sommarens utställningar

Transcription

sommarens utställningar
SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR
ÅSA SKOGBERG, VILLU JAANISOO, INTERNATIONELL MÖTESPLATS
2013.06.01- 2013.08.11
ur utställningen ”O wearer where art thou”av Åsa Skogberg
VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM!
Sommaren är här och tre nya tillfälliga utställningar invigs på Eskilstuna konstmuseum. Åsa
Skogberg ställer ut försilvrade livsmedel, glasade fotografier, videofilm med nykomponerad
konstmusik medan Villu Jaanisoo skapar bilder av personer som vi räknar till västerlandets
stora tänkare; Dante, Shakespeare, Voltaire och Goethe.
Eskilstuna konstförening bjuder på en internationell utställning, med verk av nio konstnärer.
Utställningen är ett samarbete med Galleri Astley.
ADRESS:
Portgatan 2, 633 42 Eskilstuna
Webb: eskilstuna.se/konstmuseet
TELEFON:
016-710 13 69
ÖPPETTIDER FÖR ALLMÄNHETEN:
Måndag stängt
Sommartider under utställningen
Tisdag–fredag 11.00-17.00
Lördag & söndag 12.00-16.00
VISNINGAR:
Kostnadsfria allmänna visningar tisdagar klockan 13.00
Eventuella övriga visningar se hemsidan: eskilstuna.se/konstmuseet
ÅSA SKOGBERG
ur utställningen ”O wearer where art thou”av Åsa Skogberg
I utställningen O wearer where art thou har Åsa Skogberg arbetat tillsammans med fotograf Max
Brouwers. Utställningen består av installationer, försilvrade livsmedel, glasade fotografier, videofilm med nykomponerad konstmusik, samt ett interaktivt verk, som växer med besökarens
medverkan.
Utställningen är skapad i två rum med olika grundstämningar och innehåll. Ena rummet har
vitt golv med vita väggar. Där finns fotografier med kroppar, skapade i snö, i ett vinterlandskap, i nära relation till naturen omkring. I båda rummen finns videofilmer. Do you dance with me
as much as I dance with you, är en film visad som tak, att betrakta underifrån. Ett buret smycke
kan ses som en förlängning av kroppen. Strumpbyxan, kan uppfattas som kroppens förlängda
hud. Rummet har vitt golv med vita väggar. Där finns fotografier med kroppar, skapade i snö,
i ett vinterlandskap, i nära relation till naturen omkring.
Åsa Skogberg, detaljer ur utställningen
ur utställningen ”O wearer where art thou”av Åsa Skogberg
Åsa lever med värdefulla material i sin vardag och i nästa rum, med svart golv och svarta väggar, finns
upplevelsen av värden i ädel form knutna till kroppen. Glänsande pärlor i rader och andra värdeföremål
som vi känner igen från borgerliga hem, som ljusstakar, bestick och skålar i silver. I fotografierna av
kroppar skapas en nära relation till dessa föremål, så nära att dessa kryper under huden. Kan de i utställningen bli en del av människans kropp och tankar?
Mat hör ihop med kroppen, men hur kan detta länkas till det yttre? Åsa Skogberg har försilvrat olika
matvaror och skapat smycken av dem. Hon har arbetat med ädelmetall och livsmedel som chips, kycklingben och hönsägg. Titlarna på dessa smycken är formade med humor som Which came first #1 Egg ,
Which came first#2 Hen.
I utställningen finns en provhytt för dig som besökare att skapa egna fotokommentarer i, med din kameramobil och nylonstrumpor.
Åsa Skogberg har en gedigen bakgrund inom det samtida konsthantverket, även kallat ”New Jewelry”.
1998 tog hon sin Master of Fine Art-examen på Konstfack i Stockholm och har sedan dess verkat som
gallerist, curator, sakkunnig, föreläsare, lärare och som verksam i egen studio. Hon är bland annat representerad på Nationalmuseum. Utställningens del av titel, Where art thou kommenteras så här på nätet:
This is a very popular quote, although its very very commonly misunderstood.. When Juliet Capulet says, ”Where for art
thou Romeo?” in the famous play Romeo and Juliet, she isn’t actually asking where are you? She is saying why must you
be a Montague, the one family, my family, despises.
Så Åsa Skogberg kanske undrar, vilken typ av person är du som bär dessa smycken?
VILLU JAANISOO
Villu Jaanisoo, ”Voltaire”
Den estlandsfödde, Finlandbaserade konstnären Villu Jaanisoo bygger sina skulpturer genom att återanvända olika material, som till exempel bildäck och plywood. På Eskilstuna konstmuseum ställer han ut
fyra gigantiska plywoodskulpturer, byggda av tusentals småbitar. I sitt senaste utställningsprojekt har han
skapat bilder av personer som vi räknar till västerlandets stora tänkare; Dante, Shakespeare, Voltaire och
Goethe. Vi förknippar ofta dessa män med upplysningstiden, en period som kan sägas utgöra källan till hur
vi tänker och ser på oss själva som individer och personer i en del av ett socialt liv.
Villu frågar: Kan vem som helst skapa ett porträtt och påstå att det är du?
I sina skulpturer har han umgåtts med fyra historiska tänkare. Och han har valt att ge ansikten åt dessa
gestalter, som levde före kamerans ankomst.
Vad har dessa huvuden, gåtfulla ikoner att säga?
Vad kommunicerar de till oss här och nu?
Villu Jaanisoo är född 1963 i Tallinn, idag bosatt och verksam i Helsingfors samt Pikkala i Finland.
Han är professor i skulptur vid konstakademin i Helsingfors.
Kort presentation av gestalterna:
Dante Alighieri (1265-1321)
Kallad Dante var en italiensk författare, ämbetsman och statslärd. Han skrev eposet, Divina Commedia,
(på svenska Den gudomliga komedin) i tre delar, som handlar om en vandring, genom helvetet, skärselden och paradiset.
William Shakespeare (1564-1616)
En engelsk dramatiker, poet och skådespelare. Vissa frågeställningar återkommer i hans verk. I tragedierna är rättfärdigheten eller motivet till ett mord ofta intrigens kärna. Han använder också sinnessjukdom, svek, dödssynd, oskuld och illusioner. Komedierna handlar ofta om kärleksförvecklingar,
med högmodiga självbedragare och listiga bedragare som vanliga figurer.
Voltaire, eller François-Marie Arouet (1694- 1778)
En fransk författare och filosof. Voltaire anses vara en föregångare i att ha ett tolerant synsätt på andra kulturer, folk och religioner. Han kritiserade katolska kyrkan, var för religionsfrihet och tryckfrihet. Under sin livstid satt han i fängelse och tillbringade många år i landsflykt.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
En tysk diktare, författare, poet och naturforskare. Han arbetade med en utförlig och förklarande
text om Persiens historia och diktning, som trycktes i den första upplagan av boken 1819. Dramat
Faust, skrivet av honom, räknas till världslitteraturen. Han skapade också Goethes Färglära. Goethe såg
fler dimensioner i färger än vad man tidigare gjort, han såg färg som ett naturfenomen och delade in
begreppet färg i:
- de fysiologiska färgerna; hur ögat skapar och upplever färg
- de kemiska färgerna; som är knutna till pigment eller andra materiella strukturer
- de fysiska färgerna, som han menade intar en mellanställning.
Goethe blev en stor inspiratör för Rudolf Steiner och den antroposofiska rörelsen.
INTERNATIONELL MÖTESPLATS
ur utställningen ”Internationell mötesplats”
Internationell mötesplats
Utställningen visar måleri, skulptur, installation och grafik, med verk av nio konstnärer. Den sammanhållande länken i denna utställning är att de medverkande konstnärerna har arbetat en längre eller kortare
period vid Galleri Astley. Mitt i storskogens gröna famn i Uttersberg ligger Galleri Astley – ett annorlunda och spännande kulturcentrum i Västmanland. Galleriet har sedan det öppnade 1977 samarbetat med
konstnärer från många olika länder och Bergslagens natur har varit en inspirationskälla för de konstnärer
som stannat under en tid och arbetat i galleriets studio eller grafikverkstad.
Stephen Lawlor
Född 1958 i Dublin (IRL), där han är bosatt och verksam.
Lawlor, som är en storstadsbo, upptäckte vid sitt första besök i Uttersberg 2004 de trolska Bergslagsskogarna. Detta möte med ljuset som strilar ned mellan trädstammarna, de upptrampade stigarna och porlet
från bäckarna fick honom att återkomma till Uttersberg för att genom måleri av landskap i olja och akryl
skildra denna stämning. Hans bilder från Bergslagen har fått stor uppmärksamhet på Irland.
Xavier Grau
Född 1951 i Barcelona (ESP), där han är bosatt och verksam
Grau arbetar expressivt och nonfigurativt. I hans målningar kan ögat finna nya djup i bildrummet genom
det kaos av linjer och former som ligger ömsom över och under varandra. I det nonfigurativa kan du själv
finna det figurativa genom ditt eget seende.
José Manuel Broto
Född 1949 i Zaragoza (ESP), bosatt och verksam på Mallorca
Broto tillhör en av de mer uppmärksammade spanska konstnärer i sin generation. Hans bilder har ofta
mjuka svepande former i akryl med flera färger. Mallorcas solljus och havets ständiga rörelse är en naturlig inspirationskälla till hans motiv. Hans stora intresse för samtida klassiska musik en annan.
Zhang Fangbai
Född 1962 i Hengyang (CHN), bosatt och verksam i Beijing
Örnar, fiskar och pagoder är Fangbais främsta motivkrets. Han har en internationell karriär med tidlöst
måleri, som här, med örnen som motiv i både olja och tusch. Jämför gärna hur lika han arbetar i dessa
skilda material. Örnen, ett ikonografiskt djur, som även finns i vår heraldik. Hans örnar kan ses som tilltufsade och vilsna. Kanske ett uttryck för de stora förändringar som Kina nu genomgår? Fangbai har inte
som så många andra kinesiska konstnärer sneglat på den västerländska konsttraditionen utan står med
båda fötter i den kinesiska.
Charo Pradas
Född 1960 i Teruel (ESP), bosatt och verksam i Barcelona
I Pradas eruptiva färgstaka målningar, där cirkelformen är repetitiv, speglas hennes intresse för den slutna
linjen.
Marja de Raadt
Född 1950 i Gorinchem, bosatt och verksam i Arboga sedan våren 2013
De Raadt har utbildning från Köpenhamns konstakademi. Den holländska traditionen med blomster
och vanitasmotiv har följt Marja genom hennes konstnärskap. Genom sina solrosor visar hon oss på
livets skörhet och att även en vissnande blomma har en inneboende skönhet som kan ses som en kommentar till van Goghs en gång så friska solrosor. Titeln: Per aspera ad astra, är latin som på svenska blir
Genom svårigheter mot stjärnorna.
Lenny Clarhäll
Född 1948 i Timmersdala (Västergötland), bosatt och verksam i Hölö
Clarhäll är i första hand skulptör och arbetar här med abstrakta former. Han visar tre skulpturer inomhus och en skulptur av en häst utanför entrén till konstmuseet. 1981 skapade han ett minnesmärke över
händelserna i Ådalen 1931. Han har skapat en skulptur av Otto G Carlsunds målning Den kubistiska stolen,
1926 som finns på Moderna Museet. På konstmuseet hittar du som besökare fem av Carlsunds programmålningar i samlingarna. Clarhäll finns representerad i Eskilstuna med bronsskulpturen Malangan, ett
offentlig konstverk. Övriga uppdrag se: www.clarhall.nu
Svante Rydberg
Född 1948 I Ludvika, bosatt och verksam i Klenshyttan.Västerbergslagen är Rydbergs hemort, även
konstnärligt. Han visar oljor med vinterlandskap i utställningen på konstmuseet. Under större delen av
sitt liv har han arbetat med ”sitt” landskap, som är djupt präglat av skogs- och gruvdrift. I detta har Rydberg hittat något slags ”alfabet” som han använder i sitt måleri. ”Jag eftersträvar inte avbildandet men
är väldigt mån om ’likheten’ där provinsens särart snarare känns som en tillgång än som ett skydd. Det
är inte i första hand naturupplevelsen utan identifieringen med det använda landskapet som intresserar
mig, även om naturlyriken inte är utan betydelse”. Han har utfört offentliga utsmyckningar till skolor i
Falun och Leksand samt Ludvika lasarett, bland många andra offentliga uppdrag.
Eva Zettervall
Född 1941 i Boden, bosatt och verksam i Stockholm
Temat på utställningen är Strindbergs drama ”Fröken Julie”, skildrad i rumsliga installationer i fyra
rum, kallad Julie och Jean. Utställningen är ingen illustration av pjäsen utan Zetterwall polemiserar med
Strindberg i dramat, som hon ser ur ett feministiskt perspektiv, som ett inlägg i samhällsdebatten. August
Strindberg är skildrad som ett gråtande barn.
Eva Zettervall uppmärksammar författaren Victoria Benedictsson i ett porträtt och kommenterar i texter, hennes självmord som Strindberg använde i Julies död. Victoria Benedictsson med pseudonymen
Ernst Ahlgren, tog sitt liv med en rakkniv, på ett hotell i Köpenhamn. Strindberg befann sig i Danmark
vid den händelsen, och lämnade in dramat Fröken Julie till bokförlaget bara någon månad senare. Zettervall har i rummen ljussättningar i starka neonfärger, som överensstämmer med måleriet och skulpturerna. Varje rum är ljudsatt med olika tiders ljud, som egna kommentarer till det totala innehållet i
installationerna.
Eskilstuna konstförening bildades 1926. Föreningen startade Eskilstuna konstmuseum 1937 och drev
museet fram till 1948, då det överlämnades till Eskilstuna kommun. Föreningens verksamhet har under
åren bedrivits i samarbete med konstmuseet. Många av de aktiviteter Eskilstuna konstföreningen arrangerar är dessutom förlagda i museets lokaler. Föreningen ser som sin uppgift att medverka till att väcka,
underhålla och utbreda intresset för konst i Eskilstuna, genom utställningar, föredrag, studieverksamhet
och resor med mera.
WELCOME TO ESKILSTUNA MUSEUM OF ART!
The summer is finally here and three new temporary exhbitions have been inaugurated at Eskilstuna Museum of art. Åsa Skogberg exhibits installations, silver-plated food, photographs,
videos footages with own produced music as well as an interactive work that brings into the
front the visitor’s participation.
Villu Jaanissoo creates images of people that we count as the thinkers to the heart of the Enlightenment; Dante, Shakespeare, Voltaire and Goethe.
The third exhibition is an international exhibition, an international arena with paintings, sculptures, installations and graphics with works of nine different artists.
ADDRESS:
Portgatan 2, 633 42 Eskilstuna
Webb: eskilstuna.se/konstmuseet
PHONE:
+46-(0)16-710 13 69
OPENING HOURS:
Monday closed
Summertimes during the exhibition
Tuesday–Friday 11.00-17.00
Saturday & Sunday 12.00-16.00
TOURS:
Free public tours on Tuesdays from 13.00
For other tours see homepage: eskilstuna.se/konstmuseet
Summary of summerexhibitions at Eskilstuna Museum of art
ÅSA SKOGBERG
In the exhibition O wearer where art thou Åsa Skogberg had worked together with photographer Max
Brouwers. The exhibition consists of installations, silver-plated food, photographs, videos footages with
own produced music as well as an interactive work that brings into the front the visitor’s participation.
The exhibition is created in two rooms with two different atmospheres and content. In both rooms are
videosinstallations as Do you dance with me as much as dance with you, a video installation showed as a roof,
that should be watched from below.
A mounted jewellery can be seen as an extension of the body. Thigh high nylon socks can be seen as the
extended skin of the body. The first room has a white floor and wall. There are photographs of bodies,
created in the snow, in a Winter Wonderland, in close relation to surroundings.
Åsa lives with valuable materials as pearls in her everyday life as we can see in the next room, with black
floor and walls. The shiny pearls are bringing an experience of value that becomes linked to the body.
Shiny pearls in rows and other valuables, which we recognize from bourgeois home, as candlesticks, cutlery and dishes in silver. The photographs of the human bodies are presenting the close relation between
the body and these objects. The objects are seemingly to be able to creep under the skin.
Can they be a part of the exhibition or a part of the human body?
Food is associated with the body, but how can this be linked to the exterior?
Åsa Skogberg has silver-plated different foods to create jewelleries. She has worked with precious metals and food such as chips, chicken bones and eggs and the titles of these jewelleries are shaped with
humour.
The exhibition also consists of a fitting room where the visitors can take their own photos with nylon
socks.
Åsa Skogberg has a solid background in the Contemporary handmade Art and Craft Jewellery movement, also known as ”New Jewellery”. In 1998 she took her Master of Fine Art, Crafts and Design in
Stockholm at Konstfack and since then she has been working with exhibitions, as a curator, lecturer,
teacher and artist in her own studio. She is represented at National Museum among other exhibitions
and collections.
The exhibition Where art thou has been commented on the web as:
This is a very popular quote, although it’s very, very commonly misunderstood.. When Juliet Capulet
says, ”Where for art thou Romeo?” in the famous play Romeo and Juliet, she isn’t actually asking where
are you? She is saying why must you be a Montague, the one family, my family, despises.
Åsa Skogberg might wonder herself, what type of person would carry these jewelleries?
VILLU JAANISOO
The Estonian born, Finland-based artist Villu Jaanisoo builds his sculptures by re-using different materials, such as, for example, car tires and plywood. In Eskilstuna museum he set out four gigantic plywood
sculptures, built out of thousands of pieces. He has created an exhibition project with the heads of the
four iconic figures of Western thought. These iconic figures are Dante, Shakespeare, Voltaire and Goethe.
We relate these thinkers to the heart of the Enlightenment, a period which can be seen to constitute the
source of how we think about and look at ourselves as individuals and as persons part of the society
we live in.
Can anyone create a portrait and pretend that is you? (Villu Jaanisoo)
Through this project, Villu has had the possibility to meet these four historical thinkers and create new
faces to them having in mind the fact that they have lived before the photocamera’s arrival.
What have these heads, enigmatic icons to say to us?
What are they communicating to us here and now?
Villu Jaanisoo was born in 1963 in Tallinn, currently residing and working in Helsinki and Pikkala in
Finland. He is professor of sculpture at the Academy of Fine Arts in Helsinki.
Brief presentation of figures:
DanteAlighieri (1265-1321)
He was an Italian writer, and officeholder. He wrote the poem, Divina commedia, in three parts. In Swedish it is called, The Divine Comedy, which is a hike, through hell, purgatory and paradise.
William Shakespeare (1564-1616)
He was an English poet and playwright, widely regarded as the greatest writer in the English language
and the world’s pre-eminent dramatist. He also uses the theme of mind disease, deceit, mortal sin, innocence and illusions. The characters are regarded as archetypal and the poetic dramatic structure, switches
between comedy and tragedy.
Voltaire, or Francois Marie Arouet (1694- 1778)
He was a French writer and philosopher. Voltaire is considered to be a precursor of a tolerant approach
to other people, cultures and religions. He criticized the Catholic Church, was for freedom of religion
and freedom of expression. During his lifetime he was in prison and spent many years in exile.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-18321)
He was a German poet, author, and politician. He worked with a detailed and explanatory text about
the Persian history and poetry, which was printed in the first edition of the book 1819. The drama Faust,
written by him, countes as Worldlitterature.
He also created Goethe’s colour theory. Goethe saw more dimensions in colours and he saw colour as natural phenomenons. He structured colours into different cathegories as:
- physiological colours; how the eye create an experience colour
- the chemical colours; linked to a subject, pigments or other material structures
- the natural colours that can be found in the nature.
Goethe was a great inspirer of Rudolf Steiner and the Anthroposophy movement.
Internationell mötesplats/An international exhibition
The exhibition Internationell mötesplats includes works by nine foreign artists. The exhibition becomes an
international arena where painting, sculpture and installations can be found. The cohesive link in this
exhibition is that the participating artists have worked a longer or shorter period at Gallery Astley.
In the midst of the forest of central Sweden lies Gallery Astley - a different and exciting cultural center
in Västmanland. Since it opened in Uttersberg in 1977, the gallery has worked with artists from numerous countries and the landscape of the Bergslagen nature has been a source of inspiration for the artists
who have stayed for a time and worked in the gallery’s studio or graphic art workshop.The exhibition
includes works by foreign artists with whom the gallery works along with some Swedish artists.
José Manuel Broto
Was born in 1949 in Zaragoza (ESP). He lives and works in Mallorca. Broto is one of the more highprofile Spanish artists of his generation. His pictures often have soft sweeping forms in a variety of
colours. Mallorca’s sunlight and the constant movement of the sea are natural sources of inspiration for
his motifs. His significant interest in contemporary classical music is another.
Stephen Lawlor
Was born in 1958 in Dublin (IRL), where he lives and works. Lawlor, a typical city dweller, discovered
the magical Bergslagen forests on his first visit to Uttersberg in 2004. The combination of light falling
between the tree trunks, the worn paths and the murmur of the brooks drew him to return to Uttersberg
to capture this atmosphere through his painting and graphic art. His pictures from the Bergslagen region
have gained much attention in Ireland.
Charo Pradas
Born in 1960 in Teruel (ESP), lives and works in Barcelona. Prada’s eruptive, colourful paintings, featuring repetitive circular shapes, reflect her fascination with closed lines.
Marja de Raadt
Was born in 1950 in Gorinchem, the Netherlands, and has lived and worked in Arboga, Sweden since
the spring of 2013. The Dutch tradition of flowers and vanitas has been a constant theme in Marja’s
artistic work. By portraying such things as sunflowers she shows us the frailty of life and that even a
wilting flower has an inherent beauty.
Zhang Fangbai
Was born in 1962 in Hengyang (CHN). He lives and works in Beijing. Eagles, fish and pagodas are
Fangbai’s principal motifs. He has an international career with timeless painting, as here, with an eagle
as subjects in both oil and other materials as ink. Despite the different techniques and materials as ink
and oil the works are similar . The Eagle is an iconographical animal that is also heraldic. Unlike so many
other contemporary Chinese artists who have had one eye on the Western tradition of art, Fangbai has
both feet firmly in the Chinese tradition.
Xavier Grau
Was born in 1951 in Barcelona (ESP), where he lives and works. Grau works expressively and non-figuratively. The eye constantly finds new depths within his paintings, through the chaos of multi-layered
lines and shapes. Amid the non-figurative one discovers the figurative through one’s own way of viewing
his work.
Lenny Clarhäll
Was born in 1948 in Timmersdala (Västergötland, Sweden), and lives and works in Hölö in Stockholm
County. Clarhäll is primarily as culptor and usually works with abstract forms. His works have included a
monument to mark the Ådalen riots of 1931. Clarhäll’s works are also on show in Eskilstuna Municipality.
The exhibition shows three sculptures indoors and a sculpture of a horse outside the entrance to the
museum. Clarhäll has also created a sculpture of Otto G Carlsunds painting The cubism chair, 1926, which
is exhibited at the Modern Museum. Eskilstuna Museum of Art presents five of Carlsunds Manifest
paintings for Art concret .Clarhäll is also represented with a bronze statue, Malangan, in Eskilstuna.
More about the artist: www.clarhall.nu
Svante Rydberg
Was born in 1948 in Ludvika and lives and works in Klenshyttan in central Sweden. The West Bergslagen
region is Rydberg’s home, both literally and artistically. For most of his life he has worked with this
landscape, which is deeply marked by forestry and mining. Rydberg has found in this a type of “alphabet” that he uses in his paintings. “I don’t endeavour to reproduce the landscape but I aim for a
“likeness” in which the individuality of the area feels like an asset rather than a refuge. Rather than the
experience of nature, I’m mainly interested in the indentification of the used landscape, although the
lyrical aspect of nature is not without significance.”
Eva Zettervall
Was born in 1941 in Boden, Sweden and lives and works in Stockholm. The theme of the exhibition is
Strindberg’s play Miss Julie, providing a poetic contribution to the public debate. Zettervall bases her
work on Strindberg’s issues in the play and looks at these from the viewpoint of a contemporary Miss
Julie. The exhibition has been formed as an installation of four rooms, called Julie and Jean, but it is
not an illustration of the drama. The approach is challenging with its feminitic perspective. As an intervention in the public debate August Strindberg is presented in the installation as a crying baby. The
installation consists of paintings and sculptures in strong neon colours. Each of the rooms has different
soundtracks from different epoques.
The death of Victoria Benedictssons, alias Ernst Ahlgren is also revealded in Zettervals work, in portraits and comments in texts, her suicide being also used in Strindberg’s play. Benedictsson, took her life
with a barber’s razor, at a hotel in Copenhagen during the time Strinberg was in Danmark.
Eskilstuna Art Association
Was formed in 1926. The association founded Eskilstuna Museum of Art in 1937 and ran the museum until 1948,
when it was handed over to Eskilstuna Municipality. The association’s activities have been conducted over the
years in close and stimulating cooperation with the Museum of Art. Many of the activities arranged by Eskilstuna
Art Association are also located in the Eskilstuna museum’s premises. The association believes its task is to help
stimulate, maintain and expand interest in art in Eskilstuna, through exhibitions, talks, study activities, trips and
more.
The exhibition International Meeting Place is a cooperation between Eskilstuna Art Association and Gallery
Astley.