עץ בחירה במבחן סטטיסטי

Transcription

עץ בחירה במבחן סטטיסטי
‫עץ בחירה במבחן סטטיסטי‬
‫‪1‬‬
‫‪Z‬‬
‫לממוצע‬
‫יחיד‬
‫‪2‬‬
‫‪ Z‬ל‪2-‬‬
‫ממוצעים‬
‫‪Z‬‬
‫כמה רמות לב"ת?‬
‫כן‬
‫מבחנים פרמטריים‬
‫כן‬
‫מבחנים להשוואת‬
‫ממוצעים‬
‫האם השונות ידועה?‬
‫(או ‪)n>120‬‬
‫לא‬
‫מבחני קשר ורגרסיה‪:‬‬
‫‪ Z -‬לפירסון‬
‫האם המשתנה הבלתי‬
‫תלוי מחולק לקבוצות?‬
‫רווח‪/‬מנה‬
‫‪ t‬לממוצע‬
‫יחיד‬
‫‪1‬‬
‫לא‬
‫‪t/F‬‬
‫כמה רמות לב"ת?‬
‫ מבחני רגרסיה‬‫‪2‬‬
‫מה הסולם של‬
‫המשתנה התלוי?‬
‫סדר‬
‫שמי‪/‬סדר‬
‫מבחנים להשוואת‬
‫קבוצות‬
‫האם המדגמים‬
‫תלויים או ב"ת?‬
‫מבחנים‬
‫א‪-‬פרמטריים‬
‫בלתי‬
‫תלויים‬
‫טיב‬
‫התאמה‬
‫מאן‬
‫ויטני‬
‫קרוסקל‪-‬‬
‫וואליס‬
‫ מבחן הסימן‬‫ וילקוקסון‬‫‪McNemar -‬‬
‫מה מטרת המבחן?‬
‫‪ χ2‬לטיב התאמה‬
‫פרופורציה‬
‫* שימו לב – בעץ מופיעים מרבית המבחנים הסטטיסטיים‬
‫הנלמדים במוסדות השונים‪ .‬ייתכן שחלק מהמבחנים אינם‬
‫נלמדים במוסד שלך – ולכן אינם מוכרים לך‪.‬‬
‫‪ χ2‬לאי תלות‬
‫האם ניתן להניח‬
‫נורמליות של‬
‫התפלגות‬
‫הדגימה?‬
‫‪ t‬לב"ת או ‪F‬‬
‫‪t‬‬
‫תלויים‬
‫לתלויים‪/‬מזווגים‬
‫השוואות‬
‫מתוכננות‬
‫‪3+‬‬
‫‪F‬‬
‫השוואות פוסט‬
‫הוק‬
‫שמי‬
‫קשר‬
‫‪2‬‬
‫מדגמים‬
‫תלויים או‬
‫ב"ת?‬
‫כמה רמות‬
‫למשתנה הב"ת?‬
‫‪3+‬‬
‫תלויים‬
‫בלתי‬
‫תלויים‬
‫כן‬
‫‪Z‬‬
‫לפרופורציה‬
‫לא‬
‫מבחן הבינום‬