tofes 161

Comments

Transcription

tofes 161
‫טופס ‪161‬‬
‫טופס ‪ 161‬הוא טופס סיום עבודה הממולא על ידי המעביד‪ ,‬ומטרתו שחרור כספי‬
‫הפיצויים המגיעים לעובד ודיווח עליהם לשלטונות המס‪ .‬במדריך זה נסביר כיצד למלא‬
‫את הטופס בצורה הנכונה ונענה על שאלות הנוגעות לתקופת סיום יחסי העבודה‬
‫טופס ‪ 161‬הינו טופס הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד‪ .‬מטרת הטופס היא‬
‫הסדרת תשלום פיצויי הפיטורים להם זכאי העובד ודיווח עליהם לרשויות המס‪ .‬רק לאחר‬
‫קבלת טופס ‪ 161‬בצירוף טופס הודעת העובד )טופס ‪ 161‬א'(‪ ,‬יכולות קופות הגמל )קרן‬
‫פנסיה‪ ,‬ביטוח מנהלים‪ ,‬קופה מרכזית לפיצויים( להעביר את הבעלות על כספי הפיצויים‬
‫לעובד‪.‬‬
‫* מידע נוסף בנושא חישוב פיצויי הפיטורים ניתן למצוא במאמר פיצויי פיטורים‪.‬‬
‫על מי מוטלת האחריות למילוי טופס ‪?161‬‬
‫•‬
‫האחריות למילוי טופס ‪ 161‬והעברתו לפקיד השומה מוטלת על המעביד‪ ,‬בין אם כספי‬
‫הפיצויים ישולמו על ידיו או על ידי קופת הגמל‪ .‬המעביד יכול להיעזר באנשי מקצוע לצורך‬
‫מילוי הטופס אך אין הדבר פוטר אותו מאחריות לנכונות הפרטים בטופס‪.‬‬
‫•‬
‫באם העובד צבר זכויות ממקום העבודה הקודם )רצף פיצויים( אחריותו לדווח עליהן‬
‫למעביד‪.‬‬
‫•‬
‫המעביד ימלא את הפרטים בטופס ‪ 161‬ויכול אף לחשב בעצמו את סכום המענק הפטור‬
‫ממס והסכום החייב‪ ,‬לאחר קבלת עותק של טופס ‪ 161‬א' מהעובד‪.‬‬
‫ההליך הרגיל ייראה כך‪:‬‬
‫עובד ממלא‬
‫טופס ‪ 161‬א'‬
‫מעביד ממלא‬
‫טופס ‪161‬‬
‫מעביד שולח טפסים‬
‫למס הכנסה וקופות גמל‬
‫קבלת כספים‬
‫חשוב לציין כי על פי הנחיות מס הכנסה משנת ‪ ,2008‬רשאי העובד לפנות לאיש מקצוע על‬
‫מנת להיעזר בו במילוי טופס ‪ 161‬א'‪ ,‬ולשם כך יזדקק לטופס ‪ 161‬מהמעביד‪ .‬בשל העובדה‬
‫שהמעביד לא יוכל למלא את כל חלקו בטופס‪ ,‬הוא רשאי לתת לעובד טופס ‪ 161‬ללא חישוב‬
‫הפטור על כספי הפיצויים‪.‬‬
‫כך ייראה ההליך במידה והעובד יבחר להתייעץ עם איש מקצוע‪:‬‬
‫מעביד ממלא טופס‬
‫‪ 161‬ללא חישוב‬
‫הפטור ומגיש לעובד‬
‫העובד ממלא טופס‬
‫‪ 161‬א' בעזרת איש‬
‫מקצוע ומחזיר למעביד‬
‫מעביד ממלא סעיף פטור‬
‫בטופס ‪ 161‬ומגיש‬
‫לרשויות המס ולקופות‬
‫קבלת כספים‬
‫גם במקרים בהם מענק הפרישה )פיצויי הפיטורים( משולמים לא רק על ידי המעסיק אלא גם‬
‫על ידי קופת גמל‪ ,‬המעסיק ימלא את הטופס ובכך יגדיר לקופה את המס שעליה לנכות‬
‫במקור‪ .‬במקרים בהם יש יותר מקופה אחת האמורה לשלם לעובד‪ ,‬המעסיק אינו חייב למלא‬
‫את הטופס ויכול להפנות את העובד לרשויות המס‪ ,‬אך במרבית המקרים החוק מאפשר לו‬
‫לעשות כך ובכך להקל על העובד‪.‬‬
‫בסוף התהליך‪ ,‬על רשויות המס לקבל טופס ‪ ,161‬טופס ‪ 161‬א' מהעובד ו‪ 3-‬תלושי משכורת‬
‫אחרונים‪.‬‬
‫במקרים בהם המעביד לא ממלא טופס ‪ 161‬העובד יכול לפנות לפקיד השומה ולהגיש בקשה‬
‫אישית לקבלת הפיצויים‪.‬‬
‫להורדת טופס ‪ 161‬לחצו כאן‬
‫הנחיות למילוי טופס ‪161‬‬
‫פרישה מוחלטת מוגדרת כסיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬ולכן מקרים כגון הקטנת היקף העבודה‪,‬‬
‫הפסקת עבודה של פחות משלושה חודשים או מעבר מהגדרה כשכיר לעצמאי נותן שירות‪,‬‬
‫מחייבים בדיקה ספציפית‪.‬‬
‫ההגדרה של קרוב‪ :‬בן זוג‪ ,‬אח‪ ,‬אחות‪ ,‬הורה‪ ,‬הורי הורה‪ ,‬צאצא וצאצאי בן הזוג ובני הזוג של‬
‫כל אלה‪ ,‬אדם ובא כוחו או שותף בשותפות‪.‬‬
‫תאריך התחלת העבודה הינו התאריך המוקדם ביותר בו התחיל העובד לעבוד‪ .‬באם מדובר‬
‫בעובד שעבד לסירוגין או דיווח על חל"ת והפסקות עבודה‪ ,‬יירשם הדבר בסעיף ז'‪.‬‬
‫כאשר סיבת הפרישה הינה מוות‪ ,‬על יורשי העובד או שאיריו למלא טופס ‪ 161‬ב'‪.‬‬
‫הגעה לגיל פרישה הינה לפי ההגדרה – גיל ‪ 67‬לגבר‪ ,‬גיל ‪ 64‬לאישה‪ .‬נכות יציבה משמעה‬
‫נכות קבועה ולא זמנית של לפחות ‪.75%‬‬
‫בכל מקרה שונה משני אלה יש לבחור באפשרות השלישית‪.‬‬
‫המשכורת החודשית האחרונה הינה ההכנסה מהעבודה למעט תשלומים להוצאות העובד‬
‫ושווי שימוש ברכב‪ .‬שכר העבודה הינו שכר הבסיס שלפיו מחושב מענק הפרישה )פיצויי‬
‫הפיטורים(‪ .‬סכום המשכורת החודשית בדרך כלל יהיה גבוה מסכום שכר העבודה‪ ,‬היות והוא‬
‫מכיל בתוכו תוספות שונות כגון בונוסים וכיו"ב‪ .‬על מנת לאמת את הנתונים הללו‪ ,‬יש לצרף‬
‫שלושה תלושי משכורת אחרונים‪.‬‬
‫בסעיף זה יפורטו שינויים מהותיים שאירעו במהלך שנות העבודה‪ ,‬כגון‪ :‬שינויים בהיקף‬
‫המשרה‪ ,‬תקופות עם שכר שונה מהותית )באותו היקף משרה( וחל"ת )חופשה ללא תשלום(‪.‬‬
‫אין לפרט בטופס את תאריכי החל"ת‪ ,‬אך יש לציין את התקופה שלפני החל"ת ואחריה‪.‬‬
‫הפטור מחושב לפי סכום המענקים לכל התקופות‪ ,‬אך לא יותר מהפטור המקסימלי של‬
‫תקרת המשכורת כפול מספר שנים‪.‬‬
‫שם המשלם – השם המלא של הגוף שישלם‪ ,‬כגון המעביד‪ ,‬קרן הפנסיה או קופת הביטוח‪.‬‬
‫תיק ניכויים – מספר תיק הניכויים של המשלם‪.‬‬
‫קוד סוג המשלם – לכל סוג של משלם יש קוד‪ ,‬לפי הפירוט הבא‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫המעביד‬
‫‪2‬‬
‫מינהל הגמלאות )פנסיה תקציבית של עובדי המדינה(‬
‫‪3‬‬
‫קופה מרכזית לפיצויים‬
‫‪4‬‬
‫קופה אישית לפיצויים כולל קופת ביטוח‬
‫קוד סוג התשלום – ישנם‬
‫‪5‬‬
‫קופת פנסיה ותיקה‬
‫סוגים שונים של תשלומים‬
‫‪6‬‬
‫קופת פנסיה חדשה )מ‪ (1995 -‬וקופת ביטוח לקצבה‬
‫ולכן יש למלא עבור כל‬
‫‪7‬‬
‫קופה לקצבת יסוד ‪ /‬קופה לתגמולים של עובד שכיר‬
‫תשלום את הסוג לפי‬
‫הטבלה המפורטת‪ .‬סוגי‬
‫התשלום הנפוצים הם‪:‬‬
‫‪ 20‬משיכת סכום הוני מכל קופה שהיא‪ .‬קוד זה תקף גם בהחלטת העובד להמשיך ברצף‬
‫פיצויים‪.‬‬
‫‪ 23‬מענק שאירים‬
‫‪ 30‬קבלת קצבה בפועל – ברצף קצבה אין צורך למלא קוד סוג משלם‬
‫כאשר סוג המשלם הוא ‪ 5‬או ‪) 6‬קופות פנסיה( ולא ניתן לדעת איזה סכום ימשוך העובד – אין‬
‫צורך למלא סוג תשלום‪.‬‬
‫התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכות – יש למלא את הוותק שבגינו יתקבל כל‬
‫תשלום‪ .‬בביטוחי מנהלים יירשם תאריך התחלת התשלומים‪ .‬נתון זה נלקח בחשבון לצורך‬
‫חישוב הפטור לפיצויים‪.‬‬
‫הסכום ששולם או נצבר ליום הפרישה – יש לרשום את סך הפיצויים לפי הגוף המשלם‪,‬‬
‫בהתייחס רק לסכומים ששולמו או ישולמו בסמוך לפרישה‪ .‬בתשלומי קצבה יש לרשום את‬
‫הקצבה ברוטו‪ ,‬ובתשלומי פיצויים מקופת ביטוח יש לרשום את הסכום כולל הרווחים‪.‬‬
‫תאריך התשלום – התשלום ההוני או התחלת תשלומי הקצבה‪ .‬באם הוחלט על תשלום‬
‫פיצויים לשיעורין יש למלא בנוסף גם את סעיף ט'‪:‬‬
‫צבירה נוספת – במקרים בהם ידוע למעביד כי ישנן הפקדות נוספות שעדיין לא נרשמו או‬
‫רווחים נוספים‪ ,‬עליו לציין זאת בסעיף זה‪.‬‬
‫סעיף זה נועד למקרים בהם המעביד מעניק לעובד פיצויים נוספים מעבר למה שנכתב עד כה‬
‫בטופס‪ .‬במידה ולא קיימים פיצויים כאלה‪ ,‬יש לסמן את תיבת הסימון העליונה‪.‬‬
‫המעביד יכול לחשב את סכום הפטור במקרים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬על פי חישובי המעביד‪ ,‬סכום המענקים שיקבל העובד מכל המקורות אינו עולה על תקרת‬
‫הפטור הקבועה בחוק‪ ,‬ולכן רשאי המעביד להורות לכל המשלמים לשלם לעובד ללא ניכוי‬
‫מס‪ .‬המעביד רשאי לעשות כן אף במקרים של יותר ממשלם אחד‪.‬‬
‫ב‪ .‬באם מלבד המעביד יש עוד משלם יחיד‪.‬‬
‫ג‪ .‬באם מלבד המעביד יש משלם נוסף המשלם סכום פטור ממס‪ ,‬וכל שאר המשלמים‬
‫מנכים את שיעור המס המרבי‪.‬‬
‫ד‪ .‬באם מלבד המעביד יש משלם נוסף המשלם סכום פטור ממס וכל שאר המשלמים הם‬
‫קופות לקצבה‪ ,‬והעובד בחר באפשרות של רצף קצבה‪.‬‬
‫חשוב לדעת‪ :‬על המעביד לשלוח את הטפסים המקוריים )‪ 161‬ו‪161 -‬א'( לפקיד השומה גם‬
‫אם המעביד חישב בעצמו את גובה הפטור וגובה המס לניכוי‪ ,‬ואף כאשר הורה למשלם אחר‬
‫לעשות זאת‪ .‬המעביד רשאי אף לבחור שלא לחשב את סכום הפטור על אף שהוא רשאי‬
‫לעשות כן‪.‬‬
‫סכום המשכורת הקובעת לפטור – המשכורת האחרונה ששולמה לעובד‪ ,‬כפי שמולאה‬
‫בסעיף ו'‪.‬‬
‫סה"כ מענק המשולם בעת הפרישה – סך כל הסכומים המשולמים על ידי המעביד או‬
‫קופות אחרות‪ ,‬בניכוי הסכומים אותם מייעד העובד לרצף פיצויים או קצבה‪.‬‬
‫סה"כ מענק פטור ממס – משכורת קובעת עד לתקרה המקסימאלית )‪ 11,390‬ש"ח( כפול‬
‫מספר שנות עבודה‪ .‬חשוב לציין כי על פי חוזר מס הכנסה מיולי ‪ 2010‬מתקיימת הגדלה‬
‫אוטומטית ל‪ 150% -‬מהפטור עד לתקרה המקסימלית‪ ,‬אך זה מתבצע רק בסמכות פקיד‬
‫השומה‪ .‬למעביד אין סמכות לקבוע הגדלה זו כבר בטופס ‪ ,161‬אך מומלץ להודיע לעובד כי‬
‫עליו לפנות לפקיד השומה לבקשת הגדלת הפטור‪.‬‬
‫סכום המענק החייב במס – סך כל המענק המשולם בעת הפרישה בניכוי המענק הפטור‪.‬‬
‫בסעיפים ‪ 5‬ו ‪ 6‬יש למלא את ניכויי המס‪.‬‬
‫סעיף ‪ 7‬הינו הודעה לייעוד כספים לרצף קצבה – כאשר הסכום במלואו מיועד לרצף קצבה‬
‫אין צורך למלא סכום‪ ,‬ניתן לרשום רק ‪ 100%‬או "הכל"‪.‬‬
‫המשך התהליך‬
‫לאחר מילוי הטופס יש לשלוח את טופס המקור בצירוף עם המקור של טופס ‪ 161‬א' לפקיד‬
‫השומה‪ ,‬בצירוף ‪ 3‬תלושי משכורת אחרונים‪ .‬לקופת הגמל יש לשלוח העתק של טופס ‪161‬‬
‫בצירוף‪:‬‬
‫א‪ .‬כאשר כל הפיצויים פטורים ממס אין צורך לשלוח לקופת הגמל העתק של ‪ 161‬א'‪.‬‬
‫ב‪ .‬כאשר יש חלק חייב במס יש לשלוח לקופת הגמל העתק של טופס ‪ 161‬א'‪ ,‬אך אם יש‬
‫יותר מקופת גמל אחת אין צורך לשלוח לקופת הגמל אף טופס אלא להמתין לאישור‬
‫פקיד השומה‪.‬‬
‫ג‪ .‬כאשר העובד מבקש הגדלת פטור‪ ,‬רצף פיצויים ‪ /‬קצבה או פריסת מס – אין צורך לשלוח‬
‫לקופת הגמל העתקים‪ ,‬אלא להמתין לאישור פקיד השומה‪.‬‬
‫יש לך שאלה בנושא דיני עבודה? מומחי ממון עומדים לשירותך‬
‫תחום דיני העבודה הוא תחום מורכב‪ ,‬הדורש ידע והבנה רבה‪ .‬על מנת לקבל‬
‫את ההחלטות הטובות ביותר יש צורך לעקוב באופן שוטף אחר השינויים‬
‫המתבצעים מעת לעת בחוקים ולהתעדכן בהחלטות החדשות של בתי הדין‬
‫לעבודה‪ .‬מומחי חברת ממון הם בעלי ניסיון עשיר בתחום דיני העבודה‪ ,‬וישמחו‬
‫לסייע לך – בין אם אתה מעביד או עובד ‪ -‬בכל בעיה או שאלה בתחום‪ ,‬כך‬
‫שתוכל להיות בטוח שאתה מבצע את ההחלטה הנכונה ביותר עבורך‪.‬‬

Similar documents