אסטמה בישראל בעשור האחרון: ירידה בשכיחות ובחומרה

Transcription

אסטמה בישראל בעשור האחרון: ירידה בשכיחות ובחומרה
‫אסטמה בישראל בעשור האחרון‪:‬‬
‫ירידה בשכיחות ובחומרה‬
‫שלמה כהן ונוויל ברקמן‪ ,‬חיים שפרינגר‪ ,‬אברהם אביטל‪ ,‬אביגדור חברוני‪ ,‬טלי לוי‪ ,‬אסטלה דרזנה‪,‬‬
‫דורית צור‪ ,‬לבנה קורדובה‪ ,‬עמרם אשל‪ ,‬ולנטין אפשטיין‪ ,‬ציונה חקלאי‪ ,‬שמואל גולדברג‬
‫אלי פיקאר‬
‫מכון הריאה בית החולים הדסה עין כרם‬
‫חולים שערי‪-‬צדק‪ ,‬מפקדת קצין רפואה ראשי ענף מידע‪ ,‬המשרד‬
‫מכון הריאה בית ל‬
‫להגנת הסביבה‪ ,‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ ,‬משרד הבריאות‬
"‫"מגיפת האסטמה‬
The Asthma Epidemic
Waltraud Eder, Markus J. Ege, and Erika von Mutius.
The new England journal o f medicine 2006
Fifty Years of Pediatric Asthma in Developed Countries:
How Reliable Are the Basic Data Sources?
Prevalence of
Asthma Diagnosis
Self repot
+ any asthma drug
+SABA
GP diagnosis
+ICS
Consultant diagnosis
ER visit
i it
Hospital ad.
Jasneek Chawla, Ped.pulmonology 2011
50 Years of Pediatric Asthma
in Developed Countries
(meth analysis)
prevalence
hospitalization
mortalityy
Pediatric Pulmonology sep.2011
‫בעשור האחרוןן בישראל‪.‬‬
‫בדיקת שכיחות‪ ,‬תחלואה ותמותה מאסטמה ע‬
‫ק‬
‫מטרה‪:‬‬
‫מקורות הנתונים )‪:(1999-2008‬‬
‫א‪ .‬קובץ רישום אישי של ‪ :‬בנים בגיל ‪ 17‬שנים המועמדים לשירות‬
‫חיל רפואה‬
‫הנתונים נאספו בעת הועדה רפואית האחרונה טרם גיוסם ‪ -‬ל‬
‫ב‪ .‬נתוני רישום ודיווח אשפוזים בבתי חולים כללים ‪ -‬משרד הבריאות‬
‫ג‪ .‬קובץ סיבות מוות )הודעת פטירה( הארצי – לשכה מרכזית סטטיסטיקה‬
‫אסטמה צה"ל – אבחנה והערכת חומרה‬
‫קביעת סעיף ליקוי‬
‫• תיעוד רפואי של המהלך הקליני‬
‫• טיפול תרופתי‬
‫• תפקודי‪-‬ריאה‬
‫• מבחן תגר מאמץ‬
‫מטאכולין(‬
‫ל‬
‫• תגר בשאיפה )‬
‫)‪n Asthma = 27,762 (8.8%‬‬
(17 ‫ התפלגות חומרת האסטמה במתבגרים )בנים בני‬:‫תוצאות‬
moderate to
severe Persistent
asthma
5%
Asthma in
Remission > 3yrs
22%
mild Persistent
asthma
36%
Intermittent
asthma
37%
n total
t t l asthma
th
27 762
27,762
‫נתוני חיל רפואה‬
Natural history of asthma - Israeli teenagers boys
30-50% preschool wheeze (worldwide)
10-15% school age asthma
8-10% asthma at age 17yr (boys)
60% clinical inactive asthma (97,72)
40% persistent asthma
(preventive therapy)
35% controlled (64)
5% uncontrolled
4% (45)
Moderate
persistent
<1% (21/24)
Severe
persistent
‫תוצאות‬
‫שיעור אסטמה במתבגרים )בנים בגיל ‪ (17‬בעשור האחרון בישראל‬
‫‪12‬‬
‫‪9.7%‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8.1%‬‬
‫‪8‬‬
‫‪%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪p=0.002‬‬
‫‪R2 linear= 0.70‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008‬‬
‫נתוני חיל רפואה‬
Asthma severity 1999-2008
n=27,762 asthmatic 17yrs old boys
Intermittent Asthma
Asthma in Remission > 3 years
3
4%
35
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
%
2.5
2
1.5
1
0.5
P=0.91
P=0.11
0
1999 - 2008
1999 - 2008
Mild Persistent Asthma
4
35
3.5
Moderate to severe persistent asthma
1.2
%
3
1
2.5
0.8
2
0.6
1
0.4
0.5
p=0.008
0
1999 - 2008
‫נתוני חיל רפואה‬
15
1.5
0.2
P=0.006
1999 - 2008
0
%
‫תוצאות‬
‫נתוני משרד הבריאות‬
‫תוצאות‬
Hospitalizations due to asthma attack
(per 10,000 hospitalizations)
18.0
Age
16.0
_5-14
5 14
14.0
15-24
12.0
25-34
10.0
35-44
8.0
45-54
6.0
55-64
55
64
40
4.0
2.0
0.0
1999 - 2009
‫נתוני משרד הבריאות‬
‫נתוני משרד הבריאות‬
‫תוצאות‬
‫תמותה מאסטמה באוכלוסיה הכללית בישראל‬
‫‪ 100,000‬איש(‬
‫בעשור האחרון )ביחס ל ‪100 000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2006 2008‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1998‬‬
‫נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬
‫תוצאות‬
‫תמותה מאסטמה לפי גילאים‬
‫בעשור האחרון בישראל‬
‫נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬
Trends in Asthma & Allergic Rhinitis vs
At i ddermatitis
Atopic
titi
Asthma prevallence in teenagers boys during the last decade
12
9.7%
10
8.1%
%
8
6
4
2
0
1999 2000
2001
2002
2003
2004
2005 2006 2007 2008
Allergic Rhinitis prevalence in 17yrs old boys 8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
1999‐2008
‫נתוני חיל רפואה‬
%
‫סיכום המגמות בעשור האחרון‬
‫• אסטמה ‪ :‬ירידה בשיעור )בנים(‪ ,‬חומרה‪ ,‬אשפוזים ותמותה‪.‬‬
‫• נזלת אלרגית‪ :‬מגמת ירידה בדומה לאסטמה‪.‬‬
‫אנפילקסיס( ‪ :‬מגמת עלייה‪.‬‬
‫ק‬
‫• מחלות אטופיות אחרות )דרמטיטיס אטופית‪,‬‬
‫חיפוש אחר שינויים סביבתיים בעשור האחרון‬
‫אסטמה‬
‫עלוחומרת‬
‫שכיחות‬
‫המשפיעים על‬
‫סביבתיים‬
‫גורמים‬
‫אסטמה‬
‫המשפיעים‬
‫סביבתיים‬
‫גורמים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫זיהום אוויר –‪NOX,SO2, O3,PM‬‬
‫אלרגנים – ‪indoor, outdoor‬‬
‫עישון סיגריות )פעיל וסביל(‬
‫טיפול – מונע )‪(ICS‬‬
‫שינויי אקלים‪ ,‬קרינה )נשים בהריון(‬
‫גורמים סביבתיים נוספים???‬
‫מטרה‪ :‬בדיקת גורמים סביבתיים המשפיעים על אסטמה‬
‫בעשור האחרון בישראל‪.‬‬
‫ם‪::‬‬
‫הנתונים‬
‫מקורות הנתונ‬
‫א‪ .‬נתוני טיפול מונע ]‪ – [ICS‬קופת חולים‪.‬‬
‫ב‪ .‬נתוני ניטור זיהום אוויר – משרד איכות הסביבה‪.‬‬
‫ג‪ .‬אלרגנים באוויר – אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫ד‪ .‬עישון ‪ -‬משרד הבריאות‪.‬‬
‫נתוני מכירות ‪ :‬קופת‪-‬חולים‬
‫‪ C S I P E R P A T IE N T P E R A Y E A R‬‬
‫‪2.38‬‬
‫‪2.36‬‬
‫מספר משאפים ) ‪ (ICS‬לחולה לשנה‬
‫‪R2 Linear =0.761‬‬
‫‪P=0.002‬‬
‫‪2.34‬‬
‫‪2.32‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2.28‬‬
‫‪2 26‬‬
‫‪2.26‬‬
‫‪2.24‬‬
‫‪2.22‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2008‬‬
‫)‪(*n=31,942) (35,745) (38,115) (43,100) (45,778) (47,945) (48,213) (53,177) (53,880‬‬
‫נתוני קופת‪-‬חולים‬
‫‪ C S I P E R P A T IE N T P E R A Y E A R‬‬
‫‪2.38‬‬
‫‪2 36‬‬
‫‪2.36‬‬
‫‪2.34‬‬
‫‪2.32‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2.28‬‬
‫‪2 26‬‬
‫‪2.26‬‬
‫‪2.24‬‬
‫‪2.22‬‬
‫‪2.2‬‬
‫מספר חולי אסטמה‬
‫מטופלים ‪ICS‬‬
‫‪2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2008‬‬
‫)‪(*n=31,942) (35,745) (38,115) (43,100) (45,778) (47,945) (48,213) (53,177) (53,880‬‬
‫•שיעור עליית שיעור המבוטחים בקופ"ח ‪24% :2000-2008‬‬
‫•שיעור עליית מספר המטופלים המקבלים ‪:2000-2008 ICS‬‬
‫‪69%‬‬
‫כניסה של תרופות חדשות לשוק‪ :‬יעילות‪ ,‬ומשפרות היענות לטיפול‪:‬‬
‫א‪. 1999- SINGULAIR- LTRA .‬‬
‫משולבים‪2000 - SYMBICORT, SERETIDE :‬‬
‫ל‬
‫ב‪ .‬משאפים‬
‫מכירות משאפים סטרואידים‬
‫מוות‬
‫‪DEATH‬‬
‫‪ICS‬‬
Air Pollution hotspots
Haifa Bay
industrial Zone
Hadera
Power plant
Metropolitan
Tel Aviv
Ashdod
Ashkelon
Industrial
zones
Ramat Hovav
Industrial Park
‫צירים ראשיים‬
‫נתוני משרד איכות הסביבה‬
‫נתוני משרד איכות הסביבה‬
‫מגמות של ריכוזי תחמוצות חנקן בתחנות‬
‫תחבורתיות‬
‫‪120‬‬
‫‪105‬‬
‫‪110‬‬
‫‪95‬‬
‫‪98‬‬
‫‪93‬‬
‫‪89‬‬
‫‪85‬‬
‫‪62‬‬
‫‪74‬‬
‫‪69‬‬
‫‪64‬‬
‫‪77‬‬
‫‪63‬‬
‫‪67‬‬
‫‪63‬‬
‫‪76‬‬
‫‪88‬‬
‫‪81‬‬
‫‪75‬‬
‫‪71‬‬
‫‪71‬‬
‫‪74‬‬
‫‪91‬‬
‫‪78‬‬
‫‪96‬‬
‫‪81‬‬
‫‪98‬‬
‫‪93‬‬
‫‪87‬‬
‫‪52‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪62‬‬
‫‪56‬‬
‫‪100‬‬
‫‪51‬‬
‫‪40‬‬
‫שנתי )חל"ב(‬
‫ממוצע ש‬
‫‪73‬‬
‫‪94‬‬
‫‪89‬‬
‫‪92‬‬
‫‪98‬‬
‫‪99‬‬
‫‪104‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫ת )אחד העם(‬
‫פ"ת‬
‫פ‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫בני ברק )רמז(‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫ד'‬
‫עירוני ד‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫עמיאל‬
‫נתוני משרד איכות הסביבה‬
‫דו"ח איכות הסביבה‬
‫בעשור האחרון‬
‫מה הביא לירידה בזיהום אוויר מכלי רכב‪:‬‬
‫א‪ .‬שינוי תכולת הדלק לרכבים‪ ,‬מעבר מפחם לגאז‬
‫ב‪ .‬תקינת פליטה מחייבת‬
‫ג‪ .‬ממירים לרכב בנזין ודיזל‬
‫ניטור אלרגנים שמחוץ לבית ‪outdoor allergens -‬‬
‫‪1996-2009‬‬
‫‪996 009 ((Tel‬‬
‫)‪e Aviv‬‬
‫)‪v v‬‬
‫מעבדה לניטור אלרגנים באוויר על שם תד אריסון ז"ל‪,‬‬
‫בגנים הבוטניים של אוניברסיטת תל אביב‬
‫עומס אלרגן שנתי )קו כחול ( ‪,‬‬
‫וחודשים בהם ריכוז הגרגרים הממוצע‬
‫היה גבוה )קו ורוד( ‪.‬‬
‫פרופ' עמרם אשל והגב' ולנטינה‬
‫אפשטיין‪ ,‬המחלקה לביולוגיה‬
‫מולקולרית ואקולוגיה של צמחים‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫עישון – מגמת ירידה‪ .‬לא במגזר הערבי‬
‫•אכיפת חוק איסור עישון‬
‫במקומות ציבוריים‬
‫•העלאת מודעות לנזקי‬
‫עישון‬
‫אסטמה בעשור האחרון‪ -‬סיכום‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מגמת ירידה בשכיחות האסטמה ‪ -‬בצעירים‬
‫ירידה בחומרה‪ -‬נובעת מירידה באסטמה פעילה )‪(persistent‬‬
‫ירידה באשפוזים עקב אסטמה – בכל הגילאים‬
‫‪(1-3‬‬
‫ירידה בתמותה מאסטמה מגיל ‪ 45‬ומעלה‪ .‬בצעירים התמותה נמוכה )מיליון‪1 3/‬‬
‫נזלת אלרגית מתנהגת בדומה לאסטמה ‪ -‬בירידה‬
‫אלרגיה בעלייה – ‪Atopic dermatitis, Anaphylaxis‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שינויים סביבתיים וטיפוליים בעשור האחרון ‪:‬‬
‫כניסה של תרופות חדשות‬
‫ם(‪ ,‬כנ סה‬
‫מטופלים‬
‫ותר מטופל‬
‫פול )יותר‬
‫לטיפול‬
‫ענות לט‬
‫בהיענות‬
‫פול מונע )‪ ,(ICS‬בה‬
‫עלייהה במתן טטיפול‬
‫על‬
‫ירידה בזיהום אוויר מתחבורה )‪(NOX,SO2‬‬
‫ירידה בצריכת סיגריות ושיעור המעשנים )לא בחברה הערבית(‪ .‬ירידה בעישון פאסיבי‪.‬‬
‫ירידה באלרגנים )בעיקר דגנים‪ – (grass -‬ניטור מקומי ‪ ,‬תל אביב‬
‫להמשיך במגמה זו? ‪-‬‬
‫ניתן להמש ך‬
‫האם נ תן‬
‫בהחלט כן!‬
‫טיפול ‪ -‬העלאת היענות לטיפול מונע באסטמה‬
‫* התמקדות באזורים בהם אסטמה במגמת עלייה‪.‬‬
‫עישון ‪ -‬הורדת שיעור עישון‬
‫• )צעירים‪ ,‬נרגילות‪ ,‬גברים בחברה הערבית(‬
‫• אכיפה איסור עישון במקומות ציבוריים‪,‬‬
‫•‬
‫העלאת מודעות נזקי העישון‬
‫זיהום אוויר‪ -‬הורדת ריכוזי האוזון‬
‫תודה רבה‬
‫• שותפים למחקר – ד"ר אלי פיקאר‪ ,‬ד"ר שמואל גולדברג – מכון ריאה‬
‫בית חולים שערי – צדק‬
‫• מקרפ"ר ענף מידע – אסטלה דרזנר‪ ,‬דורית צור‬
‫• משרד הבריאות – ציונה חקלאי מנהלת תחום המידע‬
‫• משרד איכות הסביבה – ד"ר לבנה קורדובה‬
‫• אוניברסיטת תל‪-‬אביב – פרופ‪ .‬עמרם אשל‪ ,‬גב‪ .‬ולנטיין אפשטיין‬
‫• שאלות?‬