouders van
ons oudercomité en de hartelijke mama’s, papa’s
en grootouders die steeds bereid zijn om ons
bemoedigend bij te staan tijdens onze activiteiten.
Het gevoel om als school te kunnen samenwerken
met een dergelijke hechte ploeg geeft vleugels.
Voor onze school verdienen ze de titel van
‘Krakteam’ van het jaar 2011, waarin de vrijwilliger
speciaal in de kijker werd geplaatst. Niet alleen de
financiële ondersteuning door ons oudercomité
voor het kleuterzwemmen, de schoolkrant Basis,
de klusjesdag,… maar ook de spontane hulp bij
onze vele schoolse activiteiten is voor het
schoolteam en de kinderen een hart onder de
riem. De puike organisatie van het overheerlijk
Breughelfestijn en de gezellige quizavond ‘k Wist
het 11 zijn niet meer weg te denken en behoren
ondertussen, om het in wielertermen te
verwoorden, tot de klassiekers van onze school.
Ook onze tutti-fruttimama’s zorgen er alweer voor
dat de bedeling van het fruit bij de kleuters op
woensdag heel vlot verloopt. Dames, we love you!
Velen onder ons hebben ondertussen al het nieuw
logo van het oudercomité opgemerkt, waar een
heuse ontwerpwedstrijd aan voorafging, met
Wouter Rummens als laureaat. Een nieuw logo
brengt uiteraard een aangepaste layout en een
vernieuwde kaft van onze schoolkrant Basis met
zich mee. Dankzij de spontane medewerking van
fotograaf-kunstenaar Kurt Vansteelant kregen we
bij deze editie van Basis het eigentijds ontwerp
aangeboden van de vernieuwde kaft met het
nieuw logo. Briljant resultaat, als je het mij vraagt.
Bedankt Kurt!
Ik wens iedereen dan ook heel veel lees- en
kijkplezier in ons vernieuwd schoolblad.
Beminde Basisverslinders,
2011 zit er zo goed als op. 2011 was unaniem het
jaar van de vrijwilliger. Maar wat 2012 betreft?
Google geeft uiteenlopende accenten en weet het
precies zelf niet goed. Voor de Chinezen wordt
2012 het jaar van de draak. Hier en daar hoort
men over 2012 als ‘het jaar van de verandering’.
Sommige instanties willen dat 2012 ‘het jaar van
de gastronomie’ wordt. Ik zou hoegenaamd niet
weten waarom 2011, met haar overaanbod aan
kookprogramma’s op de televisie, het onderspit
zou moeten delven ten aanzien van 2012. De Piet
Huyzentruyten en de Jeroen Meuzen schieten als
paddenstoelen uit de grond. Daarnaast zet Europa
in 2012 het ‘actief ouder worden’ in de kijker. Voor
onze kinderen komt dit uiteraard wel wat vroeg.
Maar misschien komen onze oma’s en opa’s in dit
Europees jaar wat meer in de picture en worden
ze nog wat actiever betrokken bij het schoolleven
in de VBS Het Dorp. Wie weet?
In ieder geval weet ik wel één ding zeker. In naam
van het hele schoolteam wens ik aan iedereen, en
al wie je dierbaar mag zijn, een gelukzalige
kerstperiode en tevens een opperbest en
voorspoedig nieuw jaar toe. Ik wens voor onze
dierbare school het beste van het beste en dat
iedereen in 2012 mag blaken van gezondheid en
gelukkig-zijn.
Op het moment van dit schrijven zijn we volop in
de weer met de organisatie van onze
tweejaarlijkse
kerstmarkt.
Onze
voorbije
kerstmarkten mochten, zonder enige twijfel,
gezien en geproefd worden. Daarenboven twijfel
ik er niet aan dat onze zesde editie alweer een
raak schot in de kerstroos wordt. Samen met de
juf(fen) en/of de meester, gesteund door heel wat
vrijwillige handen, knutselen onze meisjes en
jongens prachtige kerststukjes en –kaartjes in
elkaar. Voor elk wat wils. Onze kerstmarkt wordt
gegarandeerd opnieuw een groots en gezellig
evenement met alles erop en eraan en dit mede
dankzij de voortreffelijke medewerking van een
pak vrijwillige medewerkers. Hiervoor eveneens
onze bijzondere dank.
Een toegenegen kerst- en nieuwjaarsgroet,
Xavier Vandaele
Directeur
VBS Het Dorp
-3-
Klassenwerk
K1A
Hij komt, hij komt ….die lieve sint!
Zwarte Piet een handje geven …
Dag Sint en dag Piet …
Spelen met de Sint en Pieten op de boot.
Zie ginds komt de
stoomboot …
Sinterklaaspuzzels maken
De Klimpiet
Zwarte Piet met zijn
auto
Nog een Sint met 2 helpers
-4-
Klassenwerk
K1A
Op het witte paard…klik klak !
Sint op zijn paard
De pakjesdans
Zwarte Piet wiedewiedewiet
Grabbelen in de koekjesmand
Wrijven in het scheerschuim – de baard
van Sinterklaas
Poseren met één van de vele cadeautjes
Sinten bij de vleet
Dag Sinterklaasje
daaaaaaaaaaaaaag !
-5-
Klassenwerk
K1B
THEMA SINTERKLAAS
In ons klasje werkten we rond Sinterklaas en
Zwarte Piet. We stempelden een mijter of
pietenmuts, we maakten kleine bolletjes van
marsepein en mochten die ook opsmullen.
We bouwden schoorstenen en de stoomboot
bracht ons overal….
Juf An was weg en toen stond Zwarte Piet
daar plots…..
-6-
Klassenwerk
K1B
THEMA SINTERKLAAS
-7-
Klassenwerk
K1+2C
Sinterklaasje kom maar binnen ...
Juf had een grote brievenbus voor
tekeningen van de Sint gezien in de
winkel nl. de Colruyt.
We mochten daarom, in de klas, een
Sint- of Piettekening versieren met
waterverf. Samen zijn we de
volgende dag onze tekening gaan
afgeven.
Ook eventjes gaan kijken (niet
aankomen!!!) naar het speelgoed
natuurlijk, waar juf vertelde dat er
speelgoed is voor baby's, peuters,
kleuters,...
Emma mocht alle schilderijtjes in de
grote bus doen, en de Sint had ervoor
gezorgd dat er voor ons allemaal een
zak met mandarijnen en snoepgoed
klaar stond.
Ik denk dat juf ook braaf is geweest,
want ze kreeg een vuilbakje van Cars
voor onze klas!!!!
De volgende dagen hebben we getekend, gekleurd, geknipt, geplakt...
over de Sint.
Maar eerst kregen we een
rondleiding naar de vleesafdeling en
de koude reuzenfrigo waar we elk
een mandarijntje kregen. Bij de
broodafdeling werden er
chocoladebroodjes uitgedeeld.
Maar het leukste waren toch de
verkleedkleren in de Sinthoek.
-8-
Op het bord had juf mijters getekend,
elke dag werd er 1 uitgeveegd
zodat we konden aftellen naar het
Sinterklaasbezoek in de grote
turnzaal.
Sinterklaas en de zwarte pieten
vonden het super!!!
We hadden samen met de klas van
juf Amy een dansje geleerd nl.
"Sinterklaasje kom maar binnen"...
door Kaatje gezongen.
We kregen dan ook 2 grote
geschenken mee voor de klas.
Jaja, we waren allemaal blij...
Want er waren geen stoute kinderen
bij!!!!!!!!!
-9-
Klassenwerk
K1+2D
Sint en Piet
Het is alweer zover.
Daar lopen Piet en Sint over de
daken
en liggen de kindjes in hun bedje
te waken
Vol verwachting kijken ze uit naar
de komst
en verlangen ze naar een mooie
vondst
Ze spelen en ze leren
en houden ervan om zich in sint
en piet te verkleden
Werken en knutselen voor sint en
piet
vergeten ze zeker en vast niet.
Hierbij laten wij jullie genieten
Van al die kleuters als sintjes en
gekke pieten
- 10 -
Klassenwerk
K2+3E
De Sint in klas en in de turnzaal
De mooiste periode in het leven van een
kleuter is toch wel het wachten op de komst
van de Sint en zijn Zwarte Pieten.
In de klas kunnen de kleuters zich verkleden
als echte Sint of Zwarte Piet. De bijgevoegde
foto’s tonen hoe leuk het wel is in deze
fantasiewereld!
Ook tijdens de turnlesjes zorgt juf Ellen ervoor
dat de kleuters zich als een echte Zwarte Piet
Kunnen uitleven. Klimmen zoals de Pieten
doen, maar dan op een klimrek.
Evenwicht bewaren op een balk zoals op het
dak. Speelgoed door de schoorsteen gooien,
maar met een bal in een net.
Kruipen door een tunnel, zoals de Pieten door
de schoorsteen…
De foto’s tonen blije kleuters tijdens de
oefeningen om een diploma als Zwarte Piet te
krijgen.
- 11 -
- 12 -
Klassenwerk
K2+3F
De superhelden van juf Nancy!
Mijn zus Yacintha weende en ik
zorgde voor haar en troostte haar.
Aaricia
Dit jaar was het thema van de
Kinderboekenweek in oktober “Superhelden”.
Dit thema viel ook bij de kleuters van onze
klas erg in de smaak! Er zijn veel
Ik help zorgen voor mijn
babybroertje Kyano
kinderboeken die kinderen stimuleren om
Jelle
dapper te durven zijn. In veel boeken staat
het hoofdpersonage op een bepaald moment
Ik ben eens vroeg opgestaan en heb
boterhammen gesmeerd voor het
hele gezin. Ik heb ook m’n broer
geholpen toen hij pijn had.
Jennes
voor de keuze: grijp ik in of blijf ik aan de
zijlijn staan? De keuze om iets te doen, maakt
dat helden worden geboren.
Ook wij namen superhelden eens van dichtbij
onder de loep. Wie zijn superhelden? Wat
Mijn zus Fee had m’n broer Siebe pijn
gedaan en ik troostte Siebe.
Ties
doet een superheld? Kunnen wij zelf
superhelden zijn? Eerst kwamen de kleuters
tot de vaststelling dat een superheld iemand
is die goed doet voor anderen en dat hij/zij
Mijn zus Marie durft niet alleen naar
het toilet op school en ik ga dan met
haar mee.
Jitse
vaak speciale krachten heeft. Toen we het
thema wat “opentrokken” stelden we vast dat
een superheld niet iemand met bijzondere
krachten hoéft te zijn maar dat een
Als mijn broers Jonas of Danté pijn
hebben bij het voetballen, dan troost
ik hen.
Zeno
ogenschijnlijk kleine daad iemand tot een
grote held kan maken. Wat leuk om te
ontdekken dat ook wij eigenlijk best een held
kunnen zijn.
Mijn zusje was op de speelplaats
gevallen, ik heb haar getroost en
naar haar juffrouw gebracht
Noah
Toen kregen de kleuters de opdracht om - als
de gelegenheid zich voordeed – volledig in
hun heldenrol op te gaan. Op het einde van
de week mocht iedereen verslag uitbrengen
Ik heb kleine Ella haar kiwi opgeraapt
toen alles gevallen was.
Jutta
over zijn of haar heldendaden. Dit vertelden
de kinderen:
Mijn babyzusje Luna lag een keer
helemaal scheef en papa vroeg aan
mij om haar weer goed te leggen
Tristan
Kenjie was gevallen op de
speelplaats en ik ben er vlug naartoe
gegaan en heb gevraagd “Gaat het?”
Lowiek
- 13 -
Klassenwerk
K2+3F
De superhelden van juf Nancy!
Ik heb m’n klein zusje getroost toen
ze tegen de badkamerkast was
gevallen met haar hoofd.
Lars
Ik heb Yacintha haar mandarijntjes
opgeraapt en gewassen toen ze
gevallen waren op de speelplaats.
Emily
M’n broer Robin was gevallen en ik
heb het tegen zijn vriendje gezegd
en hem naar de juf gebracht.
Eline
We transformeerden allemaal tot
echte superhelden!
Mijn broer z’n lip bloedde op de
speelplaats toen hij gevallen was en
ik heb hem getroost en ik ben mee
geweest met Ferre en de juf om het
bloed af te kuisen want hij weende.
Emiel
Ik help mijn klein broertje Jenne
Marie
Ik heb gezorgd dat er niets kon
botsen tegen mijn knuffelhond.
Tieben
Ik heb mijn broer Louis helpen
oprapen want hij was gevallen thuis.
Arthur
Juliette, m’n zusje was thuis gevallen
en ik heb haar getroost.
Feline
Een kindje van juf Amy had pijn aan
z’n kin en ik heb hem naar de juf
gebracht.
Lukas
Ida haar appeltjes waren gevallen uit
haar potje en ik heb ze opgeraapt en
weer proper gemaakt.
Camille
Mama moest hard roepen naar m’n
broer en ik heb een beetje aan haar
arm gewreven.
Saar
Thomas had m’n zus Axelle pijn
gedaan en ik heb haar getroost want
ze had pijn aan haar knie.
Laura
Ik heb aan de juf van de opvang
gevraagd om naar mijn broertje Stan
te komen omdat hij pijn had.
Zoë
- 14 -
Klassenwerk
L1A
De computer als juf
Op een vast momentje in de week hoeven de leerlingen van het eerste
leerjaar even niet naar de juf te luisteren maar… naar de computer!
Via het programma van VEILIG LEREN LEZEN oefenen ze de geleerde
letters in of rekenen ze via BINGEL.
De juf kan achteraf perfect volgen waar ze foutjes hebben gemaakt. Zo
heeft ze toch nog stiekem de touwtjes in handen…
- 15 -
Klassenwerk
Werken met de speelleesset
L1B
L1B
‘Veilig leren lezen’ is DE methode bij uitstek voor aanvankelijk lezen. Kinderen leren in de eerste
helft van eerste leerjaar om geschreven, klankzuivere, éénlettergrepige woorden te ontsleutelen
door de letters eerst te verklanken en dan weer samen te voegen. Deze methode besteedt ook
aandacht aan begrijpend lezen, spreken, luisteren, creatief schrijven, spelling en taalbeschouwing.
‘Veilig en Vlot’ is een vernieuwing bij deze methode. De leerlingen oefenen zelfstandig de automatisering via woordrijtjes waarbij de positie van de verwisselde letter varieert.
Om de leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau te laten werken, biedt deze methode een
ruim aanbod aan differentiatiematerialen.
De ‘zon-boekjes’ worden gebruikt bij de start van het eerste leerjaar voor hen die reeds alle letters
beheersen en correct en vlot mkm-woorden kunnen lezen.
De ‘maan-boekjes’ worden gebruikt voor de meesten die het eerste leerjaar volgen.
Werkblaadjes met ster-aanpak worden gegeven aan leerlingen die eerder een moeizame
leesontwikkeling hebben.
Werkblaadjes met raketactiviteiten worden aangeboden voor hen die snel over de leerstof gaan.
De leerlingen kunnen ook via de speelleesset de geziene leerstof inoefenen. Deze dozen bevatten
talloze speelse oefeningen.
Geniet eventjes mee … .
- 16 -
Klassenwerk
L1B
Werken met de speelleesset
- 17 -
Klassenwerk
L2
Een verlanglijstje voor de Sint
De sloebers van het tweede leerjaar
kregen
van
juf
Lieselotte
(2de
jaarsstudente aan het KHBO) de
opdracht een mooi verlanglijstje te
schrijven naar Sint en Piet.
Dat de leerlingen hier niet lang
moesten over nadenken, snappen jullie
wel. Ze willen wel heeeeeeel veeeeeel.
Benieuwd of de Sint ook hun
verlangens inwilligde. Hieronder vinden
jullie enkele van hun brieven…
Dag lieve Sint,
Mag ik alsjeblieft speelgoedkoeien, een
paardenstal en een varkensstal?
Ik ben Michaël Devriendt.
Dag Sint,
Ik wil zo graag een knuffelpoes en pantoffels
en een toverspel.
Groetjes, Lotte
Lieve Sint,
Lieve Sint,
Mag ik alsjeblieft een vlooienspel. Graag ook
Mag ik alsjeblieft mooie prinsessen-verkleed-
een pop die je huiswerk maakt en een Piet die
kleertjes met hakjes en een kroontje? Mag ik
doet wat ik wil?
ook een K3 tekenstudio?
Van Pieter-Jan, tot zondag!
Flore
Dag lieve Sint,
Lieve Sinterklaas,
Mag ik een auto op afstandsbediening.
Ik wil zo graag een nintendo 3DS en nog een
Ook Sint: een vliegtuig en een boot van lego
helikopter met afstandsbediening.
city?
En veel snoep en chocola.
Dag lieve Sinterklaas, Connor.
Alsjeblief?
Ruben
Dag beste Sint,
Mag ik alsjeblieft een kraan hebben? Ik zou
Lieve Sint,
ook graag een vliegtuig op afstandsbediening
Ik zou graag holle bolle big hebben.
hebben en een spoorweg.
Ik zou graag een teck deck hebben en ook
Dag beste Sint, Vic.
een vliegtuig met afstandsbediening…
Groetjes Maarten
Dag lieve Sinterklaas,
Ik zou graag een nintendo krijgen, een
Lieve Sint,
barbiepop en my little pony.
Mag ik mario en sonic op de olympische
Tot ziens, Kaitlyn.
spelen voor op de wii? En olifant alsjeblief?
Dankjewel Pepijn
- 18 -
Klassenwerk
L3A
Dichten over dromen en liefde
In mijn droom zie ik verschillende kleuren:
Tijdens een stageles van juf Charlotte
rood, oranje, geel, groen, blauw en in
mochten de kinderen zelf een gedicht
sommige hoeken goud en zilver.
schrijven over liefde of dromen. Ze
Ian
schreven ze op een passend gekleurd
papier.
Hieronder enkele om van te genieten.
Liefde,
Alle vrouwen zoenen op de mond. Iedereen
gaat te keer. En vrouwen trouwen.
En hart vol liefde.
En een hartendief is altijd lief.
Louis
Shauni
die altijd
elke dag
aan de
kooi
Dromen
staat van
De nacht is zwart.
haar konijntje. Hij heette Witje. Ze hield van
Misschien heb je wel een droom
haar konijntje, maar hij had een ziekte. Hij
en een kroon op in je droom.
was opeens dood. Shauni denkt nog alle
Dat je droomt van een een koning in je
dagen aan Witje. Ze heeft zelfs een foto van
droom.
Witje. Ze houdt van hem. Einde voor Witje.
Axel
Ik ging naar bed en telde de sterren.
Ik ging slapen. Ik ging dromen.
In mijn fantasie.
Stan
- 19 -
Liefste man, ik hou heel veel van jou.
Het was wel niet echt.
Ik hoop dat we een leuk trouwlied hebben.
Toen was ze wakker.
Ook een leuk feest. Ik hoop dat je me een
Siebe
ring en mooie bloemen geeft . Ik hoop dat je
me een harde kus geeft.
Louise
Een nachtmerrie is niet fijn.
Dan lopen er monsters en spoken in het rond.
Of je wordt erg ziek maar het kan nog erger
zijn.
Dan word je wakker en je ligt in bed.
Jasper
Liefde
Liefde. Duizenden glimlachen komen door
mijn mond.
Ik voel zoveel hartjes in het rond.
Ik zing overal liefdesliedjes waar ik ook ben.
Ik deel al mijn snoepjes zelfs als ik er niet veel
heb. Nu ben ik altijd blij.
Ik geef je meer en meer.
Celest
Liefde. Liefde is zo mooi. Het zit van binnen,
in je hart. Het begint met graag zien. Daarna
een liefdesbrief. En dan zoenen. En misschien
later trouwen en dan weet je het helemaal
niet meer!
En misschien later kinderen krijgen.
Guillaume
Dromen. Zij was aan het slapen. Daarom was
ze aan het dromen.
Het was maar fantasie.
Er waren veel kleuren.
- 20 -
Klassenwerk
L3B
Ik word later beroemd.
In een schrijfles mochten de leerlingen
dromen waarmee ze beroemd zouden willen
zijn en wat ze dan zouden doen.
Ik ben Jari en ik wil de beste voetballer
worden van de wereld. Ik zie er mooi uit
met mijn voetbaltenue aan. Ik wil de
beker winnen en ik wil bij Club Brugge
spelen.
Ik wil graag met mijn ploeg een
wereldtoernooi winnen.Als ze mij gaan
zien zullen de supporters juichen.
Ik ben Niels.
Ik wil een hele goede
voetballer zijn van Cercle. Ik
wil heel veel op TV komen.
Als wij op het veld komen
dan juichen alle mensen.
Onze ploeg maakt veel goals.
We winnen bijna altijd.
Ik ben Hussain en ik droom om later
voetballer te worden. Ik wil daar
beroemd in worden.. Bij Club Brugge
wil ik voetballen. Ik train veel met mijn
club. Wij willen veel trofeeën winnen.
Wij komen veel op TV. De mensen
nemen foto’s en ik kom in de krant.
Ik ben Kenji en mijn droom is om de
beste voetballer te worden. Ik wil later
de beroemdste voetballer van ons land
worden. Ik ben nu al heel goed. Ik wil
later bij Real Madrid voetballen. Ik ben
nu al de beste voetballer van mijn club.
Ik heb al 9 goals gemaakt. Als ze me
zien, supporteren ze heel veel.
Ik ben Jade en ik ben 8 jaar.
Eén van mijn grootste dromen is model worden.
Daarom wil ik miss België zijn. Dan ben ik mooi
met hele speciale kledij. Dan mag ik
handtekeningen uitdelen en op TV komen.
Ik hoop dat ze dan ook cadeaus geven.
Ik ben Romy en mijn droom is amazone
worden. Ik moet dan altijd mooie
paardenkledij aandoen. Je moet veel
trainen om beroemd te worden. Als ik
win dan komen de mensen
handtekeningen vragen. Dan kom ik op
TV en sta ik veel op het podium. Ik
verdien veel geld.
- 21 -
Ik ben Leonie en mijn droom is
professionele danseres worden. Daar wil
ik heel beroemd in worden. Dan wil ik
er super uitzien. Ik wil veel
handtekeningen uitdelen aan het
publiek. De fotografen nemen foto’s. Ik
wil het worden omdat ik heel goed kan
dansen. Ik hoop dat ik veel zal kunnen
optreden.
Ik ben Emma en ik wil professionele
danseres worden. Ik zal er mooi uitzien.
Omdat ik veel train, kan ik goed dansen.
En als ik op het podium sta, zal ik mooi
dansen. De mensen klappen in hun
handen.
Hallo? Ik ben Arya en ik wil beroemd
worden in judo. De mensen supporteren
heel veel. Met je judopak aan moet je
vechten. Het is zo leuk. Je kan winnen
of verliezen. Ik heb veel wedstrijden
gewonnen. Dat komt omdat ik veel
train.
Hallo, ik ben Matthias. Mijn droom
is filmster worden. Ik wil
spectaculair op TV komen. Ik wil in
veel programma’s te zien zijn. De
mensen gaan juichen als ze me
zien.
Ik ben Janne en mijn droom is dierenarts
worden. Ik wil dierenarts worden omdat
ik superveel van dieren houd. Mijn
kledij is een witte schort en een
mondmasker want als ik een dier wil
opereren zijn er veel bacteriën. Door
veel dieren te verzorgen win ik veel
prijzen. Als ik op straat loop, vragen de
mensen om een handtekening. In
dierenprogramma’s kom ik dikwijls op
TV.
Ik ben Anna Victoria. Ik speel al 6
jaar basketbal in Veldegem. Ik speel
hééél veel matchen. Onze ploeg wint
altijd. Nu zijn we gewonnen met 10059. Ik ben gekleed in het zwart. Mijn
nummer is vijf. Mijn sport is TOP.
De supporters gaan in hun handen
klappen.
Ik ben Estée en mijn droom is dat ik de
beste zangeres word. Ik zal goed kunnen
zingen en ik zal veel optreden. Ze zullen
foto’s nemen en dan ga ik in
tijdschriften komen. De mensen gaan
handtekeningen vragen. Ik zal er heel
mooi uitzien en cool. De mensen zullen
gillen.
- 22 -
Klassenwerk
L4
Elfjes
Herfst
Bladeren vallen
Dieren bij elkaar
Overal rond mooie kleuren
Prachtig
(Inez)
Herfst
Blaadjes vallen
Bomen worden kaal
Dieren doen hun winterslaap
Mooi
Winter
Het sneeuwt
Dag en nacht
Sneeuwballen maken is koud
Brrr
(Jason)
(Icon)
.
Winter
Koude vlokken
Heel veel sneeuw
Spelen in de sneeuw
Brrr…
(Michiel)
Winter
Koud koud
Een sneeuwbal gooien
Van de bergen glijden
Zoef…
Winter
Besneeuwde wegen
IJs en sneeuwmannen
Koud in de iglo
Brrr…
(Sem)
(Kiandro)
Natuur
Mooie kleuren
Zon regen sneeuw
De wereld is mooi
Oooohh
Winter
Koud ijs
Sneeuw bedekt wegen
Sneeuwpoppen maken ballen gooien
Brrr…
(Amber)
(Sarah)
Ster
Mooi helder
Zweeft in ruimte
Fonkelt in de nacht
Prachtig
Vuur
Licht warmte
Kaars op tafel
Hout in de haard
Gezellig
Sneeuw
Ballen gooien
De sneeuw valt
Vlokken dwarrelen naar beneden
Brrr
(Louis)
(Thomas)
(Ralf)
Natuur
Bloemen gras
Allemaal felle kleuren
Leuk spelen en ravotten
Vrolijk
(Lies)
- 23 -
Klassenwerk
L4
Elfjes
Zwemmen
Is tof
Op de glijbaan
Ook op de springplank
Splasch!
(Fee)
Zomer
Zonnig warm
Lekker ijsjes eten
Zwemmen in het zwembad
Leuk
Lammetje
Mooi wit
In de wei
Drinkt bij zijn moeder
Meeeiiih
(Kjell)
(Brent)
Snoep
Niet gezond
Maar wel lekker
Vooral die kleine colaatjes
Mmmm…
Zomer
Lekker warm
Vaak buiten spelen
Naar een pretpark gaan
Warm
(Gilles)
(Bouter)
Lente
Lekker warm
Hele mooie bloemen
Bijna iedereen speelt buiten
Zalig
(Senne)
Zomer
Heel warm
Spelen in zandbak
Dat is heel leuk
Warm
Kunstschaatsen
On ice
Zweven hurken pirouette
De passie samen delen
Mooi
(Lander)
(Axelle)
Elfje
Puntige oren
Fladdert hoog weg
Met hun sierlijke vleugels
Magisch
Tractor
Hem starten
In de weide
Op het veld rijden
Vroem
(Kevin)
Paarden
Zijn lief
En heel mooi
Galopperen in de wei
Hihihihi…
(Emmen)
(Charlotte)
- 24 -
Klassenwerk
L5A
Ons eigen toverdrankje
De leerlingen kregen als opdracht om zelf een
Het anti-heksendrankje
toverdrankje uit te schrijven. Eens proeven?
De zombiedoder
Wat heb je nodig?
- verse hersenen, 1 liter paddenkwijl, 2 stukken kipfilet,
4 oogballen, 1 koperen ketel en een hondenbak
Hoe ga je te werk?
- Je neemt de grote koperen ketel.
- Je doet 1 liter paddenkwijl in de ketel.
- Roer heel goed.
- Je neemt de verse hersenen en kneedt ze goed door elkaar.
- Dan gooi je de hersenen in de ketel en roer goed.
- Snijd dan de 2 stukken kipfilet in kleine stukjes.
- Roer dan de hele tijd tot je een zwarte blubber krijgt.
- Je neemt de naaktslakken en oogballen en doe ze in de ketel.
- Giet dan de zwarte blubber in een hondenbak.
Hoe gebruiken?
Je neemt de hondenbak met de zwarte blubber en zet het voor
de voordeur. Je wacht binnen tot de zombie komt. De zombie
zal de geur ruiken van de zwarte blubber. Hij zal naar de
voordeur komen en de zwarte blubber opdrinken. Hij zal dan
in eeuwige rook oplossen.
Emma
Hoe ga je te werk?
- Doe de rattenstaartjes en het
slakkenslijm samen in de pot.
- Roer goed, dan krijg je een groen effect.
- Blijf goed roeren en voeg de 4 druppels
bloed en de 2 vampierentanden toe.
- Dan wordt het een rood-groen drankje.
- Doe nu de trollenharen erbij en dan de
lavendelblaadjes. Zo krijg je een paarse
kleur.
- Sluit af door het mengsel in een flesje te
gieten, sluit het flesje af met een kurk.
Hoe moet je het gebruiken?
Als je een heks tegen het lijf loopt, duw dan
snel het flesje onder haar neus. Dan rent ze
weg want ze kan niet tegen lavendelgeur.
Je kan het ook goed gebruiken als ze je
willen aanvallen of als je wilt weten wie een
heks is!
Marthe
Het sterk-sterk-drankje
Het spokenvergif
Wat heb je nodig?
- 3 oogballen, 5 spinnen, 50 cl gif, 60 mieren, 3 l water, 1 l kikker-
bloed, 1 l beschimmelde soep, , 20 cl vers bloed, een lepel en een ketel
Wat heb je nodig?
- 2 leeuwentanden, 1 dode veldmuis, 3 olifantenoren, 1 pot, 2 munten uit een dode man zijn zak,
4 oogballen en 5 cl bloed
Hoe ga je te werk?
- Je zet de pot op het vuur.
- Je gooit de 3 olifantenoren erin en je doet er 5 cl
bloed bij.
- Roer 5 min. in de pot, daarna heb je een brij.
- Doe er dan de leeuwentanden bij.
- Je doet de 2 munten uit de zak van een dode man
er ook bij.
- Je roert goed tot alles rood wordt.
- Dan doe je de 4 oogballen erbij.
- Tot slot voeg je er nog een dode veldmuis bij.
Hoe ga je te werk?
- Doe het bloed en het water in de ketel.
- Doe het gif en de 3 oogballen er ook bij.
- Roer goed.
- Doe de mieren en het kikkerbloed er ook bij.
- Voeg nu de 5 spinnen en de beschimmelde soep toe.
- Roer het goed tot het zwart is.
Hoe gebruiken?
Zet het drankje naast je bed. Wacht tot hot spook komt. Hij zal
het opdrinken en gaat dan rustig weg.
Wat heb je nodig?
- 3 trollenharen, slakkenslijm van 5 slakken,
2 vampierentanden, 10 blaadjes lavendel,
3 rattenstaartjes, 4 druppels bloed en 1 grote
pot
Danté
- 25 -
Hoe gebruiken?
Je laat het 1 nacht afkoelen buiten. De volgende
dag mag je het opdrinken, maar niet alles. Na 1 uur
wachten ben je de sterkste van de wereld. Na
48 uur is alles uitgewerkt.
Sandro
Klassenwerk
L5A
Een kijk in de toekomst
De leerlingen keken één voor één in de
Het jaar 2019
glazen bol en zo zag hun toekomst eruit.
Ik ben Yuran en we zijn in het jaar 2019. Ik ben
al 18 jaar oud.
Het jaar 2035
Hallo, mijn naam is Stan en we zijn in het jaar 2035. Ik
ben al 34 jaar oud. Ik zal iets over mijn leven vertellen.
Ik ben een zakenman. Ik ben autofabrikant en architect.
Ik ben gelukkig met mijn vrouw en 2 kinderen. Misschien
heb je me al eens gezien op tv. Ik woon in Knokke. Het is
zalig met die mooie zee. Kom gerust eens op bezoek.
Hopelijk tot verder in de tijd.
Groetjes!
Ik ga naar school en leer voor vloerder. Op school
zit ik in mijn 7de jaar. Graag zou ik zelfstandig
vloerder willen worden. Daar kan ik veel geld mee
verdienen. Momenteel ben ik ook bezig met mijn
rijbewijs. Ik volg lessen met de autorijschool.
Tijdens de vakantie doe ik een vakantiejob in de
Colruyt. Het is veel werken maar het verdient
goed. Verder speel ik bij het eerste elftal van
Excelsior Zedelgem. Op het voetbal heb ik veel
vrienden en ga ik met hen op stap naar het
jeugdcafé ‘De Twidden Drempel’.
Het jaar 2020
Mijn naam is David en we zijn in het jaar 2020. Ik ben
nu 21 jaar oud en wil jullie iets vertellen over mezelf.
Ik werk bij het leger als veldmaarschalk en bij de
zeemacht ben ik een admiraal. Ook al heb ik de
grootste rang, ik ben niet streng. Ik ben getrouwd en
heb 2 kinderen. Als ik weg ben van huis en ik kom
terug thuis heb ik altijd een souvenir mee voor hen.
Dat was alles. Tot later in de toekomst!
Het jaar 2030
Mijn naam is Goele en we zijn in het jaar
2030. Ik ben nu 31 jaar oud. Ik zal iets
over mijn leven vertellen.
Ik heb 2 schattige kindjes: Sofie en Ties.
Ik rijd met een BMW. Ik woon ook in
een villa met 4 slaapkamers, 1 badkamer,
1 living, 1 bureau en 1 keuken. Mijn
ouders, oma en opa zorgen voor mijn
kindjes en brengen ze naar school. Ze
zitten in het 1ste leerjaar en in de 3de
kleuterklas. Ik werk nu al 8 jaar als
kleuterjuffrouw. Ik won als 30-jarige een
danswedstrijd.
Tot ooit!
Tot ziens!
Hallo, mijn naam is Arno. We zijn nu in het jaar 2057.
Ik ben al 56 jaar. Ik zal iets vertellen over mijn leven.
Als job ben ik zelfstandig architect. Ik woon in een
luxueuze zelfontworpen villa. In mijn huis staan er
zoveel kamers dat je zou verdwalen. Als student
studeerde ik in Gent. Over 4 jaar ga ik met pensioen.
Dan zou ik graag een boerderij zelf ontwerpen en daarin
wonen. Ik heb veel land en zou graag met mijn oogst een
winkeltje starten. Ik ben al getrouwd met een vrouw. Ik
heb ook al 3 kinderen: Laurent, Louwi en Lies. Elke avond
gaan we naar de gratis bowling in de wijk. We hebben als
huisdier: 1 konijn, 3 hamsters en 4 cavia’s.
Hopelijk tot gauw!
Het jaar 2040
Hallo, mijn naam is Febe en we zijn in het jaar 2040. Ik ben al 30
jaar en wil jullie iets vertellen.
Ik heb 2 kinderen: Lisa en Zoë. Ik heb een villa met nog eens
een huis erbovenop. Ik ben ontwerpster en ook de baas van
een modelijn. Ik doe paardrijden als hobby. Er is al heel wat
veranderd in die 30 jaar. Er zijn nu zwevende auto’s en
zwevende huisdieren uitgevonden.
Dit was het dan! Daaaag!
- 26 -
Klassenwerk
L5+L5+6
Op paddenstoelentocht in Beisbroek!
LL5Ae
Ver hoeven we niet te gaan om
te kunnen genieten van onze
prachtige natuur: Beisbroek!
We hingen werkelijk met onze lippen aan onze gidsen!
Plaatjes of sporen?
Welk weer
is het?
Noteren maar!
We kregen schitterende
exemplaren te zien!
Op zoek naar …
- 27 -
Klassenwerk
L5+6B
Mijn koffer vol geluk…
In de godsdienstles bespraken we een bijzondere koffer. Een koffer die we zouden
meenemen op tocht door het nieuwe thema: Een koffer vol geluk!
“Wanneer ben jij gelukkig?” en “Wat zou jij meenemen in jouw koffer?” waren 2 vragen om
even over na te denken.
Ik zou mijn ganse familie willen
meenemen want mijn mama
probeert altijd lief te zijn,
mijn papa kan mij eens goed
vastpakken en met mijn broer en
zus kan ik spelen.
Maarten
Als het kon, dan neem ik mijn
familie mee omdat ik van ze hou.
Ik neem mijn vriendinnen mee om
mee te spelen. Ik neem mijn
huisdieren mee om voor te
zorgen en om te knuffelen. Ik
neem ook veel boeken mee om te
lezen en mijn bedje om goed te
kunnen slapen.
Jana
Als ik naar een onbewoond eiland
ga, dan neem ik mijn gezin mee
want ze zijn belangrijk voor mij.
Mijn konijnen gaan ook mee want
die geven mij veel liefde.
Ik neem nog een boek mee om
mij bezig te houden en een
beetje eten en drinken. Ik zou
anders niet lang overleven op dat
eiland. Graag zou ik ook nog mijn
bed meenemen en mijn kleren.
Marie
Als ik naar een onbewoond
eiland moet, dan neem ik
mijn familie mee om mee te
praten, mijn vrienden om
mee te spelen en mijn
muziek om op te dansen.
Ime
Ik neem mijn familie mee
want ik wil ze nooit
kwijtraken!
Lize
In mijn koffer vol geluk
neem ik mijn mama en papa
mee omdat ik graag heb
dat ze bij mij zijn. Ik neem
mijn hondje mee, want ik
kan zonder mijn hondje en
ook zomerkledij. Zo heb ik
het niet te warm…
Jason
Ik wil samen plezier kunnen
maken met mijn familie dus
nemen we veel spelletjes
mee.
Jasper V.
Ik neem mijn broer mee omdat
we dan veel kunnen spelen.
Mijn dieren neem ik mee omdat
ik niet zonder hen kan.
En een bal mag ik ook zeker
niet vergeten, want ik voetbal
heel graag!
Jasper C.
- 28 -
Ik neem mijn kuikens, konijnen,
kippen en cavia’s mee om niet
alleen te zijn. Mijn vriendinnen
gaan ook zeker mee om plezier
mee te maken. Natuurlijk heb ik
ook een zwempak, een zonnebril
en een strandbal mee om me niet
te vervelen.
Ella
Wat ik zeker niet mag vergeten,
is mijn zwembroek zodat ik kan
zwemmen. Mijn zonnecrème neem
ik mee om niet te verbranden en
mijn gezin zodat ik veel kan
spelen met mijn mama, papa en
zusje.
Tiemen
Klassenwerk
L6A + L6B
Ons India-project!
Op 22/11 zijn we met de klas naar India geweest in Roeselare. We werden in
2 groepen verdeeld: de ene groep ging naar Mumbai in de stad en de andere
groep moest naar Malaipatti. Toen we daar aankwamen, moesten we in een
vliegtuig stappen. Daarna gingen we met onze eigen groep weg. Wij kregen
een Indische naam en Indische kledij. De meisjes droegen een sari en de
jongens een lungi. We kregen elk ons eigen huisje en een job. Sommige
kinderen maakten eten klaar voor het Pongalfeest door dingen te kopen in de
winkel. Toen de stad hun chaipatti’s en het platteland hun pongalrijst hadden
gemaakt, kon het feest beginnen. De mensen van de stad kwamen naar het
platteland en deden samen een puja (gebed).
Daarna mocht het platteland naar de stad om even rond te kijken.
Tenslotte gingen we terug naar school. Het was een superleuke dag!
Tom, Ella, Eve, Kelsey, Yentl en Xander
We beleefden een mooie dag in ‘India’
We werden in 2 groepen verdeeld en
elke groep had een probleem. De
mensen in Malaipatti hadden plotseling
geen water meer dus moesten ze naar
de Toas Kompany, die het probleem
uiteindelijk oploste.
In Mumbai moesten ze protesteren
tegen de burgemeester omdat hun
woning werd afgebroken.Dus werden
er posters, brieven en spatborden
gemaakt. We vonden het allemaal
supertof!
Louis, Bas, Brecht, Robbie, Sarah
- 29 -
We namen eerst de trein naar
Roeselare. We werden er door
de stewardessen ontvangen en
ze begeleidde ons naar het
vliegtuig.
We namen plaats en het
toestel steeg op. We landden in
de stad Mumbai en gingen met
de trein verder. We kregen elk
een taak en een Indische naam.
Om het compleet te maken,
kregen we nog Indische kledij.
En toen kon het leuke avontuur
beginnen…
Kaat, Fran, Fien, Angelo,
Thomas
Klassenwerk
L6A+ L6B
Ons India-project!
Namastee,
Wij hebben een India-project gehad.
Wij zijn op dinsdag 22 november naar Roeselare gegaan om een leuke
‘Indiadag’ te beleven. We hebben daar heel duidelijk het verschil gezien
tussen arm en rijk. We zijn in Mumbai en in Malaipatti geweest, waar we
moesten werken. Het was een hele leuke ervaring!
Verder hebben we nog een Pongalfeest gehad, dat is een soort oogstfeest.
We mochten er chapatti’s en rijst eten en we maakten kennis met melkthee.
Jasper, Keith, Hanne, Ime en Dimmi.
Wij zijn met het 6de leerjaar met de trein naar Roeselare geweest. Er waren
2 verschillende steden. Je had Malaipatti en Mumbai.
Er zijn daar grote verschillen tussen arm en rijk. Eerst gaan we jullie een
beetje informatie geven over Malaipatti. Het grootste deel bestaat er uit
platteland. Ze hebben daar een waterpomp maar die kunnen ze niet altijd
gebruiken. Dus dan hebben ze geen water, ze kunnen zich niet wassen, geen
eten klaarmaken, … Behalve als je een elektrische waterpomp hebt, zoals
landbouwer Rao. Er waren ook veel winkels (theewinkel, winkel met kledij, …)
Er waren daar ook kleine huisjes voor de armen en voor de rijken waren er
grote, mooie huizen!
Over Mumbai kunnen we alleen zeggen dat het daar héél druk en groot is!
Marie, Amber, Elia, Jarno en Dilly.
- 30 -
Op dinsdag 22 november
maakten we kennis met het leven
in Mumbai. Er waren daar hele
grote huizen, veel winkeltjes en
ook wel illegale huizen. Het is er
ook heel wat drukker dan in
Malaipatti. Er werd heel vaak
vergaderd. In Mumbai hebben ze
ook geen watertekort!
Wij hebben een sapje gemaakt
van citroen, honing en water.
Het was SUPERleuk.
Anthony, Maarten, Quinten,
Jamie en Thibauld.
Bewegingsopvoeding
Sneeuwwitje en de 7 dwergen
Na onze opwarming en lenigheidsoefeningen gingen we telkens op
ontdekking in de wereld van
Sneeuwwitje en de 7 dwergen.
Het huisje schoonmaken, in de
mijn diamant zoeken en zakken
sleuren, een giftig brouwsel
maken, verdrietig zijn als we
Sneeuwwitje in de glazen kist leggen,…
We hielden ook een feest bij de 7 dwergen.
Dat werd gevierd met veel ballonen.
Maar
met ballonen kan je meer doen dan zwaaien
alleen; kijk maar mee!
- 31 -
Bewegingsopvoeding
Gespetter en gespat... alles nat!
Naar jaarlijkse gewoonte was één van onze
sportdesserts terug de zwemnamiddag en
zwemavond voor de leerlingen van de lagere
afdeling.
Er werd heel wat afgespetterd in het zwembad van de Groene Meersen.
Gelukkig
hadden de mama’s en papa’s een grote
handdoek voorzien…
Geniet mee van enkele kiekjes.
- 32 -
- 33 -
Bram en Tami Misseeuw-Deceuninck
Berkenhagestraat 2 8210 Zedelgem
Tel. 050/50.15.09
[email protected]
www.defietsenmaker.be
- 34 -
Loppemsestraat 32
B - 8210 Zedelgem
tel
fax
gsm
050 24 18 62
050 24 18 63
0476 28 22 23
[email protected]
Kantoor VERVAECKE-FLION
Verzekeren-Sparen-Beleggen-Lenen
Erik Flion & Connie Vervaecke, Anja Vervaecke
Loppemsestraat 5 - 8210 Zedelgem - 050/20.93.56 - [email protected]
- 35 -
- 36 -