יעקב גולדמן- תעשיה אוירית - הפורום הישראלי לתפעול וניהול שרשרת אספקה

Transcription

יעקב גולדמן- תעשיה אוירית - הפורום הישראלי לתפעול וניהול שרשרת אספקה
‫החלטות אסטרטגיות‬
‫בתפעול ולוגיסטיקה‬
‫הוועידה ה‪ 13 -‬בתחום ‪SCM‬‬
‫הפורום הישראלי לתפעול וניהול שרשרת האספקה‬
‫אוקטובר ‪2013‬‬
‫יעקב גולדמן‬
‫סמנכ"ל לתפעול‪ ,‬רכש ולוגיסטיקה‬
‫אוקטובר ‪2013‬‬
‫‪1‬‬
‫גרסה ‪3‬‬
‫בלמ"ס‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫רקע‬
‫התעשייה האווירית כוללת ‪ 20‬מפעלים המאורגנים ב ‪6‬‬
‫חטיבות עסקיות‬
‫קיימים קווי מוצרים לשווקים הצבאיים והאזרחיים‬
‫במפעלי התע"א מנוהלים בו זמנית יותר מ ‪ 500‬פרויקטים‬
‫בהיקפים שבין ‪ $M 2‬ל ‪ $B 1‬הכוללים מרכיבי פיתוח‬
‫וייצור‬
‫השונות בין המפעלים בקווי המוצרים ובפרויקטים מעלה‬
‫אתגרים אסטרטגים רבים לגבי תפעול‪ :‬מה לרכז‪ ,‬מה‬
‫לבזר‪ ,‬מה הכלים והשיטות המיטביות לניהול ארגון כל כך‬
‫גדול ומורכב?‬
‫בלמ"ס‬
‫‪2‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫התעשייה האווירית – כרטיס ביקור‬
‫כ‪ 15,500-‬עובדים‬
‫מפרנסים כ‪ 40-‬אלף בתי אב‬
‫‪3,585‬‬
‫‪3,515‬‬
‫‪3, 3 3,3‬‬
‫‪3,148‬‬
‫‪2,880‬‬
‫צבר הזמנות – ‪$10.4B‬‬
‫מזומנים – ‪$2B‬‬
‫חברה מוטת יצוא – כ‪ 80%-‬יצוא‬
‫מכירות‬
‫‪$B‬‬
‫‪2,340‬‬
‫החברה מדווחת לבורסה‪ ,‬השלימה לאחרונה גיוס סדרה שלישית של אג"ח‬
‫בסך של כ‪ 1.2-‬מיליארד ‪ - ₪‬מהגיוסים הגדולים בבורסה בשנים האחרונות‬
‫מ‪ 2006-‬שולם למדינה דיבידנד בסך ‪ 500‬מיליון ‪ .₪‬החברה לא מקבלת‬
‫תמיכה כספית ממשלתית מכל סוג‪.‬‬
‫פרישה לפנסיה מוקדמת של ‪ 1,940‬עובדים ( ‪ )2013 - 2006‬ע"ח החברה ‪-‬‬
‫‪$400M‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪3‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫היקפי הפרויקטים המנוהלים בתע"א‬
‫‪148‬‬
‫‪150‬‬
‫כ ‪ 500‬פרויקטים‬
‫מנוהלים בחברה‬
‫היקפם הכולל‪ :‬כ‪,$B22-‬‬
‫מתוכם כ‪ $B8-‬פיתוח‬
‫‪118‬‬
‫‪87‬‬
‫‪ 15‬פרויקטים מעל ‪30M$‬‬
‫‪56‬‬
‫‪51‬‬
‫‪46‬‬
‫‪50‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫מעל ‪1000‬‬
‫‪100-1000‬‬
‫‪50-100‬‬
‫‪30-50‬‬
‫‪10-30‬‬
‫טווח פרוייקטיםבלמ"ס‬
‫בתחום ב‪$M-‬‬
‫‪4‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫‪5-10‬‬
‫‪2-5‬‬
‫מספר פרוייקטים בתחום‬
‫‪100‬‬
‫הובלה עולמית במערכות על‬
‫מטוסי משימה ומטוסי‬
‫אתראה‬
‫הסבת מטוסים‬
‫מערכות מל"טים‬
‫מכ"מים ומערכות מודיעין‬
‫מערכות הגנה אסטרטגיות‬
‫טילים ומשוטטים‬
‫לוויינים ומערכות חלל‬
‫הובלה טכנולוגיות‪ ,‬חדשנות ובמתן פתרונות‬
‫מערכתיים ל‪System of Systems -‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪5‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫הסביבה העסקית‬
‫גורמים פנימיים‬
‫גורמים חיצונים‬
‫מבנה ארגוני מבוזר ‪ 20‬מפעלים‬
‫ניהול בו זמני של ‪ 500‬פרויקטי‬
‫פתוח‪ ,‬ייצור ‪MRO‬‬
‫הוצאות שכר הולכות וגדלות‬
‫השקעות רבות בחדשנות‬
‫טכנולוגית‬
‫ארגון עובדים דומיננטי‬
‫תחרות גוברת בשווקי‬
‫היעד‬
‫ירידה בתקציבי הביטחון‬
‫התארכות המשבר‬
‫בתעופה‬
‫שער דולר חלש מול‬
‫השקל‬
‫אתגר לכושר התחרות של התע"א‬
‫בלמ"ס‬
‫‪6‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫החלטה ‪ - 1‬במה מתמקדים‬
‫שלבי הפרויקט והשפעתם על‬
‫עלות המוצר‬
‫ייצור‬
‫‪ %‬השפעה על‬
‫עלות המוצר‬
‫‪0‬‬
‫תיכון‬
‫‪30‬‬
‫‪10‬‬
‫שלב‬
‫ייצור‬
‫תיכון‬
‫קביעת‬
‫קונספט‬
‫הכסף "הגדול"‬
‫נמצא כאן!!!‬
‫נוח להתמקד בייצור אך‬
‫שם עלות‪/‬תועלת נמוכה‬
‫ביותר‪.‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪7‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫החלטה ‪ - 1‬במה מתמקדים (‪)2‬‬
‫התפתחות ה מנות הרכש בדולרים שוטפים ‪$M‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪2,407‬‬
‫הרכש והקב"מ מהווים כ‪ 0% -‬ממכירות‬
‫החברה‬
‫‪2,500‬‬
‫‪1,844 1,719‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪1,615‬‬
‫‪1,417‬‬
‫‪1,444‬‬
‫ערך ה מנות ב ‪$ K‬‬
‫‪1,783 1,751‬‬
‫‪P.V.‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪200‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪200‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪8‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫‪200‬‬
‫‪2005‬‬
‫החלטה ‪ - 1‬מתמקדים‬
‫בהעלאת כושר התחרות של התע"א‬
‫ע"י‬
‫שיפור תהליכי הניהול‪ ,‬הפתוח‬
‫והרכש‬
‫בלמ"ס‬
‫‪9‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫החלטה ‪ - 2‬כלי ניהול ובקרה מרכ יים ואחידים‬
‫‪ - SAP‬שימוש במערכת מרכזית לניהול החברה‪.‬‬
‫המערכת תומכת במחזור החיים הכספי החל מרמת ההזמנה‬
‫ועד הניהול הכספי וגביית התשלומים מהלקוחות‬
‫ניהול הפרויקטים‬
‫דיווח אחיד ‪ -‬שימוש במערכת דיווח אחידה לפרויקטים‪.‬‬
‫פורמט אחיד‪ ,‬מבוסס על מערכות מרכזיות ומעט הקלדה‬
‫‪ - NPI‬יישום תהליך אחיד‪ ,‬מובנה‪ ,‬מוגדר ומתועד לתכנון‬
‫ולביצוע של פרויקטים ‪.‬‬
‫שימוש במערכת מידע תומכת המשמשת לניהול הידע הארגוני‬
‫בלמ"ס‬
‫‪10‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫מערכת ‪SAP‬‬
‫מערכת מידע אינטגרטיבית ‪ SAP‬הוכנסה לשימוש‬
‫החל משנת ‪2005‬‬
‫המערכת כוללת את פעילויות החברה בתחומים ‪ :‬פיננסי‪,‬‬
‫ניהול פרויקטים‪ ,‬רכש מלאי ועוד‬
‫כל תנועה כספית בחברה מנוהלת באמצעות מערכת ה ‪SAP‬‬
‫המערכת כבדה לתפעול‬
‫שימוש מיטבי במידע הקיים בחברה מתבצע על ידי הוספת‬
‫תוכניות‪/‬מערכות נלוות‬
‫בלמ"ס‬
‫‪11‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪12‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫תהליך ‪ NPI‬סטנדרטי תע"א ‪ -‬תרשים כללי‬
‫‪GATER‬‬
‫צוות‬
‫מצומצם‬
‫לטיפול‬
‫באחריות‬
‫לווי‬
‫תקופת‬
‫אחריות‬
‫צוותי ‪IPT‬‬
‫לייצור‬
‫‪COD‬‬
‫פעילות‬
‫בתקופת‬
‫האחריות‬
‫ייצור‬
‫ואספקות‬
‫אספקה‬
‫ללקוח‬
‫‪PRR‬‬
‫צוות ‪IPT‬‬
‫הכנה‬
‫ליצור‬
‫השלמת‬
‫הכנות‬
‫ליצור‬
‫תיק יצור‬
‫מעודכן‬
‫ומשוחרר‬
‫צוותי ‪IPT‬‬
‫ניסויים‬
‫‪DCR‬‬
‫ניסויים‬
‫צוותי‬
‫‪IPT‬‬
‫‪TRR‬‬
‫מימוש‬
‫ושילובי‬
‫‪FM‬‬
‫תוצאות‬
‫ניסויים‪,‬‬
‫רישוי‬
‫ראש‬
‫סידרה‬
‫‪DESIGN REVIEW‬‬
‫‪TEST READINESS REVIEW‬‬
‫‪FLIGHT READINESS REVIEW‬‬
‫‪PRODUCTION READINESS REVIEW‬‬
‫צוותי ‪IPT‬‬
‫הנדסיים‬
‫לפי‬
‫תתי מערכת‬
‫צוותי‬
‫‪IPT‬‬
‫‪FMRR‬‬
‫מימוש‬
‫ושילובי‬
‫‪EM‬‬
‫תיק מוצר‬
‫ליצור סדרתי‬
‫‪DR‬‬
‫‪TRR‬‬
‫‪FRR‬‬
‫‪PRR‬‬
‫‪EMRR‬‬
‫תיכון‬
‫מפורט‬
‫צוות ‪IPT‬‬
‫תיכון מוקדם‬
‫מערכת‬
‫‪DDRR‬‬
‫הקפאת‬
‫תצורה‬
‫•מערכת‬
‫•תתי מערכת‬
‫•מודולים‬
‫מפרט‬
‫מערכת‬
‫הקפאת‬
‫תצורה‬
‫‪PDRR‬‬
‫אולואציה‬
‫תוכניות‬
‫הפיתוח‬
‫צוות‬
‫התנעה‬
‫‪ERR‬‬
‫התנעה‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫אישור‬
‫הצעה‬
‫מצגת‬
‫התנעת‬
‫פרויקט‬
‫‪DESIGN READINESS REVIEW‬‬
‫‪INTERNAL PRELIMINARY DESIGN REVIEW‬‬
‫‪DETAILED DESIGN READINESS REVIEW‬‬
‫‪INTERNAL CRITICAL DESIGN REVIEW‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪13‬‬
‫תיכון‬
‫מוקדם‬
‫צוות ‪IPT‬‬
‫אוולואציה‬
‫והערכות‬
‫צוות‬
‫הכנת‬
‫הצעה‬
‫והערכות‬
‫‪DRR‬‬
‫‪IPDR‬‬
‫‪DDRR‬‬
‫‪ICDR‬‬
‫הכנת‬
‫הצעה‬
‫הגשת‬
‫הצעה‬
‫ללקוח‬
‫‪ NPI‬תהליך סטנדרטי לניהול פרויקטים‬
‫בלמ"ס‬
‫‪14‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫החלטה ‪ - 3‬כלי פיתוח אחידים‬
‫בחירת כלי ‪ IBM‬וכלי ‪ HP‬עבור הנדסת מערכת‬
‫והנדסת תוכנה‪.‬‬
‫החלטה על אימוץ כלים אחידים לפיתוח‪ ,‬למרות‬
‫השונות והמורכבות של הפרויקטים מאפשרת שרשור‬
‫דרישות בין פרויקטים המנוהלים במפעלים שונים של‬
‫החברה‬
‫בלמ"ס‬
‫‪15‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫כלי הנדסת מערכת משולבים ואחידים‬
SARAH_Modes
Mission_Modes
Off
Integrated Environment
AV_Power_On /
st!(Prepare_for_Mission
‫מידול מערכת ותוכנה‬
System
Architect/
Rhapsody/EA
DOORS/QC
RPE
WordDocuments
AV_Power_Off
AV_Power_Off
Preparations
Debriefing_Done /
st(Prepare_for_Mission)
Debriefing
sp(Prepare_for_Mission)
[Takoff_Approval and
FLT_Plan_Approval and
Weather_OK] /
st!(Execute_Mission)
MIssion
Landing_Report
Planning_Modes
st(Plan_Mission)
Mission_Planning_Idle
sp(Plan_Mision)
Mission_Planning_
in_Progress
‫הנדסת דרישות ובדיקות‬
‫הפקת מסמכים אוטומטית‬
Office ‫יבוא ויצוא מכלי‬
HP -‫ ו‬IBM ‫כלי‬
‫בלמ"ס‬
‫ לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬,‫ אין להעתיק‬.‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‬
.‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‬
16
‫קישוריות מלאה ‪ -‬מדרישות חו ה למימוש ובדיקות‬
‫דרישות‬
‫בדיקות‬
‫מימוש‬
‫תכן‬
‫בלמ"ס‬
‫‪17‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫החלטה‬
‫‪ 15‬ארגוני רכש‬
‫מלמ‬
‫להב‬
‫תע"ג‬
‫ספק‬
‫מנועים‬
‫אבי רים‬
‫רמתא‬
‫ממן‬
‫מהות‬
‫ מהפך ברכש‬‫‪ 20‬מפעלים‬
‫מאות פרוייקטים‬
‫רכש אלתא‬
‫פרויקטים‬
‫אלתא‬
‫מטח‬
‫פרויקטים‬
‫מט"ח‬
‫מלט‬
‫פרויקטים‬
‫חט' צבאית‬
‫מטוסים‬
‫פרויקטים‬
‫בשתי חט' רכש מבו ר‬
‫במפעלים‬
‫‪18‬‬
‫בדק‬
‫חטכ"א‬
‫פרויקטים‬
‫חטכ"א‬
‫הנדסה‬
‫פרויקטים‬
‫הנדסה‬
‫ש‪ .‬ת‪.‬‬
‫פרויקטים‬
‫מטה‬
‫נציגים של ‪ 15‬ארגוני רכש יכולים תאורטית לפנות לאותו ספק!‬
‫אין מינוף לגודל של התע"א‬
‫‪11/14/2013‬‬
‫חט' ‪ +‬מטה‬
‫בלמ"ס‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫מבנה ארגוני היברידי‬
‫הבעיה‬
‫כל אחד רואה רק את הרכש שלו ‪ -‬אין ‪ONE COMPANY‬‬
‫אין מינוף לגודל התע"א‬
‫ריכוז רכש חטיבתי הקמת מוקדי רכש‬
‫השלמת תהליך ריכוז‬
‫הרכש ברמת חטיבה‬
‫‪11/14/2013‬‬
‫‪19‬‬
‫הקמת מוקדי רכש שיהיו‬
‫הגוף היחיד בתע"א‬
‫שיעמוד מול הספקים‬
‫בנושאי אחריותם‬
‫בלמ"ס‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫‪ POC‬וצוותי יעוץ‬
‫‪ POC‬תפעולי ו ‪POC‬‬
‫טכנולוגי שתפקידם‬
‫לפעול לרוחב החברה‬
‫בכדי להביא לעמידה‬
‫ביעדי הרכש לפעילות‬
‫‪/‬טכנולוגיה שבאחריותם‬
‫‪19‬‬
‫מוקדי רכש‬
‫במספר טכנולוגיות יבוצע רכש מלא עבור כל‬
‫החברה ע"י מוקד רכש שמונה לנושא‪:‬‬
‫כספים‬
‫חטכ"א‬
‫ממן‬
‫אלתא‬
‫ביטוח‬
‫קשיחים‬
‫מחשוב‬
‫ותוכנה‬
‫רכיבים וייצור‬
‫‪BTP‬‬
‫אלקטרוני‬
‫חו"ג‬
‫‪11/14/2013‬‬
‫‪20‬‬
‫בלמ"ס‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫השבחת כ‪-‬א ‪ -‬השתלמויות רכש‬
‫קורס ‪*CPM/ CPLM‬‬
‫קורס מנהלי ספקים‬
‫העשרה בניהול ספקים‬
‫קורס בקרי ‪MRP‬‬
‫‪*CERTIFIED PURCHASING MANAGER‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪21‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫וועדות רכש ‪ -‬מעורבות מנהלים‬
‫סכום התקשרות‬
‫מעל ‪$5M‬‬
‫ועדת רכש‬
‫ארגוני מטה‪/‬חטיבות‬
‫בראשות הסמנכ"ל כספים‪/‬‬
‫מנהל החטיבה הנוגע (בהתאמה)‬
‫ועדה חטיבתית‬
‫‪$1M-5M‬‬
‫סמנכ"ל במטה‪/‬מנהל חטיבה‬
‫ועדת מפעלית‬
‫‪$50K-1M‬‬
‫‪$5K-50K‬‬
‫בראשות מנהל מפעל‬
‫ועדת רכש מפעלית‬
‫ראש תחום ברכש וראש תחום‬
‫בכספים‬
‫מעורבות מנהלים בוועדות הרכש תורמת להורדת עלויות‪.‬‬
‫‪11/14/2013‬‬
‫‪22‬‬
‫בלמ"ס‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫תוצאות המהפך ברכש (‪)$M‬‬
‫סה"כ‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪50‬‬
‫יעד‬
‫‪1 2‬‬
‫‪153‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪200‬‬
‫‪131 1 3 12‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪13‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪23‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪2‬‬
‫שנה‬
‫היקף‬
‫החיסכון‬
‫החלטה ‪ – 5‬ניהול לפי יעדים‬
‫בלמ"ס‬
‫‪24‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬
‫החלטה‬
‫ אוטומציה בקווי ייצור‬‫‪Drilling,‬‬
‫)‪Sanding (Surface‬‬
‫)‪Cleaning (Surface‬‬
‫)‪Sealing (Edge & Surface‬‬
‫‪Parts Assembly‬‬
‫בלמ"ס‬
‫‪25‬‬
‫לתעשייה האווירית בע"מ זכויות קנין במסמך זה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לגלות תוכן מסמך‬
‫זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע"א‪.‬‬