Document 6608811

Transcription

Document 6608811
Parochiekern H. Quirinus - Halsteren
23 november 2014
LITURGIE CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
Lezingen: Ez. 34, 11-12.15-17; Mat. 25, 31-46.
DIENST VAN DIT WEEKEND
ZO 23 november : 9.30 uur.
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: Pastor Sebastian Chazhoor.
Koor: SinteKrijnscantorij.
THEMA
Met wie hebben we van doen?
Een rolverwisseling is soms komisch en verrassend. In de lezingen
van vandaag is ze vooral interessant. Wie is wie? Christus de
Eeuwige, de Totaal Andere, de Verhevene wordt ons voorgesteld als
een herder! En Christus Koning zegt dat Hij onder ons is, niet als
een koning, maar in de gedaante van de arme, de verdwaalde, de
gevangene, de hongerige medemens! De mens met een zuivere blik
en een liefdevol hart doorziet deze rolverwisseling.
DIENST VAN HET VOLGENDE WEEKEND
ZA 29 november: 19.00 uur.
FAMILIEVIERING / PAROCHIEVIERING.
Voor alle kinderen van de Sint Christoffelparochie
in de H. Antonius van Paduakerk te Lepelstraat.
Voorgangers: Pastor Hans en pastor Lenie.
ZO 30 november : 9.30 uur.
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: Pastoor Hans van Geel.
Koor: Gemengd Koor Sint Quirinus.
VANDAAG WORDT KERKELIJK JAAR AFGESLOTEN
Volgende week zondag 30 november is het de eerste zondag van de
Advent en daarmee beginnen we aan een nieuw kerkelijk of
liturgisch jaar. Het oude gaan we vandaag - met het feest van
Christus Koning – afsluiten. Met het nieuwe kerkelijk jaar gaan we
opnieuw de verschillende momenten uit het leven van Jezus en
Gods openbaring aan ons gedenken. Zo gaan we steeds weer
opnieuw van oud naar nieuw. We blijven niet steken in hetgeen
geweest is, maar gaan op weg naar iets nieuws.
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie kent de kerk een driejarige
cyclus van korte vastgestelde Bijbelgedeeltes, die als lezingen fungeren tijdens de liturgievieringen. Deze zogenaamde perikopen zijn
verdeeld in een A-, een B- en een C-jaar. De nieuwe cyclus begint
altijd op de eerste zondag van de Advent.
In het nieuwe kerkelijk jaar – een B-jaar - staan de lezingen uit het
evangelie van Marcus centraal. Incidenteel wordt gedurende dit jaar
ook het Johannes-evangelie gelezen.
ALLE KINDEREN VAN DE SINT CHRISTOFFELPAROCHIE
VIEREN SAMEN HET BEGIN VAN DE ADVENT
Op zaterdag 29 november is er om 19.00 uur een familieviering in
de H. Antonius van Paduakerk te Lepelstraat met als thema: ‘Van
donker naar licht, wees waakzaam’. Voor deze parochieviering
willen wij alle kinderen uit Halsteren, Tholen, Oud-Vossemeer en
Lepelstraat uitnodigen. Ze zijn van harte welkom om samen het
begin van de Advent te vieren. De rode draad door deze viering zijn
de vier kaarsen van de Advent. Na de viering krijgen de kinderen
een verrassing mee naar huis, waarmee ze de vier weken op weg
naar Kerstmis kunnen vieren.
Werkgroep Familiecatechese.
ADVENT - TIJD VAN HOOP EN VERWACHTING
Aan het begin van de Advent start ook de
Adventsactie. Deze actie is een initiatief van
de Nederlandse bisschoppen om inhoud te
geven aan het gebod van Jezus: ”Heb elkaar
lief zoals ik u heb lief gehad”.
In de bijzondere periode voorafgaande aan
Kerstmis vraagt de Sint Christoffelparochie
uw aandacht voor het Adventsactie-project
‘Veilig op weg in Egypte’.
Gehandicapte kinderen worden in Egypte
vaak verstopt. De ‘Blauwe Zusters’ runnen
een opvanghuis dat onderdak en ontwikkelingsmogelijkheden biedt
aan geestelijk of lichamelijk gehandicapte meisjes en vrouwen. In de
vier kernen van onze parochie wordt voor dit project een Caritascollecte gehouden in het weekend van 6 en 7 december.
AFSCHEIDSCONCERT TOON VAN MEEL
In onze parochiekern is harmonie Sint Cecilia Eensgezindheid uit
Halsteren vooral bekend vanwege het jaarlijkse kerstconcert dat op
2e Kerstdag in onze Quirinuskerk gegeven wordt.
Na zich jarenlang ingezet te hebben voor deze harmonie neemt haar
dirigent Toon van Meel op zaterdag 29 november a.s. afscheid. Die
dag zal om 20.00 uur in onze kerk een afscheidsconcert worden
gehouden.
KERSTMARKT H. ANTONIUSKERK LEPELSTRAAT
Zondag 14 december zal de kerstmarkt plaatsvinden in de kerk
van de H. Antonius van Padua. Het belooft weer een sfeervolle
kerstmarkt te worden op deze 3e Adventszondag. Veel optredens
door jong en oud en veel kramen op cultureel, creatief en maatschappelijk vlak. Traditiegetrouw, ook weer de boekenmarkt.
Een sfeervol samenzijn, een plaats van ontmoeting, een moment
van saamhorigheid, veel licht, menselijke warmte, vrede in deze
hectische wereld. Van harte welkom op deze kerstmarkt van 13.00
tot 17.00 uur.
Lyanne Beijaerts, parochiekern H. Antonius van Padua.
OVERLEDEN: Tiny Scheele-Huisman.
______________________________________________________
ZO 23 NOVEMBER - 9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING
Anna Aardema-van Tilburg; Jo IJpelaar; Mientje IJzermans; Toke
van Loon-de Koning; Kees Roks; Thea Uytdewilligen-Konings.
DO 27 NOVEMBER - 9.00 uur - EUCHARISTIEVIERING
ZO 30 NOVEMBER - 9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING
EERSTE ADVENTSZONDAG
Truus de Bakker-van Loon; Overleden leden van de K.B.O.; Toke
van Loon-de Koning; jgt Betsie van Schilt-Theuns; Familie
Uijtdewilligen-Potters en Corry; Henk van Klaveren.
Sint Christoffel Parochie - H. Quirinuskerk - Halsteren
Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren.
Tel.: (0164) 68 23 10 / e-mail: [email protected]
Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op dinsdag en donderdag van
10.00 – 12.00 uur. In de zomerperiode alleen op donderdag.
Bankrek.nr. NL95RABO0118800647 t.n.v. Sint Christoffelparochie inzake H. Quirinus.
Website: www.sint-christoffel.nl
Pastoraal team
Hans van Geel, pastoor - e-mail: [email protected]
Sebastian Chazhoor, priester - e-mail: [email protected]
Hein Paulissen, pastoraal werker - e-mail: [email protected]
Lenie Robijn, pastoraal werker - e-mail: [email protected]
Ineke Rens, teamassistente - e-mail: [email protected]
Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren. Tel.: (0164) 68 03 81.
Uitvaarttelefoon: 06 – 28 40 90 23.

Similar documents