Trä äger – hus och hållbart byggande

Comments

Transcription

Trä äger – hus och hållbart byggande
Sid 1/2
Västarvet/Utställningen kommer
Bo Ekberg
Till skolklasser i Västra Götaland
Inbjudan att medverka i Västarvets utställning “Trä äger
– hus och hållbart byggande”
Västarvet bjuder in en skolklass att medverka i “Trä äger – hus och hållbart byggande”,
när utställningen finns i kommunen! (Se turnéplan) Prioriterad äldersgrupp är 10 – 12
år, men även andra är välkomna att delta.
Utställningen handlar om trähus och trästäder. Och samtidigt om hållbart byggande och
i förlängningen ett hållbart samhälle. Trähus och traditionellt byggande också kan ge
oss ökad kunskap för framtiden!
Vad kan klassen göra för att bidra till utställningen?
Välj något (eller flera) av dessa alternativ:
1. Gör bildspel. Fotografera ungefär 20 trähus i närmiljön. Skriv någon mening om
varje hus. Ni får hjälp att göra ett bildspel av bilderna – ett bildspel som ingår i
utställningen när den kommer till kommunen.
2. Leta upp traditionella trähus i närmiljön. Ta reda på fakta om husen. Rita och
måla. Eller bygg modeller.
3. Leta upp fina detaljer i trä på trähus i kommunen. Ta reda på vad detaljerna är
till för. Rita bilder och skisser. Eller gör modeller som visar trädetaljer.
4. Arbeta med trä som material. Gå runt i skolan och leta reda på olika slags
material som finns i byggnaden. Gör en lista. Vilka träslag finns? Gör modeller
av träföremål som finns i skolan.
5. Arbeta med hållbart boende. Vad har vi hemma och vad skulle vi kunna dela
med grannarna för att spara resurser. Diskutera och hitta på nya idéer. Dela
tvättstuga? Dela bil? Klädbibliotek? etc Rita eller gör modeller.
6. Framtidens torg. Vad finns det för torg i närheten? Vad finns det på och kring
torget? Gå dit och fotografera, rita och skriv listor på vilka hus som finns och
vad människor kan göra vid torget. Diskutera om hur ni skulle vilja ha
”framtidens torg” och hur det skulle se ut där. Rita eller gör en modell.
Sid 2/2
Skärmarna och podierna finns i utställningen och där kan klassens bidrag sättas upp!
På bilden syns Guldkroksskolans bidrag till ”Trä äger” när utställningen fanns i Hjo
under vår och sommar 2013.
OBS!! En lärarhandledning är framtagen i samarbete med Kultur i Väst. I den skriver
arkitekturpedagogerna Anna Sofia Wannerskog och Wenxuan Zhang mer om hur man
kan arbeta med traditionella trähus, detaljer i trä, trä som material, hållbart boende och
framtidens torg.
Klassen bidrag ska vara klart att sätta upp på skärmar och podier dagen innan
utställningen öppnar!
Kontakta Västarvet så får ni veta mer!
Välkomna!!
Kontakt:
Bo Ekberg
Museipedagog
Västarvet/Utställningen kommer
[email protected]
070 249 76 40

Similar documents