Nieuwsdief

Transcription

Nieuwsdief
Nieuwsdie
f
Jaargang 22 - num
me
16 oktober 2
009 r 2
Een uitgave van OBS De Kiekendief
Inhoudsopgave
Twee-entwintigste jaargang
nummer 2
Het Nieuwsdiefje is een
uitgave van Openbare
Basisschool De Kiekendief
Adres:
Kortsteel 5
3892 BP Zeewolde
Tel.: 035 - 522 1392
Website:
www.obsdekiekendief.nl
E-mail:
[email protected]
Het Nieuwsdiefje wordt
vormgegeven door:
Bernadette van den Haak
Vouw- en nietwerk:
José de Kleijn
Corine Togtema
Kitty Muilman
Het volgende Nieuwsdiefje
verschijnt:
20 november 2009
1
Van de directietafel
blz. 2
Jarige kinderen
blz. 4
Vakantierooster
blz. 4
Belangrijke data
blz. 5
Afscheid van meester Robijn
blz. 6
Nieuws uit de groepen
blz. 8
Het Groot Zelfgemaakt
Schoolpleinorkest
blz.16
Van de directietafel
Studiedag 6 oktober
Op 6 oktober hebben we met het team
een studiedag gehad. We hebben deze
dag met elkaar nagedacht over onder andere ons rekenonderwijs op de school. Naar
aanleiding van de eerdere rekenstudiedag
hebben we hier voor de school een vervolg
aan gegeven. We hebben in twee bouwen
doorgesproken over de doorgaande leerlijnen. Op elke wijze wordt de methode toegepast? Gaan we op dezelfde manier om
met de bovengemiddelde of iets zwakkere
rekenaar in de groep? Wat is de wijze waarop extra stof wordt aangeboden?
Wat gaat de tijd snel. De eerste periode
zit er al weer op. Het is al weer herfstvakantie! We kijken terug op een periode
waarin we veel hebben gedaan met elkaar.
Er zijn veel informatieavonden geweest, er
zijn gesprekken gevoerd. En dan jullie jongens en meisjes, wat een werk hebben jullie de eerste weken verzet! Heel goed! Dit
betekent ook dat we kunnen genieten van
een weekje vakantie. Langs deze weg wil
ik u en jullie allemaal een goede vakantie
toewensen.
Afscheid meester Robijn
Afgelopen maandag was dan het afscheid
van meester Robijn. Na een aantal jaren directeur hier te zijn geweest op de Kiekendief
hebben we maandagmiddag afscheid van
meester Robijn genomen. We willen u van
harte bedanken voor alle jaren die u zich
hebt ingezet voor de Kiekendief. Velen hebben goede herinneringen aan de jaren die u
hier hebt gezeten als directeur. Het persoonlijke woord, even een blijk van waardering,
het zijn maar een paar zaken die meester
Robijn kenmerken.
Deze en nog veel meer vragen hebben we
met elkaar besproken. Soms in tweetallen,
soms met meerdere collega’s tegelijk om
met elkaar in gesprek te komen over het
rekenonderwijs. De terugkoppeling hebben
we plenair gedaan, waarbij de doelstelling
om elkaar te bevragen, om te kijken welke
afspraken er gemaakt moesten worden om
te komen tot een doorgaande lijn in de
school rondom rekenonderwijs, een belangrijke plek in hebben genomen. We hebben
zaken meer op elkaar af kunnen stemmen
waarbij een belangrijk item is dat er op dezelfde wijze rekenonderwijs wordt aangeboden in de diverse groepen.
We zullen meester Robijn ook niet snel vergeten nu hij zelfs zijn eigen straatnaambordje heeft bij de school.
We wensen u het beste toe voor de toekomst en tot ziens!
In de middag hebben we activiteiten gedaan, onder leiding van een externe partij,
die te maken hebben met teambuildingactiviteiten. We zijn niet met elkaar de hei
op geweest om met elkaar dingen te doen,
maar we hebben oefeningen gedaan die gericht zijn op onder andere feedback en communicatie: onderling, maar ook naar buiten.
Naar aanleiding van teamrollen die we een
paar jaar geleden met elkaar ook al besproken hadden, werd er nu, na een korte terugblik, een vervolg op gegeven. Deze middag
hebben we besteed aan verschillende werkvormen en hebben we allemaal een concreet punt geformuleerd dat hier op gericht
Elders in deze nieuwsdief vind u een uitgebreidere terugblik op deze dag.
Kinderboekenweek
Op 7 oktober is de Kinderboekenweek van
start gegaan op school. Het thema ”Aan
Tafel! - Eten en snoepen in kinderboeken!
heeft veel input geleverd voor deze 10 dagen. Donderdag 15 oktober is er een inloopavond, waarbij u als ouders het werk van uw
kind kan komen bekijken. Op het moment
van schrijven van dit nieuwsdiefje moet
deze nog plaatsvinden.
2
is om de komende weken aan te werken.
Op 26 november hebben we een vervolgstudiedag gepland, waarop we terug zullen
komen op de dag van 6 oktober. Wordt dus
vervolgd.
vervolg hierop.
Ook zullen de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad deze avond voor een deel
vullen.
We hopen op een goede avond met elkaar.
Deze datum staat niet op de kalender, dus
schrijft u deze er alstublieft bij!
Extra informatieavond
dinsdag 24 november
Op dinsdag 24 november zal er een extra
informatie-avond gehouden worden op
school. Op deze avond zullen we stilstaan
bij ICT op de Kiekendief. Vorig jaar hebben
we hier over gesproken, deze avond is een
Hartelijke groet,
Mark Vrolijk
Directeur a.i.
Kinder
Kinder BB & B
KITTE-PIT
KITTE-PIT
Wiltu ueens
eenseen
eenavondje/weekendje
avondje/weekendje weg…..
Wilt
weg.....
Breng
kind met
met een
een gerust
knusse
B &BB& B
Breng
uwukind
gerusthart
hartnaar
naaronze
onze
knusse
euro
pernacht
nachtinclusief
inclusief ontbijt
ontbijt (19.00
uur)
3535
euro
per
(19.00uur
uurtot
tot10.00
10.00
uur)
INFO: 06-14761622
: 06-14761622 / [email protected]
INFO
kitte-p[email protected]
Nieuwsdie
f
3
Jarige kinderen
Finn Mulder
Amr Abdelnaby
Victor Peet
David Vogel
Yassin Schaap
Stijn Geer
Sam Potters
Thom Besten
Magdalena Gerards
Jurian Heijmeskamp
Maarten Peerdeman
Duco Togtema
Erika Ekker
Franka ten Voorde
Josine Kraan
Noah Budding
Nico Sinda
Jasmijn Wouters
Jeroen Tates
Sander Togtema
Kerym Abdelnaby
Tirzah Wiertz
Frédérique Sleijster
1
8
8
11
15
17
17
18
22
22
29
31
31
11
12
15
16
18
19
21
22
22
23
oktober
oktober
oktober oktober
oktober
oktober oktober
oktober oktober
oktober
oktober
oktober oktober november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
6
5
8
7
1B
7
7
4
2B
8
1B
4
4
7
8
1
2B
7
5
2A
7
4
4
Vakantierooster 2009 - 2010
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie
19-10-2009
21-12-2009
22-02-2010
02-04-2010
30-04-2010
24-05-2010
04-07-2010
4
23-10-2009
01-01-2010
26-02-2010
05-04-2010
14-05-2010
13-08-2010
Belangrijke data
8 oktober t/msdas
1
23 oktober
25 oktober
26 oktober
28 oktober
3 en 5 november
10 november
10 november
13 november
17 november
18 november
19 november
20 november
26 november
27 november
4 december
Herfstvakantie
Wintertijd gaat in
MR-vergadering
Ouderraadvergadering
Schoolpleinorkest
HAGO-toets groep 8
GMR-vergadering
Kiektheater gr.1/2 B en gr. 6 (thema Sint Maarten)
Spreekuur (10-minutengesprekken)
Ouderraadvergadering
Spreekuur (10-minutengesprekken)
Nieuwsdiefje mee
Studiedag team (kinderen hele dag vrij)
Kiektheater gr.1/2A en groep 8 (thema Sinterklaas)
Sinterklaas (‘s middags onderbouw vrij,
bovenbouw les tot 14.00 uur)
5
Afscheid
deren en ouders zouden me uitzwaaien. Dat
ging razendsnel en even te snel ( ik was al
bij mijn vertrouwde hek). Dus werd ik teruggeroepen voor de grootste verrassing van de
dag. Men heeft het nodig gevonden om het
grote plein naar mij te vernoemen. U zult
het misschien niet gemerkt hebben, maar
die geste overtrof al mijn verwachtingen en
ik ben er apetrots op dat mijn naam onlosmakelijk aan de school en het schoolplein
verbonden zal blijven.
Even pauze en op reis met het team naar de
sportschool. We kregen eerst een fietsconditieproef te doen. Kennelijk had men weinig
vertouwen in mijn conditie in relatie tot de
nog aan te schaffen nieuwe fiets. De klimwand was een volgend onderdeel. De dag
werd op informele wijze afgesloten bij een
welbekend restaurant op Trekkersveld.
Mogelijk vindt u mijn verhaal wat overdreven, maar ik schrijf dit omdat ik het zo ervaren heb. Het was voor mij een superdag en
een geweldige afsluiting van mijn werkzame
periode op de Kiekendief. Veel dank ben ik
verschuldigd aan allen (teamleden, ouders
en kinderen) die deze dag mogelijk gemaakt
hebben. Het was in een woord MAGNIFIEK.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die de
afgelopen jaren, gedurende mijn aanwezigheid op de Kiekendief, hebben bijgedragen
aan de vele ( te veel om op te noemen) activiteiten op school. Daarmee bedoel ik, OR,MR - leden en de ouders . Jullie steun, hulp
en vertrouwen in de school en de collega’s
heb ik altijd als zeer positief ervaren.
Tegen de kinderen van de Kiekendief zou
ik willen zeggen: wees trots op de school
want de meester en juffen zijn er echt voor
jou!. En dat brengt me bij het team. Professionals met een groot hart voor kinderen,
onderwijs en opvoeding. Collega’s, die me
altijd gesteund hebben, kortom fantastische
MENSEN met ieder zijn of haar bijzondere
talenten. Die collega’s met hun talenten ga
ik zeker ook missen.
Het gaat jullie allen goed en tot ziens (zeker
en vast).
Robijn Pieper.
Enigszins met gemengde gevoelens reed ik
afgelopen maandag richting de Kiekendief.
Het was immers al even geleden dat ik daar
voor het laatst geweest was geweest en vandaag stond mijn officiële afscheid op de rol.
Op school aangekomen voelde ik me direct
weer “thuis”. Koffie met de collega’s, het
weerzien met ouders, OR leden en kinderen; ja hoor het gevoel was er weer helemaal. Tegelijkertijd besefte ik dat het min of
meer mijn laatste “optreden” op de Kiekendief zou zijn. Het werd voor mij een dag die
ik niet snel zal vergeten.
Het begon met een bijenkomst met alle
kinderen en collega’s in de centrale ruimte.
Teamleden en kinderen zongen mij toe en
vervolgens kreeg ik een supercadeau aangeboden. Een oude fiets met daarbij behorende cheque ter waarde van ruim € 850,- voor
de aanschaf van een nieuwe fiets. Men heeft
mij nooit gauw stil kunnen krijgen, maar dat
was op dat moment wel even gelukt. Ik was
zeer verbaasd, maar ook heel erg blij. Aan
die fiets hingen allerlei kaartjes van ouders.
Deze heb ik een dag later gelezen en dan
breekt er wel even wat in je. Voor de vakantie heb ik ook heel veel kaartjes (van ouders,
kinderen en teamleden) ter ondersteuning
of bemoediging gehad en dat heeft me
enorm geholpen. Maar ook de “fietskaartjes”
maken het nu genomen afscheid voor mij
minder zwaar maar ook weer wel.
Na de activiteiten in de hal heb ik alle groepen bezocht en elke groep had op eigen
wijze iets voor mijn afscheid voorbereid.
Fotoboek, quiz, voordrachtjes, gedichtjes,
veel tekeningen noem maar op; het was geweldig. Daarna haasje repje terug naar de
grote hal waar zich inmiddels heel veel ouders hadden verzameld. Een mooie wel gemeende toespraak van de voorzitter van de
OR viel mij ten deel. Daarna kreeg ik prachtige “sculptuur”met daarbij een opschrift ter
herinnering aan de Kiekendief. Er was gelegenheid om persoonlijk afscheid van ouders
te nemen en dat was formidabel. Nog niet
helemaal klaar; hup naar buiten want de kin6
Dag
meester
Robijn!!
Afscheid van Meester Robijn
Wat een gezellige middag was het afgelopen
maandag.
Meester Robijn werd ontvangen in de middenruimte, waar alle kinderen klaar zaten
voor het vrolijke lied van de “drie kleine kleutertjes op het HEK (u begrijpt de link). Alle
meesters en juffen namen dit over met een
speciaal voor Robijn geschreven tekst.
Het cadeau werd overhandigd; € 815,52
voor een glimmende nieuwe fiets; meester
Robijn was er even stil van.
Daar kwam meester Robijn langs met een
schaal mandarijntjes, versierd met een parapluutje.
Buiten hebben we een foto gemaakt waar
alle kinderen van de school op staan en
vervolgens ging iedereen terug naar de klas.
Na schooltijd heeft het team hem nog mee
uitgenomen, een waardig Tot Ziens!
Fijn dat er zoveel ouders kwamen om hem
de hand te schudden!!
Tot slot was er een hele lange rij met zwaaiende kinderen en ouders op het plein,
die leidde naar het nieuw te onthullen bord;
Het Meester Robijn Plein.
7
Nieuws uit de groepen
Groepen 1 & 2, juf Jeanette & juf Geke en juf Marion
Dat is gek: we mochten zomaar eens een
gemaakt met een dier er in, we hebben ons
keertje snoepen in de klas!!! Met de opening
lievelingsdier getekend en we hebben dievan de KinderBoekenWeek 2009 “Eten en
ren nagedaan.
snoepen in kinderboeken” kregen alle leerlingen van de hele school een toverbal om
In de groep van juf Marion is Amy nieuw in
in de klas op te smikkelen. Dat was wel een
de groep gekomen en in de groep van juf
bijzonderheid....
Geke en Jeanette is Wesley erbij gekomen.
Afgelopen weken stond de hele school in
We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op
het teken van de kinderboekenweek. In de
de Kiekendief!
groep hebben we gewerkt over snoep en
eten. Lekkerste snoepjes, favoriete gerecht,
Nu staat de herfstvakantie voor de deur.
een snoepjeswinkel in de klas, hoeveel
Lekker even een weekje uitrusten. Misschien
snoepjes kun je verdelen, etc. En hoe maak
gaan jullie er wel op uit: het bos in, speuren
je appelflapjes??
naar bladeren, kastanjes en eikeltjes. Je mag
De ouders, kinderen en leerkrachten hebze meenemen naar de klas, dan leggen we
ben het allemaal kunnen zien en proeven,
ze op de herfsttafel.
gisteravond met de kijkavond in de klas.
Na de vakantie gaan we werken over “de
Vóór de kinderboeken week hebben we
herfst” en daarna over “het weer”.
gewerkt over “wilde dieren”. We hebben er
liedjes over gezongen, we hebben een kooi
Een hele fijne vakantie allemaal!
Groep 3, juf Ingrid, juf Paula en juf José
Wat een dubbel gevoel. Nu al weer herfstvakantie maar tegelijk wat is er al veel gebeurd.
De tijd gaat zo snel. We zitten nu al weer 7
weken met elkaar in groep 3. De kinderen
hebben super hard gewerkt en veel nieuwe
dingen geleerd.
ook zij de tekst mee. We stimuleren hen
om te proberen de tekst snel te lezen. In de
groep noemen we dat race-lezen.
Het eerste rekenschrift is ook al uit! Knap hè?
De laatste bladzijden staan al echte sommen. We noemen dit bussommen. Verder
zijn we bezig geweest met klokkijken van de
hele uren, het “verdelen” van hoeveelheden
en de getalsymbolen tot 20. Na de vakantie
gaan we aan deel 2 beginnen. Wij hebben
er al zin in.
Met lezen hebben we alle medeklinkers al
gehad en ook alle korte klanken zijn al bekend (i, e, a, o en u). Net voor de vakantie
zijn we begonnen met het nieuwe boek van
leeslijn. Hierin worden alle lange klanken behandeld en alle twee tekenklanken. Langen
klanken zijn de ee, aa, oo en uu. Twee-tekenklanken zijn die klanken die uit twee verschillende tekens bestaan zoals bijvoorbeeld
de ie, oe etc.
Tussen alle drukte door zijn we ook nog op
schoolreis geweest. Wat was het leuk. Het
was heerlijk weer. Op de heen weg gingen
we met twee bussen en kwamen met één
bus terug. De ouders waren blij dat we toch
in de bus zaten, want we hadden ons goed
verstopt. .De foto`s zijn onderweg. Kijkt u regelmatig op de site.
Soms geven we de kinderen een blad mee
naar huis met een leestekst. Zo proberen we
de kinderen te stimuleren thuis te lezen. Wat
zijn ze knap hè? In zo`n korte tijd leren lezen.
U kan zelf ook meteen zien wat uw kind ongeveer al kan. Voor enkele kinderen is de
tekst misschien wat makkelijk. Toch krijgen
We wensen iedereen een fijne vakantie en
uitgerust weer terug, want er komt een drukke en gezellige tijd aan.
8
Groep 4, juf Bea (maar ook een beetje juf Els, juf Ingrid en juf Paula)
Hallo daar,
Ook zijn de kinderen nu in het bezit van de
U leest ons tweede stukje over groep 4.
prachtige vulpen. Uit ervaring weet ik dat het
nu het wachten is op het moment dat ze
De tijd vliegt. ’t Eerste berichtje in het
weer met potlood willen schrijven! :o)
Nieuwsdiefje lijkt nog zo kort geleden. Er is
tijd genoeg, maar soms komen we tijd te
In de klas van juf Ingrid en juf Paula zag ik,
kort. De ochtenden staan bomvol met aljuf Bea, iets wat heel gemakkelijk was om
les wat te maken heeft met rekenen, taal,
de 10-tallenketting aan op te hangen. Na
spelling en lezen. We wisselen verschillende
wat navraag bleek dat de pappa van Erika
werkvormen af. ’t Werken in circuitvorm vindat gemaakt had. U kunt nu wellicht wel raden wij heel leuk om te doen. Er zijn dan
den wat wij in onze klas krijgen. Juist……
zes activiteiten die gedurende de ochtend
’t zelfde. Dan kunnen we lekker makkelijk
gedaan worden. De kinderen rouleren om
oefenen met de ketting. Alvast bedankt Erika
de twintig minuten. Per groepje wordt een
‘zu’ pappa, super!
teamchef aangewezen. De teamchef is ‘de
baas’ van het groepje. Iedereen komt aan
Verder zijn we met onze groep naar de bibot. De mamma van Jeroen heeft hele
bliotheek geweest. De mamma van Milco
mooie overzichtelijke kaartjes gemaakt zodat
wandelde met ons mee, wat heel fijn was.
heel makkelijk gezien kan worden wie er aan
Daar hebben we Lida Dijkstra ontmoet,
de beurt is om teamchef te zijn. (Nogmaals
schrijfster van zo’n 50 kinderboeken. Samen
dank daarvoor).
hebben we op school maar ook in de bibliotheek gesproken over boeken, schrijvers en
We hebben een ouderavond gehad die wij
nog veel meer. De kinderen hadden zelf ook
als school, als heel waardevol hebben ervanog vragen gesteld aan Lida. Prachtig was
ren. Dank u voor uw inbreng.
het. Wij hebben genoten.
De kinderen die ’s middags naar juf Els, juf
Ingrid of juf Paula gaan, zullen op die midIk nader de bodem van ons stukje. Dus stop
dagen qua leerstof hetzelfde gaan doen.
ik er nu mee. Bedankt voor het lezen en tot
Al onze kinderen maken hetzelfde boekje.
het volgende Kiekendiefje.
Daarnaast blijven het schrijven, handvaardigheid, gym etc. ook ontwikkelingsgebieden
Groetjes van groep 4!
die op de middag gedaan zullen worden.
Groep 5, juf Els en juf Rianne
Eerst een heel gezellige informatie-avond
met ongeveer 15 ouders. Monique, de
moeder van Nicky, is met algemene stemmen herkozen als klassenmoeder. Fijn dat
Monique de schakel tussen de leerkracht en
de ouders wil zijn. Vast hartelijk dank!
Een week later het korfbaltoernooi. Een van
de twee teams won een mooie beker. Zij
waren winnaar van hun poule en zij speelden in de halve finale en later nog voor de
derde of vierde plaats. Uiteindelijk werden zij
vierde. Een mooie, eervolle plaats met veel
enthousiasme en goed spel veroverd!
Ook het andere team speelde een prima
spel! De spelers werden goed begeleid door
9
de ouders van Maarten, Amr, Jeroen en Nicky. Hartelijk dank voor jullie inzet namens de
hele groep 5 en ook een paar sterspeelsters
van groep 6. Jullie ook hartelijk bedankt meiden voor jullie inzet en doelpunten: Sietske
(topscoorder!), Joy, Sabine en Beaudine. We
hadden er ook nog prima weer bij en de gehele organisatie was voortreffelijk, met ook
nog een appel, koekje en drinken voor de
kinderen en koffie voor de begeleiders!
Daarna was juf een weekje ziek, maar prima
vervangen door juf Rianne! In die week de
allereerste aardrijkskundetoets, die voldoende en door sommige goed gemaakt is.
In die week begonnen ook weer de spreekbeurten en voor het eerst de krantenkring.
Twee fantastische spreekbeurten van Pepijn
en Jeroen met echte Power-Point-presentaties en Luc en Sylvester hielden voor het
eerst hun krantenkring.
Dinsdag 13 oktober starten we voor de eerste keer met de boekenkring.
Veel nieuwe dingen die echt bij de bovenbouw horen.
Een eerste natuurtoets over spinnen en andere kleine beestjes en ook op dinsdag de
eerste toets van de begrijpend lezen methode.
De kinderboekenweek begon met een toneelstukje en snoep. Daar houden we ons
nog mee bezig en in het kader van het Annie M. G. Schmidt jaar, keken we ook een
stukje van Pet van de Petteflat.
Ook zijn we druk met dichten en dat hoeft
niet altijd te rijmen en soms juist weer wel!
Voor muziekdagen op 3 en 5 november
wordt groep 5 gevraagd ORANJE t-shirts te
dragen en ook zijn er slippers van de ouders nodig (Groep 5 klapkokers (slippers meenemen van ouders). Hoe dat
allemaal in zijn werk gaat, is voor ons ook
nog een verrassing!
Het beloven wel weer heel speciale dagen
te worden. En natuurlijk heeft elk kind een
klein Bonduelle blikje nodig om een muziekinstrumentje van te maken!
We hopen dat veel kinderen met hun ouders
op donderdag aanstaande de inloopavond
bezoekt. Veel ouders weten al hoe het in
groep 5 gaat, maar misschien kunnen uw
kinderen u toch nog wat nieuws laten zien?!
En dan is het herfstvakantie…… Heel veel
herfstbladerenplezier (leuke voor galgje!!)
en allemaal weer uitgerust en vol enthousiasme terug op school voor het tweede deel
van dit jaar op maandag 26 oktober!
Tot ziens!
10
Groep 6, juf Francis en meester Ad
Vorige keer moesten we nog naar het
schoolvoetbaltoernooi en hoopten op een
goede uitslag. Nou die kwam er: de felbegeerde beker werd door de Puntenkiekjes
gewonnen. De beker reist nog steeds rond.
De eerste kranten-, boekenkringen en
spreekbeurten zijn begonnen: het niveau is
tot op heden hoog .
Met de klas doen we mee met Rijmreis. In
Zeewolde zijn een aantal gedichten verstopt
met een code erop. Via internet kan je melden als je ze gevonden hebt en daarna weer
opnieuw verstoppen. Je geeft een aantal
aanwijzingen door waar. Dit kun je doen op
www.rijmreis.nl. We zoeken natuurlijk naar
de gouden: die levert een prijsje op en misschien een uitje voor de hele klas.
Het afscheid van meester Robijn werd door
de groep netjes verzorgd, er waren 2 liedjes
en 2 gedichtjes en een boekje namens de
klas .
Darwin, de eerste aflevering, hebben we
met de klas bekeken. Veel kinderen vinden
het wel moeilijke stof maar wel heel interessant.
Kinderboekenweek
Het begon met een klein toneelstukje verzorgd door een paar leerkrachten over Luilekkerland. Het thema van de week is snoep
en eten. In de klas hebben we snoep ontworpen. De resultaten hangen aan het lijntje.
De hartenwens van meester Ad is in vervulling gegaan, hij heeft eindelijk zijn digitale
schoolbord.
Groep 7, juf Francis en meester Ben
Wat was het schoolkamp van groep 7 bij
‘De Banken’ ontzettend gezellig. Unaniem
hadden we er allemaal een erg goed gevoel over! Een optimale samenwerking en
interactie van allen die er aanwezig waren;
kinderen, kampleiding, bezoekers en de extra hulp.
We begonnen met een gezellige fietstocht.
Tineke was een uitstekende gids en wist
perfect de weg. Daar aangekomen werden
de tenten in ‘no time’ opgezet. (met speciale dank aan Eugen die extra hulp gaf.) Erg
veel plezier hadden we met het ‘postspel’,
‘levend stratego’, ‘bosquintet’ en ‘levend
kwartet’. Leuk om op de dvd (bedankt Anja!)
terug te zien hoe de kinderen samenwerkten
en elkaar aanwijzingen gaven. Topper was
de enge griezeltocht in het spookbos. Een
mooi voorlopertje op het ‘Halloween’ eind
oktober. Daarvoor werden de kinderen en
leiding getrakteerd met een exclusief optreden van ‘Ackoord’ en mr. Ad. Er werd lustig
meegezongen bij het kampvuur. Wat is een
11
schoolkamp zonder spookverhaal? Dat hoort
erbij! Ondergetekende, Gerrit en Enno bezorgden de kinderen al de nodige rillingen.
Toen moest de griezeltocht nog beginnen!
Verbazingwekkend hoe de kinderen daarmee omgaan! Ze zijn al het nodige gewend
door ‘Halloween’. De kinderen mochten kiezen of ze bij het kampvuur achterbleven, of
met een groep zelfstandig of met leiding het
bos ingaan. Het griezelbos was met kleine
lichtjes aangegeven. Tja, en wat je dan allemaal ziet… Daar zijn geen woorden voor
hoor! Vampieren, oud vrouwtje, enge mannetjes, spinnenwebben, zwervers deden
hun best om iedereen te laten schrikken.
Soms met wisslend succes. Een aantal kinderen bleven er best nuchter onder. ‘Het is
toch allemaal nep, maar erg leuk!’ Tot slot
nog even nakletsen en om 24.00 naar bed.
Mooie tijd! ‘s Morgens om half 7 waren de
eersten al wakker. (meester Ben snurkte gewoon door…)
Na het afbreken van het kampement fietsten we naar ‘De Eemhof’ en hebben daar
marsage
Praktijk voor Natuurgerichte therapieën:
Hotstone-, Ontspannings-, Stoelmassage
Reconnectieve heling® en de Reconnectie®
Atalanta 195,
3892 EG Zeewolde
Tel.: 06 20803549
www.marsage.nl
[email protected]
KvK.nr. 27257458
BTW-nr NL120575814B01
ABN-AMRO 485833808
Drukdrukdruk wie kent het niet!
laat je eens verrassen!
Masseren = Aangeraakt worden;
spanning verdwijnt; even niets
doen: alleen maar voelen.
Voorover zittend in een
massagestoel of liggend op
een behandeltafel.
Even geen moeten....
gewoon genieten!
In een relatief korte tijd is het
mogelijk meer te ontspannen en
beter in je vel te zitten.
Sinds een paar weken hebben wij een prachtig
aan-afwezig bord hangen bij de ingang rechts in on
manier kunnen ouders en leerlingen zien wie er
Diverse ziektekostenverzekeraars vergoeden de Natuurgeneeskundige Consulten.
(Alternatieve Geneeswijze; aangesloten bij de beroepsvereniging BATC)
Marja van Campenhout, Natuurgeneeskundig Therapeut.
Atalanta praktijk voor psychosynthese
Counseling en Loopbaanbegeleiding

Persoonlijke begeleiding in werk en leven:
• Loopbaanoriëntatie
• Begeleiding bij solliciteren en netwerken
• Reïntegratie
• Inzicht in kwaliteiten en mogelijkheden
• Psycho-sociale hulpverlening
• Bewustwording en levensvragen



•
Informatie:Brigit
Nieuwenstein
•
www.atalantacounseling.nl
•
[email protected]
036-5225664 / 06-16330476
•
•
•
12
heerlijk gesurft, kano gevaren en gespeeld.
Lekker ‘uitgerust’ kwamen we om 16.16
uur weer aan op school. (Exact zoals het in
de kampbrief stond vermeld!) Het was super!!!!
Met speciale dank aan de kampleiding: Gerrit van der Meer, Marco Vogel, Tineke Alebregtse, Sjaak Schultz, Kitty Wiertz, Anja van
Engen, Enno Graal. Ook veel dank aan; supersteun ‘backstage’ Simon Schouten, folk-
13
band ‘Ackoord’, meester Ad, de extra hulp
van Eugen Musshoff (opzetten en afbreken
tenten), Francis Maters, Matty Peters, Monique Graal, Kim Alebregtse, Wim Schrijver,
Niels Schrijver, Coert Schrijver, Barend ten
Voorde, Jan Jacops, Jan Zuidberg en Sylvester v.d. Hengel voor hun ‘gegriezel’ in het
bos. Zonder jullie hulp zou het schoolkamp
minder geslaagd zijn…
Ook de kinderpostzegels hebben we onder-
FRUITHAL SMITS
Verkoop van fruit en aardappelen
Openingstijden ma. t/m za. 08:00 – 17:00 uur
Sterappellaan 29, Zeewolde (achter Trekkersveld)
Tel: 036 - 523 92 75 • www.fruithalsmits.nl
[email protected]
14
tussen met veel enthousiasme gedaan. Alles is opgestuurd. We wachten de zending
rustig af.
Onlangs hebben we een gezellige Engelse
les gehad van een aantal scholieren van ‘De
Levant’. Zeer leerzaam en leuk!
Met het team hebben we twee keer een
enerverende studiedag over rekenen gehad.
Heel zinvol!!
Ook in de klas wordt er zèèèèr hard gewerkt!
Groep 8, juf Judith
Vorige week hebben we de presentaties van
de projecten bekeken. Sommigen hadden
zeer informatieve power-point-presentaties.
Van alles kon er geleerd worden. Vier oplettende groep 5 kinderen die onze gast waren
hebben ook van alles over Amerika, wolkenkrabbers, Amerikaanse dieren en indianen
geleerd.
De tentoonstellingen zijn nog tot de inloopavond te bezichtigen.
Deze week hadden we twee leuke evenementen: dinsdag liepen we een mondiale
speurtocht in het centrum van Zeewolde.
15
In de eerste week deden we al bijna het gehele weekrooster. Al vele weken is het volledige weekrooster al helemaal normaal. Ook
de weektaak is inmiddels op volle sterkte
en zijn we het huiswerkritme ook aan het
opbouwen (zoals afgesproken tijdens de
info-avond).
Al met al zijn we lekker bezig! Houden zo!
Groetjes van meester Ben
Om te ervaren hoeveel producten in de
winkels uit allerlei delen van de wereld
komen. Hoe saai ons leven zou zijn als er
geen wereldhandel bestond. Maar ook hoe
oneerlijk sommige zaken verdeeld zijn over
de wereld.
Woensdag hadden we een workshop “Haren kammen snaren”. Een cellist en een
violist kwamen ons alles vertellen en laten
horen over strijkinstrumenten.
Donderdag twee proefwerken en dan vrijdagmiddag een klein klassenfeestje.
Het Groot Zelfgemaakt Schoolpleinorkest!!!
Begin november is er weer wat bijzonders
op de Kiekendief!
Twee dagen lang zal er overal muziek klinken, want alle kinderen zullen in een Kiekendief-orkest gaan spelen!
Dit wordt georganiseerd in samenwerking
met het ‘Fort van de Verbeelding,’ een
groep enthousiaste muzikanten die alle kinderen van de school aan het swingen krijgt.
In twee dagen wordt er een gigantisch muzikaal spektakel voorbereid en natuurlijk zijn
alle ouders en belangstellenden welkom bij
de grote finale; op donderdag 5 november
van 14.45 u tot 15.15 uur.
Dit afsluitende optreden zal uitgevoerd worden op het schoolplein, eventueel wijken uit
naar de sporthal bij erg slecht weer.
Hier volgen nog enkele Belangrijke Zaken:
¨ Elke klas draagt deze twee dagen een
klassenkleur-t-shirt; liefst zo ‘effen’
mogelijk.
Groep 1 en 2: roze/paars
Groep 6: blauw
Groep 3: groen
Groep 7: rood
Groep 4: geel
Groep 8: wit
Groep 5: oranje
¨ Aan alle kinderen van groep 5 wordt
gevraagd een eenvoudige teenslipper
(maat volwassenen) mee naar school te
nemen. Deze komen na afloop weer mee
terug naar huis (naam er op)
¨ Alle kinderen maken (in de periode voorafgaand aan het project) in de klas een
‘shaker’. Hiervoor moeten ze een klein
blikje (Bonduelle) of een klein Pringleskokertje meenemen naar school. Op
school wordt er schudmateriaal in gestopt
en zo ontstaat al een eenvoudig muziekinstrumentje. Chips of erwtjes eten dus in
de komende week!
¨ Tot slot nog een bericht voor alle kinderen,
enthousiaste ouders, meesters en juffen
die een echt muziekinstrument bespelen... Met deze groep wordt een éxtra
stuk ingestudeerd! Dit oefenen we op die
dinsdag en donderdag tussen de middag,
dus iedereen die kort of lang, goed of wat
minder goed een gewoon of bijzonder instrument bespeelt wordt uitgenodigd om
een lunchpakket en het instrument mee
naar school te nemen! Vlak na de herfstvakantie inventariseren we wie hieraan
mee kan doen, dus ouders: geef het door
aan de kinderen, de eigen leerkracht of juf
Jeanette of juf Marion.
Wij kijken er erg naar uit en duimen vast
voor een lekker herfstweertje.
Tot ziens op donderdag 5 november!
16