RWK® Einbauküchen

Transcription

RWK® Einbauküchen
Kitchen Ideas
Keukenideeën
3
Quality based on tradition - sustainable for the future
Togetherness, combining the possibility of your very own atmospheric retreat with prestigious living - your kitchen is very much your
personal space. The fascination starts where the commonplace stops. In the unusual combination of material and colour, of surfaces
and lighting, of equipment and areas of activity, this is where your individual kitchen design starts.
The attention to detail ensures that your RWK®-kitchen is unique. Quality and value begin with the selection of sustainable materials,
whose quality-oriented and environmentally sound processing is certified in accordance with DIN/ISO 9001 and PEFC. In addition
the materials used are tested by the independent LGA in Nurnberg.
Be inspired by an extraordinary choice. Even at the planning stage you can look forward to a design full of variation and an
abundance of inspirational ideas.
Kwaliteit vanuit traditie – duurzaam voor de toekomst
Gezellig met elkaar, mogelijkheid om sfeervol terug te trekken en representatief wonen – Uw keuken is uw zeer persoonlijke
leefruimte. De fascinatie begint daar waar het alledaagse ophoudt. Door de buitengewone combinatie van materiaal en kleur,
van oppervlakken en belichting, van inrichting en werkterrein ontstaat uw individuele keukenontwerp.
De liefde voor het detail vormt het unieke karakter van uw RWK®-keuken. Kwaliteit en behoud van waarde te beginnen met de
keuze voor duurzame materialen, waarvan de kwaliteitsgerichte en milieuvriendelijke verwerking volgens DIN / ISO 9001, PEFC
gecertificeerd is. Daarnaast worden materialen die worden gebruikt door het onafhankelijke LGA Nürnberg getest.
Laat u inspireren door een uitzonderlijk assortiment. Verheugt u al bij het ontwerpen over zeer uiteenlopende designs en een schat
aan suggesties.
Variety to suit your taste
The demands on a kitchen are as varied as life itself. Choose
your favourite style from a wealth of furnishing and designs, colours and planning options. Together, we will create your
dream kitchen, perfectly tailored to your needs.
Diversiteit voor uw smaak
RIALTO
VOLTERRA
GENT
Collection
Collection
6 – 7 LUGANO
28 – 29 LAGO-H
50 – 51 GARDA
78 – 88 Handles
& worktops
Grepen
& werkbladen
12 – 13 LIGNUM
14 – 15 VARIA
18 – 19
VALEA-GL
20 – 21 PALAZZO-UM
22 – 23
30 – 31 LINEA-H
34 – 35 VALEA
36 – 37
PRISMA
40 – 41 PORTO / VIGO
46 – 47
52 – 53 ATLANTA
56 – 57 CASA
66 – 67
RAVENNA
68 – 69 ZERMATT
72 – 73
De eisen die aan keukens worden gesteld zijn zo divers als het
leven. Uit een groot aantal inrichtings- en designstijlen, uit kleuren planningsmogelijkheden kiest u uw favorieten. Wij plannen
daaruit, rekening houdend met uw individuele wensen en ruimtelijke omstandigheden, samen met u uw droomkeuken.
A personal note
Persoonlijke noot
8 – 11
Design aspects
Design aspecten
16 – 17
Light and Glass
Licht en glas
24 – 27
Design aspects
Design aspecten
32 – 43
Modern classics
Moderne klassiekers
44 – 45
Kitchen technology
Keukentechniek
48 – 49
Material of quality
Materiaal-kwaliteit
54 – 55
Living in comfort
Wooncomfort
58 – 71
Quality claim
Aanspraken
op kwaliteit
74 – 77
89 – 91
CONTENTS
INHOUD THEMA’S
4–5
Extravagance with a slight retro touch. Lived-in individuality, which you express with your choice of over 4000 colours and the rounded edges of
the end cupboards. The island with its tasteful rounded corners creates more space with comfortable walkways and is an invitation to start cooking.
Distinctive kitchen architecture which satisfies the highest demands of design and quality.
RIALTO
green high gloss
Extravagant met een licht vleugje retro. Doorleefde individualiteit, die u met deze keuze van over 4000 kleuren en de afgeronde eindkastjes tot
uitdrukking brengt. Smaakvol nodigt het afgeronde functionele eiland met veel ruimte en comfortabele doorgangen uit tot koken. Een zelfontworpen
keukenarchitectuur, die voldoet aan de hoogste normen voor design en kwaliteit
6–7
groen hoogglans
A personal note
Persoonlijke noot
8–9
Expressive shapes and colours
Everybody has their own wishes and preferences when it comes to features and colours in the kitchen. Experience a multiplicity of
colours with which the most outlandish ideas can be realised. Use round RONDO end units for individual accents. Without corners
to hurt yourself, and yet fully useable. Strong on design and ergonomics, your kitchen will really be unique.
Expressieve vormen en kleuren
Iedereen heeft zijn eigen verlangens en voorkeuren voor de functies en kleur van zijn keuken. Beleef een kleurenpalet, waarmee
ook ongewone verzoeken kunnen worden gerealiseerd. Met ronde RONDO afsluitelementen brengt u individuele accenten aan.
Zonder hoeken, waaraan men zich kan stoten en toch ten volle te benutten. Door het krachtige en ergonomische ontwerp wordt
uw keuken tot een echt unicum.
A personal note
Persoonlijke noot
10–11
Wood - natural and individual
Kitchens, as individual as you. Next to colourful lacquered fronts, in matt or high gloss, the natural charm of wood will give a
real wow-factor. Attractive wood decors, selected veneers and exclusive fronts made of real wood will give your kitchen its own
sumptuous character. When combined with other materials or simply uninterrupted pattern fronts you will create an exceptional
kitchen design.
Hout - natuurlijk individueel
Keuken zo individueel als u zelf. Naast de kleurig gelakte frontoppervlakken, in matte en hoogglans kwaliteit, wordt de natuurlijke
uitstraling van hout tot een blikvanger. Aantrekkelijke houtafwerking, prachtige soorten fineerhout en exclusieve echt houten fronten
geven uw keuken een eigen waardig karakter. In combinatie met andere materialen of met doorgaand decorverloop
over meerdere frontoppervlakken ontstaat een uitzonderlijke keukenontwerp.
A unique eye-catcher for admirers of sleek, handleless kitchen architecture. The link solution combines the living area with the versatile open
wall-rack system which keeps your kitchen utensils in easy reach. Practical and providing additional storage, the drawer units double up as a seat.
Een unieke blikvanger voor liefhebbers van strakke, greeploze keukenarchitectuur. Op stijlvolle wijze verbindt de brugoplossing het open rastersysteem, waarin u uw keukengerei variabel en binnen handbereik kunt opbergen, met het woongedeelte. De uittrekkasten met extra bergruimte dienen
als zitgelegenheid – handig.
LUGANO
jasmin high gloss combined with Ontario maple dark
jasmijn hoogglans gecombineerd met Ontario esdoorn
12–13
Start the day in harmony. Tasteful details, such as the natural wood texture extending across several fronts or the open stainless-steel plinth, perfectly
complement modern kitchen designs. Featuring low-energy LED lights integrated in the shelves and plinths, they add finely nuanced style.
De dag harmonieus beginnen. Smaakvolle details zoals de over meerdere fronten doorlopende natuurlijke houtstructuur of de open roestvrijstalen
plinten zijn een voortreffelijke aanvulling op moderne keukenplanningen. Met energiezuinige led-verlichting, geïntegreerd in open kasten en de plintlijst, brengt u genuanceerde accenten aan.
LIGNUM
14–15
Ontario maple dark combined with premium white/black high gloss
Ontario esdoorn donker gecombineerd met premiumwit/zwart hoogglans
Design aspects
Design aspecten
16–17
Kitchen architecture with straight lines and without handles
Clear lines, elegant design and for functional day-to-day life. Modern kitchen concepts take account of every nuance that underlines
your lifestyle. With a touch of minimalism the absence of door handles supports an uninterrupted front design. Thanks to innovative
technology, doors and drawers can be opened with a light pressure by hand or knee - and they can be closed just as smoothly.
Alternatively, integrated grip mouldings underline a horizontal, design-orientated line.
Keukenarchitektuur rechte vlakken greeploos
Strakke lijnen, elegant design en functioneel in het dagelijks leven. Moderne keukenconcepten met oog voor elke nuance die uw
levensstijl accentueert. Met een vleugje minimalisme ondersteunt de afwezigheid van handgrepen een aaneengesloten front
design. Dankzij de innovatieve technologie openen deurtjes en uittrekbare elementen door lichte druk met je hand of knie – en
sluiten net zo rustig. Als alternatief onderstrepen geïntegreerde greeplijsten een horizontale, design-georiënteerde lijnvoering.
Design flexibility in countless, finely balanced colour options from RAL and the 'Natural Color System'. With a focus on design, this kitchen architecture
can be tailored to your very own personal preferences. The flexible rack system keeps everything within arm's reach when cooking. Perfect for the next
family get together or entertaining business guests.
VARIA
cream combined with black pine
Vormgevingsvrijheid door ontelbare, exact op elkaar afgestemde kleurvariaties van het RAL-systeem en het ‘Natural-Color-System’. De keukenarchitectuur kan designgericht aan uw voorstellingen worden aangepast. In het flexibele rastersysteem vindt u alles voor het koken binnen handbereik.
Perfect voor de volgende familiereünie of representatieve zakelijke etentjes.
18–19
creme met pijnboom zwart
Modern living in loft style. Individual lifestyle is reflected in the high gloss fronts. This handleless designer kitchen will become the central point of the
art of living in an impressive interior architecture. It is good that there is plenty of space around the cooking island and sufficient working surfaces for
entertaining.
VALEA-GL
high-gloss premium white
Modern wonen in de stijl van een loft. Individuele lifestyle weerspiegelt in de hoogglans fronten. Deze greeploze designkeuken wordt het middelpunt
van het huis in een indrukwekkende binnenhuisarchitectuur. Goed dat er veel ruimte rond het kookeiland en voldoende werkruimte voor onderhoudzaam samenkomen is gepland.
20–21
premiumwit hoogglanzend
Sleek in every detail, this kitchen speaks confidence and space. Adding a bold contrast, the multi-functional island with cantilever add-on table defines
personal home and lifestyle. This is where cooking becomes leisure-time and fun to be enjoyed with others time and again.
The frosted front is also available in reflecting high-gloss finish with a special acrylic coating.
PALAZZO-UM frosted ultramat
black | white
Een zelfbewust en royaal ontworpen keuken, die bovendien consequent strak gelijnd is. Vol contrasten accentueert het functionele eiland met de vrij
zwevende aanzettafel een individuele woon- en leefstijl. Hier wordt koken leuk. Samen genieten? Graag.
Het ultramatte front is ook verkrijgbaar in de uitvoering spiegelhoogglans, met een speciale acryl coating.
zwart | wit
22–23
Light and Glass
Licht en glas
24–25
Fascinatingly stage-managed
Those of us for whom ecology and economy are important considerations do not have to do without highlights. Energy-saving LED
technology ensures that you can have excellent lighting for work surfaces and cupboard interiors. In addition translucent glass will
give your kitchen a particularly noble aspect. The gleaming black glass fronts will only become translucent when the interior lighting
is switched on to put your little treasures in the spotlight.
Fascinerend in scene gezet
Iemand, die ecologisch en economisch denkt, hoeft niet van verlichte hoogtepunten af te zien. Energiebesparende LED-technologie
zorgt voor een uitstekende verlichting van werkoppervlakken en kastinhoud. Translucent glas verleent daarvoor uw keuken
een bijzondere mooie noot. Alleen bij ingeschakelde binnenverlichting worden de glanzende zwarte glazen fronten
transparant en uw kleine schatten in het juiste licht geplaatst.
Light and Glass
Licht en glas
26–27
Function and aesthetics
Light means sight and atmospheric harmony. Integrated lighting in cupboards and drawers, will quickly draw the eye to the item
you are looking for and provide harmonious accents. Energy-efficient, thanks to the latest light technology and nifty details, such
as drawer frames made of safety glass. Lighting built into the shelves and units creates perfect transitions to the living area and
as if by magic creates the right mood.
Functie en esthetiek
Licht betekent zicht en een behaaglijke atmosfeer. Geïntegreerde verlichting in kasten en uittrekbare elementen, die bij het
openen snel het gezochte laten zien en harmonieuze accenten plaatsen. Energie-efficiëntie door middel van de modernste
lichttechniek en slimme details, zoals panelen uittrekbare elementen zijn van veiligheidsglas. In stellingen en kasten ingebouwde
verlichting zorgt voor een perfecte overgang naar de woonkamer en roept de juiste sfeer op.
Modern living with a hint of extravagance. The lacquered real-wood front with integrated handles is paired with exquisite technical appointments to
create a design that's truly unique. The shutters on the top-mounted units conceal plenty of space for utensils. Practical too, when they provide a neat
and tidy look from the dining area.
VOLTERRA
black oak
Modern wonen met een vleugje extravagantie. Het gelakte massief houten front met geïntegreerde grepen verbindt zich met de exquise technische
uitvoering tot een uniek design. Achter de lamellen van de opzetkasten is voldoende ruimte voor keukengerei. Handig, dat ze zo voor een opgeruimde
aanblik van het eetgedeelte zorgen.
28–29
eiken zwart
A kitchen for connoisseurs, which can be adapted to suit your changing requirements. The filigree, partially open Smartline shelves form a harmonious
contrast to the base units, which have lots of room for useful things. Grip frames with soft lines and illuminated shelf units for a distinctive alcove design
form elegant accents.
LAGO-H
oak light
Een keuken voor kenners, die aan uw uiteenlopende eisen kan worden aangepast. Harmonieus vormen ragfijne, deels open smartline-stellingen een
contrast tot de onderkastjes, die veel ruimte voor nuttige dingen bieden. Elegante accenten plaatsen de greeplijsten met zachte lijnvoering en verlichte
stellingplanken voor een individueel ontwerp van nissen.
30–31
eiken licht
Design aspects
Design aspecten
32–33
Individual Accessories
Whatever pleases you can be done, because the feeling of being alive is at the core of your kitchen planning. You like an espresso
while reading the paper - please take a seat at the bridge table. The correct crockery is at hand in the cupboard with translucent
glass shutters. Impressive, with the glass only becoming translucent when the interior lighting is switched on. Filigree Smartline
cupboards with distinctive fronts help you to create special touches in your home - functional and decorative.
Individuele accessoires
Maakbaar is wat bevalt, het levensgevoel staat centraal in uw keukenontwerp. U houdt van espresso bij de krant - neem dan een
plaats aan de daartoe bestemde tafelbrug. Passend servies is onder handbereik in de vitrinekast met doorzichtige glazen
rollades. Indrukwekkend, als pas bij ingeschakelde binnenverlichting het glas doorzichtig wordt. Door middel van ragfijne smartline
planken met individuele frontvormgeving plaatst u woonaccenten - functioneel en decoratief.
Home again, the smell of freshly baked bread fills the air. Shelves in natural oak invitingly combine the living area with the modular kitchen island for a
matching look. As a practical touch, the LED lighting stylishly displays ornaments through the glass shelf.
Thuis komen, de geur van vers gebakken brood hangt in de lucht. Op uitnodigende wijze verbinden open kasten in eiken natuur het woongedeelte
met het modulair opgebouwde keukeneiland in dezelfde kleur. Heerlijk praktisch, de led-verlichting plaatst decoratieve spullen op de glasplaat stijlvol
in scène.
LINEA-H
nature oak combined with high-gloss premium white
eiken natuur gecombineerd met premiumwit hoogglanzend
34–35
Elegant and functional for every-day life. With clear functional areas and large work surfaces the kitchen island invites you to be sociable. Extra-deep
drawers offer generous storage opportunities, stylishly complemented by the spacesaving topmounted cupboard with sliding doors. Illuminated shelves
accentuate the transition to the living area with their straight lines.
VALEA
quartz grey
Elegant en functioneel in het dagelijks leven. Met duidelijke functionele gebieden en grote voorbereidingsoppervlakken nodigt het keukeneiland u
uit tot gezellige bijeenkomsten. Extra diepte uittrekbare elementen bieden ruime opbergmogelijkheden, stijlvol aangevuld met de ruimtebesparende
schuifdeuren-opzetkast. Rechtlijnig accentueren de verlichte planken de overgang naar de woonkamer.
36–37
kwarts grijs
Design aspects
Design aspecten
38–39
Cupboard planning according to your own taste
Pay attention to detail! Your kitchen should not just fit into the space, but come up to your expectations in every respect. The multiplicity of planning options for cupboards is part of the style that gives the kitchen its character. In topmounted cupboards everything
is optimally accessible. Sliding doors that open sideways save space and show that you care about technical niceties. Shelf systems
in matching materials and colours create stylish confident connections and a comfortable ambience.
Kastontwerp, geheel naar wens
Leg waarde op het detail! Uw keuken moet niet alleen passen in de ruimte, maar geheel overeenkomen uw ideeën. In overeenstemming met de stijl zijn er vrij te plannen kastvariaties, die uw keuken karakter verlenen. In vitrinekasten staat alles optimaal voor
het grijpen. Schuifdeuren, die zijdelings openen besparen ruimte en tonen uw voorkeur voor technische raffinementen In materiaal
en kleur afgestemd stellingelenementen zorgen voor stijlvolle verbindingen en een gezellige sfeer.
A kitchen of generous proportions with practical storage space and attractive accessories. Sociable cooking with friends - no problem.
The kitchen island offers a large enough work surface and connects the living area with the kitchen, so that together they form the centre of the home.
The highly glossy back wall of the recess made of toughened glass harmonises nobly with the glazing of the wall cupboards.
PRISMA
magic grey
Een ruime keuken met handige bergruimte en aantrekkelijke accessoires. Gezellig koken met vrienden – geen probleem. Het keukeneiland biedt
voldoende werkruimte en verbindt woonkamer en keuken tot het centrum van het huis. Groots vormt de zwarte, glanzende nissenachterwand van
gehard glas een harmonie met de glazen hangkastjes.
40–41
magic grijs
Design aspects
Design aspecten
42–43
Proven with technical finesse
When planning your kitchen you use innovative details to create exclusive highlights. Back walls made of real toughened glass
have a wow factor. Their seamless surface is easy to clean, hygienic and in everyday use very resilient. They go really well with
black glass doored wall cupboards which do not become translucent until the interior LED lighting is switched on. The kitchen island
with its integral breakfast bar provides additional living comfort.
Beproefd met technische finesse
Bij het plannen van uw keuken plaatst u met innovatieve details exclusieve accenten. Achterwanden van gehard glas zijn echte
blikvangers. Uw naadloze oppervlak is gemakkelijk te reinigen, hygiënisch en uiterst duurzaam voor dagelijks gebruik. De hangkastjes zijn daarop afgestemd met zwart glazen deurtjes, die in pas bij ingeschakeld LED binnenverlichting transparant worden.
Spitsvondig zorgt het kookeiland met geïntegreerde ontbijtbar voor extra wooncomfort.
Modern classics
Moderne klassiekers
44–45
Kitchen planning á la Belle Époque
At the end of the 19th century the motto was: enjoy life with all your senses and realise innovative ideas. Life was good and people
enjoyed it. A new style of interior decorating was being developed, in which distinctive and yet functional furniture was created.
This carefree lifestyle is being recreated in today’s kitchen architecture. With the design line Belle Époque you make use of the
most personal design freedom. Combine different styles of fronts and materials. The interplay of different styles, from lovingly
traditional to functionally purist is an interpretation of your authentic lifestyle.
Keukenontwerp á la Belle Époque
Met alle zintuigen genieten van het leven en zichzelf realiseren in innovatieve ideeën, was einde van de 19e Eeuw het motto. Het
leven bloeide en de mensen genoten ervan. Een nieuw interieurstijl ontstond, waarin representatieve met functionele meubels gecombineerd werden. Deze onbezorgde levensstijl leeft in de hedendaagse keukenarchitectuur weer op. Met de ontwerplijn Belle
Époque benut u het meest persoonlijke van designvrijheid. U kunt allerlei soorten fronten en materialen combineren. De interactie
tussen verschillende stijlen, van liefdevol traditioneel tot functioneel puristisch geeft uitdrukking aan uw authentieke levensstijl.
The Belle Époque style provides design flexibility for individualists. It lets you combine well-tried classic and modern elements while skilfully
choreographing various front types, colours and materials. Your kitchen says quality of life.
De lichte uitstraling van de Belle Époque biedt een zeer individuele vormgevingsvrijheid. Op stijlvolle wijze combineert u klassieke met moderne
elementen, plaatst u verschillende fronten, kleuren en materialen geslaagd in scène. Uw keuken wordt een uiting van echte levenskwaliteit.
PORTO | VIGO
basalt
basalt
46–47
Kitchen technology
Keukentechniek
48–49
Interiors
On the outside, the look of a traditional, timelessly interpreted kitchen design is enchanting. Behind the fronts, your kitchen impresses
with perfectly organised space. It's the inner values, such as forward-pointing kitchen technology and practically arranged pull-out
systems, that help you every day.
Interieur
Aan de buitenkant betovert het uiterlijk van een traditionele, tijdloos geïnterpreteerde keukenvormgeving. Achter het front overtuigt
uw keuken door een perfecte planning van de ruimte. Het zijn de innerlijke waarden, zoals de innovatieve keukentechniek en
functioneel geplaatste uittreksystemen, die u in het dagelijkse leven ondersteunen.
Welcome to this timeless, open-plan kitchen that reflects its bond with traditional values. The worktop, 100 mm thick, with high-end cooking appliances,
provides plenty of space for cooking together. The dresser unit with matching interior and lighting stylishly creates an ambience off sheer indulgence.
Van harte welkom in deze tijdloos open keuken die zijn verbondenheid met traditionele waarden weerspiegelt. Het 10 cm dikke werkblad met
high-end kooktechniek biedt rondom veel ruimte om gezellig te koken. Op stijlvolle wijze creëert de buffetkast met zijn aangepaste binnendecor
en verlichting een sfeer voor puur genot.
GENT
ivory micro lacquer combined with dark walnut
magnolia microlak gecombineerd met donker notenboom
50–51
Small but smart practical kitchens can be given a personal look even where space is limited. The forward-set cooking area with deep pull-outs are veritable space miracles, wall units with back-lit, real-glass doors and self-supporting illuminated shelves are exquisite with details that add a special touch.
Klein maar chique. Ook in kleine ruimtes kunnen praktische keukens met een persoonlijke sfeer worden gepland. Fraaie details die voor een bijzonder
uiterlijk zorgen zijn een naar voren geplaatst kookgedeelte met zijn diepe uittrekelementen, die ware ruimtetalenten zijn. Of bovenkasten met glazen
deuren die van achteren verlicht zijn en vrij dragende schappen met verlichting.
GARDA
black micro lacquer combined with Olive Veneto
zwart microlak gecombineerd met olijf Veneto
52–53
Material of quality
Materiaal-kwaliteit
54–55
Quality and pioneering environment protection
Your kitchen is created with quality and the environment as the primary considerations in the tradition of a manufacturing
procedure that has existed for generations. You can be sure that the wood used comes from sustainable and legal sources.
The sustainable combination of quality and environment protection is confirmed by the PEFC Chain of Custody certificate,
which is recognised all over the world.
• The international PEFC committee (Programme for the Endorsement of Forest Certification) is an independent
charitable organisation, which promotes the sustainable use of forests all over the world.
• The PEFC certificate proves total commitment to the environment as well as responsible processing of the
raw wood.
• The certification of the product and production chain means that there is a transparent system, from the certified
forest to the processing and use of the wood through to the end product.
• PEFC is an integrated concept, which combines ecological, social and economic aspects.
Peace of mind for responsible kitchen customers:
• The amount of wood harvested is not greater than the amount planted
• The source of the raw material wood is checked
• Rights and health of forest workers are protected
• Protection, function and biological diversity of the ecosystem of the forest are maintained
Kwaliteit en toekomstgerichte milieubescherming
Uw keuken ontstaat met oog voor kwaliteit en milieuvriendelijkheid in de traditie van generaties overkoepelende keukenproductie. U kunt er zeker van zijn, dat het verwerkte hout uit duurzame en legale herkomst afkomstig is.
De duurzame combinatie van kwaliteit en milieubescherming wordt gestaafd door het internationaal erkende PEFC Chain of
Custody certificaat.
• De internationale PEFC-organisatie (Programme for the Endorsement of Forest Certification) is een
onafhankelijke non-profit organisatie, die het duurzaam beheer van bossen wereldwijd bevordert.
• Het PEFC-certificaat bewijst holistische betrokkenheid bij het milieu alsook het verantwoord gebruik van
hout als grondstof.
• De certificering van het product en het productieproces vereist een transparant systeem van gecertificeerde
bosbestand, voor de houtbe- en verwerkende bedrijven tot aan het afgewerkte product.
• PEFC omvat een geïntegreerd concept, dat de ecologischer, sociale en economische aspecten met elkaar
verbindt.
Garantiestelling voor verantwoorde keukenklanten:
• er wordt niet meer hout gekapt als wordt aangeplant
• de herkomst van de grondstof hout wordt gecontroleerd
• rechten en de gezondheid van de bosarbeiders wordt beschermd
• beschermingsfunctie en biodiversiteit van het ecosysteem van het bos blijven behouden
Architecture meets kitchen culture in this timeless kitchen combination. Perfectly arranged task zones mean short distances whatever the job.
High-quality real-wood expressively harmonises with the layout of fronts that are distinguished by identical dimensions and rail handles to create
a kitchen with a look of discerning sophistication.
ATLANTA
Tennessee walnut
Architectuur ontmoet keukencultuur in dit tijdloze keukenontwerp. Optimaal geplaatste functiegedeeltes zorgen bij alle werkzaamheden voor korte
wegen. Hoogwaardig houtfineer in expressieve harmonie met de frontindeling, die met identieke afmetingen en relinggrepen uitstekend bij een hoogwaardig keukendesign past.
56–57
notenboom Tennessee
Living in comfort
Wooncomfort
58–59
For everyday wellbeing
Individually planned kitchens are a combination of several talents. You can combine the multiplicity of colours and fronts to your
personal preferences with practical equipment. Strong, integrated illuminating glass wall unit base shelves show what you are
looking for in the cupboard and display working tops in the right light. Even better when the elegant usage of space is supported
by perfect function behind the fronts. With the correct storage systems behind the doors, stocking up your cupboards is child’s play.
It’s as if you are sitting down at a table that has already been laid.
Voor het dagelijkse welzijn
Individueel ontworpen keukens zijn allround op woongebied. Combineer het kleurenpalet en de veelzijdigheid aan fronten naar
persoonlijke voorkeur met praktische faciliteiten. Geïntegreerde bodemverlichting uit belastbaar glas toont binnenin de kast wat u
zoekt en zet werkbladen in het juiste licht. Goed, als het elegante ruimte-effect wordt ondersteund door perfecte functie achter het
front. Zo wordt met het juiste systeem van ordening het bevoorraden en opslaan kinderlijk eenvoudig.
Alsof u aan een gedekte tafel gaat zitten.
Living in comfort
Wooncomfort
60–61
Storage according to a system
The swing door of the cupboard is space-saving and opens almost silently. Here you can find everything a glance, because the
drawers have glass fronts and sides. Corner and cupboard solutions in which you easily find what you are looking for as the
shelves can be swung out of the cupboard. They are real space wonders.
Opslaan met overzicht
Ruimtebesparend en vrijwel geruisloos opent het draaideurtje van de kast. Hier vindt u alles systematisch geordend. En met
een volledig overzicht, omdat de uittrekbare elementen van voren en aan de zijkanten van glas zijn voorzien. Oplossingen voor
hoeken en kasten met verfijnde tableaux, waarop het gezochte volledig uit de kast naar buiten gedraaid kan worden, zijn
echte ruimtebiedende wonderen.
Living in comfort
Wooncomfort
62–63
Finding - not seeking
It is relaxing, when you find everything at first glance. In drawers integrated systems make storage and locating very easy. Nothing
is out of place; everything has its fixed spot. Flexible drawer inserts ensure that all is properly organised, and thanks to glass sides
and optional interior lighting you can see everything straight away.
Vinden - niet zoeken
Ontspannen, omdat men alles op het eerste gezicht vindt. In schuiflades geïntegreerde ordeningssystemen maken opslaan en
pakken al eenvoudig. Niets verschuift, alles heeft zijn vaste plaats. Flexibele opstellingen binnenin bieden voor organisatie en
dankzij het glas aan de zijkant en de optionele binnenverlichting met goed overzicht. Gebruik uw vrijheid voor de individuele
vormgeving van de opslagruimte.
Living in comfort
Wooncomfort
64–65
Inside order, outside effect
Your shopping is carefully put away. Everything in its appointed place. No space is wasted and everything is stored methodically.
The cupboard doors open180°, which means that there is room for large drawers, whose glass sides and fronts allow you a full
overview. On the inside a systematic storage system, on the outside satinised glass provides Atmosphere - in the style of your kitchen.
Binnen ordening, buiten effect
Voorraden goed ingekocht en zorgvuldig bewaard. Alles heeft zijn aangewezen plaats. Geen ruimteverspilling, bevoorraden met
overzicht. De kastdeuren, die 180 ° open kunnen bieden plaats voor zeer grote uittrekbare elementen, waarvan de zij- en voorkant
beglazing u een volledig overzicht bieden. Van binnen systematische opslag, van buiten matglas maakt het sfeervol – geheel in de
stijl van uw keuken.
Always invitingly warm, traditional values with a modern twist. The kitchen chef's not the only one to appreciate different cooking zones that guarantee
culinary sensations. A kitchen for real cooking aficionados, complete with high-end appliances and a work surface that's accessible from all sides.
Altijd uitnodigend gezellig, traditionele waarden in een moderne uitvoering. Niet alleen de keukenchef is blij met verschillende kookzones die culinair
genot garanderen. Een keuken voor echte kookfans, met complete high-end inrichting en van alle zijden bereikbaar werkoppervlak.
CASA
oak cubanit
66–67
eiken cubanit
Kitchen, living space, or both? You give your own personal expression and exclusive home style in a composition of real-wood framed fronts and fine
materials. You love being together with the family and appreciate surroundings full of atmosphere. This is for true indulgers.
Keuken, woonkamer of beide? In een compositie van massief houten raamwerkfront en fraaie materialen brengt u een exclusieve wooncultuur
individueel tot uiting. U houdt van gezellig samenzijn met de familie en kunt een sfeervolle omgeving waarderen.
Hier gaat het hart van ware genieters sneller kloppen.
RAVENNA
Ferrara oak
68–69
Ferrara eiken
Living in comfort
Wooncomfort
70–71
An invitation to enjoy
This is the start of an enjoyable evening. Illuminated glass fronted units conjure a particularly inviting ambience and display your
finest accessories to even better advantage. Framed doors are available with various types of glazing or simply finished with a
classic veneer infill to create a hallway unit that fits any space. Nothing is more inviting than a live-in kitchen that friends and
families can enjoy meeting in.
Uitnodiging om te genieten
Zo kan een geslaagde avond beginnen. Vitrinekasten met binnenverlichting zorgen voor een bijzonder uitnodigende sfeer en
laten uw mooiste accessoires nog beter tot hun recht komen. Raamwerkdeuren zijn met verschillende glassoorten verkrijgbaar of
worden met een klassiek, gefineerd binnenpaneel heel eenvoudig een garderobekast die optimaal kan worden geïntegreerd.
Niets is gezelliger dan een woonkeuken waarin vrienden en familie graag samen komen.
Planned for timeless elegance and designed with the emphasis on the durability of solid oak. A kitchen for lovers of wood, who appreciate the
traditional values and comfortable kitchen technology. The glass fronted wall cupboards provide harmonious accents. Practical, integrated LED’s
light up the interiors of the cupboards as well as the worktops and so creates a super-cosy atmosphere.
ZERMATT
nature oak
Tijdloze elegantie ontworpen en met de nadruk op de duurzaamheid van massief eiken vormgegeven. Een keuken voor liefhebbers van hout,
die de traditionele waarden en comfortabele keukentechnologie waarderen. Harmonieuze accenten geven cachet aan de hangende vitrinekastjes.
Praktische, geïntegreerde LED-verlichting verlicht het kastinterieur en het werkblad en zorgt bovendien voor een gezellige sfeer.
72–73
eiken natuur
Quality claim
Aanspraken op kwaliteit
74–75
Details to your satisfaction
Your kitchen represents a masterly piece of work. It has been tested and found to be first class. We only use high grade materials
and stringently checked production. How often is a drawer pulled out during its life in the kitchen? Stringent test regulations guarantee a smooth operation under a full load - even after many years. The combining of the fronts and work surfaces gives your
kitchen the right look. Only special production and lacquering procedures ensures they are maintenance friendly and guarantee
their durability, so that you will use them with pleasure for many years to come.
Details tot uw tevredenheid
Met uw keuken ontstaat een meesterlijk stukje vakmanschap. Getest en als eerste klasse kwaliteit bevonden. Alleen hoogwaardige
materialen en technische elementen worden verwerkt. Hoe vaak wordt een uittrekbaar element gebruikt in zijn keukenleven?
Strenge testregels zorgen voor een licht lopen bij volledige belasting – en dat na vele jaren. De uitvoering van uw front- en werkbladen geven uw keuken het gewenste aanzicht. Alleen speciale productie- en verfprocedures maken dat ze gemakkelijk te reinigen
en te onderhouden zijn en verzekeren hun bestendigheid, zodat u er lang vreugde aan beleeft.
Quality claim
Aanspraken op kwaliteit
76–77
Kitchen production
Your kitchen is individual and unique. Precious, because it is exactly what you want. Highgrade materials are used, and are subject
to constant quality checks. The production is individual and comes from a combination of computer based, order related manufacturing and the manual expertise of experienced tradesmen. In this way you can be sure of the durability and the exact fulfilment
of your personal requirements, because for us the total delight of our customers in their dream kitchen has the highest priority.
Keukenproductie
Uw keuken is een persoonlijk unicum. Waardevol, omdat hij precies bij u past. Hoogwaardige materialen worden beproefd en
continu op kwaliteit getest. De productie wordt individueel uitgevoerd in een combinatie van computergestuurde, ordergebaseerde
vervaardiging en de meesterhand van ervaren medewerkers. Dit waarborgt voor de stabiliteit van kwaliteit en de nauwkeurige
vervulling van uw persoonlijke wensen, want het welzijn van de mensen in uw droomkeuken is onze topprioriteit.
Collection
78 –79
ARMANO [PG 050] · LINEA, LAGO, PRISMA [PG 100]
Synthetic front, melamine · Kunststof-Melamine front
ARMANO-H, LINEA-H, LAGO-H, PRISMA-H [PG 100]
Synthetic front, melamine · Kunststof-Melamine front
ARMANO
LINEA
ARMANO
LINEA
LAGO
PRISMA
LAGO
PRISMA
quartz grey
kwarts grijs
acacia ST
acacia ST
premium white
premiumwit
ivory
magnolia
anthracite
antraciet
strawberry
aardbeirood
creme
creme
magic grey
magic grijs
basalt
basalt
oak light ST
Eiken licht ST
nature oak ST
Eiken natuur ST
oak lava ST
Eiken lava ST
oak wenge ST
Eiken wenge ST
walnut ST
notenboom donker ST
maple crystal nature
Esdoorn christal natuur
premium white ST
premiumwit ST
pine black ST
Pijnboom zwart ST
pine white ST
Pijnboom wit ST
Ferrara oak
Ferrara eiken
oak dark brown ST
Eiken zwart bruin ST
Collection
80 –81
ARMANO-MHG, LINEA-MHG, LAGO-MHG, PRISMA-MHG [PG 100]
Synthetic front, melamine · Kunststof-Melamine front
VALEA-HG [PG 250]
lacquered front high gloss · Gelakte front hoogglans
ARMANO
LINEA
- LK -
- AM -
- LK -
- AM -
LAGO
PRISMA
- DES -
- PR -
- DES -
- PR -
premium white high gloss
premiumwit hoogglans
premium white high gloss
premiumwit hoogglans
ivory high gloss
magnolia hoogglans
ivory high gloss
magnolia hoogglans
PALAZZO-UM / LUGANO-UM frosted/ultramat [PG 200] only/enkel e.volution
Synthetic front, melamine · Kunststof-Melamine front
- TT -
- AM -
- TT -
LUGANO-UM
- DES -
- PR -
frosted volcano
vulcano ultramat
- AM -
- LK -
- AM -
- LK -
- AM -
- DES -
- PR -
- DES -
- PR -
LUGANO-UM
- DES -
- PR -
frosted white
wit ultramat
quartz grey high gloss
kwarts grijs hoogglans
volcano high gloss
vulcano hoogglans
PALAZZO-SG reflecting high gloss / hoogglans [PG 300]
acrylic front high gloss · Acrylfront hoogglansend
- TT -
- AM -
- TT -
LUGANO-UM
- DES -
- PR -
frosted ivory
magnolia ultramat
- AM -
LUGANO-UM
- DES -
frosted black
zwart ultramat
- PR -
oxide
oxyd
LIGNUM [PG 250]
laminate front in front decor · Melaminefront in houten decor
Ontario maple light
Ontario Esdoorn natuur
Ontario maple dark
Ontario Esdoorn donker
white
wit
jasmin
jasmijn
metal
metaal
cubanit
cubanit
sunshine yellow
korengeel
bordeauxred
bordeauxrood
aubergine
aubergine
black
zwart
graphite
grafiet
macadamia
macadamia
Collection
82 –83
LUGANO reflecting high gloss / hoogglans [PG 300]
acrylic front high gloss · Acrylfront hoogglansend
VIGO [PG 400]
only/enkel e.volution
lacquered front, micro lacquer mat · gelakte front microlak mat
Olive Veneto
Olijf veneto
- TT -
- AM -
- DES -
- PR -
Olive dark
Olijf donker
cubanit
cubanit
premium white
premiumwit
ivory
magnolia
creme
creme
quartz grey
kwarts grijs
magic grey
magic grijs
quartz grey
kwarts grijs
magic grey
magic grijs
PORTO [PG 400]
only/enkel e.volution
lacquered front, micro lacquer mat · gelakte front microlak mat
white
wit
jasmin
jasmijn
metal
metaal
oxide
oxyd
sunshine yellow
korengeel
bordeauxred
bordeauxrood
aubergine
aubergine
black
zwart
graphite
grafiet
macadamia
macadamia
premium white
premiumwit
ivory
magnolia
creme
creme
VERONA [PG 300]
only/enkel e.motion
Synthetic front, coated · Kunststoffront ommanteld
premium white
premiumwit
ivory
magnolia
creme
creme
GARDA [PG 400]
only/enkel e.volution
lacquered front, micro lacquer mat · gelakte front microlak mat
COTTAGE [PG 300]
only/enkel e.motion
Synthetic front, coated · Kunststoffront ommanteld
premium white
premiumwit
ivory
magnolia
premium white
premiumwit
ivory
magnolia
creme
creme
GENT [PG 400]
only/enkel e.volution
lacquered front, micro lacquer mat · gelakte front microlak mat
creme
creme
premium white
premiumwit
ivory
magnolia
creme
creme
Collection
84 –85
FLORENZ [PG 550]
only/enkel e.volution
RIO [PG 400] only/enkel e.volution
lacquered front high gloss · Gelakte front hoogglans
ATLANTA [PG 500] only/enkel e.volution
front real wood veneered · Front echthout fineer
premium white high gloss
premiumwit hoogglans
Tennessee walnut
Tennessee notenboom
ivory high gloss
magnolia hoogglans
VARIA [PG 400]
lacquered front, micro lacquer mat · gelakte front microlak mat
quartz grey
kwarts grijs
volcano
vulcano
More RAL-/NCS-colours available
on request! (Surcharge)
Overige RAL/NCS lakkleuren zijn op
aanvraag leverbaar (Meerprijs )
dark walnut
Notenboom donker
front real wood veneered ·
Front echthout fineer
Ferrara oak
Ferrara eiken
dark oak
Eiken donker
nature oak
Eiken natuur
DENVER [PG 500] only/enkel e.volution
front real wood veneered · Front echthout fineer
KANSAS [PG 600] only/enkel e.volution
front real wood veneered · Front echthout fineer
Ferrara oak
Ferrara eiken
oak quartz grey ST
Eiken kwarts grijs ST
oak wenge ST
Eiken wenge ST
oak magic grey ST
Eiken magic grijs ST
oak cubanit
Eiken cubanit
dark oak
Eiken donker
CASA [PG 550]
only/enkel e.volution
front real wood veneered · Front echthout fineer
raspberry
framboosrood
melon
meloengeel
pastel green
lindgroen
summer sky
duivenblauw
cubanit
cubanit
cherry
kersenrood
sunshine yellow
korengeel
apple green
appelgroen
oxide
oxyd
brown
bruin
aubergine
aubergine
ivory
magnolia
mignonette green
resedagroen
royal blue
oceaanblauw
black
zwart
premium white
premiumwit
creme
creme
magic grey
magic grijs
basalt
basalt
anthracite
antraciet
Colour design for your personal taste.
Is there a specific colour you like – no problem! Programme VARIA (microlacquer
finish) provides nearly all RAL and NCS colours you can imagine.
Ferrara oak
Ferrara eiken
oak premium white
Eiken premiumwit
oak ivory
Eiken magnolia
oak creme
Eiken creme
oak basalt
Eiken basalt
oak anthracite
Eiken antraciet
oak black
Eiken zwart
oak cherry
Eiken kersenrood
Kleurstelling aanhand van uw persoonlijke smaak.
Voor uw keuken wenst u een bijzondere kleur – geen probleem.
Met het VARIA-microlak programma kunt u nagenoeg alle RAL- of NCS
lakken en kleur-combinaties realiseren.
Collection
86 –87
RAVENNA [PG 550]
real wood front veneered/solid · Echthouten front massief/gefineerd
Ferrara oak
Ferrara eiken
BOSTON [PG 550]
BRISTOL [PG 550]
real wood front veneered/solid · Echthouten front massief/gefineerd
walnut
Notenboom donker
oak Malaga patina
Eiken Malaga gepatineerd
oak Malaga patina
Eiken Malaga gepatineerd
ZERMATT [PG 600] only/enkel e.volution
real wood front veneered/solid · Echthouten front massief/gefineerd
spruce ivory
Spar magnolia
spruce cubanit
Spar cubanit
spruce anthracite
Spar antraciet
spruce cherry
Spar kersenrood
nature oak
Eiken natuur
RIALTO [PG 550]
only/enkel e.volution
lacquer, high gloss front · Lak, hoogglans front
premium white high gloss
premiumwit hoogglans
ivory high gloss
magnolia hoogglans
FARO [PG 600] only/enkel e.volution
glass front · Glasfront
magic grey high gloss
magic grijs hoogglans
basalt high gloss
basalt hoogglans
cubanit high gloss
cubanit hoogglans
white high gloss
wit hoogglans
ivory high gloss
magnolia hoogglans
silver high gloss
zilver hoogglans
black high gloss
zwart hoogglans
VOLTERRA [PG 700] only/enkel e.volution
real wood front, solid/veneered · Echthouten front massief/gefineerd
quartz grey high gloss
kwarts grijs hoogglans
volcano high gloss
vulcano hoogglans
bordeauxred high gloss
bordeauxrood hoogglans
aubergine high gloss
aubergine hoogglans
black high gloss
zwart hoogglans
oak premium white
Eiken premiumwit
oak black
Eiken zwart
Ferrara oak
Ferrara eiken
dark oak
Eiken donker
Collection
88
Handles
Grepen
89
Every kitchen is unique –
made from your individual convenience.
Beside all quality and functionality your kitchen should meet your requirements
to attractive design. Here you’ll find a wide variety of colours, doors and designs which will help you creating your dream-kitchen.
957
knob
tin antiqued
knop
tin antiek
772
128 mm
Bow handle
tin angular
beugelgreep
tin hoeckig
558
128 mm
d-handle
tin antiqued
langbeugel
tin antiek
524
128 mm
d-handle
high-grade steel round
langbeugel
edelstaal rond
526
128 mm
d-handle
high-grade steel angular
langbeugel
edelstaal hoekig
515
128 mm
d-handle
nickel glazed concave
langbeugel
nickel gesatineerd
514
128 mm
d-handle
aluminium concave
langbeugel
aluminium concaaf
758
128 mm
bow-handle
nickel matt
rondbeugel
nickel mat
683
128 mm
d-handle
chrome angular
langbeugel
chroom hoekig
556
160 mm
d-handle
Square
langbeugel
Square
566
160 mm
aluminium cut
stainless steel look
aluminium cut
edelstaaloptiek
560
160 mm
d-handle
Pagode
langbeugel
Pagode
764
160 mm
bow-handle
nickel glazed
bruggreep
nickel gesatineerd
553
160 mm
bow handle
chrome matt angular
beugelgreep
chroom mat hoekig
562
160 mm
d-handle
Key
langbeugel
Key
549
160 mm
bow handle Softline
s/steel coloured
beugelgreep Softline
edelstaalkleurig
565
160 mm
bow handle
concave
beugelgreep
concav
550
160 mm
bow handle
s/steel look
beugelgreep
edelstaaloptiek
554
160 mm
bow handle
s/steel look
beugelgreep
edelstaaloptiek
583
160 mm
bow handle
chrome matt
beugelgreep
chroom mat
698
172 mm
d-handle
high-grade steel
langbeugel
edelstaal
722
192 mm
bow handle
tin antiqued
beugelgreep
tin antiek
570
192 mm
rail handle
steel
relinggreep
Steel
728
192 mm
d-handle
tin
rondbeugel
tin
561
192 mm
d-handle
Aero
langbeugel
Aero
+MP 567
192 mm
bow handle
oval
beugelgreep
oval
+MP 592
128 mm
192 mm
320 mm
handle high-grade steel
14 mm thick
edelstaalgreep
14 mm breed
584
128 mm
192 mm
320 mm
handle
3 lenghts
greep
in 3 lengtes
+MP 585
160 mm
320 mm
bow handle Slim
s/steel coloured
beugelgreep Slim
edelstaalkleurig
+MP
581
128 mm
192 mm
320 mm
handle prisma
3 lenghts
beugelgreep prisma
in 3 lengtes
+MP 580
160 mm
320 mm
d-handle
chrome glossy
greep
chroom glans
+MP
598
rail handle high-grade steel
(available in 19 lenghts)
relinggreep aluminium
(in 19 lengtes leverbaar)
+MP
785
rail attached, 13 lenghts
stainless steel look
greep
in 3 lengtes
+MP 793
rail attached stainless steel look
handle rail possible on flat doors with tight radius
greeplijst opgezet edelstaaloptiek
voor gladde fronten met kleine radius
Elke keuken een unicaat, gemaakt naar uw wensen.
Naast funktie en qualiteit moet uw keuken precies aan de eisen en een
esthetisch design voldoen. U vindt hier een veeltal aan kleuren, fronten en
plannings-variaties waardoor uw persoonlijke wenskeuken ontstaat.
PRADO
black
zwart
white
wit
silver
zilver
ivory
magnolia
+MP 718
192 mm
bow handle shape
s/steel
beugelgreep shape
edelstaal
+MP
handle
stainless steel look
greep
edelstaallook
+MP
STRATO only/enkel e.volution
+MP 594
128 mm
192 mm
320 mm
rail-handle high-grade steel +MP 596
8 mm thick
128 mm
stangengreep edelstaal
8 mm breed
high grade steel look/Satinato
edelstaal-look/Satinato
RONDO
lacquered
gelakte front
only/enkel e.volution
veneered
gefineerd
+MP
798
rail attached stainless steel look
handle rail possible on flat doors with tight radius
greeplijst opgezet edelstaaloptiek
voor gladde fronten met kleine radius
+MP
Worktops
Werkbladen
90–91
Beautifully tough
1000
Arcosa sand
Arcosa zand
1001*
Belmond grey
Belmond grijs
1002*
Belmond beige
Belmond beige
1003
Beton dark
Beton donker
1004
Achat
Achat
1005
white matt
wit mat
1006
granite grey-beige
Graniet grijs-beige
1007
marble black
Marmer zwart
1008
slate
Leisteen
1009
Terrazzo silver
Terrazzo zilver
Expressive contrasts and eye-catcher! The work surface is the most heavily used part of your kitchen. At the same time, though, it's also a
design element that gives it an unmistakable character. Choose from an extensive range of colours, textures and materials. Each option
comes with specific qualities and particular benefits. Ask the experts in our showrooms to show you the possibilities.
Mooi belastbaar
Expressief contrasterend en blikvanger! Het werkblad is waarschijnlijk het meest gebruikte deel van uw keuken, maar tevens ook
een designelement dat de keuken een eigen karakter geeft. Kies uit een uitgebreid assortiment kleuren, structuren en materialen.
Iedere uitvoering heeft bepaalde eigenschappen en zijn eigen voordelen. Laat de experts in onze showrooms u wegwijs maken in
de mogelijkheden.
1500
block wood dark
Blokhout donker
1501
Ferrara oak
Eiken Ferrara
1502
acacia
Acacia
1503
walnut light planked
Notenboom licht
1504
walnut
Notenboom
1010
Kaschmir beige
Kaschmir beige
1011
Galaxy black
Galaxy zwart
1012
Raja Black
Raja Black
1013
Copper
Koper
1014
marble siena
Marmer siena
1505
bamboo dark
bambou donker
1506
nature oak
chêne naturelle
1507
oak light
Eiken licht
1508
oak lava
Eiken lava
1509
oak wenge
Eiken wenge
1015
marble light
Marmer licht
1016
soapstone grey
Speksteen grijs
1017
beton light
Beton licht
1018
metalstone grey
Metaalsteen grijs
1019
sandstone dark
Zandsteen donker
*Please note that the decor has extreme colour variations on the surface.
Matching of the decor at worktop joints can not be guaranteed.
Reclamations can not be accepted.
*Let op: I.v.m. kleuruitschieters in het werkbladkleur kunnen
kleurafwijkingen tussen het werkbladmonster en de levering ontstaan.
1511
slat-wood light
Stafenhout licht
1512
smoked oak grey
gerookte eiken grijs
1513
Dubay Ibony
Dubay Ibony
1514
Bluster Block
Bluster Block
1515
Block Board Buck
Block Board Buck
1020
sandstone light
Zandsteen licht
1021
crystal stone black
Kristalsteen zwart
1022
soapstone black
Speksteen zwart
2500
icy white
icy white
2501
crystal white
cristal wit
2502
sand greige
zand greige
2503
sand grey
grijs zand
2504
Cuando
Cuando
2505
Cool grey
Cool grey
2506
clay
clay
2507
black
zwart
Solid Color
1516
oak dark brown
Eiken zwart-brun
1518
Nutral Lacelot oak
Nutral Lacelot Eiken
1519
slat-wood beech
Staafjesbeuken
Misprints, errors and print-related colour deviations as well as changes due to technical progress and further development are reserved.
Drukfouten, vergissingen en van de druk afhankelijke kleurafwijkingen alsmede wijzigingen met het oog op technische vooruitgang en ontwikkelingen voorbehouden.
RWK® Einbauküchen
R. & W. Kuhlmann GmbH
Südstraße 16
32130 Enger
Tel. +49 - (0) 52 24 / 97 30 - 0
Fax +49 - (0) 52 24 / 97 30-55
Internet www.rwk-kuechen.de
E-Mail [email protected] rwk-kuechen.de

Similar documents

4,0 MB - Rotpunkt

4,0 MB - Rotpunkt DE Eine große Pultplatte an einer noch größeren Kücheninsel: Diese Küche bietet genug Raum für die ganze Familie. Mit klassischem Design, das durch die Kombination aus Matt-Schwarz und glänzendem W...

More information