נאמני בטיחות כללי

Transcription

נאמני בטיחות כללי
‫נאמני בטיחות‬
‫בטיחות‬
‫• בטיחות היא בעצם מצב בו אדם יכול לבצע פעולה‬
‫כלשהיא במינימום סיכונים‬
‫• תאונה היא כשל מערכתי ו‪/‬או תיפעולי הגורם‬
‫בסופו של התהליך לפגיעה בגוף האדם‬
‫מודל‬
‫אדם‬
‫משימה‬
‫מכונה‬
‫ניהול‬
‫סביבה‬
‫מקום העבודה‬
‫תאונה יכולה להיגרם מאחד הגורמים או משילוב של‬
‫מספר גורמים‪.‬‬
‫ניהול‬
‫• נהלי הבטיחות‬
‫• הדרכות בטיחות‬
‫• מסירת מידע בשפה מובנת‬
‫• מידע לעובדים על סיכונים במקומות עבודה‬
‫• בדיקת הבנת הנשמע‬
‫ניהול עבודה‬
‫נוהל תקין ומעודכן – ערובה לבטיחות והצלחה‬
‫נוהל טוב – פשוט לקריאה וקל להבנה‬
‫מקום עבודה‬
‫פתחים בריצפה‬
‫משטחי עבודה לא בטוחים לביצוע עבודה‬
‫מעליות ‪,‬מדרגות וסולמות‬
‫מכונות ‪,‬ציוד ומערכות שעובדות בזמן ביצוע‬
‫משימה‬
‫פיגום בגג‬
‫בטיחות ידעת – תאונה מנעת‬
‫עבודה בגובה‬
‫בטיחות באש‬
‫• חוקים ותקנות‬
‫אדם‬
‫– חוק טכני‪ :‬מה צריך לעשות‬
‫– חוק אירגוני‪ :‬מי עושה ובאיזה תחום‬
‫• הנדסת אנוש‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫התאמה לתפקיד‪,‬שעות עבודה לא קבועות‪,‬ימי עבודה ראשונים‪,‬מקום עבודה‬
‫חדש‪,‬מקצצוע חדשחילופי מנהלים‪,‬מתח‪ ,‬לחץ להספיק יותר מהאפשר‬
‫תרבות ארגונית‪,‬התייחסות הממונה הישיר‪,‬חינוך‬
‫מצבי רוח‬
‫"אין לי זמן ותמיד עבדתי כך"‪",‬לי זה לא יקרה"‬
‫• השימוש בכלים‬
‫– בחר בכלי מתאים לעבודתך‬
‫– השתמש בכלי אך ורק למטרה‬
‫– אין להחזיקם בכיסי בגדיך‬
‫• אמצעי מיגון‬
‫– כובע מגן‪,‬מסכת פנים‪,‬כפפות מגן‪,‬נעלי בטיחות‪,‬סינר מגן‪,‬משקפי מגן‪,‬אוזניות‬
‫או אטמים‬
‫מכונה‬
‫כלי עבודה ומכונות‬
‫ידנים‬
‫חשמלים‬
‫פנאומטים‬
‫הידראוליים‬
‫כללי בטיחות‬
‫כלי המתאים לעבודה‬
‫כלי במצב תקין והשימוש בצורה נכונה‬
‫כאשר הינך מפעיל כלי תוך כדי תנופה‪ ,‬וודא שלא נימצא איש בטווח בן הוא עלול‬
‫להיפגע‬
‫כלי יבש אינו לח או רטוב‪ ,‬נכי מלכלכלוך ואבק‬
‫שימוש באמצעי מיגון‬
‫ביגוד מגן אישי‬
‫חובת גידור לבטח של חלקים נעים במכונות‬
‫כלי ההרמה‪,‬אביזרי הרמה ומכונות הרמה חייבים להיבדק ע"י בודק מוסמך‬
‫אחסנה נכונה בגמר השימוש‬
‫סביבה‬
‫• יש ליצור סביבת התנאים הפיזיולוגיים והפסיכולוגיים‬
‫הנאותים לטיפוח הרגשה הטובה‪,‬לשמירה על בריאות‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫צפיפות‪,‬איוורור‪,‬תאורה‪ ,‬עבודות מחוץ או בתוך מבנה‬
‫שדה ראיה מספיק‬
‫שמירת מרחקי עבודה‬
‫"נוח"‬
‫הגישה והמעבר‬
‫משטחים‪,‬מדריגות וסולמות‬
‫עבודוה במקום מוקף‬
‫עבודות באש סביב המקום העבודה‬
‫עומס חום או קור‪,‬אבק‪ ,‬יובש או רטיבות‪,‬רוחות‬
‫מיקום אמצעי כיבוי אש‬
‫רעש ורעודות‬
‫שילוט וסימון‬
‫ניקיון‪,‬ניקוז רצפות‬
‫מי שתיה‬
‫מלתחות‬
‫עזרה ראשונה‬
‫– תנאי סביבה‬
‫תקנות ארגון הפיקוח על העבודה‬
‫(ועדות‪-‬בטיחות ונאמני‪-‬בטיחות)‪,‬‬
‫תשכ"א‪1960-‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגי עובדים ונאמנים‬
‫נציגי עובדים בועדת‪-‬בטיחות (להלן ‪ -‬נציגי העובדים) או נאמנים לעניני בטיחות‬
‫וגיהות (להלן ‪ -‬הנאמנים) יתמנו על ידי ועד העובדים במפעל‪.‬‬
‫‪ .2‬קשר בין ועדת בטיחות ובין ועד עובדים ומועצת ייצור‬
‫בין נציגי העובדים יהיה אחד שהוא חבר ועד העובדים‪ ,‬ואם יש במפעל מועצת‪-‬ייצור‪,‬‬
‫גם אחד שהוא נציג העובדים במועצה; חבר ועד עובדים שנתמנה נציג כאמור‪ ,‬לא‬
‫יטיל עליו ועד העובדים תפקיד קבוע אחר‪.‬‬
‫‪ .3‬בחירת נציגי עובדים ונאמנים‬
‫אין במפעל ועד עובדים‪ ,‬ייבחרו נציגי העובדים או הנאמנים על ידי העובדים במפעל‪,‬‬
‫באסיפה שתכונס לצורך זה‪ ,‬על ידי בא‪-‬כוח המוסד לבטיחות ולגיהות‪.‬‬
‫‪ .4‬סגולות חברי ועדת בטיחות ונאמנים‬
‫במינוים או בבחירתם של חברי ועדת‪-‬בטיחות ונאמנים יש להתחשב בסגולות אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬ותק במפעל ובמקצוע;‬
‫‪ 1‬ק"ת תשכ"א‪ ;252 ,‬תשל"ג‪.1735 ,‬‬
‫• (‪ )2‬עירנות והבנה לבטיחות בעבודה‬
‫(‪ )2‬עירנות והבנה לבטיחות בעבודה‪.‬‬
‫‪ .5‬תקופת כהונה‬
‫חברי ועדת‪-‬בטיחות ונאמנים יתמנו או ייבחרו לשלוש שנים‪ ,‬ומותר לחזור למנותם או‬
‫לבחרם מחדש; ובלבד שתקופת כהונתו של נציג העובדים בועדת‪-‬בטיחות שהוא חבר‬
‫ועד העובדים או נציג העובדים במועצת‪-‬ייצור‪ ,‬תסתיים לפני המועד האמור אם חדל‬
‫להיות חבר ועד העובדים או נציג העובדים במועצת הייצור‪.‬‬
‫‪5‬א‪ .‬מועדי התכנסות ועדת הבטיחות (תיקון‪ :‬תשל"ג)‬
‫על ועדת הבטיחות להתכנס לפחות שמונה פעמים בשנה; לא התכנסה הועדה‬
‫כאמור‪ ,‬יכנסה הממונה על הבטיחות והוא יקבע את המועד ואת סדר היום של‬
‫הועדה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור פעולות‬
‫פעולה שנעשתה על ידי חברי ועדת‪-‬בטיחות‪ ,‬שתקופת כהונתם נסתיימה ושהיתה‬
‫כדין אילולא נסתיימה תקופת כהונתם‪ ,‬רואים אותה כאילו נעשתה כדין‪.‬‬
‫‪ .7‬הוראות מעבר‬
‫חברי ועדת‪-‬בטיחות שנתמנו או נבחרו לפני פרסום תקנות אלה ברשומות‪ ,‬יראו אותם‬
‫כאילו נתמנו או נבחרו לפי תקנות אלה בתאריך שנתמנו או נבחרו‪.‬‬
‫_________________________________‬
‫• חובות וסמכויות של נאמן בטיחות‬
‫ואלה חובותיו וסמכויותיו של נאמן בטיחות‪:‬‬
‫‪.1‬לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות ולפעול למען שיפורם;‬
‫‪.2‬להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור‬
‫הבטיחות והגהות;‬
‫‪.3‬להודיע בכתב למעביד או לבא כוחו על ליקויים בשטח‬
‫הבטיחות והגהות; העתק מכתב ההודעה יימסר ביד או‬
‫בדואר רשום למפקח עבודה אזורי;‬
‫‪.4‬לעיין בכל פנקס‪ ,‬תעודה‪ ,‬דין וחשבון או כל מסמך אחר‬
‫הנוגעים לבטיחות ולגהות שחובה לנהלו‪ ,‬לקיימו או להגישו‬
‫לפי חיקוק שביצועו בידי שר העבודה;‬
‫‪.5‬להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל‪.‬‬
‫• חובות המעביד‬
‫המעביד ‪-‬‬
‫‪.1‬ייתן לנאמן הבטיחות את ההקלות הנאותות למילוי‬
‫תפקידו ויעודד אותו בפעולותיו;‬
‫‪.2‬ינקוט באמצעים מתאימים לתיקון ליקויים שעליהם‬
‫נמסרה לו הודעה כדין על ידי נאמן בטיחות‪ ,‬ואם לא‬
‫עשה כן ימסור לנאמן הבטיחות‪ ,‬תוך זמן מתקבל על‬
‫הדעת‪ ,‬הודעה מנומקת בכתב וישלח העתק הודעתו‬
‫במכתב רשום למפקח עבודה אזורי‪.‬‬
‫• הגנה על נאמן בטיחות‪:‬‬
‫לא יפגע המעביד בתנאי עבודתו של נאמן בטיחות‬
‫ובמעמדו בעבודה ולא יפטרו בשל פעולותיו כנאמן‬
‫בטיחות; הוראות סעיף ‪(17‬א)(‪ )2‬יחולו‪ ,‬בשינויים‬
‫המחויבים לפי העניין‪ ,‬על חילוקי דעות בין נאמן‬
‫בטיחות לבין מעביד בקשר למעשי המעביד‬
‫כאמור‪.‬‬
‫אחראיות משפטית‬
‫• ‪ .1‬אחריות המחזיק במקום העבודה או תופש המפעל‬
‫• באופן כללי‪ ,‬האחריות לקיום הוראות בדבר בטיחות וגהות‬
‫ושמירה על בריאות העובדים‪ ,‬המופיעות בחוקים ובתקנות‪,‬‬
‫מוטלת על "המחזיק במקום העבודה" או "תופש המפעל"‪.‬‬
‫הכוונה היא למי שבפועל מנהל את המפעל‪ .‬הוא האחראי‬
‫לכך שכל הפעילות המתקיימת במקום העבודה תעשה‬
‫בצורה המבטיחה את בטיחותם ובריאותם של העובדים‬
‫במקום‪ .‬בחוק נקבעו מקרים בהם ישנם אחראים נוספים‬
‫לקיום ההוראות‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫למלא הוראות החוק בעניין תנאים פיזיים של מקום‬
‫העבודה‪ ,‬שמירה על בטיחות במקום העבודה‪ ,‬דאגה‬
‫לרווחת העובדים והוראות מיוחדות נוספות‪.‬‬
‫יוודא עמידה בדרישות תקנות ארגון הפיקוח על‬
‫העבודה (תכנית לניהול הבטיחות)‪ ,‬תשע"ג‪2013-‬‬
‫להודיע על פתיחת מפעל ולהציג במפעל תקציר החוק‪.‬‬
‫למסור לעובדים מידע על הסיכונים במקום עבודתם‬
‫ולהדריכם כיצד לעבוד בצורה בטוחה‪.‬‬
‫למנות ממונה על הבטיחות בהתאם לגודל המפעל‪.‬‬
‫•לקבוע נציגיו ל ועדת בטיחות ולאפשר פעולתה‪.‬‬
‫•לסייע ולעודד את נאמני הבטיחות בפעולתם‪.‬‬
‫•להודיע לאגף הפיקוח על העבודה על כל תאונת‬
‫עבודה או מחלת מקצוע או מקרה מסוכן שארע‬
‫במקום העבודה‪..‬‬
‫•מי שמעסיק נשים חייב למלא אחר הוראות חוק‬
‫עבודת נשים ותקנותיו‪.‬‬
‫• מי שמעסיק נוער חייב למלא אחר הוראות חוק‬
‫עבודת הנוער ותקנותיו‪.‬‬
‫• לקבל ולקיים רשיון עסק על פי הוראות חוק רישוי‬
‫עסקים‪.‬‬
‫• קיימות חובות רבות נוספות המוטלות על המחזיק‬
‫במקום העבודה מכוח החוקים השונים שחוקקו כדי‬
‫לשמור על זכויות העובדים ועל תנאי עבודתם‪.‬‬
‫• אחריות העובד‬
‫• העובד אחראי לשמור על בטיחות בעבודתו‪ ,‬לפעול‬
‫בהתאם להדרכות הבטיחות שהוא מקבל‬
‫ולהשתמש בציוד הבטיחות בהתאם לנהלים‬
‫ולהדרכות‪.‬‬
‫• להלן החובות העיקריות של העובד לשמירה על‬
‫בטיחות ובריאות בעבודה‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שימוש בכל אמצעי המגן המותקנים במקום העבודה ‪,‬‬
‫ובציוד המגן האישי המסופק לו ‪ ,‬ושמירה עליהם‪.‬‬
‫איסור פגיעה באמצעים הקיימים לשם שמירה על‬
‫בטיחותו‪ ,‬בריאותו או רווחתו‪.‬‬
‫איסור התנהגות המסכנת אותו או את זולתו‪.‬‬
‫הגנה מפני חשיפה לקרני השמש‬
‫הודעה למעביד על סיכונים‬
‫התייצבות להדרכה בבטיחות ולבדיקות התקופתיות‬
‫חובות ספציפיות למגזרים ומקצועות מסוימים‪.‬‬

Similar documents