לצפיה התכנייה של הכנס

Comments

Transcription

לצפיה התכנייה של הכנס
2012 ‫ פברואר‬01 ‫רביעי‬ ‫יו‬
‫אול א‬
‫ כיבוד וביקור בתערוכה‬,‫הרשמה‬
08:00 09:00
‫מליאת פתיחה‬
09:00 10:15
‫פתיחה והענקת אות יקיר חיפ"ק לפרופ' צבי שפירר‬
09:00
:‫הרצאת יקיר חיפ"ק‬
?‫גנומיקה של מחלות זיהומיות הא העתיד כבר כא‬
‫פרופ' צבי שפירר‬
09:15
‫חלוקת פרסי הצטיינות למחקרי שבוצעו על ידי מתמחי‬
10:00
‫ כיבוד וביקור בתערוכה‬,‫הפסקה‬
10:15 10:45
15 ‫הרצאות במושבי מקבילי‬
1 ‫ מחלות זיהומיות‬:1 ‫מושב‬
10:45 12:15
10:45 12:15
Fusobacterium Necroforum Mastoiditis in Children – An Emerging Pathogen of an
Old Disease
Havatzelet Yarden-Bilavsky 1,3 , Eyal Raveh 1,3 , Gilat Livni 1,3 , Jacob Amir 1,3,
Efraim Bilavsky 2,3
1
Schneider Children's Medical Center, 2 Tel-Aviv Sourasky Medical Center, 3 Tel
Aviv University
:‫זיהומי פולשניי הנגרמי על ידי המופילוס אינפלואינזה בילדי בישראל אחרי עיד החיסו‬
‫עבודה רב מרכזית‬
2
‫ רו דג‬,2 ‫ נוגה גיבעו‬,1 ‫ אל במברגר‬,1 ‫ יצחק סרוגו‬,1 "‫עמית כ‬
10:45
10:56
‫ המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה‬2 ,‫ מרכז רפואי בני ציו‬1
A Cluster of Neonatal Herpes Simplex Virus Type 1 Infection Following Jewish
Ritual Circumcision
Shimrit Tzvi- Behr, Maskit Bar-Meir, Yechiel Schlesinger, Orli Megged
Shaare Zedek Medical Center
‫ השני לאחר אשפוז בגיל פחות מחצי‬23 M‫שכיחות מחלות צפצופי חוזרות )מצ"ח( בילדי במהל‬
‫שנה עקב ברונכיוליטיס חדה )בר"ח( כתלות במחולל הזיהו או בחומרת המחלה בעת האשפוז‬
1,4
‫ ד מירו‬,3,4 ‫ יצחק סרוגו‬,1,4 "‫ יוס* הורובי‬,2,4 ‫ עימאד קסיס‬,4 ‫ רינה טמיר‬,1 ‫פיראס רינאווי‬
11:07
11:18
‫ מרכז רפואי בני ציו‬3 ,‫ בית חולי מאייר לילדי‬2 ,‫ מרכז רפואי העמק‬1
Retropharyngeal and Parapharyngeal Abscess in ChildrenQEpidemiology, Clinical
features and Treatment
Galia Grisaru-Soen 1, Orna Komisar 1 , Orna Aizenstein 3 , Michalle Soudack 2 ,
David Schwartz 3 , Gideon Paret 2
1
Dana Children's Hospital, Tel Aviv Sourasky Medical Center, 2 Safra Children's
Hospital, Sheba Medical Center, 3 Tel Aviv Sourasky Medical Center
11:29
Bordetella Pertussis in Infants Admitted for Bronchiolitis during Winter 20052006 in
Northern Israel: Epidemiology, Clinical Course and Prognosis
Bahaa Abu Raya 1, Ellen Bamberger 1 , Haya Nakhle 2 , Imad Kassis 3, Dan Miron 4 ,
Isaac Srugo 1
1
‫מרכז רפואי בני ציון‬, 2 ‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬, 3 ‫ הקריה הרפואית לבריאות האדם‬-‫רמב"ם‬,
4
‫מרכז רפואי העמק‬
11:40
1
2012 ‫הכינוס השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית‬
2012 ‫ פברואר‬01 ‫רביעי‬ ‫יו‬
‫אול א‬
(M‫ )המש‬1 ‫ מחלות זיהומיות‬:1 ‫מושב‬
10:45 12:15
Pediatricians' Approach Toward Parents Who Refuse to Vaccinate Their Infants
Ayala Maayan-Metzger 1, Peri Kedem-Friedrich 2 , Moran Ben-Namer-Basseches 3 ,
Jacob Kuint 1
1
The Edmond and Lili Safra Children's Hospital, 2 Bar-Ilan Unversity, 3 Tel Aviv
University
11:51
‫שינויי בספירת תאי הד הלבני הכללית והספציפית בילדי אונקולוגיי הסובלי מחו‬
‫ לש חיזוי רמת הסיכו לאטיולוגיה זיהומית‬,‫ונויטרופניה‬
‫ דוד גרינברג‬,‫ יוס* קפילושניק‬,‫ עבד אבוקוידר‬,‫ יריב פרוכטמ‬,‫ שלו ב שימול‬,‫גיא חז‬
12:02
‫ אוניברסיטת ב גוריו בנגב‬,‫המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה הפקולטה למדעי הבריאות‬
‫אול ב‬
‫ תזונה וראומטולוגיה‬:2 ‫מושב‬
‫ עוזיאל‬U‫ יוס‬:‫יו"ר‬
TBA
10:45 12:15
Predictors of Weight Loss Success in a Pediatric Obesity Treatment Program
Gal Dubnov-Raz 1 , Maya Ben-Abu 2, Shira Zelber-Sagi 2 , Naama Constantini 3
1
Sheba Medical Center, 2 University of Haifa, 3 Hadassah Medical Center
10:45
The LongTerm Effects of Growth Hormone Therapy on Body Mass Index in
Children with Growth Hormone Deficiency: A Retrospective Study
Benjamin Matta, Yardena Tenenbaum-Rakover
Ha'Emek Medical Center
10:55
Prevalence and Descriptive Anatomy of Lingual Frenulum in Newborn Infants and
its Relation to Breastfeeding Difficulties
Alon Haham, Eyal Botzer, Carmit Golan, Shaul Dollberg
Tel Aviv Medical Center
11:05
Human Milk Fatty Acid Composition after Preterm and FullTerm Delivery
Keren Ishay-Gigi 1 , Orna Fliedel-Rimon 1,2 , Lea Malaach 1 , Ettie Granot 1,2
1
Kaplan Medical Center, 2 The Hebrew University of Jerusalem
11:15
Treating Eating Disorders In or Out? Patient Characterization and Followup in an
Ambulatory Pediatric Clinic
Eleana Earon 1 , Tsivia Tauber 1,2 , Gad Reisler 1,2
1
Assaf Harofe Medical Center, 2 Tel Aviv University
11:25
Rilonacept (IL1 Trap) for Treatment of Colchicine Resistant Familial
Mediterranean Fever (FMF): A Randomized, Multicenter DoubleBlinded,
Alternating Treatment (N Of 1) Trial
Philip Hashkes 1,2 , Steven Spalding 2 , Edward Giannini 3 , Bin Huang 3 , Grace Park 4 ,
Karyl Barron 4, Michael Weisman 6 , Noune Pashinian 6 , Andreas Reiff 5 ,
Jonathan Samuels 7, Dowain Wright 8, Anne Johnson 3 , Daniel Kastner 4, Daniel Lovell 3
1
Shaare Zedek Medical Center, 2 Cleveland Clinic, 3 Cincinnati Children's Hospital
Medical Center, 4 National Institutes of Health, 5 Children's Hospital of Los
Angeles, 6 Cedars-Sinai Medical Center, 7 New York University Medical Center,
8
Children's Hospital of Central California
11:35
‫צריכת הסיד היומית וחוזק העצ בילדי ע אלרגיה מתמידה לחלבו חלב פרה‬
‫ יעל לוי‬,‫ דפנה זיובוסאני‬,‫ דריו פרייס‬,‫דנה זינגרהראל‬
11:45
‫מרכז שניידר לרפואת ילדי בישראל‬
2
2012 ‫הכינוס השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית‬
2012 ‫ פברואר‬01 ‫רביעי‬ ‫יו‬
(M‫ תזונה וראומטולוגיה )המש‬:2 ‫מושב‬
10:45 12:15
PFAPA: An Emerging Paradigm of IL8 Mediated Autoinflammatory Disease
Eduard Ling 1,3, Jacob Amir 1 , Tirza Klein 2 , Moshe Israeli 2 , Liora Harel 1
1
Schneider Children's Medical Center, 2 Rabin Medical Center, 3 Soroka Medical
Center
11:55
Medical Clowns: Dream Doctors as an Important Team Member in the Treatment of
Young Children with Juvenile Idiopathic Arthritis
‫פני חנוכה‬, ‫מיכל רוטשילד‬, ‫עליזה גלוזמן‬, ‫יוסף עוזיאל‬
‫מרכז רפואי מאיר‬
12:05
‫אול ב‬
‫אול ג‬
\‫ רפואת ריאות וטיפול נמר‬:3 ‫מושב‬
10:45 12:15
‫מושב בחסות אסטרה זניקה‬
Comparison of Nasal Potential Difference and Intestinal Current Measurements as
Diagnostic Aids and Potential Therapeutic Endpoint Measures in Cystic Fibrosis
Ibrahim Omari 1 , Yasmin Yaakov 1, Munir Zaman 2, Camilia Martin 2 ,
Malena Cohen-Cymberknoh 1 , David Shoseyov 1 , Eitan Kerem 1 , Steven Freedman 2 ,
Michael Wilschanski 1
1
Hadassah Hebrew University Medical Center, 2 Beth Israel Deaconess Medical
Center
10:45
Growth Processes in Young Children with Obstructive Sleep Apnea Before and After
Adenotonsillectomy
‫ יובל נחלון‬1 , ‫ נטע לבנטל‬1, ‫ שרי גרינברג דותן‬2 , ‫ אשר טל‬1, ‫ אביב גולדברט‬1
1
‫ אונ' בן גוריון‬,‫ביה"ח סורוקה‬, 2 ‫אונ' בן גוריון‬
10:55
‫( לאבחו וטיפול‬CT) ‫ בחינת תרומת טומוגרפיה ממוחשבת‬: ‫הורדת השימוש בקרינה מייננת בילדי‬
‫בילדי ע היצרות דרכי אוויר מרכזיות מחקר עוקבה‬
‫ אבי חברוני‬,‫ אברה אביטל‬,‫ חיי שפרינגר‬,‫ אריאל דרורי‬,"‫ בנימי קופילבי‬,‫שלמה כה‬
11:05
‫בית החולי האיניברסיטאי הדסה‬
‫השפעות ארוכות הטווח של הפרעות נשימה בשינה בילדי שאובחנו מתחת לגיל שנה על התפקוד‬
‫ההתנהגותי בגיל הג‬
1
‫ אשר טל‬,2 ‫ גיא רוט‬,1 ‫ אביב גולדברט‬,1 ‫רות רפאלי‬
‫ אונ' בגוריו‬2 ,‫ אונ' בגוריו‬,‫ביה"ח סורוקה‬
11:15
1
Methacholine Challenge Test Results in Children are Season Dependent
Leon Joseph, Elie Picard, Shmuel Goldberg
Shaare Zedek Medical Center
11:25
AtoI RNA Editing in Alu Elements upon Hypoxia
Michal Ben-Zvi 2,3, Yael Nevo-Caspi 2, Ninette Amariglio 1, Gideon Rechavi 1,3 ,
Gideon Paret 2,3
1
Sheba Medical Center, Tel Hashomer, 2 Safra Children's Hospital, 3 Tel Aviv
University
11:35
‫האפידמיה של התקפי אסמטיי בישראל בחודשי ספטמבראוקטובר ע החזרה של הילדי‬
‫סימביקורט להפחתת התקפי‬/‫ בודיקורט‬U‫ בדיקה של יעילות הטיפול המונע במשא‬.‫לבית הספר‬
‫אסמטיי בתקופה זו‬
‫ הרמ אבנר כה‬,‫רונה איגר‬
11:45
‫בי"ח שניידר‬
3
2012 ‫הכינוס השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית‬
2012 ‫ פברואר‬01 ‫רביעי‬ ‫יו‬
(M‫ רפואת ריאות וטיפול נמר\ )המש‬:3 ‫מושב‬
‫אול ג‬
10:45 12:15
20012010 ‫ נתוני משלושה מרכזי רפואיי גדולי בירושלי‬U‫דלקות ריאה מורכבות איסו‬
1
‫ אית כר‬,2 ‫ אלי פיקאר‬,1 ,‫ דיאנה אברבו‬,1 ‫ דוד שוסיוב‬,1 ‫ מאלנה כה‬,1 ‫עירא ארליכמ‬
11:55
‫ שערי צדק‬2 ,‫ מרכז רפואי הדסה‬1
Pulmonary Involvement in Children with Crohn's Disease
‫גיא גוט‬, ‫אבישי להד‬, ‫אמיר בן טוב‬, ‫רות סופרמן‬, ‫שלומי כהן‬, ‫שמעון רייף‬, ‫יעקב סיוון‬
‫בי"ח לילדים ע"ש דנה‬
‫אול ד‬
‫ אנדוקרינולוגיה‬:4 ‫מושב‬
12:05
10:45 12:15
Loss of length in patients with congenital adrenal hyperplasia is associated with
elevated hydrocortisone dosage during the first year of life
Abdulsalam Abu-Libdeh 1 , Yaarit Ribak 1, Yardena Rakover 2 , Naomi Weintrob 3 ,
Eli Hirshkovitz 4 , Hamiel Pinhas 5 , David Zangen 1
1
Hadassah Hebrew University Medical Center, 2 Ha'Emek Medical Center, 3 Dana
Children Hospital, 4 Soroka University Medical Center, 5 Sheba Medical Center
10:45
The Utility of Basal Serum Luteinizing Hormone in Prediction of Central Precocious
Puberty in Girls
‫אלי הרשקוביץ‬, ‫יהונתן פסטרנק‬, ‫מיכאל פריגר‬, ‫אלון חיים‬, ‫נטע לוונטל‬
‫מרכז רפואי סורוקה‬
10:55
Treatment with Recombinant Human Growth Hormone During Childhood is
Associated with Increased Intraocular Pressure
Ilan Youngster 1,8 , Rony Rachmiel 2,8, Orit Pinhas-Hamiel 3,8 , Tzvi Bistritzer 1,8 ,
Nehama Zuckerman-Levin 4 , Liat de Vries 5,8 , Larisa Naugolny 1, Ori Eyal 6,8 ,
Rony Braunstein 7, Marianna Rachmiel 1,8
1
Assaf Harofeh Medical Center, 2 Tel-Aviv Sourasky Medical Center, 3 Safra
Children’s Hospital, Sheba Medical Center, 4 Clalit Health Services, 5 Schneider
Children’s Medical Center of Israel, 6 Dana Children's Hospital, The Tel Aviv
SouraskyMedical Center, 8 Tel Aviv University
11:05
M‫תוכנית הסקר לאבחנת תת פעילות מולדת של בלוטת התריס בילודי ע תסמונת דאו צור‬
?‫באסטרטגיה חדשה‬
2
‫ מתיתיהו ארליכמ‬,2 ‫ מיכאל שימל‬,2 ‫ פרנסיס מימוני‬,1 ‫עירא ארליכמ‬
11:15
‫ מרכז רפואי שערי צדק‬2 ,‫ מרכז רפואי הדסה‬1
Extent of Precocious Adrenarche in Appropriate for Gestational Age Girls –
Interrelationship with Clinical Outcome
Tal Oron 1 , Yael Lebenthal 1 , Liat de Pries 1,2, Michal Yackobovitch-Gavan 1,
Moshe Phillip 1,2, Liora Lazar 1,2
1
National Center for Childhood Diabetes, Schneider Children's Medical Center of
Israel, 2 Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University
11:25
Antibodies to GAD65, Rotaviruses, and/or Enterovirusus in Cord Blood and Healthy
Mothers in Relation to the 20092011Viral Seasons in Israel A Pilot Study
Christiane Hampe 1 , Lester Shulman 2 , Avi Ben-Haroush 3, Yuri Perepliotchikov 2,
Shoshana Israeli 4 , Bari Kaplan 3 , Zvi Laron 5
1
University of Washington, 2 Tel Aviv University, 3 Rabin Medical Center,
4
Hadassah Hospital, 5 Scheidner Childrens Hospital
11:35
4
2012 ‫הכינוס השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית‬
2012 ‫ פברואר‬01 ‫רביעי‬ ‫יו‬
‫אול ד‬
(M‫ אנדוקרינולוגיה )המש‬:4 ‫מושב‬
10:45 12:15
A Novel Homozygous Missense Mutation in Steroidogenic Factor 1 causes complete
46, XY Sex Reversal and Asplenia
Ehud Banne 1, Yotam Kaufman 2,3, Ariella Weinberg-Shukron 3 ,
Shelly Ben Harush Negari 1, Yackov Berkun 1 , Ephrat Levy-Lahad 2,3 , David Zangen 1
1
Hadassah Hebrew University Medical Center, 2 The Hebrew University, 3 Shaare
Zedek Medical Center
?‫ בילדי – הא חלה ירידה בשכיחות ומיה הילדי שבסיכו‬1 ‫חמצת בעת אבחנת סוכרת מסוג‬
‫ משה פיליפ‬,‫ ליאורה לזר‬,‫ שלומית שליטי‬,‫ יעל לבנטל‬,‫ ליאת אור‬,‫ליאת דהפריס‬
11:45
11:55
‫ אוניברסיטת תלאביב‬,‫מרכז שניידר לרפואת ילדי בישראל‬
Vitamin D Supplementation and Physical Performance in Adolescent Swimmers
Gal Dubnov-Raz 1 , Livne Netachen 2, Raanan Raz 3 , Avner Cohen 5, Naama Constantini 4
1
Sheba Medical Center, 2 The Hebrew University of Jerusalem, 3 Tel-Aviv
University, 4 Clalit Health Services, 5 Hadassah- Hebrew University Medical Center
‫אול ה‬
‫ ניאונטולוגיה‬:5 ‫מושב‬
12:05
10:45 12:15
Poor Outcome at Discharge among Extremely Premature Infants; A National
Population Based Study
Amir Kugelman 1 , David Bader 1 , Liat Lerner-Geva 2,3, Valentina Boyko 2 , Orna Levitzki 2 ,
Arieh Riskin 1 , Brian Reichman 2,3,4
1
Technion - Israel Institute of Technology, 2 Gertner Institute, Tel Hashomer, 3 Tel
Aviv University, 4 in Collaboration with the Israel Neonatal Network
10:45
Early Detection of LateOnset Sepsis in Very Low Birth Weight Infants
Arik Eisenkraft 1,2, Gal Markel 3,1, Yaron Nave 4, David Bader 5, Fabien G Eyal 6, Ilan Gur 4
1
Sheba Medical Center, 2 Medical Corps, IDF, 3 Sackler School of Medicine, Tel
Aviv University, 4 BikurHolim Hospital, 5 Bnei-Zion Hospital, 6 University of South
Alabama
10:55
Real Time Detection and Classification of Apneic Episodes Using Miniature Surface
Motion Sensors
Lior Lev Tov 2 , Dan Waisman 1,2, Anna Faingersh 2, Carmit Levy 2, Fatmi Klotzman 2 ,
Sarah Kohn 2 , Amir Landesberg 2
1
Carmel Medical Center, 2 Technion- Israel Institute of Technology
11:05
Neonatal and Post Neonatal Death in the NICU: A Single Center Experience, Causes
and Circumstances, over a Decade
Smadar Eventov-Friedman 1 , Hana Kanevsky 2, Benjamin Bar-Oz 1
1
Hadassah Hebrew University Hospital, 2 Hadassah University Hospital - Mt. Scopus
11:15
Patterns and Dynamics of Fungal Colonization (FC) in Very Low Birth Weight
Infants (VLBWI) Hospitalized during 20092010 at the Neonatal Intensive Care Unit
(NICU) of the Soroka University Medical Center, BeerSheva, Israel
Tali Taraboulos Klein, Ilana Lifshitz-Riven, Avraham Borer, Eylon Shani, Agneta Golan,
Eugene Leibovitz
Soroka University Medical Center
11:25
5
2012 ‫הכינוס השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית‬
2012 ‫ פברואר‬01 ‫רביעי‬ ‫יו‬
(M‫ ניאונטולוגיה )המש‬:5 ‫מושב‬
10:45 12:15
Increasing the Yield of Blood Cultures in the Neonatal Intensive Care Unit A
Prospective Controlled Trial
‫נורית יעקובי שמחיוף‬, ‫ראובן ברומיקר‬, ‫משכית בר מאיר‬
‫בי"ח שערי צדק‬
11:35
‫אול ה‬
‫הערכה פונקציונלית של פיברינוליזיס ביילודי‬
,‫ יעקב קווינט‬,‫ אהרו לובצקי‬,‫ איליה טמרי‬,‫ בוריס שנקמ‬,‫ ציפורה שטראוס‬,‫רקפת סידליק מושקטל‬
‫ גילי קנת‬,'"‫אוריאל מרטינובי‬
11:45
‫ תל השומר‬,‫המרכז הרפואי ע"ש שיבא‬
Prolonged Transient Decrease in PaCO2 in Progressing Pneumothorax Can Explain
the Delayed Diagnosis. Monitoring the Chest Wall Motions Enables Early Detection
Anna Faingersh 2, Dan Waisman 1,3 , Carmit Levy 2, Oscar Lichtenstein 2 ,
Yifat Colman-Klotzman 2 , Avi Rotschild 1,3 , Amir Landesberg 2
1
Carmel Medical Center, 3 Technion- Israel Institute of Technology
‫מתח אימהי בהריו קשור לרמת פריטי נמוכה בילוד‬
,2,1 "‫ שלמה פייטלובי‬,1 ‫ ענת אליאסי‬,3 ‫ לוצ'י קוזוקרו‬,3 ‫ רינת ערמוניסיו‬,2 ‫שרגא אבינר‬
2,1
‫ אייל אנתבי‬,4 *‫ בטסי לוזו‬,3 *‫ הרווי בבקו‬,2,1 ‫דורה ב אלו‬
11:55
12:05
‫ אוניברסיטת‬4 ,‫ המכללה האקדמית‬3 ,‫ אוניברסיטת ב גוריו בנגב‬2 ,‫ המרכז הרפואי ברזילי‬1
‫מישיג‬
‫אול א‬
‫ כיבוד וביקור בתערוכה‬,‫הפסקה‬
12:15 12:30
610 ‫הרצאות במושבי מקבילי‬
2 ‫ מחלות זיהומיות‬:6 ‫מושב‬
12:30 14:00
12:30 14:00
‫ממצאי מעבדתיי חדשי בנוזל ע"ש בילדי שאובחנו כסובלי מדלקת קרו המח נגיפית מסוג‬
‫אנטרווירוס‬
‫ עדי קלייקרמר‬,‫ רנטה יעקובוב‬,‫ ורד ניר‬,‫ איאס קאס‬,‫גרשו קר‬
12:30
‫הלל יפה‬
Does Late Antiviral Treatment with Ganciclovir/Valganciclovir Reduce Hearing
Loss in Infants with Congenital CMV Infection
Jacob Amir 1 , Josef Atias 1, Josef Pardo 2
1
Schneider Children's Medical Center of Israel, 2 Rabin Medical Center- Beilinson
12:40
Invasive Bacterial Infections in Relation to Influenza Outbreaks, 2006–2010
‫ דיאנה טשר‬1, ‫ מיכל שטיין‬1 , ‫ אריק סימוס‬2 , ‫ תמר שוחט‬3 , ‫ מיכל ברומברג‬3, ‫ אלי סומך‬1
1
‫המרכז הרפואי וולפסון‬, 2 ‫בית החולים לילדים של קולורדו‬, 3 ‫בית חולים תל השומר‬
12:50
Physician Specialty is Associated with Adherence to Treatment Guidelines for Acute
Otitis Media in Children
‫צחי גרוסמן‬, ‫ברברה סילברמן‬, ‫דן מירון‬
‫ מרכז רפואי העמק‬,‫מכבי שירותי בריאות‬
13:00
Antibiotics for Upper Respiratory Tract Infections: European Primary
Paediatricians' Knowledge, Attitudes and Practices
Zachi Grossman 1 , Stefano delTorso 1 , Adamos Hadjipanayis 1, Diego van Esso 1 ,
Anna Drabik 1, Mike Sharland 2
1
Larnaca General Hospital, 2 St George’s University
13:10
6
2012 ‫הכינוס השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית‬
2012 ‫ פברואר‬01 ‫רביעי‬ ‫יו‬
(M‫ )המש‬2 ‫ מחלות זיהומיות‬:6 ‫מושב‬
‫אול א‬
12:30 14:00
Risk Factors For Campylobacter Gastroenteritis among Children In Central Israel
‫ עדי עובדיה‬1 , ‫ רוית בסל‬2 , ‫ מיכל שטיין‬1 , ‫ אלי סומך‬1, ‫ תמר שוחט‬2
1
‫המרכז הרפואי וולפסון‬, 2 ‫משרד הבריאות‬
13:20
Risk Factors and Outcome of Nonfermentative GramNegative Rods Bacteremia in
children with Hematological Malignancies and Stem Cell Transplantation: 10 year
experience
Diana Averbuch, Polina Stepensky, Mira Harit, Dan Engelhard
Hadassah-Hebrew University Medical Center , Ein Kerem
13:30
Age Specific Rates of Group A Streptococus (GAS) Positive Throat Cultures In
Children Under Age Five
Lisa Weiner Kellerman, Nahum Kovalski, Sonia Schipilliti, Deena Rachel Zimmerman
TEREM Emergency Centers
13:40
Radiologic Predictors of Hyponatremia in Children Hospitalized with
CommunityAcquired Pneumonia
Miguel Glatstein 1 , Roni Rozen 1, Dennis Scolnik 2 , Ayelet Rimon 1, Galia Grisaru-Soen 1 ,
Shimon Reif 1
1
Dana's Children Hospital, 2 The Hospital for Sick Children
13:50
‫ נושאי נבחרי ברפואת ילדי‬:7 ‫מושב‬
‫אול ב‬
12:30 14:10
‫ והשפעת על פגיעה עצמית‬,‫שכיחות פגיעות מיניות וגופניות בקרב בני נוער בצפו מדינת ישראל‬
‫ יעקב גניזי‬,‫ יצחק סרוגו‬,‫נגה כר‬
12:30
‫ הטכניו מרכז טכנולוגי לישראל‬,‫מרכז רפואי בני ציו‬
?‫המטרה הצלת חיי של החולי או שלנו‬
2
‫ ורדה לבנו‬,1 ‫עידית לחובר‬
12:40
‫שילוב של רופאי חלו במקו מת הרגעה בעת ביצוע מיפויי איזוטופי בילדי צעירי )גילאי‬
‫ חולי‬142 ‫ מחקר ב‬.( ‫ שני‬5 ‫חודש עד‬
1,2
‫ אריאל קור‬,1 ‫ רפאל הלוי‬,1 ‫ יצחק גרטי‬,1 ‫ סרגיי ביקוב‬,1 ‫ שושנה רוימי‬,1 ‫ירו )סנצ'ו( גוש‬
12:50
"‫ "אור ירוק‬2 ,‫ בי"ח "דנה" איכילוב‬1
‫ הטכניו מכו טכנולוגי לישראל‬2 ,‫ מרכז רפואי העמק‬1
Anomalous Left Coronary Artery from Pulmonary Artery (ALPACA) High Index
of Suspicion in a Neonate with Cardiomegaly or Persistent Asthma
‫חנה קרימקו‬, ‫אביבה לויטס‬, ‫ דהן‬-‫ויקה יופה‬, ‫אליהו זלדשטיין‬
‫מרכז רפואי סורוקה‬
‫השוואה בי סירופ איבופרופ לפתילות איבופרופ כטיפול להורדת חו בילדי‬
‫ ער קוצר‬,"‫ מתי ברקובי‬,‫ אהוד רוזנבלו‬,‫ מיכאל גולדמ‬,‫עידו מתיא‬
13:00
13:10
‫מרכז רפואי אס* הרופא‬
Serum Glucose and Electrolytes Levels in Alcohol Intoxicated Adolescents on
Admission to the Emergency Department: An Unmatched Casecontrol Study
‫ מוריאל קונופניקי‬1 , ‫ גל נוימן‬2 , ‫ איתי שביט‬2
1
‫ביה"ח כרמל‬, 2 ‫ביה"ח רמב"ם‬
2
2010 ‫ סקר ארצי‬: ‫נישואי קרובי באוכלוסייה הערבית בישראל‬
‫ תמי שוחט‬,3 "‫ מירה חונובי‬,3 ‫ ליזה רובי‬,2 ‫ ואסל נעאמנה‬,1 ‫לוטפי ג'אבר‬
13:20
13:30
‫ משרד הבריאות‬3 ,‫ מרכז רפואי שיבא‬2 ,‫שומרו שניידר‬/ ‫ שרו‬1
7
2012 ‫הכינוס השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית‬
2012 ‫ פברואר‬01 ‫רביעי‬ ‫יו‬
‫אול ב‬
(M‫ נושאי נבחרי ברפואת ילדי )המש‬:7 ‫מושב‬
12:30 14:10
Novel Mutations in RAG1/ 2 and ADA Genes in Israeli Patients Presenting with TB
SCID or Omenn Syndrome
Ilan Dalal 1,4 , Diana Tasher 1,4, Raz Somech 2,4, Amos Etzioni 3, Ben-Zion Garty 1,4,
Eli Somekh 1,4 , Esther Leshinsky-Silver 1,4
1
E. Wolfson Medical Center, 2 Safra Children Hospital, Sheba Mediacl Center, Tel
Hashomer, 3 Rappaport Faculty of Medicine, Technion, 4 Tel Aviv University
13:40
Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Wiskott – Aldrich syndrome in Israel
Polina Stepensky 1 , Aviva Krauss 2 , Gal Goldstei 3, Irena Zaidman 4, Ronit Elhasid 4,
Bela Bielorai 3 , Raz Somech 3, Reuven Or 1 , Jerry Stein 2 , Michael Weintrau 1
1
Bone Marrow Transplantation, Hadassah Hebrew University Medical Center,
2
Schneider Children's Medical Center of Israel, 3 Sheba Medical Hospital,
Tel-Hashomer, 4 Meyer Children's Hospital, Rambam Health Care Campus
13:50
Should External Laryngeal Manipulation Be Used in Difficult Pediatric Intubation?
A Randomized Controlled Manikin Study
Nir Samuel 1, Giora Weizer 1 , Shuni Peled 2, Itai Shavit 1
1
Meyer Children's Hospital, 2 Rambam Health Care Campus
14:00
‫אול ג‬
‫ גסטרואנטרולוגיה‬:8 ‫מושב‬
12:30 14:00
Exclusive Enteral Nutrition is Superior to Corticosteroids and Mesalamine for
Achieving Remission with Normalization of CRP in New Onset Pediatric Crohn's
Disease
Arie Levine 1,8 , Margaret Sladek 2,8 , Ron Shaoul 3,8 , Gabor Veres 4,8, Jorge Amil Dias 5,8 ,
Johanna Escher 6,8 , Orit Shevah 1,8 , Tamar Pfeffer Gik 1,8, Dan Turner 7,8
1
Wolfson Medical Center, 2 Polish American Hospital, 3 Meyer Childrens Hospital,
4
Semmelweis University, 5 Hospital San Joao, 6 Erasmus Childrens Hospital,
7
Shaare Zedek Medical Center, 8 ESPGHAN Porto Group
12:30
Mutated GPD1, Encoding Glycerol3Phosphate Dehydrogenase 1, Causes Transient
Infantile Hypertriglyceridemia With Fatty Liver and Hepatic Fibrosis
Lina Basel-Vanagaite 1,2 , Noam Zevit 1,2 , Adi Har-Zahav 2 , Liang Guo 6 , Saj Parathath 6,
Metsada Pasmanik-Chor 2 , Adam McIntyre 3 , Jian Wang 3 , Adi Albin-Kaplanski 1,
Corina Hartman 1,2 , Daphna Marom 2,4 , Avraham Zeharia 2,7 , Oded Shoerman 2,5,
Amos Simon 8 , Gideon Rechavi 2,8 , Mordechai Shohat 2, Robert Hegele 3 , Edward Fisher 6,
Raanan Shamir 1,2
1
Schneider Children's Medical Center of Israel, 2 Tel Aviv University, 3 University
of Western Ontario, 4 Schneider Children's Medical Center of Israe, 5 Schneider
Children's Medical Center, 6 New York University School of Medicine, 7 Schneider
Children’s Medical Center of Israel, 8 The Chaim Sheba Medical Center
12:40
AntiPhosphatidylserine/Prothrombin (AntiPs/Pt), Antithrombin (aPT) and
Antiphospholipid (aPL)IgG Autoantibodies Are New Markers Extending the
Hypercoagulability Puzzle of Celiac Disease
Aaron Lerner 1 , Nancy Agmon-Levin 2, Yinon Shapira 2 , Boris Gilburd 2 , Sandra Reuter 3,
Yehuda Shoenfeld 2
1
Carmel Medical Center, B. Rappaport School of Medicine, Technion-Israel institute
of Technology, 2 Sheba Medical Center, Tel-Ashomer, 3 Aesku.Kipp Institute
12:50
8
2012 ‫הכינוס השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית‬
2012 ‫ פברואר‬01 ‫רביעי‬ ‫יו‬
‫אול ג‬
(M‫ גסטרואנטרולוגיה )המש‬:8 ‫מושב‬
12:30 14:00
Calprotectin Levels at Diagnosis in Untreated Pediatric Crohn’s Disease
‫ רון שאול‬1 , ‫ דן טרנר‬2, ‫ אריה לוין‬3
1
‫מרכז רפואי רמבם‬, 2 ‫מרכז רפואי שערי צדק‬, 3 ‫מרכז רפואי וולפסון‬
13:00
Efficacy of Hepatitis A Vaccination, 13 Years After Initiating Hepatitis A Vaccination
in Infants in Israel
‫שמעון רייף‬, ‫שלמה כהן‬, ‫אמיר בן טוב‬, ‫אילת רימון‬, ‫טל שניר‬
‫המרכז הרפואי סוראסקי תל אביב‬
13:10
Quality of Life Assessment in Israeli Children with Inflammatory Bowel Disease
Using the IMPACT Questionnaire
Ziv Hersh 1 , Haim Bibi 2, Anthony Otley 3, Ron Shaoul 4
1
Carmel Medical Center, 2 Barzilay Medical Center, 3 IWK Health Centre,Dalhousie
University, 4 Rambam Medical Center
13:20
Chronic Mechanical Ventilation as a Risk Factor to Tract Disruption of
Percutaneous Gastrostomy
Oded Volovelsky, Michael Wilschanski, Moti Menachem, Idit Segal, Eyal Shteyer
Hadassah-Hebrew University Medical Center
13:30
Nifedipine Gel with Lidocaine in the Treatment of Anal Fissure in Children : The
Assaf Harofeh Medical Center's Experience
Baruch Klin, Ibrahim Abu-Kishk, Yigal Efrati, Gad Lotan
Assaf Harofeh Medical Center
13:40
‫כריתה של מעיי בסיוע לפרוסקופיה בצעירי ע מחלת קרוה‬
‫ פרויד‬,‫ אלעד פייגי‬,‫ אפרת אבינדב‬,"‫דרג קרברושי‬
13:50
‫מרכז שניידר‬
‫אול ד‬
‫ נפרולוגיה‬:9 ‫מושב‬
12:30 14:10
‫מושב בחסות נובארטיס פארמה סרויסס‬
‫הענקת מלגות וטקס לזכר ד"ר מלי אהלי‬
Persistent Asymptomatic Isolated Microscopic Hematuria in Israeli Adolescents and
Risk for Endtage Renal Disease
Asaf Vivante 1,1,2, Arnon Afek 1,2 , Yael Frenkel-Nir 1, Dorit Tzur 1, Alon Farfel 1,
Eliezer Golan 2,4 , Yoram Chaiter 1 , Tamy Shohat 2,5 , Karl Skorecki 3,
Ronit Calderon-Margalit 5,6
1
Sheba Medical Center, 2 Tel-Aviv University, 3 Rambam Health Care Campus,
4
Meir Medical Center, 5 Ministry of Health, 6 Hadassah-Hebrew University
12:30
12:50
Hypothyroidism in Children with Steroid –Resistant Nephrotic Syndrome
Amit Dagan 1, Roxana Cleper 1,2 , Irit Krause 1,2, Danit Blumenthal 1,2, Miriam Davidovits 1,2
1
Schneider Children's Medical Center of Israel, 2 Tel Aviv University
13:00
Cryptosporidiosis in children following solid organ transplantation
Irit Krause 1 , Jacob Amir 1 , Roxana Cleper 1 , Amit Dagan 1, Jacqueline Bechor 2 ,
Zmira Samra 2 , Miriam Davidovits 1
1
Schneider Children Medical Center of Israel, 2 Rabin Medical Center, Beilinson
Hospital
13:10
9
2012 ‫הכינוס השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית‬
2012 ‫ פברואר‬01 ‫רביעי‬ ‫יו‬
(M‫ נפרולוגיה )המש‬:9 ‫מושב‬
‫אול ד‬
12:30 14:10
A Comprehensive Study of Cardiovascular Risk Factors, Cardiac Function and
Vascular Disease in Children with Chronic Renal Failure
‫חוני רינת‬, ‫ כהן‬-‫רחל בקר‬, ‫עמירם ניר‬, ‫סופיה פיינשטיין‬, ‫דוד שמש‬, ‫שלום‬-‫אפרת בן‬, ‫בנימין פרבר‬,
‫יעקב פרישברג‬
‫מרכז רפואי שערי צדק‬
13:20
Pediatric Chronic Kidney Disease Rates are Higher than Reported
‫ דניאל לנדאו‬1,3, ‫ רות שרייבר‬1,3, ‫ חנה שלו‬2,3
1
‫מרכז רפואי סורוקה‬, 2 ‫שירותי בריאות כללית‬, 3 ‫אוניברסיטת בן גוריון‬
13:30
?‫השתלת כליה בתסמונת המוליטית אורמית אטיפית הא אפשרי‬
"‫ מרי דוידובי‬,2 ‫ חוני רינת‬,1 ‫ עמית דג‬,1 ‫ עירית קראוזה‬,1 "‫יעל בורובי‬
13:40
‫ בחולדות‬B ‫השפעת טיפול בחמצ בלח\ גבוה על אי ספיקת כליות עקב הרעלת אמפוטריצי‬
"‫ מתתיהו ברקובי‬,‫ ער קוצר‬,‫ יריב סימטוב‬,‫ איברהי אבוקישק‬,‫ איל יונגסטר‬,‫הדר נוימ‬
13:50
1
‫ בית חולי שערי צדק‬2 ,‫ בית חולי שניידר‬1
‫מרכז רפואי אס* הרופא‬
THe Effect of Poly (AdpRibose) Polymerase Inhibition on AminoglycosideInduced
Acute Tubular Necrosis in Rats
Alexander Biro 1 , Hanan Vaknin 1 , Malka Cohen-Armon 2, Zipora Matas 1 ,
Leticia Schreiber 1 , Mona Boaz 1, Ze'ev Katzir 1
1
E Wolfson Medical Center, 2 Sheba Medical Center
‫אול ה‬
‫ נוירולוגיה והתפתחות הילד‬:10 ‫מושב‬
14:00
12:30 14:00
Seizures as the Clinical Manifestation of Children with Undiagnosed Brain Tumors
‫נועם ניסן‬, ‫שלומי קונסטנטיני‬, ‫אורי קרמר‬, ‫ולבסקי‬-‫אביבה פתאל‬
‫בית החולים לילדים דנה המרכז הרפואי ת"א‬
12:30
Primary Headaches, ADHD and Learning Difficulties in Children and Adolescents
Jacob Genizi 1 , Nogah C Kerem 1,1 , Isaac Srugo 1 , Eli Shahar 1 , Shiri Gordon 2 ,
Sarit Ravid 1,2
1
Bnai Zion Medical Center, 2 Meyer Children Hospital, Rambam Medical Center,
Bruce Rappaport School of Medicine, Technion
12:40
Effect of Transdermal Methylphenidate Wear Times on Sleep in Children with
Attention Deficit Disorder
‫אריה אשכנזי‬
‫מרכז רפואי שיבא‬
12:50
Impact Seizure an Underrecognized ,Benign Sequela of Mild Head Trauma
Yael Weintraub, Nathan Watemberg
Meir Hospital
13:00
CSF Levels of Hypocretin1 (OrexinA) Peak during Early Infancy in Humans
‫ עדי ארן‬1, ‫ אירנה שורס‬2 , ‫ לינג לין‬3, ‫ עמנואל מיניו‬3 , ‫ מיכאל שימל‬1
1
‫המרכז הרפואי שערי צדק‬, 2 ‫מרכז רפואי הדסה עין כרם‬, 3 ‫אוניברסיטת סטנפורד‬
13:10
10
2012 ‫הכינוס השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית‬
2012 ‫ פברואר‬01 ‫רביעי‬ ‫יו‬
‫אול ה‬
(M‫ נוירולוגיה והתפתחות הילד )המש‬:10 ‫מושב‬
12:30 14:00
The Influence of a MultiSensory Intervention for Preterm Babies on their Sensory
Processing Abilities and on the Level of Stress of their Parents
‫ לידיה גביס‬1,2 , ‫ גילי לשם‬1, ‫ קרן חכם פילוסופ‬1 , ‫ עומר בר יוסף‬1 , ‫ איה שילון הדס‬1, ‫ גילה רבינוביץ‬2 ,
‫ בריאן רייכמן‬1,2 , ‫ יעקב קווינט‬1,2 , ‫ אורית בראט‬2
1
‫המרכז הרפואי שיבא‬, 2 ‫אוניברסיטה תל אביב‬
13:20
‫ חולי‬900 ‫טיפול מיטבי להפרעת קשב וריכוז במודל מומל\ לישראל הפקת לקחי ממעקב של‬
ADHD Optimal Medical Care for ADHD Patients in Israel Lessons from Followup
of 900 ADHD Patients
2
‫ ג'רארד אנדרסו‬,1,2 ‫שלומי ענתבי‬
13:30
Pediatric Migraine Nonpharmacologic Measures Combined with Low Dose
Propranolol or Low Dose Amitriptyline
Tal Eidlitz-Markus, Yael Dlugatch, Yishay Haimi-Cohen, Avraham Zeharia
Schneider Children’s Medical Center of Israel
13:40
Prevalence of Headache among Adolescents in Northern Israel
Jacob Genizi 1 , Isaac Srugo 1 , Nogah Kerem 1,2
1
Bnai Zion Medical Center, Bruce Rappaport School of Medicine, Technion- Israel
Institute of Technology, 2 Bnai Zion Medical Center, Bruce Rappaport School of
Medicine, Technion- Israel Institute of Technology
13:50
‫ אוניברסיטת ג'ונס הופקינס‬2 ,‫ מכבי שרותי בריאות‬1
‫ארוחת צהרי‬
11
14:00 15:00
2012 ‫הכינוס השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית‬
2012 ‫ פברואר‬01 ‫רביעי‬ ‫יו‬
‫רשימת פוסטרי‬
Chronic Valproic Acid Intoxication
‫דרור וינר‬, ‫ורד ניר‬, ‫רנטה יעקובוב‬, ‫ קרמר‬-‫עדי קליין‬, ‫איאס קאסם‬
‫מרכז רפואי הלל יפה‬
1
Biphasic Effects of hGH and IGF1on the Adipose Tissue in Man
Zvi Laron 1, Orly Bisker 1, Pearl Lillos 2, Rivka Kauli 1
1
Scheider Children's Med. Ctr, 2 Scheider Children's Med Ctr
2
‫ בכלל התינוקות‬Infantile Colic ‫דפוסי השימוש בתרופות ותוספי תזונה לטיפול ב‬
1,2
‫ חיי ביבי‬,3 ‫ רוני בראונשטיי‬,1 ‫ נטשה לוזובוי‬,1,2 ‫שרגא אבינר‬
3
‫ אוניברסיטת ב גוריו בנגב‬2 ,‫ מרכז רפואי ברזילי‬1
Proximal Tubulopahy and Glomerulopathy as the Presenting Signs of Ethylmalonic
Encephalopathy
‫ יעל דלם‬1, ‫ רות שרייבר‬1,2 , ‫חכם‬-‫ אורנה סטרץ‬1,2 , ‫ אלי הרשקוביץ‬1,2 , ‫ דניאל לנדאו‬1,2
1
‫בי"ח סורוקה‬, 2 ‫אוניברסיטת בן גוריון‬
4
Cyanotic Spells Following Esophageal Atresia Repair
‫עודד וולובלסקי‬, ‫דן ארבל‬, ‫בנימין קופלביץ‬
‫מרכז רפואי הדסה‬
5
Effect of Atorvastatin on IgA Nephropathy in the Rat
Ze'ev Katzir, Elena Leibovitch, Hanan Vaknin, Leticia Schreiber, Zipora Matas,
Mona Boaz, Alexander Biro
E Wolfson Medical Center
6
‫השימוש במבח גירוי ע גלוקגו להערכת תפקוד ציר האדרנל בילדי נמוכי קומה‬
‫ משה פיליפ‬,‫ אריאל טננבאו‬,‫ליאת דהפריס‬
7
‫ אוניברסיטת תל אביב‬,‫מרכז שניידר לרפואת ילדי בישראל‬
Helicopter Scene Transport of Injured Children by the Israeli Air Force: A
retrospective cohort study
Nir Samuel 1,2, Gil Hirshhorn 3 , Yaacov Chen 3 , Itai Shavit 1
2
Rambam Health Care Campus, 3 Sheba Medical Center
8
Do Newborn Infants of Ethiopian Origin Spit Up More Than Other Newborn Infants
Vered Nir, Erez Nadir, Molonesh Mekonen, Michael Feldman
Hillel Yafe Medical Center
9
‫ ללא סימני קליניי‬1 ‫קסנטינוריה תורשתית קלאסית מסוג‬
‫ עדי קליי קרמר‬,‫ איאס קאס‬,‫ ורד ניר‬,‫רנטה יעקבוב‬
10
‫מרכז רפואי הלל יפה‬
‫חיתוכי דופ אלקטיביי במועד ומצב הילוד‬
‫ מיכאל פלדמ‬,‫ ארז נדיר‬,‫ורד ניר‬
11
‫מרכז רפואי הלל יפה‬
Hypothesis: The Last Two Millennias Ecologic Events are The Driving Forces for the
Potential Genetic Advantage Mechanism in Celiac Disease
Aaron Lerner
Carmel Medical Center, B Rappaport School of Medicine, Technion-Israel institute
of Technology
12
12
2012 ‫הכינוס השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית‬
2012 ‫ פברואר‬01 ‫רביעי‬ ‫יו‬
(M‫רשימת פוסטרי )המש‬
Interventions to Increase Mandated Reporting
‫אדמון צור‬, ‫נחום קובלסקי‬, ‫דינה רחל צימרמן‬
‫טרם מרכזים לרפואה דחופה‬
1
13
‫ כמדד פרוגנוסטי במקרי טראומה בילדי‬Base Excess
‫ ער קוצר‬, ‫ מיכאל רוזנפלד‬,2 ‫ קובי פלג‬,1 ‫ איגור ירוחימוב‬,1 ‫יוחאי לוי‬
14
2
‫ מכו גרטנר‬2 ,‫ מרכז רפואי אס* הרופא‬1
Hybrid Procedures in the Treatment of Congenital Heart Disease
Joseph Danieli, Yishay Salem, David Almaleh, Ilan Kedian, David Mishaly
The Safra Children's Hospital
15
Youth with Poorly Controlled Type 1 Diabetes Mellitus May Benefit from Art
Therapy
Shira Shacham, Livia Yanai, Ronit Brooks, Yakira Bar, Zvi Bistritzer, Gila Lavi,
Shosh IIvgi, Marianna Rachmiel
Assaf Harofeh Medical Center
16
Childern with Congenital Hypothyroidism Have Similar and as Frequent
Neuroimaging Abnormalities as Healthy Children
Marianna Rachmiel 1,2,3 , Susan Blaser 3, E Widjaja 3 , Joanne Rovet 3
1
Assaf Haroffeh Medical Center, 2 Tel Aviv University, 3 The Hospital for Sick
Children
17
Recurrent ) ‫ ( והמאפייני הקליניי של מחלות צפצופי חוזרות‬Prevalence) ‫השכיחות‬
‫( בילדי צעירי שאושפזו כתינוקות צעירי עקב ברונכיוליטיס חדה‬wheezing
4,5
‫ יצחק סרוגו‬,2,5 "‫ יוס* הורובי‬,3,5 ‫ עימאד קסיס‬,5 ‫ רינה טמיר‬,2 ‫ פיראס רינאווי‬,1,2,5 ‫ד מירו‬
18
‫ מרכז רפואי בני ציו‬4 ,‫ ביה"ח מאייר לילדי‬3 ,‫ מרכז רפואי העמק‬2 ,‫ מרכז רפואי העמק‬1
Anaphylactic Reactions (AR) Requiring Hospitalization: Examination of the
Differences Between Bedouin and Jewish Children in Southern Israel
Sivan Elkarat, Arnon Broides, Yakov Hershkowitz, Eugene Leibovitz
Soroka University Medical Center
19
‫השפעת מינ של ילדי קודמי במשפחה על מינו של הילוד‬
4,5
‫ מייקל הרטל‬,2,3 ‫ שרגא אבינר‬,1 ‫ענבל קסטנבו‬
20
‫ מחקר מבוקר סמוי‬:1 ‫ בנוער ע סוכרת מסוג‬M‫השפעת דמיו מודר‬
‫ מריאנה רחמיאל‬,‫ צבי ביסטריצר‬,‫ יקירה בר‬,‫ ליביה ינאי‬,‫ רונית ברוקס‬,‫ גילה לביא‬,‫רננה גלרנטר‬
21
,"‫ קמפוס המרכז הרפואי "ברזילאי‬3 ,"‫ המרכז הרפואי "ברזילאי‬2 ,"‫ המרכז הרפואי "סורוקה‬1
‫ אוניברסיטת ב גוריו בנגב‬5 ,‫ צה"ל‬4
‫מרכז רפואי אס* הרופא‬
‫ מהחולי למעבדה ובחזרה‬:‫ – מחלה חדשה‬HUPRA ‫תסמונת‬
‫ יעקב פרישברג‬,‫ חוני רינת‬,‫ רחל כה‬,‫ סופי פיינשטיי‬,‫ רות בלוסטוצקי‬,‫אפרת ב שלו‬
22
‫מרכז רפואי שערי צדק‬
SP110 Associated Venoocclusive Disease with Immunodeficiency Syndrome Clinical Presentation and Successful Treatment
‫המאם גנאימה‬, ‫ממט אקר‬, ‫אלי איזנשטיין‬, ‫אריאל טננבאום‬, ‫מיכאל ויינטראוב‬, ‫פולינה סטפנסקי‬
‫המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה‬
13
23
2012 ‫הכינוס השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית‬
2012 ‫ פברואר‬01 ‫רביעי‬ ‫יו‬
(M‫רשימת פוסטרי )המש‬
Neonatal Intensive Care Nurses Attitude and Behavioral Intentions towards
Euthanasia in Very Ill Preterm Infants and Newborns A National Based Study
‫ סופיה דומבה‬1 , ‫ נילי טבק‬3, ‫ סילביה קוטון‬3 , ‫ ברנרד ברזילי‬1,2
1
‫מרכז רפואי אסף הרופא‬, 2 ‫אביב‬-‫אוניברסיטת תל‬, 3 ‫אוניברסיטת תל אביב‬
24
‫קפסולרית ע החלמה קלה יותר לילדי ע הפרעות נשימה‬M‫טכניקה חדישה לכריתת שקדי תו‬
‫בשינה‬
1
‫ מקס אפריל‬,1 ‫ מייקל סטיוארט‬,1 ‫ ג'ואנה וולטו‬,1,2 ‫יניב אבנר‬
‫ מרכז רפואי מאיר‬2 ,‫אוניברסיטת קורנל‬
26
1
Global Strain Rate is a Load Dependent Parameter of Heart Deformation The
Transcatheter ASD Closure Model
‫שמע‬-‫אסף תא‬, ‫עמירם ניר‬, ‫זאב פרלס‬, ‫שגיא גברי‬, ‫יוליוס גולנדר‬, ‫עזריה ריין‬
‫בית החולים האוניברסיטאי הדסה‬
27
Differences in the Pattern of Structural Lung Abnormalities on CT in Patients with
Cystic Fibrosis and Pancreatic Sufficiency or Insufficiency
Natalia Simanovsky, Malena Cohen-Cymberknoh, David Shoseyov, Alex Gileles-Hillel,
Michael Wilschanski, Eitan Kerem, Nurit Hiller
Hadassah Medical Center
28
Prevention of Asthma and Atopic Dermatitis in Animal Models by a Novel Allegen
Captuer Technology Based in Oxidized Cellulose
‫ ניר שני‬1, ‫ זיו שני‬1, ‫ עודד שוסיוב‬1, ‫ דוד שוסיוב‬2
1
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬, 2 ‫בית חולים הדסה הר הצופים‬
29
A Child with Five Episodes of Bacterial Meningitis
‫אליחי ברלינר‬, ‫משכית בר מאיר‬, ‫אורלי מגד‬
‫מרכז רפואי שערי צדק‬
30
Two XLinked Chronic Granulomatous Disease Patients with Unusual NADPH
Oxidase Properties
‫ ברוך וולך‬1, ‫ ארנון ברוידס‬2, ‫ טל צאלי‬3 , ‫ רונית גבריאלי‬1, ‫ מרטין דה בואר‬4, ‫ יעקב לוי‬2 , ‫ דירק רוס‬4
1
‫אביב‬-‫ אוניברסיטת תל‬,‫מרכז רפואי מאיר‬, 2 ‫ אוניברסיטת בן גוריון‬,‫מרכז רפואי סורוקה‬, 3 ‫מרכז רפואי‬
‫סוראסקי‬, 4 ‫אונ' אמסטרדם‬
31
‫הסתמנות קלינית וטיפולי תרופתיי חדשי בתסמונת האיקס השביר‬
‫לידיה גביס‬
32
‫המרכז הרפואי שיבא‬
A Fragile Family with Two Rare Disorders – Is One Pediatric Resident Enough?
Michal Eisenstadt, Shai Padeh, Shlomit Mesilati, Gherta Brill, Nir Sher, Itai M Zamir,
Yair Anikster, Ben Pode-Shakked
Edmond and Lily Safra Children's Hospital, Sheba Medical Center
1
‫הפרעות האכלה בילדי – מאפייני וחסרי תזונתיי‬
‫ ישעיה וקסלר‬,2 ‫ פולינה סטפנסקי‬,1 ‫ אריאל טננבאו‬,1 ‫דבורה פרידלר‬
‫ מרכז רפואי הדסה עי כר‬2 ,‫מרכז רפואי הדסה הר הצופי‬
14
33
34
1
2012 ‫הכינוס השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית‬
2012 ‫ פברואר‬01 ‫רביעי‬ ‫יו‬
(M‫רשימת פוסטרי )המש‬
Preschool Diagnostic Process and Changes in Diagnosis of Autism Spectrum Disorder
‫מעיין מיליקובסקי‬, ‫איה שילון הדס‬, ‫רבקה סופרין‬, ‫מנשה מוקאמל‬, ‫מרסי יהודה‬, ‫לידיה גביס‬
‫המרכז הרפואי שיבא‬
35
Sporadic Hemiplegic Migrane following Minor Head Trauma: A Unique Clinical
Entity
‫ מאירי‬-‫ לילך שמר‬1, ‫ זהר קידר‬2 , ‫ שרית רביד‬1 , ‫ אלי שחר‬1
1
‫ קריה רפואית רמב"ם‬-‫בית חולים מאייר‬, 2 ‫קריה רפואית רמב"ם‬
36
‫בליעת מגנטי משיכה חייתית‬
‫ אריה אוגרט‬,‫ יצחק יעקובסו‬,‫ דני ירדני‬,‫איתמר מונצק‬
37
‫ המרכז הרפואי שיבא‬,‫בי"ח ספרא‬
Vascular Ring and Sling ImagingTwo Year Experience
Yishay Salem, Orly Goitein, Jeffry Jacobson, David Mishali, Joseph Danieli,
David Almelech, Uriel Katz, Elio Di Segni, Eli Kone
Sheba Medical Center
15
38
2012 ‫הכינוס השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית‬

Similar documents