חידון תפזורת

Transcription

חידון תפזורת
‫חידון תפזורת‬
‫בתפזורת שלפניכם מסתתרים ‪ 22‬שמות של הצגות מתוך רפרטואר הצגות התיאטרון‪.‬‬
‫מצאו את שמות הצגות התיאטרון והקיפו אותם‪ .‬‬
‫ההצגות המסתתרות‪ :‬בגן של ביאליק | הלב של שירז | מלך סיאם | התפקיד הראשי | פצפונת ואנטון | הנחשול | גלי‬
‫מעלה קרחות | ליצן החצר | טירונות | מרק כפתורים | צליל משותף | בגדי המלך החדשים | פטר והזאב | תיאטרון פצפון‬
‫הצמיד של אופירה | אקסודוס | הרצל | הנסיכה על העדשה | מוצרט הקטן | ריקוד משפחתי | מוסיקה של אגדה‬
‫מ‬
‫א‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ט‬
‫נ‬
‫א‬
‫ו‬
‫ת‬
‫נ‬
‫ו‬
‫פ‬
‫צ‬
‫פ‬
‫ה‬
‫ס‬
‫ע‬
‫מ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ב‬
‫י‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ה‬
‫ל‬
‫צ‬
‫ר‬
‫ה‬
‫א‬
‫מ‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ס‬
‫י‬
‫א‬
‫מ‬
‫צ‬
‫ד‬
‫י‬
‫ד‬
‫כ‬
‫ה‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ב‬
‫ש ל‬
‫ש‬
‫י‬
‫ר‬
‫ז‬
‫ע‬
‫ק‬
‫ג‬
‫ס‬
‫ר‬
‫ק‬
‫ט‬
‫ת‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מ‬
‫צ‬
‫ש‬
‫פ‬
‫ח‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ו‬
‫א‬
‫י‬
‫י‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ר‬
‫פ ש‬
‫י‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ל‬
‫ק‬
‫פ‬
‫פ‬
‫א‬
‫ח‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ח‬
‫ק‬
‫ת‬
‫נ‬
‫ה‬
‫ג‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ש מ‬
‫ו‬
‫צ‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ק‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ש ח‬
‫נ‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ה‬
‫נ‬
‫א‬
‫ל‬
‫פ‬
‫י‬
‫כ‬
‫ת‬
‫ז‬
‫ר‬
‫ק‬
‫ד‬
‫צ‬
‫ש‬
‫כ‬
‫פ‬
‫ק‬
‫צ‬
‫ל‬
‫י‬
‫ל‬
‫ל‬
‫ש ס‬
‫י‬
‫א‬
‫מ‬
‫ע‬
‫ר‬
‫ל‬
‫י‬
‫ח‬
‫י‬
‫י‬
‫ש‬
‫ל‬
‫מ‬
‫ג‬
‫פ‬
‫ט‬
‫ר‬
‫ח‬
‫ב‬
‫א‬
‫ז‬
‫ב‬
‫ס‬
‫ת‬
‫ס‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ת‬
‫פ‬
‫ק‬
‫י‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ר‬
‫א ש‬
‫י‬
‫נ‬
‫י‬
‫ו‬
‫ת‬
‫י‬
‫א‬
‫ט‬
‫ר‬
‫ו‬
‫נ‬
‫פ‬
‫צ‬
‫פ‬
‫ו‬
‫נ‬
‫א‬
‫ה‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ו‬
‫צ‬
‫ר‬
‫ט‬
‫ה‬
‫ק‬
‫ט‬
‫נ‬
‫צ‬
‫י‬
‫ל‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ר‬
‫צ‬
‫ח‬
‫ה‬
‫נ‬
‫צ‬
‫י‬
‫ל‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫י‬
‫ט‬
‫ב‬
‫ג‬
‫נ‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ח‬
‫ש‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ס‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ס‬
‫ק‬
‫א‬

Similar documents