Meindert Jansberg

Transcription

Meindert Jansberg
FinTech & Regulering
Roundtable 18 november
2015
FinTech & Regulering
Ella van Kranenburg, Meindert Jansberg, Bastiaan Bloemink
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opening
Voorstellen aanwezigen
Wat is FinTech niet in deze round table:
Koefnoen
Presentatie Ella van Kranenburg: FinTech &
Regulering
Presentatie Meindert Jansberg; Technology en
veranderingen in de sector
Discussie over stellingen
17:30 Afrondende borrel met happen
Introductie
Ella van Kranenburg
• Keijser van der Velden Advocaten
• Advocaat met specialisatie Financieel Recht
Meindert Jansberg
•
•
ZVP Management, Zanders Treasury & Finance
Solutions
Investor en partner/adviseur
Bastiaan Bloemink
•
•
Adviseur Charco & Dique
FinTech, AIFMD, Wft, compliance
Presentatie
Ella van Kranenburg
KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten
FinTech & Regulering; nut,
noodzaak en / of onvermijdelijk?
Round Table Charco & Dique
18 november 2015
Ella van Kranenburg
.
KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten
Wat wordt verstaan onder FinTech?
• Geen specifieke juridische term
• Diverse definities te vinden;
• “an economic industry composed of companies that use
technology to make financial systems more efficient”; of
• “computer programs and other technology used to support or
enable banking and financial services”
• Andere suggesties?
18 november 2015
Ella van Kranenburg - FinTech & Regulering: nut, noodzaak en / of onvermijdelijk?
.
KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten
Gereguleerde financiële ondernemingen in de Wft
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28 september 2015
Banken
Verzekeraars
Beheerders beleggingsinstellingen
Beleggingsondernemingen (denk aan vermogensbeheerder)
Financieeldienstverlener (denk aan kredietbemiddelaar)
Betaaldienstinstellingen (denk aan Adyen)
Elektronischgeldinstellingen
Clearing instellingen
Premie Pensioen Instelling (PPI)
Wisselinstelling (geldwisselkantoor)
Afwikkelondernemingen (sinds 2014)
Jan Willem van der Velden - Ella van Kranenburg - Financieel recht in de ondernemingsrechtpraktijk
.
KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten
Regels financiële sector; vroeger was alles beter?
• Wet toezicht kredietwezen van 1952
• Juridisch kader op grond waarvan DNB geldscheppende
instellingen (banken) algemene voorschriften voor bedrijfsvoering
mocht geven.
• Algemene voorschriften waren sociaal-economisch of
bedrijfseconomische van aard.
• Bedrijfseconomisch: interne bedrijfsvoering van de bank (DNB
beoordeelde liquiditeit en solvabiliteit ).
• Sociaal-economisch: als algemene welvaart in het geding is.
• DNB mocht kwantitatieve en een kwalitatieve kredietcontrole
uitoefenen; bijv. bepalingen betreffende de maximale omvang
kredietuitzettingen, of het verbieden van bepaalde soorten
kredieten
18 november 2015
Ella van Kranenburg - FinTech & Regulering: nut, noodzaak en / of onvermijdelijk?
.
KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten
.
Regels financiële sector anno 2015. De ratio voorbij?
• Wet op het financieel toezicht (Wft)
• Lagere regelgeving; AMvB’s (zo’n 25) en ministeriele regelingen
• Afzonderlijk beleidsregels, leidraden en interpretaties van
toezichthouders;
• 20 AFM beleidsregels
• 8 AFM leidraden
• 10 AFM interpretaties
• DNB?
• EU Richtlijnen (implementatie in Wft / lagere regelgeving)
• EU Verordeningen (rechtstreekse werking)
• Uitleg EU toezichthouders (bijv. technische standaarden / reikwijdte
papers / opinies)
• Burgerlijk Wetboek (consumentenkrediet, betalingsverkeer, Wohp)
18 november 2015
Ella van Kranenburg - FinTech & Regulering: nut, noodzaak en / of onvermijdelijk?
KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten
Regulatory landscape anno 2015
18 november 2015
Ella van Kranenburg - FinTech & Regulering: nut, noodzaak en / of onvermijdelijk?
.
KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten
.
Wetgever worstelt
• 30 September 2015; Europese Commissie komt met
“CALL FOR EVIDENCE: EU REGULATORY FRAMEWORK FOR
FINANCIAL SERVICES”
• 7. Does the Commission plan to return to light touch regulation that
preceded the crisis?
• …. The Commission is not putting hard-fought recent reforms in question.
The EU has taken essential steps to restore financial stability and public
confidence in the financial system. Our financial sector is now stronger as
a result and in a better position to fund the European economy.
• However, it is important that EU legislation strikes the right balance
between reducing risk and enabling growth and does not create barriers
that were not intended….
18 november 2015
Ella van Kranenburg - FinTech & Regulering: nut, noodzaak en / of onvermijdelijk?
KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten
.
Ook EU toezichthouder worstelt: Crowdfunding als
voorbeeld
• Maijoor (ESMA) 29 October 2015 op ECN (EU crowdfunding network)
conferentie:
• … we remain concerned that a number of platforms appear to be making
significant efforts to stay outside of regulation. ... One reason for our concern is
that we do think that there are important risks to investors in investment-based
crowdfunding, as there are in other financial services businesses. The
discipline of being regulated can help firms to manage these risks more
effectively than they would otherwise….
• We are also concerned that a growing number of Member States are
implementing national regimes to regulate crowdfunding, which do not provide
for such a passport. While these regimes may address some of the risks
specific to crowdfunding, they pose challenges for a level playing field and
regulatory and supervisory convergence. They could also make it harder for
platforms to achieve the scale that they need.
18 november 2015
Ella van Kranenburg - FinTech & Regulering: nut, noodzaak en / of onvermijdelijk?
KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten
.
Bitcoins / Virtual currencies: vooralsnog
ongereguleerd terrein, kan dat zo blijven?
• Visie Minister Financiën; 19 december 2013
“Virtuele valuta als de Bitcoin vallen niet onder de reikwijdte van de financiële
toezichtwetgeving. Ik zie op dit moment geen aanleiding tot aanpassing van
deze wetgeving.”
• Rechtbank Overijssel (14 mei 2014) stelt dat Bitcoin kan niet worden
beschouwd als geld zoals dat bedoeld wordt in het burgerlijk wetboek.
“Ondanks dat de Bitcoin op het eerste oog een aantal overeenkomsten heeft
met wel wettige betaalmiddelen, zijn er op essentiële punten verschillen die
maken dat Bitcoins niet als geld, maar als ruilmiddel moeten worden gezien.”
• Visie Europese Hof 22 oktober 2015
“The court also holds that those transactions are exempt from VAT under the
provision concerning transactions relating to çurrency, bank notes and coins
used as legal tender.”
18 november 2015
Ella van Kranenburg - FinTech & Regulering: nut, noodzaak en / of onvermijdelijk?
KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten
Typen wetten die kunnen worden overtreden
• Publiekrecht: conflict met (semi)overheden
• Privaatrecht: conflict met contractswederpartijen
• Strafrecht: economisch delict
• Vraag: is FinTech iets wat op zichzelf staat of zal het toch altijd
onderdeel uitmaken van het financiële systeem?
• Wat is uw visie..?
18 november 2015
Ella van Kranenburg - FinTech & Regulering: nut, noodzaak en / of onvermijdelijk?
.
KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten
.
Een (waargebeurd) voorbeeld; “en toen liep alles
in de soep”
• Payment Assistant werkt samen met Pay Faster.
• Payment Assistant is niet gereguleerd.
• Payment Assistant heeft twee bestuurders, de executive bestuurder is
trustkantoor Trust Me met NL verguning (DNB toezichthouder)
• Pay Faster is een PSP met NL vergunning (DNB toezichthouder) en
aansluiting met credit card maatschappijen (Visa / Amex etc)
• Payment Assistent biedt contracten aan merchants met o.a. een focus op
kansspelen
• Merchant Incredible Gains is een van de merchants van Payment Assistant
• Incredible Gains wordt in Oostenrijk verdacht van witwas activiteiten
• Payment Assistant wordt gezien als medeplichtig.
• De brief van Oostenrijks openbaar ministerie belandt op de mat van Trust Me.
• EN TOEN?
18 november 2015
Ella van Kranenburg - FinTech & Regulering: nut, noodzaak en / of onvermijdelijk?
KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten
FinTech; ongereguleerd wel samenwerking met
financiële instelling
• FinTech partij die samenwerkt met financiële instelling:
• Regels voor financiële instelling werken door op FinTech partij
(bijv. kosten / beloning?)
• Voor financiële instelling moet de samenwerking mogelijk
worden gezien als outsourcing. Impact op beheerste
bedrijfsvoering / interne controle.
18 november 2015
Ella van Kranenburg - FinTech & Regulering: nut, noodzaak en / of onvermijdelijk?
.
KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten
‘Better regulation’
18 november 2015
Ella van Kranenburg - FinTech & Regulering: nut, noodzaak en / of onvermijdelijk?
.
KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten
Over KVDV
Email:
www.kvdv.eu (website)
[email protected]
Telefoon: +31 629397407
Adres:
Groesbeekseweg 96
6524DJ Nijmegen
18 november 2015
Ella van Kranenburg - FinTech & Regulering: nut, noodzaak en / of onvermijdelijk?
.
Pauze
Presentatie
Meindert Jansberg
FinTech
Round Table Charco & Dique
Meindert Jansberg
Amsterdam, 18 november 2015
Agenda
• Introductie
• FinTech
• Trends
• Impact
• Strategic Paces
• Example INRISC
• Discussie
Introductie
• In 2006 opgericht, Spin-off van Zanders Treasury & Finance Solutions
• Investeringsmaatschappij in FinTech en Clean Tech
• Venture Development
• Venture Capital
• Corporate Finance
• Portefeuille:
FinTech
• FinTech bedrijven leiden tot radicale innovatie in financiële markten
• > 5.000 startup
• Markt groeit explosief
Trends financiële service industrie
Change of customer demand
Broad access of technology
Risk averse attitude financial industry
Financial services least trusted industry globally
Tremendous growth
of FinTech startup’s
Strong growth of financial
services by incumbents
Impact op verdienmodel
Strategic paces
• Next Generation Financing
• Crowdfunding, bartering, credit exchange, e-invoicing
• Next Generation Payments
• Value added services, international remittances, wallets, virtual
currencies
• Value chain & Platform Solutions
• Banking software, cloud computing
• Social and Personal Finance
• Personal finance management, social trading, social finance,
gamification
• Big Data
• Data analytics, articifial intelligence, process mining, machine learning,
API-management
• Security and Risk
• Biometrics, (social) risk analytics, location based and context aware
security, authentication methods
Example of strategic paces
INRISC
Independent Risk Scoring
Support your lending activities with automated
credit scoring
Vision
“With INRISC we mean to provide the market with off-theshelf solutions that will ultimately enable the investment
industry to benefit from more transparency on risk and
pricing, specifically for alternative investments such as
crowdfunding”
- Press release on CNN Money INRISC is a digital scoring provider. We provide lenders and lending platforms with
risk scoring engines. INRISC aims to set the market standard for automated risk
scoring.
The problem with risk scoring
No accurate risk scoring
Most scoring models do not account for a more distinctive scoring based on the
underlying industry and market statistics. This is in particular manifest in the SME
market.
No fully automated service
Credit analysis is labor intensive and often largely manually performed. This
increases throughput time and costs.
No transparent pricing
Most scoring models do not have a direct linkage with market observable pricings.
Risk scoring of SMEs
SMEs are - by definition – more risky
SMEs tend to lie on the right hand side of
the risk curve. To emphasize that difference
in risk, INRISC specifically utilizes a carved
out scoring scale for SMEs.
1200
1000
800
600
400
200
0
AAA
AA2
A1
A3
BBB2
BB1
BB3
B2
Most SMEs are more sensitive for business
risks, regardless the skills of the
entrepreneur. This implies a bias in the
scoring of SMEs. Comparing a bond issued
by a well reputed corporation (like Apple)
with an SME loan is therefore unfair.
Very Low Low Moderate Considerable
High
2000
0
A low risk on the INRISC scale (INRISC10)
therefore cannot be compared to a low risk
on the normal risk curve. This is reflected in
our pricing of SME loans.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Our solution for SME lending
Targeting the SME market spectrum
INRISC’s model magnifies the bandwidth of the ordinary SME scoring
spectrum. Through the magnification we can better distinct between the
different companies and differentiate in scoring and pricing.
Use of financial input only
We based our models on the least aggregate financial taxonomy. We also only
use financial information; we do not score based on qualitative aspects. By
using detailed financial data – processed automatically –we can provide
instant scoring.
Mapping of scoring to market observable pricing
We map our scoring to market observable curves and credit spreads. We
therefore obtain transparent pricing based on risk profile and market rates. No
hidden costs.
Credit risk scoring basics
Borrower profile
+
Loan profile
+
Collateral
= Risk profile
INRISC uses risk scoring models customary to the banking sector
Credit risk pricing basics
Risk profile
+
Market rates =
Loan pricing
The credit score is mapped to observable prices to obtain risk-weighted loan pricing
Discussie
• Discussie
Disclaimer
These confidential materials are for informational purposes only and is intended solely for the original recipient’s use.
No one may reproduce or disseminate the information contained in these materials without the prior written consent
of Catena Investments, and its originators and Catena Investments accepts no liability whatsoever for the actions of
others in this respect. Catena Investments, nor any of its parent or subsidiary undertakings, or any such person's
officers or employees, accept any liability for any losses or damages that may result from the lack of accuracy or
incompleteness of this information. The information in this document may be incomplete and should be viewed in
conjunction with verbal briefings provided by Catena Investments.
All information provided herein regarding any transaction is provided for informational purposes only and nothing
herein constitutes, or forms part of, an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument, or an
official confirmation of any transaction, or a valuation or price for any product referencing the transaction. Nor should
anything herein be construed as a recommendation to adopt any investment strategy or as legal, tax or accounting
advice. All market prices, data and other information contained herein is believed to be reliable but is not verified
extensively. Catena Investments does not warrant its completeness or accuracy. The information contained herein is
subject to change without notice. Past performance is not indicative of future performance, which will vary.
This document speaks of its date and views expressed are Catena Investments’ views as of such date only. Catena
Investments assumes no obligation to notify or inform any party of any developments or changes occurring after the
date of this document that might render its contents untrue or inaccurate in whole or in part. Although any indicative
information is reflective of the terms under which a transaction might be arranged, no assurance is given that such a
transaction will be executed on the specific terms indicated, due to changes in circumstances or new understandings.
Any possible transaction or investment referred to herein may involve risk. This communication has been prepared
without regard to the individual circumstances and objectives of persons who receive it. Recipients should make their
own independent decisions regarding any possible transaction or investment and, if necessary, seek professional
advice.
The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law, and recipients into whose
possession this document comes should inform themselves about, and observe any such restrictions.
37
Stellingen
Stelling 1
FinTech is oude wijn in nieuwe zaken. En gaat de financiële sector
niet drastisch veranderen op de lange termijn.
Toezicht en wetgeving zal de eisen die gelden voor de traditionele
sector overslaan naar FinTech ten behoeve van consumenten
bescherming.
Stellingen
Stelling 2
Doordat de toezichthouder en de wetgever de creativiteit en
snelheid in FinTech niet kunnen bijhouden is de consument
degene die de risico’s van innovatie opgediend krijgt.
Immers, is consumenten bescherming niet slechter geregeld dan bij
de traditionele financiële partijen.
Stellingen
Stelling 3
FinTech zegt nieuw te zijn.
Is zij daarmee ook transparant naar de concurrentie om gezamenlijk
de sector te verbeteren.
Dit is immers een veelgedragen mantra in b.v. crowdfunding
Stellingen
Stelling 4
FinTech is concurrentievervalsing doordat zij achterblijft wat betreft
eisen die wel voor de financiele sector gelden.
Dit wordt veroorzaakt door de wetgever en kan door FinTech zelf
niet worden veranderd
Borrel