Friskhuset Mitt Hjälpmedelsutställning o Visningsmiljö

Transcription

Friskhuset Mitt Hjälpmedelsutställning o Visningsmiljö
Friskhuset Mitt Hjälpmedelsutställning o Visningsmiljö
Vi vill tillgängliggöra och visa de hjälpmedel som finns på marknaden.
Detta för att det finns ett stort behov av att få information om vilka
produkter som finns. Dessa måste tillgängliggöras för de som
använder och för de som arbetar med hjälpmedel.
Därför finns nu en permanent hjälpmedelsutställning och visningsmiljö
i Sundsvall. Utställningen kommer att bestå av produkter och tjänster
från ett urval leverantörer så att det blir ett bra utbud på alla
hjälpmedel som hör livet till.
Vi erbjuder Er som leverantör att genom att svara på denna intresseanmälan ställa ut
i Hjälpmedelsutställningen Mitt. Vi vill be er att skicka in er anmälan snarast.
Vi har fräscha lokaler för denna verksamhet där den redan etablerade
hjälpmedelsbutiken (sedan år 2008) finns som ett nav.
Friskhuset City
Hjälpmedelsutställning & butik
Norra Järnvägsgatan 24
Här är fokus på utställning, visningsmiljö och försäljning av hjälpmedel. Det finns
tillgång till utprovningsrum och samlingsrum för er som utställare.
Denna visningsmiljö startades upp genom delfinansiering från Hjälpmedelsinstitutet
(HI) inom regeringsuppdraget Teknik för äldre. Den första större målgruppen under år
2012 var äldre människor.
Vi tar vi tacksamt emot förslag, synpunkter och vill höra om era behov. Gemensamt
utvecklar vi bra och långsiktiga lösningar för er som leverantör, era kunder och
klienter.
Kontakta oss för mer information och anmälan. Varmt välkommen!
Vilka är vi:
Friskhuset Mitt, driver två hjälpmedelsbutiker i Sundsvall, en webbutik och ett
nätverk av företagare inom Friskvård. Friskhuset har ett stort intresse för samarbete
mellan olika organisationer och andra verksamheter som arbetar med tillgänglighet,
aktivitet för alla, oavsett. Friskhuset är ett arbetsintegrerade socialt företag.
Med vänliga hälsningar Marica
Henriksson,verksamhetsansvarig, tel 070-345870
Som utställare
får ni möjlighet att visa era produkter eller tjänster i en permanent utställning
som kontinuerligt besöks av er målgrupp.
får ni möjlighet att visa hur era produkter ska användas i naturliga miljöer som
vardagsrum, kök, toalett/badrum och sovrum.
visas era produkter alltid upp vid gemensamma studiebesök och aktiviteter som
vi anordnar för kunder och klienter inom privata eller offentliga sektorn.
har ni en utställningsyta till självkostnadspris och ni har möjlighet att
kostnadsfritt använda lokalerna för egna informationsaktiviteter, utbildningar m.m.
syns ni vid gemensam annonsering och på hjälpmedelsutställningens hemsida.
kan ni kostnadsfritt delta vid aktiviteter som anordnas av oss på plats.
har ni möjlighet att på ett effektivt sätt öka er försäljning i regionen.
väljer ni själv vilka produkter ni vill ställa ut samt så har ni inflytande över
utställningen, dess mål och utveckling.
Utställningen ligger i direkt anslutning till butiken vilket gör att ni har tillgång till
butikens och utställningens personal, utprovningsrum och konferens/utbildningslokal.
HJÄLPMEDELSHUSET Mitt!
INTRESSEANMÄLAN
Företag:
Produkter/tjänster:
Adress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-mail:
Behov yta:
Synpunkter och förslag/krav:
KONTAKTA OSS:
Marica L Henriksson
Friskhuset Mitt AB
Tel: 060-121130
Fax: 060-121139
Mobil: 070-3453870
Sänd intresseanmälan till:
Websida: www.praktiskt.nu
E-mail: [email protected]
Friskhuset Mitt
Norra Järnvägsgatan 24
852 32 Sundsvall
Hjälpmedelshuset Mitt (HHM) utställare 2014
Utställningsmöjligheter
Välj
Kostnad
Alternativ 1
Monter - grundhyra:
10 000 kr/år + hyra m2: 1 500 kr/år
Alternativ 2
Hemmiljö, maskin, teknik –
990 kr/mån/produktområde, högst 1 m2
Alternativ 3
Tillval – extra reklamplats skyltläge på sjukhusbutiken:
5 000 kr/år
Alternativ 4
Tillval – instruktionsfilm som kan produceras av HHM samt visas på hemsidan
www.praktiskt.nu:
5 000 kr/år/produkt - produktion
2 000 kr/år visning - färdig film från leverantör (ej utställare)
Alla priser är exklusive moms.
Företag:
Kontaktperson:
Kontakt:
Produkt/er:
Önskemål:
Friskhuset Mitt
Norra Järnvägsgatan 24, 852 32 Sundsvall
[email protected]
www.praktiskt.nu
Verksamhetsansvarig: Marica L Henriksson tel 070 - 345 38 70

Similar documents