Poradnik Gry-OnLine do gry Risen – Atlas Światra

Transcription

Poradnik Gry-OnLine do gry Risen – Atlas Światra
Nieoficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry
Risen
Atlas Świata
autor: Łukasz „Terrag” Znojek
(c) 2009 GRY-OnLine S.A.
Producent Piranha Bytes, Wydawca Deep Silver / Koch Media, Wydawca PL Cenega Poland.
Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków towarowych i handlowych, itp.
należą do ich prawowitych właścicieli.
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Spis
treści
Wprowadzenie ___________________________________________________3
Podział Map Świata _______________________________________________4
Nauczyciele i Sprzedawcy __________________________________________6
Mapa
Mapa
Mapa
Mapa
M1
M2
M3
M4
-
Wyspa Faranga ___________________________________________________ 6
Miasto Harbor ____________________________________________________ 7
Obóz Bandytów ___________________________________________________ 9
Wulkaniczna Twierdza ____________________________________________ 10
Akrobatyka, Kradzież, Otwieranie Zamków i Zakradanie _________________11
Alchemia ______________________________________________________12
Składniki _________________________________________________________________
Rośliny Alchemiczne _______________________________________________________
Receptury ________________________________________________________________
Mikstury__________________________________________________________________
12
13
15
16
Narzędzia Pracy ___________________________________________________________
Części Mieczy _____________________________________________________________
Wykute Miecze ____________________________________________________________
Wyrób Biżuterii____________________________________________________________
Produkty Jubilerskie _______________________________________________________
17
18
19
20
21
Kowalstwo _____________________________________________________17
Magia _________________________________________________________22
Oprawianie Zwierząt _____________________________________________24
Narzędzia Pracy ___________________________________________________________ 24
Potwory i Trofea___________________________________________________________ 25
Tworzenie Zwojów _______________________________________________29
Narzędzia Pracy ___________________________________________________________ 29
Składniki _________________________________________________________________ 30
Typy Zwojów _____________________________________________________________ 32
Walka Mieczem _________________________________________________34
Walka Obuchem _________________________________________________37
Walka Młotem i Toporem __________________________________________39
Władanie Łukiem ________________________________________________41
Władanie Kuszą _________________________________________________42
Wydobycie Rudy ________________________________________________43
Narzędzia Pracy ___________________________________________________________ 43
Kamienie Teleportacyjne __________________________________________44
Miejsca Teleportacji ________________________________________________________ 44
Rodzaje Kamieni Teleportacyjnych ___________________________________________ 45
Gotowanie _____________________________________________________47
Narzędzia Pracy ___________________________________________________________
Składniki _________________________________________________________________
Przepisy __________________________________________________________________
Potrawy __________________________________________________________________
47
48
49
50
Osiągnięcia ____________________________________________________51
Wydawnictwo GRY-OnLine S.A.
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
tel.(+48 12) 626 12 50, fax.(+48 12) 626 12 70
(c) 2002-2009 GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest
zabronione bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine S.A.
Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRY-OnLine.
www.gry-online.pl
Strona: 2
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Wprowadzenie
Niniejszy atlas stanowi opis świata gry Risen. Znajdują się tu szczegółowe mapy wyspy oraz
charakterystyki kamieni teleportacyjnych, roślin i zwierząt, umiejętności, a także większości
istotnych przedmiotów. Rzecz jasna zostało również uwzględnione położenie tych elementów. Do
tego dochodzą jeszcze dokładne opisy parametrów każdej broni, mikstury etc.
Przy charakteryzowaniu nauczycieli określono do jakiego stopnia jesteśmy w stanie rozwinąć u nich
daną zdolność i ewentualnie po (lub przed) wykonaniu którego z zadań będą oni chcieli z nami
rozmawiać. Czasami pojawia się oznaczenie [cyframi rzymskimi], przedstawiające rozdział w
którym dana osoba zacznie nas czegoś nauczać, lub w jej handlowej ofercie pojawi się dany
przedmiot. Zwykłych sprzedawców oznaczyłem na niebiesko, aby odróżnić ich od nauczycieli (w
niektórych przypadkach nauczyciel jest również sprzedawcą). Zapraszam do lektury.
Łukasz „Terrag” Znojek
Strona: 3
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Podział Map Świata
Strona: 4
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Strona: 5
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Nauczyciele i Sprzedawcy
M a p a
M 1
-
W y s p a
F a r a n g a
1. Ruben
2. Leto
3. Jasmin
4. Henrik (Zręczność [100], Łuk [7], Skradanie się, Myślistwo)
Strona: 6
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
M a p a
M 2
-
M i a s t o
H a r b o r
1. Delgado (Zręczność [100], Kradzież [3]) – po Haracz od Kostara
2. Elias
3. Kostar
4. Philus / Nico – przed / po Philus chce sprzedać swój sklep rybny
5. Flavio
6. Cole (Zręczność [100], Łuk [7], Skradanie się, Myślistwo)
7. Cutter (Siła [100], Miecz [4]) – przed Dowód dla Marcelo / Zanieś paczki z powrotem do
Łasicy
8. Cid (Zręczność [100], Otwieranie Zamków [3], Skradanie się) – po Co planuje
Rodriguez?
9. Kayleigh
10. Patty [II] (Otwieranie Zamków [3], Akrobatyka)
11. Ukkos (Siła [100], Topór [7])
12. Dargel
13. Jack
14. Edgar (Siła [100], Miecz [7], Kusza [10])
Strona: 7
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
15. Garth (Alchemia [1])
16. Leonardo (Alchemia [2-2])
17. Alvaro
18. Walter (Siła [100], Kowalstwo [3]) – po Walter potrzebuje przerwy
19. Olf (Poszukiwanie Rudy)
20. Konrad
21. Felipe (Siła [100], Kostur [4])
22. Carlos [IV] (Siła [100], Kostur [10])
23. Scordo
Strona: 8
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
M a p a
M 3
-
O b ó z
B a n d y t ó w
1. Doug
2. Ricardo (Kusza [4])
3. Domingo (Siła [100], Topór [7]) – po Najlepszy żołnierz w obozie bandytów
4. Luis (Zręczność [100], Łuk [7], Skradanie się, Myślistwo) – po Butelka piwa dla pijaka
5. Sam (Zręczność [100], Łuk [10], Skradanie się, Myślistwo)
6. Craig (Siła [100], Miecz [7])
7. Oscar (Siła [100], Otwieranie Zamków [2], Kowalstwo [3]) – po Złote odłamki dla
Oskara
8. Phil (Skradanie się, Kradzież [2], Otwieranie Zamków [2])
9. Obel
10. Rhobart (Alchemia [1])
11. Fincher (Siła [100], Miecz [10], Kusza [7]) – po Spotkanie z Don Estebanem
12. Cormac (Mana, Alchemia [3]) – po Spotkanie z Don Estebanem
13. Karakos (Siła [100], Topór [10]) – po Spotkanie z Don Estebanem
Strona: 9
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
M a p a
M 4
-
W u l k a n i c z n a
T w i e r d z a
1. Pallas [II] (Mana, Lodowa Lanca [10]) – po Kryształ Mrozu
2. Tucker (Siła [100])
3. Karlsen (Otwieranie Zamków [2], Kowalstwo [3])
4. William (Zręczność [100], Kostur [4])
5. Vitus (Mana, Kostur [7]); [II] (Magiczny Pocisk [10]) – po Magiczny Pocisk
6. Kaspar – po rozmowie z Vitusem o Hemlarze
7. Dalman (Zręczność [100], Kradzież [1], Skradanie się)
8. Jervis (Łuk [4], Skradanie się, Myślistwo) – po Wzajemna pomoc
9. Illumar (Tworzenie Zwojów) – po Próba Mistrza Illumara / Porozmawiaj z Mistrzem
Illumarem
10. Cyrus – po Artefakty Seweryna
11. Ignatius [II] (Pieczęci Runiczne [4], Ognista Kula [10]); [III] (Lodowa Lanca [10]) – po
Zabezpiecz Wulkaniczną Twierdzę
12. Rufus (Siła [100], Kusza [7])
13. Abrax (Mana, Alchemia [3])
14. Inkwizytor Mendoza [II] (Siła [100], Kostur [10])
Strona: 10
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Akrobatyka, Kradzież, Otwieranie
Zamków i Zakradanie
Akrobatyka
Akrobatyka sprawia, że każdy
wysokości kończy się przewrotem.
upadek
z
Dzięki niej, otrzymujemy tylko połowę obrażeń
od upadków z dużej wysokości.
Kradzież
Pozwala na okradanie ludzi. Umiejętność dostępna z poziomu dialogów. Jako szybki sposób na
zdobycie kluczowych przedmiotów, ułatwia ukończenie niektórych zadań.
Otwieranie
Zamków
Pozwala na otwarcie zamka skrzyni bez użycia klucza. Potrzebne są wytrychy, oraz ukończenie
minigry której trudność zależy od stopnia zaawansowania zamka.
Połączenie tej zdolności z zakradaniem (i ewentualnie zaklęciem iluzji) to najszybszy sposób na
wzbogacenie się na początkowym etapie rozgrywki.
Narzędzia Pracy
Ikona
Nazwa
Zastosowanie
Wartość
Miejsce Nabycia
Wytrych
otwieranie zamków
10$
Kaspar (M4.6), Patty (M2.10),
Kayleigh (M2.9), Oscar (M3.7), Ash
(III)
Zakradanie
Dzięki tej zdolności, możemy cicho się poruszać
Przydatna w połączeniu z otwieraniem zamków (i ewentualnie zaklęciem iluzji). Stanowi
doskonały sposób na zarobek na początkowym etapie gry. Zakradanie jest zupełnie nieprzydatne w
walce.
Strona: 11
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Alchemia
S k ł a d n i k i
Alchemicy potrafią tworzyć z roślin potężne
mikstury.
Do
pracy
wymagane
jest
odpowiednie
alchemiczne
stanowisko,
receptura,
oraz
składniki.
Niektóre
z
napojów
mają
permanentny, pozytywny wpływ na statystyki
postaci.
Ikona
Nazwa
Zastosowanie
Wartość
Miejsce Nabycia
Fiolka
do prawie każdej
5$
Abrax (M4.13), Leonardo (M2.16),
Cormac (M3.12)
mikstury
Wino
do prawie każdej
mikstury
20$
Abrax (M4.13), Leonardo (M2.16),
Konrad (M2.20), Obel (M3.9),
Dalman (M4.7), Cormac (M3.12)
Woda
przy Mikstura
Doświadczenia
10$
Abrax (M4.13), Leonardo (M2.16),
Konrad (M2.20), Obel (M3.9),
Cormac (M3.12)
Strona: 12
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
R o ś l i n y
A l c h e m i c z n e
Strona: 13
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Strona: 14
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
R e c e p t u r y
Ikona
Nazwa, wymagania
Składniki
Miejsce Nabycia
Mocna Miks. Leczenia
Korzeń Leczniczy, Fiolka, Wino
Cormac (M3.12), Leonardo
(M2.16) (II)
Roślina Lecznicza (2), Fiolka,
skrzynia Abraxa (M4.13),
(alchemia - poziom 3)
Mikstura Leczenia
(alchemia - poziom 2)
Słaba Mikstura Leczenia
Wino
Leonardo (M2.16), Cormac
(M3.12)
Ziele Lecznicze (3), Fiolka, Wino
Abrax (M4.13), Leonardo
(M2.16), Cormac (M3.12)
Korzeń Many, Fiolka, Wino
Abrax (M4.13), Leonardo
(M2.16) (II)
Roślina Many (2), Fiolka, Wino
Abrax (M4.13), Leonardo
(M2.16)
Grzyb Many (3), Fiolka, Wino
Abrax (M4.13), Leonardo
(M2.16), Cormac (M3.12)
Korona Bohatera, Grzyb (10),
Fiolka, Wino
Cormac (M3.12) (II),
Leonardo (M2.16) (II)
Jagody (10), Korona Bohatera,
Cyrus spóźnia się, Abrax
(M4.13) (II)
(alchemia - poziom 1)
Mocna Miks. Many
(alchemia - poziom 3)
Mikstura Many
(alchemia - poziom 2)
Słaba Mikstura Many
(alchemia - poziom 1)
Mikstura Życia
(alchemia - poziom 3)
Mikstura Magii
(alchemia - poziom 3)
Mikstura Siły
(alchemia - poziom 3)
Mikstura Zręczności
(alchemia - poziom 3)
Mikstura Doświadczenia
Fiolka, Wino
Fiolka, Wino
Cormac (M3.12) (II),
Przeklęci lordowie
Korona Bohatera, Pixie Hat,
zamknięta skrzynia w jednej z kwater
Fiolka, Wino
klasztoru (w drodze do biblioteki),
Leonardo (M2.16) (II)
Wywłócznik (5), Fiolka, Woda
skrzynia za czerwoną barierą w
bibliotece klasztoru
Korona Bohatera, Ogrzy Korzeń,
(alchemia - poziom 2)
Strona: 15
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
M i k s t u r y
Ikona
Nazwa
Działanie
Wartość
Mocna Mikstura
Leczenia
ŻYCIE +300
60$
Mikstura Leczenia
ŻYCIE +150
40$
Słaba Mikstura Leczenia
ŻYCIE +75
30$
Mocna Miks. Many
MANA +200
60$
Mikstura Many
MANA +100
40$
Słaba Mikstura Many
MANA +50
30$
Mikstura Regeneracji
ŻYCIE +50, MANA +50
50$
Mikstura Życia
Max ŻYCIE +10
1 000$
Mikstura Magii
Max MANA +10
1 000$
Mikstura Siły
Siła +5
1 000$
Mikstura Zręczności
Zręczność +5
1 000$
Mikstura Doświadczenia
Doświadczenie +100
40$
Strona: 16
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Kowalstwo
N a r z ę d z i a
P r a c y
Kowalstwo pozwala na wykuwanie broni oraz biżuterii. W obu przypadkach potrzebne są narzędzia,
materiały i odpowiednie stanowisko pracy. Jest to jedyny sposób na zdobycie niektórych mieczy i
biżuterii.
Ikona
Nazwa
Zastosowanie
Wartość
Miejsce Nabycia
Młot Kowalski
praca przy kowadle
30$
Kostar (M2.3), Alvaro (M2.17),
Oscar (M3.7), Karlsen (M4.3)
Młotem
Złotnika
używany przy
30$
wyrobie biżuterii
Kostar (M2.3), Alvaro (M2.17),
Oscar (M3.7), Karlsen (M4.3)
Szczypce
Złotnika
30$
wyrobie biżuterii
Kostar (M2.3), Alvaro (M2.17),
Oscar (M3.7), Karlsen (M4.3)
używane przy
Strona: 17
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
C z ę ś c i
Ikona
M i e c z y
Nazwa, wymagania
Dodatkowe Składniki
Surowy Spijacz Dusz
Czubek Miecza
Miejsce Nabycia
Miecze- Burzowy Wicher i
Spijacz Dusz
Surowy Spijacz Dusz
Miecze- Burzowy Wicher i
Spijacz Dusz
Czubek Miecza
Miecze- Burzowy Wicher i
Spijacz Dusz
Złamany Miecz Długi
Miecze- Burzowy Wicher i
Spijacz Dusz
(kowalstwo - poziom 3)
Czubek Miecza
(kowalstwo - poziom 3)
Złamany Miecz Długi
(kowalstwo - poziom 1)
Czubek Miecza
(kowalstwo - poziom 1)
Obsydianowe Surowe Ostrze
(dwuręczny)
-
Miecze jaszczuroludzi
(kowalstwo - poziom 3)
Obsydianowe Surowe Ostrze
(długi)
-
Miecze jaszczuroludzi
(kowalstwo - poziom 2)
Obsydianowe Surowe Ostrze
(lekki)
-
Miecze jaszczuroludzi
(kowalstwo - poziom 1)
Surowe Stalowe Ostrze
-
(kowalstwo - poziom 3)
Surowe Stalowe Ostrze (długi)
-
wydobycie rudy + Walter
(M2.18)/ Oscar (M3.7) /
Karlsen (M4.3)
(kowalstwo - poziom 2)
Surowe Stalowe Ostrze (lekki)
wydobycie rudy + Walter
(M2.18)/ Oscar (M3.7) /
Karlsen (M4.3)
(dwuręczny)
-
wydobycie rudy + Walter
(M2.18)/ Oscar (M3.7) /
Karlsen (M4.3)
(kowalstwo - poziom 1)
Strona: 18
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
W y k u t e
Ikona
M i e c z e
Nazwa (ilość rąk)
Obrażenia
Wym. siła
Cena
Ostry Spijacz Dusz (2)
75
72
1 000$
Burzowy Wicher (2)
60
56
800$
Obsydianowy Miecz
Dwuręczny (2)
50
90
75$
Ostry Obsydianowy
Miecz (2)
70
65
800$
Ostry Obsydianowy
Miecz (1)
50
45
450$
Ostry Miecz Dwuręczny (2)
58
54
500$
Ostry Miecz Długi (2)
50
47
430$
Ostry Miecz (1)
30
25
250$
Strona: 19
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
W y r ó b
Ikona
B i ż u t e r i i
Nazwa, wymagania
Wymagane Grudy Złota
Diament
10
Miejsce Nabycia
Hełm Tytanów
(kowalstwo - poziom 3)
Mały Diament
5
(kowalstwo - poziom 2)
Rubin
zamknięta skrzynia przy zachodnim
wybrzeżu, Scordo (M2.23) (III)
10
Buty Tytanów
(kowalstwo – poziom 2)
Mały Rubin
5
(kowalstwo – poziom 1)
Artefakty Seweryna,
Scordo (M2.23) (II), Hełm
Tytanów, Buty Tytanów
(2x)
Szafir
10
Hełm Tytanów
(kowalstwo – poziom 3)
Mały Szafir
5
Złodziejskie gnomy, Buty
Tytanów (2x)
10
Burzowy Wicher, Opuść
ten duży most zwodzony,
Oscar (M3.7) (IV)
(kowalstwo – poziom 2)
Szmaragd
(kowalstwo – poziom 3)
Mały Szmaragd
5
Przeklęci lordowie
(kowalstwo – poziom 1)
Bursztyn
10
(kowalstwo – poziom 3)
Mały Bursztyn
Tarcza Tytanów
5
Gdzie jest złota dostawa?,
Przeklęci lordowie
10
Opuść ten duży most
zwodzony, Cyrus (M4.10)
(IV)
5
zamknięta skrzynia na bagnach na
(kowalstwo – poziom 1)
Kryształ Antymagii
(kowalstwo – poziom 2)
Mały Kryształ Antymagii
Łasica, sarkofag w Harbor, Oscar
(M3.7), jaskinia z Dorganem,
wschodzie
(kowalstwo – poziom 1)
Strona: 20
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
P r o d u k t y
Ikona
J u b i l e r s k i e
Nazwa
Ochrona Przed / Profity
Wartość
Amulet Tarczy
ostrza +10, obuchami +10, lodem +5, magią
+5, ogniem +5, bronią kłutą +10
750$
Pierścień Żołnierza
ostrzami +8, bronią kłutą +8, obuchami +8
500$
Amulet Wojownika
ostrzami +8, bronią kłutą +8, obuchami +8,
1000$
Max ŻYCIE +20, Siła +8
Pierścień Siły
Max ŻYCIE +20, Siła +3
400$
Amulet Maga
Ognista Kula +2, Lodowa Lanca +2,
Magiczny Pocisk +2
800$
Pierścień Magii
Max MANA +20
300$
Amulet Myśliwego
Łucznictwo +2, Zręczność +10
500$
Pierścień Zręczności
Zręczność +5
150$
Amulet Siły
Siła +15
400$
Pierścień Siły
Siła +5
150$
Amulet Antymagii
lodem +15, magią +15, ogniem +15,
Ognista Kula -2, Lodowa Lanca -2, Magiczny
Pocisk -2
250$
Ochronny Pierścień Magii
lodem +5, magią +5, ogniem +5
100$
Strona: 21
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Magia
Magia runiczna dostępna
„czystego”
maga
(patrz
postaci).
jest tylko dla
wybór
klasy
Zrozumienie
magicznych
pieczęci
potrzebne do używania magicznych run.
jest
Aby jednak zwiększyć poziom znajomości
pieczęci, musimy poprzez czytanie ksiąg
wiedzy (pulpit) i kamiennych płyt, wzbogacić
naszą mądrość.
Rodzaje
Ikona
Zaklęć
Nazwa
Wymagania
Mana
Kryształ Ognia
(ognista kula - poziom
8
Miejsce Nabycia
Kryształ Ognia
1)
Kryształ Pocisków
(magiczny pocisk poziom 1)
5
Kryształ Mrozu
(lodowa lanca poziom 1)
10
Magiczne Światło
(pieczęć - poziom 1)
10
Próba Mistrza Illumara, Cyrus
(M4.10)
Stworzenie Iluzji
(pieczęć - poziom 1)
20
Illumar (M4.9), Cyrus (M4.10)
Żart
(pieczęć - poziom 1)
20
Illumar (M4.9), Cyrus (M4.10)
Telekineza
(pieczęć - poziom 1)
10
Illumar (M4.9), Cyrus (M4.10)
Lewitacja
(pieczęć - poziom 2)
20
Illumar (M4.9) (II), Cyrus (M4.10)
(II)
Szybkość
(pieczęć - poziom 3)
40
Cyrus (M4.10) (III)
Strona: 22
biblioteka klasztoru
Kryształ Mrozu
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Przemiana w
Łodzika
(pieczęć - poziom 1)
20
biblioteka klasztoru, Illumar (M4.9),
Cyrus (M4.10)
Inferno
(pieczęć - poziom 4)
80
Cyrus (M4.10) (IV)
Berserk
(pieczęć - poziom 2)
40
Cyrus (M4.10) (II)
Magiczna Ochrona
(pieczęć - poziom 2)
60
Przeklęci lordowie, Illumar (M4.9)
(II)
Przemiana w
(pieczęć - poziom 4)
60
Buty Tytanów (z pomieszczenia z zapadnią
Popiołaka
Przywołanie
w lewo, przez kratę. Przeskakujemy nad
przepaścią na górny poziom)
Przeklęci lordowie
(pieczęć - poziom 3)
40
Silne Leczenie
Magiczne
(pieczęć - poziom 3)
40
W obozie bandytów, na kamiennym podeście
podpartym kolumnami, między Domingo, a
Rachel (konieczna lewitacja)
Średnie Leczenie
Magiczne
(pieczęć - poziom 2)
30
Illumar (M4.9) (II), Cyrus (M4.10)
(II)
Słabe Leczenie
Magiczne
(pieczęć - poziom 1)
20
Illumar (M4.9), Cyrus (M4.10)
Otwieranie
(pieczęć - poziom 3)
30
Wódz (gnom) nieopodal Gyrgera, Cyrus
Szkieletu
(M4.10) (III)
Zamków
Zniszczenie
(pieczęć - poziom 2)
40
(pieczęć - poziom 1)
20
Magicznej Bariery
Zniszczenie
Magicznego Pola
Strona: 23
Znajdź wszystkie kawałki
pancerza Tytanów
Cyrus spóźnia się (zwoje)
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Oprawianie Zwierząt
N a r z ę d z i a
P r a c y
Dzięki tej zdolności możemy zbierać z zabitych zwierząt cenne trofea. Oprócz umiejętności,
konieczne jest posiadanie w plecaku odpowiednich narzędzi.
Ikona
Nazwa
Zastosowanie
Wartość
Piła do Rogów
rogi
100$
Dłuto do
Szczęk
zęby
100$
Doug (M3.1)
Łamacz Żądeł
żądła
100$
Flavio (M2.5), Jasmin (M1.3)
Szczypce do
Szczęk
kły
100$
Flavio (M2.5), Jasmin (M1.3)
Nożyce do
Skrzydeł
skrzydła
100$
Doug (M3.1)
Strona: 24
Miejsce Nabycia
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
P o t w o r y
i
T r o f e a
Strona: 25
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Strona: 26
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Strona: 27
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Strona: 28
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Tworzenie Zwojów
N a r z ę d z i a
P r a c y
Zdolność pozwalająca na tworzenie własnych
zwojów zaklęć.
Potrzebne jest pióro, odpowiednie składniki,
oraz zaklęcie które chcemy skopiować do
postaci zwoju.
Zwoje to jedyny sposób na korzystanie z magii
runicznej
dla
bandyty
i
wojownika
inkwizycji.
Ikona
Nazwa
Zastosowanie
Wartość
Gęsie Pióro
tworzenie zwojów
30$
Strona: 29
Miejsce Nabycia
Próba Mistrza Illumara
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
S k ł a d n i k i
Ikona
Nazwa
Zastosowanie
Wartość
Miejsce Nabycia
Pusty Zwój
do każdego zwoju
50$
Kaspar (M4.6), Illumar (M4.9)
Złota Moneta
Magiczne Światło
1$
waluta gry
Wino
Stworzenie Iluzji
Perła
Żart
50$
w muszlach na plażach (dwuklik na muszli)
Pył ze
Skrzydeł
Telekineza
15$
oprawianie zwierząt
Skrzydło
Lewitacja
20$
oprawianie zwierząt
Wywłócznik
Szybkość
10$
roślina alchemiczna
Skorupa
Łodzika
Przemiana w Łodzika
10$
Jack (M2.13), na plażach i w podziemiach
Szabla Dzika
Inferno
20$
oprawianie zwierząt
Ząb
Berserk
10$
oprawianie zwierząt
Obsydian
Magiczna Ochrona
10$
wydobycie rudy
Serce
Popiołaka
Przemiana w
Popiołaka
100$
oprawianie zwierząt
Kość
Przywołanie
Szkieletu
10$
szkielety
Korzeń
Leczniczy
Silne Leczenie
60$
roślina alchemiczna
Abrax (M4.13), Leonardo (M2.16),
Konrad (M2.20), Obel (M3.9),
Dalman (M4.7), Cormac (M3.12)
(konieczne zabicie Łodzika)
Magiczne
Strona: 30
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Ziele
Lecznicze
Średnie Leczenie
Magiczne
40$
roślina alchemiczna
Roślina
Lecznicza
Słabe Leczenie
Magiczne
20$
roślina alchemiczna
Wytrych
Otwieranie Zamków
10$
Kaspar (M4.6), Patty (M2.10),
Kayleigh (M2.9), Oscar (M3.7), Ash
(III)
Zniszczenie
40$
roślina alchemiczna
30$
roślina alchemiczna
Korzeń Many
Magicznej Bariery
Roślina Many
Zniszczenie
Magicznego Pola
Strona: 31
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
T y p y
Ikona
Z w o j ó w
Nazwa
Składniki
Magiczne Światło
Pusty Zwój, Złota Moneta (10)
Stworzenie Iluzji
Pusty Zwój, Wino
Żart
Pusty Zwój, Perła
Telekineza
Pusty Zwój, Pył ze Skrzydeł
Lewitacja
Pusty Zwój, Skrzydło (2)
Szybkość
Pusty Zwój, Wywłócznik
Przemiana w Łodzika
Pusty Zwój, Skorupa Łodzika
Inferno
Pusty Zwój, Szabla Dzika (2)
Berserk
Pusty Zwój, Ząb (10)
Magiczna Ochrona
Pusty Zwój, Obsydian (2)
Przemiana w Popiołaka
Pusty Zwój, Serce Popiołaka
Przywołanie Szkieletu
Pusty Zwój, Kość (2)
Silne Leczenie Magiczne
Pusty Zwój, Korzeń Leczniczy
Średnie Leczenie Magiczne
Pusty Zwój, Roślina Lecznicza
Strona: 32
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Słabe Leczenie Magiczne
Pusty Zwój, Ziele Lecznicze
Otwieranie Zamków
Pusty Zwój, Wytrych (2)
Zniszczenie Magicznej Bariery
Pusty Zwój, Korzeń Many
Zniszczenie Magicznego Pola
Pusty Zwój, Roślina Many
Strona: 33
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Walka Mieczem
Zdolność posługiwania się mieczami i lekką
bronią do walki w zwarciu.
Charakteryzuje się dużą ilością oręża spośród
którego możemy wybierać. Pozwala również na
przywdzianie tarczy dającej znakomitą ochronę
w walce.
Rodzaje
Ikona
Mieczy
Nazwa (ilość rąk)
Obrażenia
Wym. siła
Cena
Miejsce Nabycia
Tarcza Tytanów
Skrzydło Tytana (2)
100
100
2 000$
Obsydianowy Miecz
Dwuręczny (2)
90
90
1 000$
Miecz Berserka (2)
80
80
1 500$
Ostry Spijacz Dusz (2)
75
72
1 000$
Miecze- Burzowy
Wicher i Spijacz Dusz
Demoniczne Ostrze (2)
66
66
650$
Tajemnica wschodniej
świątyni
Ostry Miecz Dwuręczny
58
54
500$
kowalstwo, Oscar (M3.7)
kowalstwo
Buty Tytanów
(II)
(2)
Jaszczurzy Miecz (2)
50
90
75$
jaszczuroczłeki
Miecz Dwuręczny (2)
50
50
300$
Alvaro (M2.17), Oscar
(M3.7)
Zardzewiały Miecz
Dwuręczny (2)
30
30
30$
krypta na cmentarzu w katedrze
Strona: 34
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Miecz Tytana (2)
80
75
1 200$
Ostry Obsydianowy Miecz
(2)
70
65
800$
Miecz Runiczny (2)
64
60
1 000$
Burzowy Wicher (2)
60
56
800$
Ostrze Zdrajcy (2)
55
52
700$
Ostry Miecz Długi (2)
50
47
430$
Uwolnij ducha
Ursegora
kowalstwo
Szukanie mapy
Miecze- Burzowy
Wicher i Spijacz Dusz
Przeklęci lordowie
kowalstwo, Alvaro
(M2.17) (II), Oscar
(M3.7) (II)
Wredny Sukinsyn (2)
46
44
400$
Oscar (M3.7) (II)
Miecz Długi (2)
42
40
300$
Alvaro (M2.17), Oscar
(M3.7)
Miecz Dona (1)
60
50 (Zręczność)
600$
Don Esteban
Ostry Obsydianowy Miecz
50
45
450$
kowalstwo
Maczuga (1)
46
44
445$
Oscar (M3.7) (II)
Rapier (1)
38
33 (Zręczność)
400$
Alvaro (M2.17) (II)
Dobry Miecz (1)
35
30
300$
Romanov
Miecz Arika (1)
30
25
300$
30
30
500$
(1)
+2 walka mieczem
Przechytrz Arika
+1 walka mieczem
Złoty Miecz (1)
Strona: 35
Złote odłamki dla
Oskara
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Ostry Miecz (1)
30
25
250$
kowalstwo
Rozbijacz Czerepów (1)
28
26
180$
Oscar (M3.7), szkielety
Kordelas (1)
25
20
120$
Alvaro (M2.17), gnomy
Maczeta (1)
20
15
85$
Kostar (M2.3), Alvaro
(M2.17), Oscar (M3.7)
Szabla (1)
18
15 (Zręczność)
70$
Alvaro (M2.17)
Kolczasta Maczuga (1)
18
16
65$
Oscar (M3.7), Brogar
Miecz (1)
15
10
50$
Zdobądź jakąś
porządną broń
Nóż Myśliwski (1)
12
8
26$
Znajdź ocalałych
rozbitków
Zardzewiały Miecz (1)
10
10
18$
Znajdź ocalałych
rozbitków
Sierp (1)
10
6
10$
Maczuga (1)
8
5
8$
Najgorszy Miecz Świata
5
25
10$
(1)
Strona: 36
gnomy, Leto (M1.2) (II)
Znajdź ocalałych
rozbitków
Przechytrz Arika
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Walka Obuchem
Zdolność
posługiwania
włóczniami.
się
pałkami
i
Kostur
dopiero
na
wyższym
etapie
wtajemniczenia może konkurować z mieczem i
ochroną którą daje tarcza. Walczy się nim
trudniej i na początku jest dużo mniej
skuteczny od wspomnianego miecza i tarczy.
Rodzaje
Ikona
Obuchów
Nazwa
Obrażenia
Wym. siła
Cena
Berło Tytana
80
70
2 000$
Kostur Tytana
70
60
1 500$
Kostur z Dwoma
Ostrzami
58
50
1 000$
Włócznia Bojowa
52
44
650$
Glewia
50
45
300$
Kostur Kata
46
38
300$
Kostur Druida
42
36
400$
Kostur Bojowy
32
26
180$
Stosowna broń, Alvaro
(M2.17), Karlsen (M4.3)
Włócznia
24
18
100$
Alvaro (M2.17), Oscar
(M3.7), Karlsen (M4.3)
Strona: 37
Miejsce Nabycia
Hełm Tytanów
Pancerz Tytanów
Karlsen (M4.3) (III),
Inkwizytor (M4.14)
Weź złoto od Alvaro
Karlsen (M4.3), Alvaro
(M2.17) (II)
Cyrus spóźnia się
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Kostur Nowicjusza
16
10
50$
Zdobądź kostur do
walki, Karlsen (M4.3)
Solidna Gałąź
10
10
15$
Leto (M1.2)
Strona: 38
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Walka Młotem i Toporem
Zdolność posługiwania się toporami i ciężką
bronią do walki w zwarciu.
Główną różnicą w stosunku do miecza jest
mniejsza różnorodność broni, rekompensowana
przez nieco większe obrażenia, które jesteśmy
w stanie zadać.
Rodzaje
Ikona
Młotów
i
Toporów
Nazwa
Obrażenia
Młot Władcy Tytanów
120
Wym. siła
Cena
3 000$
Miejsce Nabycia
Młot Tytanów
+6 walka toporem
Młot Tytanów
Topór Tytana
120
100
3 500$
Rębikamień
108
90
2 500$
Młot Bojowy
96
80
1 800$
Oscar (M3.7) (II)
Topór Berserka
85
70
1 200$
Oscar (M3.7) (II)
Topór Bojowy
72
60
850$
Alvaro (M2.17) (II)
Dziób Kruka
58
45
680$
Oscar (M3.7), Alvaro
(M2.17) (II)
Brodaty Topór
48
30
400$
Oscar (M3.7)
Lekki Topór Bojowy
36
20
200$
Alvaro (M2.17), Oscar
(M3.7)
Strona: 39
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Młot
25
15
80$
Erikson, Oscar (M3.7)
Siekiera Drwala
20
10
50$
Leto (M1.2)
Strona: 40
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Władanie Łukiem
Zdolność posługiwania się łukiem i strzałą.
Broń dobra w początkowym etapie rozgrywki.
Później
pojawia
się
wielu
twardych
przeciwników na małej powierzchni (np.
korytarze) i używanie jakiejkolwiek broni
dystansowej staje się problematyczne.
Rodzaje
Ikona
Łuków
Nazwa
Obrażenia
Wym. zręcz.
Cena
Łuk Tytana
80
80
1 400$
Łuk Bojowy
70
70
1 000$
Jasmin (M1.3) (III),
Flavio (M2.5) (IV),
Doug (M3.1) (IV)
Kościany Łuk
60
60
750$
Doug (M3.1) (III),
Flavio (M2.5) (III)
Rogowy Łuk
50
50
600$
Łuk Myśliwski
40
40
500$
Jasmin (M1.3) (II),
Doug (M3.1) (II)
Łuk Myśliwski
Cole’a
30
25
350$
Kostar (M2.3)
Długi Łuk
30
30
350$
Flavio (M2.5) (II),
Doug (M3.1) (II)
Łuk Kłusownika
20
20
200$
Doug (M3.1)
Krótki Łuk
10
10
75$
Flavio (M2.5), Doug
(M3.1), Jasmin
(M1.3)
Strona: 41
Miejsce Nabycia
Buty Tytanów
Gdzie jest złota
dostawa?
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Władanie Kuszą
Zdolność posługiwania się kuszą.
Wymaga rozwinięcia zarówno siły (możliwość
użycia kuszy), jak i zręczności (zadawane
obrażenia). Nie daje takiej celności jak łuk, a
czas przeładowania jest znacznie wydłużony.
Plusem są nieco większe obrażenia które
możemy dzięki niej zadać.
Rodzaje
Ikona
Kusz
Nazwa
Obrażenia
Wym. siła
Cena
Kusza Tytana
125
90
1 500$
Kusza Bojowa
100
70
750$
Kusza Myśliwska
75
50
500$
Alvaro (M2.17)
Kusza
50
30
250$
Alvaro (M2.17)
Lekka Kusza
25
10
100$
Leto (M1.2), Oscar
(M3.7), Ricardo
Strona: 42
Miejsce Nabycia
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Wydobycie Rudy
Zdolność idąca w parze z kowalstwem. Pozwala na wydobycie rudy (gruda złota, żelaza,
obsydian) ze złóż rozsypanych po świecie. Aby można było pozyskać rudę, musimy mieć w plecaku
kilof.
N a r z ę d z i a
Ikona
P r a c y
Nazwa
Zastosowanie
Wartość
Miejsce Nabycia
Kilof
wydobycie rudy
50$
obóz bandytów (bagna)
Strona: 43
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Kamienie Teleportacyjne
M i e j s c a
T e l e p o r t a c j i
Kamienie teleportacyjne pojawiają się w
rozdziale drugim. Za ich pomocą możemy
przenieść się w wybrane miejsca na świecie,
nie zużywając przy tym many.
Strona: 44
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
R o d z a j e
L.P.
Ikona
K a m i e n i
T e l e p o r t a c y j n y c h
Teleport do
1
obóz bandytów
2
wschodnie
wybrzeże
3
wschodnia
świątynia
4
wschodnia
jaskinia pod
wulkanem
5
miasto Harbor
6
północno
wschodnia
świątynia
7
północna
świątynia
Miejsce Nabycia
Strona: 45
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
8
świątynia na
równinie
9
południowo
wschodnie
wybrzeże
10
południowe
ruiny
11
południowo
zachodnie ruiny
12
wulkaniczna
twierdza
13
zachodnie ruiny
14
zachodnia
jaskinia pod
wulkanem
Strona: 46
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Gotowanie
N a r z ę d z i a
P r a c y
Pozwala na stworzenie potraw, z których część permanentnie podnosi statystyki postaci. Konieczne
jest odnalezienie pieca, ogniska, lub też kotła (w zależności od tego co chcemy przyrządzić),
posiadanie odpowiednich narzędzi, składników, oraz przepisu.
Ikona
Nazwa
Zastosowanie
Wartość
Patelnia
pieczenie nad
kuchnią lub
ogniskiem
25$
przyrządzanie
10$
Chochelka
skoManalikowanych
potraw w garnie
Strona: 47
Miejsce Nabycia
Leto (M1.2), Elias (M2.2), Dargel
(M2.12), Konrad (M2.20)
Kaspar (M4.6), Elias (M2.2), Dargel
(M2.12), Konrad (M2.20)
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
S k ł a d n i k i
Ikona
Nazwa
Wartość
Miejsce Nabycia
Surowe Mięso
5$
Dargel (M2.12), Jasmin (M1.3), oprawianie
zwierząt
Surowy Drób
6$
oprawianie zwierząt
Płetwa Rekina
50$
Nico (M2.4), Philus (M2.4)
Surowa Gładzica
20$
Nico (M2.4), Philus (M2.4)
Surowy Śledź
10$
Nico (M2.4), Philus (M2.4)
Chleb
20$
Elias (M2.2)
Ser
30$
Konrad (M2.20)
Wino
20$
Abrax (M4.13), Leonardo (M2.16), Konrad
(M2.20), Obel (M3.9), Dalman (M4.7),
Cormac (M3.12)
Woda
10$
Abrax (M4.13), Leonardo (M2.16), Konrad
(M2.20), Obel (M3.9), Cormac (M3.12)
Woreczek z
Przyprawami
5$
Konrad (M2.20)
Ziemniak
20$
Elias (M2.2), Konrad (M2.20)
Cebula
10$
Elias (M2.2), Dargel (M2.12), Konrad
(M2.20)
Grzyb
10$
roślina alchemiczna
Strona: 48
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
P r z e p i s y
Ikona
Nazwa, wymagania
Składniki
Pikantny Gulasz
Cebula, Ziemniak, Surowe Mięso
(10)
Sycący Gulasz
Cebula, Ziemniak, Surowe Mięso
skrzynia w lesie na południe od Leona
(5)
(koło popiołaka)
Cebula, Ziemniak, Surowe Mięso
chata Leona, Chora żona
rolnika
Gulasz Mięsny
(2)
Gulasz Nowicjusza
Miejsce Nabycia
Gdzie jest złota dostawa?
Ziemniak, Surowe Mięso (2),
Wino
Zupa Rybna
Surowy Śledź, Cebula, Woda
na ścianie baru Josha, skrzynia w
domu Rachel
Chleb z Mięsem
Woreczek z Przyprawami, Chleb,
Cebula, Surowe Mięso (3)
skrzynia w domu Rachel
Kanapka z Gładzicą
Woreczek z Przyprawami, Ser,
Ziemniak, Surowa Gładzica (3)
skrzynia u Baxtera
Pieczeń Myśliwego
Woreczek z Przyprawami, Grzyb,
skrzynia w karczmie Patty (M2.10)
Ziemniak, Surowe Mięso (3)
Strona: 49
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
P o t r a w y
Ikona
Nazwa
Działanie
Wartość
Pikantny Gulasz
ŻYCIE +200
50$
ŻYCIE +100
50$
ŻYCIE +50
50$
ŻYCIE +25, MANA +25
50$
ŻYCIE +10, MANA +20
50$
Max ŻYCIE +2
50$
Max MANA +2
50$
Zręczność +1
50$
Smażone Mięso
ŻYCIE +15
10$
Smażone Udko
Drobiowe
ŻYCIE +10
10$
Stek z Płetwy Rekina
PD +15, ŻYCIE +15, MANA +15
75$
Smażona Gładzica
ŻYCIE +10, MANA +10
30$
Smażony Śledź
ŻYCIE +5, MANA +5
15$
(Potrawka z Jarzynami)
Sycący Gulasz
(Sycący Gulasz Mięsny)
Gulasz Mięsny
(Gulasz Mięsny)
Gulasz Nowicjusza
(Gulasz Nowicjusza)
Zupa Rybna
(Zupa Rybna)
Chleb z Mięsem
(Chleb Faszerowany Mięsem)
Kanapka z Gładzicą
(Gładzica z Serem)
Pieczeń Myśliwego
(Smażonka Myśliwego)
Strona: 50
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Osiągnięcia
Nazwa
Wymagania
Field hand
zebranie 10 sztuk zboża (Pomóż Thomasowi na polu)
Philanthropist
ukończenie Uratuj Sarę z dziczy
Samaritan
ukończenie Lekarstwo dla wszystkich
Peacekeeper
ukończenie Ład i spokój
Fence
ukończenie Paczka dla Dona
Ladies' man
ukończenie Damski bokser
Sidelined
ukończenie Walka o władzę
The merciful one
ukończenie Chora żona rolnika
Wise man
ukończenie Próba Mistrza Ignatiusa
Family man
ukończenie Synowie Tyldy
Archaeologist
ukończenie Tajemnica wschodniej świątyni
Little hero
uratowanie Patty w zadaniu Wyprawa na zachodnie wybrzeże
Rune master
opanowanie 4 poziomu pieczęci magicznych
Ghost hunter
ukończenie Przeklęci lordowie
Beginner
zabicie pierwszego potwora
The brave little tailor
zabicie 7 grobowych ciem
Ferocious wild boars
zabicie 20 dzików
Terror of the hens
zabicie 20 kur
Beast slayer
zabicie 500 potworów
Big game hunter
zabicie 2000 potworów
Ogre friend
uratowanie ogra Dorka w zadaniu Cyrus spóźnia się
Hard worker
ukończenie 250 zadań
Expert
osiągnięcie 100% w jakimś atrybucie
Workaholic
nauczenie się każdej z profesji
Mage
nauczenie się wszystkich kryształów
Gladiator
nauczenie się każdego talentu do walki wręcz
Sharpshooter
nauczenie się każdego talentu do walki dystansowej
Master of the classes
osiągnięcie 100% w trzech atrybutach
Fervent swimmer
10 krotne wyjście na głęboką wodę zakończone pochwyceniem przez potwora.
The fourth triplet
znalezienie 10 skarbów
Idiot
Trzykrotna śmierć od upadku z wysokości
Jester
użycie 25 razy zaklęcia żartu
Strona: 51
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Safecracker
otwarcie wytrychem 100 zamków
Weaponsmith
wykucie 100 mieczy
Master thief
okradnięcie 50 osób
Well-to-do
zdobycie 1000 złotych monet
Moneybags
zdobycie 100 000 złotych monet
King Midas
zdobycie 300 000 złotych monet
Adventurer
wydostanie się z pierwszych ruin
Map reader
znalezienie pierwszej mapy w grze
Archer
zdobycie pierwszego łuku
King of the handymen
zebranie do plecaka 20 toreb na narzędzia (Wszystko, co nie jest przybite do
ziemi)
Master detective
ukończenie Znajdź mordercę Hemlara
Death of a Legend
zabicie Gyrgera (Gdzie jest złota dostawa?)
Defender
ukończenie Zabezpiecz Wulkaniczną Twierdzę
Freedom fighter
ukończenie Powrót Estebana do Miasta
Pandora's box
ukończenie Pułapka na Tytanów
The traveler
znalezienie wszystkich kamieni teleportacyjnych
Showdown
zabicie Inkwizytora Mendozy (Znajdź wszystkie kawałki pancerza
Tytanów)
Titan Lord
pokonanie Tytana (Walka Końcowa)
Strona: 52
Risen – Atlas Światra – Poradnik GRY-OnLine
Strona: 53