Untitled - Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH

Transcription

Untitled - Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH
Poštovani čitatelji i korisnici Kataloga
Dear Readers and Catalogue Users
Pred Vama je Katalog „BH tekstil, odjeća, koža i obuća“ koji je Vanjskotrgovinska/
Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine pripremila u suradnji sa Gospodarskom/
Privrednom komorom Federacije BiH, Privrednom komorom Republike Srpske i
Privrednom komorom Brčko Distrikta BiH.
We are pleased to present to you the Catalogue „BH Textile, Clothing Footwear and
Leather“ which Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina prepared in
cooperation with Chamber of Economy of the Federation of Bosnia and Herzegovina,
Chamber of Commerce and Industry of Republika Srpska and Chamber of Commerce
and Industry of Brčko District BiH.
Čitatelji mogu vidjeti proizvodni program, te izvozne mogućnosti četrdeset i pet
bosanskohercegovačkih poduzeća iz sektora tekstila, odjeće, kože i obuće.
Podaci o tekstilnim poduzećima koje Vam predstavljamo nesumnjivo govore da Bosna i
Hercegovina ima višegodišnju industrijsku tradiciju, iskustvo, kvalificiranu radnu snagu, ali
i mogućnosti daljeg proširenja proizvodnih kapaciteta i dovoljno prostora za unapređenje
na proizvodnom planu.
Nadamo se da će Katalog biti koristan i pružiti Vam dovoljno informacija, te pobuditi Vaš
interes za konkretnu suradnju sa bh poduzetnicima.
The Readers may take a look and see the production program and the export possibilities
of forty five Bosnia and Herzegovina companies from textile, clothing, footwear and
leather sectors.
Data on textile companies that we present to you undoubtedly speak about the Bosnia
and Herzegovina years of tradition, experience, qualified labor force, and also about the
possibilities for further enlargement of production capacities and space for production
plan development.
We hope that this Catalogue will be useful and offer to you enough information thus
arousing your interest in concrete cooperation with the bh entrepreneurs.
Dr.sc. Bruno Bojić
Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH
Bruno Bojić, Ph.D.
President of Foreign Trade Chamber of BiH
4
5
Aida d.d.
Hrvatske brigade 2, 75000 Tuzla
T/F +387 35 280 652
[email protected]
Aida joint-stock factory
6
Broj zaposlenih: 435
Number of employees: 435
Glavne grupe proizvoda: muška,
ženska, dječija modna i sportska
obuća i gornji dijelovi
Main product groups: men, women,
kids fashion and sport footwear and
upper parts
Najznačajnija izvozna tržišta:
Italija, Slovenija
The most important export markets:
Italy, Slovenia
Aida d.d. je fabrika koja se bavi izradom gotove obuće i gornjih dijelova obuće za strano
tržište. Osnovana je 1969. godine, a glavno sjedište fabrike je u Tuzli.
Aida, joint-stock factory, produces finished footwear and upper parts of footwear for
foreign market. Aida was founded in 1969 with its seat in Tuzla town.
Svojevremeno je Aida d.d. imala razvijenu vlastitu trgovačku mrežu, s rasprostranjenim
maloprodajnim objektima na prostorima Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije. Trenutno
ova firma radi u „lohn“ aranžmanu isključivo za strano tržište (Italija, Slovenija, Njemačka,
Švedska...).
In past Aida factory had its own developed sales trade network consisted of widely spread
retail facilities at the territories of Bosnia and Herzegovina and Serbia (Former Yugoslavia).
At the moment, Aida conducts jobs ordered for foreign markets (Italy, Slovenia, Germany,
Sweden...).
Aida d.d. ima tri proizvodna pogona i to na tri lokacije: Tuzla, Lukavac i Srebrenik (Duboki
Potok), sa sljedećim proizvodnim kapacitetima:
Aida has three production plants located at three locations: Tuzla, Lukavac and Srebrenik
(Duboki Potok) with following production capacities:
• krojačnice: 3 proizvodne linije - Tuzla, Lukavac, Srebrenik
• šivaonice: 5 proizvodnih linija - Tuzla, Lukavac, Srebrenik
• sjekaonica: 1 proizvodna linija - Tuzla
• montaža: 2 proizvodne linije - Tuzla, Lukavac
• Tailor plant: 3 production lines - Tuzla, Lukavac, Srebrenik
• Sewing plant: 5 production lines - Tuzla, Lukavac, Srebrenik
• Cutting plant: 1 production line - Tuzla
• Montage: 2 production lines - Tuzla, Lukavac
Sva tri proizvodna pogona su osposobljena za izradu muške, ženske, dječije, modne,
zaštitne i sportske obuće, sa širokim asortimanom modela.
All three production plants are equipped and capable for making of men, women and
children fashion, protective and sport footwear with wide range of models.
U ovoj fabrici obuće trenutno je zaposleno 435 radnika.
Aida currently employs 435 workers.
Aida d.d. je poslovala i posluje s mnogim stranim firmama, a neke od njih su: Carmens,
Dei Colli, Falc, Sebastian, Fraven, Dr. Scholl (Italija); Intral, Peko, Alpina (Slovenija);
Salamander, Caprice (Njemačka); Kavat (Švedska); Limpex (Švicarska).
Aida has cooperated with many foreign clients from Italy, Slovenia, Germany, Sweden…
Some of those companies are: Carmens, Dei Colli, Falc, Sebastian, Fraven, Dr. Scholl
(Italy); Intral, Peko, Alpina (Slovenia); Salamander, Caprice (Germany); Kavat (Sweden);
Limpex (Switzerland).
7
Alfa d.o.o.
Svetosavska bb, 74480 Modriča
T +387 53 810 680 F +387 53 810 970
[email protected]
www.alfa-modrica.com
Alfa Ltd.
Broj zaposlenih: 350
Number of employees: 350
Glavne grupe proizvoda: gotova
cipela i gornjište
Main product groups: finished
footwear and footwear upper parts
Najznačajnija izvozna tržišta:
Austrija, Nizozemska
The most important export markets:
Austria, Netherlands
Certifikati:
CE
Certificate:
CE mark
Alfa d.o.o. je fabrika obuće koja se nalazi se u Modriči, Bosna i Hercegovina. Od autoputa
Zagreb-Beograd udaljena je 30 kilometara, tako da ima povoljan geografski položaj.
Više od 25 godina fabrika obuće Alfa d.o.o. je radila sa značajnim brojem stranih partnera,
među kojima su: Bally (Švajcarska), Salamander (Njemačka), Olip (Italija) i Hegl Lorenz
(Mađarska).
Alfa d.o.o. na tržištu je prisutna sa muškom, ženskom i visokomodnom obućom.
Posljednjih godina se proizvodnja zasniva na modnoj dječijoj sportskoj obući.
U fabrici je zaposleno 350 radnika, a proizvodnja je podijeljena u više linija: 5 linija
šivaonice, priprema, krojačnica i 2 linije montaže. Kapacitet proizvodnje je od 2.000 do
2.500 pari obuće u dnevnoj proizvodnji, od čega montaža prati dio proizvodnje.
Alfa d.o.o. je 100% u privatnom vlasništvu, a vlasnik firme je Ilija Jevtić.
Alfa Ltd., owned by Mr. Ilija Jevtić, was founded in 1988. The main field of activity of Alfa
Ltd. is the production of shoes for several market leading brands. As one of the biggest
companies of this industry in Bosnia-Herzegovina, headquartered in Modriča, Alfa Ltd.
employs over 300 specialized employees.
Upper parts of shoes are being manufactured in five rows of sewing machines on an
area of more than 4000m2. Also, the production is constantly being optimized by own
production preparation. Leather parts are being cut in own production too.
2000-2500 pairs of all types of upper parts (for kids, women, men and other shoes) are
being produced per day. Additionally 600 pairs of shoes are being made and packaged
at the moment.
Production is also being ensured thanks to the raw material stores of over 600m2. This
storage can also keep finished products for delivery. The administration is situated in the
same building due to the logistic reasons.
The employees can enjoy in food and beverages at the company-owned restaurant on
600m2.
Alfa Ltd. is prepared to expand for further shoe production for foreign investors at any
time, if required. We stand for high quality fabrication which is guaranteed by our long
time experience.
8
9
Alma Ras d.o.o.
Olovske Luke bb, 71340 Olovo
T +387 32 828 240 F +387 32 828 241
[email protected]
www.alma-ras.com
Alma Ras Ltd.
Broj zaposlenih: 500
Number of employees: 500
Glavne grupe proizvoda: donje
rublje, spavaći program
Main product groups: underwear,
sleepwear programme
Najznačajnija izvozna tržišta:
Hrvatska, Crna Gora, Austrija,
Njemačka, Italija
The most important export markets:
Croatia, Montenegro, Austria,
Germany, Italy
Certifikati: Certifikat za razvoj
Certificate: Certificate for development
Alma Ras d.o.o. slovi za najpoznatiji brend i lider je u proizvodnji finog rublja na teritoriji
cijele Bosne i Hercegovine. Kompanija je osnovana simbolično - na Dan žena, 8. marta
1998. godine, a njeno sjedište je u Olovu. Dugogodišnje profesionalno iskustvo u tekstilnoj
industriji i želja za stvaranjem kvalitetnog domaćeg proizvoda bile su ideje vodilje osnivača
firme, porodice Memagić.
Tokom četrnaest godina postojanja Alma Ras d.o.o. je svoju poziciju stvarala isključivo
zahvaljujući visokom stepenu kvaliteta i prepoznatljivom imidžu, tj. odabirom najboljih,
visokovrijednih i prirodnih materijala. Svoj četrnaestogodišnji uspjeh Alma Ras d.o.o. je
postigla praćenjem svjetskih modnih trendova prilagođenih domaćem tržištu i potrebama
domaćeg kupca.
Danas Alma Ras d.o.o. raspolaže s tri proizvodna pogona, jedanaest maloprodajnih
objekata i više od 500 zaposlenih. Proizvodni pogoni nalaze se u Olovu, Srebrenici i Varešu
i iz njih se godišnje proizvede preko deset miliona artikala. Konstantna modernizacija
proizvodnje i poslovanja omogućila je širenje i na strana tržišta. Alma Ras d.o.o bilježi
odlične rezultate izvoza, tako da je 70% proizvodnih kapaciteta rezervirano za proizvodnju
rublja za najpoznatije svjetske brendove u Austriji, Njemačkoj i Italiji.
Uz fino rublje koje je dostupno u svim većim hipermarketima u BiH, Alma Ras d.o.o.
u svojim ekskluzivno opremljenim buticima nudi potpuni vlastiti asortiman, upotpunjen
spavaćim programom te ponudom grudnjaka, majica, haljina, odjeće za slobodno vrijeme
i dodatnim artiklima, poput finih pamučnih ručnika i ogrtača.
10
Alma Ras Ltd. is known as the most popular brand and a leader in manufacture of the
underwear across Bosnia and Hercegovina. Headquarters of Alma Ras Ltd. is in Olovo.
Alma Ras Ltd. was simbolically founded on The International Women’s Day, on March
8th 1998. Many years of professional experience in textile industry and a desire to create
a top-quality domestic product were the guiding ideas of the company founder, the
Memagić family.
During the fourteen years of existence, Alma Ras Ltd. has established its position
exclusively by excellent quality and distinctive image, i.e. the selection of best, highquality and natural materials. Alma Ras Ltd. accomplished its’ fourteen year long success
by observing world fashion trends and adjusting it to the local market and local customers’
needs.
Today, Alma Ras Ltd., headquartered in Olovo, has three manufacturing plants, 11
retail stores and employs over 500 employees. Production facilities are located in
Olovo, Srebrenica and Vareš, that annually produce over ten million items. Constant
modernisation of production and operations enabled Alma Ras Ltd. to expand to foreign
markets. Alma Ras Ltd. also records great exporting results, where as much as 70% of
production capacity is reserved for the manufacturing fine underwear for the world’s best
known brands in Austria, Germany and Italy.
Besides fine underwear, which is available in all major hypermarkets in B&H, Alma Ras
Ltd. in its’ exclusive boutiques offers full range of own products complemented by
sleepwear, bras, shirts, dresses, leisure clothes and additional offer such as fine cotton
towels and robes.
11
Art d.o.o.
Ciglanska bb, 74264 Jelah-Tešanj
T/F +387 32 666 765
[email protected]
Art Ltd.
Broj zaposlenih: 130
Number of employees: 130
Glavne grupe proizvoda: modna
konfekcija i sportska odjeća
Main product groups: fashion
clothing and sport wear
Najznačajnija izvozna tržišta:
Njemačka, Austrija, Slovenija
The most important export markets:
Germany, Austria, Slovenia
Art d.o.o. je proizvodno-uslužna, izvozno orijentirana firma, u 100% privatnom vlasništvu.
Art Ltd. is production-service, export oriented company in 100% private ownership.
Osnovana je 1972. godine, a kao preduzeće Art d.o.o. egzistira od 1999. godine. Firma
zapošljava 130 radnika koji rade u novoizgrađenom proizvodnom objektu površine
1.704.37 m2, u vlasništvu preduzeća.
Company was established in 1972, but as Art Ltd. it exists from 1999. The Art Ltd. employs
130 workers working in company’s own newly built production facility of 1704.37 m2.
Proizvodnja Art d.o.o. je kroz „lohn poslove“ orijentirana ka izvozu - prema kupcima iz
Njemačke, Slovenije i Austrije, a dio proizvodnje usmjeren je i prema domaćem tržištu kroz
plasman u vlastitim prodajnim objektima. Glavne reference ovog preduzeća su poslovi koji
se trenutno izvode za vodeću tekstilnu grupaciju iz Njemačke - Brinkmann Group i njene
brendove Bugatti i Pikeur. Također, Art d.o.o. se uspješno dokazao i kroz poslove za firme
Hauber i Authentic Klein iz Njemačke, kao i kroz proizvodnju za austrijski sportski brend
Sportalm.
Kvalitetna i fleksibilna proizvodnja s tačnim rokovima isporuka gotovih proizvoda kupcima
glavne su odlike Art d.o.o., što je u okruženju u kojem radi stavlja na poziciju firme
bez konkurencije. Art d.o.o. konstantno ulaže, kako u novu opremu, tako i proširivanje
proizvodnih kapaciteta, i na taj način otvara mogućnost za proširenje poslovne saradnje
s novim firmama, tj. kupcima kojima su rok isporuke i kvalitet urađenog posla najbitnije
odrednice.
12
Art Ltd. production, based on job order production, is export oriented to the buyers from
Germany, Slovenia and Austria. A part of our production is oriented to the domestic market
by placing the products in our own sales facilities. Our main references are business
operations that we are currently conducting for the leading textile group from Germany Brinkmann Group and its’ brands Buggati and Pikeur. Also, we have successfully proven
ourselves through realizations of operations for the Hauber company and Authentic Klein
from Germany as well as through the production activities for the Austrian sport brand
Sportalm.
Mayor characteristics of Art Ltd. are qualitative and flexible production with precise
delivery deadlines of finished products to our buyers. This puts us in position of the
company that has no competition in our environment. Art Ltd. is constantly investing
both in new equipment and in expanding of production capacities. Thus, we are offering
opportunities for expanding of business cooperation with new companies, that is, with
new buyers who consider delivery deadlines and performed work quality as the most
important determinants.
13
Austronet d.o.o.
Kozaruša 2, 79202 Kozarac
T +387 52 346 300 F +387 52 346 301
[email protected]
www.austronet.ba
Austronet Ltd.
Broj zaposlenih: 50
Number of employees: 50
Glavne grupe proizvoda: tenis-blende,
suncobrani, reklame na pvc
materijalima
Main product groups: tennis-blends,
parasols, advertisements on PVC
materials
Najznačajnija izvozna tržišta:
Austrija, Njemačka, Švicarska, Italija,
Francuska
The most important export markets:
Austria, Germany, Switzerland, Italy,
France
Certifikati: ISO 9001:2008
Certificate: ISO 9001:2008
Austronet d.o.o. je firma koju je 2007. godine osnovala austrijska kompanija Plaspack
Netze GmbH, koja se na evropskom tržištu nalazi više od tri decenije. Nalazi se na
sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, u mjestu Kozarac, općina Prijedor, a industrijska
zona ove firme se prostire na 15.000 m2. Austronet d.o.o. se bavi proizvodnjom i preradom
mreža od polipropilena i drugih tekstilnih platana u svrhu zaštite u građevinarstvu i
poljoprivredi, te izradom i konfekcijom reklamnih banera za sportske terene, blendi za
tenis, suncobrana, itd. Sirovinu za svoje proizvode ova kozaračka firma nabavlja isključivo
na tržištima Evropske unije, tj. u Austriji i Njemačkoj. Proizvodnja je najvećim dijelom
okrenuta izvozu, koji se od početka poslovanja kreće oko 90%.
In 2007 Austrian company Plaspack Netze GmbH, represented at European market
for more than 3 decades, established its’ daughter company, Austronet Ltd., in Bosnia
and Herzegovina. Our small industrial zone covers 15.000 m² and is located at NorthWest part of Bosnia and Herzegovina in place Kozarac, Prijedor Municipality. Austronet
Ltd. produces and processes nets made of polypropylene and other textile canvas for
protection in construction building industry and agriculture. Additionally, Austronet Ltd.
produces confection of advertising banners for sport fields, tennis-blends, parasols, etc.
Raw material is exclusively being purchased from EU markets, i.e. Austria and Germany.
Company’s production is entirely export oriented, 90% of production is being exported.
Lista kupaca je prilično velika, a među onim najvećim i najpoznatijim na području Evrope
su Baumit, STO, Strabag, Porr, Alpina, Ringer, Lavill, Rofix u oblasti građevinarstva;
Head, Adidas, Wilson Fischer, Princ, Vokl, Kswis, PowerHorse, Karstadt, Babolat u tenisu
i sportskom dijelu proizvodnje reklama, a za firmu Soliday izrađuju se tende i suncobrani.
Austronet d.o.o je radio reklame za evropska prvenstva u Austriji i Švicarskoj, te svjetsko
prvenstvo u Južnoj Africi (trening kamp za njemačku reprezentaciju). Ove godine je
sklopljen ugovor i s jednim od najvećih prodajnih lanaca u Evropi - njemačkim Bauhausom.
Reference list of Austronet Ltd. is a long one. However, here we will mention large and
famous partners for whom we produce products for the needs of entire Europe: Baumit,
STO, Strabag, Porr, Alpina, Ringer, Lavill, Röfix in construction building industry; Head,
Adidas, Wilson Fischer, Princ, Vökl, Kswis, PowerHorse, Karstadt, Babolat in tennis
industry and sport section of advertising production. Also, we produce parasols and
tents for Soliday Company. We have made advertisements for European Championship
in Austria and Switzerland; then for Worlds’ Championship in South Africa (training camp
for German representation). This year we have succeeded in attracting as a buyer one of
the largest trade chains in Europe - German Bauhaus.
Soliday je zaštitni brend ove firme za zaštitu od sunca, prepoznatljiv u cijeloj Evropi, a sa
sigurnošću se može reći da njegovo vrijeme tek dolazi. Sunčeva jedra su u Evropi već
nekoliko godina top proizvod, ali ono što posebno raduje je činjenica da je ove godine
Austronet d.o.o. ovim proizvodom izašao i na domaće tržište. U tome su značajno pomogle
Banjalučka pivara Nektar i kompanija Mladost-Trade, koje su finansirale opremanje bašta
gotovo svih ugostiteljskih objekata na područjima Prijedora i Banje Luke.
14
Soliday is our brand mark for sun protection recognizable in entire Europe. Moreover,
we can for surely say that its’ time is coming. For several years sun soils represent a top
product in Europe. But what gives us even more pleasure is the fact that this year we have
entered domestic market with this product. Banja Luka brewery - Nektar and company
Mladost-Trade assisted us in this mission by financing equipping of outdoors of almost
all catering facilities in towns Banja Luka and Prijedor.
15
Bellissima d.o.o.
Hasana Merdžanovića 19, 71000 Sarajevo
T +387 33 584 180 F +387 33 584 181
[email protected]
www.bellissima.ba
Bellissima Ltd.
Broj zaposlenih: 90
Number of employees: 90
Glavne grupe proizvoda: tekstilna
konfekcija
Main product groups: textile
clothing
Najznačajnija izvozna tržišta:
Hrvatska, Srbija, Kosovo
The most important export markets:
Croatia, Serbia, Kosovo
Bellissima je prvi ekskluzivni modni bh. brend koji s pravom uživa ugled jednog od najboljih
i najbrže rastućih modnih brendova na regionalnom tržištu. Osnovne djelatnosti su
dizajniranje, proizvodnja, te maloprodaja i veleprodaja muške i ženske modne konfekcije.
Bellissima Ltd. is a first exclusive BH fashion brand that enjoys reputation as one of the
best and fastest growing brands at the regional market. The core business activities are
designing, production, retail and wholesale of clothes for women and man.
Priča o Bellissimi počinje 2002. godine, od kada se ova firma s ponosom razvija, ulažući
sve više i postajući bolja i kvalitetnija. Glavni cilj poslovanja je ponuditi tržištu maksimalan
omjer cijene i kvaliteta, vodeći pri tome računa o modnim potrebama i željama kupaca,
ali i ostaviti pečat autohtonosti i originalnosti na izradi svake nove kolekcije. Ono što ovaj
brend s velikim ponosom predstavlja jeste zavidan uspjeh kolekcija koje potpisuju velika
imena modne scene u regionu, ali i šire. Emina Husedžinović Ibrahimović, Amna Kunovac
Zekić, Maja Ferme, Sanja Džeba - samo su neka od imena koja ostavljaju duboki trag na
svakoj Bellissima kolekciji i tako pišu uspješnu historiju ove bh. kompanije.
Bellissima Ltd. story started in a distant 2002 and it has been proudly developing itself continuously investing more in quality and following all worlds’ best trends. Main goal of
business is to offer customers maximum range of price and quality and at the same time
taking care of market needs and giving the personalized stamp of originality to each and
every collection. What Bellissima Ltd. proudly represents is a great success of collections
signed by approved fashion designers from the region and wider. Emina Husedžinović
Ibrahimović, Amna Kunovac Zekić, Maja Ferme, Sanja Džeba - those are the few of
designers that left deep marks at every Bellissima collection and had written the history
of this BH company.
Lanac maloprodajnih objekata Bellissime u ovom trenutku se sastoji od 17 vlastitih
poslovnica - kao i 20 franšiznih poslovnica širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije
i Kosova. Trenutni broj zaposlenih je 90. Ovaj brend slijedi trendove u svjetskoj modnoj
industriji, pa u skladu s tim godišnje predstavlja dvije kolekcije: proljeće/ljeto i
jesen/zima.
Retail store chain of Bellissima Ltd. is comprised out of 17 stores at this moment - as
well as 20 wholesale stores and franchises all over the B&H, Croatia, Serbia and Kosovo.
Current number of employees is 90. This fashion brand is following fashion trends in the
world, and accordingly, we produce two fashion collections a year:
Spring/Summer and Fall/Winter.
DUGOROČNI CILJEVI:
OPPORTUNITIES / LONG TERM GOALS:
Bellissima kontinuirano radi na razvoju svoje regionalne prodajne mreže, identificirajući
investitore i franšizne partnere, kao i nove dobavljače tkanina.
16
Bellissima Ltd. is always seeking to further develop its’ sales network regionally, identifying
investors and franchising partners, as well as identifying new fabric suppliers.
17
Bema d.o.o.
Vojvode Pere Krece bb, 78000 Banja Luka
T +387 51 466 516 F 387 51 466 477
[email protected], [email protected]
www.bemadoo.com
Bema Ltd.
18
Broj zaposlenih: 1069
Number of employees: 1069
Glavne grupe proizvoda: proizvodnja
obuće
Main product groups: Footwear
production
Najznačajnija izvozna tržišta:
Njemačka, Austrija
The most important export markets:
Germany, Austria
Tvornica obuće Bema d.o.o. Banja Luka osnovana je u avgustu 2004. godine od strane
slovenačkih državljana g. Martina Žilnika i g. Benjamina Fugine.
Bema Ltd. Banja Luka - footwear factory was founded in August 2004 by two Slovenian
citizens: Mr. Martin Žilnik and Mr. Benjamin Fugina.
Na funkciji tehničkog direktora Beme od njenog osnivanja do danas je inž. Marinko
Umičević.
Since its foundation till nowadays Mr. Marinko Umičević acts as a technical director of
the company.
Bema d.o.o. je započela rad sa 147 radnika, a danas, zajedno sa PJ Bema broj 2 u
Mrkonjić Gradu, zapošljava 1069 radnika. Bavi se proizvodnjom visokomodne ženske
i dječije obuće, treking programa, kućnog programa, te proizvodi obuću za pripadnike
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Bema Ltd. started its production with 147 employees. Today, it employs 1069 workers
including employees of Department Bema 2 in Mrkonjić Grad. Bema Ltd. produces high
fashion women and children footwear, trekking programme, house programme and
production of footwear for the Army of Bosnia and Herzegovina.
Proizvodi Bema d.o.o. prolaze redovne kontrole, a poslovna saradnja sa poznatim
kompanijama zasniva se na izuzetnom kvalitetu proizvoda, kaoi na poštivanju rokova
isporuke i modernom poslovanju.
We regularly control our products. Business cooperation with esteemed companies
is based on high quality of our products, respecting of delivery deadlines and modern
business running.
Tvornica obuće Bema d.o.o. je pravilan izbor obuće za svaku priliku.
Footwear factory Bema Ltd. - Right choice of footwear for every occasion!
19
BFM d.o.o.
Slimena 30 b, 72270 Travnik
T +387 30 515 075 F 387 30 515 076
[email protected]
www.bfmdoo.com
BFM Ltd.
Broj zaposlenih: 200
Number of employees: 200
Glavne grupe proizvoda: obuća
Main product groups: Footwear
Najznačajnija izvozna tržišta:
EU, SAD, Kanada
The most important export markets:
EU, USA, Canada
BFM d.o.o. Travnik je preduzeće osnovano 1990. godine, s početnim programom razvoja
i proizvodnje kožne obuće i galanterije. Vremenom se program rada proširivao u skladu
sa zahtjevima tržišta, tako da se tokom godina svog djelovanja BFM d.o.o. specijalizirao
za proizvodnju kožne obuće.
Danas je tvornica obuće BFM respektabilna firma u svom području djelovanja, o čemu
svjedoči i značajna lista kupaca. Preduzeće je u privatnom vlasništvu i bazirano je na
stopostotnom izvozu svojih proizvoda. Politika BFM-a d.o.o. je da stalno stručno i
specijalistički usavršava radnike za nove tehnologije proizvodnje obuće i upravljanja u
industrijskim pogonima. Višegodišnja dobra saradnja s visokostručnim ustanovama
oslonac je BFM-a u realizaciji tog cilja. U stručnom timu ove firme su tri inženjera i pet
diplomiranih ekonomista. Svi su osposobljeni za poslove za koje, prema zakonu, moraju
biti stručni.
Djelatnost BFM-a d.o.o. podijeljena je u nekoliko segmenata: proizvodnja obuće, servis i
održavanje strojeva, sopstvena proizvodnja alata i noževa za krojenje kože.
Već godinama je BFM d.o.o. prisutan na stranom tržištu s proizvodima renomiranih marki
i brendovima koji su aktuelni u posljednih pet godina. Trenutno proizvodi za inozemnog
partnera MEPHISTO, koji pripada grupi prvaka u proizvodnji visokomodne obuće, rangiran
na prvom mjestu u Evropi po kapitalu i po trenutnoj prodaji obuće. Partner BFM-a nije
prisutan samo u Evropi, nego i na tržištima u SAD-u i Kanadi, gdje se marka ove obuće
prodaje u milionskim količinama. Shodno proširenju tržišta, i BFM d.o.o. je napravio
zavidne rezultate i postao proizvođač obuće broj 1 kod firme - partnera MEPHISTO.
Naravno, proširenje tržišta dovelo je i do povećanja kapaciteta proizvodnje.
20
BFM Ltd. Travnik was established in 1990. Its starting production programme was
production of leather footwear and accessories. During the years BFM Ltd. has expanded
its production programme in line with market demands.
Thus, today, BFM Ltd. represents a company specialized in production of leather
footwear. BFM Ltd. has developed into a respectable company with long list of significant
buyers. BFM is 100% private owned company that exports 100% of its products. BFM’s
business policy is to continuously educate employees (expert and specialized education)
and to acquaint them with new technologies for production of leather footwear and
industrial novelties. BFM realizes this goal in close long term cooperation with educational
institutions. Our expert team is made of 3 engineers and 5 bachelors of economics (B.Ec.),
who are all professionally qualified for business tasks which they are performing.
BFM Ltd. activities are divided into following segments: production of footwear, repair
and maintenance of machines and production of tools and knives for leather tailoring.
For several years BFM Ltd. is present at foreign market with renowned products and
brands that are actual in last five years. At the moment, we are producing products for our
foreign partner MEPHISTO that represents one of the best companies for production of
high fashion footwear and which is ranked at first place by its capital and by its production
volume in Europe. MEPHISTO products are not only present in Europe but also in USA
and Canada recording sale of its products in millions. Due to the market expansion BFM
achieved excellent results and became MEPHISTO’s Number 1. producer of footwear. In
line with market expansion, BFM Ltd. developed and expanded its production capacity.
21
Carmen line d.o.o.
Nikole Pašića bb, 78252 Trn, Laktaši
T +387 51 585 585 F +387 51 509 431
[email protected]
www.carmen-line.com
Carmen line Ltd.
Broj zaposlenih: 51
Number of employees: 51
Glavne grupe proizvoda: kostimi,
pantolone, suknje, haljine, kaputi,
majice
Main product groups: clothing sets,
trousers, skirts, dresses, coats,
shirts
Najznačajnija izvozna tržišta:
Hrvatska, Srbija
The most important export markets:
Croatia, Serbia
Certifikati: ISO 9001:2008
Certificate: ISO 9001:2008
Carmen line d.o.o. je modna kuća sa 22 godine dugom tradicijom, sa 100% privatnim
kapitalom i više od 50 zaposlenih. Bavi se dizajnom, kreacijom, proizvodnjom,
veletrgovinom i trgovinom na malo ženske modne konfekcije koja nosi etiketu Carmen
line.
Fashion House Carmen line Ltd. is a company of 22 years long tradition in 100% private
ownership. Fashion House Carmen line employs more than 50 employees. Company is
focused on fashion design, creation, production, wholesale and retail of women fashion
clothing labelled by Carmen line mark.
Za autentičnost robne marke Carmen line zadužen je kreatorski tim pod stručnim
vođstvom gđe Plamenke Stojić. Materijali od kojih se izrađuju modeli za kolekcije Carmen
line su visokokvalitetni i uvezeni iz Italije. Plod su rada vrhunskih italijanskih dizajnera,
što kolekcijama Carmen linea daje notu aktuelnosti. Takođe su garancija da ono što
se trenutno zbiva na modnim pistama Milana, Pariza, Londona dešava i u proizvodnim
pogonima Carmen linea d.o.o., pretočeno u vlastitu kolekciju koja ispunjava i one najfinije
zahtjeve žene koja želi da bude moderna i svjesna svojih kvaliteta.
Creative team, under the expert leadership of Mrs Plamenka Stojić, MD is responsible for
authenticity of Carmen line trademark. Materials used for making of Carmen line collection
are of high quality and exclusively imported from Italy, made by top Italian designers what
gives sense of actuality to the Carmen line collections. Additionally, it guarantees that
what is currently being presented at catwalks in Milan, Paris and London is also being
produced in Fashion House Carmen line Ltd. as its own collection which fulfils refined
demands of a woman who wants to be a modern women conscious of her qualities. In
2008. ISO 9001:2008 standard was introduced into the company.
Modna kuća Carmen line je dobitnik brojnih nagrada i priznanja, a takođe se može
pohvaliti činjenicom da je pomogla realizaciju mnogobrojnih projekata humanitarnog,
kulturnog i naučnog karaktera.
Već 10 godina je Carmen line d.o.o. oficijelna modna kuća Izbora mis BiH za Izbor mis
svijeta. Posebna pažnja se poklanja izradi večernje haljine u kojoj se najljepša dama, miss
BiH predstavlja na finalnoj večeri svjetskog izbora ljepote, a svih proteklih godina Carmen
line haljine, po ocjeni svjetskog stručnog žirija, nagrađivane su kao jedne od najljepših!
Fashion House Carmen line received numerous rewards and we can proudly state that
it supported realization of various projects of humanitarian, cultural and scientific nature.
For 10 years Fashion House Carmen line is an official fashion house of Competition for
Miss B&H for Miss of the World. Special attention is being paid to creation of evening
dress which is worn by Miss of B&H at final evenings of Miss of the World competition.
During all previous years Carmen line evening dresses were rewarded as one of most
beautiful by worlds’ expert jury.
Carmen line - jer dame biraju!
Fashion House Carmen Line - because ladies choose!
22
23
Delibašić poliuretani d.o.o.
Bječavići bb, 72240 Kakanj
T +387 32 777 189 F +387 32 777 195
[email protected], [email protected]
www.mojsan.ba
Delibašić poliuretani Ltd.
Broj zaposlenih: 40
Number of employees: 40
Glavne grupe proizvoda: madraci,
jorgani, jastuci i ostali tekstilni
proizvodi za spavanje
Main product groups: mattresses,
quilts, pillows and other textile
products for sleeping time
Najznačajnija izvozna tržišta:
Hrvatska
The most important export markets:
Croatia
Certifikati: ISO 9001
Certificate: ISO 9001
Delibašić poliuretani d.o.o. Kakanj je firma osnovana 1997. godine, čije je ime tokom
godina postalo prepoznatljivo u industriji namještaja. U saradnji sa slovenačkim partnerom
Plama-pur d.d. Podgrad, ova kompanija proizvodi i prerađuje meke poliuretanske pjene
različitih kvaliteta, namijenjene proizvodnji tapaciranog namještaja i madraca.
Poznajući zahtjeve udobnosti i kvaliteta, a kao dugogodišnji prerađivač meke poliuretanske
pjene (spužve) za industriju namještaja, Delibašić poliuretani d.o.o. Kakanj je 2007. godini
pokrenuo i proizvodnju madraca.
U saradnji s belgijskom kompanijom Deslee Clama, renomiranim proizvođačem tkanina,
ova kakanjska firma razvila je i proizvodnju dvije linije madraca: madraca rađenih s
jezgrom od meke poliuretanske pjene, memory pjene, i madrace sa žičanom jezgrom.
Pored madraca, Delibašić poliuretani d.o.o. Kakanj proizvodi i prateći program proizvoda
za spavanje - jorgane, jastuke, nadmadrace, posteljine.
Od samog početka se u proizvodnji koriste isključivo kvalitetni repromaterijali priznatih
domaćih i svjetskih proizvođača, čime se održava visok i stalni nivo kvaliteta proizvoda.
Proizvodi Delibašić poliuretana d.o.o. Kakanj prepoznatljivi su pod nazivom MOJ SAN.
Delibašić poliuretani Ltd. (Delibasic polyurethane) from Kakanj was established in 1997.
During the years the company’s name became a recognizable one in furniture industry.
In cooperation with Slovenian partner Plama-Pur Podgrad we produce and process
soft polyurethane foams of different quality intended for production of upholstery and
mattresses.
Based on our long year tradition of processing of soft polyurethane foams (sponge) for
furniture industry and being acquainted with demands for comfort and quality, we started
production of mattresses in 2007.
In cooperation with renowned Belgian producer of fabrics - Deslee Clama (www.
desleeclama.com) - we developed two lines for mattresses: mattresses made with core
of soft polyurethane foam, memory foam and mattresses with wire core.
Apart from mattresses, Delibašić poliuretani Ltd. produces the accompanying programme
of sleeping products: quilts, pillows, linens.
From the mere beginning in production process we exclusively use qualitative raw
material from renowned domestic and foreign producers. In this way we maintain high
and constant level of quality of our products.
Delibašić poliuretani Ltd. products are recognizable under the name: MY DREAM.
24
25
Dermal r d.o.o.
Knez Mihajlova 47, 78220 Kotor Varoš
T/F +387 51 783 323
[email protected]
www.dermalr.com
Dermal r Ltd.
Broj zaposlenih: 187
Number of employees: 187
Glavne grupe proizvoda: HTZ,
radna i službena obuća, usluga izrade
gornjih djelova obuće
Main product groups: personal
protective safety clothing, working
and official footwear, production of
footwear upper parts
Najznačajnija izvozna tržišta:
Italija, Austrija, Slovenija, Slovačka
The most important export markets:
Italy, Austria, Slovenia, Slovakia
Dermal r d.o.o. je tvornica obuće osnovana 2002. godine, kada je zapošljavala svega
osam radnika. Danas, nakon 10 godina, broji oko 200 radnika. Proizvodi svakodnevnu,
modnu i zaštitnu obuću i gornje dijelove obuće. Dermal r je jedan od najvećih proizvođača
i distributera zaštitne obuće u regionu.
Tvornica se prostire na 2400 m2 - od čega 1600 m2 otpada na proizvodnu halu s pet linija
za šivanje, jednom linijom za krojenje i pripremu i jednom linijom za montažu.
Od pet linija za šivenje u četiri radi 30 radnika, a u jednoj 18. Svaka linija posjeduje
kontrolu kvaliteta jer visoki kvalitet predstavlja najveći prioritet ove firme. Linija za krojenje
i pripremu broji 25 radnika, a montažna linija 15 radnika.
Proizvodni kapacitet je 100 do 1300 pari gornjih dijelova obuće (u zavisnosti od složenosti
proizvoda). Dermal r posjeduje proizvodnu opremu koja omogućava proizvodnju teških
programa profesionalne obuće, treking program obuće, kao i lakše programe modne
obuće za muškarce i žene.
Dermal r posjeduje višegodišnje iskustvo u proizvodnji gornjih dijelova obuće i gotove
obuće. Referenca Dermal r su poznata evropska preduzeća, kao što su: Deo Coli,
EuroExport, EuroComfort, Carmens, Alpina, Thema, Gaboretc. Takođe, ova firma
proizvodi i dječiju obuću za preduzeća Ciciban i Richter.
Ako ste zainteresovani za bilo šta što vam se svidjelo, ne oklijevajte da dođete i posjetite
Dermal r! Ako ste zainteresovani za saradnju, kontaktirajte nas i pružite nam šansu da vas
uslužimo!
26
Dermal r Ltd. is a shoe factory. It was founded in 2002 employing only 8 workers. Now,
after 10 years, we have around 200 workers. We manufacture casual, fashion and
safety shoe uppers and finished shoes. Dermal r Ltd. is one of the biggest producer and
distributor of safety and protective footwear in our region.
Factory is 2400m2 large - out of it production hall is 1600 m2, with five lines for sewing,
one for tailoring and preparation and one montage line.
5 lines for sewing: 30 workers work on four lines, and 18 workers on one line. Every line
has a quality control. High quality is our biggest priority. 1 line for tailoring and preparation
with 25 workers. One montage line with 15 workers.
Production capacity is 1000 to 1300 pairs of uppers (depending on the article complexity).
Dermal r Ltd. is supplied with manufacturing equipment which enables us to produce
difficult programs of professional shoes and trekking programme as well as easier fashion
programs for men and women footwear.
Dermal r Ltd. has a long time experience in manufacturing of upper parts and finished
shoes. Our references are well-known European companies, like: Dei Coli, EuroExport,
EuroComfort, Carmens, Alpina, Thema, Gaboretc. We also produce kids’ and youth
footwear for companies Ciciban and Richter.
If You have seen anything you like, please don’t hesitate to come and visit Dermal r.
If You are interested in cooperation, please contact us and give us a chance to
serve You.
27
Dino d.o.o.
Husinskih rudara 205, 75000 Tuzla
T/F +387 35 312 510
[email protected]
Dino Ltd.
Broj zaposlenih: 65
Number of employees: 65
Glavne grupe proizvoda: proizvodnja
majica, HTZ opreme, vezenje, štampa
Main product groups: production of
polo shirts, personal protective safety
clothing, embroidery, print
Najznačajnija izvozna tržišta:
Italija, Poljska
The most important export markets:
Italy, Poland
Dino d.o.o. Tuzla bavi se proizvodnjom odjevnih, promotivnih i reklamnih materijala.
Dino Ltd., Tuzla produces clothing, promotion and advertising materials.
U svojoj ponudi Dino d.o.o. predstavlja cjelokupan trikotažni program (majice, potkošulje,
trenerke, kape...), košulje, jakne te kompletnu HTZ opremu, kao i upaljače, privjeske,
kišobrane...
Dino Ltd. offers entire knitwear programme (t-shirts, undershirts, caps, track-suits...),
shirts, jackets, personal protective working clothing as well as lighters, pencils, umbrellas...
Također, proizvodni pogoni firme omogućavaju i usluge šivanja, vezenja i štampanja za
potrebe kupaca.
Firma raspolaže sa 700 m proizvodnog pogona, u kojem je smještena šivaonica sa
40 radnika, vezionica kapaciteta 63 glave i štamparija u kojoj se, pored višebojne sito
štampe, radi i tehnika sublimacije.
2
Additionally, in the frame of the production plant, Dino Ltd. offers services of tailoring,
embroidery and printing for the customers’ needs.
Dino Ltd. has production plant of 700 m2 surface where following lines are placed: sewing
line - employing 40 workers; embroidery line - capacity of 63 heads and print line where
apart from multicolor screen print we perform sublimation technique.
Dino Ltd.’s moto: „Our reference is our quality“.
Referenca firme Dino d.o.o. je kvalitet.
28
29
Elchy-tex d.o.o.
Anke Topić, 72230 Žepče
T/F +387 32 881 332 M +387 63 791 288
[email protected]
www.elchytex.com
Elchy-tex Ltd.
30
Broj zaposlenih: 65
Number of employees: 65
Glavne grupe proizvoda: radna
odjeća i sjedišta za automobilsku
industriju
Main product groups: working
clothing and seats for automotive
industry
Najznačajnija izvozna tržišta:
Slovenija, Njemačka, Austrija, Italija
The most important export markets:
Slovenia, Germany, Austria, Italy
Certifikati: ISO 9001:2008
Certificate: ISO 9001:2008
Elchy-tex d.o.o. Žepče je proizvodno preduzeće čija se djelatnost zasniva na proizvodnji
zaštitne radne odjeće i sjedišta za automobilsku industriju.
Elchy-tex Ltd. Žepče is a production company. Its’ activities are based on production of
protective working clothes and seats for automotive industry.
Danas preduzeće broji 65 zaposlenika, na čijem čelu se nalazi iskusan tim stručnjaka iz
ovih oblasti.
Today, Elchy-tex Ltd. employs 65 employees headed by the experience team of experts
from those areas.
Proizvodnja se odvija u četiri fizički odvojena odjeljenja:
Production is being conducted in four physically separated departments:
• Odjeljenje - autosjedišta (strojevi - Dürkopp-Adler)
• Odjeljenje - zaštitna odjeća (strojevi - Juki)
• Odjeljenje - zaštitne navlake za autosjedišta (strojevi - Pfaff + Juki)
• Odjeljenje - vezionica (izrada vezenih logotipa, amblema i slično)
• Department - car seats (engines - Dürkopp-Adler)
• Department - protective clothes (engines - Juki)
• Department - protective covers for car seats (engines - Pfaff + Juki)
• Department - embroidery ( making of embroider logotypes, emblems and similar)
Proizvodni proces je usklađen s normativima međunarodnog standarda EN - ISO
9001:2008.
Production process is harmonized to the normative of the international standard
EN - ISO 9001:2008.
Elchy-tex d.o.o. Žepče proizvodi i radnu odjeću za radnike, medicinsko osoblje, kuhare,
ugostitelje, vatrogasce, vojne uniforme…
Elchy-tex Ltd. produces working garments for workers, medical staff, cook chefs, catering
staff, firemen, military uniforms...
Posjetite nas!
Visit Us!
31
FarStar OGiS Medical d.o.o.
Zdravka Čegara 11, 78420 Srbac
T +387 51 740 543 F +387 51 740 545
[email protected], [email protected]
www.ogis-medical.com
FarStar OGiS Medical Ltd.
Broj zaposlenih: 60
Number of employees: 60
Glavne grupe proizvoda: proizvodnja
hirurških kapa za jednokratnu
upotrebu, proizvodnja hirurških
i zubarskih maski
Main product groups: production of
surgical caps for one-time
use, production of surgical
and dentist masks
Najznačajnija izvozna tržišta:
Njemačka
The most important export markets:
Germany
Certifikati: ISO 9001, ISO 13485
Certificate: ISO 9001, ISO 13485
FarStar OGiS Medical d.o.o. Srbac je firma nastala iz OGiS d.o.o. Srbac i razvojem
odnosa ovog preduzeća sa strateškim poslovnim partnerom - njemačkom firmom FarStar
Medical GmbH Hamburg. OGiS d.o.o. Srbac je osnovan 2000. godine kao društvo s
ograničenom odgovornošću, a u martu 2007. godine, razvijanjem poslovne saradnje i
ulaskom u porodicu firmi iz poslovnog sistema FarStar Medical GmbH Hamburg, mijenja
naziv u FarStar OGiS Medical d.o.o. Srbac. Tada uvodi i standarde kvaliteta ISO 9001 i
ISO 13485.
Razvijajući odnose sa strateškim poslovnim partnerom, FarStar OGiS Medical d.o.o.
Srbac tokom 2009. godine prelazi se na poslovanje po principu vlastitog proizvoda. Pri
tome strateški partner i dalje ima obavezu da osigura tržište za plasman proizvoda te
obezbijedi nabavku osnovnog materijala netkanog tekstila (viselina) i obuku kadrova
FarStar OGiS Medical d.o.o. Srbac za samostalnu nabavku potrebnih repromaterijala.
FarStar OGiS Medical d.o.o. Srbac raspolaže proizvodnim kapacitetima za izradu
hirurških kapa (u količini od 12.000.000 komada godišnje) i hirurških maski (u količini od
11.000.000 komada godišnje).
FarStar OGiS Medical d.o.o. Srbac je prvenstveno njemačkom, ali i tržištima drugih
evropskih zemalja, plasirao proizvode visokog kvaliteta izrade, što potvrđuje i činjenica
da tokom pet godina intenzivne proizvodnje nije bilo ozbiljnije reklamacije na kvalitet
proizvoda ove firme. Značajno je istaći da je pri tome ostvarivan je značajan kontinuirani
rast proizvodnje, uz stalna ulaganja u savremene mašine i uređaje, poboljšanje uslova
rada i kvaliteta proizvoda. Značajni rezultati u petogodišnjem poslovanju proizvodnje
hirurških kapa postignuti su zahvaljujući činjenici da FarStar OGiS Medical d.o.o. Srbac
sve svoje aktivnosti apsolutno podređuje kupcima i krajnjim korisnicima proizvoda ove
firme.
32
FarStar OGiS Medical Ltd. Srbac is the company founded based on its own development
and relationships with strategic business partner, the German company FarStar Medical
GmbH Hamburg and the company OGiS Ltd. Srbac. OGiS Company Ltd. Srbac was
established in 2000. as a limited liability company based in Srbac. In March 2007. based
on development of business cooperation and joining of the family firm from the business
system FarStar Medical GmbH Hamburg, the newly established company changed its
name into FarStar OGiS Medical Ltd. FarStar OGiS Medical Ltd. Srbac introduced the
quality standards ISO 9001 and ISO 13485.
In 2009. year, FarStar OGiS Medical Ltd. Srbac started its own production while the
strategic partner still has an obligation to provide a market for products, supply of basic
material non-woven (viseline) and training of FarStar OGiS Medical Ltd personnel for an
independent supply of necessary raw materials. FarStar OGiS Medical Ltd. Srbac has
a production capacity for production of the following: Surgical cap in the amount of 12
million units annually; Surgical masks in the amount of 11 million units annually.
FarStar OGiS Medical Ltd. Srbac is primarily present at German market and at the
markets of other European countries. Our products are of high quality what is confirmed
by the fact that in five years there was no serious complaints on product quality. In
addition, it is important to point out; FarStar OGiS Medical Ltd. Srbac accomplished a
significant sustained growth of production with constant investment in modern machinery
and appliances, improving working conditions and quality of work and products. FarStar
OGiS Medical Ltd. Srbac recorded significant success in five years long production of
surgical caps. This was achieved due to the dedication of the company to satisfy its
customers’ and product end users’ demands.
33
FIS d.o.o.
Poslovni centar 96, 72250 Vitez
T +387 30 715 500 F +387 30 715 320
[email protected]
www.fis-bih.com
FIS Ltd.
Broj zaposlenih: 2600
Number of employees: 2600
Glavne grupe proizvoda: muške,
ženske i dječije čarape i program
odjeće za bebe
Main product groups: men, women
and children socks and baby clothing
programme
Najznačajnija izvozna tržišta:
Hrvatska, Kosovo, Makedonija
The most important export markets:
Croatia, Kosovo, FYR Macedonia
Certifikati: OEKO-TEX 100, ISO 9001
Certificate: OEKO-TEX 100, ISO 9001
Iako je tekstilna industrija u recesijskom vremenu i globalnoj ekonomskoj krizi doživjela
veliki pad, kontinuitet ulaganja i razvoja u kompaniji FIS d.o.o. nije prekinut. Najbolja
potvrda je plasman nove linije odjeće za djecu Anbinni, koja je na tržištu za relativno
kratko vrijeme prepoznata kao kvalitetna i poželjna proizvodna marka.
Kreirana kao odgovor na roditeljske želje i očekivanja, uz uvažavanje stvarne potrebe
zašite nježne dječje kože, linija odjeće za djecu Anbinni proizvedena je od provjerenih
prirodnih materijala i funkcionalno je dizajnirana. Asortimanski, zamišljen da zadovolji
većinu potreba zdravog i sretnog odrastanja mališana, brend Anbinni, osim dječjeg
posteljnog rublja i krevetnine, predstavlja i pidžame, vreće za spavanje, bodije, kapice,
trenerke, majice...
Višegodišnje posjedovanje Certifikata Oeko-Tex 100 i usvojene zahtjevne norme,
potvrda su kvaliteta i izvrsnosti učinka GS čarapa na kožu i ljudsko zdravlje. Odmjerenim
kombinacijama kontroliranih prirodnih materijala (pamuk, bambus) i elastinskih prediva
kreiran je asortiman muških, ženskih, dječjih i sportskih čarapa.
Postojanost boja, kvalitet i udobnost, te boje i uzorci koji prate modne trendove,
performanse su koje udovoljavaju i zahtjevnim europskim standardima. Osim pamučnih
FIS od početka 2012. godine proizvodi i čarape od bambus prediva.
Tržištu su ponuđene udobne, prozračne i čarape koje sprječavaju prekomjerno znojenje.
Ako se dodaju antistatička i termoregulacijska svojstva, te dezodorans efekt (nema
neugodnih mirisa), razumljivo je zašto su kupci odlično prihvatili ovaj atraktivni proizvod.
34
Although textile industry is in recession, experiencing huge downfall in time of global
economic crises, FIS Ltd. has not stopped its continuance in investing and developing.
The best confirmation of the statement is the fact that new children clothing Anbinni has
been recognized as qualitative and desirable product at the market for a short period of
time.
Baby clothing Anbinni was created as a response to parents’ wishes and expectations
respecting demands to protect soft children skin. This clothing is being produced from
tested natural materials and has a functional design. Brand Anbinni, envisaged to satisfy
need of healthy and happy childhood, includes: children bed linens, sleeping bags,
pajamas, baby bodies, caps, t-shirts, children tracksuits...
For many years FIS Ltd. has been an owner of Oeko-Tex 100 Certificate applying its
demanding standards. This fact confirms the quality and excellent effect of GS socks
to the skin and human health. Based on balanced combinations of controlled natural
materials (cotton, bamboo) and flexible yarns, assortment of men, women, children and
sport socks has been created.
Lasting colors, quality, comfort as well as colors and samples in line with fashion trends,
are performances that even satisfy demanding European standards. From the beginning
of 2012, FIS Ltd. has been producing socks made of bamboo yarns, apart from those
made of cotton.
We offered to the market socks that are comfortable, translucent and which prevent
over perspiration. Additionally, if we have in mind that socks have antistatic and thermo
regulation features as well as deodorant effect (no odor), it is easy to understand why
customers have excellently reacted to this attractive product.
35
Fortuna d.d.
Zlatnih ljiljana 79, 75320 Gračanica
T +387 35 704 804 F +387 35 704 803
[email protected]
www.fortunabih.com
Fortuna joint-stock factory
36
Broj zaposlenih: 1300
Number of employees: 1300
Glavne grupe proizvoda: sve vrste
lijepljene i šivane obuće
(izuzev brizganja)
Main product groups: all types of
gluing on footwear
(except squirting)
Najznačajnija izvozna tržišta:
Austrija, Francuska, Italija, Švicarska
The most important export markets:
Austria, France, Italy, Switzerland
Fortuna d.d. Gračanica je tvornica obuće koja je osnovana 1968. godine i danas ima
1300 radnika, od kojih su 80% žene. Starosna struktura tvornice je nepovoljna, jer trećinu
zaposlenika čine radnici koji imaju više od 25 godina radnog staža. Proizvodnja Fortune
d.d. uglavnom se ostvaruje u vlastitim pogonima firme, uz još šest dislociranih pogona u
mjesnim zajednicama: Lukavica, Malešići, Karanovac, Prijeko Brdo, Brnjik (općina Čelić)
i Kotorsko (općina Doboj).
Fortuna, join-stock company, Gračanica was established in 1968. Today, Fortuna
employs 1300 workers whereof 80% are women. Fortuna records unfavorable employees’
age limit due to the fact that more than one third of employees have 25 years length of
service. Fortuna realizes the production in its own facilities. Additionally, Fortuna has at its
disposal six dislocated plants in following places: Lukavica, Malešići, Karanovac, Prijeko
Brdo, Brnjik - Municipality Čelić and Kotorsko - Municipality Doboj.
Ova fabrika je prije rata bila poznata na prostorima bivše Jugoslavije po izradi ženske
obuće, a danas je Fortuna d.d. prepoznatljiva kao firma koja proizvodi najkvalitetniju
obuću svih vrsta. To potvrđuje i činjenica da Fortuna d.d. radi za najpoznatije evropske
kupce, za firme kao što su: Paul Green (Austrija), Mephisto (Francuska), Limpex Handels
(Švicarska) i East West (Italija).
Before the war period, Fortuna was well known by production of women footwear at
the territory of former Yugoslavia. Nowadays, Fortuna is recognizable as a producer of
qualitative footwear of all types. This statement is confirmed by the fact that Fortuna works
for the well known buyers from the Europe, such are: Paul-Green, Austria; Mephisto,
France; Limpex-Handles, Switzerland and East-West, Italy.
Na godišnjem nivou Fortuna d.d. proizvede i izveze skoro milion pari gotove obuće čija
vrijednost prelazi 10.000.000 KM.
1.000.000. pairs of finished footwear is annually produced and exported. Value of the
produced goods exceeds 10.000.000. BAM.
Zbog izrazitog kvaliteta proizvodnje i poštivanja ugovorenih obaveza prema kupcu
Fortuna d.d. nema problema s osiguranjem poslova, tako da su svi proizvodni kapaciteti
popunjeni, a konstantno se zapošljavaju i novi radnici.
Due to the high quality production and fulfillment of all agreed arrangements towards the
buyers, Fortuna has no problem in finding out new business arrangements. Thus, our
capacities are optimally used so we are constantly seeking for new workers.
Proizvodnja Fortune d.d. odvija se u „lohn“ aranžmanu, po niskim cijenama i uz visoke
stope poreza i doprinosa, tako da preduzeće posluje u otežanim uslovima privređivanja.
Fortuna’s production is mostly based on job order arrangements (we charge performance
of activities) at low prices, but tax and contribution rates are high so Fortuna is conducting
the production in hard economic conditions.
37
Gončin d.o.o.
Put srpske vojske 128, 78400 Gradiška
T +387 51 837 400 F +387 51 837 401
[email protected]
Gončin Ltd.
38
Broj zaposlenih: 70
Number of employees: 70
Glavne grupe proizvoda: sve vrste
zaštitne odjeće
Main product groups: all kinds of
protective clothing
Najznačajnija izvozna tržišta:
Austrija
The most important export markets:
Austria
Certifikati: ISO 9001:2008
Certificate: ISO 9001:2008
Iskustvo vlasnika sadašnje firme Gončin d.o.o. datira još od 1974. godine kada je bio
zaposlen u tekstilnoj industriji. 1989. godine osniva se zanatska radnja za proizvodnju
ženske modne odjeće sa 3 do 4 zaposlena radnika. Zbog dešavanja na ovim prostorima
od 1992. do 2001. godine prekida se proizvodnja, a 2002. godine osnovan je Gončin d.o.o.
Od tog momenta firma kreće u progresivan razvoj i vlastitim sredstvima ulazi u proces
širenja u smislu povećanja broja i modernizacije mašina, povećanjem infrastrukturnih
objekata kao i broja zaposlenih radnika, tako da je Gončin d.o.o. danas izrastao u
moderno koncipiranu firmu koja posluje po evropskim standardima.
Owner of the company Gončin Ltd. has a long experience in the textile industry since
1974. In 1989, a craft shop for manufacturing of women fashion clothing was established.
At that time it employed 3-4 employees. Due to the war and post war period from 1992. to
2000., the manufacturing was stopped. However, the Gončin Ltd. was founded in 2002.
Since then the company experienced a progressive development. Gončin Ltd. invested
its financial means in modernization and increasing of number of machines, enlargement
of infrastructural facilities and increasing the number of employees. Thus, Gončin Ltd.
today represents a modern company which operates in line with European standards.
Sjedište firme se nalazi u Gradišci pokraj magistralnog puta Gradiška-Banja Luka. Posluje
u vlastitom proizvodnom kompleksu na površini od 850 m2 koji u potpunosti zadovoljava
sve uslove za nesmetano obavljanje proizvodnje. Sa trenutno 70 zaposlenih radnika (koji
su stručno osposobljeni za obavljanje djelatnosti) i sa svim potrebnim mašinama i alatima
spremna je da kvalitetno i na vrijeme odgovori svim zahtjevima tržišta. Firma se bavi
proizvodnjom radne odjeće za specijalne namjene (vodootporne-vatrootporne) i jedina je
takva u široj regiji. Sve svoje proizvode u 95% iznosu plasira na inozemno tržište, a sve
poslove ima unapred dogovorene.
The seat of the company is in town Gradiška, along the roadway Gradiška-Banja Luka.
Gončin Ltd. owns a production plant of 850 m2 surface that complies with all conditions
necessary to be fulfilled in order to accomplish continuous production. At the moment
Gončin Ltd. has 70 employees (professionally trained to perform tasks), modern machines
and tools. So, it is capable to qualitatively react on all market demands and in time. Gončin
Ltd. is primarily engaged in production of working clothing for special usage (waterproof
and fire-resistant) what makes the company the only one of such kind in the wider region.
95% of products are intended for the foreign market and all orders are agreed in advance.
Gončin d.o.o. posjeduje certifikat ISO 2001. Iz svega prezentiranog se jasno prepoznaje
da je Gončin d.o.o. jedna od respektabilnih firmi iz tekstilne branše, kako na općini
Gradiška tako i na području cijele RS a kao takva je važan činilac privrede istih.
Gončin Ltd. owns an ISO 2001 Certificate. From all foretasted, it can be easily seen that
Gončin Ltd. represents one of the respectable companies in the textile industry not only
in Municipality of Gradiška but on territory of entire Republic of Srpska.
39
Granoff d.o.o.
Dobrinjske bolnice 11, 71000 Sarajevo
T +387 33 769 630 F +387 33 769 631
[email protected]
www.granoff.ba
Granoff Ltd.
Broj zaposlenih: 80
Number of employees: 80
Glavne grupe proizvoda: muška i
ženska modna konfekcija
Main product groups: men and
women fashion clothing
Najznačajnija izvozna tržišta:
Slovenija, Malezija, Njemačka, SAD,
Hrvatska
The most important export markets:
Slovenia, Malaysia, Germany, USA,
Croatia
Granoff d.o.o. nudi kolekciju modernih, elegantnih i otmjenih odijela, ne samo za izuzetne
i važne prilike, nego i za svakodnevno nošenje, koje zahtijeva svježinu i slobodu pokreta
u komuniciranju s okolinom.
Granoff Ltd. offers range of modern, elegant and fine suits, not only for special and
important occasions, but also for everyday wear, which requires freshness and freedom
of movement in communication with the environment.
Granoff d.o.o. je kuća specijalizirana za mušku modu. Odijela su dizajnirana za kozmopolite,
ljude koji vole klasiku, a koji u isto vrijeme drže korak s posljednjim modnim trendovima. Uz
slobodan i inovativan dizajn, sve kolekcije su napravljene od visokokvalitetnih materijala u
skladu sa svim ISO standardima renomiranih talijanskih kompanija: Marzotto, Loro Piana,
Tessilstrona, Reda, Merinka, Ermenegildo Zegna koji su dobavljači materijala za kreatore
kao što su: Boss, G.F.F. Valentino, Missoni, Marlboro Classic, Armani, Kenzo…
Granoff Ltd. is a company specialized in men’s fashion. The suits of this brand are
designed for cosmopolites, people who enjoy classics, but also keep up with the latest
fashion trends. With a free and innovative design, all collections are made of high quality
materials, in accordance with all ISO standards of renowned Italian companies: Marzotto,
Loro Piana, Tessilstrona, Reda, Merinka, Ermenegildo Zegna, who are suppliers of
materials for designers such as: Boss, G.F.F. Valentino, Missoni, Marlboro Classic,
Armani, Kenzo…
Za ljude koji prepoznaju kvalitet, znaju šta znači imati samopouzdanje i nositi odjeću koja
naglašava individualnost.
40
For people with an eye for detail, who have the ability to recognize quality and have
confidence to wear clothes that emphasize their individuality.
Zbog velikog interesiranja i potražnje za njihovim proizvodima Granoff d.o.o. je otvorio tri
ekskluzivna prodajna objekta u Sarajevu a to su objekti u BBI centru, Titovoj ulici i Avaz
business centru, zatim dva u Mostaru, jedan u Zenici, Tuzli i Banjaluci. Granoff d.o.o. je
prvi na području bivše Jugoslavije otvorio salone „Su misura“ u kojima se vrše izrade
odijela, košulja i kravata po mjeri. Kvalitet proizvoda Granoffa prepoznali su mnogi, tako
da danas ova modna kuća ima klijente širom svijeta - u Los Angelesu, Londonu, Milanu,
Madridu, Kuala Lumpuru...
According to high interest and demand for Granoff products, we opened three exclusive
retail stores in Sarajevo in the BBI Center, Titova Street and Avaz Business Center, then two
stores in Mostar, one store in Zenica, Tuzla and Banja Luka. We were the first company in
a country of former Yugoslavia to open a „Su misura“ salon, where custom tailored suits,
shirts and ties are produced. The quality of our products is highly recognized, so today we
have clients worldwide, in Los Angeles California, London, Milan, Madrid, Kuala Lumpur...
Granoff d.o.o. zapošljava mlade dizajnere i stručnjake iz svijeta mode, koji su učili od
vrhunskih italijanskih modnih kreatora s kojima ova modna kuća blisko sarađuje.
Granoff Ltd. employs young designers and experts from fashion world thought by top
Italian fashion creators with whom our company closely cooperates.
41
IMK Kula d.o.o.
Sarajevska bb, 76250 Gradačac
T +387 35 817 229 F +387 35 818 366
[email protected]
IMK Kula Ltd.
Broj zaposlenih: 775
Number of employees: 775
Glavne grupe proizvoda: muški i
ženski kaputi, muški i ženski mantili i
jakne, muška i ženska odijela
Main product groups: men and
women coats and jackets, man and
women clothing suit sets
Najznačajnija izvozna tržišta:
Njemačka, Italija
The most important export markets:
Germany, Italy
Certifikati: ISO 9001:2008
Certificate: ISO 9001:2008
Kula d.o.o. Gradačac je industrija modne konfekcije koja je osnovana 1960. godine kao
lokalna konfekcijska radionica koja je poslovala u teškim uvjetima, jer su njeni pogoni
bili razmješteni na više lokacija udaljenih i po nekoliko kilometara. Tokom 1972. godine
preduzeće je izmješteno na novu lokaciju u industrijskoj zoni grada, koja je omogućavala
budući rast i razvoj. Znatnim investiranjem izgrađen je moderan proizvodni pogon, nakon
čega je osavremenjen i proizvodni program. Naredne, 1973. godine, artikli proizvedeni
u Kuli d.o.o. prvi put su se pojavili na svjetskom tržištu. Početak saradnje s njemačkom
firmom Brinkmann obilježava razdoblje afirmacije i razvoja.
Danas Kula d.o.o. predstavlja modernu i respektabilnu tvornicu na prostorima jugoistočne
Evrope s više od 700 zaposlenih radnika i godišnjom proizvodnjom od 300.000 komada
odjevnih predmeta. Tu činjenicu potvrđuju i tehnološki visokoopremljene proizvodne linije,
praćene savremenom kompjuterskom podrškom pripremne proizvodnje i krojenja, kao i
obučeni i iskusni zaposlenici. Kadrovski osposobljena i s jasnom poslovnom orijentacijom
i definiranom poslovnom politikom, Kula d.o.o. se nalazi na stalnom putu prilagođavanja
zahtjevima tržišta i razvija svoje konkurentske sposobnosti na njemu.
Pored razvijene maloprodajne mreže, Kula d.o.o. ima 14 prodavnica u 12 gradova, i to: tri
prodavnice u Gradačcu, te jedna prodavnica u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Bihaću, Travniku,
Banovićima, Lukavcu, Bugojnu, Cazinu, Zavidovićima i Brčkom.
Kula Ltd. clothing industry was founded in 1960 as a small local factory, with production
lines distanced far from each other. In 1972 factory was relocated in the industry zone,
outside the town. This was the beginning of the new era in Kula’s history. Firsts Kula’s
models were shown to the world in 1973. This year we have begun cooperation with
German firm F.W. Brinkmann.
Today, Kula Ltd. is a modern and respective company in Eastern Europe with 700
employees and annual production of 300.000 pieces. The company’s core advantages
are highly equipped production lines with modern computer assistance for production and
cutter as well as educated and trained employees who are the key of quality production.
With highly developed selling network Kula Ltd. owns 14 shops in 12 towns in Bosnia: 3
shops in Gradačac, a shop in Sarajevo, Tuzla, Zenica, Bihać, Travnik, Banovići, Lukavac,
Bugojno, Cazin, Zavidovići and Brčko.
Kula Ltd. is present at fashion fairs in the country and Europe. Kula’s models were seen
in fashion fairs in Brussels, Leipzig, Düsseldorf and Bern. In the end of 2007 Kula Ltd.
became GORE-TEX licensed manufacturer and at the beginning of year 2008 Kula was
certified with International Quality standard ISO 9001:2008.
Dressing Style Equal Attitude.
Kula d.o.o. je redovno prisutna na sajmovima mode, kako u zemlji, tako i u regiji i svijetu.
Modeli ove konfekcijske kuće viđeni su na sajmovima mode u Briselu, Lajpzigu, Dizeldorfu
i Bernu. Krajem 2007. godine Kula d.o.o. je postala licencirani GORE-TEX proizvođač,
a početkom 2008. godine i službeno je dobila certifikat međunarodnog ISO standarda
9001:2008.
42
43
Ključ d.d.
Trampina 4, 71000 Sarajevo
T +387 33 207 710 F +387 33 205 106
[email protected]
www.kljuc-tc.com
Ključ joint-stock factory
Broj zaposlenih: 40
Number of employees: 40
Glavne grupe proizvoda: muške,
ženske i dječije čarape
Main product groups: socks for men,
women and children
Najznačajnija izvozna tržišta:
Njemačka, Švedska, Srbija
The most important export markets:
Germany, Sweden, Serbia
Certifikati: ECO TEX
Certificate: ECO TEX
KLJUČ d.d. - tvornica čarapa - predstavlja jednu od kompanija s najvećom ponudom
proizvoda na teritoriji bivše Jugoslavije. Osnivač Ključa je Avram Levi Sadiae, potomak
jedne od najstarijih jevrejskih porodica u Sarajevu. Na samom početku, u periodu od
1896. do 1908. godine, radni zadaci su obavljani primitivnim ručnim uređajima i na malim
mašinama za tkanje. Mašine na motorni pogon uvedene su 1908. godine. Nakon drugog
svjetskog rata fabrika se kontinuirano razvijala i proizvodila milione čarapa. Po završetku
rata u BiH, 1995. godine, Ključ je privatizovan. Ubrzo nakon privatizacije nastavljen je
razvojni proces osposobljavanja Ključa da, u što skorije vrijeme, razvije i uspostavi kapacitet
koji je imao prije rata. U Ključu se nadaju da će ovaj cilj dostići uz pomoć privatnog kapitala
i modernog radnog prostora.
Ključ, tvornica čarapa iz Sarajeva, predstavlja jednu od vodećih kompanija čiji razvojni
proces reflektira najobjektivniju sliku Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Ključ je osnovan
1896. godine i nikad nije mijenjao proizvodnu djelatnost - od samog osnivanja ekskluzivno
se bavio proizvodnjom čarapa. Tokom stogodišnjeg postojanja Ključ je bio primoran da
tri puta zaustavi proizvodnju tokom trajanja tri rata na ovim prostorima. Ključ je ostvario
uzlaznu proizvodnu putanju, povećao kapacitet, produktivnost rada, kvalitet proizvodnje i
promociju svojih proizvoda na domaćem i stranom tržištu.
Prije rata u Bosni i Hercegovini Ključ je proizvodio oko 23 miliona pari čarapa na godišnjem
nivou. Iz godine u godinu, nakon rata, Ključ je uspio da svoje devastirane kapacitete
rekonstruira, pa tako i proizvodnju, obnovi pogone sa 159 mašina za tkanje tipa duplog
cilindra: JU-3, D3Vc, monocilindar Rumi tip: Seven, Dream i Haley 5, kao i najmodernijim
mašinama za peglanje marke Cortese, Heliot i Belfur. U novoj tvornici površine 50.000 m2
Ključ realizira potpuni proizvodni kapacitet od 10 miliona pari čarapa na godišnjem nivou.
44
Ključ, joint-stock factory, is one of the socks factories with the largest range of products
at the territory of ex-Yugoslavia. Avram Levi Sadiæ, who is a descendant of one of the
oldest Jewish families in Sarajevo, is the founder of the factory. At the outset of work,
from 1896 to 1908, work was performed with the primitive manual devices and small
knitting machines. In 1908, motor–driven machines were introduced. After World War II,
factory was constantly developing and produced millions of stockings. After the war in
B&H 1992-1995, Ključ was privatized and soon continued the development process in
order to recover pre-war production capacities as soon as possible. We hope to do so
soon with the private capital and modern work yard.
Sarajevo socks factory Ključ is one of the leading companies, whose development
process reflects the most objective picture of Sarajevo and Bosnia and Herzegovina. It
was founded in 1896 and has never changed its type of production – since its foundation
it exclusively dealt with socks production. During the period of hundred years, it was
forced to stop its production in the period of three wars that waged on this territory; Ključ
made a rising production curve, increase in production capacities, work productivity,
production quality and promotion of its products at domestic and foreign market.
Before the war in Bosnia and Herzegovina, Ključ used to produce ca. 23 million pairs
of socks per year. After the war, mostly by its devastated capacities, year after year,
Ključ reconstructed its production, renovated its plants with 159 knitting machines of
type double cylinder: JU-3, D3Vc, mono cylinder Rumi types: Seven, Dream and Haley
5, as well as the most modern ironing machine of type Cortese, Heliot and belfur. In new
factory of 50.000 m2 space, Ključ acquires the full production capacity of 10 million pairs
of socks per year.
45
Komas & komerc d.o.o.
Brčanska 15, 71000 Sarajevo
T/F +387 33 658 660
[email protected]
www.komas.tk
Komas & komerc Ltd.
Broj zaposlenih: 3 + vanjski
saradnici
Number of employees: 3 + external
associates
Glavne grupe proizvoda:
zastupništvo inozemnih firmi
Main product groups: representing
of foreign companies
Najznačajnija izvozna tržišta:
Kosovo, Srbija
The most important export markets:
Kosovo, Serbia
Komas & komerc d.o.o. je firma koja se bavi zastupanjem inozemnih firmi - proizvođača
šivaćih mašina i opreme za tekstil, te kožarsku i obućarsku industriju.
46
Komas & komerc Ltd. is a firm specialized in representing of foreign companies manufacturers of sewing machines and equipment for textile, leather goods and footwear
industry.
Sjedište Komas & komerca je u Sarajevu, a firma ima saradnike na području cijele Bosne
i Hercegovine.
Corporate headquarters are located in Sarajevo and we have associates throughout B&H.
Komas & komerc d.o.o. zastupa renomirane proizvođače mašina i opreme:
Komas & komerc Ltd. represents renowned manufacturers of machine and equipment:
• JUKI, Japan - šivaće mašine
• GROZ-BECKERT - šivaće igle
• TEXTILIA Stahlwaren Manufaktur - makaze i alati
• MALKAN – MAKINA, Turska - oprema za peglanje i doradu
• STROBEL, Njemačka - mašine s nevidljivim bodom
• TECON, Italija - noževi i sječiva za kožu
• TRECOLAN, Njemačka - tehnički materijali za peglanje
• AMANN GROUP, Njemačka - konci za vez i šivanje
• JUKI, Japan - sewing machines
• GROZ-BECKERT - sewing needles
• TEXTILIA Stahlwaren Manufaktur - scissors and tools
• MALKAN-MAKINA, Turkey - equipment for ironing and finishing
• STROBEL, Germany - machines with an invisible stitch
• TECON, Italy - Blades for leather
• TRECOLAN, Germany - Technical materials for ironing
• AMMAN GROUP, Germany - thread for embroidery and sewing
Tokom dugogodišnjeg rada Komas & komerc d.o.o. opremio je više tekstilnih firmi u Bosni
i Hercegovini, Srbiji i Kosovu. Tim Komas & komerca je uvijek na usluzi zainteresiranim
klijentima.
Through years of work we have equipped many textile companies in Bosnia and
Herzegovina, Serbia and Kosovo. Our team is always at service for our clients.
47
Kombax d.o.o.
Sarajevska 55, 75305 Puračić
T +387 35 562 060 F +387 35 562 770
[email protected]
www.kombax.ba
Kombax Ltd.
Broj zaposlenih: 18
Number of employees: 18
Glavne grupe proizvoda: radno
odijelo EN 340, medicinske uniforme
Main product groups: working
clothing EN 340, medical uniforms
Najznačajnija izvozna tržišta:
Švicarska, Nizozemska, Austrija
The most important export markets:
Switzerland, Netherlands, Austria
Certifikati: ISO 9001:2008
Certificate: ISO 9001:2008
Kombax d.o.o. Puračić je na području BiH jedno od prepoznatljivih imena u proizvodnji
širokog asortimana lične zaštitne radne odjeće u svim djelatnostima, a što se ogleda u
cilju postizanja najvećeg nivoa zadovoljstva kupaca u bilo koje vrijeme, kao i podizanja
nivoa zadovoljstva zaposlenika i cjelokupnog društva.
Kombax Ltd. Puračič represents one of the recognizable producers of wide assortment
of personal protective working clothing for all business activities at the territory of B&H.
Aim of Kombax Ltd. is to achieve the highest level of customers’ satisfaction at any time
as well as to improve level of satisfaction of employees and entire society.
Vizija Kombaxa je da postane stabilno privredno društvo u pružanju pouzdanih usluga
klijentima na temelju devize „prvi u kvalitetu i ugledu“. Prepoznatljivost nastoje ostvariti
kvalitetom proizvoda i tako postati respektabilno privredno društvo u Bosni i Hercegovini.
Vision of Kombax Ltd. is to become stable company providing reliable services to the
clients based on our motto „First in quality and reputation“. Kombax Ltd. wants to become
recognizable by quality of products in order to be respectable company in Bosnia and
Herzegovina.
Opredijeljenost za kontinuirano poboljšanje svih proizvoda i usluga te održavanje
Kombaxa d.o.o. Puračić kao jednog od lidera kvaliteta u oblasti proizvodnje lične zaštitne
radne odjeće su osnovni principi poslovanja ove firme.
Strateški ciljevi preduzeća su poštovati ugovoreno i uraditi kvalitetno tako da kvalitet
radova i uslova u potpunosti ispuni potrebe i očekivanja kupca. Dugoročno, stabilno i
pozitivno poslovanje, uspješna marketinška obrada tržišta, uvođenje novih tehnologija,
širenje poslovanja na nova tržišta, zadovoljenje interesa kupaca, vlasnika i zaposlenika
najvažniji su kriteriji kvaliteta.
48
Guide line for successful business quality is our orientation to continuously improve all
our products and services and to keep Kombax Ltd. at place as one of the leaders in the
area of production of personal protective working clothing.
Strategic goals of Kombax Ltd. are: to fulfil what is agreed, to qualitatively perform task
from the start so that quality of our activities and services fulfils customers’ demands
and expectations, to accomplish long term, stable and positive business running, to
have successful marketing assessment of the market, to introduce new technologies, to
expand business to new markets, to fulfil interests of the buyers, owners and employees.
The most important is quality criterion.
49
Konfekcija Borac d.d.
Tvornička bb, 72270 Travnik
T +387 30 510 141 F +387 30 511 460
[email protected]
www.konfekcija-borac.ba
Konfekcija Borac joint-stock factory
Broj zaposlenih: 1500
Number of employees: 1500
Glavne grupe proizvoda: odjela,
kaputi, jakne, hlače
Main product groups: suits,
coats, jackets, trousers
Najznačajnija izvozna tržišta:
Njemačka, Francuska
The most important export markets:
Germany, France
Konfekcija Borac d.d. Travnik s kupcima je od davne 1952. godine i svojim iskustvom te
kvalitetom i aktuelnošću modnih trendova izgradila je ime poznato i cijenjeno u cijelom
svijetu. S novim a već prepoznatljivim brendovima kao što su Accent, Gala i Fortitudo,
kreira i proizvodi bogat i kvalitetan asortiman modne i sportske konfekcije u muškom i
ženskom programu: odijela, sakoi, hlače, jakne, mantili, kaputi, kostimi...
Kreacije Borca pružaju široku mogućnost maštovitog kombiniranja, što osigurava
praktičnost u odijevanju, u skladu s modnim trendovima, uz opredijeljenost i prilagođavanje
zahtjevima tržišta. Izrada vlastite kolekcije obuhvata dizajn, proizvodnju, marketing i
prodaju vlastitih robnih marki za muškarce i žene.
Robne marke ove konfekcije su: Accent - modna linija za muškarce, Gala - modna linija
za žene, Fortitudo - sportski program za muškarce i žene.
Uz pomoć mladih dizajnera i stručnjaka, s novim inovativnim dizajnom i jasnom poslovnom
orijentacijom i definiranom poslovnom politikom, Konfekcija Borac se nalazi na stalnom
putu prilagođavanja zahtjevima tržišta i razvija svoje konkurentske sposobnosti na njemu.
Vlastite kolekcije priprema i prezentira dva puta godišnje - za sezone proljeće/ljeto i jesen/
zima.
Više od 1500 radnika Borca čini osnovu razvoja ove kompanije koja danas predstavlja
jednu od vodećih u proizvodnji konfekcije u Jugoistočnoj Evropi.
Konfekcija Borac, joint-stock factory, has been present at the market since 1952. It has
built a well known and respected name in the whole world based on quality, experience
and contemporary fashion trends. With new and already recognizable brands such as
Accent, Gala and Fortitudo, Konfekcija Borac have created and produced a rich and good
quality assortment of fashion and sport clothing consisting of male and female program suits, suit coats, trousers, jackets, raincoats, coats, female suits...
Designs offer wide range of imaginative combination which ensures practicality in
clothing in accordance with modern trends, while being dedicated and adapted to market
demands. Manufacture of our own collection includes design, production, marketing and
sale of our own trade marks for men and women.
Konfekcija Borac trade marks are: Accent - fashion line for men, Gala - fashion line for
women, Fortitudo - sport program for men and women.
With the help of young designers and experts who possess innovative designs and clear
business orientation, Konfekcija Borac is on its continuous road to accommodate market
demands and to develop its market competing abilities. Our own collections are being
prepared and presented twice a year for spring/summer and autumn/winter seasons.
More than 1500 of employees make the basis of development of Konfekcija Borac which
nowadays represents one of the leading companies in clothing production in Southeast
Europe.
Dođite i uvjerite se u kvalitet!
Come and ascertain our quality.
50
51
Koteks d.o.o.
Industrijska zona Bukva bb, 74260 Tešanj
T +387 32 650 818 F +387 32 650 476
[email protected]
www.koteks.ba
Koteks Ltd.
Broj zaposlenih: 281
Number of employees: 281
Glavne grupe proizvoda: sirova koža,
oprema za policiju, galanterija
Main product groups: raw leather,
equipment for police, leather goodsaccessories
Najznačajnija izvozna tržišta:
Italija, Hrvatska, Crna Gora,
Njemačka, Turska
Certifikati: ISO 9001:2008,
ISO 14001-2004, OHSAS 18001.2007
52
The most important export markets:
Italy, Croatia, Montenegro,
Germany, Turkey
Certificate: ISO 9001:2008,
ISO 14001-2004, OHSAS 18001.2007
Koteks d.o.o. Tešanj je vodeće preduzeće za otkup i preradu kože u Bosni i Hercegovini
i regionu.
Koteks Ltd. Tešanj is a leading company for buy-out and processing of leather in Bosnia
and Herzegovina and the Region.
Firma otkupljuje sirovu i slanu janjeću i ovčiju kožu, koziju i jareću kožu, teleću, juneću
i kravlju kožu. Prerađuje krupnu i sitnu kožu te od nje proizvodi mušku i žensku kožnu
konfekciju, galanterijske dodatke i obuću.
Koteks Ltd. buys-out raw and salt lamb and sheep leather; goat and kid leather; calf, beef
and cow leather. After finishing leather processing, Koteks Ltd. tailors leather clothing for
men and women, leather accessories and footwear.
Tradicija kožarstva u tešanjskom kraju mjeri se stoljećima. Iz sudskog protokola vođenog
između 1693. i 1642. godine vidljivo je da je Tešanj još u to doba imao devetnaest tabaka
(kožara), pet sačara (izrađivači predmeta od kože), devet izmadžija, devet papučara i
trojicu čurčija (krznara).
Tradition of leather processing industry in town Tešanj is couple of centuries long. Data
from court protocol from the time period 1639-1642, show that in that time Tešanj had
nineteen curriers, five makers of leather items, nine slipper makers and three furriers.
Koteks d.o.o. Tešanj, čiji je osnivač i direktor Muharem Sejdić, predstavlja jedno od
vodećih imena u kožarstvu na prostorima BiH, a i mnogo šire.
Mr. Muharem Sejdić is a founder and owner of the Koteks Ltd. Koteks Ltd. has become
one of the leading companies in leather industry not only at the territory of Bosnia and
Herzegovina but wider.
U modernim proizvodno-poslovnim prostorima Koteksa zaposleni su mladi i ambiciozni
ljudi koji svojim radom zadovoljavaju i najprobirljivije zahtjeve domaćih, ali češće stranih
kupaca. S posebnim ponosom se ističe da je najveći broj njih stručno osposobljen po
vlastitom sistemu obuke u Koteksu.
In modern production-business facilities Koteks Ltd. employs young and ambitious
personnel who with their excellent performance satisfy highest demands not only of
domestic but also of foreign buyers. We are especially proud of the fact that in Koteks
Ltd. we conduct our own professional training and education.
Iz proizvodnih pogona Koteksa izlaze proizvodi vrhunskog kvaliteta iz programa sirove
kože, kožne i tekstilne konfekcije, modne i radne odjeće i obuće, HTZ opreme i kožne
galanterije.
Koteks Ltd. produces high quality products such are: products made of raw leather,
leather and textile clothing, fashion and working clothing and footwear, personal
protective working clothing and leather accessories.
53
Kuna export-import d.o.o.
Ozrakovići bb, 71300 Visoko
T/F +387 32 737 216
[email protected]
Kuna export-import Ltd.
Broj zaposlenih: 10
Number of employees: 10
Glavne grupe proizvoda: radna
odijela, radne rukavice i ostala HTZ
oprema
Main product groups: Working
protective safety clothing, working
gloves and other working protective
clothing
Najznačajnija izvozna tržišta:
Kosovo
54
The most important export markets:
Kosovo
Kuna export-import d.o.o. je društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge sa sjedištem u
Visokom. Firma je osnovana 1987. godine kao samostalna zanatska radnja, a od 2000.
godine radi kao Kuna export-import d.o.o.
Kuna export-import Ltd. is a company for production, trade and services with its
headquarters in Visoko. Company was founded in 1987 as independent craft shop. In
2000. the company was renamed to: Kuna export-import Ltd.
Iskustvo sticano duže od 20 godina je učinilo da kupci steknu sigurnost i pouzdanost u
proizvode ove firme.
20 years long experience resulted in fact that clients regard our products as reliable ones.
Kuna export-import d.o.o. svake godine proširuje svoj asortiman prema potrebama svojih
kupaca. Osnovni moto je zadovoljan kupac, a to Kuna export-import d.o.o. postiže tako
što kvalitet stavlja na prvo mjesto.
According to the clients’ needs and demands, Kuna export-import Ltd. expands its
product assortment every year. Our motto is: „satisfied client“. We achieve this goal by
placing quality on the first place. Also, Kuna export-import Ltd. is a distributor of working
protective safety clothing.
Firma je distributer cjelokupne HTZ opreme za zaštitu na radu i njeni proizvodi pružaju
vrhunsku zaštitu radnicima mnogobrojnih firmi u Bosni i Hercegovini.
We are more than pleased to know that our products provide top safety and protection to
workers in numerous companies in Bosnia and Herzegovina.
Novoizgrađeni objekat Kuna export-importa d.o.o. u industrijskoj zoni grada Visokog
omogućit će proširivanje proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta.
Our newly built facility in Industrial zone of town Visoko will enable us to expand our
production and to open new jobs.
55
Men d.o.o.
Tvornička bb, 72270 Travnik
T +387 30 540 151 F +387 30 540 152
[email protected]
Men Ltd.
Broj zaposlenih: 36
Number of employees: 36
Glavne grupe proizvoda: proizvodnja
košulja
Main product groups: production
of shirts
Najznačajnija izvozna tržišta:
Hrvatska, Slovenija, Italija
The most important export markets:
Croatia, Slovenia, Italy
Men d.o.o. je tvornica košulja u privatnom vlasništvu, koja je osnovana 1996. godine.
Smještena je u industrijskoj zoni Travnika, koji je administrativno i kulturno sjedište
Srednjobosanskog kantona i centar tekstilne i obućarske industrije u BiH, jer je tradicija
proizvodnje odjeće i obuće u ovom gradu duga preko 50 godina.
Men Ltd. is a private shirts factory established in 1996. The factory is located in Travnik
industrial zone which represent the administrative and cultural center of Central Bosnia
Canton as well as the center of textile and shoemaking industry in Bosnia and Herzegovina.
Tradition of shoe and clothing production in Travnik is more than 50 years old.
Men d.o.o. u svom osnovnom programu ima proizvodnju svih vrsta odjevnih predmeta
tzv. lake konfekcije. Tvornica je specijalizirana za proizvodnju muških i ženskih košulja i
jedini je specijalizirani proizvođač košulja u BiH. U njoj je trenutno zaposleno 36 radnika,
a godišnji kapacitet tvornice je od 80 do 100 hiljada komada odjevnih predmeta.
In the frame of its basic programme, Men Ltd. produces all types of clothes of so called
„light confection clothing“ type. Men Ltd. is specialized for production of men and women
shirts and it is the only one specialized shirt factory in Bosnia and Herzegovina. At the
moment, Men Ltd. employs 36 employees while its annual production capacity is 80 to
100 thousands of pieces.
Men d.o.o. je tehnički i kadrovski opremljen i može udovoljiti zahtjevima svojih kupaca.
Tokom sedamnaestogodišnjeg rada i postojanja Men d.o.o. je postao posebno
prepoznatljiv po proizvodnji svih vrsta službenih košulja za policiju, vojsku, vatrogasce,
carinsku i graničnu službu.
Košulje s robnom markom Men nose zaposlenici aviokompanija, hotela, banaka,
osiguravajućih društava, telekoma, poštanskih, naftnih i drugih kompanija, kojima su
košulje dio službene uniforme.
Pored Bosne i Hercegovine, ova travnička firma je svoje proizvode do sada uspješno
prodavala na tržištima Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. U Men d.o.o. Travnik s velikim
zadovoljstvom ističu da njihovi kupci nisu imali primjedbi na kvalitet proizvoda.
56
Men Ltd. is technically equipped and well staffed in order to satisfy its customers’
demands. During its seventeen years of work and existence, Men Ltd. has become a
recognizable company, especially by production of all sorts of the official shirts for police,
military, firemen, customs and state border service.
Shirts with Men trade mark are worn by employees of air-traffic companies, hotels, banks,
insurance companies, telecom companies, post offices, oil and other companies that
demand shirts as part of its official company uniform.
To this day we have successfully sold our products to markets of the following countries:
Croatia, Slovenia, Italy, Austria and Bosnia and Herzegovina. With great pleasure we
would like to emphasize the fact that, so far, our buyers have not had any complaints
whatsoever to the quality of our products.
57
Mraz d.o.o.
Jahorinski potok bb, 71420 Pale
T/F +387 57 225 750
[email protected]
www.mraz-textil.com
Mraz Ltd.
Broj zaposlenih: 65
Number of employees: 65
Glavne grupe proizvoda: gastro
oprema, radna uniforma
Main product groups: catering
equipment, working uniforms
Najznačajnija izvozna tržišta:
Njemačka, Slovenija
The most important export markets:
Germany, Slovenia
Mraz d.o.o. Pale se dugi niz godina bavi krojenjem i šivenjem kako prema modelima
svjetski priznatih kuća, tako i prema vlastitim krojevima. Šivenje je, kao rijetko koja druga
vještina, jedinstven spoj kreativnog izraza i praktičnosti.
For many years Mraz Ltd. is engaged in sewing and tailoring for the world-renowned
companies and sewing and tailoring of its own cuts. Sewing like no other skill represents
a unique blend of creative expression and practicality.
Mraz d.o.o. Pale počelo je s radom 1980. godine kao mala krojačka radionica s nekoliko
zaposlenih.
Mraz (means: frost) Ltd. Pale was established in 1980th as a small tailor shop with a few
workers.
Vremenom se preduzeće širilo, povećavao se broj zaposlenih i obim poslova.
Over time, Mraz Ltd. expanded, increased the number of staff and workload.
Mraz d.o.o. je porodična firma. U cijelosti je u vlasništvu porodice koja je ujedno i osnivač
preduzeća.
This is a family company and is wholly owned by the family who is also the owner and
founder of the company.
Fabrika u Palama zapošljava oko 65 radnika i veoma uspješno sarađuje s uglednom
njemačkom firmom Greiff, a proizvodila je i za poznate firme Aim, Works i Benetton.
The factory in Pale employs about 65 workers and successfully is cooperating with
renowned German company Greiff. In past Mraz Ltd. also produced for the Aim, Works,
Benetton.
Pored fabrike u Palama, Mraz d.o.o. je osnovao zajedničku firmu u opštini Kneževo s
poznatom kućom Prevent & Deloza iz Celja. Ta fabrika ima 75 radnika.
58
In addition to factories in the Pale, in the municipality Kneževo we set up a joint venture
with famous Slovenian company Prevent & Deloza from Celje. This company employs 75
workers.
59
NBM d.o.o.
Slabinja bb, 79240 Kozarska Dubica
T +387 52 663 112 F +387 52 663 160
[email protected]
NBM Ltd.
Broj zaposlenih: 40
Number of employees: 40
Glavne grupe proizvoda: muške
košulje, muške hlače, ženski kaputi,
ženski mantili, ženske suknje
Main product groups: men shirts, men
trousers, women coats, women
skirts
Najznačajnija izvozna tržišta:
Njemačka, Srbija, Slovenija
The most important export markets:
Germany, Serbia, Slovenia
NBM d.o.o. je modna konfekcija iz Kozarske Dubice, osnovana 2006. godine. Ona
predstavlja domaći brend koji se bavi specijalizovanom proizvodnjom muških košulja,
hlača i majica, ženskih kaputa, mantila i sukanja. U toku jedne godine radi dvije kolekcije
(proljeće/ljeto, jesen/zima), koje plasira u vlastitim prodavnicama i na tržištu Bosne i
Hercegovine.
NBM Ltd. is a fashion clothing company established in 2006 in Kozarska Dubica. NBM
Ltd. represents a domestic brand, specialized in production of shirts, trousers and
T-shirts for men as well as coats and skirts for women. In the course of the year, NBM
Ltd. presents two collections (spring/summer, autumn/winter) that can be found in NBM
shops and other shops at the market of Bosnia and Herzegovina.
Svi modeli su atraktivni, inovativni, nosivi iz sezone u sezonu i odgovaraju potrebama
kupaca.
All fashion models are attractive, not limited just for one season usage, and they satisfy
customers’ demands and needs.
Poseban značaj daje se razvoju programa muških košulja koje se izrađuju od kvalitetnih
prirodnih materijala u veličinama od 40 do 46. Pored klasične košulje, zastupljeni su
mladalački strukirani modeli. Od ove sezone modna konfekcija NBM je u svoj program
uvela i košulje u veličinama od 47 do 50.
Special attention is paid to the development of men shirts programme. Shirts are being
made of qualitative natural materials in sizes from 40 to 46. Apart from classical men
shirt model, NBM Ltd. produces youth slim shirt models. From this season, NBM Ltd.
introduced shirts in new sizes, from 47 to 50.
Pored vlastite kolekcije, NBM d.o.o. radi „lohn“ poslove za njemačko tržište (suknje,
hlače, haljine i pamučni program konfekcije) i učestvuje na tenderima.
Beside its own production programme, NBM Ltd. is performing ordered jobs for German
market (skirts, trousers, dresses and cotton clothing programme). We also are actively
applying to all relevant bids.
NBM d.o.o. je počeo da razvija vlastitu prodajnu mrežu u Bosni i Hercegovini i trenutno
ima prodavnice u šest gradova: Prijedoru, Banjaluci, Brčkom, Bijeljini, Doboju i Modriči.
60
NBM Ltd. started expanding its own sale network in Bosnia and Herzegovina. At the
moment, NBM Ltd. has shops in the following six cities in B&H: Prijedor, Banjaluka,
Brčko, Bijeljina, Doboj and Modriča.
61
Olimp d.d.
Industrijska zona bb, 75320 Gračanica
T +387 35 704 901 F +387 35 704 902
[email protected]
Olimp joint-stock factory
Broj zaposlenih: 300
Number of employees: 300
Glavne grupe proizvoda: muška i
ženska modna konfekcija
(teška konfekcija)
Main product groups: men and
women fashion clothing
(heavy clothing)
Najznačajnija izvozna tržišta:
Njamačka, Slovenija, Italija
The most important export markets:
Germany, Slovenia, Italy
Olimp d.d. Gračanica je tvornica za proizvodnju muške i ženske modne konfekcije.
Osnovana je 1948. godine kao krojačka zadruga koja je brojala 32 radnika. Tokom svog
postojanja i razvoja često je mijenjala vlasnički status, a time i naziv. Od 1983. godine ovo
preduzeće počelo je samostalno poslovati pod nazivom Olimp.
Danas Olimp ima 300 radnika osposobljenih da rade kompletan proizvodni program,
posebno iz domena teške muške i ženske konfekcije, a u posljednje vrijeme i laku
mušku i žensku konfekciju. Posjeduje savremeni mašinski park koji opslužuju zaposlenici
osposobljeni da udovolje najvišim nivoima kvaliteta probirljivog inozemnog tržišta.
Dugi niz godina Olimp sarađuje s kupcima iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Italije,
Slovenije, Hrvatske i SAD-a, s kojima je postigao zavidne rezultate u „lohn“ proizvodnji.
Trenutno je 90% proizvodnje ove firme vezano za „lohn“ poslove, a 10% njihovih artikala
se distribuira na domaćem, bh. tržištu.
Olimp posjeduje salon za izradu odjevnih predmeta po narudžbi, te mašine za sve vrste
veza i mašine za pranje i omekšavanje.
Proizvodni program Olimpa čine: muška i ženska odijela, kaputi, mantili, sakoi, blejzeri,
hlače, jakne, te ženski kostimi i suknje.
Olimp, joint-stock factory, for production of women and men fashion clothing. It was
established in 1948 in form of a cooperation union of tailors and had 32 workers. Through
out its existence it has been developing and changing its ownership status. Besides
this, company often changed its name. However, since 1983. the company has started
independently to operate under the current name OLIMP.
Today Olimp employs 300 employees trained and educated to perform entire production
programme, especially regarding women and men heavy apparel. Recently we have also
included men and women light clothing. Olimp owns modern machines run by employees
capable to satisfy the highest demands of foreign market.
For a long period of years Olimp has been cooperating with buyers from Germany, Austria,
Switzerland, Italy, Slovenia, Croatia, USA etc. Together with them, we have accomplished
excellent results in area of production by order. At the moment operations of the company
are 90% directed to production by the order while 10% represents its own production
distributed at the local market.
Olimp also has Salon for making of clothing by order. Additionally, it possesses machines
for all kinds of embroidery, washing machines and machines for softening.
Production programme: men and women suits, men and women coats and topcoats,
men and women jackets and blazers, men and women trousers, men and women jackets,
skirts etc.
62
63
Pčelica Maja d.o.o.
Novo Naselje 8, 89230 Bileća
T +387 59 380 481 F +387 59 380 482
[email protected]
www.pcelicamaja.com
Pčelica Maja Ltd.
64
Broj zaposlenih: 20
Number of employees: 20
Glavne grupe proizvoda: oprema za
bebe, odjeća za dojenčad
Main product groups: baby
equipment-clothing, newborns clothing
Pčelica Maja d.o.o. Bileća osnovana je 1998. godine kao mala porodična firma. Osnovna
djelatnost firme je proizvodnja bebi opreme i odjeće za dojenčad. Trenutno broji 20
zaposlenih, a zaštitni znak proizvoda je popularna Pčelica Maja, lik iz crtanih filmova i
stripova za djecu.
Pčelica Maja Ltd. was founded in 1998 as a small family company with its seat in Bileća
town. Basic company’s activity is production of baby clothing equipment and newborn
baby clothing. Pčelica Maja Ltd.employs 20 workers. Product trade mark is a popular
Pčelica Maja - Little bee Maya.
Pčelica Maja d.o.o. plasira više od 200 vlastitih proizvoda namijenjenih novorođenčadi i
djeci uzrasta od šest godina. Proizvodni program obuhvata sljedeće grupe artikala: bebi
bodići, štramplice, gegice, kapice, pelene, kompleti, garniture, bebi trenerke, majice,
posteljine, siperke, dekice, peškire...
Pčelica Maja Ltd. produces over 200 its own products intended for newborn babies and
children up to 6 years. Production programme encompasses following product groups:
baby body clothing, baby stockings, caps, diapers, baby clothing sets, baby track suits,
shirts, linens, bibs, blankets, towels...
Odlika proizvoda i proizvodnje ove dječije modne kuće je u sopstvenom dizajnu i kreaciji,
tako da su odjevni predmeti Pčelice Maje d.o.o. prepoznatljivi i na domaćem i na tržištu
u regionu. Sirovina za proizvode potiče od provjerenih proizvođača iz Arilja, Republika
Srbija, i iz Turske. Tokom 2007. godine proizvodnja je proširena, tako da je osposobljen i
pogon za proizvodnju reklamnih i modnih majica.
Recognizable feature of our products and production lies in our own design and creation.
Raw material is being supplied from recognizable producers from Serbia (Arilje) and
Turkey. Products are recognizable by its design and quality both on domestic and foreign
market. In 2007 we expanded our production in order to enable us to produce fashion
shirts and shirts for advertising.
Ovaj pogon raspolaže najnovijom štampom za tekstil (sito tisak, sušionica) i presama za
termo štampu, tako da se na svim proizvodima sa zavidnim kvalitetom kreira izrada slika
i natpisa. Uvedene su i vez mašine, te mnoge druge inovacije koje omogućavaju bolju i
kvalitetniju proizvodnju.
In plant we possess the latest print machine for textile (screen print, drying device) and
press device for thermo printing. Thus, we are able to create high quality pictures and
titles on all our products. Also, we have introduced knitting machines as well as many
other novelties in order to accomplish even better and higher quality production.
Pčelica Maja d.o.o. Bileća svoje proizvode uglavnom plasira na domaćem tržištu i traži
potencijalne kupce u inostranstvu.
Pčelica Maja Ltd. mostly places its products at domestic market, so we are seeking
potential buyers from foreign markets.
65
Prevent
Topuzovo polje bb, 71300 Visoko
T +387 32 730 850 F +387 32 730 855
[email protected]
www.prevent.ba
Prevent
Broj zaposlenih: 5000
Number of employees: 5000
Glavne grupe proizvoda: autopresvlake, koža, kočioni diskovi,
zaštitna oprema, proizvodnja Maestral
čamaca i interijera za jahte
Main product groups: seats covers,
leather, break disks, protective
equipment, production of Maestral
boats and yacht interiors
Najznačajnija izvozna tržišta:
Evropa, Amerika, Australija, Azija
The most important export markets:
EU, America, Australia, Asia
Certifikati: ISO 9001, ISO/TS 16949
Certificate: ISO 9001, ISO/TS 16949
Prevent je u Bosni i Hercegovini osnovan 1999. godine i danas je među vodećim
izvoznicima čiji su proizvodni pogoni na više lokacija - u Visokom, Goraždu, Zenici, Jelahu
i Vogošći, gdje je Prevent suvlasnik tvornice Volkswagen Sarajevo.
Kada se pojavio na tržištu Bosne i Hercegovine, Prevent je zapošljavao 50 radnika.
Već od sljedeće, 2000. godine, u kontinuitetu proširuje svoje proizvodne kapacitete,
otvara nova radna mjesta i pojačava izvoz širokog proizvodnog asortimana na svjetska
tržišta. Danas Prevent osigurava redovne plaće za 5.000 zaposlenih. Krojenje i šivanje
autopresvlaka za potrebe autoindustrije vrše se u proizvodnim pogonima Preventa
u Visokom i Zenici. Prevent Leather je najveća fabrika kože na Balkanu s kapacitetom
obrade 2.000 komada kože dnevno, koja proizvodi artikle bez kroma, čime zadovoljava
ekološke standarde. Podatak koji potvrđuje Preventov moto: tamo gdje preduzetnički
entuzijazam susreće profesionalnost u izradi govori da se Preventove kožne presvlake
nalaze u 15% automobila u Evropi. Kada je u pitanju non automotive divizija, Prevent
Safety se bavi proizvodnjom zaštitne opreme, dok Ad Nautic proizvodi gumene čamce te
izrađuje interijer za luksuzne jahte.
Prevent grupacija u Bosni i Hercegovini zagovornik je održivog razvoja i konstantno ulaže
u nove tehnologije u oblasti zaštite okoliša. Pored toga, Prevent je najveći izvoznik tri
godine za redom i korporativni filantrop u okviru izbora društveno odgovornih kompanija
DOBRO. Shvatajući potrebe mladih i ambicioznih ljudi, ova kompanija kontinuirano ulaže
u obrazovanje, sport i kulturu i motor je razvoja bh. privrede.
66
The Prevent Group in Bosnia and Herzegovina was established in 1999. manufacturing
car seat covers for the Volkswagen Golf A5 at a plant in Visoko, initially employing 40
workers. Since then, Prevent group has expanded throughout the country. Today, the
group employs 5.000 workers at sites in Visoko, Zenica, Goražde, Jelah and Sarajevo.
Prevent is a strategic supplier for Volkswagen, but the company also produces seat
covers for BMW, Porsche, Audi, Seat, Škoda and the PSA Group. Prevent produces 1.5
million seat cover sets annually, supplying seat covers for 15% of all the automobiles
manufactured in Europe. Leather production accounts for a sizeable portion of Prevent’s
overall export volume, and the company has leather-processing facilities covering more
than 20.000 m2, with a daily capacity of 2.000 hides. An important component of the
automotive division is Prevent Fad, a company that produces 2,8 million brake disks
annually. In the non-automotive division, Prevent is particularly proud of Prevent Safety.
Prevent Safety echoes the origins of the global Prevent Group and produces high-quality
protective gloves and other kinds of protective clothing. Also in the non-automotive
division is Ad Nautic, which produces the Maestral class of sailing vessel as well as a
range of yacht interiors. Prevent maintains the highest standard of social responsibly
throughout its operations.
For the last two years Prevent has been the recipient of the Corporate Philanthropy best
practice award presented by the Mozaik Foundation in partnership with the International
Finance Corporation and the UN Development and has consolidated its position as a
major exporter and the leading private company in Bosnia and Herzegovina. With a
proven and successful commitment to the economic and social development of Bosnia
and Herzegovina and an enviable record of success in production, Prevent is a model of
best practice and a magnet for foreign investment.
67
ProfiTex d.o.o.
Zvijezda 25, 71330 Vareš
T/F +387 32 843 094
[email protected]
ProfiTex Ltd.
Broj zaposlenih: 28
Number of employees: 28
Glavne grupe proizvoda: modna
metraža, modna konfekcija
Main product groups: fashion textile
fabrics, fashion clothing
Najznačajnija izvozna tržišta:
Srbija, Hrvatska
The most important export markets:
Serbia, Croatia
ProfiTex d.o.o. Vareš prometuje modnim tkaninama napravljenim od prirodnih materijala,
mješavinama sintetičkih materijala porijeklom iz zemalja Evropske unije, kao i tkaninama
od svile s Dalekog istoka.
Od prirodnih materijala su zastupljeni svila, pamuk, lan, vuna, a od mješavina muslin,
žoržet, saten, brokat, itd.
U širokom asortimanu konfekcije ProfiTex d.o.o. Vareš nudi suknje, haljine, hlače, kostime,
sakoe i kapute za žene, te odijela, sakoe, jakne i kapute za muškarce.
ProfiTex Ltd. Vareš deals with trade of fashion fabrics made of natural materials and
mixed synthetic materials of EU origin as well as silk fabrics from Far East.
Following natural materials are represented in trade: silk, cotton, flax, wool, while mixed
materials which are represented are: muslin, georgette, satin, brocade etc.
Wide assortment of clothing that we offer includes: skirts, dresses, trousers, suits, jackets
and coats for women and suits, jackets and coats for men.
ProfiTex Ltd. has eight retail facilities at following addresses:
ProfiTex d.o.o. Vareš ima osam maloprodajnih objekata na sljedećim adresama:
• trgovina metraže u ul. Muvekita br. 1, Sarajevo, T +387 33 222 843
• trgovina konfekcije u ul. Muvekita br. 1, Sarajevo, T +387 33 208 573
• trgovina metraže u ul. Terezije bb, PC Skenderija, Sarajevo, T +387 61 203 767
• trgovina metraže u ul. Zmaja od Bosne, TC Robot, Sarajevo, T +387 33 524 058
• trgovina metraže u ul. M. Tita bb, Zenica, T +387 32 409 631
• trgovina konfekcije u ul. M. Tita bb, Zenica, T +387 32 409 633
• trgovina metraže u ul. 15. maja bb, Slatina, Tuzla, T +387 35 278 096
• trgovina metraže u PC 96 FIS Vitez, Vitez, T +387 30 712 219
• veleprodaja metraže i konfekcije u ul. Metalska bb, Vareš, T +387 32 849 330
68
• clothing fabrics shop in Sarajevo, Muvekita St. no. 1, T +387 33 222 843
• clothing fabrics shop in Sarajevo, Muvekita St. no. 1, T +387 33 208 573
• clothing fabrics shop in Sarajevo, Terezije bb, PC Skenderija, T +387 61 203 767
• clothing fabrics shop in Sarajevo, Zmaja od Bosne St., TC Robot, T +387 33 524 058
• clothing fabrics shop in Zenica, M. Tita St. bb, T +387 32 409 631
• clothing shop in Zenica, M. Tita St. bb, T +387 32 409 633
• clothing fabrics shop in Tuzla, 15. maja St. bb, Slatina, T +387 35 278 096
• clothing fabrics shop in Vitez, in PC 96 FIS Vitez, T +387 30 712 219
• wholesale of clothing and fabrics in Vareš, Metalska bb St., T +387 32 849 330
69
Sana linea a.d.
Ustanička 6, 79224 Kostajnica
T +387 52 666 112 F +387 52 663 160
[email protected]
www.sanalinea.biz
Sana linea a.d.
Broj zaposlenih: 110
Number of employees: 110
Glavne grupe proizvoda: ženske
bluze, ženske hlače, ženske suknje,
sakoi, majice, haljine
Main product groups: women
blouses, women trousers, women
skirts, jackets, shirts, dresses
Najznačajnija izvozna tržišta:
Srbija, Slovenija, Njemačka
The most important export markets:
Serbia, Slovenia, Germany
R
Sana linea a.d. ima dugu tradiciju u proizvodnji modne konfekcije. Ženske bluze obilježile
su ulazak Sana linea-e u svijet mode. Pored bluza, Sana linea nudi i sljedeće proizvode:
ženske pantalone, haljine, suknje, majice i blejzere.
Sana linea Kostajnica has a long tradition in production of fashion collection. Women’s
blouses marked its entrance into the world of fashion. Apart from blouses, Sana linea
offers following products: women’s trousers, dresses, skirts and t shirts and blazers.
Tokom godine, Sana linea kreira dvije kolekcije (proljeće/ljeto i jesen/zima). Sana linea
ima svoj razvojni tim koji putem stalnog kontakta sa kupcima kreira proizvode koji svojim
kvalitetom i dizajnom zadovoljavaju kupce. Ono po čemu je Sana linea jedinstvena na
tržištu jeste ponuda veličina proizvoda od broja 38 do 52.
In course of a year Sana linea creates two collections (spring/summer and autumn/
winter). Sana linea has its own developing team, who through constant feedback from
its buyers creates products which bring satisfaction to its buyers by both quality of fabric
and design. The facts by which we are unique at the market are the sizes which go from
38 to 52.
Već nekoliko godina Sana linea prisutna je na inostranim tržištima putem „lohn“ poslova,
proizvodnje ženskih bluza, majica, haljina, pantalona i laganih blejzera. Na osnovu dobrog
kvaliteta proizvodnje, ispunjavanja rokova i svih ostalih ugovorenih obaveza, privukla je
pažnju mnogih predstavnika evropske modne industrije kao što su: Siewers, LaWIE,
Verse, Wollen Schleger, Bone, Public. U posljednjih sedam godina sarađuje s kompanijom
Marcona iz Njemačke.
Danas Sana linea zapošljava 110 radnika, a ono što ovoj kompaniji daje poseban šarm
jeste činjenica da kompanijom u potpunosti upravljaju žene.
70
For many years we have been present at foreign markets via ordered jobs manufacturing
women’s blouses, t shirts, dresses, trousers and light blazers. Based on good quality
of production, fulfillment of deadlines and of all the other arranged obligations with the
contractor, we have drawn attention of many Europe’s fashion industries like Siewers,
LaWIE, Verse, Wollen Schleger, Bone, Public. For the last seven years Sana linea has
been cooperating with company Marcona from Germany.
Today Sana linea has 110 employed workers and is completely run by women what gives
Sana linea its recognizable charm.
71
Sconto-prom d.o.o.
Brezičanski put bb, 79101 Prijedor
T +387 52 304 130 F +387 52 304 110
[email protected]
www.sconto-prom.com
Sconto-prom Ltd.
Broj zaposlenih: 500
Number of employees: 500
Glavne grupe proizvoda: proizvodnja
tekstilnih proizvoda osim odjeće
(presvlake za namještaj), proizvodnja
namještaja
Main product groups: production
of textile products except clothing
(furniture covers), production of
furniture
Najznačajnija izvozna tržišta:
sve zemlje EU
The most important export markets:
EU countries
Certifikati: ISO 9001
Certificate: ISO 9001
Sconto-prom d.o.o. Prijedor osnovan je 1998. godine, a njegova glavna djelatnost
je proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo (presvlake za namještaj),
tapaciranog namještaja, kao što su fotelje, dvosjedi, trosjedi, sećije, klub garniture, kreveti,
dušeci, jastuci i slično, kao i proizvodnja namještaja od drvnog masiva. Svi proizvodi
izrađeni su od tekstila, kože (prirodne i vještačke) i drvnog masiva bukve.
Sconto-prom Ltd., Prijedor was established in 1998 with its’ headquarters in Prijedor.
Sconto-prom Ltd. produces finished textile products for households (furniture covers),
upholstery furniture such is: armchairs, two-seaters, three-seaters, club sets, beds,
mattresses, pillows and similar as well as furniture made of solid wood. All products are
being made of textile, leather (natural and artificial) and beech solid wood.
Preduzeće je u toku 2005. godine okončalo proces uvođenja sistema ISO standarda standarda kvaliteta. Pored toga, kao dobavljač kompanije IKEA ovo privredno društvo
primjenjuje i njene interne standarde - IWAY, Q-Way i 4 SIP, kao i druge standarde.
Društvo posluje u oba bh. entiteta, na lokacijama Prijedora, gdje se nalazi sjedište društva,
te Prnjavora, Sanskog Mosta i Ključa. Pored IKEA-e , Sconto-prom d.o.o. svoje proizvode
plasira i na tržišta Njemačke, Italije, Slovenije i Srbije.
In 2005 Sconto-prom Ltd. finished the process of introducing of ISO Quality standard.
Apart from this, the company, being a supplier to IKEA company, applies its’ internal
standards: IWAY, Q-Way and 4 SIP as well as other. Sconto-prom Ltd. operates in both
B&H entities, on location in Prijedor (where headquarters is), Prnjavor, Sanski Most and
Ključ. Apart from being supplier to the IKEA, the Sconto-prom Ltd. places its’ products at
the following markets: Germany, Italy, Slovenia and Serbia.
Menadžment Sconto-proma je u poslovnoj politici dao prioritet stvaranju poslovnog imena
i zadovoljavanju svih mogućih zahtjeva stranih kupaca, ali i uspostavljanju dominacije
na domaćem tržištu. Slobodno se može tvrditi da su prioriteti ispunjeni, što potvrđuju
činjenice da je Sconto-prom jedan od dva dobavljača u Evropi koji proizvodi za potrebe
robnih kuća IKEA širom svijeta. Godine iskustva i moderna rješenja doveli su do stvaranja
sopstvenog brenda - Urban namještaja. Zahvaljujući ovom brendu, dobijeni su novi
ugovori i za izvoz namještaja na svjetsko tržište.
According to its business policy Sconto-prom Ltd. management gave a priority to
creation of business of reputable name and satisfaction of all foreign buyers’ needs as
well as to establishment of dominant position at domestic market. We can freely say
that our priorities have been accomplished. This statement is confirmed by the fact that
Sconto-prom Ltd. is one out of two suppliers of IKEA in Europe, producing products for
IKEA department stores all around the world. Years of experience and modern solutions
resulted in creation of its own brand „Urban furniture“. Due to this success and new brand,
Sconto-prom Ltd. gained new contracts for export of furniture to the worlds’ market.
Svojom stručnošću i željom da zadovolji tržišnu potražnju Sconto-prom d.o.o. potiskuje
konkurenciju, jer pruža kvalitet sve od proizvodnje pa do krajnjeg rezultata.
72
Based on its expertise and desire to satisfy market demand, Sconto-prom Ltd. provides
quality, from the mere process of production to the final product stage, thus suppressing
its competition.
73
Suman d.o.o.
Branilaca grada bb, 75320 Gračanica
T +387 35 704 940 F +387 35 708 302
[email protected]
www.suman.ba
Suman Ltd.
Broj zaposlenih: 58
Number of employees: 58
Glavne grupe proizvoda: suncobrani,
tende, žaluzine, trakaste zavjese, rolo i
panel zavjese, baneri i zastave
Main product groups: parasols, tents,
roll curtains, blinds, panel curtains,
banners and flags
Najznačajnija izvozna tržišta:
Njemačka, Hrvatska, Slovenija,
Albanija, Litvanija
The most important export markets:
Germany, Croatia, Slovenia,
Albania, Lithuania
Certifikati: ISO 9001:2008
Certificate: ISO 9001:2008
Suman d.o.o. Gračanica je osnovan 1990. godine, a od 1998. kontinuirano investira u
znanje i edukaciju zaposlenih, te proizvodne kapacitete i tržište.
Suman Ltd. Gračanica was founded in 1990. Since 1998 it continuously invests in
knowledge and training of its employees, production plants and market.
Misija kompanije da ponudi proizvode za zaštitu od sunca, proizvedene po najnovijim
tehnologijama, najboljeg kvaliteta i po pristupačnim cijenama, rezultirala je kontinuiranim
razvojem ovog preduzeća u tehničko-tehnološkom i finansijskom smislu.
Company’s mission to offer products for sun protection, produced according to the latest
technologies, with best quality and acceptable prices resulted in continuous development
of the company in technological and financial sense.
Suman d.o.o. je izrasla u firmu prepoznatljivog imena, sa 3000 m2 proizvodnog prostora,
više od 58 zaposlenih, širokom paletom proizvoda, te respektabilnom listom klijenata.
Proizvodni pogoni su locirani u Gračanici, BiH. Prodaja se vrši putem predstavništva u
Sarajevu, i mrežom zastupnika u cijeloj BiH, a u Hrvatskoj posredstvom sestrinske firme
smještene u Zagrebu i mrežom njenih predstavništava.
Thus, today, Suman Ltd. has become a company with recognizable name that has more
than 3000 m2 of production space and over 58 employees with wide range of products
and respectable clients’ list. Production plants are located in Gračanica, B&H. We sell
our products via our sales branch - located in Sarajevo and via our network of agents
covering territory of entire B&H. We sell our products in Croatia via our sister company
located in Zagreb and its branch network.
Suman d.o.o. je izvozno orijentirana firma. Preko 65% proizvoda se izvozi na tržišta
Njemačke, Nizozemske, Albanije, Litvanije, Kosova, Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne
Gore i Francuske.
Proizvodni program firme Suman d.o.o. čine proizvodi za zaštitu od sunca, i to: suncobrani
(više oblika i dimenzija, kvadratni, oktagonalni, pravougaoni, 200-500 cm); tende svih
vrsta (ravne zglobne, kupolaste, atike, balkonske, samostojeće, europergole); rolo
zavjese; panel zavjese; aluminijske žaluzine; trakaste zavjese; reklamni baneri i zastave.
74
Suman Ltd. is export oriented company. More than 65% of our products are being
exported to the following countries: Germany, Netherlands, Albania, Lithuania, Kosovo,
Slovenia, Serbia, Macedonia, Montenegro and France.
Production programme of the Suman Ltd. is consisted of sun protection products,
namely: Parasols (various shapes and dimensions, square, octal, rectangle, 200-500 cm);
Tents of all types (flat, articular, domed, attica, balcony tents, „europergol“); Roll curtains;
Panel curtains; Aluminium blinds; Strip curtains; Banners and flags for advertisement.
75
Tekstil Dijana d.o.o.
11 Novembra bb, 78420 Srbac
T +387 51 740 157 F +387 51 745 611
[email protected]
www.tekstildijana.com
Tekstil Dijana Ltd.
Broj zaposlenih: 50
Number of employees: 50
Glavne grupe proizvoda: pletivo,
pamučno rublje
Main product groups: webbing,
cotton underwear
Najznačajnija izvozna tržišta:
Njemačka, Hrvatska, Srbija, Austrija,
Slovenija
The most important export markets:
Germany, Croatia, Serbia, Austria,
Slovenia
Porodična firma Tekstil Dijana d.o.o. sa sjedištem u Srpcu, 11. novembra bb, osnovana
je davne 1989. godine. U proizvode su ugrađeni dugogodišnje iskustvo u tekstilnoj
branši, kreativnost mladog kadra, kao i znanje i želja da firma zauzme mjesto jednog od
najkvalitetnijih proizvođača pamučnog rublja u Bosni i Hercegovini. Proizvodi se plasiraju
uglavnom na domaće tržište i mogu se naći u svim značajnijim trgovačkim centrima u
Bosni i Hercegovini. U proteklih nekoliko godina firma uspješno izvozi proizvode u zemlje
u regionu, a takođe se nameće kao stabilan i pouzdan partner trgovačkih lanaca na tržištu
Evropske unije.
Potvrdu uspješnog rada i proizvodnje rublja od najfinijeg pamuka firma nalazi u
višedecenijskom prisustvu na domaćem tržištu. Proizvodnju rublja trenutno obavlja 35
radnika, a proizvodni procesi se izvode na najsavremenijim mašinama koje su trenutno
dostupne u svijetu tekstila. Pored najfinijeg tekstilnog rublja, firma je nedavno počela da
proizvodi i pamučno pletivo od fino češljane pamučne pređe, tako da je krajnji proizvod
izrađen od 100% prirodnog pamuka.
Kao neizostavan proces u obradi tekstila firma se specijalizovala za izradu veza na svojim
proizvodima, kao i uslugu veza za potrebe kupca. Pored proizvodnje pamučnog rublja,
Tekstil Dijana nudi usluge pletenja pamučnog prediva svih numeracija na kružno pletaćim
mašinama poznatih svjetskih proizvođača kao što su Meier, Albi, Jumberka... Tekstil
Dijana d.o.o.posjeduje četiri maloprodajna objekta u Srpcu u kojima se može naći široka
ponuda namještaja, bijele tehnike, kućnih potrepština i tekstila, sa oko 20.000 različitih
artikala u maloprodaji.
76
Family firm Tekstil Dijana Ltd. was founded back in 1989 with head office in Srbac, at
address: 11 Novembra bb. Longtime experience in the textile branch, creativity of the
young staff as well as the knowledge and will to take the place as one of the most quality
producers of the cotton underclothing in Bosnia and Herzegovina represent features that
are incorporated in our products. Products are mainly intended for the domestic market
and can be found in all important shopping centers in Bosnia and Herzegovina. In the
past few years Tekstil Dijana Ltd. has been successfully exporting the products in the
countries in the region, and it has also imposed itself as a stable and reliable partner in
sales chains on the European Union market.
Proof of successful work and production of underclothing from the finest cotton can be
found in the fact that Tekstil Dijana Ltd. has a long presence at the domestic market. At
the moment, the production of the underclothing is being performed by 35 employees
with the tendency of growth in the number of employed, and the productive processes
are being done by the most modern machines which are now available in the world of
textile. Besides the production of the finest textile underclothing, the firm has recently
begun production of cotton webbing from fine combed cotton yarn so that the final
product is made of 100% natural cotton.
As an unavoidable process in the textile treatment the Tekstil Dijana Ltd. has specialized
itself in embroidery on its products, as well as in providing of the service of embroidery for
the customers’ needs. Besides the production of the cotton underclothing, the firm Tekstil
Dijana offers the service of knitting of the cotton yarn of all numerations on the circular
knitting machines of the world known producers such are: Meier, Albi, Jumberka...
Tekstil Dijana Ltd. owns 4 retail sale objects in Srbac in which can be found a wide range
supply of furniture, domestic appliances, house necessities, and textile with about 20.000
different articles in retail sale.
77
Tekstilna industrija d.o.o.
Rodoč bb, Slobodna carinska zona, 88000 Mostar
T +387 36 352 800 F +387 36 352 807
[email protected]; [email protected]
www.tim-mostar.net
Tekstilna industrija Ltd.
78
Broj zaposlenih: 90
Number of employees: 90
Glavne grupe proizvoda:
profesionalna zaštitna radna odjeća,
specijalna zaštitna odjeća
Main product groups: professional
working protective clothing, special
protective clothing
Najznačajnija izvozna tržišta:
Njemačka, Hrvatska
The most important export markets:
Germany, Croatia
Certifikati: ISO 9001:2000
Certificate: ISO 9001:2000
Tekstilna industrija d.o.o. Mostar nalazi se na tržištu već pola stoljeća. Osnovana je 1966.
godine, a do 1995. godine proizvodnja se pretežno zasnivala na klasičnoj profesionalnoj
odjeći, te dječjoj i odjeći za građanstvo. Poduzeće je modernizirano i rekonstruirano 1995.
godine, a 2010. godine su uložena značajna financijska sredstva u infrastrukturu i novu
tehnologiju, čime su omogućene značajne promjene te proširenje programa proizvodnje.
Tekstilna industrija Ltd. Mostar exists for half a century. It was established in 1966. Till
1995 it produced classical professional and children clothing as well as footwear for
construction building industry. In 1995 Tekstilna industrija Ltd. was modernized and
reconstructed. In 2010 significant financial resources were invested in infrastructure and
new technology enabling the company to expand its production programme.
Praćenjem svjetskih trendova, novih materijala, mode i tehnologije dolazi do preorijentacije
proizvodnje, tako da, pored klasičnih proizvoda, Tekstilna industrija d.o.o. Mostar sada
proizvodi i specijalnu namjensku odjeću od klasičnih i laminatnih tkanina. Riječ je o
namjenskoj odjeći za pripadnike vojske, policije, carine, agencija za osiguranje te radnika
telekomunikacija, građevinarstva, elektroprivrede, komunalnih poduzeća i slično.
Following world’s trends, novelties in materials, fashion and technology Tekstilna
industrija Ltd. has re-orientated its production. Thus, our company, apart from classical
products, produces special application clothing made from classical and laminate
fabrics. By special application clothing we mean clothing for: military, police, customs,
telecommunication companies, construction building companies, electric power industry,
security agencies, public utility companies etc.
Tekstilna industrija d.o.o. Mostar danas upošljava oko 90 radnika, a proizvodni aranžman
pretežno se zasniva na „lohn“ poslovima, s većim udjelom za izvoz na tržište Europske
unije. Ostatak proizvedenih artikala namijenjen je tržištima zemalja bivše Jugoslavije,
prvenstveno Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Glavni kupci tijekom proteklih
godina su većinom poduzeća iz zemalja članica Europske unije, a mostarska tekstilna
industrija nastoji svoje tržište u budućnosti proširiti na što veći broj kupaca diljem Europe.
Today, Tekstilna industrija Ltd. Mostar employs 90 workers. Production activities are
mostly directed to job ordered activities. Majority of products are being exported to EU
market, then to the Ex-Yugoslavia countries - primarily to Croatia and Slovenia. In past
years our main buyers were companies from EU (job order), but we do hope that in future
we will expand our network of buyers throughout the Europe.
Ovo poduzeće u svom radu se vodi strogim standardima, a dugogodišnje iskustvo
omogućava da zadovolji zahtjeve i potrebe kupaca. Tekstilna industrija d.o.o. Mostar
izražava iskrenu zahvalnost dosadašnjim kupcima na iskazanom povjerenju i preporučuje
svoje proizvode, očekujući nove poslovne kontakte i buduću suradnju.
Tekstilna industrija Ltd. is run in accordance to the strict rules and standards. Based
on our long experience we are capable to satisfy needs and demands of our buyers.
Hoping to create new business contacts and to achieve future cooperation we are at your
disposal for any information and details.
79
Tex-line d.o.o.
Cazinska bb, 77200 Cazin
T +387 37 539 278 F +387 37 514 653
[email protected]
Tex-line Ltd.
80
Broj zaposlenih: 200
Number of employees: 200
Glavne grupe proizvoda: muški i
ženski džemperi
Main product groups: men and
women sweaters
Najznačajnija izvozna tržišta:
Italija, Njemačka, Engleska, Rusija,
Španija, Francuska, Japan
The most important export markets:
Italy, Germany, England, Russia,
Spain, France, Japan
Tex-line d.o.o. Cazin osnovan je 2007. godine i trenutno zapošljava 200 radnika.
Tex-line Ltd. was founded in 2007. Today, Tex-line Ltd. employs 200 workers.
Proces proizvodnje u Tex-lineu je podijeljen u dvije linije. Prva linija proizvodnje zasniva
se na uvozu prediva, kao i svih dodatnih dijelova za gotovi džemper (etiketa, dugmadi,
zipova, kartonskih etiketa, tekstilnih traka, itd.), te stavljanju prediva u mašine za ravno
pletenje džempera.
Production process is divided into two lines. First production line is based on import of
yarn as well as all other additional items necessary to make a finished sweater product
(labels, buttons, paperboard labels, zips, textile ribbon, etc.). Upon import, yarns are
placed in machines for flat knitting of sweaters.
Mašine koje se koriste u Tex-lineu d.o.o. su:
Machines that we use are the following ones:
• kotoni 9, 12, 21 i 24 gg, što određuje debljinu džempera
• shima F 5, 7 i 12 za izradu višebojnih džempera
• steiger mašine za izradu intarzije na prednjem dijelu džempera
• kotoni 9, 12, 21, 24 gg defining sweater thickness
• shima F 5, 7, 12 for making polychromous sweaters
• steiger machines for making of marquetry on sweater front side
Takodjer, Tex-line koristi i mašine za pletenje dodatnih dijelova za džempere (kragne,
renderi, lajsne, trake...).
Also, we use machines for knitting of other parts on the sweater (collars, renders, battens,
ribbons…).
Druga linija se zasniva na uvozu svih vrsta pletenine koja se kroji i od koje se prave T-shirt
majice, suknje, pantalone i haljine.
Second production line is import of knitwear to be tailored for producing of T-shirts, skirts
and trousers from all types of knitwear.
Tex-line d.o.o. Cazin posjeduje 40 mašina za pletenje, a većinu svojih gotovih proizvoda
izvodi u zemlje članice Evropske unije.
Tex-line Ltd. owns 40 machines for knitting. Finished products are being exported to the
majority of EU countries.
81
Unikom promet d.o.o.
Begov Han bb, 72233 Žepče
T/F +387 32 684 384
[email protected]
Unikom promet Ltd.
Broj zaposlenih: 35
Number of employees: 35
Glavne grupe proizvoda: zaštitna
radna odjeća
Main product groups: safety
clothing
Najznačajnija izvozna tržišta:
Njemačka, Slovenija
The most important export markets:
Germany, Slovenia
Unikom promet d.o.o. Žepče je firma u privatnom vlasništvu, osnovana 1992. godine.
Osnovna djelatnost Unikom prometa d.o.o. je proizvodnja zaštitne radne odjeće.
Firma posjeduje vlastiti novoizgrađeni objekat za proizvodnju, površine 1.200 m2, u kom je
trenutno zaposleno 35 radnika. U Unikom prometu d.o.o. u ranijim periodima radilo je 50
radnika, ali je ove godine, zbog pada proizvodnje, smanjen broj zaposlenih.
Unikom promet d.o.o. posjeduje svoju krojačnicu, proizvodni pogon, pakirnicu, radnički
restoran, magacinski i uredski prostor.
Mašine kojima se obavlja proizvodnja su nove („juki“ program). Prostorni i mašinski
kapacitet ove firme omogućava angažiranje više od 100 radnika.
82
Unikom Promet Ltd., in 100% private ownership was established in 1992.
Space capacity: 1200 m2, newly built facility in ownership of Unikom Promet Ltd. At the
moment Unikom Promet Ltd. Employs 35 workers (usually it employs 50 workers but due
to the decline in business the number of workers is reduced).
Unikom Promet Ltd. owns tailoring facility, production plant, space for packing, restaurant
for the workers, warehouse and offices.
All machines are new, „Juki“ programme. Space and machine capacities enable
engagement of 100 workers.
Unikom promet d.o.o. Žepče uglavnom obavlja poslove u „lohn“ aranžmanu za njemačko
i slovensko tržište, a dio proizvodnje povremeno plasira i na domaće tržište.
Unikom Promet Ltd. is engaged in performing of ordered jobs for the German and
Slovenian market. Basic product is protective working clothing. Occasionally we produce
products for domestic market.
Godišnji promet Unikom prometa d.o.o. Žepče kreće se od 400.000 do 500.000 KM.
Problem firme je tržište te kvalitetan poslovni partner.
Annual turnover (ordered jobs) is 400.000-500.000 BAM. What Unikom Promet Ltd. needs
is a good market and qualitative business partner.
83
Uslužnost d.o.o.
Branilaca Sarajeva 39, 71000 Sarajevo
T +387 33 226 435 F +387 33 667 316
[email protected]
Uslužnost Ltd.
Broj zaposlenih: 56
Number of employees: 56
Glavne grupe proizvoda: proizvodnja
uniformi za: policiju, željeznicu, vojsku,
zaštitare, vatrogasce, lugare, radna
odijela, HTZ oprema i dr.
Main product groups: production of
uniforms for police, railway, military,
security agencies, firemen, working
protective clothing.
Proizvodi po narudžbi i specijalne
namjene.
Production per order, and production
of product for special purposes.
Uslužnost d.o.o. Sarajevo je preduzeće osnovano 1961. godine, koje se razvilo iz krojačke
radnje kojoj je pripojena krojačka radnja tadašnjeg RSP-a i još nekoliko malih zanatskih
krojačkih radnji. U tom periodu Uslužnost d.o.o. je radila za poznatog kupca, na osnovu
narudžbi direktnih potrošača. Razvojna strategija preduzeća je bila zasnovana na osvajanju
proizvodnje tipskih odijela, s orijentacijom na nekoliko specifičnih tržišnih segmenata.
Nešto kasnije Uslužnost d.o.o Sarajevo je razvila veleprodajnu i maloprodajnu djelatnost.
Osnovu prodajnog asortimana čine tekstilni proizvodi i HTZ oprema. Primarna djelatnost
ovog preduzeća i danas je proizvodnja svih tipskih odijela - uniformi za pripadnike
ministarstava unutarnjih poslova, SIPA-e, Granične policije, vatrogasnih jedinica, službi
sigurnosti, lovočuvarskih organizacija te za osoblje pošta i ugostiteljstva. Uslužnost
d.o.o. se, pored proizvodnje kao glavne poslovne aktivnosti, bavi i prometom odnosno
veleprodajom i maloprodajom odjevnih predmeta i rublja.
Proizvodnja čini oko 90% ukupne poslovne aktivnosti, a veleprodaja i maloprodaja 1015%. Zahvaljujući organizaciji proizvodnog programa na specifične tržišne segmente ovo
preduzeće je u prijeratnom periodu bilo poznato po visokom stepenu lojalnosti kupaca
koji je postignut kvalitetom proizvoda i mogućnošću brzog reagiranja na specifične njihove
zahtjeve (šivanje, prepravke, skraćivanje, dorada, produžavanje, itd.). Uslužnost d.o.o.
Sarajevo je tokom svog postojanja razvila uspješne poslovne kontakte, prvenstveno na
domaćem tržištu. Ova kompanija je jedna od rijetkih koja je nakon izvršene privatizacije
nastavila uspješno obavljati svoju djelatnost. Upravo zbog činjenice da su sadašnji
vlasnici Uslužnosti d.o.o. njeni nekadašnji radnici, može se sa sigurnošću tvrditi da je
model kojeg je primijenila ova kompanija u procesu privatizacije primjer kako se može
uspješno poslovati.
84
Uslužnost Ltd. was founded in 1961 in Sarajevo. Uslužnost Ltd. developed from a tailor
shop to which former RSP tailor shop was joined as well as certain number of small crafttailor shops. In that period of time, the company worked for known buyer (based on orders
from direct consumers). Company’s development strategy was based on introducing of
type suits production oriented to certain market segments. After some years, Uslužnost
Ltd. developed retail and wholesale activities. Textile products and personal protective
safety clothing represent the base of company’s product offer. Uslužnost Ltd. maintained
its primary activity, that is, production of all type suits (uniforms) for Ministry of Internal
Affairs, catering industry (suits for staff in hotels and restaurants), suits for post office
personnel, uniforms for SIPA, Border police, security services, fire stations, hunting
organizations, clothing for B&H institutions, clothing for housemaids and majorettes, etc.
Apart from the production, Uslužnost Ltd. is also engaged in trade, that is, in retail and
wholesale of clothing products and underwear.
Production makes 90% of total company’s business activity, while retail and wholesale
represent 10-15% of the total activity. Based on organization of production programme
oriented to the specific market segments, Uslužnost Ltd. has acquired a high level
of loyalty from customers. This was achieved based on high quality of products and
ability to quickly react on specific customers’ demands (sewing, repairing, shortening,
additional work, etc). During its existence, Uslužnost Ltd. has developed successful
business contacts primarily at domestic market. Uslužnost Ltd. represents one of the
rare companies that continued successful conducting of its activities even after the
privatization process was finished. Due to the fact that company’s workers are in fact
owners of the company, Uslužnost Ltd. represents an example how model used in this
privatization process proves how in such a way successful business running can be
achieved.
85
Vintex d.o.o.
Vrbaska bb, 70280 G. Vakuf-Uskoplje
T +387 30 495 766 F +387 30 494 130
[email protected]
Vintex Ltd.
Broj zaposlenih: 95
Number of employees: 95
Glavne grupe proizvoda: tekstilni
proizvodi, sportski program i radna
odijela
Main product groups: textile products,
sport programme and working
clothing
Najznačajnija izvozna tržišta:
Njemačka, Austrija
The most important export markets:
Germany, Austria
Vintex d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje je tvornica tekstilnih proizvoda koja je počela s
proizvodnjom davne 1972. godine pod imenom Konfekcija Borac - Pogon Gornji Vakuf,
kao jedna od filijala Tekstilnog kombinata Borac, Travnik.
Vintex Ltd. - factory of textile products, Gornji Vakuf-Uskoplje, started its production in
1972 under the name Borac Confection - Department Gornji Vakuf as one of branch
factories of textile plant Borac, Travnik.
Tvornica se od početka pa sve do danas bavila kvalitetnom proizvodnjom svih vrsta
hlača, što je i specijalizirala tokom dugogodišnjeg rada. Ali, po potrebi ili zahtjevu kupaca,
u mogućnosti su proizvoditi i druge vrste tekstilnih proizvoda.
From the mere beginning of its existance and development, Vintex Ltd. specialized its
production for production of qualitative pants of all kinds. However, on demand or if
needed, the company is capable to produce other kinds of textile products.
U toku 2005. godine tvornica je privatizirana i sada se nalazi u 100% privatnom,
porodičnom vlasništvu.
In 2005. Vintex Ltd. was privatized being now in 100% private ownership.
Nakon uspješno provedene privatizacije i promjene naziva tvornice, obnovljen je strojni
park novim modelima mašina i nastavljena je proizvodnja.
Danas Vintex d.o.o. zapošljava 95 radnika, s tim da valja napomenuti da posjeduje opremu
i prostor za kapacitet od 150 radnika u jednoj smjeni. Proizvodnju ove tvornice tekstilnih
proizvoda čine „lohn“ poslovi, koji su namijenjeni tržištu EU.
Ono što Vintex d.o.o. čini privlačnim, pored kvalitetne proizvodnje, su i povoljan geografski
položaj, mogućnost isporuke kratkih rokova, vlastiti prijevoz robe, što dokazuje trenutna
uspješna saradnja s firmama iz Njemačke i Austrije.
86
Upon successfully conducted privatization and change of factory’s name, old machines
were replaced with new ones and production continued.
Today Vintex Ltd. employs 95 workers. Factory possesses equipment and space capacity
to perform working of 150 workers in one shift. Our production is based on job order
production. Products are directed to the EU market.
Geographical location, qualitative production, delivery on short deadlines and own
transport of goods represent advantages of Vintex Ltd. what is proved by our successful
cooperation with companies from Germany and Austria.
87
Werkkol d.o.o.
Vitalj bb, 75280 Kladanj
T/F +387 35 622 375
[email protected]
www.werkkol.com
Werkkol Ltd.
Broj zaposlenih: 52
Number of employees: 52
Glavne grupe proizvoda: proizvodnja
muškog, ženskog i dječijeg veša
Main product groups: production of
men, women and children underwear
Najznačajnija izvozna tržišta:
Njamačka, Italija, Austrija
The most important export markets:
Germany, Italy, Austria
Certifikati: BSCI
Certificate: BSCI
Werkkol d.o.o. Kladanj posluje od 1.7.1997. godine, a bavi se proizvodnjom tekstilnih
artikala, prije svega finog ženskog, muškog i dječjeg rublja.
Werkkol Ltd. was founded on July 1st 1997 in Kladanj. Werkkol Ltd. focuses on the
production of fine underwear for woman, men and children.
Veliki dio proizvodnje vezan je za „lohn“ poslove, tako da preduzeće sarađuje s velikim
svjetskim firmama iz Njemačke, Austrije i Italije. Dio vlastitih kreacija i proizvoda ova
kladanjska firma plasira i na domaće tržište.
Most of our projects are ordered jobs for companies from Germany, Austria and Italy.
Nonetheless, we are present at the market of Bosnia and Hrezegovina with our own
orginal creations.
Werkkol d.o.o. posjeduje modernu fabriku površine od 1.500 m2, s potpuno uređenim
skladišnim i poslovnim prostorom, te savremenim mašinama i ostalom potrebnom
opremom.
Werkkol Ltd. has its own new factory with 1500m2 of work and warehouse space, and it is
equipped with modern sewing machines as well as all other required equipment.
Na tržištu je zapažen po visokom kvalitetu, kao i preciznim rokovima isporuke i dopreme
proizvoda.
Za Werkkolom je petnaest uspješnih godina povjerenja i potvrde kvaliteta, poslovne
stabilnosti i sigurnosti.
Cilj Werkkola d.o.o. je daljnja izgradnja povjerenja poslovnih partnera i kupaca, te
približavanje svojih proizvoda domaćem tržištu.
88
Since we are mostly working with international companies, closing dates of our projects
and delivery of our products are always in time. Efficient and express shipping of our
products, as well as necessary experience in the area of export-import managment, are
some of our qualities.
Based on fifteen years of experience, trust and excellence WWerkkol Ltd. is perceived as
a company of high qualiy and credibility.
We are proud to say that we are always ready to embrace new bussines challenges and
cooperation.
89
Zenko d.o.o.
Lukovo polje 40, 72000 Zenica
T +387 32 203 060 F +387 32 203 061
[email protected]
www.zenko.ba
Zenko Ltd.
Broj zaposlenih: 80
Number of employees: 80
Glavne grupe proizvoda: radna i
zaštitna odjeća i uniforme-policijske,
vojne, interventne, zaštitarske, vezeni
program, amblemi, natpisi
Main product groups: working and
protective safety clothing, uniforms for police,
military, special forces, security agencies,
embroidery programme, emblems, signs
Najznačajnija izvozna tržišta:
Njemačka, Italija, Slovenija, Hrvatska
The most important export markets:
Germany, Italy, Slovenia, Croatia
Certifikati: ISO 9001:2008, CE mark
Certificate EN 340, EN 471, EN 343,
EN ISO 11612:2008 A1, B1, C1
Certificate: ISO 9001:2008, CE mark
Certificate EN 340, EN 471, EN 343,
EN ISO 11612:2008 A1, B1, C1
Zenko d.o.o. Zenica je tvornica konfekcije koja u svojim proizvodnim halama opremljenim
savremenim industrijskim mašinama za šivenje, vezenje i krojenje tipa Brother, Phaff,
Juki itd., zapošljava 80 radnika. Ovo proizvodno-uslužno društvo posjeduje certifikat
upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i certifikate za CE označavanje po standardima EN
340, EN 471, EN 343, i EN 11612.
Zenko Ltd. - Production Service Company has its headquarters in Zenica at Lukovo
polje no. 40. In its manufacturing facilities equipped with industrial machines for sewing,
embroidery, tailoring of brand Brother, Phaff, Juki etc., employs 80 workers. Zenko Ltd.
possesses quality management ISO 9001:2008 certificate and CE marking certificate for
the standards EN 340, EN 471, EN 343 and EN 11612.
Zenko d.o.o. je idealna firma za sve one koji žele pronaći poslovni identitet za odjeću
svojih zaposlenika, jer nudi niz različitih šablona, oblika, tkanina i boja. Standardna
ponuda zeničke konfekcije se sastoji od: radne zaštitne odjeće: radna odijela tipa klasik
i amerikan, radni prsluci, kombinezoni, razne vrste kecelja, kapa, kačketa, majice dugih i
kratkih rukava s običnom i polo kragnom; uniforme za zaštitarske agencije: jakne spitfire,
vjetrovke, taktičke hlače, košulje dugih i kratkih rukava, taktički i fluorescentni prsluci;
uniforme za pripadnike policije: zimske jakne, vjetrovke, kratke jakne, košulje klasične
dugih i kratkih rukava, pantalone, kape, šapke, fluorescentni prsluci; taktičke uniforme za
specijalne jedinice koje sadrže hlače, košulje dugih i kratki rukava, prsluci.
According to your specifications, Zenko Ltd. can develop individual working corporate
clothing to wear. Want to find a business identity in the clothing of your employees,
then you’ve come to the right place. Zenko Ltd. offers a variety of different patterns,
shapes, fabrics and colors. Our standard offer includes: working protective clothing such as working clothes classic and american type, work waistcoats, coveralls, various
types of aprons, caps, T-shirts long and short sleeve, ordinary and polo collars; uniforms
for the security agencies - spitfire jackets, windbreakers jackets, tactical pants, tactical
blouses long and short sleeve, tactical waistcoats and fluorescent waistcoats; uniforms
for police officers - Winter Jackets - windbreakers, short jackets, classic blouses short
and long sleeves, pants, hats, police caps, fluorescent waistcoats; tactical uniforms for
special units that contain tactical pants, tactical blouses long and short sleeve, tactical
waistcoats.
Ponekad je vrlo važna posebna koncepcija savršene odjeće, a u Zenku d.o.o. su posebni
zahtjevi dobrodošli. U razgovoru s timom ove tvornice možete iznijeti svoje zahtjeve u
dizajnu, funkcionalnosti i kvalitetu odjeće koja će predstavljati vašu firmu. Zajedničkim
radom moguće je postići željeni koncept radne odjeće. Također, Zenko d.o.o. omogućava
i izradu logotipa vaše firme, kao što su vezeni amblemi te natpisi u vez izvedbi na sve
željene artikle.
90
Sometimes it is very important to have a special conception of perfect clothes - in Zenko
Ltd. special requests are more than welcome. In a conversation with our team, share
with us what your requirements are in design, functionality and quality of clothing that
will represent your company. We work with you in order to together achieve the desired
concept of working clothes. Also with us, it is possible to make logos of your company
such as embroidered emblems, signs in embroidery design on all the desired items.
91
Ziko d.d.
Dolac bb, 72220 Zavidovići
T +387 32 859 051 F +387 32 859 049
[email protected]
Ziko joint-stock factory
Broj zaposlenih: 420
Number of employees: 420
Glavne grupe proizvoda: HTZ
odjeća
Main product groups: personal
protective safety clothing
Najznačajnija izvozna tržišta:
Njemačka
The most important export markets:
Germany
Certifikati: NEN-EN-ISO 9001, 2000
Certificate: NEN-EN-ISO 9001, 2000
Ziko d.d. Zavidovići je osnovan 1960. godine i zapošljavao je 60 radnika.
Ziko Ltd. Zavidovići was established in 1960 employing then 60 workers.
Danas je specijaliziran za proizvodnju vrhunske radne odjeće i konfekcije, odjeće
specijalne namjene - za zdravstvo, hemijsku, metalnu, drvnu i automobilsku industriju te
turističko-ugostiteljske i druge djelatnosti.
Today, Ziko Ltd. is specialized for production of top working clothing, clothing for special
purposes for health industry, chemical and metal industry, wood industry, auto industry,
tourist industry, catering and others.
Promjena vlasništva iz državnog u privatno izvršena je 2002. godine.
In 2002 the Ziko Ltd. changed its ownership status, from state owned company into
private owned company.
Danas ovo preduzeće broji oko 420 radnika i proizvodi 70.000 jedinica vlastitih artikala
mjesečno.
Najveći dio proizvodnje - 98% orijentiran je za izvoz za poznatog inozemnog partnera iz
Njemačke, s kojim Ziko d.d. sarađuje duže od 25 godina. Najveći i najpoznatiji inozemni
kupci su: Mercedes, Audi, Nissan, Fiat, BMW, Renault, Alfa-Romeo, Mitschubishi,
Michelin, Opel, Coca Cola, Rewe, Reichelt, Famila, Toom, Heidelberger Beton, itd.
Dugogodišnja saradnja s inozemnim partnerima potvrđuje kvalitet i dobro poslovanje ove
tvornice. Potvrda kvaliteta je i posjedovanje uvjerenja - certifikata koji su u saglasnosti sa
zahtjevima NEN-EN-ISO 9001, 2000.
Danas Ziko d.d. dizajnira radnu odjeću u kojoj ćete se osjećati ugodno. To je odjeća kojoj
je Ziko dao osobenost, urađena stručno i od najboljih materijala, te u različitim modelima
i širokog spektra boja za čiji kvalitet garantiramo.
92
At the moment ZIKO Ltd. has 420 employees. Those employees produce 70.000. product
units per month.
98% of our production is directed to the export for our foreign German partner with whom
we cooperate for more than 25 years. Company’s biggest buyers are: Mercedes, Audi,
Nissan, Fiat, BMW, Renault, Alfa-Romeo, Mitschubishi, Michelin, Opel, Coca Cola, Rewe,
Reichelt, Famila, Toom, Heidelberger Beton etc.
Long-term cooperation with our foreign partner confirms our quality and good business
running. Another confirmation of our quality is gaining of Quality Certificate NEN-EN-ISO
9001, 2000.
Nowadays, Ziko Ltd. designs comfortable working clothing giving it a sense of peculiarity.
The clothing is made by experts and from the best materials. We offer various models and
wide range of colours for which quality we guarantee!
93
M.K. Zlatka Vuković d.d.
Opine 19, 88000 Mostar
T/F +387 36 577 011
[email protected]
www.zlatkavukovic.ba
M.K. Zlatka Vuković joint-stock factory
Broj zaposlenih: 40
Number of employees: 40
Glavne grupe proizvoda: program
tekstila za: ugostiteljstvo, zdravstvo,
HTZ opremu, vezenje
Main product groups: textile
programme for: catering industry,
medical industry, personal protective
safety clothing programme, embroidery
Certifikati: EN ISO 9001:2008
Certificate: EN ISO 9001:2008
Modna konfekcija Zlatka Vuković d.d. počela je s radom 1971. godine, da bi do sredine
osamdesetih godina izrasla u modernu fabriku modne i tekstilne konfekcije.
Zlatka Vuković, joint-stock factory, was founded in 1971 and grew up into a modern
fashion clothing and textile producer in the mid-eighties.
Tokom ratnih dejstava fabrika je, nažalost, u potpunosti devastirana. Prekida se poslovna
saradnja na domaćem i inozemnom tržištu.
The factory premises were devastated during the war what resulted in stopping of
business cooperation both at the domestic and foreign market.
Procesom privatizacije 2003. godine fabrika postaje vlasništvo uspješne i po dobru
poznate i širom naših granica grupacije MIMS Sarajevo.
The production was restarted in 2003 when MIMS Group, successful and well-known
group, became the majority owner.
Fabrika je podignuta na noge, u potpunosti je renovirana, nabavljena su nova proizvodna
postrojenja, a dugogodišnji stručni ljudi počeli su s radom. Organizirana je obuka novog
stručnog kadra, a instalirani su najsavremeniji strojevi za konfekcioniranje i vez.
Then factory was completely renovated; new production plants were introduced;
experienced professionals were employed; education of new employees has been started
and modern machines for clothing and embroidery have been installed.
Modna konfekcija Zlatka Vuković d.d. trenutno posluje na domaćem tržištu. U prvoj
godini poslovanja u okviru grupacije povećava promet u odnosu za prethodnu godinu,
što je dovelo do otvaranja novih radnih mjesta u proizvodnji.
At the moment, Zlatka Vuković performs its activities at domestic market. In the first
year of its business running in the frame of the MIMS Group, Zlatka Vuković increased
its turnover in comparison to the previous year. As a result new jobs in production were
created.
Modna konfekcija Zlatka Vuković d.d. u ovom momentu raspolaže sljedećim proizvodnim
programom: laka ženska modna konfekcija; program tekstila za: ugostiteljstvo, zdravstvo,
HTZ opremu, vezenje.
94
Today, Zlatka Vuković offers following production programme: Light fashion clothing for
women; Textile clothing programme for: catering; medical industry, personal protective
working clothing, embroidery.
95
TEKSTIL
ODJEĆA
Alma Ras d.o.o.
Olovske Luke bb, Olovo
T +387 32 828 240 F +387 32 828 241
[email protected]
www.alma-ras.com
Daccomet AG d.o.o.
Slatina, Laktaši
T +387 51 588 211
[email protected]
Elchy-tex d.o.o.
Anke Topić, Žepče
T/F +387 32 881 332 M +387 63 791 288
[email protected]
www.elchytex.com
FIS d.o.o.
Poslovni centar 96, Vitez
T +387 30 715 500 F +387 30 715 320
[email protected]
www.fis-bih.com
ANG d.o.o.
Braće Jugovića 70, Banja Luka
T +387 51 432 790 F +387 51 432 791
[email protected]
Delibašić poliuretani d.o.o.
Bječavići bb, Kakanj
T +387 32 777 189 F +387 32 777 195
[email protected], [email protected]
www.mojsan.ba
Elite Fashion d.o.o.
Aleksandra Rajkovića ATC, Teslić
T +387 53 410 700 F +387 53 410 701
[email protected], [email protected]
GB Company d.o.o.
Put Despota Stefana bb, Gradiška
T/F +387 51 815 835
[email protected]
Art d.o.o.
Ciglanska bb, Jelah-Tešanj
T/F +387 32 666 765
[email protected]
Delta-tex d.o.o.
Bilimišće 101, Zenica
T +387 32 245 000 F +387 32 200 830
[email protected]
Emive d.o.o.
Stepe Stepanovića 175, Banja Luka
T +387 51 466 313 F +387 51 436 558
[email protected]
Globus konfekcija d.d.
Višnjica polje bb, Kiseljak
T +387 30 879 467
[email protected]
www.globus-kiseljak.com
Austronet d.o.o.
Kozaruša 2, Kozarac
T +387 52 346 300 F +387 52 346 301
[email protected]
www.austronet.ba
Devic-tekstil d.o.o.
Krajiška bb, Teslić
T +387 53 430 145 F +387 53 432 135
[email protected]
www.devictekstil.com
Exclusive lingerie d.o.o.
Put Srpskih branilaca 186, Banja Luka
T +387 51 385 400 F +387 51 385 500
[email protected]
www.exclusive-lingerie.rs.ba
Bellissima d.o.o.
Hasana Merdžanovića 19, Sarajevo
T +387 33 584 180 F +387 33 584 181
[email protected]
www.bellissima.ba
Dino d.o.o.
Husinskih rudara 205, Tuzla
T/F +387 35 312 510
[email protected]
Falcon Style d.o.o.
Bože Tatarevića 16, Prnjavor
T +387 51 663 664 F +387 51 663 664
[email protected]
BICI AMI d.o.o.
Dunavska 1c, Banja Luka
T +387 51 304 001 F + 387 51 304 001
[email protected]
Dubicotton d.o.o.
Majora Milana Tepića 109, K. Dubica
T +387 52 422 113
[email protected],
[email protected]
FarStar OGiS Medical d.o.o.
Zdravka Čegara 11, Srbac
T +387 51 740 543 F +387 51 740 545
[email protected], [email protected]
www.ogis-medical.com
Botex d.o.o.
Put Srpske vojske 7b, Gradiška
T +387 51 815 972 F +387 51 835 376
[email protected]
DUB-tex d.o.o.
Smiljanska 25, Kozarska Dubica
T/F +387 52 418 202
www.dub-tex.com
Fates a.d.
Marka Ećimovića bb, Sokolac
T +387 57 448 572
[email protected]
Carmen line d.o.o.
Nikole Pašića bb, Trn, Laktaši
T +387 51 585 585 F +387 51 509 431
[email protected]
www.carmen-line.com
Đuric textil d.o.o.
Branka Ćopića 28, Bosanski Novi
T +387 52 751 161 F +387 52 751 325
[email protected]
www.djurictextil.com
FBD d.o.o.
Varaždinska 2, Široki Brijeg
T +387 39 705 297 F +387 39 704 387
[email protected]
CIMSS d.o.o.
Petra Petrovića Njegoša 16, Prijedor
T +387 51 239 090 F +387 52 239 091
[email protected]
Elan-ros d.o.o.
Bilimišće 101, Zenica T +387 32 245 000 F +387 32 200 830
[email protected]
Contesa d.o.o.
Bukva bb, Tešanj
T +387 32 650 654
[email protected]
96
TEXTILE
CLOTHING
Fidato d.o.o.
Braće Podgornika 2, Banja Luka
T +387 51 311 355 F +387 51 323 661
[email protected], [email protected],
[email protected]
www.fidato.info
Gloria-line d.o.o.
Jove Popovića 5, Banja Luka
T +387 51 424 065 F +387 51 424 220
[email protected]
www.gloria-line.com
Gončin d.o.o.
Put srpske vodjek 128, Gradiška
T +387 51 837 400 F +387 51 837 401
[email protected]
Granoff d.o.o.
Dobrinjske bolnice 11, Sarajevo
T +387 33 769 630 F +387 33 769 631
[email protected]
www.granoff.ba
IMK Kula d.o.o.
Sarajevska bb, Gradačac
T +387 35 817 229 F +387 35 818 366
[email protected]
Jasna a.d. p.t.p.
Borička bb, Rogatica
T/F +387 58 415 711
[email protected],
[email protected]
Javor Tekstil d.o.o.
Kilavci bb, Nevesinje
T +387 59 601 413 F +387 59 601 623
[email protected]
Jelena-S d.o.o.
Ranka Šipke bb, Bosanski Novi
T +387 52 720 180 F +387 52 665 185
[email protected]
Ključ d.d.
Trampina 4, Sarajevo
T +387 33 207 710 F +387 33 205 106
[email protected]
www.kljuc-tc.com
Komas & komerc d.o.o.
Brčanska 15, Sarajevo
T/F +387 33 658 660
[email protected]
www.komas.tk
Hakadesch d.o.o.
Mitropolita G. Nikolajevića 24, Gradiška
T +387 51 825 910 F +387 51 825 911
[email protected]
Kombax d.o.o.
Sarajevska 55, Puračić
T +387 35 562 060 F +387 35 562 770
[email protected]
www.kombax.ba
Hertex d.o.o.
Petra Bojovića bb, Modriča
T +387 53 812 417
[email protected]
www.hertex.ba
Konfekcija Borac d.d.
Tvornička bb, Travnik
T +387 30 510 141 F +387 30 511 460
[email protected]
www.konfekcija-borac.ba
Hidex d.o.o.
Lukavička vesta 22, Sarajevo
T +387 33 454 509 F +387 33 454 509
[email protected]
www.hidex.com.ba
Konitex d.o.o.
Radina bb, Banovići
M +387 61 159 454
[email protected]
Koteks d.o.o.
Industrijska zona Bukva bb, Tešanj
T +387 32 650 818 F +387 32 650 476
[email protected]
www.koteks.ba
Kras d.o.o.
Radenka Abazovića 1a, Sarajevo T +387 33 712 185
[email protected]
KTK Visoko d.d.
Prijeko 1, Visoko T +387 32 738 099 F +387 32 738 411
[email protected]
www.ktkvisoko.ba
Kuća mode Nikola d.o.o.
Od zmijanja Rajka 34, Banja Luka
T/F 387 51 466 899
[email protected]
Kuna export-import d.o.o.
Ozrakovići bb, Visoko
T/F +387 32 737 216
[email protected]
L&M Inter Cord d.o.o.
Mome Vidovića 150, Srbac
T/F +387 51 741 640
[email protected]
Lenatex d.o.o.
Braće Salkić 2, Velika Kladuša
T/F +387 37 777 518
[email protected]
Lobby d.o.o.
Kobatovci bb, Laktaši
T +387 51 582 190 F +387 51 582 192
[email protected]
www.lobbytshirt.com
Mardi d.o.o.
Čatrnja bb, Gradiška
T +387 51 847 010
F +387 51 847 010
www.mardi.ba
Men d.o.o.
Tvornička bb, Travnik
T +387 30 540 151 F +387 30 540 152
[email protected]
97
TEKSTIL
ODJEĆA
Meri-tex d.o.o.
Kladuša bb,Pelagićevo
T/F +387 54 815 160
[email protected]
Neutron d.o.o.
Cara Dušana 75, Banja Luka
T +387 51 586 056
[email protected]
Meteortex d.o.o.
7 muslimanske brigade bb, Kakanj
T +387 32 553 455
www.meteortex.com
Ninka d.o.o.
Povelič bb, Srbac
T +387 51 741 297 F +387 51 741 060
[email protected]
Mile-tex d.o.o.
Svale bb, Prijedor
T/F +387 52 212 176
[email protected]
www.mile-tex.com
NBM d.o.o.
Slabinja bb, Kozarska Dubica
T +387 52 663 112 F +387 52 663 160
[email protected]
Miltex d.o.o.
Knjaza Miloša bb, Banja Luka
T +387 51 300 328 F +387 51 306 321
[email protected], [email protected]
www.miltex-bl.com
MK-Jelašanka d.o.o.
Braće Kotorić bb, Jelah-tešanj
T +387 32 663 055
[email protected]
Mraz d.o.o.
Jahorinski potok bb, Pale
T/F +387 57 225 750
[email protected]
www.mraz-textil.com
Napredak d.d.
Raduša bb, Tešanj
T +387 32 650 233 F +387 32 650 061
www.napredak.ba
NBM d.o.o.
Slabinja bb, Kozarska Dubica
T +387 52 663 112 F +387 52 663 160
[email protected]
Neba d.o.o.
Šemsudina Sarajlića 7, Sarajevo
T +387 61 590 222
[email protected]
Neno d.o.o.
Krajiška bb, Teslić
T +387 53 410 510 F +387 53 410 513
[email protected]
www.nenodoo.com
98
TEXTILE
CLOTHING
Olimp d.d.
Industrijska zona bb, Gračanica
T +387 35 704 901 F +387 35 704 902
[email protected]
Pčelica Maja d.o.o.
Novo Naselje 8, Bileća
T +387 59 380 481 F +387 59 380 482
[email protected]
www.pcelicamaja.com
Perper d.o.o.
Slatina, Malo Blaško bb, Laktaši
T +387 51 588 346 F +387 51 211 546
[email protected]
Prevent
Topuzovo polje bb, Visoko
T +387 32 730 850 F +387 32 730 855
[email protected]
www.prevent.ba
ProfiTex d.o.o.
Zvijezda 25, Vareš
T/F +387 32 843 094
[email protected]
Sabe-komerc d.o.o.
ASKA BORIĆA 8, ZENICA
T +387 32 412 205 F +387 32 244 086
[email protected]
www.sabekomerc.com.ba
Sadagosi d.o.o.
Rajka Bosnića 10, Banja Luka
T/F +387 51 438 244
[email protected]
Sana-Elvis a.d.
Svodna bb, Bosanski Novi
T +387 52 776 740 F +387 52 776 226
[email protected]
www.sana-elvis.com
Svetislav teks d.o.o.
Brezik Laminci 27, Gradiška
T +387 51 921 408 F +387 51 860 720
[email protected]
www.svetislavtex.com
Sana linea a.d.
Ustanička 6, Kostajnica
T +387 52 666 112 F +387 52 663 160
[email protected]
www.sanalinea.biz
T.C. Jadran d.o.o.
Tešanjska 9, Sarajevo
T +387 33 261 480 F +387 33 261 481
[email protected]
Saniteks d.d.
506 brigade 2, Velika Kladuša
T +387 37 772 052 F +387 37 770 433
[email protected]
Sarajevotekstil d.o.o.
Dalmatinska 2-4, Sarajevo
T +387 33 566 610
[email protected]
Sconto-prom d.o.o.
Brezičanski put bb, Prijedor
T +387 52 304 130 F +387 52 304 110
[email protected]
www.sconto-prom.com
Sherpa S d.o.o.
Krajiška bb, Foča
T/F +387 58 210 852
[email protected]
Simpson d.o.o.
Srpske vojske 5, Bijeljina
T/F +387 55 211 283
[email protected]
Sparta d.o.o.
Karađorđeva 370, Banja Luka
T +387 51 288 800 F +387 51 288 801
[email protected]
Suman d.o.o.
Branilaca grada bb, Gračanica
T +387 35 704 940 F +387 35 708 302
[email protected]
www.suman.ba
Teksikon d.o.o.
Šušnjari bb, Laktaši
T +387 65 586 145
[email protected]
www.teksikon.com
Tekstil Dijana d.o.o.
11 Novembar bb, Srbac
T +387 51 740 157 F +387 51 745 611
[email protected]
www.tekstildijana.com
Tekstil-Stanić d.o.o.
Vuka Karadžića 35, Bosanska Kostajnica
T +387 52 663 483 F +387 52 663 761
[email protected]
Tekstilna industrija d.o.o.
Rodoč bb, Slobodna carinska zona, Mostar
T +387 36 352 800 F +387 36 352 807
[email protected]; tekstilna.
[email protected]
www.tim-mostar.net
Tex-line d.o.o.
Cazinska bb, Cazin
T +387 37 539 278 F +387 37 514 653
[email protected]
Toledo Union d.o.o.
Srđe Zlopogleđe 75, Banja Luka
T +387 51 212 797 F +387 51 464 426
[email protected], [email protected],
[email protected]
www.toledobl.com
Trend Tex d.o.o.
Doboj Jug
T +387 32 662 007
[email protected]
www.trendtex.ba
Tvornica trikotaže Pavone d.o.o.
Fra Didaka Buntića 96, Glamoč
T +387 39 705 097 F +387 34 272 008
[email protected]
Ziko d.d.
Dolac bb, Zavidovići
T +387 32 859 051 F +387 32 859 049
[email protected]
Unikom promet d.o.o.
Begov Han bb, Žepče
T/F +387 32 684 384
[email protected]
M.K. Zlatka Vuković d.d.
Opine 19, Mostar
T/F +387 36 577 011
[email protected]
www.zlatkavukovic.ba
Uslužnost d.o.o.
Branilaca Sarajeva 39, Sarajevo
T +387 33 226 435 F +387 33 667 316
[email protected]
Zlatna igla d.o.o.
Osredak bb, Krupa na Uni
T +387 52 489 110 F +387 52 484 802
[email protected]
Vez d.o.o.
Kneza Višeslava 53, Mostar
T +387 36 323 636
[email protected]
www.vez-mostar.com
Vezenje d.o.o.
Mula Mustafe Bašeskije 20, Sarajevo
T +387 33 233 532
[email protected]
www.vezenje.ba
Vintex d.o.o.
Vrbaska bb, G. Vakuf-Uskoplje
T +387 30 495 766 F +387 30 494 130
[email protected]@net.hr
Vitex d.d.
Kakanjska 4, Visoko
T +387 32 735 704
[email protected]
www.vitex.ba
Werkkol d.o.o.
Vitalj bb, Kladanj
T/F +387 35 622 375
[email protected]
www.werkkol.com
Zenko d.o.o.
Lukovo polje 40, 72000 Zenica
T +387 32 203 060 F +387 32 203 061
[email protected]
www.zenko.ba
99
KOŽA
OBUĆA
Aida d.d.
Hrvatske brigade 2, Tuzla
T/F +387 35 280 652
[email protected]
Alfa d.o.o.
Svetosavska bb, Modriča
T +387 53 810 680 F +387 53 810 970
[email protected]
www.alfa-modrica.com
Alpina BiH d.o.o.
Kranjčevićeva 15, Sarajevo
T +387 33 666 535 F +387 33 264 651
[email protected]
Alpina-Bromy d.o.o.
Bukva bb, Tešanj
T +387 32 665 801
[email protected]
Alpina Fogs d.o.o.
Vrbanjuša 45a, Sarajevo T +387 33 533 404
[email protected]
[email protected]
Amika d.o.o.
Željeznička 9, Derventa
T +387 53 310 390 F +387 53 310 391
[email protected]
Baja Company d.o.o.
Jasikovača bb, Derventa
T +387 53 311 220
[email protected]
Basic Commerce d.o.o.
Jukića Okuć bb, Posušje
T +387 39 680 152 F +387 39 682 816
[email protected]
www.basic-commerce.com
Bema d.o.o.
Vojvode Pere Krece bb, Banja Luka
T +387 51 466 516 F 387 51 466 477
[email protected], [email protected]
www.bemadoo.com
LEATHER
FOOTWEAR
BFM d.o.o.
Slimena 30 b, Travnik
T +387 30 515 075 F 387 30 515 076
[email protected]
www.bfmdoo.com
Koteks d.o.o.
Industrijska zona Bukva bb, Tešanj
T +387 32 650 818 F +387 32 650 476
[email protected]
www.koteks.ba
Dermal r d.o.o.
Knez Mihajlova 47, Kotor Varoš
T/F +387 51 783 323
[email protected]
www.dermalr.com
Kožara d.d.
Kožarska 18, Bugojno
T +387 30 252 409 F +387 30 252 467
[email protected]
Dimex-Luana d.o.o.
Tiršova 9, Bijeljina
T +387 55 202 418 F +387 55 201 554
[email protected]
dimex-luana.com
Duo Marković d.o.o.
Karakaj, Zvornik
T +387 56 260 103 F +387 65 511 275
[email protected]
Elan-ros d.o.o.
Bilimišće 101, Zenica T +387 32 245 000 F +387 32 200 830
[email protected]
FOG
Vrbanjuša 45a, Sarajevo
T +387 33 533 404 F +387 33 232 985
[email protected]
Fortuna d.d.
Zlatnih ljiljana 79, Gračanica
T +387 35 704 804 F +387 35 704 803
[email protected]
www.fortunabih.com
K.L.M. d.o.o.
Cara Dušana 6, Prnjavor
T/F +387 51 645 355
[email protected]
Komo a.d.
Svetosavska bb, Modriča
T +387 53 813 825 F +387 53 810 181
[email protected]
KTK Visoko d.d.
Prijeko 1, Visoko T +387 32 738 099 F +387 32 738 411
[email protected]
www.ktkvisoko.ba
Madra d.o.o
Cara Lazara 20, Čelinac
T +387 51 551 123 F +387 51 555 187
[email protected]
Nova Ivančica d.o.o.
4. jula bb, Kozarac
T +387 51 218 005 F +387 51 346 222
[email protected]
Obuća d.o.o.
Svetog Save bb, Zvornik
T +387 56 260 718 F +387 56 260 719
[email protected]
Sportek d.o.o.
Miloša Obilića bb, Kotor Varoš
T +387 51 783 400 F +387 51 783 402
[email protected]
Škrebic kompani d.o.o.
Krajiški put bb, Teslić
T +387 53 410 400 F +387 53 410 401
[email protected]
www.skrebic.info
Veneto Shoes d.o.o.
Kninska bb, Derventa
T +387 53 312 170 F +387 53 312 171
[email protected], [email protected]
Verdi d.o.o.
Krajiška bb, Teslić
T +387 53 432 326 F +387 53 432 330
[email protected]
Vodex d.o.o.
Zanatski centar II, Prnjavor
T +387 51 667 550 F +387 51 667 551
[email protected]
www.vodex-rs.com
Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH
Foreign Trade Chamber of BiH
Asocijacija za tekstil, odjeću, kožu i obuću
T +387 33 566 222 F +387 33 566 188
[email protected]
www.komorabih.ba
Privredna/Gospodarska komora FBiH
Chamber of Economy of the FBiH
Sektor tekstilno, kožarsko-prerađivačke industrije u Federaciji BiH
T +387 33 566 308 F +387 33 217 783
[email protected]
www.kfbih.com
Privredna komora RS
Chamber of Commerce of the RS
Udruženje tekstila, kože i obuće
T +387 51 220 610 F +387 51 215 565
[email protected]
www.komorars.ba
Zenko d.o.o.
Lukovo polje 40, 72000 Zenica
T +387 32 203 060 F +387 32 203 061
[email protected]
www.zenko.ba
Proizvodnja obuće BM a.d.
Bronzani majdan bb, Bronzani majdan
T +387 51 271 104 F +387 51 271 224
[email protected]
Sanino d.o.o.
Dubička bb, Derventa
T +387 53 310 110 F +387 53 310 111
[email protected]
www.sanino.eu
Sconto-prom d.o.o.
Brezičanski put bb, Prijedor
T +387 52 304 130 F +387 52 304 110
[email protected]
www.sconto-prom.com
Serena d.o.o.
Armije BiH 171, Bugojno
T +387 30 257 517 F +387 62 331 877
[email protected]
100
101
SADRŽAJ / CONTENT
Uvod / Introduction
Aida joint-stock factory
Alfa Ltd.
Alma Ras Ltd.
Art Ltd.
Austronet Ltd.
Bellissima Ltd.
Bema Ltd.
BFM Ltd.
Carmen line Ltd.
Delibasic poliuretani Ltd.
Dermal r Ltd.
Dino Ltd.
Elchy-tex Ltd.
FarStar OGiS Medical Ltd.
FIS Ltd.
Fortuna joint-stock factory
Gončin Ltd.
Granoff Ltd.
IMK Kula Ltd.
Ključ joint-stock factory
Komas & komerc Ltd.
Kombax Ltd.
Konfekcija Borac joint-stock factory
Koteks Ltd.
Kuna export-import Ltd.
Men Ltd.
Mraz Ltd.
NBM Ltd.
Olimp joint-stock factory
Pčelica Maja Ltd.
Prevent
ProfiTex Ltd.
Sana linea a.d.
Sconto-prom Ltd.
Suman Ltd.
Tekstil Dijana Ltd.
Tekstilna industrija Ltd.
Tex-line Ltd.
Unikom promet Ltd.
Uslužnost Ltd.
Vintex Ltd.
Werkkol Ltd.
Zenko Ltd.
Ziko joint-stock factory
M.K. Zlatka Vuković joint-stock factory
Lista tekstil i odjeća kompanija / List of textile and clothing companies
Lista koža i obuća kompanija / List of leather and footwear companies
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
100
Naziv kataloga / Title
BH tekstil, odjeća, koža, obuća / BH Textile, Clothing, Leather, Footwear
Izdavač / Published by
Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Za izdavača / For Publisher
Ivan Mandić
Urednik / Editor
mr.sci. Elma Kovačević Bajtal
Lektor / Proofreading
Tatjana Banjanin
Prevod na engleski jezik / English translation
Ognjenka Lalović
Idejno i izvedbeno rješenje / Design
Studio Lisica
Štampa / Printed by
Dobra knjiga d.o.o.
Godina izdanja / Year of publication
2012