חובת ביצוע צו עיקול - עיקול שכר עבודה לעובד : הנדון

Comments

Transcription

חובת ביצוע צו עיקול - עיקול שכר עבודה לעובד : הנדון
‫תאריך‪:‬‬
‫‪ 19‬מרץ ‪2113‬‬
‫לכבוד‬
‫רכז משק‪/‬מנהל קהילה‪/‬מנהל מש"א‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬עיקול שכר עבודה לעובד ‪ -‬חובת ביצוע צו עיקול‬
‫לאור שאלות חוזרות ונשנות שנשאלנו בזמן האחרון בעניין קבלת צו עיקול על‬
‫שכר עבודה של עובדים‪ ,‬ראינו לנכון להביא לידיעתכם את עיקרי הוראות‬
‫החוק והתקנות בנושא‪ ,‬בצירוף הבהרות ודגשים בכל הנוגע לדרך יישומם‪.‬‬
‫‪ .1‬כבר בפתח החוזר ברצוננו להדגיש‪ ,‬כי על אף אי הנעימות שכרוכה בכך‪,‬‬
‫התנהלות לא נכונה של מעסיק בכל הנוגע לצוי עיקול על משכורות עובדיו‬
‫חושפת אותו לתביעה מצד הנושה שהעיקול בוצע לבקשתו והוא עלול לשלם‬
‫על כך מכיסו‪.‬‬
‫‪ .2‬במידה והתקבל צו עיקול הנוגע לעובד מסוים‪ ,‬חובה להיענות לו בהתאם‬
‫למפורט בצו; חובה זו מעוגנת בסעיף ‪ 74‬לחוק ההוצאה לפועל‪ ,‬תשכ"ז –‬
‫‪ 1694‬המחייב את הצד השלישי למסור לידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל‬
‫את הנכסים המעוקלים או ליתן הודעה כי אין בידו נכסים השייכים לחייב‬
‫וזאת בתוך ‪ 11‬ימים ממועד קבלת הצו‪.‬‬
‫‪ .3‬בסעיף ‪74‬א לחוק ההוצאה לפועל נקבע שרשם ההוצל"פ רשאי לחייב את‬
‫הצד השלישי בחובו של החייב‪ ,‬וכלשון התקנה‪:‬‬
‫"צד שלישי אשר ללא הצדק סביר לא עשה כאמור בסעיף ‪ ,74‬או הוציא‬
‫מידו נכס או שילם חוב שלא כדין בידעו שיש עליו צו עיקול בידי צד‬
‫שלישי‪ ,‬רשאי רשם ההוצאה לפועל לחייבו בתשלום החוב הפסוק‬
‫במידה שלא שילמו החייב‪ ,‬ובלבד שחיוב זה לא יעלה על שווי הנכס‬
‫הנדון או על סכום החוב הנדון"‪.‬‬
‫‪ .7‬רוב העיקולים הנשלחים ל"צד שלישי" הם "עיקול ברישום"‪ ,‬כשהמשמעות היא שעל מקבל‬
‫הצו לעכב אצלו את הנכסים המעוקלים עד לקבלת הנחיות מה לעשות עם כספים אלה‪.‬‬
‫במקרים אלה יורה צו העיקול לצד השלישי למסור הודעה ללשכת ההוצאה לפועל תוך ‪ 11‬ימים‬
‫מיום קבלת הצו; בהודעה יש לפרט האם יש בידיכם את הנכס המבוקש בצו העיקול (קרי –‬
‫משכורת)‪ .‬גם אם אין בידיכם נכסים המתייחסים לצו העיקול (למשל בשל כך שהעובד סיים‬
‫לעבוד אצלכם) ‪ -‬יש להודיע על כך‪.‬‬
‫‪ .5‬יודגש‪ ,‬כי צו העיקול חל על כל נכס אשר בידיכם ביום קבלת הצו או שיגיע לידיכם תוך שלושה‬
‫חודשים מיום קבלת הצו‪ .‬לכן גם אם בעת הטלת העיקול אין בידיכם נכסים השייכים לעובד‬
‫ובמהלך שלושת החודשים הסמוכים לקבלת הצו הגיע לידיכם נכס כזה‪ ,‬יש לשלוח הודעה‬
‫נוספת ללשכת ההוצאה לפועל תוך ‪ 11‬ימים ממועד השינוי‪.‬‬
‫‪ .9‬עם זאת‪ ,‬לפעמים צו העיקול מורה ל"מחזיק" (המעסיק במקרה זה) להעביר את הכספים‬
‫המעוקלים ולא להסתפק בעיכוב הכספים אצלכם‪ .‬צווים מסוג זה נקראים "צוי מימוש"‪ .‬מכאן‬
‫שחשוב מאד לעיין היטב בתוכן צו העיקול ואם יש לכם ספקות כלשהם באשר לחובות‬
‫המוטלות עליכם בצו העיקול – רצוי ביותר שתיצרו איתנו קשר ונסייע לכם‪.‬‬
‫‪ .4‬החשיבות לפנות לעזרה גדולה במיוחד כאשר יש יותר מצו עיקול אחד‪ ,‬שכן אז מימוש צו אחד‬
‫עלול להפר את השני ויש צורך בהגשת בקשה למתן הוראות‪.‬‬
‫‪ .4‬לפעמים יש צורך בבקשה לקבלת הוראות מרשם ההוצאה לפועל (בעיקר במצבים של ריבוי‬
‫צווים על משכורתו של אותו עובד) ובמקרים כאלה מוצע להסתייע בנו בהכנת הבקשה‪.‬‬
‫חוק הגנת השכר‬
‫‪ .6‬סעיף ‪ 4‬לחוק הגנת השכר‪ ,‬התשי"ח‪ ,1654-‬וסעיף ‪(5‬א) לחוק הבטחת הכנסה‪ ,‬התשמ"א‪1641-‬‬
‫קובעים כי במקרה בו הוטל עיקול על שכר עבודה‪ ,‬יש להשאיר בידי העובד סכום מסוים משכר‬
‫עבודתו החודשי לאחר ניכוי ניכויי החובה ‪ -‬מס הכנסה‪ ,‬מס בריאות וביטוח לאומי‪ .‬מטרתה של‬
‫ההגנה‬
‫‪ .11‬שמקנה סעיף ‪ 4‬לחוק הגנת השכר היא להשאיר סכום מסוים מהמשכורת המעוקלת בידי‬
‫העובד למחייתו‪.‬‬
‫‪ .11‬שימו לב‪ :‬חובות שיש לעובד כלפיכם (למשל בגין קניות בכלבו) לא ניתנות לניכוי מהמשכורת‬
‫כאמור לעיל‪ .‬כלומר‪ :‬את החובות הללו ניתן לנכות רק מהסכום הפטור מעיקול‪.‬‬
‫‪ .12‬כאמור‪ ,‬במקרה בו הוטל עיקול על שכר עבודה של עובד בשכר חודשי גובה הניכוי יקבע‬
‫בהתאם למצבו המשפחתי או ‪ 08%‬ממשכורתו‪ ,‬הנמוך מביניהם‪ ,‬כאשר את היתרה על המעסיק‬
‫להעביר לתיק ההוצאה לפועל או לעכב אצלו – הכל בהתאם להנחיות צו העיקול‪.‬‬
‫הסכומים הפטורים מעיקול משכורת – לינואר ‪1823‬‬
‫הסכום הפטור מעיקול לעובד בשכר חודשי‬
‫יחיד‬
‫‪₪ 2,222‬‬
‫בני זוג‬
‫‪₪ 3,2,3‬‬
‫בני זוג ‪ +‬ילד‬
‫‪₪ 3,962‬‬
‫בני זוג ‪ 2 +‬ילדים ומעלה‬
‫‪₪ 7,2,2‬‬
‫רווק‪/‬גרוש‪/‬אלמן ‪ +‬ילד‬
‫‪₪3,732‬‬
‫רווק‪/‬גרוש‪/‬אלמן ‪ 2 +‬ילדים ומעלה‬
‫‪₪ 7,2,2‬‬
‫אם הסכומים הנ"ל מהווים יותר מ‪ 08%-‬משכר העבודה החודשי‪ ,‬אזי יקטן הסכום שאינו‬
‫ניתן לעיקול לכדי ‪ 08%‬משכר העבודה החודשי (כלומר‪ :‬ניתן יהיה לעקל מקסימום ‪18%‬‬
‫מהשכר)‪.‬‬
‫‪ .13‬לגבי עובד שמקבל שכר יומי‪ ,‬הסכום הפטור מעיקול בשכר היומי הוא החלק ה‪ 25 -‬מהסכום‬
‫החודשי הפטור מעיקול‪ ,‬כלומר החישוב יהיה הסכום החודשי הפטור מעיקול מחולק ב‪.25 -‬‬
‫לדוגמא‪ :‬השכר היומי הפטור מעיקול הוא ‪ 47.44‬ש"ח (‪ .)25 / ₪ 2122‬כך שאם העובד מקבל‬
‫‪ ₪ 211‬ליום עבודה הסכום הפטור מעיקול הוא ‪.₪ 47.44‬‬
‫‪ .17‬לגבי עובד שמקבל שכר לפי שעות‪ ,‬רואים את סך השתכרותו ביום עבודה כשכר יומי וחישוב‬
‫הסכום הפטור מעיקול יהיה כמו לעובד בשכר יומי‪.‬‬
‫‪ .15‬יוצא מן הכלל הוא מקרה בו העיקול המוטל על משכורתו של העובד הוא תוצאה של חוב‬
‫מזונות‪ .‬במקרה מעין זה יש לעקל את כל השכר נטו המגיע לעובד (אין סכום הפטור מעיקול)‪.‬‬
‫‪ .19‬בפסק דין שניתן בסוגיה זו בעא (חי') ‪ 1124/15‬פרומנט ניהול פרויקטים בע"מ נ‪ .‬קובי שמעון‬
‫נידון מקרה בו מעביד לא עיקל שכר עבודה של אחד מעובדיו למרות שקיבל לידיו צו המורה לו‬
‫לע שות כן‪ .‬להגנתו טען המעביד שהטופס אותו קיבל אינו הטופס המתאים לעיקול שכר עבודה‪.‬‬
‫בית המשפט דחה את טענתו וקבע כי המעביד הפר את צו העיקול והוא חויב‪ ,‬במקום העובד‪,‬‬
‫לשלם לנושה את מלוא סכום העיקול‪,‬‬
‫‪ .14‬בפסק דין אחר שניתן לאחרונה בסוגיה זו בבית המשפט העליון (רעא ‪ 1119/14‬ע‪.‬א‪.‬מ‪ .‬קונדוס‬
‫בע"מ נ' אגס ירוק מסחר ושירותים בע"מ) נקבע‪ ,‬כי למרות שבצו העיקול נרשם שם שגוי של‬
‫‪3‬‬
‫מקבל צו העיקול‪ ,‬אסור היה למקבל הצו להתעלם מחובת ההודעה ומחובתו לתפוס את‬
‫הכספים המעוקלים וזאת מאחר ובנסיבות פסק הדין היה ברור למקבל הצו עניינו של הצו‬
‫ותכליתו‪.‬‬
‫סיכום והמלצות‬
‫‪ .14‬בהתאם למפורט בחוזר זה‪ ,‬בכל מקרה בו קיבלתם הודעה על עיקול משכורת יש לפעול בהתאם‬
‫להנחיות שבצו העיקול‪.‬‬
‫‪ .16‬אנו ממליצים ליידע את העובד על קבלת צו העיקול עם קבלת הצו ולתת לו הזדמנות לבטל את‬
‫הצו‪ .‬אך כל עוד לא הציג העובד בפניכם החלטה של גורם שיפוטי על ביטול העיקול‪ ,‬יש לפעול‬
‫בהתאם להוראות הצו‪.‬‬
‫‪ .21‬כמו‪-‬כן‪ ,‬יש לערוך בדיקה מה מקור החיוב של צו העיקול ובמידה ומדובר בצו עיקול עקב אי‬
‫תשלום מזונות יש לעקל את מלוא המשכורת‪ .‬במידה ואין מדובר בצו עיקול הנובע מחיוב‬
‫מזונות יש לערוך חישוב מה הסכום הפטור מעיקול ולעקל רק את הסכום שמעבר לסכום‬
‫הפטור‪.‬‬
‫‪ .21‬לתשומת לבכם‪ ,‬הפרת צו עיקול על ידי מעביד‪ ,‬בין אם במתכוון או ברשלנות‪ ,‬מסכנים את‬
‫המעסיק בחיובו בתשלומי החוב במקום העובד‪.‬‬
‫‪ .22‬כל האמור בחוזר זה הינו מידע כללי‪ ,‬אשר אינו מתייחס למקרה ספציפי‪ ,‬ואינו בא להחליף לווי‬
‫ויעוץ משפטי‪.‬‬
‫‪ .23‬בשל מורכבות הנושא והסיכונים הכרוכים באי ביצוע הוראות צוי עיקול‪ ,‬אנו ממליצים בחום‬
‫להתייעץ איתנו ולוודא שאתם פועלים כדין‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫מחלקת דיני עבודה‬
‫שלמה כהן ושות'‪ ,‬עו"ד‬
‫ומגשרים‬

Similar documents