December 2009

Transcription

December 2009
KKSVHo
Opgericht
Stamnr KBVB
1943 - 1944
5435
Koninklijke Kempische Scheidsrechtersvereniging Herentals en Omstreken
België - Belgique
P.B. - PP
2290 VORSELAAR
BC 30322
Tweemaandelijks tijdschrift
Jaargang 23 - nummer 6 –dec - jan 09-10
KONINKLIJKE
KEMPISCHE
SCHEIDSRECHTERSVERENIGING
HERENTALS
Website : www.kksvho.be
Rek.nr. : FINTRO 142-0691290-93
Verantw. uitgever : François De Meyer, Hildering 54 - 2290 Vorselaar - 014/ 51 36 50
Activiteitenkalender 2009 - 2010
Zaterdag
26 december
Trekking grote tombola
Zaterdag
09 januari
4de ledenverg. - receptie
Vrij/zon
05-07 februari
7de gastronomisch weekend
Vrijdag
26 februari
5de ledenvergadering
Buurthuis
19.30
Vrijdag
05 maart
SVPA Soleo – KKSVHo
Bevel
20.30
Zaterdag
06 maart
Banket
Den Engel
18.30
Vrijdag
12 maart
5de Fluitjesquiz
Buurthuis
20.00
Vrijdag
19 maart
KKSVHo – Mechelse
Buurthuis
20.30
Vrijdag
26 maart
6de ledenvergadering
Buurhuis
19.30
Vrijdag
23 april
7ste ledenvergadering
Buurthuis
19.30
Zaterdag
?? mei ??
Finaledag SVPA beker
???
Vrijdag
28 mei
Statutaire vergadering
Buurthuis
Zondag
27 juni
Familie-uitstap
???
DAGBLADHANDEL
G. WENS
Weekbladen – Tijdschriften – Strips - ….
Alle fotokopiewerk : snelle en uitstekende service
Molenstraat 6 - 2290
Vorselaar – 014/ 51 29 22
1.
Spekmolenstr.
19.00
19.30
Redactioneel
We trappen een open deur in, we vallen in herhaling, we
zullen het de volgende dagen nog dikwijls horen… “is dat jaar
nu weeral voorbij”, of “ongelooflijk hoe snel de tijd vliegt”. Nochtans tikt de klok het hele jaar,
jaar na jaar altijd aan haar zelfde ritme.
Voor de jongeren kan het niet snel genoeg weekend zijn, voor anderen mag het wat rustiger aan.
Is het onze ouderdom die vlugger vordert dan we eigenlijk zouden willen, of is het misschien
het voortdurend uitkijken naar een volgende vakantie, uitstap, gebeurtenis, activiteit of
voetbalmatch die ons de dag van vandaag doet vergeten.
We stellen dus voor dat je de komende hectische dagen even links laat liggen en ons ledenblad
ter hand neemt of op je PC aanklikt om even terug te mijmeren naar de verschillende toffe
activiteiten die de laatste maanden door onze Vriendenkring met succes werden georganiseerd.
Via de foto’s op onze website krijgen die overzichten nog meer betekenis en waarde.
Daarnaast brengen we gewoontegetrouw allerhande weetjes, info over komende activiteiten en
wordt aandacht gevraagd voor speciale zaken.
We hopen dus dat je met onze bijdrage even kan relaxen, maar dat je vooral in deze korte
winterpauze in familiekring kan genieten van een “Zalig Kerstfeest” en een overgang naar een
“Gelukkig Nieuwjaar”!
Dat is alvast de wens van de redactie en het ganse bestuur van onze Vriendenkring.
Veel leesplezier en tot kijk op de volgende bijeenkomst!
De redactie.
Een Zalig en Sfeervol Kerstfeest
2.
Hoekje van de opleiders.
Met de jaarwisseling in aantocht zit het voetbalseizoen 2009 / 2010 er voor de
helft op. Tijd om een tussenbalans op te maken en even terug te blikken hoe
onze jonge scheidsrechters het voorlopig doen.
Wat onze jongere scheidsrechters van de lichting september 2008 betreft,
mogen we zeggen dat ze het schitterend doen. Vooral omdat het zeer jonge
scheidsrechters zijn, moeten we ook voorzichtig met deze jonge talenten
omspringen en zien dat ze zich niet vergalopperen. Wanneer ze zwaardere wedstrijden moeten leiden,
is een goede begeleiding voor deze scheidsrechters uiterst belangrijk.
Gewest Herentals is dit seizoen goed voorzien in de C1-lichting. Enkelen zijn er hier toch al in
geslaagd om voorgesteld te worden tot 6 A, om zodoende (kortelings) een wedstrijd te krijgen voor
eerste elftallen. We wensen hen bij hun eerste stappen veel succes toe en moedigen hen aan om te
proberen een plaats te veroveren in het namiddagkader. Hopelijk kunnen zij ten gepaste tijde van
daaruit te proberen hun opmars verder te zetten.
Onze jongste lichting van oktober heeft, op uitzondering van een doorwinterde voetbalfanaat en exscheidsrechter, nog een lange weg te gaan. Het zijn immers zeer jonge scheidsrechters die nog hun
weg moeten zoeken om een goede scheidsrechter te worden. Met de nodige dosis doorzetting, geduld
en luisterend oor voor de raadgevingen, komen zij echter zeker terecht!
Ook de oudere scheidsrechters die intussen een nazicht gekregen hebben, doen het niet slecht.
Sommige onder hen kunnen een voorbeeld zijn voor onze jongere generatie. Hun snelheid mag dan al
wel wat afgebot zijn, maar hun gedrevenheid en verantwoordelijkheid mag gezien en geprezen
worden.
Door de minder goede weersomstandigheden werden al wedstrijden afgelast. Ook de aankomende
wintermaanden zullen er mogelijk weer voetballoze weekends te noteren vallen. Bij dubieuze
weersomstandigheden raadpleeg voor je naar je wedstrijd vertrekt nog eerst even www.footbel.com of
bel naar nummer 0900/ 00081 zodat je een nutteloze verplaatsing kan voorkomen.
Na 20 december is er voor de jeugdploegen een korte winterstop ingelast. Deze competities hernemen
terug in het weekend van 9 en 10 januari. Op zaterdag 09 /01/ 2010 start ook onze nieuwe
beginnelingencursus. Momenteel hebben zich een drietal kandidaten gemeld. Hopelijk wordt dat
getal nog wat aangedikt. Alvast zijn alle mogelijke kandidaten van harte welkom in de voetbalkantine
van VC Poederlee, aanvang van deze cursus is om 9.30 uur.
Tot slot wensen de opleiders alle scheidsrechters van onze Vriendenkring en hun familieleden prettige
feestdagen en een gezond 2010 toe!
De opleiders :
De Roover Luc
3.
Stuyts Joseph
Van Genechten Gaston
Nacht van SVPA - 23 oktober
We zullen nog even aanzien, maar mogeljk moeten we het dansende
koppel hiernaast vervangen door “de Denker” van Rodin. Westerlo en
SVPA kozen er immers voor, mede op aangeven van de VK’s, om er een
gezellige kwisavond van te maken.
De parochiezaal in Tongerlo was goed volgelopen met de vrij goede vertegenwoordigingen van de
Vriendenkringen. Spijtig minpunt was de afwezigheid van Noordergouw.
Na het doornemen van de regelementen en enkele algemene infopunten, werden even over 20.30 uur
de eerste vragen door Felicien Bouveroux afgevuurd. Alle mogelijke onderwerpen passeerden de
revue en al vlug bleek dat we in ons gezelschap enkele slimme koppen aan tafel hadden. Niet in het
minst bleken Stijn Claessen en nieuweling Dries Van de Sande ronduit schitterend te presteren in de
vragenronde over de recente Ronde van Frankrijk. Zij lieten alle andere ploegen duidelijk “hun
achterwiel” zien! Aansluitend op die eerste ronde volgde de eerste vragenreeks over de
voetbalreglementen. We dachten goed te zullen scoren, doch later bleek er te veel verdeeldheid
geweest over “dispuutgevallen”. Tot overmaat van ramp slaagde Senka er niet in om voldoende
balletjes in het doel te blazen, waardoor we 100 gokpunten aan onze neus zagen voorbij vliegen. En
toch… stond onze VK nog 4de gerangschikt na de 1ste ronde. Onze kwissers mistten immers maar
enkele (onderdelen van) vragen, zodat de schade tegenover de koplopers nog vrij beperkt was.
Er volgde een welgekomen rustpauze die wat langer uitviel dan voorzien, maar die iedereen wel de
gelegenheid gaf om een heerlijke kaas-, vlees- of groenteschotel naar binnen te werken.
De 2de ronde werd met volle concentratie aangepakt. Ook onze opleider Joseph Stuyts en Lucienne
bleken goede aanwinsten zodat praktisch alle vragen van het juiste antwoord werden voorzien.
Gelukkig konden we ons nog beroepen op het wiskundige brein van Flora en op de “royalty-kennis”
van Chris en Lizie. Stapsgewijs kwamen we dus in het spoor van de kwisploegen bij uitstek Mechelen
en Lier. Wanneer het volgende gokspel ons dit keer wel 60 punten extra punten opleverde en Denis
zijn uitstekende kennis van VaclaRef wist te verzilveren kwam zelf de 1ste plaats in het vizier. Een
beter resultaat werd eveneens behaald in de 2de ronde over de voetbalreglementen. Gelukkig telden die
voor een apart klassement, waarin we samengeteld juist aan iets meer dan de helft van de te behalen
punten geraakten.
In de afsluitende 3de “snelle gokronde” bleven we statusquo met Mechelen en Lier, de bijhorende
fotoronde gaf ons vleugels, doch in de uitgebeelde “voetbalgezegdes” bleken we juist niet sterk
genoeg. De kwisavond werd afgesloten met de 3de opdracht en eens te meer verloren we hier onze
inzet van 20 punten.
In de eindrangschikking zakten we naar een meer dan eervolle 4de plaats met slechts 60(?) punten
minder dan winnaar Mechelen. Zij kaapten ook de beker voor reglementenkwis weg voor de neus van
Lier. Hiervoor waren echter 3 extra rondes nodig alvorens de 2 VK’s van elkaar te kunnen scheiden.
Slotsom : 1) de kwissers van onze VK hebben een hoge algemene kennis, kennen de
voetbalreglementen juist voldoende en zijn absoluut klunsen in familiespelletjes à la “lepelkoers” ed
en laten het gokken beter aan anderen over.
2) op louter kwisgebied was onze VK de absolute winnaar. Onze 3 voorgangers
verzamelden immers 100 punten extra door het juist gokken op de “praktische proeven”
3) dank aan de 16 aanwezigen die het voor onze Kring opnamen en dank aan de kassier die
zorgde dat de geesten op tijd werden verfrist.
Kwisser
4.
Ledenlijst
We kregen de eerste wijzigingen voor onze recente ledenlijst reeds door:
Nieuwe gsm-nummer voor Marc Van Genechten : 0489 / 44 63 15
Noteer ook het nieuwe adres van Luc Fleerackers : Liezendries 12
Verkeerdelijk werd een oudere kopie van de ledenlijst op onze website
geplaatst, waarop enkele recente wijzigingen niet werden opgenomen. We vragen dan ook dat alle
leden hun gegevens even nakijken en ons eventuele onnauwkeurigheden / wijzigingen laten weten.
Schrap alvast het vaste telefoonnummer van Herman Maes (014/217275) dat al geruime tijd niet meer
van toepassing is.
Intussen kregen de leden met e-mail al een nieuwe ledenlijst toegestuurd. De anderen krijgen deze nu
bij dit ledenblad.
TAVERNE De Stadspoort
Stadspoortstraat 12 – 2200 Herentals
Ma / Di gesloten - [email protected] - tel / fax 014/ 233.556
Hoofdverdeler - Prius Verdeler
Voor alle personenwagens, 4x4's en bedrijfsvoertuigen.
Lierseweg 226 / 1, 2200 Herentals
Tel : 014/ 22 06 14
Fax: 014/ 22.06.13
E-mail: [email protected]
Website:www.garage-debie.be
5.
Grote Tombola - 2009
Hierbij mijn allerlaatste oproep om jullie afgenomen loten te komen afrekenen. De loten die op 24
december niet zijn afgerekend gaan niet mee in de trommel en kunnen dus ook geen kans maken op
één van de vele mooie prijzen. Evenmin echter zullen die loten in aanmerking komen voor de
finaciële tegemoetkoming voor het banket van 6 maart ek. Je hebt er dus alle belang bij om je
tijdig bij mij te melden.
Enkele dagen na de trekking kunnen jullie van mij een lijst met de winnende nummers bekomen.
Eveneens zullen deze nummers op onze website te lezen en af te drukken zijn. Voor afhaling van de
prijzen geef je voor alle zekerheid een telefoontje. Een gepensioneerde kan al eens van huis zijn…!
Alvast dank voor jullie medewerking!
Herman
Kantoor Fintro-Herentals
Verrezen NV
Hofkwartier 28
2200 Herentals
tel. 014. 28 51 90
fax 014. 28 51 98
Ma 09.00-12.30
Di 09.00-12.30
Wo 09.00-12.30
Do 09.00-12.30
Vr 09.00-12.30
Za 10.00-12.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
6.
Herfstfeestje – 2009
20 november!!
Zo maar eventjes 99 inschrijvingen voor ons intussen
legendarisch “mosselfeest”, waarvoor de naam
“eetfestijn” misschien wel beter zou passen! Dit jaar was het herfstfeestje in een nieuw kleedje
gestoken en was ook de familie uitgenodigd. Als we naar de opkomst zien, mogen we van een succes
spreken. Als we de visschotel bijtellen die Jacques nog in extremis bijbestelde voor zijn wederhelft,
komen we aan het magische getal van 100.
Vele leden hadden niet enkel hun partner meegebracht, maar hadden familieleden of vrienden
opgetrommeld om mee te komen genieten van wat onze huiskoks aanboden. Jef Oris had zelfs een
delegatie vanuit de Turnhoutse VK meegebracht.
Na een daglang intense voorbereiding diende juist voor de aanvang nog een technische ingreep te
worden gedaan. “Het tentenkamp” van de mosselbereiders diende door de opstekende wind te worden
omgebouwd.
Om goed van start te gaan hadden de koks en helpers van dienst reeds gegeten voordat de eerste
hongerigen binnenkwamen zodat het energiepeil hoog genoeg stond voor deze uitdaging.
Geen nood echter, op het voorziene tijdstip werden zowel de eerste mosselen als visschotels, vidékes
en spaghetti heerlijk warm en uitermate verzorgd opgediend. Uiteraard was het bij aanvang een beetje
zoeken en tasten tot iedereen op de juiste plaats en in het juiste ritme kwam. Eens dit gebeurd liep
alles wonderwel gesmeerd en konden allen naast het eten genieten van een gezellige avond. Aangezien
alle borden nagenoeg leeg terugkwamen, mogen we veronderstellen dat het bij allen zeer lekker
gesmaakt heeft. We hebben er dan ook naar gestreefd om alles zelf “kraakvers” te bereiden. Ondanks
de ruime hoeveelheden die voorzien waren, is er toch een kleine misrekening gebeurd zodat er één
vidé tekort was (sorry Stijn). Hopelijk heeft zijn visschotel toch ook gesmaakt.
Al bij al mogen we zeker van een meer dan geslaagde avond gewagen. Het mooiste bewijs hiervan
moge zijn dat zelfs de eerste aanwezigen mee als laatsten het “Buurthuis” verlieten.
Dank zij de perfekte samenwerking en stipt op tijd komen van onze “gasten” konden onze koks en
helpers reeds tijdig aan de opruiming beginnen en zelf nog wat nagenieten van deze gesmaakte avond.
Rond 23 uur kon ons lokaal netjes afgesloten worden en mocht het feestbestuur terug blikken op een
meer dan geslaagde activiteit, met de zekerheid dat er aan vaste klantenbinding werd gedaan.
Een welgemeende dank aan allen die onze oproep beantwoordden, maar niet in het minst aan alle
helpers van die avond die alzo het werken voor de Vriendenkring verlichtten en aangenaam maakten.
Zeggen we dus maar weer : op naar een volgende geslaagde editie!
Tim, Jan en Willy
GB
Vorselaar
Grotere Versafdelingen
KEMPENLAAN 21 - VORSELAAR - 014/ 51 12 64
MA –VR : 08.30u – 19.00u
ZAT : 08.30u – 18.00u
Zon- & Feestdagen gesloten.
7.
Verslag ledenvergadering 27/11/2009.
Onze 2e ledenvergadering, in het toch wel mooie vernieuwde buurthuis,
kondigt zich als boeiend aan. We hadden namelijk 2 dames-collega’s uit
nationale uitgenodigd. Niettegenstaande de eerste afgelasting van de
jeugdreeksen in dit seizoen, hadden heel wat van onze leden toch een aanduiding op vrijdagavond.
Dus heel wat verontschuldigden, wat leidde tot een beperkte opkomst van in totaal 35 aanwezigen.
Maar goed, het enthousiasme was er niet minder om.
Onze voorzitter overloopt snel de belangrijkste items :
° vraag om tombolaloten zo snel mogelijk af te rekenen bij Herman
° feestcomité dankt de vele aanwezigen op en alle helpers van het herfstfeestje
volgende activiteit : nieuwjaarsreceptie – inschrijving in volgend ledenblad.
° op sportief vlak wordt gemeld dat trainingen terug worden opgestart en dat er mogelijkheid
is om te gaan zaalvoetballen. Kandidaten dienen hun naam op te geven.
° door de uitgestelde wedstrijden zal peterschap van nieuwelingen voor het jaareinde niet kunnen
afgewerkt worden. (examenperiode voor de nieuwelingen)
° herinnering voor balverloting gaat de deur uit : help ons en informeer bij jullie club
° website : aanduidingen lukken terug met dank aan Liesbeth Naten
° tot slot krijgen Kristof Tops, Vincent Goossens, Kenneth Greefs en Jacques Van Waeyenbergh :
hun T-shirt en waardebon voor 1 jaar scheidsrechter.
Ons commissielid houdt de avond vrij voor onze gastspreeksters en Luc de Roover wenst onze
nieuwe SR’s veel succes in hun loopbaan. De talrijke verslagen die Luc bij zich heeft, zullen
besproken worden tijdens de pauze.
Daarmee wordt het woord aan de dames gegeven. (verslag zie : op de praatstoel)
W. Gys
Marc
Lauwers
Bestratingswerken, Aanleg van verhardingen &
terrassen
Klinkers, kleiklinkers & kasseien
BVBA MILOR - Tielenbaan 119 – 2275 Lille
Tel. 014. 88 15 61
- gsm 0496. 98 27 54 - e-mail : [email protected]
8.
In onze praatstoel …
Ella De Vries en Leen Martens.
Ella heeft geen voetbalcarrière achter de rug, te gevaarlijk voor meisjes vonden haar ouders. Toch staat
ze er nu, op nationaal en internationaal niveau als AR. Sinds januari van dit jaar vlagt ze in onze
Belgische competitie regelmatig in 1e nationale.
Ook Leen heeft nooit gevoetbald, maar was wel zeer behendig. Turnen en volleyballen waren haar
sporten als tiener. Maar met een vader die trainer was en een schoonbroer die scheidsrechter was,
begon het ook bij haar te kriebelen om de cursus te volgen. 4 jaar later, op haar 19e, fluit ze haar eerste
wedstrijd in 1E provinciale. Ondertussen zit Leen in 3e nationale.
Maar de dames zijn vooral ook actief in het buitenland en je merkt dat ze ook op dat niveau veel
plezier beleven. In 2008 hebben beide dames hun FIFA batch ontvangen. Zo was Ella vorig jaar actief
op het EK-19 in Frankrijk en op het WK-17 in Nieuw-Zeeland. De Algarve Cup stond dit jaar op het
programma en volgend jaar mogen de dames naar het EK in Finland. Leuke vooruitzichten!
We leerden wel dat het carrièrepad van een AR toch wel sneller verloopt dan van een SR. Als AR
krijg je nu eenmaal meer en sneller kansen op het hoogste (internationale) niveau.
Maar let op, op fysiek vlak moeten beide dames er ook wel staan. Ze trainen wekelijks samen met de
nationale scheidsrechters onder leiding van Werner Helsen in Leuven. Daarbij zijn ze internationaal
verplicht om een logboek van elke training bij te houden: hartslag, afstand, gewicht, gevoel, tijd, … Al
die informatie moet wekelijks naar FIFA worden doorgestuurd. Geen lachertje lijkt het ons! Effectief
trainen is dus een must.
Maar goed, ze hebben dus een goede fysiek! Daarom worden ze regelmatig ook aangeduid voor een
internationaal tornooi. Ella legt uit hoe het er dan aan toe gaat:
“Meestal zijn we een week op voorhand daar. De 1e dag heb je al meteen fysieke testen om te kijken of
je in orde bent en mag blijven. Vanaf dag 2 staat er elke morgen een fysieke en technische training op
het programma. Tijdens die 1e week worden vooral nog eens de reglementen beklemtoond en de
specifieke aanbevelingen, die voor elk tornooi anders zijn, besproken.
’s Namiddags krijgen we vooral videobeelden te zien van de wedstrijden en worden instructies
gegeven (bijvoorbeeld afspraken rond het gebruik van de oortjes). En ’s avonds is het meestal op tijd
bed in.
Elke dag herhaalt zich datzelfde ritueel, maar wanneer het tornooi begint wordt dat schema wat
minder strak.”
Een wedstrijd op zo’n tornooi wordt de dag voordien al besproken in een “prematch talk” vertellen ze.
Wat er beslist wordt? De kleuren van de outfit van het scheidsrechterscorps wordt bijvoorbeeld dan al
bepaald.
Bij elk internationaal tornooi is er ook een zogenaamde referee observer. Dat kan je vergelijken met
een opleider bij ons. Vooral de positieve aanpak valt de dames op. Maar het zit ‘em dan ook in de
kleine details die hier en daar nog bijgeschaafd kunnen worden. Blijkbaar wordt op dit niveau ELKE
wedstrijd beoordeeld en besproken, voor een SR al iets meer uitgebreid dan voor een AR.
Moet het nog gezegd dat zo’n internationaal tornooi plezant is? Naast het arbitreren is er zeker en vast
ook tijd voor ontspanning en cultuur.
9.
Dat we een nieuwsgierig publiek hebben, blijkt uit de vragen die spontaan de kop opsteken. Hoe
combineren ze dat internationaal reizen en die vele wedstrijden met hun werk bijvoorbeeld?
Voor Leen was dat een harde keuze. Zij heeft het lesgeven moeten stopzetten en heeft een andere job
moeten zoeken, want het onderwijs combineren met de SR-carrière was niet mogelijk.
Ella echter heeft op dat vlak wat meer geluk. Zij combineert het wel met het onderwijs en krijgt de
nodige flexibiliteit. Moet het gezegd dat Frans van de Wyngaert, ex-scheidsrechter, haar directeur is!?
En of er valt te leven van het arbitreren alleen?
Daar zijn beide dames duidelijk in. Veel verdien je niet op een internationaal tornooi. Toch nog een
element van discriminatie, want er bestaat nog steeds een verschil met de verloning voor de mannen!
Gelukkig arbitreren onze Belgische dames vooral mannenwedstrijden op nationaal vlak en kunnen ze
dus “hun mannetje” wel staan op de internationale damestornooien.
En daarbij toch ook een compliment voor onze opleiding en de opleiders uit de provincie Antwerpen.
Van in den beginne worden scheidsrechters in onze provincie goed begeleid, beamen ze.
Als laatste wilde Bart graag nog weten waar hun ambitie voor de toekomst ligt. Klaar en duidelijk
hopen ze samen ooit de Olympische spelen te kunnen doen!
Wel, vanuit KKSVHo wensen we hen die droom toe en hopen dat ze het kunnen verwezenlijken.
Met een warm applaus, mooie ruikers bloemen en een doosje pralines nemen we afscheid van deze 2
interessante dames.
Het lekkere stuk pizza wordt als afsluiter aan iedereen aangeboden en tevreden keren we huiswaarts.
Wim Gys.
Jove
- Plaatsen van vloeren, tegels,
marmer en graniet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joël Verstrepen
Biezenhoek 44 - 2275 Lille
---------------------------------------------------Tel : 014/ 88 37 27 e-mail : [email protected]
www.jove-vloeren.be
Fax : 014/ 71 01 28
Gsm : 0484/ 02 08 85
10.
Sint Niklaas – 5.12.09
Niet minder dan 14 leden hadden zich gemeld om een bezoekje van de Sint te
ontvangen. Geen sinecure voor Hem om een gepaste planning te vinden om aan alle
voorkeuren zoveel mogelijk tegemoet te komen.
Om klokslag 12.00 uur stonden Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten vertrekkensklaar
te wachten om aan een lange tocht te beginnen. De chauffeur van dienst zette
onmiddellijk koers richting Olen. Stipt op tijd werd er bij de familie Boeckx
aangebeld. Tatyana, Amber, Elfy en Lynthe zaten al ongeduldig te wachten en ook
de kinderen van de buren zwaaiden heftig naar de Sint. De sfeer zat er meteen goed
in : samen op de foto, een liedje zingen en dan elk om beurt ongeduldig wachten op het geschenkje dat
de Pieten uit de grote zakken opdiepten. Bij het afscheid werd dan ook afspraak gemaakt voor volgend
jaar.
Van Olen naar Lichtaart is niet zover. Het Hoge Gezelschap was dan ook even voor tijd op de afspraak
bij Sven en Sofie. Oma en opa en Annemie en Roger Hannes zaten nog mee lekkere pannekoeken te
smullen en werden samen met Ward en Lene verrast door het vroege bezoek. Hoe de Sint en de Pieten
ook hun best deden, Lene was niet te vermurwen en bleef veilig bij mama. Ward liet het niet aan zijn
hart komen, vertelde dat het een lieve lust was en was maar wat blij met de cadeautjes die de Sint voor
hem en voor zijn zus achterliet. Snel stappend door de gietende regen zochten Sint en Pieten weer vlug
hun plaatsje in de auto, die hen na een korte rit tot in het Molenspoor bracht.
Oei, hier was de Sint wel echt te vroeg. Ella was immers nog niet terug van de dansles. Geen nood
echter, terwijl de papa dochterlief afhaalde, namen Niels en vooral Wout de honneurs wel waar. Deze
laatste vertelde in geuren en kleuren zijn voetbalexploten bij FC De Kempen en beloofde de Sint zeker
zo’n goed voetballer te worden als zijn papa! Wanneer even later ook Ella binnenkomt, zingen zij
samen enkele liedjes voor Sinterklaas en hopen alzo dat de Goede Man ook de klaarstaande
geschenkjes zal overhandigen. Met een welgemeende “dankuwel” kan het uitpakken niet snel genoeg
gaan. Alvorens de Sint hier vertrekt, vertrouwt hij hen ook nog het pakje voor neefje Toon, die spijtig
genoeg ziek is, toe. Met een stevig afscheidslied wordt de Sint en de Pieten uitgewuifd.
De tijdsplanning loopt nog steeds volgens schema als een tiental minuten later de auto voor de deur
van Ludo Van Echelpoel geparkeerd wordt. Kleinzoon Mats is duidelijk verrast door dit onverwachte
en eerste bezoek van Sint Niklaas. Schrik of wantrouwen staan echter duidelijk niet in zijn
woordenboek. Integendeel, hij is goed ter taal en babbelt vrank en vrij met de Sint en de Pieten. Dat
zijn ogen glinsteren bij het uitpakken van de cadeautjes is vanzelfsprekend. Ook hier is het bezoekje
weer snel voorbij en zet Mats met zijn familie het traditionele Sinterklaasliedje in tot afscheid.
De auto wordt gestart en zo snel als kan (mag) wordt er naar Vorselaar gereden. Sara en Jens houden
de wacht terwijl papa Tim in de zetel even bekomt van de nachtelijke arbeid in de bakkerij. Het is
duidelijk te horen en zien dat deze kinderen al iets meer gewoon zijn. Onbevangen treden zij de Sint
en de Zwarte Pieten tegemoet en vertellen hen honderduit. Hoe kan Sint Niklaas jaar na jaar toch zo
uitermate juist hun wensen kennen? Onnodig te zeggen dat zij zeer tevreden waren om de zo gewenste
geschenkjes uit de Sints handen te mogen ontvangen. Nog vlug een fotootje als leuk aandenken en ook
dit bezoekje loopt alweer ten einde.
Ver dient er niet gereden. In de Riemenstraat wacht Bart en Romy, versterkt met haar beste
vriendinnetje Margot, op het laatste bezoekje van Sinterklaas. De twee flinke meiden vinden het leuk
dat Hij met de Zwarte Pieten toch nog eens wil langskomen. Het Geëerd Gezelschap maakt dan ook
van deze gelegenheid gebruik om even rustig in de zetel neer te zakken en te bekomen van het eerste
deel van de lange dag. De chauffeur van dienst echter maakt Hen er op attent dat ze nog lang niet
halfweg zijn en dat er bovendien vannacht nog heel wat werk te wachten staat.
Hoog tijd dus om weer in de klaarstaande auto te kruipen voor een ritje naar Tielen. We liggen
intussen een kwartiertje achter op het schema en we willen de andere kindjes niet nodeloos lang laten
wachten. Kobe en Noor hebben geen oog voor de vertraging en zijn blij Sinterklaas en de Zwarte
11.
Pieten nogmaals te mogen verwelkomen. De Sint had wel even moeten zoeken nu sinds begin van de
week de familie Fleerackers niet meer in de Breemakkers maar in de Liezendries woont. En toch …
blijkt het om hetzelfde huis te gaan. Rare mensen daar in Tielen! Onze twee grote bengels hebben het
uiteraard erg naar hun zin met het bezoek, vertellen van alles en poseren fier met Sinterklaas en de
Zwarte Pieten voor een foto. De cadeautjes worden in dank aanvaard en met een hartelijk “tot
weerziens” wordt er afscheid genomen.
Intussen is het reeds donker en gutst, voor de verandering, het water uit de hemel wanneer er gestopt
wordt en aangebeld bij Walter en Inge Bertels. Man, man, wat zijn Simon en Emiel grote kerels
geworden. Niet alleen groot, ook zeer flink. Niets weerhoudt hen van een gezellig onderonsje met hun
gasten, zijn in de weer om hen goed te bedienen, maar roepen ook zonder ommezien de hulp in van de
Zwarte Pieten om de gekregen geschenken speelklaar te maken. Onnodig te zeggen dat de toegemeten
tijd alzo vlug verstreken is en samen bedanken zij hun Bezoek met een tof liedje en een gedicht.
Het Gezelschap trekt nog een stukje verder de Noorderkempen in. In Beerse wachten Jef en Ria Oris
op het eerste bezoekje van Sint Niklaas. Ook als opa en oma houden zij er nu aan om hun
kleinkinderen te verrassen. Zino heeft geen moeite met het hoog bezoek. Hij luistert gedwee naar de
aanbevelingen en belooft uiteraard zijn best te doen… Hoe zou je zelf zijn als je lang je ooghoeken de
Zwarte Pieten die mooie geschenken ziet aanrukken. Xander heeft het niet zo begrepen op die dekselse
zwarte mannen en zelfs niet op die man met zijn lange witte baard. Met geen stokken is hij van de zijn
mama Vanessa weg te krijgen. Zelfs argwanend moeten de cadeautjes hem aangereikt worden. Ach,
volgend jaar zal dat al heel wat beter gaan.
De achterstand is al wat verder uitgediend, maar niet onoverkomelijk. De opsteller heeft zich blijkbaar
toch wat misrekend. De afstand Beerse – Bouwel overbruggen vraagt wat meer tijd dan voorzien,
zodat met een klein halfuurtje vertraging bij de familie Heyselberghs wordt aangebeld… Er hoeft niet
te worden gebeld! Van achter het raam stonden ze op uitkijk, ongeduldig wachtend op de komst van
Sinterklaas. Mathis en Liene, Emma en Lotte, Viktor en Kamiel, slaakten een zucht van verlichting
wanneer eindelijk hun wachten werd beloond. De kleinste, Korneel, lag intussen vredig in dromenland
en liet het hele spektakel aan zich voorbij gaan.. De Sint en de Pieten gingen tussen de kindjes op de
mat zitten en vertelden aan de luisterende oren over het paard van Sinterklaas. Eerst nog een liedje en
dan een bijna onbegonnen werk om iedereen samen op de foto te krijgen. Met het geschenk en de
nodige snoepjes werd ook hier het bezoek afgerond.
De Zwarte Pieten hebben intussen heel wat werk gedaan en er wachtte hen nog een zeer drukke nacht.
Zij kregen van de Sint de toelating om wat te gaan rusten, zodat ze straks weer fit en fluks er konden
tegenaan gaan. De chauffeur reed dus alleen met Sint Niklaas de donkere avond in op zoek naar het
volgend adres. Daar ergens op de scheidingslijn tussen Hezewijk en Noorderwijk vinden ze
uiteindelijk na enig zoekwerk “Dries”. Nee, zo heet vader Briers niet. Het is wel de korte straatnaam.
Ook al zijn Quinten en Enna al wat groter, zij waren even blij verrast met het niet aangekondigde
bezoek en het cadeautje dat de Sint hen bracht. Na deze aangename eerste kennismaking, trok de Sint
maar weer op pad… nog drie leden te gaan.
Wat bezielt Senka en Joke om daar (voor ons) aan het uiteinde van de wereld te gaan wonen…? Het
was een heel tripje voor de auto in Hulshout voor de deur kon worden geparkeerd. Leni en Fé op de
arm van mama kwamen de trap afgerend om Sinterklaas te verwelkomen. En weer moest de Sint
uitleggen waarom zijn Zwarte Pieten er niet bij waren. Hij beloofde echter dat ze volgend jaar zeker
zouden meekomen. Geen probleem echter, Leni ontpopte zich als de perfekte gastvrouw en gaf
bovendien een staaltje van haar danskunsten ten beste. Papa Senka heeft zeker ook daarin toekomst als
het als SR zou mislukken… De glinsterende oogjes van Leni bewezen dat zij het geschenkje best zag
zitten, terwijl intussen ook Fé zich meer op haar gemak voelde.
Het einde komt in zicht. Sinterklaas laat zich onderuitzakken in de autozetel om even te bekomen van
de zware lange dag. De tijd van Hulshout naar Vorselaar wordt aldus nuttig besteed. Bij Cois zitten
Brent en Femke al een tijdje op hete kolen. Doch bij de binnenkomst van Sint Niklaas blijkt het
enthousiasme plots een heel stuk minder. Heeft Brent iets te verstoppen of vreest hij de brief van
Sinterklaas? Ook Femke blijft liever dicht bij mama en moet overhaald worden om haar cadeautje te
gaan halen. Bij het afscheid tonen beiden echter toch dat ze het bezoekje fijn vonden en wuiven de
Sint uit met een mooi liedje.
12.
De ultieme trip wordt ingezet. De auto zoemt weer terug richting Lichtaart. In de Krokuslaan wachten
Jef en familie samen op het late bezoek. Zico is bijlange na nog niet moe en ontvangt de Sint met een
waterval van verhaaltjes. Hij vindt het uiteraard ook spijtig dat de Zwarte Pieten er niet bij zijn, maar
gelukkig heeft hij ze al in zijn school ontmoet. Ook hier belooft de Sint dat hij volgend jaar de Pieten
zeker zal meebrengen. Het grote geschenk maakt uiteraard alles goed en papa mag onmiddellijk met
de uitpak en installatie beginnen. Met een welgemeende dankuwel verlaat de Sint zijn laatste adres en
wordt hij een kwartiertje later in zijn “rustoord” afgezet.
Het einde van een lange doch zeer boeiende dag! De Sint, Zwarte Pieten en de chauffeur houden er
aan om langs deze weg nog eens alle leden en families van harte te danken voor de toffe en gulle
ontvangsten die hen overal te beurt zijn gevallen. In gegeven omstandigheden geven zij graag rendezvous volgend jaar, omstreeks dezelfde tijd.
L.H.
DVB
Verbraken - De Bie
bvba
Beton- en Draadafsluitingen
13.
Werf :
Privé :
Heiend 58 - 2275 Lille
Heiend 105 - 2275 Lille
Tel. 014/ 88 12 67
Fax 014/ 88 31 19
Tel. 014/ 88 11 89
Gsm 0475/ 95 29 92
Familiaal.
Een heugelijke gebeurtenis ten huize Jos Heylen. Enkele tijd
geleden mochten ze het glas heffen op een heus viergeslacht! Jos
mocht met vader Marcel, zoon Koen en kleinzoon Emiel op de
foto. Van harte proficiat aan de ganse familie een natuurlijk in het bijzonder aan Anita en Jos!!
Toon Luyten moest eind oktober - begin november even met de pols in het gips. Gelukkig was het
een korte periode en is hij intussen begonnen aan zijn begeleidingen als C1.
Karel Boeckx werd in november geopereerd aan de miniscus. Spijtig genoeg duurt de revalidatie
wat langer dan een kijkoperatie. Tegen begin januari zou hij terug zijn plaats op he terrein kunnen
innemen.
De revalidatie van Christophe Van Waeyenbergh na de ernstige voetblessure (voetbal) duurt veel
langer dan aanvankelijk gedacht. Hopelijk kan hij na nieuwjaar terug in actie schieten.
Ook Stijn Claessen moest noodgedwongen door een nijdige griep14 dagen aan de kant blijven,
maar is intussen volop aan het verder timmeren aan zijn stap naar de namiddag!
P. Weyers is intussen terug op het terrein te vinden. Spijtig genoeg kwamen de fysieke testen voor
C1 te vroeg en was de revalidatie en fysieke recuperatie nog onvoldoende om te slagen. Geen nood
er is een herkansing in februari!
Bart Broeckx liep een verrekking op tijdens zijn wedstrijd op VC Herentals en diende zich te laten
vervangen. Goede zorgen (van een hippe verpleegster?) hielpen hem in korte tijd weer op de been.
14.
Wist ge dat …
… vier van de vijf kandidaten C1 slaagden in hun fysieke testen. Senka, Wim,
Alexander en Stijn gaan in de laatste rechte lijn om mogelijk hun overstap naar
de namiddag af te dwingen.
… Patrick Weyers spijtig genoeg niet slaagde, maar evenwel een geldig excuus
mag inroepen. De testen kwamen na zijn knieoperatie en de revalidatie iets te
snel met slechts een tweetal wedstrijden in de benen en te korte tijd voor extra training. Het zal enkel
wat uitstel betekenen.
… Toon Luyten intussen ook naar C1 is gepromoveerd. Onze jeugd doet het dus uitstekend!
… de beginnelingen cursus gewest Herentals zal starten op 9/01/2010 in kantine van VC Poederlee
aanvang cursus is om 9.30. De volgende zaterdagen zijn voorbehouden voor deze cursus
9 / 16 / 23 / en 30 januari alsook 6 februari. Kandidaten meer dan welkom!
… de nieuwe formule van het herfstfeestje een enorm succes is geworden. Niet minder dan 99 leden
en sympathisanten daagden op om te genieten van de heerlijke gerechten.
… dank zij de goeie ambiance er tot laat in de avond werd “nagekaart”, zodat er onverhoopt nog een
mooi eindresultaat kon worden geboekt.
… onze gastspreeksters Ella en Leen op de ledenvergadering van 27 november voor een gezellige en
tegelijk leerrijke en boeiende avond zorgden.
… Denis en Bart zo in de ban waren om deze toffe dames te begeleiden dat anderen later op de avond
al hun vergeten spullen mee naar huis konden nemen!
… Jef Lemmens zijn goeie wil toonde om een ander kleur van truitje aan te trekken. Blijkbaar hadden
ze op de bezochte club alleen maar “kindermaten”, zodat Jef het wijselijker vond om het bij zijn eigen
trui(tje) te houden…
… op een kille novemberavond onze VK op FC Turnhout een trio diende af te vaardigden voor de
nationale U19. Denis, Lus en Marc torsten samen meer dan 150 jaar, maar ook niet minder dan 78 jaar
ervaring met zich mee!
SPAARBANK – VERZEKERINGEN
BVBA VAN HOVE
Tramstraat 5
2260 Westerlo
Tel. 014/ 23 52 20 fax. 014/ 23 19 28
15.
Verslag ledenvergadering 11 december
Voor het eerst slechts een matige opkomst voor onze 3de ledenvergadering. Zeker de examenperiode,
alhoewel toch heel wat jongeren aanwezig waren, en de wedstrijd Westerlo – Anderlecht bezorgde ons
vast concurrentie. Bij het einde van de vergadering zou echter blijken dat je met een beperkte groep
een zinvolle en tegelijk toch ook een geanimeerde bijeenkomst kan hebben.
De voorzitter opende de vergadering en wegens oponthoud van onze secretaris Wim op het werk, hij
kwam later nog langs, was het administrative gedeelte al dadelijk van de baan.
Ook al kon Herman pas nu zijn eerste kasverslag sinds de statutaire vergadering voorleggen, het
overzicht van de voorbije 5 maanden ging vlot van de hand. We onthouden vooral dat onze
kastoestand er vrij behoorlijk uitziet.
Ook het volgend punt van de dagorde nam hij kort maar krachtig voor zijn rekening. Gezien op dit
moment minimale afrekening van de tombolaloten verwacht hij dringend alle leden met de afrekening
bij hem thuis en dit ten laatste 24 december! Al begint de prijzentafel er goed uit te zien, bijkomende
prijzen kunnen bij hem nog altijd afgeleverd worden.
Met de “balverloting” had Bart iets meer om handen. In laatste instantie hadden zich nog enkele clubs
gemeld en diende de tabel dus aangepast. De nodige kandidaten voor de meest dringende data werden
gezocht en ook de andere data werden waar mogelijk van “verkopers” voorzien. Aansluitend dankte
Lus speciaal Jacques, die een extra balverloting bij Geel-Meerhout in de wacht had kunnen slepen.
Met een mondelinge toezegging van AC Olen en Wiekevorst zou het aantal balverlotingen dus nog
kunnen uitbreiden.
Vanuit het sportbestuur wist Dimi te melden dat dinsdag 15.12 as. een eerste zaalvoetbalwedstrijd
staat geprogrameerd. Hij hoopt op voldoende kandidaten om een gezellig onderonsje te kunnen
afwerken. Het sportbestuur komt enkele dagen later samen om het heropstarten van de gezamelijke
trainingen te bespreken. Ook onze eigen tornooiorganisatie zal daar aan bod komen.
Denis kreeg de gelegenheid om de twee SVPA-verslagen (okt en nov) door te nemen. Over deze van
oktober kon hij heel kort zijn. De vergadering was in hoofdzaak gewijd aan de voorstelling van de
VFV door Jos de Rijck en verdere details over de komende Nacht van SVPA.
Ook in november was er niet zo heel veel te melden. Uiteraard werd de Nacht van SVPA geëvalueerd
en werd de nieuwe redactieraad van VaclaRef voorgesteld. Het is de bedoeling dit blad nog boeiender
en meer eigentijds te maken. Andere specifieke PSC aangelegenheden worden later in de vergadering
door ons commissielid besproken.
Bij afwezigheid van Jan en Tim bedankte de voorzitter alle leden, al dan niet met vrienden en / of
familie, die aanwezig waren op het herfstfeestje. Het was een succes over de ganse lijn. In één adem
dankte hij allen die hebben geholpen om dit succes te bereiken.
Een grote merçi ging ook naar de leden waar vorige week de Sint mocht langs komen. Het waren
overal toffe ontvangsten en de rondgang was één van de betere, zoniet beste, sinds de aanvang van
deze organisatie.
Tot slot meldde hij dat de nieuwjaarsreceptie vermoedelijk weer in de Loge van VC Herentals zou
doorgaan, uitsluitsel kreeg hij daarover één deze dagen en dat iedereen de toestand van zijn
spaarrekening kon opvragen nu het banket zo stilaan dichterbij komt.
Met betrekking tot het peterschap van de vier nieuwelingen diende genoteerd dat de afgelaste
wedstrijden en de examenperiode er voor heeft gezorgd dat enkel Dylan Verschaeren zijn 3
begeleidingen heeft gehad. Lus hoopte alsnog voor de winterpauze de officiële begeleidingen te
kunnen afronden. Het wil echter niet zeggen dat zeker 3 van de 4 nieuwkomers geen verdere
begeleidingen meer zullen krijgen.
Ook het gastronomisch weekend komt korterbij. Het voorschot voor de 45 deelnemers is intussen
gestort. De hoteluitbater meldde dat de andere kamers verder ter onzer beschikking blijven.
Laatbeslissers kunnen dus nog mee.
16.
De voorbereiding voor de 5de Fluitjeskwis zijn begonnen. Twee ploegen zijn al ingeschreven. Een
oproep, niet alleen voor de kwis maar voor alle activiteiten waar leden willen aan deelnemen, om
tijdig verlof te vragen. Hou er rekening mee dat er meer en meer wedstrijden op vrijdagavond worden
gespeeld!
De voorzitter eindigde het eerste deel met nog even uit te wijden over de wedstrijden voor de
Topsportschool op Sporta en beloofde actie naar de organisatoren.
De korte pauze werd aangegrepen om een heerlijk broodje kaas of ham te verorberen al dan niet
begeleid met een welgekome verfrissing.
Dan was het woord aan ons commissielid en de opleiders. Mogelijk had Jules beter verzwegen dat hij
gelukkig nog tijdig verwittigd was door opleider Luc en onzen Dimi. Ja, het ledenblad moet steeds
contentieus gelezen worden. De spreekwoorden en gezegdes over “baas in huis” gingen duchtig over
de tong en daarmee was de toon voor een vlotte en geanimeerde inbreng van ons commissielid
ingezet. In “steno” geven we hierbij overzicht van zijn bijdrage :
° SR’s Herentals maken goede beurt – er komen goede verslagen binnen
° bevestigt dat tijdig verlof vragen zeer belangrijk is. Let wel : C1 hebben meer aanduidingen op
vrijdagavond en dus keuze maken ivm begeleidingen of aanwezigheid op activiteiten.
° komen weinig of geen klachten vanuit clubs. Ook in de voormiddag loopt het prima.
° dank aan alle SR’s die er mee voor zorgen dat tot op heden praktisch alle wedstrijden kunnen
bemand worden.
° Opgepast : slechte match niet afzeggen om vrijdags een andere match te vragen.
° Als het aantal matchen toch eens te veel wordt, laat dat tijdig weten.
° Er lijken geen problemen te zijn met invullen van het SR’sblad. Er zijn wel eens fouten ivm
aanduiden van de juiste naam. Waarvoor dank van secretariaat PSC voor goede opvolging.
° Fysieke testen zijn allemaal zeer positief verlopen – SR’s blijken beter in orde dan vroeger
° Ook theoretische testen zijn zonder problemen verlopen. Blijkbaar is er goed gestudeerd op de
150 vragen. Ook voormiddag SR’s graag eens doornemen – zeker de C1’s die ook in de toekomst
hier mee te maken krijgen.
° VM-SR’s : komt tenminste je verslagen afhalen. Opleiding is erom je arbitrage te verbeteren.
Bekijk je nazichten positief! Al rare ervaringen opgedaan bij SR’s die al jaren geen nazicht meer
kregen. Hebben eigenstijl ontwikkeld!
° In de namiddag krijgen 1 én 2 hun verslagen met punten thuis. Nieuw systeem vanaf dit jaar.
Afhankelijk van prestaties en punten zal er eind seizoen geëvalueerd worden voor promotie of
degradatie.
° 2de seizoenshelft zal er intensief begeleid worden naar de jonge beloftevolle elementen.
° Verslagen aan PC : bij verschijnen gaat er te gemakkelijk een week of meer af.
Blijf duidelijk en correct in je verdediging om straf te handhaven.
SVPA vergaderingen in Lier / Oktober
° Lier was vooral voorstelling VFV
° Ook opleiders en commissie moeten langer wachten op de uitkeringen nu VFV betaalt!
° In Lille (Turnhout) :
- SVPA-beker : regelmatig geen SR’s (kandidaten gevraagd)
- Bijkomende wedstrijden kunnen reeds in loop van week gevraagd worden : je vraag wordt
opgelijst
° Nieuwe redactieraad voor Vacla : bedoeling is vernieuwing te brengen / betere teksten /
= een interessanter blad van maken.
Ook reclame voor Sociaal Fonds. Spijtig dat er zo weinig SR’s via sociaal fonds op receptie
mochten aanwezig zijn.
Vraag van Michel : kleuren van truien – Jef Lemmens : extra probleem voor AR’s die af en toe
eens vlaggen = cacafonie van kleuren bij opkomst.
Antwoord : vooral in voormiddag regel 18! In de namiddag strikte toepassing. Clubs dienen zich
in regel te stellen volgens “zwart boekje”.
17.
Afsluitend kondigde Luc De Roover de nieuwe cursus van januari aan en hoopte op vele nieuwe
kandidaten. Momenteel zouden 4 kandidaten gekend zijn. Hopelijk verschijnen zij ook op de
eerste cursusdag.
Volgend weekend krijgen drie van de vier nieuwelingen reeds een nazicht. Lus replikeert hierop
dat dit voor enkelen zeker te vroeg komt en vraagt zich af waarom dan peterverslag moet gemaakt
worden?!
Nazichten voor C1 lopen uitstekend – Stijn staat verst doch nu verlof (examens). Door zijn
kwetsuur heeft Patrick wat vertraging opgelopen, maar zal geen probleem geven.
Toon Luyten nu als C1 past zijn beschikbaarheid ook aan.
Door de beperking van SR’s wordt er sneller ingespeeld op de nazichten met gevolg dat er vlugger
kan doorgestoten worden.
Gaston maakt voorbehoud om te jonge, goede elementen te snel door te sturen. Verbranding
dreigt!
Tot slot hopen de 4 beginners van oktober vorig jaar dat ze kortelings hun bevestiging krijgen
zodat zij ook eindelijk 20 euro mogen aanrekenen! Jules Mertens zegt dat op de volgende zitting
dit wordt geregeld.
Daarmee wordt de vergadering besloten en wenst de voorzitter iedereen prettige eindejaarsfeesten
toe.
Kapsalon Jan Van den Broeck
Goorbergenlaan 44 2290 Vorselaar
Tel. 014/ 51 24 06
Openingsuren : Dinsdag t/m Vrijdag
08.30 uur – 12.00 uur
13.00 uur - 18.30 uur
Zaterdag : 08.00 uur – 12.00 uur
13.00 uur – 15.30 uur
Donderdag : enkel op afspraak
HET GENOEGEN
Noorderwijksebaan 32
2200
Herentals
tel. 014/ 21 85 53
Van dinsdag tot zaterdag vanaf 09.00 uur
doorlopend geopend
Zondag open vanaf 11.00 uur
Keuken doorlopend van 11.00 tot 22.00
Na 22.00 uur - kleine snacks
Bezoek de website:
www.het-genoegen.be
18.
Nieuwjaarsreceptie - 09.01.10
Na de uitstekende receptie van vorig jaar is het niet meer dan logisch
dat onze huiskok Tim en zijn crew weer alle vrijheid krijgen om ook
de nieuwjaarsreceptie van 2010 te organiseren.
Wie het laatste jaar de talrijke feestgelegenheden bijwoonde zal
graag toegeven dat er steeds kwaliteit werd geserveerd. Het zal dus
op zaterdag 09 januari 2010 niet anders zijn!
Niettegenstaande ons lokaal Buurthuis piekfijn werd gerenoveerd,
blijft de keuken te krap om vlot de beoogde receptie af te werken. We
hebben dus terug contact gelegd met VC Herentals en zijn tot een degelijk
vergelijk gekomen.
We hopen dus weerom vele leden met hun partner te kunnen begroeten om samen te klinken op het
nieuwe jaar en mogelijk een beetje nostalgisch op het voorbije jaar terug te blikken. Zoals bij vele
andere gelegenheden nodigen we graag de ouders van onze nog thuiswonende jonge scheidsrechters
uit om mee een glaasje te komen drinken en een lekker hapje mee te proeven.
Om er zeker bij te zijn, hoef je niet meer te doen dan de onderstaande inschrijfstrook in te vullen en
terug te bezorgen aan het feestbestuur. Een simpel mailtje of een telefoontje kan uiteraard ook.
Tot dan?!
Het feestbestuur.
Inschrijfstrook NIEUWJAARSRECEPTIE.
NAAM :
……………………………………………………………
…………………
Neemt met …. personen deel aan de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 09 januari 2010
in “De Loge VC Herentals” – Herenthoutse stwg te Herentals.
Vanaf 19.00 uur tot 23.00 uur
Handtekening
Te bezorgen bij onze feestbestuurders :
Jan V. D. Broeck : tel. 014/51 24 06 of e-mail : [email protected] - Goorbergenlaan 44
Vorselaar
Willy Balemans – 014/ 88 27 12 of [email protected] - Nieuwe Wijngaard 12 Poederlee
Tim Bellens – 014/ 51 12 15 of [email protected] - Grensstraat 6 Vorselaar
ten laatste maandag 04.01.10
19.
Balverloting
De herinneringsbrief aan de clubs die ons nog niet antwoordden, is
enkele weken geleden verzonden. Het geheugensteuntje en de
persoonlijke aanpak van enkele leden zijn niet zonder gevolg gebleven.
Het resultaat zie je hieronder in de bijgewerkte tabel. Zo gaat al zeker
onze dank aan Jacques Van Waeyenbergh die dank zij zijn
persoonlijke connecties een balverloting bij Verbroedering Geel/ Meerhout kon versieren!
Tegelijk kan je op onderstaande lijst de nog enkele “openstaande betrekkingen” lezen waarvoor je je
nog steeds bij onderstaande kan melden. Mogen we vragen aan zij die “kind aan huis zijn” bij
Grobbendonk – Pulle en Wechelderzande bij gelegenheid daar eens hun licht opsteken.
Alvast dank.
Bart Broeckx
Datum
11.10.09
05.12.09
06.12.09
13.12.09
19.12.09
20.12.09
20.12.09
24.01.10
30.01.10
07.02.10
14.02.10
14.02.10
21.02.10
28.02.10
Wedstrijd
Lille – Spa
Verbr.Geel/Meerhout - Spa
Noordstar – Bevel
Herenthout – Bouwel
FC De Kempen - Berlaar Heikant
Hezewijk - Westmeerbeek
Zoersel – Poederlee
Pulderbos - Molenkring
Vorselaar – RH Sportief
Poederlee – Zammel
Beekhoek – Weelde
VC Herentals – Rapid Leest
SKS Herentals – KFC Ranst
Bouwel – FC Bevel
Afgevaardigden
P.Weyers – M. Daneels
Jacq. en Chr.V.Waeyenbergh - P.Weyers
Jef Lemmens – Ward Vos – Louis Verelst
Jinse en Wim Luyten – L.Heyselberghs
Stijn Claessen – Roger Hannes
Adri Willemsen – Remi Dams
P.Weyers – Jacq. Van Waeyenbergh
Kenneth Greefs – B.Broeckx – D.Loockx
Luc Reniers – Staf De Meyer
Michel Daneels – Vincent Goossens
J en K Van Waeyenbergh – Roger Hannes
Krist. Janssens – K. Tops – Toon Luyten
M.Daneels – J.V.Waeyenbergh – (Boot-res)
Roger Hannes – Lus Heyselberghs
Grobbendonk –
Wechelderzande –
Pulle -
P. Weyers – R. Marinus
Jonathan Njotea (?)
S.D. Meyer-Luc Reniers (Weyers/Marinus)
Mondelinge toezegging van
Wachten op bevestiging.
U.S.T.
Som
ok
ok
ok
ok
AC Olen en SC Wiekevorst
Auto-service n.v.
Jef Oris
Turnhoutsesteenweg 69
tel. 014-61 52 52
2340 Beerse
Alles voor de auto van A tot Z
Extra korting voor clubs en scheidsrechters
20.
SPORT.
K.S.V.G.MOL – K.K.S.V.H.o 3-1 16/10/2009
Voor de zoveelste maal in de annalen van onze beide Vriendenkringen,
stonden we weerom tegenover elkaar in het strijdperk. Waar men vroeger sprak
over “De arbitters van Mol tegen Herentals in Hulsen”, moeten we nu het hele alfabet er bij halen en
komen we tot volgende benaming om deze wedstrijd te programmeren :
S.V.P.A. Beker – K.S.V.G.Mol – K.K.S.V.Herentals Terrein K.V.C.R.H. Sportief
Wat nog steeds niet veranderde is de gastvrijheid die we steeds konden genieten en om over de voetbal
instellingen te mogen beschikken. Daarom dank aan de mensen van R.H Sportief en niet in het minst
aan Alois Bertels.
Beide ploegen kwamen met veel moeite aan volgende deelnemende spelers.
Mol: Mariën Jorgen, Bols Styn, Jansen Laurent, Joris Geert, Luyten Danny, Mariën Jarich, Mees
Yannick, Peeters Chris, Ruymaeckers, Styn, Simons Jonas, Vanroosbroeck Nicolas, Gevers Kevin.
Herentals: Heylen Dimitri, Marinus Rudi, ,Janssens Kristof, Van den Bossche Alexander, Verlinden
Pieter, Heyselberghs Lucien, Luyten Jinse, Verschaeren Dylan, De Smedt Dirk, Bellens Senka, Greefs
Kenneth, Luyten Willem.
De wedstrijd stond voor de zoveelste maal onder leiding van Willy Verluyten.
Bijgestaan door: Luc Swerts en Jef Willems.
Het deed ook plezier dat de onfortuinlijke Jeff Geboers na zijn zwaar ongeval de collega’s kwam
aanmoedigen.
De studieronde duurde slechts 5 min en zagen we vervolgens mooie Molse pogingen van Geert, Jonas,
Yannick en Styn. Voor Herentals lieten Dylan, Senka en Alexander zich niet onbetuigd..
Doelman Dimitri hield met enkele geslaagde reddingen de gevleide 0-0 ruststand op het bord.
In de tweede helft werd er duchtig gecombineerd en in de 40ste min legde Geert Joris na een kunstig
staaltje voetbal de bal in de verste hoek 1-0. Een 35 mtr. schot van Yannick spatte op de deklat
evenals een poging van Styn R. vanop de 16 meter verdiende beter.
Maar ook Herentals reageerde met heel wat kansen die wonderlijk naast of op de paal strandden.
Wanneer in de 59’ Jinse Luyten met een schitterend afstand schot 1-1 gelijk stelde, was iedereen van
mening dat het bij dit billijke gelijkspel zou blijven. Dit was echter zonder de op één na, jongste speler
op veld gerekend, Jarich Mariën scoorde 2-1 op voorzet van Yannick die op links iedereen in de luren
legde. Het gevolg was een belegering door de Keizerstedelingen op het doel van Jorgen en was het
“alle hens aan dek” voor Mol tot opnieuw matchwinnaar Jarich Mariën de “tierlantijntjes” van de
bezoekende doelman afstrafte en van ver een overdreven eindstand vastlegde. 3-1
Al bij al een genietbare wedstrijd met veel inzet en waaruit bleek dat de meeste spelers fysiek goed in
orde waren.
Rik Husson.
Met onze dank aan Rik voor het ons bezorgde verslag.
SPORTSHOP
VANGEEL
Herentalsesteenweg 32
Tel. 014/ 55 30 29 -
2460 Lichtaart
dinsdag gesloten
SPORT – en VRIJETIJDSARTIKELEN
Alles voor de referee – zeer ruime keuze
Gespecialiseerd in kleding en alle toebehoren !
21.
Allerlei Sport-Info.
Sinds de statutaire vergadering van juni ll. heeft ons sportbestuur wijzigingen naar samenstelling en
taken ondergaan. Mogelijk hebben we nog niet gemeld dat “versgekozen bestuurslid” Jacques aan het
sportbestuur is toegewezen. Met “de man meer-situatie” is ook het takenpakket wat uitgebreid.
Naast het organiseren van de wedstrijden voor de SVPA-beker, oefen- en vriendenwedstrijden wordt
het organiseren van ons (onze) eigen tornooi(en) eveneens ons werkterrein. Uiteraard zal dat gebeuren
in nauwe samenwerking met het ganse bestuur.
Daarnaast zullen vragen van clubs en andere organisaties om scheidsrechters voor tornooien te leveren
door ons gecoördineerd worden.
Maar vooral dit seizoen willen we nog werk maken van het heropstarten van wekelijkse trainingen. Nu
we gelukkig mogen vaststellen dat er terug meerdere C1’s in onze VK zijn genomineerd en er
blijkbaar nog jonge elementen daarin zullen volgen, is trainen op regelmatige basis een absolute must.
Omdat iedereen daarvan ook overtuigd is, maar “alleen trainen” niet echt motiverend werkt, willen we
dus de gelegenheid voor een wekelijkse gezamelijke training terug organiseren. We hopen op vrij
korte termijn hierover echte concrete gegevens te kunnen geven.
Om alvast ook ons voetbalteam in conditie te houden nu er slechts vier officiële wedstrijden meer zijn,
zal er op regelmatige basis een zaalvoetbalwedstrijd georganiseerd worden. De eerste afspraak was
dinsdag 15 december jl. Met een 10tal leden hadden we juist voldoende om onder mekaar een stevig
matchke te spelen. Hopelijk zijn er bij een volgende gelegenheid nog meer gegadigden!
Hierna geven we reeds enkele data van tornooien die ons werden toegespeeld met de vraag om
scheidsrechters te voorzien. Kijk eens na en geef misschien je naam reeds door aan één van ons.
Sportieve groeten van Dimi, Jacques en Senka.
Dimi : [email protected] of 0476/63 53 75
Jacques : [email protected] of 014 705705 of 0473/50 23 31
Senka : [email protected] of 0485/39 58 52
Jeugdtornooi VC Herentals : zaterdag en zondag 8 en 9 mei.
Paastornooi van Verbroedering Geel-Meerhout op de Leunen op zaterdag en maandag 3 en 5 april
De nationale jeugd speelt op paasmaandag.
Deelnemers nationale jeugd :
U12
U13
1 BEVEREN
BEVEREN
2 DESSEL SPORT BOCHOLT
OL,
3 DIEGEM SPORT CHARLEROI
4 E, AALST
R ANTWERP FC
5 FC EINDHOVEN TIENEN
6 R ANTWERP FC UNITED
7 UNITED
VGM
8 VGM
?
U17
BEVEREN
BOCHOLT
DESSEL
LIERSE
STVV
TERNAT
UNITED
VGM
De Hagelandcup gaat in 2010 door op zaterdag en zondag 22 én 23 mei (Pinksteren)
De wedstrijden gaan door op de terreinen van de Leunen – FC Tongerlo – Sporta en Zammel.
22.
Gastronomisch Weekend.
06 - 08 februari 2010!
Het lang geplande en naar uitgekeken weekend komt nu met rasse schreden naderbij. Zoals de
voorbije jaren zullen we het volledige programma en alle nodige info bezorgen aan de betrokkenen op
de nieuwjaarsreceptie van zaterdag 9 januari ek.
Het definitieve voorschot voor 45 personen is aan “Hotel Dimmer” gestort. Vermits de eigenaar tot op
heden zijn accommodatie alleen voor ons voorbehoudt, heeft hij ons laten weten dat verdere
inschrijvingen nog steeds mogelijk zijn. Wie dus in laatste instantie zich geroepen voelt om onze
groep te vervoegen, neemt best onmiddellijk contact op met ondergetekende.
In ’t kort onze aanbieding :
De prijs (met een korting op de voorziene prijs van 2010) omvat :
Vrijdagavond : 4gangenmenu (soep, voorgerecht, saladebar, hoofdschotel, dessert of kaasschotel)
Zaterdagavond : 7gangen gastronomisch menu
Twee overnachtingen en tweemaal onbijtbuffet.
In prestigekamer (douche of bad / WC / TV / safe/ balkon)
160 euro per persoon – 16 kamers: nog 7 beschikbaar
In standardkamer (douche of bad / WC)
130 euro per persoon – 12 kamers nog beschikbaar
(de comfortkamers zijn allen volzet)
OPGEPAST :
1) de standardkamers bevinden zich in een bijgebouw op 800m van het hotel. De kamers zijn
van inrichting en comfort hetzelfde, doch hebben geen TV. Ontbijt en eetmalen gebeuren in
het hotel! Het hotel zorgt voor intern transport.
2) in de 2 soorten kamers zijn er telkens mogelijheden voor een 3de persoon op de kamer. De 3de
persoon krijgt een korting van 20% op de vermelde prijs. Een kamer van bv 160 € per pers.
geeft dus een nettoprijs van 150 € /pers. voor een bezetting met 3 personen.
3) een éénpersoonskamer kost bovenop de vermelde prijs per type 32 euro extra voor de 2
nachten
4) dranken en andere uitgaven zijn niet inbegrepen.
5) een aangepast maar volledig vrijblijvend programma wordt aangeboden.
Problemen met vervoer, geef ons een seintje en we trachten hiervoor een oplossing te vinden. Ook
aan de werkende collega’s en scholieren is gedacht : de chefkok serveert het avondmaal op vrijdag pas
om 20.00 uur. Nog vragen, een belletje of mail naar onderstaande.
23.
Lus.
Banket – 6 maart 2010
Nog één ledenblad te gaan en de inschrijving voor het hoogtepunt van ons
werkjaar zal je bezorgd worden. Eer het zover is, krijg je nog de tijd en de
mogelijkheid om een aanzienlijke korting of een volledig gratis banket te
krijgen. De opdracht daarvoor is zowel kort als duidelijk. Reken tijdig je loten
van onze jaarlijkse tombola af bij Herman en / of zorg dat je nog een
balverloting mee verzorgt bij één van de wedstrijden vermeld in de rubriek, elders in dit blad.
Naar gewoonte houden we het feestmenu geheim maar kan je ervan op aan dat het weer heerlijk
smullen zal zijn. De riante en nette zaal “Den Engel” aan de kerk in Vorselaar is op 6 maart absoluut
de “place to be”! Ditmaal zal er ruimte voldoende zijn voor een comfortabel zitje en plaats zat om de
vele danslustigen van vorig jaar nu wel aan hun trekken te laten komen.
Onnodig dus te zeggen dat het bestuur en feestcomité rekenen op een massale belangstelling en in
stilte hopen dat rekordopkomst van het voorbije herfstfeestje (99 pers.) wordt verbroken. Zodoende
wordt ons banket dan ook dé bijeenkomst van onze Vriendenkring!!!
Het feestcomité.
Reizen Poelman Ronic bvba – tel. 014/ 51 21 40
Goorbergenlaan 45 – 2290 Vorselaar – fax. 014/ 50 24 07
24.
De 5de Fluitjesquiz – 12 maart 2010
Stilaan maar zeker is ons kwisteam al begonnen met de voorbereiding van onze
5de editie, een eerste jubileumkwis. De aankondiging staat al een tijdje op de
officiële kwissites en naar we hierop kunnen merken, vindt er die avond in de
onmiddellijke omgeving geen andere kwis plaats. Als dat niet verandert,
kunnen we mogelijk weer rekenen op een groot deelnemersveld.
Om de vaste kwisploegen niet teleur te stellen, kunnen zij zich nu reeds inschrijven. Leden die de
voorbije jaren een ploeg afvaardigden of zelf met een team aanwezig waren, kunnen dus hun naam
reeds aan onderstaande opgeven. Vanzelfsprekend worden nieuwe teams met open armen ontvangen.
Zoals de voorbije jaren geldt dezelfde afspraak : de 25 eerst ingeschreven ploegen zijn zeker van het
meest comfortabele zitje!
Uiteraard rekenen de organisatoren weer op de nodige medewerkers. Vermits onze kwis weer op een
vrijdagavond plaats heeft, is het vooral voor onze actieve scheidsrechters aangewezen om tijdig verlof
te vragen. Dit geldt dus zowel voor de kwissers als de helpers.
Lus en zijn team.
Deco
Hardware
Software
Digitale
Camera’s
Computers
Net !
Herstellingen
Belgacom
Netwerken
partner
Webdesign
Steenweg op Oosterlo 26 - 2430 Laakdal
Tel. 014/ 23 79 42 - Fax. 014/ 23 79 43
[email protected] - www.deconet.be
Nu ook : DecoNet Sound & Light – Verhuur geluids- en lichtinstallatie
Een gelukkig, gezond en succesvol
Nieuwjaar
25.
VOEGWERKEN
Willy Balemans
Gratis prijsofferte
-
Eerlijk werk
Eén adres : De Nieuwe Wijngaard 12 –
2275 Poederlee
Tel. 014/ 88 27 12
Brasserie Feestzaal D'Achtste Zaligheid
Alle dagen open vanaf 11.00 h.,
uitgezonderd zaterdag van 15.00 h
Feestzaal beschikbaar tot 70 personen
Poederleesteenweg 111
2275
Lille
tel. 014/ 88 28 89 - fax. 014/ 88 38 93
E-mail : [email protected]
bezoek de website www.achstezaligheid.be
26.