jaarbericht 2010 - Sint Franciscus Gasthuis

Transcription

jaarbericht 2010 - Sint Franciscus Gasthuis
JAARBERICHT 2010
UW ZORG, ONZE PASSIE
Foto cover: Fie Schipper, gespecialiseerd verpleegkundige Verloskunde/Gynaecologie:
‘Het begeleiden van zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen is erg veelzijdig, boeiend en
heel erg leuk. Het werken op de mooie nieuwe Kraamsuites is een verademing: mooie moderne
kamers voorzien van alle gemakken voor moeder en kind met de privacy van ‘thuis’ en medische
kennis binnen handbereik.’
JAARBERICHT 2010
Inhoud
JAARBERICHT | 2010
Welkom
5
Locaties 7
Zorg met passie 9
Topklinisch opleidingsziekenhuis 11
Zorgvernieuwing 13
Samenwerking in de regio 15
Gastvrij
17
Kwaliteit en veiligheid 19
Goed werkgeverschap21
Bouwen aan de toekomst 23
Financieel gezond 25
Vooruitblik
27
3
Welkom
De gezondheidszorg in Nederland is continu aan verandering onderhevig. Wet- en regelgeving
veranderen en sociale factoren, zoals de toename van chronisch zieken, beïnvloeden de koers die
ons ziekenhuis vaart. Daarbij mogen wij met trots zeggen dat het Sint Franciscus Gasthuis uitdraagt
4
Van links naar rechts: JanPieter Schouten, Karen Kruijthof en Henk Gerla
Erkenning
Werken met passie
Deze waarden worden ervaren door onze patiënten,
zoals is terug te zien in de tevredenheidonderzoeken.
Daarnaast ontvingen wij erkenningen van andere organisaties. Zo waardeerden patiëntenverenigingen onze zorg
voor borstkanker, darmkanker, bloed- en lymfeklierkanker,
ontvingen wij een Smiley voor kinderzorg in dagbehandeling en kreeg de afdeling Oogheelkunde een publieksprijs
voor de inzet van doktersassistenten. Daarnaast werd
het Sint Franciscus Gasthuis betiteld als Beste Werk­gever,
meest gastvrije ziekenhuis van Zuid-Holland, beste
ziekenhuis van Zuid-Holland in de dr. Yep-gids en eindigden wij op de achtste positie in de AD Ziekenhuis top 100.
In onze missie hebben wij vastgelegd dat wij zorgen
voor de zorgen van onze patiënten. Samen met bijna
3.000 medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers
werken wij hard om deze belofte waar te maken.
Met passie, want in het Sint Franciscus Gasthuis geven
wij net dat beetje extra. Hoe wij dit vertalen naar de
dagelijkse praktijk, vertellen enkele ‘SFG-ers’ in dit jaarbericht.
H.P.J. Gerla RA, voorzitter Raad van Bestuur
dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur
J.P. Schouten MBM, voorzitter Vereniging Medische Staf
JAARBERICHT | 2010
waar het voor staat: wij zijn innovatief, betrouwbaar, deskundig en gastvrij.
5
Locaties
Het Sint Franciscus Gasthuis breidt zich steeds verder uit. Wij voldoen graag aan de vraag van
onze patiënten om zorg dicht bij huis te leveren. Naast de hoofdlocatie aan de Kleiweg, hebben wij
Hoofdlocatie
Kleiweg 500 is al sinds 1975 het adres van het Sint
Franciscus Gasthuis. Door de gunstige ligging aan de
A20 en tramlijn 25 zijn onze patiënten erg te spreken
over de goede bereikbaarheid. Op de hoofdlocatie
bevinden zich een Diagnostisch Centrum, de verpleeg­
afdelingen, Spoedeisende Hulp, Intensive Care,
verschillende expertisecentra en poliklinieken van
ruim dertig specialismen. De zorg voor onze patiënten
wordt goed afgestemd, waardoor zij optimaal profiteren
van de kennis en expertise in het Sint Franciscus
Gasthuis.
Locatie Berkel
In 2008 is in Berkel en Rodenrijs een polikliniek en
Diagnostisch Centrum geopend: het Sint Franciscus
Gasthuis Locatie Berkel. Inwoners van de gemeente
Lansingerland en omgeving kunnen hierdoor dicht bij
huis terecht voor medische onderzoeken en kwalitatief
goede medische en specialistische zorg. Locatie Berkel
zit in gezondheidscentrum ‘het Mozaïek’ aan de Boerhaavestraat in Berkel en Rodenrijs. Met de aanwezige
gezondheidsaanbieders is een nauwe samenwerking om
patiënten een totaalpakket van zorg te bieden.
Locatie Het Oogziekenhuis
Patiënten die wonen of werken in het centrum van
Rotterdam, hoeven niet langer voor medisch onderzoek
naar onze hoofdlocatie te reizen. In 2010 opende het
Sint Franciscus Gasthuis Locatie Het Oogziekenhuis zijn
deuren in Het Oogziekenhuis Rotterdam. Zowel een
Diagnostisch Centrum als de polikliniek Interne Geneeskunde zijn aanwezig op deze locatie aan de Schiedamse
Vest.
JAARBERICHT | 2010
Sint Franciscus Gasthuis Locatie Het Oogziekenhuis Rotterdam
Sint Franciscus Gasthuis Locatie Berkel
6
Sint Franciscus Gasthuis, hoofdlocatie
vestigingen in het stadscentrum van Rotterdam en in Berkel en Rodenrijs.
7
Zorg met passie
Iedere dag zorgen medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers van het Sint Franciscus
Gasthuis met passie voor onze patiënten. Juist door deze passie beperken wij ons niet tot de directe
zorg, maar kijken wij waaraan patiënten nog meer behoefte hebben.
Om het verblijf van patiënten in ons ziekenhuis aange­
namer te maken, is het Franciscus Vriendenfonds opgericht. Dit fonds maakt, door het werven van vrienden,
extra’s voor patiënten mogelijk. Dankzij vele vrienden
werden mooie spelcomputers in verschillende wacht­
kamers gerealiseerd, kwam er elektrisch vervoer om
patiënten van de ingang naar de verpleegafdeling
te brengen en kregen de Kinderafdeling en de Spoed­
eisende Hulp speelgoed voor onze jonge patiëntjes.
8
Benvinda Ferreira en Zenaida Soares, obesitasverpleegkundigen: ‘De sfeer van de Open dag zorgde ervoor dat wij op een
hele andere manier in contact kwamen met patiënten en bezoekers dan tijdens ons dagelijkse werk. Het was heel erg leuk
om op deze manier mensen te vertellen over ons vakgebied en onze werkzaamheden. Iedereen reageerde enthousiast!’
Gasthuis is, voldoende aanknopingspunten om te blijven
werken aan continue verbetering.
Open dag 2010
Tijdens de Open dag 2010 was de passie letterlijk voelbaar.
Ruim tweehonderd enthousiaste medewerkers zetten zich
in om op deze dag alles aan het publiek te vertellen over hun
werkzaamheden. Bezoekers konden op diverse afdelingen
een rondleiding krijgen, in operatiekleding op de foto, zich
laten testen en vele informatieve stands bezoeken.
Tevredenheidonderzoek
Historische wand
De passie waarmee wij werken, wordt erkend door onze
patiënten, zo blijkt uit het patiënttevredenheidonderzoek
2010. Ruim zesduizend patiënten werkten mee en gaven
ons een dikke acht als eindcijfer. 94% gaf aan bij een
volgend ziekenhuisbezoek wederom te kiezen voor het
Sint Franciscus Gasthuis. Anderzijds blijven er, voor de
lerende organisatie die het topklinische Sint Franciscus
Dat wij trots zijn op onze lange en rijke historie, mag iedereen
weten. Daarom is in de Centrale Hal de Historische wand geplaatst. In tekst en beeld worden het verleden, heden en de toekomst van ons ziekenhuis getoond. Ons ziekenhuis heeft vele
bijzondere verhalen te vertellen. Wist u bijvoorbeeld dat onze
radioloog in 1915 zelf per auto radium ging halen bij Madame
Curie in Parijs om röntgenonderzoek te kunnen uitvoeren?
JAARBERICHT | 2010
Franciscus Vriendenfonds
9
Topklinisch opleidingsziekenhuis
Als topklinisch opleidingsziekenhuis hebben wij een voortrekkersrol in hooggespecialiseerde zorg.
Om topklinische zorg nu en in de toekomst te kunnen leveren, heeft het Sint Franciscus Gasthuis
veel aandacht voor opleiding, onderzoek en innovatie.
De urologen van het Sint Franciscus Gasthuis zagen
dat ze de zorg voor hun prostaatkankerpatiënten konden
verbeteren door nauwer samen te werken met het
Erasmus MC. Met veel enthousiasme en inzet hebben zij
met verschillende medisch specialisten uit het Erasmus
MC het Prostaatcentrum zuidwest Nederland opgezet.
Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de expertise,
middelen en apparatuur die de beide ziekenhuizen ter
beschikking hebben. Dergelijke samenwerkingen breiden
wij in de toekomst ook op andere gebieden uit.
Symposium vasculaire geneeskunde
10
John Rietbergen, uroloog: ‘Alle high-tech apparatuur zou je bijna doen vergeten dat de patiënt
wordt omringd door mensen die het werk doen. Top zorg door top medewerkers is wat mij betreft
de sleutel tot een succesvolle behandeling.’
In juni 2010 organiseerde het Sint Franciscus Gasthuis, met als initiatiefnemer dr. M. Castro Cabezas, een
internationaal symposium over de nieuwste feiten van
de vasculaire geneeskunde en de relatie tussen ader­
verkalking, voeding en diabetes. Naast onze eigen internisten, deelden meer dan vijftig internationale specialisten uit
binnen- en buitenland hun kennis en presenteerden zij hun
onderzoeksresultaten en behandelmethoden.
Erkenning opleiding Cardiologie
In 2010 verwelkomde de maatschap Cardiologie de eerste
twee arts-assistenten in opleiding tot cardioloog. De nieuwe
opleiding is in lijn met de topklinische status van het Sint
Franciscus Gasthuis: er wordt nog meer gefocust op betere
kwaliteit en topklinische zorg voor onze patiënten. Door de
komst van de opleiding, de verbouwing van de afdeling,
het opzetten van een Eerste Hart Hulp, de inzet van nieuwe
apparatuur, nauwere banden met het Erasmus MC en de
gezamenlijke opzet van wetenschappelijk onderzoek,
zijn stappen genomen om van Cardiologie een topklinische
opleidingsafdeling te maken.
JAARBERICHT | 2010
Prostaatcentrum zuidwest Nederland
11
Zorgvernieuwing
Om voorop te blijven lopen, wordt in het Sint Franciscus Gasthuis aandacht besteed aan zorgvernieuwing. Door slimmer te werken, wordt gekeken hoe wij verbetering kunnen realiseren op het gebied van
kwaliteit en doelmatigheid. Daarbij denken wij vanuit onze patiënten én onze eigen medewerkers.
Een goed voorbeeld van slimmer werken is de inzet van
de SurgiCube: een compacte operatie-unit die op de
polikliniek staat en de functie van een ‘gewone’ operatiekamer overneemt voor kleine ingrepen. De SurgiCube is
in 2010 ingezet voor staaroperaties. Door steriele lucht
te blazen rondom het operatiegebied, wordt een veilige
operatieomgeving gecreëerd. Onze patiënten vinden
deze manier van opereren prettig, omdat alleen het oog
wordt verdoofd en zij na de operatie direct naar huis
mogen.
Multidisciplinaire samenwerkingen
12
Ivan Gan, oogarts: ‘Het SurgiCube project heeft alleen maar winnaars opgeleverd: voor het ziekenhuis, mijn collega’s,
maar vooral voor onze patiënten: zij ondergaan de staaroperatie in een persoonlijke omgeving met continu dezelfde
vertrouwde gezichten in het gehele proces, vanaf het eerste polikliniekbezoek tot de laatste postoperatieve controle.’
Multidisciplinaire samenwerkingen, waarbij medisch
specialisten van verschillende disciplines één team
vormen, bieden onze patiënten een breed scala aan
zorg. In 2010 werd het Handencentrum opgezet, waarbij
een team van zeven medisch specialisten gezamenlijk
patiënten met hand- en polsaandoeningen behandelen.
Naast het Handencentrum is het Bekkenbodemcentrum
opgericht, waar vrouwen met bekkenbodemklachten
worden behandeld. Deze samenwerkingen leveren een
snelle diagnose en behandelplan op en dragen hierdoor
bij aan een verbeterde kwaliteit van zorg.
Videoconferencing
Nieuwe technieken leiden tot nieuwe mogelijkheden.
Oncologen uit het Sint Franciscus Gasthuis overleggen
wekelijks met specialisten uit het Erasmus MC over
patiënten bij wie kanker is geconstateerd. Door de inzet
van videoconferencing gaat geen kostbare tijd verloren
aan reizen. Hierdoor is het vaker mogelijk om alle specialisten deel te laten nemen aan patiëntbesprekingen.
Via de videoverbinding worden ook belangrijke gegevens
uitgewisseld, zoals CT- en MRI-scans.
JAARBERICHT | 2010
SurgiCube
13
Samenwerking in de regio
Als topklinisch ziekenhuis zijn wij altijd op zoek naar de beste manier om voor onze patiënten
te zorgen. Daarbij kijken wij niet alleen naar de kennis die wij in huis hebben, maar werken wij ook
samen met andere organisaties in de regio.
Optimale zorg is een gestroomlijnd proces, waarbij de
zorg tussen verschillende instellingen goed en snel
verloopt. De samenwerking tussen het academische
Erasmus MC en het topklinische Sint Franciscus Gasthuis verbetert de ketenzorg in Rotterdam. Met deze
ambitie werden in 2010 enkele samenwerkingsmogelijkheden onderzocht tussen de beide ziekenhuizen.
Het Prostaatcentrum zuidwest Nederland is het eerste
voorbeeld van de samenwerking. Het streven is om in de
nabije toekomst deze inhoudelijke samenwerking verder
uit te bouwen, zowel met het Erasmus MC als andere
zorgaanbieders in de regio.
Dienstapotheek
14
Hans Janssen, klinisch chemicus: ‘De ambitie om de laboratoriumdiagnostiek voor twee ziekenhuizen en de
huis­artsen vanuit één laboratoriumorganisatie te gaan verzorgen, is een uitdaging. Wij houden met veel aspecten
rekening, maar boven alles leerden wij: Samenwerken met menselijke maat is bepalend voor het eindresultaat!’
Eind 2010 tekende het Sint Franciscus Gasthuis een
samenwerkingsovereenkomst met de Vereniging Nacht
Apotheek Rotterdam. Hiermee is ingespeeld op de vraag
van patiënten, die na een bezoek aan de Huisartsenpost
‘s avonds en in het weekend dichtbij hun medicijnen
willen ophalen. Door deze samenwerking wordt een
24-uurs apotheekservice, zeven dagen in de week gerealiseerd. Na de verbouwing van onze apotheek in 2011
wordt de nieuwe dienstapotheek in gebruik genomen.
Samenwerkende laboratoria
In de regio Rotterdam zijn verschillende laboratoria
werkzaam. Met het oog op de toekomst is gestart met
de verkenning om de klinische laboratoria van het Sint
Franciscus Gasthuis, Maasstad Ziekenhuis en Star-MDC
onder te brengen in één organisatie. Het doel van deze
samenwerking is het opzetten van een laboratorium­
organisatie die winst oplevert ten aanzien van de dienst­
verlening, kwaliteit en innovatiekracht. Het streven is
dat in de toekomst meer organisaties aansluiten bij dit
samenwerkingsverband.
JAARBERICHT | 2010
Samenwerking Erasmus MC
15
Gastvrij
Het Sint Franciscus Gasthuis is continu bezig om de service voor zijn patiënten en bezoekers te
verbeteren. Elke dag werken medisch specialisten en medewerkers samen om onze naam als
Gasthuis te rechtvaardigen.
Het Sint Franciscus Gasthuis heeft drie sterren voor zijn
gastvrijheid ontvangen in de ‘Sterrengids Gastvrijheidszorg in Zorginstellingen 2010’. Met deze classificatie
toont het ziekenhuis zijn hoge kwaliteit van eten en
drinken, sfeer en aangeboden service voor patiënten en
bezoekers. Bovendien zijn wij extra trots om het hoogst
scorende ziekenhuis van Zuid-Holland te zijn en landelijk
op een zesde positie te staan.
Gratis televisie
16
Janet Kerklaan, poolkracht Inschrijfbureau: ‘Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel.
Aangezien wij in veel gevallen de eerste persoon zijn die patiënten spreken, verwijzen wij
hen vaak door naar de juiste polikliniek of verpleegafdeling’.
Uit ons patiënttevredenheidonderzoek kwam duidelijk
naar voren dat onze patiënten de kosten voor televisie en
telefonie te hoog vonden. Voorheen moesten zij namelijk
een televisie- of telefoontoestel bij hun bed huren voor
een vast bedrag. Aangezien wij de mening van onze
patiënten belangrijk vinden, bieden wij sinds april 2010
gratis televisie aan. Patiënten hoeven geen telefoon­
toestel meer te huren, maar gebruiken hun eigen mobiele
telefoon.
Diner naar keuze
Na een succesvolle introductie van het ontbijt en de
lunch, wordt sinds dit jaar ook de warme maaltijd op
sfeervolle wijze uitgeserveerd. De zorgassistent komt
met een buffetwagen naar het bed van de patiënt, zodat
hij kan kiezen wat hij wil eten. Hierbij wordt ingespeeld
op de eetbehoeften van de patiënt op dat moment.
Daar­naast biedt het nieuwe restaurant Assisi Plaza,
dat in juni 2011 wordt geopend, onze patiënten de mogelijkheid om te ontspannen, te internetten en samen met
hun bezoek te eten.
JAARBERICHT | 2010
Drie sterren
17
Kwaliteit en veiligheid
De kwaliteit van zorg die ziekenhuizen leveren, wordt in toenemende mate transparant.
Het Sint Franciscus Gasthuis streeft ernaar om met goede, meetbare resultaten aan te tonen
dat het topzorg levert.
Landelijk is de doelstelling om de vermijdbare onbedoelde schade aan patiënten met vijftig procent te
verminderen. Net zoals andere ziekenhuizen hebben wij
een patiëntveiligheidssysteem, waarin (bijna-)fouten
worden gemeld. Hierdoor krijgen wij inzicht in risicovolle
processen en kunnen wij verbetermaatregelen invoeren.
Ons ziekenhuis neemt deel aan het landelijke programma
‘Voorkom schade, werk veilig’. Aan de hand van tien
landelijk vastgestelde thema’s wordt gezamenlijk gewerkt aan het terugdringen van vermijdbare onbedoelde
schade.
Papiervrij ziekenhuis
18
Anja Razenberg, longarts in opleiding: ‘De komst van de computer on wheels, ofwel de COW,
op de verpleegafdeling heeft geleid tot een verbetering van veiligheid en kwaliteit. Hierdoor bekijken
wij aan het bed van de patiënt bijvoorbeeld direct onderzoeken, aanvragen of uitslagen.’
Digitaliseren van informatie staat hoog op de agenda
binnen de gezondheidszorg. Ook wij houden ons bezig
met deze verbeterslag waardoor steeds minder papier
wordt gebruikt in ons ziekenhuis. Ook de komende jaren werken wij aan het digitaliseren van
patiëntgegevens. Hierdoor hebben onze medisch specialisten en verpleegkundigen altijd en overal belangrijke
informatie tot hun beschikking, waardoor de kwaliteit van
de zorg aan patiënten verbetert.
Interne audit
Een van de instrumenten die wij gebruiken om de kwaliteit
in ons ziekenhuis te toetsen, is het interne audit­systeem.
De procedures, systemen en activiteiten van een afdeling
worden doorgelicht en dit levert ons ziekenhuis waardevolle informatie op om de kwaliteit verder te verbeteren.
Het streven hierbij is om te blijven voldoen aan de eisen
van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van de Zorg
(NIAZ). In 2012 bezoekt het NIAZ ons weer om te
controleren of wij het kwaliteitskeurmerk nog steeds
waardig zijn.
JAARBERICHT | 2010
Patiëntveiligheid
19
Goed werkgeverschap
Het Sint Franciscus Gasthuis streeft ernaar zijn medewerkers aantrekkelijke functies en doorgroeimogelijkheden te bieden. Een goed leerklimaat en prettige werksfeer dragen immers bij aan
de kwaliteit van patiëntenzorg en de tevredenheid van medewerkers over hun werk.
In de landelijke ‘Beste Werkgeverslijst’ van 2010 staat
het Sint Franciscus Gasthuis op de veertiende positie
en daarmee zijn wij de hoogst scorende zorgorganisatie
in Nederland. Dit resultaat is gebaseerd op onderzoek
waarbij onze medewerkers zijn gevraagd een oordeel te
geven over onder andere de bedrijfscultuur, werkzaamheden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden. Uit het onderzoek bleek dat onze medewerkers
vonden dat het ziekenhuis een marktconforme beloning,
coachend leiderschap en ruime ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Tevens creëert het Gasthuis een plezierig en
gezond werkklimaat voor alle levensfasen.
Lerende organisatie
20
Angelique Hoffmann-Haringsma, kinderarts-neonatoloog: ‘Tijdens je basisopleiding leer je het ABC-principe: Airway, Breathing,
Circulation, dat ook erg belangrijk is bij de zorg van acuut zieke kinderen. Het trainen van dit principe is dan ook een cruciaal
onderdeel om de zorg te optimaliseren. Dat wij als ziekenhuis hierin voorzien, is een teken van goed werkgeverschap’.
Medewerkers worden bewust gemaakt van de vele loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden die ons ziekenhuis
biedt. Sinds 2010 is het mogelijk om een aantal cursussen te volgen via het digitale Leerplein. Op een speciale
website kunnen onze medewerkers een theoriemodule
volgen en een toets afleggen voor bijvoorbeeld thoraxdrainage. Vervolgens worden de praktische handelingen
geoefend en getoetst met behulp van een pop in het
‘skillslab’.
Regionale samenwerking
Diverse ziekenhuizen in de regio Rijnmond werken samen
om meer mensen te interesseren voor werken in de zorg.
Op die manier willen de ziekenhuizen de krapte op de
arbeidsmarkt verminderen en beter voorzien in de invulling van verpleegkundige en medisch ondersteunende
functies. Hierdoor kunnen patiënten ook in de toekomst
rekenen op goede kwaliteit van zorg in Rotterdam.
JAARBERICHT | 2010
Beste zorgwerkgever
21
Bouwen aan de toekomst
Het Sint Franciscus Gasthuis is in 1975 aan de Kleiweg gebouwd. Aangezien er vandaag de dag
andere eisen aan de huisvesting van een ziekenhuis worden gesteld, vindt een grootscheepse
renovatie plaats.
In juni 2010 zijn de nieuwe en moderne Kraamsuites,
afdeling Neonatologie en Kinderafdeling geopend.
Op elke kamer van de Kinderafdeling is een fauteuil,
televisie en aparte doucheruimte met toilet aanwezig.
Ouders kunnen de fauteuil uitklappen tot een slaapbed.
Vanuit het oogpunt van veiligheid is op elke kamer een
monitor geplaatst, waarop de conditie van het kind
zichtbaar is. Door deze voorzieningen kregen wij als
eerste Rotterdamse ziekenhuis een Smiley voor de
Kinderafdeling uitgereikt. Dit is een kwaliteitskeurmerk
voor ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door
hun voorzieningen voor kinderen en ouders.
Nog beter bereikbaar
22
Olivia Hessels, pedagogisch medewerker Kinderafdeling: ‘De nieuwe speelkamer op de
Kinderafdeling is een prettige en kleurrijke omgeving met een mooi uitzicht over Rotterdam,
waarin kinderen van alle leeftijden zich even niet ziek hoeven te voelen.’
Eind 2010 is de halte van tram 25 verplaatst, waardoor
de tram direct voor de deur van het ziekenhuis stopt.
Door de komst van de nieuwe tramhalte is ons ziekenhuis nog beter bereikbaar. De gelijkvloerse in- en uitstap,
hellingbaan en lift maken de nieuwe halte goed toe­
gankelijk voor mindervaliden. Ook de verkeerssituatie op
de Kleiweg is aangepast. De aanleg van zebrapaden en
aparte voet- en fietspaden hebben de verkeersveiligheid
geoptimaliseerd.
Duidelijke bewegwijzering
Om ervoor te zorgen dat patiënten binnen het ziekenhuis gemakkelijk hun weg vinden, is de bewegwijzering
aangepast. Onze poliklinieken en verpleegafdelingen
zijn duidelijk te herkennen aan een specifiek nummer.
Via een overzichtsbord in de Centrale Hal en de bewegwijzering in ons ziekenhuis vindt de patiënt snel en
gemakkelijk de gewenste locatie.
JAARBERICHT | 2010
Comfortabel en modern
23
Financieel gezond
24
Jeroen Maat, afdelingsmanager Bureau Informatie & Control: ‘In ons streven de beste zorg te leveren, zit ook
opgenomen dat wij onze processen slim organiseren. Ik ben ervan overtuigd dat kwalitatief goede zorg en een
efficiënte bedrijfsvoering blijven leiden tot een financieel gezond Sint Franciscus Gasthuis’.
Juist in deze tijd is het daarom belangrijk dat het Sint Franciscus Gasthuis de
samenwerking met andere partners blijft
versterken, steeds efficiënter wordt, maar
ook gericht blijft investeren. (Zorg)processen worden voortdurend gecontroleerd op
efficiëntie, kosten en kwaliteit door gebruik
te maken van vergelijkingsgegevens van
andere zorgaanbieders. Het Sint Franciscus
Gasthuis volgt de wijzigingen op de voet,
zodat het hierop tijdig kan inspelen.
Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van de afgelopen twee jaren.
Voor een nadere uitleg van de cijfers, verwijzen wij u naar het jaardocument
op onze website www.sfg.nl/jaardocument.
20102009
Resultaat
€ 5.039.373 € 10.414.313
Totale bedrijfsopbrengsten
€ 182.674.050 € 170.522.830
Aantal bedden in gebruik436 449
Bedbezettingspercentage
op bedden in gebruik 91%91%
Aantal geopende DBC’s 204.638202.028
Opnamen exclusief overnamen
en dagverpleging
23.64222.770
Aantal klinische verpleegdagen123.574
121.527
Totaal aantal dagverplegingsdagen24.937
23.569
Gemiddelde verpleegduur (dagen)5,1
5,2
Verkeerde bed patiënten2,5% 2,0%
Eerste polikliniekbezoeken 132.735127.827
Herhalingsfrequentie 1,751,78
Totaal aantal polikliniekbezoeken364.885
355.904
Operaties
14.03814.191
Aantal medewerkers (FTE)1.812 1.707
JAARBERICHT | 2010
Het hoge ambitieniveau en daarbij behorende innovaties kunnen wij realiseren,
doordat het Sint Franciscus Gasthuis
financieel gezond is. Uiteraard is ons
streven dat te blijven. De financiering van
ziekenhuizen verandert de komende jaren
echter drastisch. De bekostigingsystematiek wordt compleet anders, maar het is
nog onduidelijk hoe precies. Verder nemen
risico’s voor ziekenhuizen toe en kondigt
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport opnieuw bezuinigingen af.
25
Vooruitblik
Het Sint Franciscus Gasthuis wil topzorg blijven leveren op de noordoever van Rotterdam. Het is en
blijft dan ook de ambitie om onze patiënten zo goed mogelijke zorg en dienstverlening in een veilige
en gastvrije omgeving te bieden.
In juni 2011 wordt het nieuwe restaurant Assisi Plaza
geopend. Na de verbouwing kunnen onze patiënten,
bezoekers en medewerkers in één gezamenlijke ruimte
eten, drinken, internetten en ontspannen. Daarnaast
worden de Spoedeisende Hulp, de laatste twee operatiekamers, diverse poliklinieken en verpleegafdelingen
gerenoveerd. Hierdoor zorgen wij ervoor dat ons gebouw
klaar is voor de toekomst.
Duurzaam
26
Ineke van Zetten, manager Hotel & Services: ‘Vanaf juni 2011 kunnen zowel patiënten, bezoekers als
medewerkers gebruikmaken van het verbouwde restaurant Assisi Plaza. Dit prachtige restaurant zet ons
ziekenhuis nog meer op de kaart als het meest gastvrije ziekenhuis van de regio Rotterdam.’
Bij de renovatie wordt rekening gehouden met het streven
om een duurzame zorgorganisatie te zijn. Zo gebruiken
wij bewegingssensoren voor verlichting en loopt een
proeftraject met LED-verlichting. Tevens onderzoekt het
Sint Franciscus Gasthuis in samenwerking met onze
energieleverancier de mogelijkheid om een warmte-
krachtcentrale op het terrein te plaatsen. Deze centrale
gaat voldoende energie opwekken om de nabijgelegen
wijk Park 16Hoven van elektriciteit te voorzien, waardoor
de CO2 uitstoot daalt met maar liefst 5.000 ton.
Nieuwe zorgvormen
In 2011 start een aantal nieuwe zorgvormen, waaronder
de Eerste Hart Hulp. Op deze afdeling worden patiënten
met acute hartklachten snel en vakkundig onderzocht.
Daarnaast openen wij in samenwerking met apotheken
in de regio een dienstapotheek waar patiënten tijdens
avond- en weekenduren terecht kunnen. Om nog betere
zorg te verlenen aan kwetsbare ouderen, gaan wij geria­
trische zorg in ons ziekenhuis bieden. Helaas kost dit
meer tijd dan voorzien, omdat de medische specialisten
die hierin gespecialiseerd zijn, zeer schaars zijn.
JAARBERICHT | 2010
Nieuw restaurant Assisi Plaza
27
Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500 | 3045 PM Rotterdam | 010 - 461 6161
W W W. S F G . N L
Sint Franciscus Gasthuis Locatie Berkel
Boerhaavestraat 19 | 2652 EP Berkel en Rodenrijs | 010 - 461 7700
W W W. S F G . N L / L O C A T I E B E R K E L
Sint Franciscus Gasthuis Locatie Het Oogziekenhuis
Schiedamse Vest 180, balie 21 | 3011 BH Rotterdam | 010 - 401 7669
W W W. S F G . N L / O O G Z I E K E N H U I S
Redactie afdeling Marketing & Communicatie | telefoonnummer 010 – 461 6967 | [email protected] | Fotografie Levien Willemse en John de Kool | Vormgeving Lorenc Ontwerpt | Drukwerk Mediajoenit