תגמול לעו"ד בגין הבאת תיק - 2012

Transcription

תגמול לעו"ד בגין הבאת תיק - 2012
‫‪Zalmanovitsh David‬‬
‫‪Attorney at law, B.A, LL.B, M.B.A‬‬
‫‪Founder & CEO‬‬
‫‪www.glawbal.com‬‬
‫"דמי העברה" מתיקים לעובדים – "חוק המספרים" – כלכליסט מאי ‪2012‬‬
‫בטור קודם עסקנו ב – "דמי העברה" בין משרדי עורכי דין‪.‬‬
‫הדגשנו כי "דמי העברה" הינה פרקטיקה ידועה ומוכרת לתגמול במקרים בהם משרדים מעבירים‬
‫תיקים זה לזה‪ .‬הדגשנו שעל שיעור דמי ההעברה להתחשב במספר פרמטרים שהעיקרי בהם הינו‬
‫שולי הרווח בתיק והמלצנו שדמי ההעברה לא יהיו גבוהים ממחצית שולי הרווח בתיק‪.‬‬
‫אך כיצד יש לנהוג כאשר מביא התיק למשרד הינו עו"ד שכיר במשרד?‬
‫הבאת תיקים למשרד על ידי שכירים הינה מנוף שיווקי נוסף ובלבד שהתיק עומד בסטנדרטים‬
‫שיקבע המשרד‪ ,‬מבחינת תוכנו‪ ,‬היקפו ותמחירו‪.‬‬
‫תגמול לשכיר המביא תיק למשרד ייצר לעו"ד מוטיבציה להבאת תיקים ותוספת תגמול לשכרו‪.‬‬
‫אך בעת בה מביא התיק הינו שכיר יש להוסיף לשאר הפרמטרים‪ ,‬הנלקחים בחשבון בקביעת גובה‬
‫דמי ההעברה‪ ,‬פרמטר נוסף והוא האם עו"ד מביא התיק יעסוק בו בעצמו או התיק יטופל על ידי‬
‫גורם אחר במשרד? זאת משום שמקום בו עו"ד מביא התיק הינו גם המועסק בתיק יוצא שאנו‬
‫משלמים בעצם "פעמיים" פעם אחת באמצעות שכרו ופעם שנייה באמצעות "דמי ההעברה"‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬אם העובד מועסק בתיק‪ ,‬הרי בתיק בו שולי הרווח גבוהים ‪ 50% -‬ויותר‪ ,‬דמי ההעברה לא‬
‫יעלו על ‪ 20%‬ובתיק בו שולי הרווח נמוכים לדוגמא ‪ ,40%‬דמי ההעברה לא יעלו על ‪.15%‬‬
‫מנגד מקום בו העובד אינו מועסק בתיק נוכל לשלם גם דמי העברה גבוהים יותר ועד מחצית‬
‫משולי הרווח‪ .‬כך בתיק בו שולי הרווח גבוהים – ‪ 50%‬ויותר‪ ,‬דמי ההעברה יהיו ‪ .25%‬ובתיק בו‬
‫שולי הרווח נמוכים לדוגמא ‪ 40%‬דמי ההעברה לא יעלו על ‪.20%‬‬
‫נזכיר כי מחד‪ ,‬בתיקים בהם שולי הרווח מאוד גבוהים ניתן להעלות מעבר לערכים הנ"ל‪ ,‬אך מנגד‬
‫מקום בו שולי הרווח נמוכים הרבה מתחת ל‪ 40% -‬כבר בדרך כלל אין כדאיות לדמי העברה כלל‪.‬‬
‫אחוז "דמי העברה" בתיקים לעובד כנגזרת משולי הרווח בתיק והעוסקים בו‬
‫מקור ‪ - GLawBAL‬מאי ‪2012‬‬
‫שולי רווח בתיק ‪ -‬מתחת ‪ 40‬אחוזים‬
‫שולי רווח בתיק ‪ -‬מעל ‪ 50‬אחוזים‬
‫‪20.0%‬‬
‫העובד אינו מועסק בתיק‬
‫‪25.0%‬‬
‫‪15.0%‬‬
‫העובד מועסק בתיק‬
‫‪20.0%‬‬
‫‪30.0%‬‬
‫‪25.0%‬‬
‫‪20.0%‬‬
‫‪15.0%‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫‪5.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫עו"ד זלמנוביץ דודי‪ ,‬מנכ"ל חברת ‪ GLawBAL‬המתמחה בייעוץ‪ ,‬בשיפור ביצועים‪ ,‬בהשמה של משרדי‬
‫עו"ד‪ ,‬מחלקות משפטיות והסקטור המשפטי‪.‬‬
‫המעוניין לעיין בשאר מאמרינו ובכלל שירותי החברה אנא פנה ל‪www.glawbal.com :‬‬
‫אין לעשות שימוש להפיץ ו‪/‬או לשכפל ו‪/‬או לצלם מסמך זה ו‪/‬או חלקו ללא אישור‬
‫אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו‪/‬או חוות דעת מקצועית כלשהי‬
‫‪1‬‬

Similar documents