לתכנית הכינוס המלאה - עמוד הבית | hipak.org.il

Comments

Transcription

לתכנית הכינוס המלאה - עמוד הבית | hipak.org.il
‫אביב‬-‫ מלון דיוויד אינטרקונטיננטל תל‬,4.2.15 ,‫ יום רביעי‬,‫הכינוס השנתי של חיפ"ק‬
‫שטח התערוכה‬
‫אולמות בג‬-‫אולם מליאה‬
‫שטח התערוכה‬
‫ ביקור בתערוכה וכיבוד‬,‫ הרשמה‬,‫ הגעה‬08:00-09:00
‫ מושב מליאה‬09:00-10:15
‫ ברכות וסיכום קדנציה ועד חיפ"ק‬,‫ תודות‬09:00
‫ פרופ' דרור מנדל‬,‫יו"ר חיפ"ק‬
‫דו"ח גזבר חיפ"ק‬
‫ פרופ' דן נמט‬,‫גזבר חיפ"ק‬
2015 ‫ חלוקת פרסי הצטיינות לעבודות מחקר של מתמחים וחלוקת מענקי מחקר לשנת‬09:20
‫ הענקת אות יקיר חיפ"ק לפרופ' דני אנגלהרד‬09:30
‫ פרופ' שי אשכנזי‬:‫מציג‬
‫ על רפואת היחיד ורפואת הרבים‬:‫ הרצאת יקיר חיפ"ק‬09:45
‫פרופ' דני אנגלהרד‬
‫ ביקור בתערוכה וכיבוד‬,‫ הפסקה‬10:15-10:45
‫אולם א‬
I ‫ מחלות זיהומיות‬10:45-12:15
10:45
Evaluation of a Future Vaccination Program Against Invasive Meningococcal Serogroup B Disease
Using Epidemiological, Disease-Burden, Health-Services and Economic Data.
Chen Stein Zamir1,2, Hanna Shoob1, Colin Block4, Gary Ginsberg3
1
Jerusalem District Health Office, Ministry of Health; 2Braun School of Public Health and
Community Medicine, the Hebrew University and Hadassah;3Department of Technology
Assessment, Ministry of Health;4Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases,
Hadassah-Hebrew University Medical Centre
10:55
* The Effect of Timing of Maternal Tetanus, Diphtheria, and Acellular Pertussis (Tdap) Immunization
during Pregnancy on Newborn Pertussis Antibody Levels- a Prospective Study
Bahaa Abu Raya1, Isaac Srugo1,2, Aharon Kessel3, Michael Peterman2, David Bader4, Ron Gonen5,
Ellen Bamberger2
1
Pediatrics; 2Clinical Microbiology Laboratory; 3Division of Allergy and Clinical Immunology;
4
Department of Neonatology; 5Department of Obstetrics and Gynecology, Bnai Zion Medical Center
11:05
‫ סקר מדיניות רב מרכזי בישראל‬,‫טיפול מניעתי נגד זהומי קנדידה חודרניים ביחידות טיפול נמרץ של היילוד‬
‫ גלעד פיינמסר‬,‫גיל דינור‬
‫ מרכז הרפואי לגליל‬,‫פגיה‬
11:15
The Impact of Late Prematurity on Respiratory Hospitalizations
Oded Breuer1, Halim Nassar2, Malena Cohen-Cymberknoh1, Eitan Kerem1
1
Pediatric Pulmonology and CF Center, Hadassah Hebrew University Medical Center
2
The Faculty of Medicine, The Hebrew University of Jerusalem
11:25
Hepatic Involvement in Congenital Cytomegalovirus Infection- Infrequent yet Significant
Efraim Bilavsky1, Michael Schwarz2, Zvi Bar-Sever3, Joseph Pardo4, Jacob Amir1
1
Department of Pediatrics C; 2Department of Pediatric Radiology; 3Division of Nuclear Medicine,
Schneider Children's Medical Center; 4Department of Gynecology and Obstetrics, Rabin Medical
Center, Beilinson Hospital
11:35
Hearing Outcome of Treated Infants with Congenital Cytomegalovirus Infection and Hearing
Impairment at Birth
Efraim Bilavsky1, Keren Shahr-Nissan1, Joseph Pardo2, Joseph Attias3, Jacob Amir1
1
Department of Pediatrics C, Schneider Children's Medical Center; 2Department of Gynecology and
Obstetrics, Rabin Medical Center, Beilinson Hospital; 3Institute of Audiology and Clinical
Neurophysiology, Schneider Children's Medical Center
11:45
‫ על שעור‬Streptococcus Pneumonia ‫ השפעת החיסון המצומד כנגד‬:‫מסטואידיטיס חדה בילדים (מח"י) בישראל‬
‫ מחקר רב מרכזי‬-‫האשפוזים וסיבוכי המחלה‬
,8‫ יצחק סרוגו‬,7‫ מיכל שטיין‬,6‫ משה אפרת‬,5‫ גליה סואן‬,4‫ סעיד אבו זיד‬,3‫ יעל שחור‬,1‫ יוסף הורוביץ‬,2‫ צחי גרוסמן‬,1‫יואב זהבי‬
1
‫ דן מירון‬,9‫יוג'ין ליבוביץ‬
4
3
;‫ פוריה‬,"‫ מכבי שירותי בריאות; בית חולים לילדים מאייר; מרכז רפואי"פדה‬2 ;‫מרכז רפואי העמק‬1
‫ מרכז רפואי סורוקה‬9 ;‫ מרכז רפואי בני ציון‬8 ;‫ מרכז רפואי וולפסון‬7 ;‫ מרכז רפואי כרמל‬6 ;‫ בית חולים לילדים דנה‬5
11:55
Urinary Tract Infection in Infants Less than Two Months of Age: Scoring System to Predict
Bacteremia and Susceptibility Pattern of Gram-negative Pathogens
Zvi Segal1, Matan J. Cohen2, Dan Engelhard1, Shmuel Benenson2, Ariel Tenenbaum3, Dina
Averbuch1
1
Pediatric Infectious Diseases Unit; 2Clinical Microbiology and Infectious Diseases; 3Pediatric
Department, Hadassah Mount Scopus, Hadassah Hebrew University Medical Center, Jerusalem
12:05
‫ בפלסמה‬155 ‫רנ"א‬-‫טיפול בחנקן חמצני או בסילדנפיל בילדים מעלה רמות מיקרו‬
1,2
‫ שי אשכנזי‬,2‫ אוה ברנט‬,1‫ דפנה מרום‬,1,2‫ יעל יוהס‬,1‫איתי ברגר‬
‫ מכון פלזנשטיין למחקר‬,‫מעבדת המחקר למחלות זיהומיות‬2 ;‫ מרכז שניידר לרפואת ילדים‬,‫ילדים א‬1
‫אולם ב‬
‫ אימונולוגיה ואלרגיה‬,‫ ריאומטולוגיה‬10:45-12:15
10:45
Evaluation and Management of Adverse Reactions to Childhood Vaccines in Allergy Clinic
Ada Shichawada, Nirit Segal, Nufar Marcus, Ben-Zion Garty, Yael Levy
Kipper Institute of Immunology, Schneider Children's Medical Center
10:55
High Dose Aspirin for Treating Kawasaki Disease – Outdated Myth or Effective Aid?
Gil Amarilyo1, Yael Koren2, Dafna Brik Simon1, Maskit Bar-Meir3, Hilla Bahat4, Mona Hanna
Helou5, Amir Mendelson6, Yackov Berkun7, Eli Eisenstein7, Yonatan Butbul Aviel8, Galia Barkai9,
Yoav Bolkier10, Shai Padeh11, Philip J. Hashkes12, Riva Brik13, Liora Harel1, Yosef Uziel14
1
Pediatrics, Schneider Children's Medical Center of Israel; 2Pediatrics, Tel Aviv Sourasky Medical
Center; 3Infectious Diseases, Shaare-Zedek Medical Center; 4Pediatric Nephrology Unit, Assaf
Harofeh Medical Center; 5Pediatrics, Rambam Medical Center; 6Pediatrics, Meir Medical Center
7
Pediatrics and Pediatric Rheumatology, Hadassah Hebrew University Medical Center; 8Pediatrics
and Pediatric Rheumatology, Rambam Medical Center; 9Infectious Diseases; 10Pediatrics;
11
Pediatrics and Pediatric Rheumatology, Sheba Medical Center; 12Pediatrics and Pediatric
Rheumatology, Shaare-Zedek Medical Center; 13Pediatrics and Pediatric Rheumatology, Rambam
Medical Center; 14Pediatrics and Pediatric Rheumatology, Meir Medical Center
11:05
Behcet`s Disease and Cerebral Sinus Vein Thrombosis in Children A Case Study and Review of the
Literature
Amihai Rottenstreich1, Keren Mahul2, Shai Padeh2, Avi Livneh3, Yackov Berkun1
1
Pediatrics, Hadassah-Hebrew University Medical Center, Mount Scopus
2
Pediatrics; 3Internal Medicine, Chaim Sheba Medical Center
11:15
Physical Activity, Overweight, and Leisure Time Activity in a Cohort of Juvenile Idiopathic Arthritis
Patients
Gilad Sherman, Veronica Moshe, Ruby Haviv, Yonit Reis, Yosef Uziel
Pediatric Rheumatology Unit, Department of Pediatrics, Meir Medical Center, Tel Aviv University
Sackler School of Medicine
11:25
* CD11a as a surrogate marker for defective CD18 in LAD-1
Sarina Levy Mendelovich, Erez Rechavi, Omar Abu Zaitun, Amos J. Simon, Atar Lev, Raz Somech
Pediatric Department B North and the Immunology Service, Safra Children’s Hospital, Sheba
Medical Center, Tel Hashomer, affiliated to the Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University,
Tel Aviv
11:35
Post Childhood Presentation and Diagnosis of DiGeorge Syndrome
Nir Friedman1, Shlomit Rienstein2, Yonatan Yeshayahu1,3, Doron Gothelf4, Raz Somech1
1
Pediatric Department of B North and Immunology Service, Edmond and Lily Safra Children
Hospital, Jeffrey Modell Foundation Center; 2Cytogenetic Molecular Laboratory, The Danek
Gertner Institute of Human Genetics; 3Pediatric Endocrinology Unit; 4The Behavioral
Neurogenetics Center, Sheba Medical Center, Tel Hashomer
11:45
Pulse Glucocorticoids for Protracted Febrile Myalgia
Eran Rom1, Gil Amarilyo2, Efraim Bilavsky1, Jacob Amir1, Liora Harel2
1
Department of Pediatrics C; 2Pediatric Rheumatology Unit, Schneider Children's Medical Center
11:55
Gastro-Intestinal and Pulmonary Manifestations of Hyper-IgD Syndrome
Shlomo Shavit1, Yael Shinar3, Abd el Razek Abu Mayale2, Yakov Berkun1, Eli Eisenstein1
1
Pediatrics, Hadassah-Hebrew University Medical Center, Mount Scopus; 2Pediatrics, Alquds
University; 3Heller Institute of Medical Research, Sheba Medical Center
‫אולם ג‬
‫ רפואת ריאות‬10:45-12:15
10:45
‫התרחבות קנה הנשימה בחולי ציסטיק פיברוזיס והשפעתה על תוצאות בדיקת ספירומטריה פשוטה‬
2
‫ מורן לביא‬,2‫ דפנה וילוז'ני‬,2‫ אורי אפרתי‬,1‫גלעד רוזנברג‬
‫היחידה למחלות ריאה בילדים והמרכז‬2 ;‫ מרכז רפואי ע"ש סוראסקי תל אביב‬,‫דואק‬-‫ בית חולים לילדים ע"ש דנה‬,‫מחלקת ילדים א‬1
‫השומר‬-‫ תל‬,‫ מרכז רפואי שיבא‬,‫ בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים‬,CF-‫הארצי ל‬
10:55
Asthma and Bronchodilator Use in Patients with Cystic Fibrosis
Hagit Levine1, Malena Cohen-Cymberknoh2, Nitai Klein3, Moshe Hoshen4, Huda Mussaffi1, Oded
Breuer2, Eitan Kerem2, Hannah Blau1
1
Pulmonary Institute, Schneider Children’s Medical Center; 2Pulmonary Unit and CF Center,
Hadassah-Hebrew University Medical Center; 3Faculty of Medicine, Hebrew University of
Jerusalem; 4Clalit Research Institute, Clalit Health Services
11:05
Increased Vitamin D Dose Reduces Pulmonary Exacerbations and Hospitalizations in Patients with
Cystic Fibrosis
Yasmeen Abu Fraiha, Hila Elyashar-Earon, David Shoseyov, Malena Cohen-Cymberknoh,
Shoshana Armoni, Eitan Kerem, Michael Wilschanski
Gastroenterology, Hadassah University Hospital
11:15
* Fractional Exhaled Nitric Oxide during Acute Viral Bronchiolitis and Later Wheezing
Guy Gut1, Keren Armoni-Domany1, Ruth Soferman1, Musa Hindiyeh2, Ella Mendelson2,
Yakov Sivan1
1
Department of Pediatric Pulmonology, Critical Care and Sleep Medicine, "Dana-Dwek" Children's
Hospital, Tel-Aviv Sourasky Medical Center; 2Central Virology Laboratory, Public Health Services,
Israel Ministry of Health, Chaim Sheba Medical Center
11:25
Is Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Children affected by Seasons?
Zeev Frimer1, Shmuel Goldberg1, Leon Joseph1, Francis Mimouni2, Elie Picard1
1
Pediatric Pulomonolgy Institute; 2Department of Neonatology, Shaare Zedek Medical Center
affiliated to The Hebrew University, School of Medicine
11:35
10-Year Follow-Up of Asthma Medications Consumption after RSV Bronchiolitis
Inbal Golan Tripto1,2, Aviv Goldbart1,2, Tali Shafat3, Asher Tal1,2
1
Department of Pediatrics B; 2Pediatric Pulmonary Unit;3Clinical Research Center, Soroka
University Medical Center
11:45
The Natural History and Management of ABPA in Israel
Liad Avneri
Pulmonology Clinic, Schneider Children’s Medical Center of Israel
11:55
Acquired CFTR Dysfunction in Patients with Primary Ciliary Dyskinesia (PCD)
Malena Cohen-Cymberknoh1, Gilead Bar2, Yasmin Yaakov1, Michael Cohen1, David Shoseyov1,
Eitan Kerem1, Michael Wilschanski1
1
CF Center, Hadassah-Hebrew University Medical Center; 25th Year Student, Hebrew University of
Jerusalem
12:05
(‫סיבוכים ריאתיים של פגות מאוחרת (מידיים ומאוחרים‬
‫ נאיל אליאס‬,‫מירוות שוקחה‬
‫ נצרת‬,‫ בית החולים הצרפתי‬,‫מחלקת ילדים‬
‫אולם ד‬
‫ גסטרואנטרולוגיה‬10:45-12:15
10:45
Neonatal Isolated Rectal Bleeding and the Risk of Hypersensitivity Syndromes
Ofer Reiter, Ayala Maayan-Metzger
Neonatology, Chaim Sheba Medical Center
10:55
Transitional Care in Inflammatory Bowel Disease – a Single Center Experience
Anat Yerushalmy-Feler1,4, Yulia Ron2,4, Ayala Nachum3, Iris Dotan2,4, Shlomi Cohen1,4
1
The Pediatric Gastroenterology Unit, "Dana-Dwek" Children's Hospital; 2IBD Center, Department
of Gastroenterology and Liver Diseases; 3Psychological Services, Tel Aviv Sourasky Medical Center
4
Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University
11:05
Characteristics and Colectomy Occurrence in Children with Ulcerative Colitis in Israel
Firas Rinawi1, Amit Assa1, Corina Hartman1,2, Yael Mozer Glassberg1, Vered Nachmias Friedler1,
Rivka Shapiro1,2, Ari Silbermintz1, Noam Zevit1,2, Raanan Shamir1,2
1
Institute of Gastroenterology, Nutrition and Liver Diseases, Schneider Children's Medical Center of
Israel; 2Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University
11:15
Characteristics and Surgical Interventions in Children with Crohn`s Disease in Israel
Firas Rinawi1, Amit Assa1, Corina Hartman1,2, Yael Mozer Glassberg1, Vered Nachmias Friedler1,
Rivka Shapiro1,2, Ari Silbermintz1, Noam Zevit1,2, Raanan Shamir1,2
1
Institute of Gastroenterology, Nutrition and Liver Diseases, Schneider Children's Medical Center of
Israel; 2Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University
11:25
The Effect of Probiotics on Sputum Bacteria, Sputum and Intestinal Inflammation, and Pulmonary
Infections in Cystic Fibrosis Patients: A Double-blind Placebo-Controlled Cross-Over Trial
Tzipora Shalem1, Ori Efrati2, Batia Weiss1
1
Pediatric Gastroenterology and Nutrition; 2Pediatric Pulmonology, Edmond and Lily Safra
Children's Hospital, Tel Hashomer' and Sackler Faculty of Medicine
11:35
Protracted Cytomegalovirus Infection Presenting as Ileoanal Pouchitis in a Immune-Competent
Pediatric Patient: A Case Report
Montaser Abbasi
Pediatric Gatsroentrolgy, Hadassah University Hospital
11:45
Antibiotic Resistance to Helicobacter Pylori in Children Living in Israel
Michal Kori, Haim Shmuely, Rita Berdinstien, Jacob Yahav
Pediatric Gastroenterology, Kaplan Medical Center
‫אולם ה‬
‫ נפרולוגיה והמטואונקולוגיה‬10:45-12:15
10:45
Hemolytic Reaction among Preterm Infants with ABO Incompatibility:
A Retrospective Cohort Study
Maya Yogev1, Leah Leibovitch1,2, Irit Schushan Eisen1,2, Camelia Taran2, Tzipora Straus1,2, Ayala
Maayan-Metzger1,2
1
Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University; 2Neonatology, Edmond and Lily Safra Children's
Hospital, Sheba Medical Center, Tel-Hashomer
10:55
Predicting the Risk for Breakthrough Urinary Tract Infections in Children with Primary
Vesicoureteral Reflux
Guy Hidas1, Ezekiel H Landau1, Alexander Nan4, Sherrie H. Kaplan4, Hava Gadassi2, Yaffa Zisk
Rony3, Jacob Ben Chaim1, Antoine. E Khoury4
1
Pediatric Urology; 2Pediatric Department; 3Nursing School, Hadassah Hebrew University
Medical Center; 4Pediatric Urology, Children's Hospital of Orange County (CHOC), CA, USA
11:05
Bacteremic vs. Non-Bacteremic Febrile Episodes in Children with Cancer: Prospective Multicenter
Study in 5 Centers in Israel
Dina Averbuch1, David Greenberg2, Imad Kassis3, Dan Miron4, Yael Shachor-Meyouhas3, Noga
Givon-Lavi2, Dan Engelhard1, Itzhak Levy5
1
Pediatric Infectious Diseases Unit, Hadassah Medical Center, Jerusalem; 2Pediatric Infectious
Disease Unit, Soroka University Medical Center, Ben Gurion University of Negev; 3Pediatric
Infectious Diseases Unit, Rambam Health Care Campus, Haifa; 4Pediatric Infectious Disease
Consultation Service, Emek Medical Cener, Afula, Rapapport School of Medicine, Technion, Haifa
5
Pediatric Infectious Disease Unit, Schneider Children's Medical Center, Petah Tikva
11:15
Neutrophil Function Following Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation
Sivan Berger Achituv1, Baruch Wolach2,3, Ronit Gavrieli2, Ayelet Shmueli-Lavi1, Ronit Elhasid1,3
1
Department of Pediatric Hemato-Oncology, Dana Children's Hospital, Tel Aviv Sourasky Medical
Center; 2Laboratory for Leukocyte Function of the Department of Pediatrics, Meir Medical Center
3
Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University
11:25
Comparison of Febrile Episodes among Children with Neuroblastoma(NB) vs. Other Solid Tumors
and Lymphoma (STL): A Prospective Multicenter Study
Yael Shachor-Meyouhas1, David Greenberg2, Imad Kassis1, Diana Averbuch3, Dan Miron4, Noga
Givon-Lavi2, Dan Engelhard3, Itzhak Levy5
1
Pediatric Infectious Disease Unit, Rambam Health Care Campus; 2Pediatric Infectious Disease
Unit, Soroka University Medical Center, Ben Gurion University of Negev; 3Pediatric Infectious
Diseases Unit, Hadassah Medical Center; 4Pediatric Infectious Disease Consultation Service, Emek
Medical Center; 5Pediatric Infectious Disease Unit, Schneider Children's Medical Center
11:35
‫מעקב אחר ילדים עם חום ונויטרופניה שאינם מדוכאי חיסון‬
1,3
‫ חיים ביבי‬,1,3‫ שרגא אבינר‬,2‫ אורנית כהן‬,1‫אולגה טימופייב‬
‫ אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬,‫ המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי; הפקולטה למדעי הבריאות‬,‫רשות למחקר ופיתוח‬2 ;‫מחלקת ילדים‬1
3
11:45
The Ethiopian Jew`s Hematological Profile: Eosinophilia and Neutropenia are they Associated?
Acquired? or Genetic?
Asher Moser1, Karina Suchecki1, Howard Tandeter2
1
Department of Pediatric Hematology/Oncology, Soroka Medical Center; 2Department of Family
Medicine, Siaal Family Medicine and Primary Care Research Center, Division of Community
Health, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev
11:55
‫חסר בהורמון גדילה בתסמונת ברטר‬
1
‫ אריאל קורן‬,2‫ ולאד סמולקין‬,3‫טננבאום‬-‫ ירדנה רקובר‬,1,2‫ רפאל הלוי‬,1‫אינה ספקטור כהן‬
‫ מרכז רפואי ״העמק״‬,‫יחידה אנדוקרינולוגית ילדים‬3 ;‫יחידה נפרולוגית ילדים‬2 ;‫ילדים ב‬1
12:05
Persistent Neonatal Thrombocytopenia can be Caused by IgA Anti Platelet Antibodies from BreastMilk of Immune Thrombocytopenic Mothers
Hagit Hauschner1, Nurit Rosenberg1, Uri Seligsohn1, Rafael Mendelsohn2,3, Aryeh Simmonds3,4,
Yakov Shiff3,4, Yaakov Schachter2,3, Nechama Sharon3,5
1
Amalia Biron Research Institute of Thrombosis and Hemostasis, Chaim Sheba Medical Center, Tel
Hashomer and Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University; 2Pediatric Department, Laniado
Hospital; 3Ruth and Bruce, Rappoport Faculty of Medicine Technion; 4Neonatology Unit
Department; 5Pediatric Hemato-Oncology Unit Department, Laniado Hospital
‫אולם ו‬
‫ ניאונטולוגיה‬10:45-12:15
10:45
‫ וזיהוי גורמי סיכון לערכי סוכר נמוכים‬,‫מציאת ערכי הסוכר בפלסמה ביילודים בריאים‬
3
‫ ראובן ברומיקר‬,2‫חדמי‬-‫ פלוריס לוי‬,1‫אסף פרי‬
‫ המרכז הרפואי שערי צדק‬,‫המחלקה לנאונטולוגיה ופגים‬3 ;‫בית חולים יום ילדים והיחידה לאנדוקרינולוגית ילדים‬2 ;‫אגף ילדים‬1
10:55
* Alteration in Coronary Blood Flow in Healthy Neonates during Phototherapy - Something to Think
About
Liron Borenstein-Levin1, Dawod Sharif2, Annat Amshalom1, Arieh Riskin1, Miri Hemo1, Amen
Khalil2, David Bader1, Amir Kugelman1
1
Department of Neonatology; 2Department of Cardiology, Bnai Zion Medical Center
11:05
Effect of Maternal Body Mass Index on Cord Blood Erthropoietin Concentrations
Sarit Barak1, Francis B. Mimouni2,4, Ruth Stern3, Neta Cohen2,4, Ronella Marom2,4
1
Department of Obstetrics and Gynecology; 2Department of Neonatology; 3Department of
Hematology, , the Lis Maternity Hospital, Tel Aviv Sourasky Medical Center
4
The Sackler School of Medicine, Tel Aviv
11:15
The Use of Short Message Services (SMS) to Provide Medical Updating to Parents in the NICU
Omer Globus, Lea Leibovitch, Iris Morag, Irit Izen-Shuchan, Ram Mazkereth, Ayala MaayanMetzger, Tzipi Strauss
Neonatology, Sheba Medical Center
11:25
Maternal Anti-D Prophylaxis During Pregnancy and Risk of Hemolysis Among Preterm Infants
Ayala Maayan-Metzger, Leah Leibovitch, Irit Schushan-Eisen, Iris Morag, Tzipora Strauss
Neonatology, the Edmond and Lili Safra Children's Hospital,
11:35
Quality-Control of the Medical Record in the Neonatal Intensive Care Unit as a Tool to Improve
Medical Performance
Smadar Eventov-Friedman1, Ilit Cohen1, Olga Gorodesky2, Olga Potashnikoff2, Nurit Porat3,
Benjamin Bar-Oz1
1
Neonatology, Hadassah and Hebrew University; 2Neonatology, Hadassah Ein Kerem Medical
Center; 3Division of Control, Safety and Accreditation, Hadassah and Hebrew University
11:45
‫בטיחות ויעילות מעקב צהבת ילודים מעל ידי בדיקת בילירובין מילעורי‬
1
‫ אריק שינוול‬,1,2‫ איליה רוזין‬,1‫ אינגה וקסלר‬,1,2‫רימון‬-‫ אורנה פלידל‬,1,2‫רייכר‬-‫עדה יוסטר‬
‫ האוניברסיטה העברית ירושלים‬,‫ בית הספר לרפואה הדסה‬2 ;‫ רחובות‬,‫ מרכז רפואי קפלן‬, ‫מחלקת ילודים ופגים‬1
11:55
‫מחזוריות שינה בתינוקות שנולדו במועד‬
2,4
‫ אילון שני‬,3‫ ויקטור נובק‬,2,3‫ משה סטבצקי‬,1,2‫רמי אברמסקי‬
‫ אוניברסיטת בן‬,‫ בית הספר לרפואה‬,‫הפקולטה למדעי הבריאות‬2 ;‫ המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה‬,'‫ מחלקת ילדים ד‬,‫חטיבת הילדים‬1
‫ המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה‬,‫מחלקת יילודים ופגים‬4 ;‫המרכז למחקרים קליניים‬3 ;‫גוריון בנגב‬
12:05
Post Mortem MRI in the Perinatal Period
Eilon Shany1,3, Ilan Shelef2,3
1
Neonatal; 2Radiology, Soroka Medical Center; 3Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University
of the Negev
‫שטח התערוכה‬
‫אולם א‬
‫ הפסקה וביקור בתערוכה‬12:15-12:30
II ‫ מחלות זיהומיות‬12:30-14:00
12:30
The Induction of Breast Milk Pertussis Specific Antibodies following Gestational Tetanus-DiphtheriaAcellular Pertussis Vaccination
Bahaa Abu Raya1, Isaac Srugo2, Aharon Kessel3, Michael Peterman2, David Bader4, Regina Peri3,
Nathanealla Ashtamker5, Ron Gonen6, Ellen Bamberger2
1
Pediatrics; 2Clinical Microbiology Laboratory; 3Division of Allergy and Clinical Immunology;
4
Department of Neonatology; 5Department of Nursery; 6Department of Obstetrics and Gynecology,
Bnai Zion Medical Center
12:40
Unique Characteristics of Children S. Pneumoniae “Pneumonia Serotypes” Group (1,5,7F,14,19A)
Yaniv Fainguelernt1, Ron Dagan1, David Greenberg1, Noga Givon-Lavi1, Shalom Ben-Shimol1,
Jacob Bar-ziv2
1
The Pediatric Infectious Disease Unit, Soroka University Medical Center and The Faculty of
Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev; 2Radiology, Hadassah University Medical
Center
12:50
Clinical Spectrum of Rhinovirus Infections in Hospitalized Children in Israel - a Single Center`s
Experience
Galit Pomeranz1, Ella Mendelson2,3, Michal Mandelboim2
1
Pediatrics A, Schneider Children's Medical Center of Israel; 2Central Virology Laboratory,
Ministry of Health, Public Health Services, Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer;
3
Department of Epidemiology and Preventive Medicine, School of Public Health, Sackler Faculty of
Medicine, Tel Aviv University
13:00
‫וירוסים ממשפחת ההרפס כגורמים לשיתוק אדיופתי של עצב הפנים בילדים‬
‫ יצחק סרוגו‬,‫ אלן במברגר‬,‫ טניה טרזוב‬,‫יעקב גניזי‬
‫ מרכז רפואי בני ציון‬,‫מחלקת ילדים‬
13:10
The Epidemiologic and Microbiologic Picture of Occult Bacteremia (OB) among Febrile Children
Aged 3-36 Months in Southern Israel, before and after Initiation of the Routine Anti-Pneumococcal
Immunization (2005-2012)
Eugene Leibovitz, Haya Ribitzky-Eisner, Yitamar Minuhin
Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev
13:20
Does Umbilical Cord Blood of Newborns Born to Mothers Treated with Antibiotics During Labor
Exert a Bactericidal Effect Against E.Coli and/or Group B Streptococcus (GBS)?
Calanit Hershkovich-Shporen1,2, Eric Shinwell1, Rita Bardenstein1,2, Orna Flidel-Rimon1,2
1
NICU, Kaplan Medical Center
2
Medical School, Hadassah University
13:30
‫מחקר פרוספקטיבי בילדים מאושפזים עם דלקת ריאות עקב אספירציה עם דגש על המשמעות הקלינית של בידוד חיידק‬
‫הפסאודומונס‬
1,2
‫ יעקב אמיר‬,1,2‫ אפריים בילבסקי‬,1,2‫ דריו פרייס‬,1‫ אן ארי‬,1,2‫ליאת אשכנזי הופנונג‬
‫אביב‬-‫ אוניברסיטת תל‬,‫ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר‬2 ;‫ מרכז שניידר לרפואת ילדים‬,‫מחלקת ילדים ג‬1
13:40
Pulmonary Hemorrhage - An Important Complication of Enterovirus Sepsis In Preterm Neonates
Rotem Orbach1, Alon Haham2, Amit Ovental2, Ronit Lubetzky1, Dror Mandel1,2,
Galia Grisaru-Soen1
1
Department of Pediatrics; 2Department of Neonatology, Dana Dwek Children’s Hospital, Tel Aviv
Sourasky Medical Center, Sackler Faculty of Medicine
13:50
Risk Factors for Hospitalization in the Pediatric Intensive Care Unit (PICU) due to Severe
Community-Acquired Pneumonia (CAP) in Children
Yael Feinstein2,3,4, Ron Dagan1,3,4, Noga Givon-Lavi1,3,4, Shalom Ben-Shimol1,3,4, Jacob Bar-Ziv5,
Maya Mimran4, David Greenberg1,3,4
1
The Pediatric Infectious Disease Unit, Soroka Medical Center; 2The Pediatric Intensive Care Unit,
University Medical Center; 3Soroka University Medical Center; 4The Faculty of Health Sciences,
Ben-Gurion University of the Negev; 5Department of Radiology, Hadassah University Medical
Center
‫אולם ב‬
‫ נושאים נבחרים ברפואת ילדים‬12:30-14:00
12:30
Extremely Elevated C-Reactive Protein Levels in Pediatric Patients
Yehonatan Pasternak1, Ashkenazi Shai1, Livni Gilat1, Lowenthal Alexander2,
Havazelet Yarden Bilavsky1
1
Pediatrics A; 2Cardiology, Schneider Children Medical Center
12:40
‫התמודדות הורים לילדים עם מחלות כרוניות‬
‫ אריאל טננבאום‬,‫ פולינה סטפנסקי‬,‫ ישעיה וקסלר‬,‫ שמעון שירי‬,‫הדס כדר ספרד‬
‫ מרכז רפואי הדסה‬,‫ המרכז למחלות כרוניות בילדים‬,‫אגף הילדים‬
12:50
‫השהיית הטיפול האנטיביוטי בדלקת אוזן תיכונה חדה (דא"ח) אינה מעלה את הסיכון לאשפוז מורכב עקב מסטואידיטיס חדה‬
)‫(מ"ח‬
‫ יוג'ין‬,8‫ יצחק סרוגו‬,7‫ מיכל שטיין‬,6‫ משה אפרת‬,5‫ גליה סואן‬,4‫ סעיד אבו זיד‬,3‫ יעל שחור‬,2‫ יוסף הורוביץ‬,2‫ יואב זהבי‬,1‫צחי גרוסמן‬
2
‫ דן מירון‬,9‫ליבוביץ‬
5
4
3
2
;"‫מכבי שירותי בריאות; מרכז רפואי העמק; בית חולים לילדים מאייר; מרכז רפואי"פדה" פוריה; בית חולים לילדים"דנה‬1
"‫מרכז רפואי "סורוקה‬9 ;"‫מרכז רפואי " בני ציון‬8 ;"‫מרכז רפואי "וולפסון‬7 ;"‫מרכז רפואי "כרמל‬6
13:00
Conotruncal Heart Defects in the Jewish and Arab-Bedouin Population of the Negev Area of Israel
Moshe Stavsky1,2, Renana Robinson1, Maayan Yitshak Sade1,2, Hanah Krimko1,3, Eli Zalstein1,3,
Viktoria Ioffe1,3, Victor Novack1,2, Aviva Levitas1,3
1
Joyce and Irving Goldman Medical School, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of
the Negev; 2Soroka Clinical Research Center; 3Department of Pediatric Cardiology, Soroka
University Medical Center
13:10
‫תיזמון ניתוח לקיבוע אשך טמיר‬
‫ ירון‬,2‫ ואדים קאפולר‬,2‫ דני ארבל‬,4‫רני‬- ‫ יפה זיסק‬,3‫ חוה גדסי‬,2‫ עמוס פרומן‬,1‫ יעקב בן חיים‬,1‫ מרי גראייב‬,2‫ רפאל יודסין‬,1‫גיא הידש‬
1
‫ יחזקאל לנדאו‬,2‫ארמון‬
‫מחלקת‬3 ;‫המחלקה לכירורגית ילדים‬2 ;‫ המחלקה לכירורגית ילדים‬,‫ מחלקה אורולוגית‬,‫ היחידה לאורולוגית ילדים‬,‫המחלקה לאורולוגיה‬1
‫ המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית‬,‫בית הספר לסיעוד‬4 ;‫ילדים‬
13:20
‫* אנליזה של תוצאות השבב הגנטי במי שפיר בדגש על הריונות בסיכון נמוך‬
2
‫ מוטי שוחט‬,2‫ עידית מאיה‬,1‫נורית אסיה בציר‬
‫ המרכז הרפואי רבין‬,‫ מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל; מכון רפאל רקנאטי לגנטיקה‬,'‫ילדים ב‬1
2
13:30
Next Generation Sequencing may Resolve Rare Inborn Errors of Metabolism gone Undiagnosed
Ben Pode-Shakked1,5, Ortal Barel3, Dina Marek-Yagel1, Dani Raved4, Naomi Pode-Shakked4,
Ninette Amariglio2,3,5, Raz Somech4,5, Gideon Rechavi2,3,5, Yair Anikster1,5
1
Metabolic Disease Unit; 2Division of Pediatric Hematology and Oncology, Edmond and Lily Safra
Children's Hospital, Sheba Medical Center, Tel-Hashomer; 3Sheba Cancer Research Center, Sheba
Medical Center, Tel-Hashomer; 4Pediatric Department B North, Edmond and Lily Safra Children's
Hospital, Sheba Medical Center, Tel-Hashomer; 5Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University
13:40
Is it Possible to Reduce Children Exposure to Medical Imaging Radiation and Reduce Associated
Morbidity?
Roy Golan1, Saher Srour2, Anthony Luder3
1
Faculty of Medicine, Bar-Ilan University; 2Radiology; 3Pediatrics, Ziv Medical Center
13:50
A New Method to Predict the Maximal Heart Rate in Children and Adolescents
Miri Gelbart1, Tomer Ziv-Baran1, Yoni Yarom2, Daniel Yakubovich3, Gal Dubnov-Raz1,2,4
1
Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University; 2"Medix" Sports Medicine Center, Tel-Aviv;
3
The Albert Katz Department of Neonatology; 4Exercise, Nutrition and Lifestyle Clinic, The Edmond
and Lily Safra Children's Hospital, Tel Hashomer
‫אולם ג‬
‫ אנדוקרינולוגיה‬12:30-14:00
12:30
Increased Risk of Severe Diabetic Ketoacidosis among Jewish Ultra-orthodox Children
Noah Gruber1,2, Brian Reichman2,3, Dalit Modan-Moses1,2, Yonatan Yeshayahu1,2, Michal BenAmi1,2, Kineret Mazor-Aronovich1,2, Yael Levy-Shraga1,2, Liat Lerner-Geva2,3, Orit PinhasHamiel1,2
1
Pediatric Endocrine and Diabetes Unit, Edmond and Lily Safra Children’s Hospital, Sheba
Medical Center; 2Sackler School of Medicine, Tel-Aviv University; 3The Women and Children's
Health Research Unit, Gertner Institute,Tel Hashomer
12:40
Growth and Puberty of Children with Congenital Isolated Growth Hormone Deficiency
Keren Smuel, Rivka Kauli, Zvi Laron
Endocrinology & Diabetes Research Unit, Schneider Children's Medical Center
12:50
Outcomes of Pubertal Development as a Function of Pubertal Onset Age
German Alina1, Ze'ev Hochberg2
1
Pediatric, Bnai Zion Medical Center; 2Faculty of Medicine, Technion-Israel Institute of Science
13:00
Founder Effect and the Clinical and Molecular Characteristics in a Cohort of Classical and NonClassical Congenital Lipoid Adrenal Hyperplasia (CLAH) due to StAR Mutations
Abdulsalam Abu-Libdeh1, Ariella Weinberg-Shukron2, Ephrat Levy-Lahad2, David Zangen1
1
Division of Pediatric Endocrinology, Hadassah Hebrew University Medical Center; 2Medical
Genetics Institute, Shaare Zedek Medical Center
13:10
Clinical and Genetic Characteristics and Therapeutic Challenges in an Infant Born with Severe SGA
and Neonatal Diabetes
Adi Auerbach1, Noa Ofek shlomai2, Ariella Weinberg Shokrun3, Ephrat Levy-Lahad3,
David Zangen1
1
Division of Pediatric Endocrinology; 2Department of Neonatology, Hadassah Hebrew University
Medical Center; 3Department of Genetics, Shaare Zedek Medical Center
13:20
Randomized Control Trial of The Efficacy of Constructed Intervention by Home and School Visits on
Glycemic Control in Children with Type I Diabetes
Eli Hershkovitz1, Shir Tal1, Igal Plakht2, Neta Loewenthal1, Alon Haim1, Tzila Chechik1
1
Pediatric Endocrinology and Diabetes Unit; 2Nursing Research Unit, Soroka Medical University
Center and Ben-Gurion University of the Negev
13:30
Can the Clonidine Stimulation Test for Growth Hormone Deficiency be Shortened?
David Strich1, Erez Magiel2, Nachum Terespolsky3, Larisa Naugolny3, David Gillis4
1
Pediatrics, Clalit Health Services and Shaare Zedek Medical Center; 2Medical School, Hadassah
Hebrew University; 3Pediatric Specialists Clinic, Clalit Health Services; 4Pediatrics, Hadassah
Hebrew University Medical Center
13:40
The Role of Early Thyroid Imaging in Infants with Congenital Hypothyroidism
Tal Oron1, Yael Lebenthal1,2, Shimon Ben-Yishay1,2, Ariel Tenenbaum1,2, Moshe Phillip1,2,
Liora Lazar1,2
1
The Jesse Z and Sara Lea Shafer Institute for Endocrinology and Diabetes, National Center for
Childhood Diabetes, Schneider Children's Medical Center of Israel; 2Sackler Faculty of Medicine,
Tel Aviv University
‫אולם ד‬
‫ תזונה‬12:30-14:00
12:30
?‫האם רופאי ילדים מזהים עודף משקל והשמנת יתר בילדים‬
2
‫ אורית גוזולצינו‬,1‫אורית פינחס חמיאל‬
,‫הפקולטה לרפואה על שם סאקלר‬2 ;‫ בית החולים לילדים על שם אדמונד ולילי ספרא‬,‫היחידה לסוכרת ואנדוקרינולוגיה ילדים‬1
‫אוניברסיטת תל אביב‬
12:40
* Circadian Variations in Human Milk Macronutrients Content Over the First 7 Weeks of Lactation:
a Longitudinal Study
Hadar Moran-Lev1, Amit Ovental2, Dror Mandel1,2, Francis B Mimouni3, Ronit Lubetzky1
1
Pediatrics; 2Neonatology, Tel Aviv Sourasky Medical Center; 3Neonatology, Shaare Zedek Medical
Center
12:50
Using Weight- for- Age Percentiles to Screen for Overweight and Obese Children and Adolescents
Adir Gamliel1, Tomer Ziv-Baran1, Yacov Fogelman2, Gal Dubnov-Raz1,3
1
Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University
2
Leumit Health Care, Haifa
3
Exercise, Nutrition and Lifestyle Clinic, The Edmond and Lily Safra Children’s Hospital, Tel
Hashomer
13:00
Detecting Insulin Omission Eating Disorder in Girls with Type 1 Diabetes
Uri Hamiel3, Yuval Greenfield1, Valentina Boyko4, Chana Graph-Barel2, Liat Lerner-Geva3,4,
Marianna Rachmiel5, Brian Reichman3,4, Orit Pinhas-Hamiel1,2,3
1
Pediatric Endocrine and Diabetes Unit, Edmond and Lily Safra Children’s Hospital, Tel Hashomer
2
Maccabi Health Services, Juvenile Diabetes Center; 3Sackler School of Medicine, Tel-Aviv
University; 4The Women and Children's Health Research Unit, Gertner Institute, Tel Hashomer
5
Division of Pediatrics, Assaf Harofeh Medical Center
13:10
Outcome of Preterm Infants Born to Overweight and Obese Mothers:
A Retrospective Cohort Study
Shir Danieli1, Leah Leibovitch1,2, Tsipora Strauss1,2, Irit Schushan-Eisen1,2, Ayala MaayanMetzger1,2
1
Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University; 2Neonatology, Edmond and Lily Safra Children's
Hospital, Sheba Medical Center, Tel Hashomer
‫‪13:20‬‬
‫‪Lifestyle Interventions Benefit Overweight More than Obese Children and Adolescents‬‬
‫‪Zohar Landau1,2, Shirli Abiri1, Yael Lebenthal2, Naomi Mor3, Liat Liat Lerner-Geva2,4, Estela‬‬
‫‪Derazne2, Julio Wainstein2,3, Yosefa Bar-Dayan2,3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Pediatric Endocrinology Unit, Wolfson Medical Center; 2Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv‬‬
‫‪University; 3Diabetes Unit, Wolfson Medical Center; 4The Women and Children's Health Research‬‬
‫‪Unit, Gertner Institute for Epidemiology and Health Policy Research‬‬
‫‪13:30‬‬
‫ניתוח שרוול בגישה לפרוסקופית במתבגרים עם השמנת יתר חולנית‬
‫‪1,3‬‬
‫עינת קדם‪ ,1‬פרנסיס סרור‪ ,2,3‬גדעון קרפלוס‪ ,2‬מאיה אאורטה‪ ,1‬אסתר מימון‪ ,1‬רגינה וייסגלס‪ ,1‬זהר לנדאו‬
‫‪1‬השירות לאנדוקרינולוגיה פדיאטרית; ‪2‬המחלקה לכירורגיה ילדים‪ ,‬מרכז רפואי וולפסון; ‪3‬הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‪ ,‬אוניברסיטת‬
‫תל אביב‬
‫‪13:40‬‬
‫טיפול בהשמנה בילדות – תוכנית המערבת הורים וילדים‬
‫‪1‬‬
‫מאירוביץ יוסי‪ ,1‬מיכל גוון‪ ,1‬דפנה וולף‪ ,1‬נסיה נגלברג‪ ,1‬אורנה חרמון‪ ,3‬גילה פיימן‪ ,1‬אירית פורז‪ ,2‬עדי בר איל‪ ,2‬משה פיליפ‬
‫‪1‬המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת המרכז הארצי לסוכרת נעורים‪ ,‬המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת המרכז הארצי לסוכרת נעורים‪ ,‬מרכז‬
‫שניידר לרפואת ילדים בישראל‪ ,‬אוניברסיטת ת"א ביה"ס לרפואה; ‪2‬היחידה לתזונה ודיאטה‪ ,,‬היחידה לתזונה ודיאטה‪ ,‬מרכז שניידר לרפואת‬
‫ילדים בישראל; ‪3‬המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת המרכז הארצי לסוכרת נעורים‪ ,‬מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל‪ ,‬אוניברסיטת ת"א‬
‫ביה"ס לרפואה‬
‫‪13:50‬‬
‫התיתכן אנורקסיה נרבוזה במתבגרים בעלי משקל גוף תקין?‬
‫‪1,2,3‬‬
‫פטמה יאסין‪ ,1‬יצחק סרוגו‪ ,1,3‬נגה כרם‬
‫‪1‬מחלקת ילדים; ‪2‬היחידה לרפואת מתבגרים‪ ,‬מרכז רפואי בני‪ -‬ציון; ‪3‬הפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט‪ ,‬טכניון‬
‫‪ 12:30-14:00‬רפואה דחופה וטיפול נמרץ‬
‫אולם ה‬
‫‪12:30‬‬
‫‪Fever Phobia: As a Reason for Pediatric Emergency Department Visit: Experience of a Large Tertiary‬‬
‫‪Care Hospital‬‬
‫‪Ela Elton Tamir1,2, Ayelet Rimon2, Miguel Glatstein1,2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Pediatric Emergency Department; 2Pediatric Emergency Medicine, Dana Dwek Children's‬‬
‫‪Hospital‬‬
‫‪12:40‬‬
‫‪Misdiagnosed Acute Appendicitis In Children In The Emergency Department: The Experience Of A‬‬
‫‪Large, Tertiary Care Pediatric Hospitala‬‬
‫‪Tut Galai, Miguel Glatstein‬‬
‫‪Pediatric Emergency Department, Dana Dwek Children's Hospital‬‬
‫‪12:50‬‬
‫מטרות הפניית חולים מהקהילה למלר"ד ילדים‪ ,‬מידת יכולת ניסוח בכתב של מטרות אלו ומידת הבנת הכתוב על ידי הרופא‬
‫המטפל במחלקה לרפואה דחופה‬
‫עדית הררי‪-‬סנדרוביץ‪ ,‬ערן קוצר‬
‫מחלקת ילדים‪ ,‬מרכז רפואי אסף הרופא‬
13:00
‫ כפול סמיות‬,‫ מחקר מבוקר‬:‫יעילות מתן פומי של קטמין לעומת מידזולם לצורך סדציה בילדים העוברים תפירת חתך‬
1
‫ ערן קוצר‬,1‫ ענת נשיא‬,1‫ נטלי כרדי‬,2‫ מיכל טולדנו‬,2'‫ סופי ברקוביץ‬,1‫ רחלי ברייטברט‬,1‫ שירי ברקן‬,1‫אורית רובינשטיין‬
‫ מרכז רפואי אסף הרופא‬,‫בית מרקחת‬2 ;‫מלר"ד ילדים‬1
13:10
‫דמוגרפיים וקליניים בקרב קטינים קורבנות להתעללות מינית הפונים למרכז לנפגעי תקיפה מינית במרכז‬-‫מאפיינים סוציו‬
‫ שנים‬5 ‫ניסיון של‬- ‫ציון‬-‫רפואי בני‬
1,2
‫ אירנה ציסטיאקוב‬,1,2‫ יצחק סרוגו‬,2‫בשיר נסראללה‬
‫ טכניון‬,‫הפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט‬2 ;‫ המרכז הרפואי בני ציון‬,‫מחלקת ילדים‬1
13:20
* The Intensive Care Management of Children with Scorpion Envenomatin
Yuval Cavari1, Shauel Sofer1, Guy Beck2, Isaac Lazar1
1
Pediatric Intensive Care Unit; 2Division of Pediatrics, Soroka Medical Center
13:30
Use of the "Bogota Bag" for Temporary Abdominal Closure in Pediatric Patients: A 15 Year
Retrospective Study
Eitan Neeman1,3, Isaac Lazar1,3, Nitza Newman2,3
1
Pediatric Intensive Care Unit; 2Pediatric Surgery, Soroka University Medical Center
3
Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev
13:40
Spontaneous Pneumothorax in Young Population: Epidemiology, Contributing Factors and
Treatment Options
Moshe Ashkenazi1, Alon Bak3, Alon Ben-nun2, David Simansky2, Moran Lavie1, Ifat Sarouk1,
Bat el Bar aluma1, Adi Dagan1, Ori Efrati1
1
Pediatric Pulmonology Unit and National CF Center, Edmond and Lily Safra Children's Hospital,
Sheba Medical Center; 2Department of Thoracic Surgery, Sheba Medical Center; 3Faculty of
Medicine, Hebrew University of Jerusalem
‫אולם ו‬
‫ נוירולוגיה והתפתחות הילד‬12:30-14:00
12:30
Pediatric Migraine - Epidemiology & Characteristic Features of Aura
Jacob Genizi1, Amal Khourieh Matar1, Nathanel Zelnik3, Mitchell Schertz2, Isaac Srugo1
1
Pediatric Department, Bnai Zion Medical Center; 2Child Development Center, Meuhedet Medical
Services; 3Pediatric Department, Carmel Medical Center
12:40
Association of Age at Onset of Migraine with Family History of Migraine in Children Attending a
Pediatric Headache Clinic: A Retrospective Cohort Study
Tal Eidlitz-Markus, Y Haimi-Cohen, A Zeharia
Pediatric Headache Clinic, Ambulatory Day Care Hospitalization Department, Schneider Children's
Medical Center of Israel, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University
12:50
Corrected QT Interval in Children with Epilepsy and Febrile Seizures
Asleh Nazih, Bshara Mansour
Pediatric Cardiology, French Saint Vincent De Paul Hospital
13:00
‫סקר רופאים בנושא האבחון הקליני של הפרעות קשב וריכוז‬
1
‫ אלקסיס מיטלפונקט‬,3‫ נועה ורדי‬,2‫ עידית פוזנר‬,1‫יעל לייטנר‬
;‫ המכון להתפתחות הילד‬,‫ אביב; שרותי בריאות כללית‬-‫ תל‬,‫ דואק‬-‫ בית החולים לילדים ע"ש דנה‬,‫המכון להתפתחות הילד‬1
‫ המרכז לבריאות הנפש‬,‫בית חולים באר יעקב‬3
2
13:10
2008-2014 ‫ במשך שבע שנים‬,‫ שנים‬3-18 ‫ ילדים בגיל‬2600 ‫ לאור מעקב אחר‬,‫מה נלמד על הפרעת קשב והיפראקטיביות‬
‫שלומי ענתבי‬
‫ מכבי שירותי בריאות‬,‫מרפאת הפרעות קשב‬
13:20
Nemaline Body Myopathy Caused by a Novel Mutation in Troponin T1
Ulla Najwa Abdulhag1, Muhannad Daana1, Talia Dor1, Y Fellig2, S Eylon3, M Schuelke4, Avraham
Shaag5, Orly Elpeleg5, Simon Edvardson1,5
1
Pediatrics; 2Pathology, Hadassah Hebrew University Medical Center; 3Pediatric, Alyn Pediatric
and Adolescent Rehabilitation Center; 4Paediatrie m.S. Neurologie, Charite Campus Virchow
Klinikum; 5Monique and Jacques Roboh Department of Genetic Research, Hadassah Hebrew
University Medical Center
13:30
Hemispheric Disconnection (Hemispherotomy) in the Treatment of Refractory Epilepsy amongst
Children: The Israel Experience
Jonathan Roth1,2, Shlomi Constantini1,2, Sari Nagar2, Itzhak Fried2
1
Pediatric Neurosurgery, Dana Children's Hospital; 2Neurosurgery, Tel-Aviv Medical Center
13:40
Prevalence and Characteristics of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Patients with
Cystic Fibrosis (CF)
Malena Cohen-Cymberknoh1, Tzlil Tanny2, Hannah Blau3, Diana Kadosh3, Huda Mussaffi3, Vered
Nir4, Lea Bentur4, David Shoseyov1, Eitan Kerem1, Itai Berger5
1
CF Center, Hadassah Hebrew University Medical Center; 25th year student, Hebrew University of
Jerusalem; 3Graub CF Center, Schneider Children’s Medical Center; 4CF Center, Rambam Medical
Center; 5Pediatric Neurology Unit, Hadassah Hebrew University Medical Center
13:50
Quantitative Analysis of Cranial Ultrasonographic Periventricular Echogenicity in Relation to
Neuromotor Development in Preterm Infants
Tammy Beller1, Peilan Tali1, Liat Ben Sira1, Shiran Sheli1, Loren Levi1, Haim Bassan1
1
Pediatrics, Tel Aviv Medical Center, Tel Aviv
‫קומת הלובי‬
‫ ארוחת צהרים‬14:00-15:00
‫*עבודת מחקר מצטיינת בהתמחות‬
17

Similar documents