, בני ברק 7 הרב קוק – חסדי יהודה

Transcription

, בני ברק 7 הרב קוק – חסדי יהודה
‫חסדי יהודה – הרב קוק ‪ ,7‬בני ברק‬
‫‪ .1‬פרטי העיצום‪:‬‬
‫חוק וסעיף‬
‫חוק שכר מינימום‪ ,‬תשמ"ז‪1897-‬‬
‫סעיף ‪ ,5‬אי תשלום שכר מינימום על‪-‬ידי מעביד לעובד‬
‫מספר‬
‫עובדים‬
‫כללי‬
‫מספר‬
‫עובדים‬
‫שנבדקו‬
‫סכום‬
‫העיצום‬
‫במקור‬
‫סה"כ‬
‫‪--‬‬
‫‪1‬‬
‫‪₪ 02,404‬‬
‫‪₪ 02,404‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ .2‬הפחתת עיצום כספי‪ :‬כן‪ /‬לא‬
‫א‪ .‬לא הפר כל הוראה בחמש השנים‪04% -‬‬
‫ב‪ .‬לא הפר את אותה הוראה בחמש השנים שקדמו להפרה – ‪52%‬‬
‫ג‪ .‬הפסיק את ההפרה בטרם פנה אליו מפקח עבודה‪04% -‬‬
‫ד‪ .‬המעביד נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק שנגרם בשלה‪54% -‬‬
‫ה‪ .‬המעביד הסתמך על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך‪ ,‬שלפיהן קוימה בידיו‬
‫החובה שהופרה‪04% -‬‬
‫ו‪ .‬נסיבות אישיות חריגות למעביד יחיד המעסיק פחות מ‪ 04-‬עובדים‪52% -‬‬
‫סה"כ אחוזי הפחתה‪:‬‬
‫‪ .3‬הוגש ערר‪ :‬כן‪ /‬לא‬
‫החלטת ועדת ערר‪:‬‬
‫• הבקשה נדחתה‬
‫• הבקשה התקבלה‬
‫• התקבלה חלקית‬
‫‪ .4‬הוגש ערעור לבית הדין‪ :‬כן‪ /‬לא‬
‫החלטת בית הדין‪:‬‬
‫• הבקשה נדחתה‬
‫• הבקשה התקבלה‬
‫• התקבלה חלקית‬
‫משרד הכלכלה‬
‫אגף האכיפה‪ ,‬מטה האגף‪ .‬רחוב מנחם בגין ‪ ,521‬תל אביב ‪1075275‬‬
‫טל' ‪ ,30-7037433‬פקס ‪[email protected] ,30-2464283‬‬
‫‪₪ 33,070‬‬

Similar documents