TINJAUAN CUACA BAGI TEMPOH OGOS 2016 HINGGA JANUARI

Transcription

TINJAUAN CUACA BAGI TEMPOH OGOS 2016 HINGGA JANUARI
TINJAUAN CUACA BAGI TEMPOH OKTOBER 2016 HINGGA MAC 2017
Tinjauan cuaca bermusim bagi bulan Oktober 2016 sehingga Mac 2017 ini
berdasarkan konsensus ahli meteorologi melalui penganalisaan beberapa model
tinjauan iklim terpilih seperti NCEP coupled forecast system model version 2
(CFSv2), JMA Ensemble Prediction System (Tokyo Climate Centre), European
Centre for Medium Range Weather Forecast (ECMWF) dan Seasonal Climate
Forecast, International Research Institute for Climate Society (IRI). Fenomena global
yang mencorakkan cuaca semasa Negara seperti El-Niňo Southern Oscillation
(ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) juga turut dibincangkan.
Suhu di kawasan tropika timur Lautan Pasifik terus menunjukkan ENSO neutral.
Oceanic Nino Indeks (ONI) bagi bulan Julai 2016 (anomali purata suhu permukaan
laut bagi Jun-Julai-Ogos) adalah -0.3°C. Sementara itu, anomali suhu mingguan di
kawasan pemantauan NINO3.4 berakhir 25 September 2016 telah meningkat
kepada -0.4°C (berbanding -0.7°C pada minggu sebelumnya), manakala anomali
suhu mingguan di kawasan pemantauan lain juga menunjukkan peningkatan dan
masih dalam julat NORMAL iaitu +0.8°C (di Nino 1+2), -0.1°C (di Nino 3) dan -0.2°C
(di Nino 4). Kebanyakan model-model iklim antarabangsa kini menjangkakan
keadaan neutral atau La-Niňa lemah akan berlaku sehingga awal tahun 2017.
Bagaimanapun, pembentukan La-Niňa kini lebih perlahan dan kebarangkalian
berlakunya keadaan La-Niňa lemah adalah sekitar 45% hingga 55% sahaja.
Kebiasaannya, La-Niňa lemah tidak memberi kesan yang signifikan kepada cuaca
Malaysia.
Oktober adalah bulan peralihan monsun. Lazimnya, di Semenanjung Malaysia,
negeri-negeri di pantai barat akan mengalami hujan lebat berserta ribut petir pada
sebelah petang. Pada bulan oktober ini, dijangkakan seluruh kawasan semenanjung
akan menerima jumlah hujan pada paras normal di antara 200mm sehingga 350mm.
Monsun timur laut biasanya akan bermula pada bulan November di mana semasa
tempoh ini, negeri-negeri di pantai timur semenanjung akan mengalami keadaan
cuaca yang lembap terutamanya di negeri-negeri Kelantan dan Terengganu. Pada
November ini, dijangkakan kebanyakan kawasan akan menerima hujan yang normal
dengan jumlah hujan antara 200mm hingga melebihi 500mm. Keadaan cuaca yang
lembap di pantai timur semenanjung dijangka berterusan sehingga bulan Disember.
Walau bagaimanapun, negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang serta utara Perak
dijangka akan menerima jumlah hujan sedikit di bawah normal pada bulan Disember
sehingga Januari 2017. Pada bulan Mac 2016 pula, dijangkakan seluruh kawasan
akan menerima hujan pada paras normal.
Bagi negeri Sarawak, tinjauan pada bulan Oktober sehingga Disember 2016
dijangkakan seluruh kawasan akan menerima jumlah hujan pada paras normal
dengan jangkaan hujan di antara 300mm sehingga 450mm. Pada bulan Januari
sehingga Februari 2017 pula, kawasan Kapit dan Belaga dijangkakan akan
menerima jumlah hujan sedikit di bawah normal manakala kawasan-kawasan lain
dijangka akan menerima hujan pada paras normal. Pada bulan Mac 2017,
dijangkakan seluruh kawasan akan menerima jumlah hujan pada paras normal
dengan jangkaan hujan di antara 200mm sehingga 450mm.
Bagi negeri Sabah, kebanyakan bahagian dijangka menerima curahan hujan pada
paras normal sepanjang tempoh tinjauan Oktober 2016 sehingga Januari 2017.
Pada bulan Februari sehingga Mac 2017 pula, dijangkakan kawasan Kudat dan
Sandakan akan menerima hujan sedikit di bawah normal manakala kawasankawasan lain akan menerima hujan pada paras normal.
Lampiran 1 dan Lampiran 2 menunjukkan ringkasan dan keterangan terperinci
tinjauan cuaca bagi tempoh Oktober 2016 sehingga Mac 2017 bagi Malaysia.
Lampiran 1
Lampiran 2
Ringkasan Tinjauan Cuaca dari Oktober 2016 hingga Mac 2017
Negeri/Wilayah
Persekutuan
Tempoh
Jangkaan
Jumlah Hujan
Bulanan (mm)
Tinjauan Cuaca
(Pengkelasan)
Perlis
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
200 – 300
150 – 230
60 – 90
20 – 30
30 – 50
100 – 160
Normal
Normal
Sedikit Bawah Normal
Sedikit Bawah Normal
Sedikit Bawah Normal
Normal
Tanah
Besar
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
240 – 350
170 – 260
50 – 70
20 – 30
30 – 50
110 – 160
Normal
Normal
Sedikit Bawah Normal
Sedikit Bawah Normal
Sedikit Bawah Normal
Normal
Langkawi
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
280 – 420
160 – 250
40 – 60
10 – 20
20 – 30
90 – 140
Normal
Normal
Sedikit Bawah Normal
Sedikit Bawah Normal
Sedikit Bawah Normal
Normal
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
290 – 430
190 – 280
70 – 90
40 – 60
50 – 70
120 – 180
Normal
Normal
Sedikit Bawah Normal
Sedikit Bawah Normal
Sedikit Bawah Normal
Normal
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
190 – 280
190 – 280
100 – 130
70 – 100
70 – 90
120 – 180
Normal
Normal
Sedikit Bawah Normal
Sedikit Bawah Normal
Sedikit Bawah Normal
Normal
Kedah
Pulau Pinang
Perak
Kerian,
Hulu
Perak,
Lubuk
Merbau
Tempoh
Jangkaan
Jumlah Hujan
Bulanan (mm)
Tinjauan Cuaca
(Pengkelasan)
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
240 – 360
240 – 360
200 – 290
130 – 200
130 – 190
160 – 240
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Selangor
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
210 – 320
240 – 370
200 – 300
140 – 220
140 – 210
200 – 300
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Kuala Lumpur
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
240 – 350
290 – 430
230 – 340
170 – 250
170 – 260
230 – 340
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Negeri Sembilan
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
210 – 320
270 – 400
160 – 230
90 – 140
110 – 170
170 – 250
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Melaka
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
160 – 250
190 – 280
120 – 180
70 – 110
70 – 110
110 – 170
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
200 – 300
320 – 490
430 – 650
130 – 200
80 – 120
90 – 140
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Negeri/Wilayah
Persekutuan
Ipoh,
Perak
Tengah,
Hilir Perak
Kelantan
Pasir Mas,
Tanah
Merah,
Jeli, Gua
Musang,
Kuala Krai
Tempoh
Jangkaan
Jumlah Hujan
Bulanan (mm)
Tinjauan Cuaca
(Pengkelasan)
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
220 – 340
520 – 800
450 – 680
110 – 170
50 – 70
100 – 140
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
200 – 310
580 – 870
440 – 660
110 – 160
50 – 80
160 – 240
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Kuantan
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
210 – 330
280 – 420
520 – 780
250 – 370
120 – 180
140 – 210
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Pekan,
Rompin,
Maran,
Temerloh
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
160 – 240
180 – 280
160 – 250
90 – 140
80 – 120
130 – 190
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Cameron
Highlands
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
290 – 440
270 – 400
170 – 260
90 – 140
100 – 150
180 – 270
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Mersing,
Kota
Tinggi
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
160 – 240
270 – 410
480 – 720
270 – 400
110 – 160
110 – 170
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Negeri/Wilayah
Persekutuan
Tumpat,
Kota
Bharu,
Bachok
Terengganu
Pahang
Johor
Tempoh
Jangkaan
Jumlah Hujan
Bulanan (mm)
Tinjauan Cuaca
(Pengkelasan)
Kluang,
Batu
Pahat,
Segamat,
Muar,
Ledang
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
150 – 230
180 – 270
210 – 310
130 – 200
80 – 120
160 – 240
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Pontian,
Johor
Bahru,
Nusajaya
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
170 – 260
200 – 300
210 – 320
160 – 250
100 – 150
170 – 250
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
270 – 400
280 – 420
390 – 580
550 – 830
400 – 600
270 – 410
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Sri Aman
Betong
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
240 – 370
280 – 430
310 – 480
300 – 440
180 – 270
240 – 360
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Bintulu
Sibu
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
220 – 330
250 – 380
310 – 470
320 – 480
220 – 330
250 – 380
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Kapit
Belaga
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
240 – 370
350 – 520
330 – 500
270 – 360
210 – 280
340 – 510
Normal
Normal
Normal
Sedikit Bawah Normal
Sedikit Bawah Normal
Normal
Negeri/Wilayah
Persekutuan
Kuching
Samarahan
Sarawak
Tempoh
Jangkaan
Jumlah Hujan
Bulanan (mm)
Tinjauan Cuaca
(Pengkelasan)
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
250 – 380
250 – 380
270 – 410
240 – 360
130 – 200
120 – 180
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
310 – 470
300 – 460
240 – 360
180 – 270
90 – 140
100 – 150
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Pantai
Barat
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
280 – 430
240 – 360
180 – 280
100 – 160
50 – 80
60 – 100
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Kudat
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
150 – 230
230 – 350
350 – 530
300 – 400
100 – 140
80 – 110
Normal
Normal
Normal
Normal
Sedikit Bawah Normal
Sedikit Bawah Normal
Sandakan
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
220 – 330
270 – 400
360 – 550
350 – 530
180 – 240
110 – 150
Normal
Normal
Normal
Normal
Sedikit Bawah Normal
Sedikit Bawah Normal
Tawau
Oktober
November
Disember
Januari
Februari
Mac
140 – 200
130 – 200
130 – 200
110 – 160
80 – 130
90 – 140
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Negeri/Wilayah
Persekutuan
Miri
Limbang
Labuan
Sabah
PENGKELASAN JUMLAH HUJAN BULANAN
Pengkelasan
Sangat Melebihi Normal
Melebihi Normal
Sedikit Melebihi Normal
Normal
Jumlah Hujan Bulanan
Peningkatan melebihi 60% daripada purata jumlah
hujan jangka panjang
Peningkatan sebanyak 40% hingga 60% daripada
purata jumlah hujan jangka panjang
Peningkatan sebanyak 20% hingga 40% daripada
purata jumlah hujan jangka panjang
Peningkatan atau pengurangan lebih/kurang daripada
20% daripada purata jumlah hujan jangka panjang
Sedikit Kurang Daripada
Pengurangan sebanyak 20% hingga 40% daripada
Normal
purata jumlah hujan jangka panjang
Kurang Daripada Normal
Pengurangan sebanyak 40% hingga 60% daripada
purata jumlah hujan jangka panjang
Sangat Kurang Daripada
Pengurangan melebihi 60% daripada purata jumlah
Normal
hujan jangka panjang
Nota: Jabatan Meteorologi Malaysia akan sentiasa mengemaskini tinjauan cuaca
sekiranya berlaku sebarang perubahan ketara terhadap ramalan bermusim ini.
Dikeluarkan oleh:
Pusat Iklim Nasional
Jabatan Meteorologi Malaysia
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Pada: 7 Oktober 2016

Similar documents