De Lessenaar maart 2012

Transcription

De Lessenaar maart 2012
Jaargang 15, nummer 2 ,
maart 2012
Verantwoordelijke
uitgever:
Katleen Vleugels,
Eikhof z/n, 2547 Lint
1)
2)
3-4)
5)
6)
7)
8-9)
10-11)
12)
13)
14)
Voorwoord
Busongeval Sierre
Interviews Meesters Jonas/Kristof en Juf Cynthia
Wist-je-dat + Knutselen+Even lachen+weetjes over leerkrachten
Zoekpuzzel
Avontuurklassen + koken met Vera
Poëzie van Tom
Opendeur 24/3: modeproject
Junior Journalistenwedstrijd + fuiven
Publiciteit
Paastekening om te kleuren
Een schoolkrant maken , een Paaseditie vervaardigen dit trimester, is gewoonweg onmogelijk
zonder stil te staan bij het rampzalige ongeluk dat de 13e maart Lommel, Heverlee en meteen
gans het land in nationale rouw dompelde. Net zoals andere grote, belangrijke gebeurtenissen
zal het iedereen zeker bijblijven waar men zich bevond op het ogenblik dat men dit
hartverscheurende nieuws vernam. Zelf was ik op dat moment op weg naar het werk, ergens
net voor de Craeybeckxtunnel, toen deze tragische mededeling genadeloos uit de radio
sijpelde.Als je zelf kinderen hebt ( toevallig is onze jongste die leeftijd ) kan je jezelf nog iets
beter in de positie van de ouders, familie, school-en dorpsgenoten,...plaatsen. Gans die dag
ging het door ieders hoofd: wat als ons dit overkwam?...een onwezelijke gedachte. 28
mensenlevens plotsklaps van deze aardbol weggerukt...wat een plezierreis had moeten zijn en
ook was geweest stopte abrupt en met een enorme anticlimax ergens in een tunnel in
Zwitserland.Evenzeer voor de 22 kinderen maar ook voor de begeleid(st)ers en chauffeurs
die in het getouw waren geweest om deze jongelingen de tijd van hun jonge leven te
bezorgen.Als er al iets positiefs uit dit drama is gekomen is het wel de vlaag van solidariteit
en medevoelen die dit vreselijke ongeluk veroorzaakte. Niets leek nog belangrijk: het
regeringswerk, de voetbaluitslagen, de precaire maar toch ver-van ons-bed-situatie in Syrië,
de stijgende prijzen, wie er nu de Voice van Vlaanderen ging winnen,... Heel de natie ging
solidair als één man/vrouw achter de nabestaanden staan..Enorm indrukwekkend was de
minuut ingetogen stilte op pleinen, wegen,in stations, stadions, bedrijven, scholen. Het drukke
openbare leven viel letterlijk even stil.Met een serieuze krop in de keel keken we op televisie
naar de ontroerende, pakkende plechtigheden in Lommel en Heverlee. Allemaal met het
besef dat ons als ouders en kinderen ook in De Wilg - krak hetzelfde had kunnen overkomen.
Op weg naar school, naar een leuke gedichten, beroepen- of gekke-omgekeerde-dag, een
gezamenlijke Move tegen pesten , carnavalstoet,naar en van het zwembad,...kan het noodlot
toeslaan...Laten we dus elk mooi moment en samenzijn danig koesteren...zware kost, maar dit
doet ons toch bepaalde zaken inzien...en nog meer ons best doen..want de kinderen zijn het
meer dan waard !
Verplaetse Kris
VOORWOORD
Het blijft al weer wat langer licht s avonds. De bloembollen komen overal uit de grond en het
duurt niet lang meer of je kunt zonder jas naar buiten. Kortom, het is weer lente!
Het schooljaar 2011-2012 telt nog maar 3 maanden meer. Wat vloog de tijd weer snel.
Het afscheid van sommige ouders, die in onze Oudervereniging al geruime tijd actief zijn,
nadert. Hun jongste telgen zitten in het zesde leerjaar en verlaten weldra onze school. Ik denk
aan Kris Verplaetse (redacteur schoolkrant en lid schoolraad), Christel Van den Brande
(penningmeester Oudervereniging), Filip Coopmans (lid schoolraad), Ann en Wim Stoffelen
(afgevaardigde Mina-raad en ex-secretaris Oudervereniging), Lieve Stynen (wafelverkoop
Oudervereniging), enz We konden altijd rekenen op de enthousiaste medewerking van heel
wat ouders van onze huidige zesdeklassers, ook om de handen uit de mouwen te steken op
allerlei activiteiten. We hopen dan ook vurig dat er opvolging zal komen. Vooral voor het
penningmeesterschap zijn we dringend op zoek naar een vrijwilliger. Onze Oudervereniging
organiseert jaarlijks enkele activiteiten die centjes opbrengen en waarmee ze dan allerlei
projecten sponsort ten voordele van onze kinderen (bv. klimrek, speeltuigen, huur zaal
musical, ). We zoeken nog iemand die de kas wil beheren (inkomsten en uitgaven tellen en
bijhouden, voor wisselgeld zorgen, een overschrijving doen, ). Een overzichtelijke taak, een
klein engagement
maar wel zeer gewaardeerd! Net zoals we voor de functie van secretaris
deden, zouden we ook de functie van penningmeester kunnen toekennen aan een duo.
Misschien zie je dat beter zitten? Wil je meer informatie? Aarzel niet om uitleg te
vragen.Medewerking en betrokkenheid van ouders vinden we héél belangrijk. Actief
participeren aan het klasgebeuren (voorlezen, vertellen over je beroep, ): het blijft de
kinderen lang bij. Extra helpende handen bij het zwemmen, lezen, knutselen, : het zorgt
ervoor dat de kinderen meer aandacht en meer comfort krijgen. We waarderen het als ouders
interesse tonen voor wat reilt en zeilt op school (huiswerk begeleiden, aan tafel met je kind
over de schooldag praten, ). Onze buitenschoolse activiteiten kunnen alleen bestaan als we
genoeg vrijwilligers vinden die de handen uit de mouwen willen steken: de veldloop, het
schoolfeest, de quiz, de kinderfuif, de volwassenenfuif, de fluotocht, Onze school wil niet
alleen kindvriendelijk, maar ook oudervriendelijk zijn. We streven ernaar dat ouders zich
welkom voelen, dat ze kunnen meedenken over thema s, dat ze ideeën kunnen aanleveren, dat
ze inspraak hebben,
Ik ken scholen waar de schoolpoort slechts 15 opengaat bij het begin
en bij het einde van de lessen, om de leerlingen binnen/buiten te laten. Voor de rest van de tijd
is ze gesloten en moeten bezoekers zich via een bel aanmelden, en dan nog liefst op afspraak.
Onze deur staat altijd open, wij zijn (bijna altijd) bereikbaar via telefoon of mail. We maken
tijd om te luisteren, om raad te geven, om te overleggen. We organiseren veel toonmomenten
(bv. BRAVO, gedichtendag, modeshow, ) waarop (groot)ouders van harte welkom zijn .Op
school leren we niet alleen lezen, schrijven en rekenen. Ouders en school zijn partners in de
opvoeding. Wat we leren, hoeft niet allemaal van juf of meester te komen. Ook ouders kunnen
boeiende zaken overbrengen.We waren dan ook heel tevreden en gelukkig dat we op het
oudercontact van 5 maart ll. maar liefst een aanwezigheidspercentage van 90% behaalden. Op
naar de 100%! De paasvakantie staat nu voor de deur. Tijd om uit te rusten en van het
lentezonnetje te genieten. Op 16 april vliegen we er weer in voor de laatste periode van dit
schooljaar.Prettige paasvakantie!
Katleen Vleugels
-1-
Dinsdag 13 maart 2012.
Zou 13 dan toch een ongeluksgetal zijn?
In Sierre, Zwitserland, lieten 28 mensen het leven bij een vreselijk
busongeval.
Een groep zesdeklassers keerde terug van skiklassen.
Een warme knuffel bij het ontvangst, het uitdelen van de souvenirs, het
enthousiast vertellen over hun avonturen,
het mocht niet zijn.
Een stom ongeluk zorgde ervoor dat het een tragedie werd.
Woensdag 14 maart 2012.
Om 6.30u word ik gewekt door de wekkerradio. Ik hoor het nieuws van het
ongeluk. Ik voel me onbehaaglijk.
Ik kan me maar moeilijk concentreren op mijn werk.
Wat als
duikt vaak op in mijn gedachten.
Donderdag 15 maart.
We bespreken op school wat er gebeurde. De kinderen zijn onder de indruk.
We besluiten hartjeskaartjes te schrijven/tekenen. Iedereen die dat wil, mag
er een persoonlijke boodschap, een gedichtje, een tekening op kwijt.
We maken er collages van en sturen die op naar de scholen in Lommel en
Heverlee.
We willen hen een hart onder de riem steken, ons medeleven betuigen.
Vrijdag 16 maart 2012.
Dag van nationale rouw.
Om 11u houden we een minuut stilte.
De beelden van de verhakkelde bus, de 28 kisten opgesteld in de hangar van
Melsbroek, de colonne lijkwagens op weg naar Lommel, Heverlee en
Aarschot
gruwel die op het netvlies gebrand blijft.
Twee klassen die het schooljaar moeten verderzetten
met een nieuwe juf
of meester
met lege stoelen
Een zware last om dragen voor de betrokken scholen.
Voor de familieleden en kennissen van de slachtoffers breken moeilijke
tijden aan.
Het verdriet is groot.
Katleen Vleugels
-2-
Over het busongeval waarbij twee Vlaamse scholen betrokken waren
Hoe kan dit toch gebeuren, zoveel doden en zoveel gewonden ?
Ik heb er geen woorden voor, het is zo erg voor de familie,
en voor de meesters en juffen die zo graag in de klas vooraan stonden.
Een lege klas.Een klas vol kinderen zonder juf of meester.
Ilias, Amine, Amal en Yousra
INTERVIEW MET MEESTER
,
(turnleraar in vervanging van meester Raf)
ontbrak in kerstkrant : schoolkrant wordt wel degelijk aandachtig gelezen
...want kregen hier vlug reactie op
Maxime Mensaert:
Meester Jonas:
Maxime:
Meester Jonas:
Maxime:
MeesterJ:
Maxime:
Meester J:
Maxime:
Meester J:
M:
MeesterJ:
M:
Meester J:
M:
Meester J:
M:
Meester J:
M:
Hoe lang werk je al op deze school?
Ik werk hier sinds oktober.
Wat doe je in je vrije tijd?
Ik speel strandvolleybal , basketbal en af en toe op de playstation.
Hebt u kinderen?
Nee, die heb ik niet.
Waar bent u bang voor?
Ik hou er niet van om in kleine ruimtes te zitten.
Help je thuis soms in het huishouden?
Ja, ik ruim mijn bord af en ik poets mijn eigen kamer !
Wat is je lievelingsdier?
Een poes
En je lievelingskleur?
Rood
Welke boeken lees je graag?
Ik hou van strips en fantasie boeken.
Welke muziek hoor je graag?
Hip-hop en dance
Dank u voor dit gesprekje.
-3-
INTERVIEW MET MEESTER
, 4E LEERJAAR
(-vervangt Juf Cindy-zwangerschapsverlof geboorte Flynn)
Amal, Imane: Welk land lijkt jou het leukst?
Meester Kristof: Zonder twijfel: Disneyland ! De attracties zijn super !
A,I:
Wat is je lievelingskleur?
Meester K.:
Oranje want daar word ik vrolijk van.
A,I:
Wat is je lievelingsmaaltijd?
Meester K:
Het liefst eet ik spaghetti.
A,I:
Waar woon je ?
Meester K:
Ik woon nog bij mijn ouders in Lint want mijn mama kan lekkere bloemkool klaar maken.
A,I:
Op welk type meisje val je?
Meester K:
Op een vrolijk meisje dat goed bloemkool kan bereiden.
A,I:
Wat is je lievelingsboek?
Meester K:
Ik ben dol op sprookjesboeken.
A,I:
Van welke muziek hou je?
Meester K:
Ik hou van carnavalmuziek en ook van de liedjes van Willy Sommers.
A,I:
Heb je een lievelingsbloem?
Meester K:
Ja, de bloemkool !
A,I:
Van welke film ben je fan?
Meester K:
Van de Disneyfilm Belle en het beest.
A,I:
Heb je al in andere scholen les gegeven?
Meester K:
Ja, ik gaf dit schooljaar al les in Mechelen en in Muizen.
A,I:
Wat zou je doen als je de lotto won?
Meester K:
Dan zou ik een grote reis maken.
A,I:
Als je een wens mocht doen wat zou dat dan zijn?
Meester K:
Ik wens iedereen die ik graag heb een lang en gelukkig leven.
A,I:
Als je opnieuw zou studeren welke studierichting zou je dan kiezen,
Meester K:
Dan zou ik opnieuw voor meester leren !
A,I:
Bedankt voor dit gesprekje.
INTERVIEW MET JUF
, 2E KLEUTERKLAS B
(ter vervanging van juf Kelly
-met zwangerschapsverlof- geboorte zoontje Vic )
Alina ,Vera, Fleur: Wat is je lievelingskleur?
Juf Cynthia:
Blauw
A,V,F:
Heb je kinderen?
Juf C:
Nee, die heb ik nog niet
A,V,F:
Hoe heten je beste vrienden?
Juf C:
Ann, Merel en Gwen zijn mijn beste vrienden.
A,V,F:
Hou je van deze job?
Juf C:
Ja, ik ben dol op kleuters.
A,V,F:
Als je kan kiezen ,naar welk land ga je dan het liefst ?
Juf C:
Naar Malawi en eigenlijk naar heel Afrika.
A,V,F:
Woon je nog bij je ouders?
Juf C:
Nee, ik woon ergens anders.
A,V,F:
Hoe oud ben je ?
Juf C:
Ik ben 33 jaar.
A,V,F:
Welk type jongen vind je leuk?
Juf C:
Donkere jongens met zwart haar vind ik leuk.
A,V,F:
Wat maakt je bang?
Juf C:
Ik heb hoogtevrees en van spinnen ben ik doodsbang.
A,V,F:
Waar word je blij van?
Juf C:
Van reizen en vakantie word ik heel blij.
A,V,F:
Bedankt voor dit interview.
-4-
- Juf Kelly begin schooljaar een baby kreeg en dat hij Vic heet?
Meester Kristof een dochter Noula ?
- Er op boerderijklassen een hangbuikzwijn was dat blind was?
- We een nieuwe turnmeester hebben die Jonas heet? (22lkr./ 5 meesters + 17 juffen)
- Juf Turken altijd lekkere specialiteiten mee naar de leraarskamer brengt als er een
feest geweest is ?
- Noemi veel vroeger weer op school was dan gepland?
En goed kan stappen na 3 maanden in het ziekenhuis ?
- Juf Cindy een zoontje heeft en dat hij Flynn heet?
- Juf Kelly na de Paasvakantie terug naar school komt?
- Meester Chris hoogtevrees heeft en als enige op avonturenklassen niet over de
touwenbrug durfde?
- Meester Chris op zijn verjaardag trakteert met een springkasteel voor de kleuters?
En voor de vijfde klas trakteert met pizza?
- Juf Wendy gek is van chocolade en ze dat niet graag zegt?
- Amira uit klas 2 een broertje kreeg?
Taibe
Een lekkere weekkalender
Neem een wit blad en neem ook 5 W.C.-rolletjes.Schilder alle rolletjes in een verschillende kleur.
Kleef de rolletjes onderaan dicht met wat kleefband en kleef ze dan op het blad naast elkaar.
Steek een snoepje in elk rolletje.Nu heb je voor elke dag van de week een lekker snoepje
behalve op zaterdag en zondag!
Maxime
Even lachen
Jantje vraagt aan zijn mama: Waar is de choco? Die is op antwoordt ze, je moet naar de winkel !
Waar is die dan? vraagt Jantje.Je neemt de eerste straat links, dan rechtdoor en dan de eerste straat
rechts, daar is de winkel zegt mama.Maar Jantje vergiste zich en nam eerst de straat rechts en
daarna pas links.Hij belandde in de kerk.Jantje ging naast Jezus zitten en zei:
Kom je hier ook choco halen?
Imane
Een jongen zegt tegen zijn vriend: Hoe kan je s nachts weten hoe laat het is als Uw wekker kapot is ?
Zijn vriend antwoordt: Heel eenvoudig: ik ga buiten en speel trompet.Dan komt mijn buurman vragen dat
ik gek ben geworden..trompet spelen om 4 uur s morgens !
Vera
Weetjes over sommige juffen/meesters
- Juf Sofie is trots op haar haar
-
Juf Ria houdt van de liefde.
Juf Inke is altijd vrolijk en houdt van haar
klas.
Meester Chris is altijd grappig.
Meester Glenn houdt van vrolijke muziek.
Juf Sandra haar lievelingscijfer is 6.
Meester Kristof houdt van de samba.
Juf Geert helpt graag kinderen.
Juf Kelly houdt van kleuters.
volgens ..Maxime
-5-
Vera
- 6
Avontuurklassen
Het was twee uur rijden en dan waren we in Durbuy. Toen begon een leuke week.We hebben een deathride
getrotseerd, daarvoor moesten we eerst een hoge berg op en daarna hebben we een spoorwegbrug veroverd.
Eerst mochten de kinderen die hoogtevrees hadden.DJ meester Chris was een goede DJ we mochten liedjes
aanvragen en hij speelde ze dan.Na de eerste nacht was de kamer al een scheetkamer en de jongens hadden dan
al niet goed geslapen.Op een avond hadden we reflectorentocht gedaan. Tijdens het avondeten hebben Lennert
en Nathan een liefje gevonden van een andere school.We hebben in het donkerte van de grotten speleo gedaan en
de meester zat bijna vast in een dun gat. In de grot zaten ook spinnen en het was er soms glad. We moesten een
zaklamp meenemen anders zagen we er niets omdat het te donker was.Op woensdag zijn we gaan zwemmen, een
paar juffen durfden niet in het zwembad omdat ze dachten dat het te koud ging zijn. Maar dat was niet zo.De
laatste dag in Durbuy hebben we gevoetbald tegen Zulte en we hebben gewonnen met 9-1.
Beau- 5e lj.
KOKEN MET JEROEN MUIS EUH
HAVERMOUTKOEKJES
. VERA
Benodigdheden:
200 g havermoutvlokken, 200 g boter, 200 g suiker, mespuntje zout en een
snuifje Bourbon vanille
Eerst kneedden we alles door elkaar.Dan draaien we er een soort balletjes
van (ca.2 cm diameter). Op de bakplaat met bakpapier drukken we die dan
een beetje plat en daarna moeten ze ongeveer 20 min.in de oven (op
175°C). Ze worden pas hard als ze afgekoeld zijn. Smakelijk !
- 7
VAN
Leven
Hoe zou het leven zijn overal
Hoe zou het leven zijn in het heelal
Hoe is het leven waar leven is
Bijna iedereen ter wereld heeft het mis
Lente
Het is lente en het wordt warmer
De heersers kopen nu overal marmer
Het is super duur
Ze zijn een beetje tureluur
Ze verkopen het voor nog meer
Met dit schoon weer
Ze verdienen dan veel centen
In de mooie lente
n.a.v. VADERDAG OP 19 MAART
Papa
Zijn echte naam is Wim
De dieren van het bos
Die zijn over het algemeen heel erg slim
Hij is heel tof en heel leuk
Soms lach je je zelfs een breuk
Hij is dus heel grappig en heel gek
En plakt in de buizen elke lek
Dit is mijn papa dus
Nu geef ik hem een dikke kus
Konijn, eekhoorn, das, hert
Dat zijn de dieren van het bos alert
Ze spelen maar
Hier en daar
De dieren van het bos
Spelen er op los
- 8 -
Zomer
In de zomer ga je op reis
Muziekinstrumenten
De piano, de gitaar, de trompet en de trommel
Dat is echt géén rommel
Ze maken muziek: héél mooi
Het is dus echt géén rotzooi
Naar Londen of Parijs
Je gaat kijken naar torens of kerken
De meeste zijn mooi dat zal je wel merken
Je bekijkt schelpen op stranden
In die verre landen
Je bewondert huizen en paleizen
Op die verre reizen
Vakantie
Ik ga vaak op reis naar Londen of Parijs
Naar de Verenigde Staten
Ik kan het echt niet laten
Naar Italië of naar Nederland
Of soms ook eens naar het strand
Naar Australië of de Noordpool
Daar loop ik op een zachte zool
Ik slaap dan in een hotel of tent
Door dit allemaal word ik heel content
De zee
Ga je mee
Naar de zee
Er is veel water er is veel zand
En mooie schelpen op het strand
Het water is zout
En het is er vaak koud dat komt door de wind
Die zich in de duinen bevind
Nog aan één ding is het rijk
Aan winkels en restaurantsop de dijk
De overige pareltjes van met Kerst wilden we U niet onthouden !!!
Met dank aan Tom Stoffelen (L6) voor de mooie gedichten !
- 9 -
KLED I N GPROJECT
OPENDEURDAG
12- 16 maart 2012: L2 bezocht bruidswinkel Ziri en Huis Baeyens, L6 pimpte sokken met klas mode &
creatie van St. Jozef Kontich, ouders en grootouders toonden technieken in L1+L2, 3KT kantkloste, deed
patchwork, kleedde paspoppen aan, ... L3 maakte hoeden, ging op bezoeknaar schoenenwinkel, naaide,
breide, ...Op vrijdag 23 maart was er de modeshow. Kortom, stof genoeg.
e
Die zaterdagmorgen, de 24 maart, was het Eikhof overgoten met een lekker sausje zonneschijn.. Prachtig weer dus
en nieuwsgierige ouders begaven zich met hun luidruchtige kroost naar De Wilg .De pas opgetrokken
appartementsblokken aan de overkant wierpen hun uitgerekte schaduw tot aan de straat: hoekige contouren van de
gebouwen tekenden zich af op het opwarmende asfalt.Juf Kelly had de handen vol en hulp om buggy s en andere
benodigdheden uit haar auto te hijsen. Geelroze ballonnen aan de kleuterblok verwelkomden ons wapperend op
deze Opendeurdag en we schreden het heiligdom der kleuters binnen. Bompie van Myrthe had brandweermannen
Yari / Lina/ Merel/ Thijmen/Josse/ Mona/ Yani,Ilona en Sammy op de raam getoverd (Beroependag) ,die ons vrolijk
toelachten.Zagen nog juist hoe richting park de treurwilg zijn groen lentekleed naar de grond toe flaneerde.Juf
Chantal stond ieder hulpvaardig te woord.In de klas van juf Ingrid aangekomen, excuseer in het Kabouterhuisje,
stalen Puk en Ingrid de show: alle kleuren van dassen, hoedjes aan de kapstok, handtasjes, T-shirts met elfjes,
mijters, petten, een sombrero,een gevulde schminktafel..vormden een bont allegaartje rond de grote paddenstoel.
Ieder stond ook in bewondering voor de propere kleuterWC s een zonnespiegel op ooghoogte van de kleinsten
verraadde toch een beetje hun toenemende ijdelheid.Bij Juf Lieve waren keukenprinsesjes danig in de weer, een
schuifaf, een verkeersmat.T-shirts aan de waslijn toonden grote bedrijvigheid.Toevallig sprong ook het T-shirt met
opschrift Here comes trouble in het oog een Afrikaans aangeklede pop, hoeden op de kantelen van het
hoekkasteel, de in kartonpapier ingepakte zaken..wezen op grote betrokkenheid en creativiteit met dit project.
Kinderwagens links en rechts toonden aan dat menig ouderpaar eens kwam piepen om hun kleuter kortelings in te
schrijven. Juf Cynthia (vervangt Kelly) coördineerde in de boomhutklas Jules, de werking van strijkplanken, papieren
topmodel en het was-en strijksalon dat de poppenkamer geworden was. In de boomhutklas waren nestkastjes
legio.Zeer origineel waren de gebatikte schorten.Ook de zak-en knuffeldoeken spraken ons zeer aan.Oma van
Thijmen had onlangs een degelijke demo komen geven met de stikmachine.De mooie collage van De Wilgenkatjes
sprong écht in het oog.De groene lampbeschermers in de vorm van een blad en ook de groene zitbanken gaven ons
nog meer het gevoel van in een leuk bos te zitten ipv een nog leukere kleuterklas.Een rode loper wees ons de weg
e
naar de hartjesklas van Juf Ria. K3 (3 kleuterklas) had Chinese hoedjes gemaakt en smaakvol op de muur
tentoongesteld.Een hart voor de leerkracht en voor het project zorgden voor een mooi versierde ruimte: 3 zwart-witte
dassen vormden de toegangsbarrière als we Ria s Place betraden. In haar modeatelier waren paspoppen zorgvuldig
verspreid.. paarse, rode, indigo kleedjes vormden een uitgekiend kleurenpallet ...de grijze designkleding en het kleed
met de 1000 kraanvogels (eindwerk student) getuigden dan weer van grote klasse.Vierkante en zeer kleurige lappen
tooiden zwart-witte kleedjes.De opgehangen klasfoto s van de afgelopen 12 jaar riepen bij velen herkenning op..en
ook wij ontwaarden onze toen nog jongere spruiten.Toen we de kleuterblok verlieten ontdekten we in de hoek een
restant van het bouwproject ..het hartenhuisje van toen neemt nog altijd ostentatief plaats in.Aan de kapstokken
sprak de spreuk We zijn graag gezien ons nog eens aan over fluoproject en het belang van goede signalisatie in
het donker..ook een vorm van kleding, natuurlijk. We aanschouwden dat gans het schoolteam in nieuwe, zwarte Tshirts met schoollogo rondliep het moment had in functie van het project niet beter kunnen gekozen zijn! Tussen de
kleuterklassen en de voormalige gele blok (gewezen Wilgenkatjes) vormde een waslijn bewerkte sokken in
allerhande vormen en kleuren een mooie leidraad en verbinding naar de volgende tussenstop. De kikkerklas had zijn
naam niet gestolen kikkers in allerhande groottes decoreerden de plaats die een poel van opbouwende kennis
bleek te zijn. Een boot in de ingangshal voerde ons langs kinderfoto s met hoofddeksel paarse spiegeltjes in de
deuropening deden ons in een droomwereld belanden met dassen, hoeden,zonnebrillen, diademen, juwelenkistjes:
het Walhalla voor kleine meisjes !!! een knippende schaar op het raam spoorde ons aan dat er ook nog gewerkt
moet worden.De imposante kikker uit papier-maché leek ons elk moment met zwaar gekwaak uit zijn domein te willen
verjagen.Op de speelplaats kwamen we Laura s vroegere metekindje Marie tegen: het vrij intense knuffelmoment kon
bijgevolg niet ontbreken.Mode spreekt jongens niet zo aan en daarom bleek het fort dan ook door hen
dichtbevolkt.Een groot patchwork ( 5x3 lappen) was aan de eerste muur aan de hoofdingang bevestigd.
- 10 -
We passeerden de wafelstand van de OV en onze mond viel open van verbazing toen het cijfer van 825 verkochte
e
dozen viel. Modellen op de deur verwelkomden ons in het 5 : modeboeken en info op het digibord maakten ons
wegwijs in de wondere wereld van naaien, breien kleding maken. Rode, grijze en gele maskers met respectievelijk
wit, rood en groen haar keken ons vanop de hoekkast aan en de karakteristieke zwarte silhouetten keken ons
Schwarzkopf-gewijs aan vanop de muren.De speciale stoel voor Noëmie toonde haar prominente aanwezigheid
tijdens de lessen.Meester Kristof van het 1e had een gedecoreerde labojas aangetrokken en heette voor deze
opendeurdag heel toepasselijk Meester STOF (de Kris was geschrapt).Gebatikte kleedjes, een barcelonashirt,
getekende pasmodellen met opgeplakte zelf ontworpen kleedjes
je kunt het zo gek niet bedenken of het was
aanwezig in de klas.Kangeroe Hup met sieraadketting en ook aanwezig op voorzijde witte T-shirts (achteraan stond
e
eerste letter van de naam van de leerling). Bij de schoolverlaters in juni (6 ) was een namencollage op de deur wel
zeer persoonlijk..de uiterst gepersonaliseerde T-shirts flankeerden de 6 van Antwerpen: modegoeroes Marina Yee,
Walter Van Beirendonck, Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Dirk Van Saene, Dries Van Noten waren
onderwerp van het bezoek aan het Modemuseum in de metropool.Ook kledij uit India,Afghanistan en Iran sierde
deze modezaak.Om het kledingproject ook een wiskundig tintje te geven hadden de leerlingen een enquête onder de
e
3 leeftijd uitgevoerd: gemiddelde leeftijd van de ondervraagden was 74 jaar.De mensen hadden vroeger evenveel
kleren, er werd wel iets minder gewassen, mannen droegen veel meer een hoofddeksel, stoffen waren voor de helft
hetzelfde, er was een groot onderscheid in kleren van arm en rijk.Alles met exacte cijfers en in taartdiagrammen
gegoten. Bij Juf Wendy troffen we opgenaaide jeans, zelfvervaardigde paspoppen, allerlei hoofddeksels aan.Ook
waren daar hoeden door de lln.ontworpen.Kralen, kettingen en armbandjes lagen vakkundig uitgestald.Op de deur
waren ingekleurde modellen geplakt. Op het bord was de geschiedenis van de kleding zee aanschouwelijk
voorgesteld: van dierenhuiden over geweven kleding, naar hoepelrokken tot moderne kleedjes en hakken.De
spreekwoorden: kleren maken de man,de broek aanhebben, iemand in zijn hemd zetten,..hebben allen met kledij te
e
maken. Onderweg naar de volgende klas maakten we een praatje met Geert en Ann van de inschrijvingsstand.Het 4
ademde nog Juf Cindy uit..maar Meester Kristof had een professionele Powerpoint over kledij op het digibord
getoverd. Hoeden, keppeltje, boerka, hoofddoek zelfgemaakte kledij waren mooi over het klaslokaal tentoongesteld.Kunstige Keith Haring verraste ons bij het verlaten van zijn klas.Spring-in-het-veld Juf Inke had haar leslokaal
tot een atelier omgetuned: een wiel met plakpopjes, een hand van een paspop, de geschiedenis van kledij,
modeboekjes, mode-iconen op Twinsets op tafel, politie-en brandweerman-uniformen, kledij bij andere
volkeren een allegaartje met verrassende samenhang .leuk en goed gevonden waren de grap-jas /lole
broek.Woordspelingen zijn nu eenmaal zeer aan mij besteed, lol Ook Meester Glenn (2 ) had in zijn boetiek een
leuk
muziekje
opgezet:
welkom
bij
de
modekapoenen!
Materialen
voor
kledij
zoals
bont,katoen,leder,rubber,linnen,wol,zijde
lagen
hier
zij
aan
zij..afkomstig
van
vos,
katoenplant,koe,rubberboom,vlasplant,schaap,rups, De
uniformen
van
een
agent,
soldaat,
brandweerman,astronaut lagen netjes opgevouwen naast elkaar te pronken.Een windroos op het plafond en pal
daaronder Roosje van Kelly die al een Roos blijkt te worden kwamen op dat moment elkaar toevallig tegen.Lokalen
Zedenleer en Katholieke Godsdienst waren niet ingenomen en zo belandden we in de Wereld-en taalbadklas van Juf
Elke.Kledij achterstevoren, ondersteboven en binnenstebuiten waren hier aanwezig..schattige weefgetouwen waren
écht gebruikt om kunstwerkjes te maken om de anderstalige leerlingen in onze taal wegwijs te maken is hier alles ,
ook voor het kledijproject zeer duidelijk,makkelijk en praktisch voorgesteld.De catwalk naar de computerklas van Juf
e
Esther verliep zonder hindernissen het 6 had hier met Google Sketchup en IKEA Homeplanner een kledingboetiek
e
ontworpen ook aan de kledij van de toekomst is gedacht: kleding met verlichting bvb. Het 3 leerjaar had met
Spreadshirt T-shirts ontworpen en steekkaarten over de ritssluiting, mini-rok, bikini, jeans kortom, hoe kledij en de
computer toch makkelijk kunnen samengaan. In de grote zaal aangekomen passeerden we het grote podium voor de
kidsfuif.Een stand met toverzakdoeken, knoop-vang-spel, zelfgemaakte juwelen, badges, armbanden genoot veel
succes en tussen de grote modehuizen zoals Chanel, Esprit,Versace,Dior, Lacoste verorberden ouders en kinderen
een Coupe Van Noten ( ijs brésilienne), een Coupe Chanel (ijs karamel), Coupe Calvin Klein (kinderijsje), Coupe
Côte Dior (ijs met chocoladesaus), Coupe Dolce & Banana (ijs banaan), Haute Gateau (Brusselse wafel), Crêpe
Vuitton (pannenkoek).Hiervoor zorgden directrice Vleugels, Sonja, Jonas, Diane, Erna, Turken en Monique.Ook werd
de uitslag van de kledingquiz bekend gemaakt in elke klas waren vragen op te lossen..en Wouter Grysolle was voor
de schiftingsvraag met zijn 1820 stuks het dichtst bij de 1831 knopen die in een bokaal waren verzameld.Een bon
van 40 Euro van JBC gaat voor Wout een aanvulling op zijn garderobe betekenen. Na zeer leuke 3 uurtjes verlieten
we de school zo n project en opendeur kruipt wel in je kleren !!!
Verplaetse Kris
- 11 -
Junior Journalistwedstrijd Davidsfonds Lint
(waaraan de zesde klassen van alle Lintse scholen deelnamen):
Anne-Sophie Van Rompaey won de tweede prijs
en Kato De Clercq kreeg een diploma omdat ze in de top 10 zat.
PROFICIAT !
Nog maar eens een bewijs dat de Wilgse literaire talenten wel wat in hun
mars/ pen hebben dat wordt dan nog maar eens aangetoond door de
ereplaatsen die onze journalistjes in al die jaren al opgestapeld hebben !
FUIVEN IN DE WILG
Maart is de fuifmaand van dit schooljaar.Eerst was er de ouder-of volwassenenfuif.Inge en haar assistenten
hadden weer een pareltje van jewelste uit hun hoed getoverd. De zaal was enorm mooi versierd en ook de nodige
helpende handen waren voorzien. Het werd een zeer leuke doch weinig bevolkte avond. Spijtig voor alle moeite
die was getroost, doch een welgemeende en dikke proficiat aan de organisatie.Een paar weken later, een paar uur
na de opendeur kwam de welbekende formule van de kinderfuif. Anja,Ilse en Peter zetten hun schouders
hieronder en dat als afsluiter van het project Mooie kleding . De lijst met helpers werd ook alsmaar
langer.Optredens van en voor de kids werden zeer gewaardeerd,met als hoogtepunt van de avond het bekende
deuntje van de Move tegen pesten en kinderen die massaal op dit lied uit de bol gingen. Als beloning kregen
ze een zweetbandje met het logo van onze OV erop. Nadien werd de fuif dan ook passend afgesloten.
Bedankt aan allle helpende handen voor het welslagen van dit jaarlijks weerkerend kinderfestijn.
Christel Van den Brande
-
12
- Lingerie van cup A tot H
- nachtmode
- loungewear
- shapewear
- kinder ,dames en herenondergoed
onze cadeaubon in luxe verpakking met kleine attentie !
Liersesteenweg 151 Lint
www.tslingerie.be
-
13 -
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Similar documents

Editie 4 - MPI De Vloedlijn

Editie 4 - MPI De Vloedlijn Op dinsdag hebben we alles klaar gezet voor de fietstocht. Het was een heleboel!! Woensdag zijn we dan vertrokken. We hebben dikwijls gestopt en dan konden we van alles doen. We voetbalden, praatte...

More information